Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen"

Transkript

1 Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på Side 1 av 29

2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen De forskjellige rollene i autorisasjonsordningen og godkjenningsordningen Systemkrav for bruk av testsystemet Systemkrav til datamaskiner som skal brukes for administrasjon og testgjennomføringer Instruks for bedriftsansvarlig Søkefunksjonen på hjemmesiden Logg inn Glemt passord Oppslagstavle Kandidatliste Registrere nye brukere/kandidater Hvilende autorisasjon/godkjenning Melde ut/overta kandidat Opprette interne testledere Registrering av Praktisk Prøve resultat Registrering av yrkesrelevant praksis (gjelder kun for AFR) Registrering av intern godkjenning (gjelder kun for GOS) Opplasting av bilde, til bruk ved bestilling av kort i AFR Autorisasjonsbevis og diplom Påmelding til kunnskapsprøven (for de som benytter Folkeuniversitet) Eksamensliste FU Meld opp kandidater Automatiske e-poster som sendes ut Rapporter Månedlige nøkkeltall Rapport over alle Kartleggings- og Kunnskapsprøver Side 2 av 29

3 4.3 Veiledningsrapport Rapport over antall innmeldte Kandidater i din finansbedrift Oversiktsrapporter Utmelding/oppsigelse fra finansbedrift Register over autoriserte finansielle rådgivere (AFR) Support Side 3 av 29

4 Bedriftsansvarliges rolle i Godkjenningsordningen og Autorisasjonsordningen Bedriftsansvarlig (BA) er den person som har myndighet og ansvar til å utføre den daglige oppfølgingen av finansbedriftens kandidater og Testledere i FinAut sitt system. Denne manualen beskriver oppgaver og bruk av systemet. For en samlet oversikt over Bedriftsansvarliges oppgaver, henvises til dokumentet Håndbok for Bedriftsansvarlige. Denne ligger under manualer og dokumenter. 1.1 Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges oppgave er å administrere (legge inn, endre og melde ut) kandidater/testledere i finansbedriften. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) og Godkjenningsordningen for rådgivere og selgere i skadeforsikring (GOS) består av en teoretisk kunnskapsprøve, simulert praktisk prøve i etikk og praktisk prøve (rollespill). Rutiner for den praktiske prøven ligger utenfor dette systemet, men resultatet av denne prøven skal registreres i systemet. Det forventes at du har gode kunnskaper i bruk av datamaskin og nettleser. Dette fordi du også skal kunne bistå Testlederne ved behov. Det er også viktig at du har så god teknisk kunnskap at du kan videreformidle et problem på en forståelig måte til FinAut. NB! Du som Bedriftsansvarlig kan også være Testleder. Side 4 av 29

5 1.2 De forskjellige rollene i autorisasjonsordningen og godkjenningsordningen Figuren nedenfor viser de forskjellige rollene i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og godkjenningsordningen for rådgivere i skadeforsikring, samt en kort beskrivelse av hva hver rolle har som ansvar. FinAut Din finansbedrift Har en eller flere bedriftsansvarlig Kan ha en eller flere testledere Bedriftsansvarlig (Myndighet og ansvar for å administrere finansbedriftens kandidater og testledere) Har flere kandidater Har en eller flere sensorer Testleder (Myndighet og ansvar til å la kandidater ta en Kunnskapsprøve/p raktisk prøve internt i finansbedriften) Kandidat (Den personen som skal ta kartleggings-, kunnskapsog praktisk prøve, samt praktisk prøve i etikk) Sensor 2 (Den personen som har det avgjørende ord i bedømmelsen av praktisk prøve) Side 5 av 29

6 2. Systemkrav for bruk av testsystemet Denne seksjonen vil ta for seg systemkravene som er påkrevd for at testsystemet skal virke tilfredsstillende. Det er viktig at de krav som er listet opp i denne seksjonen blir fulgt. 2.2 Systemkrav til datamaskiner som skal brukes for administrasjon og testgjennomføringer Krav til datamaskiner der testing og administrasjon skal gjennomføres Windows XP/Vista/Windows 7/Windows Mb intern minne Skjermoppløsning på minst 1024*768 piksler med 16bpp (65k farger) Oppkobling mot internett Følgende nettlesere støttes: o Internet Explorer 9 eller nyere o Mozilla Firefox 3 13 o Safari 4 og 5 (Mac) o Opera 11+ Popup-blokkering skal være slått av (*.datakortet.no) Adobe Reader skal være installert TCP/IP protokoll: o Port 80 (http) skal være åpen for trafikk o o o Ingen cache i proxyserver DNS oppslag skal virke på klienten Følgende servere må kunne nås gjennom en brannmur: *.datakortet.no NB: Alle tester må kjøres etter systemkravene, også kartleggingstester. Hvis dette ikke blir overholdt, kan det få konsekvenser for tilbakemeldingen på oppgavene i kartleggingstesten. Side 6 av 29

7 3. Instruks for bedriftsansvarlig FinAut sekretariatet vil på forhånd ha registrert deg inn i systemet og du vil ha fått mottatt en e-post med brukerinformasjon. Trenger din finansbedrift ytterligere bedriftsansvarlige eller testledere, ta kontakt med FinAut på 3.1 Søkefunksjonen på hjemmesiden Alle brukere i løsningen kan søke på artikler, men noen av artiklene krever at man er pålogget. Dette vil si at du ikke trenger å navigere deg til de ulike sidene om du vet nøyaktig hva du er ute etter. 3.2 Logg inn Gå til siden eller Klikk på Oppslagstavle oppe i menylinjen. Her bruker du ditt fødselsnummer som brukernavn og passord som du har fått tilsendt på e-post. 3.3 Glemt passord Om du har glemt ditt passord kan du benytte funksjonen Reset passord eller Passord på sms. Ved å bruke Reset passord, vil du få en e-post med instrukser for å sette et nytt passord. Ved å bruke Passord på SMS, vil vi sende deg et nytt passord på SMS. Side 7 av 29

8 3.4 Oppslagstavle Etter godkjent pålogging vil du komme til en side som er tilpasset din rolle. Her vil du finne aktuelle nyheter, brukermanualer og snarveier til dine arbeidsoppgaver som bedriftsansvarlig. I tillegg til dette vil du også få noen flere funksjoner tilgjengelig under Hovedmeny. De neste avsnittene vil omhandle beskrivelser av disse funksjonene. 3.5 Kandidatliste Denne funksjonen brukes til å administrere kandidatene i portalen. Med administrasjon menes: - Se status på hvor langt kandidaten er kommet i autorisasjons- eller godkjenningsløpet med nøkkelresultater. - Registrere resultat fra Praktisk prøve - Registrere ett års yrkesrelevant praksis i AFR - Bestille autorisasjonsbevis i AFR - Bestille duplikat av diplom og/eller kort (kun i AFR- i GOS gjøres dette av kandidaten selv) - Sette intern godkjenning i GOS - Med mer For å finne en kandidat gjøres følgende: - Logg inn på eller - Gå til siden Oppslagstavle og velg Kandidatliste - Du vil da komme til et oversiktsbilde som viser alle dine kandidater og kan bruke søk funksjonen til å lete opp enkelt kandidater. - Du kan også sette filter for å lage din egen oversikt. 3.6 Registrere nye brukere/kandidater Alle kandidater som skal meldes inn i AFR eller GOS skal registreres med fødselsnummer. Dersom kandidaten tidligere har vært innmeldt fra annen finansbedrift, se punktet Melde ut/overta kandidat. På siden Oppslagstavle finner du funksjonen Ny bruker Side 8 av 29

9 Her skal du fylle inn følgende: - Fornavn - Etternavn Trykk så Gå videre >> Side 9 av 29

10 I det neste bildet skal du velge hvilke(n) brukertype(r) brukeren skal ha i hvilke ordninger. Den samme brukeren kan f.eks. være kandidat i GOS og bedriftsansvarlig i AFR. En kandidat må være autorisert/godkjent for å kunne være testleder i den samme ordningen. Når du har valgt brukertype, trykker du Gå videre >> Side 10 av 29

11 I dette bildet skal fødselsnummer (11 siffer), E-postadresse og Mobil registreres. Disse feltene er påkrevd og må være fylt ut korrekt for at du skal kunne gå videre. I tillegg kan man registrere fasttelefon og adresse på kandidaten. Side 11 av 29

12 I det neste bildet skal man velge hvilken bedrift og avdeling brukeren er ansatt i. For å gjøre dette, velger man bedriften som den ansatte jobber i ved å trykke på +-tegnet til venstre for bedriftsnavnet og velger den avdelingen i bedriften som brukeren jobber i. I eksempelet under, heter avdelingen det samme som bedriften, men med en * foran. Man kan også registrere region og ansattnr her hvis man ønsker. Når du trykker Lagre -knappen, vil kandidaten (dersom brukeren er kandidat) automatisk få tildelt 10 forsøk på Kartleggingstesten og 3 forsøk på Kunnskapsprøven. Testene tildeles automatisk med ett og ett forsøk, totalt 3. Dersom brukeren som er opprettet er en testleder, vil han få tilgang til å ta Testledertesten fra sin oppslagstavle. Brukeren vil nå få en e-post med påloggingsinformasjon. 3.7 Hvilende autorisasjon/godkjenning En autorisert/godkjent kandidat skal settes som hvilende dersom den ikke skal eller har gjennomført obligatoriske oppdateringer. Kandidaten skal også settes som hvilende dersom den ikke praktiserer, se 3-9 b). Side 12 av 29

13 Dette gjøres ved å gå inn på kandidatens sin profilside og trykke på denne knappen: Man får da opp et pop-up vindu (husk å tillate pop-up vinduer fra og som ser slik ut: Her velger man status = Hvilende, angir et av valgene i nedtrekksfeltet Årsak og trykker Lagre. Man kan da følge historikken på kandidaten i profilsiden ved at det kommer opp melding om når statusen er satt, hvem som har satt den og årsaken til den gitte statusen. Konsekvensen av at en autorisert rådgiver settes i hvilende status er at han ikke blir søkbar i det offentlige registeret (AFR). I GOS har det ingen konsekvenser utad. Dersom kandidatens status settes til hvilende, vil den automatisk motta en e-post fra FinAut om at status er endret, konsekvenser og kandidatens klagerett etter regelen 3-9 b). En kandidat som har status hvilende kan aktiveres igjen av bedriftsansvarlig etter gitte forutsetninger. Aktivering skjer ved å gå inn på profilsiden til kandidaten og trykke denne knappen: Side 13 av 29

14 Popup vinduet som da dukker opp, ser ut som følger: Her må bedriftsansvarlig bekrefte at kandidaten er både oppdatert og skikket ved å krysse av i avkrysningsboksen. Side 14 av 29

15 3.8 Melde ut/overta kandidat Utmelding av en kandidat gjøres likt som for hvilende. Finn kandidaten som skal meldes ut og gå inn på hans profilside. Trykk så denne knappen: I popup vinduet som kommer velger man status=utmeldt, velger en av årsakene og trykker Lagre : Konsekvensen av å melde en kandidat ut av ordningen er at du som BA, ikke lenger har tilgang til å se hverken kandidaten eller resultatene til kandidaten i registeret. Dette er det nå kun FinAut som har. I tillegg vil ikke kandidaten telles med i antall rådgivere som er i ordningen og vil ikke være søkbar i det offentlige registeret (AFR). En rådgiver hvis status settes til utmeldt, vil automatisk motta en e-post fra FinAut om at status er endret, samt konsekvenser ved dette. For kandidater som er hvilende, melder man de ut ved å trykke på knappen Meld ut : Dersom en kandidat skal flyttes over fra utmeldt til ny finansbedrift, må bedriftsansvarlig henvende seg til og be om å få overført kandidaten til seg. Følgende data skal oppgis: Nåværende finansbedrift Navn på kandidaten E-postadresse Den nye finansbedriften vil da få tilgang til kandidaten og vedkommendes tidligere resultater. Kandidaten vil da ha status=hvilende. Bedriftsansvarlig i ny bedrift må da gå inn på kandidaten og trykke Resette status for at kandidaten skal få status som autorisert eller godkjent. Side 15 av 29

16 NB: Dersom du skal flytte kandidater mellom egne avdelinger kan du som bedriftsansvarlig gjøre dette selv ved å endre kandidaten. Endre kandidatinfo kan gjøres ved å trykke på kandidaten sitt navn i profilen: 3.9 Opprette interne testledere Finansbedrifter som ikke benytter Folkeuniversitetene for å gjennomføre prøvene, må ha interne testledere. For å registrere interne testledere benyttes det samme registreringsskjermbilde som for kandidater. Når en testleder er registrert, må han logge på ordningen og godkjenne taushetserklæringen. Deretter må han ta testledertesten før han blir godkjent testleder og kan starte kunnskapsprøver. En kandidat som er ferdig autorisert/godkjent kan bli testleder og fortsatt beholde sin kandidatstatus. Testledertesten startes fra testlederen sin oppslagstavle: Side 16 av 29

17 3.10 Registrering av Praktisk Prøve resultat Bedriftsansvarlig har ansvar for å registrere resultater fra praktisk prøve for sine kandidater. Dette gjøres i kandidatsiden under Praktisk prøve ved å bruke knappen Add. Viktig: Alle resultater fra praktisk prøve skal registreres uavhengig av om det er bestått eller ikke bestått så snart prøven er gjennomført p.g.a. FinAut sine nasjonale statistikker. Etter at du har trykket på Add vil følgende skjermbilde komme opp: Her skal du registrere følgende: - Bestått (nei eller ja) - Casenummer (viktig for statistikk) - Dilemmanummer: Registrer 0 her. Etisk dilemma gjennomføres nå som en egen prøve via portalen (Samtalen), resultatet blir registrert automatisk når kandidaten er ferdig med prøven. - Prøvedato (dag/mnd./år) - Forsøk nummer (1, 2 eller 3) NB: Dersom du er uheldig og registrerer feil resultat på praktisk prøve, ta umiddelbar kontakt med FinAut Sekretariat slik at de kan få rette feilen. Dersom kandidaten ikke er registrert med bestått kunnskapsprøve, vil skjermbildet ovenfor ikke være tilgjengelig, se neste avsnitt i manualen. Side 17 av 29

18 3.11 Registrering av yrkesrelevant praksis (gjelder kun for AFR) En kandidat må ha 1 års yrkesrelevant praksis for å bli autorisert, ref. regelverket 3 1 c Bedriftsansvarlig må registrere dato for når yrkesrelevant praksis for kandidatene er oppnådd. Datoen i dette feltet må være passert for at kandidaten skal komme i autorisasjonsregisteret. Dersom kandidaten allerede har 1 års relevant yrkespraksis kan dagens dato legges inn. Hvis ikke, legges datoen for når praksisen er oppnådd (dato frem i tid) inn i dette feltet. Gå inn og registrer dato for oppnådd yrkesrelevant praksis til høyre i profilbildet til kandidaten: Trykk så lagre når du har angitt datoen. En kandidat kan gjennomføre og bestå Kunnskapsprøven, Samtalen og Praktisk prøve uten å ha nødvendig yrkesrelevant praksis, men oppfyller da ikke kravene for å bli autorisert. For mer informasjon om hva som er yrkesrelevant praksis, se skrivet Anbefalte retningslinjer: Yrkesrelevant praksis - veiledning og kontroll som ligger på ekstranett til BA under fanen Rutiner. Alle dine kandidater som er registrert og autorisert fra før har fått yrkesrelevant praksis godkjent. Alle disse har fått datoen For bedriftsansvarlig vil alltid datoen som er registrert være synlig. For kandidater vil ikke dette være synlig, men det vil være synlig om han/hun har yrkesrelevant praksis ved at statuslinjen øverst i profilbilde vil være grønt dersom han/hun har tilstrekkelig yrkesrelevant praksis: Side 18 av 29

19 3.12 Registrering av intern godkjenning (gjelder kun for GOS) Kandidater som har bestått intern godkjenning i bedriften (for de som har slik avtale med FinAut), skal ha dette registrert i portalen av sin bedriftsansvarlig. BA gjør dette ved å åpne kandidatens profil og sette intern godkjenning i høyre del av skjermbildet: Her velges dag, mnd og år og man trykker lagre. Kandidaten må da kun ha bestått tverrgående emner for å bli godkjent rådgiver Opplasting av bilde, til bruk ved bestilling av kort i AFR Kandidatene er selv ansvarlig for å laste opp bilde av seg selv via deres kandidatsider i portalen Bedriftsansvarlig har kun ansvar for å kvalitetssikre bilde. Om bildet er for dårlig så må du enten kontakte kandidaten for at vedkommende laster opp et bedre bilde, eller så har du selv muligheten til å laste opp et nytt bilde for kandidaten på kandidatsiden. I GOS er det ikke nødvendig å registrere bilde på profilsiden Autorisasjonsbevis og diplom Rutine for AFR: På kandidatsiden gjøres bestilling av duplikater for diplom og autorisasjonsbevis. VIKTIG: Alle kandidater som er autorisert vil automatisk få tilsendt diplom i midten av hver måned. Bestillingsknappen for diplom skal KUN brukes ved behov for bestilling av duplikat (endring av navn eller tap av diplom). Side 19 av 29

20 Duplikatbestillinger av diplom er ikke dekket slik at finansbedriftene vil bli fakturert i etterkant for dette. Bedriftsansvarlig må bestille autorisasjonsbevis. For de som skal ha autorisasjonsbevis bør BA lage en rutine på bestilling samtidig som dato for oppnådd yrkesrelevant praksis legges inn. Det er også viktig at du som bedriftsansvarlig holder alle adressene oppdatert. Adresseadministrasjon finner du under Avdelinger i web portalen. Rutine for GOS: Kandidatene kan selv skrive ut sitt diplom fra sin side i portalen når de har fått godkjent status. Dette gjøres ved å trykke på knappen skriv ut diplom : 3.15 Påmelding til kunnskapsprøven (for de som benytter Folkeuniversitet) På siden Oppslagstavle kan du velge funksjonen Meld opp kandidater for å melde opp kandidater til Kunnskapsprøver ved et av Folkeuniversitetene FinAut har avtale med. Både bedriftsansvarlige og kandidater har mulighet til å kunne bruke påmeldingssystemet. Hovedforskjellen er at bedriftsansvarlig enkelt kan administrere flere kandidater samtidig, mens kandidatene bare kan administrere seg selv. Er det noen finansbedrifter som ikke vil at kandidatene skal bruke dette systemet så anbefales det at man lager interne rutiner for dette Eksamensliste FU På siden Oppslagstavle kan du velge funksjonen Eksamensliste for å se på eksamenslisten, og sortere på de ulike teststedene. Her kan du enkelt få en oversikt over hvor mange ledige plasser det er på de forskjellige stedene og hvilke eksamensdatoer som er tilgjengelige. Om du trykker på ID en til et aktuelt eksamenssted vil du kunne se mer detaljer Side 20 av 29

21 om eksamensstedet samt hvilke kandidater fra egen bedrift som er meldt opp. Du vil ha en god del prikkede linjer som er kandidater fra andre finansbedrifter som er meldt opp til denne eksamensplassen. Av sikkerhetsmessige årsaker har du ikke tilgang til å se hvem disse er Meld opp kandidater I denne funksjonen kan du melde opp kandidater som skal ta Kunnskapsprøven hos Folkeuniversitetet. Husk at du ikke kan velge flere kandidater hvis de skal avlegge prøven på forskjellige steder. Du velger en gruppe kandidater til hvert sted. Velg kandidater for oppmelding Skjermbildet over viser kandidater i din finansbedrift. Følgende funksjoner er tilgjengelig i dette vinduet: Her kan du søke opp kandidater ved å bruke fødselsnummer eller navn. Her kan du navigere deg gjennom alle kandidater om du ikke vil bruke søkefunksjonen som er beskrevet over. Når du har søkt opp/funnet den kandidaten du vil melde opp til en ekstern Kunnskapsprøve trykker du på det grønne pluss-tegnet i Legg til-kolonnen for den aktuelle kandidaten. Kandidaten blir da lagt til i listen på høyre side i Side 21 av 29

22 vinduet. For å fjerne kandidater fra den valgte lista i høyresiden, må du klikke på det røde krysset i Fjern-kolonnen for å fjerne de fra lista over valgt kandidater. Etter at du har en komplett liste over de du skal melde opp til ett sted, trykker du meld opp -knappen. NB! Du kan melde opp kandidater til ulike avdelinger av Folkeuniversitetet når du fortsetter. Etter at du trykket på meld opp kommer du til følgende vindu: Velg eksamen Følgende funksjoner er tilgjengelig i dette vinduet: Standard er at du får se kalenderen til de ulike avdelingene av Folkeuniversitetet. Om du bruker denne funksjonen så fjerner den alle avdelingene, og du kan velge den avdelingen av Folkeuniversitet du vil bruke for dine kandidater. Side 22 av 29

23 NB: Kun testsentre som har eksamen i den aktuelle måneden er vist. Datoer med prøvegjennomføringer som er tilgjengelige er markert med grønn ramme. De datoer som er grønne og ikke inneholder tekst viser tilgjengelige prøvegjennomføringsdatoer, men ved andre avdelinger enn den avdelingen du har valgt. I skjermbildet over har vi valgt å se tilgjengelige prøvegjennomføringsdatoer ved FU Bergen den 7. mai og vi ser at det er en prøvegjennomføring ledig klokken 10:00, og det er 4 ledige plasser (av 10 totalt). For å velge denne datoen så bruker du funksjonen Velg. Du kommer da til følgende pop-up vindu. Verifiser kandidater og eksamen Side 23 av 29

24 Her får du detaljert informasjon om eksamensgjennomføringen du valgte. Har du valgt å melde opp flere kandidater enn det er plass til vil systemet bare melde opp de 4 første kandidatene, dersom det kun er 4 ledige plasser. I dette tilfellet må du finne nye datoer for de det ikke var plass til. Før du kan trykke på Registrer kandidatene må du godta betingelsene om at du har forstått at dine påmeldinger er bindene, og at din finansbedrift må betale et depositum for de kandidater du melder på til test. Du har nå meldt opp kandidater til en ekstern Kunnskapsprøve. Du kan melde opp flere kandidater ved å gjenta prosessen Automatiske e-poster som sendes ut 1. Etter at du som Bedriftsansvarlig har meldt på Kandidater går det umiddelbart ut e-poster til deg som Bedriftsansvarlig. 2. NB: Kandidatene mottar ikke denne e-posten. Kandidatene får e-post 4 uker før, og om noen melder seg opp etter dette så må du som BA manuelt si ifra til FinAut 3. Om en Kandidat har meldt seg opp selv så vil alle de som er Bedriftsansvarlige få e-poster når dette er gjort (om din finansbedrift ikke tillater Kandidatene å bruke påmeldingssystemet så vil du enkelt kunne finne ut av et evt. brudd på denne regelen). 4. Om det er nok påmeldte så vil det sendes ut en e-post som sier dette 4 uker før, og 1 uke før vil Kandidatene og deg selv få en påminnelse om testen uker før en eksamen kan det hende du som Bedriftsansvarlig får en e-post om at den aktuelle eksamensdatoen står i fare for å bli kansellert på grunn av for få påmeldte. 6. Da er det viktig at du tar en ringerunde for å se om dere klarer å få flere til å melde seg på slik at man unngår at eksamenen blir avlyst. Side 24 av 29

25 4. Rapporter Det finnes mange ulike rapporter på hjemmesiden til AFR og GOS. Du har mulighet til å hente ut nøkkeltall og du kan lage dine egne filtre etter det du måtte ønske å ta ut av oversikter. Likt på alle sidene du kan ta ut rapporter er at du kan benytte deg av denne knappen: Den eksporterer dataene som du har valgt til en kommaseparert fil som du for eksempel kan laste inn i Excel og bearbeide. 4.1 Månedlige nøkkeltall På siden Oppslagstavle kan du velge funksjonen Rapporter : Du vil da komme til en side som viser månedsrapporter. Ønsker bedriften totale rapporter eller akkumulerte tall må man bruke Excel til å lime inn tallene fra månedsrapportene. Følgende månedlige nøkkeltall er tilgjengelig i webportalen: - Hvor mange Kandidater som er registrert inn i ordningen i denne måneden. - Hvor mange Kandidater som totalt er registrert inn i ordningen - Hvor mange Kandidater som totalt har bestått Kunnskapsprøven - Hvor mange Kandidater som totalt er autorisert/godkjent I tillegg finnes det en del statistikk og gjennomsnittstall for Kunnskapsprøven og de forskjellige emneområdene. Alle tall gjelder Kandidater i egen finansbedrift. Side 25 av 29

26 4.2 Rapport over alle Kartleggings- og Kunnskapsprøver For å ta ut rapport over alle prøveresultater velger du Oppslagstavle inne i portalen og klikker på Resultatrapport. Her kan du først velge å ta ut rapport på spesifikke avdelinger om du ønsker dette. Om du ønsker å ta ut rapport for hele din finansbedrift trykker du på Rapporter uten å velge noen avdelinger. Her kan du lage din egen rapport ved å velge filtre som År, Kunnskapsprøve, Kartleggingsprøve eller Alle resultater. Denne rapporten gir deg en full oversikt over alle Kandidater og deres resultater. Rapporten er en kommaseparert fil som kan åpnes i Microsoft Excel. Tips: Om filen du har åpnet i Excel ser forvirrende ut og alt er i en kolonne så gjør du følgende: - Merk kolonne A - Trykk på Data - Trykk på Tekst til kolonner - Velg Data med skilletegn - Trykk på Neste - Velg Semikolon - Trykk Fullfør Nå skal alle dataene ha fordelt seg i egne kolonner. 4.3 Veiledningsrapport Denne rapporten er som en karakterbok for enkeltresultater for en aktuell Kandidat. Denne rapporten finner du ved å gå på Oppslagstavla og velger brukerliste eller kandidatliste. Her kan du søke opp ønsket Kandidat og komme til Kandidatens personlige side. Ved å trykke på Veiledningsrapport for ønsket resultat vil du se hvordan Kandidaten har scoret på de ulike emneområdene. Dette gjelder både for Kartleggingsprøven og Kunnskapsprøven. Side 26 av 29

27 4.4 Rapport over antall innmeldte Kandidater i din finansbedrift Ved å velge funksjonen Brukersider eller kandidatliste på oppslagstavla på hjemmesiden til AFR og GOS så kan du ta ut en rapport over alle dine innmeldte kandidater uten noen resultater. Eneste du trenger å gjøre er å trykke på brukere/kandidater. oppe i høyre hjørnet over oversikten over dine 4.5 Oversiktsrapporter På siden Oppslagstavle kan du velge Kandidatliste og sette dine egne filtre for å få ut ønsket rapport. Filtrene du kan velge mellom er som følger: Ikke autroriset/godkjent? Side 27 av 29

28 Når du har satt dine ønskede valg trykker du på eksport knappen behandle dine data i for eksempel Excel. og får muligheten til å 5. Utmelding/oppsigelse fra finansbedrift Dersom en finansbedrift ønsker å melde seg ut av ordningen må man snarest kontakte sekretariatet. Oppsigelsesfristen vil være 2 måneder fra utmeldingen er mottatt. Bedriften må varsle sine innmeldte om oppsigelsen og konsekvensene. Samtidig må FinAut varsles om hvilken informasjon som er gitt internt og få en oversikt over planlagte aktiviteter og hvordan disse søkes løst (prøver avlyses m.v.). Straks FinAut har fått slikt varsel, vil vi på selvstendig grunnlag sende en informasjon til hver rådgiver som er autorisert om at de meldes ut av registeret, fra hvilken dato og konsekvenser av utmeldingen. I tillegg vil finansbedriften motta et følgebrev med retur av tilslutningsavtale. Rådgiverne flyttes over til en gruppe med "utmeldte" og autorisasjonen blir "hvilende" frem til de eventuelt blir innmeldt fra en ny tilsluttet finansbedrift. Konsekvenser av utmelding: Autoriserte kandidater innmeldt av bedriften er ikke lenger å anse som autoriserte eller godkjente og kan ikke lenger søkes opp i vårt register (AFR). o Dette gjelder ansatte i bedriften o Dette gjelder ansatte i tilknyttede agenturer der slike finnes Sensorer tilknyttet bedriften kan ikke lenger praktisere som sensorer o Planlagte praktiske prøver må kanselleres Planlagte prøver for kandidater som er i et autorisasjonsløp/godkjenningsløp, må avlyses o Påmeldinger til kunnskapsprøven må strykes (det er 1 måneds påmeldingsfrist til Folkeuniversitets tester) Alle autorisasjonsbevis må inndras og sendes til AFR for makulering (gjelder kun AFR). Side 28 av 29

29 6. Register over autoriserte finansielle rådgivere (AFR) For å finne ut om en rådgiver er autorisert kan kunder søke på rådgiverens navn i registret. Finansbedriften har ansvar for å melde ut kandidater og for å oppdatere informasjon om kandidater i testsystem og portal slik at registeret kun inneholder autoriserte finansielle rådgivere. 7. Support Din oppgave som Bedriftsansvarlig er i hovedsak å utføre den daglige administrasjonen av kandidatene i din finansbedrift ved og aktivt bruke oppslagstavlen og funksjonene som er tilgjengelige der for deg som Bedriftsansvarlig. Har du spørsmål eller problemer kan du ta kontakt med FinAut på telefon eller sende en e-post til FinAut vil også legge ut oppdatert og nødvendig informasjon på de respektive ordningene sine hjemmesider og Det er viktig at du til enhver tid forsikrer deg om at du har nyeste versjon av dette dokumentet. Lykke til som Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og/eller Godkjenningsordningen for rådgivere i skadeforsikring! Side 29 av 29

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke:

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Brukerveiledning for testgjennomføring For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Krav til datamaskiner der testing og administrasjon skal gjennomføres Windows

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere KFUK-KFUM-speiderne har gått over til Hypersys, vårt nye medlemssystem. I begynnelsen av februar vil alle få tilgang til det nye medlemssystemet.

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 Side 1 av 12 Velkommen til en ny skole! IST er den markedsledende leverandøren av IT-løsninger for utdanningssektoren. Vi tilbyr våre kunder en unik

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed (kommer)

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Innskuddspensjon i Sparebanken Vest

Innskuddspensjon i Sparebanken Vest Innskuddspensjon i Sparebanken Vest For bedriften...2 Aktivere brukertilganger...2 Påloggingsprosedyre nettbank bedrift...4 Vis detaljer avtale...5 Vis investeringsprofil...5 Vis innbetalinger...6 Endre

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF)

REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) Midlertidig REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) Regelverket gjelder følgende retninger: Forsikringsrådgiver Skadeoppgjørskonsulent Personforsikringskonsulent For særregler er det henvist

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme Pålogging til Porten og Portalen Stavanger bispedømme Design: Marius A. Årdal Versjon 2.0 Datert 31.10.13 Innhold A. Godkjente nettlesere... 2 B. Pålogging til Porten... 2 C. Glemt brukernavn / passord

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual Scriptor 2006 Brukermanual Scriptor 2006 Side 2 av 7. Innlogging... 3 Internet Explorer forberedelse... 3 Norton Internet Security Forberedelse... 4

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Digitaltesten 2. Testadministrasjon

Digitaltesten 2. Testadministrasjon 2 Testadministrasjon Testveileders oppgaver: Oppstart Opplæring Bestille tester Veilede deltaker/ vurdere opplærings behov Klargjøre pcer Tar ut rapporter Informere om testen Gjennomføre testen Oppstart

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer