KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato

2 KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes Klubbhus/Grendahus 2. Policy og verdigrunnlag side Rent Idrettslag antidoping 3. Klubbens organisasjon presentasjon av gruppene side Håndball Elite 3.2. Håndball 3.3. Fotball herrer 3.4. Fotball damer 3.5. Turn 3.6. Idrettsskolen 3.7. Alpin 4. Ansvar, roller og oppgaver side Alliansestyret 4.2. Håndball elite 4.3. Håndball 4.4. Fotball herrer 4.5. Fotball damer 4.6. Turn 4.7. Idrettsskolen 4.8. Alpin 4.9. Klubbhuskomité Hederstegnkomité 5. Strategi - handlingsplan side Barneidrett 6. Aktiviteter og driftsrutiner side Idrettskafe 6.2.Regler for bruk av baner 6.3.Retningslinjer web

3 KLUBBHÅNDBOK 3 av Økonomirutiner side Generelt 7.2. Regler for økonomisk kompensasjon til trenere og tillitsvalgte 7.3. Regnskapsregler for idrettslag 7.4. Skatteregler for idrettslag 7.5. Arbeidsgiverforpliktelser 7.6. Merverdiavgift 7.7. Budsjettering 7.8. Kontoplan 7.9. Referanse til aktuell regnskapslitteratur 8. Reisehåndbok side Anskaffelser side Lover for Tertnes Idrettslag Allianse side 54

4 KLUBBHÅNDBOK 4 av Velkommen til Tertnes Idrettslag Allianse Adresse: Tertnesveien 24, 5113 Tertnes Telefon: Telefaks: Telefon klubbhus: Antall medlemmer pr er Tertnes Idrettslag Allianse Klubbhuset på Tertnes Tertnes Fotball Herrer Tertnes Fotball Damer Tertnes Håndball Elite Tertnes Håndball Tertnes Turn Tertnes Alpin Tertnes Idrettsskole Klubbhåndboken er et levende dokument som er under kontinuerlig revisjon. Dersom du har kommentarer og innspill håper vi at du tar kontakt med en av våre gruppeledere eller noen i Alliansestyret. Innspill og kommentarer tas opp til diskusjon i Alliansestyret.

5 KLUBBHÅNDBOK 5 av 72 Klubbhåndboken skal revideres minst 1 gang pr år.

6 KLUBBHÅNDBOK 6 av Tertnes Idrettslag blir startet. Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag. De som var med i interimsstyret var Sverre Bøen, Dankert Arntsen, Finn Røen og Conrad Gjesdal. Etter en del drøftelsesmøter ble det enighet om at laget skulle stiftes, og stiftelsesdagen ble fastsatt til 25. januar Medlemmer ble registrert, i alt ca 80 stykker og det ble innkalt til den første generalforsamlingen. Til styre ble valgt: Rolf Ruud Andersen, formann Fritz Carlsen, nestformann Dankert Arntsen, økonomiansvarlig Sverre Bøen, styremedlem og sekretær Finn Røen, styremedlem Conrad Gjesdal, styremedlem Det ble besluttet at laget skulle innmeldes i fotballkretsen, håndballkretsen og friidrettskretsen. Fotballgruppen ble ledet av Magnar Tertnes, Kåre Haukedal, John Stokke og Peder Haugen. Som oppmann i håndballgruppen ble valgt Rolf Ruud Andersen og som oppmann i friidrett Sverre Bøen. Laget fikk godkjent drakter i fotball og håndball. Hovedfargene var SVART, GULT OG GRØNT. Dette styret fungerte i 2 år med små endringer, og den neste som tok over som formann var Peder Haugen som lenge hadde vært aktiv i fotballgruppen både som trener og spiller.

7 KLUBBHÅNDBOK 7 av Virksomheten den første tiden Sportslig ble det ikke oppnådd store resultater den første tiden, men laget kom godt i gang med deltagelse i alle grupper. Idrettslaget fikk tillatelse til å bruke sløydsalen i kjelleren på den gamle Tertnes skole til instruksjon og gymnastikk. Her måtte man rydde vekk utstyr før man begynte og sette det på plass etter at man var ferdig og hadde vasket. Dette var eneste treningsmulighet i vinterhalvåret. Friidrettsgruppen trente ute i sommerhalvåret, det gamle grustaket ved elven nedenfor skolen ble brukt til trening i hopp og kast. All løpetrening foregikk på veiene og det hendte at trafikken ble stoppet når man satte i gang et 60m-felt. Fotball og håndball hadde ingen treningsmuligheter da det ikke fantes ballbane utenom skoleplassen. Disse elendige treningsforholdene gjorde at resultatene ble deretter. Det gikk dårlig både med fotball og håndball og disse idrettene ble lagt ned igjen etter et par år. Deretter var det stort sett bare friidrett og gymnastikk som ble drevet i beskjeden målestokk. En tid hadde laget også en meget aktiv orienteringsgruppe. Lokalt drev laget også noe vinteridrett når forholdene lå til rette for det. Skøyteløp ble arrangert på tjernet på Tertnes og skirenn ble også arrangert for gutter og jenter. Til tross for den store optimisme som rådet da laget ble startet, så dabbet virksomheten snart av og den første perioden ble derfor preget av avtagende virksomhet på alle kanter. I midten av 60-årene flyttet stadig flere folk til Tertnes, og nå begynte en ny og framgangsrik tid for laget. Turn/gym-gruppen ble en viktig del av laget. Treningsmulighetene ble bedre, først med innetrening på Eidsvåg Skole, og siden i den nye gymsalen på Tertnes Skole. Fotballgruppen ble systematisk bygd opp i alle ledd, og har i dag meget stor aktivitet etter at Åsane Stadion ble tatt i bruk. Håndballgruppen kom også i god gjenge på denne tiden. Ski og Badminton kom til i 1970/71. I disse grenene har laget oppnådd gode resultater i landsmålestokk. Samme år ble gymnastikksalen på Tertnes skole åpnet, og dette ga alle gruppene i laget gode treningsforhold.

8 KLUBBHÅNDBOK 8 av 72 Skigruppen, som drev med alpint, var også startet opp. Under dyktig ledelse ble den en svært aktiv gruppe med gode resultater. Mye arbeid og dugnad ble også nedlagt i egen bakke på Gullbotn. Fotballgruppen, som hadde ligget nede en tid, ble også startet opp igjen. Allerede i 1974 hadde gruppen åtte lag påmeldt i forskjellige serier og to lag med i Norway Cup. Åpningen av Åsane Stadion ga også inspirasjon. I 1971 ble badmintongruppen startet, og da Åstveithallen ble åpnet noe senere, fikk gruppen bedre treningsmuligheter. Dette førte til gode resultater under ivrige og dyktige ledere. Gruppen hadde opptil 60 medlemmer og måtte begrense medlemsopptaket. Håndballgruppen hadde en stor oppslutning på denne tiden, og stilte etter hvert lag i alle de aldersbestemte klassene, samt seniorlag. Damelaget rykket opp i eliteserien i 1992 og har senere beholdt plassen sin der. Friidrettsgruppen var og en aktiv gruppe, men kom nok noe i skyggen av Eidsvåg IL. I 1971 ble Midtbygda IL som i 1972 skiftet navn til Åsane IL stiftet, og ble ønsket velkommen av Tertnes IL. Tertnes IL måtte på denne tiden omorganiseres på grunn av stor økning i medlemsmassen. Gruppene ble oppdelt som selvstendige enheter med egne styrer og egne regnskap. Gruppene utarbeidet egne budsjett som ble samordnet av lagets hovedstyre. Det ble også dannet foreldrelag og støttegrupper, noe som var nødvendig for å ta hånd om den voksende aktiviteten. I 1996 ble Idrettsskolen stiftet med allsidighet for de minste som den viktigste målsettingen. TERT-TUTEN var en viktig informasjonskilde. I perioden kom TERT-TUTEN ut regelmessig og ble delt ut gratis til alle husstander i Tertnes/Morvik området. En ny milepæl for laget ble nådd da Klubbhuset ble innviet. Da fikk laget et samlingssted og gruppene sine egne kontorer. Laget hadde da 841 medlemmer. Vår egen fotballbane ble ferdig i 1995, takket være en iherdig innsats og stort engasjement. Høsten 1999 ble Tertnes IL omdannet til allianseidrettslag med navnet Tertnes IL Allianse.

9 KLUBBHÅNDBOK 9 av 72 Høsten 2005 ble Åstveit Idrettspark åpnet med to flotte kunstgressbaner, takket være Bergens velgjører Trond Mohn. Rundt den ene fotballbanen er det også tilrettelagt for friidrettsaktiviteter med løpebaner, lengdegrop og kulestøtingsbane.

10 KLUBBHÅNDBOK 10 av Tertnes klubbhus/grendahus Idrettslaget var bare tre år gammelt da de som en av flere interessenter var med i L/L Tertnes Samfunnshus, som senere ble til L/L Tertnes Grendahus. Etter mange forsøk på å få reist et samfunnshus/grendahus i Tertnesområdet ble det til slutt oppgitt. I tillegg til Tertnes I.L s egne andeler fikk idrettslaget overført andeler fra andre interessenter som ikke helt hadde gitt opp at Tertnesområdet skulle få sitt eget forsamlingshus etter at tomten ved Storevarden ble solgt. Tidlig på åttitallet fikk Tertnes I.L tilsagn om å benytte en tomt like sør for Åsane stadion. Rydding og grovplanering ble straks satt i gang og byggetillatelse ble gitt i april Etter at byggetillatelse var gitt og grovplanering av tomten var kommet godt i gang så det ut som om prosjektet likevel skulle stoppe opp på grunn av at kapitalkostnadene ble for store og at idrettslaget ikke skulle greie å finansiere huset. Etter enda noen år med tilsynelatende stillstand begynte det å skje saker og ting. Man fikk nyss om at brakkene på Mongstad skulle selges etter at utbyggingen der var ferdig. I løpet av noen hektiske uker på tampen av 1988 og starten av 1989 var besiktigelse, forhandlinger og inngåelse av kontrakter unnagjort. Etter dette fikk de involverte i klubbhusorganisasjonen et travelt år med planlegging, tilpassing og oppføring av klubb/grendahus på Tertnes. Etter at klubb/grendahuset ble innviet var man selvfølgelig spent på om huset ville svare til forventningen og om laget ville greie å betjene gjeld og forpliktelser. Enhver bekymring er her blitt gjort til skamme. Huset er hele tiden blitt oppgradert slik at det i dag fungerer som et klubb/grendahus. Brukere av klubb/grendahuset spenner over et stort spekter både av organisasjoner og privatpersoner som stadig vender tilbake når man trenger et passende lokale til aktiviteter / arrangementer som skal gjennomføres. Av faste brukere kan nevnes: Drift av Tertnes IL Møtested for Åsane Humørklubb. Tilholdssted for Tertnes Husmorlags korttidsbarnehage. Møtested for Lions avd. Åsane Nord. Tertneskoret. Man kan også ta med beboerne i nærmiljøet som faste bruker da pågangen til private arrangement både i helgene og ellers i ukene til tider er ganske stor.

11 KLUBBHÅNDBOK 11 av 72

12 KLUBBHÅNDBOK 12 av 72 Når vi ser hva dette huset har tilført nærmiljøet på Tertnes må vi rette en takk til de personer både i og utenfor idrettslaget som har hatt befatning med realiseringen av klubb/grendahuset som lenge så ut til ikke å komme lenger enn til planleggingsstadiet. Våren 2007 ble tilbygget til klubbhuset med kontorer, møterom og idrettskafé ferdigstilt. Utleie uke: tlf Leiepris kr. 150,- pr time pluss vask Leiepris kr 2.700,- inkl. vask for medlemmer Leiepris kr 3.500,- inkl. vask for ikke-medlemmer Les mer om klubbhus og utleie i Klubbhushåndboken som du finner på.

13 KLUBBHÅNDBOK 13 av Policy og verdigrunnlag Tertnes Idrettslag Allianse er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å organisere idrettslag som er medlem i Norges Idrettsforbund og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, samt fremme et godt kameratskap. Vi forholder oss til regler og retningslinjer utarbeidet av Norges Idrettsforbund og særforbund underlagt NIF. Det er viktig at alle har oppfattet og erklært seg lojal til en felles målsetting for aktiviteten, og at alle jobber etter de samme prinsipper. Først da er vi med på å utvikle glade, harmoniske unger som trives med lek og fysisk utfoldelse, utvikler selvtillit og kreativitet, og som opptrer som positive elementer i det sosiale miljøet. For oss i TILA skal det aldri være tvil om at de sosiale sidene ved idretten er viktigere enn det enkelte lag eller utøvers personlige resultat. Vi skal aldri sette noen utøvere eller lag i den situasjon at det kan stilles spørsmål om verdigheten og moralen er ivaretatt med god margin. Vi ser ingen konflikt mellom sportslige mål og sosiale mål, det stilles bare større krav til leder/foreldre og deres kunnskapsnivå Barneidretten skal drives på barnas premisser. Målsettingen er å stimulere den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen positivt. Videre må vi sørge for at bevegelsestrangen og behovet for fri utfoldelse tilfredsstilles gjennom allsidige utfordringer. Leken skal dominere til langt oppover i årsklassene, ja selv på ungdomsnivå bør leken ha en bredere plass enn hva tilfellet er i mange miljøer i dag. Moro og latter skaper trivsel, som igjen skaper framgang. Alvoret kommer raskt nok, f.eks når barna begynner på ulike Idrettsgymnas eller satser på en karriere innen idrett. Selv på dette nivå er lek og humor veldig viktig. Konkurranseelementet er for mange barn en viktig motivasjonsfaktor, det er viktig å stimulere dette uten at dette går over i diskvalifisering av andre i klubben og laget. Hvilke mål har vi for vårt arbeid i TILA Vi som driver som frivillige i idrettslaget kan ha ulike mål for det vi driver med, men et felles utgangspunkt må være å gi et tilbud til barn og unge som bidrar til en god oppvekst. Et av hovedelementene må være å skape et sosialt rammeverk i vårt nærområde. Vi ønsker å være

14 KLUBBHÅNDBOK 14 av 72 inkluderende ikke ekskluderende, uten at det betyr at det er fritt fram for alle til å gjøre som de selv vil. Vi ønsker å gi et tilbud i nærmiljøet, samtidig som det må stilles krav til alle som deltar i idrettslaget. For oss som er ledere, trenere og lagledere må det stilles krav til at vi er bevisste på det vi driver med - og at vi kan sette oss felles mål å arbeide mot. For våre barn betyr det at vi som voksne stiller krav som gjør det mulig for den enkelte å utvikle seg avhengig av hvor man står. Derfor stiller vi som krav til oss selv som medlemmer og ledere i klubbene og gruppene, at vi ikke kan forvente noe mer av barna enn oss selv. Trenerne og foreldrene er forbildene til barna, dvs at på treninger og i konkurranse er det særdeles viktig at vi trenere og foreldre motiverer og oppfordrer til en positiv atmosfære selv om andre utøvere, foreldre, lag og dommere kan vise ikke-verdig oppførsel. Ved å vise stor takhøyde og tilgivelse i slike situasjoner vil vi se at våre utøvere løfter seg både sportslig og mentalt. Dette gjelder alt fra vårt forhold til alkohol og tobakk til oppførsel og ordbruk. Forholdet til andre klubber I TILA vil vi fremme og motivere til samarbeid mellom lag og klubber både innenfor og utenfor vår klubb og krets. Det er kun slik det sosiale og idrettslige nivå kan utvikles. Her skapes konkurranse og motivasjon i en større sammenheng og fokuset blir mer positivt. Forholdet til andre idretter Det er viktig for barn helt opp til 15 års alderen å ha en fleksibel og utfordrene trening. Fleksible idrettsutøvere har en egen evne til å bli god i alt. Ikke bare fremmer denne fleksibiliteten gode løpere/utøvere i den enkelte idrett, men også er dette meget forebyggende for å unngå skader. Ensartet og monoton trening er en av de største årsaker til idrettsskader. Utøvere i TILA skal aksepteres for at de driver med andre idretter, og vi skal motivere barna til å kombinere ulike former for idrett. Her er Tertnes Idrettsskole et ideelt startsted for barn. Rekruttering Rekruttering skal i hovedsak bestå av lokal, geografisk tilknytning, i noen idretter vil det geografisk være naturlig å rekruttere ikke bare fra TILA, men fra hele Stor Bergen. Rekruttering fra konkurrerende lag og klubber er totalt uakseptabelt i TILA. Vi har ingen tro på at barn som læres opp til triksing og unfair play vil ha noen langsiktig fremtid innen

15 KLUBBHÅNDBOK 15 av 72 idretten. Korte resultater kan kanskje oppnås, laget ble gjerne kretsmester eller kom med på en landsdelsfinale. Dette blir oftest en kortsiktig gevinst, og er direkte ødeleggende for den treningsmoral som kreves når utøveren går fra barn til ungdom og vil videre innen idretten. En god rekruttering er viktig for økonomi, stabilitet og for å kunne nå de sportslige og sosiale målene vi setter oss. Ved en god rekruttreing får klubbene frihet til å utikle og bygge opp ledere/trenere som har det samme felles høye utgangspunkt. Å ha godt motiverte trenere og ledere viser seg å være en av de viktigste og beste måter å sikre rekrutteringen på. De minste Ideelt sett ønsker TILA å gi de yngste barna muligheten til å prøve mange idretter og finne ut hva som passer både sosialt og fysisk. Å begynne med spesialisering inne en idrett er ikke en gunstig utvikling for en 6-åring. Her vil vi i TILA gjøre hva vi kan for å legge forholdene til rette for å la barna prøve ulike idretter. Her ser vi klart mange utfordringer i konkurranse med andre klubber. Men dette er viktig for selve grunnen i TILA. Foreldrevett Møt opp til trening og kamp så ofte du kan. Vær engasjert i det du opplever, gi ros og litt ris hvis det er nødvendig. Unger setter pris på ærlighet og rettferdighet. Vær positiv overfor ditt eget barn, og overfor alle de andre på laget husk at det er laget som vinner eller taper. Barn liker å snakke med voksne. Ta kontakt med alle, kanskje mest med de som ikke har hatt den største fremgangen i det siste, eller nettopp har gjort en eller annen tabbe. Å bli glemt eller oversett er den største straff et barn kan få. Og ikke minst; hvor vidt barna blir lenge i sin fritidsaktivitet avhenger svært ofte av foreldrenes interesse og engasjement. De aller fleste foreldre har ambisjoner på sine barns vegne. Alle ønsker vi vel at ungene skal lykkes i det de holder på med. Så langt er alt vel og bra, verre er det med de foreldrene som setter overambisiøse mål for sine poder. Vi har vel sett dem (og kanskje vært en av dem), de overivrige foreldrene på tribunen eller langs sidelinjen. Et positivt engasjement fra de voksne betyr hjelp til kjøring på trening og kamper, dugnadshjelp til klubben samt en sunn innstilling til barneidrett. Slike positive bidrag gjør også hverdagen til trenerne mye lettere, og heldigvis representerer denne gruppen flertallet av foreldregruppen. Et negativt engasjement derimot forsurer hverdagen til treneren mye.

16 KLUBBHÅNDBOK 16 av 72 Unngå negative tilrop til dommere og spillere, selv om du er uenig i enkelte avgjørelser. Engasjement fra foreldrene er viktig, forutsatt at engasjementet styres i en positiv regning for hele laget. Først da blir det til glede for ungene, lederne, foreldrene og miljøet. Husk at det er ditt barn og ikke du som er utøveren. Gi oppmuntring til alle spillerne under kamp ikke bare din egen Oppmuntre både i medgang og motgang ikke gi kritikk Se på dommeren som en veileder ikke kritiser dommerens avgjørelser Respekter lagerleders bruk av spillerne ikke forsøk å påvirke laglederen Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Dersom du ikke har anledning til å overvære kampen spør da om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet

17 KLUBBHÅNDBOK 17 av 72 3.Klubbens organisasjon presentasjon av gruppene 3.1.Håndball Elite Tertnes Håndball Elite har spilt i den norske eliteserien siden opprykket i De siste sesonger har klubben vært med og kjempet i toppen, men fortsatt mangler de siste stegene på å utfordre det som i øyeblikket er verdens beste klubblag, Larvik. Det har vi som mål kommende årene. Tertnes Håndball Elite er et bylag og har et stort potensiale med det grunnlaget som ligger i hele Bergen. Men den suksessen vi har hatt og vår fremtidige suksess bygger på at vi klarer å samle alle gode krefter og jobbe mot felles mål. Vårt fundament for den fremtidige satsingen finner vi nemlig i dagens talenter i hele bergensområdet. Sportslig utvikling: Tertnes sine serieplasseringer siden 1986: 1986/87: 1.plass 3.divisjon, opprykk via kvalik. 1987/88: 6.plass 2.divisjon 1988/89: 3.plass 2.divisjon 1989/90: 9.plass 2.divisjon 1990/91: 8.plass 2.divisjon 1991/92: 2.plass 2.divisjon, opprykk via kvalik 1992/93: 6.plass 1.divisjon (nåværende eliteserie) 1993/94: 10.plass Eliteserien 1994/95: 7.plass Eliteserien 1995/96: 5.plass Eliteserien 1996/97: 9.plass Eliteserien 1997/98: 4.plass Eliteserien, kvalifisert til E-cup 98/ /99: 2.plass Eliteserien, semifinale E-cupen, kvalifisert til E-cup 99/ /00: 4.plass Eliteserien, semi NM, finale E-cup, kvalifisert E-cup 00/01

18 KLUBBHÅNDBOK 18 av /01: 6.plass Eliteserien, kvartfinale NM, kvartfinale E-cup 2001/02: 3.plass Eliteserien, sølv i NM 2002/03: 4.plass Eliteserien, 2003/04: 2.plass Eliteserien, 2004/05: 3.plass Eliteserien, Champions League, semifinale i cupvinnercupen 2005/06: 3.plass Eliteserien, 3.runde EHF-cupen 2006/07: 6.plass Eliteserien, 3.runde EHF-cupen 2007/08: 8.plass Eliteserien, 2008/09: 3.plass Eliteserien, kvalifisert til E-cup 09/ /10: 4.plass Eliteserien, bronse i sluttspill, 3.runde EHF-cupen, kvalifisert til E-cup 10/ /11: 3.plass Eliteserien, sølv i sluttspillet, 4.runde Cupvinnercupen, kvalifisert til E-cup 11/ /12: 5.plass Eliteserien, 3.runde Cupvinnercupen, kvalifisert til E-cup 12/13 Visjon: Hele Bergens favoritter Våre Grunnverdier: Vinnervilje Vi sier vi skal ha gull i blikket Modighet Vi skal være modige og nyskapende. Vi vil se etter muligheter snarere enn begrensninger, hele tiden være på jakt etter løsninger. Det er lov å feile, men det skal skapes en kultur hvor vi tar lærdom av våre feil. Vi skal vise modighet og utvikle oss til å gjøre nye ting. Lekenhet

19 KLUBBHÅNDBOK 19 av 72 Leken skal fremme kreativiteten, treningslysten, motivasjonen og arbeidsgleden. Det skal være en lekenhet i spillet som utstråler positive assosiasjoner. Gjennom leken finner vi nye løsninger og er samtidig målbevisste. Misjon: Sportslig fremgang og spredning av spilleglede Kundeløfte: Vi skal gi deg opplevelser du vil ønske å dele med andre 3.2.Håndball All håndballaktivitet i aldersgruppen mellom 9 og 16 år i Tertnes Idrettslag er organisert gjennom Tertnes Håndball. Vi har også håndballskole for de aller yngste fra 7-9 år. Dessuten sorterer Herrer 4. divisjon og Damer 34 under oss. Styret i Tertnes Håndball har 6 faste medlemmer. Dette er foreldre til aktive utøvere. Vår filosofi: Tertnes Håndball har som formål å legge forholdene til rette for yngre spillere i nærmiljøet på Tertnes og i Åsane. Vår idrett er en lagidrett. Hensynet til LAGET vil alltid være sentralt. Dette betyr at vi med lagspill i tankene bl.a. må passe på at hver utøver tilføres:

20 KLUBBHÅNDBOK 20 av 72 God faglig instruksjon. God og riktig veiledning i samarbeidsrelasjoner. Gode relasjoner ift. egen mestring og fremgang. Gode og sunne holdninger ift. lagvenner og konkurrenter. Glede over tilhørighet i et godt og sunt miljø. Vårt motto: Håndball er gøyest i TERTNES Vår Målsetting: Vi ønsker å drive med breddeidrett, hvor satsing på bredde også skal gi oss topper. Dersom det er praktisk mulig, ønsker vi å ha lag av rene årsklasser blant de yngste. Vi må la venner og skolekamerater trene sammen og spille på samme lag. Vi bør forsøke å unngå topping av lagene, men det kan likevel forekomme på grunn av ulikt antall spillere i en og samme årsklasse.

21 KLUBBHÅNDBOK 21 av 72 I all lagidrett, også i håndball, står LAGET i sentrum. Dette betyr at: Kommunikasjon Samarbeid Felles innsats Oppmuntring fra lagvenner Glede over egen og lagvenners fremgang er viktig for at laget skal fungere godt. Disse stikkordene må prege laget både i samspillet på håndballbanen og i det sosiale samværet ellers. Hvordan nå våre mål: Håndball er en lagidrett på mer enn en måte, for like viktig som samarbeid spillerne imellom, er samspillet mellom laget og voksenpersonene rundt laget. Dette gjelder særlig samspillet mellom trenerne, lederne, foreldrene og spillerne. Hvis alle disse gruppene aktivt trekker i samme retning, til lagets beste, snakker vi virkelig om lagspill. Kommunikasjon er nøkkelordet for å få i gang slike samarbeidsnettverk. På spillermøter, foreldremøter og klubbkvelder kan trenere, ledere, foreldre og spillere, møtes til sosialt samvær og diskusjon. Her kan både laget og klubbens virksomhet, sportslige og sosiale mål drøftes, og alle grupperinger kan få fram sine meninger. Slik kan alle bidra til å utvikle lagspill og samarbeid både på og utenfor håndballbanen.

22 KLUBBHÅNDBOK 22 av Fotball herrer Tertnes Fotball Herrer (TFH) er en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel og hovedfokus på Tertnes-området. Fotball Herrer har et A-lag og ytterligere to seniorlag. Videre finnes to juniorlag, tre guttelag og tre småguttelag som spiller 11-er fotball. Videre finnes 19 lag som spiller 7-er og 5-er fotball. Målsetning TFH sin sportslige målsetning er å rekruttere egne spillere til eget A-lag, samt høyere, som følge av målrettet arbeid i barne- og ungdomsfotballen. For å lykkes med vår hovedmålsetting må alle trives og føle tilhørighet til klubben. Vi ønsker at TFH er et holdepunkt i lokalmiljøet og et eksempel til etterfølgelse for andre. TFH skal stå for Fair Play. TFH vektlegger bredde og satsing like høyt og anser begge deler som gjensidig avhengig av hverandre. TFH ønsker å legge til rette for en sportslig utvikling av individuelle ferdigheter for alle. Samtidig ønsker vi å være en moderne klubb, og gode på kompetanse, slik at vi også kan utvikle morgendagens fotballspillere, primært til vårt eget A-lag. Det er avgjørende for å utvikle morgendagens fotballspillere at spillere (under 15 år) opplever idrettsglede, dvs trives i sin sosiale setting. Virkemidler Tertnes Fotball Herrer har som målsetning å være en inkluderende og positiv faktor i nærmiljøet for fotballinteresserte barn og unge på Tertnes. Klubben skal i tillegg bidra til å sikre rammevilkår for en sunn og god oppvekst for medlemmene. Tertnes Fotball Herrer skal ha et tilfredsstillende sportslig opplegg slik at rollen som både bredde- og satsningsklubb kan oppfylles. For å ivareta den stadig økende medlemsmassen, samt utnytte det flotte anlegget på Åstveit, satser klubben på et bredt tilbud i alle aldersbestemte klasser. Barnefotballen organiseres etter Norges Fotballforbunds retningslinjer for barnefotball. Barna skal gies trygghet, det skal fokuseres på mestring for alle, og dermed at barna trives i klubben. I 5-er og 7-er klassene baseres trener- og laglederfunksjoner på foreldreinitiativ, men det stilles krav om deltakelse på Delkurs I-Barnefotball til Trener 1 fra HFK. Ungdomsfotballen i TFH skal organiseres med både et breddetilbud og et satsingstilbud (elite), tilpasset ferdighetsnivå og motivasjon. Målet for ungdomsfotballen er å gi alle spillere et tilpasset trenings- og kamptilbud, for å stimulere til mestring på sitt nivå og dermed trivsel. I 11-er klassene ønskes trenere som har erfaring og trenerutdanning tilpasset det laget man har ansvar for, minimum trener 1 utdannelse. For alle klasser gjelder prinsippet om at trenerutdanningen kan gjennomføres etter påbegynt periode som trener, samt at alle kostnader til utdanning dekkes av klubben.

23 KLUBBHÅNDBOK 23 av 72 Alkohol og andre rusmidler er forbudt å bruke, kjøpe eller ha i sin besittelse. Dette gjelder også for de over 18 år samt reiseledere/trenere/lagledere som reiser i regi av TFH. Fotballfilosofi Den røde tråden vi ønsker skal være enhver treners trenerfilosofi er: Utvikling av basisferdigheter Fokus på teknikk, pasningstempo, flest mulig ballberøringer Ballbesittende, moderne fotball, spille gjennom ledd Spillerutvikling kommer foran lagets behov for å vinne kamper. Spillerutvikling og hospitering TFH praktiserer hospitering både i barne- og ungdomsfotballen. Dette er et tilbud til spillere med rette holdninger, stor treningsiver og behov for ekstra utfordringer. Hospitering er et utviklingstilbud hvor enkeltspillere tilbys å følge treninger og eventuelt kamper på et lag i 1 eller 2 årsklasser høyere enn vedkommende normalt tilhører. Hospitering tilbys til den eller de som viser gode holdninger og ferdigheter over tid. Rekruttering Alle spillere som kommer til klubben skal få et tilbud. Det er ikke opp til den enkelte lagleder/trener å si ja eller nei. I utgangspunktet sier vi ja til alle, og så får eventuelt klubben ved styret/sportslig leder finne løsninger, som for eksempel å etablere nye lag. TFH skal legge til rette for et godt helhetlig treningstilbud for å sikre individuell utvikling så vel som lagets. Det er et mål for klubben at alle spillerne i aldersbestemte klasser skal bli så lenge som mulig i klubben, eller til klubben ikke lenger kan sikre tilfredsstillende sportslig utvikling for spilleren. Tertnes Fotball Herrer ønsker å legge til rette for: at spillerne trives at spillerne utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt at spillerne opplever at de kan utvikle sine fotballferdigheter at spillerne opplever tilhørighet til klubben og vårt nærområde Tertnes

24 KLUBBHÅNDBOK 24 av 72 For ytterligere informasjon se /fotball-herrer Med vennlig hilsen Styret

25 KLUBBHÅNDBOK 25 av Fotball damer Tertnes Fotball Damer har pr i dag (2011-sesongen) lag i alle aldersgrupper, inkludert dameklassen. et junior lag, Vi får stadig nye medlemmer. Dette ser vi på som meget positivt og det er en fin utvikling som vi skal jobbe videre med. Til trening og kamper disponerer laget Åstveit Idretsplass. Målsetting Laget har som målsetting å gi et fotballtilbud til jenter i alle aldre i vårt nærområde. Videre vektlegges et godt sosialt rammeverk rundt det enkelte lag bestående av spillere, foreldre og ledere. Dette er med på å skape trivsel, vennskap og utvikling. Det er også en klar målsetting å utvikle den enkelte spiller sosialt og sportslig. Det er viktig at den enkelte spiller opplever tilhørighet til idrettslaget og at hun er en del av en helhet. Dette betyr at vi alle er inkluderende og aktive på å dra jentene med i fellesskapet. Vi opplever at rammene rundt jentene er viktig. Vi ønsker oss aktive jenter med aktive foreldre, slik at vi over tid vil være et idrettslag hvor vi alle drar lasset sammen. Vi skal kjennetegnes ved: God fotball og godt kameratskap. Tertnes Fotball Damer skal: Ha sportlige ambisjoner om å gjøre det best mulig Spille rederlig fotball og skape gode sportslige holdninger Ivareta den enkelte spiller gjennom at alle får spille i kamper og bli en del av det sportslige resultat. Ha miljøskapende ambisjoner slik at trivsel for den enkelte kommer i fokus. Utvikle talenter innenfor egne rammer og i samarbeid med toppklubber i regionen. Bidra til den generelle folkehelseutviklingen ved å legge vekt på helsefremmende og skadeforebyggende arbeid. Rekruttering Det legges stor vekt på å kunne gi et tilbud til jenter i alle aktuelle aldersklasser. Styret har derfor en målsetting om at laget skal ha minst et lag i hver aldersklasse. Rekruttering er derfor et viktig arbeid i klubben vår. Rekruttering og utvikling av ledere Det er viktig å arbeide aktivt for å rekruttere trenere og lagledere fra de enkelte foreldregruppene. På de øverste nivåene vil det være naturlig å stille økende faglige krav til trenerne Styret vil arbeide aktivt for å stimulere til økt fotballfaglig kompetanse på alle

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer