Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)"

Transkript

1 Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21) Bruke den digitale favorittlisten...(23) Bruke tilleggsutstyr Koble til tilleggsutstyr...(26) Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en...(28) Spille av Foto/Musikk/Video via USB...(36) Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI...(40) 1/77

2 Innhold Bruke MENU-funksjonene Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB...(43) Innstillinger Systemoppdatering...(46) Bruksanvisning...(47) Bilde...(48) Lyd...(51) Øko...(55) Skjermkontroll...(57) Oppsett...(60) Tilleggsinformasjon Feilsøking...(73) 2/77

3 Oversikt over fjernkontrollen 1 TV-ventemodus Slår TV-en på og av fra ventemodus. Avhengig av modell kan det hende at du har en ekstra På-knapp bak på fjernkontrollen. 2 Skjermbildemodus (17) 3 Digital favorittliste Trykk for å vise digitale favoritter-listen du har angitt (23). 4 / Info/Hente frem tekst I digital modus: Viser korte detaljer om det programmet du ser på nå. I analog modus: Viser informasjon som aktuelt kanalnummer og skjermformat. 3/77

4 Oversikt over fjernkontrollen I tekst-tv-modus (16): Viser skjult informasjon (f.eks. svar på en oppgave). 5 6 OPTIONS (20)(35) Gjør at du kan velge forskjellige seer-alternativer og endre/justere i samsvar med kilden og skjermformatet. 7 HOME (43) 8 Fargeknapper (16)(24) 9 Tallknapper I TV-modus: Velger kanaler. For kanalnummere fra 10 og oppover, trykk andre og tredje tall raskt etter hverandre. I tekst-tv-modus: Tast inn det tresifrede sidenummeret for å velge siden. 4/77

5 Oversikt over fjernkontrollen 10 Innstillinger for teksting Trykk for å endre språk for teksting (68) (kun i digital modus). 11 AUDIO Trykk for å endre modusen for flerspråklig lyd (52). 12 PROG +/-/ / I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-) kanal. I tekst-tv-modus (16): Velger neste ( ) eller forrige ( ) side. 13 +/- Volum 14 Dempe lyden 15 Tekst (16) 5/77

6 Oversikt over fjernkontrollen 16 RETURN / Går tilbake til forrige skjermbilde av en vist meny. 17 GUIDE / EPG (Digital elektronisk programguide) (21) 18 DIGITAL Digital modus (14) ANALOG Analogue modus (14) 19 SCENE Scenevalg (16) 20 i-manual Viser innholdet i Bruksanvisningen på skjermen. 21 BRAVIA Sync : Du kan kontrollere det BRAVIA Sync-kompatible utstyret som er koblet til TV-en. 6/77

7 Oversikt over fjernkontrollen SYNC MENU: Viser menyen for tilkoblet HDMI-utstyr. Mens du ser på andre inngangsbilder eller TVprogrammer, vises HDMI-enhetsvalg når du trykker på knappen. THEATRE: Du kan aktivere eller deaktivere Teatermodus. Hvis Teatermodus er aktivert, blir optimal lydkvalitet (hvis TV-en er koblet til et lydanlegg ved hjelp av en HDMI-kabel) og bildekvalitet for filmbasert innhold innstilt automatisk. Hvis du slår TV-en av, deaktiveres også Teatermodus. 7/77

8 Oversikt over fjernkontrollen Når du endrer Scenevalg -innstillingen, deaktiveres Teatermodus automatisk. Kontroll for HDMI (BRAVIA Sync) er kun tilgjengelig med tilkoblet Sony-utstyr som er merket med BRAVIA Sync eller BRAVIA Theatre Sync-logo eller er kompatibelt med Kontroll for HDMI. 22 Inngangs-valg I TV-modus: Trykk for å vise en liste over innganger. Knappene med tallet 5, PROG + og AUDIO har opphøyninger. Du kan bruke disse forhøyningene til hjelp ved betjening av TV-en. 8/77

9 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en 1 På/Av Slår TV-en på eller av. PROG For å koble TV-en fullstendig fra strømtilførselen, må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Strømindikatoren lyser grønt når du slår på TV-en. 2 PROG +/-/ / I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-) kanal. I TV-menyen: Går gjennom alternativene opp ( ) eller ned ( ). 9/77

10 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG 3 +/-/ / I TV-modus: Øker (+) eller demper (-) lydvolumet. I TV-menyen: Går gjennom alternativene til høyre ( ) eller venstre ( ). 4 / Inngangsvalg / OK I TV-modus: Velger inngangskilde fra utstyret som er koblet til TV-kontaktene (28). I TV-menyen: Velger meny eller alternativ, og bekrefter innstillingen. 10/77

11 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG 5 (43) 6 Lyssensor Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på funksjonen (56). 7 Fjernkontrollsensor Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen. Ikke legg noe over sensoren, ellers kan funksjonen påvirkes. 11/77

12 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG 8 Bilde av / Innsovingstimer indikator Lyser grønt når bildet slås av (55). Lyser oransje når timeren er innstilt (55). 9 Ventemodus-indikator Lyser rødt når TV-en er i ventemodus. 10 Strømindikator Lyser grønt når TV-en er på. 12/77

13 Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en PROG Pass på at TV-en er fullstendig slått av før du trekker ut nettledningen. Hvis du trekker ut nettledningen mens TV-en er på, kan dette føre til at indikatoren fortsetter å være tent eller til at TV-en ikke fungerer som den skal. 13/77

14 Se TV 1 Trykk på siden av TV-en for å skru på TV-en. Når TVen er i standby-modus (standby) (indikatoren foran på TVen lyser rødt), trykk på fjernkontrollen for å skru på TVen. 2 Trykk på DIGITAL/ANALOG for å veksle mellom digital og analog modus. Hvilke kanaler som er tilgjengelige avhenger av modusen. 3 Trykk på tallknappene eller PROG +/- for å velge TV-kanal. For å velge kanalnummer 10 og høyere ved å bruke tallknappene, trykk på andre og tredje tall raskt etter hverandre. Velge en digital kanal med den digitale elektroniske programguiden (EPG) (21). 14/77

15 Se TV I digital modus En informasjonsstripe vises kort. Følgende symboler kan også forekomme i stripen. : Radiotjeneste : Kodet/abonnementtjeneste : Mange lydspråk tilgjengelige : Teksting tilgjengelig : Teksting for hørselshemmede tilgjengelig : Anbefalt aldersgrense for aktuelt program (fra 4 til 18 år) : Tilgangskontroll : Digitalprogramlås Andre operasjoner Når du skal justere volumet, trykk på + (øke)/ (redusere). Når du skal få tilgang til programtabellen (bare i analog modus), trykk på. For å velge en analog kanal, trykk på, trykk så på. Når du skal gå til Digitale favoritter (kun i digital modus), trykk på. For mer informasjon (23). 15/77

16 Se TV Se tekst-tv Trykk på. Hver gang du trykker på, skifter bildet syklisk som følger: Tekst Tekst over TV-bildet (blandet modus) Ingen tekst (avslutter tekst-tv) Når du vil velge en side, trykker du på tallknappene eller /. Hvis du vil vise skjult informasjon, trykker du på. Når Fastext er tilgjengelig, vil du se fire fargede felter nederst på tekstsiden. Fastext gir deg rask og enkel tilgang til sider. Trykk på den aktuelle fargede knappen for å få tilgang til siden. Scenevalg-modus Når du velger ønsket scene-alternativ, innstilles optimal lydkvalitet og bildekvalitet for den valgte scenen automatisk. 1 Trykk på SCENE på fjernkontrollen. 2 Trykk på for å velge modusen, trykk så på. Kino: Viser et bilde og lyd av kinolignende kvalitet. Sport: Viser et realistisk bilde med surroundlyd. Foto: Viser et bilde som reproduserer teksturen og fargene i et trykt fotografri. Spill: Viser et bilde som gjør at du kan nyte det beste av spill med den aller beste bilde- og lydkvaliteten. 16/77

17 Se TV Grafikk: Gir bildescener som reduserer tretthet ved lengre tids skjermtitting fordi bildene er klarere og mer detaljerte. Generell: Aktuelle brukerinnstillinger. Auto HDMI: Den optimale lyd- og bildekvaliteten innstilles automatisk i forhold til inngangskilden, men avhengig av tilkoblede enheter kan det hende at det ikke er noen effekt. Unntatt for Generell, hvis en annen scenemodus velges, kan du ikke velge bildemodus i bildemenyen. Du må først avslutte scenevalget. Hvis du aktiverer Teatermodus (7), slår Scenevalg seg automatisk over på Kino. Endre skjermformat manuelt i forhold til kringkasting Trykk på gjentatte ganger for å velge ønsket skjermformat. Smart* Viser sendinger på vanlig format 4:3 med en imitert bredformateffekt. 4:3-bildet strekkes ut slik at det fyller skjermbildet. 17/77

18 Se TV 4:3 Zoom* Viser sendinger på vanlig format (4:3) med riktige proporsjoner (f.eks. ikke-bredformat-tv) med riktige proporsjoner. Wide Viser sendinger i kinoformat med riktige proporsjoner. 14:9* Strekker et 4:3-bilde horisontalt, slik at det fyller en 16:9-skjerm. Viser 14:9-sendinger med riktige proporsjoner. Det vil gi svarte kanter på skjermen. 18/77

19 Se TV Teksting* Viser sendinger i kinoformat med undertekster på skjermen. Auto Skjermformat er satt til Auto, og skjermformatet tilpasses automatisk til signalet. * Deler av toppen og bunnen på bildet kan bli kuttet bort. Det kan hende at visse tegn og/eller bokstaver øverst og nederst på bildet ikke er synlige i Smart. Du kan justere bildets loddrette plassering ved å velge Zoom, 14:9 eller Teksting. Trykk for å flytte bildet opp eller ned (f.eks. for å kunne lese undertekster). Enkelte skjermformater kan kanskje ikke velges, avhengig av signalet. 19/77

20 Se TV Bruke verktøy-menyen Trykk på OPTIONS for å vise følgende alternativer når du ser på et TV-program. (48) Bilde (51) Lyd (52) Høyttaler Lås/Lås opp (kun i digital modus) Lås/Lås opp den valgte kanalen. Se Tilgangskontroll for PIN-kode (69). (68) Lydspråk (kun i digital modus) (68) Innstillinger for teksting (kun i digital modus) (55) Innsovningsti. (55) Strømsparing Systeminformasjon (kun i digital modus) Viser systeminformasjonsbildet. 20/77

21 Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG) 1 I digital modus, trykk på GUIDE. 2 Utfør ønsket operasjon, som vist i følgende tabell eller som kommer til syne på skjermen. Digital elektronisk programguide (EPG) Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner. 21/77

22 Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG) Se på et program Trykk på trykk så på. Slå av EPG Trykk på GUIDE. for å velge programmet, Hvis du har valgt aldersbegrensning for programmer, vil det komme til syne en melding på skjermen som ber om at du oppgir PINkoden. For mer informasjon, se Tilgangskontroll (69). 22/77

23 Bruke den digitale favorittlisten Med Favorittfunksjonen kan du spesifisere opptil fire lister med favorittprogrammene dine. 1 I digital modus, trykk på. 2 Utfør ønsket operasjon, som vist i følgende tabell eller som kommer til syne på skjermen. Digital Favorittliste Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner. 23/77

24 Bruke den digitale favorittlisten Sette sammen din favorittliste for første gang 1 Trykk på for å velge Ja. 2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten. 3 Trykk på for å velge kanalen som du vil legge til, trykk så på. Kanaler som er lagret i Favorittlisten indikeres med et symbol. 4 Trykk RETURN for å avslutte. Se på en kanal 1 Trykk på den gule knappen for å gå gjennom dine Favorittlister. 2 Trykk på for å velge kanalen, trykk så på. Slå av favorittlisten Trykk på RETURN. Legge til eller fjerne kanaler i den aktuelt endrede favorittlisten 1 Trykk på den blå knappen. 2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten du vil redigere. 3 Trykk på for å velge kanalen som du vil legge til eller fjerne, trykk så på. 24/77

25 Bruke den digitale favorittlisten Fjerne alle kanaler fra den aktuelle favorittlisten 1 Trykk på den blå knappen. 2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten du vil redigere. 3 Trykk på den blå knappen. 4 Trykk på for å velge Ja, trykk så på for å bekrefte. 25/77

26 Koble til tilleggsutstyr Du kan koble en rekke typer tilleggsutstyr til TV-en. Kabler for tilkobling medfølger ikke. (30) (31) (29) (34)(31) (29) (29) (29) (34) 26/77

27 Koble til tilleggsutstyr (32) 2 (29) (33) (32) (34) 27/77

28 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en For en automatisk innstilt videospiller I analog modus, trykk på PROG +/-, eller tallknappene, for å velge videokanalen. Skru på det tilkoplede utstyret og gjennomfør én av følgende operasjoner. For annet tilkoblet utstyr Trykk på for å vise listen over det tilkoblede utstyret. Trykk på for å velge ønsket inngangskilde, trykk så på. (Det fremhevede elementet velges etter 2 sekunder uten noen operasjon etter trykking på.) For en USB-enhet (36) 28/77

29 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Symbol på skjermen: Component Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). DVD-spiller med komponentutgang Symbol på skjermen: HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller HDMI4 Beskrivelse: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 eller HDMI IN 4. For å se utstyr som er koblet til (26), (26), (26) eller (27) DVD-spiller PC (HDMI-utgang) BD-spiller (Blu-ray Disc) Digitalt videokamera Digitale video- og lydsignaler mottas fra utstyret som er koblet til. 29/77

30 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Hvis utstyret har en DVI-kontakt, kople DVIkontakten til HDMI IN 1 kontakten gjennom en DVI- HDMI-adapter brukergrensesnitt (medfølger ikke), og kople utstyrets lydutgangskontakter til lydinngangskontakter i HDMI IN 1-kontaktene. Koble til HDMI IN 2-kontakten for å vise fotografier eller skjermbilder fra en PC eller digitalt videokamera. Symbol på skjermen: AV1 Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). Videospillutstyr DVD-spiller Dekoder 30/77

31 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Symbol på skjermen: AV2 Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). DVD-opptaker Videospiller Dekoder Symbol på skjermen: PC Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (26). Det anbefales å bruke en PC-kabel av typen Connector, D-sub 15 (ref , tilgjengelig hos Sony-forhandleren), eller tilsvarende. 31/77

32 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Symbol på skjermen: USB Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (27). Digitalt videokamera Digitalkamera USB-lagring Du kan nyte foto/musikk/video-filer som er lagret i et digitalt fotokamera eller digitalt filmkamera fra Sony. (36). Symbol på skjermen: AV3 Beskrivelse: For å se utstyr som er koblet til (27). Videospillutstyr DVC videokamera Når du kobler til monoutstyr, koble til AV3 L- kontakten. Kun bruk en autorisert HDMI-kabel med HDMIlogoen. Vi anbefaler at du bruker en HDMI-kabel fra Sony. 32/77

33 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Når HDMI-kontrollkompatibelt utstyr er tilkoblet, støttes kommunikasjonen med tilkoblet utstyr. Referer til (40) for å stille inn denne kommunikasjonen. For å koble til: CAM-modul (Conditional Access Module) (27) Gjør du dette: Bruke betal-tv-tjenesten (PPV). Mer informasjoner finner du i brukerhåndboken som fulgte med CAM-modulen. Slå av TV-en når du setter i eller fjerner CAM. CAM støttes ikke i visse land/regioner. Sjekk med din autoriserte forhandler. 33/77

34 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en For å koble til: Hi-Fi lydutstyr (26) Gjør du dette: Kobles til lydutgangene hvis du vil høre TV-lyden på et musikkanlegg. Du kan endre lydnivået på de to eksterne høyttalerne ved å trykke på volumknappene på fjernkontrollen. For å koble til: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (26) Gjør du dette: Bruk en optisk lydkabel. For å koble til: Hodetelefoner (27) Gjør du dette: Kobles til kontakten hodetelefonene. hvis du skal høre TV-lyden i 34/77

35 Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en Andre operasjoner Når du skal: Gå tilbake til normal TV-modus Gjør du dette: Trykk på DIGITAL/ANALOG. (52) Høyttaler (58) H Skift (kun i PC-inngangsmodus) (58) V Skift (kun i PC-inngangsmodus) (55) Innsovningsti. (unntatt PC-inngangsmodus) (55) Strømsparing Bruke Verktøy-menyen Trykk på OPTIONS for å vise følgende alternativer når du ser på bilder fra tilkoblet utstyr. (48) Bilde (51) Lyd 35/77

36 Spille av Foto/Musikk/Video via USB Du kan nyte foto/musikk/video-filer som er lagret i et digitalt fotokamera eller et digitalt filmkamera gjennom en USB-kabel eller USB-lagringsenhet på TV-en. 1 Koble en støttet USB-enhet til TV-en. 2 Trykk på HOME. 3 Trykk på for å velge Foto, Musikk eller Video. 4 Trykk på for å velge en USB-enhet, trykk så på. Listen over filer eller mapper kommer til syne. 5 Trykk på for å velge en fil eller mappe, trykk så på. Når du velger en mappe, velg en fil og trykk på. Avspillingen starter. Du kan velge om bakgrunnsmusikken skal spilles under en lysbildefremvisning ved å bruke Foto og trykke på OPTIONS og deretter velge Musikk for slideshow. Bildekvaliteten kan virke kornete når du bruker Foto fordi det kan hende at enkelte bildefiler forstørres. Det kan også hende at bilder ikke fyller hele skjermen avhengig av bildestørrelsen og sideforholdet. Enkelte fotofiler kan det ta litt tid å vise når du bruker Foto. Filnavnet og mappenavnet støtter det innstilte UTF-8-tegnet. 36/77

37 Spille av Foto/Musikk/Video via USB Når TV-en leser eller skriver til dataen på USBenheten, må du legge merke til følgende: - Ikke slå av TV-en eller den tilkoblede USBenheten. - Ikke koble fra USB-kabelen. - Ikke fjern USB-enheten. Dataen på USB-enheten kan være skadet. Sony kan ikke holdes ansvarlig for skade på, eller tap av, data på opptaksmediet som skyldes en feilfunksjon på eventuelle enheter som er koblet til eller TV-en. USB-avspilling støttes for følgende fotofilformater: - JPEG (JPEG-formatfiler med filendelsen.jpg og er i overensstemmelse med DCF 2.0 eller Exif 2.21) Når du kobler til et Sony-digitalkamera, still inn kameraets USB-tilkoblingsmodus til Auto eller Masselagring. For mer informasjon om USBtilkoblingsmodus, se instruksjonene som følger med digitalkameraet. USB-avspilling støttes for følgende musikkfilformater: - MP3 (filer med utvidelsen.mp3 som ikke er opphavsrettslig beskyttet). USB-avspilling er støttet for følgende videofilmformat: - MPEG1 (filer med utvidelsen.mpg ) 37/77

38 Spille av Foto/Musikk/Video via USB - MP4 (filer med utvidelsen.mp4 ) - DivX (filer med utvidelsen.avi ) USB-fotoviser støtter FAT16- og FAT32- filsystemer. BRAVIA TV støtter DivX Opptil 300 filer per mappe støttes. Avhengig av de nøyaktige filspesifikasjonene, kan ikke noen filer, inkludert filer som er endret på en PC, spilles av selv om filformatet støttes. Sjekk websiden under for oppdatert informasjon om kompatible USB-enheter. compatibility/ Vise et bilde Bilderamme Du kan vise et bilde på skjermen i en valgt tidsperiode. Etter denne perioden slår TV-en seg automatisk over til hvilemodus. 1 Velg et bilde. Du kan velge et bilde fra en tilkoblet USB-enhet eller forinnstilt bildemappe. 2 Trykk på OPTIONS på det bildet du har valgt, og velg så Bilderamme. 3 Trykk gjentatte ganger på RETURN for å gå tilbake Home-menyen. 38/77

39 Spille av Foto/Musikk/Video via USB 4 Trykk på for å velge Foto, trykk så på Bilderamme og trykk på. TV-en har skiftet til Bilderamme-modus, og valgte bilde vises på skjermen. Stille inn hvor lenge et bilde skal vises Trykk på OPTIONS, trykk så på Varighet og trykk på. Velg deretter varighet, og trykk på. Telleren kommer til syne på skjermen. Lysbildevisning med musikk Du kan velge bakgrunnsmusikk som du vil spille mens du ser poå lysbilder. Trykk på OPTIONS, velg så Legg til liste og trykk på. Bruk Fjern fra liste for å fjerne musikkfiler fra listen og Musikk for slideshow for å bla gjennom eller endre musikkfilenes rekkefølge. For å gå tilbake til XMB Trykk på RETURN. Hvis bildet er blitt valgt fra en USB-enhet, må denne bli værende tilkoblet til TV-en. Hvis Innsovningsti. er aktivert, vil TV-en automatisk skifte til hvilemodus. 39/77

40 Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI Med Kontroll for HDMI-funksjonen kan TV-en kommunisere med tilkoblet utstyr som er kompatibelt med funksjonen, ved hjelp av HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Ved for eksempel å koble til Sony-utstyr som er kompatibelt med Kontroll for HDMI (med HDMIkabler), kan du kontrollere dem sammen. Pass på at du kobler til utstyret korrekt, og foreta de nødvendige innstillingene. Kontroll for HDMI Det tilkoblede utstyret slår seg av automatisk når du slår TV-en over på hvilemodus med fjernkontrollen. Slår TV-en automatisk på og skifter inngangen til det tilkoblede utstyret når utstyret begynner å spille. Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens TVen er på, skifter lydutgangen fra TV-ens høyttaler til lydanlegget. Justerer volumet ( +/-) og demper lyden ( ) til et tilkoblet lydanlegg. Tilkoblet Sony-utstyr som er merket med BRAVIA Sync -logoen kan styres med fjernkontrollen til TV-en ved å trykke på: 40/77

41 Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI - for å styre det tilkoblede utstyret direkte. - SYNC MENU for å vise menyen til det tilkoblede HDMI-utstyret på skjermen. Når menyen vises, kan du betjene menybildet ved hjelp av,, fargeknapper og RETURN. - Velg Enhetskontroll, velg så det alternativet du vil bruke med utstyret. - Les i brukerhåndboken for utstyret om tilgjengelig kontroll. - Velg TV-kontroll for å åpne XMB eller TVens alternativer-meny. Hvis Kontroll for HDMI på TV-en er innstilt på På, skifter Kontroll for HDMI til det tilkoblede utstyret også automatisk over til På. 41/77

42 Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI Koble til utstyret som er kompatibelt med Kontroll for HDMI Koble det kompatible utstyret og TV-en med en HDMI-kabel. Hvis du kobler til et lydanlegg, pass på at du også kobler DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) - pluggen til TV-en og lydanlegget med en optisk lydkabel (26). Foreta innstillingene til Kontroll for HDMI Innstillingene til Kontroll for HDMI må foretas både på selve TV-en og på det tilkoblede utstyret. Les om HDMI-innstilling (61) om innstillingene på TV-en. For innstillinger på det tilkoblede utstyret, les i utstyrets bruksanvisning. 42/77

43 Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB XMB (XrossMediaBar) er en meny over BRAVIAfunksjoner og inngangskilder som vises på TVeskjermen. XMB er en enkel måte å velge programmering og justere innstillinger på på BRAVIA TV-en din. 1 Trykk på HOME for å vise XMB. 43/77

44 Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB 2 Trykk på for å velge kategori. Innstillinger Du kan foreta avanserte innstillinger og justeringer. Foto Du kan nyte foto-filer via en USB-enhet (36). Musikk Du kan nyte musikk-filer via en USB-enhet (36). Video Du kan nyte video-filer via en USB-enhet (36). Digital Du kan velge en digital kanal, digital favorittliste (23) den digitale elektroniske programguiden (EPG) (21). Analog Du kan velge en analog kanal. AV-innganger Du kan velge utstyr som er koblet til TV-en. For å tildele et merke til en ekstern inngang, les AV-forvalg (60). 3 Trykk på for å velge objektet, og trykk så på. 4 Følg anvisningene på skjermen. 5 Trykk på RETURN for å avslutte. 44/77

45 Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB Hvilke alternativer du kan justere, varierer avhengig av situasjon. Utilgjengelige alternativer er grå eller vises ikke. 45/77

46 Systemoppdatering Du kan oppdatere TV-systemet med USB-minnet. På nettsiden under får du mer informasjon. 46/77

47 Bruksanvisning Viser innholdet i Bruksanvisningen på skjermen. Bruk de fargede knappene til å bla gjennom skjermbildene. Trykk på for å velge, og trykk deretter på for å gå til tilhørende emne eller skjermbilde/ funksjon. 47/77

48 Bilde Bildemodus Velger bildemodus. Dynamisk: For bedre bildekontrast og skarphet. Normal: For standardbilde. Anbefales for hjemmeunderholdning. Bildemodus er innstilt avhengig av Scenevalg -innstillinger. Dynamisk og Standard er tilgjengelige når Generell er valgt i Scenevalg -modus. Bakgr.lys: Justerer lysstyrken på bakgrunnsbelysningen. Hvis du reduserer lysstyrken på skjermen, reduserer du også strømforbruket. Kontrast Øker eller reduserer bildekontrasten. Lysstyrke: Gjør bildet lysere eller mørkere. Farge: Øker eller reduserer fargeintensiteten. 48/77

49 Bilde Fargetone: Øker og senker de grønne og de røde tonene. Fargetone: kan kun justeres for NTSCfargesignaler (f.eks. videokassetter fra USA). Skarphet: Gjør bildet skarpere eller mykere. Fargetemperatur Justerer hvitfargen i bildet. Kjølig: Gir hvitfarger en blå tone. Nøytral: Gir hvitfarger en nøytral tone. Varm: Gir hvitfarger en rød tone. Varm kan ikke velges når du stiller inn Bildemodus på Dynamisk. Støyreduksjon: Reduserer bildestøyen (snø på bildet) når signalet er svakt. Høy/Middels/Lav: Modifiserer effekten av støyreduksjon. Av: Slår av Støyreduksjon: -funksjonen. MPEG støyreduksjon Reduserer bildestøy i MPEG-komprimert video. Avanserte innstillinger Tilpasser bildefunksjonen mer detaljert. 49/77

50 Bilde Avansert kontrastkorr.: Justerer Bakgr.lys og Kontrast automatisk til de mest egnede innstillingene i forhold til lysstyrken på skjermen. Denne innstillingen er spesielt effektiv for mørke bildescener og øker kontrastforskjellene i de mørkere bildescenene. Automatisk lysbegrensning: Reduserer skimmer i scener der hele skjermen er helt hvit. Ekte farger: Gjør fargene mer levende. Tilbakestill Tilbakestiller alle Bilde -innstillingene unntatt Bildemodus til fabrikkinnstillingene. Støyreduksjon og MPEG Støyreduksjon er ikke tilgjengelig når Bildemodus er innstilt på Foto. Avanserte innstillinger er ikke tilgjengelig når Bildemodus er innstilt på Dynamisk eller for USB (foto/musikk) -inngang. 50/77

51 Lyd Effekt: Velger lydmodus. Dinamisk: Gir bedre klarhet og lydgjengivelse i musikk og tale. Standard: Gir bedre klarhet, detaljer og lydgjengivelse. Tydelige stemmer: Får stemmen til å høres klarere ut. Surround Velger surround-modus. Surround: For surround lyd (bare for stereoprogrammer). Simulert stereo: Legger en surround-effekt til mono-programmer. Av: For vanlig stereo- og mono-mottak. Diskant Justerer høyfrekvente lyder. Bass Justerer lavfrekvente lyder. Balanse Fordeler lydstyrken på venstre og høyre høyttaler. Tilbakestill Tilbakestiller alle Lyd -innstillingene til fabrikkinnstillingene. 51/77

52 Lyd Flerspråklig lyd Velger lyden fra høyttaleren for en stereo eller tospråklig sending. Stereo, Mono: For stereosending. A/B/Mono: For en tospråklig kringkasting, velg A for lydkanal 1, B for lydkanal 2, eller Mono for en monokanal, hvis tilgjengelig. Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TV-apparatet, still inn Flerspråklig lyd til Stereo, A eller B. Auto volumjust Holder konstant volumnivå selv om volumet i sendingen varierer (lyden blir for eksempel ofte skrudd opp ved reklameinnslag). Volumforstilling Angir et uavhengig volumnivå for hver tilleggsenhet som er koblet til TV-en. Høyttaler Slår på og av TV-ens innebygde høyttalere. TV-høyttaler: TV-høyttalerne slås på slik at du kan høre lyden fra TV-en gjennom TV-ens høyttalere. 52/77

53 Lyd Lydanlegg: TV-høyttalerne slås av slik at du bare kan høre lyden fra TV-en gjennom det eksterne lydutstyret som er koblet til lydutgangenes kontakter. PC lydinngang Velger lyden fra det utstyret som er tilkoblet HDMI 1 (29) (DVI-HDMI) eller PC (31). Avanserte innstillinger Dynamisk område: Kompenserer for forskjeller i lydnivået mellom ulike kanaler (gjelder kun for Dolby Digital lyd). Det kan hende at effekten ikke fungerer eller at den varierer i forhold til programmet uavhengig av Dynamisk område - innstillingen. Optisk ut: Stiller inn lydsignalet som gjengis fra DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -pluggen på TV-en. Still inn på Auto når tilkoblet utstyr er kompatibelt med Dolby Digital. Still inn på PCM når tilkoblet utstyr ikke er kompatibelt med Dolby Digital. Ned skalert lyd modus: Still inn nedskalert lydmodus fra flerkanales til tokanals lyd. 53/77

54 Lyd - Surround: Velg for å få den beste surroundeffekten, eller når du bruker eksterne produkter med Pro Logic. - Stereo: Velg for å få stereoeffekt. Effekt:, Surround, Diskant, Bass, Balanse, Tilbakestill og Auto volumjust er ikke tilgjengelige når Høyttaler er satt til Lydanlegg. 54/77

55 Øko Strømsparing Velger strømsparingsmodus for å redusere TVens strømforbruk. Normal: Standardinnstillinger. På: Reduserer TV-ens strømforbruk. Bilde av: Slår av bildet. Du kan høre på lyden selv om bildet er av. Innsovningsti. Stiller inn en tidsperiode før TV-en skal slå seg over på ventemodus automatisk. Når Innsovningsti. aktiveres, (Innsovningsti.) vil indikatoren foran på TVen lyse oransje. Når du slår TVen av og på igjen, stilles Innsovningsti. inn på Av. En melding vil vises på skjermen ett minutt før TVen går på standby modus. Tidsavbrudd for standby Velger tiden ( 1 t, 2 t eller 4 t ) for når TVen automatisk settes i standbymodus hvis TV-en ikke brukes for den spesifiserte tidsperioden. Strømsparing PC inngang Når denne funksjonen er slått På går apparatet i hvilemodus hvis det ikke mottar PC-signaler. Kun tilgjengelig med PC-inngang. 55/77

56 Øko Lyssensor Optimerer bildeinnstillingene automatisk i forhold til belysningen ellers i rommet. Tilbakestill Tilbakestiller alle Øko -innstillingene til fabrikkinnstillingene. Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på funksjonen. Kontroller sensorens posisjon (11). Energieffektivitet reduserer strømforbruket, og dermed sparer du penger fordi strømregningen blir lavere. 56/77

57 Skjermkontroll Skjermformat Endrer skjermformatet. For detaljer om skjerm format, se på (17). Skjermformat (bare i PC-modus) Normal: Viser bildet i dens originale størrelse. Full 1: Forstørrer bildet til å fylle det vertikale skjermområdet, mens opprinnelige proporsjoner opprettholdes. Full 2: Forstørrer bildet for å fylle skjermen. Skjermformat (kun i USB (Video) -modus) Normal: Viser bildet i dens originale størrelse. Zoom: Forstørrer bildet. 4:3 standard Stiller inn standard skjermformat for en 4:3- sending. RGB sentrering Justerer den horisontale bildeposisjonen slik at bildet står midt på skjermen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis en RGB-kilde er koblet til scartkontakt / AV1 eller / AV2 bak på TV-en. PC justering Tilpasser TV-skjermen til bruk som PC-skjerm. 57/77

58 Skjermkontroll Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis apparatet mottar PC-signaler. Fase: Justerer skjermen når en del av en tekst eller av et bilde som vises ikke er klar. Pixelstørrelse: Forstørrer eller forminsker skjermstørrelsen horisontalt. H Skift: Flytter skjermbildet til venstre eller til høyre. V Skift: Flytter skjermbildet opp eller ned. Tilbakestill: Tilbakestiller til fabrikkinnstillingene. Bildestørrelse Justerer skjermbildeområdet. Full piksel (unntatt for KDL-32BX3xx, 32EX3xx, 26EX3xx, 22EX3xx): Viser bilder i opprinnelig størrelse når deler av bildet er kuttet bort. Normal: Viser bildene i anbefalt størrelse. +1: Viser bildene i original størrelse. Disse alternativene kan endre seg i forhold til hvilken inngang som vises. V Skift Justerer den vertikale bildeposisjonen når Skjermformat er innstilt på Zoom, 14:9 eller Teksting. 58/77

Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

A-E7Z-100-42(1) LCD TV. Oppstartsguide. Bruksanvisning. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon KDL-40BX440 / 32BX340

A-E7Z-100-42(1) LCD TV. Oppstartsguide. Bruksanvisning. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon KDL-40BX440 / 32BX340 A-E7Z-100-42(1) LCD TV Bruksanvisning Oppstartsguide Se på TV Bruke ekstrautstyr Bruke MENU-funksjoner Ekstra informasjon KDL-40BX440 / 32BX340 Introduksjon Takk for at du valgte dette Sonyproduktet. Les

Detaljer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHJ-100-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon

LCD TV. Bruksanvisning A-EHJ-100-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon A-EHJ-100-81(1) LCD TV Bruksanvisning Oppstartsguide Se på TV Bruke ekstrautstyr Bruke MENU-funksjoner Ekstra informasjon KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A / 32R423A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

LCD TV. Bruksanvisning A-EA8-101-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon

LCD TV. Bruksanvisning A-EA8-101-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon A-EA8-101-81(1) LCD TV Bruksanvisning Oppstartsguide Se på TV Bruke ekstrautstyr Bruke MENU-funksjoner Ekstra informasjon KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340 Introduksjon Takk for at du valgte dette

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Din bruksanvisning SONY XEL-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/1108643

Din bruksanvisning SONY XEL-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/1108643 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY KDL-40ZX1 http://no.yourpdfguides.com/dref/1165734

Din bruksanvisning SONY KDL-40ZX1 http://no.yourpdfguides.com/dref/1165734 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

4-433-082-31(1) Bruksanvisning LCD TV. Käyttöohje. Betjeningsvejledning KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340

4-433-082-31(1) Bruksanvisning LCD TV. Käyttöohje. Betjeningsvejledning KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340 4-433-082-31(1) LCD TV Bruksanvisning Käyttöohje NO FI Betjeningsvejledning DK Bruksanvisning SE KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340 Introduksjon Takk for at du valgte dette Sonyproduktet. Les gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 15PFL4122 http://no.yourpdfguides.com/dref/998876

Din bruksanvisning PHILIPS 15PFL4122 http://no.yourpdfguides.com/dref/998876 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange!

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! 2TV 2.1 Bli venn med tv-tjenesten Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! Denne brosjyren forteller deg hva du har i vente. Den

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370 Lydplanke Startveiledning HT-CT370 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 4 2 Installasjon 5 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meny, masterstripe og lytting

Meny, masterstripe og lytting 3 3 Meny, masterstripe og lytting 4 5 6 2 7 8 3 9 0 Mari-Janne Myrhol, teknisk ansvarlig 202 . Menyer Setup - Dette er menyen der veldig mange av innstillingene for miksebordet gjøres. Dersom du trykker

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok

Les sikkerhetsinformasjonen i Les dette først før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Innhold 1 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Bruke fjernkontrollen... 3 Sette inn batteriene

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 40PFL5605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2766692

Din bruksanvisning PHILIPS 40PFL5605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2766692 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hjemmekinoanlegg. Startveiledning HT-XT1

Hjemmekinoanlegg. Startveiledning HT-XT1 Hjemmekinoanlegg Startveiledning HT-XT1 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 3 2 Installasjon 4 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lyd 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene 10 Lytte

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer