Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag kl. 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19."

Transkript

1 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag kl Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger Regnskap med revisor beretning Budsjett for 2014 Innkommende saker - Kontingent Valg Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være styret i hende senest torsdag 13.mars 2014 Årsmøtepapirer vil være tilgjenglig i Larkollhallen og på vår hjemmeside fra 20.mars 2014 Vel møtt!

2 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 LARKOLLEN IDRETTSLAG Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem økonomi: Styremedlem bordtennis: Styremedlem BIG/mosjon: Styremedlem Fotball: Styremedlem Anlegg: Varamedlem: Leif-Andreas Storvik verv 1 år til Yngvar Sommerstad står på valg Tommy Steen står på valg Frank Larsen - står på valg Lars Stølen står på valg Espen Slyngstad- verv 1 år til Dag Tarje Høiby verv 1 år til Annette Malmo- står på valg Styremøter: Det er avholdt 8 styremøter i 2013 Daglig leder: Andres Mettsalu Eiendeler Klubben eier egen hall og klubbhus med inventar Idrettslaget har gjennom avtale med kommunen disposisjonsrett til Park Lane Idrettslaget har gjennom avtale med Larkollen skolen disposisjonsrett til garderobeanlegg på skolen Larkollhallen, klubbhuset og Park Lane Hallen har i 2013 vært i flittig bruk, i ukedagen er det ingen ledig tid mellom Denne tiden brukes i all hovedsak på aktiviteter i LILs regi, de tidene vi ikke bruker selv leies ut til andre eller disponeres av Idrettslag i Rygge. Helgene har vært benyttet til stevner/samlinger i bordtennis, fotball og innebandykamper. I trimrommet er antallet medlemmer ligget på et stabilt nivå, og det er fremdeles noe ledig kapasitet. I 2013 fikk trimrommet en oppgradering i form av noen nye apparater til stor glede for våre medlemmer. Klubbhuset brukes til klubbens interne arrangementer, som styremøter, kurs o.l. I tillegg er det mulig å leie klubbhuset til private eller andre arrangementer. Park Lane hadde i 2013 fast oppmerket en 7-bane og to 5-baner. Banene har vært i flittig bruk av LILs egne fotballag og den har vært leid ut til faste treninger med lag fra andre klubber.

3 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Økonomi Det var budsjettert med et overskudd på kr 6.975,- for regnskaps- og driftsåret 2013 og det ble oppnådd et underskudd på kr ,17,-. Det har vært nok et utfordrende økonomisk år, og styret har brukt mye tid på å rydde opp. Økonomiske detaljer vises i regnskapet. Styret i Larkollen Idrettslag 27. mars 2014 Leif-Andreas Storvik Tommy Steen Frank Larsen Yngvar Sommerstad Lars Stølen Espen Slyngstad Dag Tarje Høiby

4 Larkollen Idrettslag 2014 Årsmøtet Styret Leder & Nestleder Økonomi (Representant i Styret) Anlegg (Representant i Styret) BIG/Mosjon (Representant i Styret) Administrasjon Ballidrett (Representant i Styret) Bordtennis (Representant i styret) Daglig Leder Regnskap

5 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 ÅRSBERETNINGER Daglig leder Oppgaver består i å være kontaktledd mellom idrettslag og kommune, fylke, idrettskrets, medlemmer og andre. Daglig leder skal også ha oppsyn med idrettslagets eiendeler, være bestyrer i hallen, påse at Park Lane, klubbhuset og hallen er klare til bruk, samt stå for utleie av disse. Generelt tar jeg ansvar for idrettslagets og Larkollhallens daglige drift. Henter post og fordeler til de rette personer, samt mottar e-post til hallen/idrettslaget, behandler eller sender videre til de i klubben dette vedgår. Har oversikt og tar imot timebestillinger ved leie av Park Lane, hallen og klubbhuset. Jeg administrerer bruk av trimrom. Det innebærer registrering av personopplysninger for brukere, utstedelse av adgangskort, oversendelse av info til regnskap, kontroll av utstyr i trimrommet, og oppfølging av brukerne. Har tilsyn med teknisk anlegg i hallen og sørger for løpende service/vedlikehold. Følger opp mangler som skader, reparasjoner og skifte av pærer. Gjør innkjøp til kafeteria/kiosk. Påser at renholdsrutiner blir fulgt. Renholdsarbeidet blir dels utført av meg, dels av samarbeidspartnere. Mye av sommertid går til vedlikehold av Park Lane, som klipping, merking, rydding av fotballbanen. Månedlig rapporterer jeg til leder i idrettslaget og følger opp instrukser/oppgaver som styret beslutter. Har daglig kontakt med medlemmer og er tilgjengelig pr. telefon hele døgnet. For nærmere detaljer om mitt arbeid viser jeg til de månedlige rapporter som er avgitt til styret. Jeg ønsker å takke styret for fint samarbeid i løpet av året. Andres Metssalu 23 februar 2014

6 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Hallen Hallen har etter åpning hatt minimalt behov for vedlikehold. Men nå begynner vedlikeholdsbehovet å melde seg. I den sammenheng er det nå utarbeidet en vedlikeholdsplan. En god del av arbeidet dekkes av Andres og resten vil bli dugnadsbasert. I 2013 er det blitt bytte ut varmepumpene i hallen, noe som vil bety for hallens inneklima og ikke minst idrettslagets økonomi i årene som kommer. I 2013 hadde vi brannteknisk gjennomgang av hallen gjennomført av COWI. Den avdekket 18 mangler. Disse manglene vil bli utbedret i løpet av 2014 og 2015 etter avtale med brannvesenet. BIG (BarneIdretts Gruppa) Tumling Tumlegruppen er et tilbud til Larkollens barn i alderen 2-4 år. Første halvåret i 2013 trente tumlegruppa hver onsdag kl i Idrettshallen. Høsten 2013 begynte tumlegruppa å trene på mandager, samtidig med Idrettsskolen. Idrettsskolen og tumlegruppa deler Idrettshallen når vi trener. Gruppen har bestått av om lag fem barn, som har deltatt regelmessig. Vi har stort sett hatt fri lek, med hopping på tjukkas, balansering på bom og benker, ballspill og løping. Alle foreldre har deltatt i organiseringen av aktivitetene. Det er en liten gruppe som møtes, men de som møtes er en aktiv gjeng som virker å ha stor glede av tilbudet. Det må jobbes med rekruttering av flere deltakere våren Lars Stølen Tumlegruppa Idrettsskolen Idrettsskolen er et tilbud til Larkollens barn i alderen 4 6 år og består i år av om lag deltagende barn. Målet med Idrettsskolen er å gi barna bevegelsesglede, stimulere fin og grov motorikk og koordinasjon. I 2013 har Lars Erik Pedersen og Christian Paus Thomasen vært hovedtrenere. Med hjelp fra barnas foreldre og sammen har de gjort en kjempe innsats med barna. Idrettsskolen setter i gang med oppvarmingen som skjer med samlet gruppe og lek betont aktivitet som for eksempel stiv heks. Hoveddelen består stort sett av sirkeltrening, hinderløype og

7 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 ballaktivitet fotball og innebandy, igjennom disse aktivitetene kommer barna innom viktige elementer som balanse, koordinasjon, kroppskontroll og generelle ballferdigheter. Timen blir avsluttet med en lek som ballongen eller rødt lys. Det legges stor vekt på vennskap og god stemning på treningene. Det er en positiv og glad gjeng og god stemning på treningene. Lars Erik Pedersen Christian Paus Thomsen Håndballskole 2013 Håndballskole er et tilbud til Larkollens barn i alderen 6-8 år og består i år av om lag deltagende barn. Målet med håndballskolen er å gi barna en innføring i hva håndball går ut på. Vi har lagt opp treningen til å inneholde mye lek med ball. Gradvis har ungene lært hva håndball går ut på. Det er mye ballglede i hallen hver torsdag. Målet med håndballskolen er å utvikle et lag som skal være med å spille håndballkamper. Det er en trofast gjeng som lærer fort og gleder seg over håndballspillet. Hilsen trenere for sesongen 2013/2014 Lone Øra og Line Klynderud.

8 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Innebandy Vi har i 2013 vært ca 20 serie spillere og noen mosjonister kommer av og til på treningene. Vi har dessverre mistet 4 etablerte spillere pga ugunstige treningstider fra høsten og treningsmengden er redusert av samme grunn for de øvrige spillerne. Likevel har vi festet grepet litt oppover i divisjonen og vunnet mange kamper og sesongen 2012/13 endte vi på 3 plass i 4. divisjon. Vi mangler fortsatt en etablert trener og vi organiserer treningene på eget initiativ. Nytt i år har vært at vi filmer alle kampene og gjør disse tilgjengelig for spillerne. Vi ser en positiv effekt av dette da man har mulighet til å evaluerer seg selv og utvikle egne ferdigheter på denne måten. Petter har tatt trener 1 kurs, og fungerer som spillende trener sammen med Kaptein Frode Amundsen. Jim Martin Johansen har fungert som oppmann. Petter overtok som leder for innebandyen etter Øyvind i august. Sesongavslutningen og sommerfesten foregikk på Losen med målkavalkade på video og prisutdeling. Det deles ut 2 priser etter hver sesong. Årets Spiller (flest poeng) i 2013 ble Frode Amundsen. Årets Viking (stemmes frem av spillerne selv som den som har best holdninger og gir alt for laget) ble Øyvind Johnsen. Vi var påmeldt Plankecup i september, men måtte trekke laget pga for få spillere. Alle klubber i seriesystemet må stille med dommere og kravet er å stille med 2 dommere som må dømme minst 16 kamper. Vi sliter med å oppfylle kravet og fikk i år også en bot på 2000 kroner for dette. Det jobbes med rekrutering av dommere, men det er tydeligvis ingen interesse for dette. Vi takker Spectra Auto AS for bidraget med å dekke uforutsette kostnader og regninger. Vi takker også alle spillere som bidrar for at innebandy er kult og at det er god tone på treningene. Det er god stemning i gruppa. Petter Gregersen

9 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Fotball Hovedtrekk Høy aktivitet og mange aktive utøvere Larkollcup gjennomført i juni 2013 Anleggssituasjonen er utfordrende Aktivitet Larkollen IL har deltatt i seriespill sesongen 2013 med følgende lag: Jenter Gutter Jenter 10 Gutter 08 Jenter 11 Gutter 09 Jenter 12 Gutter 10 Grønn Jenter 15/17 Gutter 10 Svart Gutter 11 Grønn Gutter 11 Svart Det har vært registrert totalt 94 aktive spillere i de aldersbestemte klassene. I tillegg har det vært 14 betalende seniorspillere som har deltatt på treningsaktiviteter. I tillegg til seriespill har lagene deltatt på ulike cuper i nærområdet gjennom året. Larkollen IL stilte et lag i Norway Cup (Jenter 10), og vi deltok med to lag (Gutter 10) på Maxi turneringen i Hamar i August. Jenter 15/17 deltok i en turnering i Gol, hvor laget høstet anerkjennelse for sin positive innstilling og idrettsglede. I juni ble det tradisjonen tro gjennomført Larkollcup. Deltakelsen var noe mindre enn i 2012, men Cupen representerer uansett en viktig inntektskilde for idrettslaget. Anleggssituasjonen Anleggssituasjonen er utfordrende. I 2013 ble ikke Park Lane spilleklar før i mai grunnet frost. Dette skapte utfordringer for avvikling av de første serierundene. I tillegg til dette kunne ikke lagene tilbys utendørstrening før seriespillet kom i gang. Dette var spesielt uheldig for de lagene som deltok i 7er fotball. Hallkapasiteten er heller ikke stor nok til å møte lagenes treningsbehov. I forkant av høstsesong ble halloppsettet justert noe slik at samtlige lag fikk tilfredsstillende tilgang på halltid 2013/14. Høsten 2013 ble det startet en studie for å se på grunnlaget for å etablere kunstgressbane på Larkollen. En eventuell kunstgressbane vil fjerne de omtalte utfordringer vedrørende anleggssituasjonen.

10 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Fremover For 2014 må fokus være: Opprettholde det høye aktivitetsnivået vi hadde i 2013 Arbeide med anleggssituasjonen, herunder: o Hvilke tiltak kan iverksettes for å bedre kvalitet på Park Lane, spesielt i vårsesongen o Ferdigstille grunnlagsarbeidet for kunstgressbane o Se på midlertidige løsninger for å bøte på de utfordringer som er nevnt under anleggssituasjonen Rapport fra Fotball senior 2013 Ved inngangen av 2013 bestod gruppen av 12 spillere. Det ble avholdt trening tirsdag kveld og søndag kveld, med stort sett godt oppmøte. Når sommeren kom og Park Lane ble åpnet i midten av mai, begynte vi med kun utetreninger der samme dager. I skoleferien ble tilbudet utvidet med en dag, også torsdag. Det var en noen ekstra spillere med i denne perioden. Også badegjester. I høst og så langt i vinter har vi fått tildelt innetid torsdags og søndags kveldene. Gruppen har økt med tre spillere. Konklusjonen er at det er et godt tilbud til Larkollingene, på familievennlig kveldstid, som kanskje kunne vært markedsført bedre. Mvh André Borge Aktiv deltager i Fotball senior

11 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Bordtennis Et nytt aktivt år for bordtennisgruppa med tre faste treninger i uka mandag, tirsdag og torsdag under ledelse av Andres Metssalu. Etter nyttår har Eirik Madsen ledet mandagstreningene da Andres er engasjert som trener av bordtennisgruppa på Nesodden på mandagskvelder og onsdagskvelder. Dessuten er det bordtennisskole på tirsdager og torsdager, og SFObordtennis på tirsdager og fredager. Den siste tiden har også en veterangjeng på 70+ fra Moss spilt bordtennis oppe på mesaninen enkelte formiddager. Resultater: Både 2. divisjonslaget vårt og et av 4. divisjonslagene rykket opp i fjor vår. Dermed har vi for tiden vi ett lag i 1. divisjon (Stiga-ligaen). Der spiller Eirik Madsen og Ernest Tell fast, sammen med Tarmo Valdre (Estland) og Kristoffer Engelbertsson og Johan Lundström (Sverige). Også Andres og Jakob Løvstad har vært innom dette laget. Vi har også et lag i 3. divisjon. Det består av William Tell, Kenneth Jakobsen, Frank Larsen og Jakob Løvstad. Også Andres, Audun Gjetrang Aulie og Andreas Reite har spilt her. 4. divisjonslaget består av Leif Madsen og Johnny Arnesen med Frank, Audun, Hilde Hansen og Håvard Willoch som gjestespillere. Av sesongens resultater ellers kan nevnes Eirik Madsens 9. plass i junior- NM, mens det er håp om god innsats fra Audun Aulie under NM for yngre neste måned. Arrangementer: Først og fremst Regioncup og KM i april i fjor med over 200 deltagere. Et stort løft som ga verdifulle inntekter for gruppa. Dessuten turnering i skolebordtennis for 4. klassinger fra 14 Østfold-skoler i november. Det ga også gode penger i kassa + seier til Larkollen i en spennende finale mot Ekholt. Bordtennisgruppa (Eirik, William, Jakob og Bjørn) sto også for dømmingen under Larkollen Cup i fotball. Utfordringer: Vi sliter (fortsatt) både med rekruttering og økonomi og det er en stor belastning og mye jobb på noen få voksne som driver hele bordtennisgruppa. Men vi har bestemt oss for å satse videre. Sportslig hilsen Bordtennisgruppa i Larkollen IL

12 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Gubbetrimmen Gubbetrimmen består for tiden av 7 energiske karer i sin beste alder opp til ca 50 år. Vi trener innebandy hver torsdag i Larkollhallen. Treningen er lystbetont, men vinnerviljen er sterk hos alle. Innsatsen er 100% og intensiteten høy. Hver torsdag er derfor preget av spennende og velspilte internkamper. Gruppen består primært av lokale gubber. Nye fjes ønskes velkommen. Ski og Trim Ski og Trim har i 2013 arrangert Larkollmarsjen og Larkolløpet, disse aktivitetene ble arrangert på samme dag, den Begge arrangementene må sies å være vellykket, det var samme antall deltagere på Larkollmarsjen i 2013 som i 2012, mens på Larkolløpet var det en pen økning! Arrangementene gav oss et lite overskudd som skal brukes på løyper rundt hallen. For sesongen 2014 så ønsker vi gradvis og ved dugnadsinnsats å utbedre de nærmeste stiene og det som kalles storetrimmen ved rydding langs løypene, drenering av de bløteste stedene, merking og påfylling av bark eller lignende. Ski og Trim gruppen satser på å gjennomføre Larkollmarsj og Larkolløpet på samme tid i år også!

13 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Rapport fra Markedsutvalget 2012 Utvalget ble startet i desember 2012 med fire medlemmer. Ved inngangen av 2013 bestod Utvalget av kun to medlemmer; Jon Embretsen & André Borge. Ambisjonene for 2013 var å få med en deltager fra Bordtennis gruppa og en fra Innebandy, slik at vi igjen har 4 medlemmer. Det lyktes ikke, og aktiviteten i utvalget ble begrenset i løpet av Utvalgets formål er å innhente og synkronisere all sponsorstøtte og eventuelle tilskudd fra støtteordninger til tiltak i LIL regi, i tett samarbeid med styret i LIL. Videre skal man bistå med PR dekning til større arrangement i regi av LIL. I 2013 har utvalget videreført avtalene, i samarbeid med styret og sponsorer, for sponsorstøtte beløpende til Nok ,- årlig. De fleste av disse avtalene løper ut i I januar bistod vi Andres i å henge opp sponsorskilt i og utenpå Hallen. I perioden februar til april innhentet utvalget tilbud til noen nye apparater til trimrommet. Styret vedtok senere å gå for et av tilbudene og nye apparater stod klare i hallen i slutten av juni. Det ble avholdt et Utvalgsmøte hos Leif Andreas i april. Det ble igjen skissert behov for flere medlemmer av utvalget for å få aktiviteten i gang igjen. Noen navngitte personer ble i etterkant kontaktet, men ingen positiv respons. Siste halvdel av 2013 forble rolig. Mvh André Borge Leder, markedsutvalget LIL

14 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Økonomi/Resultatregnskap 2013 Regnskapet viser et underskudd i 2013 på kr ,17 mot et overskudd på kr ,26 året før. Vi budsjetterte med et overskudd for 2013 på kr ,-. Årsaken til differansen er, som kan leses ut av regnskapet er i all hovedsak at vi ikke har klart å få inn ekstraordinære midler/støtte til utskiftningen av varmepumper. Klubbens totale omsetning var på kr ,68 mot kr ,31 året før, altså en nedgang på kr ,63. Likviditeten har vært stabilt god i hele 2013, men og vi har redusert kontantbeholdningen med ca. kr ,- i løpet av kalenderåret. Styret anser lagets økonomi som relativt god, men svakere enn for et år siden. Det er tøft å få økonomisk støtte både fra kommunene og andre i tillegg til at det fortsatt er alt for mange som ikke har betalt fakturaer på medlemsavgift, treningsavgift og hall- og fasilitetsavgift. Dette tas det nok en gang et skippertak på i disse dager. Styret/Laget er fortsatt avhengig av å styrke våre inntekter og ha fortsatt kontroll og fokus på kostnader pga vedlikehold og investeringer som nå må gjøres. I budsjettet har vi også i år lagt vekt på at alle grupper skal bidra positivt inn til fellesskapet, at vi ikke skal bruke penger vi ikke har, ikke bruke penger vi tror vi får og heller ikke bruke penger uten at så mange som mulig får glede av dem. Avslutningsvis oppfordres det til moderasjon med tanke på fremtidig vedlikehold, med tanke på at en kunstgressbane er under planlegging, med tanke på at det må bygges en kontantbuffer for å tåle uforutsette utgifter, med tanke på oppgradering av utstyr og med tanke på at vårt idrettslag først og fremst skal tilby bredde til barn. Det oppfordres også til at spesielt voksne gjør opp for seg. Dette oppleves fortsatt som en alt for stor utfordring og er alt for tidkrevende. Om ikke bør/må det vurderes å legge ned aktiviteter for voksne. Tommy Steen Økonomiansvarlig Larkollen IL

15

16

17

18

19

20 Til årsmøte i Larkollen Idrettslag Revisjon av regnskap 2013 Vi har revidert årsregnskapet for Larkollen idrettslag for regnskapsåret Regnskapet viser et underskudd på stort kr ,- Vi har kontrollert balansen, bankutskrifter og vurdert kostnadene og funnet disse i orden. Idrettslagets omsetning synes å stemme med inntektene. Vi reagerer på uforholdsmessig stort bokført tap på medlemskontingenter. Vi mener idrettslagets regnskap gir et riktig bilde av lagets økonomiske stilling pr Larkollen Petter Gregersen Jon Embretsen

21 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Økonomi/budsjett 2014

22 Budsjett 2014 BUDSJETT 2013 Rev TOTALT 2014 Budsjett INNTEKTER 3000 Sponsorstøtte avgiftspliktig F Drakter/treningsdresser avgiftspliktig F Barteravtale 3100 Sponsorstøtte avgiftsfri Drakter/treningsdresser avgiftsfritt F Arrangementsinntekter F Offentlige tilskudd F Utleie til skolebruk F Utleie arrangementer / idrett F Andre inntekter Hall- og Fasislitetsavgift F Lotteri,bingo,basar F Treningsavgift K Medlemskontigent K Gave damegruppa (mva fritt ) F Diverse F SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER 4220 Deltagelse cuper, turneringer, arrangementer Seriespill og mesterskap,spillovergang Trenings- og instruktørtiltak Leie anlegg 4225 Materiell og utstyr Medisinsk utstyr 4300 Innkjøp arrangementer Kjøp av treningsdress Lønnskostnad (brutto) Avskrivning hall/vedlikeholdsfond Renovasjon Elektrisitet Strøm lysløypa Renhold Rep.- og vedlikehold av utstyr Andre kostnader hallen 6700 Regnskapshonorar Kontorrekvisita EDB-utgifter Diverse driftskostnader Møte-/kursutgifter Telefon/mobil/bredbånd Porto og medlemsservice Drivstoff 7100 Kjøregodtgjørelse trenere Reisekostnader Diettkostnader Reklamekostnader Kontingenter Dommere Gaver, merker, medaljer Forsikringspremie Sosiale aktiviteter Eiendomsskatt og festeavgift 7760 Kommunale avgifter 7790 Andre kostnader Tap på krav SUM DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSRESULTAT Bank og kortgebyrer Andre gaver 8050 Renteinntekter Renter lån Valutatap Annen rentekostnad SUM FINANSKOSTNADER ÅRSRESULTAT

23 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 INNKOMNE FORSLAG 1. Fjerne Hall og Fasilitetsavgift 2. Fjerne rabattordning for deltagelse i mer enn 1 aktivitet i LIL 3. Nye vedtekter for Larkollen Idrettslag Forslag 1. Fra: Frank Larsen Denne avsenderen er i kontaktlisten. Sendt:15. februar :40:03 Til: 'Leif-Andreas' Oversender herved et forslag til årsmøtet: Vedr Hall- og fasilitetsavgift: Bakgrunn: Avgiften ble innført med argumentet om å bygge opp likviditet for å investere i nye varmepumper. Investeringen er nå gjennomført. Vi har ingen planlagte store investeringer på gang. (Ser bort fra kunstgressbane da vi ikke kan blande en slik investering inn i en del av dagens treningsavgift og eller dugnadsavgift(ref hall- og fasilitetsavgift). Det får vi ta når prosjektet blir godkjent og bevilget.) Forslag: Fjerne dagens hall- og fasilitetsavgift. Begrunnelse: Argumentet for innføring av avgiften er ikke lengre tilstede. Investering er gjort. Vennligst hilsen Frank Larsen Forslag 2. Styrets forslag til årsmøtet: Det ble på Årsmøtet i fjor vedtatt en rabattordning som gir alle idrettslagets medlemmer 25% rabatt på alle aktiviteter ved deltagelse i to eller fler aktiviteter. Dette ble gjort i et forsøk på å verve flere barn og unge inn i mer enn en aktivitet. Styret ønsker å foreslå å fjerne denne ordningen igjen, da dette viser seg å være en ordning som er vanskelig å følge opp ved fakturering og regnskapsførsel. Samt at det pr dags dato kun er en person som har benyttet seg av tilbudet. Denne rabattordningen har også vist seg å være dyr å organisere for Idrettslaget da det er tidskrevende for regnskapsfører å koordinere rabattene.

24 Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Forslag 3. Nye vedtekter Larkollen Idrettslag. NIF har det siste året gått ut med nye føringer for vedtekter hos Idrettslag. Dette medfører at LIL må tilpasse/oppdatere sine vedtekter i henhold til nye krav. Følgende vedtekter er foreslått for LIL:

25 LOV FOR LARKOLLEN IDRETTSLAG (LIL) Lov for Larkollen idrettslag 1, stiftet , med senere endringer, senest av Larkollen Idrettslag, godkjent av Østfold idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 3 (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets, hører hjemme i Rygge kommune, og er medlem av Rygge idrettsråd 4. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 2 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. Side 1 av 11

26 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 5 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 5 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. Side 2 av 11

27 (3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 6 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene 7. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 6 Se forskrift til NIFs lov For eksempel skyldig kontingent. Side 3 av 11

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Lov for Trondheim triatlonklubb

Lov for Trondheim triatlonklubb Lov for Trondheim triatlonklubb stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING Lov for Sagene Idrettsforening 1, stiftet 21.07. 1921, med senere endringer, senest av 12.06.2012 godkjent av Oslo idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb 1, stiftet 4. mai 2011, med senere endringer, senest av 25. april 2013. godkjent av Akershus idrettskrets den 22. juni 2011. I. INNLEDENDE

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget )

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB LOVER FOR UISK 05. februar 2013 LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB Lov for Ullensaker Issportklubb, stiftet 15. mai 2012, godkjent av Akershus idrettskrets den (fylles ut etter godkjenning.). I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Egersund Dykkeklubb

Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb, stiftet 19. oktober 1974 Vedtatt med senere endringer, senest av 22.02.2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets 28.02.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Isafold Islandshestforening stiftet 1 Januar 1971 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Oslo Pistolklubb 1, stiftet 1. juni 1922, med senere endringer, senest av 13. mars 2013, godkjent av Oslo idrettskrets den 20. februar 2014 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb, stiftet 3. januar 1996, med senere endringer, senest av 21. februar 2012, og sendes

Detaljer

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19. Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.04/2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Ålesund Volleyballklubb 1, stiftet 20.06.1972, vedtatt 23.05.2013, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 14.05.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979.

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Denne lovteksten bygger på: Norges Idrettsforbunds LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG Lov for Årstad Idrettslag 1, stiftet 8/11 1918, med senere endringer, senest av 18/2 2013 godkjent av Hordaland idrettskrets den x/x 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Tønsberg Innebandyklubb 1, stiftet november 2006, godkjent av Vestfold idrettskrets den 17.

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 Vedtatt 21. juni 1989. Senere endret i Årsmøtet 29. mars 2001, Årsmøtet 1. juni 2006, Årsmøtet 9. juni 2009, og Årsmøte 18. april 2013 Siste endring basert

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Båtsfjord Sportsklubb 1, stiftet 15.01.1932, med senere endringer, senest 12.03.2012 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hesseng idrettslag 1, stiftet 14.9.98, med senere endringer, senest av årsmøtet 2013 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1 juni 1965, med senere endringer, senest av 7 mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19 mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1. juni 1965, med senere endringer, senest av 7. mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år).

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Heddal Idrettslag 1, stiftet 22/11-1917, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 godkjent av Telemark idrettskrets

Detaljer

Lov for Vingtor RC Club

Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club, stiftet 3. oktober 1957, med senere endringer, senest av Vingtor RC Clubs ekstraordinære årsmøte den 4. mars 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Orkanger Idrettsforening

Lov for Orkanger Idrettsforening Lov for Orkanger Idrettsforening Orkanger idrettsforening 1, stiftet 01.01.1901, er en sammenslutning av Orkanger Idrettslag, stiftet 01.01.1901, Orkanger Turnforening, stiftet 08.11.1929, Idrettsforeningen

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Slåstad idrettslag 1, stiftet 1. januar 1935. Vedtatt 1. november 1945 med senere endringer, senest av 4. februar 2013. Godkjent

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19)

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Sportsklubben Træff

Lov for Sportsklubben Træff Lov for Sportsklubben Træff Lov for Træff, Spkl stiftet 1.10.1924 Vedtatt på årsmøte 2.11.2011. Godkjent av Idrettsstyret (1) 17.11.2011 Oppdatert iht lovendringer på idrettstinget, mai 2011 og lovnormer

Detaljer

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012)

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lover for Kristiansand I. F. Håndball

Lover for Kristiansand I. F. Håndball Lover for Kristiansand I. F. Håndball LOVER FOR KRISTIANSAND I.F. HÅNDBALL (etter norm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansand idrettsforening Håndball, stiftet 1921, med senere

Detaljer

LOV FOR AURE IDRETTSLAG

LOV FOR AURE IDRETTSLAG LOV FOR AURE IDRETTSLAG Lov for Aure Idrettslag 1, stiftet 17.04.1922 med senere endringer, senest av 07.12.2011 godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 06.11.2012 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Vedtekter Moi IL, forslag Årsmøte 20.03.2013. Vedtekter FOR MOI IDRETTSLAG. Side 1 av 9

Vedtekter Moi IL, forslag Årsmøte 20.03.2013. Vedtekter FOR MOI IDRETTSLAG. Side 1 av 9 Vedtekter FOR MOI IDRETTSLAG Side 1 av 9 Vedtekter Moi IL. Grunnlaget for vedtektene er fra NIF, disse revideres fortløpende, Moi IL forplikter seg til å følge disse. Ref. NIF s basis-lovnorm for idrettslag.

Detaljer

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Ullern Idrettsforening, stiftet 14. desember 1971 iht. vedtak om sammenslutning av Bestum Idrettsforening

Detaljer

LOV FOR DANSEKLUBBEN STUDIO 1

LOV FOR DANSEKLUBBEN STUDIO 1 LOV FOR DANSEKLUBBEN STUDIO 1 Lov for Danseklubben Studio 1 IL 1, stiftet 11.11.2002, med senere endringer, senest av 21.3.2013 godkjent av Akershus idrettskrets den Loven følger lovnorm for idrettslag.

Detaljer

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no.

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 24.03.2015 LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. Lov for Ullern

Detaljer

LOV FOR Tromsø Bordtennisklubb

LOV FOR Tromsø Bordtennisklubb LOV FOR Tromsø Bordtennisklubb Lov for Tromsø Bordtennisklubb 1, stiftet 15. november 1982 med senere endringer, senest av 24. september 2014, godkjent av Troms idrettskrets.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for NKK er vedtatt på årsmøte i NKK 28. februar 2013. Den er laget med utgangspunkt i lovnorm for Idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret i Norges

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Åsane Turn 1, stiftet 04.11.1971 med senere endringer, senest av 06.03.2013 godkjent av Hordaland.idrettskrets den I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Amasone Fotballklubb 1, stiftet 8. mars 2009, med senere endringer, senest av 8. mars 2013 godkjent av Akershus idrettskrets den

Lov for Amasone Fotballklubb 1, stiftet 8. mars 2009, med senere endringer, senest av 8. mars 2013 godkjent av Akershus idrettskrets den Lov for Amasone Fotballklubb 1, stiftet 8. mars 2009, med senere endringer, senest av 8. mars 2013 godkjent av Akershus idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Formålet til Amasone Fotballklubb

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av Lovutvalget i Oslo idrettskrets den 27. januar 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR MOLDE SEILFORENING, STIFTET 2 JULI 1920. VEDTATT AV ÅRSMØTET 23 JANUAR 2013 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Molde Seilforening, stiftet 02.

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Holmestrand Sykkelklubb 1, stiftet 10.03.1999, med senere endringer, senest av 13.03.2013 godkjent av Vestfold idrettskrets

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm Vedlegg forslag til lovnorm Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for. Askim Pistolklubb. Lov for Askim Pistolklubb, stiftet Januar 1948, med senere endringer, senest av årsmøtet 07.

Lov for. Askim Pistolklubb. Lov for Askim Pistolklubb, stiftet Januar 1948, med senere endringer, senest av årsmøtet 07. Lov for Askim Pistolklubb Lov for Askim Pistolklubb, stiftet Januar 1948, med senere endringer, senest av årsmøtet 07.Februar 2013, godkjent av Østfold idrettskrets den /.-2013 (Etter Basis Lovnorm vedtatt

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Bergen Klatreklubb 1, stiftet 01.09.1978, med senere endringer, senest av 05.03.2013 godkjent

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansund og Frei Hestesportsklubb. Stiftet 07.03.1993 Vedtatt den 07.03.1993 med senere endringer senest av 28.november 2011 Godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 4 II. TILLITSVALGTE OG

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn Tennisklubb, stiftet 16.03.1970, med senere endringer, senest av 01.03.13.

Vedtekter for Kolbotn Tennisklubb, stiftet 16.03.1970, med senere endringer, senest av 01.03.13. Vedtekter for Kolbotn Tennisklubb, stiftet 16.03.1970, med senere endringer, senest av 01.03.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Kolbotn Tennisklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

LOV/VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL

LOV/VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL LOV/VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL Lov for Skjetten Fotball 1, stiftet 19.12.2000, med senere endringer, senest av 11.03.2008, godkjent av Akershus idrettskrets den 27.05.2008. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Drøbak kajakklubb 1, stiftet 6. mars 2007 (dato/år), godkjent av Akershus idrettskrets den Navnet er videre i loven forkortet

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer