Velg Naturbruk. Rapport (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velg Naturbruk. Rapport 2013. (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur)"

Transkript

1 Rapport 2013 (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur) 1

2 Innholdsfortegnelse Forord Prosjektmål Hvilke linjer tilbyr naturbruksskolene Elevtall fordelt på skolene Grafisk fremstilling: Elevantallet på naturbruksskolene i Buskerud Grafisk fremstilling: Elevantall fordelt på skolene Lærlinger Studenter på høyere utdanning innen skog- og landbruk Målgrupper Organisering Oppfølging Suksessfaktorer og kvalitetssikring Rådgiver/lærere/skoler Elever Arrangement i Suksesstabell Suksesstabell Suksesstabell «Topp 10» Media Tid og ressursbruk Tidsinndeling Prosjektleders timebruk Budsjett og regnskap Etterord Vedlegg

3 Forord En rapport i dette prosjektet burde egentlig blitt skrevet 2.mars, i og med at 1.mars er søknadsfristen for elevene til å søke videregående opplæring. Det er først når eleven har levert sin søknad og tallene ligger klare at vi kan oppsummere og se om vi er fornøyd med innsatsen i det forrige året. Nå skrives rapporten med en viss usikkerhet i resultatet, men vi føler naturligvis at vi har gjort en god jobb. Rekruttere ungdom til naturbruksskolene i Buskerud som har så sentral undervisning i forhold til samfunnets utvikling er en glede. Vi trenger norsk matproduksjon, vi er nødt til å fokusere på mat som ikke blir fraktet over for lange globale avstander og ikke minst er skogen en del av løsningen til klimautfordringen. Nevner dette uten å gå dypere inn i de problemstillingene. Men det å kunne fortelle ungdommene at de skal være med på å forme fremtidens landbruk er spennende. I denne rapporten vil undertegnede naturligvis berette om hva som er gjort for å rekruttere flere ungdommer til yrker innen landbruk. Karl Henrik Berke 3

4 1. Prosjektmål Prosjektets hovedmål: Prosjektets hovedmål er å doble årlig opptak til studieretningen naturbruk i videregående skole i Buskerud til 100 elever, og at en større andel av elevene etter VG2 velger studiekompetanse og går videre på høyskoler og universiteter. Delmål 1: 100 elever tas opp på VG1 Naturbruk i Buskerud elever går videre på VG2 Skogbruk elever går videre på VG2 Anleggsgartner elever på VG2 Agronom og gartnerinæring elever på Hest og hovslagerfag 30 elever tar VG3 generell studiekompetanse 15 elever tar VG3 med realfag og spesiell studiekompetanse 25 elever går videre på høgskoler/umb 10 elever tar fagbrev som skogsoperatør 10 elever tar fagbrev som anleggsgartner 5 elever tar fagbrev innen hestefaget Delmål 2: Sikre kompetansen innen fagområdet ved å rekruttere til naturbruk Delmål 3: Sikre likestillingen innen fagområdet ved at flere jenter velger å overta et gårdsbruk Strategi: Prosjektet skal, i samarbeid med de videregående skolene som tilbyr Naturbruk, styringsgruppa og andre nå hovedmålet og delmålene gjennom følgende strategier: a) Elever, foresatte til elever og lærere i ungdomsskolene i Buskerud skal få tilgang på veiledning i aktuelle utdanningsmuligheter og bli kjent med aktuelle yrkesvalg fra Naturbruk. b) Informasjon om valgmulighetene ved naturbruk til elever i 9. og 10. trinn. Både yrkesutdannelsen og mulighetene for å få studiekompetanse må fokuseres. c) Ungdommer som har valgt utdanning i et annet yrke og som seinere har mulighet for å overta en landbrukseiendom må få et studietilbud på videregående nivå tilpasset sitt behov (agronomutdanning). d) Alle rådgivere og lærere for faget utdanningsvalg på fylkets ungdomsskoler skal få oppdatert informasjon om de utdannings- og yrkesmulighetene naturbruk gir. Dette skal gjøres gjennom utsending av kortfattet og spesifikk informasjon, møter på den enkelte skole og invitasjon til seminarer/studieturer som prosjektet vil gjennomføre. e) Der skolene har samlinger/felles møter vil prosjektet tilby informasjon/foredrag om utdannings- og yrkesmuligheter innen naturbruk. f) Ha informasjons og rekrutteringsarbeid rettet mot både foreldregenerasjonen og de som rekrutteres. g) Informere og veilede foreldre og ungdommer om viktigheten av å ha en god kompetanse innen for landbruk for å kunne utføre bondeyrket 4

5 1.1 Hvilke linjer tilbyr naturbruksskolene Rosthaug vgs. Avd. Buskerud: - VG 1 Naturbruk - VG 2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - VG 2 Heste- og hovslagerfag - VG 2 Landbruk og gartnerinæring - VG 3 Agronom - VG 3 Naturbruk/naturforvaltning Ål vgs. avd Fjellandbruksskolen: - VG 1 Naturbruk - VG 2 Landbruk og gartnerinæring - VG 3 Landbruk (Agronom) Kongsberg vgs. avd. Saggrenda - VG 1 Naturbruk - VG 2 Skogbruk - VG 2 Anleggsteknikk 1.2 Elevtall fordelt på skolene Elevantall fordelt på naturbruksskolene 2011/12: - Rosthaug vgs. avd. Buskerud: 31 - Ål vgs. avd. Fjellandbruksskolen: 25 - Kongsberg vgs. avd. Saggrenda: 22 Elevantall fordelt på naturbruksskolene 2012/2013: - Rosthaug vgs. avd. Buskerud: 42 - Ål vgs. avd. Fjellandbruksskolen: 21 - Kongsberg vgs. avd. Saggrenda: 29 Elevantall fordelt på naturbruksskolene 2013/14: - Rosthaug vgs. Avd. Buskerud: 63* - Ål vgs. avd. Fjellandbruksskolen: 17** - Kongsberg vgs. avd. Saggrenda: 21** 5

6 Kommentarer til pkt. 1.2: *Rosthaug opplever en stor vekst. Bakgrunnen for dette kan og har en naturlig forklaring i økningen. Skolen har fått satse stort på hest, men flotte nye anlegg, som igjen trekker elever. I tillegg fikk de overført en populær linje fra Saggrenda sommeren Da ble anleggsgartner og idrettsanleggsfaget flyttet. **Fjellandbruksskolen opplever derimot nedgang over flere år. De begrunnes fra skolen med en trend som de håper er på vei til å snu, samt at de tidligere hadde ett større elevgrunnlag som jobbet som jungeltelegrafer for seg. Skolen har markedsført seg på samme måte hvert år. *** Saggrenda mistet sommeren 2013 anleggsgartner og idrettsanleggsfaget. Dermed så mistet de elevgrunnlag på ca. 15 elever. 1.3 Grafisk fremstilling: Elevantallet på naturbruksskolene i Buskerud / / / VG1 VG2 VG3 Forklaring til modellen: Denne modellen viser elever fordelt på de 3 mulige års trinn på naturbruksskolene i Buskerud. Som vi kan lese ut av modellen, så ser at vi at innsøkingen til naturbruk er har vært høyere de 2 siste året, søkeåret 2012 og

7 1.4 Grafisk fremstilling: Elevantall fordelt på skolene / / / VG1 VG2 VG3 VG1 VG2 VG3 VG1 VG2 VG3 Rosthaug vgs avd Buskerud KOVS avd. Saggrenda Ål vgs avd. Lien Fjellandbruksskole Forklaring til modellen: Her ser vi samme modell bare at det er fordelt på de forskjellige skolene. Her kan vi se at det er kun Fjellandbruksskolen som kunne tilby elever muligheten til å begynne på VG 3 agronomi 2013/ Hvorfor blir det færre eller flere elever fra VG 1 til VG2? Elever som veksler mellom naturbruksskolene i Buskerud er ikke synlige på den første grafen, i og med at det forblir i totalregnskapet. Men derimot på den nederste grafen vil elever som veksler mellom de forskjellige naturbruksskolene gi utslag. 2. Elever som går videre på skoler i andre fylker gir utslag i grafene, men også elever som kommer til en naturbruksskole i Buskerud. Det er stort sett VG 2 skogbruk som opplever innsøking fra andre fylker, grunnen til det er at ikke alle fylker tilbyr denne utdanningen. 3. Det må opplyses om at anleggsgartner linjen(vg2) ble flyttet fra KOVS avd. Saggrenda til Rosthaug vgs. avd. Buskerud sommeren Dermed så blir noe av elevmassen naturligvis flyttet over. 4. Hva gjør elevene etter fullført VG2, da forsvinner mange elever fra oversiktene våre. De begynner lære i bedrift eller så velger de å fortsette utdannelsen med påbygning med studiekompetanse, slik at de får muligheten til å studere videre på høyskole og universitet. Skolene de velger til å ta studieforberedende er da gjerne i tilknytting til hjemstedene sine, selv om Rosthaug vgs. avd. Buskerud og Ål vgs avd. Fjellandbruksskolen kan tilby studieforberedende med fordypning i naturforvaltning. 7

8 1.5 Lærlinger Elever som går på linjene som står oppnevnt under her har muligheten til å velge å gå et lærlingsløp etter fullført VG 2: - VG 2 Hest- og hovslager (Rosthaug vgs.avd. Buskerud) - VG 2 Skogbruk (Kongsberg vgs. avd. Saggrenda) - VG 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag (Tidligere Saggrenda, nå Rosthaug) På de 3 naturbruksskolene «produserte» man i 2013, dvs. at høsten var det 12 elever som valgte å fortsette utdannelsen i form av lærlingtid i bedrift. - 5 elever i anleggsgartnerfaget - 6 elever i skogfaget - 1 elever i Hest- og hovslagerfaget 1.6 Studenter på høyere utdanning innen skog- og landbruk. NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og Høyskolen i Hedmark er de stedene der studenter kan søke seg til høyere utdanning innenfor land- og skogbruk. Høyskolen i Hedmark, med sine underavdelinger som Blæstad (Landbruk) og Evenstad (Utmark/Skog) har 11 studenter fra Buskerud per dags dato. 7 av studentene går på Evenstad, og 4 går på Blæstad. Det har ikke lykkes prosjektleder å få tilsvarende tall fra NMB. Men vi vet derimot at det er 4 elever på skogfag på NMBU. Men NMBU tilbyr en lan rekke andre fag som er tilknyttet landbruket, så vi må anta at det er flere elever som tar høyere utdanning innen dette fagområdet. 8

9 2. Målgrupper Målgrupper «Målgruppen for prosjektet er i hovedsak elever, foresatte til elever, rådgivere og lærere i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Prosjektet skal arbeide med elever i grunnskolen, der holdningsskapende arbeid er viktig. Det skal skapes positive holdninger i målgruppen.» Målgruppen er som beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Prosjektets målgruppe er fortsatt den samme. Men prosjektleder opplever at enkelte grupper som f. eks. rådgivere er en svært viktig gruppe, også foresatte til elevene i grunnskolen er en gruppe som bør vies mye oppmerksomhet. 3. Organisering 3.1 Prosjektorganisering og ledelse Prosjekteier: Skogselskapet i Buskerud Prosjektleder: Karl Henrik Berke Styringsgruppen ser som følgende ut: - Buskerud Bondelag /v. Torunn Hovde (leder) - Fylkesmannen i Buskerud /v. Helge Nordby - Buskerud Bonde- og småbrukarlag /v. Torgny Moen - Viken Skog /v. Solfrid Marthiniussen - SOA/ v. Nina Åshaug - Representant for naturbruksskolene /v. Alf Erik Finsrud (Rosthaug vgs. avd. Buskerud) - Representant for ungdomsskolene /v. Aud Stormoen (Skotselv ungdomsskole) Rollebytte: Viken Skog Stig Sorte har gått av med pensjon, har blitt erstattet med Solfrid Marthiniussen. Skogselskapet innehar rollen som sekretariat og økonomiansvarlig. Prosjektregnskapet vil bli revidert etter vilkår for offentlig tilskudd av Skogselskapet i Buskerud sin ordinære revisor, Hverven Revisjon AS. 9

10 3.2 Rammer Rammene i prosjektåret 2013 er uforandret fra år Prosjektleder fra Skogselskapet i Buskerud er fremdeles engasjert på 50 % stilling i Velg Naturbruk. Kostnadene i hovedprosjektet er budsjettert til kr ,- pr år. For å sikre at opplegget blir videreført etter prosjektperioden, er det viktig å involvere andre aktører som arbeider med rekruttering og ha en god profilering av prosjektet utover, underveis og etter avslutning. 4. Oppfølging Rapporteringen internt vil bli tilpasset finansieringskildenes krav til rapportering og behov fra prosjektgruppen/styringsgruppen. Uavhengig av dette redegjør prosjektleder månedlig sin ressursbruk og videre plan til prosjektansvarlig. Hjemmeside: Velg Naturbruk: Velg Skog: (Samarbeidsprosjekt nasjonalt) Skogselskapet: skogselskapet.no Facebook: Velg naturbruk: https://www.facebook.com/groups/ / Velg skog: https://www.facebook.com/velgskog (Samarbeidsprosjekt) Velg landbruk: https://www.facebook.com/velglandbruk?fref=ts (Ekstern) 10

11 5. Suksessfaktorer og kvalitetssikring 5.1 Rådgiver/lærere/skoler I skoleåret 2012 så forsøkte prosjektet å være bindeleddet mellom naturbruksskolene og ungdomsskolene. Det har vi i 2013 valgt å gå mer bort i fra, i og med at naturbruksskolene har tradisjoner og bekjentskaper til sine ungdomsskoler fra tidligere og ønsker å pleie denne kontakten selv. Noe som prosjektet også er tjent med. Det å kontakte rådgivere ved ungdomsskoler er en tidskrevende øvelse. Prosjektleder har da heller valgt å konsentrere seg om ungdomsskoler som ikke er tradisjonelle innenfor skolenes nettverk. Dermed så sikrer vi at skolene ivaretar og pleier sine opparbeidete kontaktpunkter, i tillegg som nye og flere kontakter blir etablert. Prosjektet har også jevnlig kontakt med både lærere og skolene, gjennom forskjellige arrangement på skolene og ikke minst gjennom det skolefaglige nettverk naturbruk. 5.2 Elever Elever på naturbruksskolene: Som beskrevet i rapporten for 2012, så er elever som er fornøyd med skoletilværelsen sin de beste ambassadørene. Med andre ord er det viktig å gi elevene den utdannelsen man tidligere har bedt de om å søke seg til. Dersom elevene blir lokket med et tilbud som skolene ikke innfrir, så kan det i verste fall gi motsatt effekt. Dersom elevene er fornøyde med skolegangen sin, så er det en fryd for prosjektet å benytte seg av elevene i rekrutterings sammenheng. Da kan de med fortelle og markedsføre sine skoler med glød i øyene. Elever på ungdomsskolene: Vi møter mange av ungdomsskoleelevene på ulike utdanningsmesser, og der er det en tøff konkurranse om oppmerksomheten. Samtidig som naturbruksskolene er skoler som ikke er å finne i hver by, noe som igjen betyr at ungdomsskoleeleven må flytte på seg. Det er et stort valg å ta for en jente eller gutt på 15 år, kanskje et enda større valg for hans foresatte. 11

12 5.3 Arrangement i Utdanningsmesse - Yrkesmesse - 59⁰ Topptur - Fjellandbruksskoledagen - 4H Fylkesleir - Sauedagen - Hospitering - Naturbruksstipend - Ungdomsskolebesøk Utdanningsmesse/Yrkesmesse: Prosjektet har vært på flere ulike messe: - Hønefoss - Storefjell (Gol) - Åmot (Rosthaug) Yrkes-/utdanningsmesser er naturligvis gull verdt for prosjektet, samtidig som det er slik at man må komme godt forberedt på messene. I og med at man konkurrer med/mot andre næringer som også trenger mere arbeidskraft i tiden fremover. Men de stedene der vi for litt plass og kan medbringe litt respektiv arbeidsredskap som traktor, hogstmaskinsimulator osv., oppnår vi et fortrinn hos de maskininteresserte guttene og jentene. Bildet er hentet fra messen på Storefjell der vi fikk låne en stor og flott traktor fra Felleskjøpet på Gol. Den er et ganske naturlig blikkfang. Nærmere 1100 elever var innom messen, og mesteparten av de innom messestanden vår. 59⁰ Topptur: 59⁰ Topptur var en skolekonkurranse mellom naturbruksskolene i Buskerud arrangert av Velg Naturbruk. Her konkurrerte 55 elever lagvis om å bli den beste naturbruksskolen i Buskerud. En kjempesuksess på bakgrunn av det å skape samhold og dyrke fellesskapet til skolene som tilbyr naturbruksutdanning. Her ble elevene utfordret både på enkeltområder og lagvis på oppgaver tilknyttet naturbruk og naturbruksutdanning. De konkurrerte i grener som inneholdt traktorkjøring, hestekunnskap, skyting, klatring, dyrekunnskap, sauebedømming mm.. Konkurransen ble gjennomført på Knuten i Kongsberg nærmere bestemt gikk oppgaveløypa fra Skiheisen til Knuttehytta. Deretter ble kvelden tilbrakt ved Sachsenhusene. Så i tillegg til mye spenning og dramatikk fikk elevene også innføring i historie vedrørende Sølvgruvene. (Se mer om mediedekning i vedleggene) 12

13 Fjellandbruksskoledagen: Ål Vgs. avd. Fjellandbruksskolen på Lien og "Velg naturbruk» inviterte elever fra ungdomsskolene (8.klasse) i Ål og Hemsedal til å ta en nærmere titt på hva elevene som går på Fjellandbruksskolen driver med. Ja, her fikk de nysgjerrige ungdommene prøve seg med å kjøre hest, måle tømmer, skyte med hagle, mjølking, separering av melk, introduksjon av kart og kompass med mer.. I tillegg til all den moroa, ble elevene bespist med burgere, pølser og annet grillsnacks. Fjellandbruksskolen viste seg fra sin flotteste side, og kunne vise frem sin skole med stolthet. Det er en skole med tradisjoner innenfor landbruket, men samtidig kan de gi dagens elever også fremadrettet undervisning, der friluftsliv og fjellturisme spiller en stor rolle. På ettermiddagen ble samtlige 9.klassinger fra Hallingdal invitert, nettopp for å kikke på om dette kunne være en skole de kunne tenke seg å gå på. Også de fikk en morsom rundtur på skolen med alle aktivitetene. 4H Fylkesleir I 2012 deltok Velg Naturbruk på landsleiren, og det var en stor suksess. Ungdommene var i rett alder, og skolevalg var ikke fjernt i tankegangen. Fylkesleiren var derimot ikke den suksessen prosjektet håpet på. Her var ungdommen i yngste laget, og det var helt i starten av sommerferien deres. Så de var ikke helt mottagelige for budskapet vi kom med. Selv om jeg hadde med elever som brommet med motorsagene sine. Men allikevel var det mange av ungdommene som kom for å se på guttene som konkurrerte med motorsagene., så kanskje har vi klart å så noen frø uten å være klar over det? Sauedagen: På Rosthaug vgs avd. Buskerud ble det i høst arrangert en nokså tradisjonell sauedag, her stiller sauebøndene ut dyrene sine. I den forbindelse så inviterte skolene alle 7.klassingene i Modum til skolene for å se på tilbudet. Det ble en fin dag å vise frem skolen på. Både sauer, hester og mere til i aksjon. Barneskolene fikk skyte med luftgevær, snekre, ri på hest, smake på hjemmelaget eplemost mm.. Her var det mange barn som ikke ville hjem. 13

14 Hospitering: Kongsberg vgs avd. Saggrenda tok imot hjelpen som prosjektet kun gi de i forhold til det å arrangere hospitering. 16 elever valgte å delta på dette arrangementet. Her fikk elever og foreldre en god innføring i skolehverdagen på naturbruksskolen i Kongsberg. På kvelden ble foreldrene sendt hjem, og ungdommen fikk overnatte ute i telt. I løpet av de to dagene fikk ungdomsskoleelevene testa ut maskiner, kjørt simulator, skyte med hagle og mere til. Kjempesuksess. 5.4 Suksesstabell Suksesstabell 2013 Arrangement Sted Målgruppe Merknad Karakter Gjenta Utdanningsmesse/Yrkesmesse Flere steder Elever/foresatte 5 JA Ung.skolebesøk Flere steder Elever/rådgivere 5 JA 59 Topptur Kongsberg Elever på 6 JA naturbruk Fjellandbruksskoledagen Fjellandbruksskolen Elever 6 JA Stihl-cup Lampeland Elever/foresatte 4 NJA Åpen-skole Rosthaug Rosthaug vgs. Elever 4 JA Buskerud (7.klasse)/lærere 4H Fylkesleier Sigdal Elever Forklaring til tabellen: Arrangement: Type arrangement Sted: Lokalisering av arrangementet Målgruppe: Hvem gruppe treffer man på arrangementet Merknad: Forskjellige kommentarer Karakter: 1 (dårligst) 6 (best) Gjenta: Bør prosjektet gjenta deltakelsen på arrangementet 14

15 Suksesstabell «Topp 10» Arrangement Sted Målgruppe Merknad Karakter Gjenta? 4H Landsleir Rollag Elever 6 JA Hospitering Saggrenda (KVS) Elever/foresatte Kun lokalt for 5 JA KVS avd. Saggrenda Yrkesmesse Storefjell Elever Elever fra 6 JA Hallingdal Møte med Rosthaug vgs. avd. Rådgivere Rådgiversamli 6 JA rådgivernettv. Buskerud ng Praksisdager Rosthaug/Saggrend Elever 4 JA a 59 Topptur Kongsberg Elever på Intern 6 JA naturbruk Fjellandbruksskoledagen Fjellandbruksskolen Elever 6 JA Stihl-cup Lampeland Elever/foresatte 4 JA Åpen-skole Rosthaug Rosthaug vgs. Elever 4 JA Buskerud (7.klasse)/lærere Ungdomsskole besøk Flere steder Elever/rådgiver 4 JA Her vises det til to tabeller av typen suksesstabell. Den første viser hva prosjektet har drevet med i 2013, og den andre viser en oppsummering av topp 10 aktiviteter å arrangere eller være med på. Prosjektet har i 2013 forsøkt å konsentrere seg mer om enkelte arrangement, men da med litt mere trøkk. Fremfor å være med på mange små aksjoner, som ikke gir ønskelig effekt. Samtidig har arrangementene inkludert naturbruksskolene mer. På flere arrangement som er nevnt er det skolene som er hovedarrangør, mens Velg Naturbruk kun er medspiller. Tabellene må i utgangspunktet vurderes med forskjellige syn, man må skille mellom direkte elev rekruttering til skolene og det å vise landbruksnæringen at det er noen som jobber aktivt med rekruttering til landbruksjobber. I den sammenhengen må arrangement som Hurdagene, Timbersports, Jakt- og fiskedagene rangeres langt høyere, det er her prosjektet møter den næringen som skal gi mange elever arbeidsplasser, lærlingplasser, utplasseringsmuligheter mm.. Samtidig har vi også på de nevnte arrangementene med elever fra naturbruksskolene, de har oppvisninger i motorsagferdigheter osv.. Det gir elevene status om å tilhøre en næring. De knytter bånd til næringslivet og de forskjellige aktørene som tar del i det. 15

16 5.5 Media Velg Naturbruk har vært i flere forskjellige aviser, tidsskrifter og hjemmesider: Aviser: - Laagendalsposten - (se vedlegg) - Hallingdølen - (se vedlegg) - Dt.no (Kun nettutgave ikke funnet igjen) - SKOG (Skog.no) se vedlegg - Skog & Miljø (se vedlegg) Hjemmesider (se vedlegg): - Skogselskapet.no - Rosthaug.vgs.no - Kongsberg.vgs.no - Bondelaget.no - Smaabrukarlaget.no - Tilleggsmedia: Velg Naturbruk har i tillegg til dette valgt å støtte: - Gatelangs, et magasin fra Natteravnene. Dette magasinet skal bli sendt ut til foreldre som er med i Natteravnene, i tillegg som dette distribueres til typiske «venterom». (se vedlegg) - Buskvetten, ett magasin som blir sendt ut fra 4H sentralt. Dette blir sendt ut til alle medlemme 4 ganger i året.(se vedlegg) 16

17 6. Tid og ressursbruk 6.1 Tidsinndeling Tidsinndelingen er gjort i vår og høst etter skolenes semesterinndeling. Vår Høst Vår Høst Vår Høst Forprosjekt Utdannings- og yrkesveiledning Arrangere turer for elever Arrangere kurs for rådgivere og lærere Utvikle og utprøve metoder for veiledning for elever utvikle i v.g.s Motivere for tilbud om sommerjobber og lage info. Evaluering og justering Sluttrapport utprøve Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Slik som tidsinndelingen ser ut i prosjektbeskrivelsen så har vi i dette året vært i den utøvelsesfasen. I 2012 måtte prosjektet forankre seg blant skolene og næringene rundt, mens nettverket i dette året har vært mere satt. Slik at vi er i rute i henhold til planen. 6.2 Prosjektleders timebruk I 2013, som i 2012 har prosjektleder brukt mer enn sin stillingsinstruks på 50 % til Velg Naturbruk, i og med at hans daglige virke ligger tett innpå det å rekruttere ungdom til det å velge yrker i landbruket. Samtidig som det å bidra til at flere velger naturbruk ikke er et arbeid der man plutselig kan skru over en bryter. Prosjektleder forsøker å være på banen der han kan møte ungdom som kan rekrutteres. 17

18 6.3 Budsjett og regnskap Budsjett: Pr. år Sum Kjøp av tjenester: Prosjektledelse Skogselskapet i Buskerud Kontorhold Reisekostnader for prosjektleder Materiell, innkjøp og oppdateringer Busstransport skoleelever Uforutsett Sum kjøpt bistand Egeninnsats: Prosjektgruppe Skolepersonell Personell fra bedrifter som involveres Utvikling av materiell, oppdateringer Sum egeninnsats SUM Regnskapet: Regnskapet vil bli ettersendt så fort det er revisor godkjent. Det er Hverven Revisjon AS som skal godkjenne dette i januar

19 7. Etterord Prosjektleder ønsker naturligvis å takke alle naturlige samarbeidspartnere for et godt «Velg Naturbruks år» i år også. Vi skulle naturligvis gjerne sett enda flere elever på naturbruksskolene, men vi må samtidig tenker over hvor få elever det kunne vært på naturbruksskolene om vi ikke hadde gjort den jobben vi gjør. Stadig flere har hørt om Velg Naturbruk i fylket, også utenfor fylket Buskerud blir vi stadig mere kjent. Det må da bety noe? Karl Henrik Berke Skogselskapet i Buskerud 19

20 Vedlegg Vedlegg 1 - Hallingdølen 20

21 Vedlegg 2 SKOG 21

22 Vedlegg 3 Skog & Miljø 22

23 Vedlegg 4 Buskerud Bondelag 23

24 Vedlegg 5 Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 24

25 Vedlegg 6 Rosthaug hjemmeside 25

26 Vedlegg 7 Buskvetten & Gatelangs 26

27 Vedlegg 8 Lågendalsposten 27

28 Vedlegg 9 Skogselskapet.no 28

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 2 - juni 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 innhold Leder: Om rekruttering... 3 Valle: En skole

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer