Modalen. Liten kommune med stor kraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modalen. Liten kommune med stor kraft"

Transkript

1 Modalen Liten kommune med stor kraft

2 Foto: Margunn Farestveit

3 MODALEN KOMMUNE Modalen kommune Modalen kommune er fjellkommunen med kommunesenteret i fjøresteinane. Modalen er jordbrukskommunen med vegger av granitt og gneis. Modalen er kraftkommunen og IKTkommunen der teknologien skapar moderne arbeidsplassar. Aktivitet finn du i Modalen året rundt anten du søkjer vakre og mektige naturinntrykk eller ynskjer dei gode sosiale og kulturelle opplevingane. Foto: Liv Ekse Dalen er innfallsport til Stølsheimen som opnar for eit aktivt friluftsliv med eit stort nett av turstiar og hytter. Kommunesenteret Mo som ligg ved Mofjorden, er vel verdt ei vitjing. Langs den særmerkte bryggjerekkja med kaipromenade finn du butikk, post, kafé/restaurant, overnatting og aktivitetshuset Bryggjeslottet med basseng, bowling, bibliotek og treningsfasilitetar. Foto: Bjarte Nygard Modalen er perla inst i Osterfjorden ca. 1 time med bil frå Bergen ein liten kommune med stor kraft, som byr på mange og varierte opplevingar. Foto: Liv Ekse

4 Mobryggja Mobryggja er staden for mat- og kunstglede i Modalen ein stad du treff folk over ein kopp kaffi eller kan sitje i fred og nyte utsikten utover Mofjorden over eit godt måltid. Vertskapet Egill og Guđbjørg frå Island har saman skapt ein stad med atmosfære, med høg kvalitet på både mat, overnatting og service. Mobryggja ynskjer både ferie- og konferansegjester velkomne på Mo. Her finst 18 leilegheiter frå m², kvar med eige bad, kjøkkenkrok og TV og med plass til 2 6 personar. 7 av leilegheitene har sjøutsikt. lev livet levande Foto: Roar Christiansen /BT Kontaktinformasjon: Mobryggja AS Mo, 5729 Modalen Tlf. (+47) Foto: Magne Sandnes

5 Mobryggja Foto: Britt Farestveit

6 Fjord Lodge Bed & Breakfast Berre 3 km frå Mo ligg Fjord Lodge vakkert til ved elva på Hugnastad. Huset har lange tradisjonar i dalen og vart opphavleg bygd som skule, men i 2008 kjøpte Janice og familien hennar huset og realiserte draumen om å drive eit pensjonat. Kvart av dei fem flotte familieromma har eige bad og satellitt-tv, og gjestane har tilgang til eit romsleg felleskjøkken og andre fellesområde, blant anna vaskerom og stort uteområde for leik og grilling. Frukostbuffet er inkludert i prisen, og vertskapet tilbyr òg transport internt i dalen. Kontaktinformasjon: Fjord Lodge Bed & Breakfast Hugnastad, 5729 Modalen Tlf. (+47)

7 Bilete frå Fjord Lodge Foto: Britt Farestveit

8 Stølsheimen I Stølsheimen finn du det mangfaldet som vestlandsnaturen har å by på. Her er bratte lier, frodige stølsdalar og snautt høgfjell. Her er fiskerike vatn, rolege vassdrag og fossar som kastar seg ned fjellsidene. Stølsheimen er eit av dei vakraste utferdsområda vi har på Vestlandet, og eit område med lita trengsle sjølv i høgsesongen. Modalen er ein naturleg startstad for turar inn i området. Turane kan du starte frå Mo sentrum eller ved å fylgje ein av anleggsvegane som fleire stader ber heilt til snaufjells. Desse vegane har gjort dei ni hyttene som er eigd av Bergen Turlag, lettare tilgjengelege for fleire, både sommar og vinter. Det er fleire stader korte dagsetappar mellom hyttene i Stølsheimen, og området eignar seg derfor godt for barnefamiliar. Informasjon: Foto: Einar J. Grieg Kart frå Statens kartverk 1216 nr. I, II, III og IV. Turkart Modalen og Stølsheimen, Modalen kommune Startstader: Mo, Hellandsdalen, Steinsland og Stølsvatn-demninga. For transport: Modalen-Eksingedalen Billag, tlf. (+47) , Aktiv i Modalen, tlf. (+47) eller Fjord Lodge, tlf. (+47) Foto: Torill Refsdal Aase, Bergen Turlag For info om hyttene: Sjå Bergen Turlags nettsider:

9 Solrenningen Foto: Vibeke Thorsen

10 Otterstadstølen Foto: Britt Farestveit

11 Aktiv i Modalen stølsutleige og guida turar Ynskjer du ein aktiv ferie? Ynskjer du å ta med deg heim kultur- og naturkunnskap om staden du vitjar? Aktiv i Modalen tilbyr guida turar til nokre av dei vakraste turmåla i regionen, blant anna Otterstadstølen, Hellandsdalen og Solrenningen. Turen inn til Solrenningen kan òg kombinerast med kajakk. Foto: Magne Sandnes Aktiv i Modalen har i tillegg utleige av syklar og kan gi tips til ruter å følgje. Ynskjer du å overnatte komfortabelt med familie eller vener i eit stølshus, kan du leige eit sel på Otterstadstølen. Og liker du sopp, men aldri heilt vågd å plukke dei, kan du blir med på soppkurs i haustmånadene. Kontaktinformasjon: Aktiv i Modalen Mo, 5729 Modalen Frukost på stølen Foto: Liv-Anne AAnesen tlf. (+47)

12 Bryggje slottet Aktivitetshuset Bryggjeslottet ligg fint til ved båthamna på Mo og kan skilta med symjebasseng, sauna, bowlingbane, idrettshall, treningsrom og bibliotek. Bryggjeslottet er også staden for ulike arrangement i Modalen, blant anna kino, konsertar og konferansar, med amfiplass til 230 personar. Anlegget opna i juni 2007 og er eit flott tilbod for fastbuande og tilreisande. Bassenget og bowlingbana har faste opningstider og kan elles leigast på timesbasis. Kva med ein fottur i fjellet, nokre lengder i det varme bassenget, ein tur innom saunaen og avrunding av dagen med eit gourmetmåltid på Mobryggja Restaurant! Kontaktinformasjon: Bryggjeslottet Mo, 5729 Modalen Tlf. (+47)

13 Foto: Magne Sandnes Foto: Britt Farestveit Foto: Britt Farestveit Foto: Roar Christiansen /BT Foto: Roar Christiansen /BT

14 Fiske i Modalselva Foto: Einar J. Grieg Foto: Liv-Anne Aanesen Modalselva er ei god sjøaureelv med fisk på opptil 4 5 kilo. Laks kan du og dra i land her. Den anadrome strekninga er på 6 km og ligg mellom Mo og Hellandsfossen. Elva er open for fiske etter sjøaure og laks mellom 15. juli og 30. september. Ho drar nytte av den kraftige tidevatnstraumen, Mostraumen, ein stad der du også trygt kan prøve deg med stanga i overgangen mellom flo og fjøre. Det er også fleire vatn i kommunen som er rike på aure, og fiskekort kan løysast. Informasjon: Foto: Hallgeir Neset Fiskekort elvefiske: Grunneigarar og Fjord Lodge Bed & Breakfast, tlf. (+47) Fiskekort fiske i vatn: Grunneigarar Aktuell informasjon om utviklinga i elva:

15 Coop Modalen Båthavna Mo handelslag har vore knutepunkt i bygda sidan det vart grunnlagd i Butikken på Mo er ein daglegvarehandel av godt gamalt merke: Her får du mjølk og brød, og treng du gummistøvlar, spikrar, fiskestong eller ny glidelås, finn du det òg i hyllene. Butikken har moderne post- og banktenester og drifter bensin- og dieselpumpene i dalen. Tippekupongen kan du òg levere inn her. Handelslaget har ein filial på Øvre-Helland. Opningstider: Måndag fredag kl Laurdag kl Søndag stengt Foto: Britt Farestveit Gjestehamna på Mo har vore kåra til den tredje beste i Hordaland, og hit kjem båtturistar frå både fjern og nær. Hamna har 72 gjesteplassar med god tilgang på straum og sanitæranlegg. Den kvite sandstranda som ligg like ved, er sommardags ein magnet på born i alle aldrar. Her finn du òg bensin, butikk, post, restaurant, aktivitetshus og leikeplassar i nærleiken. Frå påsken til langt ut på hausten er du garantert i godt selskap dersom du legg turen til Mo. Kontakt: Mobryggja AS, tlf. (+47)

16 Turar i Modalen Modalen er ein turkommune rik på godt merka ferdsle- og stølsvegar. Den gamle hovudferdsleåra går frå Nygard heilt søraust i dalføret og ned til Mo, og strekninga mellom Mo sentrum og Farestveit er ein 2 3-timars tur på fin sti. Bleidalsstølen Foto: Margunn Farestveit Langsetter heile den tronge dalen er det stiar som fører til fjells, anten til dei mange stølane, til nabodalføra eller til vår eigen preikestol ute i fjorden, Slottet. Stiane er fleire stader merka med den nye turskiltstandarden som fortel om kor lang og krevjande turen er, og undervegs visar blå merking i landskapet veg. Slottet sett frå sjøsida Foto: Esben Hesjedal Foto: Ole Kristian Johannessen, Bergen Turlag Slottet Den gigantiske klippeblokken midtveis i Mofjorden står der og lokkar folk til seg. Du kan ta deg heilt opp på godt merka sti frå bilvegen og kjenne på suget i magen når du legg deg langflat og kiker over kanten. Det er om lag 200 meter rett ned i fjorden, og utsynet innover mot Mo og vidare utover Osterfjorden er storslått. Informasjon: Turar i Modalen av Kenneth Monsen.

17 Utsikt over Farestveit Foto: Britt Farestveit

18 Verd å sjå Det er mykje å sjå for deg som vitjar Modalen. Her finn du informasjon om kor du finn dei ulike attraksjonane. Atelier Midtun Arbeidsstad og galleri for biletemaker Jarle Midtun i Mo sentrum. Fleksible opningstider, tlf. (+47) Foto: Tom Imsland Gummiluka Unik teknologi som regulerer vassmengda gjennom demninga ovanfor Hellandsfossen. Laksetrappa Under utbygginga av vassdraget vart det bygd ei 34 meter lang laksetrapp ovanfor Hellandsfossen. Dette er blant dei lengste laksetrappane i landet. Foto: Eilif Stene Mostraumen Mostraumen er ein 400 meter lang tidevatnstraum ved innløpet til Mofjorden. På det grunnaste er ho berre 3,5 meter. Ein vakker straum med eit særeige kulturlandskap og gode fisketilhøve. Mo kyrkje i Mo sentrum Mo er ein gamal kyrkjestad med historie tilbake til 1200-talet. Den noverande kyrkja vart bygd i 1883 og har ei fin samling av gamle kyrkjegjenstandar.

19 Astrids Gartneri På Farestveit, ei vakker jordbruksgrend i dalen, finn du gartneriet som har eit godt utval av blomar, både til utplanting og snitt, grønsaker og busker. Astrid dyrkar sine egne roser i drivhusa på garden. Kontakt Tlf. (+47) Foto: Britt Farestveit Nygard Staden der den store norske diktaren Olav Nygard vaks opp. Den grøne sløyfa Modalen ligg i nedslagsfeltet til reiselivssatsinga Den grøne sløyfa ein destinasjon som omfattar områda i Osterfjord-regionen. Her finn du mange småskala reiselivstilbod innan overnatting, gardsmat, guiding og andre aktivitetsbaserte opplevingar. Foto: Liv Ekse Du kjenner att medlemmene i Den grøne sløyfa på skilta. For meir informasjon, sjå eller spør hos dei Modalen er alle dei som driv med reiseliv, medlemmer av Den grøne sløyfa. Foto: Torill Refsdal Aase, Bergen Turlag

20 Modalsdagane 2009 Foto: Britt Farestveit

21 Det skjer Du kan delta på ei rekkje faste arrangement i Modalen i løpet av året. Modalsdagar Tre sommardagar til ende med marknad, konsertar, utstillingar, god mat, dans og folkeliv i sentrum. Islandske kulturdagar Kunst,kultur og mat frå Island Veteranbåtreff Populært arrangement tidleg på hausten med vitjing av Bruvik, Oster og andre veteranbåtar og -bilar. Dalastemna Familiegudsteneste på fjellovergangen mellom Flatekval og Farestveit. Foto: Torill Refsdal Aase, Bergen Turlag Barna sin dag Mykje moro for dei minste og dei som er litt større. Motbakkeløp - Nedstavatnet opp Løp tidleg på hausten som passer for både dei tøffaste og for born frå skulealder. 250 høgdemeter opp til toppen av Kvernhusfossen. Foto: Britt Farestveit

22 MODALEN KOMMUNE Modalen Kommune Kommuneadministrasjonen Pb Modalen Telefon: Faks: Kommunenr.: 1252 Opningstid: Foto framsida : Margunn Farestveit Foto baksida: Liv Ekse

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 Alle avreisetider er fra Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord i Loen. Rabatter for grupper. ½ dags guide på forespørsel (inntil 5 timar) NOK 3400,- 1 dags guide på forespørsel

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

MANUAL. [Les denne før start]

MANUAL. [Les denne før start] MANUAL [Les denne før start] DETALJERT INNHALD 1 STARTOMRÅDE OG RITTKONTOR I LOM... 4 RITTSEKRETARIATET... 4 2 OM LØYPA OG MATSTASJONANE... 5 OM LØYPA... 5 MATSTASJONANE... 6 3 TRANSPORT (BAGASJE, SYKLAR

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

VAKKER TRENING I NORDFJORD

VAKKER TRENING I NORDFJORD VAKKER TRENING I NORDFJORD Nordfjord Foto: Audun Indrehus Det kommer alltid en utforkjøring etter en motbakke. Slik er det også på Vestlandet. Vi viser deg hvor vakkert det kan bli på din neste ferie.

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Nyestølen 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Smith Foto, Silvano Zeiter Bu sentralt i Myrkdalen Fjellandsby Nyestølen ligg sentralt i Myrkdalen Fjellandsby (tidlegare Voss Fjellandsby).

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Rapport frå studiereisa (stage) til masterstudentane ved Det gastronomiske Universitetet i Italia, 14. 20. september 2008 Referent:

Detaljer

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår,

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår, MED TEMAPARKEN GJENNOM 20 ÅR Vær helsa jubilant! 20 års fartstid har gått so fort, mykje har vore gjort, både smått og stort. Som med det meste, starta også dette i det små, men mange bekkar vert som kjent

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

ARENA. staden for godt treningsutbytte og vellukka arrangement. Tlf. 32 08 10 60 post@alarena.no www.al.no/arena

ARENA. staden for godt treningsutbytte og vellukka arrangement. Tlf. 32 08 10 60 post@alarena.no www.al.no/arena staden for godt treningsutbytte og vellukka arrangement Arrangementskommunen Ål i Hallingdal inviterer idrettsgrupper, lag og klubbar på alle nivå, til å velje Ål som arena for effektiv trening og suksess

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule Gluggen Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Ny førsteklasse på Brakanes skule 100 årsminnet for Hauge Nye elever og lærarar Dette ska du fao 9 & 10 kl på Betel Eg kan Kvitebjørnen Boklansering

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Cairngorm National Park i Skottland

Cairngorm National Park i Skottland Studietur 1-5.september: Cairngorm National Park i Skottland Jostedalsbreen nasjonalparkstyre arbeider med revisjon av forvaltningsplanen for nasjonalparken. I den samanhengen ynskte dei å besøke ein annan

Detaljer

Positivt årsmøte og seminar på Dovre

Positivt årsmøte og seminar på Dovre Seterbruket i dag Denne utgåva av Seterbrukaren blir spreidd i eit større opplag enn vanleg, m.a. med tanke på å verve nye medlemar. I samband med det gir vi her ei lita oversikt over seterdrifta ~ Etter

Detaljer

Ola Tandstad SYKKYLVEN I ELDRE TID. Første bandet av Bygdebok for Sykkylven. 1962 Utgjeve av Sykkylven Sogenemnd

Ola Tandstad SYKKYLVEN I ELDRE TID. Første bandet av Bygdebok for Sykkylven. 1962 Utgjeve av Sykkylven Sogenemnd Ola Tandstad SYKKYLVEN I ELDRE TID Første bandet av Bygdebok for Sykkylven 1962 Utgjeve av Sykkylven Sogenemnd Bok» er trykt av Møre-Trykk på 100 gr. sat. trefri trykkpapir fra A/S Borregaard. Innbinding:

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer