JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten"

Transkript

1 Magasinet for hele jus-norge NR ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller lag Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen Fangene på bloggen Har blitt profesjonell lekmann

2

3 Innhold 5 6 Leder Jan Arild Ellingsen 6 Jan Arild Ellingsen FrPs mann i Justiskomiteen har sittet i komiteen i to perioder. 12 Siden sist 14 Juristforbundet og Advokatforeningen skiller lag Vil kutte et ledd i påtalestrukturen Mentorordning Rettsmuseet 18 Rekruttering Kaja Strandjord i Statsadvokatenes Forening er bekymret for rekrutteringen til statsadvokatembetene. 28 Terrorjakt og rettssikkerhet Juristene som blir riddere Jakten på Peder Aas Fanger driver blogg 22 Rettsmuseet Museumsdirektør Johan Helberg ønsker at museet blir sentralt bevisarkiv. 44 Bachelorjurister i Lillehammer Biografi om Trygve Lie Min arbeidsplass: Konfliktrådet Kari Østerud mener 44 Bachelorjurister Rektor og jurist Bente Ohnstad utdanner bachelorjurister i Lillehammer Fag / Meninger / Debatt Kristian Andenæs/Charlotte Bayegan Ulf Stridbeck/Ingvild Mestad Erik A. Foss Ragnhild Bø Raugland Merethe Sunde Stilling ledig 46 Biografi Guri Hjeltnes skriver på en stor biografi om politikeren og juristen Trygve Lie. 71 Nytt om navn Kari Vi vil også supplere vårt tilbud der dette er nødvendig for å kunne være et alternativ for advokater og fullmektiger som i dag er medlem begge steder Østerud på side 54

4

5 Bachelorjurister på vei Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 17. august Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Redaksjonen avsluttet 9. juni 2009 Forsidefoto: Erik Sundt Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Utgiver: Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.: Høgskolen i Lillehammer uteksaminerer neste vår sine første bachelorstudenter i jus. Verken universitetet i Oslo eller i Bergen har ønsket å tilby bachelorgrader i jus. Men i Lillehammer er studiet de tilbyr blitt populært, kan vi melde i reportasjen fra Lillehammer lenger bak i denne utgaven. Så gjenstår det å se om de fleste velger å studere videre til en master, eller om bachelortittelen i jus blir mer vanlig. Høgskolen har en avtale med Bergen for de som vil gå videre på master, og de er ifølge rektor i dialog med Oslo om mulig mastersamarbeid der studentene også kan ta de to siste årene der. Intensjonen med Oslosamarbeidet er forresten å la Lillehammerstudentene ta hele masterstudiet på Høgskolen i Lillehammer - med muligheter for å spesialisere seg i opphavsrett - i regi av juridisk fakultetet i Oslo. Mange jurister har vært bekymret for om en utvikling med mange bachelorjurister vil devaluere faget. Vanne det ut rett og slett. Den debatten er garantert ikke over, men antakelig uten at det bekymrer bachelorjuristene. For rektor på Høgskolen i Lillehammer, Bente Ohnstad, mener de har muligheter til å jobbe innen store deler av forvaltningen. Etter et treårig studium har de kompetanse innen arv - og familierett, forvaltningsrett og privatrett, selv om de mangler de to siste årene med strafferett og prosess, sier Ohnstad, som selv er jurist. Hun tror de med bachelorgrad vil være svært anvendelige både i kommunale, fylkeskommunale og statlige etater, i bank og forsikring. Ja selv i advokatnæringen, uten at de kan få advokatbevilgning selv. Hun sier hun har møtt mange i offentlig forvaltning som jobber med juridiske spørsmål og saksbehandling uten at de har noen som helst jusutdanning. En bachelor i jus vil kunne gi mye mer substans og ikke minst forståelse for regelanvendelsen. De vil kunne være saksbehandlere som kan forvaltningsretten, ikke bare saksbehandlingsreglene, sier hun og mener det skorter en del på grunnleggende kunnskaper i forvaltningsrett blant saksbehandlere. Ikke minst i lokal og kommunal forvaltning. Det skal bli spennende å se hvordan for eksempel Juristforbundet vil forholde seg til en mulig utvikling der det blir mange bachelorjurister. Kan man tenke seg nye fagkombinasjoner? Og når kan man kalle seg jurist? Sikkert er det i alle fall at studiet er i utvikling. Det viser også utviklingen på fakultetene i Oslo er man som vi tidligere har skrevet om inne i en prosess for å legge om jusstudiet. Det skal bli færre studenter og tettere oppfølging. Dessuten skal studiet ta mer innover seg internasjonalisering av faget. Det er faglige grunner til at det er nødvendig å legge om studiet. Ikke minst internasjonalisering av jussen. Det kommer for fullt og påvirker allerede mer enn mange er klar over, sa dekan ved juridisk fakultet, Hans Petter Graver, tidligere i år. Det skjer altså mye med jusstudiet for tiden og det skjer mye som krever dyktige jurister. I denne utgaven av Juristkontakt kan du lese om noen av det. Enten det dreier seg om den framtidige organiseringen av påtalemyndigheten eller debatten om terrorbekjempelse og rettssikkerhet. Juristkontakt på papir tar en pause i sommer. Vi er tilbake med en ny utgave i slutten av august. I mellomtiden kan du følge oss på Redaksjonen takker alle leserne som har bidratt med meninger, fagartikler og debatter hittil i år og alle som har kommet med gode tips til saker dere vil vi skal skrive om. Ole-Martin Gangnes redaktør Juristkontakt

6 Vil gi seg i justiskomiteen 6 Juristkontakt

7 Stortingets justiskomités nestleder, Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet, er den eneste av komiteens medlemmer som har sittet to perioder. Men det var slett ikke justispolitiker han ville bli. Etter høstens valg ønsker han seg nye oppgaver. Tekst: Morten E. Mathiesen Foto: Erik Sundt Jan Arild Ellingsen bekrefter inntrykket av at Fremskrittspartiet ikke er kriminalomsorgens fanebærer. Nestlederen i Stortingets justiskomité mener offeret bør vies mye mer oppmerksomhet. Noe Ellingsen mener man kan gjøre ved å heve strafferammen for drap og voldtekt til 30 år. Men han har også ment at den norske stat burde gi tunge narkomane gratis heroin. Justis stod ikke på ønskelista til Jan Arild Ellingsen da partiet skulle fordele komitéverv etter valget i Øverst hadde han samferdsel, men var realistisk nok til å innse at det kunne han ikke få. Selv om han har fagbrev som bilmekaniker, er samferdsel alt for prestisjefylt for en novise. Heller ikke til finanskomiteen eller forsvarskomiteen nådde han opp. Carl I Hagen hadde en plan, og da jeg først var havnet i justiskomiteen, var jeg svært fornøyd med det, sier Ellingsen i dag. I følge ham selv var den eneste relevante erfaringen han hadde på saksområdet, en promilledom fra Etter snart åtte år er han blitt det han karakteriserer som profesjonell lekmann. Jeg har et politisk ståsted og en politisk ryggmargsrefleks som jeg håper skal slå inn når jeg leser saksframlegg og dokumenter. Men det har ikke hindret deg i å komme med innspill som har gitt deg mye juling, også blant dine egne, som for eksempel forslaget om å innføre et eget regelverk for gutter som skal ta sertifikat? Bakgrunnen til at jeg tok opp dette spørsmålet, var videoklippene som ble lagt ut på You Tube av unge gutter som kjørte i opp til 240 kilometer i timen. Jeg har sittet som nestleder i Nordland trafikkutvalg, og har selv en sønn på 19 år. Og det vil jeg si vi har ikke en eneste ungdom å miste. Men det er riktig at jeg fikk mye juling internt i partiet for dette utspillet. Når tradisjonelle metoder ikke virker, må vi imidlertid være villig til å diskutere andre løsninger. Det gjelder på de fleste samfunnsområder, og det kan umulig være feil å sette problemstillinger opp for diskusjon når alt det vi har prøvd til nå har slått feil. Personvernet var nesten hellig inntil 11. september, men da så vi hvor sårbare vi i Vesten er Gratis heroin til narkomane Nevn et annet område der vi bør diskutere utradisjonelle løsninger? For eksempel forholdet til narkotika. Jeg mente den norske stat burde gi tunge narkomane gratis heroin. Når alt har vært prøvd uten at de er blitt rusfri, kan vi gjøre livet litt lettere for dem ved at de ikke må ty til kriminalitet for å få dekket behovet. Det er ikke bare rusmisbrukeren, men også familien; foreldre, søsken og ikke minst eventuelle barn, som har det vanskelig på grunn av situasjonen den narkomane er havnet i. Dette synet får du vel heller ikke full støtte for i ditt eget parti? Nei, men vi utgjør en diskusjonsglad gruppe så det er ikke noe problem, sier Elingsen. Han fremholder at Fremskrittspartiet fortsatt er et lov-og-orden-parti der medlemmene fortsatt er sterkt opptatt av kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse. Men hvis du leser partiprogrammet fra den gang det het Anders Langes Parti i 1973 og fram til i dag, vil du oppdage at partiet har forandret seg ganske kraftig. Carl I Hagen ville ha struktur på tingene, og selv om mange stemmer på FrP i protest mot de andre partiene, er politikken blitt mye mer helhetlig i sin tilnærming til alle samfunnsaspekter, sier Ellingsen. Enten man skal ta fly, båt eller besøke et kontor, blir man utsatt for kontroller som om vi alle skulle ha onde hensikter. Hvordan ser du som justispolitiker på at vi skaper et samfunn der frykt og mistenksomhet råder grunnen? Dette er et av de vanskeligste spørsmålene vi steller med. Vi ønsker stor grad av åpenhet, men når vi blir presentert for mulige konsekvenser, er det flertall i salen for innskjerpinger av lovverket. Personvernet var nesten hellig inntil 11. september (2001), men da så vi hvor sårbare vi i Vesten er. Men selv ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fått alt som den ønsker seg. Det er lagt inn en sikkerhetsforanstaltning ved at PST må la domstolene avgjøre om det er grunnlag for de mest alvorlige overvåkningstiltakene. Når vi gjør endringer så er det til samfunnets beste. Enkelte vil påstå at det er det verste at alt som gjøres er i det godes hensikt. I hvor stor grad kan målet hellige midlene? Debatten om overvåkning og PSTs fullmakter, er stort sett en intellektuell maktkamp som foregår på ytterste venstre og ytterste høyre side i norsk politikk. De aller fleste menneskene her i landet synes det er helt greit at vi fører en politikk der vi utnytter de mulighetene teknologien gir oss til å hjelpe og beskytte innbyggerne. Sånn sett kan du si at vi tilpasser oss samfunnet, sier Ellingsen Offentlig ansatt Etter å ha fått fagbrev som bilmekaniker, holdt Ellingsen ut i det private næringsliv i tre år. Da ble han faglærer ved Saltdal videregående skole, der han også har vært miljøarbeider og miljøleder. I fjorten år var han knyttet til skolen før partiet tok tak i den daværende 40-årige kommunestyrerepresentanten, og gjorde ham til fylkessekretær i Nordland FrP. Det var i 1999, og to år seinere var han innvalgt på Stortinget. Du sa at vi tilpasser oss samfunnet. Som for eksempel EUs datalagringsdirektiv? Ja, blant annet. Det er jo ikke snakk om å lagre alle samtalene, men bare opplysningen at det er ringt fra ett punkt til et annet. Jeg var nylig på besøk hos Kripos der temaet var barneporno. Der var de helt tydelige på at etterforskningen av slike saker er en prosess der avsløringene snarere skjer ut fra et mønster enn på grunnlag av en enkeltstående handling. Dessuten har vi dette kvalitetsfilteret ved at en domstol skal si seg enig i at det foreligger skjellelig grunn til mistanke, før politiet får anledning til å sette i verk overvåkning, sier Ellingsen. Juristkontakt

8 Under sin befaring på Kripos fikk justispolitikeren også innføring i bekjempelsen av grooming, som han forklarer med at godt voksne, eller eldre menn, forsøker å etablere kontakt og møter med barn via internett. For å hindre at disse voksne begår overgrep mot barn, er det nødvendig å finne metoder som kan avsløre hensiktene deres, og dermed avverge mulige overgrep, forklarer han Det var imidlertid ikke grooming som var foranledningen til Ellingsens utspill om å samle hele kongeriket i et eget dnaregister (og her står dna absolutt ikke for Det norske Arbeiderparti). Gode kontrollmekanismer Fikk du mye ros i gruppa, og partiet for øvrig, etter dette utspillet, Ellingsen? Vi er glad i å diskutere i FrP, og det er mange diskusjonsglade mennesker i partiet. Jeg fikk vel ikke så mye ros, men det var Den måten en kan fremme egne saker på, er ved å plage og trakassere statsråden mest mulig gjennom å være aktiv i spørretimen ikke spesielt mye juling å få heller. Vi har det sånn hos oss at alle kan si hva de mener inntil partiet har fattet et vedtak. Da er vi lojale mot det. Uansett er jeg overbevist om at det kommer et nasjonalt register over dna-et til alle som bor i Norge, men det er ikke sikkert det blir innført via straffeloven. Det kan like godt tenkes at det vil skje via helsevesenet. Jeg mener at et slikt register har mange flere fordeler enn ulemper. Og det er heller ikke slik at opplysningene i et sånt register skal alminneliggjøres. Jeg ser for meg at politiet i alvorlige saker vil måtte be domstolen om å koble et eventuelt dnafunn med navnet til vedkommende. Igjen blir det altså snakk om å lage gode kontrollmekanismer, sier Ellingsen. Men har vi ikke nok av eksempler å vise til når det gjelder innsamlede opplysninger som brukes til noe annet enn de var ment til? Det er mulig jeg er naiv, men jeg er overbevist om at de aller fleste som steller med dette er seg sitt ansvar bevisst. Og hvis de gode forsettene ikke er godt nok, så må vi legge inn klarere føringer for hva disse registrene kan brukes til, eller også hva de ikke skal kunne brukes til. Dessuten må det være gode sletterutiner. Der har blant annet PST fått kjeft for at disse ikke har vært gode nok. Fengsel likt for alle Stortingets komiteer, så også justiskomiteen, forholder seg til de lovforslagene 8 Juristkontakt

9 regjeringen legger fram, eller som eventuelt fremmes som private lovforslag. Komiteen initierer altså ikke egne og selvstendige forslag til mulige forbedringer av lovverket. Den måten en kan fremme egne saker på, er ved å plage og trakassere statsråden mest mulig gjennom å være aktiv i spørretimen, sier Ellingsen, med møtets hittil største glis. På spørsmål om hvilke av de tre elementene ved straff - det allmennpreventive, det oppdragende eller sanksjonen overfor forbryteren - han som justispolitiker mener bør veie tyngst, er ikke Ellingsen direkte klokkeklar i svaret. Kriminaliteten i et samfunn avspeiler også mange andre forhold i samfunnet. Hvor velfungerende samfunnet vårt er, kan vi avlese i oversikten over kriminaliteten. Dessuten er det gjerne de svakeste av de svake som blir tatt. Det er et tydelig klasseskille mellom forbrytere og såkalt Domstolene holder politikerne for narr når de nesten aldri bruker strafferammene fullt ut lovlydige borgere, som vi skal være oppmerksomme på. Derfor er jeg ikke tilhenger av å la dømte sone i eget hjem med såkalte elektroniske fotlenker. Da vil de som bor i svære villaer ha rikelig plass i komfortable omgivelser, mens en som bor i en liten, nedslitt leilighet vil være henvist til denne. Fengsel derimot er likt for alle, og gir større grad av likhet for loven. 30 år for drap Og dette betyr flere fengselsplasser? Regjeringen mener vi mangler fengselsplasser, mens vi mener det er behov for 450 flere lukkede plasser. Hva med dagens straffenivå? Domstolene holder politikerne for narr når de nesten aldri bruker strafferammene fullt ut. Derfor foreslår FrP å øke strafferammen for drap og voldtekt til 30 år, noe Stortinget har akseptert når de gjelder krigsforbrytelser og terrorisme. Vi ønsker altså å ta et oppgjør med domsstolene som vi mener ikke tar hensyn til folks rettferdighetssans når de alltid finner så mange formildende omstendigheter at drap bare fører til noen få år i fengsel. Vil flere og lengre fengselsstraffer føre til mindre kriminalitet? For unge lovbrytere bør man kanskje sette i verk noe tilsvarende promilleprogram når det er snakk om mindre alvorlige saker. Jeg er opptatt av at vi skal finne nye løsninger. Jeg er tilhenger av samfunnsstraff, men ikke for grov vold. Det er viktig at vi straffer forbrytere, men samtidig skal de helst bli rehabilitert når Juristkontakt

10 straffen er sonet. Og for igjen å ta narkotika som utgangspunkt: Svært mye av kriminaliteten er knyttet til narkomane som forsøker å skaffe penger til stoff, eller som kjøper eller selger stoff. Det viser at vi ikke har lykkes med narkotikapolitikken vår, og da er det all grunn til å omdefinere hva som er god og hva som er dårlig politikk i forhold til narkomane. Selv om jeg vet at makta alltid rår, er det jo ikke nødvendig at flertallet overkjører mindretallet, for eksempel når det gjelder informasjon Nordmenn tilgir det meste Rent generelt står jeg på offerets side. En kriminell har gjort en aktiv handling som han eller hun vet kan føre til straff, mens et offer bare har vært på feil sted til feil tid. Men når det er sagt så skal en kriminell, som har gjort opp for seg og beklaget forbrytelsen, kunne komme tilbake til samfunnet. Og der synes jeg faktisk vi nordmenn er ganske flinke. Vi tilgir det meste når straffen er sonet, sier Ellingsen. I hvor stor grad er du opptatt av forskning innen dette saksfeltet for å kontrollere om det dere tror virker, faktisk gjør det? Jeg får mange innspill fra ulike fagmiljøer, og det er ingen tvil om at fagfolkene er levende opptatt av det de jobber med, enten det er som ordenspoliti, etterforsker, fengselsbetjent eller forsvarsadvokat. Folk flest støtter tiltak som kan føre forbryterne tilbake til samfunnet, og som kan gjøre dem til gode skattebetalere. Hva tenker du om at Schengen-samarbeidet har gjort det lettere for kriminelle fra det tidligere Øst-Europa å utøve virksomheten sin blant annet Norge? Nå mener jeg Schengen-samarbeidet innebærer flere fordeler enn ulemper, men når kjeltringene først er kommet inn i Schengen-området, kan de forholdsvis fritt bevege seg fra land til land. Men Schengen-avtalen har også bidratt til at politisamarbeidet i Europa er blitt mye bedre. Men jeg ser behov for å gjøre noen forandringer. Blant annet må vi få lov til å utvise utlendinger som har begått lovbrudd i Norge, sier Ellingsen. Lever godt med kritikk fra Strasbourg Han mener Norge godt kan lære av Tyskland når det gjelder de såkalte baklandspatruljene. Dette er mobile enheter som kontrollerer folk like innenfor grensa, et opplegg tyskerne, i følge Ellingsen, har gode erfaringer med. Vi har allerede spesialbiler for kontroll av identiteten til folk som politiet 10 Juristkontakt

11 mistenker oppholder seg ulovelig i Norge, forteller han. Hva synes du som lovgiver om at du må forholde deg til direktiver fra EU og domsavsigelser i Strasbourg? Det er klart det ligger føringer i domsavsigelsene fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men det er viktig at vi ikke blir lakeier for EU, FN eller andre organer. Og jeg må si at jeg lever godt med kritikk fra Strasbourg hvis det vi har vedtatt kan gagne folk i Norge. Det er viktig at vi ikke bare ser på det prinsipielle i det vi holder på med, men at vi ser hvordan det virker i praksis det vi gjør. Realpolitikk er viktig. Og det er klart. Vi har ikke rett hele tida vi heller. Jeg har ikke møtt mange som aldri har tatt feil, så det gjør ikke noe om vi er litt ydmyke noen og enhver. Før Stortinget tar ferie, er det flere viktige saker som skal behandles. Justiskomiteen skal levere innstillinger til forslaget om ny straffelov, ny tomtefestelov, vektervirksomhetslov og ny lov om rettshjelpsordningen. Når det gjelder den sistnevnte vil FrP forslå at man ser nærmere på den finske modellen, der grensen for å få fri rettshjelp er basert på nettolønn. Men bortsett fra heving av strafferammene for drap og voldtekt, er det ingen store kontroverser i de ulike forslagene. Høyre uten troverdighet Du har sittet under to justisministere som har satset på litt forskjellige saker. Hvem foretrekker du av Dørum og Storberget? Jeg har sansen for begge, men Storberget har en helt annen standing i regjeringa enn Dørum hadde. Dørum måtte doble bøtesatsene og øke inntektsgrensene for fri rettshjelp, for å få råd til det han ville gjennomføre. Finansminister Foss ville ikke gi ham pengene, så når Høyre påstår at partiet har troverdighet i kriminalpolitikken, viser praksis noe ganske annet. Det var valgkamputtalelsen, men hvordan fungerer Justiskomiteen som kollegium? Den forrige komiteen var helt fantastisk. Nå var det fire flertallsscenarier i forrige periode, og det gjorde også sitt til at toleransen ble stor. I denne perioden har regjeringspartiene flertall, og da blir det lett et flertallsdiktatur. Og selv om jeg vet at makta alltid rår, er det jo ikke nødvendig at flertallet overkjører mindretallet, for eksempel når det gjelder informasjon. Men Norge er et lite land hvor de aller fleste stort sett har det godt. Det gjenspeiler seg også i politikken. Vi er stort sett enige, sier Ellingsen. Han er nominert på andre plass på FrPs Stortingsvalgsliste til høsten, og mener selv det må skje en katastrofe om han ikke skulle bli valgt for en tredje periode. Men Justiskomiteen ønsker han å forlate. Ellers blir han fagpolitiker, og det er tydeligvis ikke noe å trakte etter for Jan Arild Ellingsen. REGJERINGSADVOKATEN Prosessoppdrag for staten rammeavtale Regjeringsadvokaten inviterer med dette til å delta i konkurranse om en fire års rammeavtale om å utføre prosessoppdrag på vegne av staten, formidlet gjennom Regjeringsadvokaten. Rammeavtalen vil i hovedsak gjelde oppdrag innenfor rettsområdene trygderett og utlendingsrett, men med mulighet for avrop også innenfor andre rettsområder. Oppdragene vil bli satt ut ved løpende avrop, og bli utført i nært samarbeid med regjerings advokatembetet. Antallet prosessoppdrag vil anslagsvis ligge på mellom 70 og 120 saker i året. De aller fleste vil være én- til todagssaker. Det ønskes inngått mellom én og fire rammeavtale(r), avhengig av de tilbud som kommer inn. Det er adgang til å gi tilbud på ett eller begge rettsområdene, eller på hele eller halve av hvert rettsområde, eller alternative tilbud innenfor disse fire mulighetene. Avtalen(e) vil ha en varighet på fire år, med start fra 1. november Interesserte må ha advokatbevilling, høye faglige kvalifikasjoner og bred prosedyreerfaring. Anskaffelsen vil bli gjennomført etter konkurranse med forhandling, i ett trinn, jf forskrift om offentlige anskaffelser 5-1 jf Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om oppdraget onsdag 24. juni 2009 kl 1000 i Regjeringsadvokatens lokaler, Pilestredet 19, Oslo. Nærmere spørsmål om oppdraget tas opp der. Rent praktiske henvendelser angående prosessen kan rettes til Regjeringsadvokaten ved advokat Fanny Platou Amble ( ). Frist for å inngi tilbud er onsdag 12. august Det vises til kunngjøring i Doffin. Konkurransegrunnlaget er lagt ut på eller kan fås ved henvendelse til Regjeringsadvokatembetet, Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo, faks , epost: Juristkontakt

12 Siden sist Enighet i offentlig sektor: På det nåværende tidspunkt var dette den beste løsningen Vil ha forelesninger på kurs Dagens tjenestepensjon videreføres Etter lange forhandlinger i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og hos Riksmeklingsmannen ble det enighet om en videreføring av dagens tjenestepensjon for offentlige ansatte. Dette innebærer at dagens bruttoordning med 66 % av sluttlønn ved 65 år etter 30 års tjenestetid står ved lag. Det er vi svært glade for, sier Akademikernes forhandlingsledere Curt A. Lier (bildet) og Ole Jakob Knudsen. Vi er imidlertid skuffet over ikke å ha funnet en fremtidsrettet løsning. Men på det nåværende tidspunkt var dette den beste løsningen vi kunne komme frem til, sier Lier. Planlegger studie om økonomisk kriminalitet Handelshøyskolen BI vil gå i dybden og etablere et Master of Management-program om økonomisk kriminalitet fra høsten 2010, skriver Dagens Næringsliv. Det nytter ikke med bare fine ord og snakk om etikk hvis man ikke går skikkelig i dybden. Programmet tar sikte på å fokusere på mer enn forebygging og kontroll. Vil ikke røre arbeidsmiljøloven Diskusjonene går høyt etter at Arbeidstilsynets første rapporter fra tilsyn med advokatfirmaer er sendt ut. Juristforbundet privatgruppe (NJ-P) reagerer etter at Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith uttalte til Dagens Næringsliv at dagens regelverk om overtid er dårlig tilpasset kunnskapsbedrifter. NJ-P mener det er å gå til angrep på viktige vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven. Loven representerer et viktig Enighet om lønn Det ble også enighet når det gjelder lønn. Akademikerne opplyser følgende: Statlig sektor: Lønnsrammen er beregnet til 4,4 %. Det gis et kronetillegg til de i toppen og de i bunnen av tabellen, mens det midtre sjiktet får et prosenttillegg. Kommunal sektor: Under tariffoppgjøret i fjor ble også lønnstilleggene for i år regulert for ansatte som befinner seg i hovedtariffavtalens kapittel 4. Rammen for dette oppgjøret utgjør 4,72 %. Ansatte som er medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger i 2009 skal gjennomføre lokale lønnsoppgjør etter hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5. Oslo kommune: Det gis et generelt tillegg på Oslo kommunes lønnstabell på 1,95 %, med virkning fra 1. mai 2009, dog minimum kr Gå helt til bunns i problemet, sier professor Petter Gottschalk til DN. Gottschalk er professor på Institutt for ledelse og organisasjon og ble bedt om å lage et forslag til studieprogram av BI. Målet er å få temaet inn på både bachelor- og masternivå på Institutt for ledelse og organisasjon, sier Petter Gottschalk. Ledere i store bedrifter med personal- og kontrollansvar, ansatte i granskingsavdelinger hos konsulentselskaper, ansatte i juristog advokatfirmaer som gir råd til sine klienter samt revisorer er i målgruppen. De vil få lære polititankegang uten å være politi, sier han. vern for arbeidstakerne også i kunnskapsbedrifter, sier leder av NJ-P, Henry Tengelsen, til Juristkontakt. At loven virker etter sin hensikt ser man når store advokatfirma nå jobber med å inngå tariffavtaler med arbeidstakerne for å balansere forholdet mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes interesser. Det er ikke loven, men holdningene hos enkelte i advokatbransjen det er noe galt med, sier han. Det er mange jurister, og flere enn tidligere, som ønsker den klassiske forelesningsformen når de er på kurs. Det konstaterer direktør i Juristenes Utdanningssenter (JUS) Kjell Øiestad etter en spørreundersøkelse blant jurister. I en tidligere undersøkelse svarte 13 prosent at de foretrakk forelesningsformen i den siste undersøkelsen svarer nesten 32 prosent at dette er måten de ønsker at kurs legges opp. Vi trodde at det kanskje var en forandring i motsatt retning her, men også yngre jurister foretrekker å høre på forelesninger når de er på kurs. Dette er en form de er vant til fra studiet, så det er ikke så rart, sier Øiestad. Han er likevel opptatt av at mange kurs er velegnet for mer interaktive undervisningsformer. Vi har også mange kurs med gruppearbeid osv, for eksempel på etikk-kursene våre, sier han. Rettspolitisk forening om straffelov og sakkyndighet Rettspolitisk forening avholder i år sitt høstseminar på Geilo september. Seminaret går over to dager med foredrag og debatter. Årets temaer er den nye straffelovens ideologiske grunnlag, og sakkyndiges rolle i norsk forvaltning og domstolsprosess. Blant foredragsholdere og debattanter er Jørn Jacobsen og Linda Gröning (UiB), jurist og kriminolog Ragnar Hauge (UiO, IKRS), leder av Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen, politifullmektig Aina Mee Ertzeid, leder av Domstolsadministrasjonen Tor Langbach, Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, advokat og leder for Advokatforeningen Berit Reiss-Andersen, Anders Løvlie (UiO), rettspsykiater Randi Rosenqvist. Mer informasjon på eller ved å kontakte foreningens leder Nora Hallen på tlf Juristkontakt

13 Gatejuristen i pengekrise Gatejuristen i Nina Walthinsen at kontoret i Tromsø må legges ned. Tromsø frykter at rettshjelpstilbudet kan bli nødt lig arbeid fra jurister, men kontoret har en og Driften av Gatejuristen er basert på frivil- til å legge ned. en halv stilling i fast ansettelse samt utgifter Vi har fått under til lokaler. Finansieringen av dette skjer gjennom støtte fra Justisdepartementet, kommu- halvparten av det vi søkte om i støtte fra Justisde- kontinuerlig med å skaffe penger fra privatnen og private. Selv om Gatejuristen arbeider partementet. Det er ikke mulig å drive dette personer, legater og næringsliv, er støtten fra forsvarlig slik situasjonen er nå, sier leder for Justisdepartementet viktig, forteller Walthinsen. Vi hadde i alle fall regnet med å få det Gatejuristen i Tromsø, Nina Walthinsen til Juristkontakt. Det var i oktober i fjor at Gatejuristen åpnet i Tromsø. Rettshjelpsprosjektet Sånn som situasjonen er nå, har vi ikke en- samme som i fjor fra Justisdepartementet. drives etter samme modell som i Oslo. Frivillig arbeid fra jurister skal gi rusavhengige ju- en fortvilet situasjon. Vi får nye klienter og gang råd til å opprettholde en stilling. Det er ridisk hjelp. Justisminister Knut Storberget merker stor pågang, men nå frykter jeg at (Ap) var blant gratulantene ved åpningen i fjor. dette tilbudet forsvinner, sier hun. Men nå, bare litt over et halvt år etter, frykter Jusstudenter klager på karakteren Jusstudenter klageprosenten skyldes en kombinasjon av klager fem ganger så mye på tum at jusstudentene bare har eksamen én karakterpress for å få gode jobber og det fak- eksamenskarakteren som andre hold på klagen. Leder for eksamensseksjonen gang i året. En av fire jusstudenter fikk med- studenter ved på fakultetet, Randi Saunes, sier klageprosenten tradisjonelt alltid har vært høy, og at Universitetet i Oslo. Gjennomsnittlig klager 3 dyrt som ordinær sensur, iblant dyrere, sier det er dyrt: Per kandidat er klagesensur like % av studentene på eksamenskarakteren. På hun til Universitas. Dekan Finn Arnesten påpeker at vurderingen av prestasjoner i en juri- juridisk fakultet klaget 15 %, melder universitetsavisen Universitas. Leder i juridisk studentutvalg Helge Blyberg mener den høye «ikke er en eksakt disk eksamen er utsatt for klage også fordi jus vitenskap». Eva Joly til EU-parlamentet Norsk-franske Eva Joly ble valgt inn i EU-parlamentet for Frankrike fra sin andreplass på listen til Europe Ecologie i Paris-regionen Île-de-France. Dermed er hun den første med et norsk statsborgerskap som er valgt inn i EU-parlamentet. Joly har både norsk og fransk statsborgerskap. I mitt 65. år går jeg inn i ett nytt yrke, det er en bratt lærekurve, sier Joly ifølge NTB. Valgdeltakelsen i Frankrike var forøvrig på et historisk lavmål, noe som også gjaldt gjennomsnittet for EU. EU-kommisjonens president José Manuel Barroso er skuffet over oppmøtet. Det er ventet at EUs 27 stats- og regjeringssjefer vil samle seg om fire nye år for Barroso, som deretter formelt må godkjennes av EU-parlamentet. Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden Representantskapet kunne glede seg over en organisasjon i stadig vekst. På denne bakgrunn er det prisverdig at man har kunnet bibeholde årskontingenten på kr. 180 og kr. 100 for enkelte. (Fra Juristforbundets årsmøte) Juristkontakt for 30 år siden Politiembetsmennenes Landsforening holdt sitt årsmøte i det nye politihuset i Oslo. Om kvelden var det middag på Marionetten for de medlemmer som så seg råd til å betale og det var mange ( ) En spretten ung, kvinnelig toastmaster gjorde en imponerende jobb. Politiadjutant Ann-Kristin Olsen har nærmest fått klippekort til den jobben. (En spretten ung toastmaster på årsmøtemiddag) Juristkontakt for 20 år siden Rødner har drevet ned data i noen år. Han har blant annet holdt kurs for kolleger og har nok merket at en del advokater er skeptiske til dataløsninger. Enkelte jurister ser på data som en konkurrent, ikke som den mulighet det gir til å gjøre en bedre, mer presis jobb for klientene. Hos oss har vi koblet opp et lokalt nettverk med fem terminaler. (Advokat Jan Benj. Rødner får løsøreregisteret online via telefonmodem) Juristkontakt for 10 år siden Politiet og påtalemyndighetene er for trege, hevdet Riksadvokat Tor Aksel Busch i sitt innlegg og viste til at den gjennomsnittelige tidsbruken fra en sak blir anmeldt til den er ferdig etterforsket og avgjort er 200 dager. (Debatt om effektivitet i straffesakskjeden) Vi ov ersetter juridiske dokumenter for justisdepartementet, ov er 100 advokatkontorer, rettsinstanser og politidistrikt over hele landet. tlf: , e-post: Juristkontakt

14 Advokatforeningen ut av Juristforbundet Advokatforeningens varslede utmelding av Juristforbundet er nå endelig vedtatt. Men Juristforbundet sier forbundet fortsatt skal være et forbund for alle jurister inkludert både advokater og advokatfullmektiger. Av Ole-Martin Gangnes Juristforbundet kommer til å jobbe aktivt framover for å organisere alle advokatene og advokatfullmektigene. Juristforbundet skal fortsatt være en interesseorganisasjon for alle jurister og advokater. Vi vil videreføre arbeidet på dette området, både gjennom egen organisasjon og gjennom Akademikerne. Juristforbundet tilbyr for øvrig en rekke medlemsfordeler, som juridisk bistand, gunstige forsikringsordninger, arenaer for nettverksbygging, faglige seminarer osv. De som ikke er individuelt innmeldt i Juristforbundet vil miste disse fordelene, sier Henry Tengelsen, leder av NJ-Privat i Juristforbundet og Juristforbundet skal fortsatt være en interesseorganisasjon for alle jurister og advokater, sier Henry Tengelsen, leder av NJ-Privat i Juristforbundet. Det er splittelse i Juristenes Hus Advokatforeningen har besluttet at de avslutter det kollektive medlemskapet i Juristforbundet. For alle jurister Siden 1991 har alle medlemmer av Advokatforeningen vært kollektivt innmedlem av forbundets hovedstyre. Han forteller at det jobbes med å skreddersy ytterligere tilbud for denne sektoren. Målet er å beholde medlemmene vi har i dag og også verve nye medlemmer. Vi vil fortsette å være et forbund for alle jurister, sier Tengelsen. Aktualisert av tariffarbeid Det var på et på ekstraordinært møte i Oslo 29. mai, Advokatforeningens representantskap vedtok at man vil si opp avtalen om kollektivt medlemskap i Juristforbundet. Dermed blir den 18 år gamle avtalen mellom Advokatforeningen og Juristforbundet historie. Det skal nå i gang forhandlinger mellom Juristforbundet og Advokatforeningen om avslutningen av det kollektive medlemskapet og betingelsene for utmeldelsen. Advokatforeningen sier de ønsker å videreføre samarbeidet om Juristenes Utdanningssenter (JUS) og det praktiske samarbeidet i Juristenes Hus i Oslo der to de organisasjonene har kontorer. Det er det kollektive medlemskapet som opphører, og det ligger i vedtaket at det for mange medlemmer vil være naturlig å ha individuelt medlemskap i begge foreninger, sa Berit Reiss-Andersen på representantskapets møte, ifølge Advokatforeningens nettsted. Hun understreker at det ikke ligger en kritikk av Norges Juristforbund i vedtaket om utmelding, men sier at Advokatforeningens rolle er å være en profesjonsforening og at det ikke er forenlig med å være kollektivt innmeldt i en arbeidstakerorganisasjon. Den siste tiden er spørsmålet om å fristille Advokatforeningens medlemmer blitt ytterligere aktualisert av Juristforbundets arbeid med å etablere tariffavtaler for advokatfullmektiger, skriver Advokatforeningen. 14 Juristkontakt

15 Advokatforeningens leder Berit Reiss- Andersen sier at Advokatforeningens rolle er å være en profesjonsforening og at det ikke er forenlig med å være kollektivt innmeldt i en arbeidstakerorganisasjon. meldt i Norges Juristforbund. I tillegg har mange av Advokatforeningens medlemmer valgt å ha et individuelt medlemskap i Juristforbundet. Juristforbundet skal også i fremtiden være et forbund for alle jurister som ønsker det også dem som har hatt dobbeltmedlemskap i begge foreningene, sier generalsekretær Erik Graff i Juristforbundet om bruddet. Målet er å beholde medlemmene vi har i dag og også verve nye medlemmer Norges Juristforbund beklager at Advokatforeningen melder seg ut, og synes det er synd. Vi er opptatt av at den videre prosessen blir ryddig og konstruktiv, sier Graff. Også Henry Tengelsen i NJ-Privat beklager bruddet. Det er synd at Advokatforeningen ikke ønsker å være medlem. Ett av forholdene Advokatforeningen peker på, arbeidet med å etablere lokale samarbeidsavtaler på den enkelte arbeidsplass i privat sektor, burde ikke danne grunnlag for å avslutte samarbeidet. Det er rom for divergerende syn under Juristforbundparaplyen, sier han til Juristkontakt. Liten forskjell De økonomiske konsekvensene for Juristforbundet er avhengig av hvor mange medlemmer forbundet til slutt ender med, men utmeldelsen får uansett umiddelbare økonomiske konsekvenser på kort sikt. Når det gjelder konsekvenser for hvert enkelt medlem, skriver Juristforbundet: Er du blant de ca 5000 medlemmene av Advokatforeningen som også er individuelt innmeldt i Juristforbundet, vil du merke liten forskjell. Medlemskapet ditt fortsetter videre. Du beholder alle medlemsfordelene, fagarrangementene, tilbudet om arbeidsrettslig bistand, Juristkontakt, nettverk, rådgivning og mye mer, melder forbundet. I en kommentar i denne utgaven av Juristkontakt (helekommentaren finnes Alle som er individuelt innmeldt i Norges Juristforbund viderefører sitt medlemskap, sier Juristforbundets leder Kari Østerud. lenger ut i bladet), skriver Juristforbundets leder Kari Østerud at hun sterkt beklager utmeldelsen. Det er viktig å presisere at alle medlemmer som er individuelt innmeldt i Norges Juristforbund viderefører sitt medlemskap. Dette gjelder advokatfullmektigene, det gjelder bedrifts- og organisasjonsadvokater og ansatte advokater som har valgt å melde seg individuelt inn i forbundet. Alle rettigheter og goder gjelder videre. Juristforbundet vil legge avgjørende vekt på at disse medlemsgruppene også fortsatt skal oppfatte det som interessant å stå tilsluttet forbundet, skriver hun. Motstridende interesser Det har fra Advokatforeningens side vært pekt på at det foreligger motstridende interesser mellom Advokatforeningen og Norges Juristforbund. Det er NJ-Privats oppfatning at dette skyldes at Advokatforeningen nå også vil ivareta arbeidsgiverinteresser, skriver NJ-Privat. Styret i NJ-Privat kommenter Advokatforeningens utmeldelse slik: Advokatforeningen har mange medlemmer som er ansatte advokater og advokatfullmektiger. NJ-Privat kan ikke se at medlemmene vil være tjent med en slik oppsplitting i to atskilte foreninger. Norges Juristforbund vil fortsatt være en interesseorganisasjon for alle jurister og advokater, og en arbeidstakerorganisasjon for ansatte advokater og jurister. NJ-Privat vil arbeide for at Norges Juristforbund skal tilby et fullverdig tilbud til alle advokater og jurister. Tror på løft Også styreleder Asbjørn Gjerde Lund i Juristforbundets seksjon for ansatte i staten, NJ-Stat, sier at han tror Advokatforeningen nå vil fremstå som en tydeligere arbeidsgiverorganisasjon. Og Juristforbundet kan tillate seg å bli tydeligere på arbeids- og tariffarbeidet som en arbeidstakerorganisasjon. Det Juristkontakt

16 Juristforbundet kan tillate seg å bli tydeligere på arbeids- og tariffarbeidet som en arbeidstakerorganisasjon, sier styreleder Asbjørn Gjerde Lund i Juristforbundets seksjon for ansatte i staten, NJ-Stat. Liselotte Aune Lee, leder av seksjonen for kommuneansatte, sier NJ-K er opptatt av at Juristforbundet skal ivareta interessene til de offentlig ansatte advokatene på en god måte. Dommerforeningen tar beslutningen til etterretning, sier Nils Asbjørn Engstad. kommer til å gi oss et løft og gjøre oss mer attraktive, også for ansatte advokater og advokatfullmektiger ja faktisk gjøre oss til en konkurrent for Advokatforeningen. På kort sikt vil dette få økonomiske konsekvenser, noe som gjør at forbundet må spisse sine målsettinger og konsentrere sin virksomhet om kjerneområdene. Det tror jeg både blir en nyttig og spennende prosess, som jeg gleder meg til, sier han. Ifølge Gjerde Lund har diskusjoner om utmeldelse vært oppe også tidligere. Advokatforeningen har skramlet med utmeldingssabelen flere ganger de siste årene, både da vi initierte Juristdagen og da vi satte fokus på advokatfullmektigers arbeidsbetingelser, men man har alltid kommet til enighet. Jeg trodde at Advokatforeningen og Juristforbundet var inne i en god prosess der de nærmet seg hverandre kulturelt og politisk. Det at utmelding nå blir en realitet syns jeg er trist, sier han. Beklager bruddet Nils Asbjørn Engstad, leder av, Dommerforeningen sier: Dommerforeningen tar beslutningen til etterretning, og vi håper at konsekvensene ikke vil bli for følbare for Juristforbundet. Tone Hostvedt Aarthun, leder for studentseksjonen i Juristforbundet beklager bruddet. NJ-Stud synes det er overraskende og uheldig at Advokatforeningen ønsker å melde seg ut av Juristforbundet, sier hun. Liselotte Aune Lee, leder av seksjonen for kommuneansatte, sier NJ-K er opptatt av at Juristforbundet skal ivareta interessene til de offentlig ansatte advokatene på en god måte. NJ-K er trygge på at forbundet fortsatt vil gi dem et godt tilbud, sier hun. Direktør Kjell Øiestad i Juristenes Utdanningssenter (JUS) sier han tror det må være ønskelig at Juristforbundet og Advokatforeningen fortsetter å eie JUS sammen som i dag. Det beste må være å samarbeide om kurs og etterutdanning. Dette har vært et vellykket prosjekt, sier han. Overraskende og uheldig at Advokatforeningen ønsker å melde seg ut av Juristforbundet, mener Tone Hostvedt Aarthun, leder for studentseksjonen i Juristforbundet. Det kommer til å gi oss et løft og gjøre oss mer attraktive 16 Juristkontakt

17 Skilsmisse etter 18 år Det var i juni 1991 at representantskapet i Advokatforeningen vedtok å melde foreningen inn i Juristforbundet. Allerede fra året før hadde de to organisasjonene etablert et samarbeid om etterutdannelse. Bakgrunnen var at Advokatforeningen ønsket å sette i gang med obligatorisk etterutdannelse av advokater som et tiltak mot bekymring over synkende advokatkvalitet. Det var urealistisk at Advokatforeningen alene skulle stå for en slik videreutdannelse. Et samarbeid med Juristforbundet, som drev en relativt omfattende kursvirksomhet, tvang seg frem. Det resulterte i et samarbeid med Juristforbundet om etterutdannelse allerede fra juli 1990 og en mer omfattende samar- beidsavtale i februar Den innebar at Advokatforeningen ble medlem av Juristforbundet fra juli 1991, men ellers bevarte en selvstendig stilling. Avtalen ble vedtatt under en viss motstand i representantskapet i juni 1991 etter hovedstyrets stramme regi, skriver historikerne Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde i boken Våpendrager og veiviser, advokatenes historie i Norge. Lønnstakerinteresser Organisasjonenes sekretariater flyttet samtidig inn i Kristian Augusts gate 9 i Oslo sentrum, bygningen de hadde kjøp sammen og døpt Juristenes Hus. Også felleseide Juristenes Utdanningssenter fikk plass i huset. Advokatfullmektigenes lønnstakerinteresser skulle ivaretas av Juristforbundet og deres faglige interesser av Advokatforeningen. Juristforbundet var og er Advokatfullmektigenes lønnstakerinteresser skulle ivaretas av Juristforbundet en løs paraplyorganisasjon som da var medlem av Akademikernes fellesorganisasjon og fra 1997 av Akademikerne. Slik sett var Advokatforeningens selvvalgte alenegang i det norske organisasjonssamfunnet over, skriver historikerne. Men nå må altså et nytt kapittel om forholdet mellom de to organisasjonene skrives. Les også leder av Juristforbundet Kari Østeruds kommentar lenger ut i bladet Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler. Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker på grunn av hjerte- og karsykdommer. Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode. Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: Faks: Juristkontakt

18 Vil fjerne et nivå i påtalestrukturen Foreslår å slå Trenger vi tre nivåer? Slik som det har utviklet seg, mener jeg nei sammen politijuristene og statsadvokatene Førstestatsadvokat Walter Wangberg foreslår fjerne et nivå i påtalestrukturen ved å slå sammen politijuristene og statsadvokatene. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad advarer mot denne modellen, og mener det gir for dårlig ekstern kontroll. Men Wangberg og Qvigstad er enige om at et utvalg som ser på statsadvokatrollen har for snevert mandat. Av Ole-Martin Gangnes Riksadvokaten satte i fjor ned en arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av statsadvokatrollen og statsadvokatenes arbeidsoppgaver. Arbeidsgruppen som ledes av førstestatsadvokat Geir Fornebo, skal avgi rapport til riksadvokaten innen utgangen av året. Organisering og arbeidsoppgaver ble vurdert av det såkalte Fossheimutvalget i 2001, men det skjedde ikke vesentlige endringer i organiseringen den gang. Riksadvokaten peker på at det siden Fossheimutvalget har skjedd flere viktige reformer som berører statsadvokatene, blant annet politidistriktsreformen og utvidet påtalekompetanse for politijuristene. Men det burde foretas en enda bredere gjennomgang av statsadvokatrollen enn det legges opp til, mener førstestats- Et skille er ikke veien å gå. Vi trenger å komme tettere på etterforskningen, sier Walter Wangberg. 18 Juristkontakt

19 advokat ved Hordaland statsadvokatembete, Walter Wangberg. Utvalget har et for snevert mandat. Man burde sett enda nærmere på helheten, sier han. Nylig møtte han førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembete, Lasse Qvigstad, til debatt på Statsadvokatforeningens årsmøte. Tettere på I et intervju med Juristkontakt i fjor, tok Lasse Qvigstad til orde for en gjennomgang av hele politi- og påtalestrukturen i Norge. Han mente man måtte vurdere å skille politi og påtalemyndighet. Walter Wangberg engasjerte seg i debatten og skrev at et skille ikke var svaret, men heller en ytterligere integrering. På Statsadvokatforeningens møte tok de opp tråden. Walter Wangberg foreslår å fjerne et nivå i påtalestrukturen i Norge. Trenger vi tre nivåer? Slik som det har utviklet seg, mener jeg nei. Det er verken rettssikkerhetsmessige eller kvalitetsmessige argumenter for å beholde det. Jeg mener man burde slå sammen politiadvokatene og statsadvokatene, riktignok måtte det da etableres et internt hierarki og riksadvokatembetet måtte bygges ut. Et skille er ikke veien å gå. Vi trenger å komme tettere på etterfors- Det ville være uhyre farlig å gi politimesterne så mye makt, sier Lasse Qvigstad. kningen. I dag sitter statsadvokatene på gjerdet helt til saken er etterforsket, sier Wangberg og peker på at politijuristenes utvidede påtalekompetanse har fått store konsekvenser for statsadvokatens oppgaver. Han er ikke redd for at man kan komme for tett på etterforskningen. Jeg er ikke så bekymret for det. Domstolskontrollen er bra, sier han. For mye makt Lasse Qvigstad er ikke enig i at domstolskontrollen vil være bra nok. Det må være en bedre ekstern kontroll. Det ville være uhyre farlig å gi politimesterne så mye makt. Selv ikke i dag er det betryggende. Politiet har allerede i dag stor makt, større en mange kanskje tenker over. Kvaliteten er heller ikke alltid god nok. En slik sammenslåing måtte i så fall føre til et skille, sier Qvigstad. Men han er enig med Wangberg i at det bør foretas en bred gjennomgang av påtalestrukturen. Påtalemyndigheten må styrkes, sier han. Vanskeligere å rekruttere Politijurister har tradisjonelt vært en viktig rekrutteringsbase for statsadvokater. Men nå går rekrutteringen tregere, sier lederen for statsadvokatenes forening. Leder for Statsadvokatenes forening, statsadvokat Kaja Strandjord, mener det har sammenheng med lønnsutviklingen for statsadvokater. Vi har sakket akterut lønnsmessig. Ofte tjener man mer som politijurist. Samtidig innebærer jobben som statsadvokat et stort trykk. Vi har tyngre straffe- Et problem med å rekruttere kan få uheldige konsekvenser, sier leder for Statsadvokatenes forening, statsadvokat Kaja Strandjord. Vi har sakket akterut lønnsmessig saker og ofte med mye medieoppmerksomhet. Det er ikke sjelden flere tiltalte og lange hovedforhandlinger. Kombinasjonen med familieliv kan være vanskelig, sier hun. Strandjord forteller at også mange advokater viser interesse for stillinger som statsadvokater. De sier at arbeidsfeltet er interessant, men de synes lønna er for lav. Blir det for snever rekruttering? Et generelt problem med å rekruttere kan får uheldige konsekvenser på lenger sikt. Juristkontakt

20 Kvinnelige jusstudenter får En mentorordning for kvinnelige jusstudenter settes i gang fra høsten av. Et slikt tilbud skulle vi hatt da vi studerte, sier Unn Nicolaysen og Eirin Simonsen. De har begge sagt ja til å være mentor for hver sin student. Av Ole-Martin Gangnes Det er studentseksjonen i Juristforbundet, i samarbeid med undergruppen Femme i studentforeningen Congregatio Forensis, som står bak pilotprosjektet. Tanken er at kvinnelige jusstudenter og jurister skal møtes for å drøfte problemstillinger man møter i arbeidslivet og under studiene. Ifølge prosjektbeskrivelsen skal det legges opp til regelmessige møter mellom mentor og student med fokus på studentens utvikling og muligheter, både på det faglige og personlige planet. Utgangspunktet er at mentor og student møtes ansikt til ansikt, men hvordan det rent praktisk legges opp, blir i stor grad opp til deltagerne. Hjelpe hverandre frem Totalt er det rundt femten studenter som får mulighet til å være med fra høsten av. Studentene Ane Nøstvold og Cathrine Westbye er to av dem. Mentorene deres er henholdsvis Unn Nicolaysen, blant annet tidligere direktør for sam- Det er mye man er usikker på som student. Selv visste jeg ikke at jeg skulle bli advokat før i det siste semesteret Cathrine Westbye (t.v) og Ane Nøstvold (t.h.) er to av rundt femten kvinnelige jusstudenter som får egne mentorer fra høsten av. Mentorene deres er henholdsvis Eirin Simonsen (tredje f.v.), advokat og partner i advokatfirmaet Storløkken og Unn Nicolaysen, blant annet tidligere direktør for samfunnskontakt i Pfizer. funnskontakt i Pfizer, og Eirin Simonsen, advokat og partner i advokatfirmaet Storløkken. Begge mentorene er gruppeledere for hver sin nettverksgruppe i Justitias Døtre. Det er herfra mentorene rekrutteres. Dette er noe jeg ser fram til å komme i gang med. Jeg er blant annet nysgjerrig på den bredden av arbeidsoppgaver og jobber som en jusutdannelse gir mulighet til, sier student Ane Nøstvold. Men hvorfor en egen ordning for kvinnelige studenter? Guttene er helt klart flinkere til nettverksbygging. Vi må lære å bruke nettverk bedre. Vi kvinner må også bli flinkere til å hjelpe hverandre frem, sier de to studentene. De får støtte av mentorene sine, som sier det ville vært av stor betydning om det hadde vært et slikt tiltak den gang de selv studerte. 20 Juristkontakt

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen Sanksjoner og tilsyn Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen 1 Sanksjoner og tilsyn «oppdrag» Sanksjons- og tilsynssystemet. Innholdet i sanksjonene

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@kd.dep.no Deres ref.: 10/6077- Dato: 25. juni 2015 Vår ref.: 199135 HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening Rettspolitisk forening INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FOREDRAG I RETTSPOLITISK FORENING Tid: Torsdag 11. mars kl. 18.00 foredrag kl. 19.00 Sted: Urbygningen, auditorium 5 Årsmøtet begynner kl. 18.00, og kl.

Detaljer

Kl. 1000 Møtet ble åpnet av fagrådskoordinator, Christine Oppegaard

Kl. 1000 Møtet ble åpnet av fagrådskoordinator, Christine Oppegaard JURIDISK FAGRÅD 15. OKTOBER 2006 OSLO REFERAT Kl. 1000 Møtet ble åpnet av fagrådskoordinator, Christine Oppegaard Tilstede: Christine Oppegaard (Fagrådskoordinator) Bergitte () Remi Iversen () Martin Skarra

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Problemstillingen Kundepleie er et akseptert virkemiddel for å skape og

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Korrupsjonsproblemet Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Kort om meg Sigve Soldal Bjorstad Partner og spesialrådgiver i Geelmuyden.Kiese Leder markedsgruppen

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 TO DOMMER Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 Rettslige rammer Straffeloven 195, første ledd Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel 2 inntil

Detaljer

Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det skal opprettes én landsdekkende klagenemnd, Skatteklagenemnda.

Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det skal opprettes én landsdekkende klagenemnd, Skatteklagenemnda. I følge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3244 SL ØS/KR 04.12.2015 Forslag til kandidater til verv i skatteklagenemnda Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet v/ statsråd Knut Storberget Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 Brudd på

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET?

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? FYLKESMANNENS ORDFØRER- OG RÅDMANNSKONFERANSE ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Flertallets forslag: - Forslag om opprettelse av universiteter og høgskoler som selvstendige rettsubjekter reguleres i særlov,

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Einar Jebens Svein Kristiansen Monica

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Justisdepartementet Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep 003 Oslo E.post: postmottak@jd.dep.no Oslo 16.03.2012 Høringsuttalelse

Detaljer

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen 1. Innledning Omlegging til 3+2 - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets Spørsmålet om en bedre overgang til masterstudiene i jus for studenter som har tatt en treårig bachelorutdanning i juss

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

BEGRUNNELSER FOR STRAFF: INNLEGG PÅ KONFERANSEN TIL KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER (Krus) 14. OKTOBER 2015.

BEGRUNNELSER FOR STRAFF: INNLEGG PÅ KONFERANSEN TIL KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER (Krus) 14. OKTOBER 2015. 1 BEGRUNNELSER FOR STRAFF: INNLEGG PÅ KONFERANSEN TIL KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER (Krus) 14. OKTOBER 2015. Professor emeritus og medlem av Politisk Utvalg i KROM, Thomas Mathiesen Kjære venner,

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet 27. mars 2014 Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 Om foredragsholderen Hans Jørgen

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-1 Klager over avslag på søknader om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg:

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

Barnas stemme stilner i stormen

Barnas stemme stilner i stormen Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Min vei gjennom fagfeltet

Min vei gjennom fagfeltet Min vei gjennom fagfeltet Jeg har blitt bedt om å si noe om min vei gjennom forskningsfeltet på dette forskningsseminaret om voldtekt og forskningsmetoder. Jeg skal gjøre det ved å vise hvordan mine forskningstemaer

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer