ÅRSMELDING FOR varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre Ungdomsutvalget har bestått av: Formann Medlem Medlem Medlem Medlem Anders Aas Håkon Ormshammer Olav Ettestøl Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren Oversikt over aktive skyttere: Vi har i 2005 hatt 472 aktive skyttere (30-skuddsskyttere) som fordeler seg slik: 2005: 2004: Klasse Klasse Klasse Klasse Sum klasseførte Klasse V Klasse V Klasse V Sum veteran Junior 8 4 Eldre Rekrutt 8 4 Rekrutt Sum J/ER/R Klasse Sum aktive

2 Aktivitet: Det er i løpet av året solgt skudd gjennom skytterlaget (2004: ). Og det er 177 medlemmer som har betalt kontingenten for 2005 (2004: 159). Aktiviteten har ligget på noenlunde samme nivå som tidligere år. Treningen innendørs på Fjellheim hver onsdagskveld for rekrutteringsskyttere og hver torsdagskveld for seniorskytterne har fortsatt med relativt god oppslutning. Og skytebanen har også i år vært i flittig bruk med trening to kvelder i uken i hele sommer. Styret: Styret har hatt 6 møter i løpet av året. Følgende tillitsvalgte er utpekt av styret: Nestformann Sekretær Pressekontakt Tilsynsmann for innendørsbanen Tilsynsmann for skytebanen Skifeltutvalg Medlem av styret for Militærløpet Uttakningskomite 100m Uttakningskomite 200m Instruktører Kommunalt skytebaneutvalg Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes/Anders Aas Tengel J. Digernes Jens Arild Kroken formann + styret Jens Arild Kroken Ungdomsutvalget Magne Rike - formann Trond Glidje Øivind Evensen Tore Salvesen Ole Arnt Solheim Anders Aas Einar Finsrud Olav Magne Kvisli Og det er vedtatt arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer og andre. Følgende er ansvarlige for: Oppbevaring av våpen Ettersyn av våpen Puss/vedlikehold av våpen Utlån av våpen Utlån av skytebanen Annonsering av lagskytinger Presseomtale for lagskytinger Føring protokoller for lagskytinger, merkeskytinger og vandrepokaler Gjenstandspremier ASP/R/ER/J Premieoppgjør fra åpne stevner Ajourføring adm.program EDB Ajourhold - Internettsiden Skyteprøven for storviltjegere Morten Vefald Tengel J. Digernes og Anders Aas Anders Aas Magne Ingolf Madsen Anders Aas Magne Ingolf Madsen Jan Solberg Magne Ingolf Madsen Av saker som er behandlet av styret innskrenker vi oss her til å nevne: Styret har nedsatt et eget utvalg som har fått i oppgave å lede arbeidet med ombygging av 100m-banen til elektroniske skiver. Utvalget har i bestått av Magne Ingolf Madsen (formann), Trond Glidje, Tore O. Salvesen og Magne Rike. Det er forhandlet fram ny sponsoravtale med Vegårshei Sparebank for Skytterlaget får samme beløp som for 2004, dvs. kr 5.000,

3 Representasjon: Tore O. Salvesen har vært 1. varamann til samlagsstyret, Magne Rike har vært medlem av UK og har vært formann i Cuputvalget. fikk på årets Skytterting avløsning som medlem av Norges Skytterstyre. Han hadde da vært medlem av styret i 12 år. Skytebanen: Ombyggingen av skytebanen er nå gjennomført iht. årsmøtevedtak fra Det er kjøpt inn og montert 6 elektroniske skiver på vår 100m-bane, og det er i den forbindelse foretatt nødvendige byggtekniske utbedringer på grav 100m. Totale kostnader ved ombyggingen beløper seg til kr , herav utgjør beregnet egeninnsats og sponsing kr De seks nye elektroniske skivene ble tatt i bruk på trening for rekrutteringsskytterne tirsdag 31. mai, og de fungerte perfekt. Magne Ingolf Madsen har utarbeidet instruks for bruk av skivene og holdt kurs for andre interesserte medlemmer. Elektronikkutvalget, med Magne Ingolf Madsen i spissen, har i det hele tatt gjort en kjempejobb i sommer. Det er i tillegg foretatt betydelig vedlikeholdsarbeid på skytebanen i sommer. Vi innskrenker oss her til å nevne at det er fylt på sand på toppen av krona på både 100m og 200m, skivemerkingen på 200m er reparert og malt, skytebaneområdet er ryddet for busker og kratt, det er drenert rundt grav 100m, nye dører er satt inn på standplass 100m og 200m og standplassoverbygget er malt. Alt arbeidet er gjort på dugnad av innsatsvillige medlemmer. Gunnar Solvik stilte til og med opp med traktor på dugnad. Vi vil herved benytte anledningen til å takke alle som har deltatt i arbeidet med ombygging og vedlikehold av skytebanen for god innsats. Festekontrakten for skytebanen er nå endret idet festetiden er forlenget til 40 år regnet fra 15. juni Skytebanen er inspisert av styret den 1. juni og 11. oktober Anlegget er i meget god stand, og det har vært ryddig og fint på banen i hele sommer. Vi vil derfor takke vår banetilsynsmann, Tengel J. Digernes, for god innsats. Skyteprøven for storviltjegere: Skyteprøven for storviltjegere ble i år som i fjor et svært omfattende arrangement. Skytterlaget arrangerte 17 treningskvelder/dager for jegere. Vi hadde 240 påmeldinger totalt (2004: 231), og av disse var det 210 som betalte innskuddet på kr 50,- (2004: 205). Selve skyteprøven samlet også i 2005 mange jegere, og vi hadde 231 påmeldinger totalt (2004: 202). Av disse var det 182 som betalte innskuddet på kr 100,- (2004: 148). Avviklingen av trening og skyteprøve gikk greit, og det virket som om jegerne var godt fornøyd med opplegget. Det ble skutt 426 skyteprøveserier totalt (2004: 356), og av disse holdt 292 kravene til bestått prøve, dvs. 68,5% (2004: 218/61,2%). Det var 235 forskjellige personer (2004: 243) som trente/avla skyteprøven på Vegårshei skytterlags bane i Av disse var det 191 (2004: 173) som avla skyteprøven og 44 (2004: 70) som kun trente hos oss. I forbindelse med skyteprøven arrangerte vi også i år den såkalte "Vegårsheiskytinga"

4 Gjennom den ordinære prøveavviklingen var det 48 skyttere som kvalifiserte seg til finalen. Av disse var det 35 som møtte opp til finaleskytingen. Denne var preget av svært god skyting. Best ble Magne Rike med 18,1 poeng foran Trond Glidje med 18,0 poeng og Tor Asbjørn Selås og Jens Arild Korken med 17,9 poeng. Det var fine gavepremier til de 15 beste i finalen. John Flaten vant etter loddtrekning et gavekort på kr som kan benyttes hos Reidar Christensen AS. Åpne stevner: I løpet av året har Vegårshei skytterlag stått som arrangør av 2 åpne stevner. Lørdag 5. mars arrangerte vi Samlagsstevnet i feltskyting med påmelding på Vegarheim. Stevnet ble arrangert som bilfelt over Stavheia. Det deltok 66 skyttere. Stevnets vinner ble vår egen Trond Glidje med 42 treff etter omskyting med Anders Edvin Gusdal fra Imenes. Magne Rike ble nr. 4 med 40 treff. Det ble klasseseier til Vegårshei-skytterne i klasse AG3 og klasse jeger. Tore O. Salvesen vant klasse AG3 med 9/2 treff, og Roy Ole Ellefsen vant jegerklassen med 23/5 treff. I finfelten ble det dobbeltseier til Vegårshei i klasse Eldre rekrutt. Alexander Sæthra Larsen vant med 31/4 treff foran Knut Ausel som hadde 23/2 treff. Vegårshei skytterlag vant lagkonkurransen (3-mannslag) i grovfelten og sikret seg en aksje i Aust-Agder skyttersamlags vandrepokal. På laget skjøt Trond Glidje (30), Magne Rike (30) og Ola Arnt Solheim (25). Lørdag 3. september arrangerte vi 4. Æresprisskyting på banen. Stevnet samlet i alt 60 skyttere som konkurrerte under gode og like forhold. Stevnevinner ble Trygve Thaule, Rise og Løddesøl, med 343 poeng. Trond Glidje ble beste Vegårsheiskytter med 339 poeng og 4. plass. Espen Langmyr vant klasse Junior med 342 poeng. Skytinger innen laget: Følgende skytinger er arrangert innen laget i løpet av året: 15m: Deltakerantall: 2005: 2004: 2. februar Premieskyting for R/ER/J april Lagsmesterskap for R/ER/J april Lagsmesterskap for klasse Veteran 6 4 Felt: 23. april Lagsmesterskap for R/ER/J april Lagsmesterskap for Kl Vet. (Bjorvatten) Bane: 31. mai Premieskyting for R/ER/J juni Skytingens Dag Lars Bråtens Pokal august Lagsmesterskap for R/ER/J august Lagsmesterskap for klasse Veteran september Finale Vegårsheiskytinga september Jaktlagskonkurranse Deltakerantall: 2005: 2004:

5 Merkeskytinger: 24. mai Lagsmedaljeskyting juni Dugleiksmerkeskyting R/ER/J juni Dugleiksmerkeskyting V65 og V juni Dugleiksmerkeskyting kl. 1-5 og V august Oppsamling Lagsmedaljene august Oppsamling Dugleiksmerket R/ER/J august Oppsamling Dugleiksmerket V65 og V august Oppsamling Dugleiksmerket kl. 1-5 og V Stang- og felthurtigskyting: 22. juli Lagsmesterskap Stangskyting juli Lagsmesterskap felthurtigskyting 8 4 Medalje- og klassevinnere - lagsmesterskap 15m: Gylt medalje Trond Glidje 237 p Sølv medalje Jacob J. Olimstad 233 Bronse medalje Ole Arnt Solheim 227 Gylt medalje V65 Anders Aas 241 p Klasse 5 Trond Glidje 237 p Klasse 4 Jacob J. Olimstad 233 Klasse 3 John Inge Olimstad 224 Klasse 1 Halvor André Røysland 213 Klasse V65 Anders Aas 241 Rekrutt m/anlegg Håvar Hommelsgård 140 Rekrutt Gunnar H. Solvik 221 Eldre Rekrutt Alexander Sæthra Larsen 207 Junior Kristian Dalen 233 Medalje- og klassevinnere lagsmesterskap feltskyting: Gylt medalje. Trond Glidje 42 tr. Sølv medalje Ole Arnt Solheim 42 Bronse medalje Jacob J. Olimstad 39 Gylt medalje V55 Grunde Vefald 21 tr. Gylt medalje V65 Øivind Evensen 28 tr. Gylt medalje V73 Tallak Bjorvatten 21 tr. Klasse 5 Trond Glidje 30/20 tr. Klasse 4 Ole Arnt Solheim 30/21 Klasse 3 Tore O. Salvesen 23/7 Klasse 2 Ingeborg M. S. Andersen 29/18 Klasse V55 Grunde Vefald 21/7 Klasse V65 Øivind Evensen 28/11 Klasse V73 Tallak Bjorvatten 21/6 Jegerklasse Sven Rune Dale 25/9 Rekrutt Terje B. Salvesen 29/10 Junior Espen Langmyr 30/ Medalje- og klassevinnere lagsmesterskap baneskyting: Gylt medalje Ole Arnt Solheim 333 p

6 Sølv medalje Magne Rike 332 Bronse medalje Jacob J. Olimstad 328 Gylt medalje V65 Anders Aas 347 p Gylt medalje V73 Tallak Bjorvatten 305 p Klasse 5 Magne Rike 233 p Klasse 4 Ole Arnt Solheim 236 Klasse 2 John Kvisli 193 Klasse 1 Geir Arne Nordal 219 Klasse V65 Anders Aas 248 Klasse V73 Tallak Bjorvatten 216 Rekrutt Gunnar H. Solvik 233 Junior Espen Langmyr 247 Lagsmester - stangskyting: Trond Glidje 31 tr. Lagsmester - felthurtigskyting: 13,52 sek. Andre resultater: Jacob J. Olimstad ble beste skytter på Lagsmedaljeskytingen med 141 poeng, Magne Rike vant Dugleiksmerkeskytingen med 241 poeng og Trond Glidje vant skytingen om Lars Bråtens Pokal med 100 poeng. Jaktlagskonkurransen ble vunnet av Moland jaktlag med 147 poeng. Jaktlaget sikret seg dermed sin 2. aksje i Jaktlagspokalen. På laget skjøt Nils Thorsen (47), Olav Ettestøl (50) og Jørgen Ettestøl (50). Beste enkeltresultat hadde Andreas Myre, Steinar Langmyr, Olav Ettestøl og Jørgen Ettestøl, alle med 50 poeng. Vandrepokaler: Følgende skyttere fikk en aksje i vandrepokalene våre i 2005: Tvedestrandspostens pokal Trond Glidje 42 tr. Til odel og eie. Vegårshei Motorsenter AS pokal Trond Glidje aksje Magne Madsen AS pokal Imenes skytterlag aksje Tvedestrand Boktrykkeri AS pokal Ugland skytterlag aksje Stangpokalen Trond Glidje 31 Til odel og eie. Felthurtigpokalen 13,52 sek. 1. aksje Lars Bråtens Pokal Trond Glidje 100 p 2. aksje GJENSIDIGE pokalen Jacob J. Olimstad aksje Vegårshei Sparebanks pokal Ole Arnt Solheim aksje Vegårshei Trappeverksted AS pokal Magne Rike aksje HERGUN - pokalen Ole Arnt Solheim Plass aksje Jaktlagspokalen Moland jaktlag 147 p 2. aksje Sportslige prestasjoner: Årets beste sportslige prestasjon er utvilsomt seieren til Trond Glidje i Stangfinalen på Landsskytterstevnet på Lesja. I sin tredje Stangfinale satte han alle konkurrentene på plass med 25 treff til sammen, derav hele 16 treff på kortholdet. Han sikret seg dermed Oberst

7 Georg Stangs minnemedalje og aksje i A-pressens pokal. GRATULERER TROND! Seieren var velfortjent! Det var hyggelig å være Vegårsheiskytter på Lesja i år. Trond Glidje har uten tvil vært lagets beste skytter også denne sesongen. I tillegg til NMtittelen i Stangskyting har han vunnet mange medaljer og premier i både felt- og baneskyting. Vi vil også nevne at vi i årets feltsesong hadde gledelig mange deltakere i Jegerklassen fra Vegårshei skytterlag. Våre skyttere dominerte klassen fullstendig. Nedenfor følger en oversikt over de beste prestasjonene i denne sesongen: Samlagsstevnet 15m Imenes: Trond Glidje Nr. 2 i klasse p Sølv medalje Øivind Evensen Nr. 1 i klasse V Gylt medalje 15m karusellen sammenlagt: Øivind Evensen Nr. 1 i klasse V p Nyttårsstevne Froland: Ole Arnt Solheim Nr. 2 i klasse /11 tr. Sølv medalje Trond Glidje Nr. 3 i klasse /21 Sølv medalje Halvor A. Røysland Nr. 1 i klasse /2 Gylt medalje Sandvannsfelten Kilebygda og Bolvik: Trond Glidje nr. 3 i klasse /22 tr. Sølv medalje Hollafelten: Trond Glidje Nr. 1 i klasse /21 tr. Sølv medalje 1. karusellstevne Ugland: Magne Rike Nr. 2 i klasse /19 tr. Sølv medalje 2. karusellstevne Søndeled: Trond Glidje Nr. 1 i klasse /21 tr. Gylt medalje Ole Arnt Solheim Nr. 2 i klasse /18 Sølv medalje Magne Rike Nr. 3 i klasse /18 Sølv medalje Halvor A. Røysland Nr. 1 i klasse Jeger 10/5 Gylt medalje Øivind Evensen Nr. 1 i klasse V65 30/16 Gylt medalje 3. karusellstevne Froland: Halvor A. Røysland Nr. 1 i klasse Jeger 19/4 tr. Gylt medalje 4. karusellstevne Rise og Løddesøl: Trond Glidje Nr. 1 i klasse /13 tr. Gylt medalje Roy Ole Ellefsen Nr. 1 i klasse Jeger 15/6 Gylt medalje Storkarusell Imenes: Øivind Evensen Nr. 1 i klasse V65 30/18 tr. Gylt medalje Samlagsstevnet felt 5. karusellstevne Vegårshei: Trond Glidje Nr. 1 i klasse tr. Gylt medalje Tore O. Salvesen Nr. 1 i klasse AG3 9/2 tr. Gylt medalje Roy Ole Ellefsen Nr. 1 i klasse Jeger 23/5 tr. Gylt medalje - 8 -

8 Alexander Sæthra Larsen Nr. 1 i klasse Eldre Rekrutt 31/4 tr. Gylt medalje Knut Ausel Vegårshei skytterlag Nr. 2 i klasse Eldre Rekrutt 23/2 tr. Nr. 1 i lagskyting grovfelt 85 tr. Sølv medalje Feltkarusellen sammenlagt: Trond Glidje Magne Rike Nr. 2 i klasse 5 og totalt Nr. 3 i klasse 5 og totalt 118 p. 116 Sølv medalje Sølv medalje Ole Arnt Solheim Nr. 4 i klasse Sølv medalje Roy Ole Ellefsen Nr. 1 i Jegerklassen 119 Sølv medalje Halvor A. Røysland Nr. 2 i Jegerklassen 118 Sølv medalje LDK-stevnet Kvinesdal: Trond Glidje Nr. 2 i klasse tr. Sølv medalje Øivind Evensen Nr. 2 i klasse V65 42 Sølv medalje SM felt Dølemo: Trond Glidje Magne Rike Nr. 5 Nr /20 tr. 34/8 Samlagsstevnet Imenes: Trond Glidje Nr. 4 i klasse p Sølv stjerne Jacob J. Olimstad Nr. 12 i klasse Sølv stjerne Espen Langmyr Nr. 1 i klasse Junior 342 Raufossmedalje Øivind Evensen Nr. 1 i klasse V Gylt medalje Trond Glidje Nr. 1 i Stangskytingen 27 tr. Aksje i pokal Vegårshei skytterlag Nr. 2 i lagskyting 300m 283 p Sølv medaljer Vegårshei skytterlag Nr. 2 i lagskyting Veteran 292 Sølv medaljer Vegårshei skytterlag Nr. 3 i lagskyting R/ER/J 251 Bronse medaljer Landsskytterstevnet Lesja: Trond Glidje Nr. 1 i Stangfinalen 25 tr. Oberst Georg Stangs minnemedalje Trond Glidje Nr. 12 i NM-felt 41 tr. Medalje Militært NM i skyting Lesja: Trond Glidje Nr. 8 Plassiffer Ærespris Froland: Espen Langmyr Nr. 1 i klasse Junior 336 p Gylt medalje 3. Ærespris Søndeled: Trond Glidje Nr. 2 i klasse p Sølv medalje Espen Langmyr Nr. 1 i klasse Junior 344 Gylt medalje Gunnar H. Solvik Nr. 3 i klasse Rekrutt 306 Sølv medalje 4. Ærespris Vegårshei: Espen Langmyr Nr. 1 i klasse Junior 342 p Gylt medalje Æresprisen sammenlagt: Trond Glidje Nr. 3 i klasse 5 og totalt p Minnebeger Espen Langmyr Nr. 1 i klasse Junior Ærespris Junior Anders Aas Nr. 2 i klasse V Minnebeger

9 Den Norske Skyttermedalje - Imenes: Trond Glidje Nr. 1 og beste resultat 297 p Stjerne nr. 7 Ole Arnt Solheim Nr Stjerne nr. 3 Samlagscupen: Vegårshei skytterlags 1. lag på 100m vant samlagscupfinalen med poeng og ble tildelt gylte medaljer. På laget skjøt Anders Taxerås, Alexander Sæthra Larsen, Espen Langmyr og Gunnar Solvik. Vårt 2. lag skjøt også godt og ble nr. 3 med poeng. Laget ble tildelt bronsemedaljer. På laget skjøt Ståle Skjævestad, Knut M. Solvik, Torstein Myren og Knut Ausel. Vegårshei skytterlags lag på 200/300m ble nr. 4 i samlagscupfinalen med poeng. På laget skjøt Trond Glidje, Ole Arnt Solheim, Magne Rike, Tore O. Salvesen, Jacob J. Olimstad og. Avslutning: Til slutt vil vi takke alle som har bidratt til "å holde hjulene i gang" i året som er gått. Vi er svært takknemlige for alt vi har mottatt av hjelp og velvilje. Vegårshei den 16. november 2005 /s Gerd Nerdalen/s Tore O. Salvesen/s Formann Nestformann Sekretær Jan Solberg/s Tengel J. Digernes/s Roar Sommerset/s Kasserer Styremedlem Styremedlem Anders Aas/s Formann i Ungdomsutvalget

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 l Nr.2-2004 årgang 8 Rifleposten Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 2 Rifleposten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer