KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: ,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²"

Transkript

1 KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: ,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

2 NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED 9800 VADSØ GNR/BNR 11/445 EIER/HJEMMELSHAVER Grunneier: Vadsø kommune. Fester: Staten v/forsvarsdep. forvaltes av Forsvarsbygg. PRISANTYDNING kr ,- TOTALKOSTNAD kr ,- (prisantydning+omkostninger) OMKOSTNINGER Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525 Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525 Sum omkostninger kr ,- ved prisantydning. VERDITAKST kr ,- KOMMUNALE AVGIFTER Vadsø kommune: Kr ,- Vadsø vann og avløp: Kr ,- Beløpene er oppgitt av Vadsø kommune og inkluderer festeavgiften på kr ,-. ANDRE FASTE KOSTNADER Strøm, fyringsolje og forsikring. EIERFORM Eier (Selveier) på festetomt EIENDOMSTYPE 1/2 part av vertikaldelt bolig. BYGGEÅR 1967 GARASJE/PARKERING Parkering i garasje og på eiendommen. ENERGIMERKING Energimerke G og oppvarmingskarakter oransje. Første siden av energiattesten er vedlagt salgsoppgaven. Kopi av komplett energiattest kan fås ved henvendelse til megler. BRA/P-ROM H.etg. BRA/P-rom: Ca 90/90 kvm Kjeller BRA/P-rom: Ca 46/16 kvm Totalt BRA/P-rom: Ca 136/106 kvm Arealene er oppgitt av takstmann og er ikke kontrollmålt av megler. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealberegning av Av rettledningen fremgår det at også areal som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-rom. Typisk boder som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal utenom bruksenhet inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk. LÅNEVERDI: kr ,- LIGNINGSVERDI Kr ,- for Ligningsverdien er beregnet på skatteetaten.no boligkalkulator da den er vanskelig å få opplyst av skatteetaten innen rimelig tid. Beregningsgrunnlaget er opplyst størrelse, alder og beliggenhet. Ligningsverdien er basert på at dette er en primærbolig.

3

4 FAKTA OM EIENDOMMEN BELIGGENHET Boligen ligger i et etablert boligområde i Ytrebyen, med kort vei fra bymarka i nordlig retning til helårs turløype. INNHOLD H.etg. P-rom: Vindfang, trapperom, entré, stue, kjøkken, bad og 3 soverom. Kjeller P-rom: Trapperom, gang og vaskerom. S-rom: 4 boder. Garasje er oppført på eiendommen. STANDARD Nyere vindu i stue. Forøvrig er vinduene fra 1991 og Jøtul Betha Combi 2000 er montert til pipa i stuen. Bad fra byggetiden med våtromsbelegg på gulv og malte veggplater på vegger (vinylbelegg i våtsone på vegg). Badet er innredet med toalett, servant og badekar med dusj. Kjøkkeninnredningen er i en Evalet innredning av eldre årgang. Himling: Malte himlingsplater, malte heltrukne plater og trepanel. Gulv: Belegg og malt avrettet betong. Vegger: Malte veggplater, malt strie og trepanel. Hvitevarer medfølger ikke. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste. ADKOMST Adkomst til eiendommen fra offentlig vei. OPPVARMING Strøm, fast brensel og olje. Kombinert Dovrepeis installert i stue. Ovnens funksjonalitet er ukjent. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen. Fra 2020 er det forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger. I enkelte kommuner, skal all oljefyring fases ut innen Det betyr at det oljefyrte oppvarmingssystemet må fjernes, også oljetanken. Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes, graves opp og destrueres. Enøketaten kan gi tilskudd til å fjerne fyrkjele og tilhørende oljetank, se for øvrig nettstedet for miljøvennlige alternativer til oljefyren. Kjøper av denne eiendommen gjøres oppmerksom på at han som fremtidig eier av bygget er ansvarlig for eksisterende oljetank og må innrette seg etter gjeldende regler samt det kommende forbudet. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker ytterligere opplysninger. Kjøper overtar all ansvar og risiko knyttet til dette. BYGGEMÅTE Grunnmur i plasstøpt betong. Veggkonstruksjonen er i 4" trebindingsgverk og det antas at det er tilsvarende isolering. Utvendige kledninger er i liggende og stående trepanel. Taktekkingen er i Eternittplater, fra boligens opprinnelse. Eternitt er asbestinnholdig og ved utskifting skal disse behandles som spesialavfall. For nærmere informasjon se vedlagte takst utført av Kirkenes Takst AS, datert TOMTEBESKRIVELSE Festetomt på ca 707 kvm. Nedgravd oljetank på eiendommen. Selger har ikke kjennskap til alder og tilstand på denne. Dette vil være kjøpers ansvar og risiko. Areal iflg matrikkelbrev mottatt fra Vadsø kommune. Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet: Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis. Årlig festeavgift kr iflg Vadsø kommune. Det gjøres spesielt oppmerksom på at festeavgiften kan øke iflg. nytt lovforslag om oppregulering av festeavgifter ved forlengelse av festekontrakter. Dersom festekontrakten allerede er forlenget gjelder det samme. Festeavgiften kan da oppjusteres til 2,5% av tomteverdien, p.t maks kr ,-. Høyestebeløpet gjelder for hvert dekar tomt, eller per tomt dersom tomten er mindre enn ett dekar. Forslaget er ikke vedtatt og det tas forbehold om evnt. endringer. REGULERING Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. VEI/VANN OG AVLØP Offentlig. Antatt offentlig avløp. FERDIGATTEST Megler har ikke mottatt informasjon fra kommunen på om det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. På grunn av boligens alder antas det at dette ikke foreligger. Videre har ikke megler mottatt informasjon fra kommunen på om det finnes byggetillatelse på garasjen.garasjen er registert i matrikkelbrevet.

5

6 FAKTA OM EIENDOMMEN HEFTELSER Dagboknr.: Festekontrakt med vilkår -Festetid 40 år -Pant for forfalt festeavgift -Bestemmelse om forkjøpsrett -Bestemmelser om veg/vann/kloakk/elektriske ledninger m.v. -Med flere bestemmelser Det vil bli tingslyst nye vilkår festekontrakt på eiendommen. Kontrakten er vedlagt salgsoppgaven. DIVERSE -El-anlegg overleveres iht. besiktigelse, og vil være kjøpers ansvar og risiko. -Pga plassmangel i salgsoppgaven foreligger ikke den komplette energiattesten. Denne kan fås ved henvendelse til megler. -Bygningen har en standard fra opprinnelsen og renoveringer må påregnes. -Malingsavflassing og mindre setningskader på grunnmur. -Drenering, yttertak, utvendige kledninger og fuktsikringer må påregnes skiftet. -Rom under terreng har ikke fast gulvdekke og vannansamling er registrert mot bakkenivå. -I nordlig retning er det fall mot boligens grunnmur. -Ytterdøren har overflateslitasjer og utettheter. -Takluken tetter dårlig og har dårlig isolering. Fare for kondensering. -Stedvis har takrenner, nedløp og beslag overflateskader. -Noe knirk i gulv er registrert. -Isoleringen mot kaldloft er fra boligens opprinnelse og er mangelfull. -Mindre skjevheter er registrert. -Belegg rundt sluk på bad er rettskåret og dette gir muligheter til at vann kan presse seg inn i gulvkonstruksjonen. -Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. -Vedrørende vedlagte tegninger gjelder denne boligen boligdel til venstre på tegningene (ikke rehabilitert bolig). -Knust glass i kjellervindu. UTLEIE For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis. OPPGJØR/OVERTAKELSE Etter avtale. MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG EiendomsMegler1 Nord Norge AS Ketil Tallberg (a:) (m:) (fax:) PB Kirkenes PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Torstein Madssen (m:) OPPDRAGSNUMMER MEGLERS VEDERLAG Provisjon: Meglers vederlag er avtalt til 1,52 % provisjon av salgssummen og minimum kr ,-. I tillegg kommer dokumenterte utgifter. Oppgitte beløp er eks. mva. VEDLEGG Takst, kartutskrift, plantegninger, matrikkelbrev, grunnbok, reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, første siden av energimerkingen og festekontrakt. OPPRETTET

7

8 VIKTIG INFORMASJON DIVERSE Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig. FORSIKRING Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort. FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. KONTRAKTSFORHOLD Bortfester skal godkjenne ny kjøper. Eiendommen overtas som den fremstår på visning. BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget. SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse. Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl 3 2, annet ledd. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. Avhendingsloven 3-9 ( as is ). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

9

10 NOTATER

11 Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Gnr 11: Bnr VADSØ KOMMUNE Tomannsbolig vertikaldelt SERTIFISERT TAKSTMANN Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Kirkenes Takst AS Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Telefon: Organisasjonsnr: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 1942

12 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER B N T F NTF NITO T B T D B R T E D TAKSTRAPPORTEN T N T F NTF L OM TAKSERINGSFORETAK T NTF B F OM TAKSTMENN T NTF N NTF D I KLAGEORDNING D B K F B A B F N RAPPORTENS STRUKTUR R N S NS NS M NS B NS T TG I T TG S T TG M T TG K TG BEFARINGEN NS D I D I F F D D A Y U B S V A Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 2 av 14

13 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: LEVETIDSBETRAKTNINGER D B I SINTEF B R N L L TILLEGGSUNDERSØKELSER P T E NS D E T ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER T TG U R G S E S E N G S E T E S T R V D F T K H Arealberegning A NS P T A V P ROM S ROM P P ROM S ROM F E M S H R R Egne forutsetninger Forutsetningen for oppdraget er i forhold til et salg av eiendommen. Tegninger, målebrev, festekontrakt, målebrev og forsikringsdokumenter er ikke fremlagt og av den grunn ikke kontrollert. Undertegnede var alene på befaringen. Årlige driftskostnader er ikke fremlagt og av den grunn ikke satt inn i skjematuret. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 3 av 14

14 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Takstmannens rolle D T F Konklusjon tilstand Kanabakken 8B, 9800 Vadsø. Tomannsbolig vertikaldelt med garasje oppført i Bygningen fremstår for det meste med standard fra Mindre vedlikehold er utført men kun det nødvendige. Renoveringer på denne boligen må påberegnes. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Priser på tilsvarende boligeiendommer i Vadsø har variert alt etter standard, størrelse. beliggenhet og etterspørsel. Det er registrert en økende etterspørsel etter leiligheter og de blir som regel avhendet kort tid etter annonsering. Beskrevne boligeiendom antas å være kurant å omsette i dagens marked. Beskrevne eiendom omhandler vertikaldelt tomannsbolig med garasje oppført i Boligens arealer er fordelt over et plan + kjeller. Boligen har en standard som fra opprinnelsen og renoveringer må påberegnes. Eiendommen har en beliggenhet i Ytrebyen, kort vei fra bymarka i nordlig retning til helårs turløype Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Tomten er festet og dette er tatt hensyn til i verdiansettelsen. KIRKENES, Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 4 av 14

15 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Takstmann: Forsvarsbygg Arild Vælitalo Befaring/tilstede: Befaringsdato: Arild Vælitalo. Takstøkonom. Tlf Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse Tomannsbolig vertikaldelt : Beliggenhet: Bebyggelsen: Standard: Om tomten: Adkomstvei: Tilknytning vann: Tilknytning avløp: Matrikkeldata Beskrevne boligeiendom har en beliggenhet i Ytrebyen i utkanten av Vadsø sentrum Bebyggelsen i området består av eneboliger og vertikaldelte tomannsboliger med tilleggsbygninger Beskrevne bygning har en opprinnelse fra Bygningen har en standard fra opprinnelsen og renoveringer må av den grunn påberegnes. Tomten er en festet tomt med Vadsø kommune som grunneier. Adkomsten til eiendommen er fra asfaltert offentlig gate Offentlig Antatt offentlig Matrikkel: Kommune: 2003 VADSØ Gnr: 11 Bnr: 445 Eiet/festet: Areal: Hjemmelshaver: Adresse: Kommentar: Kilder/vedlegg Festet 707,4 m² Arealkilde: I følge Eiendomsdata Forsvarsbygg Kanabakken 8B, 9800 Vadsø Festekontrakten er ikke fremlagt. Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt Foto Eiendomsdata.no Kommentar egenerklæring Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger. Selgers egenerklæring er ikke fylt ut. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 5 av 14

16 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Bygninger på eiendommen Tomannsbolig vertikaldelt Tomannsbolig vertikaldelt Byggeår: 1967 Kilde: I følge Eiendomsdata Anvendelse: Boligformål Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar Kjeller Trapperom, gang, vaskerom, boder. 1. etasje Vindfang, trapperom, entre, stue, kjøkken, bad, 3 soverom. Sum bygning: Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Rom under terreng er ikke arealmålt. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Kjeller Trapperom, gang, vaskerom Boder 1. etasje Vindfang, trapperom, entré, stue, kjøkken, bad, 3 soverom Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 6 av 14

17 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Garasje uisolert Garasje uisolert Byggeår: Anvendelse: Bilparkering Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar 1. etasje Bilparkering Sum bygning: Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Garasjerom Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 7 av 14

18 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Konstruksjoner Tomannsbolig vertikaldelt Bygning generelt - Tomannsbolig vertikaldelt Kanabakken 8B, 9800 Vadsø. Vertikaldelt del av en tomannsbolig oppført i 1967 med arealer fordelt over et plan + kjeller. Boligen har en utdatert innvendig standard mht til kjøkken, bad, innredninger og overflater og som en følge av levetidbetraktninger må spesielt drenering, yttertak, utvendige kledninger, fuktsikringer påberegnes skiftet. Grunn og fundamenter - Tomannsbolig vertikaldelt Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunnforholdene antas å være i sand. Fundamenteringen antas å være i plasstøpt betong. Mindre avvik i fundamenteringen er registrert uten at dette er noe svekkelse for konstruksjonen. Tilstandsgrad: 2. Grunnmur - Tomannsbolig vertikaldelt Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Grunnmuren er i plasstøpt betong og det antas at det ikke er noe armeringer i denne grunnmuren. Grunnmurens synlige sider over bakkenivå er overmalt og her forekommmer det malingsavflassing og mindre setningskader. Utvendig fuktsikring er ikke registrert men det kan ha bli påført påsmurt fuktsperre under bakkenivå. Tilstandsgrad: 2. Drenering - Tomannsbolig vertikaldelt Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Dreneringen har en opprinnelse fra bygningens etableringsår og må påberegnes skiftet. Dreneringen er en bygningsdel som ligger under bakkenivå og kan av den grunn ikke besiktes. Dreneringen blir også påført aldringsmessige og bruksslitasjer. Dreneringen har en levetidbetrakting på år. Tilstandsgrad: 3. Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Tomannsbolig vertikaldelt Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Veggkonstruksjonen er i 4" trebindingsgverk og det antas at det er tilsvarende isoleringer i denne konstruksjonen. Utvendige kledninger er i liggende og stående trepanel som har overflateskader, slitasjer, tørkesprekker og råteskader. Normal intervall for overflatebehandling av utvendige trekledninger er 6-12 år. Grunnmur over bakkenivå er også en utvendig fasade og levetid for utvendig fasadepuss er år. Samlet tilstandagrad: 3 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 8 av 14

19 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Vinduer og dører - Tomannsbolig vertikaldelt Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduene er i 2 lags glass fra 1991 og Åpne og lukke funksjon er testet på tilfeldig valgte vinduer. Noen går tregt og glide skinner bør smøres. Luftespalter over vinduer i stua mangler deksler. Vindu i kjeller har knust glass. Tilstandsgraden som er oppgitt er valgt ut fra vinduenes alder og tilstand. Levetiden for vinduer med trerammer er ca. 25 år. Tilstandsgrad: 2. Ytterdør er i teak med glass fra 90 tallet. Ytterdøren har overflateslitasjer og utettheter. Tilstandsgrad: 2. Innvendige dører er i glatte (Gabon) dører og fyllingsdører. Innvendige dører er fra bygningen ble oppført og flere dører har overflateslitasjer. Tilstandsgrad: 3. Takkonstruksjon - Tomannsbolig vertikaldelt Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takstoler er oppført i selvbygde tresperrer med taktrobord som undertekking. På befaringsdagen ble det ikke registrert noen negative svikt i denne konstruksjonen Kaldloftet har ventilering i gavlvegg som var delvis tettet igjen av fuglereir. Tilstandsgrad: 1 Gulv er opparbeidet på kaldloftets midtre del. Isoleringen mellom undergurter er fra bygningen ble oppført og er mangelfull. Tilstandsgrad: 2. Adkomsten til kaldloftet er via luke i himling. Luken er en uisolert luke med heltrukken stige og heiseanordning. Tilstandsgrad: 2. Taktekking - Tomannsbolig vertikaldelt Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Yttertaktekkingen kunne ikke besiktes på befaringsdagen og dette på grunn av snøforholdene. Tekkingen opplyses å være i Eternittplater fra boligens opprinnelse. Eternitt er laget av asbest og sementblandinger. Fordi asbest er helseskadelig materiale, har bruk av eternitt vært forbudt i Norge i mange år. Så lenge eternittplatene får stå i fred på yttervegg eller taktekking er de imidlertid helt ufarlige. Det er først når man skal borre, banke eller sage i dem at de kan avgi asbest i luften. Eternitt tekkingen på denne boligen antas å være fra boligens opprinnelsen. Levetid for eternitt tekking er ca. 60 år. Tilstandsgrad: 3. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 9 av 14

20 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Overlys, takluker - Tomannsbolig vertikaldelt Undersøkelsen omfatter visuell vurdering. Takluke med adkomst til kaldloftet er montert mot himling i entre. Takluken er fra boligens opprinnelse og innehar en nedfellbar stige integrert. Takluken tetter dårlig og har dårlig isolering. Fare for kondensering. Tilstandsgrad: 3. Renner, nedløp og beslag - Tomannsbolig vertikaldelt Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Takrenner, nedløp og beslag er oppført i sink og fra boligens opprinnelse. Stedvis har takrenner, nedløp og beslag overflateskader. På grunn av komponentenes alder og tilstand er det gitt en samlet tilstandsgrad. Levetid for takrenner og nedløp i metall er fra år. Tilstandsgrad: 3. Terrasse, balkonger, trapper ol - Tomannsbolig vertikaldelt Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Yttertrapp er oppført i betong som er tekket med skiferstein. Skader i trappen er registrert. Tilstandsgrad: 2. Terrasse på bakknivå med levegg oppført i tilknytning til garasjen. Verandaen var delvis bedekt med snø men fremstår som i dårlig stand. Tilstandsgrad: 3. Piper og ildsteder - Tomannsbolig vertikaldelt Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Teglsteinspipe med malte synlige sider på hovedplan. Beslag rundt pipa over yttertaket. Festeanordning mot yttertaktekkingen kunne ikke besiktes og dette på grunn av snøforholdene. Tilstandsgrad: 1. Feieluka er montert til pipa i kjeller. Feieluken er fra bygningen ble oppført og luken har rustdannelser. Tilstandsgrad: 2. Jøtul Betha Combi 2000 er montert til pipa i stua. Ovnen er overfladisk besiktiget og ikke funksjonstestet. Tilbehør som dagtank er montert mot vegg i bod ved vindfang. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 10 av 14

21 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Etasjeskillere - Tomannsbolig vertikaldelt Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Etasjeskillere er i trebjelkelag som anta å inneha isoleringer. Noe knirk i gulv er registrert. Isoleringen mot kaldloft er fra boligens opprinnelse og er mangelfull. Retthetsmålinger er utført med mindre skjevheter dog innen akseptabelt nivå. Tilstandsgrad: 2. Rom under terreng - Tomannsbolig vertikaldelt Undersøkelsen omfatter visuell kontroll og fuktmålinger av tilfeldige valgte punkter på tilgjengelig flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om annet ikke er nevnt. Rom under terreng relaterer seg til eget rom under deler av boligen. Rom under terreng har ikke fast gulvdekke og vannansamling er registrert mot bakkenivå. Ventilering er montert i grunnmursvegg. Adkomst til det rommet er via luke i mur. Tilstandsgrad: 3. Bad - Tomannsbolig vertikaldelt Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Bad på hovedplan har gulv tekket med våtromsbelegg og vegger i vinylbelegg i våtsone og malte veggplater. Bad er innredet med klosett, servant og badekar med dusj. Ventilering er kanalisert via vegg. Belegg rundt sluk er rettskåret og dette gir muligheter til at vann kan presse seg inn i gulvkonstruksjonen. Badet antas å være fra boligens opprinnelse. Levetidsbetrakting på bad er 25 år. Tilstandsgrad: 3. Vaskerom - Tomannsbolig vertikaldelt Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vaskerom er oppført i kjeller og har gulv i malt avrettet betong og malt avrettet betong mot vegger. Vaskerom er innredet med varmvannsbereder, tørkeskap og skyllekar. Malingsavflassing i gulv er registrert og rustet soilsluk. Elektisk ovn mot gulv i tørkeskap er ikke funksjonstestet men er av eldre modell. Tilstandsgrad: 2. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 11 av 14

22 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Kjøkken - Tomannsbolig vertikaldelt Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredningen er i en Evalet innredning av eldre årgang og fremstår i malt standard. Innredningen har skader og bruksslitasjer. Tilstandsgrad: 3. Innvendige overflater - Tomannsbolig vertikaldelt Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Himlinger er tekket med malte himlingsplater, malte heltrukne plater og trepanel. Himlinger har overflateslitasjer og skjollete malt. Samlet tilstandsgrad: 2. Innvendige gulv er tekket med belegg og malt avrettet betong. Belegg har skjøtesprekker og betonggulv i kjeller har malingsavflassing. Samlet tilstandsgrad: 2. Innvendige vegger er tekket med malte veggplater, malt strie og trepanel. Huller etter oppheng til bilder, reoler og lignende forekommer samt aldringsmessige slitte overflater. Fuktskader forekommer i innvendige overflater i kjeller Samlet tilstandsgrad: 3. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Tomannsbolig vertikaldelt Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. VVS anlegget overfladisk kontrollert. Bunnledninger og avløpsrør er i soil og vannrør i kobber. Det antas at dette anlegget er fra boligens opprinnelse. Tilstandsgraden som er oppgitt er satt i forhold til anleggets alder. Forventet levetid på varmvannsbereder er år. Vannrør i kobber har en levetid på år. Avløpsrør og bunnledninger i soil har en forventet levetid på år men naturlig utskiftningsbehov mellom år. Tilstandsgrad: 2. Elektriske anlegg - Tomannsbolig vertikaldelt Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. El skap er montert mot vegg i kjeller. El anlegget er et delvis skjult anlegg. Dør til el skapet kunne ikke lukkes. Varmeplater er montert mot vegg i forskjellige rom. Autorisert personell bør besiktige el anlegget. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 12 av 14

23 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Terrengforhold - Tomannsbolig vertikaldelt Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Tomten er i hellende terreng og antas å være opparbeidet med grøntarealer. I nordlig retning er det fall mot boligens grunnmur. Annet - Tomannsbolig vertikaldelt Innvendige trapper er tekket med belegg. Skader er ikke registrert annet enn en del knirk. Rekkverk er kontrollert. Tilstandsgrad: 1. Garderobeskap er plassbygde skap fra boligens opprinnelse. Tilstandagrad: 2 Garasje uisolert Grunn og fundamenter - Garasje uisolert Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunnforholdene antas å være i sand og garasjen er fundamentert med plate på mark. Bygningen er oppført i 4" uisolert trebindingsverk med liggende trepanel som utvendige kledninger. Adkomst til garasjen er via leddport som har overflateslitasjer.takrenner og nedløp er ikke montert. Tilstandagrad: 2. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 13 av 14

24 Matrikkel: Gnr 11: Bnr 445 Kirkenes Takst AS Kommune: 2003 VADSØ KOMMUNE Parnassveien 37, 9900 KIRKENES Adresse: Kanabakken 8B, 9800 VADSØ Telefon: Beregninger Teknisk verdi bygninger Tomannsbolig vertikaldelt Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Tomannsbolig vertikaldelt Kr Garasje uisolert Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Garasje uisolert Kr Sum teknisk verdi bygninger Kr Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Tomteverdi: Kr Tomteverdi og teknisk verdi bygninger Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 14 av 14

25

26

27

28

29

30

31

32 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: VADSØ Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 15:22 Produsert av: Steinar Ittelin Attestert av: Vadsø kommune Orientering om matrikkelbrev Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni Etter definisjonen i matrikkellovens 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato. Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis. For utfyllende informasjon: Side 1 av 6

33 Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: Etableringsdato: Skyld: 0 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Areal (m2) Kommentar Beregna areal for 11 / ,4 Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel Hjemmelshaver VADSØ KOMMUNE Postboks VADSØ 1 / 1 Fester FORSVARSBYGG Postboks 405 Sentrum 103 OSLO 1 / 1 Forretninger Forretningstype Oppmålingsforretning Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Tinglyst its Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 11/ ,4 Mottaker 11/ ,4 Adresser Adressetype Adressenavn Adressekode Adressenr Kretser Adressetilleggsnavn Vegadresse Kanabakken B Grunnkrets: 0301 HØVESBAKKEN Valgkrets: 1 Vadsø Kirkesogn: Vadsø Postnr.område: 9800 VADSØ Tettsted: 8521 Vadsø Matrikkelbrev for / 445 Side 2 av 6

34 Bygning og bygningsendring Bygningsnr: Bebygd areal: 0 Ant. boliger: 0 Datoer: Løpenr: Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: 0 Rammetillatelse: Bygningsendringskode: BRA annet: 0 Vannforsyning: Igangsettingstillatelse: Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig Bruksareal totalt: 0 Avløp: Tatt i bruk: Næringsgruppe: Alternativt areal: 0 Har heis: Nei Midl. brukstillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: 0 Ferdigattest: Energikilder: Oppvarming: Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Unummerert bruksenhet /445 Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Bygningstype: Næringsgruppe: Bygningsstatus: Energikilder: Tomannsbolig, vertikaldelt Bolig Tatt i bruk Biobrensel Elektrisitet Bebygd areal: 0 Bruksareal bolig: 137 BRA annet: 0 Bruksareal totalt: 137 Alternativt areal: 89 Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Annen oppvarming Elektrisk Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: 1 2 Tilkn. off. vannverk Offentlig kloakk Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H K Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Kanabakken 8 B H0101 Bolig Kjøkken / Matrikkelbrev for / 445 Side 3 av 6

35

36

37 Areal og koordinater Areal: 707,4 Arealmerknad: Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 35 Nord: Øst: Grensepunkt / Grenselinje Ytre avgrensing Løpenr Nord Øst Grensemerke nedsatt i / Lengde , ,13 Jord 23, , ,35 Jord 28, , ,32 Jord 23, , ,97 Ikke spesifisert 22,01 Grensepunkttype / Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10 Ikke hjelpelinje Gjerdestolpe Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje , ,02 Ikke spesifisert Umerket 9,54 Ikke hjelpelinje 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) GPS kinematisk (Real time kinematic) GPS kinematisk (Real time kinematic) Terrengmålt Matrikkelbrev for / 445 Side 6 av 6

38

39

40

41

42

43

44 Adresse Kanabakken 8 B P ostnr 9800 S ted Andels- /leilighetsnr. Vadsø / Gnr. 11 Bnr. 445 S eksjonsnr. F estenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A Dato E ier Innmeldt av F orsvarsbygg TORS TE IN MADS S E N E nergiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir boligens energistandard. E nergimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. E nergimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren a ng ir hvor energ ieffektiv bolig en er, inkludert oppvarmingsanlegget. E nergikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. E n bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Oppvarmingskarakteren forteller hvor s tor a ndel a v oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no MELSOMVIK - STOKKE Enebolig med alt på ett plan beliggende i blindvei Lys og pen bolig - bygd i 2011 Innredet garasje/anneks Prisant: 2 890 000,- Adresse: Melsomvikveien 294 P-rom/Bra: 101/101 kvm + garasje/anneks

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no OLSRØD - TØNSBERG Selveierleilighet på bakkeplan. Endeleilighet. 2 soverom. Garasje. Prisant.: 2 950 000,- Adresse: Olsrødsvingen 128A P-rom/Bra: 70/70 kvm. Fellesutgifter: 2 558,- Tomteareal: Antall soverom:

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16 ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS HÅNES Prisantydning: Kr. 1 690 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 170 002,- + omk. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass

Detaljer