Brukerhåndbok Issue 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2"

Transkript

1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok Issue 2

2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998, Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

3 Hurtigreferanse Gratulerer med ny Nokia-telefon! Dette kapitlet gir deg grunnleggende informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du lese i brukerhåndboka. Ringe for første gang 1 Fjern batteriet, og sett inn SIM-kortet. Installer og lad opp batteriet. Se kapitlet Komme i gang hvis du vil ha mer informasjon. 2 Slå på telefonen ved å trykke på og holde nede. Vent til navnet på tjenesteleverandøren vises på displayet. 3 Tast inn retningsnummer og telefonnummer, og trykk på. 4 Avslutt samtalen ved å lukke skyvedekselet eller trykke på. Ringefunksjoner Motta en samtale Trykk på eller åpne skyvedekselet. Avslutte en samtale Trykk på eller lukk skyvedekselet. Ringe på nytt Når displayet er tomt, trykker du på for å vise de sist ringte numrene. Ved å trykke på ringer du det ønskede nummeret. Justere lydstyrken Trykk på volumknappene på siden av telefonen. Hurtiglagring Hurtigsøk Telefonbokfunksjoner Tast inn telefonnummeret, og trykk på Lagre. Tast inn navnet, og trykk på OK. Når displayet er tomt, trykker du på. Tast inn første bokstav i navnet, og bla med eller til du kommer til ønsket navn.

4 Bruke telefonboken i en samtale Ett-trykks oppringing Tast inn et tall mellom og, og trykk på. Hvis funksjonen Ett-trykks oppringing i Meny er aktivert, trykker du på og holder nede tilsvarende tast mellom og til det ringer. Ringe talepostkassen Trykk på og hold nede. Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker på OK. Låse/ låse opp tastaturet Endre ringetone Viktige snarveier Lukk skyvedekselet og trykk på Lås taster/opphev etterfulgt av OK. Trykk på Meny, og velg Profiler, trykk på Velg, og velg ønsket profil. Deretter trykker du på Valg og velger Tilpass etterfulgt av OK. Når du skal endre ringetonen, velger du Ringetone type, og trykker på Velg. Deretter velger du ønsket innstilling, og trykker på OK. Skrive og sende en beskjed Trykk på Meny,, Tast inn en beskjed, (trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver, trykk på og hold nede hvis du vil ha tall, trykk på hvis du vil ha spesialtegn). Trykk deretter på Valg,og velg Send etterfulgt av OK. Skriv inn telefonnummeret og trykk på OK.

5 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon... 8 Bruk denne håndboken...9 Merkelapper og sikkerhetskoder Telefonen Display-indikatorene...12 Valgtaster Komme i gang Sette inn SIM-kortet...14 Fjerne SIM-kortet...15 Lade opp batteriet...15 Slå telefonen av/på...16 Bruke skyvedekselet Ringefunksjoner Ringe eller motta samtaler...18 Ringe...18 Motta samtaler...19 Samtalefunksjoner...20 Justere lydstyrken...21 Tastaturlås (tastlås) Telefonbok Om telefonboken (Navn)...23 Åpne telefonboken...23 Velge telefonbok (velge minne)...23 Velge visning for navn og telefonnumre som er lagret Lagre telefonnumre med navn (Lagre ny)...24 Ringe et navn og telefonnummer på nytt...26 Slette et navn og telefonnummer...26 Tildele telefonnumre hurtigvalg...27 Innringergruppe...28 Status for telefonboken...29 Tjenestenumre (Tjeneste-nr.)...30 Kopiere og skrive ut via IR Bruke menyen Bla for å få tilgang til menyfunksjoner...31 Bruke snarveier for å få tilgang til menyfunksjoner...32 Liste over menyfunksjoner Beskjeder (Meny 1) Om beskjeder...37 Lese tekstbeskjeder (Innboks - Meny 1-1)...37 Sende en tekstbeskjed (Utboks - Meny 1-2 og Skriv beskjeder - Meny 1-3)...38 Beskjedoppsett (Meny 1-4)...39 Infomeldinger fra nettverket (Meny 1-5)...40 Faks- eller dataanrop (Meny 1-6)...41 Redigering av tjenestekommandoer (Meny 1-7)...41 Talebeskjeder (Meny 1-8)...41 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 5

6 7. Anropslogg (Meny 2) Om anropslogg...43 Ubesvarte inngående anrop (Meny 2-1)...43 Mottatte anrop (Meny 2-2)...43 Oppringte numre (Meny 2-3)...43 Slette anropslister (Meny 2-4)...44 Vis varighet (Meny 2-5)...44 Vis samtalekostnad (Meny 2-6)...44 Kostnadskontroll (Meny 2-7) Profiler (Meny 3) Hva kan du gjøre med profiler...46 Velge forskjellige profiler...46 Tilpasse profiler...46 Innstillinger for profiler...47 Gi profiler nytt navn Innstillinger (Meny 4) Klokkealarm (Meny 4-1)...50 Klokke (Meny 4-2)...51 Stille klokken...51 Samtaleinnstillinger (Meny 4-3)...52 Valgfri svartast (Meny 4-3-1)...52 Gjentar automatisk (Meny 4-3-2)...52 Ett-trykks oppringing (Meny 4-3-3)...52 Samtale venter (Meny 4-3-4)...52 Sende eget nummer (Meny 4-3-5)...52 Telefonoppsett (Meny 4-4)...53 Språk (Meny 4-4-1)...53 Vise celleinfo (Meny 4-4-2)...53 Redigere og vise egne numre (Meny 4-4-3)...53 Velkomstmelding (Meny 4-4-4)...53 Valg av nettverk (Meny 4-4-5)...53 Sikkerhetskontroll (Meny 4-5)...54 Kontroll av PIN-kode (Meny 4-5-1)...54 Samtalesperring (Meny 4-5-2)...54 Tillatte numre (Meny 4-5-3)...55 Lukket brukergruppe (Meny 4-5-4)...55 Sikkerhetsnivå (Meny 4-5-5)...56 Endre adgangskoder (Meny 4-5-6)...56 Gjenopprett fabrikksoppsett (Meny 4-6) Viderekopl. (Meny 5) Spill (Meny 6) Kalkulator (Meny 7) Bruke kalkulatoren...60 Slik kan du regne om valuta Kalender (Meny 8) Infrarød (Meny 9) Motta data via IR-utgangen...64 Sende data via IR-utgangen...65 Kontrollere statusen til en IR-forbindelse...65 Koble telefonen til en datamaskin via IR È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

7 15. Smart Messaging Services Bruke Nokia- og operatørtjenester...67 Lagre tilgangsnumre...67 Laste ned en liste over tjenester...67 Lagre en tjenestemelding som bokmerke...68 Bruke en tjeneste lagret som bokmerke...68 Eksempel på hvordan du laster ned og bruker Nokia-tjenester...69 Andre tjenester...70 Lagre en tjenesteadresse...70 Tilgang til en tjeneste Referanseinformasjon. 72 Adgangskoder...72 Sikkerhetskode (5 sifre)...72 PIN-kode (mellom 4 og 8 sifre) PIN2-kode (mellom 4 og 8 sifre) PUK-kode (8 sifre)...73 PUK2-kode (8 sifre)...73 Sperrepassord...73 Informasjon om batteriet...73 Lading og utlading...73 Ekstrautstyr og batterier...75 Stell og vedlikehold Viktig sikkerhetsinformasjon È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 7

8 Viktig sikkerhetsinformasjon Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende lover og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler. FORNUFTIG BRUK Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig. BRUK KVALIFISERT SERVICE Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret. 8 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

9 EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk kun godkjent ekstrautstyr og batterier. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible. Husk å ta sikkerhetskopi av alle viktige data. RINGE Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummer, og trykk deretter på -tasten. Trykk på - tasten for å avslutte en samtale. Trykk på -tasten for å motta en samtale. NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Hvis ordet Bakover vises på displayet over -tasten, må du trykke på og holde Bakover nede i noen sekunder for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på -tasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det. SIKKERHET I FORBINDELSE MED INFRARØD STRÅLING Ikke rett IR-strålen mot øynene eller la den komme i kontakt med andre IR-enheter. Bruk denne håndboken Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM-nettverk. Mange av funksjonene i denne brukerhåndboken kalles nettverkstjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av leverandører av mobiltelefontjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefontjenester og få instruksjoner om bruken. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 9

10 Merkelapper og sikkerhetskoder VIKTIG! Telefonen er påført merkelapper. Disse er bl.a. viktige hvis du skal ha service på telefonen eller skal kjøpe reservedeler. Det er viktig at du ikke mister merkelappene eller informasjonen som står på disse. VIKTIG! Sikkerhetskoden følger med telefonen. Du endrer koden i Meny 4-5-6, Endre adgangskoder. Oppbevar sikkerhetskoden på et trygt sted og ikke sammen med telefonen. 10 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

11 1. Telefonen Telefonen Denne telefonen er utstyrt med tastene beskrevet nedenfor. I denne håndboken blir alle tastetrykk framstilt med symboler som for eksempel og. På/av-tasten Denne tasten er plassert øverst på telefonen. Når du trykker på denne, slår du telefonen av eller på. Trykker du raskt på denne tasten mens displayet er tomt, vises en liste over profilene. Når du trykker raskt på denne tasten mens du er i telefonboken eller menyfunksjonene, slås lyset på displayet på i 15 sek. Valgtaster Disse tastene utfører den funksjonen som er angitt av teksten på displayet rett over den. Blataster Disse tastene bruker du til å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Brukes til å ringe og motta samtaler. Når displayet er tomt, vises det sist oppringte nummeret. Avslutter eller avslår en samtale. Avslutter en hvilken som helst funksjon når som helst. - Tast inn tall og bokstaver/tegn. Trykker du på og holder nede, ringer du til talepostkassen. Brukes til forskjellige ting i forskjellige funksjoner. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 11

12 Volumtaster (1) og infrarød utgang (IRport) (2) (se bildet til venstre) og kontakt for bærbar HF (se bildet til høyre) Display-indikatorene Display-indikatorer og -symboler gir deg informasjon om hvordan du betjener telefonen. Indikatorer og symboler tilknyttet de forskjellige funksjonene til telefonen, forklares senere i denne brukerhåndboken. Tomt display Indikatorene som beskrives nedenfor vises når telefonen er klar til bruk, og brukeren ikke har tastet inn tall eller bokstaver. Dette skjermbildet kalles også standby-modus. Navnet på den gjeldende nettverksleverandøren vises på displayet. og strek Viser styrken på radiosignalene i mobiltelefonnettverket du befinner deg i. Jo høyere opp streken går, desto sterkere er signalet. og strek Viser hvor mye strøm det er igjen på batteriet. Jo høyere opp streken går, desto mer strøm er det i batteriet. 12 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

13 Valgtaster Telefonen Under displayet finner du to såkalte valgtaster. Funksjonen til disse tastene avhenger av den veiledende teksten som vises på displayet over dem. Når for eksempel ordet Meny står over -tasten, trykker du på denne tasten for å hente fram menyfunksjonene. På samme måte kan du trykke på -tasten under ordet Navn for å få tilgang til telefonbokfunksjonene. I denne brukerhåndboken vises valgtastene med veiledende tekst i fet skrift (for eksempel Meny eller Navn). È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 13

14 2. Komme i gang Sette inn SIM-kortet Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn. SIM-kortet og kontaktene kan lett bli ødelagt hvis det blir riper i det eller det blir bøyd, så vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet. Sørg for at telefonen er slått av og batteriet er fjernet, før du installerer SIM-kortet. 1 På baksiden av telefonen trykker du på sperrehaken for batteriet (1.), og løfter det bort fra telefonen (2.). 2 Åpne skyvedekselet (1.), sett inn SIM-kortet (2.) og kontroller at skråhjørnet er på høyre side og at gullkontaktene vender nedover. Følg instruksjonene på telefonen. 3 Lukk skyvedekselet og plasser den øvre delen av batteriet (1) riktig inn i telefonen. Deretter fester du batteriet til baksiden av telefonen.(2). 14 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

15 Fjerne SIM-kortet Fjern SIM-kortet forsiktig ved hjelp av en penn eller lignende: se bildet nedenfor. Komme i gang Lade opp batteriet 1 Koble til pluggen fra laderen nederst på telefonen. 2 Koble laderen til en stikkontakt (vekselstrøm). Indikatorlinjen til høyre begynner å rulle. Bruk bare følgende ladere: ACP-7, LCH-9 eller ACT-1. Teksten Lader vises på displayet en kort stund hvis telefonen er slått på. Du kan bruke telefonen mens den står til lading. MERK: Hvis batteriet er helt flatt, kan det ta noen minutter før displayet viser at batteriet lades. 3 Batteriet er ferdig ladet når indikatorlinjen slutter å rulle, og teksten Batteriet er fullt vises på displayet (hvis telefonen er på). Ladetiden avhenger av hvilken lader og hvilket batteri som brukes. 4 Koble laderen fra strømkontakten og telefonen. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 15

16 Hvis teksten Lader ikke vises på displayet, har ladingen blitt avbrutt. Skjer dette, bør du vente en stund, koble fra laderen og deretter koble den til igjen. Hvis du fortsatt ikke får ladet batteriet, bør du kontakte forhandleren. Du finner mer informasjon i kapitlet Referanseinformasjon - Informasjon om batteriet. Slå telefonen av/på Trykk på og hold -tasten nede i ett sekund. Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode: PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Tast inn PIN-koden (vises som stjerner), og trykk på OK. Se også Referanseinformasjon - Adgangskoder. Hvis du blir bedt om å oppgi sikkerhetskode: Tast inn sikkerhetskoden (vises som stjerner), og trykk på OK. Se også Referanseinformasjon - Adgangskoder. ADVARSEL! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. 16 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

17 Komme i gang TIPS OM EFFEKTIV BRUK: Telefonen din har en innebygd antenne (se bildet). I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Bruke skyvedekselet Skyvedekselet beskytter talltastene til telefonen, og kan brukes til å svare eller avslutte en samtale. Når skyvedekselet er lukket, kan du ringe, bruke menyen og telefonboken, men du kan ikke taste inn tall eller bokstaver. Når du skal åpne skyvedekselet, skyver du dekselet nedover. Når du skal lukke det, skyver du dekselet oppover til det faller på plass. Motta, avslutte og avvise samtaler ved hjelp av skyvedekselet Når du skal svare på et innkommende anrop, åpner du skyvedekselet. Når du skal avvise et innkommende anrop, lukker du skyvedekselet. Når du skal avslutte en samtale, lukker du skyvedekselet. Hvis du trykker på Valg under en samtale og deretter lukker skyvedekselet, avsluttes ikke samtalen. Meny- og telefonbokfunksjonene vil alltid bli avbrutt når du lukker skyvedekselet. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 17

18 3. Ringefunksjoner Ringe eller motta samtaler Ringe 1 Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret. Når du redigerer et nummer på displayet, trykker du på hvis du skal flytte markøren til høyre, og på hvis du skal flytte den til venstre. Trykk på Bakover hvis du vil slette tegnene til venstre for markøren. 2 Ring nummeret ved å trykke på. 3 Trykk på når du vil avslutte samtalen (eller avbryte oppringingen). TIPS: Du kan også avslutte samtalen ved å lukke skyvedekselet. Utenlandsanrop 1 Trykk to ganger på for utenlandsprefikset (plusstegn (+) erstatter det internasjonale prefikset). 2 Tast inn landsnummer, eventuelt retningsnummer og telefonnummer. 3 Hvis du vil ringe nummeret, trykker du på. Ringe ved hjelp av telefonboken 1 Trykk på Navn. 2 Når Søk er markert, trykker du på Velg. 3 Tast inn den første bokstaven i navnet, og trykk på OK. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du vil. 4 Bruk og for å gå til det navnet du ønsker. 5 Trykk på. 18 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

19 Ringe siste nummer på nytt Ringefunksjoner De siste ti telefonnumrene du har ringt eller har prøvd å ringe, er lagret i telefonens minne. Slik ringer du ett av disse numrene: 1 Med tomt display, trykker du en gang på for å få tilgang til listen over de siste numrene du har ringt. 2 Ved hjelp av eller kan du bla deg fram til ønsket nummer eller navn. Ringe talepostkassen 1 Trykk på og hold nede når displayet er tomt. 2 Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, taster du det inn, og trykker på OK. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil redigere dette nummeret senere, se Nummer til talepostkasse (Meny 1-8-2). Ett-trykks oppringing Hvis du har lagt inn et nummer som hurtignummer (kortnummer) på en hurtigtast ( til ), kan du gjøre ett av følgende for å ringe nummeret: Trykk på tilsvarende kortnummertast, og trykk på. Hvis funksjonen Ett-trykks oppringing er på (se Meny 4-3-3): Trykk på og hold den aktuelle hurtigtasten ( til ) nede, helt til oppringingen begynner. Merk: Hvis du trykker på og holder nede, ringer du til talepostkassen. Motta samtaler Åpne skyvedekselet når du skal svare et innkommende anrop. Hvis skyvedekselet allerede er åpent, trykker du på. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 19

20 Trykk på når du skal avslutte en samtale. Du kan også av-slutte samtalen ved å lukke skyvedekselet. TIPS: Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på. Hvis funksjonen Viderekople hvis opptatt er aktivert, for eksempel for å viderekoble anropene til talepostkassen din, vil du også kunne viderekoble anropene ved å avvise dem. Se kapittel 10 - Viderekopl. (Meny 5). MERK: Hvis telefonboken inneholder mer enn ett navn der de sju siste sifrene er identiske med telefonnummeret på den som ringer, vises bare telefonnummeret på den som ringer (hvis dette er tilgjengelig). Samtale venter Dette nettverket lar deg svare på innkommende anrop mens du har en aktiv samtale, hvis du har aktivert menyfunksjonen Samtale venter (Meny 4-3-4). 1 Trykk på Svar eller. Den første samtalen blir parkert. Hvis du vil avvise den nye samtalen, trykker du på Valg, velger Avvis og trykker på Velg. 2 Du kan veksle mellom to samtaler ved å trykke på Bytt eller. 3 Avslutt den aktive samtalen ved å trykke på. Samtalefunksjoner Telefonen har en rekke kontrollfunksjoner du kan bruke mens du ringer. Du kan ikke bruke alle disse funksjonene hele tiden. Mange av disse funksjonene er nettverkstjenester. Hvis du trykker på Valg under en samtale, blir følgende samtalefunksjoner tilgjengelige: Parker eller Innhent parkere eller frigi en samtale Nytt anrop ringe mens en annen samtale pågår 20 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

21 Send DTMF Avslutt alle Navn Meny Demp Overfør sende DTMF-toner avslutte alle samtaler gir deg tilgang til telefonboken Ringefunksjoner gir deg tilgang til menyfunksjoner demper mikrofonen til telefonen kobler en samtale som er parkert, til en samtale som pågår, og kobler deg fra begge samtalene Ringe en konferansesamtale Ved hjelp av denne funksjonen kan opptil sju personer delta i en konferansesamtale (nettverkstjeneste). 1 Hvis du allerede har en samtale, trykker du på Velg og velger Nytt anrop. Den første samtalen blir parkert. 2 Når du skal hente opp den første deltageren i samtalen, trykker du på Valg, velger Konferanse og trykker på Velg. 3 Hvis du vil legge til flere deltagere, følger du trinn 1 og 2. 4 Hvis du skal koble fra en enkelt deltager fra samtalen, trykker du på Valg, velger Privat og trykker på Velg. Velg den deltageren du vil koble fra, og trykk på OK. Deretter trykker du på. 5 Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du på eller lukker skyvedekselet. Justere lydstyrken Du kan justere lydstyrken til telefonens ørestykke (dette kan også gjøres under en samtale). Bruk knappene på siden av telefonen. Den øverste tasten øker volumet og den nederste senker volumet. Tastaturlås (tastlås) Denne funksjonen sperrer tastaturet slik at tastene ikke blir aktivert når det ikke er ønskelig (for eksempel når du har telefonen i lommen eller i vesken). È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 21

22 Du kan sperre tastaturet ved å gjøre følgende: Lukk skyvedekselet og trykk på venstre valgtast (Lås taster). Se bildet. Når displayet er tomt, trykker du på Meny og deretter innen tre sekunder. Når tastaturet er sperret, vises øverst på displayet. Du kan oppheve tastatursperren ved å gjøre følgende: Åpne skyvedekselet. Trykk på Opphev og deretter på innen to sekunder. Trykk på Opphev etterfulgt av OK. Når tastaturlåsen er på: Hvis du skal motta en samtale, trykker du på. Hvis du vil avvise et anrop, trykker du på eller lukker skyvedekselet. Telefonen kan brukes på vanlig måte under en samtale. MERK: Når funksjonen Tastaturlås er på (ON), er det mulig at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret og trykk på. Nummeret kommer fram når du har tastet inn det siste sifferet. 22 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

23 4. Telefonbok Telefonbok Om telefonboken (Navn) Du kan lagre telefonnumre og navn i telefonens minne (innebygd telefonbok) eller i SIM-kortet (SIM-telefonbok). Den innebygde telefonboken kan lagre 250 navn (maks 20 tegn) og telefonnumre (maks 30 sifre) om gangen. Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 255 navn og telefonnumre. I tillegg til å lagre navn og telefonnumre, har telefonboken en rekke funksjoner for å holde orden på disse. Åpne telefonboken 1 Når displayet er tomt: Trykk på Navn, eller på eller. Under en samtale: Trykk på Alternativer, bla med eller til du kommer til Navn, og trykk på Velg. Velge telefonbok (velge minne) 1 Når displayet er tomt, trykker du på Navn. 2 Bla med eller til du kommer til Alternativer, og trykk på Velg. 3 Bla til du kommer til Velge minne, og trykk på Velg. 4 Bla til du kommer til SIM-kort eller Telefon, og trykk på Velg. MERK: Etter at SIM-kortet er byttet, blir SIMtelefonboken valgt automatisk. Velge visning for navn og telefonnumre som er lagret Telefonen kan vise de lagrede telefonnumrene og navnene på tre forskjellige måter eller tre forskjellige visninger. Du kan velge: È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 23

24 Navneliste viser tre navn om gangen: Navn, nummer viser et enkelt navn og telefonnummer sammen: Stor skrift viser bare et navn om gangen: Velge visning 1 Når displayet er tomt, trykker du på Navn. 2 Bla med eller til du kommer til Alternativer, og trykk på Velg. 3 Bla med eller til du kommer til Velg visning, og trykk på Velg. 4 Bla med eller til du kommer til Navneliste, Navn og nr. eller Stor skrift, og trykk på OK for å velge. Lagre telefonnumre med navn (Lagre ny) Du kan lagre telefonnumre og navn i den innebygde telefonboken eller SIM-telefonboken. 1 Sørg for at displayet er tomt, og trykk på Navn. 2 Bla med eller til du kommer til Lagre ny, og trykk på Velg. 3 Tast inn navnet, og trykk på OK. Nedenfor finner du en liste over tilgjengelige tegn. 24 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

25 Telefonbok., :?! - 1 / A B C 2 Æ Å Ä À Á Â Ã Ç D E F 3 È É Ë Ê G H I 4 Î Ï Ì Í Ý Ð J K L 5 M N O 6 Ø Ö Ô Ñ Ò Ó P Q R S 7 $ ß T U V 8 Ü Ù Û Ú W X Y Z 9 mellomrom, 0 spesialtegn, f.eks. + og % stor eller liten bokstav Hvis neste bokstav er på samme tast som den forrige, trykker du på eller (eller venter til markøren vises), og taster inn bokstaven. Du veksler mellom liten og stor bokstav ved å trykke raskt på. Symbolet ABC eller abc øverst på displayet viser om du har valgt stor eller liten bokstav. Du setter inn et tall ved å trykke på og holde nede tasten med det ønskede tallet. Hvis du vil veksle mellom bokstaver og tall, trykker du på og holder nede. Du setter inn et mellomrom ved å trykke på. Hvis du trykker på, får du opp en liste over spesialtegn. Bla gjennom listen med eller til du kommer til ønsket tegn, og trykk på Bruk for å sette det inn i navnet. Hvis listen over tegn fortsetter på neste skjermbilde, kan du veksle mellom skjermbildene ved å trykke på. Hvis du gjør en feil, kan du slette tegnene til venstre for markøren ved å trykke på Bakover så mange ganger du trenger. Hvis du trykker på og holder Bakover-tasten nede, fjerner du alt i skjermbildet. og flytter markøren henholdsvis til høyre eller venstre. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 25

26 4 Tast inn retningsnummer og telefonnummer, og trykk på OK. TIPS: Hvis du taster inn et plusstegn (+) i stedet for utenlandsprefikset (ved å trykke på to ganger) foran landskoden, kan du bruke samme telefonnummer når du ringer fra utlandet. TIPS: HURTIGLAGRING: Sørg for at displayet er tomt, tast inn telefonnummeret og trykk på Lagre. Tast inn navnet, og trykk på OK. Ringe et navn og telefonnummer på nytt 1 Når displayet er tomt, trykker du på Navn. 2 Velg Søk, og trykk på Velg. 3 Tast inn den første bokstaven i navnet du leter etter. 4 Trykk på OK eller for fornavnet, eller for etternavnet som begynner med den bokstaven du har tastet inn, trinn 3 ovenfor. 5 Trykk på eller helt til navnet vises. TIPS: HURTIGSØK: Trykk på Navn, tast inn første bokstav, for eksempel A og bla med eller til du kommer til ønsket navn. Slette et navn og telefonnummer Navn og telefonnumre i telefonboken kan enten slettes ett og ett eller alle samtidig. Ett og ett 1 Hent fram navnet og telefonnummeret du ønsker å slette. 2 Trykk på Valg. 3 Bla med eller til du kommer til Slett, og trykk på OK. 26 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

27 Alle samtidig Telefonbok 1 Når displayet er tomt, trykker du på Navn. 2 Bla med eller til du kommer til Slett, og trykk på Velg. Deretter velger du Slett alle og trykker på Velg. 3 Bla til den telefonboken du skal slette (Telefon eller SIM-kort), og trykk på Velg. 4 Når du får spørsmålet Er du sikker?, trykker du på OK. Deretter taster du inn sikkerhetskoden og trykker på OK. Du finner mer informasjon om sikkerhetskoden i kapitlet Referanseinformasjon - Adgangskoder. Tildele telefonnumre hurtigvalg De første ni navnene og telefonnumrene lagret i telefonboken blir automatisk lagret som hurtigvalgsnumre som du har tilgang til via talltastene -. Hvis du vil lagre et annet nummer som hurtigvalgnummer, kan du gjøre følgende: 1 Trykk på Navn, og velg Hurtigvalg. Hvis tasten ikke har fått tildelt et telefonnummer, trykker du på Bruk. MERK: Bruk vises også når et telefonnummer fra telefonboken er blitt tildelt et hurtigvalgnummer automatisk. 2 Søk etter ønsket navn og/eller telefonnummer i telefonboken, og trykk på OK for å velge det. Hvis et telefonnummer er tildelt et hurtigvalg, kan du vise nummeret, endre det eller slette det ved først å trykke på Valg. Bruke hurtigvalgtastene Trykk på den hurtigvalgtasten du ønsker å bruke ( til ), og trykk på for å ringe. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 27

28 Innringergruppe Telefonbok Du kan stille inn telefonen slik at den bruker en spesiell ringetone og viser et forhåndsvalgt symbol på displayet når du mottar samtaler fra et visst telefonnummer. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, må du først legge inn et telefonnummer i den ønskede innringergruppen. Deretter definerer du en ringetone for denne gruppen. MERK: Du kan stille inn telefonen slik at den kun ringer når du mottar samtaler fra telefonnumre som tilhører en spesiell innringergruppe. Se kapittel 8 Profiler (Meny 3). Legge til telefonnumre i en innringergruppe 1 Hent fram navnet og telefonnummeret du ønsker å legge inn i innringergruppen. 2 Trykk på Valg. 3 Bla med eller til du kommer til Innringergrp., og trykk på Velg. 4 Bla til du kommer til den innringergruppen du ønsker, for eksempel Familie, og trykk på Velg. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 28

29 Telefonbok Stille inn ringetone og symbol for innringergruppe 1 Når displayet er tomt, trykker du på Navn. 2 Bla med eller til du kommer til Innringergrp., og trykk på Velg. 3 Bla til du kommer til en av innringergruppene, og trykk på Velg. 4 Bla til du kommer til en av disse funksjonene, og trykk på Velg. Endre gruppenavn Tast inn navnet, og trykk på OK. Ringetone for gruppe Bla til ønsket ringetone, og trykk på OK. Standard er den tonen som er valgt for den nåværende valgte profilen. Symbol: Bla til du kommer til På, Av, Vis symbol, Send via IR, Send symbol (send via SMS), og trykk på Velg. 5 Hvis du valgte Send symbol (nettverkstjeneste), taster du inn mottakerens telefonnummer eller henter det fra telefonboken, og trykker på OK. Status for telefonboken Du kan sjekke hvor mange navn og telefonnumre som allerede er lagret, og hvor mange flere som kan lagres, i telefonboken. 1 Når displayet er tomt, trykker du på Navn. 2 Bla med eller til du kommer til Alternativer, og trykk på Velg. 3 Bla til du kommer til Minnestatus, og trykk på Velg. 4 Bla til du kommer til SIM-kort eller Telefon. Antall lagrede navn og telefonnumre som er ledig, og antall navn og telefonnumre som er i bruk, vises på displayet. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 29

30 Tjenestenumre (Tjeneste-nr.) Denne funksjonen gjør det enkelt å ringe tjenesteleverandørens tjenestenumre. Denne funksjonen vises bare hvis du har lagret tjenestenumre på SIM-kortet. 1 Når displayet er tomt, trykker du på Navn. 2 Bla med eller til du kommer til Tjeneste-nr., og trykk på Velg. 3 Bla til du kommer til ønsket tjenestenummer, og trykk på for å ringe nummeret. Kopiere og skrive ut via IR Ved hjelp av telefonens IR-utgang kan du kopiere navn og telefonnumre til en kompatibel telefon eller en PC som har riktig program. Du kan også skrive ut telefonnumre og navn fra telefonboken på en kompatibel skriver. 1 Hent fram navnet og telefonnummeret du ønsker å kopiere. 2 Kontroller at den andre telefonen eller PCen er innstilt for å kunne motta data via IR-utgangen. 3 Når du står i Detaljer for et navn eller telefonnummer: Trykk på Valg, bla med eller til du kommer til Send via IR (for å kopiere telefonnummeret/navnet) eller Skriv ut via IR (for å skrive ut navn og telefonnumre på en kompa-tibel skriver), og trykk på Velg. Kopiere navn og telefonnumre til telefonen Hvis du vil kopiere navn og telefonnumre fra en annen kompatibel telefon, må du først stille inn telefonen slik at den kan motta data via den infrarøde utgangen. Dette gjør du ved å gå til infrarødmenyen (Meny 9). Deretter sender brukeren av den andre telefonen Navn og nummer, som forklart ovenfor. Når navnet og telefonnummeret er kopiert, blar du til du kommer til Vis, Lagre eller Papirkurv, og trykker på OK. 30 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

31 5. Bruke menyen Bruke menyen Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den etter behov. Disse funksjonene er gruppert i menyer og undermenyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Når du vil se på en hjelpetekst, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 10 sekunder. Du kommer inn i menyene og undermenyene ved å bla eller bruke riktig snarvei. Bla for å få tilgang til menyfunksjoner 1 Du får tilgang til menyfunksjonen ved å trykke på Meny. Trykk på eller Meny for å gå til ønsket hovedmeny, for eksempel Innstillinger. Trykk på Velg for å åpne menyen. 2 Hvis menyen inneholder undermenyer, blar du med eller til du kommer til den du ønsker. Ved å trykke på Velg får du tilgang til undermenyen (for eksempel Samtaleinnstillinger). 3 Hvis menyen du har valgt inneholder undermenyer, gjentar du trinn 2. Ved å trykke på Velg får du tilgang til neste undermeny (for eksempel Ett-trykks oppringing). È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 31

32 4 Du kan bla til du kommer til den innstillingen du ønsker, ved å trykke på eller. Trykk på OK for å bekrefte den innstillingen du har valgt. TIPS: Du kan gå tilbake til forrige meny ved å trykke på Tilbake, eller gå ut av menyen uten å endre noen av innstillingene ved å trykke på og holde Avbryt nede. TIPS: Du kan alltid gå ut av menyen uten å endre menyinnstillingene ved å trykke på. Bruke snarveier for å få tilgang til menyfunksjoner Menyelementene (menyer, undermenyer og innstillinger) er nummererte, og du kan få rask tilgang til dem ved å bruke snarveinumre. Snarveinummeret vises øverst i høyre hjørne på displayet. Du finner mer informasjon om menysnarveier under listen over menyfunksjoner. 1 Trykk på Meny. 2 Tast raskt inn (innen tre sekunder) nummeret på den menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Gjenta dette trinnet hvis du ønsker å gå inn i en undermeny. 3 Tast raskt inn (innen tre sekunder) nummeret på den innstillingen du ønsker. Slik aktiverer du for eksempel valgfritastfunksjonen: Trykk på Meny, Meny for å åpne menyen for Innstillinger for Samtaleinnstillinger for Valgfri svartast 32 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

33 Slik får du tilgang til meny 1: Tast inn nummeret 1, og vent til undermenyens nivå 1 åpnes. Deretter taster du raskt inn numrene på ønsket undermeny. Eller du kan: Taste inn nummeret 01 og deretter raskt taste numrene til ønsket undermeny. 33 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

34 Liste over menyfunksjoner 1 Beskjeder 1 Innboks 2 Utboks 3 Skriv beskjeder 4 Beskjedoppsett 1 Sett Nummer til beskjedsentral 2 Beskjeder sendt som 3 Forsøke å levere i 4 Omdøp dette settet 2 Felles 2 1 Leveringsrapporter 2 Formidle svarvei 5 Infomeldinger fra nettverket 6 Faks- eller dataanrop 7 Redigering av tjenestekommandoer 8 Talebeskjeder 1 Lytt til talepost 2 Nummer til talepostkasse 1 Antall sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet ditt støtter. Hvert sett vises i en egen undermeny og kan ha et hvilket som helst navn. 2 Snarveinummeret på denne menyen avhenger av hvor mange sett som er tilgjengelige. 2 Anropslogg 1 Ubesvarte inngående anrop 2 Mottatte anrop 3 Oppringte numre 4 Slette anropslister 5 Vis varighet 1 Varighet forrige samtale 2 Varighet totalt 3 Mottatte anrop 4 Utgående anrop 5 Nullstille tidtakerne 6 Vis samtalekostnad 1 Kostnad forrige samtale 2 Kostnad totalt 3 Nullstille tellerne 7 Kostnadskontroll 1Kostnadsgrense 2 Vise kostnader som 3 Profiler 1Normal 1Aktiver 2 Tilpass 1 Anrop varsles med 2 Ringetone type 3 Ringevolum 4 Vibrerende varsling 34 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

35 Bruke menyen 5 Beskjedvarsling 6 Tastaturvolum 7 Varsels- og spilletoner 2 Stille 1Aktiver 2 Tilpass (samme undermenyer som under Normal) 3 Nytt navn 3 Møte (samme undermenyer som under Lydløs) 4 Utendørs (samme undermenyer som under Lydløs) 5 Tekstbeskjed (samme undermenyer som under Lydløs) 1 6Bærbar HF 1Aktiver 2 Tilpass (samme undermenyer som under Normal og Automatisk svar) 4 Innstillinger 1 Klokkealarm 2Klokke 3 Samtaleinnstillinger 1 Valgfri svartast 1 Denne profilen vises bare hvis telefonen er eller har vært brukt med bærbar HF - HDC-6. 2 Gjentar automatisk 3 Ett-trykks oppringing 4Samtale venter 5 Sende eget nummer 4 Telefonoppsett 1 Språk 2 Vise celleinfo 3 Redigere og vise egne numre 4 Velkomstmelding 5 Valg av nettverk 5 Sikkerhetskontroll 1 Kontroll av PIN-kode 2Samtalesperring 1 Utgående anrop 2 Utenlandsanrop 3 Utenlands unntatt til hjemlandet 4Innkommende anrop 5 Innkommende når du er utenlands 6 Deaktiver alle sperrer 3 Tillatte numre 4 Lukket brukergruppe 5 Sikkerhetsnivå 6 Endre adgangskoder 1 Endre sikkerhetskode 2 Endre PIN-kode 3 Endre PIN2-kode 4 Endre sperrepassord 6 Gjenopprett fabrikksoppsett È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 35

36 5 Viderekopl. 1 Viderekople alle taleanrop uten å ringe 2 Viderekople hvis opptatt 3 Viderekople hvis ikke svar 4 Viderekople hvis ikke kontakt 5 Viderekople alle faksanrop 6 Viderekople alle dataanrop 7 Deaktiver all viderekopling 6 Spill 1 Hukommelse 2Orm 3 Logikk 7 Kalkulator 8 Kalender 9 Infrarød 10 Tjenester 1 1 Personlige bokmerker Navn på tjeneste * ) Legg til ny tjeneste 2 Operatørtjenester Navn på tjeneste * ) Innstillinger for operatør Operatørens tilgangsnummer 1 Operatørens tilgangsnummer 2 Oppdater operatørtjenester 3 Tjenester fra Nokia Navn på tjeneste * ) Innstillinger for Nokia Nokia tilgang 1 Nokia tilgang 2 Oppdater Nokiatjenester 1 Dette er en nettverkstjeneste som kanskje ikke støttes av nettverket ditt. Hvis du ønsker tilgang, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. *) I denne menyen finner du navnet på de tjenestene du har tilgang til. 36 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

37 6. Beskjeder (Meny 1) Beskjeder (Meny 1) Om beskjeder Denne menyen inneholder funksjoner for tekstbeskjeder (SMS), talebeskjeder, faks- og dataanrop, i tillegg til nettverkets informasjonstjenestebeskjeder. Lese tekstbeskjeder (Innboks - Meny 1-1) Når du mottar en tekstbeskjed, vises og antall nye beskjeder etterfulgt av beskjed mottatt. Du vil også høre et kort lydsignal. 1 Trykk på Les hvis du vil lese beskjeden med en gang og Avbryt hvis du vil lese den senere. Slik leser du beskjeder senere: Når du er inne i menyen Beskjeder, blar du med eller til du kommer til Innboks, og trykker Velg. 2 Bla til den beskjeden du ønsker, og trykk på Les for å vise den. Bruk eller til å lese gjennom beskjeden og tilknyttet informasjon, for eksempel avsenderens telefonnummer og datoen og klokkeslettet du mottok beskjeden. 3 Når du leser beskjeden, kan du trykke på Valg etterfulgt av OK for å få opp tilgjengelige valg: Slette Besvare Rediger Hente nummer (henter et telefonnummer fra beskjeden for oppringing eller lagring) Videresende (du kan videresende beskjeden) È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 37

38 Skriv ut via IR (bruker telefonens IR-utgang til å skrive ut beskjeder på en kompatibel skriver) Detaljer viser opplysninger om beskjeden: navnet og nummeret til avsenderen, hvilken beskjedsentral den ble sendt fra, dato og klokkeslett for mottak og tilgjengelig bane. MERK: foran tittelen betyr at beskjeden ikke er lest. foran tittelen indikerer en leveringsrapport. Hvis blinker, er det ikke plass til nye beskjeder på telefonen din. Bruk Slette -funksjonen i undermenyen Innboks hvis du vil lage mer plass. Hvis ikke vises, er alle mottatte beskjeder lest, og det er fortsatt ledig plass til minst én ny beskjed. Sende en tekstbeskjed (Utboks - Meny 1-2 og Skriv beskjeder - Meny 1-3) Med nettverkstjenesten SMS kan du sende korte tekstbeskjeder til telefoner med SMS-funksjon. MERK: Før du sender beskjeder må du lagre nummeret til beskjedsentralen i menyen Beskjedoppsett, Nummer til beskjedsentral. Du får nummeret fra tjenesteleverandøren når du begynner å abonnere på SMS (Short Message Service). Skrive, sende og lagre tekstbeskjeder I menyen Skriv beskjeder kan du skrive og lagre tekstbeskjeder på opptil 160 tegn. Du finner mer informasjon om hvordan du skriver inn tegn i kapitlet Lagre telefonnumre med navn. 38 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

39 Beskjeder (Meny 1) Når du er ferdig med å skrive beskjeden, trykker du på Valg for å vise følgende funksjoner: Sende, Sendeoppsett (sender beskjeden til et sett du har valgt på forhånd), Lagre (lagrer beskjeden i Utboksen), Tøm skjerm (sletter alle tegn du har tastet inn). Du kan lagre dine egne beskjeder i undermenyen Utboks (Meny 1-2) slik at du kan bruke dem senere. Vise dine egne beskjeder Når du er inne i menyen Beskjeder, blar du til du kommer til Utboks og trykker på Velg. Bla til du kommer til ønsket beskjed. Du viser beskjeden ved å trykke på Les. Hvis du trykker på Valg mens du leser en beskjed, får du tilgang til de samme funksjonene som ligger under Innboks (Meny 1-1), bortsett fra Besvare. Beskjedoppsett (Meny 1-4) Sett 1 (Meny 1-4-1) 1 En gruppe innstillinger eller et sett er en samling med innstillinger som trenges for å sende tekstbeskjeder. Du kan for eksempel sende en tekstbeskjed som faks (hvis denne funksjonen støttes av tjenesteleverandøren). Alt du behøver å gjøre, er å velge settet der du har definert riktige innstillinger for faksoverføringer. Hvert sett har sin egen undermeny: Nummer til beskjedsentral Bruk denne menyen når du skal lagre telefonnummeret til beskjedsentralen. Dette nummeret er nødvendig for å sende tekstbeskjeder.tast inn eller rediger telefonnummeret, og bekreft med OK. 1 Antall sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet ditt støtter. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 39

40 Beskjeder sendes som Vanligvis er denne menyen innstilt på Tekst. Beskjedtjenesten kan imidlertid konvertere tekstbeskjedene til alternative formater (e-post, faks eller personsøker), som passer til utstyret som skal motta beskjeden. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om denne funksjonen. Forsøke å levere i Denne nettverkstjenesten lar deg fastsette hvor lenge tekstbeskjedene skal lagres på beskjedsentralen, mens de blir forsøkt levert. Omdøp dette settet Du kan gi settet et nytt navn. Felles (Meny 1-4-) 1 Leveringsrapporter Du kan be nettverket sende leveringsrapporter for tekstbeskjedene (nettverkstjeneste). Formidle svarvei Du kan be nettverket sende svaret på tekstbeskjeden via din egen beskjedsentral (nettverkstjeneste). Infomeldinger fra nettverket (Meny 1-5) Denne nettverkstjenesten gjør at du kan motta beskjeder om ulike emner (f. eks. vær og trafikkforhold) fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og tilsvarende emnenumre, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Du kan motta beskjeder om emnene som er aktivert ved å velge På. Du kan redigere emnelisten og aktivere eller deaktivere de forskjellige emnene. 1 Snarveinummeret på denne menyen avhenger av hvor mange sett som er tilgjengelige. 40 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

41 Beskjeder (Meny 1) Emneliste henter en liste over tilgjengelige emner som nettverket støtter. Ved å velge Emner kan du legge til et emne i emnelisten. Tast inn emnenummer og navn. Du kan også velge Rediger eller Slett i emnelisten. Velg Språk for å velge språk for beskjedene. Bare beskjeder på det språket du har valgt, blir vist. Hvis automatisk språkvalg er aktivert, blir språket valgt utfra SIM-kortet. Faks- eller dataanrop (Meny 1-6) Før du bruker denne funksjonen, må du aktivere IR-funksjonen i Meny 9 (Infrarød). Sørg for at telefonen er koblet til kompatibelt utstyr. 1 Velg Faks og data eller Også tale, og trykk på Velg. Også tale lar deg veksle mellom tale og data (eller faks) under en samtale. 2 Tast inn eller hent fram ønsket telefonnummer, og trykk på OK. 3 Hvis du valgte Også tale i trinn 1 (for å veksle mellom tale og data/faks under en samtale), trykker du på Velg. Deretter velger du Talemodus eller Data (eller Faks), og trykker på OK. 4 Når overføringen er ferdig, avslutter du ved å trykke på eller lukke skyvedekselet. Redigering av tjenestekommandoer (Meny 1-7) Fra denne undermenyen kan du sende tjenesteforespørsler (for eksempel aktivering av nettverkstjenester) til tjenesteleverandøren. Talebeskjeder (Meny 1-8) Lytt til talepost (Meny 1-8-1) Når du bruker denne undermenyen, ringer telefonen automatisk til talepostkassen med telefonnummeret som er lagret i Meny È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 41

42 TIPS: Du kan også trykke på og holde når displayet er tomt. nede MERK: Hvis en melding om mottatt beskjed vises på displayet, kan du høre beskjeden ved å trykke Lytt. Nummer til talepostkasse (Meny 1-8-2) Du kan lagre nummeret til talepostkassen din i menyen Nummer til talepostkasse. Tast inn nummeret og trykk på OK. Dette nummeret forblir uendret inntil du erstatter det. Du får dette nummeret fra tjenesteleverandøren. 42 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

43 7. Anropslogg (Meny 2) Anropslogg (Meny 2) Om anropslogg Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket du bruker, støtter nummerregistreringsfunksjoner, telefonen er slått på, og du befinner deg innen for nettverkets dekningsområde. Ubesvarte inngående anrop (Meny 2-1) Denne funksjonen gir deg mulighet til å vise en liste over de ti siste telefonnumrene fra ubesvarte anrop (nettverkstjeneste). Ved hjelp av valgene i menyen Ubesvarte inngående anrop, kan du vise dato og klokkeslett for hvert anrop, og du kan vise, redigere, slette eller lagre nummeret i telefonboken. TIPS: Hvis en melding om ubesvarte inngående anrop vises, kan du se telefonnummeret ved å trykke på Vis. Mottatte anrop (Meny 2-2) Denne funksjonen gir deg mulighet til å vise en liste over de ti siste anropene du har besvart (nettverkstjeneste). Ved hjelp av valgene i menyen Mottatte anrop, kan du vise dato og klokkeslett for hvert anrop, og du kan vise, redigere, slette eller lagre nummeret i telefonboken. Oppringte numre (Meny 2-3) Denne funksjonen gir deg mulighet til å vise en liste over de ti siste telefonnumrene du har ringt, det vil si ringt eller forsøkt å ringe. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 43

44 Ved hjelp av valgene i menyen Oppringte numre, kan du vise dato og klokkeslett for hvert anrop, og du kan vise, redigere, slette eller lagre nummeret i telefonboken. Slette anropslister (Meny 2-4) Denne funksjonen lar deg slette alle telefonnumre som vises i menyene 2-1, 2-2 og 2-3. Disse telefonnumrene slettes også i følgende tilfeller: Når du slår på telefonen med et SIM-kort, som ikke er ett av de fem kortene du har brukt med telefonen sist. Når du endrer innstillingen Sikkerhetsnivå (se kapittel 9, Innstillinger - Meny 4-5-5). Vis varighet (Meny 2-5) Denne funksjonen lar deg vise varigheten til inngående og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Du kan også (ved først å taste inn sikkerhetskoden) nullstille alle tidtakerne. Se i kapitlet Referanseinformasjon - Adgangskoder MERK: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefontjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv. Vis samtalekostnad (Meny 2-6) Med denne nettverkstjenesten kan du følge med på kostnadene for den siste samtalen eller for alle samtalene, og du kan nullstille tidtakerne. Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du PIN2-koden. Se i kapitlet Referanseinformasjon - Adgangskoder. Kostnadene vises som betalingsenheter for hvert enkelt SIM-kort i menyen MERK: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefontjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv. 44 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

45 Kostnadskontroll (Meny 2-7) Konstnadsgrense (Meny 2-7-1) Anropslogg (Meny 2) Med denne nettverkstjenesten kan du fastsette en grense for samtaler ved å oppgi et bestemt antall betalingsenheter eller valutaenheter (Meny 2-7-2). Hvis du har valgt På, vises det hvor mange enheter som gjenstår når displayet er tomt. Når du har brukt opp alle enhetene, kan du ikke ringe til noen, bortsett fra til nødnumre (for eksempel 112). Det kan være at du trenger PIN2-koden for å stille inn en kostnadsgrense. Dette er avhengig av SIM-kortet du bruker. Se i kapitlet Referanseinformasjon - Adgangskoder. Vise kostnader som (Meny 2-7-2) Telefonen kan vise kostnadsgrensen i betalingsenheter eller i ønsket valuta. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få vite mer om betalingsenheter. Hvis du vil velge beløp eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2- koden. Se i kapitlet Referanseinformasjon - Adgangskoder. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 45

46 8. Profiler (Meny 3) Hva kan du gjøre med profiler Du kan tilpasse ringesignalet på telefonen til en rekke forskjellige aktiviteter og omgivelser (for eksempel møter, kino osv.). Velge forskjellige profiler Hvis du vil endre profilen som telefonen bruker, kan du trykke fort på -knappen. Trykk på eller når du vil velge en annen profil og trykk på OK. MERK: Ved å gjøre dette kan du velge andre profiler, men du kan ikke tilpasse dem her. Tilpasse profiler (for eksempel velge en ringetone for profilen Normal) 1 Når du er i Profiler, Meny 3, vises en liste over disse profilene: Normal (dette er standardinnstillingen) Stille Utendørs Møte Tekstbeskjed Bærbar HF MERK: Bærbar HF vises bare på listen over profiler hvis det er koblet et hodetelefonsett til telefonen. Innstillingene for Bærbar HF vises imidlertid i menyen ved slik tilkobling. 46 È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

47 Profiler (Meny 3) 2 Bla til ønsket profil (for eksempel Normal) og trykk på Valg 3 Velg Tilpass og trykk på OK. Valget Aktiver aktiverer bare den valgte profilen, den kan ikke tilpasses på denne måten. MERK: Hvis telefonen er koblet til hodetelefonsettet HDC-6, er ikke funksjonen Aktiver tilgjengelig. 4 Velg den innstillingen du ønsker å tilpasse, for eksempel Ringetone, og trykk på Velg. 5 Bla til ønsket alternativ og trykk på OK. Innstillinger for profiler Anrop varsles med Denne innstillingen angir hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende samtaler. De forskjellige alternativene er: Ring, Stigende, Ett ring, Ett pip, Innringergrp. og Av. Innringergrupper Telefonen ringer bare når du mottar samtaler fra telefonnumre som tilhører en utvalgt innringergruppe. (Et symbol vises også hvis det er angitt for gruppen.) Bla til ønsket gruppe og trykk på Merk for å velge eller Opphev for å oppheve valget. Gjenta dette så mange ganger som nødvendig. È1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 47

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352603

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 3210

Din bruksanvisning NOKIA 3210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352755

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6110

Din bruksanvisning NOKIA 6110 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352418

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

ERKLÆRING OM SAMSVAR

ERKLÆRING OM SAMSVAR Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Bruksanvisning 9352269

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA GSM900 http://no.yourpdfguides.com/dref/2441646

Din bruksanvisning NOKIA GSM900 http://no.yourpdfguides.com/dref/2441646 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9351664

Brukerhåndbok 9351664 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok Nokia

Detaljer

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354286

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 8810

Din bruksanvisning NOKIA 8810 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9353913

Brukerhåndbok 9353913 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353913

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 5110

Din bruksanvisning NOKIA 5110 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave Brukerhåndbok 9355210 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-9 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Brukerhåndbok. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok Nokia

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Brukerhåndbok utgave

Brukerhåndbok utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353150

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2300 9310782 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353822

Detaljer

Doro Magna 2000. Norsk

Doro Magna 2000. Norsk Doro Magna 2000 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 14 13 12 11 10 16 17 18 19 20 21 1. LED-indikator for ringesignal 2. Høreelement 3. Ekstra forsterkning (boost) 4. Opp/anropslogg 5. Venstre menytast/ok 6. Ringetast

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen 9243411 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-53 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. def. mno.

Brukerhåndbok. Norsk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. def. mno. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok Norsk 1 2 abc 3 4 ghi 5 jkl 6 7pqrs 8 tuv 9 def mno wxyz + 0 9351414 Issue 1 Nokia and

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6090

Din bruksanvisning NOKIA 6090 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3 Brukerhåndbok for Nokia 7210 9354536 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9355174

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 610-biltelefon

Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 610-biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 610-biltelefon 9362640 Utgave 1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet TFE-4 er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BIBSYS. Arkitektur for digitale bibliotek. Trond Aalberg og Knut Hegna

BIBSYS. Arkitektur for digitale bibliotek. Trond Aalberg og Knut Hegna Arkitektur for digitale bibliotek Trond Aalberg og Knut Hegna BIBSYS Postadresse: BIBSYS, 7491 Trondheim 2000 Telefon: 73 59 70 67 Telefaks: 73 59 68 48 Epost: bibdrift@bibsys.no www.bibsys.no ISBN 82-7729-027-6

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-7. 9310660 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-7. 9310660 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-7 9310660 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-7 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukeradferd på internett

Brukeradferd på internett UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Brukeradferd på internett IN166 Gruppe 9-3 Anne-Margrethe Sæther Andreas Aardal Hanssen Gunvald Martin Grødem Kjetil Marinius Sjulsen Steffen Emil Thorkildsen

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere QUICK START GUIDE Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere Hva er Visuell talepost? 2 Visuell talepost på telefonen din: 2 Åpne Visuell talepost 3 Forbli pålogget og logge av 3 Spille

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer