Nucleus CR210 Fjernkontroll Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nucleus CR210 Fjernkontroll Brukerveiledning"

Transkript

1 Cochlear Ltd (ABN ) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: Fax: Cochlear Ltd (ABN ) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: Fax: Cochlear Americas E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: Fax: Cochlear Canada Inc Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada Tel: Fax: Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: Fax: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover, Germany Tel: Fax: Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: Fax: Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: Fax: Cochlear France S.A.S. Route de l Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes Bât. Homère, Saint-Aubin, France Tel: Fax: Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, Bologna, Italy Tel: Fax: Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke, Sweden Tel Fax Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: Fax: Cochlear (HK) Limited Unit 1810, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR Tel: Fax: Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea Tel: Fax: Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore Tel: Fax: Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing , P.R. China Tel: Fax: Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai , India Tel: Fax: Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: Nucleus ACCESSORIES SUPPLEMENT Nucleus CR210 Fjernkontroll Brukerveiledning ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Clinicnet, Cochlear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inhear, Invisible Hearing, MP3000, mycochlear, NRT, Nucleus, Nucleus i kinesiske tegn, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, den elliptiske logoen og Whisper er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear og Vistafix er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear Limited ISS2 NOV13 Norwegian Translation of ISS9 Printed in Switzerland

2 Om Cochlear Nucleus CR210 Fjernkontroll er en håndholdt enhet for styring av de vanlige funksjonene på lydprosessoren Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 ( CP900-serien ). Juridisk informasjon Informasjonen i denne boken er ment å være korrekt på utgivelsetidspunktet. Spesifikasjoner kan imidlertid endres uten varsel. Cochlear Limited 2013 Med fjernkontrollen kan du: bytte programmer skru lydnivået eller følsomheten opp eller ned slå telespolen av og på slå automatisk telespole av og på slå tilleggsutstyr av og på Hvis du har to prosessorer (bilateral), kan fjernkontrollen kommunisere med begge prosessorene samtidig (avhengig av kompatibilitet). For mer informasjon om prosessoren, se brukerveiledningen for lydprosessorene Cochlear Nucleus CP910 og CP920. Denne veiledningen er beregnet for brukere av cochleaimplantat, og deres foreldre/støttepersonell, som bruker lydprosessoren Cochlear Nucleus CP910 eller CP920. Merk Se avsnittet Advarsler for advarsler og forholdsregler når det gjelder bruk av fjernkontrollen og batteriene.

3 CR210 Fjernkontroll Volum eller følsomhet Program Prosessor(er) tilkoblet Av-/påbryter Telespoleknapp Neste program-knapp Volum eller følsomhet opp-knapp OM Forrige program-knapp Pinne for å feste snor Volum eller følsomhet ned-knapp Andre indikasjoner på fjernkontrollen Telespole på Lavt batteri i fjernkontrollen Tilbehør på Automatisk telespole på brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 1

4 Merk Se heftet Viktig informasjon: Advarsler, forholdsregler og elektromagnetisk kompatibilitet for viktig informasjon vedrørende cochleaimplantatsystemer. Symboler som brukes i denne veiledningen Merk Viktig informasjon eller råd. Tips Tidsbesparende tips. Forsiktig (ikke farlig) Må være spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet og effektivitet. Kan medføre skade på utstyret. 2

5 Avsnittsoversikt Om ii Batteri Slå på Bruk Stell AVSNITTSOVERSIKT Feilsøking Advarsler Annen informasjon brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 3

6 4

7 Innhold Om ii Batteri Slå på Slå på Slå av Koble til Utenfor rekkevidde Stell Hvis fjernkontrollen blir våt Feilsøking Advarsler Annen informasjon INNHOLD Bruk Bytte programmer Justere volum eller følsomhet Bruke telespole Bruke tilleggsutstyr brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 5

8 6

9 Batteri 7

10 Batteri Bytt batteri når du ser indikatoren for lavt batterinivå, eller hvis displayet er tomt når du forsøker å slå på fjernkontrollen. Et batteri skal vare i opp til tre måneder (hvis fjernkontrollen brukes ca. 15 timer daglig). Se Advarsler på side 30. Bytte batteriet 1 Lås opp batteridekselet ved å vri skruen mot klokken med et lite stjerneskrujern. 2 Skyv av batteridekselet og ta ut batteriet. 8

11 3 Sett i det nye batteriet. Forsikre deg om at plusstegnet + vender opp. Vær forsiktig slik at du ikke skader batterikontaktene. 4 Sett på batteridekselet igjen med den nederste kanten først. BATTERI 5 Lås på plass batteridekselet ved å vri skruen med klokken med et lite stjerneskrujern til det sitter godt fast. FORSIKTIG Bruk KUN standard CR2032 eller 5004LC 3V litiumcellebatterier av engangstypen i fjernkontrollen. Bruk ALDRI oppladbare cellebatterier eller andre batterityper. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 9

12 10

13 Slå på Slå på 12 Slå av 13 Koble til 14 Utenfor rekkevidde 15 11

14 Slå på Skyv bryteren opp for å slå på. Når bryteren er skjøvet opp, vil fjern kontrollen sovne når den ikke er i bruk. Trykk på en av knappene for å vekke den igjen. 12

15 Slå av Skyv bryteren ned for å slå av. SLÅ PÅ TIPS Slå av fjernkontrollen slik at den ikke skal våkne når den ikke er i bruk, f.eks. når du har den i lommen. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 13

16 Koble til Tilkoblingen gjør at fjernkontrollen kan kommunisere med prosessoren. Klinikkpersonalet kan allerede ha koblet fjernkontrollen din til prosessoren. Hvis ikke må du gjøre det den første gangen du bruker den. Hvis ikke fjernkontrollen er koblet til noen prosessor, viser den streker (vist til venstre) og blinker når du trykker på knappene. Koble prosessoren til fjernkontrollen 1 Slå på prosessoren og fjernkontrollen. De må begge være våkne og på hele tiden under tilkoblingen. 2 Plasser spolen på baksiden av fjernkontrollen. 14

17 3 Fjernkontrollen vil vise at tilkobling pågår. 4 Deretter viser fjernkontrollen at tilkoblingen med venstre (L) eller høyre (R) prosessor er vellykket. SLÅ PÅ 5 Hvis du har to prosessorer (bilateral), må du gjenta trinn 2 4 for å koble til den andre prosessoren. Utenfor rekkevidde Hvis prosessoren din er utenfor rekkevidde eller opplever interferens, viser fjernkontrollen streker (vist til venstre). brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 15

18 16

19 Bruk Bytte programmer 18 Justere volum eller følsomhet 19 Bruke telespole 20 Bruke tilleggsutstyr 21 17

20 Bytte programmer Klinikkpersonalet kan programmere prosessoren din med opp til fire programmer som du kan velge med fjernkontrollen. Trykk for å gå til neste program Trykk for å gå til forrige program Kontrollere to prosessorer Fjernkontrollen din justerer begge prosessorene samtidig. Hvis prosessorene dine har ulike innstillinger (kanskje fordi du justerte den ene med pro sessorknappene), vil fjernkontrollen vise programmet og innstillingene for volum/følsomhet for venstre prosessor. Hvis én av prosessorene har telespole eller annet tilbehør slått på, viser fjernkontrollen de relevante indikatorene. 18

21 Justere volum eller følsomhet Vanligvis vil klinikkpersonellet stille inn fjernkontrollen til å justere volumet på lyden du hører. Men klinikkpersonalet kan stille den inn til å justere følsom heten i stedet. Volum er lydnivået du hører. Følsomheten er omfanget av lyder du hører, f.eks. svak lyd, bakgrunnslyd, nær lyd eller lyd langt unna. Du kan velge mellom opp til 10 lydnivåer eller 21 følsomhetsnivåer. BRUK Trykk for å skru opp lyden eller følsomheten Trykk for å skru ned lyden eller følsomheten Vise gjeldende innstillinger Når du slår på fjernkontrollen, viser den alltid de gjeldende innstillingene (f.eks. lydnivå), selv om du har justert disse innstillingene med prosessorknappene (eller Remote Assistant), mens fjernkontrollen var av. FORSIKTIG Hvis du justerer lydinnstillingene ofte, eller hvis justering av lydnivået medfører ubehag, må du kontakte klinikkpersonalet. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 19

22 Bruke telespole Med telespolen kan du lytte til teleslynger og lytte på telefonen. Klinikkpersonalet kan stille inn prosessoren med manuell telespole og også automatisk telespole. Auto telespole registrerer telespolesignalet automatisk hver gang du bruker en telefon som er kompatibel med telespole, eller når du befinner deg innenfor rekkevidden av en teleslynge. Du kan ikke bruke telespole når et tilleggsutstyr er tilkoblet prosessoren din. Merk Noe elektronisk utstyr eller maskiner kan slå på den automatiske telespolen (du kan høre en summelyd). Hvis dette skulle skje, må du bevege deg bort fra enheten eller maskinen og vente noen sekunder slik at den automatiske telespolen kan slå seg av selv, eller du slår den av manuelt. Slå på telespolen (hvis lagt inn) Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for telespolen vises. Slå telespolen til automatisk (hvis lagt inn) Trykk to ganger på telespoleknappen. Ikonet for telespolen og AUTO vises. Slå telespolen av x2 Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for telespolen forsvinner. 20

23 Bruke tilleggsutstyr Når du kobler tilbehør til prosessoren, slås tilbehøret automatisk på og fjernkontrollen viser et ikon for tilleggsutstyr. Hvis telespolen står på, slås den av automatisk. Når tilleggsutstyret er koblet til prosessoren, bruker du fjernkontrollen til å slå tilleggsutstyret av og på igjen. BRUK Slå på tilleggsutstyret Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for tilleggsutstyr forsvinner. Slå på tilleggsutstyret igjen Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for tilleggsutstyr vises. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 21

24 22

25 Stell 23

26 Stell Fjernkontrollen skal holdes tørr. Rengjør displayet og knappene på fjernkontrollen med en tørr, myk klut. Hvis fjernkontrollen blir våt 1 2 Tørk fjernkontrollen med en myk, tørr klut. Ta ut batteriet. Se Bytte batteriet på side 8. 24

27 Merk Før du skifter batteri, må du kontrollere at den ikke våt. Hvis det fremdeles finnes fukt, må du gjenta trinnene over. 3 4 Stell Legg fjernkontrollen på et varmt og godt ventilert sted (utilgjengelig for barn og utenfor direkte sollys) for å tørke i ca. 12 timer. Ikke bruk et tørkesett eller husholdningsutstyr (f.eks. hårtørker) for å tørke fjernkontrollen. Sett i et nytt batteri. Se Bytte batteriet på side 8. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 25

28 26

29 Feilsøking 27

30 Problem Fjernkontrollen vil ikke bytte program eller justere volum/følsomhet Løsning Hvis du har to prosessorer må du kontrollere at begge prosessorene er slått på. Hold fjernkontrollen nærmere prosessoren(e). Hold fjernkontrollen unna metallgjenstander (f.eks. nøkler) eller andre gjenstander som kan forårsake inter ferens (f.eks. mobiltelefon, Bluetooth- og Wi-fi-enheter). Fjernkontrollen viser bare streker Koble fjernkontrollen til prosessoren. Se Koble prosessoren til fjernkontrollen på side 14. Fjernkontrollen viser tilkoblingsfeil Ta kontakt med klinikkpersonalet. Fjernkontrollen vil ikke slå seg på eller våkne (displayet forblir tomt) Bytt batteriet. Se Bytte batteriet på side 8. 28

31 Problem Prosessoren kobles ikke til fjernkontrollen Løsning Kontroller at både prosessoren og fjernkontrollen er slått på og "våkne". Hold spolen på plass til fjernkontrollen har fullført tilkoblingen. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Telespoleknappen slår ikke på telespolen Kontroller at det ikke er tilkoblet et tilleggsutstyr til en av prosessorene. Kontakt klinikkpersonalet for å kontrollere om telespolen er stilt inn på din(e) prosessor(er). Telespoleknappen slår ikke telespolen til auto (automatisk) Start med telespoleknappen avslått og trykk raskt to ganger på telespoleknappen, innen fem sekunder. Kontakt klinikkpersonalet og kontroller om telespolen er stilt inn på din(e) prosessor(er). FEILSØKING Telespoleknappen slår ikke av telespolen Vent i minst fem sekunder uten å trykke ned noen av knappene på fjernkontrollen. Trykk deretter én gang på telespoleknappen. Telespoleknappen slår ikke tilleggsutstyret på eller av Kontroller at tilleggsutstyret er korrekt tilkoblet prosessoren(e) din(e). brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 29

32 Advarsler Ikke bruk fjernkontrollen hvis den blir uvanlig varm. Varsle klinikkpersonalet umiddelbart. Små deler, f.eks. cellebatteriet, kan utgjøre kvelningsfare. Sørg for at batteridekselet er låst til enhver tid. Bytt batteri utenfor rekkevidden til barn. Ikke la små barn bytte batteriet. Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret. Bruk BARE en myk, tørr klut til å rengjøre overflaten på fjernkontrollen. Ikke bruk alkohol, husholdnings rengjøringsmidler eller skuremidler for å rengjøre fjernkontrollen. Ikke bøy eller klem på displayet på fjernkontrollen. Fjernkontrollen skal holdes tørr. Ikke demonter, modifiser, deformer eller legg fjernkontrollen i vann. Hvis ikke fjern kontrollen fungerer lenger, skal du levere den til klinikkpersonalet. Garantien er ugyldig hvis den åpnes. Beskytt fjernkontrollen i omgivelser der den kan bli skadet av høy fuktighet og skitt. Beskytt displayet mot gjenstander som kan lage riper. Når fjernkontrollen er på, må du holde metallobjekter unna displayet, da disse kan forårsake interferens. Ikke legg fjernkontrollen inne i kroppen (f.eks. munnen). Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for svært små barn. 30

33 Annen informasjon Fysisk konfigurasjon Fjernkontrollen omfatter: Analoge og digitale integrerte kretser basert på mikroprosessordesign, med mulighet for bidireksjonell trådløs kommunikasjon. Knapper og en bryter for å styre prosessorfunksjoner og egne systemfunksjoner. Et display for å indikere systemstatus og aktivitet. En innebygd spolesensor. Feste for snor. Materialer Fjernkontrollkapslingen og knappene er laget av polykarbonat og akrylnitril-butadienstyren (ABS). Displayet er laget av ABS. Batterilevetid Batterilevetid betyr den tiden en enhet virker før engangsbatteriene må byttes. Trådløs kommunikasjonsforbindelse Den trådløse kommunikasjonsforbindelsen brukes på 2,4 GHz ISM-båndet med GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) på 5 kanaler. Koblingen bruker en intern bidireksjonell kommunikasjonsprotokoll og fungerer på en avstand på opp til 2 meter fra prosessoren. Når det er interferens, veksler den trådløse kommunikasjonskoblingen mellom de 5 kanalene for å finne en kanal der interferensen minst påvirker funksjonen til koblingen. Fjernkontrollen indikerer via displayet om prosessoren ikke befinner seg innenfor rekkevidde, og når koblingen er brutt på grunn av interferens (se side 15). ANNEN INFORMASJON brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 31

34 Mål KOMPONENT LENGDE BREDDE DYBDE CR210 Fjernkontroll 66,0 mm 36,5 mm 10,6 mm Vekt KOMPONENT VEKT CR210 Fjernkontroll (med batteri) 35 g Driftskarakteristikker KARAKTERISTIKKER Trådløs teknologi Radiofrekvens Batteritype Driftsbatterispenning Funksjoner til knapper og brytere Rekkevidde for trådløs overførsel Display VERDI/OMRÅDE Intern toveis trådløs overføring med lav spenning 2,4 GHz Ett engangs CR2032 eller 5004LC litium-knappecellebatteri 2,12 3,00 V Låse og låse opp fjernkontroll, slå telespole/ auto telespole av og på, velge program, justere innstillinger for lyd eller følsomhet Opp til 2 m Tilpasset, ikonbasert monokrom LCD 32

35 Miljø FORHOLD MINIMUM MAKSIMUM Temperatur ved lagring og transport 10 C +55 C Relativ fuktighet ved lagring og transport 0 % RH 90 % RH Trykk ved lagring og transport 250 hpa 1030 hpa Driftstemperatur +5 C +40 C Relativ fuktighet ved drift 0 % RH 90 % RH Driftstrykk 700 hpa 1030 hpa Miljøvern Fjernkontrollen inneholder elektroniske komponenter som er underlagt direktiv 2002/96/EF om kassert elektrisk og elektronisk utstyr. Hjelp å beskytte miljøet ved ikke å kaste fjernkontrollen eller batteriene i husholdningsavfallet. Resirkuler fjernkontrollen og batteriene i henhold til lokale forskrifter. Sertifisering og gjeldende standarder Året for innvilging av autorisasjon til å påføre CE-merket var Klassifisering av utstyr Fjernkontrollen er et tilleggsutstyr til en medisinsk enhet som beskrevet i den inter nasjonale standarden IEC :2005, Elektromedisinsk utstyr Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse. ANNEN INFORMASJON CR230 fjernkontroll oppfyller hovedkravene oppført i Tillegg 1 i EU-direktiv 90/385/EØF om aktive, implanterbare medisinske enheter iht. samsvarsprosedyre i Tillegg 2, og oppfyller også hovedkravene i EU-direktiv 1999/5/EF til radio- og teleterminalutstyr iht. samsvarsprosedyre i Tillegg IV. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 33

36 Samsvar med FCC (Federal Communications Commission) og Canadian IC Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og med RSS-210 til Industry Canada. Bruken forutsetter at man overholder to betingelser: Enheten forårsaker ikke skadelig interferens. Enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som er gjort på utstyret og som ikke er uttrykkelig godkjent av Cochlear Limited, kan oppheve FCC-autorisasjonen for å bruke utstyret. Dette utstyret er blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en digital enhet i klasse B, og stemmer over ens med del 15 i FCC-reglene. Disse begrensningene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelig støy i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiostøyenergi, og hvis installert og brukt i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig støy på radiokommunikasjonen. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en spesiell installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på mottakerforholdene til radio eller fjernsyn, hvilket man kan registrere ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: Plasser mottaksantennen på et annet sted, eller snu litt på den. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret i en stikkontakt på en annen kurs enn den som benyttes for mottakeren. Spør forhandleren eller en erfaren radio/ TV-tekniker om hjelp. FCC ID: WTOR200BA IC ID: 8039A-R200BA Radiokompatibilitet for Japan Denne enheten er godkjent i overensstemmelse med den japanske radioloven ( ) og den japanske telekommunikasjonslovgivningen ( ). Denne enheten skal ikke modifiseres (ellers vil det innvilgede betegnelsesnummeret bli ugyldig). R 202 LSB003 Radiokompatibilitet for Korea Advarsel: Dette radioutstyret kan forårsake radiointerferens under bruk. R 202 LSB003 34

37 Merkesymboler Prosessoren eller eksterne komponenter og/eller emballasjen kan være merket med følgende symboler: Se bruksanvisning Spesifikke advarsler eller forholdsregler i forbindelse med enheten som ikke ellers finnes på etiketten Produsent Autorisert representant i EU Katalognummer Serienummer ANNEN INFORMASJON Batch-kode Produksjonsdato Temperaturgrenser Fuktighetsbegrensning CE-registreringsmerke med nummer på sertifiseringsorganisasjon. Angir samsvar med kravene i direktivet om aktive implanterbare enheter 90/385/EØF brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 35

38 Radiosamsvarsertifisering for Australia og New Zealand R 202 LSB003 Radiosamsvarsertifisering for Japan KCC-CRM- COH-CR210 Radiosamsvarsertifisering for Korea Må ikke brukes om igjen Reseptbelagt Resirkulerbart materiale Deponer elektriske komponenter i overensstemmelse med lokale forskrifter Deponer litiumion-batterier i overensstemmelse med lokale forskrifter Oppbevares tørt Spoleguide. Brukes til å posisjonere spolen mot fjernkontrollen under tilkobling 36

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer