Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling versjon 1.0"

Transkript

1 Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling versjon 1.0 Sjef TRADOK fastsetter retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling til bruk i Forsvarets organisasjon (FO) Oslo, 1. april 2008 Barthold Hals Brigader Sjef TRADOK

2 Mal for regelverkskriving Metadata KORTTITTEL: Optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: HJEMMEL: Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten ANSVARLIG FAGMYNDIGHET: Sjef Hærens Transformasjon og Doktrinekommando GJELDER FOR: Forsvarets organisasjon FORRIGE VERSJON: Ingen Innhold 1 Innledning FORMÅL VIRKEOMRÅDE Ikrafttredelse Optisk rødpunktsikte GENERELT TEKNISKE DATA SIKTEJUSTERING OG INNSKYTING Generelt Siktejusteringstabell Siktejustering av AG-3 F Justering av siktet på HK 416 N og K Justering av siktet alle våpen BRUK UNDER NORMALE FORHOLD Justering av lysstyrke Plassering av batteri Montering av siktet på våpenet Generelt MP-7 A HK 416 N og HK 416 K AG-3 F BRUK UNDER EKSTREME FORHOLD Ekstrem varme Ekstrem kulde Salt luft Sjøsprut, vann, jord og snø Støv og sandstorm Høy høyde VEDLIKEHOLD FEILSØKING X forstørrelse GENERELT TEKNISKE DATA BRUK OG BEHANDLING Bruk under normale forhold Montering på våpenet

3 4.3.3 Prosedyre ved bruk Bruk under ekstreme forhold VEDLIKEHOLD

4 Mal for regelverkskriving Fastsatt av sjef TRADOK den 1. april 2008 med hjemmel i organisasjons- og instruksjonsmyndigheten. 1 Innledning 1.1 Formål Hensikten med dette reglementet er å fastslå krav til bruk, behandling og vedlikehold av optisk sikte og sikteforstørrelse. Reglementet er fortsatt er under utvikling. I denne utgaven er det enkelte bilder som vil bli forandret/byttet. I mangel på kulebanetabeller for nye våpen vil det kunne skje at innskyting med optisk rødpunktsikte vil få enkelte deler forandret. Dersom det kommer flere våpensystem hvor dette materiellet kan brukes, vil detaljer beskrives i en senere versjon. Når det gjelder HK 416 vil det være 2 forskjellige varianter hvor hovedforskjellen er pipelengden. Inntil videre så følger K versjonen det som er beskrevet her hva angår bruk av optisk rødpunktsikte. Detaljer rundt variantene HK 416 er beskrevet i UD våpenkjennskap. 1.2 Virkeområde Retningslinjene gjelder for alle avdelinger i FO som nytter materiellet. 2 Ikrafttredelse Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse trer i kraft 1. april

5 3 Optisk rødpunktsikte 3.1 Generelt Det optiske rødpunktsiktet er et solid presisjonssikte som er utviklet for bruk i Forsvaret. Rødpunktsiktet er designet for bruk ved sikting med begge øyne åpne, noe som øker årvåkenheten og reaksjonsevnen/-tiden i ulike situasjoner. Siktet er parallaksefritt. Det betyr at prikken følger øyets bevegelser, selv om den er fiksert på målet. Dette eliminerer ytterligere behov for sentrering. Siktet er kompatibelt med 1., 2. og 3. generasjons nattoptikk Siktet nytter AA batteri, som sammen med lavt strømforbruk gir lang batterilevetid. Siktet blir levert med en momentskrue, Quick Release montasje. Rødpunktsiktet kjennetegnes ved enkle betjeningsorganer, enkle sikteregler og en liten komprimert prikk Det optiske rødpunktsiktet nyttes på MP-7A1, HK 416 N, og AG-3 F2. Siktet vil også mest sannsynlig kunne nyttes på fremtidige bærbare håndvåpen gitt at våpenet har railsystem. 3.2 Tekniske data HVA YTELSE Materiale siktehus Ekstrudert, høykvalitetssterk aluminium Optisk forstørrelse 1x Øyeavstand Ubegrenset, ingen sentrering nødvendig Punktstørrelse 2 MOA Bryter, lysintensitet, punkt 16 posisjoner: 7 nattoptikk, 8 for dagslys og 1 ekstra kraftig Batteri ETT stk AA batteri Batterilevetid 8 år kontinuerlig bruk (dag og natt) på pos 12 av 16 og 3 år på pos 13 av 16. Normalt timer ved innstilling pos 1-7. Lengde 13,5 cm Bredde 7,5 cm Høyde 7 cm Montering Mil-std 1913 Picatinny Rail Min/maks temperatur under oppbevaring og -45 *C til + 70*C, MOA: Minute of Angle 1 MOA = 30 mm på 100 meter. 5

6 Bilde1:Betjeningsorganer på optisk rødpunktsikte 3.3 Siktejustering og innskyting Generelt Rødpunktsiktet leveres i midtstilt posisjon. Normalt betyr dette at kun små justeringer er nødvendig forutsatt at våpenrailen er ordentlig justert. All siktejustering på håndvåpen starter med at reservesiktet siktejusteres. Deretter justeres rødpunktsiktet. Våpen som nytter rødpunktsikte bør primært skyte inn på 200 meter fordi kanting av våpen og individuelle skytterfeil ikke avdekkes i like stor grad på f. eks 30 meter. Forsvaret nytter kortholdsbaner på 30 meter. ETT knepp på siktet tilsvarer at prikken flyttes 4,8 mm = 0,5 cm på denne avstanden. Rødpunktet er 3,5 cm over toppen på kornstolpen til reservesiktene på AG-3 F2. Det optiske siktet ligger ca 0,5 cm over toppen av kornstolpen på HK 416 N og HK 416 K. 6

7 Bilde 2: Høyde mellom siktelinjen på reservesiktet og optisk sikte er 3,5 cm Siktejusteringstabell Avstand 25 m 30 m 50 m 100 m 200 m 300 m Optisk sikte 4 mm 5 mm 8 mm 16 mm 32 mm 48 mm (Tabellen gjelder siktejustering både i høyde og side) Siktejustering av AG-3 F2 Siktejuster våpenets reservesikter på 30 eller 200 meter iht. krav. (Normalt middeltreffpunkt 7er eller bedre). Sett rødpunktsiktet på railen tilpasset den enkelte skytter. Settes langt frem slik at nattbrille eller 3x forstørrelse kan settes på. Bilde 3: AG-3 F2 med påmontert monokkel 7

8 Siktelinjen til rødpunktsiktet ligger konstant 3,5 cm over reservesiktet. På 30 meter er optisk sikte riktig justert når mtp er 6er kl 6 på redusert skive. Justeringstabell ovenfor nyttes. 2 klikk flytter prikken 1 cm på 30 meter. Bilde 4: Justering av siktet i side Justering av siktet på HK 416 N og K Justering av sikte foregår primært på 200 meter. Dette er beskrevet i kapittel 8 i HK 416 hefte 2 skyteutdannelse for optisk sikte og for reservesikte kapittel 4 i HK 416 hefte 1 våpenkjennskap. Siktelinjen til rødpunktsiktet ligger konstant ca 0,5 cm over reservesiktet. På 30 meter er optisk sikte riktig justert når mtp er 5er kl 6 på redusert skive. Redusert skive MP-5 30 meter kan nyttes Justering av siktet alle våpen Alle våpen skal starte med siktejustering av reservesikte. Deretter siktejusteres det optiske siktet. Kontroller at siktet er skikkelig og riktig festet til våpenet Skyt 4 skudd innskyting mot skive. Start justering etter andre 4-skuddsserie Justering i side og høyde basert på middeltreffpunkt (MTP) fra 4-skuddsserien. Åpne beskyttelsesdeksel for siktejustering side og høyde Justering side: o Bruk mynt, skrutrekker, eller flatklemt tomhylse o Flytte treffpunkt til høyre, skru sidestillingsskrue mot klokken o Flytte treffpunkt til venstre, skru sidestillingsskrue med klokken Justering høyde o Flytte treffpunkt opp, justeringsskrue skrues mot klokken o Flytte treffpunkt ned, justeringsskruen skrues med klokken o Siktejusteringen bekreftes med 4 skudd kontrollskyting o Linsebeskyttelse settes på. 3.4 Bruk under normale forhold Justering av lysstyrke Lysstyrke på rød prikk skal justeres kontinuerlig av skytteren ut fra lysforhold ute. Eksempelvis skal det være sterkere lys på prikken dersom det er sol og klarvær, enn når det er overskyet. Skytteren skal ha minst mulig prikk, men såpass stor at den kan sees mot mål i område det er aktuelt å skyte. 8

9 3.4.2 Plassering av batteri 1. Fjern batterideksel ved å skru det mot klokken 2. Sett inn et AA batteri med minus (-) enden mot dekselet. Vær forsiktig når du bytter batteri (ikke nødvendigvis når siktet er nytt). Før dekselet settes på må O-ringen kontrolleres at er på plass og uskadd. Dersom ringen ikke sitter riktig, kan det oppstå vannlekkasje med påfølgende skader. 3. Fest batterilokket ved å skru med klokken inntil det stopper. Bruk kun håndkraft. Bruk av verktøy kan skade siktet 4. Sjekk at rødpunktet fungerer ved å vri justeringsbryter med klokken Montering av siktet på våpenet Generelt Optisk rødpunktsikte er konstruert for å monteres på de fleste våpentyper som har våpenrail. Avhengig av våpentype vil den optiske siktelinjen (senter av linsesystemet) ha ulik optimal høyde over montasje railen. Optisk sikte med montasje QRP 2, og mellomstykke er optimalisert for HK 416 N og K. Bilde 5: Optisk sikte med montasje QRP 2 og mellomstykke MP-7 A1 Rødpunktsiktet plasseres langt frem på topprail for å unngå å flytte dette dersom nattoptikk skal monteres på våpenet. Se kommentar pkt

10 Bilde 6: Montering og plassering av optisk sikte på MP-7 A HK 416 N og HK 416 K Rødpunktsiktet plasseres rett foran utkasteråpningen på våpenets topprail. Picatinny forskjefte kan tas av uten at siktet skrus av ved vedlikehold. Se kommentar pkt Bilde 7: Montering og plassering av optisk sikte på HK 416N/K 10

11 AG-3 F2 Rødpunktsiktet plasseres langt frem på topprail/sikterail for å unngå å måtte flytte dette ved montering av nattoptikk eller 3x forstørrelse. Se kommentar pkt Bilde 8: Montering og plassering av optisk sikte på AG-3 F2 3.5 Bruk under ekstreme forhold Ekstrem varme Ingen spesielle tiltak anbefalt nødvendig Ekstrem kulde Ekstrem kulde vil forkorte batterilevetid. Ekstra batteri tilgjengelig anbefales Salt luft Ingen spesielle tiltak anbefalt nødvendig Sjøsprut, vann, jord og snø Sørg for at alle skrulokk er tilfredsstillende gjenskrudd før du starter operasjonen under overnevnte forhold. Skrulokk skal kun skrues igjen med håndmakt. Linsekapper lukket når siktet ikke brukes. Bruk linsepapir eller tilsvarende underveis og etter at siktet er blitt eksponert for disse forholdene Støv og sandstorm Linsekapper settes på siktet åpnes kun når det skal skytes Høy høyde Ingen spesielle tiltak anbefalt nødvendig. 3.6 Vedlikehold Den enkelte skytters ansvar er begrenset til å holde siktet rent, tørt og beskyttet mot slag. Siktet krever ellers under normale forhold lite vedlikehold. Under ekstreme værforhold vises her til punkt med samme navn i dette reglement. 11

12 Linsene bør beskyttes mot direkte bestråling av sollys. Ha derfor alltid linsebeskytterne montert, og lukket dersom situasjonen tillater det. Støv fjernes fra linsene med støvpensel eller pusseklut/ linsepapir. Andre pussemidler må ikke benyttes. Man kan eventuelt skylle siktet i lunket vann. Da må man først kontrollere at beskyttelseslokk og batteriplugg er tilskrudd. Dersom siktet skal lagres over tid: Ta ut batteriet og la linseoverflaten tørke skikkelig før linsedeksel lukkes. NB! Det må ikke øves trykk mot optikken ved puss. Linsene skal aldri rengjøres med bare fingrene eller votter/ hansker etc. Det skal kun nyttes myk, ren pussefille eller linsepapir spesielt beregnet for optikk. Dersom dette ikke kan skaffes, skal: 1. Ta bort forurensing som sand, smuss eller gress ved å blåse dette bort fra linsen. Ikke vha trykkluft! 2. Ved ytterligere behov for rengjøring, kan dugg ved pusting sammen med et stykke rent og mykt tøy nyttes. Ved lengre tids lagring, ta ut batteri og la linsene tørke godt før linsebeskytterne lukkes. 3.7 Feilsøking Hva Mulig feil Tiltak Rødpunkt vises ikke Siktejustering er umulig Batteriet er tomt Batteri er ikke korrekt innsatt Batteri får ikke god kontakt Justeringsskruen er defekt Justeringsskruen går ikke lenger Treffpunktet beveger seg Bytt batteri Ta ut batteri og sett inn med (-) mot deksel Rens kontaktflatene og sett inn batteriet på nytt Siktet leveres inn for reparasjon Sjekk at siktet er stabilt i forhold til våpenet Sjekk montasjen og våpenrailens stabilitet 12

13 4 3X forstørrelse 4.1 Generelt Forstørrelse festes på topprail bak optisk rødpunktsikte. Forstørrelsen kan nyttes sammen med de fleste typer optiske sikter gitt at sikteforstørrelse brakett har høyde som er kompatibel med siktehøyde. Forstørrelsen kan ikke nyttes alene, fordi den har ikke eget retikkel. Sammen med optisk rødpunktsikte elimineres behov for innskyting når man skifter fra ikke-forstørrende til forstørrende sikte og vice versa. Forstørrelsen er en monokkel med gummioverflate. Festebrakett til sikteforstørrelsen er en ring for hurtig montering og fjerning (twist mount). 4.2 Tekniske data HVA Forstørrelse Vekt Field of view (FOV) Størrelse (Lengde x bredde x høyde) Temperaturområde for bruk og lagring Tåler trykk ved nedsenking i vann YTELSE 3 X 328 gram 7 grader 112 mm x 44 mm x 41 mm - 45 grader C grader C 25 meter 4.3 Bruk og behandling Bruk under normale forhold Det er ingen spesielle forhåndsregler som skal tas ved normal bruk. Før hele forstørrelsen skal skrus av våpenet, må skytteren forvisse seg om at våpenet er tømt og kontrollert. Dersom forstørrelsen tas av hurtigutløseren skal skytteren forsikre seg om at våpen er sikret Montering på våpenet Velg en passende posisjon for forstørrelsen på våpenet, slik at øyeavstand er riktig og behagelig. Fest forstørrelsen til braketten. Denne monteres deretter på våpenet bak optisk rødpunktsikte. Montasjen festes skikkelig og sjekkes/kontrolleres etter 10 skudd. 13

14 Bilde 9: Montering av forstørrelse på HK 416N bak optisk sikte Prosedyre ved bruk Forstørrelsen behøver ikke å skytes inn. Optisk rødpunktsikte som skal nyttes sammen med forstørrelsen må imidlertid skytes inn. Innskyting vil danne korrekt treffpunkt ved bruk av forstørrelsen. På forstørrelsen er det likevel to umbraco skruer for høyde- (toppskrue) og sidejustering (venstre skrue). Med disse skruene kan rødpunktet sentreres ved å se gjennom forstørrelsen. Den må ikke være sentrert, men det føles mer naturlig når den er det. 14

15 Bilde 10: Justering av sikteforstørrelse MERK: En hver justering av forstørrelse har ingen innvirkning på treffpunktet. Ikke fortsett å justere skruen hvis du møter motstand Bruk under ekstreme forhold Bruk i ekstrem varme eller kulde, salt luft, sjøsprøyt, vann, søle, snø, støv, sandstormer eller store høyder gir ikke behov for spesielle prosedyrer. ADVARSEL: Linsen må aldri rengjøres med fingrene, men med linsepapir eller klut. Hvis ikke linsepapir/klut er tilgjengelig, blås bort skitten. Siktet rengjøres enklest med rennende ferskvann og oppvaskmiddel/såpe. 4.4 Vedlikehold 3X forstørrelse trenger ingen spesielt vedlikehold når den benyttes under normale forhold. 15

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse Sjef TRADOK fastsetter UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER

BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER TJENESTESAK BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER LTI 20.20 TS/KM-S Programversjon 1433 TIL BRUK VED POLITIETS FARTSKONTROLL AV KJØRETØY (PMT) GM-0001 B SIDE 1 Politiets materielltjeneste (PMT) 1997 1.

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor med henvisning til bilder i engelsk utgave 1. Innledning Gratulerer med ditt valg av metalldetektor. Din Fisher 1235-X er et valg for den seriøse nybegynner

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer