Hordaland og Akershus på veksttoppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland og Akershus på veksttoppen"

Transkript

1 Nr. 1/ 2005 Hordaland og Akershus på veksttoppen Frogn (Ak) 2,5 Ullensaker (Ak) 4,0 Fjell (Ho) 2,1 Nannestad (Ak) 2,5 Førde (SF) 2,1 Askøy (Ho) 2,2 Gjesdal (Ro) 2,1 Gjerdrum (Ak) 2,1 Hemsedal (Bu) 2,0 Nes (Ak) 2,1 Rennesøy (Ro) 2,0 Fjell (Ho) 2,0 Gjerdrum (Ak) 1,9 Vestby (Ak) 1,9 Sola (Ro) 1,9 Øygarden (Ho) 1,9 Sandnes (Ro) 1,8 Meland (Ho) 1,8 Bykle (AA) 1,8 Skedsmo (Ak) 1,7 Kjelde: SSB Statistikkbanken. Fjell har i mange år vore mellom dei raskast veksande kommunane i fylket og i landet var det den kommunen som voks nest raskast i landet. I perioden har Askøy hatt den tredje største veksten i landet, med Fjell på sjetteplass. Tabellen viser prosentvis vekst per år i dei mestveksande kommunane i landet Kommunesamanslåingar i perioden er haldne utanfor. Lista over dei ti mestveksande kommunane i landet på nittitalet inneheld kommunar frå 6 forskjellige fylke, mellom dei fire rogalandskommunar og Fjell i Hordaland. Den tilsvarande lista for består derimot kun av hordalands- og akershus- kommunar. Sjå også s. 4 og 5.

2 INNHALD: Folketalsutviklinga i kommunane 3 Årleg vekst i folketalet i utvalde kommunar i Bergensregionen 4 Vekst per år i dei mestveksande kommunane i Bergensregionen 4 Kommunane i Norge med størst vekst og nedgang i folketalet i Folketalet etter alder, totale tal 5 Folketalet etter alder, prosent 6 Menn og kvinner år 7 Framskrive folketal 8 Folketal og innvandring 9 Befolkningsprofil i europeiske regionar 10 Pendling 11 Reiseliv hotellovernattingar sommaren Utanlandske turistar forbruk 14 Kjelder og meir informasjon 15 Side: HORDALAND I TAL Hordaland i tal inneheld statistikk om den regionale utviklinga i Hordaland. Publikasjonen kjem ut to gongar i året vår og haust. Tema i første nummer er befolkningsutvikling. I det andre nummeret vert det sett fokus på næring. Mesteparten av tala er henta fra Statistisk sentralbyrå, I kvart nummer vil du også finne annan aktuell statistikk som er tilgjengeleg på utgjevingstidspunktet. Hordaland i tal er utarbeidd av arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) i Hordaland fylkeskommune. Publikasjonen finst også på AUD sine nettsider, 2

3 Folketalsutviklinga i kommunane Vekst i Bergensregionen, nedgang i Hardanger Endring % % Tal % Etne ,0-0, ,3 Sveio ,9 1, ,3 Bømlo ,6 0,8 15 0,1 Stord ,5 2, ,7 Fitjar ,8-3, ,5 Tysnes ,5-0,6 13 0,5 Kvinnherad ,6-0, ,3 Sunnhordland ,0 0,6 60 0,1 Jondal ,1-6,3 5 0,5 Odda ,8-4, ,2 Ullensvang ,7-1,3 4 0,1 Eidfjord ,1-11,9-2 -0,2 Ulvik ,4-4, ,0 Granvin ,8-3, ,3 Voss ,2 0,9 79 0,6 Kvam ,1-3, ,7 Hardanger og Voss ,1-2, ,2 Fusa ,2 0, ,5 Samnanger ,4 1,8-9 -0,4 Os ,2 7, ,0 Austevoll ,9 1, ,8 Bjørnefjorden ,8 4, ,9 Bergen ,3 4, ,7 Askøy ,9 11, ,3 Bergen og Askøy ,1 4, ,9 Sund ,7 7, ,9 Fjell ,4 10, ,2 Øygarden ,7 9,7 44 1,1 Øygarden og Sotra ,9 9, ,0 Vaksdal ,2-0, ,5 Modalen ,1 2,0-5 -1,4 Osterøy ,1 2,9 33 0,5 Osterfjorden ,7 1,5 9 0,1 Meland ,1 9,5 94 1,6 Radøy ,5 1, ,5 Lindås ,3 4, ,3 Austrheim ,8 0,0-6 -0,2 Fedje ,6-3,1 2 0,3 Masfjorden ,2-4, ,1 Nordhordland ,4 3, ,8 Hordaland ,4 3, ,7 Landet ,8 2, ,6 Hdl i % av landet 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 Bergen i % av Hdl 52,2 52,9 53,1 53,3 53,4 I 1995 vart eit område med 228 innbyggjarar overført frå Fitjar til Bømlo. Endringstala er korrigert for dette. Kjelde: SSB Statistikkbanken Bergen, dei fleste tilgrensande kommunane og Stord har hatt ein tosifra vekst i folketalet dei siste 15 åra. Masfjorden, Jondal og alle dei tre kommunane i Indre Hardanger har hatt ein nedgang på meir enn 10 % i den same tidsromet. 3

4 Årleg vekst i folketalet i utvalde kommunar i Bergensregionen Kan betre kommunikasjonar påverke folketalsutviklinga? Bergen 0,7 1,3 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,8 1,0 0,6 1,0 0,9 0,9 0,7 Os 1,4 1,2 0,5 0,3 0,6 1,3 0,6 1,4 1,4 1,0 0,5 0,9 1,6 2,0 2,0 Sund -0,3-0,4 1,1 1,4 0,5 0,6 0,5-0,7 0,0 1,0 0,5 1,3 1,8 1,7 1,9 Fjell 1,5 1,8 1,2 2,9 3,2 2,6 2,4 1,7 1,9 2,1 2,0 2,1 1,9 1,7 2,2 Askøy -0,3-0,4-0,1 0,2 0,6 1,2 1,1 0,8 1,3 1,3 1,9 2,4 2,2 2,4 2,3 Meland 2,3 0,3 0,9 2,2 0,5 2,9 1,8 2,3 1,6 1,9 2,8 1,4 2,3 1,1 1,6 Øygarden -0,9 1,1 2,8 4,4 0,6 2,1 0,7 1,3 1,1 0,7 2,3 2,2 2,4 1,4 1,1 Lindås 0,1 0,4 0,8 1,0 0,6 1,4 0,2 0,1 0,8-0,2 0,5 0,5 0,9 1,2 1,3 8 kommunar 0,7 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 1,0 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1 Kjelde: SSB Statistikkbanken Askøybrua vart åpna i 1992, Nordhordlandsbrua i desember Etter at Askøy hadde nedgang i folketalet dei tre første åra av nittitalet, kom kommunen på plussida straks brua åpna, og sidan har veksten auka jamt. For Nordhordland er bildet mindre eintydig. Meland hadde høg vekst også før Nordhordlandsbrua åpna, og veksten i åra etterpå har vore varierande, men stort sett høgare enn før Lindås fekk ikkje nokon vesentleg auke i veksten før 10 år etter at brua kom. Vekst per år (%) i dei mestveksande kommunane i Bergensregionen Bergensregionen: Størst vekst i Fjell på nittitalet, i Askøy etter Bergen ,8 0,8 0,8 Os ,0 1,4 1,1 Sund ,4 1,4 0,7 Fjell ,1 2,0 2,1 Askøy ,6 2,2 1,1 Meland ,7 1,8 1,7 Øygarden ,4 1,9 1,6 Lindås ,5 0,9 0,6 8 kommunar ,9 1,1 0,9 Kjelde: SSB Statistikkbanken. Gj. sn per år Fjell hadde den største prosentvise veksten i Bergensregionen og i Hordaland fram til 2001, då Askøy overtok som største vekstkommune i fylket. 4

5 Kommunane i Norge med størst vekst og nedgang i folketalet i 2004 Askøy på fjerdeplass Askøy og Fjell ligg på fjerde og femte plass på befolkningsvekst-lista for 2004, med Os på sjuande. Odda (-1,2 %), Granvin (-1,3%) og Modalen (-1,4%) hadde den dårlegaste folketalsutviklinga i Hordaland, men utviklinga i desse kommunane var på langt nær så dårleg som i kommunane aller nederst på lista. Den sterke veksten i Stordal skuldast nettoinnflytting frå utlandet. Mange av desse innflyttarane er nederlendarar som er rekruttert til kommunen gjennom Placementprosjektet. Kjelde: SSB Statistikkbanken; Møre og Romsdal fylkeskommune Folketalet etter alder, totale tal Relativt ung befolkning i Hordaland % vekst Stordal (MR) 4,2 Ullensaker (Ak) 3,2 Forsand Ro) 3,1 Askøy (Ho) 2,3 Fjell (Ho) 2,2 Hvaler (Øs) 2,1 Os (Ho) 2,0 Gjerdrum (Ak) 2,0 Time (Ro) 2,0 Nannestad (Ak) 2,0 Fosnes (NT) -4,1 Hasvik (Fi) -4,2 Leka (NT) -4,2 Båtsfjord (Fi) -4,6 Torsken (Tr) -5,0 Aldersgrupper år 6-12 år år år år år 80+ år Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Bergen Askøy Sund Fjell Øygarden Vaksdal Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Hordaland Bg. i % av Hdl 52,0 49,8 49,7 48,6 54,8 54,3 51,6 Landet Hdl i % av landet 10,3 9,7 10,1 10,1 9,6 9,4 9,7 53,4 % av befolkninga i Hordaland bur Bergen, medan folketalet i Hordaland utgjer 9,7 % av folketalet i Norge. Bergen har ein noko høgare andel av befolkninga i yrkesaktiv alder (20-66 år) og også av yngre pensjonistar. Hordaland har ein større del av befolkninga i dei yngre aldersgruppene enn kva som er tilfelle på landsbasis. Kjelde: SSB Statistikkbanken 5

6 Folketalet etter alder, prosent Kvar tredje innbyggjar i Fjell er under 20 år Aldersgrupper år 6-12 år år år år år 80+ år Etne 8,0 8,9 4,6 5,7 56,7 9,3 6,7 Sveio 7,8 11,1 5,1 6,0 58,3 7,2 4,5 Bømlo 8,9 11,2 4,8 6,4 56,2 7,7 4,8 Stord 8,4 11,3 4,8 6,0 59,1 7,1 3,2 Fitjar 9,1 10,8 4,4 6,0 57,4 7,8 4,5 Tysnes 6,5 9,6 4,3 6,1 54,1 11,1 8,2 Kvinnherad 7,7 10,1 4,3 5,6 58,0 9,0 5,3 Sunnhordland 8,2 10,7 4,7 6,0 57,7 8,1 4,7 Jondal 6,0 9,8 3,2 4,6 56,3 10,9 9,1 Odda 6,5 9,0 3,9 4,6 57,0 11,6 7,4 Ullensvang 6,9 8,9 4,0 4,8 57,5 9,7 8,3 Eidfjord 4,8 8,2 5,7 7,0 57,3 10,6 6,3 Ulvik 7,0 9,7 4,6 5,2 55,4 10,0 8,2 Granvin 5,9 8,6 5,0 6,1 55,9 9,3 9,3 Voss 7,3 9,1 4,1 5,5 56,6 10,9 6,5 Kvam 6,9 9,6 4,6 5,7 56,3 9,9 6,9 Hardanger og Voss 6,9 9,2 4,2 5,3 56,6 10,6 7,1 Fusa 8,3 10,0 4,2 5,6 55,4 10,2 6,4 Samnanger 6,2 8,8 4,4 5,7 59,7 8,8 6,4 Os 8,6 10,5 5,1 5,7 60,1 6,7 3,4 Austevoll 9,2 10,5 5,2 6,2 56,4 8,1 4,5 Bjørnefjorden 8,4 10,2 4,9 5,7 58,7 7,7 4,3 Bergen 7,8 9,1 4,0 4,6 61,7 8,3 4,5 Askøy 9,7 11,0 3,9 5,1 60,4 6,7 3,2 Bergen og Askøy 8,0 9,3 4,0 4,7 61,6 8,2 4,4 Sund 8,2 10,0 4,7 6,2 60,8 6,4 3,8 Fjell 9,8 12,6 5,2 5,4 59,7 4,9 2,4 Øygarden 8,6 11,3 5,0 6,2 56,3 7,8 4,9 Øygarden og Sotra 9,3 12,0 5,1 5,6 59,4 5,6 3,0 Vaksdal 6,1 10,0 4,3 4,8 54,7 12,5 7,6 Modalen 8,6 10,5 3,6 9,1 53,7 9,1 5,3 Osterøy 8,0 10,8 5,0 6,0 56,3 8,2 5,8 Osterfjorden 7,3 10,5 4,7 5,7 55,6 9,8 6,4 Meland 9,0 12,0 5,0 5,9 58,6 6,1 3,4 Radøy 7,7 9,9 4,5 5,6 57,4 8,4 6,5 Lindås 8,3 10,2 4,3 5,3 60,2 7,0 4,5 Austrheim 7,5 9,0 4,9 5,5 60,2 8,0 4,8 Fedje 7,3 9,2 4,2 6,2 52,3 13,5 7,3 Masfjorden 5,9 9,7 4,9 6,4 54,8 10,9 7,3 Nordhordland 8,1 10,4 4,6 5,6 58,9 7,5 4,9 Hordaland 8,0 9,8 4,3 5,1 60,1 8,2 4,6 Landet 7,6 9,4 4,1 4,9 60,9 8,5 4,6 Kjelde: SSB Statistikkbanken. Fleire kommunar i Bergensregionen, og særleg Fjell og Meland, har ein høg andel innbyggjar under 20 år og ein låg andel pensjonistar. Relativt flest pensjonistar er det i Fedje, Vaksdal, Jondal og Tysnes, der andelen innbyggjarar over 67 år utgjer rundt 20 %. 6

7 Menn og kvinner år Flest kvinner i Bergensregionen Kvinner per 100 menn Etne 87,6 84,6 86,0 Sveio 80,4 89,6 84,9 Bømlo 86,9 93,1 90,0 Stord 95,0 95,9 95,5 Fitjar 81,7 90,9 85,8 Tysnes 99,3 90,5 94,7 Kvinnherad 91,3 95,9 93,7 Sunnhordland 90,0 93,5 91,8 Jondal 87,5 93,2 90,2 Odda 93,1 90,6 91,7 Ullensvang 84,7 88,8 86,9 Eidfjord 85,4 109,1 98,1 Ulvik 92,0 87,5 89,2 Granvin 91,5 92,5 92,0 Voss 97,6 92,6 94,9 Kvam 86,7 100,6 93,5 Hardanger og Voss 91,9 93,7 92,9 Fusa 94,2 97,4 96,0 Samnanger 101,4 74,7 88,1 Os 98,5 94,1 96,1 Austevoll 85,6 96,4 91,0 Bjørnefjorden 95,8 93,3 94,5 Bergen 98,4 95,9 97,0 Askøy 103,0 94,8 98,2 Bergen og Askøy 98,7 95,8 97,1 Sund 86,7 94,1 90,5 Fjell 101,0 102,1 101,6 Øygarden 96,5 108,1 102,7 Øygarden og Sotra 97,4 101,3 99,6 Vaksdal 92,2 103,0 97,6 Modalen 95,2 104,5 100,0 Osterøy 90,1 88,0 88,9 Osterfjorden 90,9 93,1 92,1 Meland 110,5 94,7 100,9 Radøy 92,2 97,1 94,8 Lindås 99,2 94,7 96,9 Austrheim 90,7 84,8 87,8 Fedje 106,5 90,0 97,2 Masfjorden 83,3 97,8 90,7 Nordhordland 98,5 94,4 96,3 Hordaland 96,8 95,5 96,1 Landet 97,9 96,9 97,3 Det vert født litt fleire gutar enn jenter, men på grunn av høgare dødelegheit for gutar/ menn reduserast overskotet med aukande alder. Frå årsalderen er det fleire kvinner i dei fleste befolknings-grupper. Dødelegheita er høgare for menn i alle aldersgrupper, men forskjellen er minst i dei yngste og dei eldste aldersgruppene. Størst forskjell i dødelegheita er det i års alderen, der dødelegheita for menn er rundt tre gongar så høg som for kvinner. I aldersgruppa vil det normalt vere eit overskot av menn, men på grunn av stor flytteaktivitet vil det likevel kunne vere kvinneoverskot i nokre regionar. Tabellen viser forholdet mellom andel kvinner og andel menn i dei aldersgruppene som flyttar mest, og der fordelinga mellom kvinner og menn dermed kan avvike ein del frå gjennomsnittet på kommunenivå. Kjelde: SSB Statistikkbanken I aldersgruppa år er kvinneandelen jamt over høgast i Bergen og i nokre av dei næraste omlandskommunane. I aldersgruppa år er kvinneandelen høgast i nokre kommunar rundt Bergen, medan den i Bergen er berre så vidt over fylkesgjennomsnittet. I Bergen og Askøy, Øygarden og Sotra og Nordhordland er andelen kvinner år høgare enn fylkesgjennomsnittet, medan den i resten av fylket er lågare. 7

8 Framskrive folketal Fleire i tjueåra og fleire eldre i 2020 Figuren illustrerer forventa befolkningsstruktur i Hordaland i 2020 samanlikna med faktisk struktur i Kjelde: SSB Statistikkbanken. I følge folketalsframskrivinga kan folketalet i Hordaland ventast å vere om lag i Dette tilsvarer ein auke på personar (ca. 0,5 %) per år. Talet på innbyggjarar i aldersgruppa år ventast å stige fram mot 2020, men det vil også verte fleire innbyggjarar i aldersguppa år. Talet på innbyggjarar i 30- åra og under 15 år ventast derimot å gå noko ned. Den store auken i talet på personar over 80 år ventast ikkje å kome før etter Framskrivingstala er henta frå Statistisk sentralbyrå si folketalsframskriving frå 2002, alternativ MMMM. Det er venta at SSB vil legge fram nye folketalsframskrivingar hausten

9 Folketal og innvandring Størst andel innvandrarar i Bergen og Odda Innv. Vestleg bakgrunn Ikkje-vestleg bakgrunn 2005 i alt I alt % kvinner % av totalbef. I alt % kvinner % av totalbef. Etne ,6 1, ,0 2,2 Sveio ,0 1, ,6 2,1 Bømlo ,9 1, ,7 2,1 Stord ,8 1, ,4 2,9 Fitjar ,1 0, ,9 0,8 Tysnes ,7 1, ,7 1,6 Kvinnherad ,5 0, ,3 1,8 Jondal ,3 1,1 0 0,0 Odda ,0 1, ,5 3,1 Ullensvang ,3 1, ,8 2,3 Eidfjord ,2 1, ,0 0,9 Ulvik ,5 3, ,3 3,0 Granvin ,5 1, ,3 1,5 Voss ,6 1, ,3 2,0 Kvam ,0 1, ,9 2,3 Fusa ,2 0, ,5 1,1 Samnanger ,7 0, ,2 2,9 Os ,4 1, ,9 2,8 Austevoll ,5 1, ,9 1,9 Bergen ,5 2, ,7 5,6 Askøy ,1 1, ,9 1,8 Sund ,3 1, ,9 3,3 Fjell ,0 1, ,0 2,7 Øygarden ,5 0, ,5 2,4 Vaksdal ,4 0, ,5 1,5 Modalen 6 3 0,0 0, ,0 0,8 Osterøy ,1 0, ,1 1,4 Meland ,0 1, ,7 1,3 Radøy ,1 0, ,7 1,3 Lindås ,1 0, ,1 1,5 Austrheim ,4 0, ,2 1,5 Fedje ,0 1, ,0 0,6 Masfjorden ,8 1,1 8 62,5 0,5 Hordaland ,4 1, ,3 4,0 Bergen i % av Hdl 73,0 67,2 75,3 Landet ,5 2, ,8 5,8 Hdl i % av landet 6,8 7,1 6,7 Av personvernomsyn har SSB sett alle 1-tal til 0 og alle 2-tal til 3. Dette kan ha påverka tala for Eidfjord, Jondal, Modalen, Fedje og Masfjorden. Kjelde: SSB Statistikkbanken 5,6 % av befolkninga i Bergen er innvandrarar med ikkje- vestleg bakgrunn. Også i Odda, Ulvik og fleire kommunar i rundt Bergen er tilsvarande andel relativt høg. Ulvik har ein særleg stor andel innvandrar med vestleg bakgrunn. Særleg dei ikkje-vestlege innvandrarane er konsentrert til Bergen. I Hordaland utgjer begge hovudgruppene av innvandrarar ein lågare andel av befolkninga enn på landsbasis. Innvandrarbefolkninga: Personar som verken har foreldre eller besteforeldre som er fødde i Norge. Vestlege land: Norden, Vest-Europa (unnateke Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania. Ikkje-vestlege land: Aust-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. 9

10 Befolkningsprofil i europeiske regionar Gunstig demografisk situasjon på Vestlandet Kartet nyttar det regionale nivået NUTS2, der Norge er delt inn i Agder og Rogaland, Vestlandet (Hordaland Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ) o.s.v. Kjelde: ESPON Dei områda som er klassifisert som above average (raud farge) på kartet er demografisk sett i ein relativt gunstig situasjon, medan dei som er klassifisert som below average står framfor store utfordringar når det gjeld folketal og befolkningsstruktur. Berre Irland, Nederland, Luxembourg og sentrale deler av England har eit like gunstig demografisk utgangspunkt som Norge. I store deler av austog sør- Europa kan dei demografiske utfordringane kome til å bli store dei næraste tiåra. Kartet viser grad av demografiske utfordringar i europeiske regionar ut frå befolkningsprofilen, som er sett saman av fire faktorar: - Befolkningstettleik - Andel eldre over 65 år. - Reproduksjonspotensiale ( åringar i 2020/ åringar i 2000) - Befolkningsvekst

11 Pendling Tabellen på denne og neste side viser pendlingstal for kommunane i Hordaland og dei kommunane i nabofylka som har vesentleg pendling til/ frå Hordaland. I tillegg finst det pendling til/ frå Oslo, Stavanger og Nordsjøen, som er inkludert i talet for Heile landet og Landet elles. Pendling til/ frå utlandet er ikkje med i tabellen. Tal per 4. kvartal. Kjelde: PANDA/ SSB Arbeidsstad Bustad Hauges. Tysvær Vindafj. Ølen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnh. Jondal Odda Ullensv. Eidfj. Ulvik Granv. Voss Kvam Haugesund Tysvær Vindafjord Ølen Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje 2 M asfjorden Gulen Høyanger Vik 1 5 Aurland Hordaland Heile landet Landet elles

12 2003 Arbeidsstad Horda- Heile Landet Bustad Bergen Fusa Samn. Os Austev. Sund Fjell Askøy Vaks. M od. Oster. M el. Øyg. Radøy Lind. Austrh. Fedje M asfj. Gulen Høyan. Vik Aurl. land+ landet elles Hauges Tysvær Vindafj Ølen Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnh Jondal Odda Ullensv Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samn Os Austev Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrh Fedje Masfj Gulen Høyanger Vik Aurland Hordal H. landet Landet el

13 Reiseliv hotellovernattingar sommaren 2004 Flest tyskarar på hotell i Hordaland Bg i % av Hordaland, endr. i % Hordaland Bergen Hordaland Norge ,4 6,0 10,7 Utlandet ialt ,5-7,0 5,0 Sverige ,6-20,0 2,0 Danmark ,6-34,0 0,5 Finland ,5-36,0-44,9 Storbritannia ,0 23,0 8,8 Nederland ,7 14,0 14,8 Tyskland ,4-9,0 2,0 Frankrike ,7-27,0 4,0 Spania ,1 15,0-25,8 Sveits ,1-3,0-2,2 Italia ,2-4,0-9,0 USA ,1-29,0 4,0 Japan ,9-31,0 12,7 I alt ,2-1,0 7,4 Kjelde: Statistikknett Reiseliv Hordaland; SSB. Dei viktigaste utanlandske nasjonalitetane på hotella i Hordaland sommarsesongen 2004 var Tyskland, Storbritannia, USA og Spania. Til Bergen kom det likevel fleire japanarar enn spanjolar. Det er amerikanarar og sveitserar som i størst grad held seg i Bergen når dei besøker Hordaland. Nederlenderar og britar kjem i minst grad innom Bergen. Tabellen viser talet på hotellovernattingar i Hordaland/ Bergen sommaren 2004, etter nasjonalitet. Hotellovernattingar kan omfatte overnattingar til både forretningsreiser og til ferie- og fritidsføremål. I sommarsesongen betyr ferie- og fritidstrafikken relativt mykje gjekk talet på utanlandske hotellovernattingar ned for alle dei større nasjonalitetane unnateke Storbritannia, Spania og Nederland. Likevel gjekk talet på spanske overnattingar kraftig ned frå 2003 til Auken i talet på spanske overnattingar var på 41 %, som tilsvarer ein årleg auke på personar. Sommarsesongen 2004 hadde Hordaland overnattingar på campingplassar og hyttegrender. Utlendingar sto for nesten 60 % av dette. Tyskarar, nederlenderar og austerrikarar foretrekker campingferie i Norge. Alle andre nasjonalitetar overnattar mest på hotell. Det var særleg auke i talet på Cruisetrafikken aukar kvart år; 1,2 mill. dagsbesøk i Viktigaste besøkande frå Japan, Storbritannia, passasjernasjonalitetar: Storbritannia, Tyskland, USA. Nederland og USA som bidrog til auken i utanlandske hotellovernattingar i Hordaland frå 2003 til

14 Utanlandske turistar - forbruk Japanske turistar legg igjen mest pengar i Norge Japan USA Italia Spania Sveits/Østerrike Storbritannia Frankrike Øvrige land I alt Finland Tyskland Nederland Danmark Sverige Forbruk totalt (førehandsbetalt + betalt i Norge) Forbruk i Norge NOK per person Kjelde: Innovasjon Norge: Markedsdata/ TØI. Japanarane er den gruppa som i særklasse legg igjen mest pengar i Norge når ein tek med førehandsbetalte utgifter (til reisebyrå), medan italienarane brukar mest pengar medan dei er i Norge. Figuren viser gjennomsnittleg forbruk mellom turistar frå ulike land Tala seier også noko om i kva grad turistar frå ulike land førehandsbetaler (-bestiller) opphaldet i Norge. Gjester frå nærliggande land kjem i større grad til Norge på eiga hand, og ofte med eigen bil, medan gjester frå andre verdsdelar i større grad kjem som del av ei gruppe som reiser rundt etter eit fastlagt program. 14

15 Kjelder og meir informasjon Generelt, alle tema: statbank.ssb.no/statistikkbanken/ (Statistikkbanken) Befolkningsstatistikk: Kvartalsvise befolkningstal) (Befolkningstal for alle kommunar sidan 1951) (Flytting) (Folketalsframskrivingar) (Folke- og bustadteljingane 2001) (Folke- og bustadteljingane 2001, kommunehefte for alle kommunar i Hordaland). Reiselivsstatistikk: ( Satsingsområder Reiseliv Markedsdata og statistikk ) ESPON (European Spatial Planning Observation Network): ESPON Synthesis Report II: In search of territorial potentials Midterm results by spring 2005: I Statistikkbanken kan ein finne oppdaterte tal for sysselsetting, arbeidsplassar og pendling i alle kommunar. Velg "06 Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn, deretter Sysselsetting, hovedtall (registerbasert sysselsettingsstatistikk). Frå dei ulike tabellane her kan ein få fram m.a.: - Sysselsette etter bustad og etter arbeidsstad (arbeidsplassar); ut- og innpendling. - Sysselsette etter bustad og arbeidsstad, sektor og næring. - Pendlestraumar Placement utvikling: Tilflyttingsprosjekt som har bidrege mykje til den positive befolkningsutviklinga i Stordal kommune i Alle tal er per 1. januar, der ikkje anna er opplyst. 15

16 Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juni Trykk: Hordaland fylkeskommune 16

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Nr. 1 / 2007 Forord Hordaland i tal har fått ny utforming! Innhaldet er bygd opp på samme måte som før, men vi håpar at den nye utforminga gjer det lettare for deg som

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2014 Foto på framsida: Eva Mostraum, flickr CC - 17. mai i Bergen. Hordaland i tal Nr. 1-2014 3 Forord Folketalet i Hordaland held fram med å stige. Hordaland

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2 / 2007 Forord Temaet for dette nummeret av Hordaland i tal er næring, innovasjon og kompetanse. Vi presenterer her offentleg tilgjengeleg

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Auka produksjon av nye marine artar i Hordaland

Auka produksjon av nye marine artar i Hordaland Nr. 2/ 2005 Auka produksjon av nye marine artar i Hordaland 2002 2003 2004 Endring Torsk 57 251 207 150 Kveite 17 17 19 2 Andre fiskeslag 95 97 498 403 Kamskjell 1 0 2 1 Østers 1 0 3 2 Blåskjell 169 287

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-2011 Forord Dette nummeret av Hordaland i tal omhandlar temaet folketal og demografi. Fokuset er på utviklinga siste året, men vi prøver også

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Hordaland i tal. Nr. 2 2014. Næring, innovasjon og kompetanse. Foto: Business Region Bergen

Hordaland i tal. Nr. 2 2014. Næring, innovasjon og kompetanse. Foto: Business Region Bergen Hordaland i tal Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2 2014 Foto: Business Region Bergen Hordaland i tal Nr. 2-2014 3 Forord Økonomisk vekst er langt på veg avhengig av innovasjon og kompetanse i alle

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Spørjeundersøking Juni 2010 AUD- rapport nr. 5-2010 Innhald: Samandrag... 3 Bakgrunn... 5 Metode... 5 Val av skule... 7 Informasjon om skulen... 15 Val av

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 20 Hordaland i tal Nr. 1-20 3 Forord Folketalsvekst er i vår del av verden eit teikn på suksess. At folketalet i ein region aukar, viser først og fremst at

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Nr. 2/ 2006 Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Endring 2002 2003 2004 2005 2004-05 2002-05 Bygging av skip og oljeplattformer 6 493 5 983 6 319 6 680 361 187 Sjøtransport 4 102 4 208 4 163

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid HORDALAND FYLKESKOMMUNE REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid Rapporten er utarbeidd i samarbeid med arbeidslaget Lokalsamfunnsutvikling. Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Sårbarheitsindeksen 2009

Sårbarheitsindeksen 2009 Sårbarheitsindeksen 2009 Hordaland September 2009, korrigert mai 2010 AUD- rapport nr. 11-09, 2. versjon SAMANDRAG: Dei mest sårbare bu- og arbeidsmarknadsregionane i fylket: Kvinnherad er i følge resultata

Detaljer

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme Attraktive stader og attraktive regionar Barometer for planlegging Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal telemarksforsking.no Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og

Detaljer

Fjord Norge- prosjektet

Fjord Norge- prosjektet Fjord Norge- prosjektet som del av kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift April 2009 AUD- rapport nr. 3-09 Innleiing Denne rapporten inneheld bakgrunnsmateriale og utfyllande informasjon til omtalen

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-21 Forord Også i 29 har det vore rekordstor vekst i Hordaland. Folketalet har auka med 1,6 %, dvs. om lag 75 fleire hordalendingar. Dette er

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

Fylkesstatistikk 2010

Fylkesstatistikk 2010 1 Demografi 2 Sysselsetting 3 Nyetableringar 4 Arbeidsløyse 5 Statlege arbeidsplassar 6 Landbruk 7 Fiskeri- og havbruk 8 Reiseliv 9 Eksport 10 Pendling 11 Samferdsel 12 Utdanning 13 Personinntekter 14

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Data til Klimaplan for Hordaland

Data til Klimaplan for Hordaland Data til Klimaplan for Hordaland Klimagassutslepp, energibruk, bygningar, avfall Juli 2009 AUD- rapport nr. 8-09 1 Innleiing Denne rapporten inneheld statistikk som er innsamla og bearbeidd som ein del

Detaljer

Utviklingstrekk i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi 2016-2020. AUD-rapport nr. 2-16

Utviklingstrekk i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi 2016-2020. AUD-rapport nr. 2-16 Utviklingstrekk i Hordaland Kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi 216-22 AUD-rapport nr. 2-16 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse: http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2008

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2008 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2-2008 Forord Innovasjon og kompetanse er viktige føresetnader for regional næringsutvikling. FoU-statistikken blir oppdatert annakvart

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Alderspensjonistar som bur i utlandet

Alderspensjonistar som bur i utlandet Alders som bur i utlandet Av: Od d b j ø r n Ha g a Samandrag Talet på alders som bur i utlandet har auka mykje dei siste åra. I 199 var dei færre enn 6, i 27 om lag 27. Talet veks jamt med knapt 1 5 i

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Folketal og demografi

Folketal og demografi Foto: Arne Dag Myking/Kondis HORDALAND I TAL Nr. 1-2017 Folketal og demografi 2 Føreord Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Statistikk er eit viktig verkty for å forstå

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014 Fylkesprognose Sogn og Fjordane 214 www.sfj.no Samandrag Fylkeskommunen har utarbeidd ein prognose over folketal og bustadbehov i Sogn og Fjordane fram til 23. Prognosen viser at det i 23 vil vera 117

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer