nr 28/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...44 Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse Merkeordningen beskyttede betegnelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSURING PROGRESS ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Hjalmar Svendsen, Espevigveien 136, 4888 HOMBORSUND, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bager for sport, bekledninger for dyr, beslag for seletøy, ikke av edelmetall,bissel (seletøy), campingsekker, dekken for hester, halsbånd for dyr, muleposer for dyrefor, grimer, halsbånd for dyr, hestebogtre, hestedekken, hestegrimer, ridetepper for hester, hestesadler, hestesko, hodelag (grimer), hundehalsbånd, jaktvesker, jernbeslag for seletøy, klær for dyr, kneputer for hester, lærremmer (seletøy), lærsnorer, lætråder, lærtøy, dokumentmapper, kartmapper, pengepung, pisker, poser for emballasje (av lær), remmer (seletøy), ridetepper for hester, ridetømmer med trinser, ryggsekker, sadelputer, sadler for hester, salbommer,saldekken for hester, salklemmer, salmakervarer, salremmer, campingsekker, seletøy, seletøy for dyr, seletøyremmer, skylapper (seletøy), snorer (lær), stigbøyler, gummistykker for stigbøyler, stigremmer, sveper, tepper for hester, tursekk, tømmer (sadelmakervarer), tøyler (seletøy), verktøyvesker av lær (tomme). 25 Klær, fottøy, hodeplagg, bandanas (halstørkler), barnetøy, belter (bekledning), benklær, skjoertebluser, bukser, bukseseler, fottøy, frakker, gensere, hansker (bekledning), hatter, hodebekledning (hattemakerarbeide), hodeplagg, jakker, klær, klær av skinn, luer, overall, pullovere, skinnklær, skjerf, skjorter, sko, slips, snørestøvler, strømper, støvler, støvler for sport, t-skjorter, undertøy, vanntette kapper, vester, ytterfrakker, yttertøy. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmiddler til dyr, malt, bark (rå), drikker for kjæledyr, ernæringstilsetninger for dyr (styrkende), gjærsopp for dyr (mask), dyr (levende), menasjeridyr, næringsmidler for dyr, dyrefor, ikke medisinske tilsetninger for dyrefor, kalk for dyrefor, ernæringsblandinger for dyr, ernæringstilsetninger for dyr (styrkende), foringsstoffer (fetende) for dyr, forstoffer (styrkende), gjærsopp for dyr, hakkels (dyrefor), halm, halm for dekking og beriking av jord, hundekjeks, næringsmidler for husdyr, salt for husdyr, høy, kalk for dyrefor, hundekjeks, hvetekli, klifor (næringsmidler for dyr), korn for dyrenæring, kornderivater for dyrefor, kraftfor for dyr, linfrømel (formel), mais, maisoljekaker, linfrømel (formel), nesler, næringsmidler for dyr, næringsmidler for kjæledyr, oppdrettsprodukter, peanøttkaker for dyr, peanøttmel for dyr, proteiner (dyrefor), rismel for dyr, røtter for ernæring, salt for husdyr, sand for kjæledyr, trespon for produksjon av tremasse, strø for dyr, styrkende næringstilsetninger for dyr, sukkerrør, sukkermasser i rå tilstand, såkorn, såvarer, tilsetninger (ikke medisinske) for dyrefor, torvstrø, trespon for fabrikasjon av tremasse, tyggegjenstander for dyr (spiselige). 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportlige og kulturelle aktiviteter, akademier, booking av seter for kulturelle arrangementer, dressur av dyr, ferieleirtjenester (utdannelse), drift av fritidsanlegg, instruksjon (opplæring), klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), organisering av konkurranser (vedrørende undervisning eller underholdning), læreanstalter, organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), organisering av kulturelle arrangement (impresariotjenester), organisering av sportskonkurranser, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av seminarer, oversettelsesvirksomhet, praktisk opplæring (ved demonstrasjon), arrangering og ledelse av praktiske seminarer, selskapsplanlegging (underholdning), showoppsetninger, kost- og pensjonatskoler, drift av sportsinstallasjoner, treningsleirtjenester, underholdningsvirksomhet, undervisning, korrespondanseundervisning, utdannelse, utgivelse av 3

4 registrerte varemerker /07 bøker, utgivelse av tekster (andre enn reklametekster), utleie av idrettsplasser og stadium, utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer). 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk, og skogbrukstjenester, dyrlegebehandling, oppdrett av dyr, dyrestell (klipping, strigling), dyrlegebehandling, fysioterapitjenester, gartnerivirksomhet, hageartikler, hagedyrking, kiropraktor, klinikker, luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre kjemikalier, kunstig inseminering, utleie av materiell for landbruk, landskapsarkitekter, landskapsdesigntjenester, luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre kjemikalier for jordbruk, massasje, oppdrett av dyr, plenvedlikehold, skadedyrbekjempelse for landbruk, stell av kjøledyr, ugressbekjempelse, utleie av landbruksmateriell, utleie av sanitæranlegg, veterinærtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOOTBALLPIZZA Ørjan Olsen, Sagstadveien 7G, Postboks 36, Fana, 5859 BERGEN, NO 30 Pizza. (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen Convenience AS, Parkveien 61, 0204 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hamburgere; kjøttekstrakter: konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier; sandwiches. 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet, salgsfremmende tjenester, spredning av reklameannonser, utsendelse av reklamemateriell, flyveblader og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer, samt sortementsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, storkioksektoren og fast food sektoren, salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av hamburgere, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av sandwiches, pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, av hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis, av salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, forberedelse av tilbrakt mat, tillaging av ferdigmat, kafevirksomhet, restaurantvirksomhet, snack bar virksomhet, catering, tjenester vedrørende tillaging og tilbringelse av ferdigmat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: ORANGE Orange Personal Communications Services Ltd, St James Court, Great Park Road, Bradley Stoke, BS324QJ AVON, BRISTOL, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 41 Utdannelses- og opplæringstjenester; underholdningstjenester; sports- og kulturelle aktiviteter; informasjon relatert til utdannelse, underholdning, sports- og kulturelle begivenheter fremskaffet on-line fra en computer database eller via Internet; video- og audioutleietjenester; radio- og televisjonsunderholdningstjenester; produksjon av filmer, radio- og televisjonsprogrammer og av telehandels- og webhandelsprogrammer; organisering av spill ogkonkurranser; fremskaffelse av elektroniske publikasjoner on-line; publikasjoner av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; publikasjon av tekster i elektronisk format eller i et annet format; publiseringsog produksjonstjenester vedrørende lyd og/eller visuelle media; utstillingstjenester; fremskaffelse av online tilgang til utstillinger og utstillingstjenester; nyhetsprogrammeringstjenester for overføring over Internet; arrangement og utførelse av konferanser, seminarer, symposium, veiledning, læreprogrammer og arbeidsgrupper (workshops); interaktive og distanselæringskurs og møter fremskaffet on-line via en telekommunikasjonslenke eller computer nettverk eller fremskaffet på annet vis; oversettelsestjenester; kunstgalleritjenester fremskaffet on-line via en telekommunikasjonslenke; spilltjenester; klubbtjenester; billettreserverings- og bestillingstjenester for underholdning, sport og kulturelle begivenheter; elektroniske bibliotektjenester vedrørende fremskaffelse av elektronisk informasjon (inkludert arkivinformasjon) i form av elektroniske tekster, audio og/eller videoinformasjon og data, spill og underholdning, tilerettelegging og drift av elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper og samtalerom; fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra Internet; fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3 Internet webområder; fremskaffelse av informasjon og råd relatert til foran nevnte tjenester. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRECISE PRO RX Cordis Corp, NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Medisinske innretninger i form av stenter og stentinnføringssystmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACE GROUP ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikring, gjenforsikring/reassuranse og finansielle tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACE GROUP OF COMPANIES ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikring, gjenforsikring/reassuranse og finansielle tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Festival Engros AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer, senge-og bordtepper. 27 Tepper, ryer og matter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACE LIMITED ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikring, gjenforsikring/reassuranse og finansielle tjenester. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB MOTEVO Tevo Ltd, Ferry Lane, SL85DZ BOURNE END, BUCKINGHAMSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 6 Hylle- og stativanordninger (racking) og kurver, alle av metall, alle for lagrings- og oppbevaringsformål; sammenleggbare arbeidsbord; lasteplattformer; hyller, hylle- og reolsystemer og hylleog reolmaterialer, stativer, hyller, reoler, varegrinder, esker, skrin, kister, kasser, skap, containere, beholdere, tanker og rammer; maljer, kauser, kroker, påler, staker, stenger, skinner, rekkverk, gelendere, braketter, knekter, beslag, vinkeljern, støtter, rør av metall, rørskjøter av metall, alle til anvendelse med alle de forannevnte varer; muttere, bolter, nagler og festeanordninger; deler og tilbehør, alle tilpasset for bruk med metallarbeidsbenker; låsebolter, klemskruer, klemmer; låstilbehør; verktøykasser; sikkerhetsskap (safe) og pengeskrin, alle av alminnelig metall; stativer og holdere tilpasset for bruk med beholdere og sylindere med komprimert gass; redskapstavler, redskapspaneler, redskapsbord; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; lasteplattformer; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; alle de forannevnte varer tilpasset for bruk i mobile verksteder installert i kjøretøy, servicekjøretøy eller mobile lagre; produkter laget hovedsakelig av metall (inkludert slike produkter som nevnt foran, samt skuffer) beregnet for installasjon i kjøretøy, der kjøretøyene derved blir tilpasset bruk som mobile verksteder, servicekjøretøy eller mobile lagre; alt inkludert i klasse 6. holdere tilpasset for bruk med beholdere og sylindere med komprimert gass; redskapstavler, redskapspaneler; redskapsbord; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; lasteplattformer; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; alle de forannevnte varer tilpasset for bruk i mobile verksteder installert i kjøretøy, servicekjøretøy eller mobile lagre; produkter, ikke av metall (inkludert slike produkter som nevnt foran, samt skuffer) beregnet for installasjon i kjøretøy, der kjøretøyene derved blir tilpasset bruk som mobile verksteder, servicekjøretøy eller mobile lagre; alt inkludert i klasse Veggoppheng for redskaper, redskapsholdere; skrustikker, skruetvinger, skyvbare skrustikkeholdere; redskapstavler, redskapspaneler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 9 Elektriske og elektroniske apparater tilpasset for bruk i mobile verksteder installert i kjøretøy, servicekjøretøy eller mobile lagre, inkludert men ikke begrenset til elektriske generatorer, batterier, akkumulatorer. 12 Komponenter til kjøretøy tilpasset for bruk som mobile verksteder, og kjøretøy beregnet for bruk som servicekjøretøy eller mobile lagre; lasteplattformer for biler og kjøretøy, anordninger for sikring av last; takstativ, takstativplattformer, rails og stigefester til biler og kjøretøy; traller og vogner til gassbeholdere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 20 Hylle- og stativanordninger (racking) og kurver, alle for lagrings- og oppbevaringsformål; arbeidsbord; sammenleggbare arbeidsbord; lasteplattformer; hyller, hylle- og reolsystemer og hylleog reolmaterialer, stativer, hyller, reoler, varegrinder, esker, skrin, kister, kasser, skap, containere, beholdere, tanker og rammer; skinner, braketter, knekter, beslag, vinkeljern, støtter, ikke-metalliske rør og rørskjøter til lagrings- og oppbevaringsformål, alle til anvendelse med alle de forannevnte varer; ikkemetalliske festeanordninger; deler og tilbehør, alle tilpasset for bruk med arbeidsbenker; klemmer, klemskruer, låsebolter; verktøykasser; stativer og 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Seaproof Solutions AS, Hegrenesveien 15, 5035 BERGEN, NO Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GASTROSAN Alfafood AS, Postboks 55, 3051 MJØNDALEN, NO 5 Kosttilskudd/naturmiddel. 17 Plast som halvfabrikata og kompositt dertil til viderebearbeidelse eller fremstilling av varer; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, deler og tilbehør dertil; bøyelige rør (ikke av metall), rørdeler og tilbehør dertil, deriblant bøyestiver og bøyningsbegrensende anordninger (bend stiffeners eller bending strain reliefs) samt beskyttelse og beskyttende anordninger, samtlige av plast eller kompositt; bøyestiver og bøyningsbegrensende anordninger (bend stiffeners eller bending strain reliefs), mekanisk beskyttelse og beskyttende anordninger, samtlige av plast eller kompositt, for kabler. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil for olje- og gassleting og produksjon, energiproduksjon, -transport og -overføring fra kjernekraft, fossile, fornybare og andre energikilder, miljø, dataoverføring, skipsbygging, havforsking og forsvar; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, forskning og utvikling innen feltene elektronikk, elektrisitet, optikk, kjemi og mekanikk; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil innen feltene material teknologi, herunder metaller, polymer, kompositt, og optiske fiber; ingeniør-, rådgivning- og konsulent-tjenester for olje- og gassleting og produksjon, energiproduskjon, -transport og -overføring fra kjernekraft, fossile, fornybare og andre energikilder, miljø, dataoverføring, skipsbygging, havforsking og forsvar; tekniske prosjektstudier; industrielt design; teknisk dokumentasjon og rapporter; teknisk tilsyn og inspeksjon; kjemiske analyser; ikke-kjemiske analyser; kvalitetskontroll; kalibrering; material testing. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPLITTER PINE GAL FremantleMedia Ltd, 1 Stephen Street, W1T1AL LONDON, GB 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; filmstriper; spillefilmer; magnetiske opptak; optiske opptak; magneto-optiske opptak; faststoffopptak; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske underholdningsapparater og -instrumenter og videounderholdningsapparater og - instrumenter; multimedia disker og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); multimedia opptak og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); laserlesbare disker; videodisker og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); computer software; dataprogrammer; digitale opptak; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; opptaksdisker og - plater; CD-plater; grammofonplater; lydbånd; kassettbånd; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive CD-ROM-plater; DVD-plater; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; ladere; ladere for mobiltelefoner; håndfriapparater for mobiltelefoner; mobiltelefonspill; karaokemaskiner; digitale spill; produkter for mobiltelefoner, nemlig bakgrunnsbilder, skjermsparere, animerte bilder, logoer, ringetoner, spill, telefontemaer, instruksjons- og undervisningsmateriell i form av apparater og instrumenter; deler og tilbehør til alle de ovennevnte varer. 41 Utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet relatert til TV, kino, radio og teater; produksjon og presentasjon av radio- og TVprogrammer, filmer og show; utdannelse gjennom eller relatert til TV og radio; underholdning gjennom eller relatert til TV og radio; organisering av konkurranser (utdannelse eller underholdning); interaktive telefonkonkurranser; publiseringstjenester, forlagsvirksomhet; produksjon av kinematografiske filmer, show, radioprogrammer og TV-programmer; tilveiebringelse av undervisning og underholdning ved hjelp av radio, TV, satellitt, kabel, telefon, verdensveven og internett; organisering av show; utleie av lydopptak og forhåndsinnspilte show, filmer, radioog fjernsynsforestillinger; produksjon av videobånd og videodisker; radiounderholdning; TV-underholdning, kinounderholdning; teaterunderholdning; game shows; TV-underholdningsvirksomhet omfattende telefonisk publikumsdeltakelse; interaktiv underholdningsvirksomhet for bruk med mobiltelefoner; drift av lotterier og lykkespill; tilveiebringelse av videoklipp via mobile nettverk eller datanettverk for underholdningsformål og/eller utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/939,066 NURALERT Ucyclyd Pharma Inc, 8125 North Hayden Road, AZ85258 SCOTTSDALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer relatert til ureasyklus, kronisk hepatisk encefalopati (chronic hepatic encephalopathy), muskelsvinn i ryggrad, og sykdommer relatert til sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KBN Kommunalbanken AS, Postboks 1210 Vika, 0110 OSLO, NO 36 Bankvirksomhet; bankforretninger; betaling ved avdrag; avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt, avbetalingslån; clearingsvirksomhet; valuta; debetkorttjenester; deponering av verdipapirer; deponering av verdisaker; deponering i sikkerhetsskap, emisjon av reisesjekker; emisjon av verdianvisninger; elektronisk pengeoverføring; faktoringselskaper; finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; finansieringsevaluering, forsikring, bank, fast eiendom; finansieringstjenester; finansieringsvirksomhet; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; kausjon, garanti; kjøpekortstjenester; kredittkontor; kredittkorttjenester; kurtasje av verdipapirer, leasingfinansiering; nettbanktjenester; oppbygging av kapitalfond; pantelån, pengeveksling; rådgivning i finansielle spørsmål; safedeponering; sparebanker; utlån; utlån mot pantesikkerhet; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; utstedelse av verdianvisninger, valutaveksling, verifisering av sjekker. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CICELIA Dordi Hoel Refseth, Soknesmoen 10, 7290 STØREN, NO Visma Service Advokater AS, Postboks 904 Sentrum, 5808 BERGEN, NO 14 Smykker, klokker. 21 Glassvarer, porselen, keramikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORWAII Pål Espen Vedner, Furulundtoppen 13, 0282 OSLO, NO 20 Møbler. 25 Klær. 38 Drift av nettsted for elektronisk handel. 24 Tekstiler, tekstilvarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRYSTAL HOLD Kao KK (also trading as Kao Corp), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Hårpleiepreparater; sjampoer, hårbalsam, mousse, hårspray, hårvann, håroljer, hårgel, kremer til å forme håret, hårfargestoffer, hårserum; kroppspleieprodukter; eteriske oljer; kosmetiske preparater, fuktighetsbevarende stoffer; toalettpreparater og -produkter; såper; parfymer; balsam; rengjøringsmidler; lotioner; kremer; deodoranter for personlig bruk; preparater for pleie og behandling av kroppen og håret. (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Janusfabrikken AS, Indre Arna, 5267 ESPELAND, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 23 Garn og tråd til tekstile formål. 24 Vevede stoffer og tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser); senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Betongrenovering AS, Postboks 23, 8531 BJERKVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvikrsomhet; sikring av fjell mot ras (byggevirksomhet) (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Adara AB, Box 38185, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Såpe; eteriske oljer; midler for hårpleie; tannpulver, -krem og -pastaer; bomull for kosmetiske formål; våtservietter for kosmetiske formål; hygieniske preparater og -midler, ikke for medisinske formål; hudkremer; Vaskekluter for hygienisk bruk. 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster, forbindingsstoffer; desinfeksjonsmiddel; gassbind; menstruasjonsbind; damebind; sanitetsbind; tamponger; truseinnlegg; bomull for medisinske formål; vannavstøtende vatt; graviditetstester; eggløsningstester; vitaminer og mineraler. 8 Knivsmedvarer; barberkniver, barberhøvler samt barberblad; pinsetter, sakser, negltenger, negl- og fotfiler. 9 Ørepropper. 10 Termometre for medisinske formål; kondomer; ortopediske artikler og bandasje; støttebandasje. 16 Neseservietter, vaskekluter, vaskefiller og servietter av papir. 21 Kammer og vaskesvamper; børster (ikke malepensler); tannbørster, inkludert mellomromstannbørster; tannpirkere; tanntråd. 29 Kosttilskudd basert på kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRAVIOMEGA Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 SØBORG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, naturlegemidler og medisinske kosttilskudd basert på vitaminer og mineraler; vitamin- og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Lantmännen Axa AB, JÄRNA, SÖDERTÄLJE, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU ASFAGRID Scandinavian Terra Tec AB, Ängen, Villa Ängviken, HAMMARÖ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 19 Fibernett for forsterkning av asfaltbelegg. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIVERSITY ICEBREAKER Human Factors AS, Fred Olsens gate 1, 0152 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykksaker; bøker; manualer; arbeidsbøker; spørreskjema; spørreundersøkelser; diagrammer; trykte formularer; kart; brosjyrer; hefter; flygeblader; og rapporter. 35 Bedriftsledelse og konsulenttjenester; HR undersøkelser og analyser, data innsamling, målstudier og kartlegging, arrangering og ledelse av fagmesser, utredninger og fremstillinger innen fagområdet HR og bedriftsledelse; forestå arbeidsplassvurderinger ved bruk av ansatteundersøkelser og intervjuteknikk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, nemlig kurs, seminarer, konferanser og workshops innen fagområdet HR (human resources); underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPEC-V Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, varebiler, sportskjøretøyer, busser, rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt konstruksjonsdeler og tilbehør hertil, traktorer, tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TNT WE KNOW DRAMA Turner Network Television INC, 1050 Techwood Drive, GA30318 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 38 Fjernsyns, kabel-fjernsyns, digital-fjernsyns, satelitt-fjernsyns og radio-kringkastings-tjenester; tilveiebringe telekommunikasjons-tilgang til en integrert digital plattform i form av et sikret bredbåndsnettverk for datamaskiner for produksjon, distribusjon, overføring og manipulering av filmer, fjernsyn og annet mediainnhold. 41 Underholdningstjenester, herunder produksjon og eller distribusjon og eller presentasjon av programmer for fjernsyn, kabel-fjernsyn, digital-fjernsyn satelitt-fjernsyn og radio; tjenester i form av en kontinuerlig komedie-, drama-, actionfilm-, eventyrfilm/animasjonsfilm-programserier og kinofilm produksjon tilbudt via kabel-tv, fjernsyns-sendinger, radiosendinger eller et globalt datamaskin informasjonsnettverk. 42 Datamaskintjenester, nemlig å skaffe tilveie et on-line magasin; skaffe tilveie en online database og interaktiv database; skaffe tilveie en web-side som viser informasjon om tegnefilmunderholdning og underholdning/fornøyelser og on-line linker til andre web-sider; skaffe tilveie midlertidig bruk av onlinesoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Spesialverktøy for Mur og Flis AS, Strømsv 325, 1081 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner, sager herunder vannsager. 8 Håndverktøy og redskaper; murerverktøy og murerredskaper; flisekuttere. 19 Bygningsmaterialer; våtromsplater. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CANTON 750 ML, LLC, c/o Registered Office Service Co., 203 NE Front Street, Suite 101, MA19963 MILFORD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Likør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TAHIRO Tahitian Noni International Inc, P.O. Box 4000, UT84059 OREM, US Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, NO 32 Ikke-alkoholholdige drikker inkludert forfriskende drikker, sport-og energidrikker; mineralvann og kullsyreholdig vann; kosttilskuddsdrikker og isotoniske drikker, fruktdrikker og fruktjuice; siruper, essenser og andre ingredienser for å lage drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Tadano Ltd, Kou 34, Shinden-cho, TAKAMATSU-SHI, KAGAWA-KEN, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 7 Kraner; terrengkraner; truckkraner; hjulkraner; beltevognkraner;bergingskraner; trucklastekraner; bilkraner; kraner som er utstyrt med bor; maskiner for løfting og heising; plattformer for bruk med kraner og heiser;deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 12 Motorkjøretøyer for bruk på land som kan bære og frakte last;motorkjøretøyer for bruk på land, som er utstyrt med maskiner, verktøy og lignende apparater for industriell bruk; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLIERO Brendmoe & Kirkestuen AS, Nydalesveien 15, 0405 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoraterer, trykkere og kunstnere. 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malertjenester. 40 Bearbeiding av materialer. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektor, Postboks 145, 4001 STAVANGER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 35 Kontortjenester; Public-Relation (PRvirksomhet). 41 Utgivelse av tekster. 42 Teknologiske tjenester; juridiske tjenester rådgivning vedrørende arbeidsrett og arbeidsrelaterte spørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEER BOOSTER Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 32 Øl; drikkevarer inneholdende øl og maltdrikker. 33 Alkoholholdige drikkevarer inneholdende tequila beregnet for å mikses med øl. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DANICA NETTPENSJON Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Holmens Kanal 2-12, 1060 KØBENHAVN, DK Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved varetakelse av kontoroppgaver; informasjon, rådgivning, styring, planlegging, bistand og overvåking vedrørende foretningsvirksomhet, forretningsledelse og organisasjon; handelsinformasjon og rådgivning; forretningsmessige opplysningskontorer; markeds- og forretningsundersøkelser og -analyser; marketingundersøkelser; innhentelse av forretnings- og personopplysninger; datasøkning for andre i computerregistre og -databaser; sortering, redigering, systematisering, kompilering og innføring av informasjon i computerdatabaser og registre; utarbeidelse av kontooppgjør, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og oversikter, statistiske opplysninger og økonomiske rapporter og prognoser, vurdering i forretningsanliggender, virksomhetsoperasjoner for andre; - konsulentbistand vedrørende virksomhetsovertagelse og fusjoner; rasjonaliseringseksperter; regnskapsførsel; revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og markedsføring, herunder direct mail; markedsføringsbistand; marketingforskning; utarbeidelse av reklamerubrikker; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse av salgs- og markedsføringsmateriale; online-annonsering på internett og computernettverk; oppdatering og spredning av annonse- og reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av dokumenter; internettog intranettbasert elektronisk detalj- og engroshandel med forsikringsrelaterte og finansielle produkter og tjenester; auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; lagring og henting av data til transmittering, visning og lagring av finansielle opplysninger, informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriell analyse og forskning; design og utvikling av computer hardware og computer saftvvare; juridisk bistand; computer-programmering; design, utvikling og vedlikehold av computer hardware og computer software til bruk for bank-, finansierings-, investerings-, forsikrings-, pensjons- og valutarisk virksomhet, herunder via Internett; utvikling, vedlikehold, overvåkning og administrasjon av hjemmesider for andre; overvåkning av inimaterielle rettigheter; rådgivnings- og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte ytelser. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet; pensjonsforsikring, sykeforsikring og livsforsikring; forsikringsmeglervirksomhet; pensjonskassevirksomhet; bankvirksomhet; fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; investering av kapital; finansiell informasjon; finansielle og økonomiske vurderinger; investeringsfond og - foreninger; informasjon, rådgivning og analyser om forsikringsforhold og pensjonsforhold; forvaltning av pensjoner, forvaltning av formuer; rådgivning vedrørende investering av kapital; informasjon vedrørende investering av kapital; forsikringsagenturvirksomhet; administrasjon av forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet; aktuarvirksomhet; forsikringsmessig skadesadministrasjon og - behandling; utleie og administrasjon av eiendommer, hus og leiligheter, omsetning av eiendommer, vurdering og verdiansettelse av fast eiendom; investering i fast eiendom; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DANICA LINK Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Holmens Kanal 2-12, 1060 KØBENHAVN, DK Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved varetakelse av kontoroppgaver; informasjon, rådgivning, styring, planlegging, bistand og overvåking vedrørende foretningsvirksomhet, forretningsledelse og organisasjon; handelsinformasjon og rådgivning; forretningsmessige opplysningskontorer; markeds- og forretningsundersøkelser og -analyser; marketingundersøkelser; innhentelse av forretnings- og personopplysninger; datasøkning for andre i computerregistre og -databaser; sortering, redigering, systematisering, kompilering og innføring av informasjon i computerdatabaser og registre; utarbeidelse av kontooppgjør, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og oversikter, statistiske opplysninger og økonomiske rapporter og prognoser, vurdering i forretningsanliggender, virksomhetsoperasjoner for andre; - konsulentbistand vedrørende virksomhetsovertagelse og fusjoner; rasjonaliseringseksperter; regnskapsførsel; revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og markedsføring, herunder direct mail; markedsføringsbistand; marketingforskning; utarbeidelse av reklamerubrikker; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse av salgs- og markedsføringsmateriale; online-annonsering på internett og computernettverk; oppdatering og spredning av annonse- og reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av dokumenter; internettog intranettbasert elektronisk detalj- og engroshandel med forsikringsrelaterte og finansielle produkter og tjenester; auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; lagring og henting av data til transmittering, visning og lagring av finansielle opplysninger, informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet; pensjonsforsikring, sykeforsikring og livsforsikring; forsikringsmeglervirksomhet; pensjonskassevirksomhet; bankvirksomhet; fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; investering av kapital; finansiell informasjon; finansielle og økonomiske vurderinger; investeringsfond og - foreninger; informasjon, rådgivning og analyser om forsikringsforhold og pensjonsforhold; forvaltning av pensjoner, forvaltning av formuer; rådgivning vedrørende investering av kapital; informasjon vedrørende investering av kapital; forsikringsagenturvirksomhet; administrasjon av forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet; aktuarvirksomhet; forsikringsmessig skadesadministrasjon og - behandling; utleie og administrasjon av eiendommer, hus og leiligheter, omsetning av eiendommer, vurdering og verdiansettelse av fast eiendom; investering i fast eiendom; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriell analyse og forskning; design og utvikling av computer hardware og computer saftvvare; juridisk bistand; computer-programmering; design, utvikling og vedlikehold av computer hardware og computer software til bruk for bank-, finansierings-, investerings-, forsikrings-, pensjons- og valutarisk virksomhet, herunder via Internett; utvikling, vedlikehold, overvåkning og administrasjon av hjemmesider for andre; overvåkning av inimaterielle rettigheter; rådgivnings- og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte ytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Makita Corp, Sumiyoshi-Cho, ANJO- SHI, AICHI-KEN, JP Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 7 Elektrisk drevet verktøy, nemlig båndsager, sandblåsemaskiner, slipemaskiner, blåsemaskiner, knusemaskiner, kjedesager, sirkelsager, avskjæringsmaskiner, skjæremaskiner, driller, gresskuttere, rille-/spaltefreser, slagborrmaskiner, hekksakser, svingsager, slagskrunøkler, hydraulisk tang, slag- og nedrivingshammere, høvler, poleringsmaskiner, vekselsager, roterende hammere, fresere og trimmere, skrutrekkere, sakser, stiftemaskiner, støvsugere, skrunøkler, betongvibratorer, pumper og deler og tilbehør til disse; trebearbeidingsmaskiner, nemlig båndsager, avrettere (maskiner), avrettingshøvler, høvler, bordsager, kjedetapphullsmaskiner, tappmaskiner (stikksag), og deler og tilbehør til disse; bensindrevet maskinverktøy, nemlig blåsemaskiner, kjedesager, skjæremaskiner, gresskuttere, hekksakser, gressklippere, pumper og deler og tilbehør til disse; pneumatisk verktøy, nemlig luftkompressorer, luftstiftemaskiner og deler og tilbehør til disse. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITRIL Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, NO 10 Hansker for medisinsk bruk. 21 Hansker for husholdningsbruk. 25 Hansker (bekledning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/952,350 G-FLEX Pyramat LLC, A Carmenita Road, CA90703 CERRITOS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 20 Møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITRILE Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, NO 10 Hansker for medisinsk bruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hansker for husholdningsbruk 25 Hansker (bekledning) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUAN VALDEZ Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, Calle 73 No.8-13 BOGOTÁ, CO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; drikkevarer basert på kaffe, kakao og sjokolade. (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, Calle 73 No.8-13 BOGOTÁ, CO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke til mennesker; restauranter, kafeteriaer, midlertidig innlosjering. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke til mennesker; restauranter, kafeteriaer, midlertidig innlosjering. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PYRAMAT Pyramat LLC, A Carmenita Road, CA90703 CERRITOS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Elektroniske, video-, fotografiske, kinematografiske og optiske innretninger, systemer, media, instrumenter og utstyr og deler og tilbehør for alle foran nevnte varer; Apparater, innretninger, instrumenter, systemer, media og utstyr for mottak, opptak, overføring, sending, behandling, bæring, lagring, kringkasting, gjenfinnelse og/eller reproduksjon av bilder, tekst, signaler, lyd, informasjon og/eller data og deler, tilbehør og utstyr for foran nevnte varer; Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter og apparater til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 20 Møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Harrah's License Co LLC, One Harrah's Court, NV89199 LAS VEGAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 28 Underholdnings- og spillehallspill (automatiske og myntstyrte), spillutstyr og -apparater, herunder kortspill, pokersjetonger (chips), bordfilt for spillebord (deler og tilbehør for spillebord), sjetonger for angivelse av "blind" og kortgiver (blind buttons og dealer buttons); håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; håndholdte enheter for spilling av videospill; pokersjetonger (chips); spillkort; bingokort; kortstokkemaskiner; kortspill; spill og leketøy. 41 Tilveiebringelse av elektroniske spill; spill-, gambling- og kasinotjenester; interaktive spill-, gambling- og kasinotjenester; herunder tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; fjernsynsunderholdningstjenester; arrangering, organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser for underholdningsformål; informasjons-, konsultasjonsog rådgivningstjenester relatert til forannevnte. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TANGUISTA V&S Vin & Sprit AB (publ), STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIS Jon Iden, Sandslikroken 124, 5254 SANDSLI, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HI-MAIZE National Starch and Chemical Investment Holding Corp, 1000 Uniqema Boulevard, DE19720 NEW CASTLE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kjemiske stoffer til bruk ved fremstilling av næringsmidler og drikkevarer; stivelse til industrielle formål; resistent stivelse som et tilsetningsstoff til bruk ved fremstilling av næringsmidler og drikkevarer. 5 Stivelse til dietetiske eller farmasøytiske formål; dietetiske næringsmidler, drikkevarer og stoffer tilpasset medisinske formål; kostfibere og resistent stivelse til bruk som ernæringstilsetninger og tilskudd i næringsmidler og drikkevarer og for terapeutiske formål til forbedring av fordøyelsessystemet, tarmhelsen og tarmfunksjonen. 30 Stivelse og stivelsesholdige produkter til næringsmidler: bearbeidet mais inkludert valset mais og ristet mais; maisflak; maismel; usiktet maismel; maisbaserte næringsmidler; melholdige næringsmidler; mel, korn, kornprodukter, næringsmidler laget av mel og korn; kostfibere, herunder resistent stivelse; ingredienser i denne klasse, herunder kostfibere, brukt i næringsmidler så som brød, boller, muffins, bakverk, konditorvarer, pasta, nudler, frokostkorn, kjeks, konfektyrer, snacksvarer, supper, meieridesserter, i kremdesserter, kalde og frosne desserter, yoghurt, korndrikker, drikker fremstilt på basis av kor, drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OXYCONE Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 4020 BASEL, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 12/05-2005.03.21 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/ NO årgang 97 ISSN

nr 28/ NO årgang 97 ISSN . nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Eksempel på pasient behov/problem, tiltak og mål i fase 1 (dag -7 til +5) Eksempel på pasient behov/problem 1.

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 23/08-2008.06.02 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer