KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther"

Transkript

1 KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther

2 Om Oslo Børs Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i vårt ønske om å tilby våre brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter på sine markedsplasser. 2

3 Oslo Børs IT Strategisk og teknisk samarbeid med London Stock Exchange (LSE) - Felles handelssystem, levert av Millennium IT, driftet av LSE Vi leverer: - Drift og infrastrukturtjenester - Driftsenter: drift og overvåkning, 1. linje support - Infrastruktur: datarom, servere, nettverk, lagring, backup, telefoni, KSS - IT sikkerhet, automatisering og overvåkning - Utviklingstjenester - Forvaltning av systemporteføljen - Nyutvikling av nye systemer og tjenester - Prosjektledelse og prosjektkontor - Service Model 3 - Følger opp tjenestene levert av LSE - Teknisk oppfølging av medlemmene

4 Oslo Børs IT Organisering: - IT Utvikling - IT Drift & Infrastruktur - IT Prosjekter 23 årsverk Kjører drift på to ulike lokasjoner Driftssenter bemannet for å dekke produksjonen Oppetidskrav: 99.9% på kritiske systemer Håndterer ca. 15 millioner transaksjoner hver dag 4

5 Litt historikk ( ) Best of breed/bikkje av hvert slag - HP-UX, Linux, Windows, C++, Java, Informix, SQL-server, mengder av ymse mellomvare (alt selvfølgelig Enterprise Edition) 2006 besluttet å rydde og homogenisere Selverkjennelse: Vi er ikke så spesielle, fra «enterprise» til standard Standardisering: - Java, Windows, SQL-Server - HP blade-servere - Virtualisering (VmWare) (2006/2009) Outsourcing av WEB Nedskalering av datavarehus: utskriving av ETL-verktøy 5

6 Litt historikk ( ) Redusert bemanning: fra 40 til 23 årsverk Begynte å virtualisere i 2006 i test I produksjonservere i : rundt 250 fysiske servere Ved starten av KI ca. 90 fysiske servere Står igjen med 20 fysiske servere i KI-løsningen (14 PDC/6 SDC) som kjører 250 vm er Skalert for å tåle 5 års normal vekst 6

7 Litt fra IT-strategien IT ved Oslo Børs skal være en av de mest kostnadseffektive og rasjonelle IT-organisasjoner blant børser det er naturlig å sammenligne oss med, og vi skal tilby våre kunder tekniske løsninger og handelsplattformer som er blant markedets beste med tanke på funksjonalitet og ytelse. Våre IT-systemer skal være robuste og skalerbare, og vi skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet og ytelse. Våre systemer skal være designet med det for hensikt å oppnå svært høy oppetid og driftsstabilitet. Oslo Børs IT skal kontinuerlig jobbe med forbedringer av IT-arkitekturen og designet av våre systemer. 7

8 Hvorfor KI? Sto foran store investeringer på infrastruktursiden: - Lagringssystemet (SAN) gikk ut på support og hadde for liten kapasitet - Disklagringsløsningen til backupsystemet vårt var på 90 % og måtte enten skiftes ut eller utvides. - Vi hadde behov for å oppgradere nettverket vårt med 10Gbit kant-switcher for å kunne vokse videre med virtuelle servere - Vi hadde 92 fysiske servere som skulle skiftes ut i den kommende 5-årsperioden. Ønsket enklere administrasjon av infrastrukturen: - Felles grensesnitt for hele løsningen - Enklere og mer robust fail-over fra primær til sekundær datahall - Ett supportapparat å forholde seg til Økonomi: - Ønsket lavere investerings og vedlikeholdskostnader 8

9 Hvorfor KI? KI vurderes som et tiltak for å reduserer kompleksitet. Ønsket ikke en hybridløsning. - Fysiske servere skulle kun være ESX, backup, loggløsning og enkelte management/kontrollfunksjoner. - Hvis vi måtte fortsette i en hybrid, med både et KI miljø og viktige applikasjoner rett på jern, ville økonomigevinsten bli vesentlig lavere Færre grensesnitt for administrasjon. Leverandør er ansvarlig for at løsningen er designet for å fungerer optimalt sammen både i forhold til ytelse og funksjon. Kun et kontaktpunkt ved support for hele løsningen. 9

10 Forprosjekt/Evalueringsfasen Proof of Concept med tre ulike løsninger/leverandører - En av PoC sine viktigste oppgaver var å avdekke at våre applikasjoner som kjørte rett på fysiske jern kunne virtualiseres i leverandørens tilbudte KI løsning. - I POCen spilte vi av en handelsdag og plukket opp dataene fra denne i virtualiserte utgaver av adapterne vi kjørte på fysiske servere. Videre overførtes dataene til en database, og rapporter ble kjørt. - Testen ble kjørt flere ganger, og man økte etter hvert hastigheten på avspillingen av handelsdagen med innlagte microburster for å se om vi klarte å skape pakketap eller latency i noe ledd. - Resultatet av denne POCen skulle vise om om en KI løsning tilfredsstilte våre krav til nettverksburst og beregninger i realtid. - Evaluerte grensesnitt, hvordan det var å jobbe med løsningen, «single pane of glass» (mest foil-ware) 10

11 Beslutningsmatrise Kriterier Kommentar Vekting % Management Forenkling i forhold til dagens løsning 8 Overvåking/logging Hvordan presenteres dataene og loggingen 5 Nettverk De som tilbyr Cicsco-utstyr vektlegges mer 4 Lagring (SAN) Hastighet, størrelse, teknologi 6 Servere Servere, ram, cpu 3 Applikasjonsytelse Resultat av applikasjonstestene 7 Skalerbarhet Hvordan lar løsningen seg skalere 6 Backup synergieffekter Synergi med dagens backupløsning/innkjøp KI 3 Failover mellom datahaller Hvordan løses failover 7 Kostnader investering Inkludert implementeringsprosjekt 15 Kostnader levetid Forventet levetid og kostnader 20 Support 8 Trygghet Trygghet til leverandører, referansekunder, totalopplevelse 8 Sum

12 Beslutning hvorfor Dell AS1000? Skilte veldig lite på funksjonalitet, alle løsningene innenfor Dell ble vurdert som best på support (TAM, co-pilot, støtte ved oppgradering) Dell var klart best på pris Dell ble vurdert som best på skalerbarhet (både «forklift» og modulbasert oppgradering) Besparing på ca. MNOK 4 på investering, ca. NOK per år i driftskostnader (i forhold til konvensjonell løsning) 12

13 Implementasjonsprosjektet Fra signert avtale til live: 5 måneder Signerte avtale i slutten av juni live i slutten av november Utstyret levert 4. august Leverandøren sin testfase: 5 uker (1 uke mer enn planlagt) Vår akseptansetest: - Behovet for ikke-funksjonell testing var mer omfattende enn antatt, her har vi brukt nesten det dobbelte av antall budsjetterte timer (721 timer mot budsjettert 380 timer). Migrering 13 - Flytting av servere. Her ble det brukt totalt timer mot budsjettert timer - Skyldes delvis diverse oppgraderinger: OS, SQL-Server, AutoSys, Exchange

14 Erfaringer så langt Strømutkobling på primær datahall (SRM-failover, gikk som forventet) Ytelsesproblemer med adapterservere (VmWare/Windows 2012-problem) Patching er enklere (som forventet) Supportapparatet fungerer som forventet Konklusjon: positivt, ting fungerer som det skal Løsningen må «tunes» over tid for å få riktig ytelse 14

15 Spørsmål? 15

16