i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11 Reisebrev fra Budapest side 12-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11 Reisebrev fra Budapest side 12-15"

Transkript

1 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr Milleniumplassen i Budapest Foto: Gitte Korvann Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11 Reisebrev fra Budapest side i Akershus 1

2 Lederen Gunnar Kongsrud Leder LHL Akershus LEDEREN Så er prosjektet «En organisasjon i endring» avsluttet i LHL Akershus. Diskusjonene har pågått i 2 år, og jeg har sett på disse diskusjonene som svært viktige for LHL. Jeg har vært medlem i LHL i snart 40 år og i mer enn 30 av disse, har jeg hatt tillitsverv i de forskjellige organisasjonsleddene. Jeg har veldig mange gode minner å se tilbake på. Det er sikkert en av grunnene til at jeg i starten av prosjektet var sterk motstander av de foreslåtte endringene. Etter hvert som tiden har gått, og jeg har fått mange innspill og forklaringer på hvorfor endringene er positive for LHL, har jeg sakte men sikkert skiftet mening. I den siste tiden er jeg blitt helt overbevist om at det nå er rett tid for å gjennomføre disse endringene. LHL Akershus arrangerte før landsmøte en arbeidskonferanse sammen med fem andre fylkeslag. Hensikten med konferansen var gjennomgang av landsmøteprosedyrer, samt å diskutere de foreslåtte organi s a s j o n s e n d r i n g e n e. P å landsmøte kort tid etter ble endringsforslagene vedtatt med mer enn 2/3 flertall. LHL Akershus arrangerte så en ny arbeidskonferanse med i n n l a g t e k s t r a o r d i n æ r t fylkesårsmøte på Kiel-båten november. Der var bare to saker til behandling, og følgende vedtak ble fattet: 1. LHL Akershus fortsetter som egen juridisk enhet registrert med eget Org.nummer i Brønnøysundregisteret, men fortsetter ikke med egen økonomi. 2. Sekretærstillingen avvikles. Årsmøtet gir styret v/ leder fullmakt til å gjennomføre oppsigelse av fylkessekretær. Egentlig er jo ikke endringene så enorme. I stedet for dagens fylkesstyre organisert i et fylkeslag med egen økonomi, skal det på årsmøte i mars velges et fylkesutvalg på 3-5 personer og 2 varamedlemmer. Utvalget blir tilknyttet LHL sentralt, noe som betyr at vi får egen kontaktperson som skal bruke mye av sin tid til å bistå fylkesutvalget med praktiske oppgaver. Fylkesutvalget skal som et minimum bestå av leder, likemannskoordinator og studieleder. Andelen av medlemskontingenten på 20% vil dekke deler av kostnadene til drift i «nye LHL Akershus». Jeg er sikker på at dette blir veldig bra. I stedet for at vi må jobbe med alle mulige administrative oppgaver, kan vi heretter benytte ressursene til å jobbe med likemannsarbeid og studieaktiviteter. Det må tas stilling til om det også skal velges en brukermedvirker inn i fylkesutvalget. Jeg vil avslutte med å ønske alle som arbeider for LHL, lykke til videre. Nåværende styre sitter fram til årsmøte og vil i tiden som er igjen foreta nødvendig opprydding og legge forholdene best mulig til rette for det nye fylkesutvalget. I og med at dette mest sannsynlig er siste utgave av bladet, vil jeg benytte anledningen til å takke for den tiden jeg har fått muligheten til å være med. Så vil jeg til slutt få ønske alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. Utgiver: LHL Akershus Årgang 21 Nr Ansvarlig annonser: Faktureringsservice AS Sats: Ola Tom Evje Trykk: HG Media AS Distribusjon: Posten AS LHL Akershus Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog Kontortid: Tirsdag-onsdag-torsdag: Tlf. Torunn: Redaksjonskomité: Gunnar Kongsrud, Torunn Figenschou og Hans Elstad Bladet utgis 2 ganger årlig. 2 i Akershus

3 Ann.OKSYGEN (90x130)_trykk.indd :10 Redaktøren har ordet Hvert tredje år arrangerer LHL sitt Landsmøte, og for knappe måneden siden ble det 24. ordinære landsmøtet avholt på Gardermoen. Som nevnt andre steder i bladet ble det valgt nytt sentralstyre. Dette er det høyest besluttende organ mellom landsmøtende. Landsmøtet vedtok noen organisasjonsendringer, men de vil ha svært liten betydning på det enkelte lokale lags nåværende faste drift. Primæraktivitetene vil gjennomføres som tidligere, og lokalpressen gjengir hvor og når lag e n e s s a m m e n k o m s t e r avholdes. Derimot vil fylkeslaget opphøre i nåværende form og utgivelse av dette bladet derved opphøre. Fylkesutvalget som etter kommende årsmøte vil tre i aktivitet, vil være underlagt den sentrale organisasjon, og benytte deres informasjonskanaler. På landsmøte benyttet ledelsen anledningen til å informere deltagerne om fremdriftsplanene for det planlagte sykehus på Jessheim Nord. Tidsplan med ferdigstillelse og åpning 2017 følger de oppsatte planer. Men da dette sykehus ikke er det eneste prosjekt som er planlagt i dette område, må bl.a. Ullensaker kommune først avklare sitt i Akershus forhold til prosjektene. Den kommunale utredning skal være klar før årsskifte og da vil den opprinnelige tidsplan kunne holdes. Dette sykehuset blir et imponerende byggverk, skreddersydd til sine planlagte funksjoner og vi gleder oss til å se det klart til drift. Utgivelsen av dette siste nummer av LHL i Akershus ble utsatt Kostnadsfri ordning for oksygenbrukere OKSYGEN på utenlandsreise UTLÅN AV oksygenutstyr HJELP MED søknader REISEERFARINGER: Dere har gjort det mye lettere for meg å reise. Flott gjort. Det var ingen problemer i Tyrkia! Takknemlig hilsen oksygenbruker. RING OSS for en uforpliktende samtale. Vi svarer på alle spørsmål! en måned for å kunne informere medlemmene om utfallet av de besluttede vedtak ved årets landsmøte og resultatet av fylkeslagets ekstraordinære årsmøte på Color Magic sist uke. Vi nærmer oss jul og et nytt spennende år. Fylkesstyret i LHL Akershus ønsker alle medlemmer en riktig god jul og godt nytt år Tlf:

4 Saker fra landsmøtet 2014 LHL s landsmøte ble avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport fra fredag 31. oktober til søndag 2. november. Landsmøtet er LHL s høyeste organ og avholdes hvert tredje år. Her er et utvalg vedtak og uttalelser fra landsmøtet. Melheim ny leder i LHL John Normann Melheim (62) fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane ble søndag valgt som ny leder i LHL, Landsforeningen for hjerteog lungesyke. John Normann Melheim Vil ha heldagsskole for bedre helse Generalsekretær Frode Jahren utfordrer Arbeiderpartiet og Høyre til å ta felles ansvar for å innføre heldagsskolen. -Vi driver reproduksjon av sosial ulikhet, og det skyldes tafatthet og fantasiløshet, sier Jahren. Hjertesvikt - økende forekomst og behov for bedre behandling Til tross for at nordmenn lider av hjertesvikt og at antallet forventes å øke ytterligere etter hvert som befolkningen blir eldre, er oppmerksomheten rundt sykdommen liten. Vi driver reproduksjon av sosial ulikhet, og det skyldes tafatthet og fantasiløshet Frode Jahren LHLs ærespris til HUNT og Tromsøundersøkelsen Helseundersøkelsen i Nord Trønd e l a g ( H U N T ) o g Tr o m - søundersøkelsen står sentralt i folkehelsearbeidet i Norge. -Gjennom disse undersøkelsene får vi unik kunnskap om folkesykdommer, livsstilssykdommer, helse og forebygging. Derfor har LHL valgt å gi æresprisen for 2014 til disse unike forskningsmiljøene, sier Britt Hoel, leder i LHL, Landsforreningen for hjerte- og lungesyke. 4 i Akershus

5 avd Asker/Bærum Industriveien SANDVIKA Tlf Røed Fjellboring AS Linåkerveien AURSKOG Tlf Byggmester Knut Bjørge Berglia ALGARHEIM Tlf Mobil Et nasjonalt kraftsenter Arild Enderud 1484 HAKADAL Tlf Eidsvollvegen FENSTAD Tlf Ing. H. Asmyhr A.S Hvamsvingen SKJETTEN Tlf Vibergveien JESSHEIM Tlf Bilia Follo Myrfaret 1, 1406 SKI Tlf Ole M. Almeli AS Vognveien - Ørn 2072 DAL Tlf Fet Regnskapskontor 1901 FETSUND Tlf Rørkompaniet AS Kirkeveien HVALSTAD Tlf RUD Tlf Nannestad Rørleggerbedrift Hagavegen 8, Tråkka 2072 DAL Tlf Commedia AS Hadelandsveien NITTEDAL Tlf Gjerdrum Almenning 2032 MAURA Tlf Apotek 1 Nittedal Mattias Skyttersvei NITTEDAL Tlf Håkon Myhrer AS 1550 HØLEN Tlf Autosalg Jessheim AS Energivegen JESSHEIM Tlf Raumnes AS Skolegata 15 A 2150 ÅRNES Tlf Maskin Kjell Rud Vestbyveien GJERDRUM Tlf Elstad Oljesenter as Dyrskuevegen KLØFTA Tlf Bilia Jessheim Brannmannsv JESSHEIM Tlf Eidsvoll Auto Mekonomen Bilverksted Løkenvangen 2072 DAL Tlf Brødrene Søgård AS Siloveien ÅRNES Tlf Membraner og Taktekking AS Klampenborg GJERDRUM Tlf Tannlege Inger Hattestad Henriksen Kirkev. 230, Lenken 1383 ASKER Tlf Hafslund Varme AS Drammensv OSLO Tlf Bergmann Diagnostika AS Jogstadv KJELLER Tlf Øvre Romerike Taxi Energivegen 14 Jessheim Næringspark 2069 JESSHEIM Tlf Håkon Udnes AS Udnesveien ÅRNES Tlf Scanvacc AS 2151 ÅRNES Tlf Stangeskovene Årnes Nedfre Hagaveg 2150 ÅRNES Tlf Ø M Fjeld AS Gaupevegen KONGSVINGER Tlf Griniveien EIKSMARKA Tlf Ståle Mathisen Bil AS Sørumsandvegen SØRUMSAND Tlf Thorsteinsen Transport Solbergvegen 26 A 1408 KRÅKSTAD Tlf Malerfirma Lasse Gundal Måltrostveien GJERDRUM Tlf Boligbyggelaget USBL Berget NITTEDAL Tlf / Berghagan Bil AS Håndverksv LANGHUS Tlf Johansen Lakk & Karosseri AS Industriv SKEDSMOKORSET Tlf Maskinentreprenør Lars Vethe Eidveien HEGGEDAL Tlf Vannhuset Rørleggerservice Engelia SKEDSMOKORSET Tlf Somfy Nordic AB Norge Industriveien 27 D 2020 SKEDSMOKORSET Tlf Vålaugsvegen MAURA Tlf Årnes Bilgummi AS Leirvegen 8, 2150 ÅRNES Tlf T: M: W: A: Langbakken 9, 1430 ÅS i Akershus 5

6 Lørenskog Tekst: Styret v/kari Andresen Foto: Faroog Bhutta LOKALLAGSSTOFF Styret og utvalg i 2014 sesongen: Leder: Kari Andresen tlf , Nestleder: Karin Øyen tlf Sekretær: Elisabeth Granberg, tlf , Kasserer: Jan-Tore Myhrer, tlf , Styremedlem: Farooq Bhutta, tlf , Varamedlem: Svein Erik Gjersøe, tlf Likemannskontakt: Elisabeth Granberg og Kari Andresen Studiekontakt: Jan-Tore Myhrer og Elisabeth Granberg Info-ansvarlig: Kari Andresen Turansvarlig: Anne Grethe Myhrer, tlf Faste aktiviteter: Søndagsturer for de som måtte ønske fellesskapet. Sted: oppmøte vis/avis Bunnpris på Skårersletta (parkeringen til Triaden) kl Hvor turen skal gå, blir planlagt der og da rusletempo. Trim, nivå 3: mandag kl Sted: Kjenn skole - gymsalen. Trim, nivå 1: tirsdag kl Sted: Volt, Lørenskog Hus. Aktivitetsgruppe: tirsdager kl Sted: Volt, Lørenskog Hus. Vanngymnastikk m/ instruktør: tirsdager 1.gr. kl , 2. gr. kl Sted: Rolvsrudhjemmet. Bowling: 1.og 3.onsdagen i hver måned. Kl Sted: Metro bowlingsenter. MediYoga: Onsdager kl Kontakt: Elisabeth Granberg MediYoga er terapeutisk form for Yoga som springer ut fra Kundaliniyogaen, som er en av de eldste Yogaformer fra Tibet og nord India. Medisinsk Yoga har et stort antall studier som viser at denne yogaformen er veldig bra for ulike lidelser som rammer hjertet. I dag brukes MY som rehabilitering ved 25 norske helseinstitusjoner. Lagets trimgruppe nivå 1, er både populær og helsebringende. Vi møtes hver tirsdag kl i Akershus

7 LHL Lørenskog 20 år Medlemmene feiret sammen med innbudte gjester fra flere nabolag. Bildet er fra middagen på Thon Hotell, Triaden med 65 til bords. LOKALLAGSSTOFF Kommunal jubileumsgave overlevert lagets leder Kari Andresen ved varaordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim. Apotekgården Legesenter 2150 ÅRNES Tlf Thon Gardermoen AS 0106 OSLO Tlf Rica Hotel Gardermoen Gardermoen Næringspark 2060 GARDERMOEN Tlf Quality Airport Hotel Gardermoen AS Lokevegen 7, 2050 JESSHEIM Tlf Romerike AS Energivegen JESSHEIM Tlf Lastebiltransport O. Westad & Sønner AS Langbakken 22, 1430 ÅS Tlf Matjordprodusenten A/S 1960 LØKEN Tlf Citymaid Hjemmeservice AS Nedre Kalbakken OSLO Tlf sanofi-aventis Norge AS Strandveien 15, 1366 LYSAKER Tlf Hovin Trevare Krokfossvegen JESSHEIM Tlf SKI - Tlf i Akershus Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf

8 Aurskog-Høland Tekst: Tore Norderud Tore Norderud, Leder LHL Aurskog-Høland Styret 2014 sesongen Leder: Tore Norderud, tlf Nestleder: Inger Heggen Olsen Sekretær: Solveig Engh Kasserer: Jacob Sandrup Knutsen Styremedlemmer: Ruth Dahlby og Per Roar Gulbrandsen Studieleder: Aud Sand Senterledere: Ruth og Gunnar Dahlby LOKALLAGSSTOFF Våre aktiviteter Senteret er åpent hver torsdag mellom og januar til litt ut i juni. Fra begynnelsen av august til midt i desember. Her er det trim, sosiale tiltak, middag og mulighet for samtaler for de som ønsker det. Senteret arrangerer turer hvert år, det samme gjør hovedstyret (laget). Lagsmøter: en tirsdag i måneden de samme månedene som senteret har oppe. Kontakt: Tore Norderud tlf E-post: Tekst: Ragnhild Braaten Drøbak/Frogn Styret i 2014 sesongen Leder og kasserer: Ragnhild Braaten Mobil: Styremedlem: Ellen Braaten Mobil: Styremedlem: Britt Eva Vik Mobil: Styremedlem: Kjell Evensen Mobil: Styremedlem: Jørn Pettersen Mobil: LHL Drøbak/Frogn vil i 2015 ha følgende faste aktiviteter: Nivå 1 Lungetrim: mandager kl til Sted: Drøbak Hospital Nivå 3 Hjertetrim: tirsdager og torsdager kl Sted: Gymnastikksalen Heer skole i Frogn. Ingen aktivitet i skolens ferier. Lagsmøter på Drøbak Hospital: 2/2, 2/3,4/5,7/9,5/10,2/11 og 7/12. (Mandager) Aktivitetene annonseres i lokalavisen. Kontakt: Ragnhild Braaten tlf: E-post: 8 i Akershus

9 Nes Styret i 2014: Leder: Gunnar Kongsrud Nestleder: Arne Stenerud Kasserer: Solveig Damvin Sekretær: Lillian Bjørningstad 1. Vara Sigmund Kvåle 2. vara Lise Brit (Bitten) Nordlie Lagets trimaktiviteter: Hjertetrimmen foregår på torsdager kl på Årnes Barneskole. Hjertetrimmen er meget populær med aktive deltagere med Linda Spigseth som instruktør. Oppstart i 2015 blir torsdag den 12. februar. Lungetrimmen vil i 2015 bli flyttet til «Falkenbygget» i Silovegen 42. Tidspunktet flyttes fra torsdager til tirsdager kl Instruktør er Linda Spigseth. Kontor: LHL Nes har etablert kontor nær Årnes sentrum som møtested blant annet for likemannssamtaler og veiledning. Kontaktperson: Gunnar Kongsrud tlf E-post: Tekst: Tormod Qualben Styret i LHL Nittedal og Hakadal i 2014 sesongen: Leder: Tormod Qualben Sekretær: Ingrid Juell Kasserer: Gitte Chr. Korvann Styremedl.: Magne Blomberg Varamedl.: Johannes Viken Nittedal og Hakadal Leders adresse: Tøyenhøgda 26, 1487 Hakadal Mobil: , E-post: Faste aktiviteter i LHL Nittedal og Hakadal Hjertetrim: torsdager kl Sted: Glittre Lungetrim: onsdager kl Sted: Glittre Varmvannstrim: mandager kl Sted: Glittre Kontakt: Ingrid Juell tlf E-post: LOKALLAGSSTOFF Tekst: Hans Elstad Skedsmo Styret i LHL Skedsmo har dette året følgende sammensetning: Leder: Per Martinsen Nestleder, styremedlem: Eli Hofseth Pettersen kasserer: Hans Elstad Sekretær: Svein Olav Eikrem Studieleder: Per Martinsen Styremedlem: Haldor Osnes Varamedlem: Ann-Britt Martinsen Lagets Aktivitetsfolder ble sendt ut til alle medlemmer i vårsesongen, men vi gjengir her kontaktpersjonene for aktivitetene: LHL Senter Skedsmo på Li-Bos på tirsdager, Ragnhild Bothner Olsen tlf.: Hjertetrim på Åsenhagen skole, Svein Olav Eikrem, tlf.: Varmvanntrim på Li-Bos på mandager, Arild Nordby, tlf.: Bowling i Skedsmohallen på onsdager, Hans Elstad, tlf.: Golf Grønn Glede, Gjerdrum Golfbane, Per Martinsen, tlf.: Skogstrim/turorientering og Ti Topper, Per Martinsen, tlf.: Alle faste aktiviteter blir annonsert i RB under Det skjer. i Akershus Styret minner medlemmene om at de kan yte sitt bidrag til laget ved slutte seg til Grasrotandelen fra Norsk Tipping når de spiller Lotto. 9

10 Sørum LOKALLAGSSTOFF Tekst: Ove Engerdahl Aktivitetsplan for LHL Sørum Ukentlig treff på våre sentere i Sørumsand og på Frogner (annonseres). Julebord i Bjerkesalen 12. desember Årsmøte kl på Frogner LHL-senteret Sørumsand er åpent tirsdag, torsdag og fredag kl Vanntrim: tirsdager kl.12.30, torsdager kl Sted: Sykehjemmet. Lagets styre i 2014 sesongen: Leder Jan Gunnar Engebretsen, tlf e-post Nestleder Grete Nordli Kasserer Grethe Bredesen Sekretær Aud Mary Lund Styremedlem Olvar Gussiås 1.Varamedlem Ann-Karin Skadsdammen 2.Varamedlem Ove Engerdahl Representanter i stiftelsen LHL Aktivitetssenter Frogner. Representant Tove Kalvik Vara Astrid Maurnes Seniordans: torsdager kl Sted: LHL-senteret. Bridge: torsdager kl Kontaktperson: Marit Ø.Kjensjord tlf: Når det gjelder vanntrimmen, må Marit kontaktes først. Tekst: Johan Skandsen Oppegård Lagets styre i 2014 sesongen: Leder: Johan Skandsen tlf , Nestleder: Ole Wæhre tlf , Sekretær: Kjellaug Larsen, tlf , Studieled.: Solveig Svendstad tlf , Kasserer: Kate Mysen tlf , Styremedl: Bjørn Kristiansen tlf , Styremedl: Tore H.Onstad tlf , Lagets trimaktiviteter: Hjertetrim: Mandag og torsdag kl Tårnåsen Aktivitetssenter. Kontakt: Solveig Svendstad, tlf e-post: Stavgang: Tirsdag kl og ca. en time, Tårnåsen aktivitetssenter. Avsluttes med lunsj i kafeteriaen. Kontakt: Marit Schrøder, tlf Alle møter er på Tårnåsen aktivitetssenter (TAS), Valhallavn. 62A, 1413 Tårnåsen Kontortid (TAS underetasjen): Annenhver mandag like ukenr. kl i Akershus

11 Rælingen og Enebakk Tekst: Ole Bele Styret i vårt lag. Leder og Kasserer: Ole Bele, Ekornveien 36, 2014 Blystadlia. Tlf.: / E-post: IT-kontakt/publiserer: Inger Lise Bråthen, Linjeveien 12, 2005 Rælingen. Tlf.: E-post: Studieleder: Norvald Aasheim, Blomsterveien 27D, 2005 Rælingen. Tlf.: / E-post: Kontaktperson treningsgrupper: Arild Holmen Sundvegen 4, 2008 Fjerdingby. Tlf.: / Styremedlem : Brit Westbye, Postboks 48, 2008 Fjerdingby. Tlf.: / E-post: Styremedlem: Sissel Sjølli, Spellmannsplasssen 3, 2008 Fjerdingby Tlf.: / E-post: Sekretær: Odd Henrik Jensen, Kvennhusvegen 16, 2008 Fjerdingby. Tlf.: / E-post: 1. Varamedlem: Bjørn S. Gystad, Aamodtterrassen 33, 2008 Fjerdingby.. Tlf.: E-post: LOKALLAGSSTOFF Faste aktiviteter i laget: Hjertetrim på tirsdager i Øvre Rælingen Kirke. Vi starter kl 18:00 og trimmen varer ca 1 time. Trimaktivitetene tilpasses alle. Vanntrim på fredager i Marikollen Bad. Vi starter kl 16:00 og holder på ca.1 time. Denne aktiviteten kan tilpasses alle. Halvparten av tiden har vi vanngymnastikk og resten svømmer en fritt i bassenget. Kanskje blir det tid til badstue også. Aktivitetene er gratis for medlemmene. Tu r g r u p p a i Rælingen. Bli med på tur. LHL Rælingen og Enebakk går sammen med deltagere fra Frivilligs e n t r a l e n o g Tusseladdene. Ta med venner, flere jo bedre... i Akershus 11

12 Reisebrev fra Budapest REISEBREV Tekst og foto: Gitte Korvann, reiseleder LHL Nittedal/ Hakadal LHL Nittedal/ Hakadal tok i september turen til Budapest. Det har blitt en god tradisjon at vi hvert år tar en langtur sammen. Det gir et godt samhold og gir trygghet for alle på turen. Vi startet opp tirsdag morgen med en felles busstur til Gardermoen. Dette er noe alle setter pris på. Godt å slippe parkeringsutgiftene. Denne gangen var vi 34 reiseglade LHL ere på tur. Vi har i år hatt en fin sommer og høst, så forventningene var selvfølgelig at vi også i Budapest skulle få noen fine solfylte dager. Og det ble det! Vel fremme i Budapest møtte vi vår svorsk språklige guide Krisztina. Et helt fantastisk bekjentskap. Krisztina er godt utdannet og en meget dyktig guide som ikke bare kan Budapest og Ungarns historie, men har også satt seg godt inn i den politiske hverdagen i dag. Vi satt igjen på skolebenken, for hver time med Krisztina ble en reise i ny kunnskap. Budapest På veien til vårt hotell «Estilo Fashion» som ligger i hjertet av «Pest», startet Krisztinas historieleksjon. Og skole ble det helt til vi igjen satt på flyet hjem til Norge, tre dager senere. Budapest, som uttales «Budapesht» er opprinnelig to byer. Buda ligger på Gellért-fjellet med Slottshøyden, Budaborgen, Fiskebastionen og Mattiaskirken. Første bergbanen i verden ligger i Bergen, Fløybanen. Den andre ligger her i «Buda» hvor den går opp til det kongelige slottet. På den andre siden av Donau ligger «Pest» hvor den mer storbypregede og dynamiske delen ligger. «Pest» strekker seg langs Donau, ut ved foten av Karpatene og videre til Mátrafjellene. Vegsystemet i Budapest er bygd som et spindelvev, med rette avenyer og ringer slik vi også har det i Oslo. Innenfor den «lille ringen» lå tidligere bykjernen. Det sies at «alle veier går gjennom Budapest». Så det er ekstremt mye trafikk spesielt på dagtid. Det er bare stortrafikken som kjører rundt. De har også et godt utbygget T-banenett. Det første kom i London i 1850, i Budapest i 1896, tett etterfulgt av Paris i Det er for øvrig Gustav Eiffel som har tegnet Jernbanestasjonen i Budapest. En flott bygning som i dag også huser McDonalds. Budapest med sine 2 millioner innbyggere er Ungarns hovedstad og den mest besøkte hovedstaden i Europa. Ungarn, et land mellom øst og vest Europa, var faktisk det første Øst-blokklandet som åpnet grensene mot vest allerede den 19. august Murens fall var jo den 9. november samme år. Ungarn har en vanskelig historie og har vært under ulike herskere gjennom århundrer. Men ungarere er et stolt folkeslag og har gjenreist seg gang etter gang. I det andre århundre hersket romerne. På 1200 tallet herjet mongolerne, og «Buda» har vært sete for den tyrkiske pasjaen i mer enn 150 år, inntil de østerrikske habsburgerne erobret landet i Ungarn ble et selvstendig kongerike i 1867, dog underlagt Østerrike. Deretter ble Ungarn sterkt preget av de to verdenskrigene. Det var i vår tid et stort opprør i 1956 og da endelig i 1989, hvor det kommunistiske regimet ble avsluttet. Ungarn har dermed bare litt over 20 års erfaring som demokratisk repubikk. Det ungarske språk. Ungarsk har bakgrunn fra den finsk-ugriske språkstammen. Det ligner likevel ikke på finsk og språket må uansett pugges. Godt at de har tatt opp noen låneord fra slavisk, tyrkisk, latin og tysk, så det er noen ord vi forstår i alle fall. Ellers var jo vår «svorsk» 12 i Akershus

13 språklige guide helt fantastisk. Og det er helt greit å gjøre seg forstått på både engelsk og tysk. Dagens ungarske leksjon: Jó utat! God reise! Og Köszönöm tusen takk! Tilbake til Donau. Etter en liten rast på hotellet skulle vi nå ut på båttur med middag og sightseeing på Donau. Krisztina var med på turen, så vi fulgte spente med på kveldens skoleleksjon. På turen fikk vi også et herlig koldtbord med også ungarske varme delikatesser og selvfølgelig «gulasj» som faktisk betyr suppe. Stemningen var god om bord og i bakgrunnen lød flott musikk av kjente komponister som Liszt, Lehar, Bartok m.fl. Fra båtcruiset fikk vi meget god oversikt over byen på begge sider. Flott beliggende mot Donau på «Pest» så vi det flotte Parlamentet. Det er det 3dje største parlamentet i verden, har 700 rom og høyeste tårnet rager 96 meter. Det er det første som ble bygget med luftkondisjonering. Hvor de benyttet is for avkjøling. Parlamentet, Stefans basilika, Nasjonalmuseet, Borgpalasset, Matthiaskirken og de andre severdighetene er også flott lyssatt om kvelden. Et fantastisk skue når skumringen og kvelden kom. Over Donau er det 8 broer som knytter «Buda» og «Pest» sammen. I Donau ligger også byens to øyer. Den ene er Margaret øya, som tidligere huset et kloster og før det var det et harem der. I dag benyttes øya som et rekreasjonsområde. Der er det kultur-, fritid- og treningsområde og har en 5 km lang løpebane rundt det hele. Margaretabroen er for øvrig også tegnet av Gustav Eiffel. Den eldste og mest kjente broen er Kjedebroen hvor det er to løvefigurer uten tunge som vokter broen og er byens vakttegn. Vi skulle krysse broene mange ganger disse dagene i Budapest. 2. Verdenskrig. På framsiden av Parlamentet mot Donau ligger et minnesmerke fra grusomheten under den andre verdenskrig. Et par damesko står pent oppstilt, andre sko står i kaotisk formasjon, i alt 60 par, alle vendt mot elva. Hit ble jøder ført i ly av natta, drevet ut av sengene sine, halvt påkledd, halvt i ørska, redde og kalde, vinteren Stilt opp, side om side, ved bredden av Donau. Så fikk de beskjed om å ta av seg skoene. Unge, gamle, barn, ungdommer. Et skudd, deretter døden i vannet. Krisztina forteller oss også om hvor store ødeleggelsene var i «Buda». «Buda» hadde vært hovedstad alt fra 1200-tallet og hadde flere bygninger bevart fra 1400 tallet. 90 % av disse ble ødelagt under den 2. verdenskrig og mennesker ble innestengt i den gamle byen. De gjemte seg nede i kalkstensgrottene (katakombene) og bare 690 overlevde. Severdigheter Mattiaskirken ble bygget på 1200 tallet som et slott og trekirke. På 1500 tallet hvor tyrkerne regjerte, ble den bygget om til en moské med egen damesal. Så i 1896 ble den igjen bygget om som en katolsk kirke. I dag fremstår kirken med inspirasjon både fra den muslimske og den katolske tradisjonen. Veldig spesielt er det at i denne kirken henger Maria og ikke Jesus på hovedtavlen. Det måtte godkjennes av Vatikanet. Det var i denne kirken at kroningen av Frans Josef og Elizabeth (Sissi) fant sted i Frans Jozef var keiser av Østerrike og konge av REISEBREV i Akershus 13

14 REISEBREV Ungarn fram til han døde i Sissi ble en gang regnet som den vakreste i verden og en av broene er selvfølgelig oppkalt etter henne, Elizabethbroen. Halvparten av Mattiaskirken var bare ruiner etter den 2. verdenskrig, men nå er den godt restaurert. Utenfor Mattiaskirken ligger Fiskebastionen. Et flott byggverk ferdigstilt i Her holdt sjefen for fiskerne til og bergbanen ble benyttet til å frakte fisk opp til borgplassen hvor også fiskemarkedet holdt til. fan den Hellige. Hans mumifiserte hånd er oppbevart i et kostbart relikvieskrin inne i kirken. Budapest har også verdens største synagoge. Den så vi bare fra bussvindu denne gang, men det vil alltid være mulig å ta turen tilbake. Millenniumplassen, eller helteplassen måtte vi selvfølgelig også besøke. På denne plassen finnes det et minnesmerke for «Ungarns falne helter», 7 statuer av de 7 stammelederne som ledet Ungarerne inn i landet i 896 og en stor søyle med erkeengelen Gabriel på toppen. Erkeengelen Gabriel holder i sin høyre hånd den hellige kronen til St. Istvan, Ungarns første konge, og i venstre hånd holder han et kors, et symbol på St. Istvans innsats for å kristne Ungarn. Bak søylen med erkeengel Gabriel kan en se to kolonader med 7 statuer i hver. Disse statuene viser viktige personligheter i den Ungarske historien fra år 1000 fram til Helteplassen ble bygd til års jubileet 1896 og derav navnet Millenniumsplassen. Kulturliv Budapest er selvfølgelig kjent for sitt yrende kulturliv. Vi fikk gleden av å oppleve flott ungarsk folkemusikk, folklore, sigøynermusikk og dans, to kvelder. Fantastisk musikalitet og glede preget musikken og dansen. Noen i reisefølge var også på scenen og prøvde seg i dansen. En annen fantastisk kirke i Budapest er St. Stefans basilika, som er den største kirken i Budapest og stod ferdig i Kuppelen er over 96 meter høy og ses best fra Fiskebastionen. Den er flott dekorert og utsmykket av berømte malere og billedhuggere. Arealet er på hele 4000 m2. På hovedalteret står det en flott marmorstatue av Stefan den Første, også kalt Ste- 14 i Akershus

15 Etter middag benyttet de fleste seg av å spasere gjennom gatene og oppleve mer musikk. Mange dyktige musikere spilte på de ulike restaurantene, kafeene og barene til store glede for oss alle. Kultur er selvfølgelig også de spesielle badehusene i Budapest. Budapest er på mange måter en ganske usedvanlig by. Byen er den eneste storby i verden som har rikelig tilgang på helsebringende termalvann. Det er 1100 varme kilder i Ungarn og 123 av dem er i Budapest. De holder en temperatur på mellom 24 og 78 grader hvor det daglig kommer 70 millioner liter varmtvann fra de naturlige termalkildene. Mange av badehusene ble bygget under den tyrkiske okkupasjonen og dette preger arkitekturen også i dag. Mange av reisefølget tok turen til Gellért som ble oppført i Der fikk vi deilige bad i forskjellige temperaturer, også utendørsbasseng, og ikke minst deilig massasje for ømme muskler. Vi brukte både tirsdagen og onsdagen på bysightsseing, men på torsdagen gikk turen til vindistriktet Etyek-Buda. Krisztina fortsatte sine leksjoner på bussturen utover til Etyek. Stor var vår overraskelse da den som skulle lede oss gjennom et lite kurs om vin var Krisztina. Så kunnskapsrik. Vi var eksepsjonelt heldig med vår lokale guide. Det er i dag 23 Følg oss på LHL sine nettsider: der kan du lese mer om fylkeslagets aktiviteter og finne tidligere utgaver av LHL i Akershus forskjellige vindistrikt i Ungarn. Tidligere ble det produsert druer til vin i Budapest, men når byen ekspanderte, ble også jordbruket flyttet videre ut på landsbygda. Etytek vindistrikt, som vi besøkte, er på bare 7 hektar. Vinprodusentene har bestemt seg for at vinen fra dette distriktet skulle være av ypperste klasse. Hver stokk med druer, tilsvarende 1 kg druer gir 1 flaske vin. Og hos «vår» vinprodusent produserte de 22 tusen flasker pr. år. Vi ble oppmerksomme på de flotte rosebuskene som står i hver ende av vinrankene. De har en viktig funksjon da de er plassert der for å være en indikasjon på om det er kommet sykdom på druene. Er det kommet skadedyr på rosene, kommer det skadedyr på druene. De levde etter regelen at kvaliteten er viktigere enn kvantiteten. Og kvaliteten var utmerket. Vi var så heldig og fikk smake på 6 ulike viner. En rød, en rosé og fire hvite. En riktig hyggelig stund ble det der vi satt ute i solen ved vinrankene, smakte på god vin og spiste lokalt brød. Spiste en herlig velsmakende lunsj ute i solen i Etyek før vi igjen reiste tilbake til Budapest. Budapest er en fantastisk by, vel verdt et gjensyn. Dette er faktisk bare en smakebit på våre opplevelser i Budapest. Vi kan avslutningsvis nevne; Terrorens hus, fantastiske museer, kunstutstillinger, konserter, mye og god mat, hjemmebrygget øl, Markedshallen, handlegater og studentparade. Vi håper at vi med dette reisebrevet har gitt andre lyst til å besøke denne fantastiske hovedstaden i Ungarn. Som reiseleder takker jeg for turen og håper flere ønsker å bli med oss på neste års tur til Riga i september! REISEBREV i Akershus 15

16 Returadresse: LHL Akershus Solheimsvn. 62 B 1473 Lørenskog LHL AKERSHUS LEDERE AV LOKALLAGENE 2014/15 LHL AKERSHUS Fylkesleder: Gunnar Kongsrud Hagaskogveien 1C, 2150 Årnes Mobil: E-post: LHL ASKER Postboks 51, 1371 ASKER Kjell Ellingsen Valbråten 99, 1392 Vetre Tlf Mob: E-post: LHL AURSKOG-HØLAND Tore Norderud Haukevn. 7, 1930 Aurskog Postboks 12, 1941 Bjørkelangen Tlf Mob: E-post: LHL BÆRUM Arne Larsen Godthåphaven 14, 1356 Bekkestua Mobil LHL EIDSVOLL Karl Gulbrandsen Puttetjennveien 23 A, 2070 RÅHOLT Tlf Mob: E-post: LHL FOLLO Postboks 495, 1401 Ski Glenn Arne Alvad, Steinspranget 11, 1156 Oslo Mobil E-post: LHL SKEDSMO Per Martinsen Holmsensvei 77C, 2010 Strømmen Mobil: E-post: Postboks 106, 2027 Kjeller LHL NANNESTAD OG GJERDRUM Ivar Bogetvedt Rognvegen 1, 2022 Gjerdrum Mobil: E-post: LHL NES Gunnar Kongsrud Postboks 96, 2150 Årnes Mobil: E-post: LHL LØRENSKOG Kari Andresen Lutvannsveien 9, 0676 Oslo Mobil: E-post: Postboks 228, 1471 Skårer LHL SØRUM Jan Engebretsen Industrivegen 59,1920 Sørumsand Mobil: LHL ULLENSAKER Bjørn Skjærli Bjørmofaret 17, 2052 Jessheim Mobil E-post: LHL NITTEDAL/HAKADAL Tormod Qualben Tøyenhøgda 26, 1487 Hakadal Tlf Mob: E-post: LHL RÆLINGEN OG ENEBAKK Ole Bele Ekornveien 36, 2014 Blystadlia Mobil: E-post: LHL VESTBY Karen Halvorsen Tlf Mob: Stabelsvei 15, 1540 Vestby E-post: LHL DRØBAK/FROGN: Ragnhild Braaten Engenehøy 3, 1440 Drøbak Mobil: LHL OPPEGÅRD Johan Skandsen Løvlia 17, 1412 Sofiemyr Tlf Mob: E-post: 16 i Akershus

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB SynHørSynHør-bladet 24. årgang Nr 3-2015 Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp?

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-9. årgang 2010 a-ha Magne Furuholmen: - Vil gi min støtte til trafikkofrene side 4-5 Tilltsvalgte møttes i Alta LTN deltar i høringer Full rulle

Detaljer

HVA SKJER I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 7 Des.

HVA SKJER I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 7 Des. Qué Pasa? HVA SKJER I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 7 Des. 2009 Spaniaforsikringen tilbyr deg de beste forsikringene som

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så

Detaljer

nr. 1-2008 Av innholdet i dette nummeret: MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

nr. 1-2008 Av innholdet i dette nummeret: MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE nr. 1-2008 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Av innholdet i dette nummeret: Likemannsarbeid er viktig. Lederartikkel side 3 Nidaros - Trondhjem - Trondheim side 4 Overgrep

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Var det Oslo vi nettopp passerte?

Var det Oslo vi nettopp passerte? KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2010 OSLO OSLO OSLO OSLO OSLO 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen!

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen! NordeaPensjonisten Julen 2010 Tore har ordet! Jeg skrev i førsteutgaven av NordeaPensjonisten i år at et spennende år ligger foran oss. Med informasjon, rådgivning og tilrettelegging for endringer fra

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 10-12. årgang 2013 Overskudd av livet s. 4 Høringer i Stortinget s. 8 Regionskonferanse og brobygging s. 10 Personskade Advokatfirmaet

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer