Velg Naturbruk. Rapport (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velg Naturbruk. Rapport 2013. (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur)"

Transkript

1 Rapport 2013 (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur) 1

2 Innholdsfortegnelse Forord Prosjektmål Hvilke linjer tilbyr naturbruksskolene Elevtall fordelt på skolene Grafisk fremstilling: Elevantallet på naturbruksskolene i Buskerud Grafisk fremstilling: Elevantall fordelt på skolene Lærlinger Studenter på høyere utdanning innen skog- og landbruk Målgrupper Organisering Oppfølging Suksessfaktorer og kvalitetssikring Rådgiver/lærere/skoler Elever Arrangement i Suksesstabell Suksesstabell Suksesstabell «Topp 10» Media Tid og ressursbruk Tidsinndeling Prosjektleders timebruk Budsjett og regnskap Etterord Vedlegg

3 Forord En rapport i dette prosjektet burde egentlig blitt skrevet 2.mars, i og med at 1.mars er søknadsfristen for elevene til å søke videregående opplæring. Det er først når eleven har levert sin søknad og tallene ligger klare at vi kan oppsummere og se om vi er fornøyd med innsatsen i det forrige året. Nå skrives rapporten med en viss usikkerhet i resultatet, men vi føler naturligvis at vi har gjort en god jobb. Rekruttere ungdom til naturbruksskolene i Buskerud som har så sentral undervisning i forhold til samfunnets utvikling er en glede. Vi trenger norsk matproduksjon, vi er nødt til å fokusere på mat som ikke blir fraktet over for lange globale avstander og ikke minst er skogen en del av løsningen til klimautfordringen. Nevner dette uten å gå dypere inn i de problemstillingene. Men det å kunne fortelle ungdommene at de skal være med på å forme fremtidens landbruk er spennende. I denne rapporten vil undertegnede naturligvis berette om hva som er gjort for å rekruttere flere ungdommer til yrker innen landbruk. Karl Henrik Berke 3

4 1. Prosjektmål Prosjektets hovedmål: Prosjektets hovedmål er å doble årlig opptak til studieretningen naturbruk i videregående skole i Buskerud til 100 elever, og at en større andel av elevene etter VG2 velger studiekompetanse og går videre på høyskoler og universiteter. Delmål 1: 100 elever tas opp på VG1 Naturbruk i Buskerud elever går videre på VG2 Skogbruk elever går videre på VG2 Anleggsgartner elever på VG2 Agronom og gartnerinæring elever på Hest og hovslagerfag 30 elever tar VG3 generell studiekompetanse 15 elever tar VG3 med realfag og spesiell studiekompetanse 25 elever går videre på høgskoler/umb 10 elever tar fagbrev som skogsoperatør 10 elever tar fagbrev som anleggsgartner 5 elever tar fagbrev innen hestefaget Delmål 2: Sikre kompetansen innen fagområdet ved å rekruttere til naturbruk Delmål 3: Sikre likestillingen innen fagområdet ved at flere jenter velger å overta et gårdsbruk Strategi: Prosjektet skal, i samarbeid med de videregående skolene som tilbyr Naturbruk, styringsgruppa og andre nå hovedmålet og delmålene gjennom følgende strategier: a) Elever, foresatte til elever og lærere i ungdomsskolene i Buskerud skal få tilgang på veiledning i aktuelle utdanningsmuligheter og bli kjent med aktuelle yrkesvalg fra Naturbruk. b) Informasjon om valgmulighetene ved naturbruk til elever i 9. og 10. trinn. Både yrkesutdannelsen og mulighetene for å få studiekompetanse må fokuseres. c) Ungdommer som har valgt utdanning i et annet yrke og som seinere har mulighet for å overta en landbrukseiendom må få et studietilbud på videregående nivå tilpasset sitt behov (agronomutdanning). d) Alle rådgivere og lærere for faget utdanningsvalg på fylkets ungdomsskoler skal få oppdatert informasjon om de utdannings- og yrkesmulighetene naturbruk gir. Dette skal gjøres gjennom utsending av kortfattet og spesifikk informasjon, møter på den enkelte skole og invitasjon til seminarer/studieturer som prosjektet vil gjennomføre. e) Der skolene har samlinger/felles møter vil prosjektet tilby informasjon/foredrag om utdannings- og yrkesmuligheter innen naturbruk. f) Ha informasjons og rekrutteringsarbeid rettet mot både foreldregenerasjonen og de som rekrutteres. g) Informere og veilede foreldre og ungdommer om viktigheten av å ha en god kompetanse innen for landbruk for å kunne utføre bondeyrket 4

5 1.1 Hvilke linjer tilbyr naturbruksskolene Rosthaug vgs. Avd. Buskerud: - VG 1 Naturbruk - VG 2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - VG 2 Heste- og hovslagerfag - VG 2 Landbruk og gartnerinæring - VG 3 Agronom - VG 3 Naturbruk/naturforvaltning Ål vgs. avd Fjellandbruksskolen: - VG 1 Naturbruk - VG 2 Landbruk og gartnerinæring - VG 3 Landbruk (Agronom) Kongsberg vgs. avd. Saggrenda - VG 1 Naturbruk - VG 2 Skogbruk - VG 2 Anleggsteknikk 1.2 Elevtall fordelt på skolene Elevantall fordelt på naturbruksskolene 2011/12: - Rosthaug vgs. avd. Buskerud: 31 - Ål vgs. avd. Fjellandbruksskolen: 25 - Kongsberg vgs. avd. Saggrenda: 22 Elevantall fordelt på naturbruksskolene 2012/2013: - Rosthaug vgs. avd. Buskerud: 42 - Ål vgs. avd. Fjellandbruksskolen: 21 - Kongsberg vgs. avd. Saggrenda: 29 Elevantall fordelt på naturbruksskolene 2013/14: - Rosthaug vgs. Avd. Buskerud: 63* - Ål vgs. avd. Fjellandbruksskolen: 17** - Kongsberg vgs. avd. Saggrenda: 21** 5

6 Kommentarer til pkt. 1.2: *Rosthaug opplever en stor vekst. Bakgrunnen for dette kan og har en naturlig forklaring i økningen. Skolen har fått satse stort på hest, men flotte nye anlegg, som igjen trekker elever. I tillegg fikk de overført en populær linje fra Saggrenda sommeren Da ble anleggsgartner og idrettsanleggsfaget flyttet. **Fjellandbruksskolen opplever derimot nedgang over flere år. De begrunnes fra skolen med en trend som de håper er på vei til å snu, samt at de tidligere hadde ett større elevgrunnlag som jobbet som jungeltelegrafer for seg. Skolen har markedsført seg på samme måte hvert år. *** Saggrenda mistet sommeren 2013 anleggsgartner og idrettsanleggsfaget. Dermed så mistet de elevgrunnlag på ca. 15 elever. 1.3 Grafisk fremstilling: Elevantallet på naturbruksskolene i Buskerud / / / VG1 VG2 VG3 Forklaring til modellen: Denne modellen viser elever fordelt på de 3 mulige års trinn på naturbruksskolene i Buskerud. Som vi kan lese ut av modellen, så ser at vi at innsøkingen til naturbruk er har vært høyere de 2 siste året, søkeåret 2012 og

7 1.4 Grafisk fremstilling: Elevantall fordelt på skolene / / / VG1 VG2 VG3 VG1 VG2 VG3 VG1 VG2 VG3 Rosthaug vgs avd Buskerud KOVS avd. Saggrenda Ål vgs avd. Lien Fjellandbruksskole Forklaring til modellen: Her ser vi samme modell bare at det er fordelt på de forskjellige skolene. Her kan vi se at det er kun Fjellandbruksskolen som kunne tilby elever muligheten til å begynne på VG 3 agronomi 2013/ Hvorfor blir det færre eller flere elever fra VG 1 til VG2? Elever som veksler mellom naturbruksskolene i Buskerud er ikke synlige på den første grafen, i og med at det forblir i totalregnskapet. Men derimot på den nederste grafen vil elever som veksler mellom de forskjellige naturbruksskolene gi utslag. 2. Elever som går videre på skoler i andre fylker gir utslag i grafene, men også elever som kommer til en naturbruksskole i Buskerud. Det er stort sett VG 2 skogbruk som opplever innsøking fra andre fylker, grunnen til det er at ikke alle fylker tilbyr denne utdanningen. 3. Det må opplyses om at anleggsgartner linjen(vg2) ble flyttet fra KOVS avd. Saggrenda til Rosthaug vgs. avd. Buskerud sommeren Dermed så blir noe av elevmassen naturligvis flyttet over. 4. Hva gjør elevene etter fullført VG2, da forsvinner mange elever fra oversiktene våre. De begynner lære i bedrift eller så velger de å fortsette utdannelsen med påbygning med studiekompetanse, slik at de får muligheten til å studere videre på høyskole og universitet. Skolene de velger til å ta studieforberedende er da gjerne i tilknytting til hjemstedene sine, selv om Rosthaug vgs. avd. Buskerud og Ål vgs avd. Fjellandbruksskolen kan tilby studieforberedende med fordypning i naturforvaltning. 7

8 1.5 Lærlinger Elever som går på linjene som står oppnevnt under her har muligheten til å velge å gå et lærlingsløp etter fullført VG 2: - VG 2 Hest- og hovslager (Rosthaug vgs.avd. Buskerud) - VG 2 Skogbruk (Kongsberg vgs. avd. Saggrenda) - VG 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag (Tidligere Saggrenda, nå Rosthaug) På de 3 naturbruksskolene «produserte» man i 2013, dvs. at høsten var det 12 elever som valgte å fortsette utdannelsen i form av lærlingtid i bedrift. - 5 elever i anleggsgartnerfaget - 6 elever i skogfaget - 1 elever i Hest- og hovslagerfaget 1.6 Studenter på høyere utdanning innen skog- og landbruk. NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og Høyskolen i Hedmark er de stedene der studenter kan søke seg til høyere utdanning innenfor land- og skogbruk. Høyskolen i Hedmark, med sine underavdelinger som Blæstad (Landbruk) og Evenstad (Utmark/Skog) har 11 studenter fra Buskerud per dags dato. 7 av studentene går på Evenstad, og 4 går på Blæstad. Det har ikke lykkes prosjektleder å få tilsvarende tall fra NMB. Men vi vet derimot at det er 4 elever på skogfag på NMBU. Men NMBU tilbyr en lan rekke andre fag som er tilknyttet landbruket, så vi må anta at det er flere elever som tar høyere utdanning innen dette fagområdet. 8

9 2. Målgrupper Målgrupper «Målgruppen for prosjektet er i hovedsak elever, foresatte til elever, rådgivere og lærere i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Prosjektet skal arbeide med elever i grunnskolen, der holdningsskapende arbeid er viktig. Det skal skapes positive holdninger i målgruppen.» Målgruppen er som beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Prosjektets målgruppe er fortsatt den samme. Men prosjektleder opplever at enkelte grupper som f. eks. rådgivere er en svært viktig gruppe, også foresatte til elevene i grunnskolen er en gruppe som bør vies mye oppmerksomhet. 3. Organisering 3.1 Prosjektorganisering og ledelse Prosjekteier: Skogselskapet i Buskerud Prosjektleder: Karl Henrik Berke Styringsgruppen ser som følgende ut: - Buskerud Bondelag /v. Torunn Hovde (leder) - Fylkesmannen i Buskerud /v. Helge Nordby - Buskerud Bonde- og småbrukarlag /v. Torgny Moen - Viken Skog /v. Solfrid Marthiniussen - SOA/ v. Nina Åshaug - Representant for naturbruksskolene /v. Alf Erik Finsrud (Rosthaug vgs. avd. Buskerud) - Representant for ungdomsskolene /v. Aud Stormoen (Skotselv ungdomsskole) Rollebytte: Viken Skog Stig Sorte har gått av med pensjon, har blitt erstattet med Solfrid Marthiniussen. Skogselskapet innehar rollen som sekretariat og økonomiansvarlig. Prosjektregnskapet vil bli revidert etter vilkår for offentlig tilskudd av Skogselskapet i Buskerud sin ordinære revisor, Hverven Revisjon AS. 9

10 3.2 Rammer Rammene i prosjektåret 2013 er uforandret fra år Prosjektleder fra Skogselskapet i Buskerud er fremdeles engasjert på 50 % stilling i Velg Naturbruk. Kostnadene i hovedprosjektet er budsjettert til kr ,- pr år. For å sikre at opplegget blir videreført etter prosjektperioden, er det viktig å involvere andre aktører som arbeider med rekruttering og ha en god profilering av prosjektet utover, underveis og etter avslutning. 4. Oppfølging Rapporteringen internt vil bli tilpasset finansieringskildenes krav til rapportering og behov fra prosjektgruppen/styringsgruppen. Uavhengig av dette redegjør prosjektleder månedlig sin ressursbruk og videre plan til prosjektansvarlig. Hjemmeside: Velg Naturbruk: Velg Skog: (Samarbeidsprosjekt nasjonalt) Skogselskapet: skogselskapet.no Facebook: Velg naturbruk: https://www.facebook.com/groups/ / Velg skog: https://www.facebook.com/velgskog (Samarbeidsprosjekt) Velg landbruk: https://www.facebook.com/velglandbruk?fref=ts (Ekstern) 10

11 5. Suksessfaktorer og kvalitetssikring 5.1 Rådgiver/lærere/skoler I skoleåret 2012 så forsøkte prosjektet å være bindeleddet mellom naturbruksskolene og ungdomsskolene. Det har vi i 2013 valgt å gå mer bort i fra, i og med at naturbruksskolene har tradisjoner og bekjentskaper til sine ungdomsskoler fra tidligere og ønsker å pleie denne kontakten selv. Noe som prosjektet også er tjent med. Det å kontakte rådgivere ved ungdomsskoler er en tidskrevende øvelse. Prosjektleder har da heller valgt å konsentrere seg om ungdomsskoler som ikke er tradisjonelle innenfor skolenes nettverk. Dermed så sikrer vi at skolene ivaretar og pleier sine opparbeidete kontaktpunkter, i tillegg som nye og flere kontakter blir etablert. Prosjektet har også jevnlig kontakt med både lærere og skolene, gjennom forskjellige arrangement på skolene og ikke minst gjennom det skolefaglige nettverk naturbruk. 5.2 Elever Elever på naturbruksskolene: Som beskrevet i rapporten for 2012, så er elever som er fornøyd med skoletilværelsen sin de beste ambassadørene. Med andre ord er det viktig å gi elevene den utdannelsen man tidligere har bedt de om å søke seg til. Dersom elevene blir lokket med et tilbud som skolene ikke innfrir, så kan det i verste fall gi motsatt effekt. Dersom elevene er fornøyde med skolegangen sin, så er det en fryd for prosjektet å benytte seg av elevene i rekrutterings sammenheng. Da kan de med fortelle og markedsføre sine skoler med glød i øyene. Elever på ungdomsskolene: Vi møter mange av ungdomsskoleelevene på ulike utdanningsmesser, og der er det en tøff konkurranse om oppmerksomheten. Samtidig som naturbruksskolene er skoler som ikke er å finne i hver by, noe som igjen betyr at ungdomsskoleeleven må flytte på seg. Det er et stort valg å ta for en jente eller gutt på 15 år, kanskje et enda større valg for hans foresatte. 11

12 5.3 Arrangement i Utdanningsmesse - Yrkesmesse - 59⁰ Topptur - Fjellandbruksskoledagen - 4H Fylkesleir - Sauedagen - Hospitering - Naturbruksstipend - Ungdomsskolebesøk Utdanningsmesse/Yrkesmesse: Prosjektet har vært på flere ulike messe: - Hønefoss - Storefjell (Gol) - Åmot (Rosthaug) Yrkes-/utdanningsmesser er naturligvis gull verdt for prosjektet, samtidig som det er slik at man må komme godt forberedt på messene. I og med at man konkurrer med/mot andre næringer som også trenger mere arbeidskraft i tiden fremover. Men de stedene der vi for litt plass og kan medbringe litt respektiv arbeidsredskap som traktor, hogstmaskinsimulator osv., oppnår vi et fortrinn hos de maskininteresserte guttene og jentene. Bildet er hentet fra messen på Storefjell der vi fikk låne en stor og flott traktor fra Felleskjøpet på Gol. Den er et ganske naturlig blikkfang. Nærmere 1100 elever var innom messen, og mesteparten av de innom messestanden vår. 59⁰ Topptur: 59⁰ Topptur var en skolekonkurranse mellom naturbruksskolene i Buskerud arrangert av Velg Naturbruk. Her konkurrerte 55 elever lagvis om å bli den beste naturbruksskolen i Buskerud. En kjempesuksess på bakgrunn av det å skape samhold og dyrke fellesskapet til skolene som tilbyr naturbruksutdanning. Her ble elevene utfordret både på enkeltområder og lagvis på oppgaver tilknyttet naturbruk og naturbruksutdanning. De konkurrerte i grener som inneholdt traktorkjøring, hestekunnskap, skyting, klatring, dyrekunnskap, sauebedømming mm.. Konkurransen ble gjennomført på Knuten i Kongsberg nærmere bestemt gikk oppgaveløypa fra Skiheisen til Knuttehytta. Deretter ble kvelden tilbrakt ved Sachsenhusene. Så i tillegg til mye spenning og dramatikk fikk elevene også innføring i historie vedrørende Sølvgruvene. (Se mer om mediedekning i vedleggene) 12

13 Fjellandbruksskoledagen: Ål Vgs. avd. Fjellandbruksskolen på Lien og "Velg naturbruk» inviterte elever fra ungdomsskolene (8.klasse) i Ål og Hemsedal til å ta en nærmere titt på hva elevene som går på Fjellandbruksskolen driver med. Ja, her fikk de nysgjerrige ungdommene prøve seg med å kjøre hest, måle tømmer, skyte med hagle, mjølking, separering av melk, introduksjon av kart og kompass med mer.. I tillegg til all den moroa, ble elevene bespist med burgere, pølser og annet grillsnacks. Fjellandbruksskolen viste seg fra sin flotteste side, og kunne vise frem sin skole med stolthet. Det er en skole med tradisjoner innenfor landbruket, men samtidig kan de gi dagens elever også fremadrettet undervisning, der friluftsliv og fjellturisme spiller en stor rolle. På ettermiddagen ble samtlige 9.klassinger fra Hallingdal invitert, nettopp for å kikke på om dette kunne være en skole de kunne tenke seg å gå på. Også de fikk en morsom rundtur på skolen med alle aktivitetene. 4H Fylkesleir I 2012 deltok Velg Naturbruk på landsleiren, og det var en stor suksess. Ungdommene var i rett alder, og skolevalg var ikke fjernt i tankegangen. Fylkesleiren var derimot ikke den suksessen prosjektet håpet på. Her var ungdommen i yngste laget, og det var helt i starten av sommerferien deres. Så de var ikke helt mottagelige for budskapet vi kom med. Selv om jeg hadde med elever som brommet med motorsagene sine. Men allikevel var det mange av ungdommene som kom for å se på guttene som konkurrerte med motorsagene., så kanskje har vi klart å så noen frø uten å være klar over det? Sauedagen: På Rosthaug vgs avd. Buskerud ble det i høst arrangert en nokså tradisjonell sauedag, her stiller sauebøndene ut dyrene sine. I den forbindelse så inviterte skolene alle 7.klassingene i Modum til skolene for å se på tilbudet. Det ble en fin dag å vise frem skolen på. Både sauer, hester og mere til i aksjon. Barneskolene fikk skyte med luftgevær, snekre, ri på hest, smake på hjemmelaget eplemost mm.. Her var det mange barn som ikke ville hjem. 13

14 Hospitering: Kongsberg vgs avd. Saggrenda tok imot hjelpen som prosjektet kun gi de i forhold til det å arrangere hospitering. 16 elever valgte å delta på dette arrangementet. Her fikk elever og foreldre en god innføring i skolehverdagen på naturbruksskolen i Kongsberg. På kvelden ble foreldrene sendt hjem, og ungdommen fikk overnatte ute i telt. I løpet av de to dagene fikk ungdomsskoleelevene testa ut maskiner, kjørt simulator, skyte med hagle og mere til. Kjempesuksess. 5.4 Suksesstabell Suksesstabell 2013 Arrangement Sted Målgruppe Merknad Karakter Gjenta Utdanningsmesse/Yrkesmesse Flere steder Elever/foresatte 5 JA Ung.skolebesøk Flere steder Elever/rådgivere 5 JA 59 Topptur Kongsberg Elever på 6 JA naturbruk Fjellandbruksskoledagen Fjellandbruksskolen Elever 6 JA Stihl-cup Lampeland Elever/foresatte 4 NJA Åpen-skole Rosthaug Rosthaug vgs. Elever 4 JA Buskerud (7.klasse)/lærere 4H Fylkesleier Sigdal Elever Forklaring til tabellen: Arrangement: Type arrangement Sted: Lokalisering av arrangementet Målgruppe: Hvem gruppe treffer man på arrangementet Merknad: Forskjellige kommentarer Karakter: 1 (dårligst) 6 (best) Gjenta: Bør prosjektet gjenta deltakelsen på arrangementet 14

15 Suksesstabell «Topp 10» Arrangement Sted Målgruppe Merknad Karakter Gjenta? 4H Landsleir Rollag Elever 6 JA Hospitering Saggrenda (KVS) Elever/foresatte Kun lokalt for 5 JA KVS avd. Saggrenda Yrkesmesse Storefjell Elever Elever fra 6 JA Hallingdal Møte med Rosthaug vgs. avd. Rådgivere Rådgiversamli 6 JA rådgivernettv. Buskerud ng Praksisdager Rosthaug/Saggrend Elever 4 JA a 59 Topptur Kongsberg Elever på Intern 6 JA naturbruk Fjellandbruksskoledagen Fjellandbruksskolen Elever 6 JA Stihl-cup Lampeland Elever/foresatte 4 JA Åpen-skole Rosthaug Rosthaug vgs. Elever 4 JA Buskerud (7.klasse)/lærere Ungdomsskole besøk Flere steder Elever/rådgiver 4 JA Her vises det til to tabeller av typen suksesstabell. Den første viser hva prosjektet har drevet med i 2013, og den andre viser en oppsummering av topp 10 aktiviteter å arrangere eller være med på. Prosjektet har i 2013 forsøkt å konsentrere seg mer om enkelte arrangement, men da med litt mere trøkk. Fremfor å være med på mange små aksjoner, som ikke gir ønskelig effekt. Samtidig har arrangementene inkludert naturbruksskolene mer. På flere arrangement som er nevnt er det skolene som er hovedarrangør, mens Velg Naturbruk kun er medspiller. Tabellene må i utgangspunktet vurderes med forskjellige syn, man må skille mellom direkte elev rekruttering til skolene og det å vise landbruksnæringen at det er noen som jobber aktivt med rekruttering til landbruksjobber. I den sammenhengen må arrangement som Hurdagene, Timbersports, Jakt- og fiskedagene rangeres langt høyere, det er her prosjektet møter den næringen som skal gi mange elever arbeidsplasser, lærlingplasser, utplasseringsmuligheter mm.. Samtidig har vi også på de nevnte arrangementene med elever fra naturbruksskolene, de har oppvisninger i motorsagferdigheter osv.. Det gir elevene status om å tilhøre en næring. De knytter bånd til næringslivet og de forskjellige aktørene som tar del i det. 15

16 5.5 Media Velg Naturbruk har vært i flere forskjellige aviser, tidsskrifter og hjemmesider: Aviser: - Laagendalsposten - (se vedlegg) - Hallingdølen - (se vedlegg) - Dt.no (Kun nettutgave ikke funnet igjen) - SKOG (Skog.no) se vedlegg - Skog & Miljø (se vedlegg) Hjemmesider (se vedlegg): - Skogselskapet.no - Rosthaug.vgs.no - Kongsberg.vgs.no - Bondelaget.no - Smaabrukarlaget.no - Tilleggsmedia: Velg Naturbruk har i tillegg til dette valgt å støtte: - Gatelangs, et magasin fra Natteravnene. Dette magasinet skal bli sendt ut til foreldre som er med i Natteravnene, i tillegg som dette distribueres til typiske «venterom». (se vedlegg) - Buskvetten, ett magasin som blir sendt ut fra 4H sentralt. Dette blir sendt ut til alle medlemme 4 ganger i året.(se vedlegg) 16

17 6. Tid og ressursbruk 6.1 Tidsinndeling Tidsinndelingen er gjort i vår og høst etter skolenes semesterinndeling. Vår Høst Vår Høst Vår Høst Forprosjekt Utdannings- og yrkesveiledning Arrangere turer for elever Arrangere kurs for rådgivere og lærere Utvikle og utprøve metoder for veiledning for elever utvikle i v.g.s Motivere for tilbud om sommerjobber og lage info. Evaluering og justering Sluttrapport utprøve Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Slik som tidsinndelingen ser ut i prosjektbeskrivelsen så har vi i dette året vært i den utøvelsesfasen. I 2012 måtte prosjektet forankre seg blant skolene og næringene rundt, mens nettverket i dette året har vært mere satt. Slik at vi er i rute i henhold til planen. 6.2 Prosjektleders timebruk I 2013, som i 2012 har prosjektleder brukt mer enn sin stillingsinstruks på 50 % til Velg Naturbruk, i og med at hans daglige virke ligger tett innpå det å rekruttere ungdom til det å velge yrker i landbruket. Samtidig som det å bidra til at flere velger naturbruk ikke er et arbeid der man plutselig kan skru over en bryter. Prosjektleder forsøker å være på banen der han kan møte ungdom som kan rekrutteres. 17

18 6.3 Budsjett og regnskap Budsjett: Pr. år Sum Kjøp av tjenester: Prosjektledelse Skogselskapet i Buskerud Kontorhold Reisekostnader for prosjektleder Materiell, innkjøp og oppdateringer Busstransport skoleelever Uforutsett Sum kjøpt bistand Egeninnsats: Prosjektgruppe Skolepersonell Personell fra bedrifter som involveres Utvikling av materiell, oppdateringer Sum egeninnsats SUM Regnskapet: Regnskapet vil bli ettersendt så fort det er revisor godkjent. Det er Hverven Revisjon AS som skal godkjenne dette i januar

19 7. Etterord Prosjektleder ønsker naturligvis å takke alle naturlige samarbeidspartnere for et godt «Velg Naturbruks år» i år også. Vi skulle naturligvis gjerne sett enda flere elever på naturbruksskolene, men vi må samtidig tenker over hvor få elever det kunne vært på naturbruksskolene om vi ikke hadde gjort den jobben vi gjør. Stadig flere har hørt om Velg Naturbruk i fylket, også utenfor fylket Buskerud blir vi stadig mere kjent. Det må da bety noe? Karl Henrik Berke Skogselskapet i Buskerud 19

20 Vedlegg Vedlegg 1 - Hallingdølen 20

21 Vedlegg 2 SKOG 21

22 Vedlegg 3 Skog & Miljø 22

23 Vedlegg 4 Buskerud Bondelag 23

24 Vedlegg 5 Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 24

25 Vedlegg 6 Rosthaug hjemmeside 25

26 Vedlegg 7 Buskvetten & Gatelangs 26

27 Vedlegg 8 Lågendalsposten 27

28 Vedlegg 9 Skogselskapet.no 28

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 243 V70 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING AV PROSJEKT VELG SKOG. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 243 V70 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING AV PROSJEKT VELG SKOG. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/2408-2 Ark.nr. 243 V70 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING AV PROSJEKT VELG SKOG Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Dagskonferanse om landbruk og rekruttering Er landbruksskolene en rekrutteringsarena for landbruket. Utfordringer sett fra naturbruksskolen Innlegg

Detaljer

Velg Skog region Øst Søknad om støtte

Velg Skog region Øst Søknad om støtte Saknr. 15/5911-3 Saksbehandler: Kjell Børresen Velg Skog region Øst 2016-2017 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner det viktig å videreføre prosjektet VELG SKOG også regionalt, som

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 Lena-Valle videregående skole Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 Naturbruk Lena-Valle vgs. Gjenspeiler søkningen til utdanningsprogrammet Lena-Valle videregående behov skole i lokalt/regionalt

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Naturbruk Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur? Interessert i planter og hage? Liker du å være ute i naturen og høste

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk. SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.no Våre Vg1-program: Design og håndverksfag Bygg og anleggsteknikk Naturbruk

Detaljer

Hvem har hva i Sør-Trønderlag

Hvem har hva i Sør-Trønderlag Hvem har hva i Sør-Trønderlag Grønn naturbruk - Landbruk og gartnernæring - Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget - Heste- og hovslager - Vg3 yrkes- eller studiekompetanse - Energi og miljø, spesiell studiekompetanse

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Synes du at det er vanskelig å velge? Lurer du på hvilken utdanning du skal ta og hva du skal jobbe med? Vil du bli oppfinner,

Detaljer

Møte rådgivernettverket Val

Møte rådgivernettverket Val Møte rådgivernettverket Val 20.09.2016 Til stede: Trond Sagmo, Fiskerinæringen: Stig Myhre, fisker og medlem av styret i Norges fiskarlag, Gjert Grande YNVS Nedgang i antall heltidsfiskere, men oppgang

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere.

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere. Eiker vgs 5322 Design og håndverk Eiker vgs 5322 12.11.2014 09.15 11.00 Undervisning 11.00 11.45 Lunsj (Kantina er åpen) 11.45 13.30 Undervisning 12.11.2014 09:15:00-13:30:00 Kursbeskrivelse for de enkelte

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Skjetlein videregående skole. en naturlig vei til yrkes- og studiekompetanse

Skjetlein videregående skole. en naturlig vei til yrkes- og studiekompetanse Skjetlein videregående skole en naturlig vei til yrkes- og studiekompetanse En skole preget av lærelyst og læringsglede LEVENDE FAG ekte naturlig Mål for opplæringen Gi alle like muligheter for faglig

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Søgne videregående skole Skoleår 2016 2017 Utdanningsprogram Rektors/ avdelingsleders underskrift Naturbruk Kari Veggeland(avdelingsleder) 1.

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle Studietilbud - Valle Foto: Jens Haugen Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten 2006 som en del av Kunnskapsløftet.

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første

Detaljer

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE Tilstede: Alf Egil Berg, Randi Dølvik, Ragnhild Aftret, Miriam Elverum, Ole Walnum og Heidi Bjørkøy. Vi tok en rask gjennomgang

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Under fylkesleiren til 4H Buskerud i Hemsedal denne sommeren hadde Jenter i Skogbruket i samarbeid med skogbrukslinja på Saggrenda i Kongsberg,

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

Vil du arbeide med SKOGEN?

Vil du arbeide med SKOGEN? Vil du arbeide med SKOGEN? D i n f r a m t i d i s ko g e n Dette er en brosjyre om å arbeide med skog og natur. Den vil fortelle deg noe om hva du kan bli og hvordan du kan bli det. Den forteller deg

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse!

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Utdanningsprogrammet Naturbruk. Naturbruk En treårig utdannelse

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Tilbud ved Skjetlein

Tilbud ved Skjetlein Tilbud ved Skjetlein Vg1 NATURBRUK, her får du lære om: DYR LANDBRUK SKOG OG ENERGI GARTNERI OG ANLEGGSGARTNER BRUK AV NATUREN til ulike aktiviteter og næringsformål Grønn studiekompetanse Naturbruk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015.

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse http://fetskolene.net/ Leif Johannessen, rådgiver/karriereveileder.

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap til naturbruksutdanning Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland 2011/12 av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap

Detaljer

Frie og likestilte valg?

Frie og likestilte valg? ØF-rapport 9/2012 Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide Tonje Lauritzen ØF-rapport 9/2012

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Opplæring av minoritetsspråklige elever

Opplæring av minoritetsspråklige elever Opplæring av minoritetsspråklige elever Evaluering av prosjekt ved Olav Duun Videregående skole Målsettinger for vårt prosjekt 1. Få på plass rutiner for samarbeid rundt overgang grunnskolevideregående

Detaljer

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK?

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? BAKGRUNN FOR UTDANNINGSVALG 2006: Kunnskapsløftet innføres IKT-eksamen Projektorer og datamaskiner i alle klasserom Utdanningsvalg Arbeidslivsfag

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Velg SKOG- og TRE -kompetanse TRØNDELAG

Velg SKOG- og TRE -kompetanse TRØNDELAG Velg SKOG- og TRE -kompetanse TRØNDELAG 1. juli 2015-31.12.2016 Dato 16.01.17 SLUTTRAPPORT 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Mål... 3 2.1 Hovedmål... 3 2.2 Delmål... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering...

Detaljer

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert?

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? 2010-2011 2 Da bør du ta en titt på hva naturbruk har

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA

VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE finner du ved skolestedene Sortland, Kleiva, Øksnes, Lødingen og i Bø. Skolestedet Kleiva ligger i naturskjønne omgivelser med

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

Skog i skolen Søknad om støtte

Skog i skolen Søknad om støtte Saknr. 15/6323-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Skog i skolen 2016-2018 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser betydningen av at valgfagtilbudet innenfor den enkelte kommune og region

Detaljer

VELG SKOG - TRØNDELAG

VELG SKOG - TRØNDELAG REKRUTTERING TIL SKOGNÆRINGA VELG SKOG - TRØNDELAG FORPROSJEKT 2011-2012 SLUTTRAPPORT INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Rekrutteringsutfordring til skognæringa i Trøndelag... 3 1.2 Rekrutteringsprosjektet Velg

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2014-2015 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Vurderingsforskriften

Vurderingsforskriften Vurderingsforskriften Formålet med vurdering i fag: fremme læring være et redskap i læreprosessen uttrykke kompetansen til eleven Elevens egenvurdering: Eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid,

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Rekruttering industri Hallingdal

Rekruttering industri Hallingdal Rekruttering industri Hallingdal Et arbeidsområde i: Industriløftet i Hallingdal DBC Næringshage og Hallingindustrien tok sammen med Norsk industri og NHO Buskerud initiativ til tettere samarbeid mellom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole Matematikkvalg på Vg1 Studiespesialisering og Studieforberedende medier og kommunikasjon Hei, kommende Vg1-elev og foresatte! Vi vil med dette brevet

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2012-2013 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Flyfoto Tema: Skolens særpreg Yrkeskompetanse og studiekompetanse Skoletilbudet Skolens prosjekter

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer