Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010"

Transkript

1 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret

2 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste: Årsmelding Norsk Folkehjelp Lenangen Styret har i året som har gått bestått av:... 6 Deltakelse på regionens årsmøte... 6 Deltakelse sentral aktivitetskonferanse:... 6 Representasjon/deltakelse:... 6 Aktivitet:... 7 Medlemsmøter... 7 Annen aktivitet... 7 Tidsbruk... 7 Økonomi... 7 Noen avsluttende ord... 7 Årsmelding Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen Aksjoner og førstehjelpsvakter:... 9 Påske:... 9 Øvelser:... 9 Kurs:... 9 Utstyr:... 9 Aktivitet:... 9 Årsmelding Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen Møter og aktivitet: Regnskap Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning for Innkomne forslag Handlingsplan og budsjett Handlingsplan forslag Investeringsbudsjett vedtatt for med endringsforslag Budsjettforslag Valg Valg av ungdomsgruppeleder: ÅRSMØTEPROTOKOLL

3 3

4 Gjennomføring av årsmøtet Åpning Stillhet for de medlemmer som har gått bort i løpet av året Konstituering - Registrering av stemme-, tale- og forslagsberettigede (sjekking av medlemskontingent) - Godkjenning av innkallingen og dagsorden - Valg av møteleder, møtesekretær og protokollunderskrivere 4

5 Årsmøtet behandler - saksliste: 1. Beretning 2. Regnskap 3. Innkomne forslag 4. Handlingsplan og budsjett 5. Valg av: - styre med varamedlemmer (minst tre medlemmer) - inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte - valgkomitè, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer Formelt møte avsluttes Sosialt samvær F.eks: Utdeling av utmerkelser: tiårsnål, sølvnål (25 år) og gullnål (minimum 30 år + særlig innsats) 5

6 1. Årsmelding Norsk Folkehjelp Lenangen 2009 Styret har i året som har gått bestått av: Leder: Åse-Mona Vikten Sekretær: Økonomileder: Styremedlem/ Roy I. Karlsen Tove Rønning Voksenkontakt UG: Guro Kviteberg Sanitetsleder: UG-leder: Varamedlem: Freddy Kviteberg Kjetil Kviteberg Bente Pedersen Deltakelse på regionens årsmøte NF Lenangen deltok på regionens årsmøtehelg med 3 deltakere. Deltakelse sentral aktivitetskonferanse: Laget var representert med representanter fra laget til stede på både den sentrale aktivitetskonferansen for samfunn og for sanitet, ved deltakelse fra regionens sentrale sanitetsutvalg og de sentrale utvalg. Representasjon/deltakelse: Laget er representert i to sentrale utvalg sentralt sanitetsutvalg og sentralt samfunnsutvalg. Laget er representert i regionalt styre med en vararepresentant og leder av regionalt sanitetsutvalg. 1 av lagets medlemmer har deltatt som instruktør ved regionalt instruktørkurs og som hovedinstruktør ved sentrale kurs. Ved regionalt instruktørkurs var laget representert med 1 deltaker. Viser ellers til annen representasjon ved sanitetsgruppens og ungdomsgruppens årsmeldinger. 6

7 Aktivitet: Medlemsmøter Utenom årsmøtet har det ikke vært avholdt medlemsmøter i laget. Annen aktivitet I løpet av året har medlemmer brukt noe tid til vedlikehold på lokalet og på utstyret vårt. Den viktigste aktiviteten i laget skjer i våre to undergrupper Sanitet og Ungdom. Derfor vises det her til sanitetsgruppens og ungdomsgruppens årsmeldinger. Tidsbruk Totalt medregnet arbeid i styret, ungdomsgruppen, sanitetsgruppen, enkeltmedlemmer og instruktører, har medlemmene brukt rundt regnet timer til arbeid i laget. Økonomi Generelt kan det sies at laget ikke har vært aktivt nok med å få inn nødvendige midler til driften av eller aktivitet i laget. Laget har avholdt 1 kakelotterier i år, og fått inn midler fra: Innsamling i lokalmiljøet i forbindelse med påsken ca. kr ,- Midler laget har fått inn har vært brukt til for eksempel innkjøp av utstyr til laget, kursing, dekke reiser og konferanser. Det vises ellers til gjennomgang av revidert regnskap for Noen avsluttende ord Styret vil få takke alle medlemmer og ikke-medlemmer som har stilt opp for laget i året som har gått, og vil samtidig få rette en stor takk til medlemmer og andre som har sponset oss økonomisk og med materiell i løpet av året som har gått.

8 All hjelp har kommet godt med. Styret ser positivt på framtiden for laget har et godt håp om at det kommende året vil gi mye aktivitet og at medlemstallet i laget vil øke. Med dette vil styret få ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet. Norsk Folkehjelp Lenangen Styret Åse-Mona Vikten Roy I. Karlsen -s Tove Rønning Leder sekretær økonomileder Guro Kviteberg Styremedlem/voksenkontakt Freddy Kviteberg sanitetsleder Kjetil Kviteberg ungdomsleder Bente Pedersen varamedlem 8

9 Årsmelding Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen 2009 Aksjoner og førstehjelpsvakter: Medlemmer fra NF Lenangen deltok i 2009 på to aksjoner i regionen mannskaper deltok som sanitetsvakter på Vasarløpet til Jægervatn IL. 2. Et mannskap deltok ved søk etter savnet/strandsøk på Kristofferhvalen - Vannvåg, Vannøya, i februar 3. To mannskaper bistod UNN/ambulansetjenesten med transport av skadet pasient fra Jægervasshytta rett etter påske. 4. I august deltok fem mannskaper som sanitetsvakter på et sykkelløp i Lenangen. 5. Vi ble i oktober bedt om å bidra med mannskaper i søk etter antatt omkommet person i Troms, men hadde dessverre ingen ressurser å bidra med 6. Vi bidro også med fire mannskaper som sanitetsvakter på trafikalt bakkeløp i regi av Lyngsalpan scooterforrening. Sanitetsgruppa bistod ungdomsgruppa med mannskaper og scooter på aktivitetshelg de avholdt i februar Påske: Norsk Folkehjelp Lenangen avholdt patruljer i påsken også i Øvelser: Det ble i 2009 ikke avholdt noen øvelser i Lenangen, og ingen mannskaper deltok på øvelser andre steder i regionen. Kurs: Også i år har vi prøvd å sende medlemmer i sanitetsgruppen på kurs. 1. Laget var representert med en deltaker på grunnkurs instruksjon i regi av Norsk Folkehjelp Region Nord i Tromsø. Eksterne kurs: 1. Norsk Folkehjelp avholdt et norsk grunnkurs førstehjelp på skolen i Lenangen for assistenter ansatt i Lyngen kommune. Utstyr: Også i 2009 har NF Lenangen kjøpt inn noe beredskapsmateriell. Dette i form av: 1 stk redningsslede/pasientslede En ny beredskapssekk innkjøpt av overskuddsmateriell fra forsvaret Aktivitet: Året 2009 har vært preget av lite aktivitet i laget. Dette ser ut til å være en utvikling som har pågått over flere år. For at Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen skal kunne bestå som gruppe er det viktig at vi fortsatt rekrutterer mannskaper som har lyst og 9

10 engasjement for sanitet og beredskap. Norsk Folkehjelp er en aktør som absolutt burde bestå som en del av beredskapsarbeidet som gjøres i regionen. Freddy Kviteberg Sanitetsleder/beredskapsansvarlig 10

11 Årsmelding Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen 2009 Ungdomsutvalget har i år vært ledet av Kjetil Kviteberg og nestleder Iselin Kviteberg. Guro Kviteberg har vært voksenkontakt i utvalget. Møter og aktivitet: Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen har avholdt 5 medlemsmøter. De fleste ble holdt i skoletida på skolen og noen på lokalet. Et medlem fra ungdommen bidro som mannskap til sykkelrittet som ble avholdt i Lenangen. Ungdommen bistod saniteten med påskeinnsamlingen til scooterpulk (pasientpulk). Vi avholdt en aktivitetshelg for ungdommen i Ytre Lyngen og den var en STOR suksess, som vi ungdom ønsker å avholde igjen. Det ble rekruttert nye medlemmer til ungdomsgruppa i laget. Året 2009 har vært preget av lite aktivitet. Vi ønsker å rekruttere nye medlemmer for å få en større og mer aktiv gruppe. Vi hadde satt opp en aktivitetsplan med flere turer o.l.. Men det var 1 av de som ble gjennomført, som da var en stor suksess. For ungdomsgruppa Kjetil Kviteberg Fungerende UG-leder

12 2. Regnskap Resultatregnskap 12

13 13

14 Balanse 14

15 Revisjonsberetning for 2009

16 3. Innkomne forslag Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet innen fristens utløp. 16

17 4. Handlingsplan og budsjett Handlingsplan forslag Satsningsområde Mål Tiltak Økonomi Styrke lagets økonomi Søknader Innsamlinger Lotteri Organisasjonsarbeid Utdanning Øke medlemmenes kunnskaper om NF Samarbeid med andre lag Legge til rette for økt kompetanse i laget Samarbeid med andre lag Førstehjelpsvakter Delta på sentrale og regionale konferanser Styremøter Organisasjonskurs Kursing sammen med andre lag Behovsprøvd opplæring Lagets instruktører deltar på samlinger for instruktører, jf. styrevedtak sak b Så langt det er økonomisk mulig, dekker laget medlemmenes utgifter ved kursing/utdanning/samlinger Kursing sammen med andre lag/andre organisasjoner/foreninger Medlemsverving Øke medlemstallet Tiltak etter behov Folkehjelpsuka Stands Kurs Fagforeninger/LOorganisasjoner Sanitetgruppen Ungdomsgruppen (UG) Øke samarbeidet med fagforeninger og Oteren Framlag Verve kollektive medlemmer Øke den aktive medlemsmassen og aktiviteten Kompetanseheving Øke den aktive medlemsmassen og aktiviteten Kompetanseheving 1. Mai Skriv til fagforeningene og LO-organisasjonene Kurstilbud og aktivitetstilbud sendes Oteren Framlag/fagforeninger/LOorganisasjoner Se Utdanning Møter/temakvelder Øvelser Sosiale sammenkomster Økt samarbeid med UG Økt samarbeid med ambulansetjenesten Se Utdanning Møter/temakvelder Øvelser Sosiale sammenkomster Økt samarbeid med sanitetgruppen 17

18 Investeringsbudsjett vedtatt for med endringsforslag Prosjektnavn Utgifter Reele utgifter Inntekter Reelle inntekter Redningspulk med merking kr ,00 Kr ,00 Jus.dept. midler kr 7 500,00 Eksternt søkte midler kr 7 500,00 Kr ,00 (* også Frifond) Snøscooter kr ,00 Jus.dept. midler kr ,00 Eksternt søkte midler kr ,00 Innsamlede midler kr ,00 Prosjektør kr 6 000,00 Innsamlede midler kr 1 000,00 Frifond kr 3 000,00 Eksternt søkte midler kr 2 000,00 Digitalt fotoapparat kr 2 000,00 Frifond kr 2 000,00 Varmepumpe kr ,00 Innsamlede midler kr 7 500,00 Eksternt søkte midler kr 7 500,00 Kartverk kr 3 000,00 innsamlede midler kr 1 500,00 Jus.dept.midler kr 1 500,00 4 stk GPS kr ,00 innsamlede midler kr 5 000,00 Jus.dept.midler kr 5 000,00 Mobiltelefon (nytt 2010) kr 1 500,00 Innsamlede midler kr 1 500,00 Sum balanse kr ,00 kr ,00 Prosjektene prioriteres slik i et langsiktig perspektiv: Prioritet nr.: Prosjektnavn: 1. Mobiltelefon 2. Digitalt fotoapparat 3. Varmepumpe 18

19 4. Prosjektør 5. 4 stk GPS 6. Kartverk 7. Snøscooter Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov Budsjettforslag 2010 Budsjett Inntekter Utgifter 3110 Salg materiell avgiftsfritt kr 500, Sanitetsvakter kr 3 000, kontingent medlemmer kr 3 000, Kontingent foreninger kr 150, Tilskudd NF Frifond kr , Andre tilskudd kr , Individuelle givere - innsamling kr 7 500, Refusjon reise/diett kr 1 000, Egne lotteri, basarer kr 6 000,00 Annen driftsrelatert inntekt 3990 Utlån av utstyr kr Utlån hus kr 300, Renteinntekter kr 130, Drivstoffutgifter kr 1 000,00 Førstehjelp/sanitetsutstyr snøscooter; avsettes midler kr - opplæringsutstyr - digitalt fotoapparat, prosjektør, bøker 6520 Mobiltelefon kr 3 500, Vedlikehold utstyr og lokalet kr 2 000, hjelpsmateriell kr 1 000, Telefon kr 1 500, Porto kr 100,00 Andre driftskostnader - lokalet strøm, annet forefallende/haste kr , Reisekostnader kr , Annonser kr 500, Forsikring materiell kr 9 000, Forsikring mannskaper kr 600, Opphold kurs/konferanser kr 4 500, Bevertning kurs/konferanser/møter kr 3 000, Gebyrer kr 100,00 Diverse kostnader - gaver, årsavgift scooter, 7790 revisor etc. kr 5 280,00 SUM kr ,00 kr ,00 19

20 5. Valg Valg av styre med varamedlemmer (minst tre medlemmer) - Følgende er ikke på valg i år: Økonomileder jf. sak , men må velges da nåværende økonomileder har fått permisjon fra sitt verv Voksenkontakt UG/styremedlem - Følgende er på valg i år Leder velges for 2 år Sekretær velges for 2 år Sanitetsleder velges for 1 år og innstilles fra Sanitet Ungdomsleder velges for 1 år og innstilles fra UG Vara styremedlem- velges for 1 år Forslag: 1. Leder: 2. Sekretær: 3. Økonomileder: 4. Vara styremedlem: 5. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som velges for to år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen Valg av inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte Valg av valgkomitè, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer Valg av sanitetsleder Sanitetgruppas innstilling: - Valg av ungdomsgruppeleder: Ungdomsgruppas innstilling: Christoffer Kviteberg 20

21 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 21 av 25 ÅRSMØTEPROTOKOLL Deltakere: 8 deltakere - Antall stemmeberettigede: 8 - Antall stemmeberettigede under behandling av regnskap: 3 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av året 3. Konstituering a. Registrering av stemme-, tale og forslagsberettigede (sjekking av medlemskontingent) b. Godkjenning av innkalling og dagsorden c. Møteleder d. Møtesekretær e. Protokollunderskrivere 4. Beretninger 5. Regnskap 6. Plan og budsjett 7. Innkomne forslag 8. Valg a. Av styre i. Leder ii. Sekretær iii. Økonomileder iv. Vara styremedlem b. Av inntil 3 representanter til regionens årsmøte c. Av valgkomite d. Av sanitetsleder e. Av ungdomsleder 9. Avslutning formell del 21

22 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 22 av 25 Saknr.: 1/09 Saksnavn: Åpning Innhold Leder åpnet møtet Saknr.: 2/09 Saksnavn: Stillhet Innhold 1 minutts stillhet for medlemmer som gikk bort i løpet av året Saknr.: 3/09 Saksnavn: Konstituering Innhold 1. Registrering av stemme-, tale- og forslagsberettigede 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Møteleder 4. Møtesekretær 5. protokollunderskrivere Vedtak Forslag til vedtak : 1. 8 medlemmer registrert med stemme-, tale- og forslagsrett. Hvor av 3 medlemmer har stemmerett under behandling av regnskap 2. Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Møteleder 4. Møtesekretær 5. Protokollunderskrivere: 1. 8 medlemmer registrert med stemme-, tale- og forslagsrett. Hvor av 3 medlemmer har stemmerett under behandling av regnskap 2. Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Møteleder: Åse Mona Vikten 4. Møtesekretær: Guro Kviteberg 5. Protokollunderskrivere: Christoffer Kviteberg og Geir-Kåre Eliassen 22

23 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 23 av 25 Saknr.: 4/09 Saksnavn: Beretninger Innhold Vedtak 1. Leder framla lagets årsmelding 2. Sanitetsleder framla sanitetgruppens årsmelding 3. Ungdomsleder framla ungdomsgruppens årsmelding Forslag til vedtak fra styret: 1. Årsmelding Lag godkjennes med følgende tilføyelse: Guro Kviteberg som styremedlem og voksenkontakt UG. Deltakere på skadesminkekurs strykes. 2. Årsmelding Sanitet godkjennes 3. Årsmelding UG godkjennes 1. Årsmelding Lag godkjennes med nevnte endringer 2. Årsmelding Sanitet godkjennes 3. Årsmelding UG godkjennes Saknr.: 5/09 Saknavn: Regnskap Innhold Økonomileder fremla lagets regnskap for 2009 Forslag til vedtak fra styret: 1. Styret gis ansvarsfritak 2. Årsmøtet tar regnskapet for 2009 til etterretning Vedtak 1. Styret gis ansvarsfritak 2. Årsmøtet tar regnskapet for 2009 til etterretning Saknr.: 6/09 Saksnavn: Plan og budsjett Innhold Vedtak 1. Handlingsplan 2010 ble lagt frem av leder 2. Investeringsbudsjett med endringsforslag ble lagt frem av økonomileder 3. Budsjettforslag 2010 ble lagt frem av økonomileder Forslag til vedtak: 1. Handlingsplan 2010 godkjennes 2. Investeringsbudsjett med endringsforslag godkjennes med følgende tilføyelse: Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov 3. Budsjettforslag 2010 godkjennes med følgende endringer: -Telefonutgifter økes til 1500,- - Andre driftskostnader reduseres med 500,- -Opphold kurs/konferanser reduseres til 4500,- -Bevertning kurs/konferanser økes til 3000,- 1. Handlingsplan 2010 godkjennes 23

24 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 24 av Investeringsbudsjett med endringsforslag godkjennes med følgende tilføyelse: Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov 3. Budsjettforslag 2010 godkjennes med følgende endringer: -Telefonutgifter økes til 1500,- - Andre driftskostnader reduseres med 500,- -Opphold kurs/konferanser reduseres til 4500,- -Bevertning kurs/konferanser økes til 3000,- Saknr.: 7/09 Saksnavn: Innkomne forslag Innhold 1. Ingen innkomne forslag Vedtak Saknr.: 8/09 Saksnavn: Valg Innhold Vedtak 1. Valg av styre 2. Valg av inntil 3 representanter til regionens årsmøte 3. Valgkomite 4. Valg av sanitetsleder 5. Valg av ungdomsleder Forslag til vedtak: 6. a. Leder: Åse Mona Vikten og Freddy Kviteberg. Freddy Kviteberg trekker sitt forslag på Åse Mona Vikten som leder. b. Sekretær: Guro Kviteberg c. Økonomileder: Åse Mona Vikten. Tove Rønning gir opplæring og møter i styret inntil juni d. Vara styremedlem: Nytt styre får i oppgave å finne varamedlem e. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som først velges for 2 år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen 7. Ungdomsleder med nestleder som vara. 8. Valgkomite Ungdomsgruppa og sanitetsgruppa stiller med hvert sitt medlem og vara til styret fungerer som leder av valgkomiteen. 9. Sanitetgruppens innstilling: a. Nåværende sanitetsleder innkaller til sanitetsmøte der ny sanitetsleder velges. Årsmøtet godkjenner valget. 10. Ungdomsgruppens innstilling: a. Christoffer Kviteberg 1. Valg av styremedlemmer 24

25 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 25 av 25 a. Leder: Freddy Kviteberg b. Sekretær: Guro Kviteberg c. Økonomileder: Åse Mona Vikten d. Vara styremedlem: Nytt styre får i oppgave å finne varamedlem e. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som først velges for 2 år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen 2. Representanter til Regionens årsmøte: a. Christoffer Kviteberg 3. Valgkomite Ungdomsgruppa og sanitetsgruppa stiller med hvert sitt medlem og vara til styret fungerer som leder av valgkomiteen. 4. Valg til Sanitetsleder 2010: Nåværende sanitetsleder innkaller til sanitetsmøte der ny sanitetsleder velges. Årsmøtet godkjenner valget. 5. Valgt til Ungdomsleder 2010: Christoffer Kviteberg Formelt årsmøte avsluttet: Sør-Lenangen, 20. februar 2010 kl Guro Kviteberg Møtesekretær Protokollen er godkjent og underskrevet av protokollunderskriverne: Christoffer Kviteberg -s Geir Kåre Eliassen -s Protokollunderskriver Protokollunderskriver 25

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Innholdsfortegnelse Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen... 3 Møter... 4 Medlemmer... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 6 1 Mai... 8 TV-aksjonen... 8 Kronerulling... 8 Investeringer...

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer