Rapport fra skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken Blikk for stjerner. Grefsen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken 2007. Blikk for stjerner. Grefsen skole www.grefsen.gs.oslo.no"

Transkript

1 Rapport fra skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken 2007 Blikk for stjerner Grefsen skole

2 Prosjektet Blikk for stjerner ble gjennomført som et tverrfaglig prosjekt på 6.trinn høsten Deltakere i prosjektet var 48 elever på 6.trinn. Prosjektgruppa bestod av kunstneren Ellen Karin Mæhlum, Stein Thoresen og Tone Almo, lærere og prosjektleder Eva Eek Olsen, ass. rektor. I selve prosjektgjennomføringen ble trinnets øvrige lærere involvert. Prosjektgruppa hadde flere møter gjennom våren 2007 for å planlegge prosjektet. Vi knyttet tidlig til oss kunstneren vil skulle samarbeide med, og hun fikk fra første stund være med og prege innholdet i prosjektet. Vi samarbeidet også med Anne Lea som er tilknyttet Naturfagsenteret og som har gitt oss mange innspill til det faglige innholdet i temaet. Veiledning fra høyskolen i Oslo ble gitt og dette ga oss nyttige tilbakemeldinger ifht å tenke skoleutvikling i prosjektet. Prosjektet ble gjennomført i november 2007 over tre uker. De to første ukene hadde elevene vanlig organisering med vekt på temaet i fagene. Både norsk, naturfag, matematikk, krl, engelsk og musikk ble preget av temaet stjernehimmelen denne perioden, samt kunst- og håndverksfaget som det bærende faget i prosjektet. Den siste prosjektuka ble elevene organisert i grupper på tvers og full oppløsning av timeplanen. Elevene var organisert i fem grupper: Drama, mat, skriveverksted, kunst og redaksjon. Redaksjonsgruppa bestod av 8 elever som hadde ansvar for dokumentasjon. De lagde en digital skoleavis Se beskrivelsen av gjennomføringen. Deltakende kunstner: Ellen Karin Mæhlum, Trikkehallen, Nordre Aker bydel Prosjektets mål var å lage et tverrfaglig prosjekt i samarbeid med en lokal kunstner. Prosjektet skulle munne ut i et elevarbeid med høy kvalitet som kunne pryde skolens bibliotekskorridor og gi faglig kunnskap om temaet for elever og lærere. Vi ønsket at skolens øvrige lærere også skulle være kjent med prosjektets innhold og gjennomføring, slik at dette kunne bidra til utvikling og læring for hele skolen. I tillegg til arbeidet med elevene på 6.trinn, gjennomførte vi et lærerseminar hvor Anne Lea og Ellen Karin Mæhlum hadde det faglige innholdet. Her fokuserte vi på naturfagsenterets nettside som har mye nyutviklet stoff om temaet, og på utvikling av prosjekter generelt; hvordan en idè utvikles til et ferdig produkt. Pedagogiske suksesskriterier:

3 Samarbeid mellom lærere og kunstner tidlig i prosjektet Tid til samarbeid Positive lærere Ledelsen deltar i prosjektet og kan tilrettelegge praktisk Høy kvalitet på kunstverket Prosjektet må ligge i klassens planer Enkel tilgang på lærestoff om temaet, nettbruk, samt mye litteratur Vanskeligheter og utfordringer Nok tid til samarbeid Avgrensing av temaet, stjernehimmel/verdensrommet er et uendelig tema Forventningsavklaring underveis mellom de ulike aktørene. Lærerne som ikke var med i prosjektgruppa fikk mye faglig ansvar for gjennomføringen og burde ha vært med tidligere i planleggingsprosessen. For å sikre gode nok skisser og forarbeid til selve kunstarbeidet, hadde det vært gunstig om kunstneren hadde fått mer tid med elevene i forkant av selve prosjektuka, eller mer tid avsatt til presentasjon av oppgaver og planlegging med lærerne. Gjennomføringen: BLIKK FOR STJERNER 6. trinn har over en treukersperiode jobbet med et prosjekt kalt Blikk for stjerner. Temaet har vært stjerner, stjernetegn, verdensrommet, månen og planeter, med hovedfokus på stjerner. Dette skoleutviklingsprosjektet som skolen fikk midler til å gjennomføre gjennom Den Kulturelle Skolesekken, har vært et tverrfaglig prosjekt som har endt opp i blant annet et stort kunstverk. Elevene jobbet de 2 første ukene i perioden med temaene i klassene, der vi blant annet har blitt godt kjent med de greske historiene, månelandingen, komponert verdensrommusikk, lært om månefasene, alle planetene osv. Verdensrommusikken ble til i musikktimene. Elevene fikk i lekse å lage instrumenter for å lage slik musikk, og resultatet varierte fra ulike typer rytmeinstrumenter til glass med vann, bokser med strikker, ballonger osv. Klassene ble delt i fire grupper. I 3 timer planla elevene ved hjelp av ulike notasjonsteknikker komposisjonen sin og i den 4.timen ble musikken fremført og tatt opp. Musikken kan lyttes til ved å gå inn på skoleavisen om temaet. Den siste uka var trinnet delt inn i grupper hvor de fikk dramatisere Andromeda og Kassiopeia, lage stjernepepperkaker, skriveverksted, samt en liten gruppe som lagde skoleavis. Alle elevene fikk være med på å lage et stort kunstverk under ledelse av billedkunstneren Ellen Karin Mæhlum. Hver elev fikk lage sitt bidrag til et flere meter langt bilde som nå henger utenfor biblioteket.

4 Torsdag 6. desember var det høytidlig avduking av kunstverket og etterpå feiret vi oss selv med brus, pepperkaker og klementiner på biblioteket. Vi fikk besøk av en journalist fra Nordre Aker Budstikke som fikk se hvor fint det ble. Noen elever leste dikt de har skrevet og vi fikk alle takket Ellen Karin for hennes innsats. Dessuten hadde vi invitert 4. trinn til å komme for å se på forestillingen som elevene hadde laget om Andromeda og Kassiopeia. 4.klassingene satt som tente stjerner og fulgte med på denne spennende fortellingen. Ideene har vært mange underveis og det vanskeligste har vært å begrense seg, siden det virkelig er et enormt tema å jobbe med. Både lærere og elever har lært mye og det har vært gøy å få være med på dette. Visste du f. eks hva du ville veid hvis du hadde bodd på månen? Eller at i gamle dager syntes de komethalen lignet på hår. På gresk betyr komé hår på hodet. En komet er altså en hårete stjerne.. Les mer om både nyttige og unyttige ting å vite på Her kan du også høre verdensrommusikken elevene har komponert og se bildekavalkader fra prosjektet. Prosjektgruppenes arbeid beskrevet av lederne for de ulike gruppene: Skriveverksted Skriveverksted ble gjennomført som en av gruppene i prosjektuka. Elevene hadde i løpet av de to første ukene arbeidet mye skriftlig med temaet, både faktaskriving, referatskriving og fantasiskriving. På skriveverkstedet var diktskriving hovedoppgave. Dette fordi dikt egnet seg som stoff til skoleavisa, samt velegnet til framføring for foreldre/klasser og lignende. Diktene fikk et visst modernistisk preg; et av målene var å få elevene til å uttrykke seg annerledes enn ved tradisjonelle dikt med rim. Resultatene ble brukt i avisa, på avdukingen av bildet og på framføringer for foreldre. Diktene ligger som vedlegg til rapporten. Skoleavis Klassene fikk informasjon om hjemmesidegruppa og om hvordan det var tenkt at denne gruppa skulle jobbe. Det ble laget en stillingsinstruks som elevene kunne søke på. Det kom mange og fine søknader og lærerne på trinnet bestemte hvem som skulle få være med. Gruppa bestod av 8 elever. Gruppa hadde base på biblioteket og vi startet hver dag med redaksjonsmøte for å bestemme hva vi skulle jobbe med. Elevene var ivrige og kom med mange gode forslag. Vi bestemte hvem som skulle gjøre hva og avtalte nytt redaksjonsmøte midt på dagen. Vi jobbet tett i gruppa og hadde et fint samarbeid. Hver dag avsluttet vi med nok et møte og oppsummerte. Alle elevene var også innom gruppa som jobbet med kunstverket slik at de også ble representert.

5 Elevene utviklet sin IKT-kompetanse betydelig. De fikk opplæring i Skolevevens hjemmesideprogram og PhotoStory som vi lagde bildekavalkader med. Elevene var svært fornøyde med avisa og de fikk presentere den for et samlet lærerpersonale og for foreldrene på juleavslutningen. Drama Vi dramatiserte legenden om Andromeda og havuhyret. Elevene ble delt i 4 grupper à 10 elever og de dramatiserte hver sin del av denne legenden. Forstillingen ble vist for elevene på 4.trinn som også har verdensrommet på årsplanen. Dramatiseringen ble lagt opp slik at en forteller leste all teksten som ikke var dialog, mens all dialog ble dramatisert. Dette er en svært takknemlig og barnevennlig måte å dramatisere på. Elevene var veldig fornøyde med denne måten å jobbe på. Som en elev sa: Jeg grudde meg veldig til jeg skulle på dramagruppa, men dette var jo kjempegøy. Stjernepepperkaker. Elevene tegnet ulike stjernebilder, stjernetegn og romfigurer på skisseark. Deretter klippet de disse figurene i stiv papp og brukte de som grunnlag til pepperkakeformer. Pepperkakene ble pyntet med melis og hengt opp i klasserommet som inspirasjon og visualisering av det arbeidet de hadde arbeidet med i perioden. Kunstnerisk utsmykking Oppgaven var å lage en utsmykking av veggen i datagangen på skolen. Bildet skulle bestå av 48 enkelbilder laget på MDF plater i størrelsen 50x50 cm. Forarbeidet av bildekunstdelen med temaet Stjernehimmel startet med et møte på Naturfagsenteret ved UiO med Anne Lea og informasjon om deres nye databaserte undervisnings- opplegg i nettopp temaet stjernehimmel. Hun ble med videre inn i prosjektet. Dette gav gode innspill. Deretter var jeg i Planetariet på Teknisk Museum både med og uten elever. Temaene som bildet skulle omhandle ble begrenset til stjernebilder i samisk og i gresk mytologi med vekt på Orion, og de tolv stjernetegnene i Zodiaken (dyrekretsen). Det ble utarbeidet forslag til ulike tegnebaserte oppgaver som lærerne kunne bruke i fagtimene- slik at vi fikk skisser/tegninger å arbeide med i gjennomføringsuken. Vi hadde et lærermøte om dette i forkant av prosjektet, jeg besøkte også klassene midt i prosjektperioden for å få en oversikt over hva som forelå av skisser, og hva som eventuelt manglet av temaer. Ut i fra dette tegnematerialet valgte elevene sammen med meg en skisse hver. Her ble det tatt hensyn til ideen med det store bildet. Det ble laget klare rammer både for fargebruk og størrelsen på motivene, fordi disse enkeltbildene sammen skulle danne en større helhet. Klassene var delt i fire grupper og hver gruppe møtte meg to ganger. Først økt gikk med til å grunne og patinere treplatene med akrylmaling, og på ulike

6 måter å forstørre og overføre skissene til treplater. På neste møte malte elevene motivene sine, og laget bakgrunnsfargen. Elevene var med på å planlegge sammensetningen av de ulike bitene/bildene til ferdig resultat. Bildene ble til slutt lakket og montert på veggen. Det var tolv bilder i bredden (alle elevenes stjernetegn i rett rekkefølge) og fire bilder i høyden. Et av elevenes dikt om Orion ble også tatt med. Utsmykkingen fikk en flott avduking med opplesing av elevenes Oriondikt og selvkomponert verdensrommusikk. En journalist fra bydelsavisen var også tilstedet. 6.trinn har nå satt et tydelig spor etter seg på skolen og vi anbefaler alle å ta en kikk på det flotte kunstverket for det er vi virkelig stolte av

7

8

9

10 ET FENOMEN ET HULL AV STJERNER JEG ER LITEN BITTELITEN FINNES IKKE I HULLET (PEDER 6A) KVELD! JEG SER UT AV VINDUET HVA SER JEG? EN STJERNE SOM FALLER NED FRA HIMMELEN LANDER I MIN HAGE JEG BLIR GLAD TAR DEN INN HENGER DEN OPP SE!! EN EKTE STJERNETAKLAMPE! (EIRIN 6A) ET FENOMEN VERDENSROMMET ET STORT HULL. MED STJERNER (RICHARD 6B) UNIVERSET ET MYSTERIUM MANGE BILLIARDER LYSÅR LANGT MØRKT OG RART SPØR DU MEG!!! GALLAKSER PLANETER UNIVERSET!!!!! (KRISTOFFER 6A)

11 JEG GÅR JEG SER EN STJERNE ELLER ER DET FLERE VENT ET HULL JEG BLIR DRATT INN.. (PIA 6A) DE LYSER HØYT PÅ HIMMELEN VELDIG SMÅ NÅR VI SER DEM MEN TENK SÅ STORE DER OPPE PÅ HIMMELEN (SOULI 6B) SMÅ HVITE SNØFNUGG HENGER PÅ HIMMELEN HELT ALENE SNØFNUGG FALLER NED I MIN HÅND BLIR JEG EN STJERNE? (HENRIK BL 6B) HVOR MANGE STJERNER DER OPPE? TJA? (HELENE 6A) ORION PÅ HIMMELHVELVINGEN OVER OSS ET STJERNEBILDE LETT Å SE EN MYTE ORION? (SARA 6B) ORION LANGT PÅ HIMMELEN SKINNER SOM SOLA OG JAKTER PÅ HAREN ER DETTE EN MYTE? (DRENI 6B)

12 ORION VAR EN JEGER JAKTER PÅ HAREN FASTLÅST ER ORION PÅ HIMMELHVELVINGEN STADIG JAKTENDE PÅ HAREN (AKSEL 6A) MANGE STJERNER OGSÅ ORION JAKTER FORTSATT PÅ HAREN ORION NÅR DEN ALDRI (CATO 6B) KREPSEN LØVEN FISKENE TVILLINGENE JOMFRUEN ALLE STJERNETEGN HVORFOR ER DE DER? TJA? (PERNILLE 6B) STOR OG STERK JAKTER STØRSTE JEGER PÅ HIMMELHVELVINGEN ORION (ANDREAS 6A) HVOR MANGE METER TIL SOLA TJA? (ADRIAN 6B) DREPER DYR FRYKTLØS OND ORION NÅ ER HAN FAST PÅ HIMMELEN GJØR INGENTING SÅNN ER LIVET TIL EN MYTE (TRYGVE 6B)

13 ORIONS VENSTRE SKULDER RØD SOM EN ILDKULE RØD SOM EN ROSE PÅ HIMMELEN (VICTORIA 6A) STEINBUKKEN STOR OG STOLT MOTET EN VINNERS MOT SLÅR ALT MED ET SLAG MOT HIMMELEN ALT ER FLOTT (ALI 6A)

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Å skrive seg til kunnskap om Charles Darwin

Å skrive seg til kunnskap om Charles Darwin Å skrive seg til kunnskap om Charles Darwin av oddrun hallås, hilde traavik og anne ørvig Elever på sjette trinn i barneskolen forsker på Darwins liv og vitenskap. Den viktigste innfallsvinkelen er skriving

Detaljer

LA BARNA TALE PROSJEKT VED UNGE DEICHMAN VÅREN 2011 RAPPORT

LA BARNA TALE PROSJEKT VED UNGE DEICHMAN VÅREN 2011 RAPPORT LA BARNA TALE PROSJEKT VED UNGE DEICHMAN VÅREN 2011 RAPPORT DET ER EI SKILPADDE SOM GÅR OVER BRUA Eventyrlige møter mellom bibliotek og flerspråklige barn. Deichmanske bibliotek, avdeling Unge Deichman,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Vi lever på en stjerne

Vi lever på en stjerne Eldshovden barnehage, Bergen PROSJEKTTITTEL «Vi lever på en stjerne» FORANKRING I RAMMEPLANEN For oss i Eldshovden barnehage er prosessen det viktigste med prosjektarbeid, og vi er opptatt av at barna

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Samfunnskunnskap for alle

Samfunnskunnskap for alle Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Samfunnskunnskap for alle Eva Winnberg, Janniken Sandnesmo, Liv Kolstad, Rune Leirset Levanger, 2006 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG...

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Hvor mange heliumsballonger trenger et barn for å lette?

Hvor mange heliumsballonger trenger et barn for å lette? Hvor mange heliumsballonger trenger et barn for å lette? Innlevert av 6.- 7. ved Gjerøy skole (Rødøy kommune, Nordland) Årets nysgjerrigper 2014 Å arbeide med prosjektet var både spennende og utfordrende.

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson

Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson Strindheim og Rosenborg skole Vurdering FOR læring Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon To sentrumsskoler i Trondheim: Strindheim barneskole er avgiverskole til Rosenborg ungdomsskole Tre lærere: Vibeke

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer