Oralmedisinske utfordringer ved nevromuskulære sykdommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oralmedisinske utfordringer ved nevromuskulære sykdommer"

Transkript

1 Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 11. november 2011 Oralmedisinske utfordringer ved nevromuskulære sykdommer Spesialtannlege dr.odont. Stefan Axelsson Lovisenberg Diakonale sykehus Oslo Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 11. november Informasjon om 2. Orale forhold ved NMD 3. Hygieneaspekter ved NMD 4. Oral funksjon og oralmotorisk trening og stimulering ved NMD side 1 side 2 Nasjonalt resurssenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander TAnnhelseKOmpetansesenter Lovisenberg Diakonale Sykehus Tilknyttet Lovisenberg Diakonale sykehus i januar 2004 Nestekjærlighet vennlighet og respekt tjenestevilje og høflighet Faglig dyktighet kreativitet pionérånd og tverrfaglighet for å gi god og likeverdig behandling og omsorg Samarbeid side 3 side 4 Sjeldne medisinske tilstand (SMT) WHO: mindre enn 1 per innbyggere I Norge : Grupper med samme diagnose som teller mindre enn 500 individer Kunnskap og erfaringer kan bare etableres der det er tilgang til. Mange med samme diagnose Medisinsk og odontologisk ekspertise Tverrfaglige behandlingsopplegg Nettverk Nordisk og/eller internasjonal kompetanse side 5 side 6

2 Hvorfor? Individer med sjeldne diagnoser kan ha Tannutviklingsforstyrrelser eller avvikende kraniofacial vekst og utvikling Tygge- spise- og svelgeproblemer Taleproblemer Munntørrhet eller andre bivirkninger av medisinering Defekter i ektodermalt vev eller i bindevev som kan manifesteres seg i munnhulen side 7 Arbeidsoppgaver Samle informasjon Stille diagnose Undervisning Grunn- videre- og etterutdanning Spesialistutdanning Helsepersonell Patient-(foreldre-)-grupper Diagnoseforeninger Pasient-konsultasjoner Behandlingsplanlegging Behandling i kompliserte kasus Forskning Tooth Breaker Jost Amman 1568 side 8 Bemanning ved Avd. sjef (Kari Storhaug) 8 tannlegespesialister (6 med doktorgrad) Forskningskoodinator Allmenntannlege Tannpleier Fysioterapeut 3 Logopeder 2 IT-medarbeidere 6 hjelpepersonell side 9 3 pedodontister 2 protetikere 1 kjeveortoped 1 oral kirurg 1 odont. radiolog Sykehustannklinikk: Sykehustannlege Tannpleier Klinikkassistent / patientkoordinator Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 11. november Informasjon om 2. Orale forhold ved NMD 3. Hygieneaspekter ved NMD 4. Oral funksjon og oralmotorisk trening og stimulering ved NMD side 10 NMD og oral helse: Hva vet vi og hvordan kan vi sette inn forebyggende oralmedisinske tiltak? Nevromuskulære sykdommer Muskeldystrofier Duchenne og Becker Congenitte myopatier Central core disese Myotonier Dystrofia myotonica Spinale muskelatrofier SMA (-) Øvrige Arthrogryphosis multiplex congenita (-) side 11 side 12

3 Litteratur om Duchenne og Becker artikler om Duchenne artikler om Duchenne og Becker om "orale" forhold "english" "abstract" og "humans" "brukbare" (inkl. 4 om "swallowing") Symptomer og kliniske tegn: Svekkelse av de store tygge- og ansiktsmusklene samt av tungen Bittavvik som følge av muskelsvakheten Nedsatt muskelstryke og utholdenhet Redusert gapeevne Økt størrelse av tungen side 13 side 14 Intra- og ekstraorale krefter Leder til funksjonsforstyrrelser: Tygge- og spisevansker Vansker med svelging aspirasjon? Vansker med munnhygiene Munnpusting Refluks? Oral kinesthesia intraoral dimension discrimination? Bitt- og tannstilingsavvik side 15 side 16 Intra- og ekstraorale krefter Stenvik A & Storhaug K. Frontalt åpent bitt Malocclusion patterns in fourteen children with Duchenne s muscular dystrophy. Journal og Dentistry for Children 1986; 53:215-8 side 17 side 18

4 Stenvik & Storhaug 1986: Stenvik & Storhaug 1986: Totalt 33 gutter 14 gutter Alder i gjennomsnitt: 11.6 år Variasjon: 8 til 15 år Gipsmodeller av tennene Intra- og ekstraoral fotografier Utviklingen av malokklusjon vurdert over en 3-års periode Resultat: Økt breddevekst av underkjeven og bittåpning hos alle Redusert horisontalt overbitt Problemer med dannelse av enkelte lyder Tungepress ved svelging side 19 side 20 År 1 År 2 År 3 side 21 side 22 Tannbehandling: Årlig undersøkelse av kjeveleddsfunksjon gapeevne tyggemuskulatur tungens bevegelighet Bittutvikling Tygge- og spisevansker Pusteproblemer Munnhygiene Ved tannbehandling bør man tenke på: 1. Redusert evne til å hoste og svelge vansker med å puste (eller hjertesykdom) - vansker med å ligge bakover i tannlegestolen - bruk evt. pasientens egen rullestol Sentralisert behandling? side 23 side 24

5 Ved tannbehandling bør man tenke på: 2. Risiko for økt blødningstendens (Nordeen et al. 1999) 3. Ved tannbehandling i G.A. (narkose) må man ta hensyn til pasientens hjerte- og pustefunksjon samt risiko for malign hypertermi (Wedel 1992) Suda N et al.: Orthodontic treatment of a case of Becker muscular dystrophy Orthod Craniofacial Res 2004;7:55-62 side 25 Becker-type of muscular dystrophy 16 year old male Frontal open bite Large tongue Posterior growth rotation of the mandible G.A. and orthognathic surgery was not an option 6 mm Becker-type of muscular dystrophy Kjeveortopedisk behandling: 3 år 8 mmd Tegn til residiv 3 mnd etter behandling Markert residiv etter ytterligere 5 mnd side 27 side 28 Oral motorisk trening og stimulering fra tidlig alder Tidlig kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten Hyppig og regelmessig forebyggende behandling hos tannpleier Hygiene-hjelpemidler Kjeveortopedisk ( tannregulering ) overvåking Consensus Statement on Standard of Care for Congenital Muscular Dystrophies Ching H. Wang Carsten G. Bonnemann Anne Rutkowski Thomas Sejersen Jonathan Bellini Vanessa Battista Julaine M. Florence Ulrike Schara Pamela M. Schuler Karim Wahbi Annie Aloysius MRCSLT Robert O. Bash Christophe Be roud Enrico Bertini Kate Bushby Ronald D. Cohn Anne M. Connolly Nicolas Deconinck Isabelle Desguerre Michelle Eagle Brigitte Estournet-Mathiaud Ana Ferreiro Albert Fujak Nathalie Goemans Susan T. Iannaccone Patricia Jouinot Marion Main Paola Melacini Wolfgang Mueller- Felber Francesco Muntoni Leslie L. Nelson Jes Rahbek Susana Quijano-Roy Caroline Sewry Kari Storhaug Anita Simonds Brian Tseng Jiri Vajsar Andrea Vianello and Reinhard Zeller. J Child Neurol : side 29 side 30

6 J Child Neurol : J Child Neurol : The mouth is the entry to the gastrointestinal tract and weakness of oral muscles oral hygiene dental disease malocclusion and reduced mouth opening can all have an effect on nutrition and speech. Adults with congenital muscular dystrophy should continue to visit a dentist/dental hygienist regularly for check-up and professional tooth cleaning. In some cases home visits by a dental hygienist are recommended. side 31 side 32 Nevromuskulære sykdommer Muskeldystrofier Duchenne og Becker Congenitte myopatier Central core disese Myotonier Dystrofia myotonica Spinale muskelatrofier SMA Øvrige Arthrogryphosis multiplex congenita Skandinaviske referanseprogram DMD (2007 rev rev ) Dystrofia myotonica - DM (2010 rev ) Spinal muskelatrofi - SMA (2005 rev ) side 33 side 34 Maksimal gapeevne: 22 mm Bevegelseskapasitet Grenseverdier for hva som kan betraktes som normal kapasitet: Maksimal gapeevne: Barn > 10 år Barn < 10 år Maksimal laterotrusjon Maksimal protrusjon mm mm 5-7 mm 5-7 mm side 35 side 36

7 Maksimal gapeevne Trening med Therabite side 37 side 38 Nevromuskulære sykdommer Muskeldystrofier Duchenne og Becker Congenitte myopatier Central core disese Myotonier Dystrofia myotonica Spinale muskelatrofier SMA Øvrige Arthrogryphosis multiplex congenita side 39 side 40 Litteratur om DM artikler om Dystrofia myotonica 38 om "orale" forhold 23 av disse på engelsk og med sammenfatning 11 "brukbare" Multidisplinær studie i Syd- og Vest- Sverige av barn og ungdommer med DM Mange hadde suge-/spiseproblemer i nyfødthetsperioden! Redusert mimikk: 67 % Nedsatt leppemotorikk: 88 % ( %) Nedsatt tungemotorikk: 40 % (23 60 %) Sugevansker: 69 % ( %) Spisevansker: 38 % (21 70 %) Talevansker: 86 % ( %) Sikling: 35 % (14 70 %) side 41 side 42

8 Multidisplinær studie i Syd- og Vest- Sverige av barn og ungdommer med DM Konklusjon: Majoriteten av barn og ungdommer med DM har orofaciale problemer Hyppigere ved medfødt DM spes. den alvorlige typen Tidlige innsatser i form av munnmotorisk trening og stimulering er viktig Evaluering av munnmotoriske innsatser! Kiliaridis S. Mejersjö C. Thilander B. Muscle function and craniofacial morphology: a clinical study in patients with myotonic dystrophy. European Journal of Orthodontics 1989;11(2): side 43 side 44 Kiliaridis et al. (1989) 24 voksne med DM 16 female mean 42.3 yrs; s.d. 10.1; range yrs 8 male mean 40.5 yrs; s.d. 9.0; range yrs Svake tyggemuskler Høy forekomst av bittfeil Overbitt Åpent bitt Kryssbitt Long face Mest uttalt hos de som hadde en tidlig sykdomsdebut! side 45 Engvall M. Kiliaridis S. Mejersjö C. Dental needs of patients with myotonic dystrophy. Swedish Dental Journal 1991;15(4): side 46 Engvall et al. (1991) 27 voksne med DM (16 female 9 male) mean age 45.5 yrs range yrs Engvall M. Sjogreen L. Kjellberg H. Robertsson A. Sundell S. Kiliaridis S. Svak håndkraft Færre tenner Mye karies Mye belegg på tennene Redusert evne til å gjennomføre oral hygiene. Har stor behov for bistand fra tannhelsepersonell! side 47 Oral health in children and adolescents with myotonic dystrophy. European Journal of Oral Sciences 2007:115(3): side 48

9 56 barn og ungdommer med DM 26 female og 30 male Range yrs Engvall et al. (2007) 88 % av alle barn og ungdommer med DM i Västa Götalands-regionen og Skåne Karies belegg og tannkjøttsbetennelse Traumeskader på framtenner Orofacial funksjon Kjeveleddsproblemer Narkosebehandling Avhandling fra Göteborgs Universitet 2010: On Oral Health in Children and Adults with Myotonic Dystrophy DM er en risikogruppe vedr. tannsykdommer. Forebyggende tannhelsebehandling! side 49 Monica Engvall side 50 Monica Engvall thesis 2010 Adults and children with DM1 have more plaque gingivitis and caries and have lost more teeth than age and gender-matched control persons. This may be explained by lower motoric ability lower salivary secretion and slower oral sugar clearance and in children more cooperation problems. For these reasons intensified prophylactic care including easy home-care methods is essential for patients with DM1 to firstly improve their oral health and secondly accustom DM1 children to the dental clinic and the treatment there. Dystrofia myotonica Svake muskler i og rundt munnen! Påvirker: Suging tygging og svelging Utydelig tale Forsinket taleutvikling Sikling Redusert mimikk Tann- og bittstillingsavvik Oral helse side 51 side 52 Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 11. november 2011 Friske tenner har betydning for 1. Informasjon om 2. Orale forhold ved NMD 3. Hygieneaspekter ved NMD 4. Oral funksjon og oralmotorisk trening og stimulering ved NMD side 53 Matinntak tygging Talen Sosial funksjon - Smilet Gingivitt (tannkjøttsbetennelse) Karies ( hull i tennene dekalsinasjoner) side 54

10 Kost / ernæring drikke Tannhygiene 3-4 måltider 1-2 mellommål Vann som tørstedrikk - Unngå brus - Unngå nattdrikke 2 x dgl med fluortannkrem Renhold mellom tennene tråd tannsikker flaskebørste Ekstra fluortilskudd til risikopasienter side 55 side 56 Tannbørster Collies Curve tannbørste side 57 side 58 Viktig med godt samarbeid hjem/bolig skole annet helsepersonell Tilrettelegging Tilpassning av time Samarbeid Tilpassning av innsatser fra den lokale tannhelsetjenesten Barn Ungdommer og tenåringer Egen bolig Sykdomsperioder og sykehusinnleggelse Eldre side 59 side 60

11 Kropps- og hodestøtte Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 11. november 2011 Hoftefleksjon Støtte for hode arm og lår Knefleksjon 1. Informasjon om 2. Orale forhold ved NMD 3. Hygieneaspekter ved NMD 4. Oral funksjon og oralmotorisk trening og stimulering ved NMD side 61 Ankelfleksjon og fotstøtte side 62 Hvordan lykkes med trening Motivasjon: Hva liker pasienten? Hva er viktigst? Kartlegging av pasientens og hjelpeapparatets kapasitet Trening må være tilpasset side 63 side 64 Munnmotorisk trening og stimulering Hjelpemidler side 65 side 66

12 Avhandling fra Göteborgs Universitet 2010: Orofacial dysfunctions in children and adolescents with myotonic dystrophy type - evaluation and intervention Lotta Sjögreen Lotta Sjögreen thesis 2010 Orofacial dysfunctions such as impaired facial expression speech eating and drooling are common in children and adolescents with DM1. Both improved and deteriorated orofacial functions could be seen in this group of patients at followup. The progression of muscle weakness in DM1 is clearly expressed in the deterioration of facial expression. Children and adolescents with DM1 can improve lip strength. However improved lip strength will not automatically lead to improved lip function. side 67 side 68 Henvisingsrutiner Den offentlige tannhelsetjenesten Tannhelsetjenestens kompetansesentra TkNN Tromsø TkSør Arendal (Helse Vest; Stavanger eller Bergen?) (Helse Midt-Norge; Trondheim?) (Helse Øst; Oslo?) side 69 side 70 side 71

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 Kasper Dahl Kristensen og Peter Stoustrup Juvenil idiopatisk artritt hva en tannlege bør vite Juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

Dentale implantater som retensjon for protetikk er nå

Dentale implantater som retensjon for protetikk er nå 30 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Dental implantatbehandling Pasientens subjektive behandlingsbehov og forventning må kartlegges tidlig. Sammen med en helhetlig vurdering av den generelle-

Detaljer

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Per Kvinlaug Master of Public Health MPH 2011:9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 Arnhild Sunde Seim, Ellen Kveen, Henrik N. Jakobsen, Roy Heine Olsen og Tiril Willumsen Tannhelse og pasienter med hjemmetjenester En pilotstudie

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 254 8 Marit S. Skeie, Jørgen Ueland Johannesen, Kristian Bjørnar Trydal Solheim, Ann Katrin Johansson, Marianne Lillehagen, Marit Midtbø Henvisninger

Detaljer

Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av forskriftens punkt 8 Bittanomalier IS-2280

Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av forskriftens punkt 8 Bittanomalier IS-2280 IS-2280 Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av forskriftens punkt 8 Bittanomalier prosjetktets sammensetning, mandat og arbeidsform mv. 1 Publikasjonens tittel:

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret?

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret? Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon Hilde Nordgarden tannlege dr. odont Pamela Åsten logoped Litt om Hva er sikling (ikke) Årsaker til sikling Behandling Oralmotorisk trening og stimulering Oppsummering

Detaljer

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 320 6 Veronicha Pedersen, Nina Strand, Tiril Willumsen og Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling Tannhelsepersonell har

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Sjeldne medisinske tilstander med orale manifestasjoner

Sjeldne medisinske tilstander med orale manifestasjoner Sjeldne medisinske tilstander med orale manifestasjoner en utfordring for tannleger kari storhaug Kroniske sykdommer og funksjonshemninger kan forårsake tann- og kjeveutviklingsforstyrrelser, slimhinnelesjoner

Detaljer

Munnhuleproblemer. Pasienter som behandles for kreft kan få problemer

Munnhuleproblemer. Pasienter som behandles for kreft kan få problemer Munnhuleproblemer Smertefulle sår i munnhulen, nekroser og munntørrhet er noen av tilleggsplagene kreftpasienter kan oppleve. Sykepleiere spiller en viktig rolle i forebyggingsarbeidet. Av Lise Thorsen,

Detaljer

The European Health Examination Survey (EHES)

The European Health Examination Survey (EHES) The European Health Examination Survey (EHES) Pilotundersøkelse Sotra i Hordaland, Norge Rapport fra Pilotprosjektets delprosjekt TANNHELSE 2011 Institutt for klinisk odontologi seksjon for samfunnsodontologi

Detaljer

FLUOR TANNHELSE 0,25

FLUOR TANNHELSE 0,25 FLUOR 0,25 Innledning Vi ønsker med denne brosjyren å gi råd for å opprettholde en god tannhelse ved parkinson. Brosjyren begynner med generell informasjon som gjelder alle, og tar deretter for seg spesielle

Detaljer

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Barn og unge som pårørende ved kreft Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Tannhelse og medfødt hjertefeil

Tannhelse og medfødt hjertefeil Tannhelse og medfødt hjertefeil Innhold Tannhelse hos barn med hjertefeil 4 Nye retningslinjer for å forhindre endokarditt 7 fakta om endokarditt 9 2 Ny brosjyre om tannhelse I dette heftet kan du lese

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Fag- og kompetanseheving for helsepersonell i kommunal pleie- og omsorgstjeneste 1 Innhold Innledning... 3 Munnhulen

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer