NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: Saksnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april Frister: Innkalling: 24. desember 06 Frist for saker til LS-behandling: 24. februar 07 LS-innstillinger, beretning og regnskap til lokallagene: 24. mars Faste poster m/ansvarlige: Beretning Politisk ledelse Regnskap m/revisjon Jahn-Arne og Anne Hilde Vederlagsforvaltning og langtidsbudsjett Jahn Arne og Anne Hilde Kontrollkomite Rune Valderhaug Valgkomite Marit Ulriksen Vedtekter AU/LS Program AU/LS Tiltaksplan AU/LS Andre forslag: Tema og innhold: Landsmøtetema:? Temapresentasjon: hefte? Forskningsprosjekter: - Dekning av selvmord etter endringen i Vær Varsom-plakaten - Fotballsatsingen i TV2 Saker til politisk debatt/vedtak: - Studentpolitikk - Frilansstrategi - Mellomlederpolitikk - Lovfesting av prinsippene i redaktørplakaten

2 - Eierskap/konsernutvikling - Bransjeutvikling Mediehus og nettjournalistikk - NJs tariffpolitikk: Lønnsutvikling sentralt/lokalt Pensjon Opphavsrett Etter- og videreutdanning/ij - Journalistikk: o Nettdebatt o Kulturelt mangfold/minoriteter Arbeidsutvalget vil ha politisk oppsummering av arbeidet i perioden, evaluering av politiske prosesser, prioritering av arbeidet i resten av perioden og ideutvikling/innspill til NJs landsmøte 2007 som hovedpost på dagsorden under AU-samlingen på Hitra september. Organisering av arbeidet fram mot NJs landsmøte Landsmøtet som opplevelse: Informasjon, design, program, pauser, sosial profil, måltider, underholdning, gjester og opplevelser Programkomite = stab + politisk 2. Landsmøtet som maskineri: Reise, innkvartering, Logistikk, teknisk/praktisk programavvikling, møteavvikling m/tekniske løsninger for debatt-, forslags- og vedtaksregistrering, service Teknisk komite = stab 3. Landsmøtet som politisk verksted: Dokument-, regnskaps- og forslagsproduksjon i stab og AU/LS Tilrettelegging for debatt, forslag og forberedelser i organisasjonen Parallelldebatter og plenum Møteledelse Redaksjonskomite Politisk komite = politisk + stab Hovedkomite: Landsmøtesjef + lederne for program, teknisk og politisk. Hovedkomite = politisk + stab Forslag til vedtak fra AU: Arbeidet med NJs landsmøte 2007 organiseres i en hovedkomite og tre underkomiteer. Hovedkomiteen består av Landsmøtesjef 07 og lederne for de tre underkomiteene. På grunnlag av debatt og innspill fra Landsstyret, får Arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne hovedkomite og underkomiteer på AUsamlingen på Hitra september. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Tiltaksplanen status juni 06 + planer høst 1. Arbeidsliv NJ skal søke samarbeid med andre fagorganisasjoner for å forsvare og forbedre arbeidsmiljøloven. Vi går mot å åpne for økt bruk av midlertidig ansatte. Vi går inn for å bedre stillingsvernet og styrke lov- og avtaleregulering av arbeidstiden. NJ skal arbeide for at fast og midlertidig ansatte behandles likt. NJ skal spesielt jobbe med å sikre at gravide vikarer ikke diskrimineres, verken ved midlertidige eller faste ansettelser, i den perioden de er ute i omsorgspermisjon. Informasjon til tillitsvalgte om midlertidig ansattes rettigheter styrkes, slik at ingen med rett til fast ansettelse fortsetter i midlertidig engasjement. Lokale avtaler gjennomgås, slik at målet om likebehandling sikres på den enkelte arbeidsplass. NJ skal arbeide for å bedre arbeidssituasjonen for nett- og mulitimediajournalister. LS oppnevner et operativt utvalg som særlig skal jobbe med informasjon rettet mot midlertidige og tillitsvalgte, samt gjennomgang av lokale avtaler. Utvalget består av? AU oppnevner utvalg i august 05. Utvalget rapporterer til LR/LS november 06 Politisk ledelse har ansvar for samarbeid med andre fagorganisasjoner og arbeid med arbeidsmiljølov. Utvikling i nettredaksjonene diskutert på LS-møtet på Hankø Arbeidet for nett- og mulitmediejournalister tema for seminar på HiO i nov.05 Andre tiltak vurderes etter seminaret i november Politisk ansvarlig: Elin Fagansvarlig: Knut Budsjettansvar: Knut Høst 05: Hva ble gjort? Høringsuttalelse ny arbeidsmiljølov Konferanse om nettjournalister/journalistikk i samarbeid med HiO Midlertidig-utvalg oppnevnt Vår 06: Plan Midlertidig utvalg utarbeider hvitebok for tillitsvalgte og midlertidig ansatte. Midlertidig utvalg gjennomgår lokale avtaler for sikre likebehandling av faste/midlertidig ansatte. Levering høst 06. LS må vurdere oppfølging av nettjournalisters arbeidsvilkår. Se i sammenheng med arbeidet med avtaledekning for samme gruppe. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Midlertidig utvalg hatt ett møte vår 06, men skjøvet hovedprosjektet til høst 06 Prosjekt: Utarbeide hvitebok for tillitsvalgte og midlertidig ansatte Gjennomgang av lokale avtaler tett oppfølging med klubbene Leveres til LR november Pensjon NJ skal arbeide for å forsvare folketrygden, i samarbeid med andre fagorganisasjoner. NJ skal arbeide for gode og forutsigbare tjenestepensjoner for alle ansatte. Forsøk på nedbygging av ansattes pensjoner skal motarbeides. Tjenestepensjoner skal avtalefestes. NJ skal bistå tillitsvalgte i forhandlinger om tjenestepensjon. LS oppnevner en referansegruppe på pensjonsområdet, som kan rådgi LS, FU, politisk ledelse og stab ved behov. Referansegruppen består av Ulf Rosenberg, Sven-Arne Buggeland, Kjetil Haanes, Kolbjørn Thorsen og Terje Erikstad. Ansvar: Elin Tidlig ut på tillitsråd. Sørge for at pensjon ikke bare blir et spørsmål for liten gruppe eksperter i NJ, viktig å nå bredt både i alder, kjønn og bakgrunn. Politisk ansvar: Elin Fagansvar: Hilde Budsjettansvar: Hilde Oppstart: Juni 05 Høst 05: Hva ble gjort? * Høringsuttalelse obligatorisk tjenestepensjon levert. * PPU avsluttet sitt arbeid * Møte m. ny MBL-ledelse * Møte m. de andre arbeidstakerorganisasjonene * Bestilling av Fafo-kartlegging av pensjon i mediebedriftene Vår 06: Plan Pensjonsløsning i tariffoppgjøret hovedprioritet Gjennomgang av Fafo-kartlegging av pensjonssituasjonen i mediebedriftene + mulig hyring av Fafo til utredning om forhandlingsmodeller på pensjonsområdet Pensjonskonferanse de åtte store klubbene + NJA/NJO-ledelsen Utarbeidelse av pensjonsmateriell til tariffkonferanser. Tett kontakt med arbeidstakerorganisasjonene om tariffkrav. Utarbeidelse av pensjonskrav/løsninger. Januar-mars. Revisjon av pensjonsbrosjyre. Februar. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 1 pensjonskurs/forhandlingskurs? Mai/juni. Ansvar: Hilde Gjennomført alle planer for vår 06, med unntak av de to siste kulepunkt over; revisjon av pensjonsbrosjyre + pensjonskurs Kurs planlagt siste del av august Brosjyre? Kurs for staben i NJ Ny folketrygd Kompetansebygging på forvaltning av pensjoner 3. Nedbemanning NJ skal skjerpe kampen mot grådige eierinteresser og for medlemmenes jobbsikkerhet. NJ skal mobilisere raskt ved oppsigelser og nedbemanning. Ansattes styrerepresentanter skal skoleres i lov- og avtaleverk. Tillitsvalgte skal styrkes i kampen mot nedbemanning gjennom kurs, informasjonsmateriell og tillitsråd. Må ses på i forbindelse med reforhandling av Hovedavtalene Egne nedbemanningskurs som påbygging i NJ-skolen? Ta vare på nedbemanningserfaring. Få folk som har vært sentrale i prosesser til å skrive dagbok i ettertid. Styrke kontakten med styrerepresentanter. Gi klubbledere forståelse av hvor viktig det er å trekke styrerepresentantene med i det faglige arbeidet i klubbene. Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: August Budsjettansvar: August Oppstart: Internseminar 31. august Elementer: Halv dags stabseminar høsten 05 m/kursevaluering og rollegjennomgang politisk og juridisk. Høst 05 + januar 06: Hva ble gjort: Gjennomgang av erfaringer med HA Krav til ny HA-tekst i Kap IX om informasjon og drøfting. NJ lyktes ikke i HA-forhandlingene med NHO-MBL. Vår 06 plan: Vurdere tekst til Journalistavtalen? Ulf Andre Andersen og Håkon Letvik skriver klubbleder-håndbok om sine erfaringer med omstilling/nedbemanning. Kursevaluering høst 06 Høst: Sluttføring av klubbleder-håndbok i nedbemanning Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 4. Lokale forhandlinger NJ skal bidra til å styrke de tillitsvalgtes muligheter til å gjennomføre reelle lokale forhandlinger. NJ skal arbeide for å gi klubbene flere verktøy for å sikre dette målet. LS ber forhandlingsutvalget for MBL-området om å vurdere ulike verktøy frem mot hovedoppgjøret i 2006 FU bør innhente erfaringer og vurderinger fra lokale tillitsvalgte før slike krav fremmes Dokumentere hva som har skjedd siden oppgjøret i 04. Like grundig undersøkelse må ligge til grunn for eventuelt nye krav om å justere styrkeforholdet i lokale forhandlinger, slik at de blir mer jevnbyrdige. Har de lokale forhandlingene blitt mer reelle siden sist? Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Bente Budsjettansvar: Bente Oppstart: Internseminar 31.august Høst 05 hva har skjedd: Lokale forhandlinger løst med NJ-MBL-bistand Vår 06: plan Bente og Stein S oppsummerer erfaringer med ny 11 i MBL-avtalene. Gjennomgang av 11 på tariffkonferansene. Gjennomført planer for vår Behov for å styrke lønnsdannelsen Viktig del av tariffpolitisk debatt høst 06 mot LM 5. Frilanssatsene NJ skal motarbeide en utvikling som gjør det mer lønnsomt for mediebedrifter å benytte seg av frilansere enn av fast ansatte. LS setter ned et utvalg som skal kartlegge kostnadene ved bruk av ansatte og frilansere i ulike typer medier. Utvalget skal som følge av kartleggingen vurdere frilanssatsene. AU får fullmakt til å oppnevne utvalget. Frikjøp? Kartlegging av ulike typer frilans/oppdragsbruk og budsjettering i ulike medietyper - lærer-frilans - frilans-frilans - program-oppdragstakere som er egne AS - fotografer - fotografer/redigerere til TV-vakter Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 - spesialister/spaltister Andel faste, midlertdige og frilansere - økning/reduksjon i antall fast ansatte? - midlertidige/prosjektansatte - frilansere - utsetting til produksjonsselskap Samlet fordeling mellom faste og frilansere også interessant i forhold til vederlagsfordeling gjennom MBL-klareringstjeneste for digital kopiering og Norwaco. Organisering - NJ - Andre organisasjoner - Ikke-organiserte Frilansere i forhold til etiske husregler/regelverk og kombinasjon med andre oppdrag - mulighet til å sikre økte satser mot at frilansere binder seg i forhold til integritet/fagetikk - forpliktende å være NJ-frilanser Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: August Budsjettansvar: Ann-Magrit Oppstart: AU 30. august og internseminar 31. august. Høst 05 hva har skjedd Mye uro blant fotofrilansere NJ-kontakt og dialog med fotofrilansere i Norsk Pressefotografklubb og i Oslo Fotograflaug. Avtaleforhandlinger for fotografer og redigerere som jobber frilans i TV2 Første møte i fotofrilansutvalget Vår 06: plan: Frilansvilkår tema i Nordisk Sluttforhandling av frilansavtale i TV2? Kartlegging av frilansere i fagpressen Møter i fotofrilansutvalget Status juni 06 og plan for høst Fagpresseprosjektet igangsatt. Status? Frilansavtale TV2 godkjent Møter i fotofrilansutvalget gjennomført Behov for arbeid med ny frilansstrategi mot LM? 6. Nye avtaleområder NJ skal arbeide videre med å etablere tariffavtaler i bedrifter som i dag ikke er avtaleregulert. Dette gjelder blant annet i produksjonsselskaper, fagpressen, småaviser og nettmedier. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Tariff-referansegruppe fra ulike FU + tariffgruppa her Seminar om nettredaksjoner 21. november 2005 Egne dagssamlinger høsten 05 for: o Lokal-tv og produksjonsselskaper o Fagpresse o Nettredaksjoner Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Bente Budsjettansvar: Bente Oppstart: AU 30. august og internseminar 31. august. Høtst 05 hva har skjedd: Kontakt med nett-redaksjonene: Bente Kontakt med lokal-tv og Mastiff-klubbene: Stein S Vår 06 plan: Avtaledekning i de fire store på nett. Aftenposten forbruker? Nye nettredaksjoner i ukepressen? Lokaltv-tariffsamling i mars Lokalradio? Avtaledekning nett i rute. Siste redaksjon (dn.no) etter ferien Aftenposten forbruker avtaledekket Lokal-TV-samling gjennomført Nettredaksjoner i ukepressen? Lokalradio har ligget nede 7. Studentpolitikk NJ skal utvikle en fremtidsrettet studentpolitikk. NJ skal aktivt rekruttere studentmedlemmer på norske studiesteder som har journalistutdanning på høyskole- og universitetsnivå. NJ skal drive organisasjonsbygging blant journaliststudenter. NJ skal skape møteplasser for studenttillitsvalgte og gi dem relevant representasjon i organisasjonen. NJ skal gi informasjon om studie- og arbeidsmarkedet for journalister. Prosjektperiode 1 år til juni 06 AU oppnevnte studentutvalg 20 juni 05: Mona Askerød, OJ, leder + frikjøp 10 prosent Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 Elin Floberghagen Kaja Mejlbo, student Volda/LS Kari Strifteldt, LS Arne Martin Larsen, lærer Gimlekollen André Jamholt, Stavanger + en fra Bergen ikke oppnevnt ennå Mandat: Rekruttering, organisasjonsbygging, utvikle politikk Prosjektststart september 05 med geriljauker: Info/rekruttering på alle norske utdanninger, inkludert BI og MI. Studentråd i oktober med innspill fra studentene. Lærerråd i oktober med innspill fra lærerne til NJs studentpolitikk. Kontakt med andre organisasjoner (sykepleiere, ingeniører, lærere) angående studentorganisering. Jobbe med å etablere samarbeidsorganer på hvert studiested, med lærere/studenter Kontakt med NR for å diskutere felles strategi/synspunkt overfor utdanningene. Politisk ansvar: Elin Fagansvar: Trond Budsjettansvar: Elin Oppstart: juni 05 Høst 05: Hva gjorde vi? Studentutvalget ute på alle norske studiesteder (ikke MI) for rekruttering og informasjon om NJ Samling av kunnskap om studiesteder, tilbud og oppbygging Studentråd oktober 05 Lærerråd oktober 05 Landsråd 05: Debatt om organisasjonsstruktur for studenter Vår 06: Plan Studentutvalget legger frem forslag til NJs student/utdanningspolitikk på landsråd april 06. Hefte/evnt.film om NJ til bruk for rekruttering Plan for studenters plass i NJ-organisasjonen Plan for hvordan NJs fagstab og ledelse kan følge opp intensjonene Alt dette leveres til NJ 60 år Stud.utvalget la frem planer for rekruttering, representasjon, og informasjon til LR april 06. LS behandlet rekruttering/informasjon og lagt plan for arbeidet Rekrutteringshefte i trykken Høst 06: Studentutvalget planlegger arbeid med: Infomateriell til studentklubbene, oversikt over utdanninger/studenter, praksisplakat, Ansa/utenlandsstudentene, innhold i utdanningene, opptakskriterier (mangfold) mv. Legges frem for LR november 06 med prosess frem mot landsmøtet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

10 8. Mellomledere NJ skal utforme en strategi for å beholde og rekruttere mellomledere som medlemmer. Liten arbeidsgruppe med representanter for MBL, NRK og TV2 på 3 4 personer drøfter problemstillinger og utfordringer for NJ. Gjennomgår de ulike roller /funksjoner mellomledere har i for eksempel NRK og store avisredaksjoner. - Kartleggingsgruppe: NRK-repr., Audun, NJA, NJO Innhenter informasjon og erfaringer med ulike former for organisering av og tilbud til mellomledere fra Sverige og Danmark. Egen seksjon? Direktemedlemmer? Vurderer behov for å se på mellomlederes situasjon i forbindelse med omstilling/nedbemanning i forbindelse med reforhandling av Hovedavtalene i MBL, TV2-familien, P4 og TVNorge i løpet av vinteren Sjekke NRs egne vedtekter, krav og tilbud. Arrangerer kontaktmøte med mellomledere i samarbeid med OJ. Se på bevegelsen ut av NJ inn i NR. Hva skjer i de ulike redaksjonene? Bruke klubbene til å kartlegge bevegelsene Hvordan får vi dem inn? Hva kan vi tilby dem? Nettverk, tariff faste tillegg? Avdeling faglig forum, kursing, lønnsutvikling blant mellomledere, juridisk vurdering av slumpsum-tilleggene, nedskalering av tillegg etter endt åremål Komme tilbake til AU/LS med forslag til tiltak for og tilbud til mellomledere i NJ. Ansvar: Ama Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Stein Svendsen Budsjettansvar: Ann-Magrit Oppstart: AU 30. august internseminar 31. august Høst 05: Hva har skjedd: Kontakt med mellomledere i NRK, NJA, NJO og Schibsted Første møte i utvalget om mellomledere og arbeidsmiljø Vår 06: Plan: Møte i utvalget innspill på erfaringer og behov Mellomlederhøring på tariffkrav Planer for våren gjennomført Redaktørprosjekt se egen sak Prosess mot LM Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10

11 9. Opphavsrett NJ skal motarbeide forsøk fra arbeidsgiversiden på å tilrive seg ansattes individuelle opphavsrett i ansettelsesforhold. NJ skal arbeide for avtaler om digital kopiering i alle tariffområder. NJ skal arbeide for etablering av opphavsrettsavtaler for frilansere. NJ skal arbeide for å sikre frilansernes rettigheter i etablerte klareringstjenester for digital kopiering. - Første ledd: politisk ledelses ansvar arbeid mot Storting, regjering, utgiverorganisasjoner og selskaper/konsern. - Andre ledd: FU-NRK i hovedoppgjøret Tredje og fjerde ledd: Etablering av referansegruppe på opphavsrett og vederlagsforvaltning: Ansvar: Ann-Magrit Austenå, Leif Kjartan Bjørsvik, Bjørn Olav Nordahl, Jørn Wad, Egil Pettersen Fra stab: Stein Larsen, Jahn-Arne Olsen 10. Vederlag NJ skal arbeide for å ivareta og sikre journalistenes andel av vederlagsinntektene gjennom Norwaco og Kopinor. Felles referansegruppe for opphavsretts- og vederlagsspørsmål se forslag til pkt 9. 9 og 10: Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Jahn-Arne og Stein Larsen Budsjettansvar: Jahn-Arne Oppstart: Juni 05 Høst 05 hva har skjedd: Fordelingsforhandlinger og lobbyvirksomhet i Norwaco Politisk arbeid i Kopinor lovendringer i Stortinget og digitalt arbeid Møter i referansegruppa Møte med Klareringstjenesten Møte med Innholdsutvikling Vår 06 plan: Møte med Innholdsutvikling Styrerepresentasjon og dialog med Klareringstjenesten Tariffkrav i NRK Tariffkrav i MBL? Fordelingsforhandlinger i Norwaco Ny daglig leder i Kopinor og nytt styre Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11

12 Digital kopiering Kopinor og Norwaco Konflikt med KS kopiforbud i kommunene? Alle planer for vår 06 gjennomført Høst 06: Avklaring hva NJ bør gjøre i forhold til Innholdsutvikling 11. Etter- og videreutdanning NJ skal arbeide for å styrke etter- og videreutdanningstilbudet i bransjen. Funn fra undersøkelsen Kunnskapsløftet 2005 skal brukes aktivt for å bedre journalisters mulighet til å delta på kurs og andre utdanningstilbud i regi av Institutt for Journalistikk. Kunnskapsløftet konkluderes i oktober 05 Vurdere funnene. Vurdere tariffkrav om rett til kurs. Noe å hente hos danskene? Vurdere bruk av IJ ute i lokallag/konsern høst 05. Tilbud fra IJ kurspakker. Innspill: Vurdere tettere samspill mellom STUP og IJ Kan vi legge innholdskrav inn i Journalistavtalens 39 om krav til kompetanseplaner? Undersøke systemene i Norden og om vi kan adoptere andre løsninger Ansvar: Elin Politisk ansvar: Elin Fagansvar:? (Hilde fram til Kunnskapsløftet er ferdig) Budsjettansvar: Elin Oppstart: November 05 Høst 05: Hva gjorde vi? Samordningsmøte NJ, IJ + journalistfaglige konferanser Prøveprosjekt i Bergen Journalistlag: Kurs for journalister i mindre mediebedrifter Vår 06: Plan Innhente informasjon om brukerønsker + behov gjennom kunnskapsløftet. Fokusgruppen. Ansvar: Hilde Strategiarbeid på IJ Ansvar: Elin Vurdere tariffkrav Følge opp samordning/bruk av IJ ute på konferanser og i lokallag Planer for vår gjennomført. Tariffkrav ikke prioritert. Strategiprosess og brukerundersøkelser igangsatt. Start på arbeid med samordning IJ/journalistfaglige konferanser/lokallag. Høst 06: Strategiarbeid IJ utvikling av kurs, tilbud mv. NJ-initiativ til rolleavklaring/tilbud i STUP, STIP og PFF Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12

13 Følgende oppgaver ble prioritert for høsten på NJs interne stabssamling august: 1. Tiltaksplan/politisk TP 1: Arbeidsliv Midlertidig likebehandling = gjennomgang av lokale avtaler TP 2: Pensjon = kursing, oppdatering av informasjon og bistand til klubbene. TP 4: Lokal forhandlinger lønnsutvikling lokalt/sentralt = bistand til klubbene og oppstart tariffpolitisk debatt. TP 7: Studentpolitikk = konkretisering og videreføring av NJs studentpolitikk I perioden fram mot LM 07 vil det også bli arbeidet med: TP 5: Frilans = Innhenting av erfaringer fra andre forbund, boikottaksjoner i regi av EFJ, avtalespørsmål og informasjons- og veiledningsarbeid overfor fotofrilansere. TP 8: Mellomledere = utvikling av innspill og forslag til LM07 Viktig arbeid gjennom perioden: Medieeierskap og konsernnettverk = bistand til- og koordinering av arbeidet i klubber og blant konserntillitsvalgte og politisk lobbyarbeid. Landsmøteforberedelser Kursevaluering NJs kommunikasjonsstrategi 2. Administrasjon/økonomi/forvaltning: Etablering av NJs forsikringskontor Implementering av nytt regnskapssystem Forberedelser til LM 07 Oppussing og etablering av Pressens Hus/ Nye Torggata Digitalisering av NJs arkiv Viktig arbeid gjennom perioden: Styrking av NJs prioriterte politiske arbeid og det løpende arbeidet overfor enkeltmedlemmer, klubber, tillitsvalgte og konsernnettverk gjennom videreutvikling av service- og støttefunksjoner Forslag til vedtak fra AU: Landsstyret gir sin tilslutning til de prioriteringer som politisk ledelse og stab legger til grunn for arbeidet i perioden fram mot LM07. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 13

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hankø 10. juni 2005 kl. 11.00 til 16.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 3 Åpning av landsstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.10.2008 Landsstyremøtet ble avviklet på Hurdalsjøen Hotel 28.10.2008 kl. 0900 til 15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 132 Opning ved Kjetil Haanes Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13-06-2006 kl. 10:00 til 14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 173 Åpning Sak 2 Landsstyresak 174 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og 07.12.2005 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 06.12. 10:00-17:00 og 07.12. kl. 09:30-14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 60 Behandlet Åpning av landsstyret

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 9. januar 2006 kl. 10-15.30 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN Tiltaksplanen status desember 07 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon

Detaljer

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen NOTAT Til: Landsstyret Dato: 27.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra Elin Floberghagen/Thomas Spence Sak: Oppfølging av tiltaksplanen 2009-2011 Journalistisk kvalitet og journalistenes arbeidsvilkår er de to

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. februar 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. februar 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. februar 2005 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10. februar kl 0930 til kl. 1435. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 112 Åpning av landsstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøtet ble avviklet på hotell Neptun i Bergen 25. september 2008 kl. 11.10 til 26. september 2008 kl 15:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16. februar 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.-16. februar kl. 1000 til 1400 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 2.-4. oktober 2007 på Sommarøy, Tromsø Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen og Åsne Haugli. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar 15.-17. oktober 2008 i Berlin Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen, Åsne Haugli. Jørn Wad deltok til lunsj

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09:

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: NOTAT Til: Landsmøtet 07 Dato: 13.03.2007 Saksnummer: 05-247 Mellomlederutvalgets rapport Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: Endringsforslag til NJs program:

Detaljer

Tiltaksplanen

Tiltaksplanen Tiltaksplanen 2007-2009 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon og flermedial publisering svekker redaksjonenes

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato]

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøtet ble avviklet på Garnberget, Hvaler 09.06.09 kl. 13:00 til 11.06.09 kl. 14:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 3 Åpning av landsstyret ved Elin

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9.- 10. des. 08 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 9.12.08 kl. 1000 til 10.12.08 kl. 1500 Sak 1 Landsstyresak 143 Åpning ved Elin Floberghagen Sak

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.- 11. februar 2009 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10.2.09 kl. 1100 til 11.2.08 kl 1600 Sak 1 Landsstyresak 157 Åpning ved Kjetil Haanes Sak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 2. april kl. 16.15 til 18 og 3.april kl. 09 til 15.40 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 84 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. februar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 28.mars kl. 1000 til kl. 1630. Sak 1 Landsstyresak 74 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

HANDLINGSPLAN NORSK JOURNALISTLAG MÅLSETNING AKTIVITET KANAL NÅR

HANDLINGSPLAN NORSK JOURNALISTLAG MÅLSETNING AKTIVITET KANAL NÅR Egne ansatte Øke stolthet og sørge for at alle ansatte bidrar kommunikasjonsmessig for å styrke NJs posisjon. Kick-off, møter Intranett Debattinnlegg/synlighet Intern informasjon Dialog Info-skriv Mai

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10. juni 2008 kl. 10.00 til 11. juni 2008 kl 15.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 101 Opning av landsstyremøtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16.02.2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.02. 10:00 til 16.02. 13:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 154 Åpning av landsstyremøtet ved Elin Floberghagen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Telefonmøte 11. april 2008 kl. 11.00-12.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Pål Hansen (på telefon) og Terje Eidsvåg (på telefon) Deltok på

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene.

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Finn Våga og Hege Iren Frantzen Dato: 29.01.2014 Saksnummer: 13-660 Arbeid for fotografer - oppfølgingsplan Landsstyret i NJ vedtok at NJ skal: 1. Arbeide for at Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27. april 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27. april 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27. april 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 27. april 2006 kl. 10.00 til 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 124 Åpning Sak 2 Landsstyresak 125 Politisk

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013.

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013. NOTAT Til: Fra: Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 18.01.2013 Saksnummer: 12-801 Forslag til økonomiske retningslinjer 2013-2015 Utkastet til retningslinjer har vært behandlet i AU som anbefaler landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte ble avviklet ved Hotel Clarion Bergen Airport 21. oktober, kl. 10-18. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Forslag til Økonomiske retningslinjer

Forslag til Økonomiske retningslinjer Landsmøtet 2007 Forslag til Økonomiske retningslinjer 2007-2009 a) Økonomiske rammer og hovedmål b) Fordeling av vederlagsmidlene a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ 2007-2009 FORVENTNINGER OG RAMMER

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: Arbeidsutvalget (AU), Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 15.09.09 Saksnummer: 08-396 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2009 Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2009 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Sekretariat: Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Eva Stabell. Forfall: Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Åsne Haugli. Hege Iren Frantzen hadde meldt sykdomsforfall.

Detaljer

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003.

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003. NOTAT Til: Landsmøtedelegatene Fra: Trond Idås og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 31. mars 2003 Saksnummer: 03-115 Utkast til langtidsbudsjett Vedlagt oversendes utkast til langtidsbudsjett for 2004-2005.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NJs program 2007-2009

NJs program 2007-2009 NJs program 2007-2009 Forslag fra AU 27.02.2007: NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14. juni 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14. juni 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14. juni 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Holmsbu 14. juni 2007 kl. 09.30 til 15.20. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 10 Åpning av landsstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Foreløpig protokoll (ikke formelt godkjent av landsstyret)

Foreløpig protokoll (ikke formelt godkjent av landsstyret) Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. september 2005 Foreløpig protokoll (ikke formelt godkjent av landsstyret) Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. september kl. 10.00 til 7. september

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid.

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid. NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.10.2011 Saksnummer: 11-605 NJs internasjonale arbeid - koordinering Under finner dere en orientering og oppsummering av NJs internasjonale engasjement, prosjekter, saker,

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 20. desember 2017, kl. 10-16, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Britt-Ellen Negård.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30 Innkalling til landsstyremøte i Norsk Journalistlag Når: 27.september kl 10:15-17:00-28.september 08:30-16:00 Hvor: First Hotel ictoria, Strandgata 21, Hamar. Innkalt: Samtlige faste medlemmer samt 1.

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar 22.-24. september 2014 i Palermo, Sicilia Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt Ellen Negård og

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte ble gjennomført i NJs møterom Kantarellen i Torggata 5, 3. februar kl. 10.00-17.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 51 Åpning og godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Møtet ble avholdt i NJs lokaler 5. september 2006. Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg Sekretariat: Jahn-Arne Olsen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 7. april 2010 kl 10.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøtet ble avviklet på Scandic Hotell Oslo Airport 11. mars 2013 kl. 12.30 til 16.05. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 166 Åpning og godkjenning

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 24. november 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Sandefjord Park hotell 25. april 2005 kl. 15-19. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 139 Åpning av landstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. desember 2012 kl. 10.00 til 16.00 og 14. desember 2012 kl. 10.30 til 11.30. Dagsorden Sak 1

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. september 2008 kl. 10.00-16.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen (til 13.15) og Åsne Haugli. Jørn Wad møtte under

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013 NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 6. september 2013 Saksnummer: 13-364 Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013 Regnskap 1. halvår 2013 NJ drift Halvårs regnskap

Detaljer

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Dette er saken: Tilværet som tillitsvalgt endres. Motpartene endres. Strukturen i mediebransjen endres vi har nye typer medier og nye eierstrukturer og dermed ny

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte ble gjennomført på Villa Grande (Bygdøy) kl. 10.00-18.00 14.oktober/ Torggata 5 kl. 09.00-10.15 15. oktober. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.-11. des 09 Landsstyremøtet ble avviklet i NRKs lokaler 10. 11. desember 2009. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 58 Åpning Sak 2 Landsstyresak 59 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. desember 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Smått er godt - kanskje

Smått er godt - kanskje Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar 2007 09.03.2007 Side 1 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren 2006. ene

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. februar 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. februar 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. februar 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. februar kl. 10:00 til 15:05. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 237 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer