PABLO Fargeleggingsbok med bryterstyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PABLO Fargeleggingsbok med bryterstyring"

Transkript

1 PABLO Fargeleggingsbok med bryterstyring 1. Opphavsrett Lisensbetingelser for Life Tool programvare Oversikt Hovedmeny Alternativer Komme i gang Utdanningsmessige og psykologiske konsepter for PABLO PABLO et kreativt fargeleggingsverktøy PABLO et lærings og trenings program Didaktiske hensyn: 6-trinns konsept Trinn 1: Forhåndsdefinert fargelegging med 1 tast/bryter Trinn 2: Fargelegging med individuelt fargevalg: 1 eller 2 taster/brytere Trinn 3: Splash-maling, med fargevalg: 1 eller 2 taster/brytere Trinn 4: Kopiere med fargevalg: 1 or 2 taster/brytere Trinn 5: Fargelegging med mus Trinn 6: Kopiering med mus Egne bilder Installasjon Systemkrav Prosjekt... 12

2 KJÆRE KUNDE Takk for at du valgte Life Tool programvare. Denne manualen inneholder viktig informasjon og praktiske hint. Hvis du har spørsmål om eller problemer med Life Tool programvaren som ikke dekkes av denne manualen, vennligst konsulter din nærmeste autoriserte Life Tool forhandler. Vi håper du vil like å bruke Life Tool programvaren din. 1. Opphavsrett Life Tool programvaren er kopibeskyttet. Den kan kun brukes i henhold til betingelsene for lisensavtalen. Det er ulovlig å kopiere programvaren til andre media. Uten skriftlig tillatelse kan ingen deler av programvaren eller dokumentene kopieres, leies ut eller overføres; uansett på hvilken måte dette gjøres (elektronisk eller mekanisk). Microsoft er et registrert varemerke, MS-Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre varemerker eller produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne og er kun brukt her for dokumentasjonsformål uten å ville bryte med rettighetene for varemerker 2. Lisensbetingelser for Life Tool programvare Enbrukerlisens Kjøp av en enbrukerlisens tillater bruk av programvaren på en datamaskin. Etter en installasjon kan programvaren kun startes hvis den originale CD en er satt inn i CD-ROM leseren opphavsretten tilsier at det er forbudt å kopiere programvaren. Det er dog lov å installere og bruke et program med enbruker lisens på så mange datamaskiner som ønskelig, forutsatt at kun den originale CD en settes inn i CD-ROM leseren for å bruke programmet. Parallell bruk av programmet er således umulig. Flerbrukerlisens Kjøp av en flerbrukerlisens tillater installasjon og bruk av programvaren på så mange datamaskiner som ønskelig. Kun en flerbrukerlisens kan utstedes til en og samme bestillingsadresse. For flerbrukerlisenser vil programmet bli levert sammen med en kode som er spesielt lisensiert til bestillingsadressen. Ved bruk av denne koden kan det fullstendige innholdet av programmet installeres på de respektive datamaskinene. Parallell bruk av programmet på så mange datamaskiner som ønskelig er mulig uten å sette den originale CD en inn i CD-ROM leseren. Installasjon eller bruk på andre adresser enn bestillingsadressen er ikke tillatt. Lisens for 2,5 og 15 datamaskiner Avhengig av den bestilte lisensen vil det bli levert 2, 5 eller 15 CD er med det respektive programmet til bestillingsadressen. Installasjon og betingelser korresponderer med betingelsene for en enbrukerlisens. Generelt kan lærere og terapeuter bruke all Life Tool programvare hjemme for å forberede undervisning eller terapi. Dette gjelder ikke elever og klienter. 2 / 12

3 3. Oversikt PABLO inneholder 6 øvelser for fargelegging og kopiering med økende vanskelighetsgrad. I den første øvelsen trengs kun 1 tast/bryter, mens for øvelsene 2 til 4 kan det brukes 1 eller 2 taster/brytere. To øvelser for kreativ fargelegging og kopiering kan kun styres med mus. Pakken inneholder 350 bilder av forskjellig vanskelighetsgrad. Personlig fremstilte eller innskannede bilder kan importeres. Målet med øvelsene er å ha det moro og å øke kreativiteten. På den andre siden tilbyr også PABLO psykologiske og utdannings aspekter I forhold til læring: Konseptet med årsak og virkning kan trenes opp. Utvalget av farger tillater oppfattelsen av realistiske eller urealistiske farger; noen øvelser sikter på å trene opp evnen til å klikke i et gitt øyeblikk, til å trene opp persepsjonsevnene, osv. Vennligst vurder den didaktiske femgangsmåten! 3.1. Hovedmeny Bruksmåte Forhåndsdefinert fargelegging: 1 tast/bryter Fargelegging med individuelt fargevalg: 1 eller 2 taster/brytere Splash-maling, med fargevalg: 1 eller 2 taster/brytere Kopiere med fargevalg: 1 or 2 taster/brytere Fargelegging med mus Kopiering med mus Enter, Mellomrom, venstre eller høyre musetast Enter eller høyre musetast for å velge farge; Mellomrom eller venstre musetast for å godkjenne valget Mus for å posisjonere Pekeren på farger og felter; musetaster, Enter eller Mellomrom for farelegging Forhåndsvisning og valg av nåværende bilder Valg av medfølgende og egne bilder 3 / 12

4 3.2. Alternativer Fargevalg Alle øvelser Sett rekkefølgen på bildene: sortert på mappenavn eller tilfeldig Alle øvelser Velg størrelse på ballong Øvelse 3 Vis/skjul retningslinje for ballong Øvelse 3 Påfør farger i henhold til original sjablong eller tilfeldig Øvelser 1, 4, 6 Med bakgrunnsfarge / uten bakgrunnsfarge Hastighet for ballong og automatisk fargevalg Holdetid* Denne verdien bestemmer hvor lenge en tast/bryter må holdes nede før signalet gjenkjennes og tolkes som et klikk. Blokkeringstid* Etter en tast/bryter har vært trykket blir tastene/bryterne blokkert for en periode. Her kan du velge blant de medfølgende lydoppsettene (stille livlig moderne). Lyden fungerer som bekreftelse på klikk og som motiverende tilbakemelding. Alle øvelser Øvelser 2, 3, 4 Alle øvelser Alle øvelser Øvelser 1, 2, 4, 5, 6 Velg dette alternativet dersom du ønsker å muliggjøre avslutning av leken ved hjelp av musa (alternativ musestyring, berøringsskjerm, whiteboard, ) Alle øvelser * Hvis dette alternativet er valgt vil det angjeldende ikonet vises I hovedmenyen for å mine deg på innstillingen. 4 / 12

5 4. Komme i gang Klikk for å hoppe over animasjonene under oppstarten. Når programmet startes vil hovedmenyen vises. Her kan du velge en øvelse, velge et bilde fra Forhåndsvisning, velge bilder som skal brukes I mappen eller forandre innstillinger I Alternativer. Straks en øvelse har startet vil bildene åpnes en etter en i en uendelig løkke. Med venstre/høyre piltaster kan du hurtig bytte til forrige/neste bilde. Øvelsen kan kun avbrytes ved å trykke Esc. Når Esc har blitt trykket vil programmet stoppe og et skriver-symbol vil bli vist. Avhengig av øvelsen kan bildet skrives ut med eller uten sjablongen. Du kan også skrive ut bildet før fargeleggingen er påbegynt. På dette punktet kan du raskt se igjennom de tilgjengelige bildene eller gå tilbake til hovedmenyen. Avslutt PABLO ved å trykke på dør-symbolet 5 / 12

6 5. Utdanningsmessige og psykologiske konsepter for PABLO Som alle andre Life Tool produkter er PABLO basert på utdanningsmessige og psykologiske hensyn. Dette programmet ønsker å hjelpe barn og voksne med funksjonshemminger til å bruke datamaskinen som et maleverktøy. Bortsett fra det kan PABLO brukes for funksjonstrening og passer derfor perfekt til terapeutisk bruk PABLO et kreativt fargeleggingsverktøy For barn og voksne som ikke er i stand til å holde blyanter og bruke hendene ordentlig til tegning er PABLO et adekvat verktøy for datamaskinen. Programmet tilbyr muligheter for å fargelegge et bilde i henhold til ens egen fantasi eller i henhold til en medfølgende sjablong. Fargepaletten kan brukes om et hele eller kun med valgte farger. Når bildene er fargelagt kan de skrives ut. Fargede sjablonger og ufargede kopier kan også skrives ut og er derfor passende til integrerende lek. Bildene velges fra det medfølgende biblioteket som inneholder omtrent 350 sjablonger, eller fra egne importerte bilder PABLO et lærings og trenings program Øvelsene er listet ifølge vanskelighetsgrad og de respektive utfordringene. Vær oppmerksom på de følgende didaktiske hensyn ved bruk av programmet. Hver øvelse utgjør et individuelt læringstrinn og kan således integreres i et større terapeutisk konsept. 6. Didaktiske hensyn: 6-trinns konsept De følgende punktene vil hjelpe deg å bruke øvelsene raskt og effektivt med hensyn til terapeutisk bruk: 6.1. Trinn 1: Forhåndsdefinert fargelegging med 1 tast/bryter Den første øvelsen kan gi brukeren en prinsipiell forståelse av årsak og virkning. Utløseren (årsaken) kan være et museklikk (venstre eller høyre musetast), eller et tastetrykk (Mellomrom, Enter eller en tilsvarende ekstern bryter). Virkningen er den automatiske fargeleggingen av et, inntil nå, hvitt felt og tilbakemelding med lyd. Fra et psykologisk standpunkt vedrørende læring er det viktig at brukeren lett får en følelse av å ha oppnådd noe og at det ikke kan gjøres feil. 6 / 12

7 De følgende innstillingene I Alternativer menyen er spesielt viktige for trinn 1: Reduser antall farger og velg passende farger i tilfeller av synshemming (ametropi, lav nøyaktighet i optisk diskriminering,...). Vennligst merk at disse alternativene kun tar effekt dersom innstillingen 'Bruk tilfeldige farger' velges. Objekt/bakgrunns oppfattelse: Velg ingen bakgrunnsfarge for bedre kontrast i forhold til bakgrunnen, siden fokus da vil være på selve objektet Trinn 2: Fargelegging med individuelt fargevalg: 1 eller 2 taster/brytere Det andre trinnet legger individuelt fargevalg til funksjonene i trinn 1. Fargen blir brukt ved å klikke venstre musetast eller trykke Mellomrom (eller eksterne brytere med tilsvarende funksjonalitet). Fargen kan også raskt forandres ved å klikke høyre musetast eller trykke Enter (eller eksterne brytere med tilsvarende funksjonalitet). Fargen kan også forandres automatisk ved å bruke skanning funksjonen (forhåndsinnstilt skanninghastighet finnes i Alternativer menyen). Slik kan individuelt fargevalg også gjøres tilgjengelig for brukere av 1 tast/bryter. I dette tilfellet anbefaler vi å redusere det tilgjenglige antallet farger. De følgende innstillingene I Alternativer menyen er spesielt viktige for trinn 2: Reduser antall farger og velg passende farger i tilfeller av synshemming (ametropi, lav nøyaktighet i optisk diskriminering,...). Styring med 1 tast/bryter er mulig hvis færre farger gjøres tilgjengelig. Objekt/bakgrunns oppfattelse: Velg ingen bakgrunnsfarge for bedre kontrast i forhold til bakgrunnen, siden fokus da vil være på selve objektet. Denne verdien bestemmer hvor ofte den nåværende fargen vil blinke før en ny farge kommer opp. Merk: Denne verdien bestemmer også hastigheten på ballongens bevegelse i øvelse 3! 7 / 12

8 6.3. Trinn 3: Splash-maling, med fargevalg: 1 eller 2 taster/brytere I denne øvelsen sirkler en ballong rundt sjablongen og blir kastet mot midten av bildet hvor den fargelegger med store farkeklatter. Trinn 3 gir en my dimensjon til leken: det nøyaktige øyeblikket det klikkes. Bildet kan ikke fargelegges mer ved å bare klikke, men det er viktig å lære at noen deler av bildet bare kan fargelegges hvis klikket kommer til en spesifikk tid. Etter et klikk beveger ballongen seg langs en retningslinje mot midten av bildet og fargelegger det første ufargede feltet den berører med en stor fargeklatt. Fargen kan forandres ved å klikke høyre musetast eller trykke Enter (eller eksterne brytere med tilsvarende funksjonalitet). Ved styring med 2 taster/brytere vil fargen forandre seg automatisk atter en full runde, og neste runde begynner med den sist valgte fargen. Ved styring med 1 tast/bryter vil fargen forandres automatisk når ballongen passerer øvre venstre hjørne på skjermen. I dette tilfellet anbefaler vi å redusere det tilgjenglige antallet farger, i hvert fall i begynnelsen. De følgende innstillingene I Alternativer menyen er spesielt viktige for trinn 3: Reduser antall farger og velg passende farger i tilfeller av synshemming (ametropi, lav nøyaktighet i optisk diskriminering,...). Styring med 1 tast/bryter er mulig hvis færre farger gjøres tilgjengelig. Objekt/bakgrunns oppfattelse: Velg ingen bakgrunnsfarge for bedre kontrast i forhold til bakgrunnen, siden fokus da vil være på selve objektet. Denne verdien bestemmer hastigheten som ballongen sirkler sjablongen med. Merk. Denne verdien bestemmer også antallet blink for fargebytte I øvelse 2 og 4! Retningslinjen hjelper til med å posisjonere fargeklatten til ønsket felt. En stor ballong tillater fargelegging av små felter. En mindre ballong tillater presis posisjonering. 8 / 12

9 6.4. Trinn 4: Kopiere med fargevalg: 1 or 2 taster/brytere Trinn 4 I fargeleggingsboken har en farget sjablong som må kopieres. Øvelsen kan styres med 1 eller 2 taster/brytere som forklart I trinn 2. Denne øvelsen er spesielt nyttig for trening av oppfattelsesevnen. Etter at det siste feltet er fargelagt vil de delene som er feil bli fjernet, og de kan deretter fylles igjen med de riktige fargene. De følgende innstillingene I Alternativer menyen er spesielt viktige for trinn 4: Der er mulig å bruke 1 tast/bryter hvis færre farger blir gjort tilgjengelige. Denne verdien bestemmer hvor ofte den nåværende fargen vil blinke før en ny farge kommer opp. Merk: Denne verdien bestemmer også hastigheten på ballongens bevegelse i øvelse 3! 6.5. Trinn 5: Fargelegging med mus Denne øvelsen brukes for kreativ fargelegging ved bruk av mus. Den er meget nyttig for trening i grunnleggende håndtering av datamaskinens mus. Øvelsen kan kombineres med et antall andre oppgaver, f.eks. Prøv å bruke originale farger!, eller Påfør farger symmetrisk i mandala bildene!. De følgende innstillingene I Alternativer menyen er spesielt viktige for trinn 5: Vanskelighetsgraden kan bestemmes av antallet farger som er gjort tilgjengelig. 9 / 12

10 6.6. Trinn 6: Kopiering med mus Denne øvelsen bruker en farget sjablong som må kopieres ved å bruke mus. For detaljer se trinn 4. De følgende innstillingene I Alternativer menyen er spesielt viktige for trinn 6: Vanskelighetsgraden kan bestemmes av antallet farger som er gjort tilgjengelig. 7. Egne bilder Følg instruksjonene under for å legge til egne bilder: - Klikk på denne knappen i hovedmenyen. - Klikk deretter på. - Du kan importere bildene ved å klikke på. Velg mappen som inneholder bildene som skal importeres. Bildene vil da bli importert og en ny linje vil bli lagt til slutten av kisten over mapper. Den viste størrelsen på bildene er 500 * 500 piksler. Mindre bilder vil bli forstørret. Større bilder vil bli forminsket. OBS! Store filer forårsaker lange forsinkelser ved innlasting. Maksimum størrelse er: 2000 * 2000 piksler. Støttede formater: BMP, WMF og EMF 10 / 12

11 Måter å lage egne sjablonger på: o Tegn dine egne bilder, også ved å bruke et tegneprogram (f.eks. Microsoft Paint). o Skann inn svart/hvitt sjablonger (f.eks. fra en fargeleggingsbok). Viktige hint: o Feltene som skal farges må ha en kontinuerlig SVART strek. o Ikke bruk veldig tynne striker og ikke lag veldig små felter. o PABLO tilbyr en palett med kun tolv farger. Bruk farger lik de som er gitt av PABLO til fargelegging. o Når et bilde er innlastet vil fargene justeres til den gitte paletten. Hvite felter vil bli fylt med en tilfeldig farge. Tips for å skanne inn egne sjablonger: o For best resultat, bruk bare svart/hvitt sjablonger (for eksempel fra en fargeleggingsbok). o Skann inn bildet I svart/hvitt.bmp-format hvis denne muligheten fines på skanneren din. Hvis ikke, bruk fargeskanning. o Konverter det innskannede bildet til svart/hvitt I et tegneprogram (hvis skanneren ikke kan gjøre det). o Bruk den beste størrelsen på bildet (500 * 500 piksler). o Lagre bildet som en.bmp-fil i den ønskede mappen I PABLO. Nå har du en svart/hvitt sjablong som vil fylles med tilfeldige farger av PABLO. Fargesjablonger: o Farg sjablongen i et tegneprogram. o Bruk farger lik de i PABLOS fargepalett. o Lagre bildet som en.bmp-fil i den ønskede mappen I PABLO. o Når bildet lastes inn vil fargene justeres til den gitte paletten. Hvite felter vil bli fylt inn med tilfeldige farger. 11 / 12

12 8. Installasjon Sett programdisken i datamaskinens CD-ROM leser. Åpne filen SETUP.EXE og følg instruksjonene. Setup lager en snarvei på skrivebordet ditt. Etter installasjonen av PABLO vil et testprogram startes automatisk for å vurdere multimedia innstillingene og skjermoppløsningen på datamaskinen din. Vennligst følg instruksjonene til programmet. Du kan starte testprogrammet når som helst ved å klikke på det i Start-menyen til Windows. For å kjøre programmet må CD en være satt inn i datamaskinens CD-ROM leser. Dette gjelder ikke de tilgjengelige flerbruker lisensene! 9. Systemkrav Pentium 266 MHz, min. 64 MB RAM / 128 MB RAM anbefalt, opp til 70 MB ledig diskplass, skjermoppløsning minst 800 * 600 i 16-bit-farger, lydkort, CD-ROM leser, Windows 98 SE / Me / 2000 / XP / Vista. 10. Prosjekt Prosjektledelse, konsept: Karl Kaser, Thomas Burger Medarbeidere: Irmgard Steininger, Michael Gstöttenbauer, Josef Lengauer, Maya and Ingrid Gurung Programmering: Alfred Doppler Lyder: Stefan Vogt, Klaus Weinzierl Bilder: Paul Mangold Layout, design:.art SCHOCK werbeateliers Oversettelse norsk : Are Leistad FMOD Sound System, Copyright Firelight Technologies Pty, Ltd., PABLO LifeTool 12 / 12

CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS

CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS Opphavsrett... 2 Lisensbetingelser for Life Tool programvare... 2 Komme i gang... 3 Utdanningsmessige og psykologiske konsepter ved CatchMe 2.0... 5 Brukertilpasning...

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett.

Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett. Læringsspillet Mellom Brukerveiledning Læringsspillet Mellom er utviklet av Turbo Tape Games AS i samarbeid med Høyskolen i Bodø. Spillet kan fritt distribueres og brukes. Alle andre rettigheter er forbeholdt

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu

knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer