BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK Høyeffektiv Digital kabel mottaker

2 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter Innhold Innhold Dette produktet er fremstillt for åt oppfylle internasjonale sikkerhetsbetingelser. Vennligst les all brukerveiledning og sikkerhetsforskrifter før du bruker dette produktet og behold denne håndboken for fremtide referanse. HOVED KRAFTFORSYNING AC V,~ 50/60Hz Bruk din produkt kun med den kraftforsyning som er indikert på merkeskiltet. Hvis du ikker er sikker på typen strøm i hjemmet ditt, rådgjør med ditt lokale kraftselskap. Koble bort din digital-tvboks fra elektrisitetsnettet før du begynner all form av vedlikehold eller innstalasjonsprosedyrer. OVERBELASTNING Overbelast ikke strømuttaket, forlengelsekabeln eller adaptern da dette kan resultere i ild eller støt. VÆSKER Dette produktet må ikke utsettes for noen form av væsker i form av dråper eller stenk. Ikke noen objekter fylt med væsker så som vaser, må plasseres på apparaten. RENGJØRING Før du rengjør må du koble bort produktet fra strømuttaket. Bruk en med vann lett fuktet klut (ikke løsningsmiddel) for rengjøring av eksteriøret. VENTILASJON Åpningene på toppen av produktet må ikke tildekkes dette for å tillate riktig ventilasjon til enhenten. Ikke plassere produktet på myke overflater eller tepper. Ikke eksponere produkter for direkte sollys ikke heller plassere den nær en varmekilde. Plassere ikke annen elektronisk utstyr oppå produktet VEDLEGG Ikke bruk annen vedlegg en den rekommandert av produsenten, den kan resultere i fare eller skade på produktet. KOBLING TIL KABELNETT Koble bort produktet fra elektrisitetsnettet før du kobler på eller kobler av nettkabelen. KOBLING TIL TV:en. Koble bort produktet fra elektrisitetsnettet før du kobler på eller kobler av nettkabelen. Hvis du ikke gjør dette fins det risiko at fjernsynet blir skadet. PLASSERING Plasssere dette produktet innendørs så det ikke utsetts for lyn, regn eller sollys. Ikke installere nær varmekilder så som element, elektriske element, ovner eller annen apparat (inkluderende forsterkere) som produserer varme. UVÆR, eller IKKE I BRUK Ta ut kontakten fra strømuttaket och koble bort kabelen under tordenuvær eller når den ikke vil brukes under lengre tid. SERVICE Ikke prøv å reparere dette produktet selv, dersom du åpner eller tar bort dekselet utsetter du deg for farlig strøm eller annen fare. Overlat all service til kvalifisert personell. Hoved strømkontakten er brukt til å koble bort enheten. Enheten (kontakten) for bortkobling må alltid vare færdig til bruk Sikkerhetsforskrifter... 2 Kapittel 1 Før du starter... 4 Generelle egenskaper... 4 Tilbehør... 4 Kapittel 2 Knapper og funksjoner... 5 Fremsiden... 5 Baksiden... 5 Fjernkontroll enhet... 6 Kapittel 3 Koblinger... 7 Lokalisering av din mottaker... 7 Kobling av din analoge mottaker... 8 Kobling av din mottaker til TV:en... 8 Kobling av din mottaker til video (avhengig av modell)... 8 Kobling av eksterne audio/hi-fi sytem... 8 Kobling av digitalt audio system... 8 Kapittel 4 Innledende instillinger og funksjon... 9 Meny informasjon... 9 Å komme igang... 9 Valg av Språk på skjermen (OSD)... 9 Grunnleggende funksjon Skifte kanal Volum kontroll Informasjonsfelt Valg av lydspor Valg av tekst Valg av OSD tekst-tv informasjon Valg av DVB tekst-tv MoSAic Sovtimer funksjon Zoome funksjon Kanal liste For å se kanal listen i en spesifikk rekkefølge (Alfabet/Frekvens/Leverandør/Favoritter).. 13 Programmguide Kapittel 5 Menyoversikt Hoved meny Innstallasjon Automatisk Skanning Manuell skanning Blinkdsøking Standard innstilling System innstilling Språk innstilling OSD innstilling (vises på skjermen) Media innstilling Tid innstilling Reserve innstilling System informasjon Kanal innstilling Slette kanal Slette alle kanaler Favoritt kanaler Redigere kanaler Foreldresperre Kanal lås Volum lås Skifte Pinkode Mykvare behandler Spill Felles grensesnitt Begrenset tilgang Feilsøkning Spesifikasjoner... 25

3 Kapittel 1 >> Før du starter Før du starter Kapittel 2 >> Knapper og funksjoner Knapper og funksjoner Generelle egenskaper Fremsiden Akkurat, Briljant Brukervennlig OSD med full funksjon MPEG-2 & fullt DVB tilpasset MPEG-2 Video MPEG-1 Audio(lyd) Layer1 (Lag1), Layer2 (Lag2) PLL RF-Modulator UHF 21~69 (valgfritt tilleggsutstyr) Digital Tuner seriell effekt-loop Frekvens Inngang 50~860MHz 2 SCARTS for TV og VCR (valgfritt tilleggsutstyr) 256 Fargers Grafikk Bruker grensesnitt Meny på flere språk 4-siffer 7-segments LED Display (Klokke i Stand-by modus) OSD støttet Text-TV Guide (Programm Guide) for kanal informasjon på skjermen Innstallasjon ved hjelp av en enkel innstallasjonsguide for oppsett. 1 Strømforsyning ( ) knapp Slår På/Av din mottaker 2 Pil ( / ) knapper (Valgfritt tilleggsutstyr) Justerer volumen og beveger markøren til venstre/høyre på menyn. 3 Pil ( / ) knapper Skifter kanal og beveger markøren opp/ ned på menyn. Baksiden 4 Meny knapp (valgfritt tilleggsutstyr) Viser menyn Går ut fra aktuell meny eller går tilbake til forrige meny 5 OK knapp (valgfritt tilleggsutstyr) Bekrefter valg 6 DISPLAY (valgfritt tilleggsutstyr) Viser kanalinformasjon Viser lokaltid i Stand-by modus Kanaler Brukervennlig funksjon for redigering av data Favorittkanaler og Foreldresperre RS232C Port for eksta informasjonsservice og programvare for systemoppgradering S/PDIF OUT Optisk(Valgfritt tilleggsutstyr) Tilbehør Brukerhåndbok Fjernkontroll enhet Batterier (AAA) RCA Kable (valgfritt tilleggsutstyr) 1 RF INN (DVB-C) Den kobler til kable antenne. 2 LOOP Loop ut er en kontakt for signalen ut 3 RF INN (DVB-T) (Valgfritt tilleggsutsyrt) Den kobles til bakkebundet antenne. 4 RS-232C Kobles til en PC RS232C videresender data til ekstern datamaskin. 5 RF Ut (valgfritt tilleggsutstyr) Kobler en RF signal fra din STB til RF (ANT)inn-kontakt på TV:en. 6 RF IN (inn) (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til TV antenne. 7 LYD UT (VENSTRE/HØYRE) Kobles til audio in-kontakten på TV: en eller til annet eksternt audio system 8 Video Ut (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til Video in-kontakten på TV: en eller til annet eksternt Video system 9 S/PDIF Optisk (Valgfritt tilleggsutstyr) Koble til en digital audio komponent med en optisk kable. 10 SCART for VCR (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til VCR (AUX) med SCART kabler 11 SCART for TV (valgfritt tilleggsutstyr) Kobles til TV med SCART kabler 12 Strømbryter (valgfritt tilleggsutstyr) Slår På/Av din mottaker.

4 Kapittel 2 >> Knapper og funksjoner Kapittel 3 >> Koblinger Koblinger Fjernkontroll enhet 1 Strømforsyning ( ) knapp Slår På/Av din mottaker 2 Numeriske (0~9) knapper Kontrollerer inntasting av nummer og veksler direkt program kanal. 3 TV/Radio ( ) knapp Veksler mellom TV og Radio kanal liste 4 Sovne ( ) knapp Viser tiden innstillt for sleep-timer (sovne-timer). 5 MoSAic ( ) knapp Viser fler-bilde seksjonen 6 Pil ( / ) knapper Justerer nivået på volumen eller beveger markøren til venstre eller høyre på menyen. Pil ( / ) knapper Skifter kanal og beveger markøren opp/ ned på menyn. 7 Meny ( ) knapp Viser menyn Går ut fra aktuell meny eller går tilbake til forrige meny 8 Mute ( ) knapp Slår av lydet midlertidig. 9 Senest knapp Viser liste på senest viste kanaler. 10 Lyd ( ) knapp Viser informasjon om Lyd inngang. 11 OK knapp Viser kanal listen imens du ser på TV eller hører på Radio 12 Guide ( ) knapp Viser informasjon om TV program. 13 VOL +/- knapper Justerer lydnivå 14 Zoom ( ) knapp (valgfritt tilleggsutstyr) Zoomer inn valgt skjerm. Plasseringen av zoom veksles ved å trykke rettnings knappene (x2 normal) 15 Text ( ) knapp Veksler til Text-TV modus. 16 INFO ( ) knapp Viser programinformasjon på skjermen 17 Back ( ) knapp Går tilbake til forrige meny De endrede verdierne blir lagret. 18 SAT ( ) knapp Viser kanal liste 19 PR +/- knapper Veksler kanal opp eller ned. 20 Side ( / ) knapper Flytter sider opp eller ned på menyen eller TV/Radio listen. 21 Favoritter ( ) knapp Gå til den seneste kanalen du såg på i Favorittkanal listen 1. Og hvis du trykker igjen, kan du se den siste kanalen du såg på i Favorittkanal listen 2. Gjenta tastingen helt til det ikke fins noen flere favorittkanaler. Siden går den tilbake til aktuell kanal. 22 F1 Når som helst det er en aktivitet eller melding fra XCRYPT, kan du se meldingen Mail-F1 i det høyre hjørnet av overskriften. Hvis du ønsker se meldingen i detalje, tast F1 knappen for å gå in i XCRYPT post meny. Datamaskin for nedlasting Lokalisering av din mottaker Installere din mottaker i horisontal posisjon. Ikke plassere tunge ting, så som en TV på din mottaker. Ikke installere din mottaker på disse plasser: Vibrerende plasser, direkt sollys, fuktig plass, for varm eller for kall temperatur. og ikke plasser med dårlig ventilasjon.

5 Kapittel 3 >> Koblinger Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Innledende innstillinger og funksjon Kobling av din analoge mottaker For å forenkle for brukere med analog mottaker å ta emot analoge kanaler, er dette produktet utstyrt med en seriell effekt-loop markert med LOOP Koble koaksial kabeln fra denne terminalen til IF inngangen på din analoge mottaker. Nå kan du gjennom å beholde din reciever i stand-by modus, stille in og se analoge kanaler fra din analoge mottaker. Kobling av din mottaker til TV:en For å koble din mottaker til din TV, kan du bruke tre forskjellige metoder: via RF kabelen, RCA kabelen eller SCART kabelen. Koble RF kabelen til terminalen markert med RF UT på baksiden av din mottaker og den andre enden til RF inn kontakten på din TV. Koble Video/Audio RCA kabelen fra Video OUT/AUDIO OUT (LEFT, RIGHT) (VENSTRE, HØYRE) på baksiden av din mottaker til Video INPUT/AUDIO INPUT(LEFT, RIGHT ) (VENSTRE, HØYRE) kontakten på TV:en. I tilfelle du kobler din TV via SCART kabelen, kobles SCART konnektoren markert med TV med tilhørende SCART port på TV:en. (avhengig modell) Kobling av din mottaker til VCR (avhenging modell) For å koble en VCR, er din mottaker utstyrt med SCART på baksiden markert VCR Ved bruk av en SCART konnektor, kan video bli koblet til din mottaker. Kobling av eksterne audio/hi-fi system For å koble andre eksterne Audio Hi-Fi system, er din mottaker utstyrt med to RCA konnektorer på baksiden av din mottaker, markert med Lyd L (Venstre) og R (høyre), for å koble venstre og høyre Audio av eksterne audio/hi-fi system. Kobling av digitalt audio system Koble en optisk kabel mellom S/PDIF OUT på baksiden av din mottaker og S/PDIF INPUT på det Digitale Audio Systemet. Meny informasjon En meny er et felt med tekst som vises på TV skjermen. Valgbare linjer er normalt sett aktivert (markert). Ikke aktive linjer kan ikke velges. De fleste av menyene viser informasjon lengst ned på skjermen. Denne menyen består av 7 hoved menyer: Innstalasjon Spill System innstilling Felles grensesnitt Kanal oppstilling Betingelser tilgang Foreldresperre 1 Ved bruk av Pil ( / ) knappene kan du flytte oppover og nedover i menyene. I menyene, kan du søke en kanal ved å bruke denne knappen. 2 Når du er kommet til ønsket evne i menyen, tast OK knappen for å bekrefte ditt valg. 3 I menyene, kan du velge evner ved å bruke Pil ( / ) knappene. 4 Når du vill gå tilbake til tidligere meny og lagre forandringen, tast Back ( ) knappen. 5 Når du vill gå ut av aktuell meny, tast Meny ( ) knappen. Å komme igang Første gang du bruker din mottaker, må du velge språk for menyer og du må stille in parametrene for system innstilling og søke kabelnett kanaler. Utfør følgende innstillings prossedyr for avsøkning av kabelnette. Følg instruksjonene her nede for å søke kabelnett kanaler. Du kan nyte å se TV eller høre på Radio etter prossedyren er ferdig. 1 Slå på din TV og mottaker. Language Setting (Språk innstilling) meny vises automatisk. OSD Language (Språk på skjermen) er markert. Valg av Språk på skjermen (OSD) 2 Velg ønsket OSD språk ved å bruke Pil ( / ) knappene. Du vil se valgt språk på OSD menyen. 3 Velg Innstallasjon ved å bruke Pil ( / ) knappene.

6 Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Grunnleggende funksjon Denne seksjonen forklarer flere funksjoner imens du ser på TV eller hører på Radio. Skifte kanal Du kan skifte aktuell kanal på tre forskjellige måter. Metode 1: Trykk Pil ( / ) knappene, eller PR+/- knappene. Metode 2: for å velge kanal direkt, velg en kanal ved å bruke de numeriske (0~9) knappene. Metode 3: 1 For å vise kanal listen, trykk OK knappen. 2 Velg den kanal du ønsker se ved å bruke Pil ( / ) knappen og deretter trykk OK knappen. hvis det er flere kanaler, bruk Side ( / ) eller Pil ( / ) knappene for å forflytte deg over kanalene per side. Trykk TV/Radio ( ) knappen for å veksle mellom TV og Radio kanal. Metode 4: I tilfelle av to eller flere avsøkte kabelnett. 1 Trykk SAT knappen for å vise liste. 2 Forflytte markøren til den kanal du ønsker se med Pil ( / ) knappene og deretter trykk OK knappen. 3 Du kan følge instruksjonene for metode 3 for kanal valg. Metode 5: Hvordan du flytter kanalen du ser på. 1 Trykk Last knappen med fjernkontrollen. 2 Trykk OK knappen etter kanalgval ved bruk av Pil ( / ) knappen med fjernkontrollen. 3 TrykkOK knappen for å gå ut. Volum kontroll For å kontrollere volumen: Trykk VOL+/- eller Pil ( / ) knappene. Trykk Mute ( ) knappen for å ta bort lyden. Trykk Mute ( ) knappen igjen eller VOL+/- eller Pil ( / ) knappene for å aktivere lyden igjen. Informasjonsfelt Kanalinformasjon er alltid synlig for en spesifikk tidsperiode hver gang du skifter kanal. Generell Informasjon Trykk på INFO ( ) knappen for å informasjonen vedr. aktuell kanal. 1 Kanal nummer og navn 2 Aktuell tid 10 3 Signal Nivå 4 Signal Kvalitet 5 Ikoner: Favoritt kanaler, lukkede kanaler, Radio kanaler, kryptert kanal, Tekst, Tekst-TV informasjon, 6 Guide informasjon. 7 Begrenset tilgang Detaljert kanalinformasjon. Du kan se detaljert kanalinformasjon ved å trykke på INFO ( ) knappen igjen. 8 Detaljert kanalinformasjon. 9 Frekvens, Symbol hastighet, FEC, Modulasjon, Video PID, Audio PID, PCR PID 10 Vise informasjonstrøm Valg av lydspor Du kan velge lydspråk, lydspor eller lydmodus. 1 Trykk på Audio (Yellow) knappen. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge lydspråk eller lydspor og trykk OK knappen. 3 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge lydmodus fra Stereo, Mono venstre, eller Mono høyre. Valg av tekst Du kan velge tekst på aktuellt direktsent TV program hvis dette leveres fra stasjonen som sender. 1 Trykk på Tekst ( ) knappen. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge tekst og trykk OK knappen. Valg av OSD tekst-tv informasjon Du kan velge å vise OSD tekst informasjonen på skjermen hvis dette leveres fra stasjonen som sender. 1 Trykk på Tekst ( ) knappen to ganger. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge OSD tekst og trykk OK knappen. Valg av DVB tekst-tv Du kan velge å vise DVB tekst informasjonen på skjermen hvis dette leveres fra stasjonen som sender. 11

7 Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner Kapittel 4 >> Innledende innstillinger og funksjoner 1 Trykk på Tekst ( ) knappen tre ganger. 2 Trykk på Pil ( / ) knappene for å velge DVB teletext og trykk OK knappen. MoSAic Du kan se flere bilder ved å trykke på RØD (MoSAic) knappen igjen. Sovtimer Funksjon Trykk på Grønn (Sove) knappen, du ser den innstillte tiden for sovtimer hvis den allerede er innstillt på Meny for Tid innstilling. Zoom Funksjon Du kan få bildet å bli større på skjermen ved å trykke på Zoom ( 1 Trykk på Zoom ( ) knappen. 2 velg det område du ønsker å zoome ved å bruke Pil knappene og trykk siden på OK knappen. bildet blir to ganger større. 3 Hver gang du trykker på Side ( / ) knappene, blir bildet to til fire ganger større. Trykk på Pil ( / / / ) knappene for å endre plasseringen nede i høyre hjørnet på skjermen. 4 For å avbryte Zoomefunksjonen, trykk på Zoom ( ) knappen eller tilbake ( ) knappen. Kanal liste 12 ) knappen. Du kan se TV eller Radio kanal listen ved å trykke på OK knappen når du ser på TV eller hører på Radio. For å veksle kanal liste, trykkpå TV/Radio ( ) knappen. Ikonet ( ) bak kanalnavnet betyr kryptert kanal, og ( ) ikonet bak kanalnavnet betyr en lukket kanal. Velg kanal ved å bruke Pil ( / / / ), PR+/-, eller Side ( / ) knappene og trykk på OK knappen for å se. De fargede knappene viser kanal listene på følgende måte: RØD (MoSAic) knapp: i alfabet orden (alfabet A - Z) GRØnn Sovne knapp: i orden av Frekvens (alle/søkte kabel) GUL (Lyd) knapp: i orden av navn på kringkasting selskap BLÅ (INFO) knapp: i orden av favoritt grupper for å se kanal listen i en spesifikk rekkefølge (Alfabet/Frekvens/Leverandør/Favoritter) 1 Trykk på den fargede (Røde / Grønne / Gule / Blå) knappen. Kanal listen blir markert. 2 Velg Alfabet, Frekvens, Leverandør, eller Favoritter ved å bruke Pil ( / ), RØD (MoSAiC) eller BLÅ (INFO) knappene. Kanal listen blir automatisk ordnet ifølge ditt valg. 3 Velg kanal ved å trykke på Pil ( / ) eller Side. ( / ) knappene og trykk på OK knappen for å se. Bemerk Favoritt gruppe må stilles in for valg. Programmguide Guiden viser program informasjon så som program tittel, program guide, program oversikt og lignende. Guideservice som tilbys er avhengig service leverandøren. 1 Trykk på Guide ( ) knappen når du ser på TV eller hører på Radio. Guide informasjonen blir synlig. 2 Velg et program for videre informasjon. Pil ( / ) knappene: Velger et program via kanal Pil ( / ) knappene: Velger et program via tid og dato innen den samme kanal. Den viser program liste i intervall om 30 minutter. 3 Trykk OK knappen, og detaljert informasjon på utvalgte aktiveteter blir synlig. 4 Når du vill gå ut av Guide modus, trykk Back. ( ) knappen. 13

8 Kapittel 5 >> Hovedmeny Menyoversikt Innstallasjon Automatisk Skanning Manuell skanning Blinkdsøking Standard innstilling System innstilling Språk innstilling OSD Språk / Audio 1e Språk / Audio 2e Språk / EPG 1e Språk / EPG 2e Språk Tekst-TV språk / Tekst Språk OSD innstilling. Gjennomsiktighet / Windows Gjennomsiktighet / (On screen display/ timer for banner / timer for skjermsparer / VFD Modul vises på skjermen) / Visning i Standby Media innstilling TV system / TV Bildsideforhold / Video bildsideforhold / Type Video Signal / RF kanal / Kringkastingssystem / Video Stillbilde Tid innstilling GMT tid / Lokal tid / innstilling av tid modus (Automatisk/ Manuell) / Tid sone / Innstilling Tid / Sommertid (På/Av) Reservasjons innstilling PÅ tid / AV tid / Type av gjentakelse / Program System informasjon Kanal innstilling Slette kanal Slette alle kanaler Favoritt kanaler Redigere kanaler Foreldresperre Kanal lås Volum lås Skifte PIN kode Mykvare behandler Spill A B C D Felles grensesnitt Åpning A Åpning B Begrenset tilgang Åpning A Åpning B 14 Kapittel 5 >> Hovedmeny Hoved meny Menyen er omhyggeligt utformet fra et brukervennlig utgangspunkt for å tilby enkel håndtering av din mottaker. Hoved menyen er delt opp i 7 undermenyer som individuellt vil utføre forskjellige funksjoner. Installasjon >> Automatisk Skanning Automatisk Skanning Hvis du velger å scanne kanaler i overensstemmelse med innstillingene på antenne, kan din mottaker automatisk søke igjennom kabelnettet uten registrere mere informasjon 1 Velg Automatisk Skanning ved å bruke Pil ( / ) knappene på Installasjons menyen og trykk på OK knappen. 2 Trykk på OK knappen, da begynner skanning. Etter at Automatisk Skanning er ferdig, kan du se TV og Radio kanaler på listen. Installasjon >> Manuell Skanning Manuell skanning Du kan scanne etter kanaler på utvalgte kabelnett via transpondern hvis du vet transponder informasjonen. 1 Velg Manuell Skanning ved å bruke Pil ( / ) knappene eller de numeriske (0~9) knappene på Installasjons menyen og trykk på OK knappen. 2 Stell in følgende alternativ for å fullføre Manuell Skanning. Transponder : Still in transpondern for utvalgt kabelnett. Velg en transponder ved å bruke Pil ( / ) knappene. Hvis du ikke finner ønsked transponder, velg New (Ny) for skifte transponder informasjonen slik: Symboltakt Viser valgt TP symbol hastighet. Modulasjon Velg en type modulering ved å bruke Pil ( / ) knappene. 3 Trykk på OK knappen, da begynner skanning. Etter at manuell Skanning er ferdig, kan du se TV og Radio kanaler som ble funnet under skanning. 15

9 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny Installasjon >> Blinkdsøking Blinkdsøking Når du ikke har noen transponder informasjon, kan du bruke denne funksjon for å få alle kanaler fra utvalgt kabelnett. 1 Gå til meny og velg Blinkdsøking ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK-knappen. 2 Velge passende kabelnett ved å bruke Pil ( / ) knappen, deretter tryck OK og prosedyre blind scan vil starte och følgende skjerm vises. Vennligst notere at scan prosedyren kan ta noen minutter. 3 Trykk på meny knappen eller gå ut knappen for å gå tilbake til forrige meny. Standard instilling Du kan gjenopprette standard instillingene i tilfelle du har støtt på problemer, når du lagret kanalinformasjon eller annet, som kan vare feil. 1 Velg Standard Instilling ved å bruke Pil ( / ) knappene på Installasjons menyen og trykk på OK knappen. 2 Velg et standard alternativ (Transponder auto oppdatering, Factory Fabrikks std), eller Digital-TV-boks Omstart ved å bruke Pil ( / ) knappenen og trykk siden OK knappen. Transponder Auto Oppdatering: Gjenopprette tilbake til den ekstra TP listen. Fabriksstandard: Gjenopprette Fabrikksinnstillingen. Hvis du trykker OK knappen i denne menyen,vil du se en dialogrute som ber deg å bekrefte standard for kanalen eller fabrikksinnstillingen. Velg Ja eller Nei, og trykk OK knappen. Digital-TV-Boks Omstart Hvis du trykker OK knappen i denne menyen, vil din digital-tv-boks starte om på nytt. System oppstilling I denne menyen kan du stille in systemkonfigurasjonen Trykk på Meny ( Velg System Oppstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen. System Oppstilling >> Language Setting (Språk innstilling) Språk innstilling Du kan still Språk for OSD, Audio 1-2, EPG1-2 og Tekst-TV, Tekst. 16 ) knappen. 1 Velg Language Setting (Språk innstilling) ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen System Setup (System oppsett) og trykk på OK knappen. 2 Velg noen av OSD, Audio1-2, EPG1-2 Språk og Tekst-TV, Tekst ved å bruke Pil ( / ) knappene og bruk Pil ( / ) knappene for å velge språk. System oppstilling >> OSD innstilling OSD innstilling Du kan justere gjennomsiktighet på OSD, Windows Trans OSD Banner tid og tid på skjermsparer. 1 Velg OSD Innstillning ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen System Oppstilling og tryck på OK knappen. 2 Velg noen av Transparentnivå, Window Trans, Skjermsparer tid, Serial module and Display in Standby Mode, og Skjermsparer tid ved å bruke Pil ( / ) knappene og bruk Pil ( / ) knappene for å endre. Gjennomsiktighet: 0 (opaque) til 100% Window Trans: 0 (opaque) til 100% Banner Tid: 1 til 60 sekunder eller Alltid Skjermsparertid: 1 til 60 minutter eller Aldri Serial Module: På eller Av Display in Stanby: På eller Av System oppstilling >> Media innstilling Media innstilling Du kan taste in forskjellige media innstillinger for TV system, TV bildsideforhold (Bildeformat), Video bildsideforhold (Bildeformat), Sammensettning, Y/Pb/Pr eller RGB, RF kanal, Kringkastingssystem, Video stillbilde og DVB tekst. 1 Velg Media innstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen System oppstellning og tast på OK knappen. 2 Velg Media innstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk på Pil ( / ) knappene for å lave forandringer. TV System: PAL, SECAM, NTSC, og AUTO TV bildsideforhold (Blideformat): Du kan stille in bildsideforhold på din TV. (4:3 eller 16:9) Video bildsideforhold (Blideformat): Du kan velge vist format i forhold til bildsideforhold på TV skjermen. (Letter Box, Pan & Scan, Mixed, eller Full) Type videosignal: Sammensettning,. YPbPr eller RGB RF Kanal: Du kan velge UHF kanal på din TV. (CH21 ~ CH69) 17

10 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny Kringkastingssystem: B/G, I, eller D/K Video Stillbilde På/Av DVB Tekst : På/Av System oppstilling >> innstilling av tid Tid innstilling Du kan stelle in tidsone. 1 Velg Time Setting (Tid innstilling) ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen for System Oppstilling og tast OK knappen. Modus for tid oppstilling: Velg Auto eller Manual modus Trykk på Pil ( / ) knappene for å stille tid oppstilling modus på Auto eller Manual (manuell) Tid sone Trykk på Pil ( / ) knappene for å stille in tidsone, Lokal tid blir automatiskt endret av denne innstillingen. Still in tide ved o bruke Pil ( / ) knappene i tilfelde den er i Auto Tidinnstilling)modus. Tast in sifferne med nummerknappene i tilfelde den er i Manuell Tidinnstilling modus. Velg sommertid funksjon på eller Av. Gjenopprette: RØD(MoSAiC) knapp System oppstilling >> Forbehold innstilling Forbehold innstilling Du kan stille in timer for reservasjon for TV programmer så som slå på, av og TV programmer. Velg aktivitetsnummer for reservasjonen. På tid: Tast in tiden for aktivering med nummeriske sifffer Av tid: Tast in tiden for deaktivering med nummeriske sifffer Repetisjon: Velg tid for repetisjon (én gang per, dag eller uke) med Pil ( / ) knappene. Program: Velg siden kanal med Pil ( / ) knappen og trykk OK for å lagre. System Oppstilling >> System Informasjon System informasjon Du kan kontrollere system informasjonen så som Modell navn, laste versjon, Hoved mykvare versjon, og produksjonsdato forhhoved mykvare. Kanal oppstilling Du kan her redigere TV og radio kanaler og gruppen favoritt kanaler i denne menyen. Trykk på Meny ( ) knappen. Velg Kanal Innstilling ved å bruke Pil ( / ) knappene, i hovedmenyen. Kanal oppstilling >> Slette Kanal Slette kanal Du kan slette de TV og Radio kanaler du ønsker. 1 Velg Slette Kanal ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og tast på OK knappen. 2 Velg kanalen du ønsker slette ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK knappen. Trykk Pil ( / ) knappene for å skifte mellom TV og Radio liste. Du kan velge flere kanaler. Markerte kanaler med en dott er valget kanaler. Trykk den Grønne (Sove) knappen for slette modus via kanal, TP eller kabelnett. 3 Trykk den RØDE (MoSAiC) knappen for å slette kanaler. Kanal oppstilling >> Systemmelding Slette alle kanaler Du kan slette alle kanaler. 1 Velg Systemmelding ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og tast på OK knappen. En melding i en dialogrute fra systemet vises og ber deg bekrefte dette. 2 Velg Ja ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK for å slette alle kanaler. Kanal oppstilling >> Favoritt Kanaler Favorittkanaler Du kan redigere favoritt kanaler. Det fins 9 grupper av favoritt kanaler (News, Sports, Film, Musikk, Barn, Voksne, Drama, og Utdannelse). 1 Velg Favoritt Kanaler ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og trykk OK knappen

11 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny 2 Velg de kanaler du ønsker redigere ved å bruke Pil ( / ) eller Side ( / ) knappene i TV/Radio Listen og trykk RØDE (MoSAic) knappen. Utvalgte kanaler er så listet i favoritt gruppen. Ved å trykke på TV/Radio ( ) knappen veksler du mellom TV og Radio listen. 3 Trykk på FAV ( ) knappen for å velge en annen favoritt gruppe. 4 Velg de kanaler du ønsker å redigere ved å bruke Pil ( / ) knappene i TV/Radio Listen og trykk på den RØDE (MoSAic) knappen. Gjennta trinn fra 3 til 4. 5 Tast OK knappen for å bekrefte. Kanal oppstilling >> Redigere Kanaler Redigere kanaler Du kan endre navn på kanal listen. Velg Redigere Kanaler ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Kanal oppsett og trykk OK knappen. Favoritter ( ) knapp: Viser Favoritt kanal listene Pil ( / ) knappene: Veksler mellom TV og Radio kanal listene Hvordan du endrer navn på kanal listen 1 Velg den kanal du ønsker å endre navn på ved å bruke Pil ( / ), PR+/-, eller Side ( / ) knappene og trykk på GRØNN (Sove) knapp Fonttabell blir synlig. 2 Trykk den BLÅ (INFO) knappen for å slette navnet på den utvalgte kanalen. 3 Velg bokstaver (tegn) ved å bruke Pil knappene og trykk på RØD (MoSAic) knapp for å bekrefte valgt bokstav (tegn). GUL (Lyd) knapp: Registrerer mellomrom BLÅ (INFO) knapp: Registrerer tilbaketrinn RØD (MoSAic) knapp: Velger innmating. 4 Trykk OK knappen for å bekrefte. Foreldresperre Du kan blokkere kanaler for å forhindre uautorisert brukere fra å se spesifikke kanaler. Trykk på Meny ( ) knappen. Velg Foreldresperre ved å bruke Pil ( / ) knappene, i hovedmenyen. Foreldresperre >> Kanal lås Kanal lås Når helst du ønsker se en lukket kanal vil du bli spurt om å taste in PIN kode. i dialogruten. 1 Velg Kanal Lås ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Foreldresperre og trykk OK knappen. 2 Velg den kanal du ønsker å låse på ved å bruke Pil ( / ), PR+/-, Side ( / ) eller sifferknappene (0~9) og trykk på OK knappen Utvalgte kanaler vil vises med lås markert. Trykk igjen for å frigjøre. Pil ( / ) knappene: Veksler mellom TV og Radio liste. 3 Trykk RØD (MoSAiC) knapp for å bekrefte. 4 Trykk den BLÅ (INFO) knappen for å flytte PIG skjermen. Foreldresperre >> Låskontrol Låskontroll Når helst du ønsker bruke det lukkede systemet vil du bli spurt om å taste in PIN kode. Ved å bruke Pil ( / ) knappene og trykk OK knapp for å velge lås status Systemlås: Velg Lås eller Lås opp ved å bruke Pil ( / ) knappene. Hvis Lås er valgt, vil knappfunksjonene på fremsiden vare blokkert. Menylås: Velg Lås eller Lås opp ved bruk av Pil ( / ) knappen, undermeny låskontroll vil vare tilgjengelig med PIN kod Låsmodus: Velg én gangs- eller hver gangs- modus ved å bruke Pil ( / ) knappen. Én gang: Tast in pin kode én gang hved kanalveksling med Foreldresperre Hver gang: Tast in pin kode hver gang hved kanalveksling, Lagre forendringene med OK knapp. Trykk Blå (Info) knapp for å flytte PIG skjerm

12 Kapittel 5 >> Hovedmeny Kapittel 5 >> Hovedmeny Foreldresperre >> Skifte Pin-kode Skifte PIN-kode I denne menyen kan du skape en ny PIN kode er standard passord. 1 Velg Skifte PIN-kode ved å bruke Pil ( / ) knappene på Foreldresperre, System lås, Meny Lås Meny og trykk OK knappen. 2 Tast in den gamle PIN-kod. 3 Tast in den nye PIN-koden. 4 Bekreft den nye PIN-koden. Bemerk Vennligst husk at PIN koden må ha fire siffer. I tilfelde du glemmer din PIN kode, kontakte din lokale forhandler. Foreldresperre >> Mykvare Behandler Mykvare behandler Du kan laste ner mykvaren til din mottaker via kabelnette når en ny mykvare er tilgjengelig for systemet ditt. Mens du laster ner, steng ikke av din mottaker. I tilfelde strømmen blir brudd, slå på din mottaker igjen for å avslutte nedlastingen. 1 Velg Mykvare Behandler ved å bruke Pil ( / ) knappene i menyen Installasjon og trykk på OK knappen. Laste Opp Program: Kopierere all data fra Hoved Digital-tv-boks til en sekundær digital-tv-boks. Spill Dette produkt leveres med flere spill for din underholdning. Velg Game (Spill) ved å bruke Pil ( / ) knappene i hovedmenyen. 1 Velg et spill ved å bruke Pil ( / ) knappene i Game (Spill) menyen og trykk OK knappen. 2 Ved å følge instruksjonene som vises på skjermen kan du nyte spill ved å bruke Pil, Siffer (0~9), og OK knappene. Felles grensesnitt Du kan nyte ikke kun de krypterte kanalerne ved å bruke en Conditional Access Modules (CAM), men også se de kanaler som vises fritt. Type av CAM og smart card er forskjellige avhengig av service leverandøren (kabelnett). Hvis du vil bruke en CAM, kontakte din service leverandør eller forhandler. Uten bruk av CAM og kort, kun kanaler som er fri, er tilgjengelige. Begrenset tilgang CAM og smart card er forskjellige avhengig service leverandøren. Hvis du trenger å bruke en CAM, kontakte din service leverandør eller forhandler. Laste Opp Kanaler: Kopierer kun kanaldata fra Hoved digital-tv-boks til sekundær digital-tv-boks. Koble både Hoved og Sekundær digital-tv-boks ved å bruke kabel RS232Cog siden trykk OK knappen i menyen Mykvare Behandler for Hoved digital-tv-boks. Valgfritt Tilleggsutstyr): Velg en Mykvare fil ved å bruke Pil ( / ) eller Side ( / ) knappen og trykk på RØd (MoSAiC) knapp for å laste ned Mykvare. Oppdatering (Valgfritt tilleggsutstyr): Hoved S/W eller Kanal dato kan oppdateres trådløst

13 Feilsøkning Spesifikasjoner Feilsøkning Spesifikasjoner Problem Ikke noen lys i dioderne på fremsiden. Ikke noen strømforsyning Ikke noen bilde Dårlig bildekvalitet Ikke noe lyd Fjernkontrollen fungerer ikke Servicen fungerer ikke eller er kryptert. Du har glemt din PIN kod. Løsning Koble strøm kabelen korrekt. Forsikkre deg om att din digitale-tv-boks er slått på. Kontrollere status på koblingene. Kontrollere kanaler og Video gjengivelse status. Kontrollere signal nivå. Hvis den er for lav, forsøk å justere innstillingen på din plate. Kontrollere volum nivå på TV og din digital-tv-boks. Kontrollere mute (volum) status på TV og digital-tv-boks. Kontrollere koblingen på lyd kabelen. Peke med fjernkontrollen direkte mot din mottaker. Kontrollere og skifte ut batterier. Kontrollere hvis noe er i veien på fremsiden. Forsikkre deg om at ditt smart card er riktig for valg service (program). Se kapittel 5, Parental Lock i brukerhåndboken. Demodulering Video omkoder Prosessor & Driftsmidler Smart Card Åpning Felles grensesnitt Inngang MPEG-2 Data hastighet Video standard Aspect Ratio (bildsideforhold) QAM MPEG-2 15 Mbits/s PAL 4:3, 16:9 Prosessor STi 5119 SDRAM Flash Signal VHF Lav VHF Høy UHF TV Scart (valgfritt tilleggsutstyr) VCRScart (valgfritt tilleggsutstyr) RCA (Valgfritt tilleggsutstyr) SPDIF RF Modulator. (valgfritt tilleggsutstyr) RS232C Port Strømforsyning Optisk Coaksial Kontakter Output (utgang) 16 Mbyte (valgfritt tilleggsutstyr: 8Mbyte, 32Mbyte) 2 Mbyte O Valgfritt tilleggsutstyr IEC , Han/Hun 50 ~ 173 MHz 174 ~ 470 MHz 470 ~ 860 MHz RGB eller Y/Pb/Pr, CVBS, Audio H/V, VCR returspor CVBS INN-UT, Audio(Lyd) H/V INN-UT CVBS UT, LYD V/H UT Valgfritt tilleggsutstyr Valgfritt tilleggsutstyr IEC 169-2, Han/Hun PAL B/G, I, D/K Kanal 21 ~ 69 Kontakter Hastighet Type Inngang spenning D-SUB 9 Type 115,200 bps SMPS AC90-250V~, 50/60 Hz Fremsiden Knapper 7 (OPP; NED, VENSTRE, HØYRE, OK, MENY, STRØM) USB. (valgfritt tilleggsutstyr) Mekanisk USB A Type USB1.1 Primær styreenhet Dimensjonen 300 X 220 X 63 Vekt 2 KG 24 25

14 Korrekt avfallsdeponering av dette produktet er (Avfall for Elektrisk & Elektroniskt utstyr) (Tilgjengeling i Europeisk Felleskap og andre Europeiske land med separat oppsamlingssystem) Merkninge som vises på produktet eller dess litteratur, viser att det må ikke deponeres med annen avfall fra hushold vid slutten av sitt fungerende liv. For å unngå mulig skade på miljø eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsdeponering, vennligst separere dette produktet fra andre former av avfall og resirkulere det med ansvar for å fremme holdbar gjennbruk av materielle ressurser. Burker fra hushold må ta kontakt med enten handlern hvor produktet er innkjøpt, eller sin lokale kommunale myndigheter, for informasjon hvor og hvordan de deponerer dette produktet for miljømessig sikker resirkulering. Forettnings bruker må kontakte sin leverandør og kontrollere bestemmelser og villkår i kjøpekontrakten. Dette produktet må ikke legges med annen handelsavfall for deponering. IM [ENGLISH] (Engelsk) Rev.01

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER FOR SURROUND-/HØYTTALERSYSTEM Prod.nr. DSP-300 BRUKSANVISNING Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt over front- og bakpanel... 5 Oversikt over fjernkontrollen... 6 Systemtilkopling...

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer