Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010"

Transkript

1 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt Lund (vararepr for Anton Sinnathamby) Forfall: Anton Sinnathamby og Thang Hlun For administrasjonen: Terje Aadne, Arild Harvik, Roger Dahl, Håkon Sigland, Peter Ngaidam (fredag) og Mette Marie Bommen Innledning ved Per Øvergaard fra 1. Kor.13 Arild Harvik ble takket for sin innsats som konstituert generalsekretær. HS 2010/11 53 Dagsorden og referater: a) Godkjenning av saksliste b) Godkjenning av HS-referat 17-18/9 2010: Det mangler noen navn i referatet under konstituering. Disse settes inn. c) Godkjenning av AU-referat 9/ : Feil dato på referatet: skal være 10/ Punkt a, b, c godkjennes med presiseringene over HS 2010/11 54 Medarbeiderkonferansen 2011: Status for programplanleggingen av Roger Dahl og samtale om hvordan få økt oppslutning. Administrasjonen jobber videre ut fra signalene gitt i møtet med særlig vekt på markedsføring/innsalg. Fokuset i markedsføringen bør knyttes rundt faglig påfyll, det å gi/få innspill og fellesskapsbygging. Administrasjon og HS bes om å ta et særlig ansvar i å rekruttere deltakere. HS 2010/11 55 Sommerfest 2011: Presentasjon, statusrapport og mulighet for innspill sammen med Kvinneforbundet og NBUF angående programmet Informasjonen tas som en orientering HS 2010/9 56 Fremtidige landsmøter: Presentasjon av forslag til framtidig sommerfestkonsept ved Roger Dahl. Diskusjon rundt følgende punkter: - eierskap til sommerfestkonseptet - hva behøves av dugnadsinnsats? - økonomi: kritiske faktorer; inntektsside: Antall deltakere må være minimum 400 kollekt / prinsipper for kollektfordeling

2 - reiseavstand - mulig med reiseutjevning knyttet til landsmøtedelen? - dugnadsinnsats og dugnadslønn Sommerfesten legges til Vestfold i Konseptet får en prøvetid på 4 år med en evaluering etter det tredje året. Komiteen inngår nødvendige avtaler så raskt som mulig. Etter samtaler med DNB, NBUF og Kvinneforbundet er det enighet om at dette skal være et fellesprosjekt. Til HS-møtet i februar må det framskaffes en detaljert oversikt over dugnadsbehovet samt et revidert budsjett hvor det også legges inn færre solgte festivalpass, alternativt festivalpass av lavere pris. Komiteen tar med innspillene fra diskusjonen videre. HS 2010/11 57 Generalsekretær arbeidsavtale og arbeidsinstruks: Presentasjon av AUs forslag til ny stillingsinstruks Stillingsinstruks vedtatt HS 2010/11 58 Internasjonal misjon: a) Status misjon 2010 b) Kongo integrering av midler og arbeid c) Sierra Leone orientering fra reise til menighetsplantingsprosjekter: Det er gitt støtte til to menighetsplantingsprosjekt d) Bistandsnemnda søker TV aksjonen 2011: Vi må legge ved et prosjekt i Søknaden til NRK i mai. e) Diaspora kurs og forprosjekt NORAD Det er levert søknad på tre prosjekt f) Mizoram prosjektet g) DNBKF - samtale om fellesprosjekter, samarbeide om de to prosjektene h) Planer for misjon 2011 Informasjon tas til etterretning HS 2010/11 59 Referat fra styremøte i Holtekilen drift: Gunnar Krunenes refererte fra møte samt telefonmøte. Informasjon tas til etterretning HS ser det som naturlig at kostnader til møter i Eiendomsutvalget deles mellom Holtekilen FHS og BTS. HS 2010/11 60 Oppfølging anti-trafficking: Orientering på status ved Roger. Hilde Mikalsen og Elsa Paulsen deltar på Wien-konferansen. Forslag på navn på ressurspersoner som kan spørres om å være med i arbeidsgruppen: Lise Kyllingstad og Kari Lunden Larssen.

3 HS 2010/11 61 DNB s strategi menighetsplanting: a) Rapport fra pionerhelg på Gavelstad - ca 30 deltakere - positiv helg, gode tilbakemeldinger b) Rapport og status Kirkenes - tegner til å bli et levedyktig prosjekt - Hermod Bakkevoll var på Stabekk medio november for videre samtaler om prosjektet c) Gjennomgang av strategi d) Status mulige menighetsprosjekter: Fire nye mulige menighetsprosjekter, to av dem er klare til etablering i januar 2011 Hvordan kan DNB ha et formalisert samarbeid med nye menighetsplantingsprosjekter? Informasjonen tas til etterretning og man fortsetter arbeidet ut fra innspillene gitt i møtet (se nedenfor): b) Øystein Lode vil være den fra HS som holder i saken sammen med Mette Marie Bommen og Hermod Bakkevoll. - det må jobbes videre med prosjektets økonomi c) Øystein Lode og Terje Aadne arbeider videre med strategien og gir en statusrapport på februarmøtet - kan regionale samlinger utnyttes bedre? - hvordan følger vi opp prosjekt i startgropen av en menighetsplanting? - hvordan promotere dette arbeidet innad i kirkesamfunnet vårt? - HS utfordres til å komme med innspill på e-post etter hvert som gode ideer dukker opp. - Strategi om menighetsplanting og revitalisering må ses i sammenheng. HS 2010/11 62 Arbeidsmål for 2010: Gjennomgang status Statusrapport tas til etterretning HS 2010/11 63 Prioriterte målsettinger 2011: Hvem gjør hva i staben muntlig orientering fra Terje Aadne.. Saken gjenopptas på HS-møtet i februar. HS 2010/11 64 NBUF Ungdomsstrategi: Roald Sikveland la fram foreløpig dokument rundt ungdomsstrategien Fellesskap og inviterte til innspill. Forslag om å bedre fellesarenaene, mulig for eksempel et samarbeid rundt barne-/ lederkonferanser og samarbeidsråd Vi inviteres til å delta på neste års lederkonferanse i mars rundt temaet Fellesskapet Vi tar informasjonen som orientering. Dokumentet bør inkludere konkrete eksempler på tiltak lokalt og regionalt/nasjonalt.

4 HS 2010/11 65 Trosopplæringsmidler: a) Innspill fra NBUF: jmfr. referat fra AU 10/ samt notat fra NBUF b) Økonomiske konsekvenser c) Hvordan definerer vi bruken av trosopplæringsmidler Til neste HS-møte utarbeider adm. en oversikt/presentasjon av hva i DNBs arbeidsplaner som er relatert til trosopplæring. De faktiske tall rundt utviklingen av kirkeskatt og trosopplæringsmidler framskaffes. HS 2010/11 66 Norges Kristne Råd: Orientering fra møte med NKR gitt av Arild Harvik. HS 2010/11 67 Regnskapsrapport: Hovedregnskap DNB for 9 mnd 2010 ble fremlagt i møtet Informasjon tas til etterretning. I tillegg må det innledes en dialog med Skien angående en annen fordeling av annonseutgifter (og over-/underskudd.) HS 2010/11 68 Arv fra giver i Molde: Orientering ved Arild Harvik om testamente samt betenkning fra advokat. HS 2010/11 69 Søknad solidaritetsfondet: Nord Norge distrikt søker til distriktsarbeiderstillingene. Søknaden innvilges. Utbetaling av hele beløpet forutsetter at begge stillinger på årsbasis er besatt med 20 % hver. Avkorting vil bli gjort i forhold til denne forutsetningen. HS 2010/11 70 Informasjon: Muntlig orientering gitt av Roger Dahl Informasjonen tas til orientering.

5 HS 2010/11 71 DNBs fremtidige representasjon og eierskap i HLT: Generalsekretæren fremmet sak for HS. Notat utdelt i møtet. Hva vil konekvensene av endringen være? Er det mulig / hensiktsmessig og fremme dette som en sak allerede på neste års landsmøte? Hva skal evt. tidsplanen være? Samtale rundt rektorsituasjonen og økonomi. Administrasjonen konsekvensutreder ny løsningsmodell til neste HS HS 2010/11 72 Oppsummering regionale leder dager: Deltagere fra HS og administrasjonen oppsummerte. Innspill til videre arbeid: - fokus på revitalisering - invitere ungdomsorganisasjonene lokalt, særlig for presentasjon - ikke for mye program - hva kan vi gjøre for å øke oppmøtet? Innspillene tas til etterretning HS 2010/11 73 Evaluering regnskapstjeneste: AU framla sak angående bytte av regnskapsfirma. HS går inn for bytte av ekstern regnskapsfører fra NetLedger til NLM økonomiservice fra og med 1/ HS 2010/11 74 Baltisk skandinavisk samarbeid Orientering om sak og fremdrift ved Håkon Sigland. Innspillene tas til etterretning HS 2010/11 75 Eventuelt: * Menighetsplanting: Øystein Lode blir ressursperson sammen med generalsekretæren. * Plan for besøk av HS-medlemmer i minoritetsspråklige menigheter: HS-medlemmene setter seg opp for besøk i to-tre menigheter hver * Reisedekning internasjonale møter - representasjon: Saken sendes AU * Søknad om støtte til arbeid i Turkmen Ministry: Vi finner ikke å kunne sette av midler til dette arbeidet, men DNB vil være med å på å se på løsninger i lokalmenigheter eller hos eksterne samarbeidspartnere.

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Henrik Vagle Dalsgaard Hilde Opsal Steinar Stornes Øyvind Øygaarden (f.o.m lørdag) Annlaug Halvorsen Engmark Ingeborg

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

1 - Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte Referatet gjennomgått og godkjent.

1 - Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte Referatet gjennomgått og godkjent. Hovedstyremøte Vormsund 18 19 januar 2014. Tilstede: Rune Steinsønn Kristoffersen(leder), Gunnar Eggen(kasserer), Roar Moslet(nord), Eirik Lunde(Rog), Tom Håvard Solheim(Num), Gunnar Strand(Hord), Tor

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer