Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag ONSDAG 18. MAI KL I LAMBERTSETER KIRKES MENIGHET. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og kringle fra kl Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 82 Rabben Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag avholdes onsdag 18. mai 2011 kl i Lambertseter kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Byggkomité 4. ENDRING AV VEDTEKTENE A) Endring av vedtektenes paragraf 8-1 pkt (1) Styret foreslår at vedtektene endres Fra: (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med inntil 2 varamedlemmer Til: (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 3 andre medlemmer, med inntil 2 varamedlemmer.

3 Side 3 82 Rabben Borettslag 5. ENDRING AV HUSORDENSREGLENE A) Endring av husordensreglene alminnelige ordensregler pkt (5) Styret foreslår at husordensreglene endres Fra: I ganger, kjellere og på loft skal det ikke settes sykler, ski, kjelker eller andre uvedkommende ting. Disse ting skal plasseres i oppbevaringsrommene eller i egen kjeller- eller loftsbod. Unntatt denne regelen er barnevogner eller lignende utstyr som er i daglig bruk. Slike ting kan plasseres i rommet under trappen. All lek i ganger, kjeller og på loft er forbudt. Det må ikke gås i trapper med skøyter uten beskyttelse, brodder eller lignende. Oppbevaring av mopeder, motorsykler, scootere og lignende er ikke tillatt. I kjellerrom må det ikke oppbevare propangass eller lignende. Til: I ganger, kjellere og på loft skal det ikke settes sykler, ski, kjelker eller andre uvedkommende ting. Disse ting skal plasseres i oppbevaringsrommene eller i egen kjeller- eller loftsbod. Unntatt denne regelen er barnevogner eller lignende utstyr som er i daglig bruk. Slike ting kan plasseres i rommet under trappen. All lek i ganger, kjeller og på loft er forbudt. Det må ikke gås i trapper med skøyter uten beskyttelse, brodder eller lignende. Oppbevaring av mopeder, motorsykler, scootere og lignende er ikke tillatt. Alt som lagres direkte på gulv i kjellerrom må tåle fukt da fuktgjennomtrengning kan forekomme. Det er ikke tillatt å oppbevare propangass eller lignende i fellesarealer, kjeller og loftsboder. 6. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Sigmund Olav Lie om utbedring av parkeringssituasjonen B) Forslag fra Trond Aksnes om utbedring av parkeringssituasjonen C) Forslag fra Sigmund Olav Lie om å fase ut flere fellesvaskerier og frysebokser Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg, s. 41 og flg. sider. 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 2 år B) Valg av 1 eller 2 styremedlemmer for 2 år avhengig av hvorvidt forslag under pkt 4 blir vedtatt. C) Valg av inntil 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferdsutvalg for 1 år Oslo, 31. mars 2011 Styret i Rabben Borettslag Geir Jansen /s/ Magnus Xavier Johansen /s/ Sigmund Olav Lie /s/ Christian Olsson /s/

4 Side 4 82 Rabben Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Geir Jansen Mellombølgen 147 Nestleder Magnus Xavier Johansen Schultz' Gate 2 Styremedlem Sigmund Olav Lie Steinspranget 65 Styremedlem Christian Olsson Kvartsveien 14 Styremedlem Linda Søreng Trukket seg i perioden VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Judith Espeskog Steinspranget 44 Varamedlem Ole Westerås Flyttet i perioden DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Geir Jansen Mellombølgen 147 Magnus Xavier Johansen Schultz' Gate 2 Varadelegert Linda Søreng Trukket seg i perioden Christian Olsson Kvartsveien 14 VALGKOMITEEN Valgkomite Ellen Helene Berg Mellombølgen 147 Valgkomite John Roger Olsen Mellombølgen 70 Valgkomite Ivar Andreas Lima Flyttet i perioden FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Kvartsvn Mellombølgen Mellombølgen Steinspranget Steinspranget Borettslaget består av 503 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet.

5 Side 5 82 Rabben Borettslag Tomten, som ble kjøpt i 1986, er på m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer Første innflytting skjedde i Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 4 styremedlemmer er det ingen kvinner og 4 menn. Borettslaget tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Mellombølgen 147 med kontortid mandager mellom kl og kl Styrerommet har telefon med telefonsvarer , faks Styrets e-post adresse er: Se også borettslagets hjemmesider/ websider på eller infokanalen på TV, som regel finnes på kanal 10, men som kan variere fra TV til TV. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE / ANDRE ANSATTE / PORTNER Vaktmestrene skal ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren har kontor i Kvartsveien 12 og kan treffes på mobil , mellom kl og fra mandag til torsdag og mellom kl og på fredager. E-post adresse Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt. Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Styret har satt opp egen stillingsinstruks for tjenesten. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i PARKERING Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser, som fordeles etter ventelister. Ved ønske om parkerings- eller garasjeplass, ta kontakt med OBOS avd. Lambertseter på tlf Borettslaget har avtale med et parkeringsselskap som kan bøtelegge og/eller taue bort ulovlig parkerte biler.

6 Side 6 82 Rabben Borettslag NØKLER/SKILT Nøkler til fellesarealer kan kjøpes for kr 250 ved henvendelse på styrerommet i kontortiden eller ved henvendelse til vaktmester innenfor arbeidstiden. Prisene kan variere avhengig av innkjøpspris. Skilt til ringeklokke og postkasse kan bestilles mot et vederlag på kr 100 ved henvendelse til vaktmester. Sylinder og nøkler til vaskeritavlene fås ved henvendelse til Roderik Jako AS på tlf , andelseier må selv bekoste disse. VASKERI Det er flere fellesvaskerier i borettslaget. Disse ligger i Kvartsveien 4, 6 og 14, Steinspranget 46, 58, 63 og 66/68, Mellombølgen 68 og 155 og kan benyttes gratis av beboerne. Hvis vasketiden ikke er påbegynt etter en time etter fastsatt tid, kan andre benytte seg av vasketiden. Tøy som ikke er tatt ned til fastsatt tid vil bli fjernet. Da det er stilt spørsmål om hvem som har ansvar for renhold i vaskeriene, vil styret presisere husordensreglene: ANDELSHAVERS VEDLIKEHOLDSANSVAR Pkt.3 Alle andelshavere har renholdsplikt i fellesrom, dette gjelder også vaskeriene, ikke bare kjeller og loft ENERGIREGNSKAP Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på oppvarming, beredning av varmt tappevann, belysning, gårdslys, fellesvaskeri, etc. Energiregnskapet gir borettslaget en mulighet til å følge forbruksutviklingen over tid, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på sikt. Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr.

7 Side 7 82 Rabben Borettslag Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskaper får man informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2010: Gjennomsnittsforbruk i Rabben borettslag: 156 kwh/m² Det er en viss variasjon i forbruket mellom de ulike byggene. Mellombølgen har det høyeste forbruket på 205 kwh/m 2. Noe av det høye forbruket i dette bygget er relatert til et stort forbruk til gårdsanlegg (31 kwh/m 2 ). Mellombølgen har det laveste forbruket på 126 kwh/m 2. Det er store variasjoner i fellesforbruk til gårdsanlegg for de ulike byggene. Dette skyldes at det er fellesvaskerier, varmluftsvifter til tørkerom og fryserom i enkelte bygg, mens andre bygninger kun har belysning på gårdsanlegget. Blokkene har piper og mulighet for vedfyring i leilighetene. Hvor mye ved som brukes til oppvarming i de ulike bygningene har vi ikke oversikt over. Ulik bruk av ved til oppvarming i bygningene kan gi store utslag i leilighetsforbruket av strøm. Dersom en ser bort fra fellesforbruket i de ulike bygningene og tar høyde for at vedfyring vil gi noen variasjoner i strømforbruket, er det ikke unormalt store forbruksvariasjoner mellom bygningene. Sammenliknbare boligselskaper med tilsvarende bygninger som Rabben borettslag har et gjennomsnittlig energiforbruk i 2010 på 209 kwh/m 2. Rabben borettslag har et lavt energiforbruk sammenliknet med dette. Forbruksutvikling: Rabben borettslag har forbrukstall for de 3 siste årene i energiregnskapet. Forbruket har holdt seg stabilt lavt disse årene. Totalforbruk i 2008: 166 kwh/m² Totalforbruk i 2009: 163 kwh/m² Totalforbruk i 2010: 156 kwh/m² AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

8 Side 8 82 Rabben Borettslag BRUKSOVERLATING (FREMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 13 ordinære og 16 juridiske bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOSannonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

9 Side 9 82 Rabben Borettslag Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

10 Side Rabben Borettslag REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2011 Våtromsrehabilitering Totalrehabilitering av bad med oppstart ca august 2010 Utskifting av låssystem til fellesarealer Oppgradering av lekeplass Utskifting av røyklukeavtrekk i trapperommene i Mellombølgen 145, Steinspranget og Kvartsveien Gjennomgått og reparert alle stakeluker i kjellerene. Pusset opp utleielokale Opparbeidet 23 nye parkeringsplasser Foretatt asbestsanering i alle kjellere samt fyrrommet i Steinspranget 66/68. Rehabilitering av spillvannsledninger i hele borettslaget. Montert opp grillplass bak mellombølgen 153/155. Installert innbruddsalarm anlegg på styrerommet Etablert web/hjemmesider (juni) Nye Postkasser i Steinspranget 66/68 (alle har nå nye postkasser). Oppgradering av utearealet/grøntanlegget med nye planter etc. Kartlegging av asbest i våre kjellere og fyrrommet. Rengjøring av ventilasjonskanaler/anlegg. Nytt brannvannanlegg i Steinspranget 66/68. Pusset opp/oppgradert styrerommet Alle oppganger pusset opp. Nye postkasser også montert. Skiftet ut dører til vaskeriene, loft, kjeller samt til alle rømningsveier via loft fra våre loftsleiligheter til brannsikre dører. Nye støttemurer St.sp 44 og MB/St.sp Ny vaktmestergasje oppført Alle vinduer og treflater i fasaden malt Alle vaskerier pusset opp Nytt belegg på balkonger i høyblokka 2003 Ferdigstilt renovering av alle balkonger 2002 Nytt port-telefonanlegg Nye balkongtak 2001 Beslått piper Rehabilitert alle elektriske anlegg Montert nye motorvarmere på alle parkeringsplasser. Nytt kabelanlegg for TV også tilrettelagt for telefoni og internett Skiftet ut 3 vaskemaskiner.

11 Side Rabben Borettslag 1995 Montert energisparende utelamper Etterisolert blokker og forblendet med teglstein, samt nye balkonger m/utebod. Fullført utskiftning av takbelegg Utvendig søppelhus etablert. Satt ut Miljøskap i borettslaget. Nytt takbelegg i høyblokka Rehabilitering av fyringsanlegget i høyblokka hvor alle radiatorer ble byttet ut samtidig Skiftet takplater på en del av blokkene Rehabilitering av heiser i 66/ /86 Skiftet vinduer og balkongdører, samt utgangsdører. Fuktproblem i kjellerboder Hvordan skal boder brukes og hva kan lagres? Styret i Rabben borettslag har fått noen henvendelser fra beboere som har merket lukt eller fått misfarging på noe av det de har lagret i kjellerbodene sine. I den forbindelse ønsker styret å komme med noen praktiske råd når det gjelder bruk av kjellerboder som lagringsplass. Kjellerboder I kjellerlokalene er det både fellesboder og boder til hver enkelt leilighet. Kjellerbodene ligger stort sett under terreng, slik at muligheten for at det kan trenge inn fukt fra grunnen ute, er til stede. Denne fukten kan måles i kjellergulv eller på betongvegger, enten som kjelleryttervegger eller som innvendige betongvegger. Tiltak Det må derfor tenkes på andre tiltak som er mer rettet mot hvordan bodene kan brukes og hva som kan og bør lagres i kjellerbodene. Uten å måle, kjennes luftfuktigheten i flere av kjellerrommene høy. Det er ett avtrekk like ved fyringspipa. En runde ute, viser inntak for friskluft på langfasadene, flere på hver side. Styret har sett det som sin oppgave å påse at ristene i tilluftventilene er åpne. Innvendig i kjellerrommene må dere som beboere sørge for av ventilene er åpne. Sitter friskluftventiler i en privat bod, er det eier av denne boden som har ansvaret for å holde den aktuelle ventilen åpen. Er ventilene tettet med aviser, filler og lignende, må dette fjernes for å oppnå maksimal frisklufttilførsel. Det er like viktig at avtrekksventilene like ved luftepipene også er åpne hele tiden og fri for aviser, filler og lignende.

12 Side Rabben Borettslag Bruk av boder Pappesker og materialer som kan trekke til seg fukt, må ikke settes direkte på betonggulvet. Må ting lagres i pappesker, må disse opp fra selve betonggulvet, gjerne i hyller eller settes på et materiale som ikke tar til seg fukt. Hva kan lagres? Det er ikke gitt at alle kjellerrom er like fuktige. Er det rom eller boder som er tørre og med lav luftfuktighet, kan det være mulig å lagre sesongvarer som ikke er plast eller andre syntetiske materialer. Dette kan prøves ut, men styret tar ikke ansvaret, hvis for eksempel hageputer osv, blir skadet med lukt og muggflekker. Det bør derfor i hovedsak lagres: bildekk, ski, staver, akebrett, kjelker, plastleker, mulig vedsekker, men ikke rett på betonggulvet, plastmøbler og sykler. Hva skal ikke lagres? Tøy, sko, støvler, skøyter, stolseter, puter til utemøbler, osv. Rå ved må ikke legges til tørk i kjellerbodene. Har du loftsbod, er denne bedre egnet til lagring av klær, sko, puter, osv, men ikke til tørk av rå ved. Styret håper dere har forståelse for disse kjørereglene og at de følges. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling den 5. mai 2010 har styret avholdt 24 styremøter, og i 2010 er det blitt behandlet 243 saker. I tillegg er det avholdt et antall arbeidsmøter, bygningsmessige befaringer, tilbuds- og kontraktsmøter med firmaer. Styrevakter/nøkkelsalg etc. er avholdt hver mandag mellom kl i styrerommet. Styrets leder har hatt god kontakt med vår forretningsfører Heidi Svendsen i Obos avdeling Lambertseter angående den daglige driften av borettslaget. Grunnet omorganiseringer i Obos, overtok Kathrine Ween Sie som Rabben borettslags foretningsfører fra noe som har fungert godt. Vi vil understreke at all kommunikasjon vedrørende driften av borettslaget skal rettes til styret og ikke forvalter hos Obos. Informasjon til beboerne Styret ønsker en god kommunikasjon med beboerne. Informasjon fra styret til alle beboerne skjer bl.a gjennom informasjonsskriv. Dette deles ut i beboernes postkasser eller som oppslag på korktavlene i oppgangen og/eller kommer på Borettslagets Intern TV kanal. samt vår hjemmeside/webside som ble etablert juni Vi byttet publiseringssystem våren 2010 for å få raskere og bedre informasjonsflyt. Dette var viktig - særlig med tanke på den perioden vi nå går inn i med blant annet rehabilitering av badene.

13 Side Rabben Borettslag Har dere tips eller er det noe dere savner på våre hjemmesider, så send gjerne en henvendelse til vår ansvarlige redaktør Magnus Xavier Johansen til e-postadresse : Borettslaget har følgende e-postadresse til styrerommet: Vaktmestertjenesten Styret vil fremheve det gode samarbeidet med vaktmesterne Storm Klausen og Terje Ellingsen, og er godt fornøyd med arbeidet de utfører for borettslaget. Vaktmester Storm Klausen har arbeidet i 85 % stilling, dette vil si at han nå arbeider fra mandag til torsdag med fri hver fredag. Vaktmesterne har følgende e-postadresse: Vaktmester Storm Øyvind Klausen har gått av med pensjon Vår vaktmester Storm Øyvind Klausen gikk av med pensjon fra og hans siste arbeidsdag i Rabben borettslag var Han ble takket av med kaffe, kaker, og et økonomisk bidrag til pensjonstilværelsen samt blomster. Vi takker Storm for det fine samarbeidet vi har hatt med han og for de nesten 11 årene han har vært vår vaktmester. Ansettelse av ny ledende vaktmester Roy Bjørnsen fra Rabben borettslag har ansatt ny ledende vaktmester Roy Bjørnsen (48 år), som kommer fra Solfjellet borettslag (Haugerud), der han har vært ansatt som vaktmester i ca. 13 år før han kom til oss. Vaktmester Terje Ellingsen 25 års jubilant Terje Ellingsen ble hedret av styret med et gavekort, kaffe, kaker og blomster ifbm. hans 25 års jubileum som vaktmester. Ellingsen begynte å jobbe som vaktmester i Rabben borettslag Vaktmester Terje Ellingsen ble 60 år Terje Ellingsen fylte 60 år , i den anledning hedret styret han med blomster, en bedre middag for fire samt et gavekort. HMS- arbeid Storm Klausen har vært HMS ansvarlig i Rabben brl frem til han pensjonerte seg Fra har vår nye ledende vaktmester Roy Bjørnsen tatt over som HMS ansvarlig/verneombud en rolle som han også hadde i Solfjellet borettslag. Det tas sikte på å styrke vårt HMS system bl.a ved å ha bedre skriftlig dokumentasjon/internkontroll, dette vil være på plass i løpet av vinteren 2010/11.

14 Side Rabben Borettslag Linda Søreng trakk seg som styremedlem Linda Søreng trakk seg fra styret våren 2010 av personlige årsaker. Styret takker Linda for innsatsen. Løpende Serviceavtaler Borettslaget har følgende løpende serviceavtaler: Med Melby Heis A/S for service på heiser. Med Nokas AS (tidligere Vakt Service A/S) for alarmberedskap ved heis stopp o.l Med Økern Elektriske A/S for elektrotjenester Med Oslo Veggdyrkontroll A/S for bekjempelse av skadedyr. Med Laser Tone Norge AS for kopimaskin mm Med Roderik - Jako A/S for Vaskerimaskiner Med Statoil Norge A/S for Olje/Diesel kjelene i Steinspranget 66/68 Med Get AS for kabelanlegget (se mer informasjon under) Med Norvakt og Vask as for rengjøring av oppganger (torsdager og fredager), vaskerier samt styrerom/utleierom og vaktmesterkontor. Loft og kjellerarealer er unntatt. Med Europark/InterPark AS for kontroll og håndheving av Parkeringsbestemmelsene i henhold til borettslagets husordensregler Med Hagespesialisten AS for vedlikehold av utenomhusområder. Med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS) hvor Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Vi presiserer at all kontakt med ovennevnte selskaper skal gå via styret/vaktmester, med unntak av Get AS, Roderik - Jako A/S og Europark/InterPark AS. Europark as kjøpte opp Interpark as sommeren 2010, slik at det er de som nå kontrollerer feilparkeringer mm i vårt borettslag, men at det fortsatt i en overgangsfase vil være uniformerte biler både fra Europark/Interpark som utfører disse oppgavene i fellesskap. Fra uke 9 (tirsdag 1.mars) vil borettslagets nye avtale med GET settes i verk. Nytt er at alle andelseiere får velge to bonuskanaler fra gets bonuspakke gratis i tillegg i til grunnpakken de har i dag. Det er også høyst gledelig å meddele at alle andelseiere fra samme tidspunkt vil få internett (1mbps-linje) inkludert i husleien. De som allerede har internett fra GET vil få nedjustert sine fakturaer og beholde sine gjeldende hastigheter. Vi vil fortsatt ha tilgang på analoge tv signaler, dette betyr bl.a at vi fortsatt kan benytte oss av borettslaget interne infokanal på samme kanalnr/sted som tidligere. Get kom med et infoskriv til alle andelseiere i Rabben brl i uke 8, der det blant annet vil fremkomme hvor bredbånd mm kan hentes. NB! Ved eventuell flytting skal ikke utstyret settes igjen i boligen. Kontakt Get før flytting for nærmere informasjon. Borettslaget er for øvrig tilsluttet flere samarbeidsavtaler mellom OBOS og diverse leverandører som gir beboere fordelaktige priser. Disse tilbudene kan beboere få mer iformasjon om i OBOS Bladet eller på

15 Side Rabben Borettslag Borettslagets felleskostnader/husleie økte med 17% fra Styret besluttet å justere felleskostnadene/husleien opp med 17 prosent som er i tråd med generalforsamlingens vedtak fra den ekstraordinære generalforsamlingen 18. november 2010 i sammenheng med den forestående utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av våtrom i Rabben borettslag. Økningen skjedde med virkning fra 1. januar Brenseltillegget i Steinspranget 66/68(Høyblokka)redusert med ytterligere 20 % fra 1/ I forbindelse med behandling av budsjettet for 2010 vedtok styret å senke brenselstillegget med 20 % fra dette utgjør i kroner en reduksjon fra kr.575,- til kr.460,- for en 1-roms og fra kr.1147,50,- til kr.918,- for en 2-roms. Styret har senket brenselstillegget med ytterligere 20% fra dette utgjør i kroner en reduksjon fra kr.460,- til kr.368,- for en 1-roms og fra kr.918,- til kr.734,- for en 2-roms. Styret vil for fremtiden prøve å sjekke utviklingen i brenseltillegget 2 ganger i året (vår og høst) for at det ikke skal opparbeide seg for store underskudd/overskudd i brenselsregnskapet slik at styret må enten øke og/eller redusere dette tillegget med høye % satser hver gang vi går inn å gjør et grep. Men dette markedet er det ikke lett å være à jour med til enhver tid. Vi hadde en stor brann i en leilighet i Steinspranget oppsto det en eksplosjonsartet brann i en leilighet i Steinspranget 66, leiligheten ble totalt skadet og en person mistet livet etter omfattende brannskader. Vi vil minne alle beboere på å sette fokus på brannsikkerhet og melde fra til vaktmester eller styret dersom røykvarsler eller brannslukkingsapparat er i ustand. Husk også å bytte batteri i røykvarsleren. Vedlikehold i perioden Det ble sommeren 2010 montert nye automatiske røyklukeavtrekk i trapperommene i Mellombølgen 145, Steinspranget og Kvartsveien Det var firma ACO Nordic as som sto for monteringen. Blikkenslagerfirmaet Drogseth m.fl. har utført følgende arbeider i tidsrommet mars 2010 til februar 2011: Steinspranget 55 Skiftet ut renneskjøt som trolig var ødelagt av snø og isbelastning. Vifte på pipe var stoppet i Kvartsveien.1, renset vifteblader og viften startet igjen. Det samme i Mellombølgen 70. Montering av værhane på pipe i Mellombølgen. Montert beslag rundt nye automatiske røykluker i Mellombølgen 145, Steinspranget og Kvartsveien 1 11 totalt 10 stk.

16 Side Rabben Borettslag Vaskeriet i Steinspranget 46 har fått montert en ny vaskemaskin Girbau (HS 6008) samt en ny strykerulle (GMP 1000) og vaskeriet i Kvartsveien 4 har fått montert opp en ny tørkevifte i perioden, samt at Roderik Jako as har utført en rekke reparasjoner på våre maskiner i vaskeriene. Vaskeriet i Mellombølgen 155 har Jonas Rør skiftet ut gulvmontert vannvarmer til ny 50 liter for montering på vegg med nye rørforbindinger. Lekeplassen ved Steinspranget/Kvartsveien var ferdig oppgradert i august/september 2010 med nye lekeapparater/lekehus, EU sand i sandkassene og sittegrupper samt at enkelte sjenerende trær har blitt fjernet med mer. Etter ønske fra generalforsamlingen om å utbedre muren til de nye parkeringsplassene mellom kvartsveien 11 og høyblokka, har vi sommeren 2010 fått Hagespesialisten as til å legge på bark samt plante en slags slyngblomst som ikke vokser oppover, men som heller legger seg over muren. I august/september måned 2010 byttet vi ut gammelt til nytt lås system inn til våre trapperom/oppganger i borettslaget. Årsaken til at dette ble utført er at det gamle lås systemet var over 30 år gammelt og mange nøkler er på vidvanke samt at de gamle låsene var vanskelige og dyre å vedlikeholde, da det var vanskelig å skaffe nye deler. I tillegg var det av sikkerhetsmessige årsaker på tide å foreta en utskifting da mange nøkler trolig er på avveie etter over 30 år. Alle andelseiere har fått 2 nøkler hver seg, utover dette må det bestilles på styrerommet og andelseier bekoster dette selv. Nøkler kan kjøpes hver mandag mellom kl på styrerommet og koster kr 250 pr stk. Den nye nøkkelen kan brukes til inngangsdør i oppgang, kjeller/loftsdør samt til vaskeriet den enkelte andelseier skal bruke iht. sin adresse i borettslaget. Andre aktuelle vedlikeholdsbehov fremover En del av platetakene begynner å bli dårlige, spesielt punktblokkene. Omlegging av disse takene vil antakelig være aktuelt innen 5 10 år, første gang omtalt i Våtromsrehabilitering vil påbegynnes rett etter sommerferien 2011, se for øvrig mer informasjon i eget punkt. Styret kommer til å ta kontakt med Obos Prosjekt for å få utarbeidet en ny 5 års vedlikeholdsplan for Rabben brl for perioden

17 Side Rabben Borettslag Forprosjekt våtrom utført av Obos Prosjekt med infomøter og samt vedtak på ekstra ordinære generalforsamlinger den , og Etter vedtak fattet på generalforsamlingen i Rabben brl , inngikk styret 29/ avtale med Obos Prosjekt om et Forprosjekt Våtrom i den hensikt å kartlegge for eventuell utskiftning av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av våtrom mm i boligselskapet. Rapporten fra dette prosjektet ble presentert av Obos Prosjekt v/erik Udnæs for styret den Etter dette ble det bestemt å avholde et informasjonsmøte og en gjennomgang av rapporten onsdag kl med et påfølgende informasjonsmøte den , i aulaen Lambertseter videregående skole, der andelseiere kunne stille spørsmål og få svar på det de eventuelt satt inne med. Kostnader, lånebehov og konsekvenser for fellesutgiftene/husleiene ble også belyst. Det ble ikke foretatt noen valg eller bestemmelser på informasjonsmøtene. Ekstra ordinær generalforsamling ble avholdt onsdag den og det ble fattet vedtak om strømpetrekking - Resultat 126 for 120 i mot 3 var blanke og en unnlot å stemme, det var 185 fremmøtte andelseiere samt at det forelå 65 fullmakter til sammen 250 stemmeberettigede. I etterkant ba mer en 10% (borettslagslovens krav) av andelseierne om en ny ekstra ordinær generalforsamling for å prøve å omstøtte vedtaket fra Denne ekstra ordinære generalforsamlingen ble avholdt onsdag på samme sted som de øvrige ekstra ordinære generalforsamlingene, og avstemningsresultatet ble 192 for 125 mot full rehabilitering av våtrom. Det var 217 fremmøtte andelseiere samt at det forelå 99 fullmakter til sammen 316 stemmeberettigede. Det ble bedt om ytterligere en ny ekstra ordinær generalforsamling av 10% eller flere av andelseierne for å prøve å omstøtte vedtaket fra En ny og siste ekstraordinær generalforsamling ble avholdt torsdag på samme sted som de øvrige ekstra ordinære generalforsamlingene, og avstemningsresultatet ble 180 for 105 mot full rehabilitering av våtrom, avstemningen var skriftlig og tellekorpset sto for telling av stemmene. Det var 180 fremmøtte andelseiere samt at det forelå 107 fullmakter til sammen 287 stemmeberettigede. Styrets forslag/innstilling ble med dette vedtatt og er endelig. Rabben borettslag valgte S Bygg as som entreprenør vedrørende våtromsrehabiliteringen i Rabben borettslag Fredag ble det avholdt tilbudsåpning over prosjekt uskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av våtrom for Rabben borettslag. Alle de forespurte entreprenører bekreftet at de ønsket å regne på prosjektet og fikk derved tilsendt tilbudsdokumenter. Av disse seks firmaer valgte ett firma og ikke å inngi noe tilbud.

18 Side Rabben Borettslag De 5 firmaene som ga tilbud var Andenæs VVS as, Brødrene Bastiansen as, AF Gruppen Norge as, Sansbygg as og S-Bygg as. Etter en gjennomgang av tilbudene valgte vi/obos prosjekt (OPAS) å gå nye runder med AF Gruppen as, Sansbygg as og S- Bygg as, etter disse møtene valgte vi å gå ytterligere 2 nye runder med både Sansbygg as og S- Bygg as før vi valgte S Bygg as som vår entreprenør. Styret fattet beslutningen basert på en totalvurdering hvor pris, referanser og erfaringer med tilsvarende prosjekter var avgjørende. Tenkt oppstart er rett etter sommerferien Rabben borettslag sitt anbud på prosjekt/byggeledelse i forbindelse med den forestående våtromsrehabiliteringen i borettslaget Rabben brl hadde i februar måned 2011 prosjekt/byggeledelse ute på anbud ifbm våtromrehabiliteringen i borettslaget til følgende aktører: USBL, OBOS, OBA samt Norconsult. Alle de forespurte entreprenører bekreftet at de ønsket å regne på prosjektet og fikk derved tilsendt tilbudsdokumenter. Etter en totalvurdering hvor pris, referanser og erfaringer med tilsvarende prosjekter var avgjørende falt valget på OBOS Prosjekt, hvor Erik Udnæs, som også var involvert i forprosjektet, er innstilt som prosjektleder. Vi vil understreke at alle spørsmål knyttet til våtromsprosjektet skal rettes til leder av byggkomiteen (se under). Etablering av byggekomitee i forbindelse med våtromrehabiliteringen i Rabben borettslag Rabben borettslag står overfor et stort vedlikeholdsprosjekt utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av våtrom. Et rehabiliteringsprosjekt av denne størrelse krever mye oppfølging i form av møter med prosjektleder, entreprenører, styret og beboere med mer, og styret har i den anledning søkt kandidater blant andelseierne i Rabben med fler i form av skriv på våre hjemmesider/infokanalen på tv samt oppslag på korktavlene i oppgangene. Byggkomiteen er nå på plass og består av: Storm Øyvind Klausen (leder tidligere vaktmester i Rabben brl), Jarl Hole, Gunnar Hoel og Magnus Xavier Johansen. Henvendelser vedrørende våtromsprosjektet bes rettet til leder for byggkomiteen Storm Klausen. Han er tilgjengelig på enten eller telefonnummer

19 Side Rabben Borettslag Andelseiers eget ansvar Innvendig må enhver beboer regelmessig sørge for å rense sluk på bad. Sluk på balkong må også renses og holdes rent og fritt fra fortetning jevnlig. Påfyllingsslanger og avløpsslanger til oppvaskmaskiner og vaskemaskiner må kontrolleres og eventuelt skiftes. De fleste leverandører anbefaler å skifte påfyllingog avløpsslanger etter 10 år, dersom slangene er av gummi. Annet Rabben Borettslag - Ønske om fartshumper ble til skilting Rabben borettslag søkte Oslo kommune Samferdselsetaten om fartsdumper og skilting i borettslaget etter et ønske fra generalforsamlingen Tilbakemelding fikk vi i brev datert med følgende svar: Vi viser til henvendelse med ønske om fartshumper i veiene med tilknytning til Rabben borettslag. På nåværende tidspunkt foreligger ingen planer om nye humper i Kvartsveien, Mellombølgen og Steinspranget. Det er nå anlagt ca 2000 humper i Oslo. Samferdselsetaten har utarbeidet evalueringsrapport om arbeidet med fartssoning (redusert fartsgrense og humper) i boligområder i Oslo. Retningslinjer for hvordan dette arbeidet skal praktiseres videre er nå til behandling hos Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Vi har imidlertid registrert ønske om humper i de aktuelle veiene og vil vurdere dette ved en eventuell senere gjennomgang av fartssoningstiltak i dette området. Vi påklaget svaret fra Samferdselsetaten, men fikk et nærmest likelydende brev som det ovennevnte tilbake Men vi fikk aksept til å sette opp skilter i borettslaget, derfor har vi satt opp ett skilt i hver innkjørsel til borettslaget (Mellombølgen/Steinspranget) med ordlyden VI HAR MANGE BARN, MEN INGEN Å MISTE KJØR FORSIKTIG og med en logo der barn leker. Dyrehold i borettslaget Det begynner å bli en god del hunder og katter i borettslaget vårt. Derfor er det veldig viktig at alle dyreeiere passer på å ta opp ekskrementer som dyret måtte etterlate seg på eiendommen. Vi har fått tilbakemeldinger fra andelseiere samt våre vaktmestere som ofte ser ekskrementer liggende på eiendommen vår når de bl.a. klipper plenene. Og det er ikke noe ok for andre som ferdes på området å få dette under sko, eller at barn som leker får dette klint utover klærne sine etc. Det minnes også om at det er båndtvang i borettslaget hele året.

20 Side Rabben Borettslag Elektronisk behandling av fakturaer Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett, dette er blitt utført siden juni Styret vil nå til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. Søppeltømming Søppeltømming foregår på ukedagene onsdag/torsdag. Tømming av papircontainere på fredager annen hver uke. Vårt rengjøringsfirma Norvakt & Vask as har endret sine vaskedager Norvakt & Vask as som har ansvaret for rengjøring av trapperommene mm har endret sine vaskedager i Rabben borettslag fra mandager/tirsdager til torsdager/fredager etter ønske fra generalforsamlingen i Beboere bør holde oppgangen fri for sykler, barnevogner, sko og lignende. For best vask bør også dørmatter tas inn på disse dagene. Klager skal gå gjennom styret/vaktmestere og Sarah Apeland (tlf ). Utleielokalet i Rabben borettslag Rabben borettslag har pusset opp sitt utleielokale i Mellombølgen 147 med nytt kjøkken og nye møbler. Reglement, utleievilkår og gjeldende priser finner du på vår hjemmeside og/eller du kan få dette ved henvendelse til styrerommet på samme adresse. Nytt juletre punkt i borettslaget Etter en søknad fra andelseiere i Steinspranget 66/68 har vi lagt til rette for juletre også utenfor høyblokka og som ble benyttet julen Borettslaget har med dette nå 4 steder vi setter opp juletrær. Forespørsel om Rabben brl var interessert i å kjøpe Bergkrystallen Parkering AS Rabben borettslag fikk den følgende forespørsel fra Obos avd. Lambertseter: Peab Bolig as vurderer å selge parkeringsselskapet i Mellombølgen 143, 1157 Oslo (Lambertseter) PEAB opplyser om at parkeringsanlegget består av totalt 115 parkeringsplasser hvorav 30 plasser er innendørs i ny oppvarmet garasjekjeller med port, 40 plasser er private plasser i en garasjerekke og 45 av plassene er utendørs på bakken.

21 Side Rabben Borettslag Vi er ansvarlige for utleie av disse plassene i dag. Hvis dette skulle være av interesse for dere kan dere kontakte Kristina Vedal i PEAB for avtale om et møte hvor dere kan få mer informasjon om prosjektet. På forespørsel oppga PEAB at de har vurdert verdien til ca.5 millioner. Vi sendte PEAB as den følgende e-post: Dette kan være interessant å vurdere å kjøpe Bergkrystallen Parkering as, men vi trenger mer informasjon for å i det hele tatt kunne vurdere dette i styremøte. Kan du sende oss følgende: - Oversikt over utleide plasser i dag (klart avmerket på en egen skisse over de ulike typer plasser), egen oppstilling over ledige plasser pr.i dag - Pris oppnådd pr type utleid plass - Felleskostnader som viderefaktureres til leietakerne - Eierkostnader i dag (forsikring, forretningsførsel, snømåking, vedlikehold med mer som ikke kan belastes leietakere) - Bokførte leieinntekter for siste periode med drift (f.eks ) - Verdivurdering - Regnskap og ligningspapirer for siste regnskapsår/ligningsår - En uttalelse på hvorvidt dere er villige til å selge innmat eller kun selskap. Den fikk vi følgende tilbakemelding fra PEAB: Vi må dessverre vente med å oversende etterspurt dokumentasjon da det gjenstår en del arbeid med å få dette på plass. Vi vil oversende dette så snart det foreligger. Skulle det være noen spørsmål vedr dette er det bare å ta kontakt med undertegnede. I skrivende stund er ingen tilbakemelding kommet fra PEAB as på våre spørsmål. Rabben borettslag viderefører sine forsikringer hos Obos Skadeforsikring as (tidligere Hammersborg Forsikring as) Rabben borettslag byttet forsikringselskap fra Nordeuropa forsikring as til Hammersborg forsikring og viderefører dette også i 2010/11. Hammersborg forsikring byttet navn til Obos Skadeforsikring as fra og navneendringen vil medføre følgende praktiske endringer: Nytt navn: OBOS Skadeforsikring as Ny postadresse: Postboks 6667, St.Olavs plass, 0129 Ny e- postadresse: Ny adresse til deres hjemmeside: Navneendringen vil ikke medføre andre endringer for selskapet for øvrig.

22 Side Rabben Borettslag Litt info fra Lambertseter 2003 Nå og fremover : Trikketomta Bergkrystallen Styret har ikke fått informasjon om at det skal foretas utbygging på dette området i nær fremtid, men denne situasjonen kan raskt endre seg og det er ikke tradisjon for at Eiendom og Byfornyelsesetaten informerer noe i forkant. Vi tror imidlertid at en skal innstille seg på at utbygging vil finne sted i en eller annen form. Solkollen (Cecillie Thoresens vei 12) legges ut til offentlig ettersyn, forslag til detaljregulering Obos ønsker å bygge ut Solkollen (Cecillie Thoresens vei 12) rett over gaten for det nye Lambertseter kjøpesenter. De ønsker å bygge et 5 etasjers nybygg/nærinngsbygg med diverse fasiliteter. Plan-og bygningsetaten mener at planområdet er mindre godt egnet til videre bebyggelse ved Lambertseter senter og sier videre: Planområdet inngår i et karakteristisk grøntareal som strekker seg fra sør langs Cecillie Thoresens vei og mot øst. Planområdets beliggenhet med nær tilknytning til friområdet med turvei støtter en regulering til grønnstruktur. Å beholde grøntarealene vil være et godt grep for å skille mellom bebyggelse i vest og grønnstruktur i øst, samt å styrke Lambertseters grønne karakter. Dette vil også til å styrke Lambertseter senters opprinnelige del, som inneholder to viktige torg- og møteplasser. Vegtrafikk gir vesentlige støybidrag på tomten, støyverdiene ligger over 55 og 65 db. PBE er også pga støyverdiene skeptisk til en bebyggelse, særlig bolig. Torget kan ikke beskrives å ha en god oppholdskvalitet med støyverdier over 65 db og beliggenheten ved en sterk trafikkert rundkjøring. Ny utbygging i den siste tiden har bidratt til trafikkøkning, men det har vært gjort avbøtende tiltak. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget. Bydel Nordstrand ønsker å vente med å uttale seg i denne saken i påvente av mer informasjon, mens rykte sier at byrådet ser positivt på en eventuell utbygging i dette området. Diverse Vi har mottatt mange henvendelser fra andelseiere i borettslaget samt at det har vært avholdt et beboermøte. Det har vært avholdt 2 loft og kjeller rydninger i perioden. Utover dette er vanlig vedlikehold blitt gjennomført fortløpende.

23 Side Rabben Borettslag BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert. Innkrevde felleskostnader er lavere enn budsjettert noe som skyldes at vedtatt endring ble en annen enn den det først var regnet med. Andre inntekter er høyere enn regnet med i budsjettet. Andre inntekter består i hovedsak av salg av skilt, nøkler etc, innbetaling fra Crawford & Company Norway AS og utleie av antenneplass til NetCom AS. KOSTNADER Sum driftskostnadene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at oppstart av våtromsprosjekt er skjøvet til Kostnader til elektrisk energi er høyere enn forutsatt, grunnet høye energikostnader. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

24 Side Rabben Borettslag OVERSIKT OVER TOTALE KOSTNADER FOR BORETTSLAGET Under finner dere en oversikt som beskriver hvordan totale kostnader for borettslaget er fordelt i %. Denne kan ikke ses kun mot resultatregnskapet til borettslaget, men må også ses i sammenheng med disponible midler hvor det fremkommer hvor mye som er betalt i avdrag på gjeld i KOSTNADSUTVIKLING FOR 2011 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38 %. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har 1 lån i Terra Boligkreditt AS til en flytende rentesats 3,35% pr Gjenværende løpetid på lånet er 12 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet. RENTER PÅ INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto: 0,10 % Renter på sparekonto: 3,00 % under kr ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3,10 % over kr 2 mill FORRETNINGSFØRERHONORARET Borettslaget har ikke fått økning av forretningsførerhonoraret for MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordre Gran Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Elvefaret Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010

REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010 REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010 Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet. BRUK BLOKKBOKSTAVER Eierens navn : Eierens adresse : Leilighetsnummer:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Lønnealléen Borettslag Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer