Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen."

Transkript

1

2 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. Hov ungdomsskole representerer et spennende mangfold i kultur og språk, noe som utfordrer oss og gir oss vekst i den daglige kommunikasjon og væremåte overfor hverandre. God kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid, og skolens motto Mestring gjennom samarbeid setter fokus på akkurat dette hos oss. Mottoet skal forankres i alle våre møter med ulike aktører knyttet til skole, for alle møter der mennesker møtes oppstår kommunikasjon og i skolen møtes vi mange. For og lykkes må vi alle bidra og medvirke, vi må snakke godt sammen både om og i hverdagen vår for å finne gode løsninger for alle. Vårt mål er at alle skal bli sett og hørt, og oppleve mestring i løpet av skolehverdagen. Ett av skolens fokusområder for dette skoleåret er medvirkning. Å kunne medvirke i egne læringsprosesser er viktig for å oppleve mestring, vi trenger alle et eierforhold til egen kunnskap og egne ferdigheter. Og sammen kunne medvirke til et bedre både fysisk og psykososialt læringsmiljø vil gjøre at vi alle blir stolte av å være en del av Hov ungdomsskole. Vi må samarbeide for å finne gode løsninger, og vi må alle være villige til å ta ansvaret det innebærer å medvirke til positiv utvikling. Vi gleder oss til et godt samarbeid der vi alle medvirker, og ønsker dere et godt og innholdsrikt skoleår. Rektor Inspektør Tone Sandvik Linn Skjønnhaug Holm

3 3 ELEVOVERSIKT Klasse Gutter Jenter Sum Kontaktlærere 8A Lars Iver Hofsmarken 8B Espen Lia 8C Randi Broberg 9A Berit Næs/Magne Pettersen 9B Ann-Kristin Brandenberger / Henning Langvandsbråten 9C Anne Marie Høghaug-Western/ Ole-Gunnar Øhren 10A Berit Irene Andreassen/ Marit Hunstad 10B Marit Winther Aandreassen/ Jens Harald Myklebost 10C Gunhild Vaale Arnesen/ Geir Forbord Velkomstklasse Helge Egede-Nissen 10 kl

4 4 KLASSERÅD Klasserådet skal fremme interessene til elevene i klassen og sammen med lærerne og foreldrene arbeide for å skape et godt miljø. Klasserådet skal gi uttalelse i saker de får fra elevrådet, og bør på forhånd drøfte andre saker som skal tas opp i elevrådet. Gjennom arbeidet i klasserådet skal elevene mellom annet bli kjent med de vanlige reglene for møtevirksomhet. ELEVENES TILLITSVALGTE Kl. Tillitsvalgte Vararepresentanter 8 A Sofie Elviken Strand Amar Osmanovik 8 B Birte-Miriam Høglund Selte Martin Hansen Bakaas 8 C Marina Muslimovna Malsagova Jørgen Vesterheim Knutsen 9 A Trygve Brun Frida-Marie Andestad Elstad 9 B Tor Stein-Andersen Jakob Østheim 9 C Aksel Martin Engen Halvorsen Cecilie Faxvaag 10A Maria Tjøm Eikeland Tom Patrick Taucher 10B Vedram Velimir Inger Margrete Wefring Smith 10C Jørgen Elden Adriana Zhi-Ying Yuan

5 5 ELEVRÅD Ved hver skole for ungdomstrinnet skal det være et elevråd. Hver klasse velger sin representant til rådet. Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær. Elevrådet skal fremme de fellesinteressene medlemmene har som elever i skolen, og føre videre arbeidet til klasserådene for å skape et godt skolemiljø. Til hjelp for elevrådet peker rektor ut en lærer. Denne elevrådskontakten skal til vanlig møte i elevrådet, med rett til å uttale seg. Elevrådskontakten skal alltid være til stede når det er valg. Lederen innkaller til møte i elevrådet i samråd med elevrådskontakt. Tillitsvalgte elever utgjør skolens elevråd. Leder: Nestleder: Sekretær: Elevrådskontakt: Tor Stein-Andersen Maria Tjøm Eikeland Sofie Elviken Strand Espen Lia Elevrådsmøte: Annen- eller tredjehver uke.

6 6 KLASSEKONTAKTER Foreldrene til elevene i hver klasse bør velge en kvinnelig og en mannlig klassekontakt. Den tradisjonelle oppfatning av klassekontaktenes oppgaver er kaffekoking og kakebaking. En skal ikke undervurdere betydningen av å skape et trivelig miljø på klasseforeldremøtene, men det har aldri vært meningen at klassekontaktenes oppgaver skulle begrenses til baking og servering. Klassekontaktene skal først og fremst arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og de skal være kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). De skal samarbeide med lærerne for klassen, spesielt med kontaktlærerne, og med elevene. Lage forslag til plan for aktiviteter/klasseforeldremøter for hele året eventuelt også i samarbeid med elevene. Holde god kontakt med elever og vurdere hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt miljø i klassen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Organisere foreldrenes bistand i planlegging og gjennomføring av klasseturer, leirskoleopphold, ekskursjoner m.v. Ivareta elevers og foreldres interesser i særskilte saker som gjelder hele klassen. Holde god kontakt med alle foreldre i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om skriftlig eller muntlig på klasseforeldremøte. Ta kontakt med nye foreldre, dvs. foreldre til barn som begynner i klassen i løpet av året. Sørge for at nye klassekontakter blir valgt, og blir informert om sine oppgaver.

7 7 KLASSEKONTAKTER Kl. Navn Adresse Telefon 8A Mujesira Tafilovic Haldenveien 2, 3515 Hønefoss Tove Wisløff Linneaveien 5, 3515 Hønefoss B Inger Elin Walbækken Tangen Stubdalsveien 63, 3512 Hønefoss Børge Sverre Brekke Gunnerengen, Åsa, 3512 Hønefoss C Line Skogeng Hansen Indre Løkkavei 9, 3515 Hønefoss Terje Spildrejordet Hofgaardsgt. 12, 3510 Hønefoss A Anne Katrine Kjennerud Hartz Gartnerveien 1, 3513 Hønefoss Anne Skougstad Parkgt. 47, 3513 Hønefoss B Eli Drægalid Andersen Fleskerudveien 24, 3512 Hønefoss Johnny Moen Huginveien 17, 3518 Hønefoss C Anne L. Jørgensen Tangen Håkenrudveien 14, 3512 Hønefoss Anders Augestad Storløkkaveien 6, 3515 Hønefoss A Lene Grytdal Vesterum Småbråtaveien 54, 3512 Hønefoss Siv Anita Elviken Strand Nordre Elvikvei 12, 3512 Hønefoss B Anne Grethe Tveter Benmich Eikemyrveien 21, 3514 Hønefoss Leif Gunnar Opheim Trollfaret, 3516 Hønefoss C Heidi Bjørklund Haldenveien 127, 3515 Hønefoss Kristoffer Yuan Mindesvei 9, 3515 Hønefoss

8 8 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG Ved hver skole skal det være foreldreråd der alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som selv velger 2 medlemmer med personlige varamenn til samarbeidsutvalget. Lederen i arbeidsutvalget skal være den ene av medlemmene. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å - skape god kontakt mellom hjem og skole. - legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. - skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Navn Telefon Leder: Anne Katrine Kjennerud Hartz Nestleder: Heidi Bjørklund Kasserer: Knut Palerud Sekretær: Terje Spildrejordet Styremedlemmer: Eli Drægalid Andersen Anders Augestad Leif Gunnar Opheim Siv Anita Elviken Strand Inger Elin Walbækken Tangen Mujesira Tafilovic Revisor: Kristin Torp Friestad

9 9 SAMARBEIDSUTVALG OG SKOLEMILJØUTVALG OPPLÆRINGSLOVEN AV Samarbeidsutvalget ved grunnskoler. Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er taushetsbelagt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Dersom samarbeidsutvalget får delegert styringsoppgaver fra kommunen, kan kommunen oppnevne flere representanter til utvalget. Kommunen kan oppnevne samarbeidsutvalget som styre for skolen etter 11 og 20 nr 4 i kommuneloven. Dersom kommunen oppnevner et annet styre for skolen enn samarbeidsutvalget, skal minst to representanter for foreldrerådet være med i styret. Ingen av gruppene elever, tilsatte eller foreldre kan ha flertall i styret alene. Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag. Kommunen kan sette sammen et felles samarbeidsutvalg for grunnskolen og kommunal barnehage. Etter avtale kan en tilsvarende ordning etableres mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalget skal ha to representanter for elevene, en representant for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsatte i skolen, to representanter for de tilsatte i barnehagen, to representanter for foreldrerådet i skolen og to representanter for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til de representantene for kommunen som følger av første og tredje ledd, kan eieren av barnehagen oppnevne inntil to medlemmer. Representant Vararepresentant Fra kommunen: Kari Strand Hjerpseth Mona Gro Olsen Malvik Fra lærerne: Jens Harald Myklebost Berit Irene Andreassen Kjersti Stræte Berit Irene Andreassen Fra foreldrerådet: Anders Augestad Knut Palerud Anne Grethe T. Benmich Eli Drægalid Andersen Anne Kathrine K. Hartz Heidi Bjørklund Fra elevrådet: Maria Tjøm Eikeland Adriana Zhi-Ying Yuan Tor Stein-Andersen Sofie Elviken Strand Fra råd for andre tilsatte: Hanne Brodalen Hege Kristoffersen Fra skolen: Tone Sandvik Linn Skjønnhaug Holm Leder: Nestleder: Sekretær: Anne Kathrine K. Hartz Tor Stein-Andersen Tone Sandvik

10 10 LÆRERE Navn Telefon Rektor: Tone Sandvik Inspektør: Linn Skjønnhaug Holm Rådgiver: Gunhild Vaale Arnesen Lærere: Andreassen, Berit Irene Andreassen, Marit Winther Barco-Baròn, Angela Berg, Øystein Broberg, Randi Brandenberger, Ann-Kristin Bråten, Tine Erlandsen, Fred Raimo Forbord, Geir Gustavsen, Bente Barth Hazar, Kamran Mir Hofsmarken, Lars Iver Hollerud, Solveig M. Lydersen Hunstad, Marit Høghaug-Western, Anne Marie Jacobsen, Mari-Anne Klouman, Camilla S. Langvandsbråten, Henning Næs, Berit Licius, Serge Felix Myklebost, Jens Harald Ossum, Camilla Pettersen, Magne Sandvold, Jon Christian Stræte, Kjersti Syversen, Jørn Tronstad, Elisabeth Willand, Anne Marie Zlovic, Viktorija Øhren, Ole-Gunnar Øvretveit, Trygve Haugen

11 11 Spesialpedagog.: Barne-/ungdomsarbeider: Kristoffersen, Hege Merete Miljøterapeut: Johansen, Bjørn Eskil Permisjon: Bergsland, Stine Borg, Kine Therese ANDRE TILSATTE Navn Telefon Vaktmester: Morten Thorsrud Sekretær: Bergsrud, Tove Renholdspersonalet: Brodalen, Hanne

12 12 ÅRSTRINNSGRUPPENE Lærerne som underviser på et årstrinn er samlet i en årstrinnsgruppe. Trinnet har møte minst en gang pr. uke og drøfter da alle saker som har med årstrinnet å gjøre. Det settes opp saksliste til møtene og lages et kort vedtaksreferat. Aktuelle saker kan være: - Tilrettelagt opplæring - Turer, ekskursjoner - Ukeplaner - Fagdrøfting - Orden, oppførsel Etc.

13 13 TILSATTE SOM ARBEIDER PÅ: 8. trinn: Espen Lia leder Randi Broberg Lars Iver Hofsmarken Solveig M. Lydersen Hollerud Linn Skjønhaug Holm Camilla Ossum Jon Christian Sandvold 9. trinn: Henning Langvandsbråten leder Ann Kristin Brandenberg Berit Næs Magne Pettersen Anne Marie Høghaug-Western Serge Felix Licius Anne Marie Willand Ole-Gunnar Øhren 10. trinn: Berit Irene Andreassen leder Marit Winther Andreassen Gunhild Vaale Arnesen Angela Barco-Baròn Fred R. Erlandsen Geir Forbord Marit Hunstad Jens Harald Myklebost Tone Sandvik Jørn Syversen Trygve Haugen Øvretveit Forsterket enhet: Kjersti Stræte leder Øystein Berg Bente Barth Gustavsen Bjørn Eskil Johansen Camilla S. Klouman Hege M. Kristoffersen Elisabeth Thronstad Velkomstklassen: Helge Egede-Nissen leder Mari-Anne Jacoksen Kamran Mir Hazar Berit P. Strugstad Viktorija Zlovic Noen tilsatte arbeider på flere trinn/avdelinger.

14 14 PLANGRUPPA Gruppa består av årstrinnslederne, inspektør og rektor. De skal under rektors ledelse bl.a.: - Lede plan- og utviklingsarbeidet på skolen. - Koordinere det pedagogiske arbeidet. - Knytte rektor til den pedagogiske praksis i klasserommene. - Vurdere/avgjøre deltakelse i kurs. - Legge fram forslag til bruk av midler til skoleutvikling. Plangruppa på Hov består av: Tone Sandvik Linn Skjønnhaug Holm Henning Langvandsbråten Berit Irene Andreassen Espen Lia Stine Bergsland TVA - TILLITSVALGTE OG ADMINISTRASJONEN Etter medbestemmelsesavtalen skal de tillitsvalgte for arbeidstakerne ved den enkelte skole trekkes inn i utrednings og beslutningsprosessen så tidlig som mulig. Arbeidstakerne skal ha direkte innflytelse på arbeidsorganisasjon og oppgaveløsning innen eget arbeidsområde: TVA-gruppa består av Espen Lia Tone Sandvik - Utdanningsforbundet - Rektor

15 15 SAMLINGSSTYRERE. Disse skal føre tilsyn med undervisningsrom, innbo og læremiddel innen sitt fagområde. De skal føre og ajourføre kartotekkort og foreta fornyelser. Av-utstyr: IKT: Kroppsøving: Mat og helse: Mediatek: Musikk: Naturfag: Sløydpreget forming: Spesialundervisning: Tekstilpreget forming: Geir Forbord Henning Langvandsbråten Lars Iver Hofsmarken Serge Felix Licius Hege M. Kristoffersen Geir Forbord Lars Iver Hofsmarken Angela Barco Baròn Randi Broberg Angela Barco Baròn FAGSEKSJONSLEDERE. Fagseksjonene har egne leder. Lederen skal åpne post og følge med innenfor utviklingen i faget. Lede møter og informere resten av lærerne på fagområdene. Engelsk: Fransk: Mat og helse: Religion, livssyn og etikk Kroppsøving: Kunst og håndverk: Matematikk: Musikk: Naturfag: Norsk: Samfunnsfag: Tysk: Marit Winther Andreassen Serge Felix Licius Serge Felix Licius Berit Næs Lars Iver Hofsmarken Angela Barco-Baròn Ole-Gunnar Øhren Geir Forbord Lars Iver Hofsmarken Ann Kristin Brandenberger Marit Hunstad Jon Christian Sandvold

16 16 RÅDGIVERTJENESTEN Gunhild Vaale Arnesen er rådgiver ved Hov ungdomsskole. Rådgiveren har til oppgave å ta seg av den sosialpedagogiske tjenesten ved skolen i nært samarbeid med skolens ledelse og lærere. Rådgiveren skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen, og være med på å løse vanskeligheter de måtte ha i forhold til skolen og omgivelsene. Rådgiveren samordner utdannings- og yrkesorienteringen, organiserer praktisk - yrkesorientering ("PRYO" - uka) for 9. klassingene, og gir alle 10. klassingene informasjon, veiledning og hjelp når de skal søke videregående skole. Ved vår skole er det avsatt 47,19 % av en undervisningsstilling til rådgiver dette skoleåret. SKOLEADMINISTRASJONEN Den kommunale skoleadministrasjonen heter Oppvekstenheten og holder til i Rådhuset i Hønefoss. Kontoret er åpent hver dag unntatt lørdager i tiden kl Telefon Kommunalsjef Oppveksttjenesten: Bjørn Tollaas

17 17 PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE Denne tjenesten holder til i Rådhuset. PP-tjenesten er et rådgivende organ for foreldre og skoler. Tjenesten skal hjelpe elever, lærere, foreldre å utvikle gode læringsvilkår for de som trenger særlig hjelp. PP-tjenesten er et selvstendig og sakkyndig organ som skal uttale seg om barns rettigheter etter skoleloven. De som arbeider der er fagfolk, og arbeidet reguleres av lovverk og taushetsplikt som skal gi foresatte trygghet når de kommer med problemer. Det kan tas kontakt med PP-kontoret direkte eller i samarbeide med skolen. Skolen kan kontakte P.P.-tjenesten med foreldrenes samtykke. TANNHELSETJENESTEN Elevene ved Hov sogner til Hønefoss tannklinikk, Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss. Tannlegene og tannpleierne er å treffe på følgende telefonnummer: Tannlegen Tannpleierne Tilbudet omfatter fri tannbehandling ut det kalenderåret som barna fyller 18 år. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster. Pasienter som har behov for tannregulering vil bli henvist til spesialist etter konferanse med foresatte.

18 18 FOREBYGGENDE ARBEID BARN OG UNGE HELSESØSTERTJENESTEN Serviceboks HØNEFOSS Telefon ekspedisjonen: Helsesøster har fast treffetid på skolen din. Din helsesøster er: Kristin Andresen Treffetid: Onsdag kl Sted: Helsesøsters kontor Det er bare å møte opp Telefon mobil SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av det forebyggende helsearbeidet som drives på helsestasjonene. Foreldre kan ta kontakt angående eleven for råd og veiledning. Skolehelsetjenesten er ikke beregnet på vanlig legebehandling ved sykdomstilfeller. Helsesøster har åpen dør i kontortiden, og elevene er velkomne til en prat. Foreldre bes avtale på forhånd. Gir helseopplysning. Tilbyr samtale angående helse og trivsel. Kan henvise videre til andre instanser. Vaksinering: 10. klasse: Polio Taushetsplikt.

19 19 LURER DU PÅ NOE? Kroppen, pubertetsutvikling, trening ANT, alkohol, narkotika og tobakk Prevensjon, seksualitet, kjønnssykdommer Kosthold, hva er godt for helsa di? HELSESØSTER ER HER FOR DEG Hun hører på deg, kan gi råd og eventuelt henvise deg videre til andre som kan gi den hjelpen du trenger. TAUSHETSPLIKTEN Det som tas opp hos helsesøster forblir mellom dere. Ofte er man imidlertid avhengig av hjelp fra andre for å kunne hjelpe. Gode hjelpere kan være foreldre, lærere, lege, psykolog, fysioterapeut m. flere. Hovedregelen sier at hvis du er under 16 år, vil det ofte være lurt å snakke med foreldrene også. Er du over 16 år, bestemmer du selv om andre skal kobles inn.

20 20 RINGERIKE KOMMUNE Orientering om ulykkesforsikring for skoleelever/barn i barnehager m. fl. Ringerike kommune anser det som viktig at barn har en sikker ramme omkring sitt opphold i skole, skolefritidsordning eller barnehage. Det kan likevel skje ulykker og kommunen har derfor valgt å tegne en ulykkesforsikring for barna. Normalt vil det være folketrygden/ trygdekontoret som dekker skader, men kommunen har likevel valgt å forsikre barna i tilfelle av invaliditet, død og behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige. Forsikringspremien betales av kommunen men det er barna eller foresatte som er begunstiget. Forsikringsordningen er kort beskrevet på neste side. Spørsmål om forsikringen kan rettes til: Gunnar Jacobsen tlf e-post: eller Bente Herstad tlf e-post: Vi tar forbehold om mulige feil i denne brosjyren da det til enhver tid er forsikringsvilkårene som gjelder. À jour pr

21 21 Forsikringen gjelder for: Barn i kommunale barnehager Barn i grunnskolen og skolefritidsordningen Barn under oppsyn av barnvernet (for eksempel fosterhjem, avlastningshjem) Hva omfatter forsikringen: Forsikringen omfatter ulykkesskade som inntreffer: På direkte reise til/fra skole/barnehage og hjem. I friminuttene (også når elevene med skolens tillatelse tilbringer friminuttene utenfor skolens område). Under undervisning, ekskursjoner, utflukter, reiser, bedriftsbesøk og lignende som skjer i skolens/barnehagens regi. Ved utplassering i arbeidslivet når det inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder også på direkte reise mellom hjemmet og arbeidsstedet. Forsikringen dekker også ulykke som inntreffer under sportsaktiviteter, men ikke skader som oppstår under boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, hanggliding, paragliding og lignende. NB! Forsikringen dekker ikke barns klær eller eiendeler. Forsikringssummer: For at en skade skal gi rett til erstatning, må den være godkjent som en varig skade. Erstatning ved 100% livsvarig invaliditet: 5G Dersom ulykkesskaden har medført livsvarig invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil 3 år etter skadedagen. Erstatning ved død: 0,5G Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen et år etter skaden, betales dødsfallerstatning. Det gjøres fradrag dersom det er betalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade. Behandlingsutgifter: kr Behandlingsutgifter er nødvendige utgifter til lege/tannlege til behandling av ulykkesskaden, samt utgifter som den har medført og som det offentlige ikke dekker. I tillegg erstatter selskapet:

22 22 Merutgifter til hjemreise når den forsikrede rammes av skade utenfor sitt hjemsted. Utgifter til rekonvalesentopphold forordnet av lege samt nødvendige reiseutgifter. Utgifter til pleie i hjemmet av utdannet pleiepersonale. Nødvendige utgifter til drosje til og fra skolen for å delta i undervisningen. Reisene skal være forordnet av lege og godkjent av selskapet på forhånd. Utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende) etter en tannskade, selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal foretas innen 3 år fra skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege. Egenandelen er kr 500 for hvert skadetilfelle. Melding av skader: Ta kontakt med rektor eller barnehagestyrer som vil være behjelpelig med å fylle ut nødvendige skademeldinger både til trygdekontoret og forsikringsselskapet.

23 23 Ansvar i forbindelse med barns skadeverk Barna selv eller foreldrene er ansvarlig for barns handlinger Vi opplever fra tid til annen at barn mens de er på skole eller barnehage påfører skader på andres eiendeler. Vi vil derfor gi en orientering om hvilke regler som gjelder. Dette er ikke en strengt juridisk beskrivelse, men kun en rettledning. For de som er interessert i nærmere detaljer henviser vi til Lov om skadeerstatning og forsikringsvilkårene. Nedenfor er det vist til de mest relevante bestemmelsene. Skadeerstatningslovens 1-1 (barns ansvar): Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til deres alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. 1-2 (foreldres ansvar mv.): 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kr for hver enkelt skadevolding. Kommunen har ingen forsikring som dekker barns ansvar selv om disse oppholder seg i skole eller barnehage. Foreldre kan tegne egen ansvarsforsikring for å sikre seg mot eventuelle skader barn kan utrette. Innboforsikringen kan inneholde en ansvarsdel. Enkelt sagt betyr dette at barnet er erstatningspliktig for hele skaden og foreldre til barn uten egen inntekt eller formue er pliktig til å erstatte skader inntil kr Unntak: Kommunen kan påføres et ansvar dersom det er utvist uaktsomhet ved f.eks. at det ikke er ført tilbørlig tilsyn eller gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve, f.eks. ved ikke å stanse et barn som man ser er i ferd med å gjennomføre en skade. Det må vises særlig aktsomhet f.eks. når biler parkeres nær en plass hvor stein er lett tilgjengelig. For å forebygge skader bør den enkelte institusjon kontrollere at det ikke finnes lett tilgjengelig stein eller annet materiale som barn kan bruke til å skade andre barn eller andres eiendom. Skulle kommunen komme i en situasjon hvor kommunen må ta ansvar for en skade så er egenandelen for tiden på kr. Sist revidert

24 24 Vedtatt av Samarbeidsutvalget i møte ORDEN OG SAMVÆRSREGLER for elevene ved Hov ungdomsskole I. Ved Hov ungdomsskole er det nulltoleranse overfor mobbing. Vi forventer av våre elever at de følger de til enhver tid gjeldende regler, og Viser god oppførsel mot medelevene og personalet Tar ansvar for skolens eiendom og inventar II. Vi aksepterer ikke at våre elever Har med seg og/eller nyter rusmidler i forbindelse med skolen Bruker tobakk eller snus på skolens område i skoletiden Besøker nettsider med pornografisk, voldelig eller rasistisk innhold Medbringer våpen av noe slag til skolen III. Vi har disse reaksjonsmåtene overfor elever som bryter orden og samværsreglene: Tilsnakk Anmerkning Melding til hjemmet Bortvisning fra undervisning til rektors eller inspektørens kontor Nedsatt halvårs- eller sluttvurdering i orden og/ eller oppførsel Omplassering til annen gruppe/klasse for kortere eller lengre periode Erstatningskrav Fratas muligheten til å være med på ekskursjoner i skolens regi Bortvisning fra skolen i inntil tre dager

25 25 Felles holdninger akseptabel adferd Gjeldende fra november 2010 har skolen valgt å prioritere noen områder innenfor holdninger og disiplin i klasserommet. Det forventes at alle lærere praktiserer dette slik at vi opptrer som en samlet gruppe overfor elevene. HVA HVORFOR REAKSJONSFORM 1 Mobil og PC skal kun brukes til læringsaktiviteter i timene og ikke til privat bruk. 2 Klasserommet skal ryddes etter hver time. All søppel både i og utenfor klasserom skal i søppelbøtta. Pulter skal til vanlig settes på plass. 3 Man skal ikke drikke eller spise i timene uten lov. 4 Vulgært språkbruk og nedsettende kommentarer er uakseptabelt 5 Ta vare på skolen vår, skolens utstyr og inventar. All hærverk er forbudt. 6 Besittelse og/eller bruk av tobakk, snus og andre rusmidler er ikke tillatt 7 Snøballkasting (i definert sone) Skaper uro og trekker oppmerksomheten bort fra undervisningen Orden skaper trivsel Forstyrrer undervisningen Er ødeleggende for miljøet og samholdet Er ødeleggende for miljøet og samholdet Ulovlig Skaper utrygghet og farlige situasjoner 1. Inndragning for dagen. 2. Leveres tilbake ved skoleslutt 3. Anmerkning på Fronter 1. Tilbakeholdes i friminutt/ ved skoleslutt 2. Låse klasserom i friminutt 3. Elever vasker klasserom 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 3. Melding til hjemmet 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 3. Melding til hjemmet 4. Rengjøring/reparasjon/erstatning 1. Melding til hjemmet 2. Anmerkning 3. Beslagleggelse 1. Tilsnakk 2. Anmerkning

26 26 8 Forsentkomming 9 Vold Ringeriksskolen har nulltoleranse for vold 10 Mobbing Opplæringsloven 9a skal sikre alle elever rett til et godt læringsmiljø 1. Anmerkning 1. Igangsetting Ringerike kommunes tiltaksplan mot vold 2. Bortvisning 3. Nedsatt halvårs-/sluttvurdering 1. Igangsetting av Ringerike kommunes tiltaksplan mot mobbing 2. Bortvisning Vedtatt av Samarbeidsutvalget i møte

27 TILTAKSPLAN VED MOBBING. Dersom det er mistanke om mobbing skal saken undersøkes nærmere med en gang. 1. Henvendelse mottas. Alle henvendelser fra elever, lærere eller foreldre/ foresatte registreres skriftlig av de som mottar henvendelsen. Prøv å kartlegg problemet så godt som mulig. Det er den som mottar henvendelsen som har ansvar for at rektor blir informert. 2. Informasjon. Rektor informeres så raskt som mulig. Rektor skal sammen med klasseforstander avgjøre om det skal trekkes inn en ekstern(e) veileder(e). (Ppt eller helsetjenesten). 3. Samtaler. Mobbeoffer og den/ de som har utøvd mobbing har samtaler hver for seg hos rektor/ klasseforstander. Eksterne veiledere bør være med på dette. Mobbeoffer: Samtalen med mobbeofferet skal kartlegge: Hva har skjedd? Hvor ofte? Hvem mobber? Hvor skjer dette? Hvordan opptrer han/hun selv i slike situasjoner? Venneforhold. Eleven skal vite at skolen bryr seg og at han/ hun skal få den hjelp og støtte som trengs. Eleven skal informeres om at det vil bli satt opp en kontrakt mellom skolen og mobber(e), dersom eleven har ønsker om hva som skal stå i kontrakten blir disse notert ned og tatt med i kontrakten. Mobber(e) Det kan være flere mobbere involvert i saken. I så fall taes elevene enkeltvis til samtale. Det er et poeng at det ikke gis beskjed på forhånd til den enkelte elev om samtalen, dette for å unngå at de samsnakker seg/ «lager» like forklaringer. Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at dette ikke aksepteres, og referere til konkrete hendelser. Alvoret skal tydeliggjøres. Det understrekes at alle har krav på å få være i fred, ingen har rett til å plage andre, og at skolen ikke akter å gi seg mht å få slutt på mobbingen. Det skal skisseres tiltak med mål om å få slutt på mobbingen som mobberen(e) forplikter seg til å følge. Skriv kontrakt mellom mobber(e) og skolen på dette. Kontrakten skal inneholde: 1. Personlige data. 2. Beskrivelse av problem. 3. Tiltak. 4. Varighet for tiltak. 5. Evalueringssamtale, når og hvem. 6. Underskrifter. Det informeres om at øvrige lærere og foreldre/ foresatte vil bli informert om kontrakten og dens innhold, samt at de blir bedt om å rapportere til klasseforstander dersom de blir kjent med at kontrakten ikke overholdes. 27

28 Det må gjøre helt klart at mobbingen straks skal opphøre, og om evt. sanksjoner dersom dette ikke skjer. Mulige øyeblikkelige sanksjoner overfor mobber(e), evt. ved brudd på kontrakten: Mobber(e) må gå sammen med inspiserende lærer i friminuttene, evt. ekstra lærer. Mobber må flytte til annen klasse for en viss tid. Mobber(e) må komme/ gå før/ etter skoletid. Mobber(e) får ikke delta på klasseturer, kan fratas individuelle goder ol. Mobber(e) utvises fra skolen. (Om, og evt. hvilke sanksjoner som tas i bruk vurderes i hvert enkelt tilfelle). 4. Samtale med foreldre/ de foresatte både til mobbeoffer og mobber(e). Rektor og klassestyrer innkaller til samtale. Informere om situasjonen, hva skolen har gjort og vil gjøre, åpne for videre samarbeid. Det informeres om innholdet i kontrakten og om mulige reaksjonsmidler dersom kontrakten ikke overholdes. Det må avklares om elevene skal være med på disse samtalene, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig og hva foreldrene/ de foresatte ønsker. 5. Informasjon til øvrige lærere. Øvrige lærere blir informert om saken, og om tiltak som er iverksatt. Alle involverte og inspiserende lærere må følger ekstra godt med. Det informeres om innholdet i kontrakten, og at dersom det oppdages avvik fra denne skal det rapporteres til klasseforstander. Brudd i forhold til kontrakten må noteres ned, klasseforstander har ansvar for dette. Notatene samles og bringes inn i de faste oppfølgingsmøtene. 6. Oppfølgingssamtaler. Ha faste oppfølgingssamtaler med elever og foresatte, både med aktivt utøvende part og fornærmede part. Hyppigheten av samtalene må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 7. Felles møte. Når forholdene har forbedret seg, bør en forsøke å ta ett felles møte med begge parter for å få en felles forståelse av situasjonen. 8. Avrunding. Saken avrundes når forbedringspunktene i kontrakten er oppfylt og forholdene er stabile. Kontrakten opphører. 9. Oppfølgingsmøte. En viss tid etter at kontrakten har opphørt skal det avholdes et oppfølgingsmøte for å undersøke om situasjonen er stabil, evt. om kontrakten må settes i verk igjen. TILTAKSPLAN VED VOLD. Rektor har ansvar for følgende: 1. Når en elev/ voksen utsettes for vold skal det fylles ut skademelding. Dersom noen voksen har måtte gripe inn med tvang skal det skrives tvangsrapport. 2. Skolen skal skrive rapport til Oppveksttjenesten med kopi til ppt. Rapporten skal inneholde hva som skjedde, hvilke tiltak skolen har satt i gang med og hvilke tiltak skolen har tenkt å sette i gang med for å hjelpe den som er utsatt for vold. Rektor skal sammen med klassestyrer vurdere om ppt skal trekkes med i et opplegg. 3. Skolen gjennomgår sine rutiner etter at en voldsepisode har skjedd. Det som skal vurderes er hvordan taklet skolen/ personalet de ulike fasene av prosessen? Er det rutiner som må endres/ forbedres. Rapporten skal sendes til Rådmannen. 28

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 2012-2013 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune Forskrift til Ordensreglement for Tromsø kommune Vedtatt av rådmannen 25. mai 2011 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglement Moelv ungdomsskole

Ordensreglement Moelv ungdomsskole Ordensreglement Moelv ungdomsskole Gjelder fra 01.08.2012 Vedtatt i SU 7.mai 2012 Side 1 av 10 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmel og virkeområde... 4 2 Formål, elevers rettigheter og plikter... 4 2.1 Formål...

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Referat fra møte i FAU 28. februar 2012

Referat fra møte i FAU 28. februar 2012 Referat fra møte i FAU 28. februar 2012 Tilstede: Tanja Skjervheim, Tone Pettersen, Randi Vaeng, Nina Jørgensen Nikolaisen, Halfdan Sætherskar, Ann-Mari Nergård og May Elin Hals Forfall: Venke Heide, John

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Kapittel 1 Innledning 1-1. Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune Livskvalitet og vekst FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 2 1.1 Hjemmel... 2 1.2 Innhold og virkeområde...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer