Full effekt Pølsemestere Kulturperle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.gardermoen.no Full effekt Pølsemestere Kulturperle"

Transkript

1 Nr. 2 Oktober årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Ny portal i høst Prosjektleder Odd Harald Sørensen er i sluttspurten for den nye Gardermoen-portalen Den relanseres for verden i høst. Side 8 og 9 Full effekt At Gardermoen-effekten nå slår ut for fullt i hele regionen, blir belyst på Gardermonkonferansen 28. oktober. Side 2 og 3 Pølsemestere Kulturperle Monica Tully i Image Communication og ektemannen Mick har laget en kulturperle av en bok om Romerikes levende kulturminner. Side 5 Brødrene Jan Arne og Magne Finsbråten er Norges pølse- og påleggsmestere. Side 6 og 7

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 3 Lederspalte Siden etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen i 1998 har regionen opplevd en eventyrlig vekst Heldig stilt De fleste land har kommet gjennom finanskrisen sånn noenlunde kanskje best av alle: Norge. Selv om noen bransjer har slitt mer enn andre, har vi som nasjon merket relativt lite til de store økonomiske problemene som andre land har opplevd. Men fortsatt gjelder at mange ikke kjenner til hvilke muligheter som finnes på Romerike. Verdens økonomer er usikre på om vi ennå er igjennom krisen eller om vi kan risikere å få en ny nedtur, på finansspråket en såkalt dobbeldip. Lille Norge er selvsagt avhengig og påvirket av den store verden rundt oss. Samtidig ser vi at norske bedrifter gjør det godt både hjemme og ute i verden, og de fleste er optimistiske om framtida. Norge er på alle måter heldig stilt, vi har fortsatt store naturressurser og verdensledende bedrifter/teknologi på flere områder. Potensialet for videre utvikling og vekst er stort. På samme måte er Romerike som region heldig stilt når det gjelder utvikling og vekst. Det skyldes flere faktorer, men særlig at hovedflyplassen i 1998 ble lagt til Gardermoen. For Oslo Lufthavn Gardermoen er uten tvil den store motoren i utviklingen, og rundt denne motoren går utviklingen stadig videre. Finanskrisen førte til et begrenset tilbakeslag i den sterke utviklingen som var på gang, men nå ser vi at Gardermoeffekten kommer for fullt! Store bedrifter flytter hit, veksten i sysselsetting øker, befolkningsveksten er meget sterk, og aktivitetsnivået er høyt på alle områder. Og her fins det mye: Norges kanskje største områder for næringsetablering, store områder for boligutvikling, en stadig bedre infrastruktur, bredt hotell- og konferansetilbud, og et rikt kulturtilbud. Men fortsatt gjelder at mange ikke kjenner til hvilke muligheter som finnes på Romerike, og vi må bli flinkere til å synliggjøre fortrinnene og de store mulighetene. Her har vi sammen en meget viktig jobb å gjøre. Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen Gardermoeffekten kommer for fullt Siden etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen i 1998 har regionen opplevd en eventyrlig vekst, helt fram til finanskrisen i 2008 satte en midlertidig brems på utviklingen. Men erfaringen fra nyetablerte hovedflyplasser i andre land viser at den virkelige veksten på de fleste feltene kommer først i det andre tiåret etter åpningen. Nå er vi der, og de aller fleste vekstindikatorene er positive - vi er midt i Gardermoeffekten! Sterkt positive utviklingstrekk En rekke forhold i regionen bidrar til et sterkt utviklingsbilde framover. Veksten på Romerike har holdt seg meget sterk, og det siste året har brakt en rekke nyheter om kommende store bedriftsetableringer, økt tilflytting/ etterspørsel etter nye boliger, og medfølgende press på utbygging av infrastruktur, barnehager, skoler og offentlige tjenester. MANGE OPPSLAG Dette underbygges av flere oppslag i media, bl.a. om at Norges Varemesse satte ny omsetningsrekord i fjor (RB 19.mai), Kunnskapsbyen Lillestrøm forventer 10 % vekst iår (RB 21.juni), Coop investerer 1,5 mrd på Gardermoen (Finansavisen 11. mars), Åpnet hotell til 800 mill kr (EUB 8. april om nye Scandic Hotell Oslo Airport ), og Terminal 2 i 2017 (RB 7. mai om ny terminal Oslo Lufthavn Gardermoen til 6-7 mrd kr). Og i Romerikes Blad 23. april under tittelen Veksten må på skinner trekker Tore Olsen Pran, ny leder i Skedsmo Ap, fram vekstscenarioer som indikerer opptil nye innbyggere bare på Nedre Romerike fram til 2050, og et mulig behov for nye boliger. En lignende utvikling kan forventes på Øvre Romerike. STORE UTFORDRINGER Disse scenarioene er ikke urealistiske, og utfordringene for regionen blir å se for seg hva dette vil kreve av planlegging og tilrettelegging, slik at regionen klarer å ta hånd om den framtidig veksten på en god måte. I tillegg gjelder at Gardermoen er Norges nav, og også i framtida skal være det viktigste transportknutepunktet i Norge, og skal sikre hele landet god, rask og effektiv tilgang til alle områder i og utenfor Norge. Alle utviklingsplaner for Romerike må derfor innbefatte og sikre utviklingen av hovedflyplassen på Gardermoen som regionalt og nasjonalt knutepunkt. FAKTA Øvre Romerike er kåret til Norges mest attraktive region, med Nedre Romerike på 4. plass. Ullensaker kåret til Norges mest attraktive kommune, med Skedsmo på 3.plass. Eiendommer for salg på Øvre Romerike selges nesten like fort som i Oslo. Flytrafikken på Gardermoen øker; i juli 8,6 % og august 10,7 %, totalt hiå. 3,9 % vekst. Kilder: Telemarksforskning, EUB, RB, Oslo Lufthavn Gardermoen HVA SKJER? Hva skjer nå og de nærmeste årene? Årets Gardermokonferanse setter fokus på de ferskeste utviklingstrekkene og vekstscenarioene. Plass er det nok av på Romerike, både til nye bedrifter og nye boliger. Men det stiller store krav til kommunene for å sikre en ønsket, planmessig utvikling. For å synliggjøre den store bredden i utviklingen i Gardermoregionen, har vi i år samlet en rekke ledere fra næringslivet og kommunene på Romerike til å presentere sine visjoner, mål og planer: Hvilke vurderinger om framtida har bedriftene som nå etablerer seg her gjort? Hvilke utviklingstrender og ringvirkninger ser vi videre i regionen? Hvordan skal behovene for bedre infrastruktur dekkes? Hvilke vekstscenarier ser vi for oss, hva gjøres for å tilrettelegge for utviklingen? Hvordan kan din bedrift komme i posisjon som leverandør til Oslo Lufthavns Terminal 2, som vil pågå over flere år framover (7 mrd kr investering, ferdig 2017). Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO vil åpne konferansen og trekke perspektivet i utviklingen. Vi får høre hvorfor store virksomheter som Onninen AS, Ahlsell AS og Coop Norge Handel AS nå satser på Romerike. Markedssjef Terje Kjos Johansen i Mediehuset Romerike og Erland Skogli fra Analyse- og rådgivningsselskapet InFuture AS vil gi oss en regional oppdatering om markedsutviklingen og trender, og leder for samferdsel og miljø i Akershus fylke, Lars Salvesen, vil fortelle om de grunnleggende infrastrukturgrep som nå tas. Deretter får vi fra en rekke spennende foredragsholdere presentert utviklingsprosjekter og scenarier, fra sør til nord på Romerike, sett både fra offentlig og privat synspunkt, og selvsagt inkludert selve vekstmotoren Oslo Lufthavn Gardermoen! Og som rosinen i pølsa blir det etter lunsj arrangert en dialogkonferanse for alle interesserte bygg- og tjenesteleverandører til utbyggingen av Oslo Lufthavns nye Terminal 2, som vil strekke seg over flere år fram til planlagt ferdigstillelse i Ønsker du å få med deg dette, må du komme på årets Gardermokonferanse! For nærmere detaljer om programmet og påmelding til konferansen, se side 15. Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] AktivitetsKALENDER 2010 KursKALENDER 2010 Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Invitasjon til hvert enkelt arrangement blir sendt ut på vårt intranett og lagt ut på vår hjemmeside. September 02. Nettverk Alfa 07. Nettverk Beta 16. Nettverk Alfa 16. Etablererforum kl Møteforum Romerike B2B 28. Nettverk Beta 30. Nettverk Alfa U39 Utgivelse avis nr 2/ Nettverksmøte Oktober 07. Temafrokost 14. Nettverk Alfa 19. Nettverk Beta 28. November 04. Nettverk Alfa 09. Nettverk Beta 18. Nettverk Alfa 30. Nettverk Beta U48 Utgivelse avis nr 3/2010 Desember 02. Nettverk Alfa 09. Julefrokost m/tema Kurstype DATO - Etablererkurs (3 t) Etablererkurs (3 t) Etablererkurs (3 t) Forretningsplan Forregningsplan Operativ markedsplan/-føring Kurstype DATO - Salg - den gode salgssamtale Salg - den gode salgssamtale Nettverksbygging Nettverksbygging Regnskapsforståelse Etablererforum - møtet for alle etablerere på Øvre Romerike Alle kurs er på 3 timer og Holdes PÅ Tunet på Sør Gardermoen TIL Fast klokkeslett: Alle kursene er gratis for alle.

3 4 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 5 Praktisk INNOVASJON ADVOKATEN Når en virksomhet blir større er en naturlig utvikling å ansette arbeidstakere. Noe av det viktigste er at man engasjerer mennesker som både har kompetanse, positiv personlighet, innsatsvilje og lojalitet. For å finne slike egenskaper er personlig inntrykk, referanser, andres omtale vel så viktig som jussen. Mange bruker hodejegere til å hjelpe seg. Dersom du bruker hodejeger anbefales en formell avtale med en slik rådgiver hvor oppdrag, timepris, hva som skal gjøres av h.h.v. hodejegeren og deg selv, rett til materiale som hodejegeren lager, evt. fastpris på konkrete oppdrag m.v. Når en ansettelse skal finne sted bør arbeidsgiver tenke over om det er behov for en fast ansatt eller et midlertidig engasjement. Arbeidsmiljøloven ( aml. ) har viktige bestemmelser vedrørende rett til å ansette i en midlertidig stilling, jfr. aml Hovedvilkåret er at det dreier seg om et arbeidsoppdrag som etter sin karakter er tidsavgrenset og som atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Et typisk tilfelle er et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt hvor det kun er nødvendig med ansettelse for dette enkelte oppdrag. I slike tilfelle kan en mulighet være å engasjere en selvstendig oppdragstaker (selvstendig næringsdrivende) som man inngår en oppdragsavtale med. Slike engasjement kan også inngås via vikarbyråer og firma som leier ut arbeidere for avgrensede tidsrom, eventuelt med rett til å avslutte en slik oppdragsavtale på forholdsvis kort varsel. Har man allerede ansatt en person som må ut i permisjon, blir langtidssyk eller annet som fører til lengre fravær kan midlertidig ansettelse av en vikar være aktuelt. Aml. setter også krav til når et vikariat rettsgyldig kan brukes. Hovedregelen er at det vikarieres for en konkret person eller i en konkret midlertidig ubesatt (vakant) stilling. Ved opphør av midlertidig engasjement som har vart over ett år, skal den midlertidig ansatte gis skriftlig varsel om fratreden senest en måned før siste arbeidsdag. En praktisk løsning for å dekke opp et midlertidig ansettelsesbehov kan være å benytte arbeidstakere gjennom NAV (Aetat) systemet med bl.a. arbeid med bistand. Dette er et tiltak med løpende kortvarige arbeidsavtaler hvor NAV betaler lønnen til den ansatte. Etter hvert kan slike ansettelser gå over i faste vanlige ansettelsesforhold. En arbeidsavtale skal være skriftlig og inneholde de viktigste elementer i arbeidsforholdet. Blant de sentrale elementer er navn, arbeidssted, tiltredelse, arbeidstid, lønn, ferie, prøvetid og oppsigelsesfrist, evt. gjeldende tariffavtaler, taushetsplikt og referanse til personalreglement. Enhver arbeidsgiver må forholde seg til andre viktige regelsett, herunder eksempelvis plikt til å foreta trekk av forskuddsskatt og betaling av arbeidsgiveravgift m.v. Plikt til å tegne foretakspensjon for den enkelte ansatte skal også nevnes. Arbeidsgiver må også passe på eventuelle offentlige godkjennelser og autorisasjoner som arbeidstakere må ha for å kunne utføre sitt arbeid. Mange arbeidsgivere oppretter etter hvert en totalpakke av forsikringer og goder som er med å utgjøre totallønnen. Enkelte slike goder kan være skattemessig gunstig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Når bedriften vokser kan det etter hvert oppstå plikt til å utarbeide arbeidsreglement (ved industriell virksomhet og handels- og kontorvirksomhet med mer enn 10 ansatte). Slik reglement skal etter forholdene godkjennes av Arbeidstilsynet. Arbeidsreglement kan også Engasjement Hovedlogo: gir overskudd Farger: Oransje CMYK PMS 7417 Varmgrå CMYK PMS 7531 ses i sammenheng med utarbeidelse av en personalhåndbok. Som jeg har nevnte i tidligere artikkel gjelder det spesielle bestemmelser om arbeidstakeres oppfinnelser. En oppsigelse må være saklig begrunnet i bedriftens eller arbeidstakers eget forhold. Et sentralt holdepunkt for hvorvidt en oppsigelse er saklig er om bedriften av økonomiske årsaker må gå til innskrenkninger av arbeidstokken. Dette er en sterk saklighetsgrunn som det skal svært mye til å få satt til side eller overprøvd. En bedrift må kunne ha et relativt langsiktig perspektiv, slik at hvorvidt bedriften går bra for tiden betyr ikke at man ikke kan si opp arbeidstakere. Arbeidstakers eget forhold vil gå på inkompetanse i stillingen, kriminalitet, alkoholmisbruk, illojalitet m.v. Ved valg mellom flere arbeidstakere ved oppsigelse vil lengden på ansettelse (ansiennitet), kompetanse og personlig egnethet ha betydning. Ved bruk av klar stillingsbeskrivelse, klarlegging av arbeidstakeres kompetanse, klarlegging av kjerne- og kritisk kompetanse vil en arbeidsgiver ha temmelig stor frihet eller styringsrett med hensyn til hvem som skal sies opp. Ansiennitet kan ha mindre relevans. For en arbeidsgiver kan det være helt avgjørende å komme til enighet med arbeidstakerorganisasjoner og arbeidstakerutvalg på arbeidsplassen. En formålstjenlig fremgangsmåte kan være at arbeidstaker og arbeidsgiverrepresentanter blir enige om oppsigelseskriterier i forkant og så følger disse i en oppsigelsesprosess. Det er strenge formalkrav til selve oppsigelsen. Det er viktig å sende en oppsigelse innen utløpet av en måned, da oppsigelsen gis virkning fra første dag i påfølgende måned. Oppsigelse skal være skriftlig. Den bør overleveres personlig En oppsigelse må være saklig begrunnet Gründerjuss del 17 - Ansettelser m.v. mot kvittering eller sendes rekommandert. Oppsigelsen må opplyse om arbeidstakers rettigheter i.f.b. med oppsigelsen, herunder rett til forhandlinger, regler for søksmål, frister, rett til å stå i stilling under en arbeidsrettstvist, fortrinnsrett til eventuell ny stilling og hvem som er rett saksøkt ved eventuelt søksmål. Det er flere gode argumenter for oversiktelige og trygge arbeidsforhold. Får man de rette personer på plass kan slike arbeidsforhold være svært motiverende og givende på lang sikt. En meget god investering i sine medarbeidere kan være å slippe dem til på eiersiden i bedriften. Da får man gjerne en helt annen motivasjon og innstatsvilje. Gründeren kan likevel sikre seg kontroll med bedriften gjennom majoritetsandel av aksjene, vedtektsbestemmelser, aksjeklasser, aksjonæravtale m.v. Artiklene er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For korrekt informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post createurene.no Romerike på sitt aller, aller beste Med praktboken Levende kulturminner på Romerike ønsker Monica Tully i Image Communication å presentere regionen på sitt aller, aller beste. Hennes mann, fotograf Mick Tully, har gjort boken høyst levende gjennom sine til dels praktfulle blinkskudd STOLTHETSBOK -Vårt inderlige ønske er at dette skal være en stolthetsbok, fordi Romerike er en eneste, stor perle kulturelt sett. Min mann er engelsk, jeg er fra Hellesylt men vi har bodd 20 år i Gjerdrum og først nå oppdaget skattkammeret Romerike er, smiler bokdebutanten som også er daglig leder av Image. -For oss er dette et stort løft. Vi har laget boken selv, trykket den hos 07 i Aurskog, vi distribuerer den selv til bokhandlene og vi selger den selv i tillegg. En rekke firmaer har bestilt store antall bøker. Opplaget er på 6.000, så det er om å gjøre og være rask, sier utgiveren. SOLID OM KULTUR De kulturminnene som er med i boken, er gitt solid begrunnelse gjennom tekst og bilder. Boken er ikke ment å være noe rent, historisk oppslagsverk, men en fortellende bok om hva man kan oppleve av kulturminner ikke bare se. -Folk vil gjerne vite, sier Monica Tully bestemt. De vil vite hva de kan finne av opplevelser på fritid, de vil vite hva de kan ta med venner og kjente på for å oppleve noe annerledes. En rekke kunnskapsbedrifter etablerer seg nå på Romerike, og de trekker til seg mange høyt utdannede mennesker som ønsker en bred horisont i sin tilværelse. Denne -Vi får bare positive tilbakemeldinger etter utgivelsen av praktboken Levende kulturminner på Romerike, sier en glad Monica Tully. Vi ønsker det skal være en stolthetsbok! Frostad & Skyrud AS har totalt ca 50 ansatte fordelt på Lillestrøm og i Oslo, og har kunder fra ulike bransjer og av varierende størrelse. Vi leverer alt innen regnskapsarbeid, årsoppgjør og rådgivning. Mick Tully er fotograf og her er han på veg ut på oppdrag med flyfotografering. boken viser hvordan det er på Romerike, og at det er korte avstander til alt sammen. Derfor har vi tatt med koordinatene for GPS på alle stedene man kan oppsøke. Faktum er jo at Romerike har store, nasjonale kulturskatter å vise verden. Derfor bør dette bli en viktig folkebok, sier Monica Tully til IG-avisen. OVER 500 STATISTER -Over 500 mennesker er med på bildene i boken. Vi ønsket å fange mennesker i nuet i sin måte å leve sin kultur på. Hvis alle som gjenkjenner dem ønsker å kjøpe boken, blir opplaget fort borte. Det håper vi, legger Tully til. Her kan man oppleve levende teater i Eidsvollsbygningen, selve nasjonens storstue, og her kan man følge dampskipet Skibladners rute fra Eidsvoll til Lillehammer på Norges største innsjø. -Det var ikke plass til alle Romerikes bygdetun, dessverre, men det levende bygdetunet i Rælingen fikk plass. Boken viser mangfoldigheten på Romerike, for Romerike er så mangfoldig at man ikke blir ferdig med denne minneboken i første runde. Tilbakemeldingene til nå er bare oppmuntrende. Nå tenker vi på et par lignende prosjekter etter hvert, men dette arbeidet tar tid, slutter Tully. FAKTA Utgivere med Image Communication Hun er Bachelor of marketing og han er fotograf Har bodd i Gjerdrum på Romerike i 20 år. LILLESTRØM T: OSLO T:

4 6 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 7 Finsbråten har et kvalitetsnavn som klinger over hele Norge Jan Arne og Magne Finsbråten er glade for nasjonal anerkjennelse av matvarene fra Eidsvoll, men også store, internasjonale pokaler som disse fra Mannheim i Tyskland har en sentral plass. Norgesmestere innen sitt fagfelt Kjøttvarebedriften Finsbråten i Eidsvoll har et kvalitetsnavn som klinger over hele landet. De er norgesmestere innen sitt fagfelt. Sist de konkurrerte om Norges beste julemat, tok de ti medaljer. Ingen over, ingen ved siden. Brødrene Magne og Jan Arne Finsbråten stiller også gjerne med kjempepokalene de fikk i Mannheim i Tyskland. Maten fra Finsbråten er for lengst grenseløs. SNART 60 år Finsbråten-suksessen startet i det små med hardt arbeid i bryggerhuset hjemme på småbruket i Gullverket, Eidsvoll. På slutten av 1940-tallet eksperimenterte brødrene Osvald, Kåre og Frank Finsbråten med de gamle gårdsoppskriftene på hjemmelaget spekemat, julepølser og wienerpølser. I 1951 dannet de selskapet Brødrene Finsbråten. I fjor kom produksjonen opp i 3000 tonn. Og igjen er det brødre Finsbråten, for både Magne som daglig leder, Jan Arne som markedssjef og Erik som eiendomssjef er sønnene til den yngste av de opprinnelige brødrene, Frank. De opprinnelige brødrene hadde også sin søster Edel trofast med i bedriften gjennom mange år. I dag er bare Kåre gjenlevende, men for lengst pensjonist. -Vel halve produksjonen vår i tonn er pølsevarer, og bare Nortura er større enn oss på wiener. Fra i år er vi dessuten inne igjen på Rema, der har vi nå en andel på prosent. Fordi vi har kuttet ut alt ferskt kjøtt og bare satser på foredlede kjøttvarer, er vi avhengige av store volumer. Der må vi konkurrere med de største, og prisene er i all hovedsak fastsatt gjennom landbruksoppgjørene på råvarene og de prisene dagligvarekjedene er villige til å betale ved innkjøp for å holde sine marginer oppe, forklarer Magne og Jan Arne som møter IG-avisen. DET SAMME MARKEDET -I Norge er det samme antall munner å mette hvert år, så vi må kjempe om og i det samme markedet, alle kjøttvareaktører. I den ene enden er bøndene som produserer kjøttet og som er avhengig av å få en lønn å leve av. I den andre enden er forbrukerne og i mellom er vi som foredlere av de gode kjøttråvarene Norge har. Det er opplagt at de store aktørene i dette også har makt, mener Magne Finsbråten. Selv om wienerpølsene er Finsbråtens store styrke, er innovasjon viktig i hele produksjonen. Mange trodde at fast food og junk food skulle utkonkurrere den tradisjonsrike, norske maten med pølsevarer og spekemat. Snarere tvert imot, kan lederne ved Finsbråten konstatere. -Vårt største volum er jo tradisjonsmat, men det viser seg at det går an å modernisere tradisjonsmaten smått om senn med nye, litt mer eksotiske kryddersmaker. Forbrukerne liker det som smaker litt mer og litt annerledes enn før samtidig som det tradisjonelle fortsatt går veldig bra unna. Vi mener flere kafeer burde ha tradisjonsmat som flesk og duppe, eller fårikål, på menyen. For øvrig er kjøttkakene på vei tilbake på norske middagsbord. Mattrygghet er viktig, og det er trygghet og tradisjoner vi selger, sier brødrene. STØRRE BREDDE Nå er det større bredde enn noen gang over smakene fra Finsbråten-konsernet, både for wiener, men mest for grillpølser og andre gode matpølser, jul eller ei. -Noen ganger kommer innspillene om nye smaker fra kjeder vi leverer til, andre ganger utvikler vi dem selv i vårt eget testkjøkken. Akkurat nå i høst evaluerer vi grillsesongen, som for øvrig var veldig bra for oss, og ser om vi skal endre noe på sortimentet neste år. Her kan vi ikke hvile på laurbær, nei, sier Magne Finsbråten. For øvrig har Finsbråten overlatt all ferdigvaredistribusjon til grossistene, fordi kjedene ville ha alle kjøttvarene levert samtidig fra samme bil og på samme faktura. -Det har ikke vært gjort over natta å bli landsdekkende kjent for kvalitetsmat, men vi har klart det takket være en meget solid stab der vi også sørger for god rekruttering av lærlinger fra nannestad videregående skoles kjøttfaglinje, avrunder Jan Arne Finsbråten. FAKTA Eidsvoll Landskjent for spekemat, pålegg, pateer, pannestekte kjøttkaker og pølsevarer. Produksjon i 2009: Over tonn, 55 prosent pølsevarer, nummer to i størrelse på wienerpølser i Norge. 180 ansatte fordelt på120 ved Eidsvoll-fabrikkene (Vilberg og Gruemyra), 50 i Kjøttbyen på Furuset i Oslo, og 10 i Mjøndalen (produksjon for storhusholdninger). Omsetning siste år: Vel 400 millioner kroner. Kjent over hele landet i år for å ha redusert sykefraværet fra 13 til 2,5 prosent gjennom prosjekt sammen med Nav.

5 8 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 9 Prosjektleder Odd Harald Sørensen skaper den nye nettportalen sammen med Lisbeth Lien og Kristoffer Marchesan i Punkt Reklame, Petter Lønnes fra Blatt Gruppen og Kristine Volpe fra nettutvikler Idium. Det er de mange mulighetene vi vil fremheve med denne nye nettportalen LÆR MER OM DIN REGION PORTAL I NY FORM HØSTEN 2010: Les vårt innholdsrike program på side 15. HOLD AV: Torsdag 28. oktober 2010 På Best Western Oslo Airport hotell, Gardermoen Ønsker du bedre margin på dine avtaler og flere kunder? ALT om regionen, reiser og næringsliv -Tanken er å samle absolutt all informasjon om regionen, reiselivet og næringslivet på ett nettsted. Vi relanserer portalen i høst. Slik redegjør prosjektleder Odd Harald Sørensen når han slipper denne nyheten gjennom IG-avisen. GODT DOMENENAVN -Dette er et godt domenenavn som står i forhold til innholdet. Vi skal ikke skape alt innholdet under dette domenet, vi skal i all hovedsak linke sammen det som flyter av informasjon i dag og som ofte ikke er lett å finne, legger Sørensen til. Man starter med å samle linker i fire kategorier: Reisende, kurs/konferanser, næringsliv og hvordan bo i regionen. -Utgangspunktet er Øvre Romerike med sine seks flyplassnære kommuner, etter hvert trekker vi inn hele timesregionen rundt flyplassen. Veien blir litt til mens vi går, og vi vil være glade for kloke innspill fra brukerne, sier prosjektlederen. Sørensen er opptatt av at det er en enorm informasjonsflyt i regionen, også via alle de kommunale nettsidene med et vidt spekter av blant annet kulturtilbud, skoler og barnehager som brukerne av domenet kanskje søker. OMFATTENDE ARBEID Sammen med Lisbeth Lien og Christoffer Marchesan i Punkt Reklame, Petter Lønnes fra Blatt Gruppen og Kristine Volpe fra Idium, er det nedlagt ett års omfattende arbeid i forberedelsene av portalen kombinert med utgivelsen av et trykt magasin. Navnet på magasinet er fremdeles usikkert. Utgivelse er til våren Gandalf kommunikasjon har stått for grafiske elementer, Punkt Reklame skal stå for magasinproduksjonen, mens Blatt Gruppen bistår med annonsesalg, trykk og distribusjon av magasinet. Idium leverer selve nettportalen, og får en stor jobb med innfasingen av den nye portalen. -Når vi henvender oss til reisende på selve flyplassen, vil vi gjerne gi dem tips om hva de kan gjøre i området, eller oppleve på Øvre Romerike, hvis de får noen timer eller dager til rådighet her mellom flyreiser, møter eller av andre årsaker blir her en stund. Da kan distriktet by på alt fra taxiturer til bestemte mål, til dagsturer, forklarer prosjektleder Sørensen. MULIGHETENES REGION -Det er de mange mulighetene i regionen vi vil fremheve med denne nye portalen. For eksempel søker både organisasjoner og bedrifter etter steder for å holde møter og konferanser. På vår portal knyttes man sammen med konferansestedene og de lokale aktørene som kan hjelpe til med å arrangere og fylle ut fritid eller dødtid med sine tilbud, ja, til og med hvor man kan få bilen til å skinne igjen mens man selv sitter på konferanse, sier Sørensen. Ledige tomter og muligheter for næringsliv kommer også med, men ikke alle opplysningene er tilgjengelige fra første stund. For de som vil flytte til regionen kan det imidlertid bli mye å velge i. -Portalen skal bli et interaktivt tilbud til nettbrukerne, og da blir det viktig for oss å få vite hva man søker etter og savner der. Spesielt spennende kan det bli med innspill fra lokale aktører, sier prosjektlederen. FAKTA Ny nettportal relanseres i høst Portaldresse: Jessheim Prosjektleder Odd Harald Sørensen har bakgrunn fra reiselivet, i 28 år har hann gått gradene og var de siste årene byråleder i NSB Via Travel i Folkets Hus, Oslo. Bosatt på Frogner, Sørum. Da er simoveo det rette for deg. Simoveo leverer en rekke kurs og kompetanseprogrammer innen områdene salg og forhandling. Gjennom våre programmer kan vi vise til en rekke kunder som har fått økt måloppnåelse og høyere marginer. Simoveo består av personer med bred erfaring innen forhandlingspsykologi og salgsledelse. For mer informasjon: se eller kontakt Daglig leder Paul A Lundeby på telefon

6 10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Hva skal vi leve av etter oljen? Innovasjon handler ikke bare om forskning og high-tech bedrifter. Innovasjon handler også om evne og vilje til endring, utdanning, samarbeid, markeder og internasjonalisering. Kronikken ble skrevet av administrerende direktør Gunn Ovesen, trykket i Aftenposten 6. august Foto: Johnny Syversen Norsk Designråd Hva skal vi leve av etter oljen? Dette spørsmålet stilte Aftenposten 4. august. Bakgrunnen var Norges 19. plass på European Innovation Scoreboard (EIS). FLERE RANGERINGER EIS er en av flere rangeringer av hvor innovative land er. I de fleste tilfellene havner Norge lengre ned på listen enn vi gjerne skulle. OECD slo i sin gjennomgang av Norge i 2008 fast det er noe som ikke stemmer når det gjelder Norge: Vi har hatt en BNP-vekst og en produktivitet som slår de fleste land i verden, men vi bruker ifølge statistikken knapt noe på forskning. Det finnes en rekke forklaringer til dette. Én er selvfølgelig olje og gasssektoren. Men selv når vi tar denne sektoren ut, så har vi hatt en god utvikling de siste årene. Antallet high tech-bedrifter og lignende er det som vektlegges i mye av den internasjonale statistikken. Norge har få bedrifter som faller inn under high tech. Olje og gass-industrien faller inn under kategorien Bergverk og sees ikke på som high tech eller som viktig i en innovasjonssammenheng. Jeg vil hevde det motsatte: Olje og gass-industrien inklusive underleverandører er meget innovative! Tenk på teknologien som har blitt utviklet for å utvinne olje på sokkelen! Underrapporterer Mye tyder på at norske bedrifter underrapporterer sin forskning og innovasjonsaktivitet. Dette er ikke av vond vilje. En hypotese er at de ser det som vi mener er forskning og innovasjon som en del en av kjerneaktiviteten produksjonen. Forskningsrådet har satt i gang et prosjekt som skal forsøke å kartlegge hvor stor underrapporteringen er. Det finnes andre mulige forklaringer som at norske bedrifter er flinkere til å ta i bruk ny kunnskap og forskning enn å drive med forskning selv. Det er viktig er at man ikke stirrer seg blind på én eller to rangeringer og sier slik er det!. Innovasjon handler ikke bare om forskning og high tech-bedrifter. Begge deler er viktig, men er ikke nøkkelen til evig fremgang. Innovasjon handler også om evne og vilje til endring, utdanning, samarbeid, markeder og internasjonalisering. Norge er ikke det eneste landet som mener at dagens innovasjonsmålinger og rangeringer er for snevre. Det pågår et utviklingsarbeid for å gjøre målingene bedre både internasjonalt og nasjonalt. For eksempel har Storbritannia satt i gang et prosjekt hvor man forsøker å bruke flere og nye indikatorer. Det kan nå være fristende å konkludere med at innovasjonsrangeringer og målinger er bortkastet. Det er de ikke. Det er mye og viktig læring i å gå inn i de enkelte dimensjonene og indikatorene og spørre oss hvorfor er det slik, hva betyr det for oss og hva bør vi gjøre med det. Oppegående næringsliv Hva skal vi leve av etter oljen? Det er et spørsmål det er lett å stille men vanskelig å besvare. Én ting er sikkert: Rangeringer gir oss ikke svaret! Jeg tror ikke det finnes ett svar, én fasit, til spørsmålet. Oljen vil ikke ta slutt over natten, men det gjør det ikke mindre viktig å starte arbeidet. Norge er et endringsvillig samfunn, vi har en velutdannet befolkning og et velferdssystem som sikrer individet om det skulle gå galt. Dette har gitt oss et oppegående og omstillingsvillig næringsliv. I dag står vi på to bein. Det ene beinet er Råvarebeinet. Her finner vi olje og gass, fisk, kraftkrevende industri. Dette beinet bygger på råvarer som ingen kan ta fra oss Det andre beinet ligner mer næringslivet i andre moderne industriland. Her finner vi teknologi- og verkstedsindustrien og tjenestenæringene, som for eksempel turisme. Ser vi på de råvarebaserte næringene, finner vi tydelige koplinger der den ene næringen har bidratt med erfaring Innovasjon handler om evne og vilje til endring og kompetanse i oppbyggingen av den andre. Uten utbyggingen av Nordsjøen ville vi ikke hatt en internasjonalt konkurransedyktig off-shore engineering-næring i dag. Ser vi på det andre beinet, så finner vi næringer som har lange tradisjoner, som maritim og reiseliv. Vi finner også bedrifter som ikke har en like entydig historiske kopling til andre, for eksempel REC og FUNCOM. Det vi er gode på Det vil fremover være viktig å legge til rette for å utvikle det vi i dag er gode på, slik at vi blir enda bedre til for eksempel å få ut olje og gass fra eksisterende brønner. Vi må også legge til rette for å utvikle nye næringer i forlengelsen av det vi er gode på i dag. Dette kan for eksempel være å selge kunnskap knyttet til akvakultur. Vi må også stimulere til utvikling av helt nye bedrifter og næringer. Skal vi få til dette, vil det kreve ytterligere satsing på innovasjon. Vi må stimulere til: mer entreprenørskap for å få fram de gode forretningsideene og konseptene, økt markedsdrevet innovasjon i det etablerte næringslivet, økt samarbeid mellom forskning og næringsliv for å lage forretning av forskning og for å bidra med løsninger, samarbeid mellom norske bedrifter for å skape kritisk masse for å stå bedre rustet overfor en stadig hardere internasjonal konkurranse, å legge bedre til rette for samarbeid mellom norske og utlandske bedrifter for å skape nye strategiske allianser, å bedre utnytte markedsmulighetene som finnes ute i verden. Kronikken ble skrevet av administrerende direktør Gunn Ovesen, trykket i Aftenposten 6. august Kjøp firehjulstrekk nå! KAMPANJE VINTERHJUL INKLUDERT I PRISEN! COMFORTPAKKE ER INKLUDERT I PRISEN! Comfortpakke Klimaanlegg Skinn ratt Nøkkelfri start Skinn girkule Varmeseter Høydejusterbart ratt Høydejusterbart førersete El. vinduer foran og bak Tektylbehandlet COMFORTPAKKE OG OUTDOORPAKKE ER INKLUDERT I PRISEN! Comfortpakke Auto. klimaanlegg Nøkkelfri start Varmeseter Sort skinn interiør Skinn girkule El. vinduer foran og bak El. glass soltak Cruisecontrol Skinn ratt m/radiostyring Tektylbehandlet Outdoorpakke 4x4 m/reduksjonsgir ESP/ABS Xenon hovedlys Lyktespylere Ekstra høy bakkeklaring Takrails Alu. felger Privacy vinduer Grand Vitara 5d kr ,- COMFORTPAKKE OG OUTDOORPAKKE SAMT VINTERHJUL FRA NOKIAN PÅ ALU.FELG ER INKLUDERT I PRISEN! Comfortpakke Auto. klimaanlegg Skinn ratt Nøkkelfri start Skinn girkule Varmeseter Høydejusterbart ratt Høydejusterbart førersete El. vinduer foran og bak Tektylbehandlet Outdoorpakke AWD/4x4 16 alu. felger Takrails Skidplate foran & bak Tonede vinduer Outdoor skjermbeskyttere ESP/ABS Ekstra høy bakkeklaring La meg inspirere deg til bedre nettsider! Hege Harbakk, WEB-utvikler/grafisk designer Ring meg i dag, !.no web - strategi og mye, mye mer! Kontakt våre selgere: Nicolai, Trond-Arild, Svein og John Swift 4x4 kr ,- Suzuki - Som skapt for norske forhold! Over 80 forhandlere i Norge, finn din forhandler på Parallellvegen Minnesund - Tlf Man.-fre tors lør Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO2 utslipp fra g/km Drivstofforbruk fra 7-10,6 l /100km.

7 12 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 13 Nye tall viser en aktivitet uten like i Norge i denne regionen Aktivitet og kapasitet uten like på Romerike Som et apropos til påstanden om Gardermoeffekten, har IG-avisen sett på tallene for bedrifter i regionen og hotellkapasiteten i området rundt flyplassen. Det viser en aktivitet uten like når man sammenlikner med nærmeste konkurrent Arlanda. På Romerike viser tallene over registrerte bedrifter per 31. august i år at det ikke er langt igjen til at man passerer bedrifter! Det interessante er at Skedsmo dominerer med sine bedrifter, mens Ullensaker har passert Lørenskog med henholdsvis og bedrifter. TABELLER KURS Kurstype Dato - Etablererkurs (3 t) Etablererkurs (3 t) Etablererkurs (3 t) Forretningsplan Forregningsplan Operativ markedsplan/-føring Salg - den gode salgssamtale Salg - den gode salgssamtale Nettverksbygging Nettverksbygging Regnskapsforståelse Etablererforum - møtet for alle etablerere på Øvre Romerike Alle kursene er på 3 timer og holdes på Tunet, Sør-Gardermoen. Fast klokkeslett: Alle kursene er gratis for alle. NYE OG FLYTTING Det er ikke mulig av tallene fra Bedriftsregisteret å vite med sikkerhet hvor mange bedrifter som flytter internt mellom kommunene på Romerike, hvor mange som flytter inn utenfra og hvor mange nyetableringer som finner sted. Sett opp mot tallene fra Etablerertjenesten hittil i år, later det imidlertid til å være en betydelig nyregistrering av små bedrifter eller selvstendige næringsdrivende i distriktet nå. Dette må tas som et ytterligere tegn på Gardermoeffekten. På sikt regner IG-avisen med at både kommunale myndigheter og fylkeskommunen vil være interessert i nærmere studier av denne utviklingen, også av bedriftenes levetid, vekstpotensiale og om de eventuelt flytter videre. FORMIDABLE TALL Mange vil synes at tallene over bedrifter på Romerike er formidable, og det er en interessant tabell IG-avisen kan bringe sammen med denne oppsummeringen. På Øvre Romerike de seks ØRU-kommunene er det registrert bedrifter med Ullensaker, Nes og BEDRIFTER - ØVRE Øvre Romerike Bedrifter med Bedrifter med total antall (ØRU) over 10 ansatte inntekt over 10 mill registrerte bedrifter Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker TOTALT ØRU BEDRIFTER - NEDRE Nedre Romerike Bedrifter med Bedrifter med total antall (SNR) over 10 ansatte inntekt over 10 mill registrerte bedrifter Aurskog Høland Fet Lørenskog Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum TOTALT SNR Eidsvoll som tre på topp. Når det kommer til bedrifter med over ti ansatte, er det naturlig at Ullensaker har omtrent like mange alene som de andre fem kommunene til sammen. Ullensaker har 219 av de 449 største bedriftene. Bedrifter med over ti millioner kroner i omsetning er Ullensaker enda bedre på, der har flyplasskommunen mer enn halvparten med 223 av 398 bedrifter. For Nedre Romerike dominerer Skedsmo i begge gruppene, men tallet på bedrifter i de to gruppene er vesentlig høyere enn på Øvre ennå. SNR-kommunene har hele 828 bedrifter med over ti ansatte og hele 933 bedrifter som omsetter for mer enn ti millioner kroner årlig. FÅ ER INNENFOR Bare av bedriftene i Ullensaker befinner seg innenfor gjerdet på Gardermoen. Dette opplyser Ingun Aulom ved Oslo Lufthavns avdeling for eiendom og kommersiell utvikling til HOTELL KAPASITET - GARDERMOEN Hoteller 2009 Antall Rom Radisson Blue Oslo Airport 503 Clariaon Hotel Oslo Airport 432 Quality Airport Hotel Gardermoen 326 Thon Hotel Oslo Airport - Conference 435 Thon Hotel Gardermoen - Budget 260 Rica Hotel Gardermolen 135 Gardermoen Airport Hotel 179 Best Western Oslo Airport Hotel 152 Gardermoen Hotell Bed & Brekfast 42 TOTALT 2464 Nye hoteller 2010 Åpningsdato Antall Rom Comfort Hotel RunWay Scandic Oslo Airport Park Inn Oslo Airport Late TOTALT 846 Økning: 34% TOTAL KAPASITET VED GARDERMOEN: 3310 HOTELL KAPASITET - ARLANDA Hoteller 2009 Antall Rom Jumbo Hostel 25 Radisson Blue Arlanda 335 Radisson Blue Sky City 230 RestandFly 66 TOTALT PÅ FLYPLASSEN 656 Arlanda hotellby 148 Connect hotels 85 Ibis hotell 79 Park Inn Arlanda 97 Nova Park 117 Quality Airport Hotel Arlanda 228 TOTALT VED FLYPLASSEN 754 TOTAL KAPASITET VED ARLANDA: 1410 IG-avisen. For mange kan det virke som det er flere for eksempel på taxfree i terminalen, men enkelte operatører kan ha flere etablissementer. HOTELLEKSPLOSJONEN Det som er minst like spenstig informasjon som tallet på bedrifter, er det stadig stigende tallet på hotellsenger ved Oslo lufthavn på gardermoen. Økningen siste året dreier seg om 34 prosent, og tallet på senger er nå oppe i Sammenliknet med Arlandas flyplassnære hotellsenger, er dette formidabelt. Hvis man til Gardermoen-regionen også tar med hotellene i Eidsvoll og Skedsmo, kommer hotellkapasiteten i dette området opp i nærmere senger. Da begynner Romerike-regionen å konkurrere i hotellomfang med landets største byer. Plusses Oslo hotellkapasitet på Romerikes, for det heter jo Oslo Lufthavn, så er hotellkapasiteten blant de store i Norden. Hesteryggen er god terapi På hesteryggen får pasientene jobbet med hele kroppen samtidig som de får en naturopplevelse. Det er spennende og inspirerende å se hvordan hestens bevegelser bidrar til å løse opp spenninger og spasmer i muskulaturen. Bevegelsene fra hesten er gunstig for opptrening av balanse, styrke, koordinasjon og symmetrisk muskelarbeid. Som holdningskorrigerende tiltak er også terapiridning suverent sier er fysioterapeut Hanne Lindebø Kværner på Flaen Gård i Grøndalen, Ullensaker. Hun har som mange andre de siste årene etablert sin egen virksomhet og tatt opp mange tråder gjennom Etablerertjenesten. For å praktisere terapiridning kreves det en tilleggsutdannelse fra NFF. (terapiridning trinn 1 og 2) og hestekunnskapseksamen fra Starum, samt at egne rideferdigheter er på et -Syfaget er kropp og velvære, derfor er det utfordrende og hyggelig, men nå også en svært etterspurt service, sier nyetablerte Hanne Dahl i Unique, Lillestrøm. visst nivå. (Lett B) Gården/ stedet må også være godkjent av kommuneoverlegen til terapiridning og en trenger godt egnet hester. Det er utrolig moro å komme i gang med egen virksomhet på gården sier hun videre. Hanne har 5 års erfaring med terapiridning, og jobbet i 10 år som fysioterapeut med ansvar for barn i kommunal regi. Som skolefysioterapeut har jeg erfart at behandlingen på hesteryggen er mer motiverende enn vanlig fysioterapitrening. For en rekke lidelser ser jeg bedre resultater av å la pasientene sitte på hesteryggen rundt i terrenget, enn jeg kan klare på samme tidsbruken på benken eller ved bruk av terapiball. Varmen og bevegelsen til hesten er utslagsgivende. Dessuten er det så mye mer trivsel enn å ligge på en benk og få fysioterapi, smiler Lillesand-kvinnen som ble hekta på kjærligheten og havnet i Nordkisa. Mer landlig noen minutter fra verden på Gardermoen kan man knapt bo på Romerike. - Hva tenker du på av utfordringer? - Det viktigste for meg er at alle som kommer til Flaen Gård for å få terapiridning opplever å bli ivaretatt som hele mennesket. At behandlingen på hesten gir god helse. ( fysisk, psykisk og sosialt)det er en utfordring å ha gode hester tilgjengelige over tid. I tilegg trenger jeg flere hestevante til å være Hun har etablert sin egen virksomhet og tatt opp mange tråder gjennom Etablerertjenesten. I egen systue bak Lillestrøm Sysenter har hun også en kvinnelig lærling på plass, og arbeidsoppgavene er både mange, spennende og krevende. leiere under gruppe tilbudene. Vi ønsker at Flaen Gård skal være en levende gård for alle med eller uten funksjonshemning. Her skal alle erfare bevegelsesglede og mestring. Nærheten til naturen og dyrene er i sentrum. På sikt ønsker vi å bruke hele gården til ulike arrangementer, men der er vi ikke ennå. Skoleklasser har pr dags dato tilbud om aktivitetsdager og pasientene/brukerne har tilbud om terapiridning individuelt eller i gruppe SÅ MANGE MULIGHETER -Dere har mange tanker og ideer om mulighetene på Flaen Gård? -Ja, Gården som ressurs er stor, og med min kompetanse kan vi få til mye spennende fremover. Syfaget er kropp og velvære BUNADER OG BRUDER -Omsying og ny tilpassing av bunader og brudekjoler er en av våre store og travle oppgaver. Der kan det hende at det haster veldig, og vi gjør vårt aller, aller beste. Det viser seg at det er viktig med service, og at servicen man yter er både riktig og kjapp. Jeg ser for meg at denne virksomheten skal vokse, at jeg skal få flere med meg i bedriften min, for i syfaget er det mange utfordringer, mener Hanne. - Hva tenker du på av utfordringer? - Vi skal påta oss sying av større produkter enn bare klær. Først og fremst dreier sying seg om klær, alle vil være pent kledde, mange trenger tilpassinger av klærne i faser av livet. Men vi tenker også produkter som båtkalesjer, møbelstoffer og annet folk trenger å få sydd riktig, sier Hanne Dahl videre. - Hvor studerte du fysioterapi? - På fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Vi bodde et par år på Algarheim før det var klart for å overta gården. Det er veldig moro å komme skikkelig i gang med terapiridning på gården selv om ikke alle fasiliteter er løst ennå. Allerede er det 15 pasienter som får terapiridning hos oss en gang i uka, så vi har fått en god start for det som heter Flaen Gård - terapiridning, sier Hanne Lindebø Kværner. - Er det mange å konkurrere med om dette tilbudet i regionen? - Her på Øvre Romerrike er vi pr dags dato det eneste stedet som tilbyr terapiridning. Vi er veldig glade for å kunne tilby denne tjenesten til innbyggerne på Øvre Romerrike, sier hun. Hanne Lindebø Kværner er fra Lillesand, er utdannet fysioterapeut fra Oslo, har etterutdannelse som ridefysioterapeut. Nå bor hun på Flaen Gård i Ullensaker som hun vil lage til en levende gård for alle. BOR I NANNESTAD Hanne Dahl er 50 år, født i Oslo, bosatt i Nannestad og har sin virksomhet i Lillestrøm. -Skal du flytte jobben til Øvre Romerike, kanskje? -Det kan nok skje, men mye avhenger av kostnadene for lokaler. Vi har det brukbart her i Lillestrøm, så foreløpig blir vi her folk vet vi er. -Hvor lærte du å sy? -Jeg tror jeg ble født på fanget til mor eller bestemor foran en symaskin. Jeg har alltid kunnet det og alltid likt det, og med årene så får en jo erfaringer i et fag de er hode når utfordringene kommer. -Du snakker om service, men hva mer trengs? -Første ting er å kunne faget godt, men også ha forståelse for hvordan kunden vil ha tingene han eller hun skal betale for. Som eksempel kan vi mye om det å tilpasse pene klær for mennesker med handikap og fasonger som trenger å bli forstått for å få det riktige tøyet. Vi vet av erfaring at kropp er så veldig mye. Samtidig er det viktig å understreke at det er vår jobb å hjelpe til, gi gode råd og finne de beste løsningene, sier syglade Hanne Dahl.

8 14 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 Innovasjon & Næringsliv - 2/10 15 OPPSLAGSTAVLA Nye medlemmer Firmapresentasjoner Gardermokonferansen 28. oktober 2010 Program Nyheter og planer i regionen 0815 Registrering og kaffe 0900 Åpning av Gardermokonferansen 2010 Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO 0915 Hvorfor etablering i Gardermoregionen? Hvilke forretningsmessige vurderinger/lokaliseringsfaktorer har vært avgjørende for bedrifter som etablerer seg her? Onninnen AS, HR direktør Janne Jarnfeldt Ahlsell AS, logistikkdirektør Odd Hannestad Coop Norge Handel AS, ass. logistikkdirektør Rune Rørvik Foto: Kai Krogh Halse 1015 Regional markedsoppdatering ringvirkninger/trender Utviklingen på Romerike og de viktigste driverne : Bo- og levekår, kommunikasjon, næringsutvikling, trender/muligheter. Terje Kjos Johansen, markedssjef Mediehuset Romerike og Erland Skogli, partner i Analyse- og rådgivningsselskapet InFuture AS Pause Inspirere inn i IG 1110 Strategi og planer for ny regional infrastruktur Hvilke tiltak er under planlegging og hva vil det bety for den regionale utviklingen? (Regional transportplan, privat/offentlig samarbeid m.m.) Lars Salvesen, leder for samferdsel og miljø i Akershus fylke Vekstscenarier Hvilke utviklingsprosjekter/- planer er i gang i regionen? Hva slags vekstscenarier ser vi for oss videre? Foto: Kai Krogh Halse Inspirere er et konsulentfirma som arbeider med utviklingsarbeid og omstilling i bedrifter med fokus på samspill og kommunikasjon. Inger Røhne er daglig leder for Inspirere og arrangerer alt fra lengre kurs til kortere seminarer tilpasset bedriftens behov enten alene eller i samarbeid med en av våre dyktige samarbeidspartnere. Vi tilbyr kulturbygging, leder- og medarbeiderutvikling, karriereveiledning, lagbygging og individuell coaching på en måte som gir resultater. Våre kurs er praktiske og matnyttige og vi gir våre kursdeltakere og bedrifter verktøy som virker i hverdagen. Vi arbeider ut fra den overbevisning at menneskene er bedriftens viktigste ressurs. Å øke de ansattes emosjonelle kompetanse gir ansvarlige og målbevisste medarbeidere med bedre forutsetninger til å takle den økte endringstakten som dagens arbeidsliv betinger. Gjennom økt kunnskap om seg selv og hverandre utvikles samspillet internt i bedriften eller i avdelingen og det gir økt resultater rett på bunnlinja. Forskning støtter denne påstanden og sier coaching gir en tilbakebetalingsgrad på opp til 500 prosent gjennom mer effektive, løsningsorienterte og entusiastiske medarbeidere. Det lønner seg også økonomisk. Inger Røhne er sertifisert coach og utdannet bonde og autorisert regnskapsfører med 17 års erfaring innen regnskap og økonomisk rådgiving for næringslivet. De siste ti årene har hun arbeidet med mennesker i omstilling individuelt og i grupper, i tillegg er hun grunder og daglig leder for firmaet Inspirere. Ønsker du bistand til å få fram det beste i dine medarbeidere ta kontakt for en hyggelig samtale. Inspirere, Inger Røhne. Mobil: ØNSKER DU Å ANNONSERE I IG-AVISEN? Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf: NYE BEDRIFTER I IG Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf: Evanouir Kjølstadveien 8B 2160 Vormsund RSA Bil Romerike Hvamsvingen SKJETTEN Scandiumnet AS Børserudvegen 15A 2040 KLØFTA Inspirere Inger Røhne Nygården 2270 FLISA Skedsmo/Sørum og nordover Hans Marius Johnsen, ordfører Sørum kommune og styreleder Per Berg, ØIE AS Ullensaker/Gardermoen Næringspark Harald Hermansen, kommunaldirektør Ullensaker kommune og Tore Espe, adm direktør Bergmoen AS/Gardermoen Næringspark AS Ormlia/Nebbenes området Tron Erik Hovind, daglig leder Mathiesen Eidsvoll Verk ANS Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) Espen Ettre, direktør eiendom og kommersiell utvikling 1300 Spørsmål/svar - oppsummering 1315 LUNSJ Program OSLs nye Terminal 2 - planer og muligheter 1400 Bakgrunn for dialogaktiviteten Prosjektleder Bente Hagelien, Leverandørutvikling Hovedstadsregionen (LuHo) Muligheter for innovasjon i offentlige anskaffelser gjennom Leverandørutvikling Prosjektleder Bente Hagelien, LuHo Presentasjon av ny Terminal 2 inkl. foreløpig byggeplan, tidsplan og Anbudsprosess Prosjektdirektør Knut Erik Nordby, OSL T Presentasjon av noen spesielle leverandørutfordringer knyttet til Byggeprosjektet Områdeleder prosjektering John Wilberg, OSL T Gjensidig dialog mellom leverandører og prosjektansvarlige OSL T2 Påmeldingsfrist Fredag 22. oktober Påmeldingen er bindende. Deltageravgift Hele dagen Medlemmer: Kr Ikke medlemmer: Kr Formiddagen Medlemmer: Kr Ikke medlemmer: Kr Ettermiddagen Medlemmer: Kr 500 Ikke medlemmer: Kr 600 Påmelding og spørsmål Innovasjon Gardermoen, Tunvegen, 2060 Gardermoen Telefon Faks:

9

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

IK- Bygg er godt nok for oss

IK- Bygg er godt nok for oss IK- Bygg er godt nok for oss Edin Alisic Eiendomssjef i Ullensaker kommune IK-Bygg -konferansen 2015 5. november 2015, KLP-bygget, Bjørvika, Oslo Kort om Ullensaker Ca. 34 000 innbyggere. Fra landbruks-

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Hva skal vi snakke om? Juridiske rammer Praktisk gjennomføring Ansvar og ledelse Først litt juss Arbeidsgiver og arbeidstaker Aml. 1-8: (1) «Med arbeidstaker menes i denne lov

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Invitasjon til dialog knyttet til hvordan Oslo kommune kan møte virksomhetens behov for datanettverk i fremtiden Pilotprosjekt i Regionalt program for Leverandørutvikling

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk Din egen HR avdeling profesjonelt og økonomisk Hvis du vil ha de beste medarbeiderne, oppleve få problemer i arbeidshverdagen og ha tilfredse og trygge ansatte, må du ha fokus på menneskene i organisasjonen.

Detaljer

Den grenseløse regionen. Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser. www.osloregionen.no

Den grenseløse regionen. Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser. www.osloregionen.no Den grenseløse regionen Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser 1 Innhold Mål Organisering Prinsippene i ordningen Erfaringer ØRU og Vestregionen Endring i vedtekter Endring i arbeidsprosesser

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Pilotprosjekt nr. 34 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Beskrivelse av virksomheten... 3 2.2 Leverandørutviklingsprogrammet...

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Prosjektbeskrivelse Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Innhold a) Forord b) Opprinnelig søknad c) Tilsagnsbrev d) Detaljer til prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer