nr 28/ NO årgang 97 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...44 Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse Merkeordningen beskyttede betegnelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSURING PROGRESS ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Hjalmar Svendsen, Espevigveien 136, 4888 HOMBORSUND, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bager for sport, bekledninger for dyr, beslag for seletøy, ikke av edelmetall,bissel (seletøy), campingsekker, dekken for hester, halsbånd for dyr, muleposer for dyrefor, grimer, halsbånd for dyr, hestebogtre, hestedekken, hestegrimer, ridetepper for hester, hestesadler, hestesko, hodelag (grimer), hundehalsbånd, jaktvesker, jernbeslag for seletøy, klær for dyr, kneputer for hester, lærremmer (seletøy), lærsnorer, lætråder, lærtøy, dokumentmapper, kartmapper, pengepung, pisker, poser for emballasje (av lær), remmer (seletøy), ridetepper for hester, ridetømmer med trinser, ryggsekker, sadelputer, sadler for hester, salbommer,saldekken for hester, salklemmer, salmakervarer, salremmer, campingsekker, seletøy, seletøy for dyr, seletøyremmer, skylapper (seletøy), snorer (lær), stigbøyler, gummistykker for stigbøyler, stigremmer, sveper, tepper for hester, tursekk, tømmer (sadelmakervarer), tøyler (seletøy), verktøyvesker av lær (tomme). 25 Klær, fottøy, hodeplagg, bandanas (halstørkler), barnetøy, belter (bekledning), benklær, skjoertebluser, bukser, bukseseler, fottøy, frakker, gensere, hansker (bekledning), hatter, hodebekledning (hattemakerarbeide), hodeplagg, jakker, klær, klær av skinn, luer, overall, pullovere, skinnklær, skjerf, skjorter, sko, slips, snørestøvler, strømper, støvler, støvler for sport, t-skjorter, undertøy, vanntette kapper, vester, ytterfrakker, yttertøy. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmiddler til dyr, malt, bark (rå), drikker for kjæledyr, ernæringstilsetninger for dyr (styrkende), gjærsopp for dyr (mask), dyr (levende), menasjeridyr, næringsmidler for dyr, dyrefor, ikke medisinske tilsetninger for dyrefor, kalk for dyrefor, ernæringsblandinger for dyr, ernæringstilsetninger for dyr (styrkende), foringsstoffer (fetende) for dyr, forstoffer (styrkende), gjærsopp for dyr, hakkels (dyrefor), halm, halm for dekking og beriking av jord, hundekjeks, næringsmidler for husdyr, salt for husdyr, høy, kalk for dyrefor, hundekjeks, hvetekli, klifor (næringsmidler for dyr), korn for dyrenæring, kornderivater for dyrefor, kraftfor for dyr, linfrømel (formel), mais, maisoljekaker, linfrømel (formel), nesler, næringsmidler for dyr, næringsmidler for kjæledyr, oppdrettsprodukter, peanøttkaker for dyr, peanøttmel for dyr, proteiner (dyrefor), rismel for dyr, røtter for ernæring, salt for husdyr, sand for kjæledyr, trespon for produksjon av tremasse, strø for dyr, styrkende næringstilsetninger for dyr, sukkerrør, sukkermasser i rå tilstand, såkorn, såvarer, tilsetninger (ikke medisinske) for dyrefor, torvstrø, trespon for fabrikasjon av tremasse, tyggegjenstander for dyr (spiselige). 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportlige og kulturelle aktiviteter, akademier, booking av seter for kulturelle arrangementer, dressur av dyr, ferieleirtjenester (utdannelse), drift av fritidsanlegg, instruksjon (opplæring), klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), organisering av konkurranser (vedrørende undervisning eller underholdning), læreanstalter, organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), organisering av kulturelle arrangement (impresariotjenester), organisering av sportskonkurranser, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av seminarer, oversettelsesvirksomhet, praktisk opplæring (ved demonstrasjon), arrangering og ledelse av praktiske seminarer, selskapsplanlegging (underholdning), showoppsetninger, kost- og pensjonatskoler, drift av sportsinstallasjoner, treningsleirtjenester, underholdningsvirksomhet, undervisning, korrespondanseundervisning, utdannelse, utgivelse av 3

4 registrerte varemerker /07 bøker, utgivelse av tekster (andre enn reklametekster), utleie av idrettsplasser og stadium, utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer). 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk, og skogbrukstjenester, dyrlegebehandling, oppdrett av dyr, dyrestell (klipping, strigling), dyrlegebehandling, fysioterapitjenester, gartnerivirksomhet, hageartikler, hagedyrking, kiropraktor, klinikker, luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre kjemikalier, kunstig inseminering, utleie av materiell for landbruk, landskapsarkitekter, landskapsdesigntjenester, luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre kjemikalier for jordbruk, massasje, oppdrett av dyr, plenvedlikehold, skadedyrbekjempelse for landbruk, stell av kjøledyr, ugressbekjempelse, utleie av landbruksmateriell, utleie av sanitæranlegg, veterinærtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Sport Auto AS, Fagertunveien 26C, 1357 BEKKESTUA, NO 41 Kurs i kjøring av sportsbil på bane. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOOTBALLPIZZA Ørjan Olsen, Sagstadveien 7G, Postboks 36, Fana, 5859 BERGEN, NO 30 Pizza. (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen Convenience AS, Parkveien 61, 0204 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hamburgere; kjøttekstrakter: konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier; sandwiches. 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet, salgsfremmende tjenester, spredning av reklameannonser, utsendelse av reklamemateriell, flyveblader og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer, samt sortementsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, storkioksektoren og fast food sektoren, salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av hamburgere, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av sandwiches, pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, av hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis, av salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, forberedelse av tilbrakt mat, tillaging av ferdigmat, kafevirksomhet, restaurantvirksomhet, snack bar virksomhet, catering, tjenester vedrørende tillaging og tilbringelse av ferdigmat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: ORANGE Orange Personal Communications Services Ltd, St James Court, Great Park Road, Bradley Stoke, BS324QJ AVON, BRISTOL, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 41 Utdannelses- og opplæringstjenester; underholdningstjenester; sports- og kulturelle aktiviteter; informasjon relatert til utdannelse, underholdning, sports- og kulturelle begivenheter fremskaffet on-line fra en computer database eller via Internet; video- og audioutleietjenester; radio- og televisjonsunderholdningstjenester; produksjon av filmer, radio- og televisjonsprogrammer og av telehandels- og webhandelsprogrammer; organisering av spill ogkonkurranser; fremskaffelse av elektroniske publikasjoner on-line; publikasjoner av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; publikasjon av tekster i elektronisk format eller i et annet format; publiseringsog produksjonstjenester vedrørende lyd og/eller visuelle media; utstillingstjenester; fremskaffelse av online tilgang til utstillinger og utstillingstjenester; nyhetsprogrammeringstjenester for overføring over Internet; arrangement og utførelse av konferanser, seminarer, symposium, veiledning, læreprogrammer og arbeidsgrupper (workshops); interaktive og distanselæringskurs og møter fremskaffet on-line via en telekommunikasjonslenke eller computer nettverk eller fremskaffet på annet vis; oversettelsestjenester; kunstgalleritjenester fremskaffet on-line via en telekommunikasjonslenke; spilltjenester; klubbtjenester; billettreserverings- og bestillingstjenester for underholdning, sport og kulturelle begivenheter; elektroniske bibliotektjenester vedrørende fremskaffelse av elektronisk informasjon (inkludert arkivinformasjon) i form av elektroniske tekster, audio og/eller videoinformasjon og data, spill og underholdning, tilerettelegging og drift av elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper og samtalerom; fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra Internet; fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3 Internet webområder; fremskaffelse av informasjon og råd relatert til foran nevnte tjenester. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRECISE PRO RX Cordis Corp, NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Medisinske innretninger i form av stenter og stentinnføringssystmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACE GROUP ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikring, gjenforsikring/reassuranse og finansielle tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACE GROUP OF COMPANIES ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikring, gjenforsikring/reassuranse og finansielle tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Festival Engros AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer, senge-og bordtepper. 27 Tepper, ryer og matter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACE LIMITED ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue, 08 HAMILTON, BM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Forsikring, gjenforsikring/reassuranse og finansielle tjenester. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB MOTEVO Tevo Ltd, Ferry Lane, SL85DZ BOURNE END, BUCKINGHAMSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 6 Hylle- og stativanordninger (racking) og kurver, alle av metall, alle for lagrings- og oppbevaringsformål; sammenleggbare arbeidsbord; lasteplattformer; hyller, hylle- og reolsystemer og hylleog reolmaterialer, stativer, hyller, reoler, varegrinder, esker, skrin, kister, kasser, skap, containere, beholdere, tanker og rammer; maljer, kauser, kroker, påler, staker, stenger, skinner, rekkverk, gelendere, braketter, knekter, beslag, vinkeljern, støtter, rør av metall, rørskjøter av metall, alle til anvendelse med alle de forannevnte varer; muttere, bolter, nagler og festeanordninger; deler og tilbehør, alle tilpasset for bruk med metallarbeidsbenker; låsebolter, klemskruer, klemmer; låstilbehør; verktøykasser; sikkerhetsskap (safe) og pengeskrin, alle av alminnelig metall; stativer og holdere tilpasset for bruk med beholdere og sylindere med komprimert gass; redskapstavler, redskapspaneler, redskapsbord; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; lasteplattformer; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; alle de forannevnte varer tilpasset for bruk i mobile verksteder installert i kjøretøy, servicekjøretøy eller mobile lagre; produkter laget hovedsakelig av metall (inkludert slike produkter som nevnt foran, samt skuffer) beregnet for installasjon i kjøretøy, der kjøretøyene derved blir tilpasset bruk som mobile verksteder, servicekjøretøy eller mobile lagre; alt inkludert i klasse 6. holdere tilpasset for bruk med beholdere og sylindere med komprimert gass; redskapstavler, redskapspaneler; redskapsbord; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; lasteplattformer; veggoppheng for redskaper og redskapstavler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; alle de forannevnte varer tilpasset for bruk i mobile verksteder installert i kjøretøy, servicekjøretøy eller mobile lagre; produkter, ikke av metall (inkludert slike produkter som nevnt foran, samt skuffer) beregnet for installasjon i kjøretøy, der kjøretøyene derved blir tilpasset bruk som mobile verksteder, servicekjøretøy eller mobile lagre; alt inkludert i klasse Veggoppheng for redskaper, redskapsholdere; skrustikker, skruetvinger, skyvbare skrustikkeholdere; redskapstavler, redskapspaneler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 9 Elektriske og elektroniske apparater tilpasset for bruk i mobile verksteder installert i kjøretøy, servicekjøretøy eller mobile lagre, inkludert men ikke begrenset til elektriske generatorer, batterier, akkumulatorer. 12 Komponenter til kjøretøy tilpasset for bruk som mobile verksteder, og kjøretøy beregnet for bruk som servicekjøretøy eller mobile lagre; lasteplattformer for biler og kjøretøy, anordninger for sikring av last; takstativ, takstativplattformer, rails og stigefester til biler og kjøretøy; traller og vogner til gassbeholdere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 20 Hylle- og stativanordninger (racking) og kurver, alle for lagrings- og oppbevaringsformål; arbeidsbord; sammenleggbare arbeidsbord; lasteplattformer; hyller, hylle- og reolsystemer og hylleog reolmaterialer, stativer, hyller, reoler, varegrinder, esker, skrin, kister, kasser, skap, containere, beholdere, tanker og rammer; skinner, braketter, knekter, beslag, vinkeljern, støtter, ikke-metalliske rør og rørskjøter til lagrings- og oppbevaringsformål, alle til anvendelse med alle de forannevnte varer; ikkemetalliske festeanordninger; deler og tilbehør, alle tilpasset for bruk med arbeidsbenker; klemmer, klemskruer, låsebolter; verktøykasser; stativer og 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Seaproof Solutions AS, Hegrenesveien 15, 5035 BERGEN, NO Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GASTROSAN Alfafood AS, Postboks 55, 3051 MJØNDALEN, NO 5 Kosttilskudd/naturmiddel. 17 Plast som halvfabrikata og kompositt dertil til viderebearbeidelse eller fremstilling av varer; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, deler og tilbehør dertil; bøyelige rør (ikke av metall), rørdeler og tilbehør dertil, deriblant bøyestiver og bøyningsbegrensende anordninger (bend stiffeners eller bending strain reliefs) samt beskyttelse og beskyttende anordninger, samtlige av plast eller kompositt; bøyestiver og bøyningsbegrensende anordninger (bend stiffeners eller bending strain reliefs), mekanisk beskyttelse og beskyttende anordninger, samtlige av plast eller kompositt, for kabler. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil for olje- og gassleting og produksjon, energiproduksjon, -transport og -overføring fra kjernekraft, fossile, fornybare og andre energikilder, miljø, dataoverføring, skipsbygging, havforsking og forsvar; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, forskning og utvikling innen feltene elektronikk, elektrisitet, optikk, kjemi og mekanikk; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil innen feltene material teknologi, herunder metaller, polymer, kompositt, og optiske fiber; ingeniør-, rådgivning- og konsulent-tjenester for olje- og gassleting og produksjon, energiproduskjon, -transport og -overføring fra kjernekraft, fossile, fornybare og andre energikilder, miljø, dataoverføring, skipsbygging, havforsking og forsvar; tekniske prosjektstudier; industrielt design; teknisk dokumentasjon og rapporter; teknisk tilsyn og inspeksjon; kjemiske analyser; ikke-kjemiske analyser; kvalitetskontroll; kalibrering; material testing. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPLITTER PINE GAL FremantleMedia Ltd, 1 Stephen Street, W1T1AL LONDON, GB 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; filmstriper; spillefilmer; magnetiske opptak; optiske opptak; magneto-optiske opptak; faststoffopptak; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske underholdningsapparater og -instrumenter og videounderholdningsapparater og - instrumenter; multimedia disker og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); multimedia opptak og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); laserlesbare disker; videodisker og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); computer software; dataprogrammer; digitale opptak; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; opptaksdisker og - plater; CD-plater; grammofonplater; lydbånd; kassettbånd; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive CD-ROM-plater; DVD-plater; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; ladere; ladere for mobiltelefoner; håndfriapparater for mobiltelefoner; mobiltelefonspill; karaokemaskiner; digitale spill; produkter for mobiltelefoner, nemlig bakgrunnsbilder, skjermsparere, animerte bilder, logoer, ringetoner, spill, telefontemaer, instruksjons- og undervisningsmateriell i form av apparater og instrumenter; deler og tilbehør til alle de ovennevnte varer. 41 Utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet relatert til TV, kino, radio og teater; produksjon og presentasjon av radio- og TVprogrammer, filmer og show; utdannelse gjennom eller relatert til TV og radio; underholdning gjennom eller relatert til TV og radio; organisering av konkurranser (utdannelse eller underholdning); interaktive telefonkonkurranser; publiseringstjenester, forlagsvirksomhet; produksjon av kinematografiske filmer, show, radioprogrammer og TV-programmer; tilveiebringelse av undervisning og underholdning ved hjelp av radio, TV, satellitt, kabel, telefon, verdensveven og internett; organisering av show; utleie av lydopptak og forhåndsinnspilte show, filmer, radioog fjernsynsforestillinger; produksjon av videobånd og videodisker; radiounderholdning; TV-underholdning, kinounderholdning; teaterunderholdning; game shows; TV-underholdningsvirksomhet omfattende telefonisk publikumsdeltakelse; interaktiv underholdningsvirksomhet for bruk med mobiltelefoner; drift av lotterier og lykkespill; tilveiebringelse av videoklipp via mobile nettverk eller datanettverk for underholdningsformål og/eller utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/939,066 NURALERT Ucyclyd Pharma Inc, 8125 North Hayden Road, AZ85258 SCOTTSDALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer relatert til ureasyklus, kronisk hepatisk encefalopati (chronic hepatic encephalopathy), muskelsvinn i ryggrad, og sykdommer relatert til sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KBN Kommunalbanken AS, Postboks 1210 Vika, 0110 OSLO, NO 36 Bankvirksomhet; bankforretninger; betaling ved avdrag; avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt, avbetalingslån; clearingsvirksomhet; valuta; debetkorttjenester; deponering av verdipapirer; deponering av verdisaker; deponering i sikkerhetsskap, emisjon av reisesjekker; emisjon av verdianvisninger; elektronisk pengeoverføring; faktoringselskaper; finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; finansieringsevaluering, forsikring, bank, fast eiendom; finansieringstjenester; finansieringsvirksomhet; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; kausjon, garanti; kjøpekortstjenester; kredittkontor; kredittkorttjenester; kurtasje av verdipapirer, leasingfinansiering; nettbanktjenester; oppbygging av kapitalfond; pantelån, pengeveksling; rådgivning i finansielle spørsmål; safedeponering; sparebanker; utlån; utlån mot pantesikkerhet; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; utstedelse av verdianvisninger, valutaveksling, verifisering av sjekker. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CICELIA Dordi Hoel Refseth, Soknesmoen 10, 7290 STØREN, NO Visma Service Advokater AS, Postboks 904 Sentrum, 5808 BERGEN, NO 14 Smykker, klokker. 21 Glassvarer, porselen, keramikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORWAII Pål Espen Vedner, Furulundtoppen 13, 0282 OSLO, NO 20 Møbler. 25 Klær. 38 Drift av nettsted for elektronisk handel. 24 Tekstiler, tekstilvarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRYSTAL HOLD Kao KK (also trading as Kao Corp), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Hårpleiepreparater; sjampoer, hårbalsam, mousse, hårspray, hårvann, håroljer, hårgel, kremer til å forme håret, hårfargestoffer, hårserum; kroppspleieprodukter; eteriske oljer; kosmetiske preparater, fuktighetsbevarende stoffer; toalettpreparater og -produkter; såper; parfymer; balsam; rengjøringsmidler; lotioner; kremer; deodoranter for personlig bruk; preparater for pleie og behandling av kroppen og håret. (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Janusfabrikken AS, Indre Arna, 5267 ESPELAND, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 23 Garn og tråd til tekstile formål. 24 Vevede stoffer og tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser); senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Betongrenovering AS, Postboks 23, 8531 BJERKVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvikrsomhet; sikring av fjell mot ras (byggevirksomhet) (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Adara AB, Box 38185, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Såpe; eteriske oljer; midler for hårpleie; tannpulver, -krem og -pastaer; bomull for kosmetiske formål; våtservietter for kosmetiske formål; hygieniske preparater og -midler, ikke for medisinske formål; hudkremer; Vaskekluter for hygienisk bruk. 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster, forbindingsstoffer; desinfeksjonsmiddel; gassbind; menstruasjonsbind; damebind; sanitetsbind; tamponger; truseinnlegg; bomull for medisinske formål; vannavstøtende vatt; graviditetstester; eggløsningstester; vitaminer og mineraler. 8 Knivsmedvarer; barberkniver, barberhøvler samt barberblad; pinsetter, sakser, negltenger, negl- og fotfiler. 9 Ørepropper. 10 Termometre for medisinske formål; kondomer; ortopediske artikler og bandasje; støttebandasje. 16 Neseservietter, vaskekluter, vaskefiller og servietter av papir. 21 Kammer og vaskesvamper; børster (ikke malepensler); tannbørster, inkludert mellomromstannbørster; tannpirkere; tanntråd. 29 Kosttilskudd basert på kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRAVIOMEGA Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 SØBORG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, naturlegemidler og medisinske kosttilskudd basert på vitaminer og mineraler; vitamin- og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke Lantmännen Axa AB, JÄRNA, SÖDERTÄLJE, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU ASFAGRID Scandinavian Terra Tec AB, Ängen, Villa Ängviken, HAMMARÖ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 19 Fibernett for forsterkning av asfaltbelegg. 12

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer