Markedsrapport Ness,Risan&Partners NRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007

2 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding AS NRP Asset Management ASA Asset management NRP Investorservice AS Accounting, tax and consulting NRP Consulting AS Consulting Aker Eiendomsdrift AS Real estate management

3 Side 1 Markedsrapport April 2007 Innholdsfortegnelse: Side Side 1. Innledning 2 5. Eiendoms prosjekter 33 Alingsås Handel AS Prosjekter 5 Banebakken 38 AS 35 Brønnøysund Kontorbygg AS Solgte prosjekter 7 Dagligvarelogistikk AS 37 Fem Hjerter Eiendom AS Shipping prosjekter 8 Haugenstua Butikksenter AS 39 American Bulker KS 9 Helsingborg Kjøpesenter AS 40 Beta DIS 10 Holmsbu Invest KS 41 BOP 15 DIS 11 Kombibygg Invest I & II AS 42 Chem Lily DIS 12 Kongholm Invest KS 43 China Ropax DIS 13 Lillsjøvegen 52 AS 44 Eastern Chemical Tanker III KS 14 Martodden Utbygging KS 45 Eastern Reefer DIS 15 Nessjö Logistikkbygg AS 46 Eastern Reefer II DIS 16 Nordahl Bruns gate 10 KS 47 E-Tanker DIS 17 Nye Bergen Lagerbygg KS 48 Feedermate DIS 18 Nye Berghagan Næringseiendom AS 49 Indian Chemical Tanker DIS 19 Pottemakerveien Kombibygg AS 50 Inter Carib DIS 20 Ringeriksveien KS 51 Inter Carib II DIS 21 Stadion Utbygging KS 52 Ivory Ace DIS 22 Statens Hus Lillehammer KS 53 Longa DIS 23 Sydsvenskan Lager og Handel AS 54 Med Cruise DIS 24 Tangen Havnelager AS 55 M-Tanker DIS 25 Vestfold Kombibygg AS 56 Peg Chemical Tanker DIS 26 Ross Container II DIS Asset Management prosjekter 57 Shipbond DIS 28 Southern Chemical Tanker DIS 29 NRP Fleetfinance II DIS 58 Swetank DIS 30 NRP Fleetfinance III DIS 59 Swetank III DIS 31 NRP High Yield DIS 60 TDS Containership III DIS 32 NRP Realfinans DIS 61 NRP Realkapital DIS Forklaring av begreper og nøkkeltall 63 Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom og shipping er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

4 Markedsrapport April 2007 Side 2 1. Innledning kan igjen vise til et år med meget god avkastning for investorene. Porteføljeavkastningen for 2006 var 57%, og har vært på hele 51% p.a. siden etableringen i slutten av Vårt fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt, og porteføljeavkastning over tid. Interessen for direkteinvesteringer i eiendom og shipping har hatt en kraftig økning de senere år, og er etablert som et produkt mange investorer har i investeringsporteføljen. Vi ser også at etterspørselen for fondsløsninger innen direkteinvesteringer er økende. Markedssituasjonen Markedet for direkteinvesteringer har utviklet seg videre i positiv retning i 2006, og så langt i Til tross for en sterk børs virker det som om den økte graden av volatilitet i aksjemarkedet har gjort det mer attraktivt å investere i sikre kontantstrøm prosjekter. Dette er nok et resultat av at mange har hatt store gevinster de siste årene, og nå ønsker å sikre verdier fremover. Konkurransen for direkteinvesteringsprosjekter er blitt hardere ettersom egenkapitalmarkedet er villig til å akseptere en lavere riskopremie. Samtidig er det god etterspørsel etter mer spekulative prosjekter med korte kontrakter både innen shipping og eiendom. Vår målsetting er å tilrettelegge prosjekter med en langsiktig avkastning på +/- 15% p.a. Samtidig ser vi på prosjekter med noe kortere kontrakter der vi mener objekt, marked og prising er interessant. Den globale markedssituasjonen har fortsatt å utvikle seg meget godt i de fleste områder. Lange renter har begynt å konvergere noe mer, hvor NOK og USD renter nå ligger på omtrent samme nivå, mens SEK og EUR fortsatt er en noe rimeligere finansieringskilde. Veksten i verdensøkonomien er fortsatt sterkt drevet av veksten i Kina med sin sterke industrielle utvikling. Indias økonomi vokser også sterkt, men mer innenfor tertiærnæringene. Japan har levert mange år med god vekst, og inflasjonen ser nå ut til å ta seg noe opp. Dette medfører rentehevinger som igjen medfører styrking av Yen kursen da mange internasjonale investorer vil ønske å innfri sine billige Yen lån. En kraftig styrking i Yen vil forstyrre stabiliteten i Asia, og vi ser med spenning på hva som skjer med dette fremover. I tilegg til sterk vekst i Asia har også Latin-Amerika levert mange år med forholdsvis stabil vekst. Når det gjelder USA kan det se ut som om faren for det store utenlandsunderskuddet var noe overdrevet, men hva som blir konsekvensene av boligmarkedet er fortsatt meget usikkert. En hard landing i USA vil ha negative ringvirkninger for de fleste økonomier. I Europa utvider EU med stadig nye medlemsland, og vestlige investorer følger umiddelbart etter med store investeringer i industri og infrastruktur. Det samme skjer også i de gamle sovjetstatene og Russland. Dette er et spennende marked, men for å investere i disse landene er det kritisk å besitte lokal kompetanse samt å ha gode relasjoner og samarbeidspartnere. Norge har for tiden rekordlav arbeidsledighet, noe som er forventet å legge press på lønninger og dermed inflasjon. Foreløpig har ikke dette slått til da vi har nytt godt av billige importvarer og tilsvarende billig utenlandsk arbeidskraft, men vi ser med spenning på resultatet av årets lønnsoppgjør som ser ut til å lande rundt 5%. Dette vil også påvirke lange renter i Norge, selv om de i stor grad styres av lange renter i Europa og USA. Oslo Børs er fortsatt i hovedsak en energibørs med sterk korrelasjon til utviklingen i oljeprisen. Grunnet volatil oljepris og nervøse markeder har også Oslo Børs vært forholdsvis volatilt i Resultatet har allikevel vært bra og Oslo Børs steg i 2006 med 32%, mens verdensindeksen (MSCI) økte med 18%. Med en oljepris over 60 USD/fat er Oslo børs fortsatt attraktiv, selv om forventningene til selskapenes resultater (PE) i høyere grad enn tidligere er innbakt i kursene. Så langt i år har det vært store svingninger på Oslo Børs, mens indeksen ligger p.t. marginalt på plussiden. Fremtiden for norsk og internasjonal økonomi ser fortsatt god ut, men mye avhenger av at den kinesiske økonomien og andre vekstøkonomier fortsetter sine sterke positive utvikling, samt at USA får en myk landing. Shipping 2006 har vært et godt shippingmarked, selv om variasjonen mellom segmentene har vært større enn i Bulk og tankmarkedet har overrasket mange med høye rater og skipsverdier. Containermarkedet derimot har vært dårligere, noe som har slått ut i lavere rater og lavere annenhåndsverdier. Det har vært større prosentvis fall i inntjeningen (periode markedet) enn hva man har sett fall av skipsverdiene. Total tonnasje for alle markeder steg med 8,4% i 2006, og med dagens ordrebøker vil veksten fortsette å vokse med 8-9% p.a. de neste tre årene. I tilegg til at skrapingen er, og er forventet å være lav, må global økonomisk vekst ligge rundt 5% for å absorbere den nye tonnasjen. Global økonomi forventes fortsatt å være meget sterk, hvor estimater varierer stort sett mellom 4-6%. Hvorvidt dette kan vedvare er svært vanskelig å estimere, og det vil i så fall være langt over den normale historiske nivå. Driftskostnader ved å drive skip har steget videre i Både mannskap, forsikringer, bunkers og dokking har for svært mange vist seg å bli dyrere enn budsjettert, og det har vist seg at man må operere med økte driftskostnader.

5 Side 3 Markedsrapport April 2007 Innen segmentet for offshoresskip er markedet fortsatt meget sterkt selv om spotratene har falt noe tilbake fra rekordratene i slutten av Ordreboken er stor og utgjør i dag 30% av den globale flåten innen høy spesifikasjon PSV og AHTS skip. Dette kombinert med en økning i nybyggingsprisen har allikevel ikke skremt rederne, og det bestilles nye skip ukentlig. Til tross for dette tror vi at dagens høye oljepris og stadig høyere offshore aktivitet vil holde markedet for offshoreskip sterkt de neste to til tre årene. NRP vil fortsette å fokusere på langsiktige finansielle prosjekter, men vi vil være opportunistiske i forhold til å ta noe mer markedsrisiko i markeder vi tror mener vil ha en positiv utvikling. Eiendom 2006 har vært et spennende år for næringseiendom i Norge. Det ble i 2006 omsatt næringseiendom for NOK 68 milliarder, som er 55% over den tidligere rekorden på NOK 44 milliarder fra Yieldnivået er også rekordlavt, til tross for at de lange rentene har steget med 125 punkter fra bunnen på ca. 3,9% høsten Det har i 2006 vært store medieoppslag om eiendommer solgt til rekordlave yielder hvor man har vært nede på 3 tallet. Det må tas i betraktning at dette i hovedsak har vært kontoreiendommer med korte kontrakter, hvor leienivået har ligget godt under dagens marked. I Oslo har leienivåene for sentrale næringseiendommer steget kraftig, men fortsatt ligger man under rekordnivåene fra 2001 i nominelle termer. Rekorden denne gang er foreløpig satt av Aberdeen Property Investors som leide for NOK per kvm. i Indeksbygget på Solli plass. Den store etterspørselen etter kontorareal er også til glede for resten av Oslo, selv om det fortsatt er ledighet i alle områder utenfor sentrum. Det svenske eiendomsmarkedet karakteriseres i større grad av profesjonelle og internasjonale investorer enn det norske. Dette merkes særlig ved at man i Sverige har høyere likviditet, og at man i større grad differensierer på yield når det gjelder beliggenhet, type eiendom og type leietaker. Fortsatt handles eiendom i Sverige til noenlunde samme yield som i Norge, til tross for at man her kan finansiere med punkter lavere lånerente. NRP har i 2006 tilrettelagt flere nye eiendomsprosjekter i Sverige, og har utviklet god forståelse for, og et godt nettverk i dette markedet. Spesielt har vi et verdifullt samarbeid med vår partner på driftssiden. Total er det emittert NOK milliarder i egenkapital til ca. 900 aksjonærer og NLP eier i dag eiendommer for ca. NOK milliarder. Siden oppstart har selskapet hatt en positiv kursutviklingen, utvidet eiendomsporteføljen samt fått på plass en erfaren ledelse. NLP er i dag notert på OTClisten, og er planlagt notert på Oslo Børs i løpet av 2007 NRP vil fortsatt ha som fokus å tilrettelegge langsiktige finansielle prosjekter innen eiendom. Samtidig er vi opportunistiske i forhold til andre typer prosjekter hvor avkastning og risiko er noe høyere. Vi vil likevel ha fokus på riktig leie og kvadratmeterpris på eiendommene. NRP Securities ASA NRP Corporate ASA har hatt stor aktivitet på corporatesiden i 2006 og vil etablere meglerbord på aksjesiden fra og med august Lars Marthinsen, som har vært megler i 11 år hos SEB Enskilda, vil ha ansvaret med å lede bordet Det er videre ansatt én senior aksjemegler og det jobbes med å få på plass en tredje megler samt backoffice-personell. I forbindelse med ekspansjonen endrer selskapet navn fra NRP Corporate ASA til NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Forvaltning har i tråd med økt etterspørsel etter fondsprodukter utvidet sin produktportefølje til nå å omfatte til sammen fem fond innen shipping, eiendom og høyrente obligasjoner. Selskapet har besluttet å søke verdipapirkonsesjon, og vil i den anledning skifte navn til NRP Asset Management ASA. Morten S. Bredesen begynte i selskapet høsten 2006 og vil overta som daglig leder i NRP Asset Management i NRP Consulting AS NRP Consulting ble opprettet i november 2006 med Iver Breiby som daglig leder. Selskapet har så langt hatt en positiv utvikling med stor oppdragsmengde. NRP Consulting tilbyr selskaper og investorer rådgivning og bistand innen skatt, selskapsrett, regnskap, økonomi og administrasjon, herunder due diligence og verdsettelser. Høsten 2006 stiftet og tilrettela NRP sammen med First Securities selskapet Northern Logistics Property ASA ( NLP ). Selskapet er et eiendomsselskap med fokus på investeringer i logistikkeiendommer i Norden/Nord Europa.

6 Markedsrapport April 2007 Side 4 Avkastning Både shipping- og eiendomsprosjektene har hatt meget positiv utvikling det siste året. Verdiene under er basert på andeler omsatt i annenhåndsmarkedet, avkastning ved salg og for noen prosjekter antatt markedsverdi. I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning på innbetalt egenkapital (p.a.). Det er ikke beregnet noen kostnad/honorar på uinnkalt kapital/garantier. På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Perioden Avkastning Shippingporteføljen : 47% p.a. 51% p.a. Avkastning Eiendomsporteføljen : 73% p.a. 51% p.a. Avkastning Totalporteføljen : 57% p.a. 51% p.a. Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) Asian Tanker DIS* % Dynasty DIS % Eagle Shipping DIS % Kapitan Korotaev Shipping Ltd % Mesa Invest DIS % Nye Northeast Chemical Carrier KS % Olympia DIS % Rem Balder DIS % Rem Fortress DIS % Rem Forza DIS % Rem Fosna % Rem Norway DIS % Rem Odin DIS % Rem Provider DIS % Rem Songa DIS % Ross Container DIS % Sir Matt Reefer DIS % TDS Containership II KS % Berghagan Næringseiendom KS % Entreprenørbygg Invest KS % Finnestadveien 44 ANS % Hvamveien 1 KS % Moss Holmestrand Nærsenter KS % Nye Alfasetveien 11 KS % Pueblo Amistad DIS * Skipet er solgt, men ikke levert per. 22 % Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger: Vektet NRP portefølje (1078) 800 Index OSEBX (226) Oslo 01. april 2007 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

7 Side 5 Markedsrapport April Prosjekter Shipping prosjekter Andelspris USD IRR fra Etablert etablering American Bulker KS % Beta DIS NOK % BOP 15 DIS % Chem Lily DIS N/A* China Ropax DIS % Eastern Chemical Tanker III KS % Eastern Reefer DIS % Eastern Reefer II DIS JPY N/A* E-Tanker DIS % Feedermate DIS EUR % Indian Chemical Tanker DIS N/A* Inter Carib DIS % Inter Carib II DIS % Ivory Ace DIS % Longa DIS N/A* Med Cruise DIS % M-Tanker DIS % Peg Chemical Tanker DIS % Ross Container II DIS % Shipbond DIS % Southern Chemical Tanker DIS % Swetank DIS % Swetank III DIS % TDS Containership DIS % *Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR

8 Markedsrapport April 2007 Side 6 Prosjekter eiendom Andelspris NOK IRR fra Etablert etablering Alingsås Handel AS SEK % Banebakken 38 AS % Brønnøysund Kontorbygg AS % Dagligvarelogistikk AS % Fem Hjerter Eiendom AS SEK % Haugenstua Butikksenter AS % Helsingborg Kjøpesenter AS N/A 2002 N/A* Holmsbu Invest KS % Kombibygg Invest I & II AS SEK % Kongholm Invest KS % Lillsjøvegen 52 AS SEK % Martodden Utbygging KS % Nessjö Logistikkbygg AS SEK % Nordahl Bruns gate 10 KS % Nye Bergen Lagerbygg KS % Nye Berghagan Næringseiendom AS % Pottemakerveien Kombibygg AS % Ringeriksveien KS % Stadion Utbygging KS % Statens Hus Lillehammer KS % Sydsvenskan Lager og Handel AS SEK % Tangen Havnelager AS EUR % Vestfold Kombibygg AS % *Prosjektet er suspendert grunnet salgsforhandlinger Prosjekter Asset Management Andelspris NOK IRR fra Etablert etablering NRP Fleetfinance II DIS % NRP Fleetfinance III DIS % NRP High Yield DIS N/A 2007 N/A* NRP Realfinans DIS % NRP Realkapital AS 1 095** %** *Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR. ** Verdi per aksje, totalavkastning siden første emisjon

9 Side 7 Markedsrapport April Solgte prosjekter 2002 Shipping: Prosjekt Etablert IRR fra etablering Maud Reefer KS % p.a. Multipurpose 2000 KS % p.a Eiendom: IRR fra Prosjekt Etablert etablering Skarvenesveien 3 KS % p.a. Shipping: Prosjekt Etablert IRR fra etablering Tofelino Shipping KS % p.a. Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a. Northeast Chemical Carrier KS % p.a Eiendom: Prosjekt Etablert IRR fra etablering Fornebuveien KS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a. Shipping: IRR fra Prosjekt Etablert etablering North Reefer KS % p.a Eiendom: Prosjekt Etablert IRR fra etablering Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a. Valløveien 3 KS % p.a. Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Shipping: Prosjekt Etablert IRR fra etablering Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a. Sir Matt Reefer KS % p.a Eiendom: Prosjekt Etablert IRR fra etablering Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Entreprenørbygg Invest KS % p.a. Finnestadveien 44 ANS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a. Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS % p.a. Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Scandigade 8 AS % p.a. Shipping: Prosjekt Etablert IRR fra etablering China Bulker KS % p.a. China Cape DIS % p.a. Containership Invest KS % p.a. European Container DIS % p.a. European Container II DIS % p.a. Finn RoRo KS % p.a. Indian Tanker KS % p.a. Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a. Mesa Invest DIS % p.a. Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Rem Balder DIS % p.a.* Rem Fortress DIS % p.a.* Rem Forza DIS % p.a.* Rem Fosna % p.a.* Rem Odin DIS % p.a.* Rem Provider DIS % p.a.* Rem Songa DIS % p.a.* Ross Container DIS % p.a. Scandinavian RoRo KS % p.a. Sir Matt Reefer DIS % p.a. TDS Containership II KS % p.a. * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling 2007 Eiendom: IRR fra Prosjekt Etablert etablering Pueblo Amistad DIS % p.a. Shipping: Prosjekt Etablert IRR fra etablering Asian Tanker DIS* % p.a. Dynasty DIS % p.a. Eagle Shipping DIS % p.a. Rem Norway DIS % p.a. * Skipet er solgt men ikke levert per

10 Markedsrapport April 2007 Side 8 4. Shippingprojects Key figures shipping portfolio NRP Shippingportfolio vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (1 259) Index OSEBX (226) Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 80 % 63 % 60 % 40 % 47 % 54 % 52 % 48 % 39 % 41 % 52 % 32 % 47 % OSEBX 20 % 0 % -20 % -14 % NRP Shipping portfolio -40 % -31 % Distribution vs portfolio % % % Average portfolio value USD 1, % Distribution % % Distribution in % of avarage portfolio value %

11 Side 9 Markedsrapport April 2007 American Bulker KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD:* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value en bloc sensitivity on IRR : BASE CASE OPTION Residual value end C/P: IRR estimated share price: 11,45 % 13,53 % IRR total capital: 7,80 % 10,33 % Corporate details The Vessels Corporate management: Vessel names: Golden Glory/Gem Golden Joy/Jasmine/Jade Manager: Klaveness Corporate Services AS Type: Panamax B/C Panamax B/C Dwt: Purchase price vessel: USD Engine: B&W 5L70MCE B&W 6S60MC Paid in capital: USD Yard/Built: Jiangnan China/1990 Jiangnan China/1994 Uncalled capital: USD Class/flag: ABS/Bahamas ABS/Bahamas Commencement of C/P: June. 6, 2001 Expiry of C/P: June. 6, 2011 Base case assumptions: BB rate net per day: Bareboat charter: Charterer: USD , en bloc 10 years Golden Ocean Ltd. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,04 % * Administration expenses Mortgage debt ,04 % * Net operating cashflow Mortgage debt ,75 % ** Interest earned Total Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * The interest rate is fixed until 11 June 2009 at 6,32% ex. margin of 0,725%. For the remaining period interest rate of 5,725% incl. margin has Net project cashflow been assumed. ** Floating interest rate with assumed interest rate of 5,725% incl. margin Estimated dividend from Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 11,54% Additional information Charterer has provided a bank guarantee of USD 10 mill, being reduced by USD 0,5 mill annually (USD 7,5 mill in 2011), as security for the BB C/P. Charterer has a purchase option end of Charter (june 2011) for USD en bloc.

12 Markedsrapport April 2007 Side 10 Beta DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK):* Accumulated dividend (NOK): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value after 3 years: IRR estimated share price: 11,49 % 16,52 % 21,16 % IRR total capital: 10,28 % 13,67 % 16,85 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 2006 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm Base case assumptions: Speed: 15,5 knots Assumed average TC equivalent income:* Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP 1.H 2007 NOK H 2007 NOK NOK Assumed operating expenses:** NOK per day * TC income assumed to fluctuate with seasons ** Dry docking cost, comission and loss of hire insurance included in operating expenses Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,00 % Operating expenses Total Compensation for existing TC Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale og vessel Net project cashflow Estimated dividend The interest rate is not fixed. Assumed interest rate from is 6,0% incl margin. Yearly instalments as follows: 2007: : Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Net asset value pre dividend #REF! * Vessel vallue is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17,7%. Additional information The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q at NOK (less NOK 2 000) per day with chopt in Q2/Q3 at NOK less NOK 2000) per day. In 2008 a TC rate of NOK is assumed

13 Side 11 Markedsrapport April 2007 BOP 15 DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD:* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : CALL CASE STOCK OPTION ** Residual value end C/P: IRR estimated share price: -18,34 % 13,41 % * As the share price is connected to the Songa Offshore ASA share price, please contact Ness, Risan & Partners for an updated analysis. ** An option premium has been added to the cashflow at the end of the period. This option premium has been calculated using the Black-Scholes model with the following parameters: Volatility 50 % Interest rate: 5,5 % Remaining period: 3 Months USD/NOK: 6,15 Strike: NOK 35,0 Songa Offshore share price: NOK 54,0 The number of shares recieved at exchange rate USD/NOK 6,15: ( *6,15/35)= Corporate details The Unit Corporate management: Unit's name: Blow Out Preventer Manager: Lorentzen Skibs Management AS Type: 18 3/4' PSI Blow Out Preventer PSI: Purchase price unit: USD Yard/Built: Cameron, 2003 Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencement of C/P: 3. November 2005 Expiry of C/P: 3. November 2008 Bareboat charter: Songa Offshore ASA Base case assumptions: BB rate net per day: USD Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,50 % * Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned * Assumed 6,50% interest rate incl margin for the entire period Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of BOP Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital BOP Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Additional information The charterer has an option to buy the BOP at the end of the charter period of three years for USD The owners has a put option to sell the BOP to the charterer with an IRR on paid in equity of 15% The owners has a put option to sell the BOP to the charterer at the end of the charter period of three years for USD The owners has an option to from delivery up to to convert the shares in BOP 15 DIS into Songa Offshore ASA shares at NOK 35/share Conversion in to Songa Offshore ASA shares can only be done in lots of 10% or higher of the total shares in BOP 15 DIS

14 Markedsrapport April 2007 Side 12 Chem Cosmos DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD:* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 16,80 % IRR total capital: 8,65 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Chem Cosmos Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Class: GL - IMO II/III Purchase price vessels:* USD Hull: Double Hull Paid in capital: USD Dwt: 29,990 Uncalled capital: USD LOA/ Beam: 170,0 m /26,0 m Commencement of C/P: 26. Februar 2007 Cargo tanks: 15 tanks (30,400 cbm) Expiry of C/P: 26. August 2012 Coating: Epoxy Yard/Built: Kanda Kawajari, Japan/1986 Base case assumptions: Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007 BB rate net per day (USD less 1,25% commission): USD 8986 Flag Malta Charterer: SH Marine Ltd. * USD 12 million of the purchase price waqs paid at delivery, and remaining USD 4 million will be paid upon completion of conversion to double hull. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,29 % * Administration expenses Mortgage debt ,25 % ** Net operating cashflow Sellers Credit ,00 % ** Interest earned Total Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Interest rate fixed at 6,29% incl. margin until the end of charter ( ). Quarterly instalments USD ** The USD mortgage debt will be drawn opon completion and delivery from the yard (medio May 2007). Interest rate not fixed assumed interest rate is 6,25% incl. margin. Quarterly instalments USD Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets *** The sellers credit runs as a bullet to the end of the charter period, with no interest. Additional information The vessel has been rebuilt to double hull and IMO II/III in accordance with the new Marpol regulations. Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9,5%

15 Side 13 Markedsrapport April 2007 China Ropax DIS - financial shipping project Contact: Endre Landbø Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: 1 IRR estimated share price: 14,13 % IRR total capital: 3,60 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Tian Ren Manager: Atlantica Shipping AS Type: Ro Ro Cargo passenger vessel Dwt: 5790 t Purchase price vessel: USD LOA: 186,5 m Paid in capital: USD Beam: 24,8 m Uncalled capital: USD Yard/Built: Kanda Shipyard, Japan 1990 Commencement of C/P: 23. September 2004 Class/flag: KR/Panama Expiry of C/P: 23. September 2010 Passenger capasity: 610 Cargo capacity: 170 containers Base case assumptions: Speed: 23,2 knots BB rate net per day: USD Main engine: Diesel United (Pielstick) 9PC-40L X 2 sets Charterer: Marine Dragon Shipping Inc, Panama. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,16 % * 0 Administration expenses Sellers credit ,00 % 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow * 75% of the loan is secured by a step up interest swap agreement for 6 years. For the remaining part of the loan an assumed rate of 6,4% p.a. incl. margin is used for the remaining period. Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information The charterer has an obligation to purchase the vessel for USD 1 at the end of the charter. Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9,7%

16 Markedsrapport April 2007 Side 14 Eastern Chemical Tankers III DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value en bloc sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: -4,23 % 16,98 % 35,44 % IRR total capital: -8,16 % 1,87 % 11,07 % Corporate details The Vessels Corporate management: Vessel names: M/T Dragon Ace no. 1 M/T Dragon Ace no. 3 Manager: Arne Blystad AS Type: Chemical tanker/imo 2/3 Chemical tanker/imo 3 Dwt: Purchase price vessels: USD Engine: Hyundai AKASAKA A34 Ssangyong Man B & W Paid in capital: USD Built: Commencement of C/P: 9. January 2002 Class/flag: Korean register/panama Korean register/panama Expiry of C/P: 9. January 2009 Base case assumptions: BB rate en bloc net per day: Charterer: USD en bloc Woolim Shipping Co., Ltd Seoul, South Korea Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,00 % * Administration expenses "Performance bonus" ,00 % ** Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt "Performance bonus" Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend * The interest rate is not fixed. Quartlerly instalments: USD ** The "performance bonus" is paid as follows: 09.jan 2006: USD jan 2007: USD jan 2008: USD Balloon 2009: USD Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information The charterer has years options to extend the charter at USD en bloc per day. Outstanding debt 1. Prior "Performance bonus" Total outstanding debt * Vessel Value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12,3%

17 Side 15 Markedsrapport April 2007 Eastern Reefer DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD:* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: 1 IRR estimated share price: 14,05 % IRR total capital: 7,94 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessels Corporate management: Vessel Name Built Dwt Cargo cap LOA Commercial Management: Oceanlink Ltd. (cbft) m Purchase price vessels: USD M/V Baron Paid in capital: USD M/V Dinok Uncalled capital: USD M/V Jacha Delivery: 8. December 2006 M/V Khana Expiry of C/P: See Additional information M/V Mabah Base case assumptions: M/V Mononok BB rate en bloc net per day year 1: M/V Seed Leaf BB rate en bloc net per day year 2: M/V Torah BB rate en bloc net per day year 3: BB rate en bloc net per day year 4: Type: Reefer BB rate en bloc net per day year 5: Flag: Panama BB rate en bloc net per day year 6: BB rate en bloc net per day year 7: BB rate en bloc net per day year 8: 112 Charterer: Khana Enterprise Co. Ltd., Oswego Ltd., Glory Endeavour S.A. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,26 % * 0 Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow * 75% of the mortgage is fixed at 6,28% incl. margin up to 8. march The remaining 25% is not fixed. Annual instalments: Year 1: Year 2-3: Year 4: Year 5-7: Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9,2% In addition there will be extraordinary repayments when M/V Mabah and M/V Seed Leaf are sold (estimated in year 4 and 5). Additional information There are options and obligations to buy and sell the vessels as follows: M/V Torah: Call option 19. March 2010: USD 1 M/V Khana: Call option 16. December 2009: USD 1 M/V Mabah: Call option 10. April 2011: USD M/V Mabah: Put option 10. April 2011: USD M/V Baron: Call option 20. October 2013: USD M/V Mononok: Call option 20. February 2013: USD M/V Dinok: Call option 20. February 2013: USD M/V Jacha: Call option 8. February 2014: USD M/V Seed Leaf: Purchase obligation 25. October 2010: USD Mutual Salesoption after 36 months from delivery where profit to be split 50/50 between owner and charterer excess preagreed reference prices (owner assumed to recieve USD in October 2010).

18 Markedsrapport April 2007 Side 16 Eastern Reefer II DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: (All figures in 1000 JPY) Estimated share price (JPY): 1 % Estimated share price (JPY):* Key figures: 100 % Paid in equity (JPY): Accumulated dividend (JPY): 0 Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 17,02 % IRR total capital: 8,07 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Pohah No. 2 Commercial Management: Oceanlink Ltd. Type: Reefer Cargo Cap: 235,039 cbft Purchase price vessels: JPY Dwt: 5,134 Paid in capital: JPY LOA/ Beam: 113,4m /16,6m Uncalled capital: JPY Yard: Kyokuyo Shipyard Corp, Japan Commencement of C/P: 27. March 2007 Built: Expiry of C/P: 27. March 2017 Class/flag: N.K. Main engine: Akasaka, 8UEC37LA x 1 set., 5600 PS x 210 RPM Base case assumptions: BB rate net per day year 1-10: JPY 401,5 Guarantor: Charterer: Khana Enterprises Co. Ltd., Japan and Oswego Ltd., Korea NOK Co. Ltd., Panama Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,78 % * Administration expenses Sellers Credit ,00 % Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * Annual instalments: Year 1-10: Net project cashflow Estimated dividend % of the mortgage is fixed until 26. March 2014 at 2,78% inc. Margin. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information All JPY figuers in 1000 JPY Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 8,2%

19 Side 17 Markedsrapport April 2007 E-Tanker DIS - financial shipping project Contact: Endre Landbø Date of analysis: Estimated share price (USD) 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual Value IRR estimated share price: 7,92 % 14,61 % 16,62 % IRR total capital: 5,95 % 7,39 % 7,93 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Eships Nahyan Manager: Klaveness Corporate Services AS Type: Product/Chemical tanker Dwt: Purchase price vessel: USD Breadth: 18,8m Paid in capital: USD LOA: 118,14m Uncalled capital: USD Engine B&W 6S35MC, Commencement of C/P: 06.apr.06 Yard/Built: Sasaki Shipbuilding Co. Ltd. Japan/2005 Expiry of C/P: 06.apr.14 Flag: Panama Class: Bureau Veritas Base case assumptions: Speed: 14 knots BB rate net per day: USD IMO class: IMO II/III Charterer: Emirates Ship Investment Company L.L.C. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,20 % * Administration expenses Sellers Credit ,00 % Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * The morgtage is repaid with quarterly instalments of USD % of the loan is fixed at 6,24% incl. margin for 8 years. An interest rate of 6,05% interest has been assumed for the remaining part of the loan. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Additional information The charterer has a purchase option at USD 12 million at the end of the Charter. The value of the vessel to be established by two independent shipbrokers and any profit excess of USD 12 mill. is to be split 40/60 between Owner and Charterer. Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt Net asset value pre dividend #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 8,06%

20 Markedsrapport April 2007 Side 18 Feedermate DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (EUR): 1 % Estimated share price (EUR):* Key figures: 100 % Paid in equity (EUR): Accumulated dividend (EUR): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 4,45 % 9,43 % 12,84 % IRR total capital: 5,33 % 6,50 % 7,54 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Feedermate Manager: P.D Gram AS Type: Car Carrier, 950 Cars Dwt: tons Purchase price vessel: EUR Last drydock/special survey November 2003 Paid in capital: EUR Yard/Built: Detlef Hegemann Rolandwerft Gmbh, Germany Uncalled capital: EUR Class/flag: Lloyds Register / Cyprus Commencement of C/P: 27. February 2005 Cargo Capacity: 950 cars, 8 decks and about lane meters Expiry of C/P: 27. February 2017 Base case assumptions: BB rate net per day:* Year 1-5 EUR Year 6-12 EUR Charter: Charterer: 12 year B/B K-Line Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,56 % * Administration expenses Mortgage debt ,35 % ** Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow * 75% of the loan is fixed as follows: ,43% ,15% ,56% ,85% ,35% Estimated dividend Estimated Balance (31.12) 25% of the loan is not fixed. Assumed interest rate is 5,35% incl. margin. The balloon is at the end of The debt is assumed refinanced at same terms in ** The mortgage runs as a bullet, the interest rate is not fixed. Additional information Working capital Vessel* Total assets Outstanding mortgage debt Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 8,0%

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 1 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, 5 000

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer