Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9"

Transkript

1 Nr. 4/ årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side 12 Konfirmantåret side 14 Berg kommunes infotorg SE MIDTSIDENE MENS FROST OG VINTERMØRKE RÅR, BEGYNNER KIRKENS NYE ÅR, OG VÅRE SINN SKAL VÆRE VENDT MOT LYSET SOM PÅ JORD ER TENT. I MØRKET VED VÅR SIDE STÅR HAN SOM STEG INN I VÅRE KÅR. HVERT ADVENTSLYS SKAL MINNE OM AT JESUS, LYSETS HERRE, KOM. Svein Ellingsen, Norsk salmebok nr. 23

2 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Adresser og telefoner i Berg og Torsken prestegjeld Sokneprest Ingunn Rinde 9385 Skaland Tlf. bolig: Tlf. kontor: Mobil tlf.: BERG MENIGHET: Prestekontor Skaland Kontortid: man - fred 10:00 14:00 Boligtelefoner: Kirkeverge Jan Erik Fjeld Kirketjenere: Berg: Hermod Heitmann Mefjordvær: Martin Reiertsen Finnsæter: Kitty Heitmann Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen TORSKEN MENIGHET: Prestekontor Gryllefjord Kontortid: man tor 8:30 15:30 Boligtelefoner: Kirkeverge Fred Flakstad / Kirketjenere: Torsken Kirke og Gryllefjord kapell: Gustav Nordskag Grunnfarnes kapell: Åse Johansen Borgny Benjaminsen Hansine Johansen Medby kapell: Gerda Nygård Sifjord kapell: Hilmar Sommerset Flakstad kapell: Solveig Flakstad Når plassen blir tom Nordre Torsken har i høst hatt flere dødsfall av forholdsvis unge mennesker. Noen har vært syke i lengre tid, noen døde brått og uventet. Tungt er det i alle tilfeller. Og uansett, om det er gamle eller unge mennesker plassen blir tom, vi har spørsmål, savn og ugjorte ting. Samtidig går hverdagen videre rundt -. Særlig ved tidlig død blir vi så minnet på om hvor utsatt og kort livet er, og vi kan bli redd for å miste flere. Det er også en helt naturlig reaksjon at flere sorg- og sjokkopplevelser kommer med i følelsene rundt et nytt dødsfall eller sykdom. Det er naturlig å bli litt tullete, glemsk, og svinge i humør og følelser. Yttersia har kanskje en kultur for å stå han av og vise styrke. Det kunne være nødvendig for å tåle å leve med utsatte yrker. Samtidig er sorg et stykke jobb som må gjøres, og gis plass. Som vi må gi hverandre rom for å være forskjellig i, og ha ulike faser til ulik tid. Noen kan tenke og oppleve at de andre synes de må ta seg sammen, komme seg videre. Noen kan tenke at andre tar for lett på det. Men også humor og avkobling er redskaper vi har til å håndtere livet og dets utsatthet med. Jul og nyttår kan være en spesiell sår tid. Både i forhold til savnet av de vi har mistet, og også sorgen over de forhold som gikk i stykker, over den familiefeiringa som ikke kan bli som vi ønsker. Det meste som gjelder når vi mister ved død, kan også slå ut når samliv blir revet opp. Vi kan jo huske på det, når vi går inn i dagene nå. At en ikke er alene om å synes at den tida er vanskelig. At noen kan trenge en ekstra oppmerksomhet. Og at det er derfor han kom for å være her - Han som kom til verden i et utsatt menneskebarn. Han vet hvordan det er God advent! Ingunn Rinde 2 Leder i Torsken menighetsråd: Reidun Flakstad «YTTERSIA» UTGIS AV MENIGHETSRÅDENE. STOFF TIL BLADET SENDES REDAKTØREN: SOKNEPREST INGUNN RINDE, 9385 SKALAND. LAYOUT OG SATS: REINER SCHAUFLER. KASSERER: JAN ERIK FJELD. POSTGIRONR.: TRYKK: GRAFISK NORD, FINNSNES. OPPLAG: 1100

3 nr andakt 3 Veien er åpnet! Dra ut, dra ut gjennom portene og rydd en vei for folket! Bygg, ja bygg en kongsvei og rens den vel for stein! Slik åpner Jesaia-teksten (62.10) adventstida. Vi som har vært med på tida fram til en veiåpning, vet hvor mye som skal gjøres, hvor mye gøy og fint som kan gjøres ut av det, og flott at mange er involvert! I kirkeåret settes advent og påskeforberedelser sammen, ved at begge snakker om å gjøre veien klar til at Kongen kommer. Nå kom ikke kongen til tunnelåpninga i Berg. Heldigvis kom samferdselsministeren. Og så kom det jo så mange andre, og det var det viktigste; at Bergfolket kom, og mange andre som er glad i Berg og hadde gleda seg til internveien! Det ble en så stor og flott dag (enda det regna ), med så mange glade fjes og gode klemmer!! Fint var det å ha festgudstjeneste i kirka dagen etter, og. Endelig kan vi møtes alle, uten å måtte kjøre lange veier rundt. Advent handler om å gjøre klar veien, og ta imot ham som skal klippe snora, og glede oss til å kunne bruke veien! Det er veien som knytter Guds og menneskenes verden sammen. Himmelens og jordens konge, Jesus Kristus, kommer for å åpne. Det gjør han for alle, ved sitt komme til verden. Det gir han hver enkelt, i dåpens sakrament. Nå møtes jord og himmel, i barnet lagt på strå. Fra Gud Herrens side er alt da ordnet veien er åpen. På påskedag, etter Langfredag, sprengte Kristus den siste dødens salve. Og dette under av en veiåpning gis den enkelte i dåpen. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet! En trenger ikke vise til noe annet adgangstegn til himmelen. Ingen har noe annet å vise til, enn dåpen og det Gud gjorde da. Veien ble åpnet og holdes åpen for oss gjennom dåpen og Kristi frelses gave. Om ikke en selv bestemt og bevisst sier nei takk, jeg murer igjen, eller vil ikke benytte meg av veien. Så får vi minne hverandre om det, at veien er for alle. Vi får ønske hverandre en god advent: En god veiåpningsfest, med gladbesøk av Himmelens og jordens, kjærlighetens og DIN konge! Ingunn Rinde

4 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Søndre Berg pensjonistforening 25 år Reiner Schaufler Lørdag 9. oktober var det dekket til festlig lag på Breidablikk samfunnshus på Skaland. Nesten 70 mennesker i fineste stas, med høy gjennomsnittsalder: 25- års-fest for Søndre Berg pensjonistforening. Med mange fornøyde medlemmer, og noen spesielt inviterte gjester: Leder og nestleder for fylkesforbundet, fra en venneforening i Tranøy, ordførarn med frue, og presten med mann.. En blir varm om hjertet av å se dem. De er Bergs gamle og trauste slitere. De er en aktiv gjeng, som har gjort mye til gangs, både i regi av foreninga her, og ellers. Både menighet og kommune har i alle år hatt en god og viktig medspiller i foreninga og folka her. De betyr masse for miljø og trivsel, med mange positive tiltak for eldre. Møter, fester, bingo, turer, hobbyhuset. Og dugnader! Mangt et arbeidsstykke har pensjonistene tatt seg av, både for kommunen og ikke minst kirka. Etter jubileet tok Yttersia seg en tur til Straumen for å snakke med leder Daniel Olsen om foreninga. Der var han klar med et historisk riss. Slik skrev han det til 20- års-jubileet i 1999: 4 Ågot Johansen - et aktivt medlem helt fra starten. Oppstart i -79 "I 1978 var 4 bergsværinger medlemmer av Finnsnes pensjonistforening. Disse var Erling og Ester Heitmann, og Jenny og Kristian Olsen. Kristian hadde bil, og når det skulle være møter på Finnsnes, tok Erling og Ester ferga fra Skaland til Straumsnes hvor de ble hentet av Kristian, og de kjørte de vel 4 milene til Finnsnes for å delta på møtene der. Men da Jenny og Kristian døde ble det vanskelig for Ester og Erling å komme seg til møtene på Finnsnes. Erling fikk da den daværende leder i Finnsnes pensjonistforening, Angell, til å komme utover, og på et møte på Fossheim redegjorde hun for hvordan en skulle gå frem for å få startet en lokal forening. Etter dette møtet tok han kontakt med daværende sosialkurator i Berg, Gunn Strand. De sendte et skriv til alle pensjonister i Søndre Berg for å lodde interessen for å få startet en pensjonistforening i Søndre Berg. Den 6. februar 1979 ble pensjonister og trygdede samlet til møte på Skaland, og allerede på dette møtet ble det tegnet 40 medlemmer. Møtet valgte så et interimstyre som besto av Nils Heiberg, Kitty Fredriksen, Erling Heitmann, Charles Stavnesvik og Margit Lysberg. Interimstyret fikk som mandat å komme med forslag på navn, vedtekter og om foreningen skulle være tilsluttet Norsk Pensjonistforbund (NPF). Den 26. februar ble det avholdt konstituerende møte ("generalforsamling") på Skaland, på Berg kristelig ungdomslokale. Nils Heiberg ønsket velkommen, og sokneprest Even Borch holdt andakt. Styret ble slik: Leder Gunnhild Heiberg. Nestleder Otelius Ersfjord. Kasserer Erling Heitmann. Sekretær Nils Heiberg. Styremedlem Bjarne Mikalsen, Anna Hay og Karoline Enoksen. Varamedlemmer Norma Strand, Hilma Kofoed og Arvid Lund. Revisorer Kitty Fredriksen og Reidar Johansen, kommisjonær for NPFs medlemsblad Erling Heitmann. Etter dette ble det forsøkt avholdt et møte pr. mnd. Interessen blandt medlemmene var stor, og ved utgangen av året var medlemstallet 64." Ledere i foreningen: Gunnhild Heiberg i 9 år, Johannes Fredriksen 1 år, Ågot Johansen 1 år (+ nestleder i mange år), Signa Pettersen 1 år, Torvald Heitmann 1 år, Ivar Kofoed 2 år, Daniel Olsen 10 år.

5 nr Mary Heitmanns hilsen til 10-års-jubileet: "Når vi idag kan jubilere, så er det takket være alle dere som i brodden gikk og Søndre Berg Pensjonistforening fikk, til hygge og glede for oss mange, med blant anna busstura korte og lange, med mye moro og skøy ombord der vi langsetter veian for. Mykje fekk vi oppleve og se. Vår prektige guide om det meste vesste beskjed. Vi har bodd på flotte hotell - gådd til dekket bord, både morra og kveld. 5 Æ synes vi har fått med en masse, uten å gripe for djupt i vår private kasse. Og e det ikkje stort at alt har gått så vel, uten så å sei et einaste uhell. Æ vil også gjerne minnes de som har vært med, men nå har gått bort. I den seinere tid etter at vi for ferge ble fri har æ blidt litt lei, når til møtan æ ikkje kom mæ ivei. Då må æ ta mæ sjøl i nakken og sei: Se å kom dæ opp a krakken og heller tenk på alle dem som glede og nøtte har, av hollet som de gjennom Moa skar og lettvint kjem veian frem. Så e det bære å håpe på at laget lenge må bestå - og at dokker e enige i det æ her har skreve ned." Gjesten Torbjørg Sletteng kom med gode bidrag fra eldrerevyen. Reiner Schaufler Kulturpris og aktiv samfunnstøtte Vi fortsetter å snakke om foreningens innsats på forskjellige områder. Pensjonistforeninga har vært aktiv i mye. Mange fine turer har de hatt, koselige fester og møter. Men de har ikke bare jobbet for medlemmenes ve og vel. De har tatt på seg mange dugnads- og innsamlingsaksjoner. For eksempel til innkjøp av hjertestarter. "Bårerommet ved kirka var det Inge Mikalsen som hadde ideen til", forteller Daniel. "Da hadde vi dør-til-dør aksjon, og fikk inn ! Da det blei bygd, var det blitt på kontoen - så du skjønner det gikk mange år før det kom i gang. I 1998 sto det ferdig. Seinere ble det innkjøp av bårevogn." I 1998 fikk foreninga Berg kommunes kulturpris - "vel fortjent", sa ordfører Trond Abelsen i sin tale på 25-årsjubileet nå. Og pensjonistene ble ikke sittende med gleden for seg selv: Pengene som fulgte med prisen, la de sammen med et stort lotteri som innbrakte kr , og de pengene gikk til oppussing og utsmykking av Berg kirke. Og dugnaden til det, hvem sto for det? Pensjonistforeninga, selvsagt. Kjerringan kom med kaffe, og karan snekra. Da kirkeparken ble anlagt i 2000 var det pensjonistene som sto for det meste av arbeidet der og. De fikk også bygd gangsti fra Bergsheimen til kirka. Utgiftene ble betalt av en av medlemmene. Seinere har de tatt på seg å sette opp gjerde rundt kirkegården i Ersfjord. "Det viktigste, etter mitt syn, er det som vi fikk gjort i kjerka", sier Daniel. "Ho blei fin og funksjonell. Det var sogneprest Møen som hadde ideen og kom til oss og spurte. Vi planla sammen med ham, og vi samla inn penger. Og så huset i Bergsbotn. Det skaper trivsel og samhold blant medlemmene. Det er forresten synd at bårevogna blir så lite brukt, fortsetter han. Kanskje blir det gitt for dårlig informasjon om tilbudet, at folk ikke kommer på det når det trengs. Og hvis det er sjåfør det står på, har nå han Jan Erik (kirkevergen i Berg) sagt at han kan kjøre, ka tid som

6 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Reiner Schaufler Sigrid Brox har opplesning. helst. En trenger altså ikke ha byrået ut for den kjøringa - det koster jo samfunnet masse penger! Kister står i bårerommet. Aktivitetssenter og Hobbyhuset I de siste årene har foreningen altså også drevet dugnad for seg selv. Etter å ha leid skolen i Straumen i flere år til aktivitetskvelder med vev og snekring, overtok de bedehuset Håpet i Bergsbotn i Det pusset de opp og ga nytt navn: Hobbyhuset. Det er et fast møtested hver onsdag ettermiddag. Jeg har møtt mange som sier noe om hvor viktig de kveldene er for dem. Oppe står vevstoler langs veggene, og nede er det snekkerverksted. Her har både unge og gamle lært seg å veve, og frisket opp gamle kunster. I kaffepausen kommer maten på bordet og åresalget starter. Litt penger trengs jo til kassa, for strøm og vedlikehold av huset. Flere skoleelever har også fått lære å veve der, og har kommet hjem med overraskelsespresanger i form av flotte tepper. Felles hus i Målselv Mange har kanskje hørt om turene til Stranda. "Stranda kurs og feriested, heter det", forteller Daniel, "og eies av Norsk pensjonistforbund Troms. De fleste foreninger i Troms var med i spleisen. Vi blei oppfordret til å gi kr 100 pr medlem, så vi ga Stedet er mye brukt, og har blitt et populært turmål. I Berg har vi fått tradisjon på å ha siste møte før sommeren der. Finnmarkingene kommer og - i sommer var de fra Hammerfest, neste år kommer Lakselv. Vi kan ta til overnatting, og - ikke på enkeltrom, men. Laila Trædal er daglig leder, og hun er et drivjern. Bergsfolka har gjort mye dugnadsarbeid på Stranda også. Ikke minst Daniel og Haga selv - til tider er de vel mer der oppe enn hjemme. "Så blei jeg nå valgt som leder i styret for huset og nå", sier Daniel. Det ble forresten godt lagt merke til at Berg kommune var en av de få kommunene som ga støtte til Stranda, da vi søkte om bidrag til trappeheisen. Vi fikk fra Berg, og fra Bardu. Heisen er nødvendig for at vi kan bruke hele huset for alle." Ønsker nye medlemmer! Hva slags tanker gjør du deg nå? spør jeg Daniel, - Om framtida til foreninga? "Ja, jeg håper at foreninga klarer å bestå. Jeg er nå litt bekymra, for medlemstallet går ned, det er vanskelig å få med nye folk. Jeg har spekulert på grunnen. Kan det være at pensjonister i dag er mer selvhjulpne? De har egne biler, kommer seg rundt sjøl -. Ei tid hadde foreninga 97 medlemmer. Når det var i et område med 600 mennesker, var det Norgesrekord! Ved 20-års-jubileet var vi 84. Nå er det 77 medlemmer - 20 av de kom fra Mefjorden nå i høst, da de la sin forening inn i vår. Det er verveår i Pensjonistforbundet i år, så vi har prøvd å få med noen. Ja, og det kommer noen, men vi vil gjerne ha fler! 6 Annonser Telefon Telefax Senjahopen - et selskap i Nergård Arvid Nergård as

7 nr Så er nok ikke folk heller oppmerksom på hvor viktig forbundet faktisk er, hvilken innflytelse de har. Norsk pensjonistforbund er de eneste som har forhandlingsrett med staten. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har et medlem, og pensjonistforbundet har resten. De gikk også i bresjen for eldrerådsordningen. Det ble lovpålagt for kommunene i 1992, etter års jobbing for saken. Berg kommune var jo en av de første kommunene som oppretta frivillig eldreråd - allerede i Elly Kristoffersen var første leder. Nå er Roald Nymo leder." Framtid og eldrepolitikk? Nå er Daniel valgt inn i gruppa som skal rullere handlingsplan for eldreomsorg i Berg. - Hva tenker du er viktig der? spør jeg. "Ja, nå har det jo endelig gått gjennom i kommunestyret at vi får bygd nytt sykehjem. Det er bra! Det trengs, både for de som skal bo der, og for dem som jobber. Ellers har rådmannen bedt oss å tenke nøkternt økonomisk... Men det hadde vært ønskelig med et aktivitetssenter. Alle kommunene oppfordres til å ha det. At handikappbussen kan tas mer i bruk, at den kanskje kan brukes også i en tilbringertjeneste til Arbeidsstua. Det er jo snakk om en vaktmesterstilling knytta til åpen omsorg, tenk om den også kunne brukes som sjåfør til bussen. Det er nå noen tanker som jeg har gjort meg." Felles forening for Berg Foreninga har altså fått seg ny partner i det siste. Før sommeren gjorde Mefjorden pensjonistforening vedtak om å gå inn i Søndre Berg pensjonistforening. Og på første møte etter tunnelåpninga ble sammenslåinga et faktum. Berg pensjonistforening er navnet nå. "Det har nå uansett vært planen lenge det", sier lederen der; Elly Kristoffersen, "at etter internvegen skulle vi slå oss sammen. Vi hadde ikke tenkt at det skulle skje riktig så fort, men siden ingen kunne stille som leder hos oss, gjorde vi det med en gang. Og det er trivelig å være ilag! Vi kjenner jo hverandre fra gammelt av, og har vært sammen i mange anledninger." Aktiviteter i Berg pensjonistforening Møte mandagen nærmest den 20. i hver måned. Skaland motell. Bingo tirsdager, ca hver 14. dag. Skaland motell. Hobbyhuset Bergsbotn onsdager Leder Daniel Olsen, Straumen, Og ellers, da, spør jeg? Hva gjør Daniel og Haga når de ikke jobber med pensjonistforeningen? "Ja - det er jo ungene, da", sier Haga. "Barn, barnebarn og oldebarn, vi har mange! Og så må en jo ta igjen heime det som er lagt til siden når man er borte..." De henger på veggen, alle sammen, og Haga forteller at sengene alltid står ferdig oppredd. Det er godt å ha stort hus når ungene kommer. Noen er ventet i kveld -. "Men jeg trives ikke med å sitte still", sier Daniel. "Jeg sitter ikke i stolen lenger enn nødvendig..." Sier Daniel Olsen. Med sin Haga ved sin side. Trofaste slitere og givere, for unge og eldre i Berg. Det er blitt tid for å takke for intervjuet, og for innsatsen, til alle tidligere og nåværende medlemmer. Og, til de som ikke har begynt enda: Det ser ganske bra ut å være med! Dessuten gjør både de og forbundet sentralt, viktige jobber for oss alle! Ingunn Rinde Annonser Innehaver: Reidun Flakstad 9380 Gryllefjord Tlf Fax Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter Medisinutsalg Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax:

8 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Åpningshelga!! Vi fikk en fantastisk tunnelåpningshelg i Berg august. Masse mennesker og glad stemning. Roald Nymo kunne endelig holde sin prolog for internveiåpninga. Tunnelkaka: 21,47 m sjokoladekake, fra bakere i hele Berg! Samferdselsminister Torhild Skogsholm var imponert over gleden og det store oppmøtet. 8 MS Utvik Seniors minnefond - kulturhelg Helga oktober sto familien til avdøde skipper Ole Abelsen i bresjen for en kulturhelg til inntekt for et minnefond som Redningsselskapet skal forvalte. Fondet skal kunne gi en håndsrekning dersom noen dessverre kanskje kommer i lignende situasjoner som de etterlatte etter Utvik Senior-forliset. Med kulturhelga ønsket de også å rette en takk til alle de som har støttet og hjulpet under kampen for at ulykken skulle få en riktig forklaring. I samarbeid med Berg kommune har de også fått laget et minnesmerke av deler av propellen fra båten. Det står der nå som et tegn på den tunge prosessen, og at det nytter å kjempe. Bilder fra søndagens konsert i Berg kirke: Forfatter Sølvi Ytterstad leser en tekst skrevet til de etterlatte. Galliakoret synger. Reiner Schaufler

9 Bispedømme-jubileum i Dyrøy nr Søndag 26. september var prester og andre kirkefolk fra hele Senja prosti (og litt mer) samlet til gudstjeneste i Dyrøy kirke. Det var prostiets markering av 200- års-jubileet som de to nord-norske bispedømmene feirer dette året 200 år etter at vi fikk en egen biskop for nordlandene. 9 På bilveien ligger jo Dyrøy litt langt unna Yttersia, så det var ikke så mange herfra som hadde funnet veien. Men prestene var der, og noen utflytta bergsværinger! Og mange andre. Dyrøykirka var ganske full, det var korsang fra galleriet, det var nattverd og konfirmanter som jobba - og det var noen klovner, som forstyrra gudstjenesten på sin måte Etterpå var det middag og kaker å få i Dyrøyhallen, det var leikarring og sang, et historisk tilbakeblikk ved Kjell Nergård, og visjoner for framtida ved trosopplæringsprosjektleder Paul Erik Wirgenes. Budskapet hans kan også vi gjøre til motto for Berg og Torsken menigheter: Barna er ikke morgendagens kirke, de er dagens kirke! I Guds nåde Fortiden er omme. Framtiden vil komme. Nå i dette øyeblikk står vi i Guds nåde. Kjell Øvereng Bildet viser prostiets prester samlet etter Dyrøy-gudstjenesten: Fra v. sokneprest Rolv Brun (Sørreisa), res.kap. Sigurd Skollevoll (Dyrøy), prost Oddmund Brundtland, sokneprest Ingunn Rinde, sokneprest Christian Borsenius (Tranøy), kateket Reidar Strømme (Sørreisa), kapellan Anders Hammer, prostiprest Kaare Stenseng, prestevikar Anne Berit Mathisen. Kapellan Herborg Finnset Heiene (Lenvik) og byprest John Daniel Solhaug var ikke tilstede. År som sank i havet -. År som er Guds gave -. Nå i dette øyeblikk står vi i Guds nåde. Tid som Herren sender, alt er i Hans hender. Nå i dette øyeblikk står vi i Guds nåde. Tid vil være omme. Evighet vil komme. Nå i dette øyeblikk står vi i Guds nåde. Utgangssalme til Jubileumsmessa i Hålogaland 200 år. Tekst Trond Hellemo. Annonse Vi støtter og støttes av det lokale næringsliv HOVEDKONTOR SENJAHOPEN: 9386 Senjahopen Tlf Faks: Vakttelefon: E-post: AVDELING FINNSNES: Parkveien 4, 9301 FINNSNES Tlf Faks:

10 Berg kommune Berg kommune 9385 Skaland sentralbord faks (15.30) ordfører: Trond Abelsen rådmann: Ivar Mortensen Lege og helse Legekontor Skaland Legekontor Mefjordvær Legevakt etter kl lørdag/søndag Helsesøster, Skaland tirs, tors, annenhver fre Helsesøster, Senjahopen tirs-ons Fysioterapeut, Skaland Fysioterap. Mefjordvær Sosialavdelingen (15.30) Leder: tlf faks Sosialtjenesten tlf Barnevernstjenesten tlf Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten (PRO) hele året Leder: Astrid Rabbmo Bergsheimen alders- og sykehjem/ hjemmesykepleien tlf Strandheimen eldresenter/ hjemmesykepleien tlf Psykiatrisk sykepleier tlf Kommunen har fått nye telefonnumre Berg kommune har fått nytt telefonsystem. Samtidig ble en ny nummerserie tatt i bruk. Kommunens sentralbord kan nås på , dessuten er det nå mulig å nå hver kommunal telefon i Skalandsområdet direkte: Det gjelder kommunehuset, Bergsheimen og legekontor på Skaland, Skaland skole og barnehage. På sikt skal også Senjahopen skole, Senjahopen barnehage, Strandheimen og Mefjordvær legekontor kobles over til det nye systemet. Hele nummerserien med direkte innvalg ser ut som følgende: Sentralbordet Telefaks Administrasjon Ordfører - Trond Abelsen Rådmann - Ivar Mortensen Stabsleder - Morten Eriksen Formannskapssekretær - Berit Skogland Informasjonskonsulent - Reiner Schaufler Økonomisjef - Synnøve Eriksen Konsulent/skatteoppkrever - Helmi Wang Sekretær lønn - Unni Antonsen/Gunvor Olsen Sekretær regnskap - Solveig Gundersen Plan- og næringssjef - Tom Sebulonsen Ingeniør - Hans Petter Heitmann Post/info - Wenche Håkonsen Levekårsjef Sekretær levekår - Karin Abelsen Konsulent levekår - Bjørg Isaksen Konsulent levekår - Lillian Sebulonsen Musikk- og kulturskolerektor Vedlikeholdsavdelinga Berg boligselskap - Odd Olsen Sosialavdelinga Sosialleder Barnevernspedagog - Lena Jakobsen Prestekontoret Kirkeverge - Jan Erik Fjeld/sekretær Sissel Kristoffersen Sogneprest - Ingunn Rinde Skaland barnehage Styrer - Bård Lysberg Telefaks Trådløs Bergtatt :

11 +++ infotorg +++ Skaland legekontor Sentralbord Telefaks Helsesøster Fysioterapeut PRO-avdelinga (Bergsheimen) Sentralbord PRO-leder Astrid Rabbmo Sekretær Gunvor Olsen Vaktrom Hjemmesykepleie 3. Etg Kjøkken personalrom Arbeidsstue Vaskeri Program for - Ansvarsvakt åpningen av internveien i Berg Lørdag 21. august Ved stranda i Ersfjord fra ca. kl Legevakt i Berg: Ring : Begrenset mulighet for kjøring fra Senjahopen til Ersfjord. Gratis busser fra hhv Mefjordvær og Straumsbotn, ruter kunngjøres. F.o.m. 1. oktober 2004 har NÅR SKAL DU IKKE RINGE 12.30: kommunene Tunnelmarsj Tranøy, Senjahopen-Ersfjord Lenvik, LEGEVAKTA? Sørreisa, Ta med Dyrøy, en stein Torsken og legg og den Berg i «steinrøysa» Legevakta er en beredskapsvakt og inngått ved felles tunnelutgangen legevaktordning. i Ersfjord! det er derfor helt nødvendig at det Dette innebærer at du skal ringe 14.00: Kulturmarkering fra scenen, Ersfjordstranda opprettholdes kapasitet til å yte hjelp lege-vaktsentralen på Finnsnes, 15.30: Offisiell åpning av veien når det står om liv. Personell på tlf , når du trenger 16.15: Tunnelkaka sprettes! legevakta har ikke kapasitet til å legehjelp mellom kl Myldring på scenen og stranda prioritere: på hverdager, samt i Programplakat settes opp. Ca Utredninger og henvisninger av ikke helger på helligdager. akutte skader og sykdomstilfeller. På dagtid Div salg, ringer stands, du fastlegen sceneinnslag, din. aktiviteter. - Kontroller og oppfølging av sykdom : Middag for inviterte gjester på Mefjordvær samfunnshus mer og skader : NÅR SKAL Tunnelfest DU RINGE på Breidablikk LEGEVAKTA? samfunnshus, - Resepter Skaland som ikke er livsviktige Legevakta (arr: er IL Foss et tilbud og UL til Breidablikk) deg som får medisiner. en akutt sykdom eller skade som ikke - Fornyelse av resepter. Søndag kan eller 22. bør august vente til neste dag. - Forlengelse av sykemeldinger. På legevakta blir pasienter prioritert 11.00: Festgudstjeneste i Berg kirke. - Utskriving av attester. etter alvorlighetsgrad på sykdom eller Kjerkekoret og Ingunn Rinde. ALLE FASTLEGER HAR AVSATT skade. Dette betyr at ventetiden kan Kirkekaffe i kirkeparken. TID TIL ØYEBLIKKELIG HJELP variere etter hvor alvorlig tilstanden er. Spleiselag: Ta med kaker og kaffe! PÅ DAGTID. Dersom din medisinske tilstand blir Det ordnes med skyss. forverret etter at du har pratet med Åpningstider på legevakta: sykepleier eller lege må du ringe Hverdager: Kl tilbake eller vurdere å ringe 113. Helg og høytid: Hele døgnet Mer informasjon og kulturkalenderen for hele høsten finner du på de neste sider. Skaland skole Sentralbord Telefaks Rektor - Kjell Jensen Rådgiver Fagveileder Arbeidsrom ung.trinn Lærerværelse Basseng Vaktmester/renhold Småtrinnet Rektor trådløs Skolebibliotek Skoler Senjahopen skole Rektor: Jorid Meyer tlf faks Skolefritidsordning tlf Skaland skole Rektor: Kjell Jensen tlf faks Barnehager Senjahopen barnehage Styrer: Berit Sivertsen / faks Skaland barnehage Styrer: Bård Lysberg / faks Bibliotek Berg Folkebibliotek, Skaland Annie Heitmann, biblioteksjef faks tirsdag torsdag og Senjahopen filial Elbjørg Einarsen, filialstyrer faks tirsdag 11-12:30 og Posten Senjahopen: Post i butikk faks frist for levering av post: man/ons/fre 15:00 tir/tor 18:00 søn 19:30 Skaland: Post i kommunehuset faks frist for levering av post: man-fre 14:30

12 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene Marit Reiertsen Kreative kvinner som selger parafin i de periodene på året da det ikke er så mye å gjøre ute på åkrene. Omreisende inspirator for gruppene, Adama, heilt til venstre. I Yttersia nr. 2/2004 trykket vi en artikkel fra Marit Reiertsen i Senjahopen, hvor hun fortalte om menighetsbesøk i Kamerun. Nå vil hun gi oss noen inntrykk fra møte med kvinneprosjekter der nede. Like før jul dumpa et brev med i postkassa mi. Det inneholdt et spørsmål om jeg var interessert i å delta på ei prosjektreise til Ngaundere i Kamerun i regi av FOKUS (Forum for Kvinner og Utvikling i Sør - en paraplyorganisasjon for mange frivillige organisasjoner og de fleste politiske kvinnegrupperinger i Norge) og Kristelig Folkepartis Kvinner. Første uka i mars bar det av gårde med sju spente damer i fly via Paris til havnebyen Douala sør i Kamerun. Fra 5 minusgrader på Gardermoen til 38 fuktige plussgrader i løpet av et halvt døgn. I Douala blei vi tatt imot av en norsktalende kamerunesisk guide som berga oss gjennom alle forståelige og, for oss, uforståelige prosedyrer ved ankomst til flyplassen og hotellet som vi skulle overnatte på. Godt var det, vi var våte inn til skinnet alle sammen og lengta bare etter å kunne finne et sted med dusj og aircondition slik at vi fikk kle oss om. Vel innlosjert på hotellet, venta det oss en bedre middag. Jeg tenkte som så at nå skulle lokale spesialiteter testes. Sammen med et anna modig menneske bestilte jeg Svinekjøtt tilberedt med kamerunesisk krydder. Maten kom på bordet og den smakte godt, men sausen var som finsand mellom tennene og den var svart. Det er kol, datt det ut av meg. Og det var det det var. Kelneren forklarte at urtene var brent og deretter støtt. Et par sykepleiere som var med syntes heile greia såg ut som som en diare med mye jerntabletter i, men det fortalte de ikke før vi var på heimtur heldigvis! Vel framme i Ngaundere som ligger rimelig midt i Kamerun, i høglandet, på savannen, blei vi møtt av jentene på Kvinnehuset. Det var jo mellom anna dem vi var reist for å besøke. De kom heilt ut på flystripa, klappa, dansa og sang, så de andre passasjerene måtte vel nærmest tro vi var kongelige. Kvinnehuset er et prosjekt som kvinneorganisasjonen, Kvinner for Kristus i den Lutherske kirka i Kamerun har driftsansvaret for. De driver et treårig alfabetiseringskurs for jenter i alderen 16 til 23 år. Dette er jenter som kommer fra fattige familier og som ikke har hatt muligheter for å skaffe seg ordinær grunnutdanning. Tilbudet er en slags helse- og sosialutdanning kombinert med lese- og skriveopplæring. Første klasse hadde 22 elever, men så falt elevtallet drastisk. De to neste klassene hadde bare sju og ni elever. Grunnen til dette var at jentene enten blei bortgifta, ikke hadde midler til å betale skolepenger eller at de trengtes som arbeidskraft i familiene ute på landsbygda. Uten utdanning er det ingen vei ut av fattigdommen. Det var sterkt å møte disse jentene som ikke hadde høgere ønske enn å få fullføre kurset. Flotte, sterke jenter sammen med en kreativ gjeng lærere som gjorde alt som stod i deres makt for å motivere jentene og hjelpe dem til å finne løysinger slik at de kunne fullføre kurset. I denne regionen av Kamerun er 17 % av befolkninga ramma av HIV/AIDS. Fleire av jentene hadde forlatt skoletilbudet fordi de måtte ta seg av yngre søsken etter at foreldra var døde. Ei av lærerne hadde lignende bakgrunn sjøl. Ho planla å ta foreldrelause jenter inn i sin egen familie. Vi lever vel i en romantisk forestilling om at storfamiliene tar seg av hverandre i disse strøk av verden. Til en viss grad gjør de også det, men barna blir sett på som arbeidskraft og mulig inntektskilde. Kjærlighet og omsorg kan bli mangelvare når fattigdommen tvinger dem på kanten av eksistensstupet. 12

13 nr Ved hjelp av penger fra en TV-aksjon her i Norge, var det blitt bygd et Kvinnehus i Meganga, en by 30 mil øst for Ngaundere. En dag var satt av til å inspisere aktivitetene som var satt i gang der. Ute på landsbygda er det mikrokreditt-programmer som støttes av Norad gjennom Fokus og KrFK. Kvinnene har organisert seg i grupper som bruker noe av arbeidsdagen sin til å produsere varer for salg. Ved å hjelpe hverandre kommer de lenger enn når de står aleine. 13 Marit Reiertsen Kvinner i Kamerun har ikke arverett etter ektefellen. Det fører til at når mannen dør, kan kvinna bli kasta ut av familien. Uten noen form for velferdsordninger som støtte, sier det seg sjøl at det er vanskelig å klare seg. Uten å ha hatt muligheter til å legge seg opp penger, har ei slik enke ingenting ettersom naturalhushold er en vanlig måte å skaffe seg det en trenger til livets opphold på. Vi møtte kvinner som i fellesskap hadde tatt opp lån og kjøpt eller leid jord slik at de kunne dyrke kasava, jordnøtter, grønnsaker e.l. De solgte varene på torget og skaffa seg på den måten penger til videre investeringer. Vi møtte menn som var mektig stolt av hva kvinnene i familien og landsbyen fikk til, men hørte også historier om menn som ved å bryte leieavtaler berika seg på kvinnenes bekostning. Insektplagen var også stor og reduserte det forventa overskuddet for en del av gruppene betraktelig. Og som ellers i verden hendte det at samarbeidsforholdene innad i enkelte grupper kunne bli så vanskelig at det gikk ut over produktiviteten. Elever ved skolen ved Kvinnehuset i Ngaundere samla rundt sylæreren sin Marguerite. Mor til en av avdelingslederne i prosjektet vasker opp etter å ha hatt huset fullt av norske gjester. Ei gruppe fortalte at de hadde 8 km å gå fra landsbyen til jordstykket de hadde leid. De ønska seg så veldig ei trillebåre slik at de kunne slippe å bære redskap og grøde. De hadde satt opp en investeringsplan og funnet ut at det ville ta tre år før den drømmen kunne gå i oppfyllelse. Tralla eller push-pushen som de kalte den, ville etter norske forhold koste et par hundre kroner. En rik nordboer føler seg ikke spesielt svær med tanke hvor priviligert ho er i ei slik stund. Fleire grupper hadde sjøl funne fram til at det kunne være lurt med en bigeskjeft i tørketida når det ikke var så mye å gjøre på åkrene; de kjøpte husgeråd billig som de så gikk rundt i landsbyen og solgte med fortjeneste. De kunne ikke selge disse varene på markedet, for da kom de i konkurranse med dem de hadde kjøpt varene hos i utgangspunktet, og da blei det bråk. Andre solgte lampeparafin og mopedbensin. Kvinnenes iver og innsats så også ut til å smitte over på den yngre garde av menn. De erfarte at det gikk an å arbeide seg ut av miserable livsforhold. Det er nok en aldri så liten genistrek å satse på kvinner når det gjelder utviklingsarbeid. Ringvirkningene blir store i samfunnene de bor i. De lærer opp neste generasjon. Det viktigste er vel likevel at kvinnene bidrar til å heve egen status. I et patriarkalsk samfunn der hierarkiene er godt sementerte og kvinner er en del av menns eiendom, er det ikke lett for kvinner å bli sett på som anna enn fødselsmaskiner og arbeidskraft. Ved å lære å lese og skrive og bli sjølstendig næringsdrivende, viser de at de kan bidra til samfunnsutviklinga på måter som også kommer mennene til gode. Marit Reiertsen Marit Reiertsen

14 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Konfirmantåret Vi er i gang med et nytt konfirmantkull. Prestegjeldet har i år 5 konfirmanter fra Senjahopen skole, 7 fra Skaland, 2 fra Medby, og 9 fra Gryllefjord skole. Takket være internveien er Berg-konfirmantene i felles gruppe dette året. I Torsken prøver vi også å ha mest mulig felles, slik at de to fra Medby skal få være sammen med flere. Vi kjører også noen felles dager for hele prestegjeldet, og noe sammen med hele Senja prosti. Husk at konfirmantene og opplegget trenger støtte, både gjennom bønn, oppmerksomhet og praktisk hjelp. Takk for deres bidrag! Konfirmantene som hjerteromsaksjonister Konfirmantåret skal ikke bare være å lære ved å høre og diskutere. Mye mer skal det være opplevelser og engasjement. En viktig del er å være med i kirkas arbeid for en mer rettferdig fordeling av verdens goder. I forbindelse med TV-aksjonen Hjerterom 17. oktober var konfirmantene sterkt involvert. Konfirmantene sto for mange av innsamlingsrutene, i tillegg var de engasjert som tekstlesere og annet på dagens gudstjeneste. Hjertelig takk for innsatsen!! I tida før påske skal konfirmantene engasjeres i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Den kommer vi tilbake til. Skrik-aksjon i advent Også i år skal våre konfirmanter være med på en landsomfattende konfirmantaksjon i adventstida. Det er Strømmestiftelsen og Bibelselskapet som er sammen om SKRIK. Aksjonen innebærer et opplegg for å bli kjent med ungdoms situasjon på Øst-Timor og i Rwanda, og å samle inn penger til arbeid de driver for å bedre levekårene for disse. Konfirmantene får utdelt 8 kubbelys i kirkeårets farger. Lysene selges for kr 40,- pr stk. Sammen med lysene kommer et hefte med informasjon om prosjektet, og forslag til enkle lystenningsseremonier. Pengene går i sin helhet til SKRIKprosjekt på Øst-Timor og Rwanda. Konfirmant-helg på Finnsnes Helga januar får alle konfirmanter i prostiet tilbud om å være med på ei helg på Finnsnes, i regi av KFUK / KFUM. 14 Annonse Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer Maria

15 nr Sandra Så var det tid for gudstjeneste. Denne søndagen var bots- og bededag, så byprest John Daniel Solhaug, som også var kommet utover, snakket om bønn og bønnesvar, og at vi nok må gjøre en del sjøl også ( bønn og arbeid, som det heter hos munkene). Anders Hammer var liturg, og Ingunn Rinde leste bønnene som konfirmantene hadde skrevet under kirkeromsvandringen. Anders hadde skrevet en fin bønn knyttet til lystenning for hver enkelt av konfirmantene. 15 Konfirmantdag i Torsken Søndag 31. oktober var det første felles konfirmantdag for Berg og Torsken dette året. Vi hadde lyst til å bruke Torsken kirke som ramme for temaet om kirkerom og bønn. Oppmøtet var på Torsken skole, hvor vi jobba litt med å bli kjent - lære navn og ansikter, og snakka litt om kirkerommets oppbygning. Etter en deilig gryterett som mødrene Bjørg og Grethe sto for, ble ungdommene sendt to og to bort i kirka. Kirkeromsvandring er et opplegg med forskjellige stasjoner i og utenfor kirkerommet. Siden været blei litt hufsent, ble det etter hvert vanskelig med det som skulle være ute, og litt uro og venting fordi prestene ikke var helt klare, men inne i kirkerommet var det musikk, lystenning og lavmælt undervisning om de forskjellige tingene i den vakre Torsken-kirka. De som kom til gudstjenesten fikk derfor også oppleve et kirkerom som var i bruk på en annen måte enn til vanlig. Siden dagen handlet om kirkeskip og reise, tar vi noen av barnetegningene som illustrasjon her.. Neste felles konfirmantdag er planlagt ute i Ballesvika, som i fjor Lørdag 4. desember er det, og alle andre er velkomne til grilling kl. 16, og lysmesse kl. 17!! (Vi har Gryllefjord kapell i bakhånd, hvis været ikke er så bra ) Konfirmantenes bønner i Torsken kirke Æ vil be for de syke barna i Afrika. Alle som ikkje har det bra. Alle narkomane, alle alkoholikere og rusmisbrukere. Jeg vil be for Barna som er hiv-smittet. Alle som ikkje har d godt Heile konfirmasjonsgruppa, i Berg og Torsken. Alle som lid unner dårlie omsteindiheita. Familian som har mesta nån. Å alle andre som har mesta nån. For alle foreldreløse barn. For alle som lider og har det vondt. For alle som er fattige og dør av sult. For alle som blir drept og dør. Eg vil be for: Alle de som har problemer og trenge å ha noen der for seg, og alle de som ikke har det så lett i livet sitt. For alle på denne jord. Husk på alle de svake. Be for de som er alene og har det vondt, og om at de skal få det bedre i framtiden. Gjør onde tanker om til gode. Annonse Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! ETABL Vakttelefoner - Døgnvakt * MålselvSenteret * Finnsnes

16 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken barnesiden Adventstid med Barnas gudstjenestedag Denne adventstida vil Den norske kirke ha unger til å være prester og liturger! Med det mener vi at gudstjenestene skal lages sammen med unger, og at ungenes tanker og liv skal få sette sitt tydelige preg på både det som sies, sees og synges. Hos oss blir en del av forberedelsene lagt til arbeidet med skole- og barnehagegudstjenestene. I tillegg inviterer vi til advents- og gudstjenesteverksted i noen kirker. Der skal det lekes og lages en gudstjeneste til søndagen etter. Vi håper det kan bli hyggelige adventsstunder, hvor både voksne og barn også kan lære og oppleve noe nytt om gudstjeneste, kirkerom og Ham vi feirer jula for. Invitasjon og plakater kommer vel møtt, til alle! 1. søndag i adv. 28. nov. Gryllefjord kapell kl 17 - Adventskonserten / barnas gudstjenestedag 2. søndag i adv. 5.des. Sifjord kapell kl 17 - Lysmesse / barnas gudstjenestedag 3. søndag i adv. 12.des. Berg kirke kl 17 - Lysmesse / barnas gudstjenestedag 4. søndag i adv. 19.des. Mefjordvær kjerke kl 11 - Lysmesse / barnas gudstjenestedag I tillegg kommer lysmesse med konfirmantene i Ballesvika lørdag 4. desember kl. 17 (værforbehold: Gryllefjord kapell). Tegningene Tegningene i dette nummeret er fortsatt fra bunken vi fikk fra Senjahopen skole til påske. Takk for hjerter til tvaksjons-gudstjenesten! Ingunn prest vil gjerne få rette en ekstra takk til alle barn og ansatte i Skaland barnehage, som laget så mange fine hjerter til hjerteromsgudstjenesten 17. oktober!!! Hjertene ble brukt både til dekorasjon og i prosesjon på gudstjenesten, og sammen med de hjertene som ble laget av ungene under preika, ble de delt ut til alle som var i kirka. Bokstavelig talt: Hjertelig takk! Kirkeboka utdelt Nå har årets 4-åringer fått sin kirkebok. Prestene har vært rundt på besøk i barnehagene, og så ble både de som er født i år 2000, og de andre i barnehagen, bedt på gudstjeneste i kirka si. Det kan være både stas og skummelt å skulle komme fram til presten og få boka i hånda, men med hjelp og følge, pleier det å gå fint. Og for alle oss andre er det veldig hyggelig. Som det heter i sangen mange lærte til gudstjenesten: Jeg blir så glad når jeg ser deg! 16

17 17 TAKK FOR GAVER TIL YTTERSIA! Det har kommet inn mange bidrag til bladet vårt gjennom giroene som vi la i bladet i juni. Og mange bekker små gjør en stor å! Regnskapet til nå viser en gavesum på over , det er flott! Samlet tall for fjoråret var enda litt høyere, men det er jo enda noen måneder igjen Sammen med annonseinntektene skal gavene finansiere trykk og porto for fire nummer i året. Skulle vi være så heldige å få inn mer gaver, har vi flere ting som det kan brukes til, for å fortsatt få utvikle og gi ut et fint menighetsblad. Det synes vi nemlig er viktig! Hjertelig takk for alle bidrag! Neste nummer av Yttersia skal komme til påske, og vi vil gjerne ha stoff fra hele prestegjeldet! Siden påska kommer tidlig det året, må stoffet og tipsene være hos oss innen 1. februar! PREST I TORSKEN Det ser nå ut til at vi dessverre mister Anders Hammer som prest i Torsken. Han er på vei til en fast jobb lenger sør, nærmere familien. Enda så godt han har trivdes her hos oss, er det selvsagt viktig for ham også å få en løsning som kan bli god på lengre sikt for hele familien. Vi jobber da med nye løsninger og utlysning, og kommer tilbake med nærmere informasjon når vi har det. En foreløpig TAKK til Anders for det han har gitt og gjort for oss og hos oss! nr på kirkebakken NYE PRESTEKONTOR I TORSKEN På herredshuset i Torsken er det for tiden stor flytteaktivitet. Post og servicekontor skal inn i kommunehuset, og for å få plass til dette må det endel omorganisering til. Prestekontoret som fram til i dag har vært lokalisert i 1 etg. flytter nå opp i 2 etg. til nyoppussede kontorlokaler. Kontorene har vi selv pusset opp. Både prest, kirkeverge og kirketjener har hjulpet til for å få alt på plass. Vi hadde litt hjelp under operasjon dagsverk, hvor vi fikk Kenneth og Richard til å hjelpe til. Kontorene er blitt svært bra. NYE TELEFONNUMMER I BERG Berg kommune har fått nytt telefonsystem, hvor alle har fått direktenummer inn. På kommunens infosider i dette nummeret trykkes nummerlista. Her på kirkebakken vil vi gjenta det som gjelder kirkekontoret: Kirkeverge / sekretær Presten Informasjon, kommunen Telefaks, felles. Fra desember prøver vi å fordele oss slik at enten Sissel eller Jan Erik er på kirkekontoret i kommunehusets kjernetid (når det ikke er møter e.a.). Soknepresten prøver å ha fast kontordag på Skaland på tirsdager. Ellers skjer jobben rundt ute i menighetene og i forberedelse hjemme. Når det gjelder ting som det blir for lenge å vente med til tirsdag, kan en selvsagt ta kontakt med presten via mobil eller hjemme. På prestens kontortelefon vil det bli lagt inn telefonsvarer med beskjed om hvilken prest som har vakt. Fred Flakstad Oppussing og flyttesjau på prestekontoret i Torsken: Kenneth og Richard har OD-dag. SEKRETÆR ANSATT PÅ BERG KIRKEKONTOR Fra 1. oktober 2004 har kirkekontoret i Berg fått en ny ansatt: Sissel Kristoffersen har begynt i 30 % stilling som sekretær for menighetsrådet. Det er etter at kirkevergen, Jan Erik Fjeld, har gått over til 50 % uføretrygd og 50 % stilling, at lønnsmidlene ble ledige. Sissel skal ha forskjellige sekretærfunksjoner for prest, menighetsråd og kirkeverge, mens Jan Erik tar det overordnede ansvaret og tilsyn med bygninger og kirkegårder.

18 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken fra kalenderen Sørreisa Mannskor synger i Gryllefjord kirke Onsdag 8. desember kl får vi fint besøk til Gryllefjord kirke. Sørreisa Mannskor kommer til Gryllefjord og skal holde førjulskonsert i kirka. Håper at flest mulig har anledning til å ta turen innom kirka denne kvelden for å høre på konserten. Alle er hjertelig velkommen. Det vil også komme opp plakater vedr. konserten. Lymesser / barnas gudstjenestedag Vær med og delta på barnas gudstjenester i adventstida! Se barnesiden og gudstjenestekalenderen. Nyttårsaften i Ersfjord? Med internveiens nye muligheter og utfordringer, har vi en ide om å feire årets nyttårsaftengudstjeneste i Berg nettopp der i midten av kommunen, på tusenårsstedet vårt. Arrangementet er nå før dette bladet går i trykken bare på planleggingsstadiet, her er jo flere som må involveres underveis. Foreløpig er prestens tanker slik: Hvis været gjør det mulig, blir gudstjenesten (en kort variant!) kanskje ute, på sletta ved stranda (åpningsfeststedet). Alternativt blir det på grendehuset i Ersfjord. Tidspunktet settes til kl ? Kanskje skal vi møtes fra begge sider i fakkeltog? Etterpå prøver vi å få til en enkel servering (noe varmt i kroppen), enten i lavvoer eller på grendehuset. Så kan folk dra videre til andre nyttårsmarkeringer Hvem vil være med og planlegge? Julehelga Julaften blir det gudstjeneste følgende steder og tider: Berg kirke kl 13 Gryllefjord kapell kl 15 Torsken kirke kl Familegudstjenester ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. Mefjordvær kjerke kl 15 Vi synger julen inn. Ved kjerkekoret. Ofring til byprestprosjektet. 2. juledag: Medby kapell kl 11 Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prost Oddmund Brundtland. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Mefjordvær kjerke kl 11 Høytidsgudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde. Ofring til Misjonsprosjektet. Flakstadvåg kapell kl 17 Høytidsgudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. etab. 1982, Finnsnes, tel Solli, 9303 Silsand Alt vedr. dødsfall og begravelser: - Hjemmebesøk ved behov - Blomster, kranser - Stort utvalg i gravmonumenter VAKTTELEFON Dere finner oss vis a vis Finnsnes hotell i samarbeid med Finnsnes Blomsteratelier tlf

19 nr slekters gang BERG TORSKEN 19 DØPTE Elias Einarsen David Moeske Julian Heiberg VIGDE Kristin Johansen og Bengt Larsen Kristin Elisabeth Rossvoll og Ringo Sverre Larssen DØDE Fritz Hjalmar Lind Åshild Vilma Johanne Jakobsen Kåre Magnus Liland Odd Reidar Einarsen Ragna Torbjørg Johansen DØPTE Rune Alexander Antonsen Lazaro Alberto Bertelsen Christian Juan Bertelsen VIGDE Guy Trygve Sverre Fehn og Lisa Mattea Elvevold DØDE Arild Steinar Hansen Geir Edvard Wilsgård Anna Vivi Longva Knut Helge Hansen Lena Birgitte Nikolaisen Haldis Vikan Hansen Takk for all omtanke og blomster ved Arild Hansens bortgang og begravelse. Ingunn, Espen og Kenneth takkeannonser Tusen takk for all hjelp, støtte og omsorg i anledning Knuts bortgang og begravelse. Vennlig hilsen Sarah, Carina, Lise, Susann og Monica Takk for vennlig deltagelse, telefoner og blomster i anledning Lena Birgitte Nikolaisen's bortgang og begravelse. Rigmor og Ann-Jorid m/familier Takk for all vennlig deltakelse, omsorg og støtte i forbindelse med min mann og vår far Odd Einarsens sykdom og bortgang. May, Evy, Rosita, Søren og Bent Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Inger Johannes bortgang. Takk for minnegaven til misjonen og til Skoghus leirsted. Harald, Halgeir og Kjell-Åge

20 Informasjonsblad RETURADRESSE: Prestekontoret 9385 Skaland gudstjenester i Berg og Torsken ADVENT 1. s. i adv. 28.nov. Gryllefjord kapell Kl 17 Adventskonserten / Barnas gudstjenestedag. Anders Hammer m.fl.. Lørdag 4. des. Ballesvika/ Kl 17 Lysmesse med konfirmantene og prestene Hammer, Rinde og alt. Gryllefjord kapell Solhaug. Ofring SKRIK-aksjonen. 2. s. i advent 5.des. Bergsheimen Kl 11 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde. Sifjord kapell Kl 17 Barnas gudstjenestedag ved Anders Hammer. Onsdag 8.des. Gryllefjord kapell Kl 20 Konsert med Sørreisa mannskor. 3. s. i advent 12.des. Torsken kirke Kl 11 Gudstjeneste. Avskjed med Anders Hammer. Berg Kl 17 Barnas gudstjenestedag v. I. Rinde. Ofr. til Frelsesarmeen. 4. s. i advent 19.des. Mefjordvær Kl 11 Barnas gudstjenestedag med dåp ved Ingunn Rinde. Ofring til Kirkens Bymisjon Tromsø. Julaften Berg Kl 13 Familegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. Mefjordvær Kl 15 Vi synger julen inn. Ved kjerkekoret. Ofr. til byprestprosjektet. Gryllefjord Kl 15 Familegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. Torsken Kl Familegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. 2. juledag, søn Medby kapell Kl 11 Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prost Oddmund Brundtland. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Mefjordvær Kl 11 Høytidsgudstjeneste m/ nattverd ved Ingunn Rinde. Ofr. til Misjonsprosjektet. Flakstadvåg Kl 17 Høytidsgudstj. ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. Nyttårsaften, fre Ersfjord Kl? Nyttårsgudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring egen menighet. JANUAR Søn 2.jan. Kr. Åp. Berg kirke Kl 11 Gudstj. m. nattverd ved Ingunn Rinde. Grunnfarnes kapell Kl 11 Gudstj. m. skriftemål og nattverd v. prost Oddmund Brundtland Søn 9.jan. Sifjord kapell Kl 11 Gudstjeneste med nattverd. Finnsæter kapell Kl? Gudstjeneste med nattverd v. Ingunn Rinde. Søn 16.jan. Mefjordvær kjerke Kl 11 Gudstjeneste med nattverd v. Ingunn Rinde. Søn 23.jan. Gryllefjord kapell Kl 11 Gudstjeneste med nattverd. Søn 30.jan. Torsken kirke Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT til 5. klasse, I. Rinde. FEBRUAR Søn 6. feb. Fastelavn Berg kirke Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT til 5. klasse, I. Rinde. Søn 13. feb. Medby kapell Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT til 5. klasse v. Anne Berit Mathisen. Søn 20. feb. Mefjordvær kjerke Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT til 5. klasse, I. Rinde. Søn 27. feb. Gryllefjord kapell Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT til 5. klasse. Ersfjord grendehus Kl 17 Gudstjeneste ved Ingunn Rinde. MARS Søn 6. mars Mefjordvær Kl 11 Temagudstjeneste, ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Ofring til KNs fasteaksjon. Søn 13. mars Medby kapell Kl 11 Temagudstjeneste, konf. deltar. Søn 20. mars Palmesøn Flakstadvåg Kl 11 Gudstjeneste. Finnsæter Kl? Gudstjeneste med nattverd. PÅSKE Skjærtors 24. mars Bergsheimen Kl 11 Gudstjeneste med nattverd. Fiskarheimen SH Kl 18 Gudstjeneste med nattverd. Sifjord sykehjem Kl 17 Gudstjeneste med nattverd. Langfred 25. mars Mefjordvær Kl 11 Langfredagsgudstjeneste. Torsken Kl 11 Langfredagsgudstjeneste. 1. påskedag 27. mars Berg Kl 11 Gudstjeneste med dåp / nattverd. Svandalen Kl 15 Gudstjeneste til fjells. Gryllefjord Kl 11 Gudstjeneste med dåp / nattverd. 2. påskedag 28. mars Mefjordvær Kl 11 Gudstjeneste med dåp / nattverd. Medby Kl 11 Gudstjeneste med dåp / nattverd. FØLG MED PÅ EVT. ENDRINGER PÅ PLAKATER OG I AVISER! Se også oppdatert liste på Klikk på Kultur Berg menighet Gudstjenester

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 GRATIS. Tidligere GC-prest åpner ny kirke s.

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 GRATIS. Tidligere GC-prest åpner ny kirke s. La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 Vårdugnad s. 6 Konfirmasjon og Londontur s. 9 Tidligere GC-prest åpner ny kirke s. 14 Dagen skinner i gresset

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer