KONTOPLAN 25. jan :46

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "--------------------------------------------------------------------------- KONTOPLAN 25. jan 2010 23:46"

Transkript

1 KONTOPLAN 25. jan :46 Side Drift/ Summeringer Kontonr. Kontonavn Moms Avd. Balan. Fra Til Eiendeler 1920 Høgrente D 1930 Brukskonto D * Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 2050 Kapitalkonto 0 B 2800 Årsoverskudd 0 B 2810 Årsunderskudd 0 B * Sum Gjeld og egenkapital Inntekter 3110 Salg T-skjorter o.l. 0 D 3120 Sponsor, annonser 0 D 3400 Kommunale tilskudd 0 D 3441 Tilskudd fra Idrettskrets 0 D 3910 Kurs 0 D 3920 Medlemskontingent 0 D 3960 Norsk Tipping 0 D 3970 Treningsavgift 0 D 3999 Andre inntekter 0 D * Sum inntekter Varekostnad 4200 Innkjøp av varer 0 D * Sum stevne/aktivitetsutg Klatrevegger og lokale Utgifter 6300 Lokaler, leie og drift 0 D 6540 Klatrevegger inne 0 D 6541 Klatrevegger ute 0 D 6890 Kontorkostnad 0 D 6891 Bankgebyrer 0 D 6940 Porto 0 D 7210 Sponsor - reklame 0 D 7300 Tskjorter ol. 0 D 7390 Annet 0 D 7451 Tilskudd særforbund 0 D * Sum annen driftskostnad * Sum driftsutgifter * Driftsresultat Finans/årsoppgjør 8040 Renteinntekter 0 D 8140 Renteutgifter 0 D 8400 Ekstraordinære inntekter 0 D 8500 Ekstraordinære utgifter 0 D * Sum finans * Års over/underskudd

2 Dato : Side Høgrente Startsaldo , Fra O.klatreklubb 1.539, , , Feilført 1.539, , , Avsluttet konto 1.539, , , Kreditrenter h.rente 1.170, , , Bevegelser , , , , Sluttsaldo , Brukskonto Startsaldo , Liv Johnsen 700,00 700, , Fra kassen 3.150, , , Kassen tømt 1.436, , , Kopi kontoutskrifter 20,00-20, , Osterøy aktiv 600,00-600, , Osterøy aktiv 1.000, , , Osterøy aktiv 800,00-800, , Brevgiro 22,50-22, , Hallgrim STorbekkrønning 200,00 200, , Anine Vevle 100,00 100, , Osterøy aktiv 800,00-800, , Tore Magne Vevle 400,00 400, , Gebyr 7,50-7, , Gebyr 6,00-6, , Julie Anna Normann 700,00 700, , Anders Mjøs 350,00 350, , Kassen tømt Anders Mjøs 1.360, , , Svein Åge Hauge 200,00 200, , A Rongved 250,00 250, , H Stokstad 2 capser 200,00 200, , H Stokstad 2capser 200,00-200, , H Stokstad 2capser 200,00 200, , Anine Vevle 100,00 100, , Anine Vevle 1 caps 100,00-100, , Anine Vevle 1 caps 100,00 100, , Kassen tømt H Stokstad 600,00 600, , Jørn Brudvik 100,00 100, , Steinar Daltveit 350,00 350, , Osterøy aktiv 900,00-900, , Utgifter HS 656,00-656, , Capser innkjøpt 2.662, , , Utegruppen AS 6.700, , , Gebyr 6,00-6, , Gebyr 30,00-30, , S-00 8kl 1.800, , , S-00 8kl 1.800, , , S-00 8kl (sterk og klar) 1.800, , , Osterøy aktiv 300,00-300, , Gebyr 7,50-7, , Norsk tipping 1.350, , , Norsk tipping 821,25 821, , Kassen tømt HS 422,00 422, , Webside 243,75-243, ,70 221

3 Dato : Side Hallleige 340,00 340, , Kassen tømt 550,00 550, , Gebyr 6,00-6, , Gebyr 7,50-7, , Tore M Vevle 200,00 200, , Kassen tømt HS 1.200, , , Mats Elvik 200,00 200, , Vegard Martinsen 50,00 50, , Norges idrettsforbund 6.064, , , Osterøy aktiv 800,00-800, , Bjarte Bjørsvik 50,00 50, , Svein I Dale 700,00 700, , Øyvind Litland 200,00 200, , Helge Clausen 50,00 50, , Thoralf Solberg 200,00 200, , Kassen tømt 440,00 440, , Kassen tømt 300,00 300, , Beate Birkeland 100,00 100, , Birte Evensen 50,00 50, , Norsk klatreforbund , , , Norsk klatreforbund , , , John Solberg 100,00 100, , Torbjørn Hetlevik 50,00 50, , Leif Harald Kallekleiv 200,00 200, , Beate Reigstad Hegg-Lunde 200,00 200, , Osterøy aktiv 100,00 100, , Gebyr 7,50-7, , Gebyr 6,00-6, , Kreditrenter 31,00 31, , Gebyr 6,00-6, , Bevegelser , , , , Sluttsaldo , Kapitalkonto Startsaldo , Avsluttet konto 1.539, , , Årsoppgjørdisposisjoner 8.339, , , Årsoppgjørsdisposisjoner 8.339, , , Bevegelser , , , , Sluttsaldo , Årsoverskudd Årsoppgjørdisposisjoner 8.339, , , Årsoppgjørsdisposisjoner 8.339, ,30-0, Bevegelser , , , , Sluttsaldo 0, Salg T-skjorter o.l.

4 Dato : Side H Stokstad 2capser 200,00-200,00-200, Anine Vevle 1 caps 100,00-100,00-300, Bevegelser ,00-300, Sluttsaldo 300, Tilskudd fra Idrettskrets S-00 8kl 1.800, , , S-00 8kl 1.800, ,00 0, Norges idrettsforbund 6.064, , , Bevegelser , , , , Sluttsaldo 6.064, Kurs S-00 8kl (sterk og klar) 1.800, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 1.800, Medlemskontingent Liv Johnsen 200,00-200,00-200, Hallgrim Storbekkrønning 200,00-200,00-400, Anine Vevle 100,00-100,00-500, Tore Magne Vevle 400,00-400,00-900, Julie Anna Normann 200,00-200, , Anders Mjøs 100,00-100, , Svein Åge Hauge 200,00-200, , Anine Vevle 100,00-100, , Anine Vevle 1 caps 100,00 100, , Jørn Brudvik 100,00-100, , Steinar Daltveit 100,00-100, , Tore M Vevle 200,00-200, , Mats Elvik 200,00-200, , Vegard Martinsen 50,00-50, , Bjarte Bjørsvik 50,00-50, , Svein I Dale 200,00-200, , Øyvind Litland 200,00-200, , Helge Clausen 50,00-50, , Thoralf Solberg 200,00-200, , Beate Birkeland 100,00-100, , Birte Evensen 50,00-50, , John Solberg 100,00-100, , Torbjørn Hetlevik 50,00-50, , Leif Harald Kallekleiv 200,00-200, , Beate Reigstad Hegg-Lunde 200,00-200, , Bevegelser ,00 100, , , Sluttsaldo 3.450, Norsk Tipping

5 Dato : Side Norsk tipping 1.350, , , Norsk tipping 821,25-821, , Bevegelser , , Sluttsaldo 2.171, Treningsavgift Liv Johnsen 500,00-500,00-500, Fra kassen 3.150, , , Kassen tømt 1.436, , , Julie Anna Normann 500,00-500, , Anders Mjøs 250,00-250, , Kassen tømt Anders Mjøs 1.360, , , A Rongved 250,00-250, , Kassen tømt H Stokstad 600,00-600, , Steinar Daltveit 250,00-250, , Kassen tømt HS 422,00-422, , Hallleige 340,00-340, , Kassen tømt 550,00-550, , Kassen tømt HS 1.200, , , Svein I Dale 500,00-500, , Kassen tømt 440,00-440, , Kassen tømt 300,00-300, , Bevegelser , , Sluttsaldo , Andre inntekter H Stokstad 2 capser 200,00-200,00-200, H Stokstad 2capser 200,00 200,00 0, Osterøy aktiv 100,00-100,00-100, Bevegelser ,00 200,00 300,00-300, Sluttsaldo 100, Lokaler, leie og drift Osterøy aktiv 600,00 600,00 600, Osterøy aktiv 1.000, , , Osterøy aktiv 800,00 800, , Osterøy aktiv 800,00 800, , Osterøy aktiv 900,00 900, , Osterøy aktiv 300,00 300, , Osterøy aktiv 800,00 800, , Bevegelser , , Sluttsaldo 5.200, Klatrevegger inne

6 Dato : Side Utgifter HS 656,00 656,00 656, Utegruppen AS 6.700, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 7.356, Kontorkostnad Webside 243,75 243,75 243, Bevegelser ,75 243, Sluttsaldo 243, Bankgebyrer Kopi kontoutskrifter 20,00 20,00 20, Brevgiro 22,50 22,50 42, Gebyr 7,50 7,50 50, Gebyr 6,00 6,00 56, Gebyr 6,00 6,00 62, Gebyr 30,00 30,00 92, Gebyr 7,50 7,50 99, Gebyr 6,00 6,00 105, Gebyr 7,50 7,50 113, Gebyr 7,50 7,50 120, Gebyr 6,00 6,00 126, Gebyr 6,00 6,00 132, Bevegelser ,50 132, Sluttsaldo 132, Tskjorter ol Capser innkjøpt 2.662, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 2.662, Annet Fra O.klatreklubb 1.539, , , Feilført 1.539, ,93 0, Bevegelser , , , , Sluttsaldo 0, Tilskudd særforbund Norsk klatreforbund , , , Norsk klatreforbund , , , Bevegelser , , Sluttsaldo 2.000,00

7 Dato : Side Renteinntekter Kreditrenter 31,00-31,00-31, Kreditrenter h.rente 1.170, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 1.201,00-

8 Osterøy klatreklubb REGNSKAP 25. jan :46 Dato : Side Bevegelse Saldo Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Eiendeler 1920 Høgrente , , Brukskonto , ,70 * Sum eiendeler , ,63 2 Gjeld og egenkapital 2050 Kapitalkonto 1.539, , Årsoverskudd 0,00 0, Årsunderskudd 0,00 0,00 * Sum Gjeld og egenkapital 1.539, ,33 3 Inntekter 3110 Salg T-skjorter o.l. 300,00 300, Sponsor, annonser 0,00 0, Kommunale tilskudd 0,00 0, Tilskudd fra Idrettskrets 6.064, , Kurs 1.800, , Medlemskontingent 3.450, , Norsk Tipping 2.171, , Treningsavgift , , Andre inntekter 100,00 100,00 * Sum inntekter , ,05 4 Varekostnad 4200 Innkjøp av varer 0,00 0,00 * Sum stevne/aktivitetsutg. 0,00 0,00 6 Klatrevegger og lokale Utgifter 6300 Lokaler, leie og drift 5.200, , Klatrevegger inne 7.356, , Klatrevegger ute 0,00 0, Kontorkostnad 243,75 243, Bankgebyrer 132,50 132, Porto 0,00 0, Sponsor - reklame 0,00 0, Tskjorter ol , , Annet 0,00 0, Tilskudd særforbund 2.000, ,00 * Sum annen driftskostnad , ,75 * Sum driftsutgifter , ,75 * Driftsresultat 8.339, ,30 8 Finans/årsoppgjør 8040 Renteinntekter 1.201, , Renteutgifter 0,00 0, Ekstraordinære inntekter 0,00 0, Ekstraordinære utgifter 0,00 0,00 * Sum finans 1.201, ,00 * Års over/underskudd 9.540, , Noter: Pga manglende bilag er regnskapet ført etter kontoutskrift fra banken Utegruppen er innkjøp av tau og seler Brukskonto er avsluttet. 1539,93 er overført til høgrentekonto. Egenkapital er 2050 Kapitalkonto + Årsoverskudd = sum eiendeler ( ,63) Dette lot seg ikke gjøre i regnskapsprogrammet. Endel medlemsavgifter er tatt inn kontant og ført inn under treningsavgifter. Haus Helge Stokstad Leder Remi Småland Kasserer Håkon Åsheim Revisor

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7

Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7 Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7 Konto Dato Bilag nr. ID Tekst Kasse Debet Kredit Utestående fordr. MW WW TG KM KVM EA JA IO 01-01 Utestående ved årets start 26783.00 2733.00 9930.00 0.00

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19:00 i Kapp Wijk, UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer