Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)"

Transkript

1 Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21) Bruke den digitale favorittlisten...(23) Bruke tilleggsutstyr Koble til tilleggsutstyr...(26) Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en...(28) Spille av Foto/Musikk/Video via USB...(36) Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI...(40) 1/77

2 Innhold Bruke MENU-funksjonene Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB...(43) Innstillinger Systemoppdatering...(46) Bruksanvisning...(47) Bilde...(48) Lyd...(51) Øko...(55) Skjermkontroll...(57) Oppsett...(60) Tilleggsinformasjon Feilsøking...(73) 2/77

3 Oversikt over fjernkontrollen 1 TV-ventemodus Slår TV-en på og av fra ventemodus. Avhengig av modell kan det hende at du har en ekstra På-knapp bak på fjernkontrollen. 2 Skjermbildemodus (17) 3 Digital favorittliste Trykk for å vise digitale favoritter-listen du har angitt (23). 4 / Info/Hente frem tekst I digital modus: Viser korte detaljer om det programmet du ser på nå. I analog modus: Viser informasjon som aktuelt kanalnummer og skjermformat. 3/77

4 Oversikt over fjernkontrollen I tekst-tv-modus (16): Viser skjult informasjon (f.eks. svar på en oppgave). 5 6 OPTIONS (20)(35) Gjør at du kan velge forskjellige seer-alternativer og endre/justere i samsvar med kilden og skjermformatet. 7 HOME (43) 8 Fargeknapper (16)(24) 9 Tallknapper I TV-modus: Velger kanaler. For kanalnummere fra 10 og oppover, trykk andre og tredje tall raskt etter hverandre. I tekst-tv-modus: Tast inn det tresifrede sidenummeret for å velge siden. 4/77

5 Oversikt over fjernkontrollen 10 Innstillinger for teksting Trykk for å endre språk for teksting (68) (kun i digital modus). 11 AUDIO Trykk for å endre modusen for flerspråklig lyd (52). 12 PROG +/-/ / I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-) kanal. I tekst-tv-modus (16): Velger neste ( ) eller forrige ( ) side. 13 +/- Volum 14 Dempe lyden 15 Tekst (16) 5/77

6 Oversikt over fjernkontrollen 16 RETURN / Går tilbake til forrige skjermbilde av en vist meny. 17 GUIDE / EPG (Digital elektronisk programguide) (21) 18 DIGITAL Digital modus (14) ANALOG Analogue modus (14) 19 SCENE Scenevalg (16) 20 i-manual Viser innholdet i Bruksanvisningen på skjermen. 21 BRAVIA Sync : Du kan kontrollere det BRAVIA Sync-kompatible utstyret som er koblet til TV-en. 6/77

7 Oversikt over fjernkontrollen SYNC MENU: Viser menyen for tilkoblet HDMI-utstyr. Mens du ser på andre inngangsbilder eller TVprogrammer, vises HDMI-enhetsvalg når du trykker på knappen. THEATRE: Du kan aktivere eller deaktivere Teatermodus. Hvis Teatermodus er aktivert, blir optimal lydkvalitet (hvis TV-en er koblet til et lydanlegg ved hjelp av en HDMI-kabel) og bildekvalitet for filmbasert innhold innstilt automatisk. Hvis du slår TV-en av, deaktiveres også Teatermodus. 7/77

8 Oversikt over fjernkontrollen Når du endrer Scenevalg -innstillingen, deaktiveres Teatermodus automatisk. Kontroll for HDMI (BRAVIA Sync) er kun tilgjengelig med tilkoblet Sony-utstyr som er merket med BRAVIA Sync eller BRAVIA Theatre Sync-logo eller er kompatibelt med Kontroll for HDMI. 22 Inngangs-valg I TV-modus: Trykk for å vise en liste over innganger. Knappene med tallet 5, PROG + og AUDIO har opphøyninger. Du kan bruke disse forhøyningene til hjelp ved betjening av TV-en. 8/77

9 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en 1 På/Av Slår TV-en på eller av. PROG For å koble TV-en fullstendig fra strømtilførselen, må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Strømindikatoren lyser grønt når du slår på TV-en. 2 PROG +/-/ / I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-) kanal. I TV-menyen: Går gjennom alternativene opp ( ) eller ned ( ). 9/77

10 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG 3 +/-/ / I TV-modus: Øker (+) eller demper (-) lydvolumet. I TV-menyen: Går gjennom alternativene til høyre ( ) eller venstre ( ). 4 / Inngangsvalg / OK I TV-modus: Velger inngangskilde fra utstyret som er koblet til TV-kontaktene (28). I TV-menyen: Velger meny eller alternativ, og bekrefter innstillingen. 10/77

11 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG 5 (43) 6 Lyssensor Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på funksjonen (56). 7 Fjernkontrollsensor Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen. Ikke legg noe over sensoren, ellers kan funksjonen påvirkes. 11/77

12 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG 8 Bilde av / Innsovingstimer indikator Lyser grønt når bildet slås av (55). Lyser oransje når timeren er innstilt (55). 9 Ventemodus-indikator Lyser rødt når TV-en er i ventemodus. 10 Strømindikator Lyser grønt når TV-en er på. 12/77

13 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG Pass på at TV-en er fullstendig slått av før du trekker ut nettledningen. Hvis du trekker ut nettledningen mens TV-en er på, kan dette føre til at indikatoren fortsetter å være tent eller til at TV-en ikke fungerer som den skal. 13/77

14 Se TV 1 Trykk på siden av TV-en for å skru på TV-en. Når TVen er i standby-modus (standby) (indikatoren foran på TVen lyser rødt), trykk på fjernkontrollen for å skru på TVen. 2 Trykk på DIGITAL/ANALOG for å veksle mellom digital og analog modus. Hvilke kanaler som er tilgjengelige avhenger av modusen. 3 Trykk på tallknappene eller PROG +/- for å velge TV-kanal. For å velge kanalnummer 10 og høyere ved å bruke tallknappene, trykk på andre og tredje tall raskt etter hverandre. Velge en digital kanal med den digitale elektroniske programguiden (EPG) (21). 14/77

15 Se TV I digital modus En informasjonsstripe vises kort. Følgende symboler kan også forekomme i stripen. : Radiotjeneste : Kodet/abonnementtjeneste : Mange lydspråk tilgjengelige : Teksting tilgjengelig : Teksting for hørselshemmede tilgjengelig : Anbefalt aldersgrense for aktuelt program (fra 4 til 18 år) : Tilgangskontroll : Digitalprogramlås Andre operasjoner Når du skal justere volumet, trykk på + (øke)/ (redusere). Når du skal få tilgang til programtabellen (bare i analog modus), trykk på. For å velge en analog kanal, trykk på, trykk så på. Når du skal gå til Digitale favoritter (kun i digital modus), trykk på. For mer informasjon (23). 15/77

16 Se TV Se tekst-tv Trykk på. Hver gang du trykker på, skifter bildet syklisk som følger: Tekst Tekst over TV-bildet (blandet modus) Ingen tekst (avslutter tekst-tv) Når du vil velge en side, trykker du på tallknappene eller /. Hvis du vil vise skjult informasjon, trykker du på. Når Fastext er tilgjengelig, vil du se fire fargede felter nederst på tekstsiden. Fastext gir deg rask og enkel tilgang til sider. Trykk på den aktuelle fargede knappen for å få tilgang til siden. Scenevalg-modus Når du velger ønsket scene-alternativ, innstilles optimal lydkvalitet og bildekvalitet for den valgte scenen automatisk. 1 Trykk på SCENE på fjernkontrollen. 2 Trykk på for å velge modusen, trykk så på. Kino: Viser et bilde og lyd av kinolignende kvalitet. Sport: Viser et realistisk bilde med surroundlyd. Foto: Viser et bilde som reproduserer teksturen og fargene i et trykt fotografri. Spill: Viser et bilde som gjør at du kan nyte det beste av spill med den aller beste bilde- og lydkvaliteten. 16/77

17 Se TV Grafikk: Gir bildescener som reduserer tretthet ved lengre tids skjermtitting fordi bildene er klarere og mer detaljerte. Generell: Aktuelle brukerinnstillinger. Auto HDMI: Den optimale lyd- og bildekvaliteten innstilles automatisk i forhold til inngangskilden, men avhengig av tilkoblede enheter kan det hende at det ikke er noen effekt. Unntatt for Generell, hvis en annen scenemodus velges, kan du ikke velge bildemodus i bildemenyen. Du må først avslutte scenevalget. Hvis du aktiverer Teatermodus (7), slår Scenevalg seg automatisk over på Kino. Endre skjermformat manuelt i forhold til kringkasting Trykk på gjentatte ganger for å velge ønsket skjermformat. Smart* Viser sendinger på vanlig format 4:3 med en imitert bredformateffekt. 4:3-bildet strekkes ut slik at det fyller skjermbildet. 17/77

18 Se TV 4:3 Zoom* Viser sendinger på vanlig format (4:3) med riktige proporsjoner (f.eks. ikke-bredformat-tv) med riktige proporsjoner. Wide Viser sendinger i kinoformat med riktige proporsjoner. 14:9* Strekker et 4:3-bilde horisontalt, slik at det fyller en 16:9-skjerm. Viser 14:9-sendinger med riktige proporsjoner. Det vil gi svarte kanter på skjermen. 18/77

19 Se TV Teksting* Viser sendinger i kinoformat med undertekster på skjermen. Auto Skjermformat er satt til Auto, og skjermformatet tilpasses automatisk til signalet. * Deler av toppen og bunnen på bildet kan bli kuttet bort. Det kan hende at visse tegn og/eller bokstaver øverst og nederst på bildet ikke er synlige i Smart. Du kan justere bildets loddrette plassering ved å velge Zoom, 14:9 eller Teksting. Trykk for å flytte bildet opp eller ned (f.eks. for å kunne lese undertekster). Enkelte skjermformater kan kanskje ikke velges, avhengig av signalet. 19/77

20 Se TV Bruke verktøy-menyen Trykk på OPTIONS for å vise følgende alternativer når du ser på et TV-program. (48) Bilde (51) Lyd (52) Høyttaler Lås/Lås opp (kun i digital modus) Lås/Lås opp den valgte kanalen. Se Tilgangskontroll for PIN-kode (69). (68) Lydspråk (kun i digital modus) (68) Innstillinger for teksting (kun i digital modus) (55) Innsovningsti. (55) Strømsparing Systeminformasjon (kun i digital modus) Viser systeminformasjonsbildet. 20/77

21 Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG) 1 I digital modus, trykk på GUIDE. 2 Utfør ønsket operasjon, som vist i følgende tabell eller som kommer til syne på skjermen. Digital elektronisk programguide (EPG) Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner. 21/77

22 Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG) Se på et program Trykk på trykk så på. Slå av EPG Trykk på GUIDE. for å velge programmet, Hvis du har valgt aldersbegrensning for programmer, vil det komme til syne en melding på skjermen som ber om at du oppgir PINkoden. For mer informasjon, se Tilgangskontroll (69). 22/77

23 Bruke den digitale favorittlisten Med Favorittfunksjonen kan du spesifisere opptil fire lister med favorittprogrammene dine. 1 I digital modus, trykk på. 2 Utfør ønsket operasjon, som vist i følgende tabell eller som kommer til syne på skjermen. Digital Favorittliste Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner. 23/77

24 Bruke den digitale favorittlisten Sette sammen din favorittliste for første gang 1 Trykk på for å velge Ja. 2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten. 3 Trykk på for å velge kanalen som du vil legge til, trykk så på. Kanaler som er lagret i Favorittlisten indikeres med et symbol. 4 Trykk RETURN for å avslutte. Se på en kanal 1 Trykk på den gule knappen for å gå gjennom dine Favorittlister. 2 Trykk på for å velge kanalen, trykk så på. Slå av favorittlisten Trykk på RETURN. Legge til eller fjerne kanaler i den aktuelt endrede favorittlisten 1 Trykk på den blå knappen. 2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten du vil redigere. 3 Trykk på for å velge kanalen som du vil legge til eller fjerne, trykk så på. 24/77

25 Bruke den digitale favorittlisten Fjerne alle kanaler fra den aktuelle favorittlisten 1 Trykk på den blå knappen. 2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten du vil redigere. 3 Trykk på den blå knappen. 4 Trykk på for å velge Ja, trykk så på for å bekrefte. 25/77

26 Koble til tilleggsutstyr Du kan koble en rekke typer tilleggsutstyr til TV-en. Kabler for tilkobling medfølger ikke. (30) (31) (29) (34)(31) (29) (29) (29) (34) 26/77

27 Koble til tilleggsutstyr (32) 2 (29) (33) (32) (34) 27/77

28 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en For en automatisk innstilt videospiller I analog modus, trykk på PROG +/-, eller tallknappene, for å velge videokanalen. Skru på det tilkoplede utstyret og gjennomfør én av følgende operasjoner. For annet tilkoblet utstyr Trykk på for å vise listen over det tilkoblede utstyret. Trykk på for å velge ønsket inngangskilde, trykk så på. (Det fremhevede elementet velges etter 2 sekunder uten noen operasjon etter trykking på.) For en USB-enhet (36) 28/77

29 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Symbol på skjermen: Component Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). DVD-spiller med komponentutgang Symbol på skjermen: HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller HDMI4 Beskrivelse: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 eller HDMI IN 4. For å se utstyr som er koblet til (26), (26), (26) eller (27) DVD-spiller PC (HDMI-utgang) BD-spiller (Blu-ray Disc) Digitalt videokamera Digitale video- og lydsignaler mottas fra utstyret som er koblet til. 29/77

30 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Hvis utstyret har en DVI-kontakt, kople DVIkontakten til HDMI IN 1 kontakten gjennom en DVI- HDMI-adapter brukergrensesnitt (medfølger ikke), og kople utstyrets lydutgangskontakter til lydinngangskontakter i HDMI IN 1-kontaktene. Koble til HDMI IN 2-kontakten for å vise fotografier eller skjermbilder fra en PC eller digitalt videokamera. Symbol på skjermen: AV1 Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). Videospillutstyr DVD-spiller Dekoder 30/77

31 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Symbol på skjermen: AV2 Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). DVD-opptaker Videospiller Dekoder Symbol på skjermen: PC Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). Det anbefales å bruke en PC-kabel av typen Connector, D-sub 15 (ref , tilgjengelig hos Sony-forhandleren), eller tilsvarende. 31/77

32 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Symbol på skjermen: USB Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (27). Digitalt videokamera Digitalkamera USB-lagring Du kan nyte foto/musikk/video-filer som er lagret i et digitalt fotokamera eller digitalt filmkamera fra Sony. (36). Symbol på skjermen: AV3 Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (27). Videospillutstyr DVC videokamera Når du kobler til monoutstyr, koble til AV3 L- kontakten. Kun bruk en autorisert HDMI-kabel med HDMIlogoen. Vi anbefaler at du bruker en HDMI-kabel fra Sony. 32/77

33 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Når HDMI-kontrollkompatibelt utstyr er tilkoblet, støttes kommunikasjonen med tilkoblet utstyr. Referer til (40) for å stille inn denne kommunikasjonen. For å koble til: CAM-modul (Conditional Access Module) (27) Gjør du dette: Bruke betal-tv-tjenesten (PPV). Mer informasjoner finner du i brukerhåndboken som fulgte med CAM-modulen. Slå av TV-en når du setter i eller fjerner CAM. CAM støttes ikke i visse land/regioner. Sjekk med din autoriserte forhandler. 33/77

34 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en For å koble til: Hi-Fi lydutstyr (26) Gjør du dette: Kobles til lydutgangene hvis du vil høre TV-lyden på et musikkanlegg. Du kan endre lydnivået på de to eksterne høyttalerne ved å trykke på volumknappene på fjernkontrollen. For å koble til: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (26) Gjør du dette: Bruk en optisk lydkabel. For å koble til: Hodetelefoner (27) Gjør du dette: Kobles til kontakten hodetelefonene. hvis du skal høre TV-lyden i 34/77

35 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Andre operasjoner Når du skal: Gå tilbake til normal TV-modus Gjør du dette: Trykk på DIGITAL/ANALOG. (52) Høyttaler (58) H Skift (kun i PC-inngangsmodus) (58) V Skift (kun i PC-inngangsmodus) (55) Innsovningsti. (unntatt PC-inngangsmodus) (55) Strømsparing Bruke Verktøy-menyen Trykk på OPTIONS for å vise følgende alternativer når du ser på bilder fra tilkoblet utstyr. (48) Bilde (51) Lyd 35/77

36 Spille av Foto/Musikk/Video via USB Du kan nyte foto/musikk/video-filer som er lagret i et digitalt fotokamera eller et digitalt filmkamera gjennom en USB-kabel eller USB-lagringsenhet på TV-en. 1 Koble en støttet USB-enhet til TV-en. 2 Trykk på HOME. 3 Trykk på for å velge Foto, Musikk eller Video. 4 Trykk på for å velge en USB-enhet, trykk så på. Listen over filer eller mapper kommer til syne. 5 Trykk på for å velge en fil eller mappe, trykk så på. Når du velger en mappe, velg en fil og trykk på. Avspillingen starter. Du kan velge om bakgrunnsmusikken skal spilles under en lysbildefremvisning ved å bruke Foto og trykke på OPTIONS og deretter velge Musikk for slideshow. Bildekvaliteten kan virke kornete når du bruker Foto fordi det kan hende at enkelte bildefiler forstørres. Det kan også hende at bilder ikke fyller hele skjermen avhengig av bildestørrelsen og sideforholdet. Enkelte fotofiler kan det ta litt tid å vise når du bruker Foto. Filnavnet og mappenavnet støtter det innstilte UTF-8-tegnet. 36/77

37 Spille av Foto/Musikk/Video via USB Når TV-en leser eller skriver til dataen på USBenheten, må du legge merke til følgende: - Ikke slå av TV-en eller den tilkoblede USBenheten. - Ikke koble fra USB-kabelen. - Ikke fjern USB-enheten. Dataen på USB-enheten kan være skadet. Sony kan ikke holdes ansvarlig for skade på, eller tap av, data på opptaksmediet som skyldes en feilfunksjon på eventuelle enheter som er koblet til eller TV-en. USB-avspilling støttes for følgende fotofilformater: - JPEG (JPEG-formatfiler med filendelsen.jpg og er i overensstemmelse med DCF 2.0 eller Exif 2.21) Når du kobler til et Sony-digitalkamera, still inn kameraets USB-tilkoblingsmodus til Auto eller Masselagring. For mer informasjon om USBtilkoblingsmodus, se instruksjonene som følger med digitalkameraet. USB-avspilling støttes for følgende musikkfilformater: - MP3 (filer med utvidelsen.mp3 som ikke er opphavsrettslig beskyttet). USB-avspilling er støttet for følgende videofilmformat: - MPEG1 (filer med utvidelsen.mpg ) 37/77

38 Spille av Foto/Musikk/Video via USB - MP4 (filer med utvidelsen.mp4 ) - DivX (filer med utvidelsen.avi ) USB-fotoviser støtter FAT16- og FAT32- filsystemer. BRAVIA TV støtter DivX Opptil 300 filer per mappe støttes. Avhengig av de nøyaktige filspesifikasjonene, kan ikke noen filer, inkludert filer som er endret på en PC, spilles av selv om filformatet støttes. Sjekk websiden under for oppdatert informasjon om kompatible USB-enheter. compatibility/ Vise et bilde Bilderamme Du kan vise et bilde på skjermen i en valgt tidsperiode. Etter denne perioden slår TV-en seg automatisk over til hvilemodus. 1 Velg et bilde. Du kan velge et bilde fra en tilkoblet USB-enhet eller forinnstilt bildemappe. 2 Trykk på OPTIONS på det bildet du har valgt, og velg så Bilderamme. 3 Trykk gjentatte ganger på RETURN for å gå tilbake Home-menyen. 38/77

39 Spille av Foto/Musikk/Video via USB 4 Trykk på for å velge Foto, trykk så på Bilderamme og trykk på. TV-en har skiftet til Bilderamme-modus, og valgte bilde vises på skjermen. Stille inn hvor lenge et bilde skal vises Trykk på OPTIONS, trykk så på Varighet og trykk på. Velg deretter varighet, og trykk på. Telleren kommer til syne på skjermen. Lysbildevisning med musikk Du kan velge bakgrunnsmusikk som du vil spille mens du ser poå lysbilder. Trykk på OPTIONS, velg så Legg til liste og trykk på. Bruk Fjern fra liste for å fjerne musikkfiler fra listen og Musikk for slideshow for å bla gjennom eller endre musikkfilenes rekkefølge. For å gå tilbake til XMB Trykk på RETURN. Hvis bildet er blitt valgt fra en USB-enhet, må denne bli værende tilkoblet til TV-en. Hvis Innsovningsti. er aktivert, vil TV-en automatisk skifte til hvilemodus. 39/77

40 Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI Med Kontroll for HDMI-funksjonen kan TV-en kommunisere med tilkoblet utstyr som er kompatibelt med funksjonen, ved hjelp av HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Ved for eksempel å koble til Sony-utstyr som er kompatibelt med Kontroll for HDMI (med HDMIkabler), kan du kontrollere dem sammen. Pass på at du kobler til utstyret korrekt, og foreta de nødvendige innstillingene. Kontroll for HDMI Det tilkoblede utstyret slår seg av automatisk når du slår TV-en over på hvilemodus med fjernkontrollen. Slår TV-en automatisk på og skifter inngangen til det tilkoblede utstyret når utstyret begynner å spille. Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens TVen er på, skifter lydutgangen fra TV-ens høyttaler til lydanlegget. Justerer volumet ( +/-) og demper lyden ( ) til et tilkoblet lydanlegg. Tilkoblet Sony-utstyr som er merket med BRAVIA Sync -logoen kan styres med fjernkontrollen til TV-en ved å trykke på: 40/77

41 Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI - for å styre det tilkoblede utstyret direkte. - SYNC MENU for å vise menyen til det tilkoblede HDMI-utstyret på skjermen. Når menyen vises, kan du betjene menybildet ved hjelp av,, fargeknapper og RETURN. - Velg Enhetskontroll, velg så det alternativet du vil bruke med utstyret. - Les i brukerhåndboken for utstyret om tilgjengelig kontroll. - Velg TV-kontroll for å åpne XMB eller TVens alternativer-meny. Hvis Kontroll for HDMI på TV-en er innstilt på På, skifter Kontroll for HDMI til det tilkoblede utstyret også automatisk over til På. 41/77

42 Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI Koble til utstyret som er kompatibelt med Kontroll for HDMI Koble det kompatible utstyret og TV-en med en HDMI-kabel. Hvis du kobler til et lydanlegg, pass på at du også kobler DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) - pluggen til TV-en og lydanlegget med en optisk lydkabel (26). Foreta innstillingene til Kontroll for HDMI Innstillingene til Kontroll for HDMI må foretas både på selve TV-en og på det tilkoblede utstyret. Les om HDMI-innstilling (61) om innstillingene på TV-en. For innstillinger på det tilkoblede utstyret, les i utstyrets bruksanvisning. 42/77

43 Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB XMB (XrossMediaBar) er en meny over BRAVIAfunksjoner og inngangskilder som vises på TVeskjermen. XMB er en enkel måte å velge programmering og justere innstillinger på på BRAVIA TV-en din. 1 Trykk på HOME for å vise XMB. 43/77

44 Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB 2 Trykk på for å velge kategori. Innstillinger Du kan foreta avanserte innstillinger og justeringer. Foto Du kan nyte foto-filer via en USB-enhet (36). Musikk Du kan nyte musikk-filer via en USB-enhet (36). Video Du kan nyte video-filer via en USB-enhet (36). Digital Du kan velge en digital kanal, digital favorittliste (23) den digitale elektroniske programguiden (EPG) (21). Analog Du kan velge en analog kanal. AV-innganger Du kan velge utstyr som er koblet til TV-en. For å tildele et merke til en ekstern inngang, les AV-forvalg (60). 3 Trykk på for å velge objektet, og trykk så på. 4 Følg anvisningene på skjermen. 5 Trykk på RETURN for å avslutte. 44/77

45 Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB Hvilke alternativer du kan justere, varierer avhengig av situasjon. Utilgjengelige alternativer er grå eller vises ikke. 45/77

46 Systemoppdatering Du kan oppdatere TV-systemet med USB-minnet. På nettsiden under får du mer informasjon. 46/77

47 Bruksanvisning Viser innholdet i Bruksanvisningen på skjermen. Bruk de fargede knappene til å bla gjennom skjermbildene. Trykk på for å velge, og trykk deretter på for å gå til tilhørende emne eller skjermbilde/ funksjon. 47/77

48 Bilde Bildemodus Velger bildemodus. Dynamisk: For bedre bildekontrast og skarphet. Normal: For standardbilde. Anbefales for hjemmeunderholdning. Bildemodus er innstilt avhengig av Scenevalg -innstillinger. Dynamisk og Standard er tilgjengelige når Generell er valgt i Scenevalg -modus. Bakgr.lys: Justerer lysstyrken på bakgrunnsbelysningen. Hvis du reduserer lysstyrken på skjermen, reduserer du også strømforbruket. Kontrast Øker eller reduserer bildekontrasten. Lysstyrke: Gjør bildet lysere eller mørkere. Farge: Øker eller reduserer fargeintensiteten. 48/77

49 Bilde Fargetone: Øker og senker de grønne og de røde tonene. Fargetone: kan kun justeres for NTSCfargesignaler (f.eks. videokassetter fra USA). Skarphet: Gjør bildet skarpere eller mykere. Fargetemperatur Justerer hvitfargen i bildet. Kjølig: Gir hvitfarger en blå tone. Nøytral: Gir hvitfarger en nøytral tone. Varm: Gir hvitfarger en rød tone. Varm kan ikke velges når du stiller inn Bildemodus på Dynamisk. Støyreduksjon: Reduserer bildestøyen (snø på bildet) når signalet er svakt. Høy/Middels/Lav: Modifiserer effekten av støyreduksjon. Av: Slår av Støyreduksjon: -funksjonen. MPEG støyreduksjon Reduserer bildestøy i MPEG-komprimert video. Avanserte innstillinger Tilpasser bildefunksjonen mer detaljert. 49/77

50 Bilde Avansert kontrastkorr.: Justerer Bakgr.lys og Kontrast automatisk til de mest egnede innstillingene i forhold til lysstyrken på skjermen. Denne innstillingen er spesielt effektiv for mørke bildescener og øker kontrastforskjellene i de mørkere bildescenene. Automatisk lysbegrensning: Reduserer skimmer i scener der hele skjermen er helt hvit. Ekte farger: Gjør fargene mer levende. Tilbakestill Tilbakestiller alle Bilde -innstillingene unntatt Bildemodus til fabrikkinnstillingene. Støyreduksjon og MPEG Støyreduksjon er ikke tilgjengelig når Bildemodus er innstilt på Foto. Avanserte innstillinger er ikke tilgjengelig når Bildemodus er innstilt på Dynamisk eller for USB (foto/musikk) -inngang. 50/77

51 Lyd Effekt: Velger lydmodus. Dinamisk: Gir bedre klarhet og lydgjengivelse i musikk og tale. Standard: Gir bedre klarhet, detaljer og lydgjengivelse. Tydelige stemmer: Får stemmen til å høres klarere ut. Surround Velger surround-modus. Surround: For surround lyd (bare for stereoprogrammer). Simulert stereo: Legger en surround-effekt til mono-programmer. Av: For vanlig stereo- og mono-mottak. Diskant Justerer høyfrekvente lyder. Bass Justerer lavfrekvente lyder. Balanse Fordeler lydstyrken på venstre og høyre høyttaler. Tilbakestill Tilbakestiller alle Lyd -innstillingene til fabrikkinnstillingene. 51/77

52 Lyd Flerspråklig lyd Velger lyden fra høyttaleren for en stereo eller tospråklig sending. Stereo, Mono: For stereosending. A/B/Mono: For en tospråklig kringkasting, velg A for lydkanal 1, B for lydkanal 2, eller Mono for en monokanal, hvis tilgjengelig. Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TV-apparatet, still inn Flerspråklig lyd til Stereo, A eller B. Auto volumjust Holder konstant volumnivå selv om volumet i sendingen varierer (lyden blir for eksempel ofte skrudd opp ved reklameinnslag). Volumforstilling Angir et uavhengig volumnivå for hver tilleggsenhet som er koblet til TV-en. Høyttaler Slår på og av TV-ens innebygde høyttalere. TV-høyttaler: TV-høyttalerne slås på slik at du kan høre lyden fra TV-en gjennom TV-ens høyttalere. 52/77

53 Lyd Lydanlegg: TV-høyttalerne slås av slik at du bare kan høre lyden fra TV-en gjennom det eksterne lydutstyret som er koblet til lydutgangenes kontakter. PC lydinngang Velger lyden fra det utstyret som er tilkoblet HDMI 1 (29) (DVI-HDMI) eller PC (31). Avanserte innstillinger Dynamisk område: Kompenserer for forskjeller i lydnivået mellom ulike kanaler (gjelder kun for Dolby Digital lyd). Det kan hende at effekten ikke fungerer eller at den varierer i forhold til programmet uavhengig av Dynamisk område - innstillingen. Optisk ut: Stiller inn lydsignalet som gjengis fra DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -pluggen på TV-en. Still inn på Auto når tilkoblet utstyr er kompatibelt med Dolby Digital. Still inn på PCM når tilkoblet utstyr ikke er kompatibelt med Dolby Digital. Ned skalert lyd modus: Still inn nedskalert lydmodus fra flerkanales til tokanals lyd. 53/77

54 Lyd - Surround: Velg for å få den beste surroundeffekten, eller når du bruker eksterne produkter med Pro Logic. - Stereo: Velg for å få stereoeffekt. Effekt:, Surround, Diskant, Bass, Balanse, Tilbakestill og Auto volumjust er ikke tilgjengelige når Høyttaler er satt til Lydanlegg. 54/77

55 Øko Strømsparing Velger strømsparingsmodus for å redusere TVens strømforbruk. Normal: Standardinnstillinger. På: Reduserer TV-ens strømforbruk. Bilde av: Slår av bildet. Du kan høre på lyden selv om bildet er av. Innsovningsti. Stiller inn en tidsperiode før TV-en skal slå seg over på ventemodus automatisk. Når Innsovningsti. aktiveres, (Innsovningsti.) vil indikatoren foran på TVen lyse oransje. Når du slår TVen av og på igjen, stilles Innsovningsti. inn på Av. En melding vil vises på skjermen ett minutt før TVen går på standby modus. Tidsavbrudd for standby Velger tiden ( 1 t, 2 t eller 4 t ) for når TVen automatisk settes i standbymodus hvis TV-en ikke brukes for den spesifiserte tidsperioden. Strømsparing PC inngang Når denne funksjonen er slått På går apparatet i hvilemodus hvis det ikke mottar PC-signaler. Kun tilgjengelig med PC-inngang. 55/77

56 Øko Lyssensor Optimerer bildeinnstillingene automatisk i forhold til belysningen ellers i rommet. Tilbakestill Tilbakestiller alle Øko -innstillingene til fabrikkinnstillingene. Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på funksjonen. Kontroller sensorens posisjon (11). Energieffektivitet reduserer strømforbruket, og dermed sparer du penger fordi strømregningen blir lavere. 56/77

57 Skjermkontroll Skjermformat Endrer skjermformatet. For detaljer om skjerm format, se på (17). Skjermformat (bare i PC-modus) Normal: Viser bildet i dens originale størrelse. Full 1: Forstørrer bildet til å fylle det vertikale skjermområdet, mens opprinnelige proporsjoner opprettholdes. Full 2: Forstørrer bildet for å fylle skjermen. Skjermformat (kun i USB (Video) -modus) Normal: Viser bildet i dens originale størrelse. Zoom: Forstørrer bildet. 4:3 standard Stiller inn standard skjermformat for en 4:3- sending. RGB sentrering Justerer den horisontale bildeposisjonen slik at bildet står midt på skjermen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis en RGB-kilde er koblet til scartkontakt / AV1 eller / AV2 bak på TV-en. PC justering Tilpasser TV-skjermen til bruk som PC-skjerm. 57/77

58 Skjermkontroll Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis apparatet mottar PC-signaler. Fase: Justerer skjermen når en del av en tekst eller av et bilde som vises ikke er klar. Pixelstørrelse: Forstørrer eller forminsker skjermstørrelsen horisontalt. H Skift: Flytter skjermbildet til venstre eller til høyre. V Skift: Flytter skjermbildet opp eller ned. Tilbakestill: Tilbakestiller til fabrikkinnstillingene. Bildestørrelse Justerer skjermbildeområdet. Full piksel (unntatt for KDL-32BX3xx, 32EX3xx, 26EX3xx, 22EX3xx): Viser bilder i opprinnelig størrelse når deler av bildet er kuttet bort. Normal: Viser bildene i anbefalt størrelse. +1: Viser bildene i original størrelse. Disse alternativene kan endre seg i forhold til hvilken inngang som vises. V Skift Justerer den vertikale bildeposisjonen når Skjermformat er innstilt på Zoom, 14:9 eller Teksting. 58/77

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer