nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt av annen kredittyter enn selgeren med mer side 6 Side 1 av 18

2 Leder Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis flott påskefeiring! Tall fra Finanstilsynet av generalsekretær Thor A. Andersen Jeg har jo sendt dere tallene for 2009 i egen utsendelse, men vil allikevel peke på noen av tallene som er presentert: saker mottatt til inkasso og AVSLUTTET! Kjempegodt jobbet. Når vi i tillegg ser at bransjen har innkassert 16,4 milliarder i hovedstol og 1,1 milliarder i forsinkelsesrente for det norske næringslivet bekrefter det vår funksjon i samfunnsøkonomien. Vi snakker om mange arbeidsplasser reddet for norsk næringsliv. Generalforsamling og Inkassofagdager på Gardermoen i mars 95 representanter fra 48 byråer, samt 24 forelesere og gjester var påmeldt til årets arrangement. Arrangementet gikk smertefritt og deltakerne var aktivt med. Det nye styret ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling. Kopi av presentasjonene er lagt ut på våre hjemmesider. Budsjettmøte og Bransjetreff i København, Danmark, den 21. til 23. oktober Forberedelsene er i full gang. Vi satser på mye faglig stoff og interessante forelesere. Ønsker og forslag om tema og eller forelesere tas i mot med takk! Vi kommer til å sende ut mer informasjon og påmeldingsskjemaer i begynnelsen av mai. Elektronisk samhandling ved tvangsfullbyrdelse Vi venter fortsatt på ferdigstillelsen av kommunikasjonskanalen AltInn II. Pilottestingen er ennå ikke ferdig og vi venter med spenning på muligheten til å sende ut prosessbeskrivelser og standarder. Inntil da skal vi prøve å holde bransjen oppdatert. Med ønske om flotte vårdager. Side 2 av 18

3 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 3 Kurskalender side 3 Formannen s hjørne... side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt av annen kredittyter enn selgeren. Mangler og forsinkelser ved varen eller tjenesten Kredittkjøpsloven side 6 Referat fra Generalforsamlingen..side 9 Til rettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.side 12 ErgoGroup s spalte.side 15 EDB Business Partner AS Informer..... side 16 En vår med mye kursvirksomhet...side 18 Møtekalender 1. halvår 2010 Styremøte Inkassoklagenemnda Lovutvalget Inkassoklagenemnda Styremøte 14. april 19. april 04. mai 31. mai 16. juni Kurskalender Kurs I Kurs II Kurs III Påfyllingskurs NIF april juni 07. oktober oktober Kurs i utenlandsinkasso, NUF, løyvegarantier, innfordring mot umyndige, forliksrådets behandling av krav over/under kr ,- 15. april 2010 (fullt) 10. mai 2010 (ekstrakurs) Emner som: Utkastelse av bolig, opphør av leiekontrakter -det være seg borettslag, sameier, selveier og ordinære leieforhold - lover og praktisk håndtering av dette. Lovverk/jus rundt tema bruk av SMS-pågang fra inkassobyråene Dato ikke bestemt Tvistehåndteringskurs på Vestlandet/ Tone Thomassen Dato ikke bestemt Påfyllingskurs Namsfogden i Oslo Dato kommer bare Namsfogden har fått hodet over vannet!! Side 3 av 18

4 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon. Penger brukes til å betale regninger kreditt benyttes til å utsette betalingen av dem. Credit management, eller det norske ordet kredittadministrasjon, har som hovedmålsetting å minimalisere risiko for tap ved kredittgivning og binde minst mulig kapital i utestående fordringer. Etter bankkrisen på 80-tallet har vi i Norge utviklet lover, regler og systemer som gjør at vi er best i Europa. Næringslivet har svært lave tap og hadde den korteste effektive kredittiden i Europa i I gjennomsnitt 23 dager avtalt kredittid og 7 dager forsinkelse, til sammen 30 dager. Norsk næringslivet, bank og finans unntatt, yter årlig varekreditt for mrd. kr. Dette er Norges største finansieringskilde, regjeringens finanskrisepakker blir bare som et pust i sivet, og uten dette ville Norge stoppe opp. Baksiden av medaljen er at norsk næringsliv ved dette binder 18,5 mrd. kr. i utestående fordringer pr. kredittdag noe som må finansieres ved egenkapital eller lån. For å holde kapitalbindingen i utestående fordringer på dagens nivå forutsettes det at vi i Norge har et mest mulig effektivt innfordringsregime. Til det er politikerne premissleverandører men de er ikke vant til å tenke cashflow når de gir valgløfter. I utgangspunktet har vi et lovbestemt ris bak speilet hvis skyldner ikke betaler regningen sin i tide (Inkassolovens 17). I fall skyldner betaler for sent må skyldner dekke de kostnadene fordringshaver har som følge av misligholdet. Dette er et prinsipp de fleste, også politikere, synes er fornuftig og derfor har vi knesatt prinsippet i lovs form. Men fordi SV i siste valgkampen hadde gjort kampen mot fattigdom til et hovedtema presset den rødgrønne regjeringen igjennom en reduksjon av skyldners ansvar. Endringen gjorde Storberget i forskrifts form og det er nemlig bakdøren når man skal gå utenom en diskusjon med vår lovgivende myndighet Stortinget. Nå kan man mene mye om Justisministerens hallingkast for å slippe å legge frem en proposisjon for Stortinget. For min egen del vitner det om liten respekt fortsetter Side 4 av 18

5 for de parlamentariske spillereglene som gjelder lover endres i Stortinget og ikke av Justisdepartementet. Med et rødgrønt flertall kunne også et lovforslag ha gått igjennom. Forskjellen er imidlertid at da hadde det i så fall skjedd etter en bredere diskusjon enn hva forsøk på innfrielse av et valgløfte tilsier. Forskriftendringen som trådte i kraft 1. januar i år medfører en reduksjon i skyldners ansvar for misligholdskostnadene, en reduksjon som medfører en kostnadsøkning for næringslivet. Det er imidlertid ikke denne kostnadsøkningen som i relasjon til credit management er det viktigste. Det viktigste er at Storberget hevder at når det blir billigere å misligholde vil flere betale i tide. Det har jeg vanskelig for å tro. I tillegg forlenges fristen for når tung sats i inkassoforskriften inntrer fra 28 til 42 dager. Den som skylder penger får altså lengre tid på seg til å betale uten ekstra kostnader. All erfaring tilsier at disse to elementene vil medføre at næringslivets effektive kredittid økes. Det er en kjensgjerning at når incentivet for å betale svekkes, svekkes også viljen til å betale i tide for de som har penger - og det er langt de fleste. 3 4 dager økt kredittid for næringslivet betyr mrd. kr. i økt kapitalbinding. Det er forskjellen på politikk og virkelighet. For næringslivet er det forskjellen på himmel og helvete. Politikere har en tendens til å tenke mer på de som skylder penger enn de som sitter og venter på å få betalt for varer eller tjenester som er levert. Denne artikkelen ble trykket i DN s vedlegg om Credit Management. Baard Sig. Bratsberg Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 5 av 18

6 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt av annen kredittyter enn selgeren. Mangler og forsinkelser ved varen eller tjenesten. Kredittkjøploven 8 av advokat Helle Einstabland Woxholth Advokat i Bankklagenemnda Innledning For de inkassobyråer som inndriver fordringer på vegne av banker (som tilbyr kredittkort-tjenester) og kredittkortselskaper, og de byråene som kjøper fordringer fra slike virksomheter for egeninkasso, er det nyttig å ha kjennskap til kredittkjøpsloven 8 som regulerer kjøperens innsigelser mot annen kredittyter enn selgeren. Dette fordi krav eller motkrav fra en skyldner mot annen kredittyter enn selger vil kunne bli fremmet som en innsigelse mot et inkassokrav. I følge kredittkjøploven 8 (løsøre) og 27a (tjenester) kan kjøperen overfor annen kredittyter enn selgeren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han kunne gjøre gjeldende mot selgeren. Mangler eller forsinkelser Dersom det foreligger mangler ved en kjøpt vare eller tjeneste, eller leveransen er forsinket, kan kjøperen kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heve kjøpet. Kjøpers rettigheter reguleres nærmere i blant andre kjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Se også artikkel om Kjøpsrettslige mangler i forbrukerkjøp; NIF nytt nr 3/2009. Advokat Helle Einstabland Woxholth Krav på retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving kan kreves også om varen eller tjenesten er kjøpt på kreditt. Kjøperens innsigelser, krav og motkrav mot annen kredittyter enn selger Dersom selgeren av varen eller tjenesten ikke kan eller vil oppfylle sine forpliktelser overfor kjøper, og kredittyteren er en annen enn selgeren, kan kjøperen fremme sine krav mot kredittyteren. En annen kredittyter enn selgeren er typisk banken eller kredittkortselskapet som har innvilget kjøperen kreditt. fortsetter Side 6 av 18

7 Det er ikke hensiktsmessig at kredittyteren, når det ikke er selgeren, skal reparere varen eller levere ny vare. Kjøperen kan imidlertid kreve prisavslag, kreve å få pengene tilbake eller kreve erstatning (begrenset til kjøpesummen). Andre situasjoner der kjøperen kan fremme krav mot annen kredittyter enn selger er dersom selger ikke lar kjøper benytte angreretten, eller selger går konkurs. Se nærmere artikkel om Angrerett og avbestilling i NIF nytt nr 3/2009. Retten for kjøper til å fremme krav mot annen kredittyter enn selger gjelder for alle forbrukerkredittkjøp av varer og tjenester. Grunnlaget for kravet må ha sammenheng med kjøpet, for eksempel at det foreligger mangel ved varen eller forsinkelse, kjøpsavtalen er ugyldig eller kjøperen benytter angreretten. Bakgrunnen for regelen om at krav mot selger eller tjenesteyter kan gjøres gjeldende mot annen kredittyter er at kredittyteren er nærmest til å bære risikoen for at en selger ikke oppfyller sine forpliktelser. Kreditten er ytt på grunnlag av en avtale mellom kredittyteren (kredittkortselskapet) og selgeren. Kredittyteren vil oftest ha større mulighet for å gjøre gjeldene et regresskrav mot selgeren enn forbrukerkjøperen, og vil også stort sett ha bedre evne til å bære et tap. Reklamasjon Dersom det foreligger mangler eller forsinkelse ved kjøp av varer eller tjenester må kjøperen først fremme krav mot selger eller tjenesteyter. Kravet må fremmes innenfor vanlige reklamasjonsfrister, det vil si så snart som mulig etter at kjøperen oppdaget mangelen eller forsinkelsen. I tillegg til at kjøperen må reklamere overfor selgeren av varen eller tjenesten må kredittyteren (banken eller kredittkortselskapet) underrettes om kravet så snart som mulig. Pantsettelse eller overdragelse av kredittyters fordring mot kjøperen I tilfeller der kredittkortselskapet eller banken har pantsatt eller solgt fordringen mot kjøperen av varen eller tjenesten (oppkjøpsinkasso), kan kjøperens innsigelser, krav og motkrav også gjøres gjeldende mot den som fordringen er pantsatt eller overdratt til. Dette følger av kredittkjøpsloven 8a og 27, og er relevant i forhold til inkassoselskaper som kjøper misligholdte fordringer fra banker og finansinstitusjoner. Eksempler på bruk av Kredittkjøpsloven 8 fra Bankklagenemndas praksis: I BKN hadde klagerne kjøpt ferieabonnement på Kanariøyene. De innbetalte et forskudd på EUR 4.800,- med et kredittkort. De innbetalte imidlertid ikke det fortsetter Side 7 av 18

8 resterende kontraktsbeløpet på EUR 7.195, da de angret på abonnementet. Klagerne annullerte kontrakten den , og reklamerte overfor banken som hadde utstedt kredittkortet den Nemnda fant at klagerne hadde overholdt reklamasjons- og underretningsplikten etter kredittkjøploven 8, 2. pkt. Klagerne hadde godtgjort, bl.a. med artikkel fra Økokrim, at klubben fremsto som useriøs. Klagerne hadde krav på å heve kontrakten med ferieklubben ut fra antesipert mislighold fra klubbens side. Klagerne fikk medhold i sitt krav om at banken måtte tilbakebetale depositumet på EUR 4.800,-, jf kredittkjøploven 8. BKN gjaldt retting av en mangel som ble oppdaget på reise i Tyskland. Klageren hadde kjøpt vinterdekk med montering på et verksted i Norge, og betalte regningen på kr 4.348,- med et kredittkort. Under en biltur i Tyskland måtte klager, som følge av en mangel ved verkstedets arbeid, bl.a. skifte hjulbolter. Han krevde at kredittkortselskapet dekket regningen på kr 2.455,-, jf kredittkjøploven 8. Etter nemndas flertalls vurdering kunne klager ikke klandres for å ha foretatt en retting av hva som ble vurdert som en kritisk mangel. Beløpet fremsto ikke som urimelig, og flertallet fant at kortselskapet pliktet å dekke klagers utgifter på kr 2.455,-. Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 8 av 18

9 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSKE INKASSOBYRÅERS FORENING QUALITY HOTELOSLO AIRPORT, GARDERMOEN Norske Inkassobyråers Forening avholdt sin 29. ordinære generalforsamling på Quality Hotel Oslo Airport på Gardermoen den 18. mars Deltagere fra 19 medlemsbyråer var til stede. Generalforsamlingen ble åpnet av formannen, Baard Sig. Bratsberg. A. Konstituering Generalsekretæren gjennomgikk deltakerlisten for fastsettelse av stemmetall. Av de fremmøtte deltagerne var 19 medlemsbedrifter representert. I tillegg forelå 4 fullmakter. Til sammen var 23 medlemmer representert. I henhold til vedtektenes 10 ble det totale antallet stemmer fastsatt, jfr. kategori, til 97 stemmer. Foreningen talte pr medlemmer. B. Som møteleder ble valgt: Baard Sig. Bratsberg, KrediNor C. Som sekretær ble valgt: Lise Kristiansen, NIF D. Til å skrive under protokollen ble valgt: Marius Wærsten, Intrum Justitia AS Kari Øygarden, Acounter Credit Norge AS E. Til styrets årsberetning fremkom det ingen kommentarer Styrets årsberetning ble deretter tatt opp til godkjenning med det resultat at VEDTAK: Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent. F. Årsregnskap og balanse for 2009 ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskap og balanse for 2009 ble deretter tatt opp til godkjenning med det resultat at VEDTAK: Årsregnskap for 2009, herunder revisors beretning ble enstemmig godkjent. fortsetter... Side 9 av 18

10 Det var ikke foreslått økning i styrets honorarer utover det som var fastsatt i høstens behandling av budsjettet. Satsene blir således: Styrets formann: kr Styremedlemmer: kr ,- Varamedlem (hvis aktivert): kr ,- (ved opprykk til styreposisjon) G. Tidligere behandlet budsjett for 2010 ble tatt til etterretning. H. Det var ikke mottatt innkomne forslag til Generalforsamlingen. I. VALG Valgkomiteens forslag ble presentert. Valgkomiteen hadde foreslått gjenvalg på Baard Sig. Bratsberg fra KrediNor. Det fremkom ingen benkeforslag og Baard Sig. Bratsberg ble valgt som ny formann, ved akklamasjon. Valgkomiteen hadde 3 kandidater til de 3 styrevervene. Kandidatene fra valgkomiteen var: Sverre Olav Helsem Hugo Mølmesdal Vibecke Beyer Conecto AS (gjenvalg (2 år)) CrediCare AS (gjenvalg (2 år)) Pacta AS (opprykk 2009 (2 år)) Som varamedlemmer ble følgende foreslått: Rolf Eek-Johansen Tone V. Olsen Actor Fordringsforvaltning AS (ny (1 år)) PayEx Collection AS (ny (1 år)) Som valgkomite ble følgende foreslått: Velges av generalforsamlingen (1 år) Til valget av revisor foreslo valgkomiteen: Ernst & Young AS, Sandefjord (gjenvalg (1 år)) Som valgkomité ble av generalforsamlingen foreslått: Njål Kleiberg, KredittGjenvinning AS (gjenvalg) Wilhelm Blikstad, Aktiv Kapital Norge AS (gjenvalg) fortsetter Side 10 av 18

11 Valgkomité og revisor ble valgt ved akklamasjon. Det nye styret er: Formann: Baard Sig. Bratsberg KrediNor (1 år) Styremedlemmer: Sverre Olav Helsem Hugo Mølmesdal Vibecke Beyer Hilde Larsson Trond Kristian Andreassen Conecto AS (2 år) CrediCare AS (2 år) Pacta AS (2 år) Lindorff AS (1 år) Gothia AS (1 år) Varamedlemmer: Valgkomite: (gjenvalg) (gjenvalg) Rolf Eek-Johansen Tone V. Olsen Njål Kleiberg Wilhelm Blikstad Actor Fordringsforvaltning AS (1 år) (ny) PayEx Collection AS (1 år) (ny) KredittGjenvinning AS (1 år) Aktiv Kapital Norge AS (1 år) Revisor: Ernst & Young AS, Sandefjord (1 år) Generalforsamlingen ble deretter avsluttet. Formannen takket for fremmøte og deltagelse. På vegne av seg selv og styret takket han for tilliten. Blomster vil bli sendt de avtroppende medlemmene til styret. Den 29. ordinære Generalforsamling ble erklært avsluttet. Sandefjord, 26. mars 2010 Lise Kristiansen Referent Marius Wærsten Sign. Kari Øygarden Sign. Side 11 av 18

12 Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne av rådgiver Lina Berg Valnes HSH - hovedorganisasjon for handels og tjeneste-norge Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven 4-6 en særlig plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne. Plikten til tilrettelegging er et avgjørende virkemiddel for å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i arbeid. Det er nå et større krav til at legene skal gi flere graderte sykemeldinger. Dette vil kreve mer av både arbeidstaker og arbeidsgiver i forhold til tilrettelegging. Bestemmelsen i aml 4-6(1) fastsetter at hvis en arbeidstaker har fått redusert sin arbeidsevne som følge av ulykke, slitasje, sykdom eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få passende arbeid. Med redusert arbeidsevne menes arbeidstakere som har spesielle problemer i forhold til arbeidet. Arbeidsevnen kan bli nedsatt på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale forhold. Reduksjonen i arbeidsevne kan være varig eller midlertidig, og plikten til tilrettelegging omfatter derfor både midlertidige og varige tiltak. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeide, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring eller lignende.. Arbeidsgiver plikter dermed å vurdere overføring til annet arbeid hvor det ikke er mulig å fortsette i vanlig arbeid. Tilretteleggingsplikten strekker seg langt, men gjelder ikke ubegrenset. Plikten begrenser seg til hva som er praktisk mulig. Arbeidsgivers plikt til å iverksette nødvendige tiltak innebærer i følge rettspraksis ikke at andres rettigheter nødvendig vis innskrenkes, for eksempel gjennom å bytte arbeid. Blir derimot en stilling som arbeidstaker er kvalifisert for ledig, skal arbeidstakeren tilbys denne. Arbeidsgiver må i det konkrete tilfelle vurdere hvilke tiltak som vil være mulig å iverksette. Hvor langt plikten strekker seg vil bero på flere faktorer. Virksomhetens størrelse og ressurser vil være en tungtveiende faktor. Jo større virksomheten er, dess flere muligheter vil normalt foreligge for arbeidsgiver. I store virksomheter er det ofte flere alternative arbeidsoppgaver som arbeidstaker kan utføre, og i slike virksomheter vil det også normalt være lettere å tilrettelegge i forhold til arbeidstid. Virksomhetens økonomi er også relevant i vurderingen. Hvor økonomien fortsetter Side 12 av 18

13 er god vil det kreves mer enn der virksomheten går med underskudd, eller har liten økonomisk handlefrihet. Det er forutsatt i forarbeidene til loven at kostnader som dekkes av offentlige støtteordninger, ikke kan regnes som en byrde for arbeidsgiver. Arbeidsgiver bør dermed først sjekke hvilke kostnader og tiltak det offentlige kan dekke i slike situasjoner. Det er videre antatt at ansattes alder og ansiennitet skal vektlegges. Dette har sammenheng med at jo eldre en arbeidstaker er, dess vanskeligere vil det være for vedkommende å få nytt arbeid. Arbeidsgivers forpliktelser er normalt mer omfattende overfor arbeidstakere som har vært ansatt lenge. Varigheten av den reduserte arbeidsevnen vil være et annet moment av betydning. Arbeids-og sosialdepartementet uttaler for eksempel at det vil være urimelig å pålegge arbeidsgiver omfattende utgifter til ombygging dersom behovet for tilrettelegging er av begrenset varighet. Det skilles i utgangspunktet ikke mellom tilfeller hvor den reduserte arbeidsevnen har sammenheng med arbeidsoppgavene, og de tilfeller der arbeidsforholdene ikke har hatt betydning. Departementet har likevel gitt uttrykk for at arbeidsgivers plikt til tilrettelegging strekker seg lengre i de tilfellene hvor reduksjon i arbeidsevnen har sammenheng med arbeidsforholdet eller forsømmelser fra arbeidsgivers side. Arbeidstaker har plikt til å medvirke til at arbeidssituasjonen blir tilrettelagt. Plikten utledes direkte av folketrygdloven 8-8 og arbeidsmiljøloven 2-3. I hvilken grad den ansatte selv medvirker vil ha stor betydning dersom arbeidsgiver skal lykkes i tilretteleggingsarbeidet. I de tilfeller hvor arbeidstaker ikke medvirker kan retten til sykepenger faller bort. Folketrygdloven 8-8 fastsetter at retten til sykepenger faller bort dersom arbeidstaker uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta i mot tilbud om behandling, rehabilitering mm. Arbeidsgiver skal etter aml 4-6(3) utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. Oppfølgingsplanen skal utleveres etter krav fra NAV. Arbeidsgiver som ikke oppfyller forpliktelsen etter aml 4-6(3) kan etter folketrygdloven 25-3 femte ledd ilegges gebyr, tvangsmulkt eller begge deler. Diskriminering - og tilgjengelighetsloven(dtl) har en egen bestemmelse om fortsetter Side 13 av 18

14 individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. Brudd på plikten regnes som diskriminering etter dtl 12 sjette ledd. Arbeidsgivers forsøk på tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden har stor betydning i vurderingen av om det foreligger saklig grunn til oppsigelse etter at verneperioden mot oppsigelse på 12 måneder er over etter aml Det har i forbindelse med forhandlingene om tiltak for å redusere sykefraværet og ny avtale om et inkluderende arbeidsliv ( IA-avtale)vært vurdert om det er behov for endringer i regelverket på dette området, men det er enighet om ikke å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilretteleggingsplikt eller medvirkningsplikt. Viktigheten av å benytte potensialet i dagens regelverk understrekes imidlertid i protokollen, og det fremgår at partene i arbeidslivet er enige om at arbeidsgiver og arbeidstaker også bør legge til rette for tilknytningsaktiviteter for å opprettholde god kontakt ved arbeidstakers langtidsfravær. Dette kan både dreie seg om å tilby/ta andre typer arbeidsoppgaver enn det som ligger i arbeidstakerens opprinnelige stilling. Eventuelt kan det, der det er mulig, ses på arbeidsmuligheter i andre virksomheter når arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner grunnlag for tilrettelegging i egen virksomhet. Det bør således på arbeidsplassene være en intensjon om å strekke seg langt på både arbeidsgivers og arbeidstakers side for å finne tilretteleggingsmuligheter og tilrettelagt arbeid. Side 14 av 18

15 Side 15 av 18

16 EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Experian (CI) Dun & Bradstreet Lindorff Eiendomsverdi Motorvognregisteret Småbåtregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Postens adresser Intet til utlegg / utleggstrekk Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi er her for deg. og har alltid vært her. og vi kommer til å være her lenge enda fortsetter Side 16 av 18

17 Ta kontakt med Terje eller Terje på hhv for Mobrenna eller for Svarttjernet. Eller send e-post til Side 17 av 18

18 En vår med mye kursvirksomhet Denne våren startet først med et kurs i inkassoloven utvalgte emner den 18. februar, så hadde vi et kurs i tvistehåndtering den 25. mars og den 15. april skal vi ha et kurs som tar for seg emnene utenlandsinkasso, NUF, løyvegarantier, innfordring mot umyndige og forliksrådets behandling av krav over/under kr ,-. Dette kurset ble så populært og var fullt på null komma null slik at vi satte i gang ett til den 10. mai, og nå er det bare 5 ledige plasser igjen der, så om det er noen som fortsatt kunne tenke seg dette kurset er det først til mølla prinsippet. Videre gjennomfører vi de faste kursene i utdanningsplanen. Kurs hos Namsmannen i Oslo vil bli gjennomført, men vi er litt usikre på om det blir på denne siden av sommeren, eller etter, da pågangen arbeidsmessig hos Namsmannen har vært så stor at de har ikke kunnet hjelpe oss med kurs. Til høsten vil det komme flere spennende emner, og det er fint å se at det er så mange som interesserer seg for nye ting som dukker opp. Dersom DU skulle ha ønske om et kursemne er vi åpen for innspill, så la oss høre fra deg! Send en mail til: En god vårfølelse avslutningsvis NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 18 av 18

nr. 1. 2013 17.04.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2013 17.04.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Arbeidstakers rett til redusert

Detaljer

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Formannens hjørne side 5 Klientmiddelhåndtering side 7 Side 1 av 19 Leder av generalsekretær Thor A.

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 I strid med lovgivers vilje side 4 Salg av inkassotjenester side 6 Side 1 av 16 Generalsekretæren av

Detaljer

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen Mobil: 951 48 721 kari.andersen@sbdl.no 1 1. Temaet: Oppsigelsesvern ved sykdom etter at verneperioden

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

09.02.2010. Frokostmøte 9. februar. 1. Innledning. 2. Utgangspunktet i arbeidsavtalen. Er langvarig sykdom saklig oppsigelsesgrunn?

09.02.2010. Frokostmøte 9. februar. 1. Innledning. 2. Utgangspunktet i arbeidsavtalen. Er langvarig sykdom saklig oppsigelsesgrunn? Frokostmøte 9. februar Er langvarig sykdom saklig oppsigelsesgrunn? Advokat Terje Gerhard Andersen Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS www.sbdl.no 1. Innledning 1. Innledning, hva skal vi snakke

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Notat. 1 Hensikt med notatet. 2 Lovforslaget. 3 Bakgrunn for forslagene. 2.1 Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet

Notat. 1 Hensikt med notatet. 2 Lovforslaget. 3 Bakgrunn for forslagene. 2.1 Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet Notat Til : Rådmannens ledergruppe, HTV, AMU og PSS Fra : HR-seksjonen Kopi : 1 Hensikt med notatet Formålet med notatet er å orientere om foreslåtte endringer i reglene for oppfølging av sykemeldte, lagt

Detaljer

Veileder Tilrettelegging for ansatte

Veileder Tilrettelegging for ansatte Veileder Tilrettelegging for ansatte Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal/HMS Dokumentnavn: Veileder Tilrettelegging for ansatte Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato:

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt 11. Reklamasjon ved mangel og frist

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Merverdiavgift på saker fra utenlandsk oppdragsgiver side 7 Lovens bestemmelser om hvor sak skal anlegges

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Tilstede var 40 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den 06.04.2011 kl. 18.00. Møtested : Kampen Menighetshus. Tilstede var 37 seksjonseiere og 22 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede.

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Lerdalstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer