Portalbygg på Fornebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Portalbygg på Fornebu"

Transkript

1 Nr utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Portalbygg på Fornebu VBL tar grep om NM Møteplass med metaller Ønsker debatt om reflekterende isolasjon Profilen: Sinkmisjonæren side 6 side 10 side 14 side 20

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr Redaktør Per Olav Berg: Innvortes og utvortes På medisinflasker kan det stå: «Bare til utvortes bruk.» Eller «Bare til innvortes bruk.» Å blande dette, kan i enkelte tilfeller være skadelig. I beste fall bortkastet bruk av medisinen. Tankene går til medisinskapet når VBL i disse dager sysler med mye som berører både «innvortes og utvortes.» Ny logo er på gang. Nye brosjyrer myntet på rekrutteringsarbeid er under utarbeidelse. Og administrasjonen i VBL har lyst til å endre på navnene til laugene. Alle disse tre punktene pirker borti følelser om identitet, tradisjoner, tilhørighet og eierskap. Derfor er det alltid vanskelig å møte forslag om ny logo eller navnebytte for laugene uten at piggene kommer ut. Det reises bust. Noen vil endre uniformen vår. Og det liker vi ikke. På et eller annet tidspunkt, før min redaktørtid, kom rustningen inn som identitetsskapende element for norske blikkenslagere. Jeg har vanskelig for å forstå hva som er identitetsskapende med en innretning fra middelalderen. Noen vil påstå at jeg ikke følger med, at jeg ikke vet hva som rører seg hos norske blikkenslagere. Det kan så være, men det er i så fall en skjebne jeg deler med alle de der ute, på utsiden av faget, som faget gjerne vil ha tak i Kommer de løpende for å begynne utdannelsen i et fag som flagger med en rustning som det mest kreative trekkplaster? Nei, jeg tror ikke det. Like lite som reklameekspertene i Stavanger, som har hjulpet Rogalands-lauget med utarbeidelse av nytt PR- og rekrutteringsmateriell, tror det. I dette materiellet finnes det ikke snev av rustning! Rustningen er til innvortes bruk, ingen på utsiden skjønner poenget. Noen synes kanskje den er kul, men velger disse ungdommene å bli blikkenslager? Per Sannes foreslår å innføre en felles betegnelse på laugene. Det er en moderne og fremsynt tanke, beregnet både for «innvortes og utvortes» bruk. Å hete for eksempel «VBL Trøndelag Trondhjems kobber- og blikkenslagerlaug» vil bidra til å skape et gjenkjennende begrep for bransjen utad, og bør finne gehør. At navneendringen innføres samtidig med en omstrukturering og sammenslåing av aktiviteten i enkelte fylker, vil være positivt for medlemsbedriftene. 4 Lønn ved fravær og delte entrepriser 6 VBL tar grep om NM Nye navn på færre laug? 8 Bestiller feil fag Spørsmålet er avklart 10 Møteplass med metaller 12 Nå haster det med påmelding 14 Fordeler med reflekterende Isolasjon 16 Undervurdert av blikkenslagere 18 Sink-misjonæren 20 Våre Gode Prosjekter: Tilbake til naturen 24 Idyll i Møre og Romsdal Svennebrødre 26 Minneord Erik Hammer Yrkes-NM 2010 til Lillehammer 28 Portalbygg på Fornebu 31 VBL-lederen 32 Produktnytt 33 Begge deler hos Astrup lindab vi forenkler byggingen Rainline TM Coverline TM Doorline TM Beslag Takrenner Takpanne Beslag Garasjeport! Akkurat nå annonserer vi for våre produkter i en rekke medier mot privatmarkedet. Et nytt tak, nye takrenner, nye beslag eller en ny garasjeport kan gjøre underverker for ethvert hus! Har du allerede en avtale med Lindab håper vi at vår markedsføring gir deg større etterspørsel. Ønsker du en avtale med Lindab så ta gjerne kontakt. Vi har løsningene, sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab blikkenslageren

4 Lønn ved fravær og delte entrepriser VBL ønsker tilbakemeldinger fra de øvrige bransjeforeningene i BNL med synspunkter på prinsippet om lønn ved fravær og arbeid med delte entrepriser. VBL har også bedt BNL ta initiativ for å bidra til økt aktivitet i laugsarbeidet. Også andre bransjeforeninger sliter med lav deltagelse. Av Per Olav Berg Vi i VBL har hatt en gjennomgang av aktuelle næringspolitiske saker som opptar våre medlemmer. Vi er alle enige om at BNL har profilert og dokumentert mange gode saker til beste for hele næringen, men det er to saker vi i VBL ønsker å arbeide spesielt med fremover. Det er prinsippet om lønn ved fravær og arbeid med delte entrepriser, skriver styreleder Jan Henrik Nygård til de andre bransjeforeningene. Lønn ved fravær Fraværet er ikke likt fordelt i bedriftene. Våre undersøkelser viser at ca 20 prosent av arbeidsstokken står for 80 prosent av det egenmeldte fraværet, og 80 prosent av disse igjen er under 25 år. Vi ønsker at BNL skal arbeide aktivt for å få frem underlag som kan bekrefte eller avkrefte våre målinger. Avhengig av resultatet vil vi at BNL skal arbeide for at det innføres en form for egenbetaling ved egenmeldt fravær. Her der det flere alternativer, blant annet trekk i lønn, redusert lønn, krav om innarbeiding i ettertid med mer. Vår mening er at dagens ordning med full lønn om du er hjemme eller på arbeide gir ikke nok motivasjon til å stoppe en uheldig trend. Vi ber om styret i deres bransjeforenings syn på om BNL skal sette inn ressurser på å utarbeide et underlag for videre drøftinger, skriver styrelederen i VBL. Entrepriseformer Flere av våre medlemsbedrifter ser at dagens entrepriseformer gir rom for useriøs behandling av underentreprenører og underleverandører. Vi ønsker å arbeide for å endre dette, og ber om at også dere setter dette på dagsorden. Vi mener det i BNL må kunne utarbeides entrepriseformer der en tar vare på de forskjellige fag på en riktig måte, samtidig med at kvaliteten økes og de totale kostnader reduseres. Vi ber om at styret i deres bransjeforening setter dette på dagsorden og evaluerer dagens entrepriseformer, skriver Jan Henrik Nygård, som er takknemlig for alle tilbakemeldinger fra sine bransjekolleger i BNL. BNL og distriktsarbeid VBL har 15 laug og avdelinger spredd over hele landet. Vi registrerer at aktiviteten er veldig ujevn, men trenden er redusert aktivitet der vi ikke har sekretariat med fast ansatte. Vi antar at dette og er realiteten for flere av bransjeforeningene i BNL, og ber om at BNL tar tak i dette voksende problemet. Sammen må vi se på alternativer for å bidra til mer samhandling og styrking av fellesskapet i distriktet. Vi ser helt klart at det ikke er noen felles mal på hvordan dette skal gjøres alle plasser, men vi mener at BNL kan bidra til gode løsninger i de regioner som ser muligheten. Vi ønsker ikke at dette skal gi økte utgifter til BNL, men at det er styrken i fellesskapet som skal bringe dette videre. Vi ønsker å bidra til at dette blir en god sak for BNL, skriver Jan Henrik Nygård. Søkning 25 prosent ned Etter søknadsfristens utløp ser søkningen til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk for skoleåret 2009/2010 ut til å ha gått ned minst 25 prosent sammenlignet med tall fra samme tid i fjor. På bakgrunn av siste tids utvikling på arbeidsmarkedet og oppslag i media, kan man jo forstå at noen blir usikre og velger vekk bygg og anlegg. På den annen side er det svært uheldig at søkningen til videregående opplæring påvirkes så mye av konjunktursvingningene. De ungdommene som starter på et yrkesfaglig opplæringsløp til høsten, er ikke ferdige før om fire å. Innen den tid tilsier all erfaring at markedet vil ha snudd igjen, sier Jørgen Leegaard, direktør for kompetanse i BNL til bygg.no. To forslag til ny logo Styret i VBL arbeider nå med to konkrete forslag til ny logo for VBL. Den ene skiller seg ut fra dagens logo. Den andre ligner mer på nåværende, men har et annet fargeuttrykk. De to nye logoforslagene vil legges frem for Landsmøtet i Oslo i juni, som gjør det endelige valget. Mesterblikk AS ny Miljøfyrtårnbedrift I mars fikk Trondheims 13 nye Miljøfyrtårnbedrifter sine sertifikater utdelt av ordfører Rita Ottervik. Blant bedriftene som har dokumentert et systematisk miljøarbeid, er Mesterblikk AS. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering hvor det handler om å finne fram til, og iverksette miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Alle de 13 bedriftene har oppfylt bransjekravene hvor temaene er internkontroll og HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, avfall, energi, transport, utslipp til luft og vann og estetikk. 4 blikkenslageren 5-09

5 din nye maskin leverandør EasyLink Gjør et KUPP nå på Gøteneds knekkemaskin K15-25 AS1000 EasyLink Touch Standard overvange Bakanslag mm CNC styresystem EasyLink TFT Touch skjerm i farger Manuell bombering av bøyevange Flyttbar fotpedal Verktøy-veske Kun ,- eks. mva Inkl frakt og montering Leie pr mnd 4518,- eks mva. kan lagre opptil 1000 forskjellige programmer ett program kan innholde opptil 99 programlinjer styringen er driftsikker og rask å programmere operatøren får driftsmeldinger opp på Touch skjermen kopiering, kappmål og radiebukking er bare noen av de mange muligheter som finnes i EasyLink på hver enkelt programlinje kan vinkel, anslag, åpningshøyde, presstrykk og omslagstrykk programmeres. et meget anvendelig styresystem som forenkler det hverdagslige arbeidet med maskinen Besøk også våre hjemmesider Ring oss gjerne for prisoverslag og leveringstider. Salg Thormod Nordanger Mob: Service/Salg Svein Andre Ruud Mob: Kontor/Salg Jane S. Kvalnes Mob: maskin24 as, besøksadresse: Rovenveien 25, N-1900, FETSUND, postadresse: Kroken 10 B, N-3132 HUSØYSUND, blikkenslageren t: , t: , f: , org.nr , handelsbanken , IBAN NO ,

6 Å delta i NM er inspirerende og motiverende for deltakerne, og bidrar til å spre positiv oppmerksomhet rundt faget. Glimt fra NM i 2007 og VBL tar grep om NM VBL vil nedsette en fast komité med ansvar for å følge opp fremtidige mesterskap innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Det skal også utarbeides en mal for g jennomføring av arrangementet. Det g jøres for å få en rød tråd fra det ene mesterskapet til det neste. Av Per Olav Berg Rammene for arbeidsoppgavene til komiteen ble presentert på Oldermannsmøtet før påske. Per Sannes understreker at komiteen skal ta vare på det som er bra og se på ting man bør endre på under veis. VBL har delt Norge inn i fire soner, Øst, Sør, Vest og Nord, som omfatter trøndelagsfylkene i tillegg til de tre nordligste. VBL ønsker at hver av de fire VBL-avdelingene med eget sekretariat, Bergen, Rogaland, Trondheim og Oslo og omegn utpeker en representant hver som tar ansvar for sitt geografiske område. I tillegg foreslår VBL at Per Sannes deltar som fast medlem og leder av komiteen. God investering Blikkenslager NM arrangeres hvert annet år og faller sammen med World Skills Norway sitt arrangement. I det året det ikke arrangeres NM, ønsker VBL at det arrangeres mesterskap i hver av de fire distriktene. Slike mesterskap kan brukes som uttaking til neste års NM, og ellers til å markedsføre faget lokalt. I de fleste fag i World Skills kan deltakerne kan ikke være eldre enn 22 år i det året de deltar. I Euro Skills er aldersgrensen 25 år. I NM i de enkelte fag er det ingen generell aldersgrense. Det er opp til hvert fag å avgjøre dette, men etter som NM brukes av mange fag som uttaking til World Skills, og NM arrangeres året før de internasjonale finalene i World Skills, settes aldersgrensen til 21 år for mange fag. Selv om VBL ikke har konkrete planer om å delta verken i World eller Euro Skills ennå, så mener VBL det er gunstig å venne seg til gjeldende aldersgrense. Fra Trøndelagsbenken talte Torgeir Rønning og Øystein Moa varmt for at det bør være en klar målsetting for VBL å sende deltakere til World Skills. Kostnadene bør ikke bli så avskrekkende i forhold til hva bransjen får igjen for denne investeringen. Øystein 6 blikkenslageren 5-09

7 Moa ønsker å få konkret på bordet hvilke kostnader det er forbundet med å delta i World Skills. Ansvarsfordeling I forslaget til ansvarsområder til den nye NM-komiteen sier VBL blant annet at komiteen skal utnevne dommere etter forslag fra komiteens medlemmer og utarbeide et skjema for bedømming i samarbeid med dommerne. Komiteen skal videre delta i planlegging og oppfølging av arrangementet på et overordnet plan. Den tekniske, lokale arrangør får ansvar for å skaffe «prøvetak», utarbeide oppgavene, men gjerne i samarbeid med VBL sentralt, skaffe nødvendig materiell for gjennomføring av konkurransen og bistå med informasjon til deltakerne og ellers praktisk tilrettelegging. Deltakernes ansvar er foruten å forberede seg til konkurransen (les: øve, øve, øve ) å holde alt nødvendig håndverktøy. Det vil ikke være tillatt å komplettere verktøy etter at konkurransen har startet. HISTORIEN HAR FORTALT OSS AT VI HAR FREMTIDENS PRODUKT Lovendringer På oldermannsmøtet orienterte styreleder Jan Henrik Nygård om forslag til endringer i VBLs lover. Det er kosmetiske endringer som bidrar til å fjerne formuleringer som kan virke forvirrende. Navn på utdanningsløpet ble endret ved innføring av Kunnskapsløftet. For at VBLs lover skal være i tråd med dette, foreslås at «kobber og blikkenslagerfaget» endres til «ventilasjons- og blikkenslagerfaget». Det foreslås også å endre betegnelsen «fylke» til betegnelsen «region», samt å stryke formuleringen i paragraf 18 c «være medlem av laug/avdeling hvis sådant finnes i vedkommende fylke», subsidiært å endre ordet fylke til region. Vi har et takknemlig produkt som selger seg selv. Jeg kan se en kunde inn i øynene og vite at produktet jeg selger til ham er like bra om 50 år. K Å R E L I A D A L S R. G R Ü N D E R AV G R Ø V I K V E R K Nye navn på færre laug? Daglig leder i VBL, Per Sannes, foreslår at enkelte laug slår seg sammen og at alle laug innfører en enhetlig betegnelse, for eksempel VBL Hordaland. Endringene må eventuelt gjennomføres frivillig. Sannes erkjenner at forslaget setter følelser i sving. Av Per Olav berg Forslaget fra administrasjonen i VBL innebærer at Aust- og Vest- Agder slås sammen og at Sør- og Nord-Trøndelag, Telemark og Vestfold, Troms og Finnmark og Oslo og Akershus gjør det samme. Sammenslåingene betyr at flere avdelinger vil få nytt navn i forhold til dagens. VBL sentralt ønsker en mer gjenkjennelig VBL-profil i laugsnavnene. Dette kan løses ved at VBL avdeling og laug skilles ut som to enheter, eller ved at laugsnavn brukes som en undertittel, sier Per Sannes. Han la frem forslaget på Oldermannsmøtet før påske, og ble møtt av motforestillinger fra flere av oldermennene. Det er opp til laugene å bestemme. Jeg ser at dette kan sette følelser i sving. Men når vi ser på antall medlemsbedrifter i enkelte av avdelingene, tror jeg alle vil være tjent med en omstrukturering. Avdelinger på en til fire medlemsbedrifter vil ha en utfordring med å motivere medlemmene til å stille på møter, eller når det skal velges representanter til styret og ellers fylle medlemsmøtene med godt innhold. Det vil bety økt avstand for enkelte ved deltakelse på møter, men håpet er at flere deltakere og mer aktuelt innhold på møtene vil veie opp for dette, sier Per Sannes. Grøvikrenna TM er et av landets mest velprøvde takrennesytemer. De første takrennene fra Grøvik Verk ble produsert allerede i 1956 og er like fi ne den dag i dag. Tiden står ikke stille. Av og til bare virker det slik. Mer om Grøvikrenna TM på grovik.no Grøvik Verk Grøvikrenna TM er produsert av 100% resirkulert aluminium blikkenslageren

8 Bestiller feil fag Blikkenslagerbedriftene i Trondheim opplever stadig at det offentlige, med kommunen i spissen, ber byggmestere regne på omlegg av tak, som er naturlig for blikkenslagere å utføre. Lauget og opplæringskontoret har hatt flere møter med de ansvarlige i kommunen, men føler ikke at de når frem. Av Per Olav Berg Flere blikkenslagerbedrifter har rammeavtaler med Trondheim kommune. Bestillerne i kommunen kjenner likevel ikke godt nok til hva som ligger innenfor blikkenslagerfaget i forhold til tømrerfaget. Vi må kunne forvente at det offentlige er med på å ta ansvar for at vi kan drive opplæring i faget i henhold til læreplanene. Men da må ikke tømrerne få alle oppdrag med omlegg av tak, sier oldermann Torgeir Rønning i Trondhjems kobber & blikkenslagerlaug til Blikkenslageren. Bestillere i kommunen tror at omlegging av tak uføres av tømrere. Men det er blikkenslagere som har dette i sine læreplaner, ikke tømrerne. Tømrerelever på VG2 i Trondheim lærer ikke omleggstekking, etter som det ikke står i læreplanen. Elevene på blikkenslagerlinjen lærer det. Derfor mener lauget at det er merkelig at kommunen gir omleggsoppdrag til tømrerbedrifter, sier Rønning. Han tror det går mye på pris. En tømrer har ikke de samme kostnadene med å ha et verksted, som en blikkenslagerbedrift. Hva sier kommunen? De virker uvitende. Vi har hatt flere møter med dem, men kommunen fortsetter med å tildele omleggsoppdrag til tømrerbedrifter. Så får vi forespørsler fra tømrerne om å regne pris på beslagsarbeid. Blikkenslagerne burde hatt hele jobben, poengterer Rønning. Viktig prinsipp I de offentlige læreplanene står det hva en tømrer, en taktekker og en blikkenslager skal kunne på taket. Lauget i Trondheim synes det er ulogisk at en offentlig bestiller da ikke legger til rette for at jobbene blir gitt til de rette faggruppene. Spørsmålet er avklart Vi mener at spørsmålet om hvilke fag som skal få utføre ulike typer oppdrag for kommunen, er avklart, sier konst. direktør Anne Aaker i Trondheim eiendom til Blikkenslageren. Anne Aaker er kjent med at det har vært reaksjoner fra blikkenslagerbedrifter på måten Trondheim eiendom har tolket anskaffelsesregelverket på. Hun sier at det på generelt grunnlag er viktig for Trondheim kommune som oppdragsgiver å forholde seg til anskaffelsesregelverket, og at Trondheim eiendom derfor har lagt ned mye arbeid for å sikre at dette blir gjort. Vi ønsker samtidig et godt samarbeid med Håndverkerforeningen og de ulike laugene, og har derfor tatt disse reaksjonene alvorlig. Vi har hatt møte med Håndverkerforeningen og laugene, der vi har gått gjennom arbeidet med inngåelsen av de ulike rammeavtalene for håndverksfagene og grunnlaget for disse, og vi har i etterkant også hatt møter med de ulike laugene, blant annet blikkenslagerne, for gjennomgang av erfaringene med bruken av rammeavtalene. Vi har også hatt møter og henvendelser fra Håndverkerforeningen og blikkenslagerne, der vi har tatt opp konkrete problemstillinger i forhold til faget, sier Anne Aaker. Etter disse avklaringsmøtene hadde jeg håpet at vi hadde fått avklart uenighetene, slik at vi nå har en felles forståelse av bruken av rammeavtalene og gjennomføring av konkurranser, legger hun til. Skiller mellom oppdragstypene For øvrig opplyser Aaker at det i forbindelse med utlysing av rammeavtalene ble takarbeid og blikkenslagerarbeid utlyst som to separate fagfelt. Det bør være godt kjent at vi skiller mellom disse to oppdragstypene når vi foretar en anskaffelse. Selvsagt var det mulig for blikkenslagerfirmaene å levere tilbud på flere av kategoriene, men ingen leverte tilbud på kombinasjonen blikkenslager- og takarbeid. Ved anskaffelse vil vi fortsatt skille mellom blikkenslager- og taktekkingsarbeid slik det var forutsatt da rammeavtalene ble lagt ut på anbud. Taktekkerarbeid vil derfor bli utlyst eller direkteanskaffet etter Trondheim kommunes regler for direkteanskaffelser når anskaffelsen er under kr. Rammeavtalene åpner dessuten for at vi kan pålegge firmaene å bruke våre øvrige rammeavtalepartnere når flere fag er inne i bildet på et tiltak, noe vi har innskjerpet internt, sier Aaker. Har ikke lagt føringer Etter Aakers mening stemmer det ikke at det ikke gikk frem av utlysingen av arbeidene på byens rådhus at blikkenslagerarbeid var en del av arbeidet, og at et blikkenslagerfirma dermed kunne stå som hovedentreprenør. Bakgrunnen for valg av hovedentreprise er vesentlige grensesnitt og koordineringsbehov mellom flere fag, noe som var tilfellet her. Systemet i kunngjøringsskjemaet beskriver arbeidets innhold på tre måter: tekstlig beskrivelse, hvor arbeidets art og omfang er beskrevet, inkl. blikkenslagerarbeidene CVP-kodene, med en hovedkode og tre tilleggskoder, hvor av en av de sistnevnte angir blikkenslagerabeid Stikkord/søkeord. Det er her krysset av for 6 av i alt 23 mulige forhåndsdefinerte arbeidsoperasjoner. Blikkenslagerarbeid er her ikke et mulig valg i skjemaet. Det synes derfor tilstrekkelig tydeliggjort i kunngjøringen at blikkenslagerarbeid er en del av hovedentreprisen, mener Aaker. Det vanligste ved hovedentrepriser er at et entreprenørfirma/håndverkerbedrift tar hovedentreprenøransvaret og knytter til seg øvrige fag som underentreprenører. Alternativt kan flere foretak gå sammen om å gi et felles tilbud. Trondheim kommune som oppdragsgiver har ikke lagt spesielle føringer i forhold til hvilken fagbakgrunn firmaet som skal stå som hovedentreprenør har. Dette kan meget godt være et blikkenslagerfirma, forutsatt at kvalifikasjonskravene tilfredsstilles, sier Anne Aaker. 8 blikkenslageren 5-09

9 Oldermann Torgeir Rønning i Trondhjems Kobber- og Blikkenslagerlaug mener kommunen ikke forstår blikkenslagerfagets arbeidsområder. Det blir som om vi skulle fortsette å legge rør videre fra nedløpet ned i bakken. Men det er rørleggerens jobb. Det skjønner alle. Mange har tydeligvis vanskeligheter med å erkjenne hva som er oppgavene til en blikkenslager og hva som er oppgavene til en tømrer, sier Rønning. Det handler om et viktig prinsipp: Det offentlige lager læreplanene, men fratar oss mulighetene til å følge dem opp når vi ikke får oppdrag som omfatter denne type arbeid. Og selvsagt handler det om penger og inntjening. Det er beklagelig at det virker som om det er blitt tradisjon at Trondheim kommune tror at omleggstekking er blitt tømreroppgaver. Vanskelig å nå frem Øystein Moa i Opplæringskontoret peker på at Trondheim kommune ikke inkluderte blikkenslagere eller taktekkere da de beskrev hvilke grupper de skulle henvende seg til i forbindelse med omlegging av tak og fasade på byens rådhus. Entreprenører og tømrere var nevnt. Dette skjedde tidligere i år. En blikkenslager fikk likevel oppdraget, da bransjen fulgte opp saken. Lauget har hatt flere møter med kommunen om å velge riktig faggruppe. Men det virker som om det er vanskelig å nå frem. Blikkenslagerfaglige oppgaver blir ivaretatt av andre faggrupper, dessverre, sier Øystein Moa. Dette sier læreplanene blant annet om tak Ventilasjons- og blikkenslagerfaget: Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne legge omleggstekkinger med opplekting, undertetting og tilhørende beslag false gjennomføringer og tekke detaljer montere sikringsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk gjøre rede for underlag, innfestingsmetoder, isolasjon og lufting RHEINZINK -Formsink RHEINZINK -formsink er et mykt, fleksibelt og formbart materiale for optimal tilpasning ved piper, arker og andre krevende situasjoner. Materialet har lav vekt, leveres i flere standard bredder, både glatt og plissert, og kan lett falses og loddes. RHEINZINK -formsink inneholder ingen skadelige tungmetaller, er 100 % resirkulerbart uten kvalitetstap og innehar de samme miljøsertifiseringene som RHEINZINKs øvrige produkter. Materialet patineres over tid og får et klassisk blågrått utseende. RHEINZINK forhandles av følgende grossister: Taktekkerfaget (flate tak) utføre diffusjonstetting utføre ett- og flerlagstekkinger med detaljer utbedre og tekke om eldre tak feilsøke på tak med lekkasje Tømrerfaget bygge og montere ulike typer komplette takkonstruksjoner RHEINZINK Norge Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway Tlf.: , Fax: RZ_3616-4C-N

10 Arkitektene Inger-Lise Ramfjord (fra venstre), Katrine Falch Olsen og Hege Lægreid Gangstø fra Madsø Sveen Arkitekter AS i Trondheim synes det var kjempenyttig å bli oppdatert på forskjellige produkter og lære om tekniske detaljer. Det er svært inspirerende å se hva de ulike metallene kan egne seg til, sier de. Møteplass med metaller Vi ønsker å være en bidragsyter for å utvikle og inspirere arkitekturen. Bidra til å g jøre norske bygg enda vakrere, sa oldermann Torgeir Rønning og slo an tonen på seminaret Metaller i arkitekturen som Tronheims-lauget og Norsk Stål arrangerte i mars. Av Per Olav Berg Det er positivt med arrangementer som dette, der folk fra flere ledd i byggeprosessen kan treffes og få et bredere fokus og se nye innfallsvinkler. Alle har vi gjort noen erfaringer, og slike møteplasser gjør det mulig å dele dem med andre, sier sivilarkitekt/partner Alessandra Kosberg ved Jarmund/ Vigsnæs AS Arkitekter MNAL. Hun var en av foredragsholderne på seminaret, og viste eksempler på bygg der metaller spiller en viktig og bevisst rolle. Svalbard forskningspark med sitt kobberskall er et strålende eksempel. For oss er det viktig å finne det materialet som egner seg best. Jo mer kunnskap vi har om metaller, jo bedre kan vi velge det materialet som svarer til oppgaven. Desto bedre vi kjenner materialet, jo flere muligheter ser vi til å bruke det. Velger du materiale ut fra riktige vurderinger, blir produktet en reklame for seg selv. Tilsvarende negativt kan det bli hvis du velger metall, og ikke sørger for riktige tekniske løsninger og detaljer, sier Alessandra Kosberg. Matnyttig Fra laugets side er dette en kjempesatsning. Ideen ble født for et år siden, men har lagt på seg etter hvert. Norsk Stål har hatt arkitektseminar tidligere, men ikke så stort som dette. Sammen kom vi frem til et seminarprogram som tok for seg estetisk utforming og gode tekniske løsninger. Seminaret samlet 75 arkitekter og bransjefolk. En rekke leverandører bidro med stands og presentasjoner, noe arkitektene synes er svært matnyttig, forteller Torgeir Rønning. Seniorforsker Stig Geving ved SINTEF Byggforsk viste eksempler på fuktsikre beslagsløsninger i fasaden og orienterte om nye anbefalinger fra Byggforsk. Han tok også for seg avrenning av beslag, et tema som Blikkenslageren vil komme tilbake til senere. 10 blikkenslageren 5-09

11 I tillegg til Alessandra Kosberg holdt konsulent Kjell Bruheim i Blikkonsult i Trondheim et visuelt foredrag der han tok seminardeltagerne med på en reise fra tekniske utfordringer til estetiske/økonomiske løsninger. Visuell var også sivilarkitekt Svein Skibnes, som viste fine bilde-eksempler fra Trondheim. Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret avsluttet med sitt prognoseblikk på nåtid og fremtid og foredraget han kalte «Fra boom til depresjon på rekordtid». Han minnet forsamlingen at vi har bak oss to år med bygging på toppnivå i Europa. Prognosene for antall kvadratmeter nye yrkesbygg i 2011 ligger over nivået i 2003, sa han. Slagregn Stig Geving fanget oppmerksomheten både fra arkitektene og fagfolkene da han snakket om konsekvenser av klimaendringene. Vi får større påkjenninger av slagregn på høye fasader. Øvre del av fasadene utsettes for mer fukt. Vind presser regnvannet oppover og inn under parapetbeslaget. Geving anbefaler både arkitekter og utførende å studere byggdetaljbladene som viser ulike slagregnpåkjenninger avhengig av hvor du befinner deg i landet. Skadeomfanget på tak, yttervegg over terreng og konstruksjoner mot terreng jevner seg ut. men 1/3 av alle skadetilfellene med feil utført sålbenk/vannbrett beslag og gesimseller parapetbeslag er på hus under fem år gamle. Geving trakk frem en oversikt over skadeårsaker, der rekkefølgen er avhengig av hyppighet: Innfesting, skjøting, avrenning fra beslag, nedbrett langs fasade, endekanter og hjørner på beslag, avslutninger, tetting av Sivilarkitekt og partner Alessanda Kosberg hos Jarmund/Vignsnæs AS Arkitekter holdt foredrag om bruk av metaller, med vekt på Svalbard forskningspark i Longyearbyen. luftspalter, tettesjikt bak beslag, hulltaking og til sist; feil beslagskant. Funksjonskrav Forskningsprogrammet Klima 2000 ved SINTEF Byggforsk har gitt mange verdifulle erfaringer. Tidligere er regnforsøk av vannbrettbeslag omtalt i Blikkenslageren. Geving viste eksempel på mangelfull oppbrett av beslag i sporet i underkarmen. Selv om det Dr. ing. Stig Geving ved SINTEF Byggforsk redegjorde for fuktsikre beslagsløsninger i fasaden. bare mangler 4 mm på at beslaget er trykket helt opp i sporet, trenger regnvann forbi oppbretten ved vindhastigheter tilsvarende stiv kuling - liten storm. Laboratorieforsøkene fant ingen lekkasjer selv med vind lik sterk storm når beslaget er trykket helt opp i bunnkarm-sporet, understreket Geving. Oldermann Torgeir Rønning i Trondhjems Kobber & Blikkenslagerlaug åpnet seminaret med å presisere at lauget ønsker å være en bidragsyter til å utvikle arkitekturen og gjøre norske bygg enda vakrere. Det var tett med seminardeltagere på utstillingene til leverandørene. Arkitektene satte pris på kombinasjonen av foredrag og nærkontakt med produktene. blikkenslageren

12 Nå begynner det å haste, sier landsmøtekomiteen. Fra venstre, Pål Sagen, Eilin Figenschou Guddal, Bård Johansen, Torill K. Wollebekk, Sven Erik Knutsen, Per Sannes og Geir Albretsen. Nå haster det med påmelding! Landsmøtet til VBL fra 18. til 21. juni rykker nærmere. Fristen for påmelding er 18. mai. Etter dette garanterer ikke landsmøtekomiteen hotellrom for etternølerne. mat og en fantastisk utsikt over hovedstaden. Fredagskvelden går turen til Ingierstrand Bad, og lørdag er det bankett på Hotell Continental. For ledsagerne blir det omvisning i den norske Opera & Ballett med lunsj og tur til Oslos hotteste handlegate, Bogstadveien. Her blir det anledning til shopping eller å se på livet fra en av gatens fortausrestauranter. Selve Landsmøtet skal blant annet velge ny styreleder i VBL etter Jan Henrik Nygård. For VBLs medlemmer blir arrangementet i Oslo en flott anledning til å nyte godt kollegialt samvær i en sommerpyntet hovedstad. For de som melder seg på i tide Hotell Continental åpnet i 1900 og er eiet av samme familie gjennom fire generasjoner. Av Per Olav Berg Vi oppfordrer etternølerne til å melde seg på til Landsmøtet så raskt som mulig. Vi har bestilt hele Hotell Continental, men må si fra oss rom på et tidspunkt, understreker Torill K. Wollebekk på vegne av landsmøtekomiteen. Hun legger til at fristen 18. mai er absolutt reell. I Oslo er det kamp om hotellsengene i juni, så det er ikke en gang sikkert at etternølere får plass på gode hoteller i nærheten av Continental. Derfor: Gå inn på og meld dere på straks! Oslo-lauget er som kjent 125 år i år. Dette skal feires i høytidelige og festige former senere, men lauget ønsker likevel å markere sin alder under Landsmøtet ved å spandere helaften for landsmøtedeltagerne med ledsagere på Ekeberg-restauranten. Denne funkisperlen i skråningen nedenfor Ekeberg er pusset opp for få år siden, og tilbyr utsøkt Skreddersydde foredrag Landsmøtekomiteen satser på foredragsholdere med spennende og aktuelle budskap fredag under Landsmøtet. For å bevisstg jøre arbeidsgiverne i nødvendigheten av god kommunikasjon og relasjoner med egne ansatte og omverdenen for øvrig, byr de på den erfarne Cecilie Andvig. Cecilie Andvig har i over 20 år holdt kurs og foredrag for norske og utenlandske bedrifter. Hennes foredrag på Landsmøtet er skreddersydd for VBL-bedriftene. Hemmeligheten bak Cecilies suksess er rett og slett grundig forarbeid. Hun er en levende interessert, og ikke minst engasjert, person. Gjennom forberedende møter og informasjonsinnhenting setter hun seg grundig inn i hver enkelt bedrifts situasjon. Hun lærer seg sjargong og interne uttrykk som hun aktivt bruker i sine foredrag. Alle har noe å lære av hennes foredrag, uansett bransje eller kjønn. Cecilie er et fyrverkeri på scenen, og opplevelsen karakteriseres som «stand-up med faglig innhold». 12 blikkenslageren 5-09

13 Løft blikket Du er helten. Mesteren på taket som aldri trår feil. Du har overblikk. Mot. Når andre klager over været, står du med hodet i himmelen som verdens utsendte ekspert og problemløser. Du holder takene tette, får vannet til å renne riktig, og ditt virke får folk til å løfte blikket loddrett i beundring. I Plannja gjør vi vårt ytterste for å levere materialer som når opp til dine høyder. blikkenslageren

14 Ventilasjonskanaler med Astro-Foil. Fordeler med reflekterende Isolasjon Spørsmålet er ikke lenger hvorfor du skal bruke reflekterende isolasjonsprodukter for ventilasjon, men hvorfor du ikke bruker det? De siste fem årene har vi sett en dramatisk endring i kunnskap om energiforbruk og effektiviteten for isolasjonsprodukter, skriver William R. Murray i Astro Reflective Insulation AS i dette innlegget. Han ønsker en frisk debatt her i Blikkenslageren. Tradisjonell isolasjon senker bare varmeoverføringsprosessen, mens reflekterende produkter faktisk reduserer opp til 97 prosent av varmeoverføringen. Reflekterende isolasjonsprodukter er ikke nytt innen industrien, men har i det siste oppnådd stor troverdighet med sine mange fordeler for installatørene av produktene og for sluttbrukerne. Astro Reflective Insulation AS i Sandefjord har i fem år importert Astro-Foil Double Bubble & ASTROSAFE 25 mm isolasjonsprodukter for bruk til ventilasjonsisolering. Produktene blir solgt over hele verden gjennom et nettverk av distributører med et årlig vekstnivå på om lag åtte prosent i volum de siste 25 årene. Brennende dråper Begge produktene har vært branntestet ved SINTEF (NT FIRE 036) og har oppnådd brannklasse PI for Astrosafe og PIII for Astro-Foil med et spesielt notat fra SINTEF om NT 036 testmetoden. Branntestene utføres med 10 isolerte kanaler side om side og brennes med 150 KW flamme i 15 minutter. Problemet med denne testutførelsen er at 95 prosent av alle avtrekkskanaler i Norge ikke er isolert. Derfor burde denne situasjonen bli tatt inn i betraktning av ingeniører Rehabilitering av ventilasjonsaggregat med Astro-Foil. 14 blikkenslageren 5-09

15 ASTROSAFE 25 mm er gunstig til ventilasjonsisolering. som gjennomgår testdata. SINTEF skrev notatet fordi de innser at denne metoden, den nærmeste tilgjengelige testmetoden, ikke er 100 prosent veiledende til faktiske installasjoner. Hovedproblemet er brennende dråper. Hvor mange og hvor lenge brenner de når de først treffer gulvet i testområdet? Når du tar i betraktning at avtrekkskanaler i de fleste tilfeller ikke er isolert, og i de aller fleste tilfeller ikke vil ha 10 ventilasjonskanaler installert side om side, vil problemet med brennende dråper ikke være gyldig. Alle andre målinger tatt under denne branntesten for Astro-Foil er godt innenfor vurderingene i brannklasse PI. Dette er grunnen til at ingeniører godkjenner disse produkter fra et brannfaglig standpunkt. Sunn fornuft ligger under ansvarsområdet til ingeniørene, og denne feilen i testmetoden med hensyn til plastprodukter er åpenbare. Tykkelsen ikke viktig Termiske tester for hver av disse produktene har blitt utført av R & D Research i USA, et akkreditert institutt med verdensomspennende rykte for kvalitet. Instituttet ledes av Dr. David Yarbrough, en ledende termisk dynamikkingeniør med 30 års erfaring. Disse testene er spesifikke for installasjonsmetoder for reflekterende produkter til ventilasjonsapplikasjoner. Den viktigste fordelen med å installere produkter som Astro-Foil & ASTROSAFE er at det sparer både tid og penger. Produktenes ypperlige termiske forhold er påvist via våre testdata og tilbakemeldinger fra kunder. Dets brannrangering er akseptert av ingeniørmiljøet, der sunn fornuft prioriteres. Produktene er godkjent av ingeniører og installert av gründere innen ventilasjon, som Gunnar Karlsen, YIT, Bryn Ventilasjon, SUNNVENT og mange andre aktører. Bygninger der våre reflekterende produkter er installert, inkluderer STATS sine bygninger i Tønsberg, Tine, Gilde og Ullevål Sykehus bare for å nevne noen. De tradisjonelle produsentene hevder at tykkelsen på isolasjonen, eller «lamda»som det er henvist til, er det viktigste elementet til alle isolasjonsprodukter. Dette er bare sant når det gjelder konveksjon/ conduction applikasjoner, der glassfiber og rockwool produkter brukes. Men ikke med reflekterende produkter. Mye isolasjon er ikke effektiv mot infrarød stråling, faktisk absorberer det snarere enn å reflektere eller blokkere. Helseaspektet alene har en enorm innvirkning på arbeiderne som installerer og for byggherre og sluttbrukerne. Installering av reflekterende produkter for ventilasjon sparer over 50 prosent arbeidstid og krever ingen verneklær eller pustebeskyttelse. Produktene leverers i ruller av 46, 45 kvm for Astro-Foil og 18,5 kvm for ASTROSAFE, noe som sparer tid ved lasting og lagringsplass på arbeidsplassen. Ventistål har 11 avdelinger over hele landet, med dyktige medarbeidere som er beredt til å yte deg topp service. Med solid faglig kompetanse og et omfattende produktspekter innen tak og fasade kan vi hjelpe deg med det meste! Med HELE Industri på laget har vi nå blitt enda bedre! Regnvannsystem i aluminium, zink og stål Grøvik Verk / Umicore / Plannja Tak- og veggplater i zink, stål og aluminium Umicore / Plannja / Corus / Novelis / Ruukki Taksikring Festemateriell Verktøy Unik kompentanse Unik kompetanse og produktbredde ventilasjon tak/fasade isolasjon og produktbredde Hovedkontor: Lilleakerv. 4, 0283 Oslo. Tlf: blikkenslageren

16 Undervurdert av blikkenslagere I Finland har blikkenslagerne gått over til Pural og Pural matt. Tilbakemeldingen om kvaliteten har vært god. Pural tåler over 100 graders varme og kan bearbeides i 15 minusgrader. Ruukki startet produksjonen av Pural i Produksjonen av Plastisol ble lagt ned for et par år siden. Av Per Olav Berg Det er romslig under taket i Ruukkis teknologisenter, jfr. garasjeportene i bakgrunnen. Sammen med markedsføringssjef Han Erik Pedersen i Ruukki Construction i Norge besøker Blikkenslageren Ruukkis teknologi og utviklingssenter i Hämeenlinna i Finland. Pural er Ruukkis eget varemerke på overflatebehandlingen av stålplater og coils med Polyuretan primer og en polyuretan/polyamide toppcoat. Det finske selskapet Rautaruukki markedsfører seg under navnet Ruukki. Ruukki leverer metallbaserte komponenter, systemer og integrerte systemer til konstruksjons- og maskinteknisk industri. Ruukki har ansatte i 26 land og solgte for nær 4 milliarder Euro i fjor. I Norge fokuserer Ruukki på tre hovedområder. Ruukki Construction prosjekterer, produserer og monterer løsninger for bygg, anlegg og infrastruktur. Ruukki Engineering tilbyr metallbaserte løsninger for skips- og offshoreindustrien og for håndtering og transport og papir- og treforedlingsindustrien. Ruukki Metals tilbyr et bredt sortiment av stål, rustfritt og aluminium som standard og spesialprodukter. I Norge lagerføres planplater i 1250 x 2000 (2500) x 0,6mm i sort, hvit, lys grått, mørk grå, rødbrun, samt blått. Coils og eventuelle andre farger kan skaffes på kort tid fra Finland. Kommet for å bli Norske blikkenslagere er nok konservative og har ikke tatt inn over seg at Pural har egenskaper som langt overgår risikoen for riper. Pural tåler naturligvis mindre juling enn Plastisol-produkter, men hvis man venner seg til å omgås materialet på en annen måte, og bruke folie, er det mange fordeler med Pural, sier markedsføringssjef Hans Erik Pedersen. Terje Hippe i Ruukki Metals i Norge har også erfaring med at blikkenslagere i Norge ikke har vent seg til Pural, men er overbevist om at de kommer til å bli det etter hvert som de har prøvet det ut. Dette er en ny type belegg som har kommet for å bli og som har overtatt etter Plastisol. Er man skeptisk, er det bare å kjøpe med folie. Når blikkenslageren tar av folien etter montering, er det utførte arbeidet skinnende nytt og rent, påpeker Hippe. Hos Ruukki i Hämeenlinna fremlegges dokumentasjon på at Pural og Pural matt tåler høy varme uten å ta skade, at det er fargebestandig over mange år, og at produktene kan knekkes ute i 15 minus uten at overflaten sprekker. Aki Kinnunen (t.v.) ved Ruukkis teknologisenter viser markedsføringssjef Hans Erik Pedersen en utviklingsmodell av et fasadeelement fra Ruukki Construction. Bedre egenskaper Etter mange års testing og bruk viser det seg at Pural er svært godt egnet nær hav og i områder med mye industri. Tester viser klart at Pural er mer UV-bestandig enn polyester og Plastisol og mer korrosjonsbestandig. Pural er også mer ripebestandig enn polyester og PVDF, har større fleksibilitet enn polyester, og dessuten at støv, skitt og rusk ikke så lett fester seg til Pural som på polyester og Plastisol. Utviklingsarbeidet med Pural matt startet i Vi ville ha enda bedre egenskaper enn med matt Polyester, som var for tynn for falsing, forteller avdelingsleder Risto Sipilä 16 blikkenslageren 5-09

17 Arkitekter og designere besøker Teknologisenteret i Hämeenlinna for å se tekniske og praktiske løsninger og detaljer. Teknologisenter viser vei Ved teknologisenteret til Ruukki vil over 1000 eksterne kunder, blikkenslagere, arkitekter og prosjekterende få informasjon og instruksjon i materialeegenskaper og kvaliteter i Her bygges prototyper og her presenteres valgmuligheter med stål i konstruksjon, tak og fasader. TC-senteret her i Hämeenlinna, 100 km nordvest for Helsinki, er et av tre slike sentre i Europa. Ruukki har et tilsvarende i Zyradow i Polen og i Obnisk i Russland. I Hämeenlinna får egne salgs- og marketingsansatte teknisk support. Kunder og egne ansatte er på kurs her, og senteret er arena for en aktiv produktutvikling innen hele Ruukki-systemet. Teknologisenteret i Hämeenlinna har eksistert i over tre år. Men det er først nå i det siste at senteret fokuserer på en mer effektiv samhandling på tvers av de ulike divisjonene i Ruukki. Målet er å oppnå en enda bedre forståelse i markedet for hva Ruukki kan tilby av helhetlige og smarte bygningstekniske og estetiske løsninger. TC-senteret har ansvar for produktsertifikater og CE-merking, patent og varemerker, og teknisk dokumentasjon i papir og elektronisk format. Her er en stor testavdeling som drives i samarbeid med universitetet i Hämeenlinna; et slags mini SINTEF Byggforsk med vekt på UV-testing, strekk og trykk, overflatebestandighet, klimatesting, fukt, salt og korrosjon. I et stort showrom presenteres ulike kassettløsninger og ulike type strukturer for arkitekter og designere. I verkstedet får faglærere i videregående skoler og tekniske skoler systematisk praktisk trening. hos Ruukki Construkction. Han viser ferske resultater etter 5000 timer med UV-testing på Pural matt, tilsvarende år i virkeligheten. Overflaten er helt uforandret. Særlig mørkere farger av Pural matt tåler høyere temperaturer på taket enn Plastisol. Ripemotstanden er for øvrig 4 kilo, opplyser Sipilä. Han legger til at også finske blikkenslagere var skeptiske straks Ruukki lanserte Pural, men at de snart lærte seg å bruke det til sin fordel. blikkenslageren

18 Torleiv Ranheim tror sink treffer godt i en bred og langvarig popularitetsbølge blant norske arkitekter. Sink-misjonæren Torleiv Ranheim jobber i Umicore. Det er det få som vet hva er. Men når varemerket er VMZinc, vet alle at Torleiv (54) er en av de mest ihuga ambassadørene for økt bruk av sink i norsk arkitektur og dermed mer jobb for blikkenslagerne. Av Per Olav Berg For å ta de personlige opplysningene først: Etter artium i Bærum jobbet han med oppføring av eneboliger for Block Watne før han tok utdannelse som bygningsingeniør ved Oslo Ingeniørhøgskole i Frem til 1995 jobbet han i Glava, først som salgsingeniør i Østfold, Akershus og Oslo mens han tok fem års kveldsstudier ved Markedshøgskolen i Oslo og slo i bordet med en Diplom Markedsøkonom-utdannelse. Han avanserte til regionsjef i Østlandsområdet, var salgssjef fra 1985 til 1995 og avsluttet som marketingsjef i 1996 da han hoppet over til Astrup & Sønn som markedssjef i Systemteknisk avdeling, som blant annet omfattet byggteknisk avdeling med metaller. Ved innledningen til 2000 begynte Torleiv å hoppe i jobber; først et år som daglig leder i Bjerke Engros, så like lenge som markedsansvarlig i DealHammer, to år som salgssjef og daglig leder i AS Hesselbergtak/Esha Norge, og siden 2004 ansatt som salgssjef og leder av aktivitetene i Norge for Umicore. Han forsøkte seg med et nytt hopp i Da lot han seg friste til å si opp i Umicore for å være med på å bygge opp isolasjonsbedriften Ultimat, som lager isolasjon av gamle klær. Men dette viste seg å være langt fra forespeilet, og etter to måneder var Torleiv tilbake med VMZinc-produktene. Erwin Nielsen i Umicore i Danmark, som mange norske blikkenslagere kjenner, pleier å si at Torleiv bare var borte på en to måneder lang fisketur der oppe i Norge Ny kunnskap Det hender det blir en fisketur i ny og ne for Torleiv også. Han liker friluftsliv og sjø- og båtliv. Hver onsdag spiller han basket for trimmens skyld og er en ivrig skiløper. Det også for å holde seg i form. Fra nyttår til over påske blir det gjerne 50 mil på ski, men aldri med start- 18 blikkenslageren 5-09

19 nummer på brystet. Imidlertid røper Torleiv at han, en eller annen gang, skal gå Vasaloppet Ellers er det hobbysnekring med vedlikehold hjemme på Jar i Bærum eller på hytta i Valdres. Bygningsingeniøren regner seg som ganske habil i omgang med verktøy. Hva visste du om blikkenslagere før du begynte med sinken? Ikke annet enn fra dem jeg traff i jobben i Hesselbergtak, og litt i tiden i Astrup, men der var det mest aluminium. Sink var nytt for meg, og at det er et så velegnet materiale for håndverksmessig bearbeidelse visste jeg heller ikke, sier Torleiv. Det er mange andre som heller ikke har hatt så god kjennskap til sinkens anvendelsesområder. Både blikkenslagere og arkitekter har fått mye kunnskap om praktisk utførelse og teknikker med sink gjennom kurs som de to sink-ambassadørene i Norge formidler; kollega Erling Lyche i Rheinzink og Torleiv. Inspirerende Å reise rundt og fortelle om sink til arkitekter og blikkenslagere gjør jobben min så rik og meningsfylt, og morsom, fortsetter Torleiv. Han bruker mye tid på arkitekter, og synes det gir en ekstra dimensjon å kunne møte dem i så mange forskjellige typer bygg der sink er et godt alternativ; fra Kongsgården på Bygdøy til ultramoderne næringsbygg og privatboliger. Ingen arkitekter er uinteressert i å få vite mer om sink. Noen leser tydeligvis Blikkenslageren og tar kontakt når bladet har omtalt et prosjekt med sink. For arkitektene er det inspirerende at sink kan formes på alle mulige måter, sier han. Torleiv understreker at han først og fremst er en varm tilhenger av metall i bygg. dernest prediker han sinkens fortreffelighet og til slutt VMZinc. Norske blikkenslagere er også en spennende faggruppe å møte. De ønsker å tilfredsstille det arkitekten legger opp til, og da er det viktig å kunne formidle kunnskap om hvordan sinken kan og skal bearbeides og de riktige tekniske løsningene utføres. Vi er bevisst på nødvendigheten av å holde kurs, enten ute hos blikkenslagerne, via laugene eller lærlingsentra eller nede i vårt kurssenter i Silkeborg på Jylland. Vi har hatt 350 personer her nede, noen to ganger eller mer, på kurs og seminarer, sier han. hundre år. Og så er det svært formbart og fleksibelt. Dessuten har det et attraktivt utseende! Bare se hvordan de fleste arkitekter går kledd: I grått og sort. Antrasinken seiler opp som den store favoritten i vårt sortiment. Den får med tiden et utseende som slitte, svarte jeans. Vi selger over 50 prosent patinert sink i Norge nå; enten kvarts-sinken eller antrasinken, smiler Torleiv. Han tror materialet sink treffer godt i en bred og langvarig popularitetsbølge blant norske arkitekter. Arkitekter liker kombinasjonen av tre, glass og andre naturmaterialer, som sink. Mange arkitekter ønsker en lysere, grå flate på toppen av byggene. Patinert sink er et godt alternativ, sier han. Ingen golfer Torleiv har fått stor respekt for norske blikkenslagere. Han er imponert over utstyrsparken mange har, og at mange er utadvendte og engasjerte ambassadører for økt metall i bygg. Norske blikkenslagerne er samarbeidspartnere for oss ut i markedet. Slik er det ikke ellers i Europa, sier Torleiv. Danskene i Umicore Marketing Services Scandinavia AS, som det faktisk heter, er godt fornøyd med innsatsen til Torleiv. Det var ingen nøling hos direktøren da Torleiv signaliserte at han hadde lyst til å begynne igjen. Der nede er de mer bekymret på fredagene, når Torleiv i telefonen forteller om helgens planer om skiturer i vinterhalvåret. De er så redd at han skal falle og brekke benet De er like gode til å gå på ski som jeg er til å spille golf, humrer Torleiv. Han har innsett at det aldri kan bli det samme å invitere kunder med på skitur som på en runde golf. Det er greit at Erling i Rheinzink er bedre enn meg i noe, sier han. Godt utseende Torleiv påpeker at verken han eller kollega Erling i Rheinzink er noe fordyrende mellomledd. Våre grossister kjøper direkte av produsentene. Det er en rasjonell og direkte distribusjon fra sinkverket og til byggeplassen. Hva er det med sinken som begeistrer arkitektene? Mange av dem er opptatt av å benytte rene materialer. Sink er et naturmateriale. Det patinerer seg selv. Det trenger ingen behandling eller vedlikehold. Det bare står der i Torleiv Ranheim i Umicore har fått stor respekt for norske blikkenslagere. blikkenslageren

20 VÅRE GODE PROSJEKTER: At et høydebasseng ikke behøver å se ut som akkurat det, viser dette prosjektet i Bymarka i Trondheim. Corus Colors Colorcoat HPS200 Ultra Den neste generasjon plastbelagt stål Colorcoat HPS200 Ultra kombinerer fleksibilitet, tøff overflate med opp til 40 års garanti. Et ytterligere viktig steg fremover for å øke distansen til konkurrerende produkter. Uten tvil den beste garantien i markedet. En overflate som er fleksibel og som tåler tøff behandling. Unik Scintilla pregning, et bevis på ekthet. Stort fargeutvalg. Unik Confidex Garanti opp til 40 år. Fargeutvalg inspirert av arkitekter. Optimalisert Galvalloy stålunderlag for ekstra korrosjonsbeskyttelse. Unik beleggsteknologi for farge- og glansbestandighet. Miljøvennlig og 100% resirkulerbart. Lagerføres av ledende stål- og blikkenslagergrossister. Corus Bygg Systemer AS Røraskogen Skien T: +47 (0) F: +47 (0) E: 20 blikkenslageren 5-09

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 09/2012 MER OM. OHIFs svenneprøvemedalje (30) Nordisk broderskap (9) OHIF lager film (10) Foreningens nye drakt (23) Leder 2 ET NYTT ANSIKT.

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt DESEMBER 5 14 2014 Kristian Herheim ble norgesmester Etter tre dagers intenst arbeid med en svært utfordrende svenneprøve foran

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2013 Hver dag er mer enn 50 GLAVA-biler underveis på norske veier GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold GLAVA er Norges ledende totalleverandør av isolasjons-,

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer