Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010"

Transkript

1 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret

2 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste: Årsmelding Norsk Folkehjelp Lenangen Styret har i året som har gått bestått av:... 6 Deltakelse på regionens årsmøte... 6 Deltakelse sentral aktivitetskonferanse:... 6 Representasjon/deltakelse:... 6 Aktivitet:... 7 Medlemsmøter... 7 Annen aktivitet... 7 Tidsbruk... 7 Økonomi... 7 Noen avsluttende ord... 7 Årsmelding Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen Aksjoner og førstehjelpsvakter:... 9 Påske:... 9 Øvelser:... 9 Kurs:... 9 Utstyr:... 9 Aktivitet:... 9 Årsmelding Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen Møter og aktivitet: Regnskap Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning for Innkomne forslag Handlingsplan og budsjett Handlingsplan forslag Investeringsbudsjett vedtatt for med endringsforslag Budsjettforslag Valg Valg av ungdomsgruppeleder: ÅRSMØTEPROTOKOLL

3 3

4 Gjennomføring av årsmøtet Åpning Stillhet for de medlemmer som har gått bort i løpet av året Konstituering - Registrering av stemme-, tale- og forslagsberettigede (sjekking av medlemskontingent) - Godkjenning av innkallingen og dagsorden - Valg av møteleder, møtesekretær og protokollunderskrivere 4

5 Årsmøtet behandler - saksliste: 1. Beretning 2. Regnskap 3. Innkomne forslag 4. Handlingsplan og budsjett 5. Valg av: - styre med varamedlemmer (minst tre medlemmer) - inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte - valgkomitè, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer Formelt møte avsluttes Sosialt samvær F.eks: Utdeling av utmerkelser: tiårsnål, sølvnål (25 år) og gullnål (minimum 30 år + særlig innsats) 5

6 1. Årsmelding Norsk Folkehjelp Lenangen 2009 Styret har i året som har gått bestått av: Leder: Åse-Mona Vikten Sekretær: Økonomileder: Styremedlem/ Roy I. Karlsen Tove Rønning Voksenkontakt UG: Guro Kviteberg Sanitetsleder: UG-leder: Varamedlem: Freddy Kviteberg Kjetil Kviteberg Bente Pedersen Deltakelse på regionens årsmøte NF Lenangen deltok på regionens årsmøtehelg med 3 deltakere. Deltakelse sentral aktivitetskonferanse: Laget var representert med representanter fra laget til stede på både den sentrale aktivitetskonferansen for samfunn og for sanitet, ved deltakelse fra regionens sentrale sanitetsutvalg og de sentrale utvalg. Representasjon/deltakelse: Laget er representert i to sentrale utvalg sentralt sanitetsutvalg og sentralt samfunnsutvalg. Laget er representert i regionalt styre med en vararepresentant og leder av regionalt sanitetsutvalg. 1 av lagets medlemmer har deltatt som instruktør ved regionalt instruktørkurs og som hovedinstruktør ved sentrale kurs. Ved regionalt instruktørkurs var laget representert med 1 deltaker. Viser ellers til annen representasjon ved sanitetsgruppens og ungdomsgruppens årsmeldinger. 6

7 Aktivitet: Medlemsmøter Utenom årsmøtet har det ikke vært avholdt medlemsmøter i laget. Annen aktivitet I løpet av året har medlemmer brukt noe tid til vedlikehold på lokalet og på utstyret vårt. Den viktigste aktiviteten i laget skjer i våre to undergrupper Sanitet og Ungdom. Derfor vises det her til sanitetsgruppens og ungdomsgruppens årsmeldinger. Tidsbruk Totalt medregnet arbeid i styret, ungdomsgruppen, sanitetsgruppen, enkeltmedlemmer og instruktører, har medlemmene brukt rundt regnet timer til arbeid i laget. Økonomi Generelt kan det sies at laget ikke har vært aktivt nok med å få inn nødvendige midler til driften av eller aktivitet i laget. Laget har avholdt 1 kakelotterier i år, og fått inn midler fra: Innsamling i lokalmiljøet i forbindelse med påsken ca. kr ,- Midler laget har fått inn har vært brukt til for eksempel innkjøp av utstyr til laget, kursing, dekke reiser og konferanser. Det vises ellers til gjennomgang av revidert regnskap for Noen avsluttende ord Styret vil få takke alle medlemmer og ikke-medlemmer som har stilt opp for laget i året som har gått, og vil samtidig få rette en stor takk til medlemmer og andre som har sponset oss økonomisk og med materiell i løpet av året som har gått.

8 All hjelp har kommet godt med. Styret ser positivt på framtiden for laget har et godt håp om at det kommende året vil gi mye aktivitet og at medlemstallet i laget vil øke. Med dette vil styret få ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet. Norsk Folkehjelp Lenangen Styret Åse-Mona Vikten Roy I. Karlsen -s Tove Rønning Leder sekretær økonomileder Guro Kviteberg Styremedlem/voksenkontakt Freddy Kviteberg sanitetsleder Kjetil Kviteberg ungdomsleder Bente Pedersen varamedlem 8

9 Årsmelding Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen 2009 Aksjoner og førstehjelpsvakter: Medlemmer fra NF Lenangen deltok i 2009 på to aksjoner i regionen mannskaper deltok som sanitetsvakter på Vasarløpet til Jægervatn IL. 2. Et mannskap deltok ved søk etter savnet/strandsøk på Kristofferhvalen - Vannvåg, Vannøya, i februar 3. To mannskaper bistod UNN/ambulansetjenesten med transport av skadet pasient fra Jægervasshytta rett etter påske. 4. I august deltok fem mannskaper som sanitetsvakter på et sykkelløp i Lenangen. 5. Vi ble i oktober bedt om å bidra med mannskaper i søk etter antatt omkommet person i Troms, men hadde dessverre ingen ressurser å bidra med 6. Vi bidro også med fire mannskaper som sanitetsvakter på trafikalt bakkeløp i regi av Lyngsalpan scooterforrening. Sanitetsgruppa bistod ungdomsgruppa med mannskaper og scooter på aktivitetshelg de avholdt i februar Påske: Norsk Folkehjelp Lenangen avholdt patruljer i påsken også i Øvelser: Det ble i 2009 ikke avholdt noen øvelser i Lenangen, og ingen mannskaper deltok på øvelser andre steder i regionen. Kurs: Også i år har vi prøvd å sende medlemmer i sanitetsgruppen på kurs. 1. Laget var representert med en deltaker på grunnkurs instruksjon i regi av Norsk Folkehjelp Region Nord i Tromsø. Eksterne kurs: 1. Norsk Folkehjelp avholdt et norsk grunnkurs førstehjelp på skolen i Lenangen for assistenter ansatt i Lyngen kommune. Utstyr: Også i 2009 har NF Lenangen kjøpt inn noe beredskapsmateriell. Dette i form av: 1 stk redningsslede/pasientslede En ny beredskapssekk innkjøpt av overskuddsmateriell fra forsvaret Aktivitet: Året 2009 har vært preget av lite aktivitet i laget. Dette ser ut til å være en utvikling som har pågått over flere år. For at Norsk Folkehjelp Sanitet Lenangen skal kunne bestå som gruppe er det viktig at vi fortsatt rekrutterer mannskaper som har lyst og 9

10 engasjement for sanitet og beredskap. Norsk Folkehjelp er en aktør som absolutt burde bestå som en del av beredskapsarbeidet som gjøres i regionen. Freddy Kviteberg Sanitetsleder/beredskapsansvarlig 10

11 Årsmelding Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen 2009 Ungdomsutvalget har i år vært ledet av Kjetil Kviteberg og nestleder Iselin Kviteberg. Guro Kviteberg har vært voksenkontakt i utvalget. Møter og aktivitet: Norsk Folkehjelp Ungdom Lenangen har avholdt 5 medlemsmøter. De fleste ble holdt i skoletida på skolen og noen på lokalet. Et medlem fra ungdommen bidro som mannskap til sykkelrittet som ble avholdt i Lenangen. Ungdommen bistod saniteten med påskeinnsamlingen til scooterpulk (pasientpulk). Vi avholdt en aktivitetshelg for ungdommen i Ytre Lyngen og den var en STOR suksess, som vi ungdom ønsker å avholde igjen. Det ble rekruttert nye medlemmer til ungdomsgruppa i laget. Året 2009 har vært preget av lite aktivitet. Vi ønsker å rekruttere nye medlemmer for å få en større og mer aktiv gruppe. Vi hadde satt opp en aktivitetsplan med flere turer o.l.. Men det var 1 av de som ble gjennomført, som da var en stor suksess. For ungdomsgruppa Kjetil Kviteberg Fungerende UG-leder

12 2. Regnskap Resultatregnskap 12

13 13

14 Balanse 14

15 Revisjonsberetning for 2009

16 3. Innkomne forslag Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet innen fristens utløp. 16

17 4. Handlingsplan og budsjett Handlingsplan forslag Satsningsområde Mål Tiltak Økonomi Styrke lagets økonomi Søknader Innsamlinger Lotteri Organisasjonsarbeid Utdanning Øke medlemmenes kunnskaper om NF Samarbeid med andre lag Legge til rette for økt kompetanse i laget Samarbeid med andre lag Førstehjelpsvakter Delta på sentrale og regionale konferanser Styremøter Organisasjonskurs Kursing sammen med andre lag Behovsprøvd opplæring Lagets instruktører deltar på samlinger for instruktører, jf. styrevedtak sak b Så langt det er økonomisk mulig, dekker laget medlemmenes utgifter ved kursing/utdanning/samlinger Kursing sammen med andre lag/andre organisasjoner/foreninger Medlemsverving Øke medlemstallet Tiltak etter behov Folkehjelpsuka Stands Kurs Fagforeninger/LOorganisasjoner Sanitetgruppen Ungdomsgruppen (UG) Øke samarbeidet med fagforeninger og Oteren Framlag Verve kollektive medlemmer Øke den aktive medlemsmassen og aktiviteten Kompetanseheving Øke den aktive medlemsmassen og aktiviteten Kompetanseheving 1. Mai Skriv til fagforeningene og LO-organisasjonene Kurstilbud og aktivitetstilbud sendes Oteren Framlag/fagforeninger/LOorganisasjoner Se Utdanning Møter/temakvelder Øvelser Sosiale sammenkomster Økt samarbeid med UG Økt samarbeid med ambulansetjenesten Se Utdanning Møter/temakvelder Øvelser Sosiale sammenkomster Økt samarbeid med sanitetgruppen 17

18 Investeringsbudsjett vedtatt for med endringsforslag Prosjektnavn Utgifter Reele utgifter Inntekter Reelle inntekter Redningspulk med merking kr ,00 Kr ,00 Jus.dept. midler kr 7 500,00 Eksternt søkte midler kr 7 500,00 Kr ,00 (* også Frifond) Snøscooter kr ,00 Jus.dept. midler kr ,00 Eksternt søkte midler kr ,00 Innsamlede midler kr ,00 Prosjektør kr 6 000,00 Innsamlede midler kr 1 000,00 Frifond kr 3 000,00 Eksternt søkte midler kr 2 000,00 Digitalt fotoapparat kr 2 000,00 Frifond kr 2 000,00 Varmepumpe kr ,00 Innsamlede midler kr 7 500,00 Eksternt søkte midler kr 7 500,00 Kartverk kr 3 000,00 innsamlede midler kr 1 500,00 Jus.dept.midler kr 1 500,00 4 stk GPS kr ,00 innsamlede midler kr 5 000,00 Jus.dept.midler kr 5 000,00 Mobiltelefon (nytt 2010) kr 1 500,00 Innsamlede midler kr 1 500,00 Sum balanse kr ,00 kr ,00 Prosjektene prioriteres slik i et langsiktig perspektiv: Prioritet nr.: Prosjektnavn: 1. Mobiltelefon 2. Digitalt fotoapparat 3. Varmepumpe 18

19 4. Prosjektør 5. 4 stk GPS 6. Kartverk 7. Snøscooter Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov Budsjettforslag 2010 Budsjett Inntekter Utgifter 3110 Salg materiell avgiftsfritt kr 500, Sanitetsvakter kr 3 000, kontingent medlemmer kr 3 000, Kontingent foreninger kr 150, Tilskudd NF Frifond kr , Andre tilskudd kr , Individuelle givere - innsamling kr 7 500, Refusjon reise/diett kr 1 000, Egne lotteri, basarer kr 6 000,00 Annen driftsrelatert inntekt 3990 Utlån av utstyr kr Utlån hus kr 300, Renteinntekter kr 130, Drivstoffutgifter kr 1 000,00 Førstehjelp/sanitetsutstyr snøscooter; avsettes midler kr - opplæringsutstyr - digitalt fotoapparat, prosjektør, bøker 6520 Mobiltelefon kr 3 500, Vedlikehold utstyr og lokalet kr 2 000, hjelpsmateriell kr 1 000, Telefon kr 1 500, Porto kr 100,00 Andre driftskostnader - lokalet strøm, annet forefallende/haste kr , Reisekostnader kr , Annonser kr 500, Forsikring materiell kr 9 000, Forsikring mannskaper kr 600, Opphold kurs/konferanser kr 4 500, Bevertning kurs/konferanser/møter kr 3 000, Gebyrer kr 100,00 Diverse kostnader - gaver, årsavgift scooter, 7790 revisor etc. kr 5 280,00 SUM kr ,00 kr ,00 19

20 5. Valg Valg av styre med varamedlemmer (minst tre medlemmer) - Følgende er ikke på valg i år: Økonomileder jf. sak , men må velges da nåværende økonomileder har fått permisjon fra sitt verv Voksenkontakt UG/styremedlem - Følgende er på valg i år Leder velges for 2 år Sekretær velges for 2 år Sanitetsleder velges for 1 år og innstilles fra Sanitet Ungdomsleder velges for 1 år og innstilles fra UG Vara styremedlem- velges for 1 år Forslag: 1. Leder: 2. Sekretær: 3. Økonomileder: 4. Vara styremedlem: 5. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som velges for to år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen Valg av inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte Valg av valgkomitè, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer Valg av sanitetsleder Sanitetgruppas innstilling: - Valg av ungdomsgruppeleder: Ungdomsgruppas innstilling: Christoffer Kviteberg 20

21 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 21 av 25 ÅRSMØTEPROTOKOLL Deltakere: 8 deltakere - Antall stemmeberettigede: 8 - Antall stemmeberettigede under behandling av regnskap: 3 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av året 3. Konstituering a. Registrering av stemme-, tale og forslagsberettigede (sjekking av medlemskontingent) b. Godkjenning av innkalling og dagsorden c. Møteleder d. Møtesekretær e. Protokollunderskrivere 4. Beretninger 5. Regnskap 6. Plan og budsjett 7. Innkomne forslag 8. Valg a. Av styre i. Leder ii. Sekretær iii. Økonomileder iv. Vara styremedlem b. Av inntil 3 representanter til regionens årsmøte c. Av valgkomite d. Av sanitetsleder e. Av ungdomsleder 9. Avslutning formell del 21

22 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 22 av 25 Saknr.: 1/09 Saksnavn: Åpning Innhold Leder åpnet møtet Saknr.: 2/09 Saksnavn: Stillhet Innhold 1 minutts stillhet for medlemmer som gikk bort i løpet av året Saknr.: 3/09 Saksnavn: Konstituering Innhold 1. Registrering av stemme-, tale- og forslagsberettigede 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Møteleder 4. Møtesekretær 5. protokollunderskrivere Vedtak Forslag til vedtak : 1. 8 medlemmer registrert med stemme-, tale- og forslagsrett. Hvor av 3 medlemmer har stemmerett under behandling av regnskap 2. Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Møteleder 4. Møtesekretær 5. Protokollunderskrivere: 1. 8 medlemmer registrert med stemme-, tale- og forslagsrett. Hvor av 3 medlemmer har stemmerett under behandling av regnskap 2. Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Møteleder: Åse Mona Vikten 4. Møtesekretær: Guro Kviteberg 5. Protokollunderskrivere: Christoffer Kviteberg og Geir-Kåre Eliassen 22

23 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 23 av 25 Saknr.: 4/09 Saksnavn: Beretninger Innhold Vedtak 1. Leder framla lagets årsmelding 2. Sanitetsleder framla sanitetgruppens årsmelding 3. Ungdomsleder framla ungdomsgruppens årsmelding Forslag til vedtak fra styret: 1. Årsmelding Lag godkjennes med følgende tilføyelse: Guro Kviteberg som styremedlem og voksenkontakt UG. Deltakere på skadesminkekurs strykes. 2. Årsmelding Sanitet godkjennes 3. Årsmelding UG godkjennes 1. Årsmelding Lag godkjennes med nevnte endringer 2. Årsmelding Sanitet godkjennes 3. Årsmelding UG godkjennes Saknr.: 5/09 Saknavn: Regnskap Innhold Økonomileder fremla lagets regnskap for 2009 Forslag til vedtak fra styret: 1. Styret gis ansvarsfritak 2. Årsmøtet tar regnskapet for 2009 til etterretning Vedtak 1. Styret gis ansvarsfritak 2. Årsmøtet tar regnskapet for 2009 til etterretning Saknr.: 6/09 Saksnavn: Plan og budsjett Innhold Vedtak 1. Handlingsplan 2010 ble lagt frem av leder 2. Investeringsbudsjett med endringsforslag ble lagt frem av økonomileder 3. Budsjettforslag 2010 ble lagt frem av økonomileder Forslag til vedtak: 1. Handlingsplan 2010 godkjennes 2. Investeringsbudsjett med endringsforslag godkjennes med følgende tilføyelse: Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov 3. Budsjettforslag 2010 godkjennes med følgende endringer: -Telefonutgifter økes til 1500,- - Andre driftskostnader reduseres med 500,- -Opphold kurs/konferanser reduseres til 4500,- -Bevertning kurs/konferanser økes til 3000,- 1. Handlingsplan 2010 godkjennes 23

24 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 24 av Investeringsbudsjett med endringsforslag godkjennes med følgende tilføyelse: Innkjøp ses opp mot aktivitet og behov 3. Budsjettforslag 2010 godkjennes med følgende endringer: -Telefonutgifter økes til 1500,- - Andre driftskostnader reduseres med 500,- -Opphold kurs/konferanser reduseres til 4500,- -Bevertning kurs/konferanser økes til 3000,- Saknr.: 7/09 Saksnavn: Innkomne forslag Innhold 1. Ingen innkomne forslag Vedtak Saknr.: 8/09 Saksnavn: Valg Innhold Vedtak 1. Valg av styre 2. Valg av inntil 3 representanter til regionens årsmøte 3. Valgkomite 4. Valg av sanitetsleder 5. Valg av ungdomsleder Forslag til vedtak: 6. a. Leder: Åse Mona Vikten og Freddy Kviteberg. Freddy Kviteberg trekker sitt forslag på Åse Mona Vikten som leder. b. Sekretær: Guro Kviteberg c. Økonomileder: Åse Mona Vikten. Tove Rønning gir opplæring og møter i styret inntil juni d. Vara styremedlem: Nytt styre får i oppgave å finne varamedlem e. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som først velges for 2 år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen 7. Ungdomsleder med nestleder som vara. 8. Valgkomite Ungdomsgruppa og sanitetsgruppa stiller med hvert sitt medlem og vara til styret fungerer som leder av valgkomiteen. 9. Sanitetgruppens innstilling: a. Nåværende sanitetsleder innkaller til sanitetsmøte der ny sanitetsleder velges. Årsmøtet godkjenner valget. 10. Ungdomsgruppens innstilling: a. Christoffer Kviteberg 1. Valg av styremedlemmer 24

25 NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Årsmøteprokoll februar 2010 Kl. 15: Side 25 av 25 a. Leder: Freddy Kviteberg b. Sekretær: Guro Kviteberg c. Økonomileder: Åse Mona Vikten d. Vara styremedlem: Nytt styre får i oppgave å finne varamedlem e. Ovenstående valg gjelder for 2 år med unntak av økonomileder som først velges for 2 år i 2011, og vara styremedlem som velges for 1 år av gangen 2. Representanter til Regionens årsmøte: a. Christoffer Kviteberg 3. Valgkomite Ungdomsgruppa og sanitetsgruppa stiller med hvert sitt medlem og vara til styret fungerer som leder av valgkomiteen. 4. Valg til Sanitetsleder 2010: Nåværende sanitetsleder innkaller til sanitetsmøte der ny sanitetsleder velges. Årsmøtet godkjenner valget. 5. Valgt til Ungdomsleder 2010: Christoffer Kviteberg Formelt årsmøte avsluttet: Sør-Lenangen, 20. februar 2010 kl Guro Kviteberg Møtesekretær Protokollen er godkjent og underskrevet av protokollunderskriverne: Christoffer Kviteberg -s Geir Kåre Eliassen -s Protokollunderskriver Protokollunderskriver 25

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer