FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr God Tone

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2007. God Tone"

Transkript

1 FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr God Tone

2 SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr Gatenamn er kulturminne s Trio du kan stole på s Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Milliard-spillet om Ormen Lange God Tone s s. 4-7 Ansvarleg redaktør: Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Redaksjonsgruppe: Oddbjørg Aasen Bjørdal, Svein Magne Harnes, Terje Heggem, Ingrid Kvande og Ove Rødal. Grafisk utforming: TIBE Reklamebyrå AS Reinvernar og miljøutfordrar s Trur så mangt s Forskeren s Annonsar: MediaPartner AS Tlf Trykk: Mediatrykk Lokal industrihistorie som reisemål s Magnus den gode s Opplag: eks Framsidemotiv: Tone Søyset Døving Foto: Ingrid Kvande Milliard-spillet om Ormen Lange Spaltist: Jarle Aambø Kontakt: Reinvernar og miljøutfordrar God Tone Kort sagt Forskeren Trio du kan stole på Trur så mangt MILJØMERKET Spaltist: Carl Morten Amundsen Nynorsken lever i nye 101 år Tr ykksak 599 ISSN Magnus den gode Lokal industrihistorie som reisemål Kvinnestemmer Kort sagt Gatenamn er kulturminne Hjernetrim

3 Miljøvern Nyleg opna miljøvernminister Helen Bjørnøy Reinheimen nasjonalpark. I eit intervju i dette magasinet peikar ministeren på kor viktig det er å verne det biologiske mangfaldet, og i dette tilfellet også livsgrunnlaget for villreinen i vårt nærområde. Det er gledeleg at det langsiktige vernearbeidet som ligg bak no er fullført i og med nasjonalpark-statusen. Vårt fylke har mange verdfulle område sett i eit miljøperspektiv. Verdsarvområdet i og rundt Geiranger er eit landskap som forpliktar oss særleg. Å leggje til rette for at den unike naturen som omgir oss blir verna og skjøtta er miljøvern. Miljøvern kan også vere høgteknologi; miljøteknologi der ein tek mål av seg til å løyse industrielle utfordringar på ein miljøvenleg måte. Energiforsyningsspørsmålet i vårt fylke er presserande. Lat oss oppretthalde ein levande debatt om korleis vi i framtida skal løyse dette. Lat oss gjere dette samstundes som vi erkjenner at klimaendringane tvingar oss til å bli lavutslepps-samfunn, med vekt på fornybar energi. I dette magasinet kan du lese den spennande historia om kva som skjedde bak kulissene i satsinga på å få Ormen til Møre. Det er ei suksesshistorie. Det er ei forteljing om kva ein kan få til når alle gode krefter trekkjer i lag for å nå eit ambisiøst mål. Målet vart nådd og om kort tid opnar anlegget på Nyhamna. Dette er ein milepæl for fylket vårt. No må vi sette oss nye mål. Å sørgje for at Møre og Romsdal ligg i framkant på utvikling og utnytting av miljøteknologi er miljøvern. Miljøvern er også kulturminnevern som til dømes å hegne om namn, uttrykk, kjennemerke og tradisjonar, slik pensjonerte førsteamanuensis Peter Hallaråker i Volda har vist gjennom sitt veg- og gatenamnleksikon - eller slik Devold har tatt vare på si industrihistorie. Du møter dei i dette magasinet. Vårt kollektive minne er ein del av vår identitet. Å ta godt vare på og også ta lærdom av historia vår, er miljøvern. Miljøvern er å sikre at talent og kunstuttrykk får fritt spelerom. Møre og Romsdal har brakt fram og vil bringe fram ei rekkje framståande talent med ulike uttrykk. I dette magasinet møter du songar og skodespelar Tone Søyset Døving og den 17-årige Manchester United-proffen Magnus Wolff Eikrem. Å ta godt vare på talenta våre er miljøvern. Miljøvern er å sikre rettane til minoritetane mellom oss. Vi vernar miljøet for oss sjølve og andre gjennom å sjå til at folk får innrette sitt liv og praktisere sitt livssyn i det miljøet dei bur i. I dette nummeret møter vi mellom andre muslimar, buddhistar og hinduar i vårt fylke. Å sikre rettane til minoritetane våre er miljøvern. Vi reknar mangfaldet som viktig; i natur, i folkeliv, i utdanning og utvikling. Å verne om dette er miljøvern i beste forstand. Møre og Romsdal fylke ønskjer å medverke til det. Ottar Brage Guttelvik Fylkesdirektør Visste du at Møre og Romsdal fylke gjennom God Helse-programmet no har med 22 av 37 kommunar i satsinga som skal betre helsa til innbyggjarane i fylket. støttar Ut i sekken, ein del av Kultursekken. 40 skolar i fylket er med på uteskoleprogrammet, som er laga for grunnskolen og har friluftsliv, kulturhistorie og spenningsopplevingar på programmet for elevane. samarbeider med Møre og Romsdal idrettskrets. FYSAK-ordninga er ein del av dette. Nær ein tredel av alle innbyggjarane, eller rundt , er medlemer i eitt av dei 700 idrettslaga i fylket. For 100 år sidan Ein skal ikkje selje skinnet før bjørnen er skoten, det fekk ein mann frå Todalen erfare. I 1902 hadde han skote ein bjørn som imidlertid tog flugten, saa han ikke kunde finde den igjen. Fire år seinare vart det funne beinrestar av ein bjørn 1 km frå der mannen skaut. Inne i beina sat det ei kule som lensmannen meinte passa til mannen sitt gevær. Todalingen søkte dermed om utbetaling av premie. Romsdals amtsting kom fram til at der dog er overveiende sandsynlighed for ( ) at ikke nogen anden vides i senere tid at have skudt på bjørn med gevær af saadant kaliber paa de trakter, hvor bjørneskelettet er fundet. Jegeren fekk dermed utbetalt kr som præmie for en af ham i 1902 antagelig skudt en bjørn. 3

4 Ole Øverland, Ståle Nogva og Svein Aamot. Foto: Arne Strømme Tekst: Terje Heggem Fylkesordfører Ole Øverland sitt manus er på fem A4-sider. Med manuset i hånden reiser han seg opp fra første benkerad der han sitter sammen med andre innledere blant andre tungvektere fra Hydro, Shell og det politiske miljø. Olje- og energiminister Marit Arnstad, partikollega av Øverland, skal senere snakke om Utfordringer for norsk petroleumsindustri ved inngangen til et nytt millennium. For Hydro og Shell er energiministeren mer enn interessant og attraktiv som samtalepartner. To til tre uker senere avgjøres nemlig hvem som skal få operatøransvaret for Ormen Lange et gigantfelt som også BP sikler etter. At Arnstad på et vis hadde en dobbeltrolle denne dagen, visste svært få. For oljeselskapene er det enorme verdier som står på spill. Milliard-fortjeneste. Konseptet som er lansert fra selskapene tilsier at de enorme gassmengdene skal ledes i rør sørover og aldri havne på land i vårt fylke. En løsning som vil frata Møre og Romsdal muligheten til å bli en del av gass-alderen. Men for oljeselskapene er det milliarder å spare på en ren offshore-løsning. De formelig fnyser av Møre og Romsdals ønsker. Gapet mellom ilandføring og offshore-løsning er så stort at det ikke bør være tema... Samfunnsansvar Derfor forventer de fleste av de 316 i salen at Øverlands velkommen-tale blir en pliktøvelse. Og de første fire A4-arkene fremføres også som 4

5 Milliard-spillet om Ormen Lange Klokka har passert så vidt åtte om morgenen den 2. desember Utenfor konferansesenteret Caroline i Kristiansund er de første deltagerne på vei inn til årets Desemberkonferanse. Med nordlig vind, regn- og snøbyger og en plussgrad i lufta, er det godt å komme seg innendørs. For noen deltagere smaker det ekstra godt med en kopp morgenkaffe ettersom de tradisjonen tro tjuvstartet allerede kvelden før. De kan knapt ane hva som venter dem. Bare noen få vet at fylkesordførerens åpningstale om noen minutter vil oppleves surere enn været og sterkere enn kaffe svart som olje. forventet. Ikke noe spesielt nytt, en grei oppsummering av status samt en påminning om det samfunnsansvaret som ligger hos de som bestemmer hvordan våre ressurser blir brukt. Først når Ole Øverland starter på sin avslutning forstår noen hvor dette kan ende: Kåre Willoch skal senere på konferansen svare på spørsmålet Har norsk oljepolitikk vært for kortsynt, og tatt for lite hensyn til miljøet?. Jeg tar meg den frihet at jeg svarer på dette med en gang svaret er JA, sa Øverland og fortsatte: La oss derfor skape en virkelighet som vil komme landsdelen, oljeselskapene og hele nasjonen til gode. Vi har ikke råd til ikke å ta Ormen til Møre. Lar det seg ikke gjøre: La Ormen ligge i fred inntil vi har teknologi eller politisk vilje til å ta den på land. Representantene fra de store oljeselskapene visste ikke helt hva de skulle tro. Mente Møre og Romsdals fylkesordfører det som han egentlig sa; at uten ilandføring ville fylket arbeide for at Ormen forble på havets bunn? Med ett var prosessen rundt Ormen Lange uforutsigbar. Hydro og Shell konkurrentene om operatøransvaret glemte duellen. Uten førstepris var det intet å kjempe om. Uhørt trussel Kaffepausen klokka elleve denne desember-morgenen trengte ingen kaffekopp for å friske opp morgen- og vintertrøtte ansikt. Representantene fra Møre og Romsdal fylke 5

6 champions: Molde vant knepent 3-2 over Olympiakos i Champions League i Men i et møte før kampen sikret Ormen til Møre en enda større seier for hele fylket... (Foto: Ove Rødal, TIBE) Få gassen i land! Disse tre arbeidet både åpent og i det skjulte for å få Ormen-gassen til Møre og Romsdal; fra venstre tidligere fylkesordfører Ole Øverland, tidligere rådgiver i Møre og Romsdal fylke, Ståle Nogva og tidligere daglig leder i Molde Næringsforum, Svein Aamot. (Foto: Arne Strømme) fikk fort forståelse av at utspillet skapte uro og var langt over mål. Dette var en uhørt trussel fra en lokal myndighet. Uten realisme. Mulige konsekvenser var åpenbare; ny politisk usikkerhet og en ny ørkenvandring for prosjektet. Godbiten Ormen Lange var i ferd med å forvitre mellom hendene på oljeselskapene bare dager før operatørvalget skulle skje... Men for rådgiverne Ståle Nogva og Trond Kristiansen som hadde jobbet tett med fylkets strategi i forhold til Ormen til Møre, var ikke reaksjonen uventet. Og som Ståle Nogva sier det i dag: Vi måtte fyre med det vi hadde. Men vi ante kanskje ikke den voldsomme sprengkraften i utspillet der og da. Det viktigste bidraget Svein Aamot som gjennom nesten 20 år hadde arbeidet for olje- og gassetablering i Romsdalsregionen i egenskap av daglig leder i Molde Næringsforum, var derimot ikke i tvil om effekten: Utspillet fra fylkesordføreren denne dagen er uten tvil det viktigste bidraget til at Ormen Lange ble ført til land. Velkomsttalen til Ole Øverland var resultat av år med hardt arbeid og et kalkulert og taktisk utspill. Man hadde lært av historien og de tapte slag. De store valg i energisektoren er sjelden et valg bare gjort med kalkulator. Det handler om politikk, det handler om relasjoner og nettverk. Ofte i grenselandet mellom politikk og næringsliv. Siden begynnelsen av 70-tallet hadde Møre og Romsdal fylke kjempet for å sikre seg godbitene og hadde bare i få tilfeller fått full uttelling. Oljebasen i Kristiansund og etableringen på Tjeldbergodden var unntakene og begge var resultat av lange, krevende prosesser. Arnstads gode råd Kristiansund ble valgt etter en kamp som startet rundt 1970, og som ble kronet med seier etter god politisk timing. Tjeldbergodden ble valgt fordi trønderne sluttet helhjertet opp om alternativet. Frem til rundt 1998 begrenset Møre og Romsdal fylke seg til de formelle høringsrundene og avventet Plan- og Utviklingsdokumentet (PUD) fra selskapene. Vi innså nå at det var sent å starte arbeidet når PUD en forelå, sier Ole Øverland. Hun som inntok talerstolen etter lunsj på Desemberkonferansen i Kristiansund 2. desember 1999, var også bevisst dette. Da olje- og energiminister Marit Arnstad tok imot delegasjonen fra Møre og Romsdal fylke med fylkesordfører Ole Øverland og rådgiver Ståle Nogva året før, hadde hun slått fast at slaget om Kristin og Haltenbanken var tapt. Idet de to utsendte skulle forlate statsrådens kontor, fikk de følgende hilsen fra statsråden i døråpningen: Sats heller på Ormen Lange! Rådet var godt. Så godt at allerede noen måneder senere var arbeidet Ormen til Møre i gang. Og i Kristiansund året etter kunne Marit Arnstad ved selvsyn oppleve kraften i arbeidet i et prosjekt som hun selv hadde født vel 16 måneder tidligere... Patriot og statsminister Det var aldri vanskelig å få statsminister Kjell Magne Bondevik til Molde. Men det var helt umulig å stoppe ham hvis Molde Fotballklubb skulle spille kamp i Champions League! I oktober 1999 var det duket for det greske laget Olympiakos bare vel en måned før det avgjørende utspillet kom i Kristiansund. Og Bondeviks patriotisme for region og fotball ble til fulle utnyttet av Ormen til Møre. Molde vant kampen sensasjonelt 3-2. Men den største seieren hadde allerede Ormen til Møre fått på et møte tidligere på dagen mellom Bondevik, Møre og Romsdal fylke og 16 av kommunene i regionen. Statsministeren ga her et klart løfte: Ilandføring av Ormen Lange skulle bli fullverdig utredet som 6

7 desemberkonferansen 1999: Olje - og energiminister Marit Arnstad fotografert på Desemberkonferansen i 1999 sammen med en annen av innlederne, tidligere statsminister Kåre Willoch. (Foto: Kjell Herskedal, Scanpix) PÅ land: Ormen Langegassen kom i land på Nyhamna i Aukra. (Foto: Norsk Hydro) alternativ til en offshore-løsning. Motytelsen ble også klar; Møre og Romsdal fylke skulle servere ubegrensede mengder med Syltes ananasbrus i Oslo når Stortinget eventuelt vedtok ilandføring! Begge løftene ble holdt. I dag sier Svein Aamot det slik: En Ap-statsminister med sterk tilknytning til Statoil, ville aldri gitt noe Ormen Lange til Møre! Klimaendring Utspillet på Desemberkonferansen i 1999 ga en rask klimaendring. Hydro sendte umiddelbart to av sine fremste til Molde og Fylkeshuset. Redselen for at operatøransvaret skulle glippe var åpenbar. Ståle Nogva karakteriserer med et smil møtet slik: De to Hydro-sjefene var svært så lyttende! I desember 2000 var det igjen konferanse i Kristiansund. Og tradisjonen tro var det igjen fylkesordføreren som ønsket velkommen. Ole Øverland lot ikke sjansen gå fra seg denne gangen heller, og minnet om budskapet fra foregående år: Vi lar Ormen Lange ligge dersom den ikke føres i land. Budskapet var ikke mer populært hos oljeselskapene denne gang. De så fortsatt ilandføring som et altfor kostbart alternativ. Velkomsttalene var i ferd med å bli oppfattet som provokasjoner hos enkelte i programkomiteen. Men lobby-virksomheten til Møre og Romsdal fylke var ustoppelig. Og i 2001 var det klart at en ilandføringsløsning ble lagt frem for Stortinget til behandling. Dette ga Ormen til Møre mulighet til å påvirke helt frem til Stortingsbehandlingen i desember Lær av Ormen til Møre I dag kan tre av aktørene se det hele på avstand. Politikeren Øverland og næringslivsmannen Aamot er begge blitt pensjonister og superbyråkraten Nogva arbeider i det private næringsliv. Men alle tre mener Ormen-prosjektet har gitt kunnskap og erfaring som er vel verdt å ta med videre: Dette viser verdien av Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør (Ole Øverland) Møre og Romsdal fylke gir en unik legitimitet til å koble sammen flere aktører (Ståle Nogva) En større region er mindre homogen, og Møre og Romsdal fylke fremstår som veldig effektivt når det organiseres som en prosjektorganisasjonen (Svein Aamot) Det å kunne spille på hele nettverket som et samlet fylke har adgang til, er avgjørende for et prosjekt som Ormen til Møre, mener den tidligere fylkesordfører Ole Øverland. Den tidligere fylkeslederen av LO, Melvin Steinsvoll, gjorde en formidabel innsats i forhold til LO for å få Ormen til land. Meget avgjørende var også Moldeordfører Rolf Myhres tette bånd til sentrale KrF-politikere statsminister Bondevik medregnet. Nytt industrielt potensiale Den 6. oktober 2007 blir Ormen-anlegget offisielt åpnet på Aukra. Ifølge direktør Odd Tore Finnøy i Leverandørnettet Olje og Gass tidligere Leverandørnettet Ormen Lange, har leverandørindustrien i Møre og Romsdal levert varer og tjenester for nærmere to milliarder kroner til prosjektet. Med en offshoreløsning hadde beløpet bare vært en brøkdel. I tillegg har Møre og Romsdal fått et nytt industrielt potensiale ved at gassen er kommet i land. For norsk leverandørindustri generelt vil trolig Ormen Lange-teknologien dessuten bety nye globale muligheter i fremtiden. I 2002 ble Desemberkonferansen arrangert bare 14 dager før Stortinget skulle fatte det endelige vedtak om ilandføring. Da gjorde programkomiteen i Desemberkonferansen noe uventet: For første og eneste gang i konferansens nå 24 år lange historie, ble fylkesordføreren vraket som velkomst-taler. Men det var milliardene kanskje verdt? 7

8 Miljøvernminister Helen Bjørnøy i heimfylket: Reinvernar og miljøutfordrar avduking: Bjørnøy opna nasjonalparken ved å avduke ein plankett. Foto: Arne Strømme Eit privilegium og ei glede å opne Reinheimen nasjonalpark, erklærer miljøvernminister Helen Bjørnøy. Men ser også ei rekke miljøutfordringar i heimfylket. 9

9 Vern og forvaltning: Miljøvernminister Helen Bjørnøy saman med Arne Sandnes, ordførar i Norddal kommune, Torbjørn Rødstøl, ordførar i Rauma kommune, og fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik. Foto: Arne Strømme Tekst: Anita Vingen Reinheimen er Bjørnøys første nasjonalparkopning miljøvernministeren synest det er ekstra stas at eit slikt oppdrag er på heimebane. Det er ei ære og eit privilegium å få vere med på dette, seier ho. Viktig Miljøvernministeren poengterer verdien av å ta vare på området, vern av livsgrunnlaget for villreinen, og vern av det biologiske mangfaldet. Sistnemnde er mellom tre prioriterte oppgåver av FN i miljøsamanheng, i tillegg til kutt i CO 2 -utslepp og kamp mot miljøgifter. Men det har teke lang tid; meir enn 30 år frå første verneforslag til endeleg vernevedtak? Det er eigentleg greitt at slike prosessar tek tid, då blir alle forhold gjennomdrøfta, og ein får eit meir slitesterkt vernevedtak, seier Bjørnøy. Sjølv om prosessen i si tid stoppa opp i samband med debatt om kraftutbygging, er nasjonalparkopninga no ukontroversiell. No er alt fest og glede, dette er mellom dei morsomme dagane på jobb. Slik er det jo ikkje alltid, erkjenner ministeren. Geiranger For mange miljøsaker har element av konflikt og motstridande interesser, også i Bjørnøys sitt eige heimfylke. Situasjonen i Geiranger er ei av dei: Der ministeren i fjor saman med Dronning Sonja var med og markerte at området var kome på FNs verdsarv-liste, er det no fleire miljøutfordringar. Det finst planar for kraftleidningsframføring i omfattande spenn over fjorden, og området er utsett for alvorleg attgroing. Korleis vil du ta tak i dette? Det er ikkje tvil om at statusen som verdsarvområde vil ha betydning for kva avgjerder som blitt tekne her. Dette er eit verdifullt område sett frå miljøperspektiv, og vi følgjer debatten nøye her er det også viktig at alle som er engasjerte og opptekne av området deltek, seier Bjørnøy. Ho er kjend med at ein tiltaksplan for å ivareta kulturlandskapet i verdsarvområda er kostnadsrekna til 6 millionar kroner, og at det vil vere kostbart med alternativ til kraftleidningar i luftspenn. Skaffar du midlar som kan løyse utfordringane? Ministeren ler og vil ikkje komme med konkrete lovnader. Dette er saker som gjeld fleire departement, og der fleire må komme med innspel. Men det er saker vi er svært opptekne av, og som vi tek med inn i budsjettarbeidet, seier ho, og legg til: Økonomi er eit element i saker som dette, men vi kan ikkje tenke lønsemd berre på kort sikt det må lange perspektiv med. Her har det skjedd endringar dei seinare åra det er langt meir legitimt enn før å ta miljøomsyn, også i saker med element av den klassiske konflikten mellom miljø og næringsinteresser, seier Bjørnøy. Ho peiker også på at miljøarbeid har vorte enklare praktisk: Nye, tekniske løysingar gir større mogleg enn før til å ivareta miljøet. Ny energi Energisituasjonen i heimfylket er eit anna krevjande emne. Bjørnøy vil ikkje seie så mykje om dette; det er Enoksen sitt bord. Men vi er veldig opptekne av dette, det er ein alvorleg situasjon. Her handlar det både om kraftleidningar som vi var inne på, og om krafttilgang for Midt-Norge men vi kjem også borti viktige miljøspørsmål som bruk av mobile gasskraftverk og løysingar med fornybar energi. Vi er begge veldig engasjerte, forsikrar Bjørnøy. Stikkorda fornybar energi får miljøvernministeren til å ivre, sjølv om vindmøller på kysten er enda eit eksempel på at miljøsaker kan vere kontroversielle. Norge har ei av verdas lengste kyststriper, og vi har mykje vind vi har altså alle muligheiter til å ta i bruk vindkraft. Eg er overtydd om at vi har område som eignar seg godt til dette; som Smøla, men ser også at det er område som bør vernast for slik utbygging. Lokalt er det ofte stor motstand? 10

10 Lapprose. Foto: Olaf Heitkøtter Foto: Olaf Heitkøtter Reinheimen nasjonalpark Det er jo slik at dei fleste er for vindkraft, berre ikkje vindmøllene kjem akkurat hos dei. Det er slik med vern av villrein og strandsone også; alle er for, så lenge restriksjonar ikkje vedkjem deira område. I slike saker har eg tru på å få til regionale planar, då er det lettare å finne løysingar, seier ho. Strandsone Strandsona og presset på område ved sjøen er eit anna tema som opptek ministeren. Men er problemet like stort over alt? Presset er klart størst rundt Oslofjorden, i Vestfold og på Sørlandskysten. Men problemet er aukande også andre stader; som i Møre og Romsdal. Der er 29,4 prosent av strandsona nedbygd, medan landsgjennomsnittet er på 23 prosent. Men med så mykje kyst, er det så nøye om det blir gitt ein del dispensasjonar? Problemet er at med ei slik haldning forsvinn bit for bit av kysten, og det er irreversibelt. Her er det viktig med modige lokalpolitikarar som tenker langsiktig og viser solidaritet med framtidige generasjonar, seier Bjørnøy. Klimakutt Kva ser du som dei største miljøutfordringane for Møre og Romsdal i tida som kjem? Møre og Romsdal har dei same utfordringane som resten av kloden: Klimaendringane, korleis vi kan kutte CO 2 -utslepp og skape lavutsleppsamfunn, rett og slett omstilling på alle sektorar. Her må ein gå kraftig til verks, FNs klimapanel seier at vi må kutte utsleppa våre med prosent før 2050, seier Bjørnøy, og poengterer at alle må legge om, også næringsliv og det offentlege. Kva da med store arbeidsplassar, mellom anna i kraftkrevjande industri? Det må utviklast ny teknologi som kan kompensere, det må utviklast nye energikjelder som havvindmøller, over alt må det energieffektivisering til, kommunar og fylke må legge til rette og planlegge: Bustadfelt må planleggast med fjernvarme, barnehagar må byggast der folk bur for å unngå trafikk, kollektivtransport må styrkast samfunnet må omstille seg på alle plan. Det blir dyrt? Det er dyrare å la vere. Vi ser allereie ein del aukande kostnader i form av ekstremvêr og øydeleggingar, dette må vi berre, seier Bjørnøy. Personleg har ho vore engasjert for miljøet sidan 70-talet, og ser miljø som den aller viktigaste politiske saka. Miljø, solidaritet og likestilling har gått som ein raud tråd gjennom heile mitt vaksne liv. Alt handlar om dette, djupast sett, når det gjeld arbeidet for at kloden og alle på den skal kunne ha livsgrunnlag, seier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Norges 3. største nasjonalpark, areal på 1969 km2. Omfattar område i kommunane Rauma, Norddal, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå. Er eit stort, samanhengande og variert villmarksområde, med Trollveggen og Tafjordfjella i vest, og fjellvidder, flyer og særmerkte seterområde i aust. Det er seks DNT-hytter i området mellom Brøste i Romsdal og Tafjord på Sunnmøre, mellom dei Pyttbua, Vakkerstøylen, Veltdalshytta og Reindalsseter. Reimers-utvalet la fram verneplan for området Reinheimen nasjonalpark, seks tilhøyrande landskapsvernområde og eitt naturreservat vart vedteke oppretta 24. november Nasjonalparken skal ivareta leveområde for villreinstammen i området. Reinen er sårbar for naturinngrep og uro som mykje ferdsel. Skal verne kulturminne, vassdrag og høgfjellsøkosystem med eigenarta biologisk mangfald. Funn av flintrestar og fangstgroper viser at det vart jakta rein her for år sidan. I nasjonalparken kan folk ferdast i området til fots og på ski, men motorferdsel er forbode. Jakt og fiske er muleg, med jakt- og fiskekort. Kjelde: Norske nasjonalparker / Direktoratet for naturforvaltning, Møre og Romsdal fylke 11

11 12 God Tone

12 Tone Søyset Døving låg 15 veker på norsktoppen med melodien Det boble som rødbrus i magan». Sjølv boblar ho av energi, og den tek ho ut med song og skodespel på teaterscena. Tekst og foto: Ingrid Kvande Ingen verken frå Todalen eller nabobygdene tvilte på at Tone Søyset ville hamne på scena då ho som barn bergtok publikum med underholdningsinnslag på basar i idrettslaget. Då den vesle jenta fylte luft i dei koftekledde lungene og framførte Vestland, Vestland, reiste håra seg på folk i salen, tombola fekk vere tombola for ei stund, og med skjelvande hender sette ein frå seg kaffekoppane for å lytte betre. Dette var usedvanleg klokkeklare tonar. Brei erfaring Tone Søyset Døving er freelance songar og skodespelar, og nordmøringen har hausta både erfaring og gode kritikkar frå mellom anna Den Nationale Scene i Bergen, Operaen i Kristiansund, Trøndelag Teater, Riksteateret og Nord-Trøndelag Teater, der ho i dag har tilhald. 32-åringen kan også skilte med fleire besøk i musikkprogrammet Beat for beat på NRK, ein hit på norsktoppen saman med Frode Alnæs og to CD-utgivingar med surnadalsgruppa Famntak. Lurte seg unna teater Sunge har ho bestandig gjort, men at Tone livnærer seg av musikkteater er ho i alle fall overraska over sjølv. Då eg var lita likte eg slett ikkje skodespel, seier ho. Kvar gong det skulle vere framføring på skulen, til dømes ved avslutning til jul, lurte ho seg unna. E kan søng e, tilbaud Tone seg! Songen var mykje tryggare. Ho seier at det først og fremst var lita tru på at ho kunne vere morosam som stoppa henne. Korleis kan eg gjere noko som ein ler av?, lurte ho. På kort tid har talentet vist at ho kan kle både humoristiske og seriøse roller. Fest på lokalet Tone kjem frå ein musikkglad familie, søstera spelte i korps, mora song i kor og faren var ivrig i band. Sjølv var Tone aktiv både innan handball, friidrett, langrenn, 4H, korps og song som barn. Ho var med i gospelkor i Todalen, og i femte klasse byrja ho på musikkskulen i Surnadal musikk vart etterkvart meir og meir viktig. Som 14-åring steppa ho inn for faren i den lokale gruppa New Jobu Swingers, og var med gamlekarane bygdene rundt og sørga for at folk fekk prøvd dansefoten på laurdagskvelden. Tone kunne sikkert gjort det stort som danseband-dronning også, men i staden satsa ho på klassisk songutdanning. Utdanna i Bergen Dei fire åra ho studerte ved Griegakademiet i Bergen beskriv Tone som ei fantastisk tid. Dei to siste åra spesialiserte ho seg i song, og for å spe på studentøkonomien søkte ho på ei rolle i Spelemann på taket ved Den Nationale Scene. Der følte ho seg heime ikkje berre kunstnarisk. Der fann ho også tonen med regissøren Anderz Døving, som ho seinare gifta seg med. På den Nationale Scene fann eg ut at eg ville drive på med musikkteater, ikkje berre synge, men bruke heile meg. Eg har mykje energi, og etter ei teaterforestilling blir eg sliten på ein god måte. Du kan seie at eg fann knaggen min på teateret, seier Tone. Min knagg og min klippe? Jaaa, seier Tone og storler. No må du skrive at vi lo høgt. Knagg og klippe det var litt Ari Behn over den, meiner Tone. Anderz har betydd mykje for meg både privat og karrieremessig, seier Tone meir alvorleg. Det er utruleg viktig for meg å ha det bra privat, og Anderz sitt nettverk har heilt klart også vore ein døropnar for meg. Skal ha flaks Anderz er grunnen til at paret no er busett i Levanger. Då han fekk jobb som teatersjef ved Nord-Trøndelag Teater for tre år sidan, pakka paret snippeskene sine og vendte snuten frå heimen i Sandefjord til trønderbyen. Tone hadde då allereie vore på landsturne med Riksteateret, hatt rollar ved Operaen i Kristiansund, og heile fire gonger spela Karen i Lady Arbuthnott under Sunndal Kulturfestival for å nemne noko. Ho har forresten fortalt sunndalingane at ho gjerne ønskjer å kome attende til musikalen då som sjølvaste ladyen. Tone meiner karriera skaut fart då ho kom til Levanger. Kort tid etter at eg flytta nordover fekk eg hovudrolla i Ny tid, og når ein er så heldig å få ei stor rolle, blir ein med ein gong meir kjent, og det blir lettare å få nye jobbar. Ein skal ha ein god del flaks i denne bransjen, det er ikkje berre gode evner det kjem an på. Difor er eg berre glad når folk lukkast, å vere misunneleg på andre ligg ikkje for meg, seier Tone. Hobbyen som jobb Sjølv må ho av og til klype seg i armen, når ho tenkjer på livet sitt. Eg er kjempeheldig som har hobbyen min som jobb. Mange arbeider for å kunne dyrke hobbyen sin i fritida, medan eg får to i eitt. Sjølvsagt er ikkje dette yrket berre 13

13 Fra Markus og Julie Foto: Trøndelag Teater Fra Sancthansnatten Foto: Janne Amalie Svit Foto: Nord-Trøndelag Teater Foto: Nord-Trøndelag Teater FAMNTAK: Anders Larsen, Tone Søyset Døving, Trygve Brøske og Jostein Ansnes. BLÅFJELL: Tone som Turte i Jul i Blåfjell. ein dans på roser. Av og til blir vi sett under umenneskeleg press. I fjor var det til dømes utruleg travelt då pendla eg mellom Trondheim og Levanger. Haustmånadene gjekk med til prøvar på Taube ved Trøndelag Teater på dagtid, og prøvar på Jul i Blåfjell på Stiklestad om kvelden. Samtidig turnerte eg med Famntak i samband med at vi gav ut plate nummer to. Pendlinga fortsatte heile våren også. Då vart i tillegg teatergruppa ramma av influensa. Når ein har sett opp turnélista er ikkje sjukdom særleg passande, og ein må fordele kreftene slik at ein er sikker på at stemma held til neste kveld og ny forestilling. Showet må gå vidare anten ein er sjuk eller ein blir ramma av personlege tragediar, og det er ikkje berre bra, fortel Tone. Som skodespelar må ein stå på scena med same program og levere med same engasjement kveld etter kveld, men Tone tykkjer ikkje det er noko problem. I starten er alt nytt og spennande slik at vi blir ekstra motivert av den grunn. Når den fasen er over, blir det sosiale meir viktig vi hentar inspirasjon frå kvarandre i gruppa, og vi utviklar også rollane våre enda meir. Når det nærmar seg slutten på rekkja av framsyningar byrjar vi å telje ned, og då er det nesten trist. Ein trur at livet ikkje går vidare når ein er ferdig med eit teaterstykke, men vi har heldigvis lært oss at det gjer det, ler Tone. Ein annan fordel med dette yrket er at folk er interessert i det du gjer. Eg får faktisk applaus for jobben min, og det opplever ein jo ikkje i alle yrke, påpeiker ho. Famntak Mellom slaga på teaterscena er Tone engasjert i det ho kallar overskuddsbandet Famntak, som forutan ho sjølv består av surnadalingane Anders Larsen på fiolin, Jostein Ansnes på gitar og song og Trygve Brøske på piano, flygel, trekkspel og munnspel. Musikarane er oppfostra på musikkskolen i Surnadal på 80- talet, og har alle lukkast med musikken som leveveg. Vi er opptekne på kvar vår kant alle saman, derfor er Famntak først og fremst eit lystbetont prosjekt for oss. I Famntak syng vi på dialekt med sjølvironi og trøkk og ikkje noko er så bra som nordmørsk til å formidle ein bodskap. Det er eit fantastisk språk å synge på, seier Tone engasjert. I sommar har Tone vore heime i Todalen nokre dagar. Det er godt å kome heim. Det blir betre og betre etter kvart som eg blir eldre, meiner Tone og forsyner seg av mor Arndis sine vaflar. Vaffelsteikaren har trekt seg tilbake til kjøkenet, der ho blir presentert baderomsløysingar av Anderz. Det er nemleg ikkje berre musikkteater som opptek ekteparet Døving. Attåtnæring Tone og Anderz har akkurat kjøpt seg sommarhus i Sverige, eit gammalt hus utan kloakk, som dei ser fram til å setje i stand i åra som kjem. Dei har begge sansen for oppussing, og ser på det som ei ekstra inntektskjelde. Det er også grunnen til at dei kjøpte den gamle frikyrkja i Levanger, som også var eit oppussingsobjekt. Eg måtte verkeleg overtalast for å gå inn på det prosjektet, seier Tone. Men eg angrar ikkje i dag. Å setje i stand hus er både artig arbeid og god butikk. Travel haust Etter sommarferien blir det full rulle igjen for Tone. I august skal eg vere med på musikalen Raud vinter i Levanger, og i september startar prøvene på ein nyskriven musikal om Jacob Weidemann på Nord-Trøndelag Teater, som har urpremiere i oktober. I desember skal eg igjen spele Turte i Jul i Blåfjell på Stiklestad, og eg blir oppteken med det fram til jul. Det ser ut til å bli ein travel haust for oss begge, konkluderer Tone Søyset Døving blidt. Det spørs om det blir tid att til oppussing? 14

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007 Med klare budskap SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 6-2007 Med klare budskap s. 4-6 Filmfolket s. 24-27 Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Ansvarleg

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene bak persiennen SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 2-2008 Varme fra kaldt hav s. 32 33 Frå Snøhetta til Grip s. 36 37 Ansvarleg utgivar:

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Mot toppen uten trener Lars Øie (bildet) og Ørsta/Voldas herrelag sesongdebuterer i 3. divisjon lørdag. Innen 2010 er planen å være et topplag i norsk håndball. Nå mangler de bare en trener.

Detaljer

NETTMØTE. Tomlene opp for. SLIK BLIR GASS- KNUTEPUNKTET s. 36-39. RÅDYRE ELEKTRIKERE OG FET LØNNSVEKST s. 44-45. Tema: OLJE OG GASS

NETTMØTE. Tomlene opp for. SLIK BLIR GASS- KNUTEPUNKTET s. 36-39. RÅDYRE ELEKTRIKERE OG FET LØNNSVEKST s. 44-45. Tema: OLJE OG GASS Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 1 2014 Tema: OLJE OG GASS Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre ansikt til ansikt enten du er hjemme, på kontoret,

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET Innhold GM KLAR mai/2014: Solidaritet 6-9 10-13 16-19 22-23 38-39 SIDE INNHOLD 6 Røde Kors 10 Ragnar Thorseth 14 Nasjonal - etelleranna

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14. i utvikling Nr. 2 2009, 14. årgang Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Rogaland fylkeskommune nr. 2-09 NNHOLD Eg er svært glad at eg

Detaljer

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Telefonstorm til Tussa

Telefonstorm til Tussa Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 fredag 04.04.2003 Gratis Kommentar side 2 «Psykiatrien har lenge vært et forsømt felt.» Telefonstorm til Tussa GLØDENDE TELEFONER: 600 sjokkerte og fortvilte

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer