P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: Fra kl Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 21/11 Til saknr.: 27/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Monica Andersson Nestleder Odd Inge Sanden FO Medlem Saima Malik Medlem Bente Bjørnerud Medlem Gry Kristin Slethei Medlem Ola Tore Dokken Medlem Bård Axel Nilson Medlem Jan Håvard Bratlien Medlem Nina Lille-Homb NORDRE LAND KOMMUNE, Hovedutvalg for levekår, den 31.oktober

2 SAK NR.: 21/11 ORIENTERING Behandling: 1. Helsestasjonen Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning. SAK NR.: 22/11 DELEGERTE SAKER Behandling: 11/ DS 98/11 SIF//ROK C00 &70 ********************** Søknad innvilget SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 11/ DS 99/11 SIF//ROK Q52 &70 ******************************** Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 11/ DS 100/11 VO//MMR A02 &73 ********************** Søknad innvilget SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING 11/ DS 101/11 KULTUR//SVL 223 C11 Torpa- og Nordre Land Frivilligsentral Søknad innvilget SØKNAD FRA FRILLIGSENTRALEN OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSKVELDER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 11/ DS 102/11 KULTUR//SVL 223 A20 Torpa barne- og ungdomsskole Søknad innvilget SØKNAD OM STØTTE TIL LESELYST TBUS / DS 103/11 VO//MMR A02 &73 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 104/11 VO//MMR A02 &73 ****************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING

3 11/ DS 105/11 VO//MMR A02 &73 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 106/11 VO//MMR F30 ******************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - VOKSENOPPLÆRIN... INTRODUKSJONSPROGRAM 11/ DS 107/11 VO//MMR F30 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSO... INTRODUKSJONSPROGRAM Vedtak: Delegerte saker tatt til etterretning. SAK NR.: 23/11 SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG BARNEHAGER - VALG AV HOVEDUTVALGETS REPRESENTANT Vedtak: Hovedutvalgets representanter til samarbeidsutvalg skoler og barnehager: 1. Torpa barne- og ungdomsskole: medlem: Gry Kristin Slethei varamedlem: Jan Håvard Bratlien 2. Dokka ungdomsskole: medlem: Ola Tore Dokken varamedem: Gry Kristin Slethei 3. Dokka barneskole: medlem: Nina Lille-Homb varamedlem: Ola Tore Dokken 4. Dokka barnehage: medlem: Saima Malik varamedlem: Nina Lille-Homb 5. Nordsinni barnehage: medlem: Bente Bjørnerud varamedlem: Bård Axel Nilsson 6. Torpa barnehage: medlem: Jan Håvard Bratlien varamedlem: Bente Bjørnerud

4 SAK NR.: 24/11 VALG TIL BUF Vedtak: Hovedutvalgets representant til BUF: 1. Fra hovedutvalg for levekår velges: medlem: Monica Andersson varamedlem: Bård Axel Nilsson SAK NR.: 25/11 VALG AV REPRESENTANT TIL KOMITE FOR BYGDEDAG PÅ LANDS MUSEUM Vedtak: 1. Som medlem fra hovedutvalg for levekår i komiteen for Bygdedagen på Lands Museum velges: Odd Inge Sanden SAK NR.: 26/11 VALG AV MEDLEM I KOMITE FOR SVERRE KOLTERUDS IDRETTSPRIS Vedtak: 1. Som representant i komite for Sverre Kolteruds idrettspris velges: Bente Bjørnerud SAK NR.: 27/11 BUDSJETT DRØFTINGER/INNSPILL Vedtak: INNSPILL TIL BUDSJETT FRA HOVEDUTVALG LEVEKÅR Skole. Satsning på klasseledelse, Ny giv er et tiltak som man er i gang med, mens klasseledelse er et satsningsområde som er en styrking av skolen. Det er høyt trykk på administrativt arbeid på skolene i dag Nordre Land skolen skårer dårlig på mange punkter, som bl. utstyr i forskjellige undersøkelser. Elev PC på DUS er redusert fra 90 til 53 stk. Dette gjør det vanskelig å få gjennomført nasjonale prøver og annet skolearbeid. Ett kutt på 5% vil få dramatiske følge for lærertetthet, og for å fornye utstyr i skolen Det ønskelige i Nordre land skolen å få styrket lærerresursene i de lave trinnene, for å forebygge utgiftene i de høyere trinnene. Barnehage: Ikke åpne siste avdelingen på Øygarden kan spare ,- Gå tilbake til statens barnehage garanti, vår lokale 3 mnd garanti gjør at de økonomiske forutsetningene blir uforutsigbare i forhold til driftskostnader.

5 Man kan tilby to inntak på barnehageår 15.august og 1.januar.. ha ro rundt inntak i perioden fra april til august. Differensiert åpningstid er lite å spare på, bare noen få tusenlapper, men kan vurderes selvsagt Nordsinni barnehage har ledig kapasitet, barn på venteliste som må inn, kan også selge enkeltdager til barn i barnehagen, satsen kan økes fra 170 til pr. Dag. Blir ikke de helt store tallene men det blir litt. Man kan i enda større grad samkjøre barnehagene på sommeren ved ferieavviklingen, dette gjøres i dag også, men man kan avvikle mere ferie i sommerperioden, f.eks fire uker Kan vi spare utgifter på at Gry og friluftsbarnehagen integreres i de eksisterende barnehagene som finnes i dag, dvs at hele Øygardsjorder tas i bruk, til Furulund blir bygget? Kan dette bidra til mindre belastning og mer ressurser i barnehagene? Man har ikke ønske om at avdelingen skal bli noe større enn de er i dag, dette medfører økt trykk på støyen i arealene som barn og voksne oppholder seg i. Dette kan medføre til at kvaliteten på tjenesten blir dårligere. OR: Kan ikke kutte ned på drifta jevnt over med å spare fem mill, ostehøvel metoden er ikke ønskelig Legge ned sykehjemsplasser er en løsning som vil gi mill. i sparte kostnader, men dette vil da føre til stor belastning på hjemmetjenesten arbeidsmessig, tiltaket kan medføre at vinninga går opp i spinninga. De økte økonomiske konsekvensene for hjemmetjenesten er vanskelige å estimere. Kan spare 0,4 % stilling (den er vakant i dag) på å slå sammen aktivitetstilbud på Torpa med Dokka, det er i dag to brukere, de kjøres fra Dokka til Torpa, en aktivitør i 0,76? % stilling må da omplasseres ned til Dokka Det kan øke inntekt fra LOS med på kaffe og kake, som ikke belastes i dag Hva med å se på bruken av byggmassen i OR? På sikt må man ta stilling til hvilke tjenester som ligger hvor. Man må se på hvordan man kan jobbe smartere, det kan være samarbeid på tvers av enhetene som kan gi økonomiske gevinster, både på kort og lang sikt IT- koordinator er ikke styrket FH Ser ikke helt hvordan man skal klare å kutte noe på driften uten å kutte i tjenester. Mange stillinger finansieres over prosjektmidler, disse kan vi ikke røre. En mulighet er å trekke tilbake en av de to stillingene innen barnevern som ikke finansieres av prosjektmidler. Det er for tidlig å si noe om dette tiltaket har en varig effekt, men det ser ut til at den økningen vi så på meldinger inn til barnevernet i 2010 har snudd noe. Resurskrevende bruker en økning i inntektene på Styrk koordinator Trenger vi to helsehus, kan alt legges til Dokka. NAV Tiltak i dag som gjeldsrådgiver er et tilbud man mener reduserer utgiftene på klientutgiftene i den andre enden. Nordre Land ligger noe over gjennomsnittet på utbetalinger i sosialhjelpsatser regulert av staten. Dagens sats på omlag pr, mnd for enkeltpersoner er en riktig sum mener NAV.

6 Dette fordi at den enkelte skal ha mulighet til å klare seg uten andre tilleggsytelser fra NAV. I tillegg kan klienter søke om bostøtte dersom de oppfyller kravene. En av NAVs viktigste fokus er å få folk fortest mulig ut i arbeid igjen, dette fører også til at kommunen får økte inntekter i form av skattekroner. Andre forslag fra møte Kommunen har jobbet mye med sykefraværsprosenten over lang tid, og dette er bra, men er det mer å hente her? Det nye lovverket i forhold til sykefraværsoppfølingen fra krever mye av både arbeidsgiver, men arbeidstakers ansvar er også stort med tanker på å komme tilbake på gradert sykemelding. Bruken av bedriftshelsetjenesten og arbeidslivs senteret er viktige bidragsytere som kommunen må trekke med seg i dette arbeidet. Får man ned syke fraværsprosenten ned noen prosent vil dette ha stor innvirkninger på de økonomiske resultatene.

7 Lnr.: 13000/11 Arkivsaksnr.: 11/2710 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERING Administrasjonens innstilling: 1. Helsestasjonen NORDRE LAND KOMMUNE, den 19.oktober 2011 Bente Øverby kommunalsjef Liv Furuseth

8 Behandling i Hovedutvalg for levekår: 1. Helsestasjonen Innstilling/Vedtak:

9 Lnr.: 12989/11 Arkivsaksnr.: 11/2703 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 11/ DS 98/11 SIF//ROK C00 &70 ********************** Søknad innvilget SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 11/ DS 99/11 SIF//ROK Q52 &70 ******************************** Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 11/ DS 100/11 VO//MMR A02 &73 ********************** Søknad innvilget SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING 11/ DS 101/11 KULTUR//SVL 223 C11 Torpa- og Nordre Land Frivilligsentral Søknad innvilget SØKNAD FRA FRILLIGSENTRALEN OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSKVELDER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 11/ DS 102/11 KULTUR//SVL 223 A20 Torpa barne- og ungdomsskole Søknad innvilget SØKNAD OM STØTTE TIL LESELYST TBUS / DS 103/11 VO//MMR A02 &73 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 104/11 VO//MMR A02 &73 ****************************** Søknad innvilget

10 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 105/11 VO//MMR A02 &73 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 106/11 VO//MMR F30 ******************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - VOKSENOPPLÆRIN... INTRODUKSJONSPROGRAM 11/ DS 107/11 VO//MMR F30 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSO... INTRODUKSJONSPROGRAM NORDRE LAND KOMMUNE, den 19.oktober 2011 Bente Øverby kommunalsjef Liv Furuseth

11 Behandling i Hovedutvalg for levekår: 11/ DS 98/11 SIF//ROK C00 &70 ********************** Søknad innvilget SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 11/ DS 99/11 SIF//ROK Q52 &70 ******************************** Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 11/ DS 100/11 VO//MMR A02 &73 ********************** Søknad innvilget SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING 11/ DS 101/11 KULTUR//SVL 223 C11 Torpa- og Nordre Land Frivilligsentral Søknad innvilget SØKNAD FRA FRILLIGSENTRALEN OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSKVELDER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 11/ DS 102/11 KULTUR//SVL 223 A20 Torpa barne- og ungdomsskole Søknad innvilget SØKNAD OM STØTTE TIL LESELYST TBUS / DS 103/11 VO//MMR A02 &73 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 104/11 VO//MMR A02 &73 ****************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 105/11 VO//MMR A02 &73 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - S... NORSKOPPLÆRING 11/ DS 106/11 VO//MMR F30 ******************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - VOKSENOPPLÆRIN... INTRODUKSJONSPROGRAM

12 11/ DS 107/11 VO//MMR F30 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSO... INTRODUKSJONSPROGRAM Innstilling/Vedtak: Delegerte saker tatt til etterretning.

13 Lnr.: 12982/11 Arkivsaksnr.: 11/2697 Arkivnøkkel.: 033 A Saksbehandler: VIH Utskrift til: SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG BARNEHAGER - VALG AV HOVEDUTVALGETS REPRESENTANT Sammendrag: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det skal velges en representant og 1 vararepresentant til samarbeidsutvalg skoler og barnehager blant hovedutvalgets medlemmer. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Torpa barne- og ungsomsskole: medlem: varamedlem: 2. Dokka ungdomsskole: medlem: varamedem: 3. Dokka barneskole: medlem: varamedlem: 4. Dokka barnehage: medlem: varamedlem: 5. Nordsinni barnehage: medlem: varamedlem:

14 6. Torpa barnehage: medlem: varamedlem: NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. oktober Bente Øverby Kommunalsjef Vigdis Hagenborg

15 Behandling i Hovedutvalg for levekår: Innstilling/Vedtak: Hovedutvalgets representanter til samarbeidsutvalg skoler og barnehager: 1. Torpa barne- og ungsomsskole: medlem: Gry Kristin Slethei varamedlem: Jan Håvard Bratlien 2. Dokka ungdomsskole: medlem: Ola Tore Dokken varamedem: Gry Kristin Slethei 3. Dokka barneskole: medlem: Nina Lille-Homb varamedlem: Ola Tore Dokken 4. Dokka barnehage: medlem: Saima Malik varamedlem: Nina Lille-Homb 5. Nordsinni barnehage: medlem: Bente Bjørnerud varamedlem: Bård Axel Nilsson 6. Torpa barnehage: medlem: Jan Håvard Bratlien varamedlem: Bente Bjørnerud

16 Lnr.: 12983/11 Arkivsaksnr.: 11/2698 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: VALG TIL BUF Sammendrag: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det skal velges en fra administrasjonen og en fra hovedutvalget i arbeidsutvalget for BUF. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Fra hovedutvalg for levekår velges: medlem: varamedlem: NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. oktober Bente Øverby Kommunalsjef Vigdis Hagenborg

17 Behandling i Hovedutvalg for levekår: Innstilling/Vedtak: Hovedutvalgets representant til BUF: 1. Fra hovedutvalg for levekår velges: medlem: Monica Andersson varamedlem: Bård Axel Nilsson

18 Lnr.: 12984/11 Arkivsaksnr.: 11/2699 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: VALG AV REPRESENTANT TIL KOMITE FOR BYGDEDAG PÅ LANDS MUSEUM Sammendrag: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Saksopplysninger: For en del år tilbake sto Nordre og Søndre Land kommuner som arrangør av Bygdedagen på Lands Museum hvert sitt år. Nå er det et fellesarrangement mellom kommunene hvert år. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Som medlem fra hovedutvalg for levekår i komiteen for Bygdedagen på Lands Museum velges: NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. oktober Bente Øverby Kommunalsjef Vigdis Hagenborg

19 Behandling i Hovedutvalg for levekår: Innstilling/Vedtak: 1. Som medlem fra hovedutvalg for levekår i komiteen for Bygdedagen på Lands Museum velges: Odd Inge Sanden

20 Lnr.: 12985/11 Arkivsaksnr.: 11/2700 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: VALG AV MEDLEM I KOMITE FOR SVERRE KOLTERUDS IDRETTSPRIS Sammendrag: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Saksopplysninger: I vedtektene for Sverre Kolteruds idrettspris står det at det skal velges en representant fra hovedutvalg for levekår. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Som representant i komite for Sverre Kolteruds idrettspris velges: NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. oktober Bente Øverby Kommunalsjef Vigdis Hagenborg

21 Behandling i Hovedutvalg for levekår: Innstilling/Vedtak: 1. Som representant i komite for Sverre Kolteruds idrettspris velges: Bente Bjørnerud

22 Lnr.: 13002/11 Arkivsaksnr.: 11/2711 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: LFU Utskrift til: BUDSJETT DRØFTINGER/INNSPILL Administrasjonens innstilling:

23 Behandling i Hovedutvalg for levekår: Innstilling/Vedtak: INNSPILL TIL BUDSJETT FRA HOVEDUTVALG LEVEKÅR Skole. Satsning på klasseledelse, Ny giv er et tiltak som man er i gang med, mens klasseledelse er et satsningsområde som er en styrking av skolen. Det er høyt trykk på administrativt arbeid på skolene i dag Nordre Land skolen skårer dårlig på mange punkter, som bl. utstyr i forskjellige undersøkelser. Elev PC på DUS er redusert fra 90 til 53 stk. Dette gjør det vanskelig å få gjennomført nasjonale prøver og annet skolearbeid. Ett kutt på 5% vil få dramatiske følge for lærertetthet, og for å fornye utstyr i skolen Det ønskelige i Nordre land skolen å få styrket lærerresursene i de lave trinnene, for å forebygge utgiftene i de høyere trinnene. Barnehage: Ikke åpne siste avdelingen på Øygarden kan spare ,- Gå tilbake til statens barnehage garanti, vår lokale 3 mnd garanti gjør at de økonomiske forutsetningene blir uforutsigbare i forhold til driftskostnader. Man kan tilby to inntak på barnehageår 15.august og 1.januar.. ha ro rundt inntak i perioden fra april til august. Differensiert åpningstid er lite å spare på, bare noen få tusenlapper, men kan vurderes selvsagt Nordsinni barnehage har ledig kapasitet, barn på venteliste som må inn, kan også selge enkeltdager til barn i barnehagen, satsen kan økes fra 170 til pr. Dag. Blir ikke de helt store tallene men det blir litt. Man kan i enda større grad samkjøre barnehagene på sommeren ved ferieavviklingen, dette gjøres i dag også, men man kan avvikle mere ferie i sommerperioden, f.eks fire uker Kan vi spare utgifter på at Gry og friluftsbarnehagen integreres i de eksisterende barnehagene som finnes i dag, dvs at hele Øygardsjorder tas i bruk, til Furulund blir bygget? Kan dette bidra til mindre belastning og mer ressurser i barnehagene? Man har ikke ønske om at avdelingen skal bli noe større enn de er i dag, dette medfører økt trykk på støyen i arealene som barn og voksne oppholder seg i. Dette kan medføre til at kvaliteten på tjenesten blir dårligere. OR: Kan ikke kutte ned på drifta jevnt over med å spare fem mill, ostehøvel metoden er ikke ønskelig Legge ned sykehjemsplasser er en løsning som vil gi mill. i sparte kostnader, men dette vil da føre til stor belastning på hjemmetjenesten arbeidsmessig, tiltaket kan medføre at vinninga går opp i spinninga. De økte økonomiske konsekvensene for hjemmetjenesten er vanskelige å estimere.

24 Kan spare 0,4 % stilling (den er vakant i dag) på å slå sammen aktivitetstilbud på Torpa med Dokka, det er i dag to brukere, de kjøres fra Dokka til Torpa, en aktivitør i 0,76? % stilling må da omplasseres ned til Dokka Det kan øke inntekt fra LOS med på kaffe og kake, som ikke belastes i dag Hva med å se på bruken av byggmassen i OR? På sikt må man ta stilling til hvilke tjenester som ligger hvor. Man må se på hvordan man kan jobbe smartere, det kan være samarbeid på tvers av enhetene som kan gi økonomiske gevinster, både på kort og lang sikt IT- koordinator er ikke styrket FH Ser ikke helt hvordan man skal klare å kutte noe på driften uten å kutte i tjenester. Mange stillinger finansieres over prosjektmidler, disse kan vi ikke røre. En mulighet er å trekke tilbake en av de to stillingene innen barnevern som ikke finansieres av prosjektmidler. Det er for tidlig å si noe om dette tiltaket har en varig effekt, men det ser ut til at den økningen vi så på meldinger inn til barnevernet i 2010 har snudd noe. Resurskrevende bruker en økning i inntektene på Styrk koordinator Trenger vi to helsehus, kan alt legges til Dokka. NAV Tiltak i dag som gjeldsrådgiver er et tilbud man mener reduserer utgiftene på klientutgiftene i den andre enden. Nordre Land ligger noe over gjennomsnittet på utbetalinger i sosialhjelpsatser regulert av staten. Dagens sats på omlag pr, mnd for enkeltpersoner er en riktig sum mener NAV. Dette fordi at den enkelte skal ha mulighet til å klare seg uten andre tilleggsytelser fra NAV. I tillegg kan klienter søke om bostøtte dersom de oppfyller kravene. En av NAVs viktigste fokus er å få folk fortest mulig ut i arbeid igjen, dette fører også til at kommunen får økte inntekter i form av skattekroner. Andre forslag fra møte Kommunen har jobbet mye med sykefraværsprosenten over lang tid, og dette er bra, men er det mer å hente her? Det nye lovverket i forhold til sykefraværsoppfølingen fra krever mye av både arbeidsgiver, men arbeidstakers ansvar er også stort med tanker på å komme tilbake på gradert sykemelding. Bruken av bedriftshelsetjenesten og arbeidslivs senteret er viktige bidragsytere som kommunen må trekke med seg i dette arbeidet. Får man ned syke fraværsprosenten ned noen prosent vil dette ha stor innvirkninger på de økonomiske resultatene.

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 07.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Stasjonen Fra saknr.: 45/12 Til saknr.: 48/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 16.04.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Dokka Barneskole Fra saknr.: 15/13 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 07.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Landmo Fra saknr.: 22/12 Til saknr.: 24/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 26.10.2011 Fra kl. 11.00 Møtested: Møterom lite, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/11 Til saknr.: 12/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 14.05.2013 kl. 09.00 Møtested: Møterommet 5.etg. Rådhuset Fra saknr.: 20/13 Til saknr.: 24/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 28.01.2014 Fra kl. 09.00 Møtested: Biblioteket Fra saknr.: 1/14 Til saknr.: 6/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 18.01.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/12 Til saknr.: 07/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.06.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 17/15 Til saknr.: 24/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 12.03.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 7/13 Til saknr.: 14/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 09.12.2014 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 43/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 16.10.2014 Fra kl. 09.00 Møtested: Møterommet 4. etg. Rådhuset Fra saknr.: 22/14 Til saknr.: 30/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.12.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Læringssenteret Fra saknr.: 45/13 Til saknr.: 51/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 04.05.2011 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 13.06.2013 kl. 10.00 STED: LANDMO MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 01.09.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 05.12.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Landmo Fra saknr.: 49/12 Til saknr.: 59/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 12.06.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 13.02.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterommet 5.etg., Rådhuset Fra saknr.: 1/08 Til saknr.: 5/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR N.B! TID: 12.05.2015 kl. 12.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 04.06.2008 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.11.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 30.03.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 1/11 Til saknr.: 5/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.11.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 38/15 Til saknr.: 44/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.06.2008 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Geir Steinar Loeng kommunalsjef Svein Ladehaug

Geir Steinar Loeng kommunalsjef Svein Ladehaug Lnr.: 11227/11 Arkivsaksnr.: 11/2325 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Status for SLT arbeidet, forebyggende tiltak v/tore Mikkelstuen 2. Kultursekken v/svein Ladehaug

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 28.02.2008 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.05.2013 kl. 09.00 STED: Rådhuset Søndre Land kommune Tidsramme: Kl 09.00 11.00 orientering og diskusjon Kl 11.00 12.00 felles lunsj Program

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 02.09.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 23.06.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 51/10 Til saknr.: 59/10 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 12.03.2009 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61116046 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.10.2012 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 78/12 Til saknr.: 87/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 06.06.2016 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterommet 5. etg. Rådhuset Fra saknr.: 14/16 Til saknr.: 25/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 11.10.2016 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterommet 4. etg. Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 35/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA.

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA. Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 20.02.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/08 Til saknr.: 23/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra Lillehammer kommune Etablering av interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisin/offentlig legearbeid.

Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra Lillehammer kommune Etablering av interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisin/offentlig legearbeid. Ark.: 026 Lnr.: 008063/07 Arkivsaksnr.: 07/01393 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ETABLERING OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SAMFUNNSMEDISIN/OFFENTLIG LEGEARBEID Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra Lillehammer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 17.01.2018 Fra kl. 08:30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 1/18 Til saknr.: 12/18 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 11.06.2013 kl. 10.00 STED: LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE KNYTTET TIL FINANSIERING AV GODKJENTE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE KNYTTET TIL FINANSIERING AV GODKJENTE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 16/1141 Lnr.: 9855/16 Ark.: Saksbehandler: Virksomhetsleder barnehager Mette Grønmyr RUTINEBESKRIVELSE KNYTTET TIL FINANSIERING AV GODKJENTE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 03.02.2011 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.12.2016 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750. Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750. Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750 RAPPORTERING SEPTEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.05.2015 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 22/15 Til saknr.: 33/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Fordeling av ungdomsrådets midler 2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 24.05.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Forfall Medlem Stein

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 15.04.2015 Fra kl. 08.30 Møtested: Dokka Ungdomsskole Fra saknr.: 34/15 Til saknr.: 39/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 12.10.2011 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 16/2347 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14062016 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14062016 1 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 11052016

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 03.06.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 61/09 Til saknr.: 74/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

PROTOKOLL. Lunner rådhus, Møterom: Utsikten. Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Gry Elisabeth Gudbrandsen, Berit Bergh Gulden

PROTOKOLL. Lunner rådhus, Møterom: Utsikten. Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Gry Elisabeth Gudbrandsen, Berit Bergh Gulden Vår ref.: 06/81-49 PROTOKOLL Utvalg Møtedato Sted Behandlede saker Antall møtende representanter Arbeidsmiljøutvalg 4. februar 2015 Lunner rådhus, Møterom: Utsikten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: E,. formannskape MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tilfelle 1: Hent opp lønnsarten for fastlønn (lønnsart 1 i standard lønnsartregister). Kartotek Lønnsarter fane 2: Parameter.

Tilfelle 1: Hent opp lønnsarten for fastlønn (lønnsart 1 i standard lønnsartregister). Kartotek Lønnsarter fane 2: Parameter. Tilfelle 1: Den ansatte er i foreldrepermisjon hvor arbeidsgiver betaler full lønn, men den ansatte tar ut 80 % dekningsgrad. Den ansatte skal ha 100 % permisjon, men med 80 % av lønnen sin. Hvis arbeidsgiver

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 13.09.2016 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterommet 4. etg. Rådhuset Fra saknr.: 26/16 Til saknr.: 30/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.12.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 3/09 REKRUTTERINGSTILTAK FOR LÆRERE Eventuelt

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 21.08.2013 kl. 9:00 14.50 Sted: Kommunestyresalen /sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 21.08.2013 kl. 9:00 14.50 Sted: Kommunestyresalen /sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 21.08.2013 kl. 9:00 14.50 Sted: Kommunestyresalen /sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.09.2015 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 74/15 Til saknr.: 82/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget RAKKESTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtedato/sted: 07.02.2012 Kirkeng skole kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 1/12 ETABLERING AV REFUSJONSORDNING MELLOM KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD FOR BARN SOM GÅR

Detaljer