Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010"

Transkript

1 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret

2 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste: Årsmelding Norsk Folkehjelp Lenangen Styret har i året som har gått bestått av:... 6 Deltakelse på regionens årsmøte... 6 Deltakelse sentral aktivitetskonferanse:... 6 Representasjon/deltakelse:... 6 Aktivitet:... 7 Medlemsmøter... 7 Annen aktivitet... 7 Tidsbruk... 7 Økonomi... 7 Noen avsluttende ord... 7 Årsmelding Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen Aksjoner og førstehjelpsvakter:... 9 Påske:... 9 Øvelser:... 9 Kurs:... 9 Utstyr:... 9 Aktivitet:... 9 Årsmelding Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen Møter og aktivitet: Regnskap Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning for Innkomne forslag Handlingsplan og budsjett Handlingsplan forslag Investeringsbudsjett vedtatt for med endringsforslag Budsjettforslag Valg Valg av ungdomsgruppeleder: ÅRSMØTEPROTOKOLL

3 3

4 Gjennomføring av årsmøtet Åpning Stillhet for de medlemmer som har gått bort i løpet av året Konstituering - Registrering av stemme-, tale- og forslagsberettigede (sjekking av medlemskontingent) - Godkjenning av innkallingen og dagsorden - Valg av møteleder, møtesekretær og protokollunderskrivere 4

5 Årsmøtet behandler - saksliste: 1. Beretning 2. Regnskap 3. Innkomne forslag 4. Handlingsplan og budsjett 5. Valg av: - styre med varamedlemmer (minst tre medlemmer) - inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte - valgkomitè, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer Formelt møte avsluttes Sosialt samvær F.eks: Utdeling av utmerkelser: tiårsnål, sølvnål (25 år) og gullnål (minimum 30 år + særlig innsats) 5

6 1. Årsmelding Norsk Folkehjelp Lenangen 2009 Styret har i året som har gått bestått av: Leder: Åse-Mona Vikten Sekretær: Økonomileder: Styremedlem/ Roy I. Karlsen Tove Rønning Voksenkontakt UG: Guro Kviteberg Sanitetsleder: UG-leder: Varamedlem: Freddy Kviteberg Kjetil Kviteberg Bente Pedersen Deltakelse på regionens årsmøte NF Lenangen deltok på regionens årsmøtehelg med 3 deltakere. Deltakelse sentral aktivitetskonferanse: Laget var representert med representanter fra laget til stede på både den sentrale aktivitetskonferansen for samfunn og for sanitet, ved deltakelse fra regionens sentrale sanitetsutvalg og de sentrale utvalg. Representasjon/deltakelse: Laget er representert i to sentrale utvalg sentralt sanitetsutvalg og sentralt samfunnsutvalg. Laget er representert i regionalt styre med en vararepresentant og leder av regionalt sanitetsutvalg. 1 av lagets medlemmer har deltatt som instruktør ved regionalt instruktørkurs og som hovedinstruktør ved sentrale kurs. Ved regionalt instruktørkurs var laget representert med 1 deltaker. Viser ellers til annen representasjon ved sanitetsgruppens og ungdomsgruppens årsmeldinger. 6

7 Aktivitet: Medlemsmøter Utenom årsmøtet har det ikke vært avholdt medlemsmøter i laget. Annen aktivitet I løpet av året har medlemmer brukt noe tid til vedlikehold på lokalet og på utstyret vårt. Den viktigste aktiviteten i laget skjer i våre to undergrupper Sanitet og Ungdom. Derfor vises det her til sanitetsgruppens og ungdomsgruppens årsmeldinger. Tidsbruk Totalt medregnet arbeid i styret, ungdomsgruppen, sanitetsgruppen, enkeltmedlemmer og instruktører, har medlemmene brukt rundt regnet timer til arbeid i laget. Økonomi Generelt kan det sies at laget ikke har vært aktivt nok med å få inn nødvendige midler til driften av eller aktivitet i laget. Laget har avholdt 1 kakelotterier i år, og fått inn midler fra: Innsamling i lokalmiljøet i forbindelse med påsken ca. kr ,- Midler laget har fått inn har vært brukt til for eksempel innkjøp av utstyr til laget, kursing, dekke reiser og konferanser. Det vises ellers til gjennomgang av revidert regnskap for Noen avsluttende ord Styret vil få takke alle medlemmer og ikke-medlemmer som har stilt opp for laget i året som har gått, og vil samtidig få rette en stor takk til medlemmer og andre som har sponset oss økonomisk og med materiell i løpet av året som har gått.

8 All hjelp har kommet godt med. Styret ser positivt på framtiden for laget har et godt håp om at det kommende året vil gi mye aktivitet og at medlemstallet i laget vil øke. Med dette vil styret få ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet. Norsk Folkehjelp Lenangen Styret Åse-Mona Vikten Roy I. Karlsen -s Tove Rønning Leder sekretær økonomileder Guro Kviteberg Styremedlem/voksenkontakt Freddy Kviteberg sanitetsleder Kjetil Kviteberg ungdomsleder Bente Pedersen varamedlem 8

9 Årsmelding Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen 2009 Aksjoner og førstehjelpsvakter: Medlemmer fra NF Lenangen deltok i 2009 på to aksjoner i regionen mannskaper deltok som sanitetsvakter på Vasarløpet til Jægervatn IL. 2. Et mannskap deltok ved søk etter savnet/strandsøk på Kristofferhvalen - Vannvåg, Vannøya, i februar 3. To mannskaper bistod UNN/ambulansetjenesten med transport av skadet pasient fra Jægervasshytta rett etter påske. 4. I august deltok fem mannskaper som sanitetsvakter på et sykkelløp i Lenangen. 5. Vi ble i oktober bedt om å bidra med mannskaper i søk etter antatt omkommet person i Troms, men hadde dessverre ingen ressurser å bidra med 6. Vi bidro også med fire mannskaper som sanitetsvakter på trafikalt bakkeløp i regi av Lyngsalpan scooterforrening. Sanitetsgruppa bistod ungdomsgruppa med mannskaper og scooter på aktivitetshelg de avholdt i februar Påske: Norsk Folkehjelp Lenangen avholdt patruljer i påsken også i Øvelser: Det ble i 2009 ikke avholdt noen øvelser i Lenangen, og ingen mannskaper deltok på øvelser andre steder i regionen. Kurs: Også i år har vi prøvd å sende medlemmer i sanitetsgruppen på kurs. 1. Laget var representert med en deltaker på grunnkurs instruksjon i regi av Norsk Folkehjelp Region Nord i Tromsø. Eksterne kurs: 1. Norsk Folkehjelp avholdt et norsk grunnkurs førstehjelp på skolen i Lenangen for assistenter ansatt i Lyngen kommune. Utstyr: Også i 2009 har NF Lenangen kjøpt inn noe beredskapsmateriell. Dette i form av: 1 stk redningsslede/pasientslede En ny beredskapssekk innkjøpt av overskuddsmateriell fra forsvaret Aktivitet: Året 2009 har vært preget av lite aktivitet i laget. Dette ser ut til å være en utvikling som har pågått over flere år. For at Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen skal kunne bestå som gruppe er det viktig at vi fortsatt rekrutterer mannskaper som har lyst og 9

10 engasjement for sanitet og beredskap. Norsk Folkehjelp er en aktør som absolutt burde bestå som en del av beredskapsarbeidet som gjøres i regionen. Freddy Kviteberg Sanitetsleder/beredskapsansvarlig 10

11 Årsmelding Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen 2009 Ungdomsutvalget har i år vært ledet av Kjetil Kviteberg og nestleder Iselin Kviteberg. Guro Kviteberg har vært voksenkontakt i utvalget. Møter og aktivitet: Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen har avholdt 5 medlemsmøter. De fleste ble holdt i skoletida på skolen og noen på lokalet. Et medlem fra ungdommen bidro som mannskap til sykkelrittet som ble avholdt i Lenangen. Ungdommen bistod saniteten med påskeinnsamlingen til scooterpulk (pasientpulk). Vi avholdt en aktivitetshelg for ungdommen i Ytre Lyngen og den var en STOR suksess, som vi ungdom ønsker å avholde igjen. Det ble rekruttert nye medlemmer til ungdomsgruppa i laget. Året 2009 har vært preget av lite aktivitet. Vi ønsker å rekruttere nye medlemmer for å få en større og mer aktiv gruppe. Vi hadde satt opp en aktivitetsplan med flere turer o.l.. Men det var 1 av de som ble gjennomført, som da var en stor suksess. For ungdomsgruppa Kjetil Kviteberg Fungerende UG-leder

12 2. Regnskap Resultatregnskap 12

13 13

14 Balanse 14

15 Revisjonsberetning for 2009

16 3. Innkomne forslag Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet innen fristens utløp. 16

17 4. Handlingsplan og budsjett Handlingsplan forslag Satsningsområde Mål Tiltak Økonomi Styrke lagets økonomi Søknader Innsamlinger Lotteri Organisasjonsarbeid Utdanning Øke medlemmenes kunnskaper om NF Samarbeid med andre lag Legge til rette for økt kompetanse i laget Samarbeid med andre lag Førstehjelpsvakter Delta på sentrale og regionale konferanser Styremøter Organisasjonskurs Kursing sammen med andre lag Behovsprøvd opplæring Lagets instruktører deltar på samlinger for instruktører, jf. styrevedtak sak b Så langt det er økonomisk mulig, dekker laget medlemmenes utgifter ved kursing/utdanning/samlinger Kursing sammen med andre lag/andre organisasjoner/foreninger Medlemsverving Øke medlemstallet Tiltak etter behov Folkehjelpsuka Stands Kurs Fagforeninger/LOorganisasjoner Sanitetgruppen Ungdomsgruppen (UG) Øke samarbeidet med fagforeninger og Oteren Framlag Verve kollektive medlemmer Øke den aktive medlemsmassen og aktiviteten Kompetanseheving Øke den aktive medlemsmassen og aktiviteten Kompetanseheving 1. Mai Skriv til fagforeningene og LO-organisasjonene Kurstilbud og aktivitetstilbud sendes Oteren Framlag/fagforeninger/LOorganisasjoner Se Utdanning Møter/temakvelder Øvelser Sosiale sammenkomster Økt samarbeid med UG Økt samarbeid med ambulansetjenesten Se Utdanning Møter/temakvelder Øvelser Sosiale sammenkomster Økt samarbeid med sanitetgruppen 17

18 Investeringsbudsjett vedtatt for med endringsforslag Prosjektnavn Utgifter Reele utgifter Inntekter Reelle inntekter Redningspulk med merking kr ,00 Kr ,00 Jus.dept. midler kr 7 500,00 Eksternt søkte midler kr 7 500,00 Kr ,00 (* også Frifond) Snøscooter kr ,00 Jus.dept. midler kr ,00 Eksternt søkte midler kr ,00 Innsamlede midler kr ,00 Prosjektør kr 6 000,00 Innsamlede midler kr 1 000,00 Frifond kr 3 000,00 Eksternt søkte midler kr 2 000,00 Digitalt fotoapparat kr 2 000,00 Frifond kr 2 000,00 Varmepumpe kr ,00 Innsamlede midler kr 7 500,00 Eksternt søkte midler kr 7 500,00 Kartverk kr 3 000,00 innsamlede midler kr 1 500,00 Jus.dept.midler kr 1 500,00 4 stk GPS kr ,00 innsamlede midler kr 5 000,00 Jus.dept.midler kr 5 000,00 Mobiltelefon (nytt 2010) kr 1 500,00 Innsamlede midler kr 1 500,00 Sum balanse kr ,00 kr ,00 Prosjektene prioriteres slik i et langsiktig perspektiv: Prioritet nr.: Prosjektnavn: 1. Mobiltelefon 2. Digitalt fotoapparat 3. Varmepumpe 18

19 4. Prosjektør 5. 4 stk GPS 6. Kartverk 7. Snøscooter Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov Budsjettforslag 2010 Budsjett Inntekter Utgifter 3110 Salg materiell avgiftsfritt kr 500, Sanitetsvakter kr 3 000, kontingent medlemmer kr 3 000, Kontingent foreninger kr 150, Tilskudd NF Frifond kr , Andre tilskudd kr , Individuelle givere - innsamling kr 7 500, Refusjon reise/diett kr 1 000, Egne lotteri, basarer kr 6 000,00 Annen driftsrelatert inntekt 3990 Utlån av utstyr kr Utlån hus kr 300, Renteinntekter kr 130, Drivstoffutgifter kr 1 000,00 Førstehjelp/sanitetsutstyr snøscooter; avsettes midler kr - opplæringsutstyr - digitalt fotoapparat, prosjektør, bøker 6520 Mobiltelefon kr 3 500, Vedlikehold utstyr og lokalet kr 2 000, hjelpsmateriell kr 1 000, Telefon kr 1 500, Porto kr 100,00 Andre driftskostnader - lokalet strøm, annet forefallende/haste kr , Reisekostnader kr , Annonser kr 500, Forsikring materiell kr 9 000, Forsikring mannskaper kr 600, Opphold kurs/konferanser kr 4 500, Bevertning kurs/konferanser/møter kr 3 000, Gebyrer kr 100,00 Diverse kostnader - gaver, årsavgift scooter, 7790 revisor etc. kr 5 280,00 SUM kr ,00 kr ,00 19

20 5. Valg Valg av styre med varamedlemmer (minst tre medlemmer) - Følgende er ikke på valg i år: Økonomileder jf. sak , men må velges da nåværende økonomileder har fått permisjon fra sitt verv Voksenkontakt UG/styremedlem - Følgende er på valg i år Leder velges for 2 år Sekretær velges for 2 år Sanitetsleder velges for 1 år og innstilles fra Sanitet Ungdomsleder velges for 1 år og innstilles fra UG Vara styremedlem- velges for 1 år Forslag: 1. Leder: 2. Sekretær: 3. Økonomileder: 4. Vara styremedlem: 5. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som velges for to år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen Valg av inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte Valg av valgkomitè, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer Valg av sanitetsleder Sanitetgruppas innstilling: - Valg av ungdomsgruppeleder: Ungdomsgruppas innstilling: Christoffer Kviteberg 20

21 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 21 av 25 ÅRSMØTEPROTOKOLL Deltakere: 8 deltakere - Antall stemmeberettigede: 8 - Antall stemmeberettigede under behandling av regnskap: 3 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av året 3. Konstituering a. Registrering av stemme-, tale og forslagsberettigede (sjekking av medlemskontingent) b. Godkjenning av innkalling og dagsorden c. Møteleder d. Møtesekretær e. Protokollunderskrivere 4. Beretninger 5. Regnskap 6. Plan og budsjett 7. Innkomne forslag 8. Valg a. Av styre i. Leder ii. Sekretær iii. Økonomileder iv. Vara styremedlem b. Av inntil 3 representanter til regionens årsmøte c. Av valgkomite d. Av sanitetsleder e. Av ungdomsleder 9. Avslutning formell del 21

22 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 22 av 25 Saknr.: 1/09 Saksnavn: Åpning Innhold Leder åpnet møtet Saknr.: 2/09 Saksnavn: Stillhet Innhold 1 minutts stillhet for medlemmer som gikk bort i løpet av året Saknr.: 3/09 Saksnavn: Konstituering Innhold 1. Registrering av stemme-, tale- og forslagsberettigede 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Møteleder 4. Møtesekretær 5. protokollunderskrivere Vedtak Forslag til vedtak : 1. 8 medlemmer registrert med stemme-, tale- og forslagsrett. Hvor av 3 medlemmer har stemmerett under behandling av regnskap 2. Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Møteleder 4. Møtesekretær 5. Protokollunderskrivere: 1. 8 medlemmer registrert med stemme-, tale- og forslagsrett. Hvor av 3 medlemmer har stemmerett under behandling av regnskap 2. Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Møteleder: Åse Mona Vikten 4. Møtesekretær: Guro Kviteberg 5. Protokollunderskrivere: Christoffer Kviteberg og Geir-Kåre Eliassen 22

23 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 23 av 25 Saknr.: 4/09 Saksnavn: Beretninger Innhold Vedtak 1. Leder framla lagets årsmelding 2. Sanitetsleder framla sanitetgruppens årsmelding 3. Ungdomsleder framla ungdomsgruppens årsmelding Forslag til vedtak fra styret: 1. Årsmelding Lag godkjennes med følgende tilføyelse: Guro Kviteberg som styremedlem og voksenkontakt UG. Deltakere på skadesminkekurs strykes. 2. Årsmelding Sanitet godkjennes 3. Årsmelding UG godkjennes 1. Årsmelding Lag godkjennes med nevnte endringer 2. Årsmelding Sanitet godkjennes 3. Årsmelding UG godkjennes Saknr.: 5/09 Saknavn: Regnskap Innhold Økonomileder fremla lagets regnskap for 2009 Forslag til vedtak fra styret: 1. Styret gis ansvarsfritak 2. Årsmøtet tar regnskapet for 2009 til etterretning Vedtak 1. Styret gis ansvarsfritak 2. Årsmøtet tar regnskapet for 2009 til etterretning Saknr.: 6/09 Saksnavn: Plan og budsjett Innhold Vedtak 1. Handlingsplan 2010 ble lagt frem av leder 2. Investeringsbudsjett med endringsforslag ble lagt frem av økonomileder 3. Budsjettforslag 2010 ble lagt frem av økonomileder Forslag til vedtak: 1. Handlingsplan 2010 godkjennes 2. Investeringsbudsjett med endringsforslag godkjennes med følgende tilføyelse: Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov 3. Budsjettforslag 2010 godkjennes med følgende endringer: -Telefonutgifter økes til 1500,- - Andre driftskostnader reduseres med 500,- -Opphold kurs/konferanser reduseres til 4500,- -Bevertning kurs/konferanser økes til 3000,- 1. Handlingsplan 2010 godkjennes 23

24 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 24 av Investeringsbudsjett med endringsforslag godkjennes med følgende tilføyelse: Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov 3. Budsjettforslag 2010 godkjennes med følgende endringer: -Telefonutgifter økes til 1500,- - Andre driftskostnader reduseres med 500,- -Opphold kurs/konferanser reduseres til 4500,- -Bevertning kurs/konferanser økes til 3000,- Saknr.: 7/09 Saksnavn: Innkomne forslag Innhold 1. Ingen innkomne forslag Vedtak Saknr.: 8/09 Saksnavn: Valg Innhold Vedtak 1. Valg av styre 2. Valg av inntil 3 representanter til regionens årsmøte 3. Valgkomite 4. Valg av sanitetsleder 5. Valg av ungdomsleder Forslag til vedtak: 6. a. Leder: Åse Mona Vikten og Freddy Kviteberg. Freddy Kviteberg trekker sitt forslag på Åse Mona Vikten som leder. b. Sekretær: Guro Kviteberg c. Økonomileder: Åse Mona Vikten. Tove Rønning gir opplæring og møter i styret inntil juni d. Vara styremedlem: Nytt styre får i oppgave å finne varamedlem e. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som først velges for 2 år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen 7. Ungdomsleder med nestleder som vara. 8. Valgkomite Ungdomsgruppa og sanitetsgruppa stiller med hvert sitt medlem og vara til styret fungerer som leder av valgkomiteen. 9. Sanitetgruppens innstilling: a. Nåværende sanitetsleder innkaller til sanitetsmøte der ny sanitetsleder velges. Årsmøtet godkjenner valget. 10. Ungdomsgruppens innstilling: a. Christoffer Kviteberg 1. Valg av styremedlemmer 24

25 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 25 av 25 a. Leder: Freddy Kviteberg b. Sekretær: Guro Kviteberg c. Økonomileder: Åse Mona Vikten d. Vara styremedlem: Nytt styre får i oppgave å finne varamedlem e. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som først velges for 2 år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen 2. Representanter til Regionens årsmøte: a. Christoffer Kviteberg 3. Valgkomite Ungdomsgruppa og sanitetsgruppa stiller med hvert sitt medlem og vara til styret fungerer som leder av valgkomiteen. 4. Valg til Sanitetsleder 2010: Nåværende sanitetsleder innkaller til sanitetsmøte der ny sanitetsleder velges. Årsmøtet godkjenner valget. 5. Valgt til Ungdomsleder 2010: Christoffer Kviteberg Formelt årsmøte avsluttet: Sør-Lenangen, 20. februar 2010 kl Guro Kviteberg Møtesekretær Protokollen er godkjent og underskrevet av protokollunderskriverne: Christoffer Kviteberg -s Geir Kåre Eliassen -s Protokollunderskriver Protokollunderskriver 25

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 5/2009 Møte 4. juni 2009 Kl Side 1 av 5

Referat fra styremøte nr. 5/2009 Møte 4. juni 2009 Kl Side 1 av 5 Side 1 av 5 Deltakere: Åse Mona, Guro, Bente, Freddy Forfall: Tove, Roy, Kjetil Ikke meldt forfall: Saksliste: 25/09 Skriv og orientering a. Kvittering for skjema innsendt via Altinn i forhold til Grasrotandel

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Styret for Stiftelsen Furukollen konstituerer seg selv.

Styret for Stiftelsen Furukollen konstituerer seg selv. Saknr. 01/14 KONSTITUERING Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak Innkalling og dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent Sak av møteleder Innhold Styret foreslo Siw B. Lundby som møteleder

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer