icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning"

Transkript

1 icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation

2 Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering av produktet kan resultere i farlig eksponering overfor laserstråling. ADVARSEL Usynlig laserstråling når åpen. Unngå direkte eksponering overfor strålen. Den interne vernehusetiketten på lasermodulen inneholder følgende informasjon: Dette produktet er et klasse I-laserprodukt som er i samsvar med både USA CFR 00.0 & 00. og (BS) EN Vennligst merk at brukere ikke trenger tilgang til laserstrålekilden, og aldri skal ha det. Parker Hannifin icountlcm0

3 Innhold Laserinformasjon... Introduksjon... Funksjoner... Fordeler...5 Strøm til icountlcm0...8 Installere papir og bånd i skriveren...0 Oppstart... Sett klokkeslett... Setting the date...3 Grunnleggende bruk... Uavhengig strømningstest... ISO-modus...7 NAS-modus...8 SAE-modus...9 GOST-modus...0 Angivelse av testidentifiseringskode... Strekkodeleser... Utskrift av testresultat...3 Vis og skriv ut en lagret test etter ID-kode eller testnummer... Utskrift av en lagret test som graf...5 Alarmnivå... Automatisk testing...8 Kalibrering...9 Justering av skjermens lysstyrke...9 Ekstra (alternative) funksjoner...9 Referanse Tolkning av data...30 ISO partikkelfordelingskurver...37 Veiledning for rengjøring av komponenter...0 Hydraulisk kretsdiagram... Logisk diagram... Utstyrsenheter og serielt grensesnitt... Målingsnøyaktighet... Diagnostiske koder...3 Tekniske spesifikasjoner...5 Dimensjoner/målskisse... Dual fluids monitor - icountlcm Driftssjekkliste...8 Bestillingsinformasjon Parker Hannifin icountlcm0

4 Introduksjon Introduksjon icountlcm0 partikkelteuer fra Parker representerer den nyeste teknologien innen analyse av massiv partikkelkontaminering, og er den første bærbare monitoren. icountlcm0 er et komplekst instrument, men gir samtidig stabilitet, enkelthet og forenklet drift. Denne brukermanualen er laget for å lede deg trinn for trinn fra oppstart til måling og tolking av resultatene. Informasjon om Dual fluids monitor icountlcm00 er også tatt med på side 7. De virkelige fordelene med icountlcm0 oppnås ved regelmessig bruk, særlig som en effektiv komparator. En test tar bare to minutter, så icountlcm0 er ideell som standard overvåkingsinstrument av væskekontaminering. Fremfor alt er icountlcm0 designet for å brukes. Funksjoner Testtid Gjentatt testtid Driftsprinsipp Partikkeltelling minutter Hvert. minutt Optisk skanneanalyse og måling av faktiske partikler MTD: +, +, +, +, 38+ og 70+ mikroner ACFTD: +, 5+, 5+, 5+, 50+ og 00+ mikroner Internasjonale koder ISO 7 ; NAS 0 ; SAE 0 Datainnføring Datagjenfinning Kalibrering Rekalibrering Maks. driftstrykk Maks. pumpeytelse Arbeidsforhold Minnelagring Datakompatibilitet Bærbarhet Energibehov systemtilkobling Skriverutstyr Lekkasjefri prøvetaking Sertifisering Oppladbart batteri icountlcm0-deksel Håndsett-deksel 3 tegns to linjers punktmatrise-lcd alfanumerisk tastatur Minnetilgang gir müliqhet for testsøk Ved anerkjente online-metoder bekreftet av relevante internasjonale standard organisasjonsprosedyrer. MTD Via sertifisert primær ISO 7 automatisk partikkelteller ved bruk av ISO 93 prinsipper, med rapportering av partikkeldistribusjon til ISO 0:999. ACFTD I samsvar med ISO 0-prinsipper med rapportering av partikkelfordeling til ISO 0:99 med ekstra µ-kanal for referanse. Konsulter med Parker 0 bar 00 l/min når brukt med System 0-sensorer. Høyere med single point sampler (Konsulter med Parker) icountlcm0 kan brukes ved normal systemdrift 300 testar (rullende minne) Grensesnitt via RS3-forbindelse ved 900 baud-rate Veier kun 8 kg med egen batteripakke Batterimodul eller via Vdc-inngangen Via System 0 in-line-sensorer eller single point sampler Integrert -kolonnes skriver for papirkopier System 0-sensorer sørger for forseglet væskeuttak og ingen inntrenging av forurensninger. Dette produktet etterfølger alle relevante EUs samsvarserklæringer. Standard Vanntett deksel (standard) Vanntett deksel (ekstrautstyr) Parker Hannifin icountlcm0

5 Introduksjon Feilsikringsfunksjoner Spesiell diagnostikk er inkorporert i mikroprosessorkontrollen for å sikre effektiv testing. Datakontroll En spesialdesignet DATオm programvarepakke er vedlagt slik at testresultater kan lastes ned til pc. Kretssystem Tilstrekkelig flyt Ugunstige forhold Inkorporerer et internt diagnoseprogram som sørger for integritet i resultatene Flyttestinnretning sørger for tilstrekkelig flyt Innebygd sporoppvarming under ugunstige forhold kan fås som ekstrautstyr Fordeler Rutinemessig tilstandsovervåking av oljesystemer med icountlcm0 sparer tid og penger. Tilstandsovervåking er nå mulig mens maskineriet opererer icountlcm0 forhindrer produksjonsnedetid. Umiddelbare, nøyaktige resultat fås i henhold til internasjonale standarder i papirkopiformat. Det betyr at beslutninger om systemvedlikehold kan tas umiddelbart. icountlcm0 sørger for at maskineriets hydrauliske systemer i produksjoner i henhold til ISOrenhetsstandarder. Datainnføring gjør at individuelle loggdetaljer for utstyrstester kan registreres. Testresultater lean qjenfinnes fra minne via håndsettet. Grafisk fremstilling av data for opp til 30 testresultat kan velges og srives ut på printeren. Automatisk logging av testsyklus på opp til 300 tester kan velges via håndsettet. Brukervennlig instrument forbedrer fortrolighet og forståelse hos service- og vedlikeholdspersonale. Tilvirket av lett Lean ekspandert integralskum som er både holdbart og sterkt. icountlcm0 er fullstendig bærbar og kan like enkelt brukes i feltet som i laboratoriet. PC-grensesnitt tilgjengelig for nedlasting av data til kompatibel datamaskin, ved hjelp av Laser LCM0s RS3 serielle port ved 900 baud. En intern diagnostisk funksjon sørger for at icountlcm0 alltid fungerer nøyaktig og stabilt. Kommer i en Astraboard koffert. Automatisk kalibreringspåminnelse. 5 Parker Hannifin icountlcm0

6 Introduksjon Monitor forside Av-/påknapp Bærerem Skriverdeksel Endebryterkontakt Skjerm for håndsett Håndsett Hydraulisk slange Funksjonstaster Batterimodul Testventil (startventil) Hovedhus Monitor bakside Av-/pånapp Skriverdeksel Bærerem Slangeholder RS3 utgangsport (dekket) Parker Hannifin icountlcm0

7 Introduksjon Håndsett Alfanumerisk display Funksjonstaster Funksjonen som er tilordnet hver av disse tre tastene vises på den nederste linjen på det alfanumeriske displayet Papirmating Alfanumeriske taster Velg alternativ til venstre, gå bakover gjennom koblede skjermvisninger osv. Velg alternativ til høyre, gå fremover gjennom koblede skjermvisninger osv. 7 Parker Hannifin icountlcm0

8 Introduksjon Strøm til icountlcm0 icountlcm0 kan drives med strøm fra: en oppladbar batteripakke. Denne leveres som et tilbehør med batteriladeren se Bestillingsinformasjon på side 9. en utskiftbar batteripakke. Batterirommet tar seks LR0 ALKALINE-batterier. LR0-batterier er tilgjengelige, de er også kjent som Type D- eller 3A-batterier. Lading av den oppladbare batteripakken Trinn Løsne de to festeskruene helt og ta ut batterirommet. Advarsel: Vær forsiktig slik at du ikke kortslutter terminalplatene. For å lade enheten fester du den løse ledningen på Vdc-strømforsyningen til kontakten på den oppladbare batteripakken. Tuppen på jackkontakten skal være positiv. Koble støpselet til et strømuttaket og slå på. Den røde LED-lampen på den oppladbare batteripakken blinker for å vise at enheten lades. 3 Når batteriet er fullt ladet, lyser LED-lampen kontinuerlig. Koble fra Vdc-strømforsyningen, sett batterirommet på plass og skru til de to skruene. Obs: Når partikkeltelleren viser advarsel om svakt batteri, bør du lade opp batteriene umiddelbart. Batteripakker som lagres eller er montert i enheter, bør lades opp hver tredje måned. Kapasitet til batteripakken reduseres betydelig hvis batteriene forblir utladet i lengre perioder. 8 Parker Hannifin icountlcm0

9 Introduksjon Bruke den utskriftbare batteripakken Trinn Ta ut batterirommet Merk deg diagrammet på undersiden av batteripakken. Det viser hvordan batteriene skal plasseres i pakken (dvs. batterienes polaritet) 3 Sett inn et komplett sett med nye batterier i rekkefølgen som vises. De første to batteriene vender nedover: De neste fire batteriene vender oppover. Sett batterirommet på plass. 9 Parker Hannifin icountlcm0

10 Introduksjon Installere papir og bånd i skriveren Trinn Løsne de to festeskruene og ta ut skriverdekselet og rulleakselen. Plasser den nye båndkassetten i skriveren. ned til kassetten sitter på plass og kontroller at båndet ikke er vridd. 3 Før enden av papirrullen under skriverkassetten og skriverrullen. 0 Parker Hannifin icountlcm0

11 Introduksjon på papirmaterknappen på den håndholdte enheten til papiret kommer til syne gjennom skriverens papirmateråpning. 5 Plasser papirrullen i papirbrønnen. Kontroller at rulleakselen av metall er justert riktig i åpningene. Før papiret gjennom papiråpningen i dekselet (ved hjelp av papirmaterknappen på den håndholdte enheten). Sett dekselet til icountlcm0 på plass og fest de to skruene. Parker Hannifin icountlcm0

12 Oppstart Oppstart Innstilling av icountlcm0 for registrering av klokkeslett og dato for tester Sett klokkeslett Trinn Slå på icountlcm0 Fjern håndsettet og sjekk at skjermbildet for oppstart vises. MODE PRINT Change / Std 3 og hold skjermen. MODE i fem sekunder. RESET DATA Y/N vises på For å tømme alle lagrede testresultater fra icountlcm0-minnet, trykk for å fjerne markøren under Y og trykk MODE. Hvis du ikke vil tømme icountlcm0-minnet, må du sjekke at markøren er under N (trykk hvis ikke) og trykke MODE. Skjermbildet for klokkeslett vises med et blinkende første siffer. RESET DATA Y/N? : TIME 5 Angi korrekt klokkeslett ved bruk av det numeriske tastaturet. Angi klokkeslettet ved bruk av -timers klokken. For å angi 09.30, for eksempel: 0 9 : TIME. Når du har angitt det siste sifferet, blinker det første sifferet igjen. Hvis du gjør en feil, taster du bare inn klokkeslettet igjen ved å overskrive den tidligere angivelsen. 0 9 : 3 0 TIME 7 Når tiden vises riktig, trykker du MODE for å akseptere. Parker Hannifin icountlcm0

13 Oppstart Setting the date Trinn Når du har bekreftet tiden ved å trykke MODE, vises skjermbildet med blinkende første siffer : : DATE Angi korrekt dato ved bruk av det numeriske tastaturet. For å angi. august 005 for eksempel: : 0 : DATE 3 : 08 : 0 DATE : 08 : 0 DATE 5 Når korrekt dato vises, trykk MODE. 3 Parker Hannifin icountlcm0

14 Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk icountlcm0 er nå klar til å sjekke renheten på den hydrauliske oljen i systemet ditt. Du kan gjøre avlesninger ved fullt driftstrykk (maks. 0 bar). Merk: icountlcm0 kommer fylt med hydraulisk olje og må muligens skylles før bruk. Trinn Koble de hydrauliske slangene fra slangeholder. icountlcm0 er designet for bruk i forbindelse med System0 størrelse 0, og industrielle sensorer eller SPS. Størrelse Diameter Merk: Monitorer for aggressive væsker må kobles til en spesiell System 0-sensor eller SPS. 3 Kontroller at sensoren er installert med pilen i flytretningen. Driftsviskositet er 00 cst. Sørg for et driftstrykk på minimum bar. Sørg for tilstrekkelig oljeflyt gjennom sensoren: Størrelse Gjennomstrømning 0 liter pr. minutt 0 liter pr. minutt 0 liter pr. minutt Skru av kun vernehettene og. Parker Hannifin icountlcm0

15 Grunnleggende bruk Koble rød slange løst til sensorinntaket. 5 Koble gul slange løst til sensoruttaket. Skru samtidig begge koplingene fast for hånd. icountlcm0 er nå koblet til væsken som skal sjekkes. Vi anbefaler at icountlcm0 kobles til operativsystemsensoren i fem minutter for å la væsketilstanden stabiliseres før testen startes. Vi anbefaler også at du gjør en uavhengig flytkontroll hvis det er høyviskositetsolje og liten flyt gjennom System 0-sensoren, eller hvis enheten brukes uten sporoppvarmingsalternativet under kalde forhold. 5 Parker Hannifin icountlcm0

16 Grunnleggende bruk Uavhengig strømningstest Trinn Slå på icountlcm0. og hold i fem sekunder. 3 Strømningstesten begynner og displayet viser: Etter omtrent 30 sekunder er strømningstesten fullført, og testresultatene vises. MANUAL FLOW TEST IN PROGRESS Flowrate Test Flowrate : Good Delta T :.5C Press MODE to Continue 5 Kontroller ΔT (Delta T-verdi endring i temperatur). En ΔT på 03,0 C eller lavere kreves for en vellykket test. Hvis ΔT er høyere enn 03,0 C, bør gjennomstrømningen gjennom System 0-sensoren økes eller systemets oljetemperatur heves. Gjenta fra trinn. Velg ISO- eller NAS-standard. Denne bestemmer formatet til testdataene som lagres. MODE PRINT ISO/ NAS ç ISO 7 Sjekk displayet. Du kan fortsette hvis ventilsymbolet eller vises. 8 Drei ventilen 90 i vist retning. Ventilposisjonen kan kontrolleres øverst på monitoren. eller foran på monitoren. Viktig: Du må bare dreie på ventilen når du starter en test og bare hvis ventilsymbol: eller vises. Testen starter straks Hver test tar omtrent to minutter. En fremdriftslinje på displayet viser hvor langt testen har kommet. Under hver test vises riktig testnummer. Dette eksempelet viser at test nummer 0 pågår. TEST NUMBER 0 [ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ] ISO MODE PRINT ISO/ NAS Parker Hannifin icountlcm0

17 Grunnleggende bruk ISO-modus MERK: Følgende skjermbilder viser MTD-kalibrerte data. Under alle tester vises en foreløpig verdi. Trinn Når testen er fullført, vises ISO-koden automatisk. : 0 : ISO Partikkelmengde Alle partikkelmengder vises per 00 ml prøvemengde. For å vise et mengdetall for µ-partiklene trykker du på MODE. >µ 35 ISO 3 For hver gang du trykker vises partikkelmengdetall for henholdsvis µ-, µ-, µ-, 38µ- og 70µ-partikkelstørrelser. >70µ 0 ISO på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. >38µ ISO 7 Parker Hannifin icountlcm0

18 Grunnleggende bruk NAS-modus Når testen er fullført, vises NAS-koden automatisk. Trinn på Change/Std for å velge NAS-modus. NASklassekoden vises på skjermen. NAS Partikkelmengde Alle partikkelmengder er basert på 00 ml prøvemengde. For å vise NAS-mengde for µ- til µ-partikler trykker du på MODE. µ-µ 77 NAS 3 For MTD vil hvert trykk på vise partikkelmengde for henholdsvis µ-, µ-, 38µ-, 38 70µ- og 70µ-partikkelstørrelser. >70µ 0 (ACFTD viser partikkelmengder for henholdsvis 5 5µ-, 5 5µ-, 5 50µ-, 50 00µ- og 00µ-partikkelstørrelser.) NAS på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. 38µ-70µ NAS 8 Parker Hannifin icountlcm0

19 Grunnleggende bruk SAE-modus Når testen er fullført, vises SAE-koden (AS059) automatisk. Trinn på Change/Std for å velge SAE-modus. AS059- klassekoden vises på skjermen. A B 8C D AS059 Partikkelmengde Alle partikkelmengder er basert på 00 ml prøvemengde. For å vise AS05-mengdetall for µ-partiklene trykker du på MODE. >µ 35 AS059 3 For MTD vil hvert trykk på vise partikkelmengdetall for henholdsvis µ-, µ-, µ-, 38µ- og 70µ-partikkelstørrelser. >70µ 0 (ACFTD viser partikkelmengder for henholdsvis 5µ-, 5µ-, 5µ-, 50µ- og 00µ-partikkelstørrelser.) AS059 på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. >38µ AS059 9 Parker Hannifin icountlcm0

20 Grunnleggende bruk GOST-modus Når testen er fullført, vises GOST-koden automatisk. Trinn på Change/Std for å velge GOST-modus. GOSTklassekoden vises på skjermen. GOST Partikkelmengde Alle partikkelmengder er basert på 00 ml prøvemengde. For å vise GOST-mengde for 5µ- til 0µ-partikler trykker du på MODE. 5µ-0µ 8039 GOST 3 Hvert trykk på viser partikkelmengder for henholdsvis 0 5µ-, 5 50µ-, 50 00µ- og >00µ-partikkelstørrelser. >00µ GOST på for å vise partikkelmengde for en tidligere klasse. 50µ-00µ 0 GOST 0 Parker Hannifin icountlcm0

21 Grunnleggende bruk Angivelse av testidentifiseringskode Du kan angi en testidentifikasjonskode på opp til 3 tegn for et testnummer. Trinn MODE tre ganger for å gå forbi ISO/NAS og til modus for angivelse av serienummer. PLEASE ENTER A TEST ID CODE vises. Hver tast på tastaturet har fire tegn assosiert med seg (som en mobiltelefon). på hver tast flere ganger opp til fire ganger for å få ønsket tegn. For eksempel: PLEASE ENTER A TEST ID CODE på nytt A på nytt B på nytt C 3 på en annen tast for å angi neste tegn. For å angi to tegn ved bruk av samme tast, trykker hvert tegn. For å angi, for eksempel: du mellom på nytt Når du er ferdig med å angi identifikasjonskoden, dreier du på styreventilknotten. Koden legges inn i minnet til icountlcm0 og testen starter. 5 Tidligere angitt identifikasjonskode vises automatisk ved starten av hver nye test. Hvis du vil at identifikasjonskoden skal være unik for hver test, begynner du ganske enkelt å skrive inn den nye koden. Gjeldende kode slettes så snart du skriver inn det første tegnet. på for å slette et tegn du har skrevet inn ved en feil. Identifikasjonskoden skrives ut med testnummeret på hver utskrift. Parker Hannifin icountlcm0

22 Grunnleggende bruk Strekkodeleser Strekkodeleseren finnes som ekstrautstyr (selv om den er standard på icountlcm0.03). Den lar deg angi en 3-tegns serieidentifikasjon eller testdata mot testnummeret fra en standard 39-strekkode. Konsulter Parker dersom du ønsker mer informasjon. Trinn Koble strekkodeleseren til kontakten. MODE tre ganger for å gå forbi ISO/NAS og til modus for angivelse av serienummer. PLEASE ENTER A TEST ID CODE vises. 3 Sett strekkodeleseren til venstre for strekkoden og dra leseren over koden i én bevegelse. En vellykket oppføring bekreftes av et enkelt pip. PLEASE ENTER A TEST ID CODE Merk: Hvis du vil legge til data manuelt, trykker du MODE på nytt, eller venter i 50 sekunder til markøren vises i øverste venstre hjørne Når identifikasjonskoden vises, må du dreie på styreventilknotten. Koden legges inn i minnet til icountlcm0 og testen begynner. 5 Identifikasjonskoden skrives ut med testnummeret på hver testutskrift. Parker Hannifin icountlcm0

23 Grunnleggende bruk Utskrift av testresultat Trinn PRINT én gang for å skrive ut det siste resultatet. Skriveren skriver ut enhetsnummer, dato, klokkeslett, dato og testnummer med korrekt standardkode (ISO, NAS eller SAE (AS059)), etterfulgt av partikkeltellingene. Slik skriver du ut resultatene av alle utførte tester til dato: på Print-knappen to ganger PRINT PRINT på PRINT en tredje gang for å avbryte utskriften. Eksempler på testutskrifter (for MTD) ISO-modus NAS-modus SAE-modus GOST-modus MERK: Hvis testmengdetallet er utenfor området for en bestemt standard, vises 00 (under området) eller 99 (over området). 3 Parker Hannifin icountlcm0

24 Grunnleggende bruk Vis og skriv ut en lagret test etter ID-kode eller testnummer Trinn og hold i to sekunder DATA RETRIEVAL- Y/N/ESC? 3 for å velge Y DATA RETRIEVAL- Y/N/ESC? MODE Velg S forå velge en test etter serienummer eller T for å velge en test etter testnummer. SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? for å velge T. SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? 5 MODE DATA RETRIEVAL- ENTER TEST NO ID Angi ønsket testnummer. RANGE IS Press MODE for å vise testen. >µ(c) PRINT for å skrive ut testen (test 0 i dette eksempelet). For å skrive ut test 0 til test 00, trykker du Print igjen under utskrift av test 0. 8 MODE For å vise og skrive ut flere resultater, velger du Y. Velg N for å gå tilbake til tom skjerm. RETRIEVE MORE RESULTS Y/N? Parker Hannifin icountlcm0

25 Grunnleggende bruk Utskrift av en lagret test som graf Slik skriver du ut et utvalg av testresultater som en graf etter ID-kode eller testnummer. Trinn og hold i to sekunder for å velge Y MODE GRAPH PRINTOUT Y/N/ESC? SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? 3 Velg S for å velge en test etter serienummer eller T for å velge en test etter testnummer. for å velge T. SERIAL OR TEST NUMBER- S/T? 5 MODE Angi første ønskede testnummer. MODE Angi ønsket siste testnummer. på MODE for å starte utskrift av diagrammet. ENTER FIRST TEST NUMBER: ENTER LAST TEST NUMBER: GENERATING GRAPH PLEASE WAIT... a. Diagrammer skrives ut nedover siden og ikke på tvers. b. Nærliggende punkt på diagrammet henger sammen med en sammenhengende linje. c. Utskrifter for µ(c) og µ(c) i ISO viser separate diagrammer for hver. d. Utskrifter inas viser ett diagram. e. Maksimalt 30 tester kan skrives ut som diagrammer fra én forespørsel. 7 Når det er fullført, vises følgende melding: For å skrive ut flere grafer, velger du Y. for å gå tilbake til tom skjerm, velger du N PRINT MORE GRAPHS Y/N? 5 Parker Hannifin icountlcm0

26 Grunnleggende bruk Alarmnivå icountlcm0 inkluderer et innebygd koplingsrelé som kan utløses når et forhåndsinnstilt alarmnivå er nådd. Relékontakter kan brukes til å slå på eller av en ekstern enhet koplet til endebryterkontakten. Kontakttilkoplingene vises i kablingsdiagrammet under. N/O N/C 3 Kontaktklassifiseringen er 5A ved 0V AC eller DC. Merk: Brukeren er ansvarlig for valg av egnet klassifisert kopling og kabel for den eksternt kontrollerte enheten. Redigering av alarmnivå Alarmnivå settes individuelt for µ-, 5µ- and 5µ-partikkelstørrelser. Trinn og hold i to sekunder. EDIT ALARM LEVEL Y/N/ESC? for å velge Y EDIT ALARM LEVEL Y/N/ESC? 3 Angi kodenivået for µ som alarmen skal utløses ved når det er over. Press MODE for å gjenta denne prosessen for 5µ og 5µ. Når alle tre nivå er angitt, viser skjermen: µ LIMIT LIMIT LEVELS SET Aktivering av alarmnivå Etter aktivering, hvis noen av de forhåndsinnstilte alarmnivåene er overskredet under en manuell eller automatisk test, utløses alarmreleet og en eventuelt ekstern tilkoplet enhet aktiveres. og hold i to sekunder. LEVEL TESTING Y/N/ESC? for å velge Y LEVEL TESTING Y/N/ESC? 3 MODE for å velge Y. Enheten vil kjøre på ubestemt tid, uansett om alarmen er utløst eller ikke. MODE for å velge N. Enheten vil stoppe testkjøringen når alarmen utløses. CONTINUOUS Y/N? Parker Hannifin icountlcm0

27 Grunnleggende bruk Manuell drift av endrebryterreleet Du kan bruke endebryterreleet manuelt for testformål, for eksempel før en testkjøring. Trinn og hold i to sekunder LIMIT SWITCH RELAY ON Y/N/ESC? 3 for å velge y LIMIT SWITCH RELAY ON Y/N/ESC? MODE Endebryterreleet forsynes med energi (dvs. at det er kontakt mellom pin og pin i relékontakten). Velg N i trinn for å slå av releet. 7 Parker Hannifin icountlcm0

28 Grunnleggende bruk Automatisk testing Den automatiske testfunksjonen brukes til å kjøre en serie tester ved forhåndsdefinerte tidsintervall. Merk at automatisk testing ikke kan brukes når icountlcm0 er koblet til offline prøvetakerflaske. Trinn og hold i to sekunder for å velge Y MODE Angi ønsket starttid. MODE Angi testintervallet (antall minutter mellom hver test). MODE Angi antall tester som skal kjøres. MODE for å velge Y dersom du ønsker en utskrift av hvert testresultat. MODE for å velge Y for å starte testen. MODE Testingen starter når de to klokkeslettene sammenfaller. 9 Dette skjermbildet vises rett før testen finner sted. Dette følges umiddelbart etter testenstarter. Midlertidige tellinger vises mens testen pågår. AUTOMATIC TESTING Y/N/ESC? ENTER TEST START TIME: 3:8 TEST INTERVAL (-999 min): ENTER NUMBER OF TESTS TO RUN: PRINT RESULTS Y/N? START TESTING Y/N? TIME NOW: 3: START AT: 3:5 TEST NUMBER 00 FLUSHING TEST NUMBER 00 COUNTING 0 MODE for å avbryte gjeldende testsyklus. Når alle tester er fullført, vises følgende skjermbilde. WAITING... MODE TO ABORT AUTOMATIC TESTING COMPLETE MODE for å gå tilbake til tom skjerm. 8 Parker Hannifin icountlcm0

29 Grunnleggende bruk Kalibrering Når du slår på enheten, sjekker den datoen som lagret i sanntidsklokken mot datoen lagret som neste kalibreringsdato. Hvis datoen er innenfor fire uker før kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: CALIBRATION DUE (Eksempelet over er for kalibreringsdatoen 0. september 005). For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Dersom enheten passerer kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: CALIBRATION OVERDUE For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Justering av skjermens lysstyrke icountlcm0 kommer med standard fabrikkinnstillinger for baklys og lysstyrke. Disse innstillingene kan endres ved bruk av hurtigtastfunksjoner som følger: og hold og trykk så for lysere skjermbilde. og hold og trykk så for mørkere skjermbilde. og hold og trykk så for å slå på baklys. og hold og trykk så for å slå av baklys. Merk: Når icountlcm0 slått av, tilbakestilles baklysfunksjonen. Hvis du fremdeles ønsker baklys når icountlcm0 slått på igjen, må det aktiviseres på nytt. Lagring av lysstyrkeinnstillinger for skjermbildet Når skjermbildets lysstyrke er satt til ønsket nivå, kan du lagre innstillingen ved å trykke og holde og samtidig, og følge instruksene på skjermen. Ekstra (alternative) funksjoner Når icountlcm0 brukes sammen med DATµm-programmet, kan enheten utføre ekstra funksjoner, inkludert: Automatisk testing Rutekartlegging. 9 Parker Hannifin icountlcm0

30 Referanse Referanse Tolkning av data Forurensende partikler i hydrauliske systemer varierer i størrelse, form og mengde. De mest skadelige forurensende partiklene er vanligvis mellom og mikrometer. ISO-koden er den foretrukne metoden for å rapportere om mengden av forurensende partikler. ISO-kodenummeret korresponderer med tre forurensningsnivåer. Det første nummeret representerer antall partikler som er større enn µ(c) per 00 milliliter væske, det andre nummeret partikler som er større enn µ(c) per 00 milliliter væske og det tredje nummeret partikler som er større enn µ(c) per 00 milliliter væske. Nedenfor ser du en tabell som viser faktiske forurensningsresultater for testing av slitestyrken til en hydraulisk pumpe med en testrigg. Partikkelstørrelse µ µ µ µ 38µ Ant. partikler per 00 ml olje ISO-Code: 3/9/ Antall partikler pr. milliliter større enn indikert størrelse , 8 5,5,3, 3,, 8 5,5,3, 3,, 8 9 Partikkelstørrelse, μm Vær oppmerksom på at interpolasjon (dvs. beregning innenfor det målte området) er akseptabel, ekstrapolasjon (dvs. beregning utenfor det målte området) er ikke. 30 Parker Hannifin icountlcm0

31 Referanse ISO0 partikkelfordelingskurve Inkludert diverse ISO-nivå kontamineringstrinn Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse iso No iso 8/5 iso 7/ iso /3 0 iso 5/ 9 8 iso / 7 iso 3/ Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 3 Parker Hannifin icountlcm0

32 Referanse ISO ISO klasse antall partikler pr. 00 ml Opp til og inkludert Antall partikler For eksempel: Kode 0/8/3 indikerer at det er mellom og partikler større enn mikroner, og mellom og partikler større enn 5 mikroner og mellom 000 og 8000 partikler større enn5 mikroner. 3 Parker Hannifin icountlcm0

33 Referanse NAS 38-skjema Størrelsesomfang µm 5 5µm 5 5µm 5 50µm 50 00µm >00µm Klasser (basert på maksimale kontamineringsgrenser, partikler pr. 00 ml) , , ,000, ,000, ,000 5, ,000 9,000, ,0,000 8,00 3, Parker Hannifin icountlcm0

34 Referanse SAE-tabell (AS059 rev E) Maksimum partikklelmengde (partikler/ml) MTD >µm(c) >µm(c) >µm(c) >µm(c) >38µm(c) >70µm(c) ACFTD >µm >5µm >5µm >5µm >50µm >00µm Størrelseskode A B C D E F , , ,000 9, ,000 38, ,000 77,900 3, ,000 5,000 7, ,000 3,000 55, ,000 3,000,000 9, ,000,50,000,000 39, MTD: ACFTD: ISO7 (tall for kalibreringsmikroskop eller optisk mikroskop partikkelstørrelse basert på projisert områdeekvivalent diameter) ISO0 (tall for kalibreringsmikroskop eller optisk mikroskop partikkelstørrelse basert på lengste dimensjon) 3 Parker Hannifin icountlcm0

35 Referanse GOST 7-00-tabell Størrelsesområde 5 0µm 0 5µm 5 50µm 50 00µm >00µm Partikkelforurensningnivå etter klasse (partikler per 00 ml) GOST-standarden er utviklet av Technical Committee of Standardization TK 8 Ensuring Industrial Cleanliness og ble innført av regjeringen i Russland. Den ble vedtatt av Inter-governmental Committee of Standardization, Metrology and Certification (protokoll nr. 9, datert. mai 00). 35 Parker Hannifin icountlcm0

36 Referanse ISO/NAS/SAE sammenligningsskjema BS 550/ ISO/DIS 0 kode Tabell A Def. Std 05/ Tabell B NAS 38-klasse SAE 79-klasse /8 / /0 /9 00F / 5 5/9 00 5/0 800F 5/ 3 /0 800 / 300F /3 7 7/ / 8 5 8/ 000 8/3 00F 8/5 9 9/ F 9/ 0 0/ /7 / 5,000 /8 /5,000 3/7 00,000 Sammenligningene over er kun relatert til partikkeltellingsdata. For overensstemmelse med partikkelstandarder, bør det refereres til anbefalte forsøksprosedyrer. 3 Parker Hannifin icountlcm0

37 Referanse ISO partikkelfordelingskurver Typiske systemapplikasjoner og kodenumre Disse typiske applikasjonene og ISO-kodenumrene er tatt fra Storbritannias kontaminerings- og kontrollforskningsprogram (980 98). Ref. AHEM Veiledning til kontamineringskontroll i hydrauliske energisystem 985 Massiv konta ISO kode nr. 5/9 Applikasjon: Maskinverktøy Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse iso No partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse Massiv konta ISO kode nr. 3/0 Applikasjon: Prøvestand i fly Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse iso No partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 00 ml større enn indikert størrelse 37 Parker Hannifin icountlcm0

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

ACM20.2032. Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin. P.849132, utgave 3. Parker Hannifin, 2007. www.parker.com/cmc

ACM20.2032. Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin. P.849132, utgave 3. Parker Hannifin, 2007. www.parker.com/cmc ACM20.2032 Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin P.849132, utgave 3 Parker Hannifin, 2007 www.parker.com/cmc ACM20.2032 Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin P.849132, utgave 3 Parker Hannifin,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 3 OG THERMO SKRIVER

BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 3 OG THERMO SKRIVER BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 3 OG THERMO SKRIVER (c) Emit 12.april 2003, rev 3 Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b.

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b. Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b Emit AS Bedriftsvn. 10 N-0950 OSLO e-mail: emit@emit.no www.emit.no tel: 22 91 03 00 EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK BRUKERHÅNDBOK INVITASJON Art.nr. 5851 100 801 Bowmonk Ltd, Diamond Road, Norwich, NR6 6AW, UK Tlf.: (44) (0) 1603 485 153 - Faks: (44) (0) 1603 418 150 E-post: sales@bowmonk.com - Web: www.bowmonk.com

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Marsden M200 Stolvekt

Marsden M200 Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO Marsden M200 Stolvekt Brukermanual for M200 Stolvekt OVERSIKT Strømforsyning... 2 Spesifikasjoner... 2 Vedlikehold........ 2 1.0 Grunnleggende

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG WWW.SERVI.NO INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Langt de fleste problemer med og driftsforstyrrelser i hydraulikkanlegg skyldes forurensninger i rørene som føres

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk INNHOLD Installering (Alle 3 N m-, 10 N m- og 25 N m-modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255) 4 Teknisk

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Denne informasjonen kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og - tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer