Nucleus CR210 Fjernkontroll Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nucleus CR210 Fjernkontroll Brukerveiledning"

Transkript

1 Cochlear Ltd (ABN ) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: Fax: Cochlear Ltd (ABN ) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: Fax: Cochlear Americas E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: Fax: Cochlear Canada Inc Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada Tel: Fax: Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: Fax: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover, Germany Tel: Fax: Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: Fax: Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: Fax: Cochlear France S.A.S. Route de l Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes Bât. Homère, Saint-Aubin, France Tel: Fax: Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, Bologna, Italy Tel: Fax: Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke, Sweden Tel Fax Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: Fax: Cochlear (HK) Limited Unit 1810, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR Tel: Fax: Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea Tel: Fax: Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore Tel: Fax: Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing , P.R. China Tel: Fax: Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai , India Tel: Fax: Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: Nucleus ACCESSORIES SUPPLEMENT Nucleus CR210 Fjernkontroll Brukerveiledning ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Clinicnet, Cochlear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inhear, Invisible Hearing, MP3000, mycochlear, NRT, Nucleus, Nucleus i kinesiske tegn, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, den elliptiske logoen og Whisper er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear og Vistafix er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear Limited ISS2 NOV13 Norwegian Translation of ISS9 Printed in Switzerland

2 Om Cochlear Nucleus CR210 Fjernkontroll er en håndholdt enhet for styring av de vanlige funksjonene på lydprosessoren Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 ( CP900-serien ). Juridisk informasjon Informasjonen i denne boken er ment å være korrekt på utgivelsetidspunktet. Spesifikasjoner kan imidlertid endres uten varsel. Cochlear Limited 2013 Med fjernkontrollen kan du: bytte programmer skru lydnivået eller følsomheten opp eller ned slå telespolen av og på slå automatisk telespole av og på slå tilleggsutstyr av og på Hvis du har to prosessorer (bilateral), kan fjernkontrollen kommunisere med begge prosessorene samtidig (avhengig av kompatibilitet). For mer informasjon om prosessoren, se brukerveiledningen for lydprosessorene Cochlear Nucleus CP910 og CP920. Denne veiledningen er beregnet for brukere av cochleaimplantat, og deres foreldre/støttepersonell, som bruker lydprosessoren Cochlear Nucleus CP910 eller CP920. Merk Se avsnittet Advarsler for advarsler og forholdsregler når det gjelder bruk av fjernkontrollen og batteriene.

3 CR210 Fjernkontroll Volum eller følsomhet Program Prosessor(er) tilkoblet Av-/påbryter Telespoleknapp Neste program-knapp Volum eller følsomhet opp-knapp OM Forrige program-knapp Pinne for å feste snor Volum eller følsomhet ned-knapp Andre indikasjoner på fjernkontrollen Telespole på Lavt batteri i fjernkontrollen Tilbehør på Automatisk telespole på brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 1

4 Merk Se heftet Viktig informasjon: Advarsler, forholdsregler og elektromagnetisk kompatibilitet for viktig informasjon vedrørende cochleaimplantatsystemer. Symboler som brukes i denne veiledningen Merk Viktig informasjon eller råd. Tips Tidsbesparende tips. Forsiktig (ikke farlig) Må være spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet og effektivitet. Kan medføre skade på utstyret. 2

5 Avsnittsoversikt Om ii Batteri Slå på Bruk Stell AVSNITTSOVERSIKT Feilsøking Advarsler Annen informasjon brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 3

6 4

7 Innhold Om ii Batteri Slå på Slå på Slå av Koble til Utenfor rekkevidde Stell Hvis fjernkontrollen blir våt Feilsøking Advarsler Annen informasjon INNHOLD Bruk Bytte programmer Justere volum eller følsomhet Bruke telespole Bruke tilleggsutstyr brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 5

8 6

9 Batteri 7

10 Batteri Bytt batteri når du ser indikatoren for lavt batterinivå, eller hvis displayet er tomt når du forsøker å slå på fjernkontrollen. Et batteri skal vare i opp til tre måneder (hvis fjernkontrollen brukes ca. 15 timer daglig). Se Advarsler på side 30. Bytte batteriet 1 Lås opp batteridekselet ved å vri skruen mot klokken med et lite stjerneskrujern. 2 Skyv av batteridekselet og ta ut batteriet. 8

11 3 Sett i det nye batteriet. Forsikre deg om at plusstegnet + vender opp. Vær forsiktig slik at du ikke skader batterikontaktene. 4 Sett på batteridekselet igjen med den nederste kanten først. BATTERI 5 Lås på plass batteridekselet ved å vri skruen med klokken med et lite stjerneskrujern til det sitter godt fast. FORSIKTIG Bruk KUN standard CR2032 eller 5004LC 3V litiumcellebatterier av engangstypen i fjernkontrollen. Bruk ALDRI oppladbare cellebatterier eller andre batterityper. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 9

12 10

13 Slå på Slå på 12 Slå av 13 Koble til 14 Utenfor rekkevidde 15 11

14 Slå på Skyv bryteren opp for å slå på. Når bryteren er skjøvet opp, vil fjern kontrollen sovne når den ikke er i bruk. Trykk på en av knappene for å vekke den igjen. 12

15 Slå av Skyv bryteren ned for å slå av. SLÅ PÅ TIPS Slå av fjernkontrollen slik at den ikke skal våkne når den ikke er i bruk, f.eks. når du har den i lommen. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 13

16 Koble til Tilkoblingen gjør at fjernkontrollen kan kommunisere med prosessoren. Klinikkpersonalet kan allerede ha koblet fjernkontrollen din til prosessoren. Hvis ikke må du gjøre det den første gangen du bruker den. Hvis ikke fjernkontrollen er koblet til noen prosessor, viser den streker (vist til venstre) og blinker når du trykker på knappene. Koble prosessoren til fjernkontrollen 1 Slå på prosessoren og fjernkontrollen. De må begge være våkne og på hele tiden under tilkoblingen. 2 Plasser spolen på baksiden av fjernkontrollen. 14

17 3 Fjernkontrollen vil vise at tilkobling pågår. 4 Deretter viser fjernkontrollen at tilkoblingen med venstre (L) eller høyre (R) prosessor er vellykket. SLÅ PÅ 5 Hvis du har to prosessorer (bilateral), må du gjenta trinn 2 4 for å koble til den andre prosessoren. Utenfor rekkevidde Hvis prosessoren din er utenfor rekkevidde eller opplever interferens, viser fjernkontrollen streker (vist til venstre). brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 15

18 16

19 Bruk Bytte programmer 18 Justere volum eller følsomhet 19 Bruke telespole 20 Bruke tilleggsutstyr 21 17

20 Bytte programmer Klinikkpersonalet kan programmere prosessoren din med opp til fire programmer som du kan velge med fjernkontrollen. Trykk for å gå til neste program Trykk for å gå til forrige program Kontrollere to prosessorer Fjernkontrollen din justerer begge prosessorene samtidig. Hvis prosessorene dine har ulike innstillinger (kanskje fordi du justerte den ene med pro sessorknappene), vil fjernkontrollen vise programmet og innstillingene for volum/følsomhet for venstre prosessor. Hvis én av prosessorene har telespole eller annet tilbehør slått på, viser fjernkontrollen de relevante indikatorene. 18

21 Justere volum eller følsomhet Vanligvis vil klinikkpersonellet stille inn fjernkontrollen til å justere volumet på lyden du hører. Men klinikkpersonalet kan stille den inn til å justere følsom heten i stedet. Volum er lydnivået du hører. Følsomheten er omfanget av lyder du hører, f.eks. svak lyd, bakgrunnslyd, nær lyd eller lyd langt unna. Du kan velge mellom opp til 10 lydnivåer eller 21 følsomhetsnivåer. BRUK Trykk for å skru opp lyden eller følsomheten Trykk for å skru ned lyden eller følsomheten Vise gjeldende innstillinger Når du slår på fjernkontrollen, viser den alltid de gjeldende innstillingene (f.eks. lydnivå), selv om du har justert disse innstillingene med prosessorknappene (eller Remote Assistant), mens fjernkontrollen var av. FORSIKTIG Hvis du justerer lydinnstillingene ofte, eller hvis justering av lydnivået medfører ubehag, må du kontakte klinikkpersonalet. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 19

22 Bruke telespole Med telespolen kan du lytte til teleslynger og lytte på telefonen. Klinikkpersonalet kan stille inn prosessoren med manuell telespole og også automatisk telespole. Auto telespole registrerer telespolesignalet automatisk hver gang du bruker en telefon som er kompatibel med telespole, eller når du befinner deg innenfor rekkevidden av en teleslynge. Du kan ikke bruke telespole når et tilleggsutstyr er tilkoblet prosessoren din. Merk Noe elektronisk utstyr eller maskiner kan slå på den automatiske telespolen (du kan høre en summelyd). Hvis dette skulle skje, må du bevege deg bort fra enheten eller maskinen og vente noen sekunder slik at den automatiske telespolen kan slå seg av selv, eller du slår den av manuelt. Slå på telespolen (hvis lagt inn) Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for telespolen vises. Slå telespolen til automatisk (hvis lagt inn) Trykk to ganger på telespoleknappen. Ikonet for telespolen og AUTO vises. Slå telespolen av x2 Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for telespolen forsvinner. 20

23 Bruke tilleggsutstyr Når du kobler tilbehør til prosessoren, slås tilbehøret automatisk på og fjernkontrollen viser et ikon for tilleggsutstyr. Hvis telespolen står på, slås den av automatisk. Når tilleggsutstyret er koblet til prosessoren, bruker du fjernkontrollen til å slå tilleggsutstyret av og på igjen. BRUK Slå på tilleggsutstyret Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for tilleggsutstyr forsvinner. Slå på tilleggsutstyret igjen Trykk én gang på telespoleknappen. Ikonet for tilleggsutstyr vises. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 21

24 22

25 Stell 23

26 Stell Fjernkontrollen skal holdes tørr. Rengjør displayet og knappene på fjernkontrollen med en tørr, myk klut. Hvis fjernkontrollen blir våt 1 2 Tørk fjernkontrollen med en myk, tørr klut. Ta ut batteriet. Se Bytte batteriet på side 8. 24

27 Merk Før du skifter batteri, må du kontrollere at den ikke våt. Hvis det fremdeles finnes fukt, må du gjenta trinnene over. 3 4 Stell Legg fjernkontrollen på et varmt og godt ventilert sted (utilgjengelig for barn og utenfor direkte sollys) for å tørke i ca. 12 timer. Ikke bruk et tørkesett eller husholdningsutstyr (f.eks. hårtørker) for å tørke fjernkontrollen. Sett i et nytt batteri. Se Bytte batteriet på side 8. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 25

28 26

29 Feilsøking 27

30 Problem Fjernkontrollen vil ikke bytte program eller justere volum/følsomhet Løsning Hvis du har to prosessorer må du kontrollere at begge prosessorene er slått på. Hold fjernkontrollen nærmere prosessoren(e). Hold fjernkontrollen unna metallgjenstander (f.eks. nøkler) eller andre gjenstander som kan forårsake inter ferens (f.eks. mobiltelefon, Bluetooth- og Wi-fi-enheter). Fjernkontrollen viser bare streker Koble fjernkontrollen til prosessoren. Se Koble prosessoren til fjernkontrollen på side 14. Fjernkontrollen viser tilkoblingsfeil Ta kontakt med klinikkpersonalet. Fjernkontrollen vil ikke slå seg på eller våkne (displayet forblir tomt) Bytt batteriet. Se Bytte batteriet på side 8. 28

31 Problem Prosessoren kobles ikke til fjernkontrollen Løsning Kontroller at både prosessoren og fjernkontrollen er slått på og "våkne". Hold spolen på plass til fjernkontrollen har fullført tilkoblingen. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Telespoleknappen slår ikke på telespolen Kontroller at det ikke er tilkoblet et tilleggsutstyr til en av prosessorene. Kontakt klinikkpersonalet for å kontrollere om telespolen er stilt inn på din(e) prosessor(er). Telespoleknappen slår ikke telespolen til auto (automatisk) Start med telespoleknappen avslått og trykk raskt to ganger på telespoleknappen, innen fem sekunder. Kontakt klinikkpersonalet og kontroller om telespolen er stilt inn på din(e) prosessor(er). FEILSØKING Telespoleknappen slår ikke av telespolen Vent i minst fem sekunder uten å trykke ned noen av knappene på fjernkontrollen. Trykk deretter én gang på telespoleknappen. Telespoleknappen slår ikke tilleggsutstyret på eller av Kontroller at tilleggsutstyret er korrekt tilkoblet prosessoren(e) din(e). brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 29

32 Advarsler Ikke bruk fjernkontrollen hvis den blir uvanlig varm. Varsle klinikkpersonalet umiddelbart. Små deler, f.eks. cellebatteriet, kan utgjøre kvelningsfare. Sørg for at batteridekselet er låst til enhver tid. Bytt batteri utenfor rekkevidden til barn. Ikke la små barn bytte batteriet. Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret. Bruk BARE en myk, tørr klut til å rengjøre overflaten på fjernkontrollen. Ikke bruk alkohol, husholdnings rengjøringsmidler eller skuremidler for å rengjøre fjernkontrollen. Ikke bøy eller klem på displayet på fjernkontrollen. Fjernkontrollen skal holdes tørr. Ikke demonter, modifiser, deformer eller legg fjernkontrollen i vann. Hvis ikke fjern kontrollen fungerer lenger, skal du levere den til klinikkpersonalet. Garantien er ugyldig hvis den åpnes. Beskytt fjernkontrollen i omgivelser der den kan bli skadet av høy fuktighet og skitt. Beskytt displayet mot gjenstander som kan lage riper. Når fjernkontrollen er på, må du holde metallobjekter unna displayet, da disse kan forårsake interferens. Ikke legg fjernkontrollen inne i kroppen (f.eks. munnen). Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for svært små barn. 30

33 Annen informasjon Fysisk konfigurasjon Fjernkontrollen omfatter: Analoge og digitale integrerte kretser basert på mikroprosessordesign, med mulighet for bidireksjonell trådløs kommunikasjon. Knapper og en bryter for å styre prosessorfunksjoner og egne systemfunksjoner. Et display for å indikere systemstatus og aktivitet. En innebygd spolesensor. Feste for snor. Materialer Fjernkontrollkapslingen og knappene er laget av polykarbonat og akrylnitril-butadienstyren (ABS). Displayet er laget av ABS. Batterilevetid Batterilevetid betyr den tiden en enhet virker før engangsbatteriene må byttes. Trådløs kommunikasjonsforbindelse Den trådløse kommunikasjonsforbindelsen brukes på 2,4 GHz ISM-båndet med GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) på 5 kanaler. Koblingen bruker en intern bidireksjonell kommunikasjonsprotokoll og fungerer på en avstand på opp til 2 meter fra prosessoren. Når det er interferens, veksler den trådløse kommunikasjonskoblingen mellom de 5 kanalene for å finne en kanal der interferensen minst påvirker funksjonen til koblingen. Fjernkontrollen indikerer via displayet om prosessoren ikke befinner seg innenfor rekkevidde, og når koblingen er brutt på grunn av interferens (se side 15). ANNEN INFORMASJON brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 31

34 Mål KOMPONENT LENGDE BREDDE DYBDE CR210 Fjernkontroll 66,0 mm 36,5 mm 10,6 mm Vekt KOMPONENT VEKT CR210 Fjernkontroll (med batteri) 35 g Driftskarakteristikker KARAKTERISTIKKER Trådløs teknologi Radiofrekvens Batteritype Driftsbatterispenning Funksjoner til knapper og brytere Rekkevidde for trådløs overførsel Display VERDI/OMRÅDE Intern toveis trådløs overføring med lav spenning 2,4 GHz Ett engangs CR2032 eller 5004LC litium-knappecellebatteri 2,12 3,00 V Låse og låse opp fjernkontroll, slå telespole/ auto telespole av og på, velge program, justere innstillinger for lyd eller følsomhet Opp til 2 m Tilpasset, ikonbasert monokrom LCD 32

35 Miljø FORHOLD MINIMUM MAKSIMUM Temperatur ved lagring og transport 10 C +55 C Relativ fuktighet ved lagring og transport 0 % RH 90 % RH Trykk ved lagring og transport 250 hpa 1030 hpa Driftstemperatur +5 C +40 C Relativ fuktighet ved drift 0 % RH 90 % RH Driftstrykk 700 hpa 1030 hpa Miljøvern Fjernkontrollen inneholder elektroniske komponenter som er underlagt direktiv 2002/96/EF om kassert elektrisk og elektronisk utstyr. Hjelp å beskytte miljøet ved ikke å kaste fjernkontrollen eller batteriene i husholdningsavfallet. Resirkuler fjernkontrollen og batteriene i henhold til lokale forskrifter. Sertifisering og gjeldende standarder Året for innvilging av autorisasjon til å påføre CE-merket var Klassifisering av utstyr Fjernkontrollen er et tilleggsutstyr til en medisinsk enhet som beskrevet i den inter nasjonale standarden IEC :2005, Elektromedisinsk utstyr Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse. ANNEN INFORMASJON CR230 fjernkontroll oppfyller hovedkravene oppført i Tillegg 1 i EU-direktiv 90/385/EØF om aktive, implanterbare medisinske enheter iht. samsvarsprosedyre i Tillegg 2, og oppfyller også hovedkravene i EU-direktiv 1999/5/EF til radio- og teleterminalutstyr iht. samsvarsprosedyre i Tillegg IV. brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 33

36 Samsvar med FCC (Federal Communications Commission) og Canadian IC Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og med RSS-210 til Industry Canada. Bruken forutsetter at man overholder to betingelser: Enheten forårsaker ikke skadelig interferens. Enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som er gjort på utstyret og som ikke er uttrykkelig godkjent av Cochlear Limited, kan oppheve FCC-autorisasjonen for å bruke utstyret. Dette utstyret er blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en digital enhet i klasse B, og stemmer over ens med del 15 i FCC-reglene. Disse begrensningene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelig støy i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiostøyenergi, og hvis installert og brukt i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig støy på radiokommunikasjonen. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en spesiell installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på mottakerforholdene til radio eller fjernsyn, hvilket man kan registrere ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: Plasser mottaksantennen på et annet sted, eller snu litt på den. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret i en stikkontakt på en annen kurs enn den som benyttes for mottakeren. Spør forhandleren eller en erfaren radio/ TV-tekniker om hjelp. FCC ID: WTOR200BA IC ID: 8039A-R200BA Radiokompatibilitet for Japan Denne enheten er godkjent i overensstemmelse med den japanske radioloven ( ) og den japanske telekommunikasjonslovgivningen ( ). Denne enheten skal ikke modifiseres (ellers vil det innvilgede betegnelsesnummeret bli ugyldig). R 202 LSB003 Radiokompatibilitet for Korea Advarsel: Dette radioutstyret kan forårsake radiointerferens under bruk. R 202 LSB003 34

37 Merkesymboler Prosessoren eller eksterne komponenter og/eller emballasjen kan være merket med følgende symboler: Se bruksanvisning Spesifikke advarsler eller forholdsregler i forbindelse med enheten som ikke ellers finnes på etiketten Produsent Autorisert representant i EU Katalognummer Serienummer ANNEN INFORMASJON Batch-kode Produksjonsdato Temperaturgrenser Fuktighetsbegrensning CE-registreringsmerke med nummer på sertifiseringsorganisasjon. Angir samsvar med kravene i direktivet om aktive implanterbare enheter 90/385/EØF brukerveiledning til nucleus CR210 Fjernkontroll 35

38 Radiosamsvarsertifisering for Australia og New Zealand R 202 LSB003 Radiosamsvarsertifisering for Japan KCC-CRM- COH-CR210 Radiosamsvarsertifisering for Korea Må ikke brukes om igjen Reseptbelagt Resirkulerbart materiale Deponer elektriske komponenter i overensstemmelse med lokale forskrifter Deponer litiumion-batterier i overensstemmelse med lokale forskrifter Oppbevares tørt Spoleguide. Brukes til å posisjonere spolen mot fjernkontrollen under tilkobling 36

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Nucleus Freedom BTE taleprosessor Hurtigreferanse

Nucleus Freedom BTE taleprosessor Hurtigreferanse Nucleus Freedom BTE taleprosessor Hurtigreferanse Nucleus Freedom BTE taleprosessor Hurtigreferanse Spole Magnet Prosessor Indikator-lampe Ørekrok Tilkobling for tilbehør og medhørs-øretelefoner BTE-kontroller

Detaljer

Trådløst tilbehør. Brukerveiledning for Nucleus 6-systemet

Trådløst tilbehør. Brukerveiledning for Nucleus 6-systemet Trådløst tilbehør Brukerveiledning for Nucleus 6-systemet Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Tips Tidsbesparende tips. Forsiktig (ikke farlig) Vær spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

Nucleus CR110 Remote Assistant Brukerveiledning

Nucleus CR110 Remote Assistant Brukerveiledning Nucleus CR110 Remote Assistant Brukerveiledning Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Advarsel (farlig) Potensielle sikkerhetsfarer og alvorlige skadelige virkninger. Kan medføre personskade. Innhold

Detaljer

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Tips Tidsbesparende råd eller sparer deg for besvær.

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Nucleus -cochleaimplantater. Viktig informasjon for cochleaimplantatbrukere

Nucleus -cochleaimplantater. Viktig informasjon for cochleaimplantatbrukere Nucleus -cochleaimplantater Viktig informasjon for cochleaimplantatbrukere Innhold Om dette dokumentet... 5 Les dette dokumentet nøye... 5 Symboler som brukes i dette dokumentet... 6 For implantatbrukere...

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Advarsler. Medisinsk behandling som genererer induserte strømmer. Elektrokirurgi. Diatermi. Nevrostimulering

Advarsler. Medisinsk behandling som genererer induserte strømmer. Elektrokirurgi. Diatermi. Nevrostimulering Viktig informasjon Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Forsiktig (ikke farlig) Må være spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet og effektivitet. Kan medføre skade

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Eskens innhold 4 1. Unimouse 2. Dongel (trådløs mottaker) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Bruksanvisning 2 3 5 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk

Detaljer

FEILSØKING PÅ CI KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

FEILSØKING PÅ CI KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS FEILSØKING PÅ CI NOV. 2009 KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS GENERELT Viser eksempler fra følgende typer CI-prosessorer: Cochlear Freedom Med-El Opus 2

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/ RollerMouse Pro3 Brukerveiledning NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/2017 14.04 Las ytte Innholdet i esken 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 2 3 Ro A. B. C.

Detaljer

Feilsøking på CI. Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus

Feilsøking på CI. Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Feilsøking på CI Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Generelt Viser eksempler fra følgende typer CI-prosessorer: Cochlear Freedom Med-El Opus 2 Tar også

Detaljer

Fjernkontroll. Bruksanvisning

Fjernkontroll. Bruksanvisning Fjernkontroll Bruksanvisning Innhold 1. Velkommen 5 2. Viktig sikkerhetsinformasjon: Les denne informasjonen før du tar i bruk fjernkontrollen Phonak PilotOne 6 Advarsler 6 Informasjon om produktsikkerhet

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

ThermaCELL ProFlex Varmesåler

ThermaCELL ProFlex Varmesåler TRÅDLØSE & OPPLADBARE ThermaCELL ProFlex Varmesåler Sålene har trådløs fjernkontroll og utagbare og oppladbare Litium- Ionbatterier med Polymer. Med ett trykk kan du kontrollere mengden av varme under

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Produktmanual. Wired

Produktmanual. Wired Produktmanual Wired Eskens innhold 1. Unimouse 2. Bruksanvisning 2 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk Midtklikk* Høyreklikk Base / Tilt Kabel Knapp for å navigere bakover Knapp for

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ rukerveiledning NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 14.26 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 1 /1 NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 2

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Batterifri Trådløs Dørklokke

Batterifri Trådløs Dørklokke Batterifri Trådløs Dørklokke Katt. Nr.: 27783 Før bruk, vennligst les denne håndboken nøye. Vennligst følg instruksjonene for full funksjon. 1. Viktig 1) Ikke få mottakeren våt. 2) Ikke demonter, reparer

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Brukerhåndbok for Nucleus Freedom BTE og Bodyworn taleprosessorer

Brukerhåndbok for Nucleus Freedom BTE og Bodyworn taleprosessorer Brukerhåndbok for Nucleus Freedom BTE og Bodyworn taleprosessorer Nucleus er et registrert varemerke som eies av Cochlear Limited. Cochlear og den elliptiske logoen, Freedom, Beam, SmartSound, Whisper,

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom Bruksanvisning Denne bruksanvisningen gjelder for: Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom CE-merket 2015 2015 Denne bruksanvisningen gjelder kun CROS-enheten. Se bruksanvisningen

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/ rukerveiledning NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/2017 11.20 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Red 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Håndleddstøtte 5. Nøkkel til å fjerne håndleddstøtten

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Takk Takk for at du valgte produktet vårt for å hjelpe deg til å høre bedre. For å kunne være bedre til hjelp har vi lagt stor vekt på å sørge for at den nye TVadapteren din

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper Antenne NORSK TOVEISRADIO MODEL MT 500 POWER- (av/på-) TALK- (snakke) CALL- (anrops) bakgrunnsbelyst LCD-display ladekontakt belteklips KANALVELGE- KNAPPER høyttaler/mikrofon VOLUMKONTROLL, er batterirom

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer