Full effekt Pølsemestere Kulturperle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.gardermoen.no Full effekt Pølsemestere Kulturperle"

Transkript

1 Nr. 2 Oktober årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Ny portal i høst Prosjektleder Odd Harald Sørensen er i sluttspurten for den nye Gardermoen-portalen Den relanseres for verden i høst. Side 8 og 9 Full effekt At Gardermoen-effekten nå slår ut for fullt i hele regionen, blir belyst på Gardermonkonferansen 28. oktober. Side 2 og 3 Pølsemestere Kulturperle Monica Tully i Image Communication og ektemannen Mick har laget en kulturperle av en bok om Romerikes levende kulturminner. Side 5 Brødrene Jan Arne og Magne Finsbråten er Norges pølse- og påleggsmestere. Side 6 og 7

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 3 Lederspalte Siden etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen i 1998 har regionen opplevd en eventyrlig vekst Heldig stilt De fleste land har kommet gjennom finanskrisen sånn noenlunde kanskje best av alle: Norge. Selv om noen bransjer har slitt mer enn andre, har vi som nasjon merket relativt lite til de store økonomiske problemene som andre land har opplevd. Men fortsatt gjelder at mange ikke kjenner til hvilke muligheter som finnes på Romerike. Verdens økonomer er usikre på om vi ennå er igjennom krisen eller om vi kan risikere å få en ny nedtur, på finansspråket en såkalt dobbeldip. Lille Norge er selvsagt avhengig og påvirket av den store verden rundt oss. Samtidig ser vi at norske bedrifter gjør det godt både hjemme og ute i verden, og de fleste er optimistiske om framtida. Norge er på alle måter heldig stilt, vi har fortsatt store naturressurser og verdensledende bedrifter/teknologi på flere områder. Potensialet for videre utvikling og vekst er stort. På samme måte er Romerike som region heldig stilt når det gjelder utvikling og vekst. Det skyldes flere faktorer, men særlig at hovedflyplassen i 1998 ble lagt til Gardermoen. For Oslo Lufthavn Gardermoen er uten tvil den store motoren i utviklingen, og rundt denne motoren går utviklingen stadig videre. Finanskrisen førte til et begrenset tilbakeslag i den sterke utviklingen som var på gang, men nå ser vi at Gardermoeffekten kommer for fullt! Store bedrifter flytter hit, veksten i sysselsetting øker, befolkningsveksten er meget sterk, og aktivitetsnivået er høyt på alle områder. Og her fins det mye: Norges kanskje største områder for næringsetablering, store områder for boligutvikling, en stadig bedre infrastruktur, bredt hotell- og konferansetilbud, og et rikt kulturtilbud. Men fortsatt gjelder at mange ikke kjenner til hvilke muligheter som finnes på Romerike, og vi må bli flinkere til å synliggjøre fortrinnene og de store mulighetene. Her har vi sammen en meget viktig jobb å gjøre. Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen Gardermoeffekten kommer for fullt Siden etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen i 1998 har regionen opplevd en eventyrlig vekst, helt fram til finanskrisen i 2008 satte en midlertidig brems på utviklingen. Men erfaringen fra nyetablerte hovedflyplasser i andre land viser at den virkelige veksten på de fleste feltene kommer først i det andre tiåret etter åpningen. Nå er vi der, og de aller fleste vekstindikatorene er positive - vi er midt i Gardermoeffekten! Sterkt positive utviklingstrekk En rekke forhold i regionen bidrar til et sterkt utviklingsbilde framover. Veksten på Romerike har holdt seg meget sterk, og det siste året har brakt en rekke nyheter om kommende store bedriftsetableringer, økt tilflytting/ etterspørsel etter nye boliger, og medfølgende press på utbygging av infrastruktur, barnehager, skoler og offentlige tjenester. MANGE OPPSLAG Dette underbygges av flere oppslag i media, bl.a. om at Norges Varemesse satte ny omsetningsrekord i fjor (RB 19.mai), Kunnskapsbyen Lillestrøm forventer 10 % vekst iår (RB 21.juni), Coop investerer 1,5 mrd på Gardermoen (Finansavisen 11. mars), Åpnet hotell til 800 mill kr (EUB 8. april om nye Scandic Hotell Oslo Airport ), og Terminal 2 i 2017 (RB 7. mai om ny terminal Oslo Lufthavn Gardermoen til 6-7 mrd kr). Og i Romerikes Blad 23. april under tittelen Veksten må på skinner trekker Tore Olsen Pran, ny leder i Skedsmo Ap, fram vekstscenarioer som indikerer opptil nye innbyggere bare på Nedre Romerike fram til 2050, og et mulig behov for nye boliger. En lignende utvikling kan forventes på Øvre Romerike. STORE UTFORDRINGER Disse scenarioene er ikke urealistiske, og utfordringene for regionen blir å se for seg hva dette vil kreve av planlegging og tilrettelegging, slik at regionen klarer å ta hånd om den framtidig veksten på en god måte. I tillegg gjelder at Gardermoen er Norges nav, og også i framtida skal være det viktigste transportknutepunktet i Norge, og skal sikre hele landet god, rask og effektiv tilgang til alle områder i og utenfor Norge. Alle utviklingsplaner for Romerike må derfor innbefatte og sikre utviklingen av hovedflyplassen på Gardermoen som regionalt og nasjonalt knutepunkt. FAKTA Øvre Romerike er kåret til Norges mest attraktive region, med Nedre Romerike på 4. plass. Ullensaker kåret til Norges mest attraktive kommune, med Skedsmo på 3.plass. Eiendommer for salg på Øvre Romerike selges nesten like fort som i Oslo. Flytrafikken på Gardermoen øker; i juli 8,6 % og august 10,7 %, totalt hiå. 3,9 % vekst. Kilder: Telemarksforskning, EUB, RB, Oslo Lufthavn Gardermoen HVA SKJER? Hva skjer nå og de nærmeste årene? Årets Gardermokonferanse setter fokus på de ferskeste utviklingstrekkene og vekstscenarioene. Plass er det nok av på Romerike, både til nye bedrifter og nye boliger. Men det stiller store krav til kommunene for å sikre en ønsket, planmessig utvikling. For å synliggjøre den store bredden i utviklingen i Gardermoregionen, har vi i år samlet en rekke ledere fra næringslivet og kommunene på Romerike til å presentere sine visjoner, mål og planer: Hvilke vurderinger om framtida har bedriftene som nå etablerer seg her gjort? Hvilke utviklingstrender og ringvirkninger ser vi videre i regionen? Hvordan skal behovene for bedre infrastruktur dekkes? Hvilke vekstscenarier ser vi for oss, hva gjøres for å tilrettelegge for utviklingen? Hvordan kan din bedrift komme i posisjon som leverandør til Oslo Lufthavns Terminal 2, som vil pågå over flere år framover (7 mrd kr investering, ferdig 2017). Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO vil åpne konferansen og trekke perspektivet i utviklingen. Vi får høre hvorfor store virksomheter som Onninen AS, Ahlsell AS og Coop Norge Handel AS nå satser på Romerike. Markedssjef Terje Kjos Johansen i Mediehuset Romerike og Erland Skogli fra Analyse- og rådgivningsselskapet InFuture AS vil gi oss en regional oppdatering om markedsutviklingen og trender, og leder for samferdsel og miljø i Akershus fylke, Lars Salvesen, vil fortelle om de grunnleggende infrastrukturgrep som nå tas. Deretter får vi fra en rekke spennende foredragsholdere presentert utviklingsprosjekter og scenarier, fra sør til nord på Romerike, sett både fra offentlig og privat synspunkt, og selvsagt inkludert selve vekstmotoren Oslo Lufthavn Gardermoen! Og som rosinen i pølsa blir det etter lunsj arrangert en dialogkonferanse for alle interesserte bygg- og tjenesteleverandører til utbyggingen av Oslo Lufthavns nye Terminal 2, som vil strekke seg over flere år fram til planlagt ferdigstillelse i Ønsker du å få med deg dette, må du komme på årets Gardermokonferanse! For nærmere detaljer om programmet og påmelding til konferansen, se side 15. Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] AktivitetsKALENDER 2010 KursKALENDER 2010 Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Invitasjon til hvert enkelt arrangement blir sendt ut på vårt intranett og lagt ut på vår hjemmeside. September 02. Nettverk Alfa 07. Nettverk Beta 16. Nettverk Alfa 16. Etablererforum kl Møteforum Romerike B2B 28. Nettverk Beta 30. Nettverk Alfa U39 Utgivelse avis nr 2/ Nettverksmøte Oktober 07. Temafrokost 14. Nettverk Alfa 19. Nettverk Beta 28. November 04. Nettverk Alfa 09. Nettverk Beta 18. Nettverk Alfa 30. Nettverk Beta U48 Utgivelse avis nr 3/2010 Desember 02. Nettverk Alfa 09. Julefrokost m/tema Kurstype DATO - Etablererkurs (3 t) Etablererkurs (3 t) Etablererkurs (3 t) Forretningsplan Forregningsplan Operativ markedsplan/-føring Kurstype DATO - Salg - den gode salgssamtale Salg - den gode salgssamtale Nettverksbygging Nettverksbygging Regnskapsforståelse Etablererforum - møtet for alle etablerere på Øvre Romerike Alle kurs er på 3 timer og Holdes PÅ Tunet på Sør Gardermoen TIL Fast klokkeslett: Alle kursene er gratis for alle.

3 4 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 5 Praktisk INNOVASJON ADVOKATEN Når en virksomhet blir større er en naturlig utvikling å ansette arbeidstakere. Noe av det viktigste er at man engasjerer mennesker som både har kompetanse, positiv personlighet, innsatsvilje og lojalitet. For å finne slike egenskaper er personlig inntrykk, referanser, andres omtale vel så viktig som jussen. Mange bruker hodejegere til å hjelpe seg. Dersom du bruker hodejeger anbefales en formell avtale med en slik rådgiver hvor oppdrag, timepris, hva som skal gjøres av h.h.v. hodejegeren og deg selv, rett til materiale som hodejegeren lager, evt. fastpris på konkrete oppdrag m.v. Når en ansettelse skal finne sted bør arbeidsgiver tenke over om det er behov for en fast ansatt eller et midlertidig engasjement. Arbeidsmiljøloven ( aml. ) har viktige bestemmelser vedrørende rett til å ansette i en midlertidig stilling, jfr. aml Hovedvilkåret er at det dreier seg om et arbeidsoppdrag som etter sin karakter er tidsavgrenset og som atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Et typisk tilfelle er et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt hvor det kun er nødvendig med ansettelse for dette enkelte oppdrag. I slike tilfelle kan en mulighet være å engasjere en selvstendig oppdragstaker (selvstendig næringsdrivende) som man inngår en oppdragsavtale med. Slike engasjement kan også inngås via vikarbyråer og firma som leier ut arbeidere for avgrensede tidsrom, eventuelt med rett til å avslutte en slik oppdragsavtale på forholdsvis kort varsel. Har man allerede ansatt en person som må ut i permisjon, blir langtidssyk eller annet som fører til lengre fravær kan midlertidig ansettelse av en vikar være aktuelt. Aml. setter også krav til når et vikariat rettsgyldig kan brukes. Hovedregelen er at det vikarieres for en konkret person eller i en konkret midlertidig ubesatt (vakant) stilling. Ved opphør av midlertidig engasjement som har vart over ett år, skal den midlertidig ansatte gis skriftlig varsel om fratreden senest en måned før siste arbeidsdag. En praktisk løsning for å dekke opp et midlertidig ansettelsesbehov kan være å benytte arbeidstakere gjennom NAV (Aetat) systemet med bl.a. arbeid med bistand. Dette er et tiltak med løpende kortvarige arbeidsavtaler hvor NAV betaler lønnen til den ansatte. Etter hvert kan slike ansettelser gå over i faste vanlige ansettelsesforhold. En arbeidsavtale skal være skriftlig og inneholde de viktigste elementer i arbeidsforholdet. Blant de sentrale elementer er navn, arbeidssted, tiltredelse, arbeidstid, lønn, ferie, prøvetid og oppsigelsesfrist, evt. gjeldende tariffavtaler, taushetsplikt og referanse til personalreglement. Enhver arbeidsgiver må forholde seg til andre viktige regelsett, herunder eksempelvis plikt til å foreta trekk av forskuddsskatt og betaling av arbeidsgiveravgift m.v. Plikt til å tegne foretakspensjon for den enkelte ansatte skal også nevnes. Arbeidsgiver må også passe på eventuelle offentlige godkjennelser og autorisasjoner som arbeidstakere må ha for å kunne utføre sitt arbeid. Mange arbeidsgivere oppretter etter hvert en totalpakke av forsikringer og goder som er med å utgjøre totallønnen. Enkelte slike goder kan være skattemessig gunstig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Når bedriften vokser kan det etter hvert oppstå plikt til å utarbeide arbeidsreglement (ved industriell virksomhet og handels- og kontorvirksomhet med mer enn 10 ansatte). Slik reglement skal etter forholdene godkjennes av Arbeidstilsynet. Arbeidsreglement kan også Engasjement Hovedlogo: gir overskudd Farger: Oransje CMYK PMS 7417 Varmgrå CMYK PMS 7531 ses i sammenheng med utarbeidelse av en personalhåndbok. Som jeg har nevnte i tidligere artikkel gjelder det spesielle bestemmelser om arbeidstakeres oppfinnelser. En oppsigelse må være saklig begrunnet i bedriftens eller arbeidstakers eget forhold. Et sentralt holdepunkt for hvorvidt en oppsigelse er saklig er om bedriften av økonomiske årsaker må gå til innskrenkninger av arbeidstokken. Dette er en sterk saklighetsgrunn som det skal svært mye til å få satt til side eller overprøvd. En bedrift må kunne ha et relativt langsiktig perspektiv, slik at hvorvidt bedriften går bra for tiden betyr ikke at man ikke kan si opp arbeidstakere. Arbeidstakers eget forhold vil gå på inkompetanse i stillingen, kriminalitet, alkoholmisbruk, illojalitet m.v. Ved valg mellom flere arbeidstakere ved oppsigelse vil lengden på ansettelse (ansiennitet), kompetanse og personlig egnethet ha betydning. Ved bruk av klar stillingsbeskrivelse, klarlegging av arbeidstakeres kompetanse, klarlegging av kjerne- og kritisk kompetanse vil en arbeidsgiver ha temmelig stor frihet eller styringsrett med hensyn til hvem som skal sies opp. Ansiennitet kan ha mindre relevans. For en arbeidsgiver kan det være helt avgjørende å komme til enighet med arbeidstakerorganisasjoner og arbeidstakerutvalg på arbeidsplassen. En formålstjenlig fremgangsmåte kan være at arbeidstaker og arbeidsgiverrepresentanter blir enige om oppsigelseskriterier i forkant og så følger disse i en oppsigelsesprosess. Det er strenge formalkrav til selve oppsigelsen. Det er viktig å sende en oppsigelse innen utløpet av en måned, da oppsigelsen gis virkning fra første dag i påfølgende måned. Oppsigelse skal være skriftlig. Den bør overleveres personlig En oppsigelse må være saklig begrunnet Gründerjuss del 17 - Ansettelser m.v. mot kvittering eller sendes rekommandert. Oppsigelsen må opplyse om arbeidstakers rettigheter i.f.b. med oppsigelsen, herunder rett til forhandlinger, regler for søksmål, frister, rett til å stå i stilling under en arbeidsrettstvist, fortrinnsrett til eventuell ny stilling og hvem som er rett saksøkt ved eventuelt søksmål. Det er flere gode argumenter for oversiktelige og trygge arbeidsforhold. Får man de rette personer på plass kan slike arbeidsforhold være svært motiverende og givende på lang sikt. En meget god investering i sine medarbeidere kan være å slippe dem til på eiersiden i bedriften. Da får man gjerne en helt annen motivasjon og innstatsvilje. Gründeren kan likevel sikre seg kontroll med bedriften gjennom majoritetsandel av aksjene, vedtektsbestemmelser, aksjeklasser, aksjonæravtale m.v. Artiklene er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For korrekt informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post createurene.no Romerike på sitt aller, aller beste Med praktboken Levende kulturminner på Romerike ønsker Monica Tully i Image Communication å presentere regionen på sitt aller, aller beste. Hennes mann, fotograf Mick Tully, har gjort boken høyst levende gjennom sine til dels praktfulle blinkskudd STOLTHETSBOK -Vårt inderlige ønske er at dette skal være en stolthetsbok, fordi Romerike er en eneste, stor perle kulturelt sett. Min mann er engelsk, jeg er fra Hellesylt men vi har bodd 20 år i Gjerdrum og først nå oppdaget skattkammeret Romerike er, smiler bokdebutanten som også er daglig leder av Image. -For oss er dette et stort løft. Vi har laget boken selv, trykket den hos 07 i Aurskog, vi distribuerer den selv til bokhandlene og vi selger den selv i tillegg. En rekke firmaer har bestilt store antall bøker. Opplaget er på 6.000, så det er om å gjøre og være rask, sier utgiveren. SOLID OM KULTUR De kulturminnene som er med i boken, er gitt solid begrunnelse gjennom tekst og bilder. Boken er ikke ment å være noe rent, historisk oppslagsverk, men en fortellende bok om hva man kan oppleve av kulturminner ikke bare se. -Folk vil gjerne vite, sier Monica Tully bestemt. De vil vite hva de kan finne av opplevelser på fritid, de vil vite hva de kan ta med venner og kjente på for å oppleve noe annerledes. En rekke kunnskapsbedrifter etablerer seg nå på Romerike, og de trekker til seg mange høyt utdannede mennesker som ønsker en bred horisont i sin tilværelse. Denne -Vi får bare positive tilbakemeldinger etter utgivelsen av praktboken Levende kulturminner på Romerike, sier en glad Monica Tully. Vi ønsker det skal være en stolthetsbok! Frostad & Skyrud AS har totalt ca 50 ansatte fordelt på Lillestrøm og i Oslo, og har kunder fra ulike bransjer og av varierende størrelse. Vi leverer alt innen regnskapsarbeid, årsoppgjør og rådgivning. Mick Tully er fotograf og her er han på veg ut på oppdrag med flyfotografering. boken viser hvordan det er på Romerike, og at det er korte avstander til alt sammen. Derfor har vi tatt med koordinatene for GPS på alle stedene man kan oppsøke. Faktum er jo at Romerike har store, nasjonale kulturskatter å vise verden. Derfor bør dette bli en viktig folkebok, sier Monica Tully til IG-avisen. OVER 500 STATISTER -Over 500 mennesker er med på bildene i boken. Vi ønsket å fange mennesker i nuet i sin måte å leve sin kultur på. Hvis alle som gjenkjenner dem ønsker å kjøpe boken, blir opplaget fort borte. Det håper vi, legger Tully til. Her kan man oppleve levende teater i Eidsvollsbygningen, selve nasjonens storstue, og her kan man følge dampskipet Skibladners rute fra Eidsvoll til Lillehammer på Norges største innsjø. -Det var ikke plass til alle Romerikes bygdetun, dessverre, men det levende bygdetunet i Rælingen fikk plass. Boken viser mangfoldigheten på Romerike, for Romerike er så mangfoldig at man ikke blir ferdig med denne minneboken i første runde. Tilbakemeldingene til nå er bare oppmuntrende. Nå tenker vi på et par lignende prosjekter etter hvert, men dette arbeidet tar tid, slutter Tully. FAKTA Utgivere med Image Communication Hun er Bachelor of marketing og han er fotograf Har bodd i Gjerdrum på Romerike i 20 år. LILLESTRØM T: OSLO T:

4 6 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 7 Finsbråten har et kvalitetsnavn som klinger over hele Norge Jan Arne og Magne Finsbråten er glade for nasjonal anerkjennelse av matvarene fra Eidsvoll, men også store, internasjonale pokaler som disse fra Mannheim i Tyskland har en sentral plass. Norgesmestere innen sitt fagfelt Kjøttvarebedriften Finsbråten i Eidsvoll har et kvalitetsnavn som klinger over hele landet. De er norgesmestere innen sitt fagfelt. Sist de konkurrerte om Norges beste julemat, tok de ti medaljer. Ingen over, ingen ved siden. Brødrene Magne og Jan Arne Finsbråten stiller også gjerne med kjempepokalene de fikk i Mannheim i Tyskland. Maten fra Finsbråten er for lengst grenseløs. SNART 60 år Finsbråten-suksessen startet i det små med hardt arbeid i bryggerhuset hjemme på småbruket i Gullverket, Eidsvoll. På slutten av 1940-tallet eksperimenterte brødrene Osvald, Kåre og Frank Finsbråten med de gamle gårdsoppskriftene på hjemmelaget spekemat, julepølser og wienerpølser. I 1951 dannet de selskapet Brødrene Finsbråten. I fjor kom produksjonen opp i 3000 tonn. Og igjen er det brødre Finsbråten, for både Magne som daglig leder, Jan Arne som markedssjef og Erik som eiendomssjef er sønnene til den yngste av de opprinnelige brødrene, Frank. De opprinnelige brødrene hadde også sin søster Edel trofast med i bedriften gjennom mange år. I dag er bare Kåre gjenlevende, men for lengst pensjonist. -Vel halve produksjonen vår i tonn er pølsevarer, og bare Nortura er større enn oss på wiener. Fra i år er vi dessuten inne igjen på Rema, der har vi nå en andel på prosent. Fordi vi har kuttet ut alt ferskt kjøtt og bare satser på foredlede kjøttvarer, er vi avhengige av store volumer. Der må vi konkurrere med de største, og prisene er i all hovedsak fastsatt gjennom landbruksoppgjørene på råvarene og de prisene dagligvarekjedene er villige til å betale ved innkjøp for å holde sine marginer oppe, forklarer Magne og Jan Arne som møter IG-avisen. DET SAMME MARKEDET -I Norge er det samme antall munner å mette hvert år, så vi må kjempe om og i det samme markedet, alle kjøttvareaktører. I den ene enden er bøndene som produserer kjøttet og som er avhengig av å få en lønn å leve av. I den andre enden er forbrukerne og i mellom er vi som foredlere av de gode kjøttråvarene Norge har. Det er opplagt at de store aktørene i dette også har makt, mener Magne Finsbråten. Selv om wienerpølsene er Finsbråtens store styrke, er innovasjon viktig i hele produksjonen. Mange trodde at fast food og junk food skulle utkonkurrere den tradisjonsrike, norske maten med pølsevarer og spekemat. Snarere tvert imot, kan lederne ved Finsbråten konstatere. -Vårt største volum er jo tradisjonsmat, men det viser seg at det går an å modernisere tradisjonsmaten smått om senn med nye, litt mer eksotiske kryddersmaker. Forbrukerne liker det som smaker litt mer og litt annerledes enn før samtidig som det tradisjonelle fortsatt går veldig bra unna. Vi mener flere kafeer burde ha tradisjonsmat som flesk og duppe, eller fårikål, på menyen. For øvrig er kjøttkakene på vei tilbake på norske middagsbord. Mattrygghet er viktig, og det er trygghet og tradisjoner vi selger, sier brødrene. STØRRE BREDDE Nå er det større bredde enn noen gang over smakene fra Finsbråten-konsernet, både for wiener, men mest for grillpølser og andre gode matpølser, jul eller ei. -Noen ganger kommer innspillene om nye smaker fra kjeder vi leverer til, andre ganger utvikler vi dem selv i vårt eget testkjøkken. Akkurat nå i høst evaluerer vi grillsesongen, som for øvrig var veldig bra for oss, og ser om vi skal endre noe på sortimentet neste år. Her kan vi ikke hvile på laurbær, nei, sier Magne Finsbråten. For øvrig har Finsbråten overlatt all ferdigvaredistribusjon til grossistene, fordi kjedene ville ha alle kjøttvarene levert samtidig fra samme bil og på samme faktura. -Det har ikke vært gjort over natta å bli landsdekkende kjent for kvalitetsmat, men vi har klart det takket være en meget solid stab der vi også sørger for god rekruttering av lærlinger fra nannestad videregående skoles kjøttfaglinje, avrunder Jan Arne Finsbråten. FAKTA Eidsvoll Landskjent for spekemat, pålegg, pateer, pannestekte kjøttkaker og pølsevarer. Produksjon i 2009: Over tonn, 55 prosent pølsevarer, nummer to i størrelse på wienerpølser i Norge. 180 ansatte fordelt på120 ved Eidsvoll-fabrikkene (Vilberg og Gruemyra), 50 i Kjøttbyen på Furuset i Oslo, og 10 i Mjøndalen (produksjon for storhusholdninger). Omsetning siste år: Vel 400 millioner kroner. Kjent over hele landet i år for å ha redusert sykefraværet fra 13 til 2,5 prosent gjennom prosjekt sammen med Nav.

5 8 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 9 Prosjektleder Odd Harald Sørensen skaper den nye nettportalen sammen med Lisbeth Lien og Kristoffer Marchesan i Punkt Reklame, Petter Lønnes fra Blatt Gruppen og Kristine Volpe fra nettutvikler Idium. Det er de mange mulighetene vi vil fremheve med denne nye nettportalen LÆR MER OM DIN REGION PORTAL I NY FORM HØSTEN 2010: Les vårt innholdsrike program på side 15. HOLD AV: Torsdag 28. oktober 2010 På Best Western Oslo Airport hotell, Gardermoen Ønsker du bedre margin på dine avtaler og flere kunder? ALT om regionen, reiser og næringsliv -Tanken er å samle absolutt all informasjon om regionen, reiselivet og næringslivet på ett nettsted. Vi relanserer portalen i høst. Slik redegjør prosjektleder Odd Harald Sørensen når han slipper denne nyheten gjennom IG-avisen. GODT DOMENENAVN -Dette er et godt domenenavn som står i forhold til innholdet. Vi skal ikke skape alt innholdet under dette domenet, vi skal i all hovedsak linke sammen det som flyter av informasjon i dag og som ofte ikke er lett å finne, legger Sørensen til. Man starter med å samle linker i fire kategorier: Reisende, kurs/konferanser, næringsliv og hvordan bo i regionen. -Utgangspunktet er Øvre Romerike med sine seks flyplassnære kommuner, etter hvert trekker vi inn hele timesregionen rundt flyplassen. Veien blir litt til mens vi går, og vi vil være glade for kloke innspill fra brukerne, sier prosjektlederen. Sørensen er opptatt av at det er en enorm informasjonsflyt i regionen, også via alle de kommunale nettsidene med et vidt spekter av blant annet kulturtilbud, skoler og barnehager som brukerne av domenet kanskje søker. OMFATTENDE ARBEID Sammen med Lisbeth Lien og Christoffer Marchesan i Punkt Reklame, Petter Lønnes fra Blatt Gruppen og Kristine Volpe fra Idium, er det nedlagt ett års omfattende arbeid i forberedelsene av portalen kombinert med utgivelsen av et trykt magasin. Navnet på magasinet er fremdeles usikkert. Utgivelse er til våren Gandalf kommunikasjon har stått for grafiske elementer, Punkt Reklame skal stå for magasinproduksjonen, mens Blatt Gruppen bistår med annonsesalg, trykk og distribusjon av magasinet. Idium leverer selve nettportalen, og får en stor jobb med innfasingen av den nye portalen. -Når vi henvender oss til reisende på selve flyplassen, vil vi gjerne gi dem tips om hva de kan gjøre i området, eller oppleve på Øvre Romerike, hvis de får noen timer eller dager til rådighet her mellom flyreiser, møter eller av andre årsaker blir her en stund. Da kan distriktet by på alt fra taxiturer til bestemte mål, til dagsturer, forklarer prosjektleder Sørensen. MULIGHETENES REGION -Det er de mange mulighetene i regionen vi vil fremheve med denne nye portalen. For eksempel søker både organisasjoner og bedrifter etter steder for å holde møter og konferanser. På vår portal knyttes man sammen med konferansestedene og de lokale aktørene som kan hjelpe til med å arrangere og fylle ut fritid eller dødtid med sine tilbud, ja, til og med hvor man kan få bilen til å skinne igjen mens man selv sitter på konferanse, sier Sørensen. Ledige tomter og muligheter for næringsliv kommer også med, men ikke alle opplysningene er tilgjengelige fra første stund. For de som vil flytte til regionen kan det imidlertid bli mye å velge i. -Portalen skal bli et interaktivt tilbud til nettbrukerne, og da blir det viktig for oss å få vite hva man søker etter og savner der. Spesielt spennende kan det bli med innspill fra lokale aktører, sier prosjektlederen. FAKTA Ny nettportal relanseres i høst Portaldresse: Jessheim Prosjektleder Odd Harald Sørensen har bakgrunn fra reiselivet, i 28 år har hann gått gradene og var de siste årene byråleder i NSB Via Travel i Folkets Hus, Oslo. Bosatt på Frogner, Sørum. Da er simoveo det rette for deg. Simoveo leverer en rekke kurs og kompetanseprogrammer innen områdene salg og forhandling. Gjennom våre programmer kan vi vise til en rekke kunder som har fått økt måloppnåelse og høyere marginer. Simoveo består av personer med bred erfaring innen forhandlingspsykologi og salgsledelse. For mer informasjon: se eller kontakt Daglig leder Paul A Lundeby på telefon

6 10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Hva skal vi leve av etter oljen? Innovasjon handler ikke bare om forskning og high-tech bedrifter. Innovasjon handler også om evne og vilje til endring, utdanning, samarbeid, markeder og internasjonalisering. Kronikken ble skrevet av administrerende direktør Gunn Ovesen, trykket i Aftenposten 6. august Foto: Johnny Syversen Norsk Designråd Hva skal vi leve av etter oljen? Dette spørsmålet stilte Aftenposten 4. august. Bakgrunnen var Norges 19. plass på European Innovation Scoreboard (EIS). FLERE RANGERINGER EIS er en av flere rangeringer av hvor innovative land er. I de fleste tilfellene havner Norge lengre ned på listen enn vi gjerne skulle. OECD slo i sin gjennomgang av Norge i 2008 fast det er noe som ikke stemmer når det gjelder Norge: Vi har hatt en BNP-vekst og en produktivitet som slår de fleste land i verden, men vi bruker ifølge statistikken knapt noe på forskning. Det finnes en rekke forklaringer til dette. Én er selvfølgelig olje og gasssektoren. Men selv når vi tar denne sektoren ut, så har vi hatt en god utvikling de siste årene. Antallet high tech-bedrifter og lignende er det som vektlegges i mye av den internasjonale statistikken. Norge har få bedrifter som faller inn under high tech. Olje og gass-industrien faller inn under kategorien Bergverk og sees ikke på som high tech eller som viktig i en innovasjonssammenheng. Jeg vil hevde det motsatte: Olje og gass-industrien inklusive underleverandører er meget innovative! Tenk på teknologien som har blitt utviklet for å utvinne olje på sokkelen! Underrapporterer Mye tyder på at norske bedrifter underrapporterer sin forskning og innovasjonsaktivitet. Dette er ikke av vond vilje. En hypotese er at de ser det som vi mener er forskning og innovasjon som en del en av kjerneaktiviteten produksjonen. Forskningsrådet har satt i gang et prosjekt som skal forsøke å kartlegge hvor stor underrapporteringen er. Det finnes andre mulige forklaringer som at norske bedrifter er flinkere til å ta i bruk ny kunnskap og forskning enn å drive med forskning selv. Det er viktig er at man ikke stirrer seg blind på én eller to rangeringer og sier slik er det!. Innovasjon handler ikke bare om forskning og high tech-bedrifter. Begge deler er viktig, men er ikke nøkkelen til evig fremgang. Innovasjon handler også om evne og vilje til endring, utdanning, samarbeid, markeder og internasjonalisering. Norge er ikke det eneste landet som mener at dagens innovasjonsmålinger og rangeringer er for snevre. Det pågår et utviklingsarbeid for å gjøre målingene bedre både internasjonalt og nasjonalt. For eksempel har Storbritannia satt i gang et prosjekt hvor man forsøker å bruke flere og nye indikatorer. Det kan nå være fristende å konkludere med at innovasjonsrangeringer og målinger er bortkastet. Det er de ikke. Det er mye og viktig læring i å gå inn i de enkelte dimensjonene og indikatorene og spørre oss hvorfor er det slik, hva betyr det for oss og hva bør vi gjøre med det. Oppegående næringsliv Hva skal vi leve av etter oljen? Det er et spørsmål det er lett å stille men vanskelig å besvare. Én ting er sikkert: Rangeringer gir oss ikke svaret! Jeg tror ikke det finnes ett svar, én fasit, til spørsmålet. Oljen vil ikke ta slutt over natten, men det gjør det ikke mindre viktig å starte arbeidet. Norge er et endringsvillig samfunn, vi har en velutdannet befolkning og et velferdssystem som sikrer individet om det skulle gå galt. Dette har gitt oss et oppegående og omstillingsvillig næringsliv. I dag står vi på to bein. Det ene beinet er Råvarebeinet. Her finner vi olje og gass, fisk, kraftkrevende industri. Dette beinet bygger på råvarer som ingen kan ta fra oss Det andre beinet ligner mer næringslivet i andre moderne industriland. Her finner vi teknologi- og verkstedsindustrien og tjenestenæringene, som for eksempel turisme. Ser vi på de råvarebaserte næringene, finner vi tydelige koplinger der den ene næringen har bidratt med erfaring Innovasjon handler om evne og vilje til endring og kompetanse i oppbyggingen av den andre. Uten utbyggingen av Nordsjøen ville vi ikke hatt en internasjonalt konkurransedyktig off-shore engineering-næring i dag. Ser vi på det andre beinet, så finner vi næringer som har lange tradisjoner, som maritim og reiseliv. Vi finner også bedrifter som ikke har en like entydig historiske kopling til andre, for eksempel REC og FUNCOM. Det vi er gode på Det vil fremover være viktig å legge til rette for å utvikle det vi i dag er gode på, slik at vi blir enda bedre til for eksempel å få ut olje og gass fra eksisterende brønner. Vi må også legge til rette for å utvikle nye næringer i forlengelsen av det vi er gode på i dag. Dette kan for eksempel være å selge kunnskap knyttet til akvakultur. Vi må også stimulere til utvikling av helt nye bedrifter og næringer. Skal vi få til dette, vil det kreve ytterligere satsing på innovasjon. Vi må stimulere til: mer entreprenørskap for å få fram de gode forretningsideene og konseptene, økt markedsdrevet innovasjon i det etablerte næringslivet, økt samarbeid mellom forskning og næringsliv for å lage forretning av forskning og for å bidra med løsninger, samarbeid mellom norske bedrifter for å skape kritisk masse for å stå bedre rustet overfor en stadig hardere internasjonal konkurranse, å legge bedre til rette for samarbeid mellom norske og utlandske bedrifter for å skape nye strategiske allianser, å bedre utnytte markedsmulighetene som finnes ute i verden. Kronikken ble skrevet av administrerende direktør Gunn Ovesen, trykket i Aftenposten 6. august Kjøp firehjulstrekk nå! KAMPANJE VINTERHJUL INKLUDERT I PRISEN! COMFORTPAKKE ER INKLUDERT I PRISEN! Comfortpakke Klimaanlegg Skinn ratt Nøkkelfri start Skinn girkule Varmeseter Høydejusterbart ratt Høydejusterbart førersete El. vinduer foran og bak Tektylbehandlet COMFORTPAKKE OG OUTDOORPAKKE ER INKLUDERT I PRISEN! Comfortpakke Auto. klimaanlegg Nøkkelfri start Varmeseter Sort skinn interiør Skinn girkule El. vinduer foran og bak El. glass soltak Cruisecontrol Skinn ratt m/radiostyring Tektylbehandlet Outdoorpakke 4x4 m/reduksjonsgir ESP/ABS Xenon hovedlys Lyktespylere Ekstra høy bakkeklaring Takrails Alu. felger Privacy vinduer Grand Vitara 5d kr ,- COMFORTPAKKE OG OUTDOORPAKKE SAMT VINTERHJUL FRA NOKIAN PÅ ALU.FELG ER INKLUDERT I PRISEN! Comfortpakke Auto. klimaanlegg Skinn ratt Nøkkelfri start Skinn girkule Varmeseter Høydejusterbart ratt Høydejusterbart førersete El. vinduer foran og bak Tektylbehandlet Outdoorpakke AWD/4x4 16 alu. felger Takrails Skidplate foran & bak Tonede vinduer Outdoor skjermbeskyttere ESP/ABS Ekstra høy bakkeklaring La meg inspirere deg til bedre nettsider! Hege Harbakk, WEB-utvikler/grafisk designer Ring meg i dag, !.no web - strategi og mye, mye mer! Kontakt våre selgere: Nicolai, Trond-Arild, Svein og John Swift 4x4 kr ,- Suzuki - Som skapt for norske forhold! Over 80 forhandlere i Norge, finn din forhandler på Parallellvegen Minnesund - Tlf Man.-fre tors lør Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO2 utslipp fra g/km Drivstofforbruk fra 7-10,6 l /100km.

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Drammen har klart det!

Drammen har klart det! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Verdens navle i Norge

Verdens navle i Norge innovasjon & næringsliv Nr. 2 Juni 2007 7. årgang Opplag 20.000 Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike Verdens navle i Norge GARDERMOEN 2040 De som kjempet for at Norges hovedflyplass

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE 6. UTGAVE - AUGUST 2008 FRA SYKDOM TIL ARBEID: LETTERE Å VÆRE ÆRLIG: LEDERE PÅ KURS: Raskere tilsyke foreldre Gjør gode bake i varmen

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april Bli med til Tromsø 25. 27. april ANDSRÅD-NYTT Nr 1-2007, 21. årgang Vårkonferansen i Tromsø Arbeidsplassen - plass for alle? Systemtenking - er det noe vi gjør? En skikkelig grisehistorie Fikk fagbrev

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer