Big Data & Condition Monitoring. MainTech konferansen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Big Data & Condition Monitoring. MainTech konferansen 2015"

Transkript

1 Big Data & Condition Monitoring MainTech konferansen 2015 Jan Erik Salomonsen, Trondheim

2 Safety first No planned drills!

3 Big Data Mining - i samarbeid med:

4 Hvorfor kom du hit? Expectations? Learning Inspiration Networking Exchange? Forventninger? Lære Bli inspirert Skape nettverk Utveksle erfaringer?

5 Program 10:30-11:15 Introduksjon BDCM - Kvalitetsdata for diagnostikk - Jan Erik Salomonsen, MainTech AS 11:15-12:00 Fremtidens tilstandskontroll - Tommy Glesnes, Karsten Moholt AS 12:00-12:15 Kaffe/ Vrimle/ Stands 12:15-13:00 Big data hva betyr dette i gjennomføring av O&G prosjekter - Gunder A Dragsten, Lloyds Register Consulting AS 13:00-14:00 Lunsjbuffet med fjordutsikt 14:15-15:00 Smart machines - Mike Brooks, Mtell 15:00-15:45 SAP - Ny PdMS-løsning - Christian Baust, SAP AG 15:45-16:15 Oppsummering, Nettverksbygging og Diskusjon - Jan Erik Salomonsen, MainTech AS 17:00-17:30 Kompetansemyldring m. spekemat og noe å drikke 18:30.. Kveldsarrangement Underholdning Tapas klokken 20:00

6 Hva er Big Data Mining? Big data mining er en kombinasjon av gammel og ny teknologi som hjelper til med å gi brukeren pro-aktiv forhånds-innsikt Samtidig krever dette; innhenting, koordinering, manipulasjon, analyse, lagring og presentasjon av store data volumer, med riktig hastighet, innen riktig tidsvindu til sluttbrukeren Dataene kommer fra en mangfoldig variasjon av interne og eksterne kilder, strukturerte-, ikke strukturerte-, digitaliserte signaler, tekst, foto og video.

7 Hvorfor BDCM og maskin-læring? Samme motivasjon som å investere i CM og i tillegg: Enda tidligere varsling om feilutvikling Enda bedre «hitrate» på prediksjon Enda mer oppetid grunnet bedre planlegging og dermed inntjening Håndterbar prognose av feilutvikling Forbedret utførelse av KV, FV og TK Øke mulig bruksområde for tilstandskontroll Finne og utnytte sammenhenger i data som du ikke var klar over eksisterte Bruke tilstandskontroll data som aktiv input til prosesskontroll Automatisert analyse i inntil nær sanntid-lukke VH sløyfa automatisk Ved å legge til flere data til tradisjonelle CM data som viser korrelasjon eller antikorrelasjon = sikrere diagnose med flere beskrivende symptomer! Disse tilleggsdata hentes fra ulike kilder som prosessdata, eller manuelt innlagte data

8 Hvilket utstyr skal ha tilstandskontroll? FEED Bestemmer pålitelighetsfunksjon og derivere kritiske komponeneter - blokksimulering Kritikalitet fra QRA og RCM grovanalyse x1 x2 x3 x4 RCM logikk gir hvilke av disse som skal ha TK FMSA bestemmer hvilke målemetoder og signal som gir god korrelasjon Oversiktsmatrise gir oversikt over hvilke datakilder vi har og hvilke vi ønsker oss.

9 Hvilket utstyr skal ha TK?

10 PF-Intervall -responstid for vedlikehold Valg av tilstandskontroll Avhenger av om komponenten har en målbar feilutvikling slik at man rekker å reagere før havari: P Sensitivitet T 1 T 2 Tilstand Inspeksjoner F T 3 T 4 P-F Intervall Aksjon Tid

11 Komponenters slitasjeforløp Sviktintensitet vs. tid UAL 1968 Bromberg 1973 MSP 1982 SUBMEPP % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 17 % 10 % 5 % 4 % 3 % 17 % Z(t) 7 % 11 % 6 % 9 % 14 % 15 % 42 % 56 % t 68 % 66 % 29 % 6 %

12 RCM beslutnigslogikk

13 Responstid / prediksjons horisont Krav til analysetid Treg 1 år 1 mnd 1 uke 2s 20ms 1ms Rask Real time Within ms Sag Jordfeil bryter Lysbue vakt Lokalt In field Maskinvern Near-real time Seconds to minutes Korrosjon Racerbil Prosess kontroll I strømmen In-memory computing Cloud computing Parallel computing Cluster computing Vedlike hold Sanntid Nær-Sanntid Retrospektiv I arkiv Database Prosess+ Automatisert VH styring Alder på data Databehandling

14 F1 - Prediksjonshorisont 2 Sekunder 150 sensorer logger 15MB per runde I 50GB per race Sanntidsanalyser for å tune inn race performance under løpene Prediksjons horisont er 2 sekunder Krever lokal sky med 19 servere som teamet reiser rundt med

15 Data overføringshastighet Network latency RS-232/RS-485 (Modbus) b/s Ethernet 100 Mb/s Wireless IEEE Mb/s

16 FMSA Failure Mode Symptoms Analysis Hjertesvikt (feilmode) Symptomer svikt (fault) Tretthet Kortpustethet, tung pust ved anstrengelser eller om natten i liggende stilling. Nattlig hoste, dårlig matlyst, hovne ben, vektøkning på grunn av vannansamlinger og hjertebank. Smerter i rygg, kjeve, nakke og bryst, «Stråling» i armer Influensalignende plager/sykdomsfølelse Kvalme/brekninger/kaldsvette Fordøyelsesplager Tilbakevendende press i brystet Direkte årsak / Indikator Alder - Teller Høyt blodtrykk Puls, blodtrykk, lytte Diabetes - Insulinmåling Basert på symptomene danner legen seg en hypotese og utreder indikatorene på feilmodet (og evt. Andre feilmoder eks. influensa) = tar tempen. Basert på samsvar (og ikke samsvar eks. feber) mellom generelle statistiske akseptkriterier og målte verdier stilles diagnose med prognose på rest levetid.

17 FMSA Failure Mode Symptoms Analysis Hydraulisk pumpe leverer ikke nok trykk og volum: Anomalitet / symptomer svikt Aktuator går tregt - Tidstrend Temperatur øker - Temperaturtrend Trykktap i system - Trykktrend Støynivå - Støytrend Synkende oljenivå - Nivåtrend Direkte årsak / Indikator Driftstid- slitasje - Teller tid / omdreininger - Oljeprøve partikkelmåling - Trykkmåling - Vibrasjonsanalyse Vann i olje - Oljeprøve Kavitasjon - Støy/Vibrasjonsmåling Ekstern lekkasje - Visuell inspeksjon Intern lekkasje - Regel: Treg aktuator og trykktap og ikke ekstern lekkasje og ikke synkende oljenivå Forhåndsdefinerte mulige symptomer for aktuelt feilmode Analyse trigges av: TK rutinen sjekker aktivt indikatorene på symptomene eller en «anomalitet» flagges via målinger/alarmer Basert på samsvar (og ikke samsvar) mellom indikatorer og satte driftsvindu stilles diagnose med prognose på rest levetid Desto flere symptomer som samsvarer, desto sikrere diagnose

18 FMSA metodikk ISO DET = Detectabilty (1-5) SEV = Severity (1-4) DGN = Diagnosability (1-5) PGN = Prognosability (1-5) MPN = Monitoring priority number (Max 500)

19 Forstå fysikken og kjemien! Feilmekanisme Utmatting Slitasje - Erosjon Aldring Korrosjon Påvirkning i drift Antall dynamiske lastvekslinger, (belastning og antall S-N) Partikler, friksjon, geometriske endringer Kjemisk mekanisk og temperatur, materialavhengig Mange kjemiske og miljøparametre inkl. temperatur Det vi måler på må relatere seg til påvirkning av feilmekanismene!

20 Hva ser vi etter Features anomalies Eksempel motordrevet girboks Features Symptom Diagnose Prognose Oljeanalyse Partikler >10 μm Økning i partikkelgradient Økning i metallandel Girslitasje Lagerslitasje Vibrasjonsanalyse Eksitert naturlig tannhjuls frekvens Økende sideband på GMF Slitasje på identifisert tannhjul Temperatur Økende temperaturgradient Tannhjulsslitasje Lagerslitasje Smøreproblematikk Slitasje på identifisert tannhjul 1 uke til havari Skjærbølgesensor Økende støynivå Økt metallkontakt i girboks Effekt-akselvinkel Økende akselvinkel i forhold til gitt motoreffekt Økt friksjon i girboks

21 Hva ser vi etter Features Automatiserte feature detectors: Algoritmer som detekterer og klassifiserer signalendring i forhold til: Gitte grenseverdier Gitte signatur bibliotek Eller Generelle forandringer Trend -outlier detection Step changes Ramp changes Etc.

22 Gray et al Descriptor og modell Early warning 6days notice

23 Descriptor og modell?

24 Descriptor thermal ageing insulation

25 Maskin læring - Hva går det ut på? Maskin læring går ut på å la datasystemer selv stadig lære av data for å gradvis ta bedre og mer intelligente beslutninger Når et maskin - læringssystem har blitt opplært til å bruke bestemte mønster og analysere modeller, begynner det å lære av historiske data og arbeider for å identifisere trender og mønstre som har ført til konkrete avgjørelser i fortiden Når nye data tilkommer fra systemets sensorer og annen input, har systemet en mye bedre sjanse til å lære mer, ta smartere beslutninger og unngå behovet for manuelle inngrep og beslutningstaking

26 ISO MIMOSA Smart Sensor Sensor / Transducer / Manual entry Data innsamling DA Data manipulasjon DM State Detection SD Helse vurd. HA Prognose PA DA prosessering - kvalitetsdata: Digitaliserer, kvalitetsvurderer og tidsstempler An. Dig. og Man. signal O= Digitale data m. time stamp og kvalitetsindikator Data manipulasjon - Feature extraction (finner egenskaper): Signalprosessering [filtrering high/low pass, windowing, FFT, Wavelet transformation, Residual, Averaging, Algoritmer, Regresjon.] O= Feature-Descriptor data m. time stamp og kvalitesindikator State Detection - Classifier: Sammenligner DM og DA output korrelasjon med baseline training data mønster, eller modell. Beregner om ny F-descriptor gir «feiletstate». [k-nn, k-means, SVM, ANN-B.prop ] O= State-descriptors: normal/ikke normal, inkludert grad av avvik, grenseoverskridelse, statistiske analysedata m. time stamp og kvalitetsindikator Health assessment Diagnostisering: Diagnostiserer feiltilstand og nivå [ANN/Bolsk/MSNN/BNN/SVM..]. O= Tilstandsindikator, diagnostiserte feil, anbefalinger, bevis, forklaring og konfidensnivå Prognostic Assessment Regresjonsanalyse: Beregner restlevetid basert på de tilordnede predikerte ikke-normal «states» [SVM, HMM, Regresjon.] O= Fremtidig tilstandsindikator, fremtidig feiltilstand, restlevetid, anbefalinger, bevis, forklaring Advisory generation AG CMMS

27 Classifier algoritme k-nn classifier

28 Signalbehandling og støy Temperatur [V] Vibrasjon [V] Korrosjon [4 20mA] Kapasitor [V] Kraft/Trykk WB [V] Teller [n] På/av [V] Fotoelektrisk [D] Tekst [#] Optisk [λ] Wireless Smart sensors [D]

29 Sensorer Drift Offset Non-linearity Oppstarttid Loggetid Temperatur påvirkning Støy fra sensor Støy fra omgivelser Støy fra jording Kalibrering? Justering?

30 Sensorer valg iht. bruksområde Shieh et. Al.

31 Signal og støy Kapasitiv sensor Støy fra en 100Hz sensor Støy fra en 15kHz sensor Kapasitiv Ultralyd Optisk

32 Et typisk prosessanlegg Hardware/aktivitet Vendor Software Maintenance records Internal SAP Thermography FLIR FLIR Smart sensors Emerson Fieldvue / W HART til OPC-DA Plantweb Vibrasjon GE Bentley Nevada System 1 Smarte Ventilaktuatorer Score group V-map Erosionsprober online ClampOn DRS485 til CO software Korrosjonsprober online Emerson Corlog/Multitrend Ventilovervåking Emerson Fieldvue HART, AMS SIL tester Internt Intern Maskinvern Bentley Nevada /Emerson BN3500 / CSI6000 Instrument ABB Asset optimiser m. fl. Osv. OSIsoft PI

33 BDCM og prosesskontroll Strekklapper på ledeapparat for Francis turbin. Forskjell på stress ved oppstart med 50% åpning og med 30% åpning. Cagnon et. Al. 2007

34 BDCM og prosesskontroll -vindturbiner Produksjonsoptimalisering Produsere i forhold til grensene for tilstandsdegradering Knytte data fra SCADA inn i TK En vindturbin: SCADA: 200 IO/10 min CMS: 100 IO/ms

35 Vindturbiner Sampler typisk på 1Hz og lagrer 10 min avg. Dette er ikke godt nok for å trende eks. Sjokklaster Akkumulert høyfrekvent utmatting Akkumulert termisk degradering

36 Skjær i sjøen Signalstøy og ufullstendige signaler Standardisering og kvalitet! Prosesseringstid infrastruktur Valg iht. nødvendig responstid Mange forskjellige kommunikasjonsprotokoller - babels tårn Velg felles protokoll (OPC-DA)! Tidssynkronisering av alle signal Kalibrering og justering av sensorer Prioritering iht. viktighet Signaloppløsning - lagret datamengde Valg avhengig av fysikken og kontrollbehov

37 Ressurser: MainTech AS Karsten Moholt AS Lloyds Consulting IEC 60812/ISO (FMEA) ISO (CM) ISO (FMSA) Mtell SAP

38 Lokal algoritme

39 Tiden. Vi reduserer effekten av den.

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Dette er vår andre obligatoriske oppgave i kurset Moderne Databaseteknologi.

Dette er vår andre obligatoriske oppgave i kurset Moderne Databaseteknologi. Innledning Dette er vår andre obligatoriske oppgave i kurset Moderne Databaseteknologi. Vi har valgt oppgave 5, Data Mining. I denne oppgaven skal vi utarbeide en rapport der vi gir en bred fremstilling

Detaljer

Big Data. personvernprinsipper under press. September 2013

Big Data. personvernprinsipper under press. September 2013 Big Data personvernprinsipper under press September 2013 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Problemstilling... 6 1.2 Definisjoner... 7 1.2.1 Big Data... 7 1.2.2 Personopplysningsbegrepet...

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning)

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Masteroppgave ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Vår 2007 Stud. Techn. Iver Wien Institutt for produksjons og

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sikker informasjonsoverføring over trådløse nettverk i NbF Christine Huseby Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-5-01 Innledning 1 Hovedoppgave 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Evaluering av datastøttet samarbeid Globalt Vindu i Posten Teori, metodikk og resultater NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING RAPPORT/REPORT

Detaljer

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg?

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? www.pwc.no Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? PwC Consulting Introduksjon Big Data er et begrep som har gått fra å være et buzzword, til å bli noe norske virksomheter nå aktivt må

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

I N F O. Mats Zuccarello Aasen. Fra Askerhallen til NHL SIVILINGENIØR. Industri PC med Atom TM prosessor - side 6

I N F O. Mats Zuccarello Aasen. Fra Askerhallen til NHL SIVILINGENIØR. Industri PC med Atom TM prosessor - side 6 I N F O SIVILINGENIØR Industri PC med Atom TM prosessor - side 6 Frekvensomformere for alle størrelser - side 13 Mats Zuccarello Aasen Nyheter Werma signalutstyr - side 22 PLS Frontadaport Ny frontadaper

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer