SourceTech Tellus Administration R2. Brukermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SourceTech Tellus Administration R2. Brukermanual"

Transkript

1 R2 Brukermanual

2 Copyright SourceTech AB Innholdet i denne manualen er beskyttet i samsvar med opphavsrettsloven og kan hverken helt eller delvis kopieres uten uttrykkelig tillatelse av utgiveren. Det er lagt betydelig vekt på at all informasjon i manualen skal være korrekt, men det tas ikke noe ansvar for eventuell informasjon som er feilaktig eller mangelfull. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forandringer i produktet. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 1

3 Innehold SourceTech Tellus Administration... 0 Administrasjon av SourceTech Tellus... 4 Ikonforklaring... 4 Opprette objekter i riktig rekkefølge... 5 Frittstående objekt... 6 Titler... 6 Adresser... 6 Kundetilpasset felt... 7 Søkeord... 7 Fraværsmarkeringsprofiler... 7 Opprette årsakskoder... 8 Endre/Slette årsakskoder... 8 Språk... 8 Roller... 9 Opprett rolle Nummeroversetter Opprette/redigere nummeroversettere Telefonmaler Organisasjonsinnstillinger Opprett organisasjon Endre navn/slette organisasjonen Flytte organisasjon Booking sone Bookingstyper Bookingsobjekt Systemskjema Opprette systemskjema Endre systemskjema Helligdager Sentralbordekspidenter Brukermal Brukergrupper Brukerstatus SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 2

4 Opprette/redigere bruker Fane 1: Grunnleggende brukerdata Fane 2: Øvrige brukerdata Fane 3: Egendefiniert felt Fane 4: Detajert brukerdata Fane 5: Brukers telefoner Fane 6: Søkeord Opprette kopi Telefoner Opprette serie Opprette telefon Profiler Profiler Masquerade Tilbakestill passord Redigere bruker Slett bruker Multiredigering Send beskjed til flere personer Fraværsmarker flere personer Ta bort fraværsmarkering for flere personer Multiredigere personer Slette flere personer Etikettlayout Opprette maler Avanserte innstillinger Epost-servere Noder Talepost-server SMS-kobling Automatisk innlogging SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 3

5 Administrasjon av SourceTech Tellus SourceTech Tellus administreres via webbgrensesnittet. Adressen til denne siden får administrator av teknikker ved installeringen. All administrasjon håndteres via fanen Administrere øverst i høyre hjørne. Hva som vises i denne fanen styres av hvilken rolle man har. Start med å logge inn med brukernavn og passord som du har mottatt av installatør. Velg Administrasjon til høyre i menylinjen. Ikonforklaring Disse ikoner brukes i Tellus administrasjon: Legg til / Opprett ny Endre / Redigere Slette Opprette ny/ Redigere Lagre SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 4

6 Opprette objekter i riktig rekkefølge I og med at Tellusdatabasen bruker referanser mellom ulike objekt forenkler dette arbeidet hvis man legger til objekter i en riktig rekkefølge. F.eks. forenkler det om man har opprettett titler før man legger til brukere, da en bruker assosieres til en tittel. I hvilken rekkefølge bør man da opprette objektet? 1. Opprette frittstående objekt som ikke har referanser til andre objekt. Titler Adresser Epost-servere* 1 Noder* Kundetilpasset felt Søkeord Fraværsmarkeringsprofiler Fravæsdefinisjoner Språk SMS-innstillinger* Etikett layout Talepostkasse-servere* Bookningsområdet og typer Roller 2. Deretter oppretter man avhengighets objekt som ligger nærmest over de frittstående Organisasjonsinnstillinger Bookningsobjekt Telefonmaler Organisasjon Foretak Underavdelinger Fraværsmarkeringsdefinisjoner 3. Systemskjemaer 4. Brukermaler 5. Personer som andre refererer til (Sjefer & erstatter) 6. Brukere & Telefoner 7. Avanserte brukerkonfigurasjoner Sentralbordekspident Brukergrupper 1 Objekt som er markert med en * tilhører avansert konfigurasjon og utføres oftest av kvalifisert teknikker. Under rubrkiken Avanserte innstillinger i slutten av manualen kan man lese mer om dette. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 5

7 Frittstående objekt Med frittstående objekt mener vi data som ikke er avhengig av andre objekt. Disse objektene ligger ofte til grunn for avansert objekt som brukermaler, organisasjoner etc. Med hjelp av de frittstående objektene så blir administrasjonen veldig enkel når man har bygd opp sin grunnstruktur. Som ett eksempel på hvordan de frittstående objektene forenkler administrasjonen kan vi tenke oss at ett foretak skal bytte lokaler og dermed må alle adresser endres på samtlige personer. Hvis man ikke har adresser som ett frittstående objekt blir man tvunget til å oppdatere samtlige personer som skal bytte adresse manuelt. I ett system der personene har en referanse til en adresse holder det å endre adressen. Da vil samtlige personer som er assossierte til adressen automatisk få riktig adresse. Det er på denne måten SourceTech Tellus er oppbygd. Titler En tittel er ett eksempel på ett veldig enkelt objekt. Den har bare to felt; navn og beskrivelse. Navnet på tittelen er en verdi som må fylles inn, uten dette kan ikke tittelen opprettes. Beskrivelsen finnes for å forenkle for administratorene av systemet. Adresser Her listes alle adressene til foretaket. Når man oppretter adresser er gatenavn ett obligatorisk felt. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 6

8 Kundetilpasset felt Hvis informasjonsfeltene som følger med Tellus ikke er tilstrekkelig, kan man opprette egne felt. Disse feltene vises som en egen fane på brukerne. De egne feltene er også søkbare. Søkeord Søkeord er gjøremål som assossieres med brukere i databasen. En bruker kan være assossiert med ubegrenset antall søkeord, og ett søkeord kan assossieres med ett ubegrenset antall brukere. Man binder sammen bruker og søkeord i brukeradministrasjonen. De søkeord som er bundet opp mot en person listes siden i en fane, såvel i webklienten som i sentralbordapplikasjonen. Fraværsmarkeringsprofiler I systemet kan man opprette ubegrenset antall fraværsmarkeringsprofiler. I en fraværsmarkeringsprofil legger man opp årsakskoder. Profilen knyttes mot en organisasjon, slik kan brukere som tilhører ulike deler av organisasjonstreet bruke ulike årsakskoder. Flere profiler brukes først og fremst der ett Tellus-system deles mellom ulike foretak. Merk at de fraværskoder man har opprettet for en profil ikke blir synlige for andre organisasjoner enn de som kobles til profilen. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 7

9 Opprette årsakskoder 1. Velg fraværsmarkeringsprofil 2. Navngi fraværskoden 3. Velg fraværsmarkeringstype 2 Disse brukes først og fremst i kommunikasjon med tilknyttede systemer, som f.eks. talepostsystem. 4. Angi standardlengde for fraværsmarkeringen 5. Velg tidstype, tid eller dato. Verdien i tekstrute(4) er knyttet til tidstypen: Dato / Tid: Verdien angis i antall dager Tid / dato: Verdien angis i minutter Inntil videre: Verdien ignoreres 6. Angi hurtigkoder for å kunne aktivere fraværsmarkeringen via telefon, SMS og kalender 3. En kode per linje Endre/Slette årsakskoder Trykk på den fraværskode du vil redigere, gjør endringene og klikk så på oppdatere Språk Man kan opprette og endre tekster i systemet. Tellus er opprinnelig på engelske og hvis noe tekst mangler så er det alltid den engelske teksten som vises. Systemet levereres alltid med svenske og engelske tekster. Velg først hvilket språk du vil redigere, f eks svensk. Klikk så på den bokstav som det engelske ordet starter med og skriv så inn hvordan du vil at det skal presenteres i ditt Tellus-system (grunnspråket er engelsk og derfor går du ut fra den engelske termen også når du redigerer for svensk språk). Eksempel: Bildet under viser hvordan man skriver inn at Keywords skal hete Ärenden på svensk. 2 Fraværsmarkeringstypene er satt av leverandør av fraværsmarkerings- og talepostkassesystem og kan derfor ikke endres. Fraværsmarkeringstypene er også knyttet til fargedefinisjonene i temaet. 3 For å kunne opprette ord som aktiverer en fraværsmarkering via kalenderen kreves exchange 2007-server. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 8

10 Roller Alle brukere er knyttet til en rolle. Rollen beskriver brukers rettighet til ulike funksjoner i systemet. Man kan her begrense rettigheter for vanlige brukere samt opprette spesielle roller for sentralbordekspidenter og administratorer. Systemet levereres med ett antall forhåndsdefinerte roller som kan modifeseres/utøkes etter deres behov. Man finner Roller under Administrasjon/Roller. Følgende rettigheter finnes forhåndsdefinerte i systemet: Administrator Operator Regular user Superadmin For å se hva de ulike rollene kan gjøre velger man en rolle i rullgardinmenyen. Når man ser på en rolle kan man også se hvilke brukere som er knyttet til den aktuelle rollen. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 9

11 Opprett rolle Klikk på Opprette Rettighet for å opprette en ny rolle. Gi rollen ett navn og trykk på Opprette. Registrer så hvilke rettigheter rollen skal ha. F eks kan det være et begrenset antall brukere som skal ha tilgang til å sende sms, fraværsmarker andre brukere osv. Man kan for eksempel døpe den nye rollen til Vanlig brukere + sms osv. Superadmin. er det høyeste nivå, denne rollen administrerer alt. En bruker kan ikke opprette et nivå som har flere rettigheter enn sitt eget nivå. Dette for å hindre at brukere legger til flere rettigheter på sitt eget nivå. Følgende rettigheter finnes i systemet: Administrasjon av fraværsmarkeringskoder mm Administrasjon av adresser Administrasjon av bookingsystemet Administrasjon av Autologginn funksjonalitet Administrasjon av epost-servere Administrasjon av Ews Administrasjon av den eksterne katalog Administrasjon av oppdrag Administrasjon av språk Administrasjon av Lisenser Administrasjon av egne innstillinger Administrere Nettkamera Administrasjon av PBX noder Administrasjon av organisasjon Administrasjon av telefoner Administrasjon av rapporter Administrasjon av rettigheter Administrasjon av systemskjema Administrasjon av bruker.def. kolonner Administrasjon av brukergrupper Administrasjon av brukere Administrasjon av brukermaler Administrasjon av besøksystemet Administrasjon av talepostkasse Kan redigere Mikroblogg Kan opprette booking SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 10

12 Kan opprette besøk Kan laste ned program fra Tellus (MyTellus) Kan redigere og legge til bilde (avatar) Kan redigere andres bookinger Kan redigere personlige skjema Kan endre brukers personlige informasjon Kan redigere besøkende Kan logge inn Kan fraværsmarkere andre brukere Kan søke etter brukere Kan sende logg filer Kan sende melding Kan sende SMS Kan søke i den eksterne katalogen Kan se øyeblikksbilder fra nettkamera Kan se på direktestrømmer fra nettkamera Kan se andre organisasjoner Kan se og ta ut rapporter Kan overta andre brukeres konto for redigering SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 11

13 Nummeroversetter Takket være nummeroversetteren kan Tellus liste ut hvordan den skal slå ett nummer fra f.eks en sentralbordekspident. Nummeroversetteren fungerer slik at den sammenligner den oppringte partens telefon (A) med den som skal ringe opp (B). Først kontrollerer systemet om det er mulig å nå B internt. I dette eksempelet fungerer ikke dette og systemet må finne ut hvordan nummeret skal formateres for at A skal kunne nå B. Systemet vil da bruke nummeroversetteren som er assossiert med begge telefonene. 1. Først sammenlignes landskodene, ettersom disse er like i eksempelet, bruker systemet prefix som er angitt i noden telefon A tillhører. Hadde disse vært ulike hadde landsprefixet fra noden også bli lagt til. 2. Retningsnummer sammenlignes, da disse er forskjellige vil systemet bruke retningsnummeret fra telefon B. 3. Når systemet har fått en differanse mellom nummeroversetterne vil påfølgende deler fra telefon B benyttes. I dette tilfellet er regionsnummeret som legges til. 4 Til slutt legges telefonens nummer på. Nå er nummeret komplett for å benyttes! SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 12

14 Opprette/redigere nummeroversettere 1. Navn på nummeroversetterne 2. Landskode 3. Første delen av retningsnummer. Her skriver man inn den del som ikke brukes ved internasjonale samtaler. 4. Andre delen av retningsnummeret, den del som brukes innenlands. 5. Lokalt nummer. Eks: SourceTech har som sentralbordnummer, internnr er 3 siffer. Den lokale delen er da Filteret brukes for å presentere nummeret på annen måte enn standardvisningen. {CC} = Landskode {A1} = Første del av retningsnummeret. {A2} = Andre del av retningsnummeret. {REG} = Lokalt nummer. {NUM} = Nummeret på telefonen. Eks internnr. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 13

15 Telefonmaler Maler forenkler når man oppretter telefoner. Man oppretter for eksempel en mal for internnr og en annen for mobiltelefoner. 1. Navn på malen 2. Velg node (telefonsentral) 3. Type telefon 4. Standardverdi som brukes når fraværsmarkeringen starter. 5. Destinasjon som brukes når man velger å viderekoble ved fraværsmarkering. Hvis verdien ikke er angitt må bruker angi destinasjon ved viderekobling. 6. Standardverdi som brukes når fraværsmarkering opphører. 7. Destinasjon som brukes når man velger å viderekoble når fraværsmarkering opphører. Hvis verdien ikke er angitt må bruker angi destinasjon ved viderekobling. 8. Tellus kan oppdatere navn på internnr i de telefonsentraler som har støtte for dette. Her velger man om/hvilket navn som skal sendes over til telefonsentralen. Brukernavn= Brukers for- og etternavn Telefonnavn= Den beskrivelsen man har fylt inn i feltet Beskrivelse (se nr 3 over phone type ). 9. Valg for telefonen. Kontrollerbar = skal Tellus kunne styre telefonen. (Gjelder kun internnr) Er profil = Om brukeren har flere ennn 1 telefon med dette valget, kan brukeren selv styre hvilken telefon som skal være aktiv. Følg profil = Angir om internnr skal viderekobles til den aktive telefonen. Bruk eksternt nummer = Oppringning fra Tellus Operator skjer via det eksterne nettet. Privat = nummeret erstattes med **** 10. Velg nummeroversettere. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 14

16 Organisasjonsinnstillinger Da man skal administrere organisasjonen/-ene som finnes i Tellus-systemet, forsikrer man seg slik organisasjonsinnetillingene stemmer for respektive organisasjon. Man kan opprette ubegrenset antall organisasjonsinnstillinger. Dette gjør at man kan ha ulike mailservere etc. på ulike deler i organisasjonstreet. 1. Navn på organisasjonsinnstillingen. 2. Fraværsprofil. 3. server. 4. SMS-gateway. (Option) 5. Etikettlayout for besøkssystemet. (Option) 6. Talepostserver. (Option) 7. Angir om det skal opprettes en link til meldingssiden i Tellus webbklient. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 15

17 Opprett organisasjon Det finnes ingen grenser på hvor stort organisasjonstreet kan være. Det eneste man ikke kan flytte etter at treet er opprettet er foretaket. 1. Navn på organisasjon 2. Valg av organisasjonsinnstilling. OBS! Det er viktig at man velger en organisasjonsinnstilling, ellers vil ikke de brukerne som knyttes til organisasjonen være like enkelt søkbare i systemet. Hvis man ikke oppretter noen organisasjonsinnstilling så velger man Default i rullgardinmenyen. 3. Marker hvor i organisasjonstreet den nye organisasjonen skal være. For å opprette ett foretak velger man toppnivået (Huset på bildet). Endre navn/slette organisasjonen For å endre navn/slette en organisasjon kan man høyreklikke på den for å få en meny. For å endre organisasjonsinnstilling så velger man fra rullgardinmenyen til høyre. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 16

18 Flytte organisasjon For å flytte en organisasjon bruker man dra og slipp prinsippet. Man kan ikke flytte ett foretak. Booking sone En booking sone er en gruppering av objekter som er mulig å booke. 1. Navn på sonen. F eks: Oslokontoret 2. Forklaringstekst 3. Tidssone, kreves for at bookinger skal fungere med den automatiske tidsjusteringen for sommer/vintertid. I Norge skal den settes til (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Bookingstyper En bookingstype er en benevning på ett objekt som er mulig å booke, f eks: Konferansesrom, projektor etc. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 17

19 Bookingsobjekt Ett bookingsobjekt er objekt som inngår i bookingstypen, f eks kan konferanserommet Store salen og Lille salen være to objekt i bookingstypen konferanserom. 1. Navn på objektet 2. Her kan man skrive inn f eks hva som finnes i ett konferanserom, oppløsning på en projektor etc. 3. Kapasitet, dette er en nummerisk verdi. 4. Bookingstype 5. Booking sone SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 18

20 Systemskjema Et skjema definerer arbeidstiden slik at systemet automatisk kan beregne ankomsttider. Alle brukere må være tilknyttet ett skjema. Det finnes to typer av skjema; system og personlig. Systemskjema kan brukes av alle brukerne, men kun administreres av systemadministrator. Personlig skjema opprettes og administreres av brukerne selv. Instruksjoner for personlige skjema finnes i manualen for webbklienten. Opprette systemskjema Gi skjemaet ett navn samt fyll inn arbeidstiden. Endre systemskjema Velg skjema og klikk på arbeidstiden som du ønsker å endre. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 19

21 Helligdager Support for Helligdager. Denne funksjonen innebærer at man f.eks. kan legge inn julaften den 24/12 som helligdag slik at datoen hoppes over når Tellus gir forslag på dato for ankomsttid. Man kan også sette en unik dato for eksempel en kick off når hele foretaket er stengt. Helligdagene administreres per foretak. Start med å fylle inn beskrivelse, d.v.s. hva helligdagen kalles. Om helligdagen er slik at den har ulike dato hvert år krysser man av Is absolute og skriver den dato som gjelder det aktuelle året, krysser man ikke av den ruten gjelder helligdagen samme dato hvert år. Sist velger man hvilket foretag dette gjelder for. Lagre med knappen lengst nede. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 20

22 Brukere Under hovedrubrikken Brukere finnes følgende underrubrikker: Opprette/redigere, Sentralbordekspedient, Maler, Brukergrupper samt Status. Det er mest innstillinger på Opprette/redigere og vi starter derfor med å gå igjennom de andre avsnittene først. Sentralbordekspidenter Her angir man hvilke brukere som skal være sentralbordekspedienter. F eks skriver man inn hvilken node sentralbordekspidenten skal tilhøre. Det er viktig at sentralbordekspedientene har en adresse registrert for at det skal fungere å sende Tellusmeldingen som . SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 21

23 Brukermal Når man legger til en ny bruker kan man gå ut fra en forhåndsdefinert mal for å få visse data fylt inn automatisk. I malen har du mulighet til å stille inn følgende: 1. Navn på malen 2. Organisasjonstilhørighet 3. Systemskjema 4. Tid for tilbakekomst 5. Sjef 6. Erstatter 7. Tittel 8. Adresse 9. Språk 10. Tidssone 11. Melding instillinger 12. Tid som legges på føre fraværsmarkering via kalender, tid angis i minutter. 13. Tid som legges på etter fraværsmarkering via kalender, tid angis i minutter. 14. Fyll inn domenedelen på adressen. 15. Rolle 16. Kalender sykronisering SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 22

24 Brukergrupper Brukergrupper kan opprettes for å f.eks kunne lage gruppefraværsmarkering, sende beskjeder til flere mottakere eller redigere flere enn en bruker. Brukerstatus De brukere som er aktive i systemet bruker en lisens. Velger man å sette en bruker inaktiv frigjør man en lisens. F.eks om noen er i mammapermisjon og man ønsker å bruke personens lisens til vikarierende person. Hvis man fjerner personen helt må man senere skrive inn alle opplysninger på nytt når personen kommer tilbake. Hvis vi i stedet setter bruker som inaktiv vil all info lagres. Men personen er ikke søkbar eller synlig så lenge den står som inaktiv. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 23

25 Opprette/redigere bruker Da man oppretter/redigerer en bruker er informasjonen som er tilknyttet personen delt inn i seks faner. Hver fane kan man klikke på for å se alle felt. Hvordan du fyller inn informasjonen i disse beskrives under. Fane 1: Grunnleggende brukerdata Her angis personlige opplysninger. Inaktiv: Denne ruten krysser man av hvis bruker skal være inaktiv, dvs ikke søkbar og bruker ikke opp lisens. Brukermaler: Man kan velge en mal hvor informasjon er fylt inn. Innloggingsalternativ: Fornavn Etternavn Brukernavn: navn eller nummer som brukeren skal bruke for å logge inn i Tellus webbklient. F.eks de to første bokstavene i for- resp. etternavn eller internnr. Passord: Opprett passord. Dette kan bruker senere selv endre i sin webbklient. e-post: Fyll inn den mailadresse som Tellus skal sende beskjeden til. Annen identitet: fylles inn hvis man har annen innlogging i f eks Lotus Notes. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 24

26 Fane 2: Øvrige brukerdata Fødselsdag: Klikk av for å vise brukers fødselsdag. Fonetisk fornavn/etternavn: Her fyller man inn alternativ stavemåte. For å få treff på Karlsson selvom man søker Carlsson skriver man inn Carlsson som fonetikk i etternavn. Sentralbordekspidentspesifikk informasjon: Informasjon som kun sentralbordekspidenten kan se, f eks privat mobilnummer. Sorteringsordning: Her setter man en verdi mellom 0-100, der 0 er høyest og 100 minst. Default verdi som er satt på samtlige brukere da systemet levereres er 100. Om alle brukere har samme sorteringsordning vil en søketreffliste i Tellus vises i bokstavordning. Om jeg f eks søker på samme organisasjon som Kalle så vises resultatet i bokstavordning om ingen sorteringsordning er opprettet. Med en sort.ordning kan man istedet velge å vise Adm dir øverst i trefflisten, så sekretær, så alle økonomer sammen osv. Brukerbild: Klikk på bla og finn ett bilde på brukeren hvis det finnes lagret. Personlig informasjon: Her kan man legge inn informasjon om bruker, f eks kontaktopplysninger til pårørende. Kun de som er tildelt rettigheten kan se og redigere personlig informasjon. Fane 3: Egendefiniert felt Her gir du bruker en verdi/verdien til de egendefinerte feltene. Fane 4: Detajert brukerdata Organisasjon: Klikk i organisasjonstreet der bruker tilhører. For å kunne opprette en ny bruker kreves det at man knytter denne til en del av organisasjonen. Standardskjema: Velg det skjema bruker skal tilhøre i starten. Det anbefales at bruker oppretter ett eget personlig skjema i sin webbklient. Sjef: Søk opp brukerens sjef og velg. Erstatter: Søk opp brukers erstatter og velg. Tittel: Velg fra listen. Kun en tittel. Hvis bruker har to titler må man opprette en tittel med begge, f eks Økonomisjef/Sentralbordansvarlig Adresse: Velg en av de forhåndsdefinerte adressene. Hvis du savner en adresse, kan du opprette den under Administrasjon\Adresser. Språk: Det språk som bruker skal ha i sin webbklient. Dette kan bruker senere selv endre i sin webbklient. Tidssone: Velg tidssone. For brukere i Norge velger man (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. Meldings innstillinger: Hvordan bruker skal få sine beskjeder fra sentralbordekspident, øvrige brukere og talepostmeldinger. Beskjed går alltid til webklienten i tillegg til det man velger her. SMS er tilleggsmodul. Kalender, Tid før og etter: Tid (minutter) som legges i en fraværsmarkering i kalendern (f eks Outlook). Eksempel: en bruker har innstilt 10 min etter; dette innebærer at ti minutter legges til hver gang bruker frværsmarkerer seg via sin kalender. Taster man inn møte kl så vil fraværsmarkeringen gjelde tom Dette gjør at bruker rekker tilbake til sitt kontor etter møtet. Rettigheter: Velg hvilken rolle bruker skal ha. (Les mer om roller under rubrikken Roller.) Bruk Exchange 2007 Kalender synkronisering: Hvis bruker skal ha mulighet til å fraværsmarkere via kalendern (f eks Outlook) krysses denne ruten av. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 25

27 Fane 5: Brukers telefoner Her listes brukers telefoner. For å legge til en telefon: Klikk på Opprett telefon for å komme direkte inn på siden der man oppretter nye telefoner. For å redigere en eksisterende telefon: Klikk på For å ta bort en eksisterende telefon: Klikk på Adresse: Velg en av de forhåndsdefinerte adressene. Hvis du mangler noen adresser kan du gå inn og opprette den under Administrasjon/Adresser. Fane 6: Søkeord Her knytter man søkeord til den aktuelle bruker. 1. Skriv inn og søk eller klikk på Alle for å få opp hele listen. 2. Legg til ett søkeord ved å klikke på det grønn plusstegnet. 3. De valgte søkeordene legges i listen øverst. For å ta bort ett ord klikk på minustegnet. 4. Finner man ikke ett søkeord som passer så klikker man på Opprett nytt søkeord. 5. Ikke glem å lagre! Opprette kopi Hvis man skal opprette flere brukere med like innstillinger kan man enkelt gjøre det ved å klikke Opprett kopi av en bruker øverst i høyre hjørne. En kopi av alle innstillingene til bruker utenom grunnleggende brukerdata og telefoner. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 26

28 Telefoner Under rubrikken Telefoner finnes følgende underrubrikker: Opprette/redigere, Opprette serie, Nummeroversetter samt Telefonmaler. Hvordan man oppretter telefonmaler og nummeroversetter er beskrevet tidligere i manualen. Under går vi gjennom hvordan man oppretter enkeltstående telefoner og hvordan man oppretter en serie av telefoner. Opprette serie Man kan opprette enkeltstående telefoner eller en serie. Når man oppretter en serie telefoner kan man velge hvor mange telefoner som skal opprettes og hvor mange steg det skal være mellom hver telefon. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 27

29 Opprette telefon Her skriver man inn: 1. Mal. Velg ev. en telefonmal fra listen og trykk på Bruk mal. 2. Telefonnummer: F eks internnr eller mobilnummer. 3. Angi nummeroversetter. 4. Beskrivelse: Her navngir man telefonen. F eks kan man døpe den til Annas internnr eller Annas mobil. Det er dette navn som vises i rullgardinmenyen da sentralbordekspedienten eller bruker skal velge hvilken profil som skal være aktiv. 5. Primærbruker: Når man oppretter en telefon er det viktig at man knytter den til en bruker. Dette gjøres ved å klikke på finn bruker og søk opp en allerede opprettet bruker. Et internnr kan deles av flere brukere, men systemet krever at en av dem står som primærbruker. OBS! Det er veldig viktig at man alltid oppgir en primærbruker for telefonen, ellers vil telefonen ikke kunne knyttes til noen! SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 28

30 6. Node: Angi den telefonsentral som telefonen tilhører. 7. Type telefon: Velg om telefonen skal være ett internnr, mobil, DECT etc. 8. Starthendelse: Her skriver man inn hva som skal gjøres med telefonen da en fraværsmarkering aktiveres. Observere at denne innstilling gjøres på telefonen og ikke i fraværsmarkeringskoden. Dette betyr at man kan ha ulike innstillinger for hva som skjer da bruker f eks fraværsmarkerer seg for lunsj på de forskjellige telefoner som er tilknyttet bruker. Man kan velge mellom alternativene: ingen, åpne, steng og viderekoble. Ingen = telefonen forblir uforandret, samme status som før fraværet inntraff. Hvis den var åpen så forblir den det eller hvis den var viderekoblet forblir den det etc. Åpne = telefonen er åpen under fraværsmarkeringen. Steng = telefonen stenges og vanligvis settes den over til sentralbordekspidenten. Viderekoble = telefonen viderekobles til ett annet nummer under fraværsmarkeringen. 9. Destination for starthendelse: Hvis man har satt at telefonen skal viderekobles i linjen over så angir man her hvilket nummer den skal viderekobles til. Husk å skrive inn hele nummeret, uten mellomrom eller bindestrek. Glem ikke 0/00 for linjen hvis det er eksternt nummer. Hvis samtalen skal gå til talepostkassen da telefonen er fraværsmarkert, så skriver man inn nummeret til talepostkassen. Hvis verdien ikke er angitt må bruker selv angi destination ved viderekobling. 10. Slutthendelse: Her skriver man inn hva som skal skje med telefonen da fraværsmarkeringen opphører. 11. Destination for slutthendelse: Hvis man har satt at telefonen skal viderekobles i linjen over så angir man her hvilket nummer den skal viderekobles til. Hvis verdien ikke er angitt må bruker selv angi destination ved viderekobling. 12. Navnoppdatering: Tellus kan oppdatere navn på internnr i de telefonsentraler som har støtte for dette. Her velger man om/hvilket navn som skal sendes over til telefonsentralen. Brukernavn= Brukernavn for og etternavn Telefonnavn= Det navn man har gitt telefonen i feltet Beskrivelse. 13. Alternativ: Valg for telefonen. Kontrollerbar = skal Tellus kunne styre telefonen. (Gjelder kun internnr). Er profil = Hvis bruker har flere enn 1 telefon med dette valget, kan bruker selv styre hvilken telefon som skal være aktiv. Følg profil = Angir om internnr skal viderekobles til den aktive telefonen. Bruk offentlig nummer = Oppringing fra Tellus Operator skjer via offentlige nettet. Privat = nummeret erstattes med **** Trykk på Lagre SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 29

31 Profiler Buker og telefoner er to ulike typer objekt som man assossierer med hverandre. Dette gjør at vi kan illustrere virkligheten på en unik måte. I Tellus er ulike typer objekt så administreres de frittstående. Systemadministratoren kan derfor knytte telefon til bruker på best mulig måte for organisasjonen slik at fleksibiliteten er bedre enn tidligere. Profiler For å forenkle for de brukere som har mer enn en telefon, finnes det muligheter for å definere telefoner som profiler. Man kan da enkelt velge hvilken av telefonene man ønsker å nås på. Hvis bruker f.eks. har flere enn 1 telefon som defineres som profil, kan man enkelt styre hvilken som skal være aktiv fra Tellus Operator. Dette kan også bruker gjøre selv fra sin webbklient. I de tilfellene en bruker har flere profiler lagt opp, finnes også muligheten for å utnytte funksjonen følg profil. Dette innebærer at hvis bruker velger at sin mobil skal være aktiv, og hans/hennes internnr er innstilt til å følge aktiv profil så vil internnr automatisk viderekobles til mobilen. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 30

32 Masquerade Masquerade er en avansert funksjon som er enkel å bruke for å overta en brukers funksjoner. Den er svært anvennelig for systemets administrator, men kan også brukes av f.eks. sekretærer etc. Ta over en brukers funksjoner For å overta en annen bruker så søker man opp personen og klikker på Masquerade -ikonet. Finnes ikke ikonet så har du ikke rettigheten til dette. Når man er inne i Masquerade -status som en annen bruker, så markeres dette ved en rød ramme rundt applikasjonen (se bildet under). Man ser også i navnlisten sitt eget innloggingsnavn skrevet utenfor i parantes. Forklaring på bildet under 1. Eget innloggingsnavn. 2. Trykk på X for å gå tilbake til egen sessjon. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 31

33 Tilbakestill passord Hvis bruker har glemt sitt passord kan det tilbakestilles på flere måter. Bruker kan selv få ett nytt tilfeldig passord tilsendt ved å klikke på linken for glemt passord i innloggingsbildet. Administrator kan også hjelpe bruker ved å opprette ett nytt passord. Dette gjøres enklest ved å klikke på nøkkelikonet under brukerdetaljer. Redigere bruker For å raskt kunne redigere en bruker om du oppdager en feil, finnes det en link for dette under brukerdetaljer. Klikk på ikonet for å redigere brukers opplysninger. Slett bruker For å slette en bruker klikker du på linken markert på bildet under. Du vil først få ett spørsmål for å bekrefte det som skal slettes. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 32

34 Multiredigering 1. Inverterer markert kryssruter. 2. Kryssruter Sett kryss foran de personer du ønsker å kjøre multiredigering på. 3. Multiredigering Velg type av hendelse for markert bruker. Send beskjed til flere personer Klikk på linken som vist i bildet under viser for å sende en beskjed til flere personer samtidig. Fraværsmarker flere personer Klikk på linken som vist i bildet under for å fraværsmarkere flere personer samtidig. Disse bør ha samme fraværsprofil for å få ønsket resultat. Ta bort fraværsmarkering for flere personer Klikk på linken som vist i bildet under for å fjerne fraværsmarkering fra flere personer samtidig. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 33

35 Multiredigere personer For å redigere ett antall personer så velger man linken under. I dette visningsbilde kan visse kriterier endres for samtlige brukere. Feltene som ikke endres vil heller ikke oppdateres på de valgte brukerne. Slette flere personer Klikk på linken som vist i bildet under for å slette flere personer samtidig. Man får spørsmål om man ønsker å fullføre sletting av personene før man endelig sletter. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 34

36 Etikettlayout Tellus etikettlayout er ett fleksibelt verktøy der man kan opprette etiketter for besøkende som er registrert i besøksmodulen. Man kan med fordel opprette flere ulike maler slik at man enkelt kan opprette en etikett som brukes ved en viss kategori av besøkende. Hvordan man registrerer ett besøk finnes beskevet i manualen for webbklienten. Etikettlayout finnes i rullgardinmenyen under Administrasjon og Besøkshåndtering. Opprette maler Øverst i navnfeltet fyller man inn hva malen skal hete og deretter velger man hva de ulike linjene på etiketten skal inneholde. Da en bruker deretter registrerer ett besøk i sin webklient og sentralbordekspident/resepsjonist skriver ut en besøksetikett, så hentes informasjonen som bruker har skrevet inn og settes inn på etiketten. Prefix: Tekst som beskriver hva linjen viser av informasjon. Hvis man ønsker at linjen skal vise f.eks Besøkende: Marie-Louise Björklund så angir man på prefixlinjen: Besøkende. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 35

37 Linje type: Det finnes sju ulike kategorier å velge mellom: Ingen: Linjen er blank på etiketten Dato: Dato for ankomst av besøkende Navn: For og etternavn på ditt besøk Foretak: Gjestens foretak Besøkskategori: Man kan dele inn besøkende i ulike kategorier, f.eks. kursdeltager, leverandør etc. Besøksmottakers navn Besøksmottakers foretak Vertikal posisjon: Her velger du hvor teksten skal havne på linjen; venstrestilt, sentrert eller høyrestilt. SourceTech Tellus Administration 2.6 nb-no 36

SourceTech Tellus Administration R2. Brukermanual

SourceTech Tellus Administration R2. Brukermanual R2 Brukermanual Copyright SourceTech AB 2000-2010 Innholdet i denne manualen er beskyttet i samsvar med opphavsrettsloven og kan hverken helt eller delvis kopieres uten uttrykkelig tillatelse av utgiveren.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Her kan du lese om hvordan du gjør innstillinger, bruker søkefunksjoner, fraværsmarkerer, bruker sms, sender e-post og endrer opplysninger.

Her kan du lese om hvordan du gjør innstillinger, bruker søkefunksjoner, fraværsmarkerer, bruker sms, sender e-post og endrer opplysninger. NetWise NetWise er kommunens interne telefonkatalog der du finner opplysninger om ansatte som; navn, avdeling, telefonnummer, e-post adresse og fraværsopplysninger. Her kan du lese om hvordan du gjør innstillinger,

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator Min side Fra vår hjemme side www.ice.no er det link til «Mitt ice» Fyll inn telefonnummer og passord etterfulgt av «Logg inn» 3 Klikk «Glemt passord» hvis

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen.

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen. Brukerveiledning Bedriftsnett Visuell admin Kom raskt i gang Visuell administrasjon for Bedriftsnett er et brukervennlig administrasjonsverktøy, som man tidligere kun hadde tilgjengelig i tradisjonelle

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon Quick guide for Scale brukergrensesnitt I Scale har vi flere muligheter for deg som bruker. Du velger selv hvordan du styrer Scaleløsningen. Apps Hvis du har mobiltelefon med Android eller iphone, kan

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kontakter Programversjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Kontakter... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.1.1 Listetype... 4 2.1.2

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær Brukerveiledning Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Hva er Mobil Sekretær?... 4 Avtaletyper... 5 Viderekoble samtaler... 5 Hva hører innringeren?... 6 Programtillegg for Outlook...

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 3 1.1. Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 3 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 4 2.1. Overnatting...

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Manual for. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual for. 2.4 KALAS Sitemanager Manual for 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduksjon Denne manualen skal hjelpe deg å komme igang, slik at du selv på en enkel måte kan legge til, redigere eller ta bort websider på din webplass. 1.1 Systemkrav

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide https://minside.sp.no Oppdatert 30.01.2017 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og overtar for den gamle RMS-løsningen. Systemet er 100%

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Introduksjon Dette er en kort innføring i bruk av Exchange i Trådløs Bedrift Sentralbord, TBS, for sluttbrukere. Dokumentet beskriver

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19.

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. 2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: mari.floen@minfagplan.no

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer