COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B"

Transkript

1 PAL COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK Det logiske valg De eneste kompaktvideokassettene som kan brukes i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT B NO

2 NO Kjære kunde, Takk for at du har kjøpt JVC Compact VHS videokamera. Før du tar videokameraet i bruk, bør du lese grundig gjennom sikkerhetsanvisningene og forholdsreglene som er å finne på følgende sider så du blir kjent med de sikkerhetsmessige sidene av kameraet. Slik bruker du bruksanvisningen Alle hoved- og underseksjoner er å finne i innholdsfortegnelsen ( s. 4, 5). Merknader finnes helt til slutt i de fleste underseksjoner. Les også disse merknadene. Grunnleggende og avanserte egenskaper/ funksjoner er beskrevet hver for seg for at de skal være lettere å slå opp. Vi anbefaler at du slår opp på Indeks ( s. 7 75) og gjør deg kjent med knappenes plassering, etc. før bruk.... grundig leser følgende Sikkerhetsanvisninger og Forholdsregler ( s. 76, 77). De inneholder meget viktig informasjon om sikkerhetsmessig bruk av ditt nye videokamera. SIKKERHETS- ANVISNINGER ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE, MÅ IKKE ENHETEN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS! For å unngå støtfare må ikke kamerahuset åpnes. Det innholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Overlat reparasjoner til kvalifisert personale. Hvis du ikke skal bruke spenningsadapteren over tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. Advarsel vedrørende litiumbatteri Batteriet i denne enheten kan utgjøre en branneller etsefare hvis det behandles feil. Det må ikke lades opp, demonteres, varmes opp over 00 C eller brennes. Skift ut batteriet med Maxell, Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo eller Sony CR 05; bruk av annet batteri kan medføre brann- eller eksplosjonsfare. Batteriet må kastes på anvist sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke demonteres eller brennes. Søplekasse med kryss Søplekassen med kryss på batteriet angir at produktet er i samsvar med 9/57/ EEC og 9/86/EEC. Nikkelkadmiumbatterier (Ni-Cd) må resirkuleres eller kastes på anvist sted. Dette videokameraet er konstruert til bruk med PAL farge-tv-signaler. Det kan ikke brukes til avspilling på et TV-apparat med annen standard. Opptak og avspilling i søkeren er imidlertid mulig over alt. Bruk batteripakkene BN-VU/VU/V5U og den vedlagte multispennings AC-spenningsadapteren/ batteriladeren for å lade dem. (Det kan være påkrevd med en overgang for å passe til ulike stikkontakter i ulike land.) Merkeplaten (platen med serienummeret) og varseltekster sitter i bunnen og/eller på baksiden av hovedenheten. Merkeplaten (platen med serienummeret) til AC-spenningsadapteren/batteriladeren sitter i bunnen av laderen. Denne enheten er lagd for å samsvare med Standard IEC Publ. 65. PAL Videokameraet er kun konstruert for bruk med VHS-C videokassett. Det kan kun brukes kassetter merket med VHS-C i dette kameraet. HQ VHS er kompatibel med eksisterende VHS-utstyr.

3 HOVEDFUNKSJONER Automatisk eksponeringskontroll med spesialeffekter ( s., ) Automatisk moduslås Automatisk modusutløser Elektronisk tåkefilter ND-effekt Bruntone Twilight Sport Nega/Posi /000 s høyhastighetslukker Bildestabilisatoren ( s. 7) Digital HyperZoom ( s. 6) Zoom inn NO Program Manager II ( s. 7) Automatisk eksponeringskontroll med spesialeffekter, Fader, Wide, Super LoLux, Tittelinnsetting, Menyjustering (Fokus, Eksponeringskontroll, osv.) Innebygd digitalt stillbildekamera (kan kommunisere med PC) ( s ) Tilfeldig sammensatt redigering ( s. 6 65) Zoom ut,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Innebygd automatisk Iys ( s. 9)

4 4 NO INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER 6 Strømtilførsel... 6 Insetting/fjerning av klokkebatteri (litium)... 8 Innstilling av dato/klokkeslett... 9 Justere håndremmen... 0 Justere søker... 0 Feste skulderremmen... Sette på stativ... Stille båndlengde... Sette i/ta ut en videokassett... VIDEO OPPTAK 4 Grunnleggende opptak... 4 Grunnleggende funksjoner... 6 Avanserte funksjoner... VIDEO AVSPILLING 8 Grunnleggende avspilling... 8 Funksjoner... 9 Bruke Kassettadapteren... 4 GRUNNLEGGENDE TILKOPLING TIL VIDEOSPILLER 4 BÅNDDUBBING 4 DIGITALT STILLBILDEKAMERAOPPTAK (D.S.C.) 44 Grunnleggende opptak Avanserte funksjoner D.S.C.-AVSPILLING 5 Grunnleggende avspilling... 5 Avanserte funksjoner... 5 Tilkopling BRUKE FJERNKONTROLLEN 60 Random Assemble-redigering [R.A.Edit]... 6 Insert-redigering (VIDEO) Insert-redigering (sette inn et stillbile fra det innebygde minnet på et bånd) Audiodubbing... 68

5 NO 5 FEILSØKING 69 INDEKS 7 Kontroller... 7 Tilkoplingspunkter... 7 Indikatorer... 7 Annet utstyr... 7 Søkerindikasjoner FORHOLDSREGLER 76 SPESIFIKASJONER 78 EKSTRAUTSTYR 78 INKLUDERT TILBEHØR AC spenningsadapter/ batterilader AA-V5EG Kassettadapter C-P7U Batteripakke BN-VU CD-ROM med to programmer (for Macintosh ) (for Windows ) Kabeladapter Skulderrem Fjerkontroll RM-V709U PC-tilkoplingskabel x AUDIO/VIDEO (A/V) kabel DC-ledning Redigeringskabel Litiumbatteri CR05 x (klokkedrift og fjernkontroll)

6 6 NO CHG. (lade-) indikator REFRESH-indikator Markeringer Til ACstikkontakt REFRESH-bryter REFRESH AC-spenningsadapterens utladingsfunksjon (REFRESH) lar deg tappe batteriet fullstendig for spenning før den lades opp igjen. Bruk REFRESH-funksjonen kun etter hver 5.lading. Lade batteriet ut sett batteriet i adapteren som vist på figuren over. Deretter trykker du på REFRESH. REFRESH-indikatoren lyser når utladingen starter og slukkes når utladingen er fullført. Strømtilførsel Med dette videokameraets -veis strømforsyningssystem kan du velge den strømkilden som passer best. Ingen av funksjonene virker uten strømforsyning. Bruk kun de spesifiserte strømkildene. De medfølgende strømforsyningsenhetene må ikke brukes til annet utstyr. LADE OPP BATTERIPAKKEN TILFØRE STRØM Sett batteriladerens AC-strømledning i en stikkontakt. SETTE PÅ BATTERIPAKKEN Se etter at markeringene stemmer overens og skyv batteripakken i pilens retning til den smekker på plass. CHG.-indikatoren begynner å blinke for å angi at ladingen er begynt. TA AV BATTERIPAKKEN FORBEREDELSER Når CHG.-indikatoren slutter å blinke, men fortsatt lyser, er ladingen avsluttet. Skyv batteripakken i motsatt retning av pilen. BATT. PAKKE LADING UTLADING BN-VU Ca. t. 0 min. Ca. t. 0 min. BN-VU Ca. t. 0 min. Ca. 7 t. BN-V5U Ca. t. 40 min. Ca. 0 t. Hekte på. Trykk inn. BATT. RELEASE (utløser) OBS! Før strømkilden koples fra, må du slå videokameraet av. Hvis dette ikke gjøres kan det oppstå problemer med kameraet. BRUKE BATTERIPAKKEN SETTE PÅ BATTERIPAKKEN Hekte batteripakkens overkant på videokameraet til det smekker på plass. TA AV BATTERIPAKKEN Skyv BATT. RELEASE og trekk batteripakken ut. BATT. PAKKE ( ): Når videolampen er påslått. Omtrentlig opptakstid (enhet: min) BN-VU 65 ( 40 ) BN-VU 5 ( 85 ) BN-V5U 80 ( 0 )

7 Lademarkør LADEMARKØR NO 7 Det finnes en lademarkør på batteripakken som gir en praktisk påminnelse om batteriets ladestatus. Bestem selv hvilke markørfarger (rød og svart) - som skal representere ladet og utladet. Opptakstid per lading påvirkes av slike faktorer som hvor lag tid kameraet er i opptaksberedskapsmodus og hvor ofte det zoomes. Ha alltid reservebatteripakker med for sikkerhets skyld. Ladetidene som er nevnt på side 6 gjelder helt utladet batteripakke, og utladingstidene for fullt oppladet batteripakke. Tidene for lading og utlading kan variere alt etter omgivende temperatur og batteripakkens tilstand. Husk alltid å stille inn lademerket etter at et batteri er ladet opp eller ladet ut. Når vekselstrømadapterens/laderens strømledning er frakoplet stikkontakten, kan batteriet utlades ved å trykke på REFRESH-bryteren. Da lades ikke batteriet. Når utladingen er fullført, tas batteriet ut av laderen og oppbevares. Bruk REFRESH-funksjonen kun etter hver 5.lading. Høy temperatur kan ødelegge batteripakken, så sørg for god ventilasjon der den skal brukes. Batteripakken må ikke få lov til å lade seg ut i en beholder, som f.eks. en veske. Hvis du stopper halvveis i ladingen eller utladingen, må batteripakken fjernes før adapterens støpsel trekkes ut av stikkontakten. Fjern batteripakken fra laderen straks etter utlading. For å unngå interferens, må AC-adapteren/batteriladeren ikke brukes i nærheten av en radio. Husk å kople DC-ledningen fra før lading eller utlading av batteripakken foretas. Det kan forekomme at CHG.-indikatoren ikke lyser skikkelig med en helt ny batteripakke, eller med en som ikke har vært brukt på en stund. I dette tilfellet tas batteripakken av, settes på igjen og lades en gang til. CHG.-indikatoren skal lyse under ladingen. Gjør den ikke det, bør du kontakte nærmeste JVC-forhandler. Til DC IN-uttak DC-ledning Til DC OUTterminal Til nettspenningskontakt AC-spenningsadapter/ batterilader AA-V5EG (leveres) Til bilens sigarettenneruttak Bilbatterilader/Adapter BH-VE (ekstrautstyr) I EN BIL Bruk bilbatteriladeren/adapteren (tilkoples som vist på illustrasjonen over). La bilmotoren gå på tomgang når du bruker bilbatteriet. Batteripakken kan også lades med BH-VE (ekstrautstyr). Se instruksjonsheftet når du bruker bilbatteriladeren. MED NETTSPENNING Bruk AC-spenningsadapteren (tilkoples som vist på illustrasjonen over). Den medfølgende nettspenningsadpateren/ batteriladeren kan brukes med spenning fra 0 V til 40 V. Spenningsvalget skjer automatisk.

8 8 NO A FORBEREDELSER (forts.) Insetting/fjerning av klokkebatteri (litium) Påkrevd for å stille klokke og dato/klokkeslett. SLÅ STRØMMEN AV Slå av strømmen til apparatet og ta av strømforsyningsenheten før du setter i eller tar ut klokkebatteriet. ÅPNE DEKSLET Åpne dekslet til klokkebatterirommet mens du trykker på utløseren. TA UT BATTERIET (ved utskifting) Stikk en spiss gjenstand (ikke metall) inn mellom batteriet og batterirommet ( A ) for å få det ut. SETT I BATTERIET 4 Sett i litiumbatteriet CR05 med pluss-siden (+) opp og skyv det inn. LUKK DEKSLET 5 Lukk batterirommets deksel slik at det smekker på plass. Se SIKKERHETSANVISNINGER ( s. ) for informasjon om sikker behandling av litiumbatterier.

9 YEAR MONTH DAY TIME EXIT Velger MENYvelger Søker MENU 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME.. 98 TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT DATE TIME MENU 998 :50 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT Menyskjermbilde Når Systemvelgeren er stilt på D.S.C., vises PICTURE i søkeren. Innstillingsmeny for dato/klokkeslett (DATE/TIME) 4-timers indikasjon NO 9 Innstilling av dato/klokkeslett HENT FRAM MENYSKJERMBILDET Still først strømbryteren på CAMERA. Drei velgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK, deretter trykker du på MENYvelgeren. VELG FUNKSJON Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til DATE/TIME, deretter trykker du på den. Innstillingsmenyen DATE/TIME vises. Hvis du vil stille dato og klokkeslett tilbake til det de var stilt på tidligere, dreier du MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til EXIT og trykker på den, deretter går du til punkt 6. Hvis du bare vil stille klokken uten å endre datoen, går du til punkt 4. STILL DATOEN Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til det punktet du vil endre og trykk på den. Når innstillingen begynner å blinke, dreier du MENYvelgeren inntil riktig innstilling vises og trykker på den. Innstillingen slutter å blinke. Gjenta dette inntil du er fornøyd med datoinnstillingene ( YEAR, MONTH og DAY ). STILL KLOKKEN 4 Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til TIME og trykk på den. Når timeinnstillingen begynner å blinke, dreier du MENY-velgeren inntil riktig innstilling vises og trykker på den. Når timeinnstillingen slutter å blinke og minuttinnstillingen begynner å blinke, dreier du MENY-velgeren til riktig innstilling vises og trykker på den. Minuttinnstillingen slutter å blinke. START KLOKKEN 5 Når ingen av disse innstillingene ( YEAR, MONTH, DAY, TIME ) blinker, dreier du MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til EXIT og trykker på den. Menyskjermbildet vises og MENU END er markert. LUKK MENYEN 6 Trykk på MENY-velgeren. For å vise dato og klokkeslett i søkeren og på et tilkoplet TV-apparat, se Innsetting av dato/klokkeslett/tegn ( s. 8).

10 0 NO Motorzoomknapp Opptaksstart/stoppknapp FORBEREDELSER (forts.) Justere håndremmen GJØR REMMEN STØRRE Løsne borrelåsen. STIKK HÅNDEN GJENNOM REMMEN Stikk høyre hånd gjennom remmen og grip om grepet. JUSTER REMLENGDEN Juster remmen slik at tommelen og de øvrige fingrene dine lett kan betjene opptaksstart/ stoppknappen og motorzoomknappen. Fest borrelåsremsen igjen. Still inn på CAMERA. Justere søker PLASSERING Søkeren kan justeres manuelt så den passer best mulig for deg (se illustrasjonen til venstre). VELG MODUS Still strømbryteren på CAMERA. JUSTER DIOPTER Drei diopterjusteringskontrollen inntil anvisningene i søkeren er skarpt fokusert.

11 4 Feste skulderremmen FEST REMMEN NO Følg illustrasjonen til venstre og træ remmen gjennom den øverste bøylen, fold den tilbake og træ den gjennom holderen og så gjennom spennen. Gjenta prosedyren for å feste den andre enden av remmen på den andre bøylen 4, og pass på at remmen ikke snor seg. JUSTER LENGDEN Juster lengden som vist i illustrasjonen til venstre og skyv holderne tett opp til bøylene for å hindre at de glir. Sette på stativ RETT INN OG SKRU FAST Rett inn skruen og styreknotten på stativet etter stativfestet og knotthullet i videokameraet og trekk skruen godt til. OBS! Når du bruker stativ, må du sørge for å åpne og trekke bena helt ut slik at videokameraet blir stående stabilt. For å unngå skade ved at enheten velter, må du ikke bruke for lite stativ.

12 NO VIDEO FORBEREDELSER (forts.) Systemvelger SP Velger Søker MENU T60 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T60 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT MENY-velger Båndlengdeindikator Menyskjermbilde Stille båndlengde Still båndlengden etter lengden på båndet du bruker. HENT FRAM MENYSKJERMBILDET Still først Systemvelgeren på "VIDEO", deretter stiller du På/Av-bryteren på "CAMERA". Drei Systemvelgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK, deretter trykker du på MENUjogskiven. VELG FUNKSJON Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til TAPE LENGTH og trykk på den. Innstillingsmenyen TAPE LENGTH vises. STILL BÅNDLENGDE Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til riktig innstilling. T0 = 0 minutters opptakstid, T45 = 45 minutter og T60 = 60 minutter. Hvis du vil stille båndlengden tilbake til forrige innstilling, dreier du MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til EXIT. LUKK MENYEN 4 Trykk på MENY-velgeren. Menyskjermbildet vises igjen og MENU END er markert. Trykk deretter på MENY-velgeren en gang til for å lukke menyskjermbildet. Gjenværende båndtid ( s. 5) som vises i søkeren er bare riktig dersom riktig båndlengde er valgt. Så snart du har stilt båndlengden, forblir den uendret selv om velgeren stilles tilbake til AUTO LOCK. Når Systemvelgeren er stilt på D.S.C., er det ikke mulig å stille båndlengde (TAPE LENGTH). T0 T45 T60 TAPE LENGTH Innstillingsmeny for båndlengde (TAPE LENGTH) EXIT MENU 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT

13 Sette i/ta ut en videokassett ÅPNE KASSETTHOLDEREN NO Skyv EJECT til holderen åpner seg. Holderen må ikke åpnes med makt. SETT I/TA UT KASSETTEN Pass på at etiketten vender utover. LUKK KASSETTHOLDEREN Trykk på PUSH og påse at kassettholderen er oredentlig lukket. Beskyttelsestapp Hjul Dreies for å spole opp båndslakk. Kassettholderen lar seg ikke åpne med mindre apparatet tilføres strøm. Påse at båndet ikke er slakt når kassetten settes i. Er det slakk på båndet, spoles det opp ved å dreie hjulet på kassetten i pilens retning. Påse at opptakssikringen er i en slik posisjon at det er mulig å ta opp. Hvis ikke må du flytte knasten. Enkelte kassetter har knaster som kan fjernes. Hvis knasten er fjernet, må du dekke hullet med tape. Kassettholderen kan ikke åpnes når videokameraet er i opptaksmodus.

14 4 NO VIDEO OPPTAK Grunnleggende opptak Strømbryter Opptaksstart/stoppknapp Objektivdekselknapp (LENS COVER) Strømindikator Det som er nevnt i punktene under skal allerede være gjort. Hvis ikke, gjøres dette før du går videre. Strøm ( s. 6) Stille inn båndlengden ( s. ) Juster håndremmen ( s. 0) LEGG I EN KASSETT Skyv EJECT så kassettholderen åpner seg, deretter legger du i kassetten med etiketten vendt ut. Trykk på PUSH for å sikre at holderen er lukket og låst. GÅ INN I OPPTAKSBEREDSKAPS- MODUS Skyv objektivdekselknappen (LENS COVER) slik at dekselet åpnes. Still Systemvelgeren på VIDEO, deretter stiller du På/Av-bryteren på CAMERA. Systemvelger Strømindikatoren lyser og kameraet går over i opptaksberedskapsmodus. Motivet du retter kameraet mot vises i søkeren sammen med ordet PAUSE. START OPPTAKET Trykk på opptaksstart/stoppknappen. REC vises i søkeren mens opptak pågår. Kontrollampe (lyser mens opptak pågår)

15 Resterende båndtid 5MIN MIN (Regner ut) 60MIN 59MIN MIN MIN (Blinker) MIN (Blinker) 0MIN (Blinker) Opptaksstart/stoppknapp STOPP OPPTAKET NO 5 4 Trykk på opptaksstart/stoppknappen en gang til for å stanse opptaket. Videokameraet går inn i opptaksberedskapsmodus igjen. Kassettholderen lar seg ikke åpne med mindre apparatet tilføres strøm. Det kan gå et øyeblikk før holderen åpnes etter at du har trykket på EJECT. Ikke bruk makt. Angitt gjenværende båndtid er omtrentlig. Tiden som kreves for å regne ut resterende båndlengde, og denne beregningens nøyaktighet, kan variere i forhold til båndtypen som brukes. Indikatoren for båndets resttid stemmer kun dersom riktig båndlengde er valgt ( s. ). TAPE END vises når båndet når slutten, og apparatet slår seg automatisk av når det blir stående sånn i 5 minutter. TAPE END vises også når det settes i en kassett hvor båndslutt allerede er nådd. Hvis opptaksberedskapsmodus varer i mer enn 5 minutter uten at zoom-funksjonen eller andre funskjoner brukes, slår videokameraet seg automatisk av. Still strømbryteren på POWER OFF og tilbake på CAMERA for å slå videokameraet på igjen. Hvis du trykker på opptaksstart/stoppknappen etter at kameraet har vært i opptaksberedskap i mer enn 5 minutter, er det ikke sikkert at opptaket begynner umiddelbart. Hvis du tar opp på en kassett fra midten (f.eks. når en kassett tas ut og settes inn under opptak), må du bruke Retake-funksjonen ( s. 7) for å finne slutten på forrige opptak, slik at du ikke sletter det. Objektivdekslets varsel ( LENS COVER ) blinker i ca. 5 sekunder når kameraet er slås på når dekslet er lukket.

16 6 NO VIDEO OPPTAK Grunnleggende funksjoner Zoom inn FAST SLOW EXIT MENU 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT ZOOM SPEED Zoomeindikator Motorzoomknapp Velger Søker Zoom ut Zoomnivåindikator MENY-velger Menyskjermbilde Innstillingsmeny for zoomehastighet (ZOOM SPEED) FUNKSJON: FORMÅL: BETJENING: Zooming Zoome inn/ut eller få en umiddelbar endring i bildeforstørrelsen. Digitale kretser fordobler den maksimale :-forstørrelsen optisk zoom gir. Systemet kalles digital zoom. Zoom inn Trykk på T på motorzoomknappen. Zoom ut Trykk på W på motorzoom-knappen. Zoomehastigheten er variabel. Du kan velge blant i alt 4 hastigheter. hastigheter kan velges alt etter hvor hardt du trykker på motorzoomknappen (trykk knappen helt inn for vanlig hastighet, trykk den halvt inn for langsom hastighet), mens hastighetsnivåer (FAST/SLOW) kan velges i ZOOM SPEED-menyen, avhengig av den generelle hastigheten du foretrekker. Kombinasjonene av zoomehastigheter er vist i oversikten under. Endre zoomehastighet i menyen ) Still velgeren i en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK og trykk på MENY-velgeren. Menyskjermbildet vises. ) Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til ZOOM SPEED, deretter trykker du på den. Innstillingsmenyen for zoomehastighet vises. ) Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til ønsket hastighet og trykk to ganger på den. Menyskjermbildet forsvinner og innstillingen er fullført. Fokuseringen kan bli ustabil under zooming. I så fall stiller du zoomingen i opptaksberedskaps-modus, låser fokuseringen ved å bruke manuell fokusering ( s. ) og zoomer inn eller ut i opptaks-modus. Zoomnivåindikatoren (5) beveger seg under zooming. Så snart zoomnivåindikatoren når toppen av zoomindikatorfeltet, skjer all forstørring fra det punktet via digital behandling. Bildekvaliteten kan lide når digital zoom brukes. For å kople ut digital zoom, stiller du D.ZOOM på OFF i menyskjermbildet ( s. 0). Zoomehastighet ( 4 i hastighetsrekkefølgen) ZOOM SPEED i menyskjermbildet Trykk på motorzoomknappen helt inn delvis FAST (raskest) SLOW 4 (senest) : når velgeren er stilt på AUTO LOCK.

17 NO 7 P. STABILIZER RETAKE (R/F) FUNKSJON: Hurtig gjennomsyn FORMÅL: Sjekke slutten på foregående opptak for bekreftelse. BETJENING: ) Trykk på og slipp den raskt i opptaksberedskapsmodus. Båndet spoles tilbake i ca. sekunder og spilles så automatisk av; deretter går det over i beredskapsmodus og er klar til neste opptak. Det kan forekomme forvrengninger i begynnelsen av avspillingen. Dette er normalt. FUNKSJON: FORMÅL: BETJENING: Ta opp på nytt Ta opp visse sekvenser på nytt. ) Still videokameraet i opptaksberedskapsmodus. ) Trykk en av på RETAKE-knappene for å komme til punktet der du vil et nytt opptak skal begynne. Trykker du på F, hurtigspoles båndet forover, trykker du på R, hurtigspoles det tilbake. ) Trykk på opptaksstart/ stoppknappen for å starte opptaket. Det kan forekomme støy ved Retake. Dette er normalt. FUNKSJON: Bildestabilisator FORMÅL: Kompensere for ustabile bilder forårsaket av kamerarystelser, spesielt ved stor forstørring. BETJENING: ) Trykk på P. STABILIZER. vises. For å slå av bildestabilisatoren, trykk på P. STABILIZER. Indikatoren forsvinner. Presis stabilisering er eventuelt ikke mulig ved kraftig rystelse med hånden, eller under følgende forhold: Ved opptak av motiver med loddrette eller vannrette striper. Ved opptak av mørke eller uskarpe motiver. Ved opptak av motiver med sterk bakgrunnsbelysning (i motlys). Ved opptak av sekvenser med bevegelse i ulike retninger. Ved opptak av sekvenser der bakgrunnen er kontrastfattig. Slå av bildestabilisatoren når du tar opp med videokameraet satt på et stativ.

18 8 NO VIDEO OPPTAK Grunnleggende funksjoner (forts.) DATE/TIME FUNKSJON: Innsetting av dato/klokkeslett/tegn FORMÅL: Vise dato og klokkeslett i søkeren eller på en tilkoplet fargeskjerm, samt ta dem opp manuelt eller automatisk. BETJENING: ) Drei velgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK. ) Velg visningsmodus ved å trykke gjentatte ganger på DATE/TIME i opptaksberedskapsmodus for å gå gjennom alternativene som vist på Velger Visning figuren til venstre. Du bør allerede ha stilt dato og klokkeslett ( s. 9). Har du ikke gjort det, må du gjøre det først. VISNING Den valgte visningen kan tas opp. Vil du ikke ta opp det som vises, velger du dato av-modus før Datovisning opptak. Hvis du vil slette visningen under Visning av klokkeslett Visning av dato/klokkeslett opptak, trykker du på DATE/TIME. For å hente fram visningen, kopler du inn opptaksberedskapsmodus og trykker gjentatte ganger på DATE/TIME inntil ønsket visning Automatisk Dato av-modus vises. datoopptaksmodus (Ingen visning) Selv om dato/klokkeslett vises når du tar opp ved digitalt stillbildekameraopptak, så blir det Tegnene du har lagt inn med tegngeneratoren ( s. 7) ikke tatt opp. AUTOMATISK OPPTAK AV DATO Videokameraet tar opp datoen Datovisning Automatisk datoopptaksmodus automatisk ca. 5 sekunder etter opptaksstart i følgende situasjoner: Etter at dato er endret. Etter at kassett er lagt i. Etter at automatisk datoopptaksmodus er valgt ved å trykke på AUTO DATE DATE/TIME. I denne modusen erstattes datoen Visning av klokkeslett Automatisk datoopptaksmodus etter 5 sekunder med AUTO DATE, men dette tas ikke opp. Ved å stille velgeren på AUTO LOCK, kopler du alltid inn automatisk datoopptaksmodus og sperrer alle andre modi. :50:00 Visning av dato/klokkeslett Automatisk datoopptak utført :50:00

19 NO 9 LIGHT OFF/AUTO/ON (Videolampe av/auto/på) FARE Videolampen kan bli svært varm. Den må ikke berøres under bruk eller like etter at den er slått av, det kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke legg videokameraet i bærevesken like etter at videolampen har vært i bruk, ettersom lampen forblir svært varm en god stund. Når videolampen brukes må det være en avstand på minst 0cm mellom lampen og motivet (personer eller gjenstander). Må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosive materialer. Vi anbefaler at du kontakter nærmeste JVC-forhandler for utskifting av videolampen. FUNKSJON: FORMÅL: BETJENING: Videolampe Lyser opp når den naturlige belysningen er for dårlig. ) Slå LIGHT OFF/AUTO/ON (Videolampe av/auto/på) på etter behov: ON : Betyr at lampen er påslått og belyser området så lenge videokameraet er påslått. AUTO : Slår lampen automatisk på når videokameraet merker at belysningen på motivet er utilstrekkelig. OFF : Slår lampen av. Videolampen kan bare brukes når videokameraet er slått på. Vi anbefaler at du stiller hvitbalansen ( s. 4) på HALOGEN-modus ( ) når du bruker videolampen. Når du ikke bruker videolampen, bør du slå den av for å spare batteriet. Selv om batteriindikatoren ( ) ikke blinker, så kan videokameraet slå seg av automatisk hvis batterispenningen er lav når du slår på videolyset, eller når du starter å ta opp med videolyset slått på. Når LIGHT OFF/AUTO/ON stilles på AUTO : Avhengig av lysforholdene, kan det forekomme at videolampen er ustabil ved på- eller avslåing. I så fall slås lampen på og av manuelt using the LIGHT OFF/ AUTO/ON-velger. Når sport- eller høyhastighets lukkermodus ( s. ) brukes, vil lampen sannsynligvis forbli påslått. Når tusmørkemodus ( s. ) er aktivert, vil lampen ikke slå seg på.

20 0 NO MODE SNAPSHOT VIDEOOPPTAK Grunnleggende funksjoner (forts.) Fotografi Med denne interessante funksjonen kan du ta opp to typer digitale stillbilder som ser ut som fotografier på bånd, samt lagre dem i videokameraets minne. Det er et utmerket alternativ for å få mer liv i opptak fra selskaper, bryllup, osv. på. VELG FOTOGRAFIMODUS Drei Velgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK og trykk på MODE-knappen for å skifte fra en modus til en annen som vist på figuren til venstre. Søker SNAPSHOT P Ingen visning (Fullstendig) Søker (f.eks. Fotografi med ramme) P (Fotografi med ramme) 4 5 Når Velgeren er stilt på AUTO LOCK, går det ikke an å velge fotografimodus. Det er bare fullstendig bilde (ingen visning) som er tilgjengelig. Gå til punkt. TA FOTOGRAFI Trykk på SNAPSHOT-knappen. Et stillbilde tas opp på båndet og lagres i videokameraets minne. Du kan velge blant to bildemodi når du lagrer i videokameraets minne: FINE og STANDARD. Det maksimale antallet bilder du kan ta varierer med den valgte innstillingen. Fabrikkinnstillingen er FINE. Vil du endre innstillingen, må du foreta Bildemodusinnstilling ( s. 45). FINE Lar deg ta inntil ca. stillbilder. STD (Standard) Lar deg ta inntil ca. 44 stillbilder. Hvis du trykker under opptak blir det først svart, som når en lukker beveger seg, sammen med lukkerlyd, deretter vises det et stillbilde. Det neste bildet begynner midt på en svart skjerm og wiper ut mot hjørnene. Skjermendringene er vist på fig. til 5 til venstre, og bildene til 5 tas opp på båndet i valgt modus. Det er bare stillbildet som lagres i det innebygde minnet i valgt modus, deretter går videokameraet tilbake til vanlig opptak. Hvis du trykker i opptaksberedskapsmodus blir det først svart, som når en lukker beveger seg, sammen med lukkerlyd, deretter vises det et stillbilde. Bildet begynner midt på en svart skjerm og wiper ut mot hjørnene. Skjermen endres som vist på fig. til 5 til venstre. Bilde til tas opp på båndet i valgt modus. Det er bare stillbildet som lagres i det innebygde minnet i valgt modus, deretter går videokameraet tilbake til opptaksberedskapsmodus.

21 Søker FINE Bildemodusvisning: FINE eller STD (standard) Resterende antall bilder 0 (Blinker) Fotografi med ramme Stillbilde mot hvit bakgrunn. Det er lagt til en skyggeeffekt for å gi det et tredimensjonalt utseende. Fullstendig Det tas opp et stillbilde som opptar hele bildefeltet. NO Seks prøvebilder er lagret i det innebygde minnet fra fabrikken. Hvis du vil slette dem, må du først fjerne PROTECT - funksjonen ( s. 55) og deretter bruke DELETE - funksjonen ( s. 56). Når indikator for gjenværende antall viser 0 (blinker), blir stillbildet tatt opp på båndet, men ikke lagret i det innebygde minnet. Hvis du vil lagre et stillbilde i det innebygde minnet, bruker du DELETE -funksjonen i menyskjermbildet for å fjerne stillbilder du ikke trenger ( s. 56). Bildemodus kan stilles på FINE eller STANDARD. Ettersom resterende antall bilder avhenger av valgt bildemodus, vil dette antallet endres når du skifter bildemodus. Hvis du trykker på SNAPSHOT-knappen mens Systemvelgeren er stilt på D.S.C., kan ikke stillbildet tas opp på båndet, men det blir lagret i videokameraets innebygde minne ( s. 44). Bildedata lagret i videokameraets innebygde minne kan overføres til en Windows -PC eller Macintosh og lagres med den inkluderte programvaren for bildeoverføring ( s. 59). Bildedataene som overføres til en PC kan også behandles videre med et bildebehandlingsprogram. Når det tas et fotografi med ramme i widescreenmodus ( s. 5), forsvinner de svarte feltene øverst og nederst på skjermen. Når det tas et fotografi i mørke omgivelser, blir stillbildet som tas opp på båndet og lagres i minnet kornet, og de faktiske fargene går tapt.

22 NO sekund senere aktiveres modusen. SEPIA Etter s Søker Merke /000 LOCK AUTO EFFECT RELEASE MODE VIDEO OPPTAK Avanserte funksjoner Automatisk eksponeringskontroll med spesialeffekter Det er bare å dreie på velgeren for å velge en av de mange opptaksfunksjonene. VELG MODUS Drei velgeren inntil symbolet for den funksjonen du ønsker er på linje med merket. Den valgte modusens navn og indikasjon vises ca. sekund. Deretter forsvinner navnet, og bare indikasjonen er tilbake. Modusen er aktivert. Hvis du har valgt automatisk moduslås (Auto Mode Lock) eller automatisk modusutløser (Auto Mode Release), vises bare modusens navn. Deretter forsvinner navnet, og modusen er aktivert. Du kan bare aktivere en spesialeffekt om gangen. Skjermen blir en tanke rødlig når fader/visker ( s. 4) brukes i Sepia-modus. Skjermen blir litt mørk i høy lukkerhastighets-modus. Bør brukes i godt opplyste situasjoner. I funksjonene høy lukkerhastighet og sport kan bildefargen svekkes hvis motivet belyses vekselsvis av lyskilder som f.eks. flourescerende- eller kvikksølvlamper. FG Velger WIDE SUPER LOLUX TITLE ND

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer