Installasjons- og brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og brukerveiledning"

Transkript

1 Installasjons- og brukerveiledning Kompakt Varme-energimåler F90 S SENSOSTAR2 Type ESH - DE-07-MI004-PTB025 Innholdfortegnelse: 01. Bruksområde, konstruksjon og virkemåte... side Dimensjonering side Leveringsomfang. side Generelt side Montering av gjennomstrømningsmåler.. side Montering av temperatursensor(er). side Installasjon i termolommer 06.2 Installasjon i kuleventil eller T-stykke (direktemontering) 07. Oppstart side Tekniske data...side Display. side Feilmeldinger... side Signaloverføring (fjernavlesning) side Puls-/kontaktutgang (potensialfri) 11.2 M-Bus kommunikasjon 12. Optisk (IR) grensesnitt for PC. side MID samsvarserklæring.. side 10 Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 1 av 10

2 01. Bruksområde, konstruksjon og virkemåte Den kompakte varme-energimåleren type F90 S er konstruert for måling av energiforbruk i lukkede varmeanlegg. Selve gjennomstrømningsmåleren er en såkalt enkeltstråle vingehjulsmåler (impeller), som er en mekanisk måler. Vanngjennomstrømningen setter vingehjulet i bevegelse og det er rotasjonshastigheten på vingehjulet som er grunnlaget for beregning av vanngjennomstrømningen. Hastigheten detekteres av en induktiv sensor integrert i måleren. Med grunnlag i vanngjennomstrømningen, og måling av temperatur på tur-/tilførselsvannet og returvannet, kan energiforbruket beregnes av energi-regneverket/kalkulatoren som er en integrert del av måleren. Varme-energimåler F90 S leveres som standard med returtemperatursensor montert direkte i gjennomstrømningsmåleren, og er som standard konfigurert for montasje i anleggets returrørledning. Det er mulig å splitte kalkulatoren (regneverket) fra gjennomstrømningsmåleren hvis det er trangt om plassen hvor denne skal installeres. Kalkulatoren kan i så fall festes på vegg eller lignende ved bruk av festebrakett (veggfeste). Se punkt 4.0 Montering på side Dimensjonering Vanligvis blir energimålerens dimensjon valgt ut fra krav til nødvendig gjennomstrømning. Såkalt nominell kapasitet. Dersom man kun vet kravet til varme-energien/effekten på varme-elementene i en bestemt varmekurs (leilighet f.eks.), så kan nødvendig vanngjennomstrømningskapasitet beregnes. Man må da vite temperaturdifferansen t mellom turvannet/tilførselsvannet og returvannet. Da kan følgende forenklede ligning benyttes for å beregne nødvendig gjennomstrømningskapasiteten for energimåleren (som nevnt ovenfor): P Q n = k t Q n = Vanngjennomstrømning i m 3 /h P = Varme-energi/effektbehov i kw k = Gjennomsnitts-energifaktor for varmemediet (vann) = 1,15 * t = Temperaturdifferanse mellom tur- og returvann i o C eller K * Energifaktoren endres med vanntemperaturen, men det er tilstrekkelig å bruke en gjennomsnittverdi for beregningen Som generell veiledning kan man si følgende: Varme-energimålere med kapasitet Q n = 0,6 m 3 /h er tilstrekkelig for leiligheter med areal opptil ca 80 m 2 (kvm). Varme-energimålere med kapasitet Q n = 1,5 m 3 /h er tilstrekkelig for leiligheter med areal fra ca 70 til 150 m 2 (kvm). Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 2 av 10

3 03. Leveringsomfang 1) Kompakt varme-energimåler bestående av gjennomstrømningsmåler/mengdemåler med kalkulator (regneverk) og 2 stk temperatursensorer, ferdig koplet som en komplett enhet. 2) Montasjesett bestående av: 2 stk o-ringer, 2 stk plomberingstråder og 2 stk pakninger. 3) Veggmonteringssett (gjelder demonterbar utførelse) bestående av: 1 stk festebrakett (veggfeste), 2 stk skruer, 2 stk plastplugger, og 1 stk klebepute (dobbeltsidig tape). 4) Installasjons- og brukerveiledning. 05. Generelt Gjeldende standarder for varme-energimålere er EN 1434, del 1 + 6, Direktiv 2004/22/EC (MID) (Måleinstrumentdirektivet), i særdeleshet vedlegg MI-004, samt gjeldende relevante lokale og nasjonale forskrifter. Lokale forskrifter for elektriske anlegg må tilfredsstilles. Målenøyaktighet og stabilitet kan kun garanteres dersom vannkvaliteten tilfredsstiller krav spesifisert i AGFW anbefalinger FW-510. Energimåleren bør være underlagt regelmessig inspeksjon og service hos leverandør/produsenten dersom vannkvaliteten avviker fra disse kravene. Varme-energimåleren ble levert fra fabrikk med sluttkontroll iht. gjeldende sikkerhetskrav. Alt vedlikehold og eventuelle reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert teknisk personell. Instrumentet må lagres og transporteres i temperaturer over +1 C. Krav og spesifikasjoner oppgitt i målerens datablad må tas hensyn til. Garantien kan gjøres ugyldig dersom målerens merking fjernes, eller forseglinger brytes! Direktemonterte temperatursensorer (uten bruk av termolomme) i installasjonen må ikke endres eller korrigeres. Plomberingstråder må ikke fjernes. Noen versjoner har en temperatursensor integrert i gjennomstrømningsmåleren som måler temperaturen på returvannet. Såkalt ikke-symmetrisk installasjon. Vær oppmerksom på nedre gjennomstrømningsverdi som er angitt på merkeskiltet (Q 24 l/h eller Q 50 l/h). Videre,sørg for at også temperatursensoren på tilførsels-/tursiden (turvannet) er direktemontert (uten bruk av termolomme). Se punkt 6.2. Installasjon i kuleventil eller T-stykke. NB! Varme-energimåler med integrert temperatursensor må monteres/installeres i returrørledningen. Alternativt kan den plasseres i tilførsels-rørledningen, men da må varmeenergimåleren være bestilt med denne opsjonen fra produsent. Varme-energimåler med en returtemperatursensor montert direkte i gjennomstrømningsmåleren må kun installeres i anleggets retur-rørledning. Alle elektriske tilkoblinger (ledninger) må legges med minst 20cm avstand fra andre kilder som kan skape elektromagnetiske forstyrrelser (el-brytere, kontrollenheter, pumper osv.). Alle elektriske tilkoblinger (ledninger) må legges med minst 5cm avstand fra andre strømførende ledninger/kabler. Ledning på temperatursensorer må ikke knekkes, rulles sammen, forlenges eller forkortes. Instrumentet kan rengjøres med en fuktig (ikke våt) klut. Dersom det er montert flere varme-energimålere i samme anlegg, så er det viktig at alle monteres likt. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 3 av 10

4 06. Montering- / demontering av gjennomstrømningsmåler og kalkulator (regneverk) - Lukk stengeventilene. - Tøm/drenér ut vannet fra rørledningen. - Demontér temperatursensoren(e). - Skru løs målerens kuplinger (unioner). - Fjern gamle pakninger. - Rengjør anleggs-/tetteflater (skift ut pakningene etter behov). - Sett måleren i riktig stilling (NB! merk strømningsretningen). - Dra til kuplingene (unionene). - Still kalkulatoren slik at den er lett å avlese. Det er mulig å splitte kalkulatoren (regneverket) fra gjennomstrømningsmåleren hvis det er trangt om plassen hvor denne skal installeres. For å splitte denne, trykk på hver side (se skissen over til høyre) og løft forsiktig den øvre halvdelen av. Det er en 25cm ledning mellom kalkulatoren og gjennomstrømningsmåleren. Kalkulatoren kan i så fall festes på vegg eller lignende ved bruk av festebrakett (veggfeste). Montering av festebrakett (veggfeste) ved bruk av klebepute/dobbeltsidig tape: Trykk lett på hver side av kalkulatoren og dra av veggfestet. Fjern plastfilmen fra klebeputen og lim den på baksiden av veggfestet Fjern så plastfilmen fra den andre siden av klebeputen, og press på plass veggfestet i ønsket posisjon Klikk instrumentet (kalkulatoren) på plass i veggfestet ** Montering av festebrakett (veggfeste) ved bruk av skruer (og eventuelt plastplugger): Hold veggfestet i ønsket posisjon mot veggen og merk hullplasseringene. Bor hullene (Ø6mm, dybde 40mm) og trykk inn plastpluggene Skru fast veggfestet. (Noen ganger kan man sløyfe plastpluggene, avhengig av materiale i veggen) Klikk instrumentet (kalkulatoren) på plass i veggfestet ** ** Demontering av instrumentet (kalkulatoren) fra veggfeste: Dra/skyv denne forsiktig oppover og fra veggen samtidig. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 4 av 10

5 05. Montering av temperatursensorer Følgende veiledning gjelder for instrumenter med 2 eksterne temperatursensorer samt målere med én integrert temperatursensor i returledningen (blåfarget). NB: Under installasjon pass på at retursensoren (merket med blå farge) er montert i kjøligere rørstrekk (retur-rørledningen), og tursensoren (merket med rød farge) i det varmere rørstrekket (tilførsels-rørledningen). 6.1 Montering i termolommer Montering av temperatursensorer i deres tilhørende termolommer er kun anbefalt når termolommene og temperatursensorene er konstruert/tilpasset for å brukes sammen, og at de blir installert symmetrisk. - O-ringen må plasseres i slisse/midtsporet. - Hold låsemutteren opp under O-ringen. - Sett sensoren i lommen og skru til låsemutteren. 6.2 Montering i kuleventil eller T-stykke (direktemontering) - Fjern blindpluggen og pakningen. Rengjør tetteflaten. - Plasser O-ringen i det første sporet (sett fra tuppen av sensoren) - Hold låsemutteren opp under O-ringen. - Plassér sensoren i kuleventilen eller T-stykket og skru til låsemutteren. 07. Oppstart - Stengeventilene må åpnes forsiktig. - Sjekk følgende: - Er varmeanlegget i drift? - Er anleggets filter og rør fri for smuss og eventuelle blokkeringer? - Er gjennomstrømningsmåleren montert i riktig retning? (sjekk pil) - Vises gjennomstrømningen på displayet? - Virker temperaturdifferansen vist på displayet sannsynlig? - For instrumenter med 2 eksterne temperatursensorer, sjekk at den røde sensoren er plassert i tilførsels-rørledningen og den blå sensoren er montert i retur-rørledningen Etter å ha verifisert at energimåleren fungerer korrekt, forsegle både temperatursensorer og selve måleren/kuplinger med plomberingstråd. Dersom man skifter ut energimåleren med en ny (annen), må det noteres ned målerstand og serienummer fra både den nye og den gamle måleren. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 5 av 10

6 08. Tekniske data Godkjenninger (approvals): EC (EU) inspeksjonssertifikat DE-07-MI004-PTB025 Nøyaktighetsklasse 1) EN :2007, class3 1) Minste gjennomstrømning Q i /Q p Horisontal montasjeretning 1:50 / 1:25 Vertikal montasjeretning 1:25 Høyeste gjennomstrømning Q s /Q p 2:1 Mekanisk klasse M1 Elektromagnetisk klasse E1 Tetthetsgrad IP54 Gjennomstrømningsforstyrrelse U0 Data - gjennomstrømningsmåler: 0,6 1,5 2,5 Nominell gjennomstrømning Q p 0,6 m 3 /h 1,5 m 3 /h 2,5 m 3 /h Trykklasse MAP / PN 16 / 10 Nedre grenseverdi gjennomstrømning Horisontal montasjeretning 3,5 l/h 7,0 l/h 10 l/h Vertikal montasjeretning 4,0 l/h 7,0 l/h 10 l/h Nedre gjennomstrømning (stoppverdi) 1,2 l/h 1,5 l/h 2,5 l/h Trykktap (trykkfall) P ved Q p 160 mbar 196 mbar 165 mbar Maksimum gjennomstrømning (Kv) 1,5 m 3 /h 3,5 m 3 /h 6,3 m 3 /h ved P = 1 bar (tillates ikke i drift!) Fargekoder Blå Rød Sort Temperaturområde o C Monteringsposisjoner Horisontal og vertikal 1 ) Nøyaktighetsklasse og minste gjennomstrømningsverdi, se typeidentifikasjon Data kalkulator (regneverk): 0,6 1,5 2,5 Maksimum effekt PS 140 kw 340 kw 600 kw Oppbevarings- og omgivelsestemperatur 5 55 o C Temperaturområde o C Temperaturdifferanse K Strømtilførsel Litium-batteri 3V Batteri-levetid 6+1 år (opsjon 10+1 år) Datalagring E 2 PROM / daglig LCD-display Grensesnitt 8 siffer Optisk grensesnitt M-bus (opsjon) Puls-/kontaktutgang (opsjon) Data temperatursensorer: Sensortype Platina motstandsføler PT500 Tilkopling 2-leder (2-wire) Diameter Ø 5,0mm (opsjon: 5,2 eller 6,0) Lengde sensorledning 1,5 meter (opsjon: 3 meter) Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 6 av 10

7 09. Display Energikalkulatoren (regneverket) har 8-siffret LCD-display som også inneholder spesialtegn. Verdiene som kan vises er delt i 3 visnings-sløyfer eller nivåer. Data som samles kan hentes frem ved å trykke på den sorte tasten under displayet. For å hente opp neste sløyfe eller nivå må tasten holdes inne i 4 sekunder. Dersom man ikke betjener kalkulatoren ved bruk av nevnte tast innen 1 minutt, vil displayet automatisk gå tilbake til normalvisning (visning av totalforbruket). Visnings-sløyfe (nivå) 1: 1) 2) 3) Totalt energiforbruk (MWh) Display-test Normalvisning (standard) Alle segmenter vises samtidig 4) 5) 6) Energiforbruk (MWh) ved siste måleravlesning Alternerende med dato for siste måleravlesning Totalt vannforbruk (m 3 ) siden Effektforbruk (kw) Gjennomstrømning (m 3 /h) oppstart 7) 8) Aktuell dato: dag (dd).måned (mm).år (åå) * Hva betyr feilmeldinger (feilkoder)? Se punkt 09. Feilmeldinger Feilmelding* (feilkode) binær Alternerende med feilmelding (feilkode) hexadesimal Visnings-sløyfe (nivå) 2: 1) 2) 3) Maks. effektforbruk (kw) Maks. gjennomstrømning (m 3 /h) Temperatur turvann ( o C) 4) 5) 6) Temperatur turvann ( o C) Temperatur returvann ( o C) Temperaturdifferanse ( o C) Antall dager siden levering Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 7 av 10

8 Visnings-sløyfe (nivå) 2 - fortsettelse fra forrige side (7): 7) 8) 9) 10) Pulsverdi pulsutgang PPL M-Bus adresse Serienummer for måleren (pulser pr. liter) Software-versjon (utgave) Visnings-sløyfe (nivå) 3: 1) 2-16) Energiforbruk * (MWh) siste 15 (siste) månedlige energiforbruk (MWh) alternerende med mnd. - alternerende med dato respektive datoer * Forbruket og datoen angis som inntil slutten av måneden 10. Feilmeldinger (koder) (E) Systemfeil som oppdages av måleren vil bli vist på skjermen med en feilkode og feilnummer. Samtidig vil skjermen veksle med visning av totalforbruket. Feilmeldinger kan også avleses i visnings-sløyfe (nivå) 1, bilde 8) se side 7. Det finnes 7 forskjellige feilmeldinger, og det kan oppstå flere feilmeldinger samtidig. Om så skulle skje, vil disse vises i kombinasjon med hverandre avhengig av situasjonen. 1 ved posisjon 1: Software feil Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 2: E 2 PROM feil Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 3: Intern omstart av software (beskjed) Feilmelding slettes etter ett døgn 1 ved posisjon 4: Feil på induktiv sensor (se punkt 01) Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 5: Feil på temperatursensor Referanse Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 6: Feil på temperatursensor Returside Kortslutning eller ledningsbrudd 1 ved posisjon 7: Feil på temperatursensor Turside Kortslutning eller ledningsbrudd E Eksempel på angivelse av feilmelding: 1 ved sifferposisjon 4: Feil på induktiv sensor (pick-up) Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 8 av 10

9 11. Signaloverføring (fjernavlesning) 11.2 Puls-/kontaktutgang Måler F90 S kan leveres med en potensialfri puls-/kontaktutgang. Dette er en opsjon som må spesifiseres ved bestilling. Kontakten er en fleksibel, elektronisk bryter (klasse A0 iht. EN1434), som gir kontakt/pulser fra instrumentet. Puls-/kontaktutgangen lukker iht. med målerens pulsverdi (angitt på instrumentets ID-skilt). Brukeren kan velge sine kontaktdata over et bredt område, så lenge man holder seg innenfor de nominelle grenseverdier som gjelder for instrumentet. Det er mulig å kople opp et bredt spekter av datainnsamlingsutstyr til instrumentets puls-/kontaktutgang, som f.eks. å tilkople et separat telleverk eller til et SD-anlegg. Batteri-levetid for målere med pulsutgang er minst 6 år i tillegg til antatt lagringstid på 1 år. Batteriet kan ikke erstattes av bruker, og det anbefales at måleren skiftes ut ved endt batterilevetid. Tekniske data for puls-/kontaktutgang: Maksimum tillatt vekslingsstrøm (topp) 300 ma AC/DC Maksimum tillatt vekslingsspenning 35 V AC/DC Maksimum tillatt vekslingseffekt 300 mw Isolasjonsmotstand > Ohm Maksimum tillatt kontaktmotstand 25 Ohm Maksimum tillatt kontaktkapasitet 1,5 pf Maksimum tillatt strømtrekk (kontinuerlig) 120 ma Dielektrisk styrke (åpen kontakt) 350V AC/DC Lukketid kontakt 125 ms Minimum intervall mellom pulser 125 ms 11.1 M-Bus kommunikasjon Et integrert M-Bus grensesnitt kan også leveres som en opsjon. Dette må i så fall spesifiseres ved bestilling. Protokollen er iht. EN samt M-Bus anbefalingen (utgave 4.8 av november 1997) med basis-standard IEC del 1, 2 og 4. Det er viktig at M-Bus nettverket korresponderer med målerens baudverdi (2400 Bd), med tanke på kabellengde og tverrsnitt. Når M-bus kommunikasjonen er aktiv vil det ikke være mulig å benytte instrumentets øvrige betjeninger eller grensesnitt (sort trykktast eller optisk grensesnitt), eller omvendt. NB!: Måleren drives av et batteri. Dette vil begrense antall meldinger som kan hentes opp av hvert instrument. I et nettverk av 250 slaver (målere), dvs. maksimum utnyttelse, er det mulig å hente opptil 24 meldinger daglig fra hver måler. Ved færre meldinger og/eller færre målere i M-Bus nettverket vil meldingsoverskuddet lagres i instrumentet. Batteriets levetid avhenger av kommunikasjonstrafikken, men basert på baudverdien innstilt ved fabrikk regnes batteriets levetid til å være minst 6 år i tillegg til antatt lagringstid på 1 år. Batteriet kan ikke erstattes av bruker, og det anbefales at måleren skiftes ut ved endt batterilevetid. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 9 av 10

10 12. Optisk infrarødt (IR) grensesnitt For at energimåleren skal kunne kommunisere med en PC, må en såkalt optokopler tilkoples PC ens grensesnitt (serieport). En optokopler og nødvendig software (programvare) F90 Monitor kan leveres som opsjon. Det optiske grensesnittet aktiveres med et tastetrykk. Grensesnittet deaktiviseres dersom det ikke mottas en melding ( telegram ) innen 60 sekunder eller tasten ikke trykkes ned på nytt. 13. MID Samsvarserklæring Herved bekrefter produsent Elster Messtechnik GmbH, at produktet som er beskrevet i dette dokumentet tilfredsstiller kravene stilt i direktivet 2004/22/EC av 31. mars tilnærmet medlemsstatenes forskrifter for måleinstrumenter. I særdeleshet kravene angitt i tilleggene 1 og MI-004, samt kravene i direktiv 89/336/EEC av 3. mai KSB Lindflaten AS Vollsveien 9 / 13D N-1366 LYSAKER Telefon Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 10 av 10

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning Installasjons- og brukerveiledning Kompakt Varme-energimåler F90 S MID approved: DE-07-MI004-PTB025 Innholdfortegnelse: 01. Bruksområde, konstruksjon og virkemåte... side 2 02. Installasjonsskisse (arrangement).....

Detaljer

Brukermanual BM 10.B.3

Brukermanual BM 10.B.3 Energimåleren benyttes til å måle varmeenergi. Hovedsaklig er bruksområdet der det er et sentralt varmesystem med distribusjon til individuelle forbrukere som skal kunne måle og finansiere eget forbruk.

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Produktblad PB 10.B.2

Produktblad PB 10.B.2 Produktblad Funksjon Energimåleren G21 er beregnet for sentrale oppvarmingssystemer hvor varmeerngi avgis individuelt til ulike forbrukere, som f.eks. i leilighets- og kontorbygg. G21 er en kombinert måler

Detaljer

Messkapsel-Wärmezähler compact Ve (MID) Measuring capsule heat meter compact Ve (MID)

Messkapsel-Wärmezähler compact Ve (MID) Measuring capsule heat meter compact Ve (MID) BETRIEBSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS Messkapsel-Wärmezähler compact Ve (MID) Measuring capsule heat meter compact Ve (MID) DE GB FR PL IT DK NL SK TR BG RU NO ES CZ HU RO SE DE 2 NL 38 ES 74 GB 8 SK

Detaljer

Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies

Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies Energimåler til vannbårne anlegg Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies Forbruks- og energistyring Vannbåren varme velges av stadig flere fordi den gir bedre økonomi gjennom

Detaljer

Ønsker man nøyaktig samme avlesningsdato hvert år kan man utstyre måleren med en memomodul. Den kan programmeres til

Ønsker man nøyaktig samme avlesningsdato hvert år kan man utstyre måleren med en memomodul. Den kan programmeres til istameter m den nye generasjon av vannmålere Moduloppbygget flerstrålemåler med mulighet for bl.a. radioavlesning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejbart målerhus letter avlesningen Utskiftning

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Smart måling med Hager energimålere

Smart måling med Hager energimålere Energimålere Smart måling med Hager energimålere Med de 11 nye energimålerne fra Hager settes en ny standard når det gjelder måling. Spesielt gjelder dette utvidelsen av sortimentet for direkte måling

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender IR-5SO IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.: 2204069 IR-SENDER IR-5SO... 1 FUNKSJON... 2 FUNKSJONSOMKOPLER... 2

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW En komplett leverandør av energimålere for varme og kjøleanlegg. Mekaniske målere for eksternt energiregneverk Elektromagnetiske målere for eksternt energiregneverk Ultralydsmålere

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Revidert 07.01.2010 av Merethe Haugland Produkt: Regulator Type: Fiorentini, serie FE og FES Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo G-Force Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad C2..QPT-.. Trykkuavhengig soneventil, 2-veis, innvendige gjenger For lukkede kald- og varmtvannssystemer For modulerende regulering på vannsiden i luftbehandlings- og varmesystemer Snap-montasje

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

Historikk Gustaf Fagerberg AB 1980 Fagerberg Norge AS 2001 Indutrade som eier

Historikk Gustaf Fagerberg AB 1980 Fagerberg Norge AS 2001 Indutrade som eier Historikk 1927 Ingeniørfirma Sigurd Sørum AS 2011 Sigum AS 2007 Indutrade som eier 1897 Gustaf Fagerberg AB 1980 Fagerberg Norge AS 2001 Indutrade som eier 2015 Sigum Fagerberg AS Hovedkontor og lager

Detaljer

OSID Linjedetektor. Prosjekterings- og installasjonsmanual

OSID Linjedetektor. Prosjekterings- og installasjonsmanual OSID Linjedetektor Prosjekterings- og installasjonsmanual Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Du trenger:... 3 Prinsipiell virkemåte... 3 Valg av sender og mottaker... 4 Montering, Justering og Tilkobling...

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP (Artikkelnr. 523178 / artikkelnr. 523192 ) for NIBE luft-vann varmepumper FORSPRANGET LIGGER I KOMPETANSEN INNHOLD Beskrivelse av energimålerskapet 3 Hovedspenningstilførsel

Detaljer

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO Brukerveiledning IR-sender 17SO IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO...1 Funksjon... 2 Funksjonsomkopler...2 Kanaler/nivå...3 Innstilling av kode... 4 Sette i batterier... 4

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer