COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B"

Transkript

1 PAL COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK Det logiske valg De eneste kompaktvideokassettene som kan brukes i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT B NO

2 NO Kjære kunde, Takk for at du har kjøpt JVC Compact VHS videokamera. Før du tar videokameraet i bruk, bør du lese grundig gjennom sikkerhetsanvisningene og forholdsreglene som er å finne på følgende sider så du blir kjent med de sikkerhetsmessige sidene av kameraet. Slik bruker du bruksanvisningen Alle hoved- og underseksjoner er å finne i innholdsfortegnelsen ( s. 4, 5). Merknader finnes helt til slutt i de fleste underseksjoner. Les også disse merknadene. Grunnleggende og avanserte egenskaper/ funksjoner er beskrevet hver for seg for at de skal være lettere å slå opp. Vi anbefaler at du slår opp på Indeks ( s. 7 75) og gjør deg kjent med knappenes plassering, etc. før bruk.... grundig leser følgende Sikkerhetsanvisninger og Forholdsregler ( s. 76, 77). De inneholder meget viktig informasjon om sikkerhetsmessig bruk av ditt nye videokamera. SIKKERHETS- ANVISNINGER ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE, MÅ IKKE ENHETEN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS! For å unngå støtfare må ikke kamerahuset åpnes. Det innholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Overlat reparasjoner til kvalifisert personale. Hvis du ikke skal bruke spenningsadapteren over tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. Advarsel vedrørende litiumbatteri Batteriet i denne enheten kan utgjøre en branneller etsefare hvis det behandles feil. Det må ikke lades opp, demonteres, varmes opp over 00 C eller brennes. Skift ut batteriet med Maxell, Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo eller Sony CR 05; bruk av annet batteri kan medføre brann- eller eksplosjonsfare. Batteriet må kastes på anvist sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke demonteres eller brennes. Søplekasse med kryss Søplekassen med kryss på batteriet angir at produktet er i samsvar med 9/57/ EEC og 9/86/EEC. Nikkelkadmiumbatterier (Ni-Cd) må resirkuleres eller kastes på anvist sted. Dette videokameraet er konstruert til bruk med PAL farge-tv-signaler. Det kan ikke brukes til avspilling på et TV-apparat med annen standard. Opptak og avspilling i søkeren er imidlertid mulig over alt. Bruk batteripakkene BN-VU/VU/V5U og den vedlagte multispennings AC-spenningsadapteren/ batteriladeren for å lade dem. (Det kan være påkrevd med en overgang for å passe til ulike stikkontakter i ulike land.) Merkeplaten (platen med serienummeret) og varseltekster sitter i bunnen og/eller på baksiden av hovedenheten. Merkeplaten (platen med serienummeret) til AC-spenningsadapteren/batteriladeren sitter i bunnen av laderen. Denne enheten er lagd for å samsvare med Standard IEC Publ. 65. PAL Videokameraet er kun konstruert for bruk med VHS-C videokassett. Det kan kun brukes kassetter merket med VHS-C i dette kameraet. HQ VHS er kompatibel med eksisterende VHS-utstyr.

3 HOVEDFUNKSJONER Automatisk eksponeringskontroll med spesialeffekter ( s., ) Automatisk moduslås Automatisk modusutløser Elektronisk tåkefilter ND-effekt Bruntone Twilight Sport Nega/Posi /000 s høyhastighetslukker Bildestabilisatoren ( s. 7) Digital HyperZoom ( s. 6) Zoom inn NO Program Manager II ( s. 7) Automatisk eksponeringskontroll med spesialeffekter, Fader, Wide, Super LoLux, Tittelinnsetting, Menyjustering (Fokus, Eksponeringskontroll, osv.) Innebygd digitalt stillbildekamera (kan kommunisere med PC) ( s ) Tilfeldig sammensatt redigering ( s. 6 65) Zoom ut,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Innebygd automatisk Iys ( s. 9)

4 4 NO INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER 6 Strømtilførsel... 6 Insetting/fjerning av klokkebatteri (litium)... 8 Innstilling av dato/klokkeslett... 9 Justere håndremmen... 0 Justere søker... 0 Feste skulderremmen... Sette på stativ... Stille båndlengde... Sette i/ta ut en videokassett... VIDEO OPPTAK 4 Grunnleggende opptak... 4 Grunnleggende funksjoner... 6 Avanserte funksjoner... VIDEO AVSPILLING 8 Grunnleggende avspilling... 8 Funksjoner... 9 Bruke Kassettadapteren... 4 GRUNNLEGGENDE TILKOPLING TIL VIDEOSPILLER 4 BÅNDDUBBING 4 DIGITALT STILLBILDEKAMERAOPPTAK (D.S.C.) 44 Grunnleggende opptak Avanserte funksjoner D.S.C.-AVSPILLING 5 Grunnleggende avspilling... 5 Avanserte funksjoner... 5 Tilkopling BRUKE FJERNKONTROLLEN 60 Random Assemble-redigering [R.A.Edit]... 6 Insert-redigering (VIDEO) Insert-redigering (sette inn et stillbile fra det innebygde minnet på et bånd) Audiodubbing... 68

5 NO 5 FEILSØKING 69 INDEKS 7 Kontroller... 7 Tilkoplingspunkter... 7 Indikatorer... 7 Annet utstyr... 7 Søkerindikasjoner FORHOLDSREGLER 76 SPESIFIKASJONER 78 EKSTRAUTSTYR 78 INKLUDERT TILBEHØR AC spenningsadapter/ batterilader AA-V5EG Kassettadapter C-P7U Batteripakke BN-VU CD-ROM med to programmer (for Macintosh ) (for Windows ) Kabeladapter Skulderrem Fjerkontroll RM-V709U PC-tilkoplingskabel x AUDIO/VIDEO (A/V) kabel DC-ledning Redigeringskabel Litiumbatteri CR05 x (klokkedrift og fjernkontroll)

6 6 NO CHG. (lade-) indikator REFRESH-indikator Markeringer Til ACstikkontakt REFRESH-bryter REFRESH AC-spenningsadapterens utladingsfunksjon (REFRESH) lar deg tappe batteriet fullstendig for spenning før den lades opp igjen. Bruk REFRESH-funksjonen kun etter hver 5.lading. Lade batteriet ut sett batteriet i adapteren som vist på figuren over. Deretter trykker du på REFRESH. REFRESH-indikatoren lyser når utladingen starter og slukkes når utladingen er fullført. Strømtilførsel Med dette videokameraets -veis strømforsyningssystem kan du velge den strømkilden som passer best. Ingen av funksjonene virker uten strømforsyning. Bruk kun de spesifiserte strømkildene. De medfølgende strømforsyningsenhetene må ikke brukes til annet utstyr. LADE OPP BATTERIPAKKEN TILFØRE STRØM Sett batteriladerens AC-strømledning i en stikkontakt. SETTE PÅ BATTERIPAKKEN Se etter at markeringene stemmer overens og skyv batteripakken i pilens retning til den smekker på plass. CHG.-indikatoren begynner å blinke for å angi at ladingen er begynt. TA AV BATTERIPAKKEN FORBEREDELSER Når CHG.-indikatoren slutter å blinke, men fortsatt lyser, er ladingen avsluttet. Skyv batteripakken i motsatt retning av pilen. BATT. PAKKE LADING UTLADING BN-VU Ca. t. 0 min. Ca. t. 0 min. BN-VU Ca. t. 0 min. Ca. 7 t. BN-V5U Ca. t. 40 min. Ca. 0 t. Hekte på. Trykk inn. BATT. RELEASE (utløser) OBS! Før strømkilden koples fra, må du slå videokameraet av. Hvis dette ikke gjøres kan det oppstå problemer med kameraet. BRUKE BATTERIPAKKEN SETTE PÅ BATTERIPAKKEN Hekte batteripakkens overkant på videokameraet til det smekker på plass. TA AV BATTERIPAKKEN Skyv BATT. RELEASE og trekk batteripakken ut. BATT. PAKKE ( ): Når videolampen er påslått. Omtrentlig opptakstid (enhet: min) BN-VU 65 ( 40 ) BN-VU 5 ( 85 ) BN-V5U 80 ( 0 )

7 Lademarkør LADEMARKØR NO 7 Det finnes en lademarkør på batteripakken som gir en praktisk påminnelse om batteriets ladestatus. Bestem selv hvilke markørfarger (rød og svart) - som skal representere ladet og utladet. Opptakstid per lading påvirkes av slike faktorer som hvor lag tid kameraet er i opptaksberedskapsmodus og hvor ofte det zoomes. Ha alltid reservebatteripakker med for sikkerhets skyld. Ladetidene som er nevnt på side 6 gjelder helt utladet batteripakke, og utladingstidene for fullt oppladet batteripakke. Tidene for lading og utlading kan variere alt etter omgivende temperatur og batteripakkens tilstand. Husk alltid å stille inn lademerket etter at et batteri er ladet opp eller ladet ut. Når vekselstrømadapterens/laderens strømledning er frakoplet stikkontakten, kan batteriet utlades ved å trykke på REFRESH-bryteren. Da lades ikke batteriet. Når utladingen er fullført, tas batteriet ut av laderen og oppbevares. Bruk REFRESH-funksjonen kun etter hver 5.lading. Høy temperatur kan ødelegge batteripakken, så sørg for god ventilasjon der den skal brukes. Batteripakken må ikke få lov til å lade seg ut i en beholder, som f.eks. en veske. Hvis du stopper halvveis i ladingen eller utladingen, må batteripakken fjernes før adapterens støpsel trekkes ut av stikkontakten. Fjern batteripakken fra laderen straks etter utlading. For å unngå interferens, må AC-adapteren/batteriladeren ikke brukes i nærheten av en radio. Husk å kople DC-ledningen fra før lading eller utlading av batteripakken foretas. Det kan forekomme at CHG.-indikatoren ikke lyser skikkelig med en helt ny batteripakke, eller med en som ikke har vært brukt på en stund. I dette tilfellet tas batteripakken av, settes på igjen og lades en gang til. CHG.-indikatoren skal lyse under ladingen. Gjør den ikke det, bør du kontakte nærmeste JVC-forhandler. Til DC IN-uttak DC-ledning Til DC OUTterminal Til nettspenningskontakt AC-spenningsadapter/ batterilader AA-V5EG (leveres) Til bilens sigarettenneruttak Bilbatterilader/Adapter BH-VE (ekstrautstyr) I EN BIL Bruk bilbatteriladeren/adapteren (tilkoples som vist på illustrasjonen over). La bilmotoren gå på tomgang når du bruker bilbatteriet. Batteripakken kan også lades med BH-VE (ekstrautstyr). Se instruksjonsheftet når du bruker bilbatteriladeren. MED NETTSPENNING Bruk AC-spenningsadapteren (tilkoples som vist på illustrasjonen over). Den medfølgende nettspenningsadpateren/ batteriladeren kan brukes med spenning fra 0 V til 40 V. Spenningsvalget skjer automatisk.

8 8 NO A FORBEREDELSER (forts.) Insetting/fjerning av klokkebatteri (litium) Påkrevd for å stille klokke og dato/klokkeslett. SLÅ STRØMMEN AV Slå av strømmen til apparatet og ta av strømforsyningsenheten før du setter i eller tar ut klokkebatteriet. ÅPNE DEKSLET Åpne dekslet til klokkebatterirommet mens du trykker på utløseren. TA UT BATTERIET (ved utskifting) Stikk en spiss gjenstand (ikke metall) inn mellom batteriet og batterirommet ( A ) for å få det ut. SETT I BATTERIET 4 Sett i litiumbatteriet CR05 med pluss-siden (+) opp og skyv det inn. LUKK DEKSLET 5 Lukk batterirommets deksel slik at det smekker på plass. Se SIKKERHETSANVISNINGER ( s. ) for informasjon om sikker behandling av litiumbatterier.

9 YEAR MONTH DAY TIME EXIT Velger MENYvelger Søker MENU 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME.. 98 TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT DATE TIME MENU 998 :50 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT Menyskjermbilde Når Systemvelgeren er stilt på D.S.C., vises PICTURE i søkeren. Innstillingsmeny for dato/klokkeslett (DATE/TIME) 4-timers indikasjon NO 9 Innstilling av dato/klokkeslett HENT FRAM MENYSKJERMBILDET Still først strømbryteren på CAMERA. Drei velgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK, deretter trykker du på MENYvelgeren. VELG FUNKSJON Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til DATE/TIME, deretter trykker du på den. Innstillingsmenyen DATE/TIME vises. Hvis du vil stille dato og klokkeslett tilbake til det de var stilt på tidligere, dreier du MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til EXIT og trykker på den, deretter går du til punkt 6. Hvis du bare vil stille klokken uten å endre datoen, går du til punkt 4. STILL DATOEN Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til det punktet du vil endre og trykk på den. Når innstillingen begynner å blinke, dreier du MENYvelgeren inntil riktig innstilling vises og trykker på den. Innstillingen slutter å blinke. Gjenta dette inntil du er fornøyd med datoinnstillingene ( YEAR, MONTH og DAY ). STILL KLOKKEN 4 Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til TIME og trykk på den. Når timeinnstillingen begynner å blinke, dreier du MENY-velgeren inntil riktig innstilling vises og trykker på den. Når timeinnstillingen slutter å blinke og minuttinnstillingen begynner å blinke, dreier du MENY-velgeren til riktig innstilling vises og trykker på den. Minuttinnstillingen slutter å blinke. START KLOKKEN 5 Når ingen av disse innstillingene ( YEAR, MONTH, DAY, TIME ) blinker, dreier du MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til EXIT og trykker på den. Menyskjermbildet vises og MENU END er markert. LUKK MENYEN 6 Trykk på MENY-velgeren. For å vise dato og klokkeslett i søkeren og på et tilkoplet TV-apparat, se Innsetting av dato/klokkeslett/tegn ( s. 8).

10 0 NO Motorzoomknapp Opptaksstart/stoppknapp FORBEREDELSER (forts.) Justere håndremmen GJØR REMMEN STØRRE Løsne borrelåsen. STIKK HÅNDEN GJENNOM REMMEN Stikk høyre hånd gjennom remmen og grip om grepet. JUSTER REMLENGDEN Juster remmen slik at tommelen og de øvrige fingrene dine lett kan betjene opptaksstart/ stoppknappen og motorzoomknappen. Fest borrelåsremsen igjen. Still inn på CAMERA. Justere søker PLASSERING Søkeren kan justeres manuelt så den passer best mulig for deg (se illustrasjonen til venstre). VELG MODUS Still strømbryteren på CAMERA. JUSTER DIOPTER Drei diopterjusteringskontrollen inntil anvisningene i søkeren er skarpt fokusert.

11 4 Feste skulderremmen FEST REMMEN NO Følg illustrasjonen til venstre og træ remmen gjennom den øverste bøylen, fold den tilbake og træ den gjennom holderen og så gjennom spennen. Gjenta prosedyren for å feste den andre enden av remmen på den andre bøylen 4, og pass på at remmen ikke snor seg. JUSTER LENGDEN Juster lengden som vist i illustrasjonen til venstre og skyv holderne tett opp til bøylene for å hindre at de glir. Sette på stativ RETT INN OG SKRU FAST Rett inn skruen og styreknotten på stativet etter stativfestet og knotthullet i videokameraet og trekk skruen godt til. OBS! Når du bruker stativ, må du sørge for å åpne og trekke bena helt ut slik at videokameraet blir stående stabilt. For å unngå skade ved at enheten velter, må du ikke bruke for lite stativ.

12 NO VIDEO FORBEREDELSER (forts.) Systemvelger SP Velger Søker MENU T60 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T60 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT MENY-velger Båndlengdeindikator Menyskjermbilde Stille båndlengde Still båndlengden etter lengden på båndet du bruker. HENT FRAM MENYSKJERMBILDET Still først Systemvelgeren på "VIDEO", deretter stiller du På/Av-bryteren på "CAMERA". Drei Systemvelgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK, deretter trykker du på MENUjogskiven. VELG FUNKSJON Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til TAPE LENGTH og trykk på den. Innstillingsmenyen TAPE LENGTH vises. STILL BÅNDLENGDE Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til riktig innstilling. T0 = 0 minutters opptakstid, T45 = 45 minutter og T60 = 60 minutter. Hvis du vil stille båndlengden tilbake til forrige innstilling, dreier du MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til EXIT. LUKK MENYEN 4 Trykk på MENY-velgeren. Menyskjermbildet vises igjen og MENU END er markert. Trykk deretter på MENY-velgeren en gang til for å lukke menyskjermbildet. Gjenværende båndtid ( s. 5) som vises i søkeren er bare riktig dersom riktig båndlengde er valgt. Så snart du har stilt båndlengden, forblir den uendret selv om velgeren stilles tilbake til AUTO LOCK. Når Systemvelgeren er stilt på D.S.C., er det ikke mulig å stille båndlengde (TAPE LENGTH). T0 T45 T60 TAPE LENGTH Innstillingsmeny for båndlengde (TAPE LENGTH) EXIT MENU 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT

13 Sette i/ta ut en videokassett ÅPNE KASSETTHOLDEREN NO Skyv EJECT til holderen åpner seg. Holderen må ikke åpnes med makt. SETT I/TA UT KASSETTEN Pass på at etiketten vender utover. LUKK KASSETTHOLDEREN Trykk på PUSH og påse at kassettholderen er oredentlig lukket. Beskyttelsestapp Hjul Dreies for å spole opp båndslakk. Kassettholderen lar seg ikke åpne med mindre apparatet tilføres strøm. Påse at båndet ikke er slakt når kassetten settes i. Er det slakk på båndet, spoles det opp ved å dreie hjulet på kassetten i pilens retning. Påse at opptakssikringen er i en slik posisjon at det er mulig å ta opp. Hvis ikke må du flytte knasten. Enkelte kassetter har knaster som kan fjernes. Hvis knasten er fjernet, må du dekke hullet med tape. Kassettholderen kan ikke åpnes når videokameraet er i opptaksmodus.

14 4 NO VIDEO OPPTAK Grunnleggende opptak Strømbryter Opptaksstart/stoppknapp Objektivdekselknapp (LENS COVER) Strømindikator Det som er nevnt i punktene under skal allerede være gjort. Hvis ikke, gjøres dette før du går videre. Strøm ( s. 6) Stille inn båndlengden ( s. ) Juster håndremmen ( s. 0) LEGG I EN KASSETT Skyv EJECT så kassettholderen åpner seg, deretter legger du i kassetten med etiketten vendt ut. Trykk på PUSH for å sikre at holderen er lukket og låst. GÅ INN I OPPTAKSBEREDSKAPS- MODUS Skyv objektivdekselknappen (LENS COVER) slik at dekselet åpnes. Still Systemvelgeren på VIDEO, deretter stiller du På/Av-bryteren på CAMERA. Systemvelger Strømindikatoren lyser og kameraet går over i opptaksberedskapsmodus. Motivet du retter kameraet mot vises i søkeren sammen med ordet PAUSE. START OPPTAKET Trykk på opptaksstart/stoppknappen. REC vises i søkeren mens opptak pågår. Kontrollampe (lyser mens opptak pågår)

15 Resterende båndtid 5MIN MIN (Regner ut) 60MIN 59MIN MIN MIN (Blinker) MIN (Blinker) 0MIN (Blinker) Opptaksstart/stoppknapp STOPP OPPTAKET NO 5 4 Trykk på opptaksstart/stoppknappen en gang til for å stanse opptaket. Videokameraet går inn i opptaksberedskapsmodus igjen. Kassettholderen lar seg ikke åpne med mindre apparatet tilføres strøm. Det kan gå et øyeblikk før holderen åpnes etter at du har trykket på EJECT. Ikke bruk makt. Angitt gjenværende båndtid er omtrentlig. Tiden som kreves for å regne ut resterende båndlengde, og denne beregningens nøyaktighet, kan variere i forhold til båndtypen som brukes. Indikatoren for båndets resttid stemmer kun dersom riktig båndlengde er valgt ( s. ). TAPE END vises når båndet når slutten, og apparatet slår seg automatisk av når det blir stående sånn i 5 minutter. TAPE END vises også når det settes i en kassett hvor båndslutt allerede er nådd. Hvis opptaksberedskapsmodus varer i mer enn 5 minutter uten at zoom-funksjonen eller andre funskjoner brukes, slår videokameraet seg automatisk av. Still strømbryteren på POWER OFF og tilbake på CAMERA for å slå videokameraet på igjen. Hvis du trykker på opptaksstart/stoppknappen etter at kameraet har vært i opptaksberedskap i mer enn 5 minutter, er det ikke sikkert at opptaket begynner umiddelbart. Hvis du tar opp på en kassett fra midten (f.eks. når en kassett tas ut og settes inn under opptak), må du bruke Retake-funksjonen ( s. 7) for å finne slutten på forrige opptak, slik at du ikke sletter det. Objektivdekslets varsel ( LENS COVER ) blinker i ca. 5 sekunder når kameraet er slås på når dekslet er lukket.

16 6 NO VIDEO OPPTAK Grunnleggende funksjoner Zoom inn FAST SLOW EXIT MENU 4MENU END FOCUS AUTO EXPOSURE AUTO DATE TIME TELE MACRO OFF TAPE LENGTH T0 M. W. B. AUTO ZOOM SPEED FAST 4NEXT ZOOM SPEED Zoomeindikator Motorzoomknapp Velger Søker Zoom ut Zoomnivåindikator MENY-velger Menyskjermbilde Innstillingsmeny for zoomehastighet (ZOOM SPEED) FUNKSJON: FORMÅL: BETJENING: Zooming Zoome inn/ut eller få en umiddelbar endring i bildeforstørrelsen. Digitale kretser fordobler den maksimale :-forstørrelsen optisk zoom gir. Systemet kalles digital zoom. Zoom inn Trykk på T på motorzoomknappen. Zoom ut Trykk på W på motorzoom-knappen. Zoomehastigheten er variabel. Du kan velge blant i alt 4 hastigheter. hastigheter kan velges alt etter hvor hardt du trykker på motorzoomknappen (trykk knappen helt inn for vanlig hastighet, trykk den halvt inn for langsom hastighet), mens hastighetsnivåer (FAST/SLOW) kan velges i ZOOM SPEED-menyen, avhengig av den generelle hastigheten du foretrekker. Kombinasjonene av zoomehastigheter er vist i oversikten under. Endre zoomehastighet i menyen ) Still velgeren i en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK og trykk på MENY-velgeren. Menyskjermbildet vises. ) Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til ZOOM SPEED, deretter trykker du på den. Innstillingsmenyen for zoomehastighet vises. ) Drei MENY-velgeren slik at markeringen flyttes til ønsket hastighet og trykk to ganger på den. Menyskjermbildet forsvinner og innstillingen er fullført. Fokuseringen kan bli ustabil under zooming. I så fall stiller du zoomingen i opptaksberedskaps-modus, låser fokuseringen ved å bruke manuell fokusering ( s. ) og zoomer inn eller ut i opptaks-modus. Zoomnivåindikatoren (5) beveger seg under zooming. Så snart zoomnivåindikatoren når toppen av zoomindikatorfeltet, skjer all forstørring fra det punktet via digital behandling. Bildekvaliteten kan lide når digital zoom brukes. For å kople ut digital zoom, stiller du D.ZOOM på OFF i menyskjermbildet ( s. 0). Zoomehastighet ( 4 i hastighetsrekkefølgen) ZOOM SPEED i menyskjermbildet Trykk på motorzoomknappen helt inn delvis FAST (raskest) SLOW 4 (senest) : når velgeren er stilt på AUTO LOCK.

17 NO 7 P. STABILIZER RETAKE (R/F) FUNKSJON: Hurtig gjennomsyn FORMÅL: Sjekke slutten på foregående opptak for bekreftelse. BETJENING: ) Trykk på og slipp den raskt i opptaksberedskapsmodus. Båndet spoles tilbake i ca. sekunder og spilles så automatisk av; deretter går det over i beredskapsmodus og er klar til neste opptak. Det kan forekomme forvrengninger i begynnelsen av avspillingen. Dette er normalt. FUNKSJON: FORMÅL: BETJENING: Ta opp på nytt Ta opp visse sekvenser på nytt. ) Still videokameraet i opptaksberedskapsmodus. ) Trykk en av på RETAKE-knappene for å komme til punktet der du vil et nytt opptak skal begynne. Trykker du på F, hurtigspoles båndet forover, trykker du på R, hurtigspoles det tilbake. ) Trykk på opptaksstart/ stoppknappen for å starte opptaket. Det kan forekomme støy ved Retake. Dette er normalt. FUNKSJON: Bildestabilisator FORMÅL: Kompensere for ustabile bilder forårsaket av kamerarystelser, spesielt ved stor forstørring. BETJENING: ) Trykk på P. STABILIZER. vises. For å slå av bildestabilisatoren, trykk på P. STABILIZER. Indikatoren forsvinner. Presis stabilisering er eventuelt ikke mulig ved kraftig rystelse med hånden, eller under følgende forhold: Ved opptak av motiver med loddrette eller vannrette striper. Ved opptak av mørke eller uskarpe motiver. Ved opptak av motiver med sterk bakgrunnsbelysning (i motlys). Ved opptak av sekvenser med bevegelse i ulike retninger. Ved opptak av sekvenser der bakgrunnen er kontrastfattig. Slå av bildestabilisatoren når du tar opp med videokameraet satt på et stativ.

18 8 NO VIDEO OPPTAK Grunnleggende funksjoner (forts.) DATE/TIME FUNKSJON: Innsetting av dato/klokkeslett/tegn FORMÅL: Vise dato og klokkeslett i søkeren eller på en tilkoplet fargeskjerm, samt ta dem opp manuelt eller automatisk. BETJENING: ) Drei velgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK. ) Velg visningsmodus ved å trykke gjentatte ganger på DATE/TIME i opptaksberedskapsmodus for å gå gjennom alternativene som vist på Velger Visning figuren til venstre. Du bør allerede ha stilt dato og klokkeslett ( s. 9). Har du ikke gjort det, må du gjøre det først. VISNING Den valgte visningen kan tas opp. Vil du ikke ta opp det som vises, velger du dato av-modus før Datovisning opptak. Hvis du vil slette visningen under Visning av klokkeslett Visning av dato/klokkeslett opptak, trykker du på DATE/TIME. For å hente fram visningen, kopler du inn opptaksberedskapsmodus og trykker gjentatte ganger på DATE/TIME inntil ønsket visning Automatisk Dato av-modus vises. datoopptaksmodus (Ingen visning) Selv om dato/klokkeslett vises når du tar opp ved digitalt stillbildekameraopptak, så blir det Tegnene du har lagt inn med tegngeneratoren ( s. 7) ikke tatt opp. AUTOMATISK OPPTAK AV DATO Videokameraet tar opp datoen Datovisning Automatisk datoopptaksmodus automatisk ca. 5 sekunder etter opptaksstart i følgende situasjoner: Etter at dato er endret. Etter at kassett er lagt i. Etter at automatisk datoopptaksmodus er valgt ved å trykke på AUTO DATE DATE/TIME. I denne modusen erstattes datoen Visning av klokkeslett Automatisk datoopptaksmodus etter 5 sekunder med AUTO DATE, men dette tas ikke opp. Ved å stille velgeren på AUTO LOCK, kopler du alltid inn automatisk datoopptaksmodus og sperrer alle andre modi. :50:00 Visning av dato/klokkeslett Automatisk datoopptak utført :50:00

19 NO 9 LIGHT OFF/AUTO/ON (Videolampe av/auto/på) FARE Videolampen kan bli svært varm. Den må ikke berøres under bruk eller like etter at den er slått av, det kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke legg videokameraet i bærevesken like etter at videolampen har vært i bruk, ettersom lampen forblir svært varm en god stund. Når videolampen brukes må det være en avstand på minst 0cm mellom lampen og motivet (personer eller gjenstander). Må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosive materialer. Vi anbefaler at du kontakter nærmeste JVC-forhandler for utskifting av videolampen. FUNKSJON: FORMÅL: BETJENING: Videolampe Lyser opp når den naturlige belysningen er for dårlig. ) Slå LIGHT OFF/AUTO/ON (Videolampe av/auto/på) på etter behov: ON : Betyr at lampen er påslått og belyser området så lenge videokameraet er påslått. AUTO : Slår lampen automatisk på når videokameraet merker at belysningen på motivet er utilstrekkelig. OFF : Slår lampen av. Videolampen kan bare brukes når videokameraet er slått på. Vi anbefaler at du stiller hvitbalansen ( s. 4) på HALOGEN-modus ( ) når du bruker videolampen. Når du ikke bruker videolampen, bør du slå den av for å spare batteriet. Selv om batteriindikatoren ( ) ikke blinker, så kan videokameraet slå seg av automatisk hvis batterispenningen er lav når du slår på videolyset, eller når du starter å ta opp med videolyset slått på. Når LIGHT OFF/AUTO/ON stilles på AUTO : Avhengig av lysforholdene, kan det forekomme at videolampen er ustabil ved på- eller avslåing. I så fall slås lampen på og av manuelt using the LIGHT OFF/ AUTO/ON-velger. Når sport- eller høyhastighets lukkermodus ( s. ) brukes, vil lampen sannsynligvis forbli påslått. Når tusmørkemodus ( s. ) er aktivert, vil lampen ikke slå seg på.

20 0 NO MODE SNAPSHOT VIDEOOPPTAK Grunnleggende funksjoner (forts.) Fotografi Med denne interessante funksjonen kan du ta opp to typer digitale stillbilder som ser ut som fotografier på bånd, samt lagre dem i videokameraets minne. Det er et utmerket alternativ for å få mer liv i opptak fra selskaper, bryllup, osv. på. VELG FOTOGRAFIMODUS Drei Velgeren til en hvilken som helst stilling unntatt AUTO LOCK og trykk på MODE-knappen for å skifte fra en modus til en annen som vist på figuren til venstre. Søker SNAPSHOT P Ingen visning (Fullstendig) Søker (f.eks. Fotografi med ramme) P (Fotografi med ramme) 4 5 Når Velgeren er stilt på AUTO LOCK, går det ikke an å velge fotografimodus. Det er bare fullstendig bilde (ingen visning) som er tilgjengelig. Gå til punkt. TA FOTOGRAFI Trykk på SNAPSHOT-knappen. Et stillbilde tas opp på båndet og lagres i videokameraets minne. Du kan velge blant to bildemodi når du lagrer i videokameraets minne: FINE og STANDARD. Det maksimale antallet bilder du kan ta varierer med den valgte innstillingen. Fabrikkinnstillingen er FINE. Vil du endre innstillingen, må du foreta Bildemodusinnstilling ( s. 45). FINE Lar deg ta inntil ca. stillbilder. STD (Standard) Lar deg ta inntil ca. 44 stillbilder. Hvis du trykker under opptak blir det først svart, som når en lukker beveger seg, sammen med lukkerlyd, deretter vises det et stillbilde. Det neste bildet begynner midt på en svart skjerm og wiper ut mot hjørnene. Skjermendringene er vist på fig. til 5 til venstre, og bildene til 5 tas opp på båndet i valgt modus. Det er bare stillbildet som lagres i det innebygde minnet i valgt modus, deretter går videokameraet tilbake til vanlig opptak. Hvis du trykker i opptaksberedskapsmodus blir det først svart, som når en lukker beveger seg, sammen med lukkerlyd, deretter vises det et stillbilde. Bildet begynner midt på en svart skjerm og wiper ut mot hjørnene. Skjermen endres som vist på fig. til 5 til venstre. Bilde til tas opp på båndet i valgt modus. Det er bare stillbildet som lagres i det innebygde minnet i valgt modus, deretter går videokameraet tilbake til opptaksberedskapsmodus.

21 Søker FINE Bildemodusvisning: FINE eller STD (standard) Resterende antall bilder 0 (Blinker) Fotografi med ramme Stillbilde mot hvit bakgrunn. Det er lagt til en skyggeeffekt for å gi det et tredimensjonalt utseende. Fullstendig Det tas opp et stillbilde som opptar hele bildefeltet. NO Seks prøvebilder er lagret i det innebygde minnet fra fabrikken. Hvis du vil slette dem, må du først fjerne PROTECT - funksjonen ( s. 55) og deretter bruke DELETE - funksjonen ( s. 56). Når indikator for gjenværende antall viser 0 (blinker), blir stillbildet tatt opp på båndet, men ikke lagret i det innebygde minnet. Hvis du vil lagre et stillbilde i det innebygde minnet, bruker du DELETE -funksjonen i menyskjermbildet for å fjerne stillbilder du ikke trenger ( s. 56). Bildemodus kan stilles på FINE eller STANDARD. Ettersom resterende antall bilder avhenger av valgt bildemodus, vil dette antallet endres når du skifter bildemodus. Hvis du trykker på SNAPSHOT-knappen mens Systemvelgeren er stilt på D.S.C., kan ikke stillbildet tas opp på båndet, men det blir lagret i videokameraets innebygde minne ( s. 44). Bildedata lagret i videokameraets innebygde minne kan overføres til en Windows -PC eller Macintosh og lagres med den inkluderte programvaren for bildeoverføring ( s. 59). Bildedataene som overføres til en PC kan også behandles videre med et bildebehandlingsprogram. Når det tas et fotografi med ramme i widescreenmodus ( s. 5), forsvinner de svarte feltene øverst og nederst på skjermen. Når det tas et fotografi i mørke omgivelser, blir stillbildet som tas opp på båndet og lagres i minnet kornet, og de faktiske fargene går tapt.

22 NO sekund senere aktiveres modusen. SEPIA Etter s Søker Merke /000 LOCK AUTO EFFECT RELEASE MODE VIDEO OPPTAK Avanserte funksjoner Automatisk eksponeringskontroll med spesialeffekter Det er bare å dreie på velgeren for å velge en av de mange opptaksfunksjonene. VELG MODUS Drei velgeren inntil symbolet for den funksjonen du ønsker er på linje med merket. Den valgte modusens navn og indikasjon vises ca. sekund. Deretter forsvinner navnet, og bare indikasjonen er tilbake. Modusen er aktivert. Hvis du har valgt automatisk moduslås (Auto Mode Lock) eller automatisk modusutløser (Auto Mode Release), vises bare modusens navn. Deretter forsvinner navnet, og modusen er aktivert. Du kan bare aktivere en spesialeffekt om gangen. Skjermen blir en tanke rødlig når fader/visker ( s. 4) brukes i Sepia-modus. Skjermen blir litt mørk i høy lukkerhastighets-modus. Bør brukes i godt opplyste situasjoner. I funksjonene høy lukkerhastighet og sport kan bildefargen svekkes hvis motivet belyses vekselsvis av lyskilder som f.eks. flourescerende- eller kvikksølvlamper. FG Velger WIDE SUPER LOLUX TITLE ND

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-FXM15 NORSK BRUKSANVISNING LYT0280-010A

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-FXM15 NORSK BRUKSANVISNING LYT0280-010A COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-FXM5 NORSK BRUKSANVISNING LYT080-00A NO NO Kjære kunde, Takk for at du har kjøpt JVC Compact VHS videokamera. Før du tar videokameraet i bruk, bør du lese grundig gjennom sikkerhetsanvisningene

Detaljer

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AXM30 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS PAL BRUKSANVISNING LYT0002-0M7A

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AXM30 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS PAL BRUKSANVISNING LYT0002-0M7A PAL COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AXM0 NORSK Det logiske valg De eneste kompaktvideokassettene som kan brukes i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS PAL BRUKSANVISNING LYT000-0M7A NO NO Kjære kunde,

Detaljer

GR-AX275. Compact VHS. Det logiske valg BRUKSANVISNING COMPACT VHS VIDEOKAMERA NORSK. i din VHS videokassettspiler* med kassettadapter LYT0002-056A

GR-AX275. Compact VHS. Det logiske valg BRUKSANVISNING COMPACT VHS VIDEOKAMERA NORSK. i din VHS videokassettspiler* med kassettadapter LYT0002-056A PAL COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX75 NORSK Det logiske valg De eneste kompaktvideokassettene som kan brukes i din VHS videokassettspiler* med kassettadapter Compact VHS PAL BRUKSANVISNING LYT000-056A NO

Detaljer

GR-DVF1 BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK

GR-DVF1 BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVF NORSK Besøk vår CyberCam hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/index-e.html BRUKSANVISNING LYT04-00A NO NO

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

GR-DVX4 BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK

GR-DVX4 BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVX4 NORSK Besøk vår CyberCam hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html BRUKSANVISNING LYT086-00A

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

GR-DVL307 GR-DVL300 GR-DVL107 GR-DVL100

GR-DVL307 GR-DVL300 GR-DVL107 GR-DVL100 DIGITALT VIDOKAMRA GR-DVL307 GR-DVL300 GR-DVL07 GR-DVL00 Besøk vår hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html Videokameraillustrasjonene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

GR-DVX PRO BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK

GR-DVX PRO BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVX PRO NORSK Besøk vår CyberCam hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/index-e.html BRUKSANVISNING LYT000-0T4A

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

GR-DVM5 BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK

GR-DVM5 BRUKSANVISNING DIGITALT VIDEOKAMERA NORSK DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVM5 NORSK Besøk vår CyberCam hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/index-e.html BRUKSANVISNING LYT090-00B NO NO

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

GR-DVL9800 GR-DVL9700

GR-DVL9800 GR-DVL9700 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVL9800 GR-DVL9700 Besøk vår hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html BRUKSANVISNING LYT05-00A

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

GR-SXM46 GR-SXM26 GR-SX41 GR-SX21 GR-FXM16 GR-FXM161 GR-FX11

GR-SXM46 GR-SXM26 GR-SX41 GR-SX21 GR-FXM16 GR-FXM161 GR-FX11 CMPAC VHS VDKAMRA GR-SXM6 GR-SXM6 GR-SX GR-SX GR-XM6 GR-XM6 GR-X 65 VHS PAL NRSK NNHLDSRGNLS SKKRHSANVSNNGR HVDUNKSJNR NKLUDR LBHØR 5 RBRDLSR 6 5 PPAK 6 Grunnleggende opptak... 6 Grunnleggende funksjoner...

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVJ70 NORSK BRUKSANVISNING LYT0002-0D4B

DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVJ70 NORSK BRUKSANVISNING LYT0002-0D4B DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVJ70 NORSK BRUKSANVISNING LYT000-0D4B NO NO Kjære kunde, Takk for at du har kjøpt dette Disitale videokameraet. Før du tar videokameraet i bruk, bør du lese grundig gjennom sikkerhetsanvisningene

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

GR-DVX88 GR-DVX77 GR-DVX44 Besøk vår hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk):

GR-DVX88 GR-DVX77 GR-DVX44 Besøk vår hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): INNHOLD NORSK AUTOMATISK DEMONSTRASJON 6 FORBEREDELSER 7 6 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVX88 GR-DVX77 GR-DVX Besøk vår hjemmeside på Internett og delta i vår brukerundersøkelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

DIGITALT STILLBILDEKAMERA GC-X1 NORSK STILL CAMERA BRUKSANVISNING LYT0544-010A

DIGITALT STILLBILDEKAMERA GC-X1 NORSK STILL CAMERA BRUKSANVISNING LYT0544-010A DIGITALT STILLBILDEKAMERA GC-X NORSK STILL CAMERA BRUKSANVISNING LYT05-00A NO NO Kjære kunde, Takk for at du har kjøpt vårt digitale stillbildekamera. Les gjennom sikkerhetsinformasjonen før bruk sammen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DIGITALT STILLBILDEKAMERA GC-X3 NORSK STILL CAMERA BRUKSANVISNING LYT0670-010A

DIGITALT STILLBILDEKAMERA GC-X3 NORSK STILL CAMERA BRUKSANVISNING LYT0670-010A DIGITALT STILLBILDEKAMERA GC-X NORSK STILL CAMERA BRUKSANVISNING LYT0670-00A NO NO Kjære kunde, Takk for at du har kjøpt vårt digitale stillbildekamera. Les gjennom sikkerhetsinformasjonen før bruk sammen

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

GR-D24 DIGITALT VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NORSK FORBEREDELSER 5 VIDEOOPPTAK OG -AVSPILLING 10. http://www.jvc.co.

GR-D24 DIGITALT VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NORSK FORBEREDELSER 5 VIDEOOPPTAK OG -AVSPILLING 10. http://www.jvc.co. Kjære kunde! Takk for at du kjøpte dette digitale videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen på side 2 3 for å sikre at utstyret brukes på en forsvarlig måte. NORSK

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer