BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK Høyeffektiv Digital kabel mottaker

2 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter Innhold Innhold Dette produktet er fremstillt for åt oppfylle internasjonale sikkerhetsbetingelser. Vennligst les all brukerveiledning og sikkerhetsforskrifter før du bruker dette produktet og behold denne håndboken for fremtide referanse. HOVED KRAFTFORSYNING AC V,~ 50/60Hz Bruk din produkt kun med den kraftforsyning som er indikert på merkeskiltet. Hvis du ikker er sikker på typen strøm i hjemmet ditt, rådgjør med ditt lokale kraftselskap. Koble bort din digital-tvboks fra elektrisitetsnettet før du begynner all form av vedlikehold eller innstalasjonsprosedyrer. OVERBELASTNING Overbelast ikke strømuttaket, forlengelsekabeln eller adaptern da dette kan resultere i ild eller støt. VÆSKER Dette produktet må ikke utsettes for noen form av væsker i form av dråper eller stenk. Ikke noen objekter fylt med væsker så som vaser, må plasseres på apparaten. RENGJØRING Før du rengjør må du koble bort produktet fra strømuttaket. Bruk en med vann lett fuktet klut (ikke løsningsmiddel) for rengjøring av eksteriøret. VENTILASJON Åpningene på toppen av produktet må ikke tildekkes dette for å tillate riktig ventilasjon til enhenten. Ikke plassere produktet på myke overflater eller tepper. Ikke eksponere produkter for direkte sollys ikke heller plassere den nær en varmekilde. Plassere ikke annen elektronisk utstyr oppå produktet VEDLEGG Ikke bruk annen vedlegg en den rekommandert av produsenten, den kan resultere i fare eller skade på produktet. KOBLING TIL KABELNETT Koble bort produktet fra elektrisitetsnettet før du kobler på eller kobler av nettkabelen. KOBLING TIL TV:en. Koble bort produktet fra elektrisitetsnettet før du kobler på eller kobler av nettkabelen. Hvis du ikke gjør dette fins det risiko at fjernsynet blir skadet. PLASSERING Plasssere dette produktet innendørs så det ikke utsetts for lyn, regn eller sollys. Ikke installere nær varmekilder så som element, elektriske element, ovner eller annen apparat (inkluderende forsterkere) som produserer varme. UVÆR, eller IKKE I BRUK Ta ut kontakten fra strømuttaket och koble bort kabelen under tordenuvær eller når den ikke vil brukes under lengre tid. SERVICE Ikke prøv å reparere dette produktet selv, dersom du åpner eller tar bort dekselet utsetter du deg for farlig strøm eller annen fare. Overlat all service til kvalifisert personell. Hoved strømkontakten er brukt til å koble bort enheten. Enheten (kontakten) for bortkobling må alltid vare færdig til bruk Sikkerhetsforskrifter... 2 Kapittel 1 Før du starter... 4 Generelle egenskaper... 4 Tilbehør... 4 Kapittel 2 Knapper og funksjoner... 5 Fremsiden... 5 Baksiden... 5 Fjernkontroll enhet... 6 Kapittel 3 Koblinger... 7 Lokalisering av din mottaker... 7 Kobling av din analoge mottaker... 8 Kobling av din mottaker til TV:en... 8 Kobling av din mottaker til video (avhengig av modell)... 8 Kobling av eksterne audio/hi-fi sytem... 8 Kobling av digitalt audio system... 8 Kapittel 4 Innledende instillinger og funksjon... 9 Meny informasjon... 9 Å komme igang... 9 Valg av Språk på skjermen (OSD)... 9 Grunnleggende funksjon Skifte kanal Volum kontroll Informasjonsfelt Valg av lydspor Valg av tekst Valg av OSD tekst-tv informasjon Valg av DVB tekst-tv MoSAic Sovtimer funksjon Zoome funksjon Kanal liste For å se kanal listen i en spesifikk rekkefølge (Alfabet/Frekvens/Leverandør/Favoritter).. 13 Programmguide Kapittel 5 Menyoversikt Hoved meny Innstallasjon Automatisk Skanning Manuell skanning Blinkdsøking Standard innstilling System innstilling Språk innstilling OSD innstilling (vises på skjermen) Media innstilling Tid innstilling Reserve innstilling System informasjon Kanal innstilling Slette kanal Slette alle kanaler Favoritt kanaler Redigere kanaler Foreldresperre Kanal lås Volum lås Skifte Pinkode Mykvare behandler Spill Felles grensesnitt Begrenset tilgang Feilsøkning Spesifikasjoner... 25

3 Kapittel 1 >> Før du starter Før du starter Kapittel 2 >> Knapper og funksjoner Knapper og funksjoner Generelle egenskaper Fremsiden Akkurat, Briljant Brukervennlig OSD med full funksjon MPEG-2 & fullt DVB tilpasset MPEG-2 Video MPEG-1 Audio(lyd) Layer1 (Lag1), Layer2 (Lag2) PLL RF-Modulator UHF 21~69 (valgfritt tilleggsutstyr) Digital Tuner seriell effekt-loop Frekvens Inngang 50~860MHz 2 SCARTS for TV og VCR (valgfritt tilleggsutstyr) 256 Fargers Grafikk Bruker grensesnitt Meny på flere språk 4-siffer 7-segments LED Display (Klokke i Stand-by modus) OSD støttet Text-TV Guide (Programm Guide) for kanal informasjon på skjermen Innstallasjon ved hjelp av en enkel innstallasjonsguide for oppsett. 1 Strømforsyning ( ) knapp Slår På/Av din mottaker 2 Pil ( / ) knapper (Valgfritt tilleggsutstyr) Justerer volumen og beveger markøren til venstre/høyre på menyn. 3 Pil ( / ) knapper Skifter kanal og beveger markøren opp/ ned på menyn. Baksiden 4 Meny knapp (valgfritt tilleggsutstyr) Viser menyn Går ut fra aktuell meny eller går tilbake til forrige meny 5 OK knapp (valgfritt tilleggsutstyr) Bekrefter valg 6 DISPLAY (valgfritt tilleggsutstyr) Viser kanalinformasjon Viser lokaltid i Stand-by modus Kanaler Brukervennlig funksjon for redigering av data Favorittkanaler og Foreldresperre RS232C Port for eksta informasjonsservice og programvare for systemoppgradering S/PDIF OUT Optisk(Valgfritt tilleggsutstyr) Tilbehør Brukerhåndbok Fjernkontroll enhet Batterier (AAA) RCA Kable (valgfritt tilleggsutstyr) 1 RF INN (DVB-C) Den kobler til kable antenne. 2 LOOP Loop ut er en kontakt for signalen ut 3 RF INN (DVB-T) (Valgfritt tilleggsutsyrt) Den kobles til bakkebundet antenne. 4 RS-232C Kobles til en PC RS232C videresender data til ekstern datamaskin. 5 RF Ut (valgfritt tilleggsutstyr) Kobler en RF signal fra din STB til RF (ANT)inn-kontakt på TV:en. 6 RF IN (inn) (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til TV antenne. 7 LYD UT (VENSTRE/HØYRE) Kobles til audio in-kontakten på TV: en eller til annet eksternt audio system 8 Video Ut (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til Video in-kontakten på TV: en eller til annet eksternt Video system 9 S/PDIF Optisk (Valgfritt tilleggsutstyr) Koble til en digital audio komponent med en optisk kable. 10 SCART for VCR (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til VCR (AUX) med SCART kabler 11 SCART for TV (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til TV med SCART kabler 12 Strømbryter (valgfritt tilleggsutstyr) Slår På/Av din mottaker.

4 Kapittel 2 >> Knapper og funksjoner Kapittel 3 >> Koblinger Koblinger Fjernkontroll enhet 1 Strømforsyning ( ) knapp Slår På/Av din mottaker 2 Numeriske (0~9) knapper Kontrollerer inntasting av nummer og veksler direkt program kanal. 3 TV/Radio ( ) knapp Veksler mellom TV og Radio kanal liste 4 Sovne ( ) knapp Viser tiden innstillt for sleep-timer (sovne-timer). 5 MoSAic ( ) knapp Viser fler-bilde seksjonen 6 Pil ( / ) knapper Justerer nivået på volumen eller beveger markøren til venstre eller høyre på menyen. Pil ( / ) knapper Skifter kanal og beveger markøren opp/ ned på menyn. 7 Meny ( ) knapp Viser menyn Går ut fra aktuell meny eller går tilbake til forrige meny 8 Mute ( ) knapp Slår av lydet midlertidig. 9 Senest knapp Viser liste på senest viste kanaler. 10 Lyd ( ) knapp Viser informasjon om Lyd inngang. 11 OK knapp Viser kanal listen imens du ser på TV eller hører på Radio 12 Guide ( ) knapp Viser informasjon om TV program. 13 VOL +/- knapper Justerer lydnivå 14 Zoom ( ) knapp (valgfritt tilleggsutstyr) Zoomer inn valgt skjerm. Plasseringen av zoom veksles ved å trykke rettnings knappene (x2 normal) 15 Text ( ) knapp Veksler til Text-TV modus. 16 INFO ( ) knapp Viser programinformasjon på skjermen 17 Back ( ) knapp Går tilbake til forrige meny De endrede verdierne blir lagret. 18 SAT ( ) knapp Viser kanal liste 19 PR +/- knapper Veksler kanal opp eller ned. 20 Side ( / ) knapper Flytter sider opp eller ned på menyen eller TV/Radio listen. 21 Favoritter ( ) knapp Gå til den seneste kanalen du såg på i Favorittkanal listen 1. Og hvis du trykker igjen, kan du se den siste kanalen du såg på i Favorittkanal listen 2. Gjenta tastingen helt til det ikke fins noen flere favorittkanaler. Siden går den tilbake til aktuell kanal. 22 F1 Når som helst det er en aktivitet eller melding fra XCRYPT, kan du se meldingen Mail-F1 i det høyre hjørnet av overskriften. Hvis du ønsker se meldingen i detalje, tast F1 knappen for å gå in i XCRYPT post meny. Datamaskin for nedlasting Lokalisering av din mottaker Installere din mottaker i horisontal posisjon. Ikke plassere tunge ting, så som en TV på din mottaker. Ikke installere din mottaker på disse plasser: Vibrerende plasser, direkt sollys, fuktig plass, for varm eller for kall temperatur. og ikke plasser med dårlig ventilasjon.

5 Kapittel 3 >> Koblinger Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Innledende innstillinger og funksjon Kobling av din analoge mottaker For å forenkle for brukere med analog mottaker å ta emot analoge kanaler, er dette produktet utstyrt med en seriell effekt-loop markert med LOOP Koble koaksial kabeln fra denne terminalen til IF inngangen på din analoge mottaker. Nå kan du gjennom å beholde din reciever i stand-by modus, stille in og se analoge kanaler fra din analoge mottaker. Kobling av din mottaker til TV:en For å koble din mottaker til din TV, kan du bruke tre forskjellige metoder: via RF kabelen, RCA kabelen eller SCART kabelen. Koble RF kabelen til terminalen markert med RF UT på baksiden av din mottaker og den andre enden til RF inn kontakten på din TV. Koble Video/Audio RCA kabelen fra Video OUT/AUDIO OUT (LEFT, RIGHT) (VENSTRE, HØYRE) på baksiden av din mottaker til Video INPUT/AUDIO INPUT(LEFT, RIGHT ) (VENSTRE, HØYRE) kontakten på TV:en. I tilfelle du kobler din TV via SCART kabelen, kobles SCART konnektoren markert med TV med tilhørende SCART port på TV:en. (avhengig modell) Kobling av din mottaker til VCR (avhenging modell) For å koble en VCR, er din mottaker utstyrt med SCART på baksiden markert VCR Ved bruk av en SCART konnektor, kan video bli koblet til din mottaker. Kobling av eksterne audio/hi-fi system For å koble andre eksterne Audio Hi-Fi system, er din mottaker utstyrt med to RCA konnektorer på baksiden av din mottaker, markert med Lyd L (Venstre) og R (høyre), for å koble venstre og høyre Audio av eksterne audio/hi-fi system. Kobling av digitalt audio system Koble en optisk kabel mellom S/PDIF OUT på baksiden av din mottaker og S/PDIF INPUT på det Digitale Audio Systemet. Meny informasjon En meny er et felt med tekst som vises på TV skjermen. Valgbare linjer er normalt sett aktivert (markert). Ikke aktive linjer kan ikke velges. De fleste av menyene viser informasjon lengst ned på skjermen. Denne menyen består av 7 hoved menyer: Innstalasjon Spill System innstilling Felles grensesnitt Kanal oppstilling Betingelser tilgang Foreldresperre 1 Ved bruk av Pil ( / ) knappene kan du flytte oppover og nedover i menyene. I menyene, kan du søke en kanal ved å bruke denne knappen. 2 Når du er kommet til ønsket evne i menyen, tast OK knappen for å bekrefte ditt valg. 3 I menyene, kan du velge evner ved å bruke Pil ( / ) knappene. 4 Når du vill gå tilbake til tidligere meny og lagre forandringen, tast Back ( ) knappen. 5 Når du vill gå ut av aktuell meny, tast Meny ( ) knappen. Å komme igang Første gang du bruker din mottaker, må du velge språk for menyer og du må stille in parametrene for system innstilling og søke kabelnett kanaler. Utfør følgende innstillings prossedyr for avsøkning av kabelnette. Følg instruksjonene her nede for å søke kabelnett kanaler. Du kan nyte å se TV eller høre på Radio etter prossedyren er ferdig. 1 Slå på din TV og mottaker. Language Setting (Språk innstilling) meny vises automatisk. OSD Language (Språk på skjermen) er markert. Valg av Språk på skjermen (OSD) 2 Velg ønsket OSD språk ved å bruke Pil ( / ) knappene. Du vil se valgt språk på OSD menyen. 3 Velg Innstallasjon ved å bruke Pil ( / ) knappene.

6 Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Grunnleggende funksjon Denne seksjonen forklarer flere funksjoner imens du ser på TV eller hører på Radio. Skifte kanal Du kan skifte aktuell kanal på tre forskjellige måter. Metode 1: Trykk Pil ( / ) knappene, eller PR+/- knappene. Metode 2: for å velge kanal direkt, velg en kanal ved å bruke de numeriske (0~9) knappene. Metode 3: 1 For å vise kanal listen, trykk OK knappen. 2 Velg den kanal du ønsker se ved å bruke Pil ( / ) knappen og deretter trykk OK knappen. hvis det er flere kanaler, bruk Side ( / ) eller Pil ( / ) knappene for å forflytte deg over kanalene per side. Trykk TV/Radio ( ) knappen for å veksle mellom TV og Radio kanal. Metode 4: I tilfelle av to eller flere avsøkte kabelnett. 1 Trykk SAT knappen for å vise liste. 2 Forflytte markøren til den kanal du ønsker se med Pil ( / ) knappene og deretter trykk OK knappen. 3 Du kan følge instruksjonene for metode 3 for kanal valg. Metode 5: Hvordan du flytter kanalen du ser på. 1 Trykk Last knappen med fjernkontrollen. 2 Trykk OK knappen etter kanalgval ved bruk av Pil ( / ) knappen med fjernkontrollen. 3 TrykkOK knappen for å gå ut. Volum kontroll For å kontrollere volumen: Trykk VOL+/- eller Pil ( / ) knappene. Trykk Mute ( ) knappen for å ta bort lyden. Trykk Mute ( ) knappen igjen eller VOL+/- eller Pil ( / ) knappene for å aktivere lyden igjen. Informasjonsfelt Kanalinformasjon er alltid synlig for en spesifikk tidsperiode hver gang du skifter kanal. Generell Informasjon Trykk på INFO ( ) knappen for å informasjonen vedr. aktuell kanal. 1 Kanal nummer og navn 2 Aktuell tid 10 3 Signal Nivå 4 Signal Kvalitet 5 Ikoner: Favoritt kanaler, lukkede kanaler, Radio kanaler, kryptert kanal, Tekst, Tekst-TV informasjon, 6 Guide informasjon. 7 Begrenset tilgang Detaljert kanalinformasjon. Du kan se detaljert kanalinformasjon ved å trykke på INFO ( ) knappen igjen. 8 Detaljert kanalinformasjon. 9 Frekvens, Symbol hastighet, FEC, Modulasjon, Video PID, Audio PID, PCR PID 10 Vise informasjonstrøm Valg av lydspor Du kan velge lydspråk, lydspor eller lydmodus. 1 Trykk på Audio (Yellow) knappen. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge lydspråk eller lydspor og trykk OK knappen. 3 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge lydmodus fra Stereo, Mono venstre, eller Mono høyre. Valg av tekst Du kan velge tekst på aktuellt direktsent TV program hvis dette leveres fra stasjonen som sender. 1 Trykk på Tekst ( ) knappen. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge tekst og trykk OK knappen. Valg av OSD tekst-tv informasjon Du kan velge å vise OSD tekst informasjonen på skjermen hvis dette leveres fra stasjonen som sender. 1 Trykk på Tekst ( ) knappen to ganger. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge OSD tekst og trykk OK knappen. Valg av DVB tekst-tv Du kan velge å vise DVB tekst informasjonen på skjermen hvis dette leveres fra stasjonen som sender. 11

7 Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner 1 Trykk på Tekst ( ) knappen tre ganger. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge DVB teletext og trykk OK knappen. MoSAic Du kan se flere bilder ved å trykke på RØD (MoSAic) knappen igjen. Sovtimer Funksjon Trykk på Grønn (Sove) knappen, du ser den innstillte tiden for sovtimer hvis den allerede er innstillt på Meny for Tid innstilling. Zoom Funksjon Du kan få bildet å bli større på skjermen ved å trykke på Zoom ( 1 Trykk på Zoom ( ) knappen. 2 velg det område du ønsker å zoome ved å bruke Pil knappene og trykk siden på OK knappen. bildet blir to ganger større. 3 Hver gang du trykker på Side ( / ) knappene, blir bildet to til fire ganger større. Trykk på Pil ( / / / ) knappene for å endre plasseringen nede i høyre hjørnet på skjermen. 4 For å avbryte Zoomefunksjonen, trykk på Zoom ( ) knappen eller tilbake ( ) knappen. Kanal liste 12 ) knappen. Du kan se TV eller Radio kanal listen ved å trykke på OK knappen når du ser på TV eller hører på Radio. For å veksle kanal liste, trykkpå TV/Radio ( ) knappen. Ikonet ( ) bak kanalnavnet betyr kryptert kanal, og ( ) ikonet bak kanalnavnet betyr en lukket kanal. Velg kanal ved å bruke Pil ( / / / ), PR+/-, eller Side ( / ) knappene og trykk på OK knappen for å se. De fargede knappene viser kanal listene på følgende måte: RØD (MoSAic) knapp: i alfabet orden (alfabet A - Z) GRØnn Sovne knapp: i orden av Frekvens (alle/søkte kabel) GUL (Lyd) knapp: i orden av navn på kringkasting selskap BLÅ (INFO) knapp: i orden av favoritt grupper for å se kanal listen i en spesifikk rekkefølge (Alfabet/Frekvens/Leverandør/Favoritter) 1 Trykk på den fargede (Røde / Grønne / Gule / Blå) knappen. Kanal listen blir markert. 2 Velg Alfabet, Frekvens, Leverandør, eller Favoritter ved å bruke Pil ( / ), RØD (MoSAiC) eller BLÅ (INFO) knappene. Kanal listen blir automatisk ordnet ifølge ditt valg. 3 Velg kanal ved å trykke på Pil ( / ) eller Side. ( / ) knappene og trykk på OK knappen for å se. Bemerk Favoritt gruppe må stilles in for valg. Programmguide Guiden viser program informasjon så som program tittel, program guide, program oversikt og lignende. Guideservice som tilbys er avhengig service leverandøren. 1 Trykk på Guide ( ) knappen når du ser på TV eller hører på Radio. Guide informasjonen blir synlig. 2 Velg et program for videre informasjon. Pil ( / ) knappene: Velger et program via kanal Pil ( / ) knappene: Velger et program via tid og dato innen den samme kanal. Den viser program liste i intervall om 30 minutter. 3 Trykk OK knappen, og detaljert informasjon på utvalgte aktiveteter blir synlig. 4 Når du vill gå ut av Guide modus, trykk Back. ( ) knappen. 13

8 Kapittel 5 >> Hovedmeny Menyoversikt Innstallasjon Automatisk Skanning Manuell skanning Blinkdsøking Standard innstilling System innstilling Språk innstilling OSD Språk / Audio 1e Språk / Audio 2e Språk / EPG 1e Språk / EPG 2e Språk Tekst-TV språk / Tekst Språk OSD innstilling. Gjennomsiktighet / Windows Gjennomsiktighet / (On screen display/ timer for banner / timer for skjermsparer / VFD Modul vises på skjermen) / Visning i Standby Media innstilling TV system / TV Bildsideforhold / Video bildsideforhold / Type Video Signal / RF kanal / Kringkastingssystem / Video Stillbilde Tid innstilling GMT tid / Lokal tid / innstilling av tid modus (Automatisk/ Manuell) / Tid sone / Innstilling Tid / Sommertid (På/Av) Reservasjons innstilling PÅ tid / AV tid / Type av gjentakelse / Program System informasjon Kanal innstilling Slette kanal Slette alle kanaler Favoritt kanaler Redigere kanaler Foreldresperre Kanal lås Volum lås Skifte PIN kode Mykvare behandler Spill A B C D Felles grensesnitt Åpning A Åpning B Begrenset tilgang Åpning A Åpning B 14 Kapittel 5 >> Hovedmeny Hoved meny Menyen er omhyggeligt utformet fra et brukervennlig utgangspunkt for å tilby enkel håndtering av din mottaker. Hoved menyen er delt opp i 7 undermenyer som individuellt vil utføre forskjellige funksjoner. Installasjon >> Automatisk Skanning Automatisk Skanning Hvis du velger å scanne kanaler i overensstemmelse med innstillingene på antenne, kan din mottaker automatisk søke igjennom kabelnettet uten registrere mere informasjon 1 Velg Automatisk Skanning ved å bruke Pil ( / ) knappene på Installasjons menyen og trykk på OK knappen. 2 Trykk på OK knappen, da begynner skanning. Etter at Automatisk Skanning er ferdig, kan du se TV og Radio kanaler på listen. Installasjon >> Manuell Skanning Manuell skanning Du kan scanne etter kanaler på utvalgte kabelnett via transpondern hvis du vet transponder informasjonen. 1 Velg Manuell Skanning ved å bruke Pil ( / ) knappene eller de numeriske (0~9) knappene på Installasjons menyen og trykk på OK knappen. 2 Stell in følgende alternativ for å fullføre Manuell Skanning. Transponder : Still in transpondern for utvalgt kabelnett. Velg en transponder ved å bruke Pil ( / ) knappene. Hvis du ikke finner ønsked transponder, velg New (Ny) for skifte transponder informasjonen slik: Symboltakt Viser valgt TP symbol hastighet. Modulasjon Velg en type modulering ved å bruke Pil ( / ) knappene. 3 Trykk på OK knappen, da begynner skanning. Etter at manuell Skanning er ferdig, kan du se TV og Radio kanaler som ble funnet under skanning. 15

9 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny Installasjon >> Blinkdsøking Blinkdsøking Når du ikke har noen transponder informasjon, kan du bruke denne funksjon for å få alle kanaler fra utvalgt kabelnett. 1 Gå til meny og velg Blinkdsøking ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK-knappen. 2 Velge passende kabelnett ved å bruke Pil ( / ) knappen, deretter tryck OK og prosedyre blind scan vil starte och følgende skjerm vises. Vennligst notere at scan prosedyren kan ta noen minutter. 3 Trykk på meny knappen eller gå ut knappen for å gå tilbake til forrige meny. Standard instilling Du kan gjenopprette standard instillingene i tilfelle du har støtt på problemer, når du lagret kanalinformasjon eller annet, som kan vare feil. 1 Velg Standard Instilling ved å bruke Pil ( / ) knappene på Installasjons menyen og trykk på OK knappen. 2 Velg et standard alternativ (Transponder auto oppdatering, Factory Fabrikks std), eller Digital-TV-boks Omstart ved å bruke Pil ( / ) knappenen og trykk siden OK knappen. Transponder Auto Oppdatering: Gjenopprette tilbake til den ekstra TP listen. Fabriksstandard: Gjenopprette Fabrikksinnstillingen. Hvis du trykker OK knappen i denne menyen,vil du se en dialogrute som ber deg å bekrefte standard for kanalen eller fabrikksinnstillingen. Velg Ja eller Nei, og trykk OK knappen. Digital-TV-Boks Omstart Hvis du trykker OK knappen i denne menyen, vil din digital-tv-boks starte om på nytt. System oppstilling I denne menyen kan du stille in systemkonfigurasjonen Trykk på Meny ( Velg System Oppstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen. System Oppstilling >> Language Setting (Språk innstilling) Språk innstilling Du kan still Språk for OSD, Audio 1-2, EPG1-2 og Tekst-TV, Tekst. 16 ) knappen. 1 Velg Language Setting (Språk innstilling) ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen System Setup (System oppsett) og trykk på OK knappen. 2 Velg noen av OSD, Audio1-2, EPG1-2 Språk og Tekst-TV, Tekst ved å bruke Pil ( / ) knappene og bruk Pil ( / ) knappene for å velge språk. System oppstilling >> OSD innstilling OSD innstilling Du kan justere gjennomsiktighet på OSD, Windows Trans OSD Banner tid og tid på skjermsparer. 1 Velg OSD Innstillning ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen System Oppstilling og tryck på OK knappen. 2 Velg noen av Transparentnivå, Window Trans, Skjermsparer tid, Serial module and Display in Standby Mode, og Skjermsparer tid ved å bruke Pil ( / ) knappene og bruk Pil ( / ) knappene for å endre. Gjennomsiktighet: 0 (opaque) til 100% Window Trans: 0 (opaque) til 100% Banner Tid: 1 til 60 sekunder eller Alltid Skjermsparertid: 1 til 60 minutter eller Aldri Serial Module: På eller Av Display in Stanby: På eller Av System oppstilling >> Media innstilling Media innstilling Du kan taste in forskjellige media innstillinger for TV system, TV bildsideforhold (Bildeformat), Video bildsideforhold (Bildeformat), Sammensettning, Y/Pb/Pr eller RGB, RF kanal, Kringkastingssystem, Video stillbilde og DVB tekst. 1 Velg Media innstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen System oppstellning og tast på OK knappen. 2 Velg Media innstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk på Pil ( / ) knappene for å lave forandringer. TV System: PAL, SECAM, NTSC, og AUTO TV bildsideforhold (Blideformat): Du kan stille in bildsideforhold på din TV. (4:3 eller 16:9) Video bildsideforhold (Blideformat): Du kan velge vist format i forhold til bildsideforhold på TV skjermen. (Letter Box, Pan & Scan, Mixed, eller Full) Type videosignal: Sammensettning,. YPbPr eller RGB RF Kanal: Du kan velge UHF kanal på din TV. (CH21 ~ CH69) 17

10 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny Kringkastingssystem: B/G, I, eller D/K Video Stillbilde På/Av DVB Tekst : På/Av System oppstilling >> innstilling av tid Tid innstilling Du kan stelle in tidsone. 1 Velg Time Setting (Tid innstilling) ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen for System Oppstilling og tast OK knappen. Modus for tid oppstilling: Velg Auto eller Manual modus Trykk på Pil ( / ) knappene for å stille tid oppstilling modus på Auto eller Manual (manuell) Tid sone Trykk på Pil ( / ) knappene for å stille in tidsone, Lokal tid blir automatiskt endret av denne innstillingen. Still in tide ved o bruke Pil ( / ) knappene i tilfelde den er i Auto Tidinnstilling)modus. Tast in sifferne med nummerknappene i tilfelde den er i Manuell Tidinnstilling modus. Velg sommertid funksjon på eller Av. Gjenopprette: RØD(MoSAiC) knapp System oppstilling >> Forbehold innstilling Forbehold innstilling Du kan stille in timer for reservasjon for TV programmer så som slå på, av og TV programmer. Velg aktivitetsnummer for reservasjonen. På tid: Tast in tiden for aktivering med nummeriske sifffer Av tid: Tast in tiden for deaktivering med nummeriske sifffer Repetisjon: Velg tid for repetisjon (én gang per, dag eller uke) med Pil ( / ) knappene. Program: Velg siden kanal med Pil ( / ) knappen og trykk OK for å lagre. System Oppstilling >> System Informasjon System informasjon Du kan kontrollere system informasjonen så som Modell navn, laste versjon, Hoved mykvare versjon, og produksjonsdato forhhoved mykvare. Kanal oppstilling Du kan her redigere TV og radio kanaler og gruppen favoritt kanaler i denne menyen. Trykk på Meny ( ) knappen. Velg Kanal Innstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene, i hovedmenyen. Kanal oppstilling >> Slette Kanal Slette kanal Du kan slette de TV og Radio kanaler du ønsker. 1 Velg Slette Kanal ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og tast på OK knappen. 2 Velg kanalen du ønsker slette ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK knappen. Trykk Pil ( / ) knappene for å skifte mellom TV og Radio liste. Du kan velge flere kanaler. Markerte kanaler med en dott er valget kanaler. Trykk den Grønne (Sove) knappen for slette modus via kanal, TP eller kabelnett. 3 Trykk den RØDE (MoSAiC) knappen for å slette kanaler. Kanal oppstilling >> Systemmelding Slette alle kanaler Du kan slette alle kanaler. 1 Velg Systemmelding ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og tast på OK knappen. En melding i en dialogrute fra systemet vises og ber deg bekrefte dette. 2 Velg Ja ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK for å slette alle kanaler. Kanal oppstilling >> Favoritt Kanaler Favorittkanaler Du kan redigere favoritt kanaler. Det fins 9 grupper av favoritt kanaler (News, Sports, Film, Musikk, Barn, Voksne, Drama, og Utdannelse). 1 Velg Favoritt Kanaler ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og trykk OK knappen

11 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny 2 Velg de kanaler du ønsker redigere ved å bruke Pil ( / ) eller Side ( / ) knappene i TV/Radio Listen og trykk RØDE (MoSAic) knappen. Utvalgte kanaler er så listet i favoritt gruppen. Ved å trykke på TV/Radio ( ) knappen veksler du mellom TV og Radio listen. 3 Trykk på FAV ( ) knappen for å velge en annen favoritt gruppe. 4 Velg de kanaler du ønsker å redigere ved å bruke Pil ( / ) knappene i TV/Radio Listen og trykk på den RØDE (MoSAic) knappen. Gjennta trinn fra 3 til 4. 5 Tast OK knappen for å bekrefte. Kanal oppstilling >> Redigere Kanaler Redigere kanaler Du kan endre navn på kanal listen. Velg Redigere Kanaler ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og trykk OK knappen. Favoritter ( ) knapp: Viser Favoritt kanal listene Pil ( / ) knappene: Veksler mellom TV og Radio kanal listene Hvordan du endrer navn på kanal listen 1 Velg den kanal du ønsker å endre navn på ved å bruke Pil ( / ), PR+/-, eller Side ( / ) knappene og trykk på GRØNN (Sove) knapp Fonttabell blir synlig. 2 Trykk den BLÅ (INFO) knappen for å slette navnet på den utvalgte kanalen. 3 Velg bokstaver (tegn) ved å bruke Pil knappene og trykk på RØD (MoSAic) knapp for å bekrefte valgt bokstav (tegn). GUL (Lyd) knapp: Registrerer mellomrom BLÅ (INFO) knapp: Registrerer tilbaketrinn RØD (MoSAic) knapp: Velger innmating. 4 Trykk OK knappen for å bekrefte. Foreldresperre Du kan blokkere kanaler for å forhindre uautorisert brukere fra å se spesifikke kanaler. Trykk på Meny ( ) knappen. Velg Foreldresperre ved å bruke Pil ( / ) knappene, i hovedmenyen. Foreldresperre >> Kanal lås Kanal lås Når helst du ønsker se en lukket kanal vil du bli spurt om å taste in PIN kode. i dialogruten. 1 Velg Kanal Lås ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Foreldresperre og trykk OK knappen. 2 Velg den kanal du ønsker å låse på ved å bruke Pil ( / ), PR+/-, Side ( / ) eller sifferknappene (0~9) og trykk på OK knappen Utvalgte kanaler vil vises med lås markert. Trykk igjen for å frigjøre. Pil ( / ) knappene: Veksler mellom TV og Radio liste. 3 Trykk RØD (MoSAiC) knapp for å bekrefte. 4 Trykk den BLÅ (INFO) knappen for å flytte PIG skjermen. Foreldresperre >> Låskontrol Låskontroll Når helst du ønsker bruke det lukkede systemet vil du bli spurt om å taste in PIN kode. Ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK knapp for å velge lås status Systemlås: Velg Lås eller Lås opp ved å bruke Pil ( / ) knappene. Hvis Lås er valgt, vil knappfunksjonene på fremsiden vare blokkert. Menylås: Velg Lås eller Lås opp ved bruk av Pil ( / ) knappen, undermeny låskontroll vil vare tilgjengelig med PIN kod Låsmodus: Velg én gangs- eller hver gangs- modus ved å bruke Pil ( / ) knappen. Én gang: Tast in pin kode én gang hved kanalveksling med Foreldresperre Hver gang: Tast in pin kode hver gang hved kanalveksling, Lagre forendringene med OK knapp. Trykk Blå (Info) knapp for å flytte PIG skjerm

12 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny Foreldresperre >> Skifte Pin-kode Skifte PIN-kode I denne menyen kan du skape en ny PIN kode er standard passord. 1 Velg Skifte PIN-kode ved å bruke Pil ( / ) knappene på Foreldresperre, System lås, Meny Lås Meny og trykk OK knappen. 2 Tast in den gamle PIN-kod. 3 Tast in den nye PIN-koden. 4 Bekreft den nye PIN-koden. Bemerk Vennligst husk at PIN koden må ha fire siffer. I tilfelde du glemmer din PIN kode, kontakte din lokale forhandler. Foreldresperre >> Mykvare Behandler Mykvare behandler Du kan laste ner mykvaren til din mottaker via kabelnette når en ny mykvare er tilgjengelig for systemet ditt. Mens du laster ner, steng ikke av din mottaker. I tilfelde strømmen blir brudd, slå på din mottaker igjen for å avslutte nedlastingen. 1 Velg Mykvare Behandler ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Installasjon og trykk på OK knappen. Laste Opp Program: Kopierere all data fra Hoved Digital-tv-boks til en sekundær digital-tv-boks. Spill Dette produkt leveres med flere spill for din underholdning. Velg Game (Spill) ved å bruke Pil ( / ) knappene i hovedmenyen. 1 Velg et spill ved å bruke Pil ( / ) knappene i Game (Spill) menyen og trykk OK knappen. 2 Ved å følge instruksjonene som vises på skjermen kan du nyte spill ved å bruke Pil, Siffer (0~9), og OK knappene. Felles grensesnitt Du kan nyte ikke kun de krypterte kanalerne ved å bruke en Conditional Access Modules (CAM), men også se de kanaler som vises fritt. Type av CAM og smart card er forskjellige avhengig av service leverandøren (kabelnett). Hvis du vil bruke en CAM, kontakte din service leverandør eller forhandler. Uten bruk av CAM og kort, kun kanaler som er fri, er tilgjengelige. Begrenset tilgang CAM og smart card er forskjellige avhengig service leverandøren. Hvis du trenger å bruke en CAM, kontakte din service leverandør eller forhandler. Laste Opp Kanaler: Kopierer kun kanaldata fra Hoved digital-tv-boks til sekundær digital-tv-boks. Koble både Hoved og Sekundær digital-tv-boks ved å bruke kabel RS232Cog siden trykk OK knappen i menyen Mykvare Behandler for Hoved digital-tv-boks. Valgfritt Tilleggsutstyr): Velg en Mykvare fil ved å bruke Pil ( / ) eller Side ( / ) knappen og trykk på RØd (MoSAiC) knapp for å laste ned Mykvare. Oppdatering (Valgfritt tilleggsutstyr): Hoved S/W eller Kanal dato kan oppdateres trådløst

13 Feilsøkning Spesifikasjoner Feilsøkning Spesifikasjoner Problem Ikke noen lys i dioderne på fremsiden. Ikke noen strømforsyning Ikke noen bilde Dårlig bildekvalitet Ikke noe lyd Fjernkontrollen fungerer ikke Servicen fungerer ikke eller er kryptert. Du har glemt din PIN kod. Løsning Koble strøm kabelen korrekt. Forsikkre deg om att din digitale-tv-boks er slått på. Kontrollere status på koblingene. Kontrollere kanaler og Video gjengivelse status. Kontrollere signal nivå. Hvis den er for lav, forsøk å justere innstillingen på din plate. Kontrollere volum nivå på TV og din digital-tv-boks. Kontrollere mute (volum) status på TV og digital-tv-boks. Kontrollere koblingen på lyd kabelen. Peke med fjernkontrollen direkte mot din mottaker. Kontrollere og skifte ut batterier. Kontrollere hvis noe er i veien på fremsiden. Forsikkre deg om at ditt smart card er riktig for valg service (program). Se kapittel 5, Parental Lock i brukerhåndboken. Demodulering Video omkoder Prosessor & Driftsmidler Smart Card Åpning Felles grensesnitt Inngang MPEG-2 Data hastighet Video standard Aspect Ratio (bildsideforhold) QAM MPEG-2 15 Mbits/s PAL 4:3, 16:9 Prosessor STi 5119 SDRAM Flash Signal VHF Lav VHF Høy UHF TV Scart (valgfritt tilleggsutstyr) VCRScart (valgfritt tilleggsutstyr) RCA (Valgfritt tilleggsutstyr) SPDIF RF Modulator. (valgfritt tilleggsutstyr) RS232C Port Strømforsyning Optisk Coaksial Kontakter Output (utgang) 16 Mbyte (valgfritt tilleggsutstyr: 8Mbyte, 32Mbyte) 2 Mbyte O Valgfritt tilleggsutstyr IEC , Han/Hun 50 ~ 173 MHz 174 ~ 470 MHz 470 ~ 860 MHz RGB eller Y/Pb/Pr, CVBS, Audio H/V, VCR returspor CVBS INN-UT, Audio(Lyd) H/V INN-UT CVBS UT, LYD V/H UT Valgfritt tilleggsutstyr Valgfritt tilleggsutstyr IEC 169-2, Han/Hun PAL B/G, I, D/K Kanal 21 ~ 69 Kontakter Hastighet Type Inngang spenning D-SUB 9 Type 115,200 bps SMPS AC90-250V~, 50/60 Hz Fremsiden Knapper 7 (OPP; NED, VENSTRE, HØYRE, OK, MENY, STRØM) USB. (valgfritt tilleggsutstyr) Mekanisk USB A Type USB1.1 Primær styreenhet Dimensjonen 300 X 220 X 63 Vekt 2 KG 24 25

14 Korrekt avfallsdeponering av dette produktet er (Avfall for Elektrisk & Elektroniskt utstyr) (Tilgjengeling i Europeisk Felleskap og andre Europeiske land med separat oppsamlingssystem) Merkninge som vises på produktet eller dess litteratur, viser att det må ikke deponeres med annen avfall fra hushold vid slutten av sitt fungerende liv. For å unngå mulig skade på miljø eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsdeponering, vennligst separere dette produktet fra andre former av avfall og resirkulere det med ansvar for å fremme holdbar gjennbruk av materielle ressurser. Burker fra hushold må ta kontakt med enten handlern hvor produktet er innkjøpt, eller sin lokale kommunale myndigheter, for informasjon hvor og hvordan de deponerer dette produktet for miljømessig sikker resirkulering. Forettnings bruker må kontakte sin leverandør og kontrollere bestemmelser og villkår i kjøpekontrakten. Dette produktet må ikke legges med annen handelsavfall for deponering. IM [ENGLISH] (Engelsk) Rev.01

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer