icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning"

Transkript

1 icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation

2 Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering av produktet kan resultere i farlig eksponering overfor laserstråling. ADVARSEL Usynlig laserstråling når åpen. Unngå direkte eksponering overfor strålen. Den interne vernehusetiketten på lasermodulen inneholder følgende informasjon: Dette produktet er et klasse I-laserprodukt som er i samsvar med både USA CFR 00.0 & 00. og (BS) EN Vennligst merk at brukere ikke trenger tilgang til laserstrålekilden, og aldri skal ha det. Parker Hannifin icountlcm0

3 Innhold Laserinformasjon... Introduksjon... Funksjoner... Fordeler...5 Strøm til icountlcm0...8 Installere papir og bånd i skriveren...0 Oppstart... Sett klokkeslett... Setting the date...3 Grunnleggende bruk... Uavhengig strømningstest... ISO-modus...7 NAS-modus...8 SAE-modus...9 GOST-modus...0 Angivelse av testidentifiseringskode... Strekkodeleser... Utskrift av testresultat...3 Vis og skriv ut en lagret test etter ID-kode eller testnummer... Utskrift av en lagret test som graf...5 Alarmnivå... Automatisk testing...8 Kalibrering...9 Justering av skjermens lysstyrke...9 Ekstra (alternative) funksjoner...9 Referanse Tolkning av data...30 ISO partikkelfordelingskurver...37 Veiledning for rengjøring av komponenter...0 Hydraulisk kretsdiagram... Logisk diagram... Utstyrsenheter og serielt grensesnitt... Målingsnøyaktighet... Diagnostiske koder...3 Tekniske spesifikasjoner...5 Dimensjoner/målskisse... Dual fluids monitor - icountlcm Driftssjekkliste...8 Bestillingsinformasjon Parker Hannifin icountlcm0

4 Introduksjon Introduksjon icountlcm0 partikkelteuer fra Parker representerer den nyeste teknologien innen analyse av massiv partikkelkontaminering, og er den første bærbare monitoren. icountlcm0 er et komplekst instrument, men gir samtidig stabilitet, enkelthet og forenklet drift. Denne brukermanualen er laget for å lede deg trinn for trinn fra oppstart til måling og tolking av resultatene. Informasjon om Dual fluids monitor icountlcm00 er også tatt med på side 7. De virkelige fordelene med icountlcm0 oppnås ved regelmessig bruk, særlig som en effektiv komparator. En test tar bare to minutter, så icountlcm0 er ideell som standard overvåkingsinstrument av væskekontaminering. Fremfor alt er icountlcm0 designet for å brukes. Funksjoner Testtid Gjentatt testtid Driftsprinsipp Partikkeltelling minutter Hvert. minutt Optisk skanneanalyse og måling av faktiske partikler MTD: +, +, +, +, 38+ og 70+ mikroner ACFTD: +, 5+, 5+, 5+, 50+ og 00+ mikroner Internasjonale koder ISO 7 ; NAS 0 ; SAE 0 Datainnføring Datagjenfinning Kalibrering Rekalibrering Maks. driftstrykk Maks. pumpeytelse Arbeidsforhold Minnelagring Datakompatibilitet Bærbarhet Energibehov systemtilkobling Skriverutstyr Lekkasjefri prøvetaking Sertifisering Oppladbart batteri icountlcm0-deksel Håndsett-deksel 3 tegns to linjers punktmatrise-lcd alfanumerisk tastatur Minnetilgang gir müliqhet for testsøk Ved anerkjente online-metoder bekreftet av relevante internasjonale standard organisasjonsprosedyrer. MTD Via sertifisert primær ISO 7 automatisk partikkelteller ved bruk av ISO 93 prinsipper, med rapportering av partikkeldistribusjon til ISO 0:999. ACFTD I samsvar med ISO 0-prinsipper med rapportering av partikkelfordeling til ISO 0:99 med ekstra µ-kanal for referanse. Konsulter med Parker 0 bar 00 l/min når brukt med System 0-sensorer. Høyere med single point sampler (Konsulter med Parker) icountlcm0 kan brukes ved normal systemdrift 300 testar (rullende minne) Grensesnitt via RS3-forbindelse ved 900 baud-rate Veier kun 8 kg med egen batteripakke Batterimodul eller via Vdc-inngangen Via System 0 in-line-sensorer eller single point sampler Integrert -kolonnes skriver for papirkopier System 0-sensorer sørger for forseglet væskeuttak og ingen inntrenging av forurensninger. Dette produktet etterfølger alle relevante EUs samsvarserklæringer. Standard Vanntett deksel (standard) Vanntett deksel (ekstrautstyr) Parker Hannifin icountlcm0

5 Introduksjon Feilsikringsfunksjoner Spesiell diagnostikk er inkorporert i mikroprosessorkontrollen for å sikre effektiv testing. Datakontroll En spesialdesignet DATオm programvarepakke er vedlagt slik at testresultater kan lastes ned til pc. Kretssystem Tilstrekkelig flyt Ugunstige forhold Inkorporerer et internt diagnoseprogram som sørger for integritet i resultatene Flyttestinnretning sørger for tilstrekkelig flyt Innebygd sporoppvarming under ugunstige forhold kan fås som ekstrautstyr Fordeler Rutinemessig tilstandsovervåking av oljesystemer med icountlcm0 sparer tid og penger. Tilstandsovervåking er nå mulig mens maskineriet opererer icountlcm0 forhindrer produksjonsnedetid. Umiddelbare, nøyaktige resultat fås i henhold til internasjonale standarder i papirkopiformat. Det betyr at beslutninger om systemvedlikehold kan tas umiddelbart. icountlcm0 sørger for at maskineriets hydrauliske systemer i produksjoner i henhold til ISOrenhetsstandarder. Datainnføring gjør at individuelle loggdetaljer for utstyrstester kan registreres. Testresultater lean qjenfinnes fra minne via håndsettet. Grafisk fremstilling av data for opp til 30 testresultat kan velges og srives ut på printeren. Automatisk logging av testsyklus på opp til 300 tester kan velges via håndsettet. Brukervennlig instrument forbedrer fortrolighet og forståelse hos service- og vedlikeholdspersonale. Tilvirket av lett Lean ekspandert integralskum som er både holdbart og sterkt. icountlcm0 er fullstendig bærbar og kan like enkelt brukes i feltet som i laboratoriet. PC-grensesnitt tilgjengelig for nedlasting av data til kompatibel datamaskin, ved hjelp av Laser LCM0s RS3 serielle port ved 900 baud. En intern diagnostisk funksjon sørger for at icountlcm0 alltid fungerer nøyaktig og stabilt. Kommer i en Astraboard koffert. Automatisk kalibreringspåminnelse. 5 Parker Hannifin icountlcm0

6 Introduksjon Monitor forside Av-/påknapp Bærerem Skriverdeksel Endebryterkontakt Skjerm for håndsett Håndsett Hydraulisk slange Funksjonstaster Batterimodul Testventil (startventil) Hovedhus Monitor bakside Av-/pånapp Skriverdeksel Bærerem Slangeholder RS3 utgangsport (dekket) Parker Hannifin icountlcm0

7 Introduksjon Håndsett Alfanumerisk display Funksjonstaster Funksjonen som er tilordnet hver av disse tre tastene vises på den nederste linjen på det alfanumeriske displayet Papirmating Alfanumeriske taster Velg alternativ til venstre, gå bakover gjennom koblede skjermvisninger osv. Velg alternativ til høyre, gå fremover gjennom koblede skjermvisninger osv. 7 Parker Hannifin icountlcm0

8 Introduksjon Strøm til icountlcm0 icountlcm0 kan drives med strøm fra: en oppladbar batteripakke. Denne leveres som et tilbehør med batteriladeren se Bestillingsinformasjon på side 9. en utskiftbar batteripakke. Batterirommet tar seks LR0 ALKALINE-batterier. LR0-batterier er tilgjengelige, de er også kjent som Type D- eller 3A-batterier. Lading av den oppladbare batteripakken Trinn Løsne de to festeskruene helt og ta ut batterirommet. Advarsel: Vær forsiktig slik at du ikke kortslutter terminalplatene. For å lade enheten fester du den løse ledningen på Vdc-strømforsyningen til kontakten på den oppladbare batteripakken. Tuppen på jackkontakten skal være positiv. Koble støpselet til et strømuttaket og slå på. Den røde LED-lampen på den oppladbare batteripakken blinker for å vise at enheten lades. 3 Når batteriet er fullt ladet, lyser LED-lampen kontinuerlig. Koble fra Vdc-strømforsyningen, sett batterirommet på plass og skru til de to skruene. Obs: Når partikkeltelleren viser advarsel om svakt batteri, bør du lade opp batteriene umiddelbart. Batteripakker som lagres eller er montert i enheter, bør lades opp hver tredje måned. Kapasitet til batteripakken reduseres betydelig hvis batteriene forblir utladet i lengre perioder. 8 Parker Hannifin icountlcm0

9 Introduksjon Bruke den utskriftbare batteripakken Trinn Ta ut batterirommet Merk deg diagrammet på undersiden av batteripakken. Det viser hvordan batteriene skal plasseres i pakken (dvs. batterienes polaritet) 3 Sett inn et komplett sett med nye batterier i rekkefølgen som vises. De første to batteriene vender nedover: De neste fire batteriene vender oppover. Sett batterirommet på plass. 9 Parker Hannifin icountlcm0

10 Introduksjon Installere papir og bånd i skriveren Trinn Løsne de to festeskruene og ta ut skriverdekselet og rulleakselen. Plasser den nye båndkassetten i skriveren. ned til kassetten sitter på plass og kontroller at båndet ikke er vridd. 3 Før enden av papirrullen under skriverkassetten og skriverrullen. 0 Parker Hannifin icountlcm0

11 Introduksjon på papirmaterknappen på den håndholdte enheten til papiret kommer til syne gjennom skriverens papirmateråpning. 5 Plasser papirrullen i papirbrønnen. Kontroller at rulleakselen av metall er justert riktig i åpningene. Før papiret gjennom papiråpningen i dekselet (ved hjelp av papirmaterknappen på den håndholdte enheten). Sett dekselet til icountlcm0 på plass og fest de to skruene. Parker Hannifin icountlcm0

12 Oppstart Oppstart Innstilling av icountlcm0 for registrering av klokkeslett og dato for tester Sett klokkeslett Trinn Slå på icountlcm0 Fjern håndsettet og sjekk at skjermbildet for oppstart vises. MODE PRINT Change / Std 3 og hold skjermen. MODE i fem sekunder. RESET DATA Y/N vises på For å tømme alle lagrede testresultater fra icountlcm0-minnet, trykk for å fjerne markøren under Y og trykk MODE. Hvis du ikke vil tømme icountlcm0-minnet, må du sjekke at markøren er under N (trykk hvis ikke) og trykke MODE. Skjermbildet for klokkeslett vises med et blinkende første siffer. RESET DATA Y/N? : TIME 5 Angi korrekt klokkeslett ved bruk av det numeriske tastaturet. Angi klokkeslettet ved bruk av -timers klokken. For å angi 09.30, for eksempel: 0 9 : TIME. Når du har angitt det siste sifferet, blinker det første sifferet igjen. Hvis du gjør en feil, taster du bare inn klokkeslettet igjen ved å overskrive den tidligere angivelsen. 0 9 : 3 0 TIME 7 Når tiden vises riktig, trykker du MODE for å akseptere. Parker Hannifin icountlcm0

13 Oppstart Setting the date Trinn Når du har bekreftet tiden ved å trykke MODE, vises skjermbildet med blinkende første siffer : : DATE Angi korrekt dato ved bruk av det numeriske tastaturet. For å angi. august 005 for eksempel: : 0 : DATE 3 : 08 : 0 DATE : 08 : 0 DATE 5 Når korrekt dato vises, trykk MODE. 3 Parker Hannifin icountlcm0

14 Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk icountlcm0 er nå klar til å sjekke renheten på den hydrauliske oljen i systemet ditt. Du kan gjøre avlesninger ved fullt driftstrykk (maks. 0 bar). Merk: icountlcm0 kommer fylt med hydraulisk olje og må muligens skylles før bruk. Trinn Koble de hydrauliske slangene fra slangeholder. icountlcm0 er designet for bruk i forbindelse med System0 størrelse 0, og industrielle sensorer eller SPS. Størrelse Diameter Merk: Monitorer for aggressive væsker må kobles til en spesiell System 0-sensor eller SPS. 3 Kontroller at sensoren er installert med pilen i flytretningen. Driftsviskositet er 00 cst. Sørg for et driftstrykk på minimum bar. Sørg for tilstrekkelig oljeflyt gjennom sensoren: Størrelse Gjennomstrømning 0 liter pr. minutt 0 liter pr. minutt 0 liter pr. minutt Skru av kun vernehettene og. Parker Hannifin icountlcm0

15 Grunnleggende bruk Koble rød slange løst til sensorinntaket. 5 Koble gul slange løst til sensoruttaket. Skru samtidig begge koplingene fast for hånd. icountlcm0 er nå koblet til væsken som skal sjekkes. Vi anbefaler at icountlcm0 kobles til operativsystemsensoren i fem minutter for å la væsketilstanden stabiliseres før testen startes. Vi anbefaler også at du gjør en uavhengig flytkontroll hvis det er høyviskositetsolje og liten flyt gjennom System 0-sensoren, eller hvis enheten brukes uten sporoppvarmingsalternativet under kalde forhold. 5 Parker Hannifin icountlcm0

16 Grunnleggende bruk Uavhengig strømningstest Trinn Slå på icountlcm0. og hold i fem sekunder. 3 Strømningstesten begynner og displayet viser: Etter omtrent 30 sekunder er strømningstesten fullført, og testresultatene vises. MANUAL FLOW TEST IN PROGRESS Flowrate Test Flowrate : Good Delta T :.5C Press MODE to Continue 5 Kontroller ΔT (Delta T-verdi endring i temperatur). En ΔT på 03,0 C eller lavere kreves for en vellykket test. Hvis ΔT er høyere enn 03,0 C, bør gjennomstrømningen gjennom System 0-sensoren økes eller systemets oljetemperatur heves. Gjenta fra trinn. Velg ISO- eller NAS-standard. Denne bestemmer formatet til testdataene som lagres. MODE PRINT ISO/ NAS ç ISO 7 Sjekk displayet. Du kan fortsette hvis ventilsymbolet eller vises. 8 Drei ventilen 90 i vist retning. Ventilposisjonen kan kontrolleres øverst på monitoren. eller foran på monitoren. Viktig: Du må bare dreie på ventilen når du starter en test og bare hvis ventilsymbol: eller vises. Testen starter straks Hver test tar omtrent to minutter. En fremdriftslinje på displayet viser hvor langt testen har kommet. Under hver test vises riktig testnummer. Dette eksempelet viser at test nummer 0 pågår. TEST NUMBER 0 [ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ] ISO MODE PRINT ISO/ NAS Parker Hannifin icountlcm0

17 Grunnleggende bruk ISO-modus MERK: Følgende skjermbilder viser MTD-kalibrerte data. Under alle tester vises en foreløpig verdi. Trinn Når testen er fullført, vises ISO-koden automatisk. : 0 : ISO Partikkelmengde Alle partikkelmengder vises per 00 ml prøvemengde. For å vise et mengdetall for µ-partiklene trykker du på MODE. >µ 35 ISO 3 For hver gang du trykker vises partikkelmengdetall for henholdsvis µ-, µ-, µ-, 38µ- og 70µ-partikkelstørrelser. >70µ 0 ISO på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. >38µ ISO 7 Parker Hannifin icountlcm0

18 Grunnleggende bruk NAS-modus Når testen er fullført, vises NAS-koden automatisk. Trinn på Change/Std for å velge NAS-modus. NASklassekoden vises på skjermen. NAS Partikkelmengde Alle partikkelmengder er basert på 00 ml prøvemengde. For å vise NAS-mengde for µ- til µ-partikler trykker du på MODE. µ-µ 77 NAS 3 For MTD vil hvert trykk på vise partikkelmengde for henholdsvis µ-, µ-, 38µ-, 38 70µ- og 70µ-partikkelstørrelser. >70µ 0 (ACFTD viser partikkelmengder for henholdsvis 5 5µ-, 5 5µ-, 5 50µ-, 50 00µ- og 00µ-partikkelstørrelser.) NAS på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. 38µ-70µ NAS 8 Parker Hannifin icountlcm0

19 Grunnleggende bruk SAE-modus Når testen er fullført, vises SAE-koden (AS059) automatisk. Trinn på Change/Std for å velge SAE-modus. AS059- klassekoden vises på skjermen. A B 8C D AS059 Partikkelmengde Alle partikkelmengder er basert på 00 ml prøvemengde. For å vise AS05-mengdetall for µ-partiklene trykker du på MODE. >µ 35 AS059 3 For MTD vil hvert trykk på vise partikkelmengdetall for henholdsvis µ-, µ-, µ-, 38µ- og 70µ-partikkelstørrelser. >70µ 0 (ACFTD viser partikkelmengder for henholdsvis 5µ-, 5µ-, 5µ-, 50µ- og 00µ-partikkelstørrelser.) AS059 på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. >38µ AS059 9 Parker Hannifin icountlcm0

20 Grunnleggende bruk GOST-modus Når testen er fullført, vises GOST-koden automatisk. Trinn på Change/Std for å velge GOST-modus. GOSTklassekoden vises på skjermen. GOST Partikkelmengde Alle partikkelmengder er basert på 00 ml prøvemengde. For å vise GOST-mengde for 5µ- til 0µ-partikler trykker du på MODE. 5µ-0µ 8039 GOST 3 Hvert trykk på viser partikkelmengder for henholdsvis 0 5µ-, 5 50µ-, 50 00µ- og >00µ-partikkelstørrelser. >00µ GOST på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. 50µ-00µ 0 GOST 0 Parker Hannifin icountlcm0

21 Grunnleggende bruk Angivelse av testidentifiseringskode Du kan angi en testidentifikasjonskode på opp til 3 tegn for et testnummer. Trinn MODE tre ganger for å gå forbi ISO/NAS og til modus for angivelse av serienummer. PLEASE ENTER A TEST ID CODE vises. Hver tast på tastaturet har fire tegn assosiert med seg (som en mobiltelefon). på hver tast flere ganger opp til fire ganger for å få ønsket tegn. For eksempel: PLEASE ENTER A TEST ID CODE på nytt A på nytt B på nytt C 3 på en annen tast for å angi neste tegn. For å angi to tegn ved bruk av samme tast, trykker hvert tegn. For å angi, for eksempel: du mellom på nytt Når du er ferdig med å angi identifikasjonskoden, dreier du på styreventilknotten. Koden legges inn i minnet til icountlcm0 og testen starter. 5 Tidligere angitt identifikasjonskode vises automatisk ved starten av hver nye test. Hvis du vil at identifikasjonskoden skal være unik for hver test, begynner du ganske enkelt å skrive inn den nye koden. Gjeldende kode slettes så snart du skriver inn det første tegnet. på for å slette et tegn du har skrevet inn ved en feil. Identifikasjonskoden skrives ut med testnummeret på hver utskrift. Parker Hannifin icountlcm0

22 Grunnleggende bruk Strekkodeleser Strekkodeleseren finnes som ekstrautstyr (selv om den er standard på icountlcm0.03). Den lar deg angi en 3-tegns serieidentifikasjon eller testdata mot testnummeret fra en standard 39-strekkode. Konsulter Parker dersom du ønsker mer informasjon. Trinn Koble strekkodeleseren til kontakten. MODE tre ganger for å gå forbi ISO/NAS og til modus for angivelse av serienummer. PLEASE ENTER A TEST ID CODE vises. 3 Sett strekkodeleseren til venstre for strekkoden og dra leseren over koden i én bevegelse. En vellykket oppføring bekreftes av et enkelt pip. PLEASE ENTER A TEST ID CODE Merk: Hvis du vil legge til data manuelt, trykker du MODE på nytt, eller venter i 50 sekunder til markøren vises i øverste venstre hjørne Når identifikasjonskoden vises, må du dreie på styreventilknotten. Koden legges inn i minnet til icountlcm0 og testen begynner. 5 Identifikasjonskoden skrives ut med testnummeret på hver testutskrift. Parker Hannifin icountlcm0

23 Grunnleggende bruk Utskrift av testresultat Trinn PRINT én gang for å skrive ut det siste resultatet. Skriveren skriver ut enhetsnummer, dato, klokkeslett, dato og testnummer med korrekt standardkode (ISO, NAS eller SAE (AS059)), etterfulgt av partikkeltellingene. Slik skriver du ut resultatene av alle utførte tester til dato: på Print-knappen to ganger PRINT PRINT på PRINT en tredje gang for å avbryte utskriften. Eksempler på testutskrifter (for MTD) ISO-modus NAS-modus SAE-modus GOST-modus MERK: Hvis testmengdetallet er utenfor området for en bestemt standard, vises 00 (under området) eller 99 (over området). 3 Parker Hannifin icountlcm0

24 Grunnleggende bruk Vis og skriv ut en lagret test etter ID-kode eller testnummer Trinn og hold i to sekunder DATA RETRIEVAL- Y/N/ESC? 3 for å velge Y DATA RETRIEVAL- Y/N/ESC? MODE Velg S forå velge en test etter serienummer eller T for å velge en test etter testnummer. SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? for å velge T. SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? 5 MODE DATA RETRIEVAL- ENTER TEST NO ID Angi ønsket testnummer. RANGE IS Press MODE for å vise testen. >µ(c) PRINT for å skrive ut testen (test 0 i dette eksempelet). For å skrive ut test 0 til test 00, trykker du Print igjen under utskrift av test 0. 8 MODE For å vise og skrive ut flere resultater, velger du Y. Velg N for å gå tilbake til tom skjerm. RETRIEVE MORE RESULTS Y/N? Parker Hannifin icountlcm0

25 Grunnleggende bruk Utskrift av en lagret test som graf Slik skriver du ut et utvalg av testresultater som en graf etter ID-kode eller testnummer. Trinn og hold i to sekunder for å velge Y MODE GRAPH PRINTOUT Y/N/ESC? SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? 3 Velg S for å velge en test etter serienummer eller T for å velge en test etter testnummer. for å velge T. SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? 5 MODE Angi første ønskede testnummer. MODE Angi ønsket siste testnummer. på MODE for å starte utskrift av diagrammet. ENTER FIRST TEST NUMBER: ENTER LAST TEST NUMBER: GENERATING GRAPH PLEASE WAIT... a. Diagrammer skrives ut nedover siden og ikke på tvers. b. Nærliggende punkt på diagrammet henger sammen med en sammenhengende linje. c. Utskrifter for µ(c) og µ(c) i ISO viser separate diagrammer for hver. d. Utskrifter inas viser ett diagram. e. Maksimalt 30 tester kan skrives ut som diagrammer fra én forespørsel. 7 Når det er fullført, vises følgende melding: For å skrive ut flere grafer, velger du Y. for å gå tilbake til tom skjerm, velger du N PRINT MORE GRAPHS Y/N? 5 Parker Hannifin icountlcm0

26 Grunnleggende bruk Alarmnivå icountlcm0 inkluderer et innebygd koplingsrelé som kan utløses når et forhåndsinnstilt alarmnivå er nådd. Relékontakter kan brukes til å slå på eller av en ekstern enhet koplet til endebryterkontakten. Kontakttilkoplingene vises i kablingsdiagrammet under. N/O N/C 3 Kontaktklassifiseringen er 5A ved 0V AC eller DC. Merk: Brukeren er ansvarlig for valg av egnet klassifisert kopling og kabel for den eksternt kontrollerte enheten. Redigering av alarmnivå Alarmnivå settes individuelt for µ-, 5µ- and 5µ-partikkelstørrelser. Trinn og hold i to sekunder. EDIT ALARM LEVEL Y/N/ESC? for å velge Y EDIT ALARM LEVEL Y/N/ESC? 3 Angi kodenivået for µ som alarmen skal utløses ved når det er over. Press MODE for å gjenta denne prosessen for 5µ og 5µ. Når alle tre nivå er angitt, viser skjermen: µ LIMIT LIMIT LEVELS SET Aktivering av alarmnivå Etter aktivering, hvis noen av de forhåndsinnstilte alarmnivåene er overskredet under en manuell eller automatisk test, utløses alarmreleet og en eventuelt ekstern tilkoplet enhet aktiveres. og hold i to sekunder. LEVEL TESTING Y/N/ESC? for å velge Y LEVEL TESTING Y/N/ESC? 3 MODE for å velge Y. Enheten vil kjøre på ubestemt tid, uansett om alarmen er utløst eller ikke. MODE for å velge N. Enheten vil stoppe testkjøringen når alarmen utløses. CONTINUOUS Y/N? Parker Hannifin icountlcm0

27 Grunnleggende bruk Manuell drift av endrebryterreleet Du kan bruke endebryterreleet manuelt for testformål, for eksempel før en testkjøring. Trinn og hold i to sekunder LIMIT SWITCH RELAY ON Y/N/ESC? 3 for å velge y LIMIT SWITCH RELAY ON Y/N/ESC? MODE Endebryterreleet forsynes med energi (dvs. at det er kontakt mellom pin og pin i relékontakten). Velg N i trinn for å slå av releet. 7 Parker Hannifin icountlcm0

28 Grunnleggende bruk Automatisk testing Den automatiske testfunksjonen brukes til å kjøre en serie tester ved forhåndsdefinerte tidsintervall. Merk at automatisk testing ikke kan brukes når icountlcm0 er koblet til offline prøvetakerflaske. Trinn og hold i to sekunder for å velge Y MODE Angi ønsket starttid. MODE Angi testintervallet (antall minutter mellom hver test). MODE Angi antall tester som skal kjøres. MODE for å velge Y dersom du ønsker en utskrift av hvert testresultat. MODE for å velge Y for å starte testen. MODE Testingen starter når de to klokkeslettene sammenfaller. 9 Dette skjermbildet vises rett før testen finner sted. Dette følges umiddelbart etter testenstarter. Midlertidige tellinger vises mens testen pågår. AUTOMATIC TESTING Y/N/ESC? ENTER TEST START TIME: 3:8 TEST INTERVAL (-999 min): ENTER NUMBER OF TESTS TO RUN: PRINT RESULTS Y/N? START TESTING Y/N? TIME NOW: 3: START AT: 3:5 TEST NUMBER 00 FLUSHING TEST NUMBER 00 COUNTING 0 MODE for å avbryte gjeldende testsyklus. Når alle tester er fullført, vises følgende skjermbilde. WAITING... MODE TO ABORT AUTOMATIC TESTING COMPLETE MODE for å gå tilbake til tom skjerm. 8 Parker Hannifin icountlcm0

29 Grunnleggende bruk Kalibrering Når du slår på enheten, sjekker den datoen som lagret i sanntidsklokken mot datoen lagret som neste kalibreringsdato. Hvis datoen er innenfor fire uker før kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: CALIBRATION DUE (Eksempelet over er for kalibreringsdatoen 0. september 005). For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Dersom enheten passerer kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: CALIBRATION OVERDUE For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Justering av skjermens lysstyrke icountlcm0 kommer med standard fabrikkinnstillinger for baklys og lysstyrke. Disse innstillingene kan endres ved bruk av hurtigtastfunksjoner som følger: og hold og trykk så for lysere skjermbilde. og hold og trykk så for mørkere skjermbilde. og hold og trykk så for å slå på baklys. og hold og trykk så for å slå av baklys. Merk: Når icountlcm0 slått av, tilbakestilles baklysfunksjonen. Hvis du fremdeles ønsker baklys når icountlcm0 slått på igjen, må det aktiviseres på nytt. Lagring av lysstyrkeinnstillinger for skjermbildet Når skjermbildets lysstyrke er satt til ønsket nivå, kan du lagre innstillingen ved å trykke og holde og samtidig, og følge instruksene på skjermen. Ekstra (alternative) funksjoner Når icountlcm0 brukes sammen med DATµm-programmet, kan enheten utføre ekstra funksjoner, inkludert: Automatisk testing Rutekartlegging. 9 Parker Hannifin icountlcm0

30 Referanse Referanse Tolkning av data Forurensende partikler i hydrauliske systemer varierer i størrelse, form og mengde. De mest skadelige forurensende partiklene er vanligvis mellom og mikrometer. ISO-koden er den foretrukne metoden for å rapportere om mengden av forurensende partikler. ISO-kodenummeret korresponderer med tre forurensningsnivåer. Det første nummeret representerer antall partikler som er større enn µ(c) per 00 milliliter væske, det andre nummeret partikler som er større enn µ(c) per 00 milliliter væske og det tredje nummeret partikler som er større enn µ(c) per 00 milliliter væske. Nedenfor ser du en tabell som viser faktiske forurensningsresultater for testing av slitestyrken til en hydraulisk pumpe med en testrigg. Partikkelstørrelse µ µ µ µ 38µ Ant. partikler per 00 ml olje ISO-Code: 3/9/ Antall partikler pr. milliliter større enn indikert størrelse , 8 5,5,3, 3,, 8 5,5,3, 3,, 8 9 Partikkelstørrelse, μm Vær oppmerksom på at interpolasjon (dvs. beregning innenfor det målte området) er akseptabel, ekstrapolasjon (dvs. beregning utenfor det målte området) er ikke. 30 Parker Hannifin icountlcm0

31 Referanse ISO0 partikkelfordelingskurve Inkludert diverse ISO-nivå kontamineringstrinn Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse iso No iso 8/5 iso 7/ iso /3 0 iso 5/ 9 8 iso / 7 iso 3/ Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 3 Parker Hannifin icountlcm0

32 Referanse ISO ISO klasse antall partikler pr. 00 ml Opp til og inkludert Antall partikler For eksempel: Kode 0/8/3 indikerer at det er mellom og partikler større enn mikroner, og mellom og partikler større enn 5 mikroner og mellom 000 og 8000 partikler større enn5 mikroner. 3 Parker Hannifin icountlcm0

33 Referanse NAS 38-skjema Størrelsesomfang µm 5 5µm 5 5µm 5 50µm 50 00µm >00µm Klasser (basert på maksimale kontamineringsgrenser, partikler pr. 00 ml) , , ,000, ,000, ,000 5, ,000 9,000, ,0,000 8,00 3, Parker Hannifin icountlcm0

34 Referanse SAE-tabell (AS059 rev E) Maksimum partikklelmengde (partikler/ml) MTD >µm(c) >µm(c) >µm(c) >µm(c) >38µm(c) >70µm(c) ACFTD >µm >5µm >5µm >5µm >50µm >00µm Størrelseskode A B C D E F , , ,000 9, ,000 38, ,000 77,900 3, ,000 5,000 7, ,000 3,000 55, ,000 3,000,000 9, ,000,50,000,000 39, MTD: ACFTD: ISO7 (tall for kalibreringsmikroskop eller optisk mikroskop partikkelstørrelse basert på projisert områdeekvivalent diameter) ISO0 (tall for kalibreringsmikroskop eller optisk mikroskop partikkelstørrelse basert på lengste dimensjon) 3 Parker Hannifin icountlcm0

35 Referanse GOST 7-00-tabell Størrelsesområde 5 0µm 0 5µm 5 50µm 50 00µm >00µm Partikkelforurensningnivå etter klasse (partikler per 00 ml) GOST-standarden er utviklet av Technical Committee of Standardization TK 8 Ensuring Industrial Cleanliness og ble innført av regjeringen i Russland. Den ble vedtatt av Inter-governmental Committee of Standardization, Metrology and Certification (protokoll nr. 9, datert. mai 00). 35 Parker Hannifin icountlcm0

36 Referanse ISO/NAS/SAE sammenligningsskjema BS 550/ ISO/DIS 0 kode Tabell A Def. Std 05/ Tabell B NAS 38-klasse SAE 79-klasse /8 / /0 /9 00F / 5 5/9 00 5/0 800F 5/ 3 /0 800 / 300F /3 7 7/ / 8 5 8/ 000 8/3 00F 8/5 9 9/ F 9/ 0 0/ /7 / 5,000 /8 /5,000 3/7 00,000 Sammenligningene over er kun relatert til partikkeltellingsdata. For overensstemmelse med partikkelstandarder, bør det refereres til anbefalte forsøksprosedyrer. 3 Parker Hannifin icountlcm0

37 Referanse ISO partikkelfordelingskurver Typiske systemapplikasjoner og kodenumre Disse typiske applikasjonene og ISO-kodenumrene er tatt fra Storbritannias kontaminerings- og kontrollforskningsprogram (980 98). Ref. AHEM Veiledning til kontamineringskontroll i hydrauliske energisystem 985 Massiv konta ISO kode nr. 5/9 Applikasjon: Maskinverktøy Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse iso No partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse Massiv konta ISO kode nr. 3/0 Applikasjon: Prøvestand i fly Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse iso No partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse 37 Parker Hannifin icountlcm0

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte

Detaljer

icountpd Brukerhåndbok for icountpd

icountpd Brukerhåndbok for icountpd icountpd Brukerhåndbok for icountpd B.84.833_IPD_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering

Detaljer

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Brukerhåndbok. www.dymo.com

Brukerhåndbok. www.dymo.com www.dymo.com Brukerhåndbok Tape ut Baklys LCD-display Av/på Kutt/mate Skriv/ant. kopier Hurtigtaster Strekkode Symbol Bibliotek Avslutt/angretast Slett Navigeringstaster OK Størrelse/CAPS Lagre/sette inn

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Lage moduletiketter... 13 Bruke sikringsduplikatorer... 13 Skrive ut tomme moduler... 13 Lage vertikale etiketter... 13 Endre typen etikett...

Lage moduletiketter... 13 Bruke sikringsduplikatorer... 13 Skrive ut tomme moduler... 13 Lage vertikale etiketter... 13 Endre typen etikett... Brukerhåndbok Innhold Om din nye merkemaskin 5 Komme i gang 5 Koble til strøm 5 Koble til strømadapteren 5 Sette i batteripakken 5 Lade opp batteripakken 6 Sette i batteriene 6 Sette i og ta ut etikettkassetten

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer