NR. 1 Mars ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At 40 ungdommer som er kommet heim på juleferie velger å stå opp før kl 07 for å delta på dette arrangementet er både motiverende og imponerende, sier ordfører Bjørnar Skjæran. Ungdommen er framtida vår, og vi bruker mye ressurser gjennom oppveksten på å gi dem gode forutsetninger for resten av livet. Gjennom julelunsjen ønsker vi å skape en sosial arena, samtidig som vi holder kontakten med ungdommene i overgangsfasen til voksenlivet. Arrangementet er også ei anledning til å informere dem om mulighetene i arbeidslivet i heimkommunen, sier Skjæran. I år var jobbsøking hovedtema i den faglige bolken. - De fleste deltakerne vil på ett eller annet tidspunkt ha behov for å skrive en søknad, utarbeide CV, og oppleve å komme på et jobbintervju, og Lurøy kommune vil gjerne bidra til å styrke ungdommenes kompetanse på dette, fortsetter ordfører Bjørnar Skjæran. Arrangementet startet med et kulturelt innslag. 20 år gamle Tor Andreas Skughei Grønning fra Sleneset spilte "Have yourself a merry little christmas" og "Isn't she lovely?" på gitar, og høstet stor applaus fra forsamlingen. Deretter ønsket ordfører Bjørnar Skjæran alle frammøtte hjertelig velkommen til årets julelunsj. - Vi arrangerte julelunsj for ungdom første gang i Seinere har vi gjentatt arrangementet i 2011, i fjor og i år. Jeg har ønsket å gjøre julelunsjen til et fast, årlig arrangement, og er svært fornøyd med responsen, sier Skjæran. Planlegging og gjennomføring av arrangementet er gjort i samarbeid med Lurøy kommunes SLT-team og næringsleder. Følgende har deltatt i arbeidet: Marianne Storheil, sosialleder Aud Anita Grønning, veileder NAV Lurøy Hanne Teigen, Helsesøster Anne Gunn Sjøholt Wiik, pedagogisk konsulent Torill Aas, barnevernsleder Eli-Anne Hauknes, næringsleder Varaordførerens spalte side 4 Priser til Maja side 11 Akvarellkurs på Sleneset Siste side

2 2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 I Lurøy kommune vil det avholdes valg søndag 13. og mandag 14. september I denne artikkelen vil det linkes til aktuelle saker fram mot valget. Innlevering av listeforslag Listeforslag til kommunestyrevalget 2015 må være kommet frem til Lurøy kommune, rådhuset, 8766 Lurøy innen 31. mars 2015 kl Frist for innlevering: Dersom listeforslaget blir sendt pr faks eller e-post innen 31. mars kl 12.00, vil dette være innenfor fristen, men original skal sendes i posten/leveres med en gang. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kommet frem i tide. Underskrifter: Listeforslag for partier som kan stille liste etter forenklet regelverk skal underskrives av minst 2 tillitsvalgte for listen, dvs 2 styremedlemmer i partiets lokalavdeling. De partier/grupper som ikke kan stille liste etter forenklet regelverk, må ha minst 30 underskifter til listeforslaget. Personer med stemmerett i kommunen kan underskrive. Underskrifter påføres skjema "Listeforslag". Skjemaet må trykkes opp tosidig i så mange eksemplarer det er behov for i henhold til antall underskrifter. Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig, vil ikke bli godkjent. Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste/ ark. Listeforslag: Listeforslaget kan inneholde mellom 7 og 25 navn. Det kan gis stemmetillegg til inntil 4 kandidater. Skjema: Følgende skjema benyttes ved produksjon av listeforslag Listeforslag med underskrifter Vedlegg - oversikt over kandidatenes fødselsnummer Mer info finner du på Alle politiske partier representert ved forrige kommunestyrevalg, har fått denne informasjonen tilsendt i posten. Ordtak: Der lathans går foran, kommer smalhans efter (NRK s TV-program Anno 1764) MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

3 Sagt om NAV Lurøy i lokal brukerundersøkelse i oktober 2014 God behandling Jeg føler at jeg får svært god veiledning når jeg henvender meg til det lokale NAV-kontoret, uansett hva det skulle være. De er behjelpelige med å finne fram til de riktige papirer, samt gi meg gode råd i forhold til mine rettigheter. Tusen takk til Evy Lorentsen, for all hjelp når jeg trenger det. Godt fornøyd med lokal enhet. Lite fornøyd med ekstern. Har bare positive erfaringer. Sending av blodprøver og medisiner med hurtigbåt Ved forespørsel har Lurøy kommune fått bekreftet fra representanter i Torghatten Nord og ved Helgelandssykehuset, at blodprøver og medisiner sendes på samme måte nå - med båter fra Torghatten Nord - som tidligere når Boreal var operatør i Trænaruta. Rebus I desemberutgaven av Steinkjerringa hadde vi rebusen KONEBENEVNELSEKUTTSPIS, og løsningen ble KJERRINGSKJÆRET. Ordkrig Den første rebusen i 2015 ser slik ut: TRESTØRRELSEKONKURRANSEOLE Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. mai Enten vi kriger i vår egen region eller fylke, vil resultatet ofte være at vi river ned det generasjoner før oss har bygd opp og som fungerer. Samferdselsdebatten raser for tida på Helgeland og volder både opprør og ordkrig. Kampen foregår både i kaffekroken, på folkemøter, som avisinnlegg og ikke minst i sosiale medier. Her ser vi en veritabel ordkrig, der noen av deltakerne er dønn historieløse og fri for folkeskikk, andre har ikke den samferdselskomptansen de burde hatt, mens atter andre viser god innsikt og forståelse for livet på kysten. En ting er sikkert; reint samferdselsmessig er folket på Ytre Helgeland satt flere tiår tilbake i tid, med materiell som verken er tilpasset funksjonshemmede, tåler bølgehøyde over 2,5 m eller tar gods. Det er ei utvikling med negativt fortegn, og vi undrer selvsagt på hva som er i ferd med å skje. Dersom hensikten er å spare penger, har jeg liten forståelse for både anbudsprinsippet og resultatet av det. I sektor etter sektor ser vi at dette er mer en illusjon enn realisme. Det skal spares penger på samferdsel, helse og hva det nå måtte være. Saken er at vi begynner i feil ende. Det å administrere all omorganisering og rasjonalisering har etter hvert skapt en ny adel i det norske samfunnet, der teknokrater og byråkrater sitter oppå hverandre og beregner og vurderer hva som er billigst, mens regninga bare vokser og vokser de erstatter det eksisterende med noe enda dyrere. Det som fungerte blir ofte rasert. Til eksempel må vi som bor i en øykommune betale 436 kroner i bompenger for en tur til Sandnessjøen, enten vi skal dit for behandling, reise videre eller har andre ærender. For oss som må reise på havet er hurtigbåter og Denne gangen var den heldige vinneren av halstørkle med kommune-logo på: Sigrun Vedøy, 8735 Stokkvågen ferger viktigst materiell som holder mål, slik at vi kan leve normalt og ha en noenlunde forutsigbar hverdag. Men så er det jo med samferdsel som med andre sektorer, magemålet er forskjellig. 3

4 4 Varaordførerens spalte Det nye året... Aino Kristin Olaisen, Da er det nye året kommet godt i gang. Selv om det fortsatt er lenge til vår og lyse netter, er det godt å merke allerede nå at dagene blir lenger. Det nye året byr på endringer, og forberedelser til flere endringer. Og da tenker jeg først og fremst på samferdsel. Det er nå stort engasjement i Lurøy og i kommunene rundt oss. Mange krefter arbeider for å sikre oss en nødvendig samferdsel. Nordland fylkeskommune har hovedansvaret for våre ruter, men må ta hensyn til reduserte overføringer fra staten. Dette gjør det vanskelig for oss som bor her vi bor, og som allerede har et mindre samferdselstilbud enn de fleste andre steder i Nordland. Jeg er tilhenger av å tenke nytt om hvordan samferdselspengene kan brukes, og ved å tenke nye tanker kan vi kanskje få mer ut av pengene enn i dag. Nøkkelen til suksess vil være bedre og mer langsiktig planlegging. Jeg tror også at behovet for transport og godshåndtering kan finne nye løsninger som kanskje til og med er bedre enn dem vi opprinnelig hadde. Men, det jeg ikke har sansen for, er at det skal kuttes uten at det finnes gode overgangsordninger og uten avbøtende tiltak. Lite gjennomtenkte ordninger skaper store konsekvenser spesielt for dem som bor på ei øy, - det er tross alt ikke bare å hive seg i bilen og kjøre. Dårlig planlegging hos samferdselsmyndighetene gir uforutsigbare og krevende forhold for innbyggere og transportilbydere. Vår hverdag blir mer komplisert, og jeg opplever manglende forståelse for hvordan dette påvirker hverdagen vår. Det er trasig at materiell som settes inn i Trænaruta ikke vil takle Trænfjorden på en alminnelig ruskeværsdag. Jeg synes det er trasig og ugreit at vi i 2015 ikke har materiell som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Jeg berømmer ordførere, politikere, næringsliv og befolkningen som gjennom ulike hurtigbåtaksjoner gir tydelige stemmer og gjør et viktig arbeid i denne saken. Dessverre virker det som en «trend i tiden» at alt skal sentraliseres. Jeg tenker ofte på hvor heldig jeg er som ble født i Norge i 1974, og ikke i Vi har opplevd en velstandsutvikling som det er vanskelig å finne sidestykke til i verden mye på grunn av oljen. Olja har siden flommet, og det kan virke som vi i dag bekymrer oss mer for hvordan man skal fordele velstanden enn hvordan vi kan skape mer arbeid og verdier. Det siste halvåret har vist oss at oljenæringen også har utfordringer. Folk permitteres, og utvinning av nye felt settes på hold. Spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen, har med ett rykket nærmere. Da oppleves det som galskap at nasjonen i stedet for å bygge opp distriktene, legger opp til det motsatte. Norge er velsignet med en fantastisk produktiv kyst, og naturressurser som energi, fisk og mineraler i tillegg til olje. Ingen av disse ressursene ligger i «sentrale strøk», de ligger i distriktet. Og i motsetning til folk og beslutninger, kan man ikke sentralisere hverken fisk, vannkraft eller mineraler. Vi må sørge for at det er folk som kan leve og virke der ressursene ligger. Jeg er usikker på om sentrale beslutningstakere i alle partier, med et stadig økende byråkrati i sentrum, er nok opptatt av å legge til rette for verdiskaping og livskraftige småsamfunn. Lokalt får vi fortsette som vi stevner, med videre utvikling av et livskraftig næringsliv og bærekraftige, levende bygder. Det kan ingen ta fra oss! I Lurøy er vi opptatt av å levere gode tjenester til innbyggerne. I forrige kommunestyremøte ble det etter forslag fra opposisjonen, vedtatt å evaluere organiseringen av legetjenesten i Lurøy, og videre utrede ulike alternativer. Det skal blant annet ses på plassering av leger internt i kommunen. Utredningen kommer til kommunestyret i juni. Det er flott at vi har vikarleger som bistår underveis, men for å gi et stabilt tilbud er det viktig med faste leger i stillingene. Dessverre er det slik at mange småkommuner, både i Lurøy og ellers, strever med å skaffe tilstrekkelig med leger, så vi må tenke nytt på mange måter. Men vi har ikke bare utfordringer. Det meste fungerer godt i Lurøy, og flere framtidsrettede vedtak og aktiviteter skaper trivsel og optimisme. Ungdommens kulturmønstring (UKM) første helga i februar ble avlyst på grunn av ekstremværet Ole, men jeg både håper og gleder meg til å se at 56 unge fra Lurøy, Rødøy og Træna fyller flerbrukshallen på Lovund, og at vi får oppleve talent og tæl fra lokale ungdommer. Ingenting er så gledelig for en kommunepolitiker å være med på som å vedta å bygge ut barnehager. Barn er framtida, og lite viser optimismen i ei bygd som behovet for å bygge ut barnehagen. I år skal vi bygge ut barnehagene både på Kvarøy og på Onøy/Lurøy. I tillegg er bassenget på Onøy/ Lurøy ute på anbud, og den nybygde hallen på Lovund er nærmest fullbooket med aktiviteter. Jeg følger med i fiskeripressen, og gleder meg over å se jobbannonser der ledige stillinger på Sleneset lyses ut til rognkjeksoppdrett der. Jeg ønsker alle Lurøyfjerdinger en god ettervinter, og lykke til i det dere foretar dere!

5 Overrekkelse av gullklokke for 25 års tjeneste i Lurøy kommune 5 En av Lurøy kommunes ansatte, Kristin Bjarke, fikk overrakt gullklokke fra ordfører Bjørnar Skjæran for 25 års tjeneste, under kommunestyrets julelunsj. Heidi Johansen fikk også overrakt gullklokke, men var dessverre ikke delta. Ordføreren takket begge for uvurderlig innsats gjennom 25 år, og ønsket jubilantene lykke til videre i sitt arbeid i Lurøy kommune. Foto: Lurøy Kommune. TURUTSTYR TIL UTLÅN Til alle som måtte ha bruk for diverse turutstyr, har vi følgende til gratis utleie: 4 tursekker (Bergans) á 30 liter 2 tursekker (Bergans) á 80 liter 1 tursekk (Bergans) á 60 liter 6 enkle liggeunderlag 4 termoser 2 hodelykter 1 øks 1 sammenleggbar sag 1 stormkjøkken 6 matbokser med utstyr (kopp, asjett og kniv/gaffel) 1 Bergans lavvo 4-6 manns 1 reflekterende underlag til lavvo 4 stk turkniver Utstyret finnes på Lurøy Rådhus, ta kontakt med Lurøy helsestasjon, Turid eller Hanne noen dager i forveien, så er vi behjelpelige med å få det ut til de som ønsker. Utstyret er innkjøpt via fattigdomsmidler som Lurøy kommune har fått tildelt, og kan brukes av alle. Utstyret er ikke merket, vi avtaler bringing / henting! Helsesøstrene i Lurøy kommune Hanne Sivertsen Turid Istad P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

6 6 ENGASJERENDE BILDER LURØYKALENDEREN 2016 Spiren design utvikler nå Lurøykalenderen Men for å få dette til trenger vi DIN hjelp! Vi ønsker å markedsføre Lurøy som verdens beste plass å bo på med bilder som engasjerer og sprer livsglede. Alle som sender inn bilder innen fristen er med i trekningen om et splitternytt Canon kamera! LEKNE BILDER AV AKTIVITET som foregår i hver krets i Lurøy gjerne tatt ute. For eksempel: Volleyball-laget som spiller ute i snøstorm, eller på en sandstrand en fin sommerdag. Squashklubben som spiller inne i hallen, men gjerne også poserer ute med ferga i bakgrunnen. Teaterlaget som i sitt fulle antrekk leker snøballkrig, eller klatrer i trær på våren. Strikkeklubben som strikker tang, fotball laget som snurrer hver sin ball på fingeren foran en fin utsikt, eller skytterlaget som er på jakt mellom kyrne. Bildene skal understreke at det er aktivitet i Lurøy, når det skjer og hvor det skjer, slik at flere ønsker å delta og blir informert. Vi ønsker å få fram gleden ved å bo her på en morsom måte. Våg å vær litt gal med disse bildene, tenk nytt, og gjør noe morsomt som får folk til å dra på smilebåndet! VINN Canon Ixus SEND INN BILDER OG VÆR MED I TREKNINGEN! Canon Ixus 155 kompaktkamera fra Canon byr på en høyoppløst sensor for detaljerte bilder og 10 x zoom for utrolige nærbilder. BILDER AV NATUR gjerne med mennesker eller dyr VINN Canon Ixus 155 For eksempel: ta bilder når dere er på fjelltur, har ankret opp på en strand, lek på skøyter, silhuett mot solnedgang eller bading i vann. Barn som spiser is i festdrakt, leker i sandkassa eller er på tur. Juletregang utendørs, snødekte landskap med lek på akebrett eller bading i finværet. Bilder av kun natur er vi også interessert i, men allerhelst ønsker vi å se at det er folk med i bildene. Som du ser kan det hende du allerede har noen av disse bildene, mens andre må du ut å ta. Vi gir deg utfordringen og håper du sender oss ditt bilde slik at vi får se det. Ut fra det vi får innsendt av materiell vil vi avgjøre hvordan kalenderen blir utformet vi håper på mye spennende! Bildene som blir brukt i kalenderen vil merkes med fotografens navn og honoreres med kr 200,- for små bilder og 300,- for store bilder. Bildene må tas med kamera ikke mobil. Og må leveres oss i høyest mulig oppløsning. Send inn ditt bidrag til: Ved spørsmål, kontakt Iren: Frist for innsending av bidrag: 22.mai Vil du vite mer om Lurøy Kommunes eneste reklamebyrå? Se:

7 Gode fosterforeldre er gull verd rett og slett 7 Hilsen Bufetat og Fosterhjemstjenesten Bodø ønsker alle i fosterfamilien et Godt Nytt År i Det er mange barn og ungdommer som trenger en familie. Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan bli fosterforeldre. Hos oss får du informasjon om vårt kurstilbud «PRIDE grunnopplæring» som tilbys potensielle fosterforeldre. Gjennom våre PRIDE kurs forberedes deltakerne på oppgaven og den enkelte får gjennom kurset anledning til å vurdere om de kan bli fosterhjem. PRIDE kurs vårsemesteret 2015: Pride kurs i Sandnessjøen: Helg mars Helg april Helg mai Pride kurs i Bodø: Helg mars Helg april Helg juni Kontakt oss! Det er uforpliktende å ta kontakt. Tlf fosterhjem.no no Vi trenger mange flere! Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Ord til ettertanke Ved psykisk helsearbeider Liss Iversen Et nytt år er startet og de fleste av oss gyver på med krum hals. Godt å komme i gang sier vi. Var med katta på dyreklinikken første dagene av januar, fordi han gikk bare på tre av beina. Der var det umulig å finne parkeringsplass. Dyreklinikken ligger vegg i vegg med et treningsstudio. Personlig elsker jeg julen med Bing Crosby og all stasen fra farmors tid, og syns det er ufattelig godt med en stor porsjon inaktivitet. Lese bøker. Sitte lenge oppe. Se filmer, i nattbuksa, døgnet rundt. Nå er det bare sånn at jeg kan velge om jeg vil være alene eller ha folk rundt meg i julen, i andre høytider eller ferier. Det blir noe ganske annet for den som er alene, som ikke har noen å vente på, steke ribbe til, vaske gulvet for. Alle opplever vi at julen bringer med seg minner, den er overalt, og den er lang. Begynner tidlig på høsten. Gode minner, men også følelser som sorg og savn presser på sånn at det blir umulig å holde en normal profil. Å Stenge alt ute går ikke. Bare det å svitsje gjennom tvkanalene kan for noen være en påkjenning. Der treffer du Jamie Oliver i søte omgivelser, bokstavelig talt, julsang, eller du havner i en gildereklame der alle er så glade, og de skal hjem til jul. Belastningen kan bli så stor at TVen ikke kommer på. Også alt som må kjøpes!! Noen klarer ikke å få pengene til å rekke til det de må ha. Vil benytte anledningen til å si tusen takk til de av dere som har vært rause og delt av det dere har med andre som har mindre. Takk for at dere viser omsorg! Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf

8 8 «Storfisk» på første kastan! En glad forsamling som ilag med andre i Lurøy kan glede seg over at det nye orgelet av typen Johannus Monarke Sonate III vil stå klart og ferdig til bruk våren Fra venstre: Organist Nils Chr. Ottesen, daglig leder i Sparebankstiftelsen Helgeland Arnt Krane, frivillig Bjørn Audun Risøy, frivillig og ildsjel Birger Johannessen og Helgeland Sparebank sin lokalbanksjef i Lurøy, Anders Olsen. Slik beskriver Birger Johannessen (69), tidligere fisker og samfunnsengasjert lurøyfjerding, det da «orgelkomiteen Lurøy kirke» fikk sin gave fra Sparebankstiftelsen Helgeland. Sparebankstiftelsen Helgeland har behandlet en søknad om støtte til nytt orgel/orgelfasade i Lurøy kirke, og slo like godt til med å innvilge hele det budsjetterte beløpet pålydende kr ,-. Tekst og foto: Elin Nystad Orgelet er digitalt og av typen Johannus Monarke Sonate III, orgelhus og spillepult i lys eik og manualer i heltre ibenholt/lys eik. Det produseres i Nederland. - Vi har jobbet lenge for dette. Arbeidet med finansiering av nytt orgel i Lurøy kirke begynte for lenge siden, og det har vært drift i orgelkomiteen i rykk og napp i mange år, forteller initiativtaker Birger Johannessen. Han fortsetter: - Pr nå er orgelkomiteen meg sjøl, Bjørn Audun Risøy (Mo/ Onøy), Rudolf Johannessen (Onøy), Anders Rosland (sogneprest i Lurøy) og Lorents Pettersen (Lovund). Vi møttes i høst og bestemte oss for å realisere planene vi har hatt over lang tid. Det nye orgelet ble Onøy/Lurøy husflidslag Det blir åpen kafè lørdag 28.mars. Her blir det salg av blant annet lefser, håndarbeid, tombola, lodd, kaffe og vafler. Det var også åpent lørdag 14.februar. Mange tok turen innom i det flotte været. Husflidslaget setter stor pris på at så mange besøker oss på de åpne dagene.. Laget har de siste par årene fått flere medlemmer. Det planlegges ulike aktiviteter for medlemmer utover sein vinter/vår som feks lefsebaking og toving. Vi har et ønske om å utbedre husflidshuset. Store deler av inntektene fra det vi selger, vil gå til å få gjort det vi ønsker. Husflidshuset er åpent for medlemmer hver mandag fra kl og utover. Nye medlemmer ønskes velkommen. budsjettert til kr ,- og vi lagde en nøye plan for hvordan det videre arbeidet skulle gjøres for å kunne få til finansiering og igangsetting av prosjektet. Arnt Krane er daglig leder for Sparebankstiftelsen Helgeland og kunne søndag formiddag overrekke gaven. Orgelkomiteen møttes i Lurøy kirke og Krane uttrykte stor glede over å kunne gi disse frivillige denne gaven. - Sparebankstiftelsen Helgeland ønsker å støtte varige prosjekt i sitt kundeområde. Styret har i sin begrunnelse lagt vekt på at Lurøy kirke er hovedkirken i Lurøy kommune, at den er mer enn 200 år gammel og at den også i sin tid ble valgt som kommunens tusenårssted, sier Krane. Krane fremhever også at kirkebygg i stigende grad også benyttes ut over det rent kirkelige, gjennom formidling av konserter og andre kulturelle aktiviteter. Dermed er kirkebygget og et godt orgel viktig for kirkens brukere også i vid forstand. Bjørn Audun Risøy, døpt, konfirmert og gift i Lurøy kirke. Han har en nær og god tilknytning til denne kirka. - For meg var det veldig naturlig å si ja til å jobbe frivillig med dette lokale prosjektet i Lurøy da Birger Johannessen spurte meg, sier Risøy. - Jeg har sterke bånd hit og har også valgt å døpe mine to barn her, så for meg betyr dette kirkebygget mye, legger han til. - Arbeidet med det nye orgelet og fasaden rundt blir satt i gang like etter nyttår, og i løpet av våren/sommeren 2015 vil det nye orgelet kunne tas i bruk, sier organist i Lurøy, Nils Chr. Ottesen.

9 9 Julebord på Kløverheimen Tradisjon tro ble det avholdt julebord på Kløverheimen for alle brukere av hjemmetjenester ved Sleneset omsorgskrets onsdag den I år deltok 27 av kretsen brukere. Gjestene fikk servert deilig julemat og drikke og til kaffen fikk de av en nydelig kake Hillgunn Larsen hadde bakt. Juleevangeliet og dikt ble lest av Irene Selsøyvoll, Mary Hansen bidro med trivelige vers. Barne og mellomtrinnet ved Moflag skole kom å overrasket med flott sang og delte ut julegotter til gjestene. Videre koste gjester og ansatte seg med allsang og musikk av kjente julesanger. Ei trivelig stund for alle. Vi ønsker alle en riktig god jul og vil samtidig takke for minnegaver som Kløverheimen har fått i løpet av Kay Elena Pedersen Informasjon fra Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter Hei, ASVL Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter, representerer en del av kommunale tjenestetilbudet. Det er snakk om kommunalt eide vekst- og attføringsbedrifter bedrifter som tilbyr arbeidsplasser for utviklingshemmede eller andre som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet. Bedriftene tilbyr også arbeidstrening for folk som har falt ut av arbeidslivet på grunn av rus, psykiatri etc. Vi har laget informasjonsfilmer om bedriftene gjennom nettserien Godt Jobba. Vi mener at følgende målgrupper i kommunen trenger denne informasjonen: Utviklingshemmede eller andre jobbsøkere med nedsatt arbeidsevne Pårørende til gruppene over NAV Kommunens administrasjon og styre Kommunens befolkning Se gjerne på denne kartoversikten om du har en vekstbedrift i din kommune, og lenk gjerne til den lokale bedriften. Befolkningen kjenner ofte til bedriften, og filmene forteller altså hva denne typen bedrifter gjør. Vi vil spesielt anbefale filmen «Arbeidsglede», som har et allment fokus uavhengig av geografi. Ta gjerne kontakt med meg om du ønsker mer informasjon. Vennlig hilsen Flemming Trondsen Kommunikasjonsrådgiver Kristian Augustsgate OSLO Tlf: Mobil: Følg Vekstbedriftene på Facebook!

10 10 Lovundtunet takker Vi på Lovundtunet - beboere og personalet, vil med dette takke for alle minnegaver vi har fått i Det varmer. Gavene skal brukes til hygge og nytte for oss alle. Vi takker våre samarbeidsparter for godt samspill i året som gikk, og ønsker alle et riktig godt nytt år! Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Bruk din lokale fagmann! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Foto: Kay Pedersen En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

11 Priser til Maja Svendsgam Olsen Under årets julelunsj for ungdom overrakte ordfører Bjørnar Skjæran Lurøy idrettsråds pris som beste idrettsutøver 2013 til Maja Svendsgam Olsen fra Konsvikosen. Han tildelte også Lurøyskjoldet fra Lurøy kommune. Maja takket for prisen og Lurøyskjoldet, og la i sin takketale vekt på hva Lurøy/Trænaserien har betydd og betyr for både henne og mange andre idrettsinteresserte ungdommer. Ordførerens tale til Maja: Jeg har fått i oppgave å overrekke Lurøy idrettsråds pris til beste idrettsutøver Prisen tildeles i påfølgende år. Lurøy har fostret mange flotte idrettsutøvere. Men du Maja er vår første norgesmester. I november 2013 opplevde du å vinne cupfinalen for junior i fotball. De som var tilstede og så kampen har fortalt meg at du var svært sentral i det som var en lagseier. Idrettsrådet er imponert over dine resultater på fotballbanen, og ønsker å tildele deg prisen som beste idrettsutøver Mens du står her, Maja: 3. november i fjor ble du Lurøys første cupmester i fotball. Jeg måtte skynde meg å sende venneforespørsel på Facebook, for å få gratulert deg. Min hilsen til deg var: Gratulerer Maja! Vi e rørt tell tåra. Fantastisk kamp. Du e Lurøys første norgesmester i fotball, og vi e både imponert og stolt av deg og lagvenninnan dine. Mindre enn ett år senere, den 1. november i år debuterte du i toppserien. Min hilsen til deg i år var: Fantastisk artig å ha en Lurøyfjerding i toppserien i fotball! Gratulerer med debuten, Maja. Jeg har sagt det før, men gjentar det gjerne: Du kan nå så langt du vil! Og med dine ferdigheter og holdninger er du allerede en stor idrettsutøver og en flott ambassadør som vi er mange som er både imponert over og stolte av. Maja. Du er nettopp startet en idrettskarriere ingen vet hvor ender. Du er ei likandes jente og en svært seriøs toppidrettsutøver. Jeg er sikker på at vi får mange anledninger til å strekke armene i været over dine prestasjoner. 11 Likevel vil jeg i dag på vegne av Lurøy kommune markere de to bragdene du har vært med på, og jeg håper det også kan være til inspirasjon. Lurøyskjoldet Kan tildeles person eller bedrift som kan ha spesiell betydning for kommunen, eller som kommunen ønsker å etablere eller opprettholde kontakt med. Du tildeles skjoldet på bakgrunn av: Du er en fantastisk ambassadør. Du har utført store idrettsprestasjoner, og er Lurøys første norgesmester og toppseriespiller i fotball. Du er kjent både i og utenfor laget som et forbilde med gode holdninger. Dette gjør sterkt inntrykk på en ordfører som er over middels interessert i fotball. Uansett hva som skjer i livet ditt kan ingen ta fra deg: Du er Lurøys første norgesmester i fotball. Du er Lurøys første toppseriespiller. Du er en av noen ytterst få som har fått Lurøy-skjoldet. Gratulerer, og lykke til videre! Foto: Lurøy Kommune.

12 12 Liv Laga-prisen 2014 Årets Liv Laga-pris ble tildelt Valplassen Amfi v/bjørnar Olaisen. Under kommunestyrets julelunsj overrakte ordfører Bjørnar Skjæran prisen til Aino Olaisen som tok imot på vegne av Bjørnar Olaisen. Juryen, som består av tilsynsog rettighetsstyret, fattet vedtak om tildeling den 26. november. I statuttene for Liv Laga-prisen heter det at: Prisen gis som en påskjønnelse til den som gjennom kreativitet og nyskaping har gjort positivt arbeid for andre mennesker, og bidratt til å øke trivselen og aktiviteten i kommunen. Prisen kan også gis til personer som har gitt positivt bidrag for sitt lokalsamfunn gjennom flere år. Liv Laga-prisen 2014 bestod av et foto tatt av Kjell Ivar Vestå samt en sjekk på kr ,-. Ordføreren sa i sin tale blant annet dette: Mens det i mange andre industrisamfunn bygges brakkerigger, er det i Hamnholmvalen bygget moderne og påkostede boliger, med kaifront rundt boligene, og trapping ned mot havet. Denne plassen er både under åpningen, og seinere ved skilting, annonsert som en plass tilgjengelig for alle. Valen er demmet opp med en 1,5 meter høy betongmur. Den er høy nok til at det er flo hele tiden, samtidig som det fortsatt skjer tilstrekkelig utskifting av vannet. Videre er det hentet kvit sand fra Offisiell åpning av «Nye Kløverheimen» på Sleneset Foto: Irene Selsøyvold Onøy/Lurøy Skytterlaget Lørdag den 31.januar hadde skytterlaget åpen dag på skytterbanen. Det var gledelig at så mange tok turen dit. Interessen for leirdueskyting og luftgeværskyting var stor. Både blant store og små av begge kjønn. Skytterlaget har fått sponsormidler. Disse er brukt for å få banen godkjent, blant annet ved innkjøp av våpenskap. Skytterlaget har gjort en del utbedringer på skytterhuset og vil utover våren fortsette å utbedre standplass. Alle som ønsker å benytte skytterbanen er velkommen, både gamle og nye medlemmer. Medlemskap selges. For spørsmål om medlemskap, ta kontakt med leder Matts Bentzen. Fredag 9. januar foretok ordfører Bjørnar Skjæran den offisielle åpningen av "Nye Kløverheimen" etter at Lurøy kommune har bygget ut, bygget om og renovert senteret. I tillegg til ei ny leilighet, vaskerom, kontor og bedre fasiliteter for de ansatte, rommer nybygget komplett helsestasjon med to legekontorer, laboratorium, rom for helsesøster og fysioterapeut, samt venterom. Kløverheimen holdt åpent hus med kaffe og kaker til gjestene, og det var stort frammøte fra bygdefolket og representanter for kommuneledelsen.

13 13 Foto: Lurøy Kommune. Træna, og laget gangvei i tre, med trapping ned mot stranda. Valplassen er blitt en viktig møteplass på Lovund. Området er viden kjent og mye fotografert. Den står på mange måter som et symbol på Lovundsamfunnets vilje til samfunnbygging. NAV Lurøy informerer: Rett og plikt til norskopplæring NAV Lurøy Lurøy kommune Personkrets Rett Plikt Gratis Antall timer 1) Personer som har fått asyl, personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente med disse gruppene og de med kollektivt beskyttelse, år. 2) Familiegjenforente med norske og nordiske borgere bosatt i Norge, år. 3) Personer fra gruppe 1) eller 2) i alderen år. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 600 timer (550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap). Ved behov opp til 2400 norsktimer i tillegg. Ja Nei Ja 4) Arbeidsinnvandrere utenfor EØS-/EFTA- regelverket, år. Nei Ja Nei 300 timer (250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap) Noen har krav på gratis norskopplæring fra kommunen, mens andre må betale for undervisningen. Tabellen fra IMDI viser hvilke grupper som har rett og/eller plikt til norskopplæring: Asylsøkere har rett til 250 timer, og det er en kommunal plikt å tilby dette for de som har asylmottak i kommunen. Kommunen har ikke plikt til å tilrettelegge norskundervisning for personer som hverken har rett eller plikt til norskopplæring, men står fritt til å tilby også disse gruppene opplæring. Tabellen over beskriver hvilke grupper som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Begrepet rett sier noe om rett til gratis opplæring. Pliktbegrepet er knyttet til muligheten til å få permanent opphold og statsborgerskap. Det er oppholdsgrunnlaget som er utgangspunktet for om den enkelte har rett og/ eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Hva betyr rett? Å ha rett til norskopplæring betyr at personen har krav på gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra kommunen den er bosatt i. Hva betyr plikt? Å ha plikt til norskopplæring betyr at personen må ha gjennomført lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge. De som bare har plikt til opplæring må betale for undervisningen selv.

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Akvarellkurs på Sleneset Helga februar arrangerte Sleneset amatørmalere akvarellkurs med Morten Walseth Gjul. Han er en anerkjent maler som holder kurs og utstillinger både innenlands og utenlands. Morten bor i Flatanger/Namdalseid. Der bor han og jobber sammen med Trude Berg. Hun er med som assistent når Morten holder kurs, og det trengs. Mange av oss måtte glemme det vi trodde akvarellmaling var. Her fikk man utvidet horisonten. Morten har utviklet sine egne teknikker, og han bød virkelig på seg selv når han demonstrerte for deltakerne. Det ble mye vann og en del gris, og ikke minst var det sosialt. Morten var i en periode lærer ved Moflag skole på Sleneset, og det ble en del hyggelige gjensyn og oppdateringer. Sleneset amatørmalere ble startet våren 2014, og det har vært en kjerne på seks stykker som har møttes hver mandag på skolen, i tillegg noen til og fra. Mandag etter kurset kom det tre stykker til som ville være med. At vi har fått med oss ungdommer er veldig bra. Om det er flere som vil være med, så er de velkommen. Det er lærerikt og ikke minst sosialt. Vi blir inspirert av hverandre og vi har det hyggelig sammen. Kurset var ment som en inspirasjon til medlemmene. Det var 10 deltakere på kurset, og vi var enige om at dette var helt topp. Sleneset amatørmalere ved Aud Anita Skughei Grønning. Morten Walseth Gjul lærte bort mange teknikker under akvarellkurset på Sleneset. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW Radisson Blu Hotel Storgata 2 8006 Bodø, Norge T: 75 51 90 00 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo HJERTELIG VELKOMMEN...til en stemningsfull

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 Oktober måned startet med høstferie for mange av Askeladdene. Det var mye fin lek og en noe roligere uke som var godt for både små og store. Barna var med og laget deilig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK NOVEMBER 2015 Hei Først og fremst vil vi begynne med å ønske Marte velkommen som det 14. og yngste barnet vi har på avdelingen. Hun begynte nå i november, og vi gleder oss til å

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MARS 2016 Hei alle sammen! Våren er i anmarsj, og vi har hatt noen flotte dager med litt lettere klær og superglade barn. Håper dere hadde en koselig påskefrokost her i barnehagen

Detaljer

Månedsbrev. Oktober 2014

Månedsbrev. Oktober 2014 Månedsbrev Oktober 2014 Da nærmer vi oss slutten på oktober måned, og det har vært en måned med mange ulike aktiviteter og prosjekter på Steingrua. Alf Prøysen og hans eventyr om Geitekilllingen som kunne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Det er også tid og rom til lek i uglekjelleren. LITT OM KVITREKLUBB:

Det er også tid og rom til lek i uglekjelleren. LITT OM KVITREKLUBB: Vi hadde en god tilvenningstid hos oss og det er en flott gjeng vi har. Det er alltid spennende i starten hvordan den nye barnegruppa kommer til å være i forhold til avdelingen, rutiner og aktiviteter.

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2015 29. ÅRGANG Kvarøy vindusmuseum Side 13 y-ordførerens spalte side 4 Fremtidig

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer