NR. 1 Mars ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At 40 ungdommer som er kommet heim på juleferie velger å stå opp før kl 07 for å delta på dette arrangementet er både motiverende og imponerende, sier ordfører Bjørnar Skjæran. Ungdommen er framtida vår, og vi bruker mye ressurser gjennom oppveksten på å gi dem gode forutsetninger for resten av livet. Gjennom julelunsjen ønsker vi å skape en sosial arena, samtidig som vi holder kontakten med ungdommene i overgangsfasen til voksenlivet. Arrangementet er også ei anledning til å informere dem om mulighetene i arbeidslivet i heimkommunen, sier Skjæran. I år var jobbsøking hovedtema i den faglige bolken. - De fleste deltakerne vil på ett eller annet tidspunkt ha behov for å skrive en søknad, utarbeide CV, og oppleve å komme på et jobbintervju, og Lurøy kommune vil gjerne bidra til å styrke ungdommenes kompetanse på dette, fortsetter ordfører Bjørnar Skjæran. Arrangementet startet med et kulturelt innslag. 20 år gamle Tor Andreas Skughei Grønning fra Sleneset spilte "Have yourself a merry little christmas" og "Isn't she lovely?" på gitar, og høstet stor applaus fra forsamlingen. Deretter ønsket ordfører Bjørnar Skjæran alle frammøtte hjertelig velkommen til årets julelunsj. - Vi arrangerte julelunsj for ungdom første gang i Seinere har vi gjentatt arrangementet i 2011, i fjor og i år. Jeg har ønsket å gjøre julelunsjen til et fast, årlig arrangement, og er svært fornøyd med responsen, sier Skjæran. Planlegging og gjennomføring av arrangementet er gjort i samarbeid med Lurøy kommunes SLT-team og næringsleder. Følgende har deltatt i arbeidet: Marianne Storheil, sosialleder Aud Anita Grønning, veileder NAV Lurøy Hanne Teigen, Helsesøster Anne Gunn Sjøholt Wiik, pedagogisk konsulent Torill Aas, barnevernsleder Eli-Anne Hauknes, næringsleder Varaordførerens spalte side 4 Priser til Maja side 11 Akvarellkurs på Sleneset Siste side

2 2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 I Lurøy kommune vil det avholdes valg søndag 13. og mandag 14. september I denne artikkelen vil det linkes til aktuelle saker fram mot valget. Innlevering av listeforslag Listeforslag til kommunestyrevalget 2015 må være kommet frem til Lurøy kommune, rådhuset, 8766 Lurøy innen 31. mars 2015 kl Frist for innlevering: Dersom listeforslaget blir sendt pr faks eller e-post innen 31. mars kl 12.00, vil dette være innenfor fristen, men original skal sendes i posten/leveres med en gang. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kommet frem i tide. Underskrifter: Listeforslag for partier som kan stille liste etter forenklet regelverk skal underskrives av minst 2 tillitsvalgte for listen, dvs 2 styremedlemmer i partiets lokalavdeling. De partier/grupper som ikke kan stille liste etter forenklet regelverk, må ha minst 30 underskifter til listeforslaget. Personer med stemmerett i kommunen kan underskrive. Underskrifter påføres skjema "Listeforslag". Skjemaet må trykkes opp tosidig i så mange eksemplarer det er behov for i henhold til antall underskrifter. Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig, vil ikke bli godkjent. Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste/ ark. Listeforslag: Listeforslaget kan inneholde mellom 7 og 25 navn. Det kan gis stemmetillegg til inntil 4 kandidater. Skjema: Følgende skjema benyttes ved produksjon av listeforslag Listeforslag med underskrifter Vedlegg - oversikt over kandidatenes fødselsnummer Mer info finner du på Alle politiske partier representert ved forrige kommunestyrevalg, har fått denne informasjonen tilsendt i posten. Ordtak: Der lathans går foran, kommer smalhans efter (NRK s TV-program Anno 1764) MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

3 Sagt om NAV Lurøy i lokal brukerundersøkelse i oktober 2014 God behandling Jeg føler at jeg får svært god veiledning når jeg henvender meg til det lokale NAV-kontoret, uansett hva det skulle være. De er behjelpelige med å finne fram til de riktige papirer, samt gi meg gode råd i forhold til mine rettigheter. Tusen takk til Evy Lorentsen, for all hjelp når jeg trenger det. Godt fornøyd med lokal enhet. Lite fornøyd med ekstern. Har bare positive erfaringer. Sending av blodprøver og medisiner med hurtigbåt Ved forespørsel har Lurøy kommune fått bekreftet fra representanter i Torghatten Nord og ved Helgelandssykehuset, at blodprøver og medisiner sendes på samme måte nå - med båter fra Torghatten Nord - som tidligere når Boreal var operatør i Trænaruta. Rebus I desemberutgaven av Steinkjerringa hadde vi rebusen KONEBENEVNELSEKUTTSPIS, og løsningen ble KJERRINGSKJÆRET. Ordkrig Den første rebusen i 2015 ser slik ut: TRESTØRRELSEKONKURRANSEOLE Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. mai Enten vi kriger i vår egen region eller fylke, vil resultatet ofte være at vi river ned det generasjoner før oss har bygd opp og som fungerer. Samferdselsdebatten raser for tida på Helgeland og volder både opprør og ordkrig. Kampen foregår både i kaffekroken, på folkemøter, som avisinnlegg og ikke minst i sosiale medier. Her ser vi en veritabel ordkrig, der noen av deltakerne er dønn historieløse og fri for folkeskikk, andre har ikke den samferdselskomptansen de burde hatt, mens atter andre viser god innsikt og forståelse for livet på kysten. En ting er sikkert; reint samferdselsmessig er folket på Ytre Helgeland satt flere tiår tilbake i tid, med materiell som verken er tilpasset funksjonshemmede, tåler bølgehøyde over 2,5 m eller tar gods. Det er ei utvikling med negativt fortegn, og vi undrer selvsagt på hva som er i ferd med å skje. Dersom hensikten er å spare penger, har jeg liten forståelse for både anbudsprinsippet og resultatet av det. I sektor etter sektor ser vi at dette er mer en illusjon enn realisme. Det skal spares penger på samferdsel, helse og hva det nå måtte være. Saken er at vi begynner i feil ende. Det å administrere all omorganisering og rasjonalisering har etter hvert skapt en ny adel i det norske samfunnet, der teknokrater og byråkrater sitter oppå hverandre og beregner og vurderer hva som er billigst, mens regninga bare vokser og vokser de erstatter det eksisterende med noe enda dyrere. Det som fungerte blir ofte rasert. Til eksempel må vi som bor i en øykommune betale 436 kroner i bompenger for en tur til Sandnessjøen, enten vi skal dit for behandling, reise videre eller har andre ærender. For oss som må reise på havet er hurtigbåter og Denne gangen var den heldige vinneren av halstørkle med kommune-logo på: Sigrun Vedøy, 8735 Stokkvågen ferger viktigst materiell som holder mål, slik at vi kan leve normalt og ha en noenlunde forutsigbar hverdag. Men så er det jo med samferdsel som med andre sektorer, magemålet er forskjellig. 3

4 4 Varaordførerens spalte Det nye året... Aino Kristin Olaisen, Da er det nye året kommet godt i gang. Selv om det fortsatt er lenge til vår og lyse netter, er det godt å merke allerede nå at dagene blir lenger. Det nye året byr på endringer, og forberedelser til flere endringer. Og da tenker jeg først og fremst på samferdsel. Det er nå stort engasjement i Lurøy og i kommunene rundt oss. Mange krefter arbeider for å sikre oss en nødvendig samferdsel. Nordland fylkeskommune har hovedansvaret for våre ruter, men må ta hensyn til reduserte overføringer fra staten. Dette gjør det vanskelig for oss som bor her vi bor, og som allerede har et mindre samferdselstilbud enn de fleste andre steder i Nordland. Jeg er tilhenger av å tenke nytt om hvordan samferdselspengene kan brukes, og ved å tenke nye tanker kan vi kanskje få mer ut av pengene enn i dag. Nøkkelen til suksess vil være bedre og mer langsiktig planlegging. Jeg tror også at behovet for transport og godshåndtering kan finne nye løsninger som kanskje til og med er bedre enn dem vi opprinnelig hadde. Men, det jeg ikke har sansen for, er at det skal kuttes uten at det finnes gode overgangsordninger og uten avbøtende tiltak. Lite gjennomtenkte ordninger skaper store konsekvenser spesielt for dem som bor på ei øy, - det er tross alt ikke bare å hive seg i bilen og kjøre. Dårlig planlegging hos samferdselsmyndighetene gir uforutsigbare og krevende forhold for innbyggere og transportilbydere. Vår hverdag blir mer komplisert, og jeg opplever manglende forståelse for hvordan dette påvirker hverdagen vår. Det er trasig at materiell som settes inn i Trænaruta ikke vil takle Trænfjorden på en alminnelig ruskeværsdag. Jeg synes det er trasig og ugreit at vi i 2015 ikke har materiell som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Jeg berømmer ordførere, politikere, næringsliv og befolkningen som gjennom ulike hurtigbåtaksjoner gir tydelige stemmer og gjør et viktig arbeid i denne saken. Dessverre virker det som en «trend i tiden» at alt skal sentraliseres. Jeg tenker ofte på hvor heldig jeg er som ble født i Norge i 1974, og ikke i Vi har opplevd en velstandsutvikling som det er vanskelig å finne sidestykke til i verden mye på grunn av oljen. Olja har siden flommet, og det kan virke som vi i dag bekymrer oss mer for hvordan man skal fordele velstanden enn hvordan vi kan skape mer arbeid og verdier. Det siste halvåret har vist oss at oljenæringen også har utfordringer. Folk permitteres, og utvinning av nye felt settes på hold. Spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen, har med ett rykket nærmere. Da oppleves det som galskap at nasjonen i stedet for å bygge opp distriktene, legger opp til det motsatte. Norge er velsignet med en fantastisk produktiv kyst, og naturressurser som energi, fisk og mineraler i tillegg til olje. Ingen av disse ressursene ligger i «sentrale strøk», de ligger i distriktet. Og i motsetning til folk og beslutninger, kan man ikke sentralisere hverken fisk, vannkraft eller mineraler. Vi må sørge for at det er folk som kan leve og virke der ressursene ligger. Jeg er usikker på om sentrale beslutningstakere i alle partier, med et stadig økende byråkrati i sentrum, er nok opptatt av å legge til rette for verdiskaping og livskraftige småsamfunn. Lokalt får vi fortsette som vi stevner, med videre utvikling av et livskraftig næringsliv og bærekraftige, levende bygder. Det kan ingen ta fra oss! I Lurøy er vi opptatt av å levere gode tjenester til innbyggerne. I forrige kommunestyremøte ble det etter forslag fra opposisjonen, vedtatt å evaluere organiseringen av legetjenesten i Lurøy, og videre utrede ulike alternativer. Det skal blant annet ses på plassering av leger internt i kommunen. Utredningen kommer til kommunestyret i juni. Det er flott at vi har vikarleger som bistår underveis, men for å gi et stabilt tilbud er det viktig med faste leger i stillingene. Dessverre er det slik at mange småkommuner, både i Lurøy og ellers, strever med å skaffe tilstrekkelig med leger, så vi må tenke nytt på mange måter. Men vi har ikke bare utfordringer. Det meste fungerer godt i Lurøy, og flere framtidsrettede vedtak og aktiviteter skaper trivsel og optimisme. Ungdommens kulturmønstring (UKM) første helga i februar ble avlyst på grunn av ekstremværet Ole, men jeg både håper og gleder meg til å se at 56 unge fra Lurøy, Rødøy og Træna fyller flerbrukshallen på Lovund, og at vi får oppleve talent og tæl fra lokale ungdommer. Ingenting er så gledelig for en kommunepolitiker å være med på som å vedta å bygge ut barnehager. Barn er framtida, og lite viser optimismen i ei bygd som behovet for å bygge ut barnehagen. I år skal vi bygge ut barnehagene både på Kvarøy og på Onøy/Lurøy. I tillegg er bassenget på Onøy/ Lurøy ute på anbud, og den nybygde hallen på Lovund er nærmest fullbooket med aktiviteter. Jeg følger med i fiskeripressen, og gleder meg over å se jobbannonser der ledige stillinger på Sleneset lyses ut til rognkjeksoppdrett der. Jeg ønsker alle Lurøyfjerdinger en god ettervinter, og lykke til i det dere foretar dere!

5 Overrekkelse av gullklokke for 25 års tjeneste i Lurøy kommune 5 En av Lurøy kommunes ansatte, Kristin Bjarke, fikk overrakt gullklokke fra ordfører Bjørnar Skjæran for 25 års tjeneste, under kommunestyrets julelunsj. Heidi Johansen fikk også overrakt gullklokke, men var dessverre ikke delta. Ordføreren takket begge for uvurderlig innsats gjennom 25 år, og ønsket jubilantene lykke til videre i sitt arbeid i Lurøy kommune. Foto: Lurøy Kommune. TURUTSTYR TIL UTLÅN Til alle som måtte ha bruk for diverse turutstyr, har vi følgende til gratis utleie: 4 tursekker (Bergans) á 30 liter 2 tursekker (Bergans) á 80 liter 1 tursekk (Bergans) á 60 liter 6 enkle liggeunderlag 4 termoser 2 hodelykter 1 øks 1 sammenleggbar sag 1 stormkjøkken 6 matbokser med utstyr (kopp, asjett og kniv/gaffel) 1 Bergans lavvo 4-6 manns 1 reflekterende underlag til lavvo 4 stk turkniver Utstyret finnes på Lurøy Rådhus, ta kontakt med Lurøy helsestasjon, Turid eller Hanne noen dager i forveien, så er vi behjelpelige med å få det ut til de som ønsker. Utstyret er innkjøpt via fattigdomsmidler som Lurøy kommune har fått tildelt, og kan brukes av alle. Utstyret er ikke merket, vi avtaler bringing / henting! Helsesøstrene i Lurøy kommune Hanne Sivertsen Turid Istad P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

6 6 ENGASJERENDE BILDER LURØYKALENDEREN 2016 Spiren design utvikler nå Lurøykalenderen Men for å få dette til trenger vi DIN hjelp! Vi ønsker å markedsføre Lurøy som verdens beste plass å bo på med bilder som engasjerer og sprer livsglede. Alle som sender inn bilder innen fristen er med i trekningen om et splitternytt Canon kamera! LEKNE BILDER AV AKTIVITET som foregår i hver krets i Lurøy gjerne tatt ute. For eksempel: Volleyball-laget som spiller ute i snøstorm, eller på en sandstrand en fin sommerdag. Squashklubben som spiller inne i hallen, men gjerne også poserer ute med ferga i bakgrunnen. Teaterlaget som i sitt fulle antrekk leker snøballkrig, eller klatrer i trær på våren. Strikkeklubben som strikker tang, fotball laget som snurrer hver sin ball på fingeren foran en fin utsikt, eller skytterlaget som er på jakt mellom kyrne. Bildene skal understreke at det er aktivitet i Lurøy, når det skjer og hvor det skjer, slik at flere ønsker å delta og blir informert. Vi ønsker å få fram gleden ved å bo her på en morsom måte. Våg å vær litt gal med disse bildene, tenk nytt, og gjør noe morsomt som får folk til å dra på smilebåndet! VINN Canon Ixus SEND INN BILDER OG VÆR MED I TREKNINGEN! Canon Ixus 155 kompaktkamera fra Canon byr på en høyoppløst sensor for detaljerte bilder og 10 x zoom for utrolige nærbilder. BILDER AV NATUR gjerne med mennesker eller dyr VINN Canon Ixus 155 For eksempel: ta bilder når dere er på fjelltur, har ankret opp på en strand, lek på skøyter, silhuett mot solnedgang eller bading i vann. Barn som spiser is i festdrakt, leker i sandkassa eller er på tur. Juletregang utendørs, snødekte landskap med lek på akebrett eller bading i finværet. Bilder av kun natur er vi også interessert i, men allerhelst ønsker vi å se at det er folk med i bildene. Som du ser kan det hende du allerede har noen av disse bildene, mens andre må du ut å ta. Vi gir deg utfordringen og håper du sender oss ditt bilde slik at vi får se det. Ut fra det vi får innsendt av materiell vil vi avgjøre hvordan kalenderen blir utformet vi håper på mye spennende! Bildene som blir brukt i kalenderen vil merkes med fotografens navn og honoreres med kr 200,- for små bilder og 300,- for store bilder. Bildene må tas med kamera ikke mobil. Og må leveres oss i høyest mulig oppløsning. Send inn ditt bidrag til: Ved spørsmål, kontakt Iren: Frist for innsending av bidrag: 22.mai Vil du vite mer om Lurøy Kommunes eneste reklamebyrå? Se:

7 Gode fosterforeldre er gull verd rett og slett 7 Hilsen Bufetat og Fosterhjemstjenesten Bodø ønsker alle i fosterfamilien et Godt Nytt År i Det er mange barn og ungdommer som trenger en familie. Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan bli fosterforeldre. Hos oss får du informasjon om vårt kurstilbud «PRIDE grunnopplæring» som tilbys potensielle fosterforeldre. Gjennom våre PRIDE kurs forberedes deltakerne på oppgaven og den enkelte får gjennom kurset anledning til å vurdere om de kan bli fosterhjem. PRIDE kurs vårsemesteret 2015: Pride kurs i Sandnessjøen: Helg mars Helg april Helg mai Pride kurs i Bodø: Helg mars Helg april Helg juni Kontakt oss! Det er uforpliktende å ta kontakt. Tlf fosterhjem.no no Vi trenger mange flere! Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Ord til ettertanke Ved psykisk helsearbeider Liss Iversen Et nytt år er startet og de fleste av oss gyver på med krum hals. Godt å komme i gang sier vi. Var med katta på dyreklinikken første dagene av januar, fordi han gikk bare på tre av beina. Der var det umulig å finne parkeringsplass. Dyreklinikken ligger vegg i vegg med et treningsstudio. Personlig elsker jeg julen med Bing Crosby og all stasen fra farmors tid, og syns det er ufattelig godt med en stor porsjon inaktivitet. Lese bøker. Sitte lenge oppe. Se filmer, i nattbuksa, døgnet rundt. Nå er det bare sånn at jeg kan velge om jeg vil være alene eller ha folk rundt meg i julen, i andre høytider eller ferier. Det blir noe ganske annet for den som er alene, som ikke har noen å vente på, steke ribbe til, vaske gulvet for. Alle opplever vi at julen bringer med seg minner, den er overalt, og den er lang. Begynner tidlig på høsten. Gode minner, men også følelser som sorg og savn presser på sånn at det blir umulig å holde en normal profil. Å Stenge alt ute går ikke. Bare det å svitsje gjennom tvkanalene kan for noen være en påkjenning. Der treffer du Jamie Oliver i søte omgivelser, bokstavelig talt, julsang, eller du havner i en gildereklame der alle er så glade, og de skal hjem til jul. Belastningen kan bli så stor at TVen ikke kommer på. Også alt som må kjøpes!! Noen klarer ikke å få pengene til å rekke til det de må ha. Vil benytte anledningen til å si tusen takk til de av dere som har vært rause og delt av det dere har med andre som har mindre. Takk for at dere viser omsorg! Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf

8 8 «Storfisk» på første kastan! En glad forsamling som ilag med andre i Lurøy kan glede seg over at det nye orgelet av typen Johannus Monarke Sonate III vil stå klart og ferdig til bruk våren Fra venstre: Organist Nils Chr. Ottesen, daglig leder i Sparebankstiftelsen Helgeland Arnt Krane, frivillig Bjørn Audun Risøy, frivillig og ildsjel Birger Johannessen og Helgeland Sparebank sin lokalbanksjef i Lurøy, Anders Olsen. Slik beskriver Birger Johannessen (69), tidligere fisker og samfunnsengasjert lurøyfjerding, det da «orgelkomiteen Lurøy kirke» fikk sin gave fra Sparebankstiftelsen Helgeland. Sparebankstiftelsen Helgeland har behandlet en søknad om støtte til nytt orgel/orgelfasade i Lurøy kirke, og slo like godt til med å innvilge hele det budsjetterte beløpet pålydende kr ,-. Tekst og foto: Elin Nystad Orgelet er digitalt og av typen Johannus Monarke Sonate III, orgelhus og spillepult i lys eik og manualer i heltre ibenholt/lys eik. Det produseres i Nederland. - Vi har jobbet lenge for dette. Arbeidet med finansiering av nytt orgel i Lurøy kirke begynte for lenge siden, og det har vært drift i orgelkomiteen i rykk og napp i mange år, forteller initiativtaker Birger Johannessen. Han fortsetter: - Pr nå er orgelkomiteen meg sjøl, Bjørn Audun Risøy (Mo/ Onøy), Rudolf Johannessen (Onøy), Anders Rosland (sogneprest i Lurøy) og Lorents Pettersen (Lovund). Vi møttes i høst og bestemte oss for å realisere planene vi har hatt over lang tid. Det nye orgelet ble Onøy/Lurøy husflidslag Det blir åpen kafè lørdag 28.mars. Her blir det salg av blant annet lefser, håndarbeid, tombola, lodd, kaffe og vafler. Det var også åpent lørdag 14.februar. Mange tok turen innom i det flotte været. Husflidslaget setter stor pris på at så mange besøker oss på de åpne dagene.. Laget har de siste par årene fått flere medlemmer. Det planlegges ulike aktiviteter for medlemmer utover sein vinter/vår som feks lefsebaking og toving. Vi har et ønske om å utbedre husflidshuset. Store deler av inntektene fra det vi selger, vil gå til å få gjort det vi ønsker. Husflidshuset er åpent for medlemmer hver mandag fra kl og utover. Nye medlemmer ønskes velkommen. budsjettert til kr ,- og vi lagde en nøye plan for hvordan det videre arbeidet skulle gjøres for å kunne få til finansiering og igangsetting av prosjektet. Arnt Krane er daglig leder for Sparebankstiftelsen Helgeland og kunne søndag formiddag overrekke gaven. Orgelkomiteen møttes i Lurøy kirke og Krane uttrykte stor glede over å kunne gi disse frivillige denne gaven. - Sparebankstiftelsen Helgeland ønsker å støtte varige prosjekt i sitt kundeområde. Styret har i sin begrunnelse lagt vekt på at Lurøy kirke er hovedkirken i Lurøy kommune, at den er mer enn 200 år gammel og at den også i sin tid ble valgt som kommunens tusenårssted, sier Krane. Krane fremhever også at kirkebygg i stigende grad også benyttes ut over det rent kirkelige, gjennom formidling av konserter og andre kulturelle aktiviteter. Dermed er kirkebygget og et godt orgel viktig for kirkens brukere også i vid forstand. Bjørn Audun Risøy, døpt, konfirmert og gift i Lurøy kirke. Han har en nær og god tilknytning til denne kirka. - For meg var det veldig naturlig å si ja til å jobbe frivillig med dette lokale prosjektet i Lurøy da Birger Johannessen spurte meg, sier Risøy. - Jeg har sterke bånd hit og har også valgt å døpe mine to barn her, så for meg betyr dette kirkebygget mye, legger han til. - Arbeidet med det nye orgelet og fasaden rundt blir satt i gang like etter nyttår, og i løpet av våren/sommeren 2015 vil det nye orgelet kunne tas i bruk, sier organist i Lurøy, Nils Chr. Ottesen.

9 9 Julebord på Kløverheimen Tradisjon tro ble det avholdt julebord på Kløverheimen for alle brukere av hjemmetjenester ved Sleneset omsorgskrets onsdag den I år deltok 27 av kretsen brukere. Gjestene fikk servert deilig julemat og drikke og til kaffen fikk de av en nydelig kake Hillgunn Larsen hadde bakt. Juleevangeliet og dikt ble lest av Irene Selsøyvoll, Mary Hansen bidro med trivelige vers. Barne og mellomtrinnet ved Moflag skole kom å overrasket med flott sang og delte ut julegotter til gjestene. Videre koste gjester og ansatte seg med allsang og musikk av kjente julesanger. Ei trivelig stund for alle. Vi ønsker alle en riktig god jul og vil samtidig takke for minnegaver som Kløverheimen har fått i løpet av Kay Elena Pedersen Informasjon fra Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter Hei, ASVL Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter, representerer en del av kommunale tjenestetilbudet. Det er snakk om kommunalt eide vekst- og attføringsbedrifter bedrifter som tilbyr arbeidsplasser for utviklingshemmede eller andre som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet. Bedriftene tilbyr også arbeidstrening for folk som har falt ut av arbeidslivet på grunn av rus, psykiatri etc. Vi har laget informasjonsfilmer om bedriftene gjennom nettserien Godt Jobba. Vi mener at følgende målgrupper i kommunen trenger denne informasjonen: Utviklingshemmede eller andre jobbsøkere med nedsatt arbeidsevne Pårørende til gruppene over NAV Kommunens administrasjon og styre Kommunens befolkning Se gjerne på denne kartoversikten om du har en vekstbedrift i din kommune, og lenk gjerne til den lokale bedriften. Befolkningen kjenner ofte til bedriften, og filmene forteller altså hva denne typen bedrifter gjør. Vi vil spesielt anbefale filmen «Arbeidsglede», som har et allment fokus uavhengig av geografi. Ta gjerne kontakt med meg om du ønsker mer informasjon. Vennlig hilsen Flemming Trondsen Kommunikasjonsrådgiver Kristian Augustsgate OSLO Tlf: Mobil: Følg Vekstbedriftene på Facebook!

10 10 Lovundtunet takker Vi på Lovundtunet - beboere og personalet, vil med dette takke for alle minnegaver vi har fått i Det varmer. Gavene skal brukes til hygge og nytte for oss alle. Vi takker våre samarbeidsparter for godt samspill i året som gikk, og ønsker alle et riktig godt nytt år! Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Bruk din lokale fagmann! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Foto: Kay Pedersen En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

11 Priser til Maja Svendsgam Olsen Under årets julelunsj for ungdom overrakte ordfører Bjørnar Skjæran Lurøy idrettsråds pris som beste idrettsutøver 2013 til Maja Svendsgam Olsen fra Konsvikosen. Han tildelte også Lurøyskjoldet fra Lurøy kommune. Maja takket for prisen og Lurøyskjoldet, og la i sin takketale vekt på hva Lurøy/Trænaserien har betydd og betyr for både henne og mange andre idrettsinteresserte ungdommer. Ordførerens tale til Maja: Jeg har fått i oppgave å overrekke Lurøy idrettsråds pris til beste idrettsutøver Prisen tildeles i påfølgende år. Lurøy har fostret mange flotte idrettsutøvere. Men du Maja er vår første norgesmester. I november 2013 opplevde du å vinne cupfinalen for junior i fotball. De som var tilstede og så kampen har fortalt meg at du var svært sentral i det som var en lagseier. Idrettsrådet er imponert over dine resultater på fotballbanen, og ønsker å tildele deg prisen som beste idrettsutøver Mens du står her, Maja: 3. november i fjor ble du Lurøys første cupmester i fotball. Jeg måtte skynde meg å sende venneforespørsel på Facebook, for å få gratulert deg. Min hilsen til deg var: Gratulerer Maja! Vi e rørt tell tåra. Fantastisk kamp. Du e Lurøys første norgesmester i fotball, og vi e både imponert og stolt av deg og lagvenninnan dine. Mindre enn ett år senere, den 1. november i år debuterte du i toppserien. Min hilsen til deg i år var: Fantastisk artig å ha en Lurøyfjerding i toppserien i fotball! Gratulerer med debuten, Maja. Jeg har sagt det før, men gjentar det gjerne: Du kan nå så langt du vil! Og med dine ferdigheter og holdninger er du allerede en stor idrettsutøver og en flott ambassadør som vi er mange som er både imponert over og stolte av. Maja. Du er nettopp startet en idrettskarriere ingen vet hvor ender. Du er ei likandes jente og en svært seriøs toppidrettsutøver. Jeg er sikker på at vi får mange anledninger til å strekke armene i været over dine prestasjoner. 11 Likevel vil jeg i dag på vegne av Lurøy kommune markere de to bragdene du har vært med på, og jeg håper det også kan være til inspirasjon. Lurøyskjoldet Kan tildeles person eller bedrift som kan ha spesiell betydning for kommunen, eller som kommunen ønsker å etablere eller opprettholde kontakt med. Du tildeles skjoldet på bakgrunn av: Du er en fantastisk ambassadør. Du har utført store idrettsprestasjoner, og er Lurøys første norgesmester og toppseriespiller i fotball. Du er kjent både i og utenfor laget som et forbilde med gode holdninger. Dette gjør sterkt inntrykk på en ordfører som er over middels interessert i fotball. Uansett hva som skjer i livet ditt kan ingen ta fra deg: Du er Lurøys første norgesmester i fotball. Du er Lurøys første toppseriespiller. Du er en av noen ytterst få som har fått Lurøy-skjoldet. Gratulerer, og lykke til videre! Foto: Lurøy Kommune.

12 12 Liv Laga-prisen 2014 Årets Liv Laga-pris ble tildelt Valplassen Amfi v/bjørnar Olaisen. Under kommunestyrets julelunsj overrakte ordfører Bjørnar Skjæran prisen til Aino Olaisen som tok imot på vegne av Bjørnar Olaisen. Juryen, som består av tilsynsog rettighetsstyret, fattet vedtak om tildeling den 26. november. I statuttene for Liv Laga-prisen heter det at: Prisen gis som en påskjønnelse til den som gjennom kreativitet og nyskaping har gjort positivt arbeid for andre mennesker, og bidratt til å øke trivselen og aktiviteten i kommunen. Prisen kan også gis til personer som har gitt positivt bidrag for sitt lokalsamfunn gjennom flere år. Liv Laga-prisen 2014 bestod av et foto tatt av Kjell Ivar Vestå samt en sjekk på kr ,-. Ordføreren sa i sin tale blant annet dette: Mens det i mange andre industrisamfunn bygges brakkerigger, er det i Hamnholmvalen bygget moderne og påkostede boliger, med kaifront rundt boligene, og trapping ned mot havet. Denne plassen er både under åpningen, og seinere ved skilting, annonsert som en plass tilgjengelig for alle. Valen er demmet opp med en 1,5 meter høy betongmur. Den er høy nok til at det er flo hele tiden, samtidig som det fortsatt skjer tilstrekkelig utskifting av vannet. Videre er det hentet kvit sand fra Offisiell åpning av «Nye Kløverheimen» på Sleneset Foto: Irene Selsøyvold Onøy/Lurøy Skytterlaget Lørdag den 31.januar hadde skytterlaget åpen dag på skytterbanen. Det var gledelig at så mange tok turen dit. Interessen for leirdueskyting og luftgeværskyting var stor. Både blant store og små av begge kjønn. Skytterlaget har fått sponsormidler. Disse er brukt for å få banen godkjent, blant annet ved innkjøp av våpenskap. Skytterlaget har gjort en del utbedringer på skytterhuset og vil utover våren fortsette å utbedre standplass. Alle som ønsker å benytte skytterbanen er velkommen, både gamle og nye medlemmer. Medlemskap selges. For spørsmål om medlemskap, ta kontakt med leder Matts Bentzen. Fredag 9. januar foretok ordfører Bjørnar Skjæran den offisielle åpningen av "Nye Kløverheimen" etter at Lurøy kommune har bygget ut, bygget om og renovert senteret. I tillegg til ei ny leilighet, vaskerom, kontor og bedre fasiliteter for de ansatte, rommer nybygget komplett helsestasjon med to legekontorer, laboratorium, rom for helsesøster og fysioterapeut, samt venterom. Kløverheimen holdt åpent hus med kaffe og kaker til gjestene, og det var stort frammøte fra bygdefolket og representanter for kommuneledelsen.

13 13 Foto: Lurøy Kommune. Træna, og laget gangvei i tre, med trapping ned mot stranda. Valplassen er blitt en viktig møteplass på Lovund. Området er viden kjent og mye fotografert. Den står på mange måter som et symbol på Lovundsamfunnets vilje til samfunnbygging. NAV Lurøy informerer: Rett og plikt til norskopplæring NAV Lurøy Lurøy kommune Personkrets Rett Plikt Gratis Antall timer 1) Personer som har fått asyl, personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente med disse gruppene og de med kollektivt beskyttelse, år. 2) Familiegjenforente med norske og nordiske borgere bosatt i Norge, år. 3) Personer fra gruppe 1) eller 2) i alderen år. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 600 timer (550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap). Ved behov opp til 2400 norsktimer i tillegg. Ja Nei Ja 4) Arbeidsinnvandrere utenfor EØS-/EFTA- regelverket, år. Nei Ja Nei 300 timer (250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap) Noen har krav på gratis norskopplæring fra kommunen, mens andre må betale for undervisningen. Tabellen fra IMDI viser hvilke grupper som har rett og/eller plikt til norskopplæring: Asylsøkere har rett til 250 timer, og det er en kommunal plikt å tilby dette for de som har asylmottak i kommunen. Kommunen har ikke plikt til å tilrettelegge norskundervisning for personer som hverken har rett eller plikt til norskopplæring, men står fritt til å tilby også disse gruppene opplæring. Tabellen over beskriver hvilke grupper som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Begrepet rett sier noe om rett til gratis opplæring. Pliktbegrepet er knyttet til muligheten til å få permanent opphold og statsborgerskap. Det er oppholdsgrunnlaget som er utgangspunktet for om den enkelte har rett og/ eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Hva betyr rett? Å ha rett til norskopplæring betyr at personen har krav på gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra kommunen den er bosatt i. Hva betyr plikt? Å ha plikt til norskopplæring betyr at personen må ha gjennomført lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge. De som bare har plikt til opplæring må betale for undervisningen selv.

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Akvarellkurs på Sleneset Helga februar arrangerte Sleneset amatørmalere akvarellkurs med Morten Walseth Gjul. Han er en anerkjent maler som holder kurs og utstillinger både innenlands og utenlands. Morten bor i Flatanger/Namdalseid. Der bor han og jobber sammen med Trude Berg. Hun er med som assistent når Morten holder kurs, og det trengs. Mange av oss måtte glemme det vi trodde akvarellmaling var. Her fikk man utvidet horisonten. Morten har utviklet sine egne teknikker, og han bød virkelig på seg selv når han demonstrerte for deltakerne. Det ble mye vann og en del gris, og ikke minst var det sosialt. Morten var i en periode lærer ved Moflag skole på Sleneset, og det ble en del hyggelige gjensyn og oppdateringer. Sleneset amatørmalere ble startet våren 2014, og det har vært en kjerne på seks stykker som har møttes hver mandag på skolen, i tillegg noen til og fra. Mandag etter kurset kom det tre stykker til som ville være med. At vi har fått med oss ungdommer er veldig bra. Om det er flere som vil være med, så er de velkommen. Det er lærerikt og ikke minst sosialt. Vi blir inspirert av hverandre og vi har det hyggelig sammen. Kurset var ment som en inspirasjon til medlemmene. Det var 10 deltakere på kurset, og vi var enige om at dette var helt topp. Sleneset amatørmalere ved Aud Anita Skughei Grønning. Morten Walseth Gjul lærte bort mange teknikker under akvarellkurset på Sleneset. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer