Installasjons- og brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og brukerveiledning"

Transkript

1 Installasjons- og brukerveiledning Kompakt Varme-energimåler F90 S SENSOSTAR2 Type ESH - DE-07-MI004-PTB025 Innholdfortegnelse: 01. Bruksområde, konstruksjon og virkemåte... side Dimensjonering side Leveringsomfang. side Generelt side Montering av gjennomstrømningsmåler.. side Montering av temperatursensor(er). side Installasjon i termolommer 06.2 Installasjon i kuleventil eller T-stykke (direktemontering) 07. Oppstart side Tekniske data...side Display. side Feilmeldinger... side Signaloverføring (fjernavlesning) side Puls-/kontaktutgang (potensialfri) 11.2 M-Bus kommunikasjon 12. Optisk (IR) grensesnitt for PC. side MID samsvarserklæring.. side 10 Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 1 av 10

2 01. Bruksområde, konstruksjon og virkemåte Den kompakte varme-energimåleren type F90 S er konstruert for måling av energiforbruk i lukkede varmeanlegg. Selve gjennomstrømningsmåleren er en såkalt enkeltstråle vingehjulsmåler (impeller), som er en mekanisk måler. Vanngjennomstrømningen setter vingehjulet i bevegelse og det er rotasjonshastigheten på vingehjulet som er grunnlaget for beregning av vanngjennomstrømningen. Hastigheten detekteres av en induktiv sensor integrert i måleren. Med grunnlag i vanngjennomstrømningen, og måling av temperatur på tur-/tilførselsvannet og returvannet, kan energiforbruket beregnes av energi-regneverket/kalkulatoren som er en integrert del av måleren. Varme-energimåler F90 S leveres som standard med returtemperatursensor montert direkte i gjennomstrømningsmåleren, og er som standard konfigurert for montasje i anleggets returrørledning. Det er mulig å splitte kalkulatoren (regneverket) fra gjennomstrømningsmåleren hvis det er trangt om plassen hvor denne skal installeres. Kalkulatoren kan i så fall festes på vegg eller lignende ved bruk av festebrakett (veggfeste). Se punkt 4.0 Montering på side Dimensjonering Vanligvis blir energimålerens dimensjon valgt ut fra krav til nødvendig gjennomstrømning. Såkalt nominell kapasitet. Dersom man kun vet kravet til varme-energien/effekten på varme-elementene i en bestemt varmekurs (leilighet f.eks.), så kan nødvendig vanngjennomstrømningskapasitet beregnes. Man må da vite temperaturdifferansen t mellom turvannet/tilførselsvannet og returvannet. Da kan følgende forenklede ligning benyttes for å beregne nødvendig gjennomstrømningskapasiteten for energimåleren (som nevnt ovenfor): P Q n = k t Q n = Vanngjennomstrømning i m 3 /h P = Varme-energi/effektbehov i kw k = Gjennomsnitts-energifaktor for varmemediet (vann) = 1,15 * t = Temperaturdifferanse mellom tur- og returvann i o C eller K * Energifaktoren endres med vanntemperaturen, men det er tilstrekkelig å bruke en gjennomsnittverdi for beregningen Som generell veiledning kan man si følgende: Varme-energimålere med kapasitet Q n = 0,6 m 3 /h er tilstrekkelig for leiligheter med areal opptil ca 80 m 2 (kvm). Varme-energimålere med kapasitet Q n = 1,5 m 3 /h er tilstrekkelig for leiligheter med areal fra ca 70 til 150 m 2 (kvm). Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 2 av 10

3 03. Leveringsomfang 1) Kompakt varme-energimåler bestående av gjennomstrømningsmåler/mengdemåler med kalkulator (regneverk) og 2 stk temperatursensorer, ferdig koplet som en komplett enhet. 2) Montasjesett bestående av: 2 stk o-ringer, 2 stk plomberingstråder og 2 stk pakninger. 3) Veggmonteringssett (gjelder demonterbar utførelse) bestående av: 1 stk festebrakett (veggfeste), 2 stk skruer, 2 stk plastplugger, og 1 stk klebepute (dobbeltsidig tape). 4) Installasjons- og brukerveiledning. 05. Generelt Gjeldende standarder for varme-energimålere er EN 1434, del 1 + 6, Direktiv 2004/22/EC (MID) (Måleinstrumentdirektivet), i særdeleshet vedlegg MI-004, samt gjeldende relevante lokale og nasjonale forskrifter. Lokale forskrifter for elektriske anlegg må tilfredsstilles. Målenøyaktighet og stabilitet kan kun garanteres dersom vannkvaliteten tilfredsstiller krav spesifisert i AGFW anbefalinger FW-510. Energimåleren bør være underlagt regelmessig inspeksjon og service hos leverandør/produsenten dersom vannkvaliteten avviker fra disse kravene. Varme-energimåleren ble levert fra fabrikk med sluttkontroll iht. gjeldende sikkerhetskrav. Alt vedlikehold og eventuelle reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert teknisk personell. Instrumentet må lagres og transporteres i temperaturer over +1 C. Krav og spesifikasjoner oppgitt i målerens datablad må tas hensyn til. Garantien kan gjøres ugyldig dersom målerens merking fjernes, eller forseglinger brytes! Direktemonterte temperatursensorer (uten bruk av termolomme) i installasjonen må ikke endres eller korrigeres. Plomberingstråder må ikke fjernes. Noen versjoner har en temperatursensor integrert i gjennomstrømningsmåleren som måler temperaturen på returvannet. Såkalt ikke-symmetrisk installasjon. Vær oppmerksom på nedre gjennomstrømningsverdi som er angitt på merkeskiltet (Q 24 l/h eller Q 50 l/h). Videre,sørg for at også temperatursensoren på tilførsels-/tursiden (turvannet) er direktemontert (uten bruk av termolomme). Se punkt 6.2. Installasjon i kuleventil eller T-stykke. NB! Varme-energimåler med integrert temperatursensor må monteres/installeres i returrørledningen. Alternativt kan den plasseres i tilførsels-rørledningen, men da må varmeenergimåleren være bestilt med denne opsjonen fra produsent. Varme-energimåler med en returtemperatursensor montert direkte i gjennomstrømningsmåleren må kun installeres i anleggets retur-rørledning. Alle elektriske tilkoblinger (ledninger) må legges med minst 20cm avstand fra andre kilder som kan skape elektromagnetiske forstyrrelser (el-brytere, kontrollenheter, pumper osv.). Alle elektriske tilkoblinger (ledninger) må legges med minst 5cm avstand fra andre strømførende ledninger/kabler. Ledning på temperatursensorer må ikke knekkes, rulles sammen, forlenges eller forkortes. Instrumentet kan rengjøres med en fuktig (ikke våt) klut. Dersom det er montert flere varme-energimålere i samme anlegg, så er det viktig at alle monteres likt. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 3 av 10

4 06. Montering- / demontering av gjennomstrømningsmåler og kalkulator (regneverk) - Lukk stengeventilene. - Tøm/drenér ut vannet fra rørledningen. - Demontér temperatursensoren(e). - Skru løs målerens kuplinger (unioner). - Fjern gamle pakninger. - Rengjør anleggs-/tetteflater (skift ut pakningene etter behov). - Sett måleren i riktig stilling (NB! merk strømningsretningen). - Dra til kuplingene (unionene). - Still kalkulatoren slik at den er lett å avlese. Det er mulig å splitte kalkulatoren (regneverket) fra gjennomstrømningsmåleren hvis det er trangt om plassen hvor denne skal installeres. For å splitte denne, trykk på hver side (se skissen over til høyre) og løft forsiktig den øvre halvdelen av. Det er en 25cm ledning mellom kalkulatoren og gjennomstrømningsmåleren. Kalkulatoren kan i så fall festes på vegg eller lignende ved bruk av festebrakett (veggfeste). Montering av festebrakett (veggfeste) ved bruk av klebepute/dobbeltsidig tape: Trykk lett på hver side av kalkulatoren og dra av veggfestet. Fjern plastfilmen fra klebeputen og lim den på baksiden av veggfestet Fjern så plastfilmen fra den andre siden av klebeputen, og press på plass veggfestet i ønsket posisjon Klikk instrumentet (kalkulatoren) på plass i veggfestet ** Montering av festebrakett (veggfeste) ved bruk av skruer (og eventuelt plastplugger): Hold veggfestet i ønsket posisjon mot veggen og merk hullplasseringene. Bor hullene (Ø6mm, dybde 40mm) og trykk inn plastpluggene Skru fast veggfestet. (Noen ganger kan man sløyfe plastpluggene, avhengig av materiale i veggen) Klikk instrumentet (kalkulatoren) på plass i veggfestet ** ** Demontering av instrumentet (kalkulatoren) fra veggfeste: Dra/skyv denne forsiktig oppover og fra veggen samtidig. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 4 av 10

5 05. Montering av temperatursensorer Følgende veiledning gjelder for instrumenter med 2 eksterne temperatursensorer samt målere med én integrert temperatursensor i returledningen (blåfarget). NB: Under installasjon pass på at retursensoren (merket med blå farge) er montert i kjøligere rørstrekk (retur-rørledningen), og tursensoren (merket med rød farge) i det varmere rørstrekket (tilførsels-rørledningen). 6.1 Montering i termolommer Montering av temperatursensorer i deres tilhørende termolommer er kun anbefalt når termolommene og temperatursensorene er konstruert/tilpasset for å brukes sammen, og at de blir installert symmetrisk. - O-ringen må plasseres i slisse/midtsporet. - Hold låsemutteren opp under O-ringen. - Sett sensoren i lommen og skru til låsemutteren. 6.2 Montering i kuleventil eller T-stykke (direktemontering) - Fjern blindpluggen og pakningen. Rengjør tetteflaten. - Plasser O-ringen i det første sporet (sett fra tuppen av sensoren) - Hold låsemutteren opp under O-ringen. - Plassér sensoren i kuleventilen eller T-stykket og skru til låsemutteren. 07. Oppstart - Stengeventilene må åpnes forsiktig. - Sjekk følgende: - Er varmeanlegget i drift? - Er anleggets filter og rør fri for smuss og eventuelle blokkeringer? - Er gjennomstrømningsmåleren montert i riktig retning? (sjekk pil) - Vises gjennomstrømningen på displayet? - Virker temperaturdifferansen vist på displayet sannsynlig? - For instrumenter med 2 eksterne temperatursensorer, sjekk at den røde sensoren er plassert i tilførsels-rørledningen og den blå sensoren er montert i retur-rørledningen Etter å ha verifisert at energimåleren fungerer korrekt, forsegle både temperatursensorer og selve måleren/kuplinger med plomberingstråd. Dersom man skifter ut energimåleren med en ny (annen), må det noteres ned målerstand og serienummer fra både den nye og den gamle måleren. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 5 av 10

6 08. Tekniske data Godkjenninger (approvals): EC (EU) inspeksjonssertifikat DE-07-MI004-PTB025 Nøyaktighetsklasse 1) EN :2007, class3 1) Minste gjennomstrømning Q i /Q p Horisontal montasjeretning 1:50 / 1:25 Vertikal montasjeretning 1:25 Høyeste gjennomstrømning Q s /Q p 2:1 Mekanisk klasse M1 Elektromagnetisk klasse E1 Tetthetsgrad IP54 Gjennomstrømningsforstyrrelse U0 Data - gjennomstrømningsmåler: 0,6 1,5 2,5 Nominell gjennomstrømning Q p 0,6 m 3 /h 1,5 m 3 /h 2,5 m 3 /h Trykklasse MAP / PN 16 / 10 Nedre grenseverdi gjennomstrømning Horisontal montasjeretning 3,5 l/h 7,0 l/h 10 l/h Vertikal montasjeretning 4,0 l/h 7,0 l/h 10 l/h Nedre gjennomstrømning (stoppverdi) 1,2 l/h 1,5 l/h 2,5 l/h Trykktap (trykkfall) P ved Q p 160 mbar 196 mbar 165 mbar Maksimum gjennomstrømning (Kv) 1,5 m 3 /h 3,5 m 3 /h 6,3 m 3 /h ved P = 1 bar (tillates ikke i drift!) Fargekoder Blå Rød Sort Temperaturområde o C Monteringsposisjoner Horisontal og vertikal 1 ) Nøyaktighetsklasse og minste gjennomstrømningsverdi, se typeidentifikasjon Data kalkulator (regneverk): 0,6 1,5 2,5 Maksimum effekt PS 140 kw 340 kw 600 kw Oppbevarings- og omgivelsestemperatur 5 55 o C Temperaturområde o C Temperaturdifferanse K Strømtilførsel Litium-batteri 3V Batteri-levetid 6+1 år (opsjon 10+1 år) Datalagring E 2 PROM / daglig LCD-display Grensesnitt 8 siffer Optisk grensesnitt M-bus (opsjon) Puls-/kontaktutgang (opsjon) Data temperatursensorer: Sensortype Platina motstandsføler PT500 Tilkopling 2-leder (2-wire) Diameter Ø 5,0mm (opsjon: 5,2 eller 6,0) Lengde sensorledning 1,5 meter (opsjon: 3 meter) Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 6 av 10

7 09. Display Energikalkulatoren (regneverket) har 8-siffret LCD-display som også inneholder spesialtegn. Verdiene som kan vises er delt i 3 visnings-sløyfer eller nivåer. Data som samles kan hentes frem ved å trykke på den sorte tasten under displayet. For å hente opp neste sløyfe eller nivå må tasten holdes inne i 4 sekunder. Dersom man ikke betjener kalkulatoren ved bruk av nevnte tast innen 1 minutt, vil displayet automatisk gå tilbake til normalvisning (visning av totalforbruket). Visnings-sløyfe (nivå) 1: 1) 2) 3) Totalt energiforbruk (MWh) Display-test Normalvisning (standard) Alle segmenter vises samtidig 4) 5) 6) Energiforbruk (MWh) ved siste måleravlesning Alternerende med dato for siste måleravlesning Totalt vannforbruk (m 3 ) siden Effektforbruk (kw) Gjennomstrømning (m 3 /h) oppstart 7) 8) Aktuell dato: dag (dd).måned (mm).år (åå) * Hva betyr feilmeldinger (feilkoder)? Se punkt 09. Feilmeldinger Feilmelding* (feilkode) binær Alternerende med feilmelding (feilkode) hexadesimal Visnings-sløyfe (nivå) 2: 1) 2) 3) Maks. effektforbruk (kw) Maks. gjennomstrømning (m 3 /h) Temperatur turvann ( o C) 4) 5) 6) Temperatur turvann ( o C) Temperatur returvann ( o C) Temperaturdifferanse ( o C) Antall dager siden levering Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 7 av 10

8 Visnings-sløyfe (nivå) 2 - fortsettelse fra forrige side (7): 7) 8) 9) 10) Pulsverdi pulsutgang PPL M-Bus adresse Serienummer for måleren (pulser pr. liter) Software-versjon (utgave) Visnings-sløyfe (nivå) 3: 1) 2-16) Energiforbruk * (MWh) siste 15 (siste) månedlige energiforbruk (MWh) alternerende med mnd. - alternerende med dato respektive datoer * Forbruket og datoen angis som inntil slutten av måneden 10. Feilmeldinger (koder) (E) Systemfeil som oppdages av måleren vil bli vist på skjermen med en feilkode og feilnummer. Samtidig vil skjermen veksle med visning av totalforbruket. Feilmeldinger kan også avleses i visnings-sløyfe (nivå) 1, bilde 8) se side 7. Det finnes 7 forskjellige feilmeldinger, og det kan oppstå flere feilmeldinger samtidig. Om så skulle skje, vil disse vises i kombinasjon med hverandre avhengig av situasjonen. 1 ved posisjon 1: Software feil Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 2: E 2 PROM feil Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 3: Intern omstart av software (beskjed) Feilmelding slettes etter ett døgn 1 ved posisjon 4: Feil på induktiv sensor (se punkt 01) Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 5: Feil på temperatursensor Referanse Måler må skiftes ut 1 ved posisjon 6: Feil på temperatursensor Returside Kortslutning eller ledningsbrudd 1 ved posisjon 7: Feil på temperatursensor Turside Kortslutning eller ledningsbrudd E Eksempel på angivelse av feilmelding: 1 ved sifferposisjon 4: Feil på induktiv sensor (pick-up) Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 8 av 10

9 11. Signaloverføring (fjernavlesning) 11.2 Puls-/kontaktutgang Måler F90 S kan leveres med en potensialfri puls-/kontaktutgang. Dette er en opsjon som må spesifiseres ved bestilling. Kontakten er en fleksibel, elektronisk bryter (klasse A0 iht. EN1434), som gir kontakt/pulser fra instrumentet. Puls-/kontaktutgangen lukker iht. med målerens pulsverdi (angitt på instrumentets ID-skilt). Brukeren kan velge sine kontaktdata over et bredt område, så lenge man holder seg innenfor de nominelle grenseverdier som gjelder for instrumentet. Det er mulig å kople opp et bredt spekter av datainnsamlingsutstyr til instrumentets puls-/kontaktutgang, som f.eks. å tilkople et separat telleverk eller til et SD-anlegg. Batteri-levetid for målere med pulsutgang er minst 6 år i tillegg til antatt lagringstid på 1 år. Batteriet kan ikke erstattes av bruker, og det anbefales at måleren skiftes ut ved endt batterilevetid. Tekniske data for puls-/kontaktutgang: Maksimum tillatt vekslingsstrøm (topp) 300 ma AC/DC Maksimum tillatt vekslingsspenning 35 V AC/DC Maksimum tillatt vekslingseffekt 300 mw Isolasjonsmotstand > Ohm Maksimum tillatt kontaktmotstand 25 Ohm Maksimum tillatt kontaktkapasitet 1,5 pf Maksimum tillatt strømtrekk (kontinuerlig) 120 ma Dielektrisk styrke (åpen kontakt) 350V AC/DC Lukketid kontakt 125 ms Minimum intervall mellom pulser 125 ms 11.1 M-Bus kommunikasjon Et integrert M-Bus grensesnitt kan også leveres som en opsjon. Dette må i så fall spesifiseres ved bestilling. Protokollen er iht. EN samt M-Bus anbefalingen (utgave 4.8 av november 1997) med basis-standard IEC del 1, 2 og 4. Det er viktig at M-Bus nettverket korresponderer med målerens baudverdi (2400 Bd), med tanke på kabellengde og tverrsnitt. Når M-bus kommunikasjonen er aktiv vil det ikke være mulig å benytte instrumentets øvrige betjeninger eller grensesnitt (sort trykktast eller optisk grensesnitt), eller omvendt. NB!: Måleren drives av et batteri. Dette vil begrense antall meldinger som kan hentes opp av hvert instrument. I et nettverk av 250 slaver (målere), dvs. maksimum utnyttelse, er det mulig å hente opptil 24 meldinger daglig fra hver måler. Ved færre meldinger og/eller færre målere i M-Bus nettverket vil meldingsoverskuddet lagres i instrumentet. Batteriets levetid avhenger av kommunikasjonstrafikken, men basert på baudverdien innstilt ved fabrikk regnes batteriets levetid til å være minst 6 år i tillegg til antatt lagringstid på 1 år. Batteriet kan ikke erstattes av bruker, og det anbefales at måleren skiftes ut ved endt batterilevetid. Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 9 av 10

10 12. Optisk infrarødt (IR) grensesnitt For at energimåleren skal kunne kommunisere med en PC, må en såkalt optokopler tilkoples PC ens grensesnitt (serieport). En optokopler og nødvendig software (programvare) F90 Monitor kan leveres som opsjon. Det optiske grensesnittet aktiveres med et tastetrykk. Grensesnittet deaktiviseres dersom det ikke mottas en melding ( telegram ) innen 60 sekunder eller tasten ikke trykkes ned på nytt. 13. MID Samsvarserklæring Herved bekrefter produsent Elster Messtechnik GmbH, at produktet som er beskrevet i dette dokumentet tilfredsstiller kravene stilt i direktivet 2004/22/EC av 31. mars tilnærmet medlemsstatenes forskrifter for måleinstrumenter. I særdeleshet kravene angitt i tilleggene 1 og MI-004, samt kravene i direktiv 89/336/EEC av 3. mai KSB Lindflaten AS Vollsveien 9 / 13D N-1366 LYSAKER Telefon Utgave 1 Morten Witzøe KSB Lindflaten AS Side 10 av 10

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no

Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no Telefon +47 22 83 80 00 Fax +47 22 83 80 01 E-post support@xepto.com Brukermanual ALARM for sprengstoffcontainere Innholdsfortegnelse Alarmfunksjoner...3

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Is- og snøsmelteanlegg EM 524 87 for kjøreveier, åpne plasser og takrenner

Is- og snøsmelteanlegg EM 524 87 for kjøreveier, åpne plasser og takrenner 468 931 001 772 Omarbeidet til norsk i februar 2007 Installasjonsveiledning og brukerhåndbok Norsk hoveddistributør: EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn Telefon 66812400 Telefaks 66807404 E-post:

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer