Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011"

Transkript

1 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Foto: Martin Alex Nielsen I denne utgaven kan du blant annet lese om: Hjelpekorpskonferansen SIDE 4 Livredning i vann - SIDE 8 En personlig beretning fra en redningsaksjon - SIDE 16 Sommerkursene i Stavern SIDE 20 Korpsstafetten Voss RKH SIDE 26 Røde Kors førstehjelp og friluftsliv for ungdom SIDE 29

2 Innhold Kjære hjelpekorpsvenner! Leder 3 Om bidragsytere i dette nummer 3 Hjelpekorps på skolebenken HJK-konferansen Kroppsliggjort kunnskap og livredning i vann 8 Status for arbeidet i ressursgruppene 14 Hardangervidda i mars - en personlig beretning fra en redningsaksjon 16 Region Øst sine Sommerkurs i Stavern 20 På den andre siden Hva er det du driver med? Har du noen gang stilt deg selv spørsmålet om hvorfor bruke tid på å være en del av Røde Kors Hjelpekorps? Medlemmene er mange og grunnene kan være likedan: mange. Men for Lise Arendal og vennene hennes var det ingen tvil: de var glade for at Røde Kors Hjelpekorps finns. Flere av dem er erfarne skigåere. Men allikevel skulle en skitur fra Finse til Krækkja i mars i år langs kvistet ruter utvikle seg til et drama. Takket være bl.a. Geilo Røde Kors Hjelpekorps kan du lese historien hennes. Noen er kanskje med i Hjelpekorpset fordi det er sosialt, andre er med på grunn av det faglige. Nå hvor sommeren nærmer seg er det mange som drar til vannet ved kysten, i skogen eller elver for å bade, padle, seile og drive med andre vannaktiviteter. I den forbindelse kan det være på sin plass å friske opp kunnskapene sine innen livredning i forbindelse med druknings-ulykker. Trond Augestad er en av Norges fremste innen feltet livredning og vann. I sin artikkel gir han en svært grundig gjennomgang av de mange aspektene livredning i vann innebærer samt viktigheten av realistiske øvelser. Det er digg å kjøre snøscooter. Det er spennende å øve redning i bratt terreng. Det er fett å seile fort hen Leserinnlegg: En landsrådsleder for den moderne redningstjenesten 22 Leserinnlegg: Beredskapsdiskriminiering i Røde Kors Hjelpekorps 24 Korpsstafetten: Voss Røde Kors Hjelpekorps 26 Røde Kors-dagen 8. mai i Larvik 28 Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) 29 Martin Alex Nielsen over sjøen med en masse hestekrefter som dytter deg fremover. Men for at det omfattende apparatet Røde Kors Hjelpekorps skal fungere trengs det også andre kunnskaper. Ledere fra lokale hjelpekorps fra hele Norge har sittet på skolebenken en hel helg for å lære mer om organisasjon og ledelse. Førstehjelp. Noen vil mene det er hjørnesteinen i de aktivitetene Hjelpekorpset driver med. Få med deg hvem som er blitt trukket ut til å delta på FACE september i Italia. Og husk også at det er NM i Hjelpekorps til september. Korpsstafetten er kommet til Voss stedet som kanskje er best kjent for Vossa får og Veko. Voss Røde Kors hjelpekorps har siden 2009 samarbeidet med Beredskapsvakt og hatt stor suksess med dette. Uansett hva du driver med innen Hjelpekorpset, og uansett hva grunnen til det er, så gi det noen tanker i løpet av sommeren: din brikke er en av mange i den store helheten og helheten er avhengig av alle brikkene. God leselyst og god sommer! Leder I Hjelpekorpsblad nr. 1 i 2002 begynte daværende landsrådsleder Arvid Ryen sin leder på denne måten: Endring for endringens skyld? [ ]. Tiden er snart ute eller er den akkurat begynt? Det sittende landsråd står for valg og om noen måneder er det Landsmøte. Noen har sagt ja takk til tre nye år, og kanskje dukker det opp nye ansikter. Det er dere som avgjør hvem som skal styre hjelpekorpsene de neste årene. Jeg har nå hatt det privilegium å være Landrådsleder i tre år og tiden har flydd. Det er vel slik vi alle opplever det når det er mye å gjøre og oppgavene står i kø. Jeg leste Arvid sin leder og konkluderte med at for egen del så er den akkurat begynt, tiden. Jeg har sagt ja til å fortsette i tre nye år, hvis jeg blir gitt den tillit. Vi er en stor organisasjon og skal vi klare å skape resultater og varige endringer blir tre år for liten tid til dette omfattende arbeidet. De neste tre årene gir muligheten for å lande det som er igangsatt. I min første leder i Hjelpekorpsblad nr. 3 i 2008 avsluttet jeg med følgende tekst: Jeg har tatt mål av meg å skulle være en tydelig leder for Hjelpekorpsene i Norge og jeg skal gjøre mitt ytterste for å representere dere medlemmer på en god måte, slik at vi i felleskap med resten av Norges Røde Kors kan styrke det frivillige arbeidet på alle de arenaer hvor vi er representert. Det målet, mener jeg, at vi har levert på. Hjelpekorpsene har fått en mye tydeligere plass både internt og eksternt. Vi sa i Hjelpekorpsstrategien at vi skulle bli mer synlig, bruke klar tale, styrke utdanning, og sist men ikke minst Krav er kult. Det har ikke alltid vært like enkelt å forholde seg til som leder, men ved å bruke strategien i praksis er jeg helt overbevist om at den virker. Om bidragsyterne i dette nummer: Vi har for første gang i Hjelpekorpsets historie fått opprettet en egen avdeling ved Hovedkontoret som har fått navnet Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps, med egen avdelingsleder representert i ledergruppen til Generalsekretæren. Hjelpekorpsene har i de tre siste årene også fått en betydelig økning i budsjetter og i antall ansatte, som igjen sikrer at vi i felleskap får styrket Hjelpekorpsene lokalt. Økningen i budsjetter har hatt betydning for dere lokalt gjennom at alle ressursgruppene har fått styrket fagutviklingen, hele landet har fått et tilbud om subsidierte kursplasser på regionskursene, ekstra bevilgninger til hele region Nord for utjevning av reisekostnader og subsidiering av alle vannkurs fra C- nivå til A- nivå sjø/strand og Elv. Vi har dessuten klart i felleskap å bli tydelig i media, noe som bidrar til å øke interessen for vårt arbeid. Alt dette i en periode hvor hele Røde Kors har vært gjennom en formidabel omstillingsprosses med kostnadskutt og reduksjoner. Det sittende Landstyret har klart å snu økonomien i Røde Kors fra et minus på kr 500 mill i 2008 til et pluss på kr 160 mill i Vi har i denne perioden levert mere og bedre aktiviteter der hvor vårt arbeid skal ha sitt fokus - ute hos dem som har behov for vår hjelp. Vi i Hjelpekorpset skal kunne gå ut når andre går inn, og dette krever at vi sikrer rekruttering av medlemmer som vet eller vil lære hva dette betyr i praksis. Jeg er helt sikker på at hvis vi fortsetter på det vi har begynt, så vil de neste tre årene medføre et skikkelig løft og en enda tydeligere identitet og stolthet over å være Hjelpekorpser. Særlig vil dette gjelde samarbeidet med myndigheter lokalt og nasjonalt, i egen organisasjon, og muligheten for fagutvikling og egenutvikling samt interessante oppgaver for hver og en av dere. En riktig god sommer til dere alle og lykke til med det viktige arbeidet som dere er en del av. Hilsen Jahn Petter Berentsen Landsrådsleder Hjelpekorps Jahn Petter Berentsen er leder i Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps Trond Augestad er universitetslektor/førstelekt-orstipendiat i friluftslivsfag ved Norges idrettshøgskole, seksjon for Kroppsøving og Pedagogikk Sven Bruun er frivillig informasjonsmed-arbeider i Røde Kors Hjelpekorp og frivillig i Oslo Røde Kors hjelpekorps Arild Himle er korpsleder for Voss Røde Kors HJK Jannicke Høyem er førstelektorstipendiat i friluftslivsfag ved Norges drettshøgskole Monica Ljusnes er medlem av Larvik Røde Kors hjelpekorps Dag Thomas Sagen Johannesen er medlem av landsrådet og regionsleder syd Olav A. Saltbones er fotograf og multimediarådgiver i Røde Kors Andreas Breden Tangen er medlem i Hammerfest Røde Kors Hjelpekorps 2 HJELPEKORPS

3 Kompetanseutvikling 4 Hjelpekorps på skolebenken HJK-konferansen 2011 Organisasjon og ledelse. Det høres ut som et dyrt og knusktørt kurs fra BI. Men faktum er at Hjelpekorpsere uansett om de springer rundt i fjellet sommer og vinter eller suser rundt i båt ved sjøen og redder raftere ut av vollsomme vassdrag, alle har de nytte av å vite noe om hva en organisasjon som Røde Kors innebærer og hvordan man leder best mulig. Tekst: Martin Alex Nielsen Foto: Martin Alex Nielsen og Sven Bruun Det er første gang den årlige Hjelpekorpskonferanse er slått sammen til en utvidet konferanse. Ledere i alle avskygninger korspsledere, administrative ledere, områdeledere, operative ledere har vært samlet en helg for å være på kurs i organisasjon og ledelse. En dag til hvert kurs. Nytt for konferansen i år er at den har vært for alle ledere, ikke kun nye ledere. Meningen er at de skal ta noen metoder og en viten med tilbake til korpsene sine, implementere det de har lært om organisasjon og ledelse i de lokale korpsene, bruke det aktivt som ledere, forteller landsrådsleder Jahn Petter Berentsen. Viten om organisasjon og ledelse kan være en bra drahjelp for lokale korps hvis de brukes aktivt som redskaper. Hjelpekorpsene er flinke på operativ ledelse, men kan trenge mer kunnskap om organisasjonsarbeid. Med organsisasjon tenker jeg også på Røde Kors som helhet. Som hjelpekorpser bør man vite og forstå hele organisasjonen Røde Kors med alle de aktiviteter den inneholder og hvor Hjelpekorpset er en del av beredskapen, mener Jahn Petter Berentsen. Han mener det har en stor verdi å gi 200 personer den samme kunnskapen om organisasjon og ledelse. Det største potensial har vi hvis vi får til gode samarbeidsrelasjoner i korpsene. Deltagerne på Hjelpekorpskonferansen Ut å redde folk eller sitte på baken? Torbjørn Prytz og Signe Vinje er henholdsvis korpsleder i Sola RKH og operativ leder i Bergen RKH. De har begge vært med i Røde Kors mange år. De er enig i mye av det som landsrådslederen sier. Torbjørn mener at korpsene må få bedre ledere. Kurs i organisasjon og ledelse kan hjelpe til å heve denne kompetansen i lokalforeningene. Det er mye ressurser å forvalte i Røde Kors: økonomi, medlemmer, materiell. Dette må ivaretas på en god måte og det krever bevissthet rundt alle sider ved en organisasjon. Dette kan slike kurs bidra til, sier Torbjørn. Signe tilføyer at Hjelpekorpsene ønsker å være den foretrukne organisasjonen innen redning og førstehjelp. Men det krever profesjonalitet, og kursene på konferansen henger sammen med å oppbygge denne profesjonaliteten. Medlemmene er den største ressursen vi har. Den må forvaltes og pleies og det må gjøres på en bra måte. Å være velorganisert er også en forutsetning for å redde folk. Torbjørn tilføyer at det ikke er hver dag de er ute å redde folk. Resten av tiden må brukes fornuftig. Å ha et velorganisert hjelpekorps bidrar også til å gjøre det mer effektivt. I siste ende kommer det også medlemmene til gode at lederne har deltatt på slike kurs: de får bedre ledere og bedre forvaltning. HJELPEKORPS Diskusjoner og notatskriving rundt temaet organisasjon. Organisasjonskurs ikke bare teori Det er Omsorg og foreningsutvikling i Røde Kors som har utviklet de konkrete kursene. Silje Gjøstøl er korpsleder i Malvik Røde Kors Hjelpekorps og deltar på Hjelpekorpskonferansen. Hun var også deltager på kurset i organisasjon da det ble testet ut for første gang i fjor. Hun forteller hvordan Malvik Røde Kors Hjelpekorps var langt nede som korps: de mistet medlemmer og endte med å være en gjeng på 8 personer, rådet fungerte ikke bra nok og korpset holdt på å miste beredskapen sin. Hun ble med på kurset i organisasjon fordi hun følte at det var en masse potensial i det lokale korpset og det burde gjøres noe med det. På kurset fikk hun mange aha-opplevelser. Etter kurset satte jeg meg ned sammen med nestlederen i korpset. Vi gjennomgikk hvordan vi ville ha at korpset skulle være, vi forsket i Lokalforeningshåndboka, vi lagde dokumenter med ansvarsdeling for medlemmer, gode råd osv. På det tidspunkt bestod korpset nesten bare av Silje og nestlederen i korpset. Når de skulle på aksjon stilte rådet ofte opp, men det var ikke noe fast sammensveiset korps. Etter at vi hadde vært på organisasjonskurs fulgte vi stort sett alle rådene fra kurset. Vi lærte om å lage handlingsplaner, verdien av å ha kontroll på økonomien, bygge relasjoner til nye samarbeidspartnere inn att i kommunen. I tillegg fikk vi masse hjelp fra D-rådet og Melhus RKH bakket oss opp. Men det var organisasjonskurset som inspirerte oss til å hente hjelp. Gammel vin på nye flasker? Silje ser at mye av det som gjennomgås på organisasjonskurset kan virke som selvfølgeligheter. Men samtidig mener hun det er viktig at det blir oppfrisket. Organisasjonskurset gir et bra grunnlag for både å kartlegge og løse potensielle problemer som kan være nødvendige å løse i korpsene. Å samle ledere fra korps i hele landet kan kanskje virke som en liten eksklusiv gruppe kommer på kurs. Men hva får resten av de Hjelpekorpsmedlemmene ut av det? Å være på et slikt kurs gjør, at man som leder, fungerer bedre i forhold til medlemmene. Det er en leders ansvar å oppbygge og skape eierskap til medlemmene slik at de gidder å bruke og ta ansvar for foreningen. Det er til medlem-menes sin fordel å ha en trygg forening med gode rammer og struktur for det arbeid som skal utføres. Silje Gjøstøl har i løpet av helgen snakket med flere deltagere, som i løpet av Hjelpekorpskonferansen har skjønt hvorfor det er bra å ta kurset. Jeg har pratet med mange andre som har fått ahaopplevelser, mange har spurt meg om råd og bedt om hjelp. De har ønsket at jeg skulle fortelle hvordan vi har gått frem i Malvik Røde Kors Hjelpekorps. Silje er blant annet blitt invitert til Korpsledersamling i andre distrikter for å holde foredrag om organisasjonsarbeid på bakgrunn av erfaringene hennes med Malvik Røde Kors Hjelpekorps. Alle i Røde Kors burde hatt grunnkurs Organisasjon. Malvik Røde Kors Hjelpekorps har i dag, et år etter at Silje Gjøstøl var på organisasjonskurs for første gang, 25 aktive hjelpekorpsere. Signe Vinje og Torbjørn Prytz mener begge at kurs i organisasjon er nyttig for hjelpekorpsene. 5

4 6 Kompetanseutvikling Intet nytt, men Både Torbjørn og Signe mener ikke at de personlig har lært noe banebrytende nytt. Begge har brukt flere av verktøyene fra organisasjonskurset lenge. Det er bra å få med noen tips og triks til hvordan man kan holde sammen på en forening og bli oppdatert på hvordan det er lurt å jobbe med de administrative oppgavene, forteller Signe. Bevisstgjøringen rundt hvordan man samler en organisasjon er viktig og noe som kan brukes i de enkelte korpsene. Torbjørn tilføyer at bakgrunnen for hvorfor man gjør ting på en bestemt måte kan være nok så lurt: man vet kanskje hva man gjør eller hva som skal gjøres, men tenker ikke alltid over hvorfor. Husk mobilt bredbånd NY fra ICE i sommer KAMPANJE! Ny uniform? Røde Kors-butikken, Wenaas, Nødnett og Zodiac var noen av leverandørene som var til stede på konferansen. Imellom slagene var det mulig å få en prat om Ressurssystemet. De er begge enig i at det mest matnyttige ved konferansen er kontakten og erfaringsutvekslingen med andre Hjelpekorpsere og oppleve at man er en del av enn større organisasjon. Det styrker faktisk fellesskapet å møte andre ledere fra hele landet, høre hvordan andre løser utfordringer eller gjør ting på andre måter, forteller Signe. Konklusjonen fra begge er at det er et bra og nyttig arrangement. Det er nok fare for at jeg blir med igjen til neste år, flirer Signe. Også Jahn Petter Berentsen understreker verdien av nettverksbyggingen og erfaringsutvekslingen en slik konferanse genererer: Det er ensomt å være leder. Vi kan ha undervurdert viktigheten av nettverksbyggingen i Hjelpekorpsene. Det har vært en viktig og god samling og jeg håper at det kan bli en fast tradisjon å ha en Hjelpekorpskonferanse i denne størrelsesorden. Økonomisk har det vært mulig å samle hjelpekorpsere fra hele landet på et sted takket være vår hovedsponsor TINE, samt økonomiske støtter som Stormberg, ICE.net og Justisdepartementet. 1/2 pris i et 1/2 år Design: 07 Gruppen Foto: Robin Strand I Lokalforeningshåndboken, som er en del av materiellet til både grunnkurs organisasjon og grunnkurs ledelse i Røde Kors, finnes mange nyttige råd og tips. Den kan skrives ut fra Korsveien og fås som hefte gratis på Røde Kors-butikken: All dokumentasjon til begge kursene finnes på Korsveien. Kontakt gjerne Røde Kors skole- koordinator ved ditt distriktskontor for mer informasjon. Har du andre spørsmål vedrørende opplæring kan du kontakte ICE har overlegen dekning i Norge. Med dekning som omfatter 75% av landarealet er vi enestående i vårt tilbud til de som ferdes ute i Norges vakre natur, enten man er på hytta eller er ute i båten. Med vårt unike modem for trådløst internett kan du gjøre hytta eller båten om til en trådløs sone der hele familien kan koble seg på med sine PCer eller smartphones. Sjekk dekningen der du er ved å sende SMS med kodeord <dekning> til Tjenesten koster 3 kroner. Ring oss på eller bestill på ice.no» Ice dekker 91% av norske husstander, 80% av alle hytter og 75% av landområdet. «Kampanjetilbudet gjelder privat og bedrift, AllTID og OFTE abonnement. Ingen etableringsavgift. 12 /18 mnd bindingstid.

5 Kompetanse Kroppsliggjort kunnskap og livredning i vann I artikkelen undersøkes hva en livredder i vann/sjø vil kunne erfare, hvis en i ytterste konsekvens må hoppe på sjøen for å redde noen. En av de farligste former for redning en redningsperson kan utsette seg for anses som livredning i vann. Golden, F. og Tipton, M. (2002) har forsket på drukning og årsak til drukninger. De fremhever spesielt et fenomen som de benevner som kuldesjokk og dette sjokket beskriver de slik i boken Essentials of Sea Survival ; The initial responses which predominantly affect circulation and breathing (cardio respiratory), are collectively known as the cold-shock response. This response probably accounts for the majority of near-drowning incidents and drowning deaths following accidental immersion in open water below 15 degrees Celsius (Golden & Tipton s. 59) Et slikt kuldesjokk inntrer meget raskt i kontakt med vannet og når en topp i løpet av de første 30 sekundene. Overlever en de første 30 sekundene etter et ufrivillig fall i kaldt vann, 15 grader eller kaldere, så er muligheten stor for at en overlever lengre. Hvor lenge, er avhengig av hvor kaldt vannet er og hvor mye klær som kan isolere kroppen. Men uansett vil, hvis en blir liggende lenge nok i kaldt vann, nedkjøling (hypotermi) og påfølgende bevisstløshet inntre. I følge Golden og Tipton (2002) kan symptomer på kuldesjokk inntreffe allerede i vanntemperatur på 25 grader. Forløpet de beskriver skjer imidlertid spesielt hurtig i vanntemperatur under 15 grader. Kuldesjokket kan deles i to fysiologiske parametere: respirasjon og blodomløpet. I det øyeblikket en person går under vann settes begge prosesser i gang. De fleste vil merke at de må gispe og hikste, og hjertet vil banke fortere. Gispingen er en refleks og hvis en person er under vann, og reflektorisk gisper etter luft, kan en i følge Golden og Tipton (2002) ved hvert forsøk på å puste/gispe, trekke inn 2 3 liter vann. Dette er i følge forfatterne en av de hyppigste årsaker til drukning. Oppførsel ved drukning Hva karakteriser en person som holder på å drukne? Dette spørsmålet har mange svar. Verken i litteratur eller erfaringer er det identifisert ett felles mønster i adferden til en som har kommet i alvorlige vanskeligheter i vannet. Handlingsmønstret til personer i alvorlig trøbbel eller livsfare beror mye på den erfaring og trening de har i slike situasjoner. Forskningen viser at en trenet redningsmann som kommer i trøbbel vil handle mer rasjonelt enn en som aldri har erfart en stresset eller livsfarlig situasjon. Jeg har to ganger trukket opp barn som har falt på sjøen fra brygga om sommeren. I begge tilfellene var de uten vest og hadde ikke svømmeferdigheter. Oppførselen hos disse to barna var noenlunde lik. Begge barna gikk helt under og kom opp igjen uten at de skrek eller ropte på hjelp. Det virket som om barna reflektorisk hadde stengt munnen for å spare på luft. Denne oppførselen har jeg ikke sett beskrevet i litteraturen, dette er basert på egne erfaringer. Uansett var denne stillheten ikke et forventet reaksjonsmønster fra noen som holder på å drukne. Redningen var forholdsvis enkel siden de var like ved brygga og de var innenfor rekkevidde. Barna kunne gripes først i håret og i klærne da de var på vei opp første gang, etter at de hadde vært under vannet. En av årsakene til at de fløt opp igjen, var at de begge hadde klær på seg og ikke bare badetøy. Klærne hadde mye luft i seg som skapte en god oppdrift. Denne oppdriften er kortvarig før klærne blir helt gjennomtrukket med vann og dermed ville trukket barna til bunns. Et interessant poeng er at det eneste som hørtes var et plask. Altså, en dramatisk situasjon uten andre signaler enn et vanlig plask. I andre tilfeller hvor personer ufrivillig har falt på sjøen, eller fått et eller annet problem i vannet så kan denne situasjonen skape panikkangst. Den druknende vil gripe etter alt som kommer innenfor rekkevidde og klamre seg til det med stor kraft. Dersom den druknende får tak i deg som livredder i vannet og har panikk, kan det medføre en kamp på liv eller død der en eller begge vil drukne. Andre ganger kan en forulykket være så nedkjølt og utmattet at man har store vanskeligheter med å gripe fatt i noe som helst. Det som her er beskrevet er noen sider ved drukning sett fra den druknendes perspektiv. I neste avsnitt vil det bli fokusert på livredderens perspektiv. Tekst: Trond Augestad Foto: Trond Augestad, Jannicke Høyem Forlenget arm Erfaringer fra øvelse og trening på redning i sjøen vil, i artikkelen, bli belyst gjennom eksempler fra ti år med livredningsopplæring for studenter fra deltidsstudiene i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole. Ca 400 studenter har gjennom årene fått erfaring med livredning i sjøen. I denne artikkelen trekkes teori fra feltet kroppsliggjort kunnskap 1 inn for å belyse erfaringen. Kroppsliggjort kunnskap er som ordet tilsier, en type kunnskap som sitter i kroppen når den først er lært. Denne læringen kan sammenlignes med når en lærte å sykle og svømme. Kroppsliggjort kunnskap trenger et språk for å forklare hvilke mekanismer som er involvert i denne type læring. Hvordan kan en trene for å oppnå denne type kunnskap? Artikkelen 2 er i så måte et bidrag til å sette ord på det som skjer i møte med det kalde vannet i en livredningssituasjon. Kroppslige erfaringer er selve kilden til studenters kunnskap om livredning 3. Drukning Drukning skjer ved at vann trenger ned i lungene. Pusten blir hindret og kveling inntrer. Det oppstår etter kort tid oksygenmangel etter at vannet har trengt ned i lungene og hjertet stanser. Varer oksygenmangelen lenge nok, vil hjernen skades, og etter hvert vil personen dø. En som har vært utsatt for nærdrukning, skal alltid innlegges på sykehus for observasjon og vurdering. Det er større fare forbundet med å få ferskvann enn saltvann i lungene 4. En livredder som har pustet inn vann dvs. fått vann i lungene under en redningsaksjon, skal følge samme prosedyre med transport til sykehus for vurdering og observasjon. 8 HJELPEKORPS

6 10Kompetanse Handling ved livredning Utfra det foregående stiller de forulykkedes handlinger livredderen overfor en rekke utfordringer. For livredderen kommer egen sikkerhet første. En livredder kan ikke redde andre uten først å ta vare på seg selv. Det betyr i praksis at en må stoppe opp for å vurdere situasjonen, før en går til handling. At et slikt øyeblikk av refleksjon brukes aktivt i livredningsarbeid, er, som jeg seinere skal diskutere, av stor betydning for sikkerheten till livredder. En måte å ivareta sin egen sikkerhet på, kan skje fra land med bruk av den såkalte forlengede arm. En forlenget arm er noe livredderen kan gi til den som trenger hjelp uten selv å komme i nærkontakt med vedkommende. Redning via bruk av en forlenget arm, fungere såfremt den druknede ikke er så nedkjølt at en ikke kan ta tak i noe som helst. En huskeregel: rekk ut, kast ut og ro ut. På land Det enkleste og sikreste er å rekke ut en stokk, en åre eller et klesplagg som den druknende kan gripe tak i. Dette forutsetter at avstanden fra land tillater at livredderen kan oppholde seg der og dermed ha god oversikt over situasjonen. Kan rekke fra land Er den druknende for langt ute til å rekke noe så kan man bruke en kasteline eller livbøye, hvis slik utstyr er tilgjenglig. Bruk av kasteline eller andre gjenstander som kan kastes ut, må trenes på. Det krever mye trening å kunne kaste ut og treffe en som ligger og kaver i vannet. Dersom livredderen ikke har noen gjenstander som kan brukes til å trekke den druknende inn med, så kan det fungere å kaste ut en eller annen flytegjenstand som personen kan holde seg fast i. Må komme i vannet (båt eller lignende) Dersom det ikke er mulig å nå den druknende fra land, er det sikreste å bruke en jolle å ro ut i. Ved å skåte inn til den som ligger i vannet, kan båten plasseres slik at personen kan grip fatt i hekken og klamre seg fast. Et viktig poeng i slike situasjoner er at livredderen må unngå nærkontakt med en som kan ha panikk i vannet. Hvis livredderen likevel må ut i sjøen og må legge på svøm mot den druknende, blir redningsaksjonen betraktelig mer risikofylt og komplisert. Livredderen får dårligere mulighet for å sikre seg selv og det blir viktig å bringe med seg noe som kan brukes som den forlengede arm. Tilgang på flytebøyer eller annet som flyter, kan brukes til å skape kontakt mellom livredderen og den som skal reddes. Her kan også en jakke eller en bukse gjøre nytten. Dersom det oppstår problemer med å holde avstand må livredderen slippe den druknende og tenke på sin egen sikkerhet først. Dette punktet virker svært utfordrende. Flere argumenterer for at det er jo bare og ta frigjøringsgrep i vannet så slipper du unna en med panikk som holder tak i deg. Slik er dessverre ikke virkeligheten i dramatiske livredningssituasjoner. Å tro at en som livredder lett kan komme seg fri kan være en farlig forenkling av en situasjon som kan komme ut av kontroll og ende med panikk også hos livredderen, og i verste fall ende opp med at to drukner i stedet for en. Det er mulig at ved trening inne i et basseng, kan det virke som en grei skuring å slippe fri fra en øvingskamerat som leke slåss og ikke har panikk i et varmt basseng. Dette er nettopp en av mine argumenter for at opplæringen i livredning må foregå ute og i ulike typer vær. Hopp i sjøen med vanlige klær. Livredder i vann Hvis livredderen ikke har noe annet valg må han/hun hoppe på sjøen og legge på svøm til en som holder på å drukne og trenger umiddelbar hjelp. En slik erfaring av å hoppe på sjøen og gjøre alt for å redde en annen vil medføre kroppslige og emosjonelle reaksjoner. Jeg vil her ta opp hvor vesentlig det er at slike erfaringer tematiseres og gjøres til en eksplitt del av opplæringen i livredning. Dette vil bli belyst gjennom de praktiske erfaringer som ca. 400 studenter ved Norges idrettshøgskole har gjort under øving på livredning i vann. Den aller viktigste erfaringen studentene kjente på kroppen var det som Golden og Tipton (2002, s. 57) beskrev som kuldesjokk når de hoppet på sjøen. Opplevelsen av det kalde vannet virket sterkt i studentene og det hadde innvirkning på gjennomføringen av øvingen og studentene rapporterte at dette kompliserte den forholdsvise enkle livredningsoppgaven. Treningen blir gjennomført på følgende måte: Været 3. september 2010 var frisk bris med liten kuling i kastene, temperatur i sjøen 12 grader, i luften ca 14 grader. Oppgaven som studentene skulle gjennomføre var som følger: Hopp fra berget eller brygga Svøm til flytebrygga (ca 10 meter) Dykk og hent opp en livredningsdukke (valgfri dybde ikke mer enn <3m) Svøm ut med en forlenget arm 10 m, frakt en person inn til land Opp på brygga og gjennomfør HLR Gi en beskrivelse av alarmplanen for stedet Ved første øyekast kan dette ser ut som en enkel øvelse med korte svømmedistanser og nesten ikke noe dybde for henting av en livredningsdukke. Men kaldt vann, i dette tilfelle fra september 2010, hvor det var tolv grader i sjøen. I det beskrevne tilfelle blåste det kraftig, som igjen medførte at bølgene ble forholdsvis store. Dette var faktorer som kompliserte øvelsen og gjorde det vanskeligere enn studentene hadde forestilt seg mentalt og var forberedt på. Mange av studentene opplevde at de hyperventilerte, at de trakk pusten inn i korte hiv eller hikst. Da de svømte i det kalde vannet gjorde pusting og pusterytme selve svømmingen annerledes enn de var vant til. Disse fysiologiske reaksjonsmåtene i kroppen kombinert med en stresset situasjon, gjorde at det som kunne se ut som en enkel oppgave ble komplisert. Da studentene for første gang utførte øvelsen i sjøen fikk de en klar opplevelse av de samme reaksjoner, som litteraturen beskriver oppstår når man svømmer i kaldt vann. Det at disse faktorene er så fremtredende, viser at trening på redning i realistiske omgivelser har pedagogiske og læringsmessige fortrinn. Da studentene sammen med underviserne i etterkant foretok observasjon og refleksjon over handlingen, rapporterte et flertall av studentene at første gang de gjennomførte livredningsprøven i sjøen, så stengte de hørselen ute. De fleste studentene fortalte at de overhodet ikke hadde hørt noe som helst under svømmeturen mot livredningsdukken, som skulle hentes opp. At hørselen stenges ute på en slik måte kan være et tegn på høyt stressnivå, hvor kroppen stenger ute alle uvesentlige funksjoner for å kunne spare energi for å holde fokus på oppgaven. Dette fenomenet har vært gjennomgående i de ti årene prøven har vært avlagt i sjøen, det vil si at det ikke er noen hensikt å rope ut beskjeder til en som første gang trener på livredning i sjøen. Et annet moment som eksemplet viser, kan også være at en som har kommet i alvorlig trøbbel i vannet, sannsynligvis ikke er mottakelig for verbal kommunikasjon. Studenten skal under treningen og øvingen, svømme i super- eller ullundertøy som er heldekkende. Dette gjøres hovedsakelig ut fra to grunner. Erfaringen studentene får med å svømme med noen klær kontra kun i badetøy utgjør en stor forskjell. Studentene opplever at motstanden i vannet med litt klær er mye større enn det de er vant med fra bading i badedrakt. Det andre er at det legges opp til at det skal være mest mulig likt en livredningssituasjon de kan komme opp i. Ved at de må handle raskt uten å bruke tid på å måtte kle av seg kan de opprettholde fokus på hvor den druknende forsvant under vann. (Selvfølgelig må tunge jakker og gummistøvler vrenges av før en hopper i vannet.) I situasjonen som er beskrevet har vi lagt vekt på at studentene selv kan velge om de vil hoppe fra et berg like ved en brygge på det stedet underviserne har valgt til treningsområde. De får valget om å ta en litt lengre svømmetur, eller å hoppe eller slippe seg fra brygga. Den lengste svømmeturen blir ca 20 meter. Det er i seg selv ikke særlig langt. Fra faglærenes synspunkter er det heller ikke essensielt hvor langt de svømmer. Det underviserne legger opp til er at studentene skal vurdere og innse sine egne begrensninger når det gjelder svømmedistanse i sjøen med vind og strøm. Flertallet av studentene uttalte også i etterkant at den gjennomførte 20 meter svømmedistansen ble opplevd som mer enn lang nok. I denne læringssituasjonen er det på forhånd sluppet ned en livredningsdukke i sjøen. Dukken er festet til et tau. Tauet gjorde at en lettere kan tilpasse dybden og at en får dukken opp igjen. Dukken legges sjelden dypere enn ca 2 meter. Hvis det er spesielle ønsker fra noen av studentene som vil ha det dypere, så etterkommes det. Hva som hentes opp fra bunnen er i denne setting ikke viktig, erfaringen med å svømme under vann er viktigst. Det som slår de fleste som gjennomfører øvelsen er at det er vanskelig å finne noe som helst på ca 2 meter dybde. Spesielt hvis det er tang og brennmaneter, med bølger som grumser til vannet. Disse faktorene virker så forstyrrende at det blir et stressmoment i seg selv. Det er mange som rapporterer at det var slitsomt å svømme under vann, flertallet følte at de ikke fikk trukket inn nok luft før de dukket under. Dette medførte igjen at de følte at de ikke klarte å holde pusten noe særlig lenge, mindre enn 20 sekunder ble de fleste klokket inn på. Det sier seg selv at da blir det ikke mye tid å orientere seg under vann og for i det hele tatt å gå noe dypere enn 2 meter for å plukke opp et objekt på bunnen. HJELPEKORPS

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema:

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema: Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet sitt fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 2-2010 Les også: Når alarmen går! - Personlig beredskap Førstehjelp på fest Ungdom

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere 2 Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere Bakgrunn I mai 1999 satte bransje, brukere og myndigheter seg sammen i Stjørdal og la grunnlaget for arbeidet med å utvikle verdens

Detaljer