Utkast til Strategi/handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til Strategi/handlingsplan"

Transkript

1 Utkast til Strategi/handlingsplan Destinasjon Oppdal AS Oppdal aktive menneskers opplevelsesdestinasjon 1

2 Innhold Innledning Visjon, Forretningsidé Strategi Hovedmål Innledning Formannskapet i Oppdal oppnevnte en arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan som skulle beskrive hvilke tiltak som kunne iverksettes for at Oppdal skal bli en veldrevet destinasjon og med utbud av kvalitetsopplevelser. Handlingsplanen skulle minimum inneholde følgende sentrale elementer; Vurdering/beskrivelse av destinasjonen Oppdal ved hjelp av SWOT-analyse Stedsutvikling som skal sikre gode opplevelser for besøkende Vurdering/beskrivelse av hvilke opplevelser som skal tilbys, bredde og nisje- produkter Prosessen fram til en samlet markedsføringsstrategi Beskrivelse av en samarbeidsmodell som favner alle aktører i Oppdal Finansiering av fellestiltak Når arbeidsgruppens forslag til plan forelå ble dokumentet lagt til grunn for viktige vedtak i Oppdal formannskap og som bakgrunn for stiftelsesmøte for Destinasjon Oppdal AS. Styret i Destinasjon Oppdal AS har i sitt videre arbeid valgt å forholde seg til dette dokumentet som en sentral premiss for styrets arbeid og forslag til strategisk utvikling for selskapet- Styret Bernt Amdahl er valgt for ett år Hans Jørgen Flor, ONF valgt for 2 år Øyvind Carstens, Skifer Hotel 1 år Jon Erik Schønheyder, Oppdal Booking 2 år Heidi Hokseng, Aktivum Midt-Norge 1 år Rune Kvalsnes, VPG 2 år Tina Selbæk, Oppdal Booking 1 år Eiere/aksjonærer Destinasjon Oppdal AS er etablert med en aksjekapital på kroner og 56 aksjonærer. Oppdal Booking er selskapets største aksjonær med 179 aksjer. Skifer hotel går inn med 66 aksjer, sportsbutikkene Intersport, Grøseth Sport og VPG eier hver 25 aksjer. Blant aksjonærene finner vi en rekke reiselivsbedrifter og andre lokale bedrifter. Også Rennebu er representert gjennom Rennebu Bygdearrangement, som har kjøpt 15 aksjer. 2

3 VISJON Oppdal - aktive menneskers opplevelsesdestinasjon FORRETNINGSIDÈ Destinasjon Oppdal AS skal bidra til bred verdiskapning gjennom utvikling av en langsiktig, bærekraftig og helårig destinasjon. Opplevelsesbaserte produkttilbud og sterk merkevarebygging skal stimulere aktive mennesker fra et regionalt, nasjonalt og internasjonalt marked, til å besøke Oppdalsregionen. VERDIGRUNNLAG Raus Ekte Nyskapende Bærekraft og lønnsomhet skal ligge i bunnen av alt. STRATEGI Styret har valgt å holde fast med arbeidsgruppens SWOT, men har tillagt de punktene som er i kursiv avgjørende vekt i det videre arbeidet. Styret mener derfor at vårt valg av VISJON og FORRETNINGSIDÈ for Destinasjon Oppdal AS bygger videre på de sterke sider Oppdal har og er kjent for. SWOT FOR OPPDAL SOM REISELIVSDESTINASJON Svake sider Omdømme kranglebygda Uklar merkevare, også angående valg av målgrupper Næringslivet kommuniserer ikke optimalt med politikere Uklart om reiseliv er et politisk vedtatt satsingsområde Fragmentert produkt Mangler synliggjøring av hvem som er reiselivsaktører per i dag, viktig å få en forståelse av hva som er reiselivsproduktet Mangler forpliktende samarbeid et utøvende organ- et destinasjonsselskap; eks. mister markedsandel, dårligere tilgjengelighet Noen nedslitte fasiliteter For lite urbant tettsted, sentrumsmiljø For dårlig infrastruktur vei, skilting, informasjon (turistkontor, oppdal.com), Design service er for dårlig utviklet Varierende service kvalitet Opdalingene kan oppleves som lite raus, unner ikke hverandre suksess Reiselivsaktører som ikke er med å bidra (systemfeil) 3

4 Produktutvikling: o Trenger flere tilrettelagte aktiviteter med/uten kasseapp. o Lite produkter for KK volum markedet o Produktpakking: distribusjon/markedsføring av pakkene Lite funksjonsdyktig flyplass Langt unna store marked, nasjonalt/internasjonalt Sterke sider Hel års destinasjon, to sesonger Gode naturgitte forutsetninger (nærhet til Dovre, Rondane, Trollheimen) Rikt kulturliv/kulturhus Sterk arrangørstab Gode handelstilbud, eks. sport, mat et regionalt senter Kulturlandskapet Kort avstand til nærmarkedet Samferdsel både nåtid (E6, tog, flyplass) og historisk (skyss stasjoner, pilegrimsleden) Offensiv og utadvendt kultur Lang erfaring som vertskap/reiselivs historie Ren natur Bondeurban Bredt og sammensatt næringsliv Oppdal har over 1000 faste caravanplasser Kompakt senter, kort avstand til opplevelser Ski resort størst i omfang, beliggenhet Trollheimen, Dovre, Rondane, Forollhogna (60% av arealet i Oppdal er vernelandskap) Høy kjennskap Kjendis bygda En av Norges største hyttekommuner Muligheter Vi har mulighet til å treffe et større marked med vårt produkt (stort markedspotensial, både nærmarked, nasjonalt og internasjonalt sommer og vinter) Utnytte skuldersesongene bedre, forlenge sesongene Forsterking/bygging av brandet Sterkere fokus på unikheten; gjennom hele verdikjeden Organisere et felles destinasjonsselskap Se på nye målgrupper Samarbeid/samordning av ressurser, produktpakking og distribusjon Forbedre sentrumsmiljøet; designet for gjestene Nye investeringer; Nyhotellet, Vangslia Panorama, Kinnpiken Utvikling, Utistu, Ener`n, m.m Flere spennende prosjekter på gang: organisering av reiselivet, satsing K&K markedet, Fjellviking, arrangement Oppdal (et samarbeid for å få flere arrangement til Oppdal inkl. World Cup) 4

5 Jobbe tettere med nettverksaktører som for eks.: Trøndelag Reiseliv, Fjord Norge og NCE Tourism, Dovrefjell/Trollheimen, Green charter og Pilegrimssatsing Trender økoturisme, bærekraftig reiseliv, helseturisme etc. Mer offensiv kommunepolitikk, i forhold til å være en attraktiv destinasjon, øke kompetansen hos disse aktører Randsonèsatsing Trusler Hard konkurranse i alle marked, nasjonalt og internasjonalt Klima endringer Kostnadsnivået Økonomisk usikkerhet Pandemier Et bredt produktspekter/mangfold KONKLUSJON Ved valget av visjonen, Oppdal aktive menneskers opplevelsesdestinasjon har vi valgt å satse på helt tydelige strategiske elementer; Aktive mennesker Oppdal som en opplevelsesdestinasjon Aktive mennesker Aktive mennesker omfatter alle som ønsker å utforske egne grenser, men trenger ikke å bety aktiviteter som er farlige. Utfordringene må hele tiden ta utgangspunkt i den enkeltes ønske å teste egne grenser/opplevelser. Aktive mennesker beskriver enkeltmennesker og ikke gruppe av mennesker som f.eks. familier, pensjonister, studenter eller ungdom generelt. Å satse på enkeltmennesket betyr ikke at grupper ikke er velkommen til Oppdal og Oppdalsregionen. Oppdal er allerede i dag kjent for mange av sine spennende aktiviteter og dette må bare forsterkes i årene som kommer. Ved at Oppdal har lang reiseavstand både til betydelige deler av det norske markedet og det internasjonale markedet er det viktig å satse på markedsgrupper som er vant til å reise for å oppleve spennende aktiviteter. Familier med små barn vil normalt søke opplevelsesaktiviteter i sitt nærmiljø. Det samme vil kunne gjelde for de eldre pensjonister. Oppdal som opplevelsesdestinasjon Opplevelser kan være både for sinn og kropp og Oppdal må også innen dette produktområde videreutvikle både mange spennende aktiviteter for kroppen og for sinnet gjennom spennende natur og gode kulturtilbud. 5

6 HOVEDMÅL Vi skal ha 50% omsetningsøkning innen 2015 for primæraktørene, og 25% økning for øvrige aktører Vi skal være Nordens mest attraktive skidestinasjon innen 2020 Vi skal være Norges mest attraktive opplevelsesdestinasjon innen 2020 Utvikle en Bidragsmodell som sikres forutsigbar og langsiktig drift av destinasjonsselskapet HANDLINGSPLAN FOR DESTINASJON OPPDAL AS Hovedmål 1. Gjennom planlagte aktiviteter skal selskapet innen 2015 oppnå 50% omsetningsøkning for primæraktørene, og 25% omsetningsøkning for de øvrige aktørene Beregningsgrunnlager er regnskapsåret 2009 Primæraktørene, typiske reiselivsbedrifter; 50% Omsetning i mil. Omsetning Skifer hotel(antatt) 50 mill. Omsetning mill. Omsetningsøkning fram til mill. Delmål 1.1 Årlig snittvekst, 20,6 mill. Øvrige aktører; 25% Omsetning i mill. Snitt årlig vekst, 60 mill. Omsetning mill. Omsetningsøkning fram til mill. Delmål 1.2 Årlig snittvekst, 46,0 mill. Delmål 1.3 Oppgavefordeling mellom Destinasjon Oppdal AS og Oppdal næringsforening skal være på plass i løpet av 2011 Delmål 1.4 Det skal være etablert et Markedsråd i regi av destinasjonsselskapet innen 1. juni 2011, (Brosjyrer, salg og markedstiltak, VisitNorway, Historiske Trøndelag/Trøndelag Reiseliv, Fjord Norge osv.) 6

7 Hovedmål 2 Destinasjonen skal innen 2020 være Nordens mest attraktive vintersportsdestinasjon Vintersportsdestinasjonen (VSD) består av skisenteret som hovedbesøksdriver. Andre aktiviteter anser vi komplementære, deriblant langrenn, shopping, underholdning, osv. Attraktivitet er summen av en rekke opplevde faktorer som profil, tilgjengelighet, produkttilbud, pris/kvalitet, service/vertskap. Dette skal kunne omsettes i omsetning/volum. Attraktiviteten skal måles i form av omsetning (vinterandel av hovedmål 1), volum (skidager), og en kundeundersøkelse. Attraktivitet i seg selv er underordnet de to målene for volum/omsetning, men vi antar en direkte årsakssammenheng. Delmål 2.1 Økning i antall skidager fra dagens nivå: 2010: skidager 2012: skidager 2015: skidager 2020: skidager (Volum må korrigeres for omsetningsmålet/snittpris eller motsatt) Tiltak: Bygge kjennskap om Oppdal som vintersportsdestinasjon regionalt og nasjonalt. - Aktive barnefamilier i regionen - Aktive barnefamilier sentrale østland - Studenter i Trondheim og øvrig i regionen - Studenter i Oslo - Frikjørere - Bedriftsavtaler større firma i regionen Tiltak: Utvikle tilbud og iverksette kampanje mot aktive utøvere/treningsgrupper i førjulssesong. Norske og Britiske Tiltak: Utvikle tilbud og iverksette kampanje mot danske efterskoler og det danske vinterferie markedet. Tiltak: Utvikle tilbud og iverksette kampanjer mot det russiske markedet. Delmål 2.2 Bidra til utarbeidelse av en masterplan for Oppdal. Tiltak: Fremme forslag i samarbeid med ONF 7

8 Delmål 2.3 Økning i gjennomsnittlig oppholdstid for vintergjester fra dagens nivå: 2010: 2,5 dager 2020: 5 dager Tiltak: Øke andel utenlandske gjester jfr. tiltak under delmål 2.1 Delmål 2.4 Utvikle en merkevare/profil som en vintersportsdestinasjon for aktive mennesker. Tiltak: Utvikle et grafisk profilprogram for Oppdal som vintersportsdestinasjon i tett samarbeid med KKA-prosjektet. Tiltak: Etablere et utviklingsprosjekt knyttet til merkevarebygging/design sammen med Hans Gunleiksrud/ InnovasjonNorge. Bør henge nøye sammen med KK prosjektets planer og framdrift. Tiltak: Jobbe aktivt for redaksjonell omtale i pressen lokalt, regionalt og nasjonalt. Tiltak: Tilrettelegging av presse og visningsturer. Tiltak: Strategiplan for PR-arbeid. Delmål 2.5 Synliggjøre geografisk tilgjengelighet og transportmuligheter til oppdal som vintersportsdestinasjon. Tiltak: Lage en matrise med beskrivelse av transportmuligheter og reisetid for bruk i markedsføring. Tiltak: Inngå samarbeidsavtale med aktuelle aktører innenfor trasport. For eksempel Fjord Tours (NSB), Widerøe (direkterute KBH TRD), regional skibuss. Tiltak: Sikre adkomst til skianlegget gjennom tilstrekkelig kapasitet på parkering Tiltak: Utvikle ringbusstilbudet på destinasjonen Delmål 2.6 Synliggjøre tilgjengelig kapasitet på destinasjonen på en strukturert og tilgjengelig måte. F.eks overnatting, aktivitet, servering Tiltak: Sikre og utvikle en operativ reiselivsportal i Oppdal.com Tiltak: Fullføre en felles produktdatabase Tiltak: Online booking 8

9 Tiltak: Samle all kapasitet i en matrise som differensierer på produkt, periode og pris. Delmål 2.7 Sikre videreutvikling av Oppdal Skisenter som besøksdriver i Oppdal som vintersportsdestinasjon. Tiltak: Åpning av Oppdal Skisenter 1. november hvert år gjennom å opprette bindende avtaler med aktuell driftsansvarlig Tiltak: Sikre vanntilgang og tilførsel Tiltak: Sikre effektivt og tilstrekkelig snøproduksjon Tiltak: Bidra til tilrettelegging utvikling av bedre tilpassede barne/begynnerområder Tiltak: Legge til rette for en sterk økning i heisnære senger (SISU) Tiltak: Bidra til å utvikle et større underholdningstilbud i skianlegget Tiltak: Bidra til utvidet skjenketid (i samarbeid med ONF) Delmål 2.8 Sikre et bredt spekter av kompletterende produkter og aktiviteter. Tiltak: Tilby min 5 km preparerte langrennsløyper 1. oktober hvert år, gjennom å opprette bindende avtaler med en aktuell driftsansvarlig. Tiltak: Bidra til videreutvikling av serveringtilbud i skiheis Tiltak: Bidra til etablering av afterskitilbud med fokus på samlet kapasitet (store grupper) Tiltak: Bidra til utvikling av utelivstilbud med fokus på samlet kapasitet (store grupper) Tiltak: Jobb for at tjenestetilbud til enhver tid er dimensjonert etter antall besøkende Delmål 2.9 Sikre at destinasjonenes aktører leverer produkter som tilfredsstiller kundenes forventinger til service og kvalitet. Tiltak: Utarbeide en generell matrise for pris/kvalitet for en attraktiv VSD ut fra en generell kategorisering av produkter. (F.eks kategorisering av overnatting ved hjelp av stjerner) Tiltak: Etablere et vertskapsprogram for alle aktører på destinasjonen. Tiltak: Sikre optimal drift av Turistkontoret 9

10 Hovedmål 3. Destinasjonen skal innen 2020 være Norges mest attraktive opplevelsesdestinasjon Delmål 3.1. Økning i antall gjestedøgn i forhold til dagens nivå samt fokus på å øke gjennomsnittlig oppholdstid til 3 døgn. 2010: gjestedøgn 2012: gjestedøgn 2015: gjestedøgn (med etablering av ny sommerattraksjon) 2020: gjestedøgn Tiltak: Etablering av en sommerattraksjon av vesentlig størrelse. (Høyt og lavt/vikingsenter) Det vil være aktuelt å avklare forventet besøkstall og målgrupper for prosjekt høyt og lavt. Tiltak: Bygge kjennskap om Oppdal som opplevelsesdestinasjon regionalt og nasjonalt. - Aktive voksne og familier i regionen - Aktive voksne og familier i det sentrale østlandsområde Tiltak: Velkommen til Oppdal skilting med informasjon om aktivitetstilbudets om eksisterer Tiltak: Videreføre etablert satsing på Nederland. Tiltak: Aktiv satsing på det europeiske bussmarkedet, med fokus på økt oppholdstid i Oppdal. Delmål 3.2. I løpet av 2012 skal alle tilgjengelige aktiviteter og opplevelser være bookbare på web gjennom aktuelle kanaler/portaler, som oppdal.com Tiltak: Etablere/inngå samarbeid med leverandør av nødvendig teknisk løsning for dette. Tiltak: Etablere avtaler med aktuelle aktivitets- og opplevelsesleverandører. Delmål 3.3. Utarbeide finansieringsløsninger for å kunne utvikle valgte aktivitetstilbud innen Tiltak: Delmål 3.4. Reiselivssatsing skal være en av kommunes hovedstrategier for vekst og næringsutvikling. Tiltak: 10

11 Delmål 3.5. Gjennom samarbeid med Oppdal næringsforening bidra til ordninger som gjør at innbyggerne i kommunen opplever den som et godt sted å bo og jobbe. Delmål 3.6. Sikre at destinasjonenes aktører leverer produkter som tilfredsstiller kundenes forventinger til service og kvalitet. Tiltak: Utarbeide en generell matrise for pris/kvalitet for en attraktiv opplevelsesdestinasjon ut fra en generell kategorisering av produkter. (F.eks kategorisering av overnatting ved hjelp av stjerner) Tiltak: Etablere et vertskapsprogram for alle aktører på destinasjonen. Tiltak: Utvikle system for evaluering av kundetilfredshet, forbedringspotensial, produktkvalitet. Tiltak: Sikre optimal drift av Turistkontoret Delmål 3.7. I løpet av 2011 skal det utarbeides et plandokument som viser hvilke produkttilbud som skal være fundamentet i opplevelsesdestinasjonen Oppdal. Tiltak: Utarbeide en avtale med Oppdal Booking når det gjelder aktivitetsdatabase. Delmål 3.8. Oppdal skal oppleves som forutsigbar og nytenkende allerede i handlingsplanarbeidet for 2012 Delmål 3.9 Bidra aktivt for at KK-prosjektet utvikles i tråd med markedets behov og at samarbeidet med bidragsyterne blir vellykket gjennom prosjektperioden på 4 år. Tiltak: Destinasjonsselskapet skal være representert i KKA prosjektets arbeidsgruppe. 11

12 Hovedmål 4. Utvikle en Bidragsmodell som sikres forutsigbar og langsiktig drift av destinasjonsselskapet Delmål 4.1 Utvikle og teste modellen innen 1. mai 2011 (inntil 10 store bedrifter) Modellen skal bygge på følgende forutsetninger: A) Beregning av Nytteeffekt /reiselivsbasert omsetning; Her har vi valgt å inndele bedriftene/aktørene på Oppdal i følgende kategorier 1. Primære bidragsytere bedrifter som er typiske reiselivsbaserte bedrifter 100 % av omsetningen legges til grunn når bidraget til Destinasjon Oppdal AS beregnes 2. Sekundære bidragsytere bedrifter som ikke er typiske reiselivsbedrifter, men som henter omsetning både fra; Turister/besøkende Ansatte/sysselsatte i typiske reiselivsbedrifter Produkt- og tjenesteleverandører til turistbedrifter (primærbedriftene) 66 % av omsetningen legges til grunn når bidraget beregnes 3. Tertiære bidragsytere bedrifter som ikke har sin hovedaktivitet/produksjon/tjenesteyting rettet mot næringsaktørene i Oppdalsregionen, produkter/tjenester i et eksternt marked. Generelt gjelder; Bederiftene er en sentral del av Oppdal som destinasjon og henter arbeidskraft fra destinasjonen fordi Oppdal total sett har et attraktivt bomiljø turistproduktene er en viktig del av bomiljøet 33 % av omsetningen legges til grunn når bidraget beregnes. B) Justeringsfaktor for virksomhetstyper med forskjellig dekningsbidragmuligheter Det vil åpenbart være slik at ulike virksomhetstyper opererer med dekningsbidragsmuligheter. Opplevelse av rettferdighet og realistisk betalingsevne/vilje har ført til at en bruker en justeringsfaktor eller innbyrdes rettferdighetsfaktor. Faktoren bygger ikke på et matematisk/økonomisk beregnet grunnlag, men på historisk utvikling av opplevd rettferdighet. Som eksempel her kan nevnes at et serveringssted i alpinanlegget vil ha nytteverdi 100%, men vil ha et dekningsbidrag som er mye dårligere enn en skiutleie. 12

13 Skiskole vil også ha nytteverdi 100%, men vil tradisjonelt ha dårligere dekningsbidrag enn skiutleie. Så langt er det valgt TRE justeringsfaktorer; Justeringsfaktoren bestemmes ut ifra virksomhetområdets bruttomargin og fordeles i tre grupper. Justeringsfaktoren skal opptrappes gjennom 3 år: Gruppe/År 1.år 2.år 3.år (i % av omsetningen) A 0,6 0,9 1,3 B 0,3 0,5 0,7 C 0,2 0,3 0,4 Delmål 4.2 Gjennomført kontraktsforhandlinger med det antall bedrifter som gir sikkerhet for drift i 2011 innen 1. juni 2011 Delmål 4.3 Ferdig stillingsinstruks og annonse etter daglig leder innen 1. jumi Annonsere med forbehold om at finansiering kommer på plass. Delmål 4.4 Gjennomføre en ansettelsesprosess som åpner for ansettelse når delmål 4.2 er på plass. Delmål 4.5 Inntektsmål fra Bidragsmodellen : , NOK , , NOK , , NOK , NOK ,- Delmål 4.6 Overta driftsansvaret for turistkontoret når delmål 4.5 er på plass og med følgende hovedoppgaver; turistkontor og vertskapsfunksjon utvikling av destinasjonen som et reisemål totalmarkedsføring av destinasjonen booking (ikke nødvendigvis eier), arrangementer, salg av reiselivstjenester og lignende merkevarebygging Kvalitetssikring av reiselivsproduktene og destinasjonens tjenestetilbud 13

HANDLINGSPLAN FOR OPPDAL SOM REISELIVSDESTINASJON. JANUAR 2010. Handlingsplan for Oppdal som reiselivsdestinasjon.

HANDLINGSPLAN FOR OPPDAL SOM REISELIVSDESTINASJON. JANUAR 2010. Handlingsplan for Oppdal som reiselivsdestinasjon. HANDLINGSPLAN FOR OPPDAL SOM REISELIVSDESTINASJON. JANUAR 2010 Handlingsplan for Oppdal som reiselivsdestinasjon. INNHOLD SIDE 1. Mandatet og arbeidsgruppen 6 2. Arbeidsprosessen i 3 deler og begrepsavklaringer

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme)

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) HØRINGSUTTALELSE TOLGA KRAFTVERK FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) TIL: NVE Prosjekt Fishspot har arbeidet med tilrettelegging og utvikling av sportsfiske i Østerdalen

Detaljer

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker.

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Hurum idrettsråd Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Røyken rådhus kommunestyresalen, 15.09.2017 Kåre Møllerhagen, leder Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Prosjektgruppe

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan På veg mot 10 000 innbyggere ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan DELTAKERE I ONF HØRINGSGRUPPEN Ståle Rian/Oppdal E.verk (leder) Morten Erik Stulen/Coop Oppdal Ole Erik Vognild/Oppdal Elektro SteinTerje

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Fungerer Markedsrådet slik det er i dag? Hvilken informasjon viktig? Hvordan jobber vi sammen? Bør markedsrådet deles opp: Reiselivssjefsmøte

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival -Folk, fjord og fjell! Bakgrunn Næringslivsdag 2008 etterlyste fyrtårn på Indre Nordmøre reiselivssjef Roar Harsvik. Tok ballen videre, søkte (mars 08) og fikk KOMP midler til forprosjektering (mai 08

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Trysils beliggenhet - Oslo Airport Gardermoen 160 km - Oslo 210 km - Stockholm 470 km - Gøteborg 500 km - København 770 km Trysilfjellet 32

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9 16.12.10 FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 1. INFRASTRUKTUR...5 2. STYRKE SAMARBEID OG NETTVERK...5 3. VIDEREUTVIKLE SAVALEN SOM EN ATTRAKTIV REISELIVSDESTINASJON...6

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 026 09/6265-12 Dato: 05.06.2012 VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN 1. Innledning Eksisterende Snowball-avtale og -strategi

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE AKTØRENE BAK SATSINGEN Narvikfjellet Eiendom AS ble stiftet 2. juli 2014 og eies av Forte Narvik Invest 1 AS (50,1%) og Narvikgården AS (49,9%).

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

Strategidokument for Risør By AS. Unni Olimb Norman - Daglig leder Desember 2016

Strategidokument for Risør By AS. Unni Olimb Norman - Daglig leder Desember 2016 Strategidokument 2017-2019 for Risør By AS Unni Olimb Norman - Daglig leder Desember 2016 Foto: Visit Sørlandet Foto: Bjørn Svensson 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Om Risør By as... 3 Formål og mål...

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 Liv Rask Sørensen Bodø 30. november 2016 Foto: Ernst Furuhatt Fra reise til opplevelse en næring

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på kommune] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør 1. FORMÅLET MED AVTALEN

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

VÅR VISJON Skiopplevelsen du lengter tilbake til! Drømme Trysil

VÅR VISJON Skiopplevelsen du lengter tilbake til! Drømme Trysil VÅR VISJON Skiopplevelsen du lengter tilbake til! Drømme Trysil Bilde av Radisson hotellet Ambisjonsnivå Service i verdensklasse Arena i verdensklasse SERVICE Kreativ service Det lille ekstra Se og møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Program Strategisk forskingsprogrammet for reiseliv

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

utvikling og vekst Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser!

utvikling og vekst Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser! Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser! Preben N. Bussoli Tlf: 76 97 72 80 Mob: 976 977 90 preben@narvikgaarden.no Lars Skjønnås Tlf: 76 97 72 80 Mob: 932 13 919

Detaljer

Søknad om tilskudd Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune. Vedlegg: Det søkes om følgende: Kort om saken

Søknad om tilskudd Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune. Vedlegg: Det søkes om følgende: Kort om saken Til: Namdalseid Kommune Flatanger Kommune Kommune Fosnes Kommune Nærøy Kommune Vikna Kommune Leka Kommune Overhalla Kommune Grong Kommune Høylandet Kommune Namsskogan Kommune Lierne Kommune Røyrvik Kommune

Detaljer