CGR-1 Coffee grinder BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL CGR-1 KJEGLEFORMET KAFFEKVERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CGR-1 Coffee grinder BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM CGR-1 KJEGLEFORMET KAFFEKVERN"

Transkript

1 CGR-1 KJEGLEFORMET KAFFEKVERN CGR-1 Coffee grinder NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL Av hensyn til din egen sikkerhet: Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk. Ha følgende sikkerhetsspesifikasjoner i tankene under bruk: Produktet oppfyller kravene i relevante forskrifter for teknisk sertifisering og sikkerhetsforskrifter for elektriske apparater. Støpselet og ledningen bør alltid undersøkes nøye. Ved skade bør utskifting og reparasjon utføres av en kvalifisert elektriker. Spenningen i strømnettet må stemme overens med produktets nominelle spenning. Den ene enden av produktet er festet til en vekselstrømtilslutning som bare kan benyttes til dette produktet. Ikke berør den elektriske ledningen med noe skarpt eller slit i den, prøv heller ikke å lodde den. Hold den langt unna varme og fuktige steder. Plasser ikke produktet på eller i nærheten av en varm overflate, slik som en gassovn. Hold ledningen unna varme komponenter. Sett ikke inn og trekk ikke ut støpselet med våte hender. Dersom strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av fabrikanten, dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert persone for å unngå fare. Dette apparatet må ikke brukes av barn eller andre personer uten hjelp eller tilsyn, dersom deres fysiske eller mentale evner hindrer dem i å bruke det på en sikker måte. Det bør føres tilsyn med barn slik at de ikke leker med apparatet. Vedlikehold og rengjøring Dette produktet bør brukes og oppbevares av voksne. Dette produktet bør holdes unna fuktige steder. Ikke rengjør det i en oppvaskkum eller oppvaskmaskin. Senk det ikke ned i vann. Ikke rengjør eller utfør vedlikehold på apparatet mens støpselet er tilknyttet strømnettet. Rengjør utsiden, lokket til bønnekoppen, bønnekoppen og kvernskiven med en tørr klut, men aldri med et vått eller sterkt kjemisk rensemiddel. Oppbevar apparatet på et tørt sted utenfor barns rekkevidde, og unngå direkte sollys. Dersom apparatet svikter, mistes eller skades, må det ikke brukes mer. Vennligst ikke åpne dekselet, ettersom det vil oppheve kjøpsgarantien..

2 Produktspesifikasjon Kaffebønnekvern Navn: KJEGLEFORMET KAFFEKVERN (CONICAL BURR COFFE GRINDER) Type: CGR-1 Nominell spenning: 230 V~50Hz 160 W Dimensjon: 170 x 132 x 285 mm Vekt: cirka 2750 g Bruksområde Dette produktet er et elektrisk kjøkkenapparat som kan brukes til å kverne kaffebønner. Hovedkomponenter og reservedeler (se fig.1) 3. 0~30 sek elektronisk kontrolltimer lar deg kontrollere pulvermengden: én, to eller flere kopper, etter eget ønske. 4. 0~252 roterende bønnekopp lar deg stille inn pulverets tykkelse etter eget ønske for å lage enhver type kaffepulver som finnes til alle slags kaffemaskiner. 5. Strømledningen er skjult under enhetens hoveddel. 6. Dette produktet lager lite lyd og vibrasjon under bruk, og det er også utstyrt med en beskyttelsesmekanisme mot overbelastning av motoren. Passende mål for grovt og fint pulver og gradinnstilling: Grovt Fransk presse 50~90 g / 30 sek Medium Kaffetrakter (dryppetype) 40~70 g / 30 sek Fint Espresso 20~60 g / 30 sek A. Lokk til bønnekopp B. Bønnekopp C. Strømledning D. Kvernskive E. Hoveddel F. Pulverkopp G. Tykkelsesindikator H. Berøringsbryter I. Timerknapp J. Strømbryter K. Trinnvis bryter for pulverkopp Funksjoner og trekk ved produktet: Dette produktet er en av dette selskapets kaffebønnekverner. Den har en konsis struktur og en hoveddel av sort PP-materiale kledd med rustfritt stål, og den tilhørende bønnekoppen og pulverkoppen er laget av gjennomsiktig SAN-materiale. Med sin fine profil egner den seg best for hjemmebruk. Dette produktet har følgende trekk: 1. Dette produktet tar i bruk et fintannet spiralkvernhode, noe som garanterer hurtig innmating og oppmaling av bønner samt et utmerket sluttprodukt. 2. Bønnekoppen og pulverkoppen er utstyrt med trinnvise sikkerhetsbrytere. Maskinen vil ikke virke dersom strømbryteren er slått av eller en bønnekopp eller pulverkopp ikke er riktig innsatt. De mange sikkerhetskontrollbryterne garanterer operatørens sikkerhet. Bruksinstruks: 1:Produktet er enkelt og trygt å bruke. Vennligst gjennomfør en testkjøring før bruk: 1. Sett kvernskiven «D» på kvernhodet inni hoveddelen «E» for å dekke kvernhodet. Før deretter de to sperrehakene flatt inn i sporene og drei fast forsiktig. (Se FIG.2) 2. Sett forsiktig inn den tomme bønnekoppen «B» i riktig posisjon i hoveddelen «E» med posisjonspunktet «0» mot den røde tykkelsesindikatoren "G" på hoveddelen. Vri deretter mot høyre til ønsket tykkelse.(se FIG.3) Merk: Vri aldri mot venstre. Dersom bønnekoppen ikke vris mot høyre etter at den er blitt satt inn i hoveddelen, vil berøringsbryteren som kontrolleres av bønnekopp «B» være av, og kvernemaskinen vil ikke virke. 3. Sett inn pulverkoppen «F» i riktig posisjon i hoveddelen «E».(Se FIG. 4) 4. Fest strømledningen «C» til et støpsel med riktig nominell spenning, og sett inn støpslet. 5. Vri timerknappen «I» til ønsket posisjon (avhengig av nødvendig pulvervolum). 6. Trykk forsiktig på berøringsbryteren «H» for å starte kvernemaskinen.

3 Feilsøking Dersom apparatet slutter å virke, kan du undersøke det på en av følgende måter. Dersom problemet vedvarer, vennligst kontakt forhandleren, bedriften som garanterer for produktet, eller oss som produsent direkte. Problemer: Mulige årsaker: Løsning: Merk: Trykk en gang for å slå maskinen på, og en gang til for å slå den av. Dersom enten den trinnvise kontrollbryteren for bønnekoppen «B», eller pulverkoppens trinnvise kontrollbryter «K», skrus av og deretter på igjen, eller dersom timerknappen «I» skrus til «0» og deretter skrus på igjen, er det nødvendig å trykke på berøringsbryteren «H» igjen før kvernemaskinen startes. 2: Når systemet viser seg å fungere etter de ovennevnte handlingene, kan du begynne å kverne kaffebønnene: 1. Slå av strømbryteren for å sette kaffemaskinen i uvirksom tilstand. Vri deretter på bønnekoppen «B» Det ferdige *Maskinstøpselet sitter ikke ordentlig fast systemet virker ikke i stikkontakten når *Spenningen på strømnettet stemmer berøringsbryteren ikke med standarden for strøminntaket slås på *Bønnekoppen er ikke riktig satt inn, og graden er ikke stilt inn *Pulverkoppen er ikke riktig innsatt *Kvernetiden er ikke innstilt, timerknappen peker mot «0» *Motorsikringen er gåen på grunn av overbelastning Sett inn støpselet ordentlig Sjekk at strømspenningen er 230 V Sett inn bønnekoppen på nytt og still inn gradene mot høyre Sett inn pulverkoppen i riktig posisjon Vri på timerknappen for å stille inn kvernetiden Kontakt forhandleren eller en fagmann for å reparere eller bytte ut maskinen (se FIG. 3) og still inn ønsket grad. 2. Fyll bønnekoppen «B» med en ønsket mengde kaffebønner og sett på lokket «A» (rundt 250 g når den er helt full). 3. Vri timerknappen «I» til ønsket tid. (Kontroller kvernetiden for å oppnå ønsket kvernevolum.) 4. a. Dersom du bruker pulverkoppen «F» til å samle opp pulveret, vennligst slå på strømbryteren «L» og trykk forsiktig på berøringsbryteren «H», så vil kvernemaskinen begynne å arbeide. (Se FIG. 4) Advarsel: 1. Ha aldri kaffebønner i bønnekoppen før den er riktig satt inn. 2. Juster kvernetykkelsen før du har i kaffebønnene. 3. Ta aldri ut bønnekoppen før kverningen er ferdig. 4. Etter kverning: Vri bønnekoppen mot venstre til «0» før du tar ut bønnekoppen og kvernskiven for rengjøring. Sett delene tilbake etter rengjøring. Høy lyd, ingen innmating av bønner, produserer ikke pulver *Kvernen setter seg fast Slå av maskinen og ta ut kaffebønnene. Sjekk deretter om det er noe hardt blandet inn med kaffebønnene eller en skadet komponent Produsenten forbeholder seg retten til tekniske endringer. Produsert og importert for Wilfa.

4 Markedsføres i Norge av: AS WILFA Industriveien 25 Postboks Skytta Tlf: Fax: I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), slikt avfall skal bli samlet inn separate og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig. CGR-1 CONICAL BURR KAFFEKVARN Var vänlig läs igenom den här bruksanvisningen noggrant före du använder apparaten fort att värna om din egen säkerhet. När du använder apparaten skall du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsregler: Apparaten samsvarar med relevant reglement av teknisk certifisering och säkerhetsregler som gäller elektriska produkter. Stickkontakt och sladd skall kontrolleras noggrant. Om de på något vis blivit skadade skall kontroll och reparation utföras av en kvalificerad elektriker. Strömkällan skall samsvara med det som anges på apparatens märkplatta. Ett ände av produkten är förbundit till en växelströmuttag, som endast kan användast för denna produkt; Se till så att sladden inte kommer i kontakt med skarpa kanter eller blir klämd, och håll den på säkert avstånd från värmekällor och fuktiga miljöer. Placera inte apparaten på en kokplatta, en spis eller i närheten av en gasbrännare. Låt inte sladden komma i kontakt med andra varma apparater. Sätt inte i eller ta ut kontakten ur vägguttaget med våta händer. Den här apparaten är inte ägnad att användas av barn eller andra personer utan hjälp ifall deras fysiska, sensoriska eller mentala kapacitet hindrar dem från att kunna använda den säkert. Barn skall alltid övervakas för att försäkra att de inte leker med apparaten. Ifall sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika farliga situationer. Rengöring och skötsel Den här apparaten skall användas och förvaras av vuxna personer. Den här apparaten skall hållas på säkert avstånd från vätska. Den får inte rengöras i diskhon eller i diskmaskin. Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Apparaten får aldrig rengöras eller utföras montering eller demontering på när kontakten är ansluten till ett vägguttag. Rengör ytan på det yttre huset, behållaren till kaffebönor, behållarens lock samt kvarnskivan med en torr trasa. Rengör inte med en våt trasa eller starka kemikalier. Förvara apparaten på en torr plats utom barns räckvidd och undvik direct solljus. Apparaten får inte användas om den har ett funktionsfel, om den råkar tappas i golvet eller skadas på något annat vis.

5 Det yttre höljet får inte öppnas, om detta sker gäller inte gäller inte garantin.. Specifikationer Kaffekvarn Namn: CONICAL BURR KAFFEKVARN Modell: CGR-1 Volt: 230V~50HZ 160W Dimensioner: 170mm*132mm*285mm Vikt: ca 2750g Användningsområde Det här är en hushållselektrisk apparat som kan användas till att mala kaffebönor. Huvudkomponenter och lösa delar (se fig.1) kaffepulver i transparent SAN material. Med sin dignifierade profil är denna apparat välägnad till hushållsbruk, och den innehar följande funktioner och finesser: 7. Den här apparaten använder sig av ett spiralformat roterande kvarnhuvud som garanterar effektiv matning av kaffebönor, snabb process samt ett utmärkt resultat. 8. Behållaren till kaffebönor och kaffepulver är båda utrustade med en säkerhetsspärr. Apparaten kommer inte att starta när strömbrytaren är avslagen eller om någon av behållarna är felaktigt monterade. Denna multipla säkerhetsfuktion garanterar operatörens säkerhet. 9. 0~30s elektronisk timer gör att du kan kontrollera mängden kaffepulver som mals till en, två eller flera koppar, allt efter eget önskemål ~252 rotation av behållaren till kaffebönor gör att du valfritt kan justera grovheten av kaffepulvret för att få alla slags malningsgrader som passar till alla olika slags kaffemaskiner. 11. Sladden kan döljas under apparatens huvuddel. 12. Den här apparaten producerar en del ljud och vibrationer när den är i bruk. Den är också utrustad med en skyddsmekanism för överbelastning av motorn. Möjliga grovhetsgrader på kaffepulvret och passande inställning: Grovt Presskanna 50g~90g/30s Medium Kaffebryggare 40g~70g/30s Fint Espresso 20g~60g/30s A. Lock B. Behållare till C. Sladd D. Kvarnskiva kaffebönor E. Huvuddel F. Behållare till kaffepulver G. Grovhets indikator H. Brytare kaffekvarn I. Timer J. Strömbrytare K. Säkerhetsbrytare behållare till kaffebönor L. Säkerhetsbrytare behållare till kaffepulver Apparatens funktioner: Den här apparaten är en av de kaffekvarnar som vårt företag producerar. Kaffekvarnen har en helhetlig uppbyggning, en huvuddel i svart PP material täckt med rostfritt stål samt behållare till kaffebönor och Bruksanvisning: 1:Apparaten är enkel och säker att använda. Gör gärna ett första test före användning: 7. Placera kvarnskivan D ovanpå kvarnhuvudet inuti huvuddelen E och tillpassa de två fästena parallellt före du försiktigt skruvar den fast.(se FIG.2) 8. Montera den tomma behållaren till kaffebönor B noggrant i korrekt position på huvuddelen E med 0 märket pekande mot den röda grovhets indikatorn G på huvuddelen, och vrid den sedan mot höger till önskad malningsgrad.(se FIG.3) Obs: Vrid den aldrig mot vänster. Om behållaren till kaffebönor inte vrids mot höger efter att den har monterats på huvuddelen kommer säkerhetsbrytaren som kontrolleras av behållaren B att stängas av och kaffekvarnen kommer inte att fungera. 9. Montera behållaren för kaffepulver F i korrekt position på huvuddelen E.(Se FIG.4) 10. Anslut sladden C till ett vägguttag med passande spanning och aktivera uttaget (ifall detta är

6 nödvändigt via egen brytare). 11. Rotera timer hjulet I till önskad position. (beroende på önskad mängd kaffepulver.) 12. Tryck försiktigt på brytaren "H" för att starta kaffekvarnen. 1. Tillsätt aldrig kaffebönor förrän behållaren till kaffebönor är fullständigt monterad på plats. 2. Justera malningsgrad före du fyller på kaffebönor. 3. Tag aldrig loss behållaren till kaffebönor förrän malningen är färdig. 4. När malningen är färdig skall behållaren till kaffebönor vridas åt vänster till "0" fore behållaren och kvarnskivabn tas ut för rengöring. Montera dem tillbaka på plats efter rengöring. Problemlösning När apparaten inte fungerar som den skall, vänligen kontrollera den med följande metoder. Om problemet vedvarar bör du kontakta återförsäljaren, garanti enheten eller vårat företag direkt. Problem: Möjliga anledningar: Lösning: Obs: Tryck en gang för att starta apparaten och ännu en gang för att stänga av den. Ifall säkerhetsmekanismen för behållaren till kaffebönor B eller säkerhetsmekanismen för behållaren till kaffepulver K slår ut och sedan aktiveras igen, eller om timer hjulet I vrids till 0 och sedan roteras tillbaka igen, måste brytaren H tryckas på igen för att kaffekvarnen skall starta. 2: När systemet efter ovan nämnda operationer fungerar som det skall, kan du börja mala kaffebönor: 5. Vrid av strömbrytaren för att sätta kaffekvarnen i inaktivt läge, och rotera sedan behållaren till kaffebönor B (se FIG.3) och ställ in önskad malningsgrad. Det *Komponenterna i stickkontakt eller färdigmonterade sladd är glappa systemet fungerar *Spänningen motsvarar inte standarden inte när brytaren till som anges för apparaten kvarnen trycks *Behållarentill kaffebönor är inte korrekt monterad på basen och malningsgraden är inte inställd *Behållaren till kaffepulver är inte korrekt monterad *Malningstiden är inte inställd, timer hjulet pekar på 0 *Motorns säkring har slagit ut på grund av överbelastning Byt ut kontakten eller sladden vid tecken på skada Kontrollera att spänningen I strömnätet är 230V Montera behållaren till kaffebönor igen och justera malningagrad åt höger Montera behållaren till kaffepulver i korrekt position Rotera timer hjulet för att ställa in malningstid Kontakta din förhandlare eller tekniker för att reparera eller byta ut maskinen 6. Fyll behållaren till kaffebönor B med en mängd bönor och stäng locket A. (ca 250g när den är helt full) 7. Vrid timer hjulet I till önskad tid. (kontrollera malningstiden för att få önskad volym kaffepulver) 8. Om du använder behållaren till kaffepulver "F" till att samla upp och förvara kaffepulvret i, kan du starta kaffekvarnen genom att aktivera säkerhetsspärren "L" och försiktigt trycka in kaffekvarnens Stort oljud, ingen matning av kaffebönor, inget pulver produceras *Kvarnen har fastnat Stäng av apparaten och rensa ut kaffebönorna, kontrollera sedan att inte något hårt material har blandats med kaffebönorna och sitter fast eller har förstört kvarnens komponenter brytare "H".(Se FIG.4) Viktigt:

7 Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska förändringar. Importerad och tillverkad för Wilfa/Elram. Gäller endast Sverige Enligt konsumentköp EHL 2002 omfattas denna produkt av sex månaders garanti. Reklamation ska ske inom 2 månader efter det att fel upptäckts. En yttersta gräns för att reklamera produktionsfel är dock som tidigare två år från köpet. Reklamera varan i den butik där den inköpts. Daterat inköpsbevis och kvitto måste uppvisas vid reklamationstillfället. Åtagandet förutsätter att bruksanvisningen har följts. Gäller endast Finland 1 års garanti för material och fabrikationsfel (spara kvittot). Om produkten används ovarsamt eller på annat sätt som strider mot föreskrifterna faller ansvaret för de sakeller personskador (produktskador) som uppstår på den som använt produkten. Marknadsförs i Sverige av: WILFA AB BOX MALMÖ Enligt WEEE-direktivet skall elektriskt och elektroniskt avfall samlas in och behandlas separat. Om denna produkt någon gång i framtiden behöver skrotas släng INTE den tillsammans med hushållsavfall. Lämna produkten vid en insamlingspunkt avsedd för elektriskt och elektroniskt avfall. CGR-1 CONICAL BURR KAFFEKVÆRN Læs venligst denne manual omhyggeligt, inden du bruger denne enhed, for din egen sikkerheds skyld. Følgende sikkerhedsspecifikationer bør bemærkes, når du bruger apparatet: Dette produkt opfylder relevante forskrifter for tekniske certifikater og sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater; Generelt, stikket og ledningen skal kontrolleres omhyggeligt. I tilfælde af skade, skal udskiftning og reparation udføres af en kvalificeret elektriker. Den anvendte elektriske spænding skal være i overensstemmelse med produktets elektriske spænding. I den ene ende af produktet er der tilsluttet et AC-stik, som kun kan bruges af dette produkt;? Lad ikke ledningen komme i kontakt med skarpe kanter og træk ikke i den, lod heller ikke ledningen; hold ledningen væk fra varme og fugtige steder; Placer ikke produktet på eller i nærheden af varme overflader, som f.eks. en gasovn; Tilslut ikke ledningen til varme komponenter. Sæt ikke ledningen i stikkontakten og træk den ikke ud, når du har våde hænder. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller andre personer uden assistance eller tilsyn, hvis deres fysiske, sensoriske eller mentale evner forhindrer dem i at bruge det sikkert. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens servicetekniker eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare. Vedligeholdelse og rengøring Dette apparat bør anvendes og opbevares af voksne; Dette produkt skal holdes væk fra fugtige steder. Rengør det ikke i en opvaskebalje eller i opvaskemaskinen. Sænk det ikke ned i vand. Rengør og vedligehold det ikke, når stikket er tilsluttet en strømforsyning. Rengør overfladen eller den ydre beholder, bønnekoppen låg, bønnekoppen og kværneskiven med en tør klud, men uden våde eller stærke kemiske rengøringsmidler; Opbevar dette apparat på et tørt sted, ude af rækkevidde for børn og undgå at sætte det i direkte sollys. Hvis denne enhed har funktionsfejl, tabes eller beskadiges, skal du ikke bruge det igen. Åben ikke dækslet, ellers er vi ikke pligtige til at give garanti..

8 Produktspecifikationer Kaffebønnekværn Navn: CONICAL BURR KAFFEKVÆRN Type: CGR-1 Spænding: 230V~50HZ 160W Dimension: 170mm*132mm*285mm Vægt: ca. 2750g Anvendelsesområde Dette produkt er et elektrisk apparat til brug i køkkenet. Det kan bruges til at kværne kaffebønner med. Vigtigste komponenter og reservedele (se fig.1) A. Låg til bønnekop B. Bønnekop C. Ledning D. Kværneskive E. Hoveddel F. Pulverkop G. Tykkelsesindikator H. Trykknap I. Timerknap J. Strømafbryder K. Pulverkoppens drejeknap Produktfunktioner: Dette produkt er et af vores firmas kaffekværnere; produktet har en enkel struktur og sort hovedel i PP-materiale belagt med rustfrit stål. Bønnekoppen og pulverkoppen er begge lavet af gennesigtigt SAN-materiale. Produktet er egnet til hjemmebrug. Dette produkt kan opvise følgende funktioner: 1. Dette produkt har et kværnehoved med en spiral med fine tænder, som garanterer hurtig fodring med bønner og behandling af disse såvel som et fremragende færdigt produkt. 2. Bønnekoppen og pulverkoppen er begge udstyret med sikre drejeknapper. Maskinen vil ikke starte, når stikkontakten på væggen er slukket, eller når bønnekoppen eller pulverkoppen ikke sidder helt på plads. De mangfoldige sikkerhedskontrolknapper garanterer sikker operation. 3. 0~30s elektroniske kontroltimer giver dig mulighed for at kontrollere pulvermængden, en to eller flere kopper, som du vil. 4. 0~252 roterende bønnekop giver dig mulighed for at tilpasse pulverets grovhed og få forskellige kaffepulvere som passer til de forskellige kaffemaskiner. 5. Ledningen ligger skjult under hoveddelen. 6. Dette produkt producerer meget lidt støj og få vibrationer under brug. Det er også udstyret med beskyttelsesmekanisme mod overbelastning af motoren. Passende formål for grov og fin pulver og gradsindstilling: Grov Pressekande 50g~90g/30s Medium Filterkaffe 40g~70g/30s Fin Espresso 20g~60g/30s Instruktion i operation: 1: Produktet er simpelt i drift og sikkert. Prøvekør det før brug: 1. Put kværneskiven D på kværnehovedet inden i hoveddelen E for at dække kværnehovedet. Ret de to låse ind ud fra den rillede flade og luk forsigtigt på plads.(se FIG.2) 2. Anbring den tomme bønnekop B forsigtigt i den korrekte position i hoveddelen E med "0"-positionen pegende mod den røde grovhedsindikator "G" på hoveddelen og drej den i urets retning til den ønskede grovhed. (Se FIG.3) Bemærk: Drej den aldrig mod urets retning. Hvis ikke bønnekoppen drejes i urets retning efter anbringelsen i hoveddelen, vil trykknappen kontrolleret af bønnekop "B" vedblive at være slukket og kværnemaskinen vil ikke starte. 3. Anbring pulverkop F i den rigtige position i hoveddelen E.(Se FIG.4) 4. Sæt stikket C i stikkontakten med korrekt spænding og tænd på kontakten. 5. Sæt timerknappen I i den ønskede position. (afhængig af den krævede pulvermængde). 6. Tænd forsigtigt på trykknappen "H" for at starte kværnemaskinen.

9 Fejlfinding Når enheden udviser funktionsfejl, skal du kontakte forhandleren, garantiafdelingen eller vores firma direkte. Bemærk: Tryk én gang for at tænde for maskinen og igen for at slukke for den. Når bønnekoppens kontroldrejeknap B eller pulverkoppen kontroldrejeknap K slukkes og tændes igen, eller timerknappen I er drejet i 0 -position og drejes på igen, er det nødvendigt at tænde på trykknappen "H" igen, før kværnemaskinen startes. 2: Når systemet er blevet efterprøvet og har været funktionelt efter ovenstående operationer, kan du begynde at kværne kaffebønner: 1. Sluk for maskinen, så kaffekværneren bliver inaktiv, og drej da bønnekop B (se FIG.3) og indstil Markedsføres i Danmark af: AS WILFA Industriveien 25 Postboks Skytta, Norge Tlf: Fax: den ønskede grovhedsgrad. 2. Fyld bønnekop B med en mængde kaffebønner og luk låget A. (Ca. 250g når den er helt fyldt.) 3. Sæt timerknappen I på den ønskede tid. (Kontroller kværnetiden for at få den ønskede kværnemængde.) 4. a. Hvis du bruger pulverkoppen "F" til at opbevare pulveret, skal du forsigtigt tænde for strømforsyningen "L" og tænde på trykknappen "H", kværnemaskinen vil starte med at arbejde. (Se FIG.4) VIGTIGT: 1. Put aldrig kaffebønner i bønnekoppen, før koppen sidder helt på plads. 2. Juster kværnegrovheden, før du fylder kaffebønner i bønnekoppen. 3. Tag aldrig bønnekoppen ud, før kværningen er færdig. 4. Efter kværning, drej bønnekoppen mod urets retning til "0", før du tager bønnekoppen og kværneskiven ud for at rengøre delene. Sæt delene tilbage på plads efter rengøring. Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne slags affald indsamles og behandles separat. Hvis det fremover bliver nødvendigt at kassere dette produkt, bedes du sørge for, at det IKKE kommer i dagrenovationen. Produktet skal i stedet sendes til nærmeste WEEE-opsamlingssted.

10 CGR-1 KAHVIMYLLY Lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti oman turvallisuutenne takia ennen laitteen käyttöä. Laitteen käytössä tulee ottaa huomioon seuraavat turvaohjeet: Tuote on sähkölaitteita koskevien teknisten ja turvallisuusmääräysten mukainen. Pistoke ja johto tulee tarkastaa huolellisesti. Jos ne ovat vahingoittuneet, niiden vaihtaminen ja uusien tilaaminen on jätettävä ammattitaitoisen sähkömiehen tehtäväksi. Jännitteen tulee olla tuotteelle sopiva. Tuote liitetään vaihtovirtapistorasiaan, johon ei saa liittää muita laitteita. Sähköjohto ei saa koskettaa teräviä reunoja eikä sitä saa vetää tai suoristaa; johto tulee pitää poissa lämmönlähteistä ja kosteista paikoista. Tuotetta ei saa panna kuumille pinnoille tai niiden lähelle, esimerkkinä mm. kaasu-uuni. Johto ei saa koskettaa lämpökomponentteja. Pistoketta ei saa kiinnittää tai poistaa märillä käsillä. Tätä laitetta ei saa antaa ilman valvontaa lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt estävät laitteen turvallisen käytön. Lapsia on estettävä leikkimästä laitteella. Jos mukana toimitettu johto on vioittunut, sen saa korvata valmistaja, huoltoliike tai samalla tavoin pätevät henkilöt vaaran välttämiseksi. Tämä laite ei ole tarkoitettu ilman valvontaa lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt estävät laitteen turvallisen käytön. Lapsia on estettävä leikkimästä laitteella. Huolto ja puhdistus Laite on tarkoitettu aikuisten käytettäväksi ja säilytettäväksi. Tuote on pidettävä poissa kosteista paikoista. Älä puhdista sitä altaassa tai astianpesukoneessa. Älä upota sitä veteen. Älä puhdista tai huolla laitetta kun pistoke on kytketty virtalähteeseen. Puhdista ulkopinta, papusäiliön kansi, papusäiliö ja jauhatusterä kuivalla, ei märällä kankaalla eikä vahvalla kemiallisella puhdistusaineella. Säilytä laite kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa ja vältä suoraa auringonvaloa. Jos laitteessa on toimintahäiriö, se putoaa tai vahingoittuu, älä käytä sitä enää. Älä avaa kantta, muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.. Tuotetiedot Kahvimylly Nimi: CGR-1 KAHVIMYLLY Tyyppi: CGR-1 Jännite: 230V~50 HZ 160 W Mitat: 170 mm*132 mm*285 mm Paino: noin 2750 g Käyttötarkoitus Tuote on sähköinen keittiökone, jota voidaan käyttää kahvinpapujen jauhamiseen. Tärkeimmät osat ja varaosat (kuva 1) A. Papusäiliön kansi B. Papusäiliö C. Virtajohto D. Jauhatusterä E. Runko F. Jauhesäiliö G. Karkeuden osoitin H. Painokytkin I. Ajastimen nuppi J. Virtakytkin K. Jauhesäiliön käyttökytkin Tuotteen toiminta ja ominaisuudet: Tämä tuote on yksi yhtiömme kahvimyllyistä; tuote on tiivisrakenteinen. Musta PP-materiaalista tehty runko on päällystetty ruostumattomalla teräksellä, papusäiliö ja jauhesäiliö on läpinäkyvää SAN-materiaalia. Arvokkaan näköinen ulkoasu tekee siitä kotikäyttöön sopivan; tuotteella on seuraavat ominaisuudet: 13. Kahvimyllyssä on kierteinen hienojakoinen terä, joka takaa nopean pavunsyötön ja erinomaisen lopputuloksen. 14. Papusäiliö ja jauhesäiliö on varustettu turvallisuutta lisäävällä pitokytkimellä. Laite ei toimi kun virtakytkin on pois päältä tai kun papu- tai jauhesäiliö eivät ole kunnolla paikoillaan. Monipuoliset turvakytkimet takaavat käyttöturvallisuuden.

11 15. 0~30 s elektroninen valvonta-ajastin mahdollistaa jauhemäärän säätelyn: yksi, kaksi tai useampia kupillisia ~252 pyörivä papusäiliö mahdollistaa kahvijauheen karkeuden määrittämisen tarpeen mukaan, niin että sopivaa jauhetta saadaan kaikenlaisiin kahvinkeittimiin. 17. Virtajohto on piilotettu rungon alle. 18. Myllyn ääni on hiljainen eikä se tärise paljon käytön aikana. Siinä on myös moottorin ylikuormituksen suojamekanismi. Karkean ja hienon jauhatuksen sopivuus: Karkea Ranskalainen presso 50g~90g /30 s Keski Suodatinkeitin 40g~70g /30 s Hieno Espresso 20g~60g /30 s Käyttöohje: 1: Tuote on yksinkertainen ja turvallinen käyttää. Koekäytä ennen varsinaista käyttöä: 13. Aseta jauhatusterä D jauhatuspäähän runko-osan E sisälle peittämään jauhatuspää, aseta sitten kaksi salpaa suorassa asennossa uraan ja käännä varovasti kiinni (kuva 2). 14. Aseta tyhjä papusäiliö B huolellisesti oikeaan asentoon runko-osaan E niin, että "0" asento osoittaa punaista karkeusosoitinta "G" runko-osassa, ja käännä sitten oikealle haluttuun karkeusasteeseen (kuva 3). Huomaa: Älä koskaan käännä vasemmalle. Jos papusäiliö ei ole käännettynä oikealle runko-osaan asettamisen jälkeen, papusäiliön B säätelemä painokytkin on off-asennossa eikä mylly toimi. 15. Aseta jauhesäiliö F oikeaan asentoon runko-osaan E (kuva 4). 16. Kytke virtajohto C oikean jännitteen pistorasiaan ja kytke virta rasiaan. 17. Kierrä ajastimen nuppi I haluttuun asentoon. (riippuu halutusta jauhemäärästä). 18. Paina painokytkintä "H" kevyesti myllyn käynnistämiseksi. Huomaa: Paina kerran myllyn käynnistämiseksi ja toisen kerran sammuttamiseksi; kun papusäiliön pitokytkin "B", jauheastian pitokytkin"k" on sammutettu ja kytketty taas päälle, tai ajastimen nuppi "I" on käännetty "0"-asentoon ja kierretty uudelleen, pitää painokytkintä "H" painaa uudelleen ennen kahvimyllyn käynnistämistä. 2: Kun yllä kuvattujen toimenpiteiden jälkeen laite toimii normaalisti, voit aloittaa kahvinpapujen jauhamisen: 9. Katkaise virta ja jätä laite valmiustilaan, kierrä sitten papusäiliötä B (kuva 3) ja aseta haluttu karkeus. 10. Täytä papusäiliö B pavuilla ja sulje kansi A. (noin 250 g kokonaan täytettynä) 11. Aseta haluttu aika kiertämällä ajastimen nuppia I. (säätele jauhatusaikaa saadaksesi halutun jauhemäärän) 12. a. Jos käytät jauhesäiliötä "F" kahvijauheen säilyttämiseen, paina virtakytkintä "L" ja painokytkintä "H" kevyesti niin kahvimylly alkaa toimia (kuva 4). Varoitus: 1. Älä koskaan pane kahvinpapuja papusäiliöön ellei se ole tiiviisti paikallaan. 2. Aseta jauhatuskarkeus ennen kuin lisäät pavut. 3. Älä koskaan poista papusäiliötä ennen kuin jauhatus on päättynyt. 4. Käännä jauhatuksen jälkeen papusäiliötä vasemmalle asentoon "0" ennen kuin otat säiliön ja jauhatusterän irti puhdistusta varten. Palauta osat puhdistuksen jälkeen samassa järjestyksessä.

12 Vianmääritys Jos laite ei toimi, tarkasta seuraavien ohjeiden mukaan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä myyjään, takuun antajaan tai suoraan yhtiöömme. Ongelmia: Mahdollisia syitä: Vianmääritys: Lauttasaarentie Helsinki puh: (09) fax: (09) Valmis järjestelmä ei toimi kun virta kytketään *Koneen pistokkeen piikit tai pistorasia Vaihda pistorasia ajoissa ovat löysällä *Jännite ei riitä koneelle Varmista että jännite on 230 V *Papusäiliö ei ole täysin paikallaan ja Asenna papusäiliö uudelleen ja aseta jauhatuskarkeutta ei ole asetettu aste oikealle kääntämällä *Jauhesäiliö ei ole täysin paikallaan Aseta jauhesäiliö oikeaan asentoon *Jauhatusaikaa ei ole asetettu, ajastimen Aseta jauhatusaika kääntämällä nuppi osoittaa 0 ajastimen nuppia Oy Hedoy Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille. Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaalija valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. Muilta osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oi-keuksiin. WEEE-direktiivin mukaan on sähkö- ja elektroniikkajäte kerättävä ja käsiteltävä erillisenä. Jos tämä tuote on joskus tulevaisuudessa hävitettävä, ÄLÄ hävitä sitä talousjätteiden mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkajätteelle tarkoitettuun keräyspisteeseen. *Moottorin sulake on palanut ylikuormituksen takia Ota yhteys myyjään tai huoltoon korjauksia tai laitteen vaihtoa varten Voimakas ääni, ei papujen syöttöä, ei kahvijauhetta *Mylly on jumittunut Sammuta laite ja poista pavut, varmista sitten ettei kahvipapujen seassa ole kovia esineitä tai särkyneitä komponentteja Valmistaja pidättää itsellään oikeuden teknisiin muutoksiin. Maahantuoja ja valmistuttaja Wilfa. Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin. Maahantuoja ja valmistuttaja Wilfa/Elram. Maahantuoja: Oy Hedoy Ab

13 CGR-1 CONICAL BURR COFFEE GRINDER Please read this manual carefully before using this device to ensure your safety. When using this device, the following safety specification should be noticed: The product complies with relevant regulation of technical certification and safety regulation of electric appliance; Generally, the plug and wire should be checked carefully. In case of damage, replacement and require should be conducted by qualified electrician; The applied voltage should be in accordance with that of the product; One end of the product is connected to AC socket, which can be only used by this product;? Do not contact the electric wire with sharp edge or drag it, nor plumb the wire; keep the wire far way from heat and humid place; Do not place this product on heat surface or its surrounding place, such as gas furnace; Do not connect the wire with heat components. Do not plug-in or plug-out the plug with wet hands. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely.children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the supply cord is demaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory and mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Maintenance and cleaning This product should be used and kept by adults; This product should be kept away from humid place. Do not clean it with bowl or dish washing machine. Do not soak it in water; Do not clean or maintain it when the plug is connecting to power supply. Clean the surface of outer case, bean cup cover, bean cup and grinding disc with dry cloth, but not with wet or strong chemical detergent; Keep this device in a dry place out of the reach of children and avoid direct sunlight. If this device malfunctions, dropped or damaged, please do not use it again. Please do not open the cover, otherwise, we will not liable to warrantee;. Specification of product Coffee bean grinder Name: CONICAL BURR COFFEE GRINDER Type: CGR-1 Voltage: 230V~50HZ 160W Dimension: 170mm*132mm*285mm Weight: approximately 2750g Applied scope This product is kitchen-used electric appliance, which can be used to grind coffee beans. Main components and spare parts (see the fig.1) A. Bean cup cover B. Bean cup C. Power cord D. Grinding disc E. Main body F. Powder cup G. Thickness indicator H. Touch switch I. Timer knob J. Power Switch K. Powder cup inching switch Product functions & features: This product is one of the coffee bean grinders of our company; the product has concise structure and black PP material unit body coated with stainless steel, the bean cup and the powder cup of which are made of transparent SAN material. With dignified profile, it is more suitable for home use; this product boasts the following features: 19. This product adopts spiral fine tooth grinding head, which guarantees fast bean feeding and processing as well as excellent final product. 20. The bean cup and powder cup are all equipped with safety inching switch. The machine will not work when the power switch is turned off or any bean cup or powder cup is not fully seated. The multiple

14 safety control switches guarantee the operator safely ~30s electronic control timer allows you to control the powder amount, one, two or more cups, at your will ~252 rotary bean cup allows you to adjust the thickness of powder optionally to obtain each kind of coffee powder that available for any coffee machine. 23. The power cord is concealed under the unit body. 24. This product produces little noise and vibration during operation, it is also equipped with motor overload protection mechanism. Note: Press once to turn on the machine and again to turn off; when any bean cup control inching Suitable purpose of coarse and fine powder and degree setting: Coarse French Press 50g~90g/30s Medium Drip type coffee maker 40g~70g/30s Fine Espresso 20g~60g/30s Operation Instruction: 1:The product is simple in operation and safe. Please do test running before using: 19. Put the grinding disc D on the grinding head inside the main body E to cover the grinding head, then align the two latches to the groove flatly and turn on with care.(see FIG.2) 20. Install the empty bean cup B carefully to the proper position of main body E with the "0" position point to the red thickness indicator "G" on the main body, and then turn rightward to the desired thickness.(see FIG.3) Note: Never turn leftward. If the bean cup is not turned rightward after installing into the main body, the touch switch controlled by bean cup "B" will be off and the grinding machine will not work. 21. Install the powder cup F to proper position in main body E.(See FIG.4) 22. Connect the power cord C to the socket in proper voltage, and enable the socket. 23. Rotate the timer knob I to the desired position (depends on the required powder volume). 24. turn on the touch switch "H" gently to start the grinding machine switch "B", powder cup control inching switch "K" is turned off and turned on again, or the timer knob "I" is turned to "0" and rotated again, it is required to turn on the touch switch "H" again before starting the grinding machine. 2: When the system is verified to be functional after the above operations, you can start grinding the coffee beans: 13. Turn off the power switch to leave the coffee machine under idle status, and then rotate the bean cup B (see FIG.3) and set the desired degree.cup B (see FIG.3) and set the desired degree. 14. Fill the bean cup B with an amount of coffee bean and close cover A. (about 250g when fully filled) 15. Turn the timer knob I to desired time. (control the grinding time to obtain desired grinding volume) 16. a. If you use the powder cup "F" to store the powder, please turn on power switch "L" and turn on the touch switch "H" gently, the grinding machine will start working.(see FIG.4) Alarm: 1. Never put coffee bean into the bean cup until the cup is fully seated. 2. Please adjust the grinding thickness before filling coffee bean. 3. Never take out bean cup until grinding finished. 4. After grinding, please turn the bean cup leftward to "0" before taking out the bean cup and grinding disc for cleaning. Do revert after cleaning.

15 Troubleshooting When this device is malfunction, please check with the following methods. If the problem still exists, please contact the dealer, guarantee unit or directly contact our company. Problems: Possible Causes: Troubleshooting: The finished *The pins of machine plug and socket Replace the socket on time system does not are loose work when turning *The voltage does not meet the standard Verify the voltage of power is 230V on the touch switch of input power *The bean cup is not fully seated and the Install the bean cup again and adjust degree is not adjusted the degree rightward *The power cup is not fully seated *The grinding time is not set, the timer knob points to 0 Install the powder cup to the position Rotate the timer knob to set grinding time *The motor fuse is fused for overloading Contact your dealer or technician to repair or change the machine Large noise, no bean feeding, no powder produced *The grinder gets stuck Turn off the machine and clear out the coffee bean, then verify if there is any hard matter mixed in coffee bean or any damaged component The manufacturer reserves the right to make technical changes. Manufactured and imported for Wilfa. According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

Kok 1,7 Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK17W

Kok 1,7 Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK17W Kok 1,7 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK17W P.

Detaljer

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Wilfa Svart Nymalt Coffee Grinder Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Norsk Godkjent av NKI For å få en optimal ekstrahering av kaffen ved brygging på filterbrygger,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

WK-5 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WK-5 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WK-5 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VANNKOKER NO BRUKSANVISNING Les grundig gjennom bruksanvisningen før vannkokeren

Detaljer

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL NO SE DK FI GB KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Viktig 1. Vennligst les gjennom anvisningene nøye før vekten benyttes. 2. Forviss

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance Bruk vedlikehold Use Maintenance 1/12 SE SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions Viktig: Advarsel: - Massasjesystemet er ikke ment for personer

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING PARTY COOLER Art nr 254045

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING PARTY COOLER Art nr 254045 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING PARTY COOLER Art nr 254045 NO Bruksanvisning EN Instruction Manual - 1 - PRODUKT INTRODUKSJON: I vår Partycooler brukes det kun kompressorer med CFC fritt kjølemiddel. Alle

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer