Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20"

Transkript

1 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

2 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken har Skolenes landsforbund fått god støtte fra LO, sa forbundsleder Anne Finborud på landsstyremøtet. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Støtten fra LO var viktig for Skolenes landsforbund (SL) under streiken, konstaterte forbundsleder Anne Finborud ved åpningen av landsstyremøtet, da landsstyret var samlet på Gardermoen september, for første gang etter lærerstreiken. Hun slo fast at forbundet kom helskinnet igjennom en vanskelig tid. Vi er stolte av medlemmene våre og av alle sjikt av tillitsvalgte, sa hun. Streik og strategi Forbundsleder Anne Finborud og første nestleder Terje Moen gjorde rede for strategi og tenkning rundt forhandlingene med KS om Arbeidstidsavtalen, den påfølgende streiken og samarbeidet med LO sentralt i ROSTE: Spesialrådgiver Arvid Ellingsen i LOs Samfunnspolitiske avdeling gav SL skryt for håndtering av streiken. denne perioden. Nestleder Tor Arne Solbakken i LO ringte meg da han hørte på radio at vi gikk ut i streik. Siden da har jeg fått ti minutter på hvert sekretariatsmøte til å orientere om streiken, sa Anne Finborud, som takket for viktig støtte fra LO. SL har aldri hatt så mye omtale i media, sa forbundssekretær Gunnvor Sen, som viste fram stolpediagram for medieomtale basert på Retriever. Hun slo fast at SL aldri før har vært så godt kjent blant lærerne eller innad i LO. Anne Finborud orienterte om at forbundet i forbindelse med streiken har leid inn tjenester «SL er LO i miniatyr. Dere organiserer både dem som tar yrkesfag og almenfag. Skal man lete etter et midtpunkt i LO, så er det ikke Fellesforbundet eller andre forbund, men SL. Dere er brobygger. Det er dere som er framtida til LO.» Arvid Ellingsen i LOs Samfunnspolitiske avdeling fra en konsulent innen kommunikasjon, Øystein Moen, som har bistått med rådgivning og utarbeidelse av pressemeldinger i en tid da oppgavene økte sterkt, samtidig som sykefraværet økte ved forbundskontoret. En annen ekstern rådgiver under streiken har vært Arvid Ellingsen i LOs Samfunnspolitiske avdeling, som jobber spesielt med rekruttering av folk med høyere utdanning. Begge var til stede på landsstyremøtet, og holdt innlegg om SL sett utenfra. Lovpriste SL Det er ingen tvil om at SL har markert seg, sett utenfra, ifølge Arvid Ellingsen. Han mente også at SL i dette oppgjøret mer enn noen gang før har brukt LOs makt og styrke. Jeg har lest de fleste programmene til forbundene i LO, og en ting som slår meg er at deres er mest politisk. Dere har tillit til de ansatte og er dessuten det LO-forbundet som har best studentpolitikk, sa han. SL er LO i miniatyr. Dere organiserer både dem som tar yrkesfag og almenfag. Skal man lete etter et midtpunkt i LO, så er det ikke Fellesforbundet eller andre forbund, men SL. Dere er brobygger, sa Arvid Ellingsen. Han understreket at nesten alle yrker i vekst i Norge krever en eller annen form for høyere utdanning, noe han mente LO må ta på alvor. Innen 2020 tror jeg flertallet av ETTER STREIKEN: Landsstyret var samlet for første gang etter streiken. Fra venstre Wenche Fjellvang Nordli, Anne Finborud, Bodil Gullseth, Jan Vidar Kristiansen og Stig Ole Pedersen. yrker i Norge vil kreve høyere utdanning i tillegg til fagarbeidere. Å satse på dere nå er å satse på framtida til LO. Det er dere som er framtida til LO, sa Arvid Ellingsen. Ris og ros Etter streiken tror jeg mange flere oppfatter at dere tør stå opp for lærerne. Dere var et forbund som viste muskler og gikk deres egen vei. Dere fikk forhøyet status i LO og det var viktigere å lytte til dere, sa Øystein Moen, som har fulgt forbundet tett noen måneder som innleid kommunikasjonsrådgiver. Han kom også med noen råd til landsstyret om veien videre. Det viktigste for en fagorganisert er tariffavtalen, slo han fast. Øystein Moen helte også litt malurt i begeret etter all den rosende omtalen: Noen av brosjyrene deres ser ut som noe Rød Ungdom lagde i Dere må løfte det visuelle uttrykket. Han gøyv også løs på selve navnet til SL: Vurder nytt navn. Skolenes landsforbund høres ut som en arbeidsgiverorganisasjon. Det gir feil assosiasjoner for dem som ikke kjenner dere. «Noen av brosjyrene deres ser ut som noe Rød Ungdom lagde i Dere må løfte det visuelle uttrykket.» Arvid Moen, kommunikasjonsrådgiver SL-medlemmer Medlem nummer ble registrert innmeldt i Skolenes landsforbund mens landsstyret var samlet på Gardermoen. De fleste medlemmene er i aldersklassen år, ifølge systemansvarlig Ståle Skjønhaug, som la fram tall for medlemsutviklingen. Forbundssekretær Gunnvor Sen slo fast at SL har hatt en bra økning etter streiken. Hittil i år er økningen på cirka 248 nye medlemmer (per 24. september i år), mot 57 i 2013, 62 i 2012 og 277 i Nye representanter Øyvind Wiksaas i SL Akershus er enstemmig valgt som vara til landsstyret i stedet for tidligere fylkesleder i SL Akershus Erik Hoff. Anette Figenschau fra SL Nordland er enstemmig valgt som ny representant i organisasjonsutvalget i stedet for Erik Hoff. Pensjonsutvalg Tidligere leder i SL, Sverre Worum, Matz Antonsen (SL Akershus), Siv Tangen (SL Østfold) og andre nestleder i SL, Bjørn Henriksen, er valgt som medlemmer av et nyopprettet pensjonsutvalg i SL. Tibe Ramsøy fra SL Akershus er valgt av AU som femte medlem, i tråd med vedtak i landsstyret. Pensjonsutvalget skal være et rådgivende organ for forbundet. Sagt i landsstyret «Hvem skulle tro for tjue år siden at LO-lederen sto opp og oppfordret til å støtte lærernes faglige rettigheter?» SL-leder Anne Finborud «Dere var et forbund som viste muskler og gikk sin egen vei.» Kommunikasjonsrådgiver Øystein Moen «Jeg elsker deres slagord «Kunnskap til få gir makt, kunnskap til alle gir frihet», og har supplert det med et gammelt LOslagord, «Kunnskap er vårt våpen». Arvid Ellingsen i LOs Samfunnspolitiske avdeling «Jeg mener det er feil å aktivt fiske medlemmer i en streikesituasjon, men vi sa ikke nei til dem som ville melde seg inn. Faktisk sa vi et par ganger at de burde tenke seg om og at det ikke er lurt å skifte forbund i affekt.» SL-leder Anne Finborud «Det er observert lesing av andre ting enn landsstyrepapirer, som avislesing. Jeg ber om at dere skjerper dere.» Liv Thorstensen, kontrollkomiteen «Jeg synes kampen nå bør stå om midlertidige tilsettinger.» Rune Rogne leder SL Møre og Romsdal «Det er viktig å vise at vi bryr oss om skolene. Yrkesfagene er i ferd med å raseres.» Sven Berggren leder SL Oppland 4 I skolen I skolen

3 LANDSSTYRET forbundslederen mener HOLDT INNLEGG: Nestleder Tor Arne Solbakken i LO besøkte landsstyremøtet. Kamp om arbeidsmiljøloven Nesteleder Tor Arne Solbakken i LO frykter et arbeidsliv der folk igjen må stå med lua i handa, dersom regjeringen får igjennom forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven. På landsstyremøtet til SL gikk Tor Arne Solbakken igjennom de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven fra regjeringen, som har høringsfrist før dette bladet kommer ut til leserne (9. oktober). Advarte Da Einar Gerhardsen ble spurt om hva han var mest fornøyd med, svarte han at vanlige folk ikke lenger må stå med lua i handa. Vi ser at det er en del ting som går gal vei i forhold til det samfunnet Gerhardsen bekjempet, sa Solbakken. Økt bruk av midlertidige ansatte, opphevelse av retten til kollektivt søksmål, utvidet adgang til overtidsarbeid, adgang til mer søndagsarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid, samt å overføre adgangen til å godkjenne ekstreme turnuser fra partene til Arbeidstilsynet, er noen av endringsforslagene LO advarer mot. Fagbevegelsens jobb framover blir ikke mindre, kommenterte Bodil Gullseth, leder for SL Nord-Trøndelag og medlem av forbundsstyret i SL, i den påfølgende debatten. SL takket LO-nestlederen benyttet anledningen til å gratulere SL med håndteringen av streiken og forhandlingene om Arbeidstidsavtalen. Jeg sier ofte at fellesskolen er fundament for velferdsstaten. Dere har et enormt vekstpotensial, sa Tor Arne Solbakken. Takk for støtte fra deg og LO under hele streiken. Det var uvurderlig, kvitterte første nestleder Terje Moen i SL. Utbrenthet kan ramme tillitsvalgte Ta vare på deg sjøl, og ikke strekk strikken for langt, er rådet fra første nestleder Terje Moen til engasjerte tillitsvalgte i SL. Under landsstyremøtet kom det fram at enkelte fylkeslag opplever at tillitsvalgte som har hatt store arbeidsoppgaver for SL over tid, opplever å «møte veggen». Når nok er nok Det er ingen tvil om at våre tillitsvalgte er veldig engasjerte, og mange er også engasjert i mye annet enn SL, kommenterte første nestleder Terje Moen. Ta vare på deg sjøl, det er viktig å vite når nok er nok. Som tillitsvalgt skal du løse problemer for andre mennesker. Å få vite i mai at noen blir overtallig i august, går inn på deg som tillitsvalgt. Mange strekker strikken for langt. Jeg har bare ett godt råd, ta vare på deg sjøl og ikke strekk strikken for langt. Sørg for å få andre rundt deg til å være med på den tankegangen, sa Moen. Temaet kom opp i forbindelse med orientering fra fylkeslagene. Om streik Forsker og historiker Åsmund Arup Seip ved Fafo besøkte landsstyret, og holdt et innlegg om streik i offentlig sektor i et historisk perspektiv. Bjørn-Kåre Strøm fra SL Sør- Trøndelag orienterte om arbeidet med kommunikasjonsstrategi for forbundet, som det skal jobbes videre med fram til landsstyremøtet våren Han leder arbeidet, som er forsinket på grunn av streiken. Det var også debatt om kursvirksomhet i SL framover. Landsstyret vedtok i forbindelse med behandling av budsjett å sette av mer midler til sentrale kurs i året som kommer, og Ny fane i SL Troms Her er den nye fanen til SL Troms, som har kostet kroner. Jan Vidar Kristiansen sa i landsstyret at han frykter et eventuelt navneskifte for Skolenes landsforbund. Også SL sentralt bør få egen fane, mente Bjørn Henriksen. I tillegg til SL Troms har fylkeslagene i Bergen, Trondheim og Oslo faner. mindre til regionale kurs. Forbundsstyret har fått i oppgave å utarbeide en kursrekke med blant annet grunnkurs og påbygningskurs. Det kommer til å bli lagt vekt på kurs om Arbeidstidsavtalen og tolkning av den. Økonomi i SL Landsstyret vedtok budsjett for året som kommer, og ifølge hovedkassereren er det ingen krise, selv om streiken har vært merkbar for foreningskassa. Vi har kommet oss godt gjennom streiken. Økonomisk ser det lyst ut, ikke minst når vi verver så godt som nå. Streiken er betalt og landsstyret har vedtatt business as usual. Nå er det fokus på god opplæring av tillitsvalgte, og på vekst. Nå er det spennende å være SL-er og hovedkasserer, sier andre nestleder og hovedkasserer Bjørn Henriksen.. Lett å rekruttere lærere Landsstyret i Skolenes landsforbund vil gjerne komme med løsningen på lærermangelen til våre politikere: Lønna økes betydelig Staten overtar forhandlingsansvaret Fjern byråkratiske rapporter, unødvendige møter og alle andre tidstyver som tar fokuset bort fra det skolen handler om, nemlig elevenes læring Innfør maksimaltall for antall elever per klasse Gi lærere tillit Det er stor mangel på lærere, og verre vil det bli i framtida. Rekrutteringa til lærerutdanninga er mildest talt laber. En av tre studenter slutter i løpet av studietida, og en av tre lærere gir seg etter kort tid i skolen. Det er nesten ferdigutdannede lærere som jobber andre steder enn i skolen per dags dato. Svaret på lærermangelen fra vekslende regjeringer har vært pr-kampanjer, samtidig som det er overlatt til KS å bestemme lærernes lønns- og arbeidsvilkår. Ingen kan med hånden på hjertet si at dette har vært vellykket. Landsstyret i Skolenes landsforbund er overbevist om at de samme faktorer som gir god rekruttering i det øvrige arbeidslivet, også gjelder i skolen. I så henseende har økt lønn og gode arbeidsvilkår vist seg å være sikre vinnere. Kjære politikere. Dere har sannsynligvis brukt store summer på konsulenter som har gitt dere ubrukelige råd vedrørende rekruttering av lærere. De har tatt seg godt betalt for utarbeidelse av dårlige reklamekampanjer, og er nå sikkert i gang med nye, dyre og tilsvarende ubrukellige strategier. Kjære politikere. SLs råd er gratis! Tiltakene våre er ikke gratis, men vi garanterer at de vil virke. Ønsker dere en god skole, tar dere imot rådene med takk, og gjennomfører dem. Lar dere være, beviser dere for hele landet at dere bløffer når dere snakker varmt om at dere vil satse på skolen. Tiden for prat er over, nå er det handling som gjelder. Uttalelse vedtatt av landsstyret i Skolenes landsforbund 26. september Et løfte Vi skal sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår, men vi skal også påvirke utviklinga i barnehage og skole. Det er åpenbar sammenheng mellom yrkenes status og kvaliteten på tilbudet til brukerne. Både Skolenes landsforbund og LO er tufta på et tydelig verdigrunnlag, og det gir klare føringer for den politikken vi skal føre. Jeg er takknemlig for at jeg ble styrt mot LO den gang jeg ble yrkesaktiv og som lærer fant Skolenes landsforbund med et kunnskapssyn og et syn på mennesket som jeg er stolt av. Dette handler ikke om politisk parti, men om en grunnholdning som er tuftet på likhet, solidaritet og samhold. «Snakk opp læreryrket. Bruk kompetansen vår, hev lønna og fjern tidstyvene.» ANNE FINBORUD Og nå, etter ett år med en blåblå regjering, er SL opptatt av hvordan vi skal posisjonere oss for å få mest mulig innflytelse på utviklinga. Vi har vært tydelige og samkjørte med medlemmene i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. Men kampen fortsetter blant annet knyttet til regjeringas «Lærerløftet». Vi er kritiske til mye av politikken til regjeringen, men vil være konstruktive og peke på våre løsninger. Våre løsninger skal være forankret i egen organisasjon. Ledelsen i SL har derfor bestemt oss for å gjennomføre en turné til alle fylkene for å ha en dialog med medlemmer og potensielle medlemmer om veien videre. Både resultatet etter tariffoppgjøret og lærerstreiken, og regjeringas «Lærerløftet», inneholder motsetninger som ikke lar seg forene. Regjeringa skriver at alle skolene skal være lærende organisasjoner der kollegene i fellesskap og samarbeid mestrer utfordringer og videreutvikler opplæringa. Dette høres lovende ut, men er etter min vurdering i konflikt med forslaget om karrierestiger (å nivådele lærerne), som snarere er egna til å så splid og uro i arbeidsmiljøet enn til å inspirere til samhandling. KS sier at deres fremste ønske er å stimulere til kollektivt samvirke i arbeidsmiljøet. Etter vår vurdering vil den desentralisering som ligger både i arbeidstidsavtalen, fengselstillegget og for øvrig lokale lønnsforhandlinger, føre til uro og stridigheter i arbeidsmiljøet. Skolenes landsforbund og LO vil bygge kunnskapsamfunnet på et helt annet grunnlag. Vår ideologi er en annen enn den retningen KS og regjeringa legger opp til. Nå vil vi lytte til medlemmene, som vet hvor skoen trykker, for å finne våre svar på utfordringene og begrense skadene. Vi har et høyt utdanningsnivå blant de ansatte i skole og barnehager. Derfor er det ikke alltid viktigst å hente inn ny pedagogisk kunnskap, men heller å finne ut hvordan eksisterende kunnskap brukes, settes i system og deles ved skolen. Det er faktisk vanskelig å se at det finnes noe nytt i de grunnleggende måtene å lære på. Snakk opp læreryrket. Bruk kompetansen vår, hev lønna og fjern tidstyvene. Det hadde vært løft det! Og det skal vi i SL kjempe for hver eneste dag. Det er et løfte! 6 I skolen I skolen

4 forbundsnytt los utdanningskonferanse Russiske lærere besøkte Norge Debatt om privatisering 18 russiske lærere fra lærerforbundet i Arkhangelsk deltok i september på seminar og skoleog barnehagebesøk i Oslo, som del av et treårig samarbeidsprosjekt med Skolenes landsforbund (SL). Tekst: SIDSEL VALUM Foto: PRIVAT Det er stor andel kvinner blant russiske lærere, og alle de 18 lærerne som besøkte Oslo i begynnelsen av september, var kvinner. Vi har vært sammen med dem på besøk i Askeladden barnehage i Oslo og på Etterstad videregående skole, hvor de møtte tillitsvalgte og fikk høre hvordan medbestemmelse foregår i Norge, forteller forbundssekretær Gunvor Sen i SL. Full støtte til streikende havnearbeidere Landsstyret i Skolenes landsforbund støtter de streikendes krav om tariffavtale. Vi tar sterkt avstand fra bruk av politi og streikebrytere i denne lovlige arbeidskonflikten. Norsk Transportarbeiderforbund startet boikott av Risavika Terminal utenfor Stavanger, fordi arbeidsgiverne nekter å inngå en tariffavtale for terminalen der havne-arbeidere gis fortrinnsrett til losse- og lastearbeid. Treårig samarbeid Gunnvor Sen ledet seminar for de russiske gjestene med tolk i SLs lokaler. Et mål for prosjektet er å høyne kompetansen til tillitsvalgte i møte med arbeidsgiver. Samarbeidet mellom lærerorganisasjonen i Nordvest-Russland og SL startet som ettårige prosjekt i 2002, som del av forbundets engasjement i LOs Russlandsprosjekt. Fra 2013 ble det et treårig samarbeid. Det er første gang lærere fra Russland har besøkt Norge i forbindelse med prosjektet. Representanter fra SL besøkte søsterorganisasjonen i Russland i oktober 2013 for å forberede samarbeidet, og deltok på et seminar for nær 30 lærere i St. Petersburg i april i år. Prosjektet skal etter planen avsluttes med et seminar i Arkhangelsk våren KNYTTER BÅND: Russiske lærere på besøk. Bildet i midten: Gunnvor Sen i SL og leder i Arkhangelsk lærerforbund, Tatiana Spiricheva. Nederst til høyre: Styrer i Askeladden barnehage, Jorunn Arnesen, blir takket av Tatiana Spiricheva (til venstre). 1. november 2013 ble det iverksatt boikott av Risavika Terminal AS til støtte for dette kravet, og fra 7. desember 2013 var en sympatistreik i Tromsø og Mosjøen havn i gang. Arbeidsgiverne i Tromsø valgte å erstatte de streikende havne-arbeiderne med egne og midlertidig ansatte. Dette er streike-bryteri og totalt uakseptabelt. Politiet har ved flere anledninger jaget bort demonstrantene etter anmodning fra arbeidsgiverne. Det har ikke skjedd på mange tiår at politiet aktivt har grepet inn i en lovlig arbeidskonflikt utelukkende til fordel for arbeidsgiverne. Landsstyret i Skolenes landsforbund støtter de streikendes krav om tariffavtale. Vi tar sterkt avstand fra bruk av politi og streikebrytere i denne lovlige arbeidskonflikten. Uttalelse vedtatt av et enstemmig landsstyre i Skolenes landsforbund 26. september 2014, etter forslag fra Jan Vidar Kristiansen i SL Troms.. Privatisering av skoler og barnehager var blant de viktigste temaene på LOs utdanningskonferanse Tekst og foto: SIDSEL VALUM LO organiserer med høyere utdanning ut over to år, sa LO-sekretær Renèe Rasmussen ved åpningen av LOs utdanningskonferanse 2014, som gikk av stabelen september på Sørmarka i Akershus. Hun slo fast at det er flere medlemmer enn Akademikerne har, selv om antall mastergrader ikke er like mange. Lovte barnehageløft Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) understreket betydningen av utdanning for integrering. Jeg mener kunnskapspolitikk bør bli enda mer debattert når vi diskuterer integrering. Den aller viktigste faktor for sosial mobilitet er utdanningssystemet vårt, sa Røe Isaksen. Han varslet at regjeringen ønsker løft når det gjelder kvalitet, innhold og kompetanse i barnehagene. Flere av de ufaglærte må ta fagbrev, flere med fagbrev må ta barnehageutdanning og flere med barnehageutdanning må ta høyere utdanning, sa han. Yrkesfagene For yrkesfagene i videregående skole ønsker regjeringen fortsatt 2+2 som hovedmodell, men flere vekslingsmodeller og flere alternative utdanningsløp som for eksempel praksisbrev. Praksisbrev bør være en mulighet for dem som trenger det og ikke åpent søkbart, sa Røe Isaksen. Kunnskapsministeren trakk også fram behovet for flere lærlingplasser, og pekte på at politikerne først må ta ansvar for offentlig sektor. Store deler av offentlig sektor og flere direktorater tar ikke inn lærlinger, og da blir det litt hult når vi sier at næringslivet skal ta inn flere, sa Røe Isaksen. Når det gjelder yrkesfagene understreket han at innholdet i fagene er viktig. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å undersøke hvordan ulike programfag i dag matcher med arbeidslivets behov. Dette vil vi gjøre i tett samarbeid med ikke minst LO, sa Røe Isaksen. Lærertetthet På spørsmål fra Laila Kongerød i Skolenes landsforbund sa kunnskapsministeren nei til å bruke ressurser på økt lærertetthet i lavere klassetrinn. Vi har lovet så mye annet som vi må gjøre noe med, og det er vanskelig å finne dokumentasjon på at det å sette inn flere lærere gir barna mer kunnskap. Vi kommer ikke til å bruke store milliardbeløp på å øke lærertettheten, svarte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Privatisering Martin Henriksen (Ap) i Stortingets utdanningspolitiske komite viste til at regjeringen skal legge fram forslag til en lov som han mente vil bety at alle kan starte privatskoler, bare visse kvalitetskrav oppfylles. Hvis vi innfører samme elementer i Norge som i Sverige, vil sannsynligvis resultatene bli ganske likt, sa han, med henvisning til at resultatene i Pisa-undersøkelsene har stupt i Sverige under åtte år med den blå regjeringsalliansen og at flere elever går ut av grunnskolen uten godkjente resultater. Privat kapital i Sverige er nå klar til å gå inn i det norske markedet, sa Martin Henriksen. Delte meninger Leder i Elevorganisasjonen (EO), Benjamin Skiaker Myrstad, mente at et visst tilskudd av private skoler kan være positivt. Han viste til at mange elever har gode erfaringer fra steinerskoler og montessoriskoler. Private aktører kan gi gode supplementer til den skolen vi har i dag. Målet må være at vi ikke trenger det. Elevene taper hvis vi skal legge ut skolegangen deres på anbud, sa EOlederen. Nestleder Terje Moen i Skolenes landforbund fryktet at private aktører vil ta ut utbytte i bøtter og spann. De vil skumme fløten og ta de beste elevene, mens det offentlige vil sitte igjen med de dårligste elevene, sa Terje Moen. TETT PROGRAM: Stor oppslutning om LOs utdanningskonferanse også i år. MINISTEREN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) OM PRIVATISE- RING: Stortingsrepresentant Magne Henriksen (Ap) FOTO: STORTINGET.NO 8 I skolen I skolen

5 tillitsvalgt i sl aktuelt UNG aktuelt I SL Arbeidstidsavtalen viktig Som plasstillitsvalgt og nestleder i SL Sør-Trøndelag, har arbeidstidssavtalen første prioritet for Terje Grandetrø i tida som kommer. Tekst og foto: SIDSEL VALUM På siste landsstyremøte i Skolenes landsforbund, var Terje Grandetrø blant de engasjerte deltakerne, som brukte mye tid på å diskutere arbeidstidsavtalen og hva endringene i den kan bety på arbeidsplassene rundt omkring i skolene. Han deltok som vararepresentant for SL Sør-Trøndelag. Terje er adjunkt med tillegg og jobber til daglig som lærer for elever på VG1 i TIP ved Meldal videregående skole som er en av landets få rene yrkesskoler. På skolen med rundt 350 elever og lærere, er han plasstillitsvalgt for 5 6 medlemmer av Skolenes landsforbund. Å jobbe med ungdom er helt fantastisk, sier Terje. Veien til læreryrket gikk fra jobb som sveiser og platearbeider. Han har fagbrev i begge yrkesfagene, og tok fagskoleutdanning og PPU før han begynte å jobbe som yrkesfaglærer høsten Medbestemmelse Hvorfor SL? Jeg var medlem i Fellesforbundet siden Som LO-medlem var valget veldig enkelt. Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Det gir meg medbestemmelse og påvirkningskraft i hverdagen på jobben. Største utfordringen som tillitsvalgt? Ingen store utfordringer, på den skolen jeg jobber nå er det et godt samarbeidsklima. Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag? Ja. YRKESFAGLÆRER: Terje Grandetrø er yrkesfaglærer og plasstillitsvalgt. Elevene i sentrum Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Vi skal gjøre en best mulig jobb for elevene våre. Akkurat nå er det Arbeidstidsavtalen som blir viktigst. Den vil bety mye for hvordan arbeidshverdagen vår blir framover. Hvilken bok leste du sist? «Mirakelgenet» av Michael Cordy. Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon? Da er jeg på hytta på fjellet og koser meg. Det blir litt jakt på høsten, både småvilt- og storviltjakt. I år har jeg vært på hjortejakt. Ellers holder jeg litt på med trearbeid, både treskjæring, dreiing og bygging. Jeg er i ferd med å innrede et anneks på hytta. Det er kosearbeid. Terje Grandetrø Alder: 42 Sivilstatus: Gift med Irene og har tre barn Arbeidsplass: Meldal videregående skole Tillitsverv: Plasstillitsvalgt og nestleder i SL Sør-Trøndelag. Andre vara i landsstyret Lærerne + Staten = Sant Landsstyret i Skolenes landsforbund krever at alle politiske partier tar stilling til om Staten skal overta forhandlingsansvaret for lærerne igjen. Konflikt i de fire siste tariffoppgjørene, sviktende rekruttering til lærerutdanningen og en total mistillit mellom lærerne og KS må danne bakgrunn for vurderingen. Er landet tjent med at denne utviklingen fortsetter? Hvordan er det mulig å ha en nasjonal utdanningspolitikk fra Storting og regjering når det er en helt annen part som bestemmer viktige rammevilkår som arbeidstid, arbeidsforhold for både elever og lærere, lønn og andre ressurser? Landsstyret i Skolenes landsforbund oppfordrer de politiske partiene til å ta ansvar for at landet får en nasjonal politikk for utdanning og skoleutvikling. Landsstyret oppfordrer de politiske partiene til å gjøre vedtak om overføring av forhandlingsansvaret på sine kommende landsmøter. På denne måten ansvarliggjøres de nasjonale myndighetene, og de gis muligheten til å styre utdanningspolitikken. Landsstyret i Skolenes landsforbund ønsker dere gode landsmøter med gode debatter og gode vedtak. Uttalelse vedtatt av et enstemmig landsstyre i Skolenes landsforbund 26. september 2014, etter forslag fra Geir Allan Stava i SL Rogaland. Fases ut Kjær for mange tillitsvalgte, mens andre har funnet mer moderne måter via kalender på mobiltelefon eller pc til å holde styr på avtalene sine. SL-almanakken på bildet tilhører fylkesleder i SL Oslo, Ulrich Vollmerhaus. Produksjon av kalenderen er en stor utgift, og omslaget vist på bildet er ifølge forbundssekretær Gro Tove Andersen nesten umulig å få tak i. Bare én av seksti medlemmer som ble spurt i SL Sogn og Fjordane ønsket å motta den, ifølge Erna Hamrum, 1. vara til landsstyret og hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen i debatten om kalenderen. De som ønsker det skal fortsatt få tilsendt kalender, men på lengre sikt fases den ut, sier første nestleder Terje Moen, som konklusjon på debatten. Kunsten å være voksen Lene Ness, SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg Jeg er ganske ram på håndarbeid. Det er liksom det jeg har igjen av den stereotype kvinnerollen. Jeg kan ikke lage mat, utover å lage tomatsuppe og koke egg. Jeg er ganske dårlig til å stelle hjemme. Jeg kan forsvare mine skitne vinduer med at vi bor i andre etasje i Oslo sentrum med absurd mye innsyn. Egentlig er de så skitne fordi jeg ikke kan skrape sammen motivasjon til å vaske dem. Jeg har mange sminkesaker, men hvis jeg må være ærlig, er mesteparten bare gammelt ræl jeg aldri bruker lenger. Jeg har mange kjoler, det har jeg. Jeg har kjoler og håndarbeidsskills. Mine håndarbeidsferdigheter skyldes ikke skole- Norge. 1,5 time på å lære å strikke, øke, felle og skifte tråd var ikke nok for unge Lene. Ei heller lærte jeg meg å håndtere en symaskin. Jeg er vel den eneste som har strøket på symaskinlappen i historien. Jeg rakk akkurat å fullføre et bilde inspirert av kubismen, men det førte til at jeg lå etter resten av klassen i neste prosjekt: «Lag en strandstol». Det tok ganske mange år før jeg fikk realisert mitt fulle håndarbeidspotensial. Nå har jeg overoppfylt min kvote av håndarbeidsprosjekter. Det ligger en verdi i å kunne strikke selbuvotter, å ha noe selvlaget i bokhylla, og i å kunne reparere noe. Det er ikke så mange voksenpoeng å hente i en firer i matte fra videregående skole. Men det ligger omtrent 100 voksenpoeng i å gi bort et par heimestrikka tøfler til noen som fortjener det. Alt som er viktig står ikke på lista fra OECD. Vi må ha plass til alle de andre tingene som gjør oss til voksne personer. 10 I skolen I skolen

6 fransk skole FRANSK SKOLEREFORM Foto: SCANPIX Låste porter for franske skolebarn BARNA HENTES: Foreldre henter sine barn etter endt skoledag på Montparnasse i Paris. Paris: Mange tusen barn møtte låste skoleporter etter sommerferien i Frankrike. Det var en protest mot reformen med nye skolerytmer. Tekst og foto: VIBEKE KNOOP RACHLINE Vanligvis er skolestarten en stor, fredelig begivenhet for barn, foreldre og lærere. I år stormer det. Årsak: den nye «rytme-reformen» som skal gjøre det lettere for elevene å ta til seg lærdom. Flere steder, særlig i Marseille, har det gått hardt for seg. Allerede før denne omstridte reformen hadde det franske skolesystemet vært gjennom en rekke andre reformer i løpet av de siste tiårene. Det virker som enhver ny utdanningsminister absolutt vil ha «sin» reform. Den nåværende statsråden, sosialisten Najat Vallaud-Belkacem er rykende fersk. Det er hennes forgjengere som har utarbeidet reformen i samråd med kronobiologen Hubert Montagner. Fri for religionsundervisning Siden 1945 er det staten som har ansvaret for grunnskolen i Frankrike. Den er gratis, offentlig og verdslig. Det fins religiøse privatskoler, men på offentlige skoler har onsdag hittil vært fri, så barna kunne følge ønsket religionsundervisning. Dermed hadde elevene på grunntrinnet fire skoledager: mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Det ble få, men lange dager. Med den nye reformen får de en halv skoledag i tillegg: onsdag eller lørdag morgen. Det vil si 24 timer i uken fordelt over 4,5 dager. I tillegg får elevene tre ekstra gratis timer uten faglig innhold, til for eksempel yoga, fotball, musikk eller annet. Dette er for å gi dårlig stilte elever et bedre tilbud. Ordningen ble utprøvd i 4000 kommuner i 2013, blant annet i fylket Essonne. Der er Sany B. grunnskolelærer. Vi har fått litt avstand til å vurdere resultatet. Det første vi registrerte var at elevene jobbet veldig effektivt onsdag morgen, sier hun til I skolen. Reformen tillot dessuten skolen å variere slutten av dagen klokken noen dager og kl de andre. Fredag ble det klokken 15.00, noe som ga en lang helg. Ikke alle foreldrene var like begeistret. Noen av dem var hjemme 12 I skolen I skolen

7 FRANSK SKOLEREFORM litteratur Barnebok om voksne på jobb Inspirasjonen kom mens hun var i foreldrepermisjon. Nå debuterer Ellisiv Solskinnsbakk med ei rimbok som tar oss med bak kulissene når de voksne er på jobb. Målet er å få mer oppmerksomhet rundt hva en jobb er. Tekst og foto: MARIANNE STORE STILLER OPP: Pensjonert lærer og bestemor Dany Columbo henter sine barnebarn. og kunne la barna sove lenge onsdag morgen. Det kunne de trenge. Det er sant at de blir slitne etter en lang uke. D-dag 2. september var D-dag for resten av landet. Det var da dikene brast. Ikke minst i Marseille. Reformen legger nemlig ansvaret for de tre ikkefaglige timene over på kommunene. Borgermesteren, høyreliberale Jean-Claude Gaudin, boikottet fra første stund. Han hadde overhodet ikke planlagt noe, og heller ikke ansatt ekstra personell til å ta seg av barna. Resultatet ble totalt kaos, stengte skoler, rasende foreldre og store demonstrasjoner den hittil siste 20. september. Gaudin mente han ikke var forpliktet til noe som helst. Selv om han hadde hatt to år på seg, og reformen er jo nasjonal, forklarer Dany Columbo fra fagforeningen SNUipp. I Frankrike er det også vanlig at barna spiser (varm) lunsj i kantinen. Ifølge Columbo har kantinen i Marseille ikke villet åpne på onsdager, når barna er ferdige på skolen klokken Det er ingen til å ta seg av dem. Fredag var det tidligere ikke skole om ettermiddagen, og dermed ikke kantine. Nå må den holde åpen men personalet streiker i protest. Foreldrene jobber, og nekter å komme og hente barna. Alt ble kaos, og ingen visste hvem som var for eller imot reformen. Små brikker i spillet Columbo er pensjonert lærerinne og har fem barnebarn. Hun kan hente dem selv, men liker dårlig å «sjonglere» med 4 5-åringer. Alt rotet skaper en spent situasjon, sier hun. Spent og noen steder urettferdig. Borgermestre i små kommuner har ikke noe særlig budsjett å rutte med. De kan få statlig hjelp, men den franske staten er alt annet enn rik for tiden. Striden har vært spesielt hard i den lille byen Gonzeville nordvest for Paris. Alt fungerte bra med rådhuset til skolen begynte. Den har 67 elever og ligger vegg i vegg med rådhuset. Borgermesteren er imot reformen, og stengte skolen med hengelås hver onsdag. Barna har mistet tre timer i uken og hele undervisningen er berørt, sier skolebestyrer Florence Minois. Borgermesteren gikk rettens vei, men tapte og måtte til slutt fjerne hengelåsen. Får være hjemme Enkelte foreldre protesterer også mot reformen ved å holde barna hjemme på onsdager. Den ferske utdanningsministeren Najat Vallaud- Belkacem advarer dem mot å la barna komme på etterskudd. Det er klart reformen spiller en rolle for familielivet, men den er en sjanse for barna. Og foreldrene plikter å sende dem på skolen. Hvis ikke risikerer de sanksjoner, sier hun, men håper det kan løses gjennom dialog med lærerne. Reformens far, Hubert Montagner, mener den ikke går langt nok. Den skulle egentlig hatt kortere skoledager, men både foreldrene og lærerne var imot. De tenkte ikke på barna, men på seg selv, påstår Montagner. Hans neste mål: kutte ned på den alt for lange sommerferien (mer enn to måneder), men der får han et annet problem: Det er umulig å undervise i mer enn 30 varmegrader, som det er mange steder i Frankrike om sommeren. Under foreldrepermisjonen gikk Ellisiv Solskinnsbakk etter eget utsagn på «utsiden av A4-livet og betrakta folk til og fra». Hun begynte å tenke på hvor forskjellige og rare jobber kan være. Tankene ble til små portretter av folk på jobb i barneboka «Hva gjør de dagen lang?». Boka er utgitt på Cappelen Damm forlag. Boka kan brukes som en morsom innfallsvinkel til å snakke med barn om hva en jobb er. Jeg håper den vil gi mange gode samtaler om hvorfor vi jobber og at barna selv en dag skal få en jobb og at det er viktig å trives, sier en engasjert forfatter. Hun er selv utdannet journalist, og har jobbet mye med barn, både i barnehage, NRK Barne-TV og radio. Nå jobber hun i Fagforbundet, og har med denne boka samlet flere tråder fra sitt yrkesliv. Humor og rytme Forfatteren har brukt humor for å skape kontakt med leserne. Gjennom en serie engasjerende og smarte rim møter du barnehage-petter, bakermester Anne Gluten, jordmor Roger, skurker, aktivister, gassballongselgere, sykkelfikseren og taggeren. Boka er energisk, kul og slår samtidig et slag for rim og regler ikke minst takket være flotte illustrasjoner av Endre Skandfer. Jeg tror rimene er med på å sette sinnet på vidt gap akkurat som latter, smiler Solskinnsbakk. Hun ser det på sine egne barn. Jeg kan begynne med en setning i boka og så fortsetter barna mine å si teksten. Dette gjør samlesinga morsommere. Jeg tror vi har det i oss RIMGLAD: Ellisiv Solskinnsbakk vil fange barns leseglede gjennom rim og rytme. fra naturen side. Vi har rytme i oss og rundt oss hjerterytme, tidevann og soloppgang. Dette mister vi litt kontakt med når vi blir eldre og mer stressa. Et språk til barna Forfatteren har vært opptatt av å jobbe med å finne balansen i et språk barna skal kunne ta til seg. Det å jobbe med innholdet var utfordrende. Det skal ikke være for enkelt og ikke for vanskelig. Dette har vært en balansegang uten testpanel, sier hun. Jeg har skrevet med seks-sjuåringen i bakhodet, men det virker som det har truffet mye bredere i begge retninger og det er veldig hyggelig å høre, sier hun. Humor er et like viktig virkemiddel som rim. Det er et ærlig publikum du forholder deg til som barnebokforfatter. Jeg var svært letta da min eldste datter leste tekstene og lo. Hun elsket det. Historiene i «Hva gjør de dagen lang?» ble til på buss, trikk, gatehjørner og i parker. Tekstene er skrevet på servietter og lapper og andre ledige stunder med ektemann og illustratør Endre. Samarbeidet har vært en leken suksess, som etter hvert også skal ut i Danmark. Rik på ord Fordi barn ofte uttrykker seg gjennom lek, blir det å leke med språket en fin måte å møte historier på, poengterer Solskinnsbakk. Hun har litt å takke sin egen norsklærer for, som var godt over gjennomsnittet opptatt av rikdommen i språket. Han oppfordra sterkt til å bruke ordboka aktivt. På slutten av en termin, gikk han rundt og sjekka at ingen ordbøker knirka, slik nye, ubrukte bøker gjør, ler hun. Forfatteren har flikket mye på ord og vendinger slik at rimene skal fungere og være interessante, med en bra punchline til slutt. Det er mye som skal på plass i løpet av relativt få setninger en slags Scrabble på speed. Historiene er i tillegg en blanding av fabel og fakta, og noe er helt klart hinsides arbeidsmiljøloven, konkluderer hun. 14 I skolen I skolen

8 debatt ANNONSE Informasjon om LOfavør aktuelt 16 I skolen Norske arbeidere for vanskelige å si opp? I Dagbladet 3. september i år hevdes det at Norge er verdens vanskeligste land «å gi folk sparken i». Artikkelforfatteren skuer med lettvint lengsel i øynene etter et samfunn hvor folk kan få sparken. Jeg tror vi må ta dette på høyeste alvor. La meg først ytre et håp om at ingen i Norge kan «få sparken». Jeg håper vi har et arbeidsliv med rettigheter som plasserer oss blant verdens aller vanskeligste land å avskjedige eller si opp ansatte. Stillingsvernet i Norge kan synes å være sterkt. Det liker vi å oppfatte at rettssikkerheten også er. Norge er et av verdens beste land å leve i. Et velregulert og forutsigelig arbeidsliv har vist seg å være en bærebjelke i framveksten av velferds- og velstands-norge. Å si opp eller avskjedige en ansatt i Norge i dag er dessverre ikke vanskelig. Foruroligende mange arbeidsgivere lykkes med dette. Hva skal til for å kunne si opp en ansatt? Vi må se på enkelte viktige forhold. Det må foreligge en saklig og god grunn. Dessverre tror jeg nok mange arbeidsgivere som sier opp ansatte har to grunner, en god grunn óg den virkelige grunnen. I disse dager optimaliserer en del arbeidsgivere overskuddet ved å «dumpe» pensjonsavtaler gjennom å si opp ansatte som i sin tid ble lokket til bedriften med blant annet «god lønn og gode pensjonsvilkår». Så insources arbeidskraft med avtaler som er langt dårligere. Arbeidsgiver må vurdere andre handlingsalternativer enn oppsigelse eller avskjed. Omskolering, annet passende arbeid eller andre tiltak kan være aktuelle. Råd og hjelp rundt livsfasetenkning for ansatte kan hentes inn. Arbeidstakeren må også få anledning til å få fremmet sin sak, med bistand av tillitsvalgt. Dette er nok en prosess arbeidsgivere ikke liker, at det må nedtegnes møtereferater, at dokumentasjon må framlegges og etterprøves, at saklighet og handlingsalternativer må opplyses. Oppsigelse av avtaler om arbeid som byttes i lønn må også kunne prøves for retten. Vi lever i en rettsstat, hvor også de som står på gulvet må ha sikkerhet for sine avtaler. Arbeidsavtaler er avtaler med store personlige og økonomiske innsatselementer. En arbeidstaker har kontrakt på å yte titusener av timer mot vederlag. Konsekvensen av oppsigelse vil for den det rammer være økonomisk ruin, at vedkommende må selge boligen eller at familien rammes av den mørkeste utrygghet. Jeg vil tilbake til uttrykket «gi noen sparken», fordi jeg er redd dette ikke bare er et tabloid uttrykk, men et bilde på et arbeidsliv med langt større råskap. Foto: Colorbox.com I andre land enn vårt, tror jeg folk avskjediges uten annen grunn enn at sjefen misliker dem, eller har funnet en yngre og mer attraktiv ansatt. Overskuddet er stort men uten deg kan det bli større! Mange arbeidsgivere i verden vil helst slippe å vurdere andre handlingsalternativer. Vurderinger tar tid, tid er penger. Jeg håper vi slipper et samfunn hvor avtaler blir annullert ensidig av egenrådige arbeidsgivere, som synes de står over lover og tariffavtaler. Norge er et brukbart land å være arbeider i, det må det fortsette å være. Tabloide overskrifter har dessverre lett for å feste seg hos leserne. Bjørn Henriksen Andre nestleder i Skolenes landsforbund Send inn din mening (maks 3500 tegn) e-post: Tlf: Sentralbord: Postadresse: I skolen, PB 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo Ring Medlemsservice tast 3 så 2 LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Over har lastet ned denne appen! Har du? Med vår app får du: Oversikt over medlemsfordelene dine. Både de du har inkludert i medlemskapet, og de du har valgt selv. Oversikt over fordeler du ikke har benyttet deg av ennå. Du fi nner en fullstendig oversikt med over 50 fordeler du kan velge i. Aktuelle saker. Vi legger ut nyttig informasjon om medlemskapet ditt, fordeler og aktuelle tilbud. Meldinger når vi har noe viktig å fortelle deg. Digitalt medlemskort. Medlemskortet ditt er lagt i appen, slik at du alltid har det med deg. Appen er gratis og du fi nner den i App Store og Google Play. NYHET! Nå fi nner du også reiseforsikringsbeviset i appen! Du glemmer ikke mobilen. Derfor har vi gjort reiseforsikringsbeviset ditt tilgjengelig i appen. Reiseforsikringsbeviset vil alltid være tilgjengelig - selv uten internett-tilkobling. Du kan enkelt dele beviset på e-post med familie, lege etc. Du kan enkelt komme i kontakt hvis noe har skjedd. LOfavør Reiseforsikring leveres av vår samarbeidspartner SpareBank 1. Les mer eller kjøp forsikring på lofavør.no Trygg med Norges beste innboforsikring i medlemskapet LOfavør Kollektiv hjemforsikring er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum og den dekker en rekke områder, blant annet: Innbo og løsøre Sykkel Sportsutstyr lofavør.no Uhell Tyveri Rettshjelp* facebook.com/lofavor.no Ansvar Flytting dersom du fl ytter selv Er dere flere medlemmer med LOfavør Kollektiv hjemforsikring i husstanden? Ja, da slipper dere å betale egenandel ved skader over 1.000,-. LOfavør Kollektiv hjem er forbundenes egen forsikring og administreres av samarbeidspartner SpareBank 1. Innboforsikringen er inkludert i medlemskapet ditt med mindre du har reservert deg eller er elevmedlem. * Må ikke forveksles med LOfavør Advokatforsikring.

9 kontakt sl spør sl Navn/adresseendring Ved endring av navn, adresse eller arbeidssted, fyll ut og send snarest til: Skolenes landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, OO28 Oslo Fødselsnr. (11 siffer):... Navn:... Evt. nytt navn:... Ny adresse:... Mob.:... E-post:... Nytt arbeidssted:... Fra når:... Hvem betaler ut lønn:... Innmeldingsblankett Det er av stor betydning ved medlems registreringen at de gitte opplysninger er så nøyaktige som mulig. NB! Bruk blokkbokstaver Fødselsnr. (11 siffer): Navn:... Adresse (privat):... Mob.:...E-post:... Lønnskontor:... Arbeidssted:... Yrke/stilling:... Fagkrets i videregående skole: For studentmedlemmer: Navn på høyskole/universitet: Studiet ventet avsluttet: Studieretning:... Er du medlem i annet LO-forbund, vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL. Sted:... Dato:... Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund Forbundet for skolepersonell i LO Tilsluttet Landsorganisasjonen, LO Stat og LO Kommune Besøksadresse: Møllergata 20, inng. Hammersborggt, 7. etg. i Folkets Hus, Oslo Postadresse: PB 8783, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside: Forbundsstyret/landsstyret: Forbundsleder: Anne Finborud, forbundskontoret 1. nestleder: Terje Moen, forbundskontoret 2. nestleder: Bjørn Henriksen, forbundskontoret Forbundsstyremedlemmer/landsstyremedlemmer: Magne Hovet, Risør v.g. skole - Aust-Agder, Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud Buskerud, Geir Allan Stava, Åkra ungd.skole Rogaland, Bodil Gullseth, Meråker skole Nord-Trøndelag, Ninni Jensen, Bodø v.g. skole Nordland, Ulrich Vollmerhaus, Ulsrud v.g skole Oslo. Vara til forbundsstyret og landsstyremedlemmer: 1. Rigmor Bjerche, Bømlo v.g skole Hordaland 2. Maud Birkrem, Innbygda skole Hedmark 3. Stig Ole Pedersen, Hammerfest v.g. skole Finnmark 4. Wenche Nordli, Auli skole Akershus 5. Elisabeth Ljosåk, Lunde v.g. skole Telemark 6. Astrid Sebulonsen, Tromsø maritime skole Troms Øvrige landsstyremedlemmer: Rune Rogne, Volda ungd.skole Møre og Romsdal, Jan Johansen, Orerønningen ungd.skole Vestfold, Jan Erik Skaar, Borg v.g. skole Østfold, Marthe Nybø Ones, Sogndal v.g. skole Sogn og Fjordane, Bjørn Kåre Strøm, Ørland ungdomsskole Sør-Trøndelag Forbundssekretærer: Gro Tove Andersen, Geir Granås, Brit Langvik og Gunnvor Sen forbundskontoret Forbundskontoret for øvrig: Vivian Broberg kontor, Helene Rathke kontor, Svetlana Mitic regnskap, Ståle Skjønhaug, systemansvarlig. SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg: Lene Ness. T: Fylkeslagene i Skolenes landsforbund ved lederne: Akershus: Wenche Fjellvang Nordli, Auli skole, T: , Aust-Agder: Kurt Ivan Rasmussen, Risør v.g.s. T: / , Buskerud: Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud, T: / , Finnmark: Merete Kurrak, Alta v.g.s, T: Hedmark: Hege Siv Ekblad, Stange v.g.s, T: Hordaland: Tomas Reikvam, Storebø skule, , Hjemmeside: Møre og Romsdal: Rune Rogne, Volda ungdomsskole, T: , Nordland: Chris Gøran Holstad, Polarsirkelen v.g.skole, pb 53, 8601 Mo i Rana, T: / , Hjemmeside: lokal.lo.no/sl-nordland/ Nord-Trøndelag: Bodil Gullseth, Meråker skole, T: , Oppland: Sven Berggren, Valdres v.g.s. T: / , Oslo: Ulrich Vollmerhaus, Skolenes landsforbund. T: / , Hjemmeside: Rogaland: Monika Kvilhaugsvik, Karmøy voksenopplæringssenter, T: , Hjemmeside: Sogn og Fjordane: Gry Tokvam, Sogn jord- og hagebruksskule, T: Sør-Trøndelag: Aase Toril Knarlag, Tiller v.g. skole, T: , Telemark: Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g.s, avd. sør, T: / , Troms: Jan Vidar Kristiansen, Workinnmarka skole, no, T: Vest-Agder: Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.s. T: , Vestfold: Lothar Schüren, Sande vgs., Hans K. Evensens vei 53, 3070 Sande i Vestfold, T: , Østfold: Ragni Bye, Glemmen v.g.s, T: Ansiennitet som assistent Jeg jobber i barnehage som assistent, men har nå tatt førskolelærerutdanning på deltid. Det jeg lurer på er hvordan man da beregner ansiennitet? Får man med seg de årene man har jobbet i barnehagen som ansiennitet? Og hva med de årene man har annen arbeidserfaring? Nyutdannet SVAR: Alle år som barnehageassistent teller som ansiennitet, uansett om du har jobbet i det offentlige eller i det private. All annen yrkespraksis hos en offentlig arbeidsgiver vil også gi ansiennitet, samt all relevant arbeidserfaring fra det private. I tillegg får du ansiennitet for omsorgsarbeid i inntil tre år og for verneplikt. Dette gjelder hvis du skal jobbe i det offentlige (kommune, fylkeskommune og stat). Hvis du skal jobbe i en privat barnehage, kommer det an på hvilken tariffavtale som følges i vedkommende barnehage. De fleste private barnehager har bestemmelser som gir deg ansiennitet for alt arbeid som barnehageassistent, men om det gjelder der du skal arbeide, vet jeg selvsagt ikke. Gunnvor Sen Krav på ansiennitet? Jeg er nyutdannet yrkesfaglærer med ett års ansiennitet i fylket. Jeg har fått vite at flere av mine medstudenter får ansiennitet regnet ut fra når de startet det yrket de har hatt tidligere. Jeg begynte å jobbe som kokk i Yrkesfaglærerstillingen er basert på det yrket vi har hatt før, og det er svært relevant for den jobben jeg nå gjør. Jeg underviser i hotell- og restaurantfaget på videregående skole. Har jeg krav på ansiennitet fra 1999? Yrkesfaglærer SVAR: Etter Hovedtariffavtalen i KS, kap. 1 12, har du krav på ansiennitet for alt arbeid utført i det offentlige, uansett hva. Det betyr at hvis du jobbet som kokk i det offentlige, skal du ha ansiennitet for det. Hvis du jobbet i det private, så får du ansiennitet for relevant arbeid. For en lærer i hotell- og restaurantfag er det selvsagt relevant å ha jobbet som kokk. Da du begynte å jobbe for et år siden, skulle du ha blitt bedt om å oppgi all jobberfaring. Hvis du oppga jobberfaring ved tilsetting, så har arbeidsgiver gjort en feil dersom de ikke har tatt hensyn til det. Du har i så fall krav på etterbetaling. Jeg foreslår at du tar det opp med din rektor. Dersom du ikke har oppgitt din jobberfaring før, så må du snarest gjøre det. Da får du bare beregnet ansienniteten fra du leverte inn papirene. Du får også ansiennitet for omsorgsarbeid i inntil tre år i heimen, og for all verneplikt. Gunnvor Sen Kan rektor styre ubunden tid? Rektor har kalt inn alle lærarane til eit møte i den ubundne tida deira. Møtet er Våre forbundssekretærer Gunnvor Sen Telefon: Geir Granås Telefon: Brit Langvik Telefon: Vi svarer på dine spørsmål. Spørsmål til SL sendes på epost: fagleg og med ein interessant forelesar, så det er ingenting å seie på tilbodet. Sidan det er i lærarane si ubundne tid, meiner eg at dei skal ha overtidsbetalt. Rektor meiner at det skal dei ikkje, og at han kan styre kva slag fagleg oppdatering lærarane skal ha føre seg i den ubundne tida, seier han. Som kjent, så skal den ubundne tida brukast til for- og etterarbeid, samt fagleg oppdatering. Dersom SL meiner at rektor har rett i noko av dette, kan det vere kjekt å få vite det. Tillitsvalt SVAR: Rektor kan sjølvsagt ikkje styre eitt einaste minutt av den ubundne tida. Så dersom dette frammøtet fører til overtid, ja, så blir det overtid, med vanleg overtidsbetaling. Og som kjent, overtid kan avspaserast, men berre dersom den tilsette og arbeidsgjevar er samde. Overtidstillegget skal likevel alltid betalast ut. Gunnvor Sen Gro Tove Andersen Telefon: Egenhendig underskrift: I skolen I skolen

10 Aktørnr: Returadresse: Skolenens landsforb. Boks 8783 Youngst Oslo Ny portal om arbeidsliv Et nytt nettsted viktigvalg.no gir mye god informasjon til lærere, instruktører og andre som skal veilede elever om arbeidslivet. Tekst: SIDSEL VALUM Nettsiden er helt fersk og dette er en snikpremiere, sier spesialrådgiver Benedikte Sterner i LOs Samfunnspolitiske avdeling, som presenterte websiden om veien fra skolebenken til arbeidslivet på LOs utdanningspolitiske konferanse 22. september. Den skal nå også legges fram for Kunnskapsdepartementet og blir presentert på Yrkes-NM i Trondheim i slutten av oktober. Arbeidslivsvalg Bak står LO og NHO. Nettstedet er utviklet med økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet, gjennom Samfunnskontrakt for flere læreplasser og Nasjonal Aksjon lærebedrift. Websiden er laget med tanke på lærere, rådgivere, instruktører og alle andre som har en rolle i unges arbeidslivsvalg, sier Benedikte Sterner. Målgruppen er elever på VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieprogrammer. Ønsket er å motivere elevene til å bli aktive i forhold til å søke seg til bedrift i faget Prosjekt til Spesialrådgiver Benedikte Sterner i LOs Samfunnspolitiske avdeling fordypning (PTF) og læreplass. Nettstedet skal bidra til at elevene ved yrkesfaglig studieprogrammer er mer forberedt på hva som venter dem i forbindelse med overgang fra skole til jobb. Her finner man også en veileder for bruk av materialet, som ifølge Benedikte Sterner er utførlig men enkel, og en oversikt over hvilke kompetansemål som dekkes innen samfunnsfag, norsk og en del av yrkesfagene. Foto: HåVARD SÆBØ Innen læreplanen Materiellet er utviklet for være innenfor timetallsrammene. Lærerne trenger ikke være redd for at det skal stjele tid fra annen undervisning. Dette dekker noe av det som ligger innenfor læreplanen allerede, sier Benedikte Sterner. viktigvalg.no Passord: skole Filer for skolebesøk Oppskrift for CV LOs jobbhåndbok Lenkebank Oversikt over opplæringskontor På nettstedet ligger undervisningsmateriell for skolebesøk på to timer, som kan gjennomføres av representanter fra LO og NHO. Undervisningen er ment å aktivere elevene gjennom dialog og diskusjon. Hvilke grunnleggende rettigheter har en arbeidstaker? Dette og andre spørsmål er blant temaene for diskusjon i klasserommet.

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer