Boot Camp Installering og klargjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boot Camp Installering og klargjøring"

Transkript

1 Boot Camp Installering og klargjøring

2 1 Innhold 3 Boot Camp 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Hvis du allerede har brukt en betaversjon av Boot Camp 5 Oppgradere Windows XP til Windows Vista 5 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent 6 Opprette en partisjon for Windows 8 Trinn 2: Installer Windows 9 Velge Windows-partisjonen 10 Formatere Windows-partisjonen 11 Klargjøre Windows 12 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne for Windows 13 Starte fra Mac OS X eller Windows 13 Velge standardoperativsystem 14 Velge et operativsystem under oppstart 15 Bruke Windows på Mac 15 Bruke et Apple-tastatur sammen med Windows 16 Bruke funksjonstastene på et Apple Keyboard-tastatur 16 Høyreklikke 16 Rulle med en styreflate 17 Bruke en Apple Remote-fjernkontroll 18 Bruke Bluetooth-enheter sammen med Windows 19 Mate ut plater 19 Stille inn maskinen til å starte på nytt automatisk etter strømbrudd 19 Bruke verktøy fra tredjepartsleverandører 20 Fjerne Windows fra maskinen 21 Problemløsing 25 Mer informasjon, support og tilbakemelding 2

3 1 Boot Camp Bruk Microsoft Windows på en Intel-basert Macintosh-maskin. Innledning MERKNAD: Ta sikkerhetskopi av alle data på maskinen før du bruker Boot Camp, og ta jevnlig sikkerhetskopi av alle data på maskinen i den perioden du bruker programvaren. Med Boot Camp kan du installere Windows på Intel-baserte Macintosh-maskiner ved hjelp av en Microsoft Windows-installeringsplate som du har. Windows installeres på en egen partisjon. Etter installeringen kan du bruke enten Windows eller Mac OS X på Macintosh-maskinen. Programmet Boot Camp-assistent hjelper deg med å opprette Windows-partisjonen og starte Macintosh-maskinen på nytt ved hjelp av Windows-installeringsplaten. Deretter følger du disse instruksjonene for å installere Windows og programvaredrivere som gjør det mulig å bruke Windows sammen med Macintosh-maskinvaren. Viktig: Før du starter Boot Camp-assistent, skriver du ut dette dokumentet. Det inneholder informasjon du trenger under installeringen av Windows. 3

4 Dette trenger du Her er en oversikt over det du trenger for å installere og klargjøre Windows på en Mac:  En Intel-basert Macintosh-maskin med:  USB-tastatur og -mus eller innebygd tastatur og styreflate  Mac OS X versjon 10.5 eller nyere (den nyeste versjonen av Mac OS X anbefales)  Innebygd optisk stasjon, eller, hvis maskinen ikke har en innebygd optisk stasjon, en kompatibel ekstern optisk stasjon Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker maskinen sammen med en ekstern optisk stasjon, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med maskinen.  alle firmwareoppdateringer til datamaskinen Du finner informasjon om oppdatering av systemprogramvare og -firmware på maskinen på side 21.  En Mac OS X Leopard-installeringsplate, som kan være ett av følgende:  en Mac OS X Leopard-plate (følger med alle kjøpte versjoner av Leopard)  Mac OS X Install Disc 1 (følger med alle Macintosh-maskiner som har Leopard forhåndsinstallert)  Minst 10 GB ledig plass på disken du installerer på  Boot Camp-assistent (ligger i /Programmer/Verktøy/)  Windows XP Home Edition eller Professional med Service Pack 2 eller nyere, eller Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate Viktig: Du må bruke én enkelt installeringsplate med en fullversjon av Windows (Service Pack 2 kreves for Windows XP). Du må ikke bruke en oppgraderingsversjon og heller ikke installere en eldre versjon av Windows XP og forsøke å oppdatere den til SP2 eller nyere. Bruk kun 32-bitsversjoner av Windows. Hvis du har en Mac Proeller MacBook Pro-maskin som kom i salg tidlig i 2008 eller senere, kan du bruke en 64-bitsversjon av Windows Vista. Hvis du allerede har brukt en betaversjon av Boot Camp Hvis dette er første gang du bruker Boot Camp, kan du hoppe over dette avsnittet og gå til «Installeringsoversikt» på side 5. Hvis du allerede har installert Boot Camp Beta på maskinen og brukt det til å opprette en Windows-partisjon og installere Windows, trenger du ikke å partisjonere harddisken eller installere Windows på nytt. Følg instruksjonene nedenfor for å installere nye og oppdaterte Mac-drivere for Windows. Viktig: Hvis du har tilpasset Windows-miljøet, skriver du ned innstillingene før du oppdaterer driverne. Slik installerer du nye og oppdaterte Mac-drivere for Windows: 1 Start Macintosh-maskinen på nytt fra Windows-partisjonen. 4

5 2 Sett inn Mac OS X Leopard-installeringsplaten. Hvis installereren ikke starter automatisk, blar du deg gjennom innholdet på platen ved hjelp av Windows Utforsker og dobbeltklikker på setup.exe-filen i Boot Camp-mappen. 3 Klikk på Reparer. Merk: Hvis du bruker programmet MacDrive fra MediaFour, er det mulig at Boot Campmappen ikke vises. Du kan vise den ved å høyreklikke på CD-stasjonen i Windows Utforsker og velge MacDrive > Vis Windows-filer. Oppgradere Windows XP til Windows Vista Du kan oppgradere Windows XP til Windows Vista ved hjelp av en lisensiert versjon av Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate. Etter at du har oppgradert til Windows Vista, må du installere Boot Camp-driverne på nytt. Slik oppgraderer du Windows XP til Windows Vista: 1 Start Macintosh-maskinen på nytt fra Windows-partisjonen. 2 Sett inn Windows Vista-installeringsplaten eller -oppgraderingsplaten. 3 Følg instruksjonene som fulgte med Windows Vista. 4 Når du har fullført Windows Vista-oppgraderingen, setter du inn Mac OS X Leopardinstalleringsplaten. Hvis installereren ikke starter automatisk, blar du deg gjennom innholdet på platen ved hjelp av Windows Utforsker og dobbeltklikker på setup.exe-filen i Boot Camp-mappen. Installeringsoversikt Du må utføre følgende trinn for å installere Windows på en Macintosh-maskin: Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. Boot Camp-assistent hjelper deg med å: Â Opprette en partisjon for Windows Boot Camp-assistent oppretter en partisjon for Windows på maskinens startdisk eller en annen intern disk. Â Starte installeringen av Windows Boot Camp-assistent setter i gang installeringen av Windows for deg. Trinn 2: Installer Windows. Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne på Windows-volumet. Viktig: Før du starter installeringen, forsikrer du deg om at du har en sikkerhetskopi av viktig informasjon som er lagret på maskinen. 5

6 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent Boot Camp-assistent hjelper deg med å opprette en ny partisjon for Windows og setter i gang installeringen av Windows for deg. Viktig: Hvis du bruker en bærbar maskin, kobler du den til strømnettet før du fortsetter. Slik bruker du Boot Camp-assistent: 1 Logg inn på en administratorkonto på maskinen, avslutt alle åpne programmer, og logg av eventuelle andre brukere på maskinen. 2 Åpne Boot Camp-assistent (ligger i /Programmer/Verktøy/), og følg instruksjonene på skjermen. Du finner mer informasjon i de neste avsnittene. Opprette en partisjon for Windows Boot Camp-assistent hjelper deg med å opprette en ny partisjon for Windows på en intern disk. Assistenten partisjonerer startdisken og oppretter en ny partisjon for Windows uten å slette Mac OS X-systemet du har fra før. Hvis du har flere interne disker på maskinen, kan du opprette en ny partisjon på en av diskene eller bruke en hel disk til Windows. Les «Opprette en partisjon på en maskin med flere interne disker» på side 7. Når du oppretter Windows-partisjonen, kan du velge mellom å bruke 32 GB, bruke halve disken til Windows eller angi en størrelse. Windows-partisjonen må være minst 5 GB, og det må være igjen minst 5 GB ledig plass på Mac OS X-partisjonen. 6

7 Slik oppretter du en partisjon for Windows: 1 Angi størrelsen på Windows-partisjonen. Les i Windows-installeringsdokumentasjonen for å finne ut hvilken partisjonsstørrelse som passer best for systemet ditt. Windows Vista krever mer diskplass enn Windows XP. Merk: En partisjon som er større enn 32 GB, kan ikke formateres som et FAT-volum. Les «Formatere Windows-partisjonen» på side Klikk på Partisjoner. Boot Camp-assistent oppretter den nye Windows-partisjonen. Den opprinnelige Mac OSpartisjonen, med all programvaren din og alle filene dine, forblir urørt. Du kan bruke Boot Camp-assistent til å fjerne partisjonen hvis du senere vil gå tilbake til å ha kun en Mac OS X-partisjon (les side 20). Opprette en partisjon på en maskin med flere interne disker Hvis du installerer Windows på en maskin som har mer enn én intern disk, velger du hvilken disk du vil ha Windows-partisjonen på. Du kan:  opprette en ny partisjon for Windows på én av de interne diskene  slette en disk som ikke er startdisk, og opprette én enkelt partisjon for Windows Hvis du allerede har partisjonert en disk, kan du gjenopprette disken til én enkelt Mac OS X-partisjon. I «Opprett eller fjern en Windows-partisjon»-vinduet markerer du en disk for å vise de tilgjengelige valgene for disken. 7

8 Trinn 2: Installer Windows Les disse instruksjonene, og følg dem når du skal installere Windows på Macintoshmaskinen. I dokumentasjonen som følger med Windows, finner du generell informasjon om installering og klargjøring av Windows. Viktig: Med mindre du bruker en bærbar maskin, må du bruke tastatur og mus med USB-tilkobling under installeringen. Viktig: Hvis maskinen ikke har en innebygd optisk stasjon, må du installere Windows og Windows-drivere ved hjelp av en kompatibel ekstern optisk stasjon. Du kan installere følgende versjoner av Windows:  Windows XP Home Edition eller Professional  Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate Viktig: Du må bruke én enkelt installeringsplate med en fullversjon av Windows (Service Pack 2 eller nyere kreves for Windows XP). Du må ikke installere en tidligere versjon av Windows XP og deretter forsøke å oppdatere den til SP2. Slik installerer du Windows på en Macintosh-maskin: 1 Hvis du allerede har avsluttet Boot Camp-assistent uten å ha installert Windows: a Åpne Boot Camp-assistent. b Velg «Start installering av Windows». c Klikk på Fortsett. 2 Hvis det er mer enn én intern disk på maskinen, markerer du disken du vil installere Windows på, og klikker deretter på Fortsett. 3 Sett inn Windows-installeringsplaten. 4 Klikk på Start installering. 8

9 5 Maskinen starter på nytt fra Windows-installeringsplaten. Følg instruksjonene som vises på skjermen. Du finner mer informasjon i de neste avsnittene. Velge Windows-partisjonen Det er veldig viktig å velge riktig partisjon når du installerer Windows, slik at du ikke overskriver Mac OS X på maskinen. MERKNAD: Ikke opprett eller slett en partisjon eller velg en annen partisjon enn nevnt nedenfor. Hvis du gjør det, er det mulig at alt på Mac OS X-partisjonen slettes. Slik velger du riktig partisjon for Windows XP: m Marker «C: Partition3 <BOOTCAMP> [FAT32]». Slik velger du riktig partisjon for Windows Vista: m Marker «Disk 0 Partition 3 BOOTCAMP». 9

10 Formatere Windows-partisjonen Selv om Boot Camp forhåndsformaterer Windows-partisjonen, kan du ikke starte maskinen fra partisjonen. Du må formatere den nye Windows-partisjonen på nytt ved hjelp av Windows-installereren. Slik formaterer du partisjonen for Windows XP: m Velg NTFS- eller FAT-format: Â NTFS gir bedre pålitelighet og sikkerhet, men du kan ikke arkivere filer på Windowsvolumet fra Mac OS X. Â FAT gir bedre kompatibilitet, slik at du kan lese og skrive filer på Windows-volumet fra Mac OS X. Dette valget er tilgjengelig kun hvis Windows-partisjonen du opprettet i trinn 2, er 32 GB eller mindre. Viktig: Ikke marker «La gjeldende filsystem være som det er». Du må markere ett av de andre alternativene for å installere Windows på riktig måte. 10

11 Slik formaterer du partisjonen for Windows Vista: 1 Klikk på «Stasjonsalternativer (avansert)». 2 Klikk på Formater, og klikk deretter på OK. 3 Klikk på Neste. Windows Vista-partisjonen formateres med NTFS-filsystemet. Klargjøre Windows Når du har installert Windows-programvaren, starter maskinen automatisk på nytt med Windows. Konfigurer Windows ved å følge instruksjonene på skjermen. 11

12 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne for Windows Når du har installert Windows, installerer du Macintosh-spesifikke drivere og annen programvare for Windows ved hjelp av Mac OS X Leopard-installeringsplaten. Mac OS X-platen installerer drivere som støtter Mac-komponenter, for eksempel:  grafikk  nettverk  lyd  trådløs AirPort-tilkobling  Bluetooth  innebygd isight-kamera (det er ikke støtte for eksterne isight-kameraer)  Apple-tastatur  Apple Remote-fjernkontroll  lysstyrkekontroll for innebygde skjermer I tillegg installerer Mac OS X-platen Boot Camp-kontrollpanelet for Windows og Apple Boot Camp-ikonet i systemstatusfeltet i Windows. Slik installerer du Boot Camp-drivere: 1 Mat ut Windows-installeringsplaten. a Gå til Min datamaskin. b Marker den optiske stasjonen (D:). c Klikk på «Løs ut denne platen» i Systemoppgaver. 2 Sett inn Mac OS X-platen. Hvis installereren ikke starter automatisk, blar du deg gjennom innholdet på platen ved hjelp av Windows Utforsker og dobbeltklikker på setup.exe-filen i Boot Camp-mappen. 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen. Hvis det vises en melding om at programvaren du installerer, ikke har bestått Windows Logo-testing, klikker du på Fortsett likevel. Vinduer som vises kort under installeringen, krever ingen handling fra deg. Hvis det ser ut til at ingenting skjer, er det mulig at et vindu som krever en handling, er skjult. Kontroller oppgavelinjen og se bak åpne vinduer. Viktig: Ikke klikk på Avbryt-knappen i noen av dialogrutene under installeringen. 4 Etter at maskinen har startet på nytt, følger du instruksjonene i Ny maskinvare funnetveiviseren for å oppdatere driverne (kun Windows XP). 5 Følg instruksjonene i eventuelle andre veivisere som starter. 12

13 Merk: Når Apple oppdaterer drivere for Boot Camp, kan du laste dem ned og installere dem ved hjelp av Apple Software Update. Du kan også finne ut om det finnes oppdaterte drivere ved å gå til Starte fra Mac OS X eller Windows Når du har installert Windows og Boot Camp-driverne, kan du starte fra Windows på Macintosh-maskinen. Med Boot Camp er det enkelt å starte maskinen fra enten Mac OS X eller Windows. Du kan velge standard operativsystem for datamaskinen i Startdiskvalgpanelet (Mac OS X) eller i Boot Camp-kontrollpanelet (Windows). Du kan også velge operativsystem når du starter maskinen. Velge standardoperativsystem Du kan bruke Startdisk-valgpanelet i Systemvalg i Mac OS X til å angi hvilket operativsystem maskinen skal bruke som standardoperativsystem når den starter. Boot Camp installerer også et Boot Camp-kontrollpanel som du kan bruke til å angi standardoperativsystem når du bruker Windows. Slik angir du standardoperativsystem i Mac OS X: 1 I Mac OS X velger du Apple (apple) > Systemvalg. 2 Klikk på Startdisk. 3 Marker startdisken som inneholder operativsystemet du vil bruke som standard. 4 Hvis du vil starte fra standardoperativsystemet umiddelbart, klikker du på Omstart. 13

14 Slik angir du standardoperativsystem i Windows: 1 Klikk på Boot Camp-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og velg Boot Campkontrollpanel. Merk: Skjermbildet kan avvike fra det du ser her, avhengig av hva slags maskin du bruker. 2 Marker startdisken som inneholder operativsystemet du vil bruke som standard. 3 Hvis du vil starte fra standardoperativsystemet umiddelbart, klikker du på Omstart. Slik starter du fra Mac OS X ved hjelp av Boot Camp-ikonet i systemstatusfeltet: m Klikk på Boot Camp-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og velg «Start på nytt i Mac OS X». Når du starter på nytt i Mac OS X ved hjelp av Boot Camp-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, blir standardoperativsystemet satt til Mac OS X. Velge et operativsystem under oppstart Hvis du holder nede Tilvalg-tasten når du starter maskinen, kan du velge hvilket operativsystem du vil bruke. Symboler for alle tilgjengelige startdisker vises, og du kan overstyre standardinnstillingen for startdisk som er angitt i Startdisk-valgpanelet (Mac OS X) eller Boot Camp-kontrollpanelet (Windows), uten å endre innstillingen. 14

15 Slik velger du operativsystem under oppstart: 1 Start maskinen på nytt, og hold nede Tilvalg-tasten til disksymbolene vises på skjermen. 2 Marker startdisken som inneholder operativsystemet du vil bruke, og klikk deretter på pilen under symbolet. Bruke Windows på Mac De følgende avsnittene inneholder informasjon om hvordan du bruker Windows på en Macintosh-maskin. Hvis du ikke er kjent med hvordan du bruker Windows, leser du dokumentasjonen som fulgte med Windows-programvaren. Bruke et Apple-tastatur sammen med Windows Boot Camp konfigurerer tastene på Apple-tastaturet slik at det kan brukes som et standard PC-tastatur. Dette gjør det mulig å bruke Control-Alt-Delete, Print Screen og andre vanlige tastekommandoer i Windows. Denne tabellen viser hvordan du bruker PC-tastaturkommandoer på følgende tastaturer: Apple Keyboard, Apple Wireless Keyboard og bærbare Macintosh-maskiner. Du finner mer informasjon på: docs.info.apple.com/article.html?artnum= no PC-tastekommando Apple Keyboard Innebygd tastatur på bærbar Mac /Apple Wireless Keyboard-tastatur Control-Alt-Delete Kontroll-Tilvalg-slettetasten ; 1 Kontroll-Tilvalg-rettetasten Alt Tilvalg Tilvalg AltGr Kontroll-Tilvalg Kontroll-Tilvalg Tilbake Delete Delete Delete Slettetasten ; 1 Fn-rettetasten Enter Returtasten Returtasten Enter (talltastatur) Enter Enter (på enkelte innebygde tastaturer) 2 Insert Fn-Enter eller Help Fn-Enter Num lock Slettetasten på talltastaturet Fn-F6 (på enkelte innebygde tastaturer) Pause/Break F16 Fn-Esc Print Screen F14 Fn-Skift-F11 Skriv ut aktivt vindu Tilvalg-F14 Fn-Skift-Tilvalg (Alt)-F11 Scroll/Lock F15 Fn-F12 Windows Kommando (x) Kommando (x) 1Bruk slettetasten over piltastene. 2Noen bærbare Macintosh-maskiner har en gruppe taster som er merket med små tall. Disse tastene kan brukes som talltastatur. Hvis du vil bruke disse tastene som talltastatur, trykker du på F6 for å aktivere Num Lock-funksjonen. Du kan også holde nede Fn-tasten mens du trykker på tastene i talltastaturet. 15

16 Bruke funksjonstastene på et Apple Keyboard-tastatur Funksjonstastene (F1 F12) på bærbare Macintosh-maskiner og de nyeste eksterne Apple-tastaturene styrer maskinvarefunksjoner, for eksempel volum, lysstyrke på skjermen, og, på enkelte tastaturer, medieavspilling. Hvis du holder nede Fn-tasten mens du trykker på funksjonstaster, kan du bruke tastene til å aktivere programspesifikke programvarefunksjoner. Hvis du for eksempel åpner itunes og trykker på Fn-F1, åpnes itunes Hjelp. Du kan stille inn tastaturet slik at funksjonstastene styrer programspesifikke funksjoner når du ikke holder nede Fn. Du må da holde nede Fn-tasten for å bruke funksjonstastene til å styre maskinvarefunksjoner. Slik angir du om funksjonstastene skal styre maskinvare- eller programvarefunksjoner: 1 Klikk på Boot Camp-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og velg Boot Campkontrollpanel. 2 Klikk på Tastatur-fanen. 3 Marker eller fjern markeringen for «Bruk F1 F12-tastene for å styre programvarefunksjoner». Høyreklikke Du kan høyreklikke i Windows på Mac ved hjelp av en Apple Mighty Mouse-mus. Hvis du bruker en bærbar Macintosh-maskin, kan du også høyreklikke ved hjelp av styreflaten. Slik høyreklikker du ved hjelp av en Mighty Mouse-mus: m Klikk foran til høyre på musen. Slik høyreklikker du ved hjelp av en styreflate: m Plasser to fingre på styreflaten, og klikk på styreflateknappen. Rulle med en styreflate Hvis du bruker en bærbar Macintosh-maskin, kan du rulle ved å bruke to fingre på styreflaten. Slik ruller du ved hjelp av styreflaten: m Flytt to fingre samtidig på styreflaten, vertikalt eller horisontalt. 16

17 Bruke en Apple Remote-fjernkontroll Hvis maskinen har en innebygd infrarødmottaker, kan du bruke en Apple Remotefjernkontroll for å styre itunes og Windows Media Player (følger ikke med Boot Camp). Du kan bruke fjernkontrollen til å justere volumet, starte avspillingen og sette den på pause og gå til neste eller forrige objekt. Du kan også bruke fjernkontrollen til å åpne itunes i Windows. Slik åpner du itunes ved hjelp av en Apple Remote-fjernkontroll: m Trykk på Menu-knappen. Hvis itunes allerede er åpent, kan du trykke på Menu-knappen for å legge itunes øverst. Apple Remote-fjernkontrollen bruker en infrarødsender og fungerer sammen med Macintosh-maskiner som har infrarødmottaker. Hvis det ikke er hindringer mellom fjernkontrollen og mottakeren på maskinen, kan fjernkontrollen fungere på en avstand på opptil 9 meter. Sammenkoble maskinen med en Apple Remote-fjernkontroll Hvis du har mer enn én maskin med infrarødmottaker på samme sted, kan du «sammenkoble» hver enkelt maskin med en bestemt Apple Remote-fjernkontroll. Hvis du ikke gjør dette, lar maskinen seg styre fra enhver fjernkontroll innenfor rekkevidden. Sammenkobling stiller inn mottakermaskinen slik at den kun lar seg styre av én bestemt fjernkontroll. Maskinen kan kun være sammenkoblet med én fjernkontroll om gangen. Slik sammenkobler du maskinen med en fjernkontroll: 1 Hold fjernkontrollen nær maskinen (7 til 10 cm unna), og rett den mot framsiden av maskinen. 2 Hold nede» og på fjernkontrollen i omtrent 5 sekunder, til et kjedesymbol ( ) vises på skjermen. Fjerne sammenkoblingen mellom maskinen og en Apple Remote-fjernkontroll Hvis du sammenkobler maskinen med en fjernkontroll, vil maskinen kun la seg styre av den Apple Remote-fjernkontrollen. Maskinen kan kun være sammenkoblet med én fjernkontroll om gangen. Hvis du har sammenkoblet maskinen med en Apple Remotefjernkontroll, må du fjerne sammenkoblingen før du kan bruke en annen fjernkontroll til å styre maskinen. Slik fjerner du sammenkoblingen mellom maskinen og en Apple Remote-fjernkontroll: 1 Åpne Boot Camp-kontrollpanelet i Windows, og klikk på Fjernkontroll-fanen. 2 Klikk på Fjern sammenkobling. 17

18 Deaktivere fjernkontroll Du kan bruke Boot Camp-kontrollpanelet til å deaktivere infrarødmottakeren og forhindre at maskinen kan styres av en fjernkontroll. Slik deaktiverer du infrarødmottakeren: 1 Åpne Boot Camp-kontrollpanelet i Windows, og klikk på Fjernkontroll-fanen. 2 Marker avkrysningsruten for «Deaktiver infrarød mottaker for fjernkontroll». Hvis du vil aktivere mottak av infrarøde signaler igjen, fjerner du markeringen for valget. Bruke Bluetooth-enheter sammen med Windows Før du kan bruke en trådløs Bluetooth-enhet sammen med Windows på Mac må du sammenkoble enheten med maskinen i Windows. Slik sammenkobler du en trådløs Mighty Mouse-mus eller et trådløst Apple-tastatur med Macintosh-maskinen: 1 Åpne kontrollpanelet Bluetooth-enheter i Windows. 2 Klikk på Legg til i Enheter-panelet. 3 Følg instruksjonene til veiviseren for Bluetooth-enheter for å konfigurere enheten. a Du gjør den trådløse Apple-enheten søkbar ved å slå enheten av og deretter slå den på igjen. b I panelet for tilgangsnøkkel markerer du «La meg velge min egen tilgangsnøkkel» og skriver inn en tallkode. Trådløs Mighty Mouse-mus: Skriv inn fire nuller («0000»). Trådløst Apple-tastatur: Skriv inn mellom seks og seksten siffer. Tilgangsnøkler for trådløse enheter brukes for å kryptere informasjonen som sendes fra enheten til maskinen. Du trenger ikke å huske tilgangsnøkkelen. 18

19 Mate ut plater Du kan mate ut en CD eller DVD ved hjelp av Mat ut-tasten (C) på Apple-tastaturet. Hvis maskinen har en optisk stasjon med skuff, bruker du Mat ut-tasten for å åpne og lukke skuffen. Du kan også mate ut plater ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis du vil mate ut en plate, gjør du ett av følgende: m Hold nede Mat ut-tasten på Apple-tastaturet til Mat ut-ikonet (C) vises på skjermen. m Høyreklikk på plateikonet i Windows Utforsker, og velg Løs ut fra menyen som vises. m Marker plateikonet i Windows Utforsker, og klikk på Løs ut. m Når maskinen starter, holder du nede hovedknappen på musen til platen mates ut. Hvis du har en Mac Pro-maskin, kan du trykke Tilvalg-Mat ut for å åpne eller lukke skuffen på en optisk stasjon nummer to (ekstrautstyr). Stille inn maskinen til å starte på nytt automatisk etter strømbrudd Hvis du trenger ekstern tilgang til maskinen, kan det være praktisk å stille den inn til å starte på nytt automatisk etter strømbrudd. Slik stiller du inn maskinen til å starte på nytt automatisk etter strømbrudd: 1 Klikk på Boot Camp-ikonet i systemstatusfeltet, og velg Boot Camp-kontrollpanel. 2 Klikk på Strøm-fanen. 3 Marker «Start på nytt automatisk etter strømbrudd». Bruke verktøy fra tredjepartsleverandører Før du installerer og bruker Windows-diskverktøy fra tredjepartsleverandører, kontakter du leverandøren for å forsikre deg om at verktøyet er kompatibelt med Boot Camp. MERKNAD: Data kan gå tapt hvis du bruker et diskverktøy som ikke er kompatibelt med Boot Camp. 19

20 Fjerne Windows fra maskinen Hvordan du fjerner Windows fra maskinen avhenger av om du har installert Windows på en disk med ett volum eller på en ny partisjon. Hvis du har installert Windows på en ny partisjon: Ved å bruke Boot Camp-assistent som beskrevet nedenfor, fjerner du Windows ved å slette Windows-partisjonen og gjenoppretter disken til én enkelt Mac OS X-partisjon. Hvis maskinen har flere disker og du har installert Windows på en disk som har kun én partisjon: Start maskinen i Mac OS X, og bruk Diskverktøy, som du finner i Verktøymappen i Programmer-mappen, til å slette disken og formatere den på nytt som et Mac OS X-volum. MERKNAD: Sikkerhetskopier viktig informasjon som er lagret på maskinen, før du fjerner Windows. Windows-programvaren og all annen informasjon på Windowspartisjonen vil bli slettet. Slik sletter du Windows og Windows-partisjonen: 1 Start opp i Mac OS X. 2 Avslutt alle åpne programmer, og logg av eventuelle andre brukere på maskinen. 3 Åpne Boot Camp-assistent. 4 Velg «Opprett eller fjern en Windows-partisjon», og klikk på Fortsett. 5 Gjør ett av følgende: Â Hvis maskinen har én intern disk, klikker du på Gjenopprett. Â Hvis det er flere interne disker på maskinen, markerer du disken med Windows-partisjon, markerer «Gjenopprett disk til én Mac OS-partisjon» og klikker på Fortsett. 20

21 Problemløsing Hvis du har problemer med å partisjonere en disk, bruke Boot Camp-assistent eller installere eller bruke Windows på Macintosh-maskinen, kan du finne mulige løsninger i dette avsnittet. Her finner du mer informasjon om problemløsing Gå til Hvis Boot Camp-assistent ikke åpnes fordi du ikke har oppdatert firmwaren eller systemprogramvaren For å kunne bruke Boot Camp må du ha Mac OS X versjon 10.5 (eller nyere) og den nyeste firmwaren installert på maskinen. Enkelte maskiner kan kreve mer enn én firmwareoppdatering. Slik oppdaterer du maskinens systemprogramvare: 1 Velg Programvareoppdatering fra Apple-menyen. 2 Hvis det vises en Mac OS X-oppdatering i listen, markerer du den. 3 Klikk på Installer. Slik oppdaterer du maskinens firmware: 1 Gå til 2 Søk etter firmwareoppdateringene til din maskin. Eksempel: Hvis du har en Mac mini, søker du etter «Mac mini firmware update». Viktig: Enkelte maskiner kan kreve mer enn én firmwareoppdatering. Du finner informasjon om oppdateringer som er tilgjengelige for maskinen din, på: docs.info.apple.com/article.html?artnum= no. 3 Last ned alle relevante firmwareoppdateringspakker. 4 Åpne pakkene, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du har problemer med å partisjonere disken For å kunne partisjonere disken og installere Windows ved hjelp av Boot Campassistent må disken ha kun én partisjon, og den må være formatert som et Mac OS X Extended (journalført) volum. Hvis du allerede har partisjonert disken ved hjelp av Diskverktøy eller et annet verktøy, kan du ikke bruke Boot Camp-assistent før du har gjenopprettet disken som et Mac OS X-volum med kun én partisjon. Boot Camp-assistent kan kun brukes med interne disker. Du kan ikke bruke Boot Campassistent til å partisjonere og installere Windows på en ekstern disk. 21

22 Hvis det vises en dialogrute med «Verifisering mislyktes. Denne disken kan ikke partisjoneres», kan du prøve å reparere disken ved hjelp av Diskverktøy og deretter starte Boot Camp-assistent på nytt. Hvis det ikke fungerer, sikkerhetskopierer du all informasjonen på maskinen, starter maskinen fra Mac OS X Leopard-installeringsplaten og sletter disken ved hjelp av Diskverktøy. Gjenopprett informasjonen på maskinen fra sikkerhetskopien, og prøv å bruke Boot Camp-assistent på nytt. Hvis du opprettet for liten Windows-partisjon Først sikkerhetskopierer du all informasjonen på Windows-partisjonen. Deretter bruker du Boot Camp-assistent til å gjenopprette disken til ett volum. Start maskinen på nytt, og bruk Boot Camp-assistent til å partisjonere disken og installere Windows på nytt. Ikke glem å installere Boot Camp-driverne etter at du har installert Windows. Hvis det vises en melding om at installeringsplaten ikke blir funnet når du forsøker å installere Windows Forsikre deg om at du er logget på i Mac OS X som administrator. Hvis Windows-installereren ikke svarer Hvis du bruker en Apple Mighty Mouse-mus, er det mulig at Windows-installereren ikke svarer hvis musen er koblet direkte til maskinen. Koble Mighty Mouse-musen til USBporten på tastaturet. Hvis Windows ikke ble installert riktig Kontroller at du bruker en original fullversjon av Windows XP Home Edition eller Professional med Service Pack 2 eller nyere eller Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate. Media Center, OEM og oppgraderingsversjoner av Windows XP anbefales ikke. Start maskinen på nytt mens du holder nede Tilvalg-tasten til ett eller flere disksymboler vises på skjermen. Sett inn Windows-installeringsplaten. Marker Windows-installeringsplatesymbolet, og klikk deretter på pilen nedenfor symbolet. Trykk raskt på en hvilken som helst tast på tastaturet for å starte installereren. Følg instruksjonene på skjermen for å reinstallere eller reparere Windows. Hvis du har installert MacDrive fra MediaFour og ikke finner Boot Camp-driverne på Mac OS X Leopard-installeringsplaten Høyreklikk på CD-stasjonen i Windows Utforsker, og velg MacDrive > Vis Windows-filer. Hvis Boot Camp-driverne ikke ble riktig installert Hvis det virker som om Boot Camp-driverne ikke ble riktig installert, prøver du å reparere dem. 22

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge

Detaljer

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare Innhold 7 Kapittel 1: Komme i gang 7 ipod touch-optimalisert brukerhåndbok 7 Hva du trenger 8 Registrere ipod touch 8 Synkronisering 12 E-post, kontakter

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare Innhold 9 Kapittel 1: iphone-oversikt 9 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 knapper 12 Symboler som viser status 14 Kapittel 2: Komme i gang 14 Vise denne brukerhåndboken

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare Innhold 7 Kapittel 1: iphone-oversikt 7 Bli kjent med iphone 5 7 Tilbehør 8 Knapper 10 Symboler som viser status 12 Kapittel 2: Komme i gang 12 Hva du trenger

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merk Før du bruker produktet, må du først lese

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer