1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje"

Transkript

1 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk. Enova hadde som mål å utnytte de muligheter som ligger i Industrinettverket på en bedre måte både som rapporteringskanal, benchmarkingverktøy og som støtte i arbeidet forøvrig knyttet til energieffektivisering og omlegging av energibruken i industrien. På bakgrunn av dette ble et nytt nettsted utviklet, som har fått betegnelsen Industrinett. Industrinett gir tilgang til registrering og analyse av virksomhetens energibruk målt opp mot andre sammenlignbare medlemmer. Industrinett kan brukes som et verktøy i energiledelse og være utgangspunkt for referansemålinger og ulike analyser. Dette kan igjen danne grunnlaget for utarbeidelse av rapporter, råd, «beste praksis» og være et effektivt sammenligningsgrunnlag. 1.2 Hvordan bli medlem av Industrinett? Det finnes to måter å bli medlem av Industrinett. Ved innlevering av søknad om "støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg" gjennom Enovas nettsider får søkeren automatisk medlemskap i Industrinett. Ved innvilget støtte blir virksomheten rapporteringspliktig i 10 år, og må årlig rapportere energiog produksjonstall via Industrinett. Man kan også bli medlem uten å søke støtte hos Enova, ved å opprette bruker direkte fra Enovas søknadssenter. Medlemmer av Industrinett kan velge om de kun vil følge opp egen energiutvikling eller om de også vil knytte seg til en av de forhåndsdefinerte bransjene, som gir dem muligheten til å sammenligne seg med andre i samme bransje. 1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje Hvis man velger å knytte virksomhet opp mot en forhåndsdefinert bransje har man muligheten til å benchmarke eget energiforbruk mot andre virksomheter i samme bransje. Det må da rapporteres energidata på forhåndsdefinerte produkter som tilhører bransjen, slik at energiforbruket kan sammenlignes på tvers av virksomhetene i bransjen. Man har også mulighet til å legge inn egendefinerte produkter i tillegg til de forhåndsdefinerte for egen oppfølging, men disse vil ikke inngå i benchmarken. I tillegg til benchmarken får man årlig energistatistikk og kan følge egen energiutvikling Følge opp egen energiutvikling Hvis virksomheten ikke matcher en av de forhåndsdefinerte bransjene eller ønsker større frihet med tanke på hvilke produkter man skal rapportere energidata for, kan man velge å ikke plassere bedriften innenfor en bransjekategori. Da får man årlig energistatistikk og kan følge egen energiutvikling, uten benchmarking mot andre virksomheter Registering av energidata Registrering energibruk Tidligere (gjennom Industrinettverket) har virksomheter rapportert energidata én gang i året. Med Industrinett har virksomhetene mulighet til å velge om de vil fortsette å rapportere årlig, eller om de vil følge Side 1 av 21

2 energiutviklingen på et mer detaljert nivå og rapportere månedlig. Ved månedlig rapportering har man mulighet til å summere alle månedene på slutten av året og bruke disse dataene til den årlige rapporteringen. For de virksomhetene som tilhører en bransje er det de årlige dataene som inngår i benchmarken. Virksomhetene rapporterer energidata på forhåndsdefinerte energigrupper med tilknyttede energibærere. Virksomhetene som velger å rapportere årlig, og som også har rapportert energidata til Statistisk Sentralbyrå (SSB), vil få mulighet til å importere disse dataene Registrering av produksjon og diverse forbruk For virksomheter som har knyttet seg til en bransje vil det være forhåndsdefinerte produkter som er obligatorisk å rapportere på. Man legger da inn årets forbruk og vil samtidig se fjorårets forbruk på de samme produktene. I tillegg har alle virksomheter mulighet til å legge inn egendefinerte produkter som de rapporterer forbruk på. Alle produktene har en vekting som viser hvordan produktet vektes i forhold til andre produkter. For eksempel ett tonn sykehusvask kan vektes som ett og et halvt tonn vanlig vask, fordi det er ekstra energikrevende å vaske sykehustøy (som må kokes) Energiledelse Energimål Industrinett gir mulighet for å sette og følge opp virksomhetens energimål. Her kan man legge inn målene virksomheten har for energieffektivitet og hva denne ambisjonen tilsvarer Kobling mot virksomhetens energiledelsessystem For virksomheter som jobber med energiledelse og har utarbeidet et energiledelsessystem, kan dette og andre relevante dokumenter lases opp. På denne måten kan den viktigste dokumentasjonen knyttet til energiledelsessystemet samles i Industrinett Tiltaksliste Som en del av oppfølging av egen energiledelse kan virksomheter legge til og følge opp tiltak i en tiltaksliste. Virksomheter som har fått innvilget støtte til introduksjon av energiledelse vil finne de tre tiltakene de oppga i søknaden her. Tiltakene knyttes opp mot kostnader, resultat og barriere for gjennomføring. Etter hvert som tiltak er gjennomført kan man flytte de over i "utførte tiltak" Følge utvikling fra år til år På Industrinett vil den årlige benchmarken for bransjene tilgjengeliggjøres og man kan se sin egen virksomhet opp mot snittet for bransjen. Benchmarken vil publiseres som en graf som viser den årlige utviklingen. Alle virksomheter som er medlem av Industrinett har muligheten til å følge sin egen utvikling via en grafisk fremstilling. Denne grafen viser den årlige spesifikke energibruken for virksomheten. Side 2 av 21

3 2 Brukerveiledning 2.1 Opprette bruker på Industrinett Det er to måter å få bruker/profil på Industrinett, beskrevet i avsnitt og Man kan enten få opprettet en Industrinettprofil samtidig som man søker om støtte til introduksjon av energiledelse eller man kan gjøre det direkte inne på Enovas søknadssenter. Man får den samme funksjonaliteten på Industrinett uavhengig av hvordan man oppretter brukeren Opprette bruker direkte inne på Enovas søknadssenter Man kan opprette en bruker på Industrinett ved å trykke på knappen "opprett bruker på Industrinett" inne i Enovas søknadssenter, slik som vist i Figur 1. Man kommer da til siden "opprett nytt industrinettprosjekt". Figur 1 Opprett bruker på industrinett Hvis man tidligere har registrert et eller flere firma inne på Enovas søknadssenter, vil disse dukke opp i en liste her. Man kan da velge å gå videre med et firma man tidligere har registrert i søknadssenteret og opprette industrinettprofil for dette firmaet, eller man kan velge å opprette et nytt firma slik som vist i Figur 2. Figur 2 Opprett nytt firma Søke støtte til introduksjon av energiledelse og samtidig få tildelt bruker/profil på Industrinett Inne på Enovas søknadssenter finner man en oversikt over støtteprogrammer i margen til høyre. Det er via søknaden " støtte til introduksjon til energiledelse i industri og anlegg" man får tilgang til Industrinett, som vist i Figur 3. Velger man å søke på dette støtteprogrammet og dermed samtidig oppretter Industrinettprofil, kommer man i første steg til siden "velg industrinettprofil for søknad". Side 3 av 21

4 Figur 3 Få bruker automatisk gjennom innvilget søknad Hvis man er tilknyttet et eller flere firma med Industrinettprofil på Enovas søknadssenter, vil disse dukke opp i en liste. Man kan da velge om man ønsker å søke på vegne av et firma som allerede har en Industrinettprofil eller om man ønsker å opprette en ny industrinettprofil som vist i Figur 4. Figur 4 Opprett ny industrinettprofil I neste steg vil alle firma som man er tilknyttet på Enovas søknadssenter uten registrert Industrinettprofil dukke opp. Ønsker man å opprette Industrinettprofil for et firma man tidligere har registrert i Enovas søknadssenter, velger man dette og trykker neste. Man kommer da direkte til Bekreft firmainformasjon. Hvis man søker på vegne av et nytt firma, som man tidligere ikke har registrert informasjon om på Enovas søknadssenter, velger man "opprett nytt firma" som vist i Figur 2. Figur 5 Opprett nytt firma Uavhengig av hvordan man har startet opprettelsen av ny Industrinettbruker, om man har valgt å opprette en ny bruker på Industrinett direkte fra søknadssenteret eller om man gjør det i forbindelse Side 4 av 21

5 med en søknad om støtte til introduksjon av energiledelse, må man nå registrere informasjon om bedriften slik som beskrevet i de neste avsnittene Opprette firma Man får videre muligheten til å velge to alternativer ut fra hvem det er som registrerer ny virksomhet. Hvis man selv jobber i firmaet man søker for velger man alternativ 1, hvis man jobber som konsulent eller skal registrere bruker på vegne av et annet firma enn det man selv er ansatt i velger man alternativ 2. Figur 6 Alternativer ved opprettelse av nytt firma Man registrerer firmaets organisasjonsnummer og velger "hent firmainformasjon fra Brønnøysund. Firmainformasjonen blir hentet inn fra Brønnøysundregistrene. Både bedrifts- og juridisk organisasjonsnummer blir hentet inn. Hvis den juridiske enheten kun har én underenhet vil denne bli valgt som bedriftsorganisasjonsnummer automatisk som vist i eksempelet under. Figur 7 Organisasjonsnummer Hvis den juridiske enheten har flere underenheter, blir man bedt om å velge riktig underenhet i en liste slik som vist i Figur 8. Side 5 av 21

6 Figur 8 Valg av underenhet Når man har fylt ut all informasjonen eller ser at informasjonen importert fra Brønnøysund er riktig kan man trykke på "neste" Bekreft firmainformasjon På denne siden får man en oppsummering av firmadetaljene og må bekrefte informasjonen før man kan gå videre til neste steg. Hvis man ønsker å endre informasjonen kan man trykke på "endre", gjøre de endringene man ønsker, også trykke på "lagre" Velg Bransje Man kan velge mellom to alternativer: 1. Følg opp egen energiutvikling 2. Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre i samme bransje Side 6 av 21

7 Figur 9 Velg bransje Hvis man velger å følge opp egen energiutvikling kan man velge fylke og kommune å gå videre. Velger man å følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre i samme bransje kan man velge den bransjen som passer. Når man har valgt bransje i drop-down listen kan man lese beskrivelsen av bransjen Organisering Når man går videre skal man oppgi kontaktinformasjon for nøkkelpersoner i bedriften og velge energiansvarlig i bedriften. Her kan man legge til flere personer for bedriften, men kun én person skal være energiansvarlig Registrer energidata Figur 10 Kontaktinformasjon og valg av energiansvarlig Først velger man hvilken periode man skal rapportere for i drop-down listen. Deretter velger man om man ønsker å rapportere månedlig eller årlig. De bedriftene som rapporterer energidata årlig til Side 7 av 21

8 Statistisk Sentralbyrå (SSB) får muligheten til å velge å importere disse dataene direkte derfra, hvis man ønsker å rapportere årlig. Figur 11 Velg periode og rapporttype Man legger inn energibruk for de relevante (forhåndsbestemte) energigruppene og energibærerne. Tallene fra fjoråret ligger også i skjemaet hvis man vil sammenligne direkte. I tillegg kan man legge inn kommentarer til tallene hvis det f.eks. er en spesiell grunn til store endringer fra fjoråret. Figur 12 Energibruk Bedrifter som har valgt å stå utenfor bransjer, må velge hvilke enhet de vil bruke. Figur 13 Velg enhet For bedrifter som er knyttet opp mot en bransje har forhåndsdefinerte produkter med tilknyttet enhet. Side 8 av 21

9 Bedrifter som er knyttet opp mot en bransje legger inn tall for de forhåndsdefinerte produktene, og kan i tillegg velge å legge til egendefinerte produkter. De som kun følger opp egen energiutvikling legger selv inn alle produktene de vil rapportere for. Figur 14 Produkter Bekreft opprettelse av industrinett For de som har opprettet en bruker til Industrinett uten å få innvilget søknad bekrefter opprettelse og går videre til hovedsiden, eller de kan velge å sende inn en søknad til støtte om introduksjon til energiledelse. Figur 15 Bekreft opprettelse Velger man "bekreft opprettelsen og gå til hovedsiden" vil Industrinettprofilen bli opprettet og man vil bli vist tilbake til forsiden på Enovas søknadssenter. Hvis man velger "bekreft opprettelse og søk om støtte" vil man komme til siden "Ny søknad Prosjektsammendrag" og kan følge stegene beskrevet i avsnitt 0 Opprett søknad. Side 9 av 21

10 2.2 Opprett søknad Hvis man velger en virksomhet som allerede har en industrinettprofil kommer man til første steg i søknadsprosessen "proskektsammendrag". Søknadsprosessen består av følgende steg: Prosjektsammendrag, Økonomi, Finansiering, Organisering, Energiledelse og Oppsummering. Man kan følge hvilket steg man har kommet til i oversikten i høyre marg, slik som vist i Figur Prosjektsammendrag Figur 16 Steg i søknadsprosessen I prosjektsammendraget fyller man ut prosjektets tittel, sammendrag, kontaktpersoner og start- og sluttidspunkt. Startpunkt kan ikke være tidligere enn 30 dager etter søknaden er sendt inn og sluttpunktet kan ikke være før startpunktet eller tidligere enn 30 dager etter startpunktet. Figur 17 Prosjektstart og -slutt I tillegg må man velge fylke og kommune for prosjektets lokasjon Økonomi På økonomisiden fyller man ut kostander knyttet til prosjektet. Dette gjelder egne timer, innleide timer og energiledelsessystem. Man kan da se den totale kostnaden av prosjektet. Side 10 av 21

11 2.2.3 Finansiering Figur 18 Økonomi Under finansieringsposten skal prosjektets bankkontonummer fylles ut samt ulike finansposter. Man skal også fylle ut hvor mye støtte man ønsker fra Enova inn i prosjektet Organisering Figur 19 Finansiering I dette steget fyller man ut kontaktdata på nøkkelpersoner i prosjektet og velger energiansvarlig. Man kan legge til flere person i prosjektet, men kun én person skal være energiansvarlig. Side 11 av 21

12 2.2.5 Energiledelse Figur 20 Kontaktinformasjon og energiansvarlig Først velger man hvilken periode man skal rapportere for i drop-down listen. Deretter velger man om man ønsker å rapportere månedlig eller årlig. De bedriftene som rapporterer energidata årlig til Statistisk Sentralbyrå (SSB) får muligheten til å velge å importere disse dataene direkte derfra, hvis man ønsker å rapportere årlig. Figur 21 Velg periode og rapporttype Man legger inn energibruk for de relevante (forhåndsbestemte) energigruppene og energibærerne. Tallene fra fjoråret ligger også i skjemaet hvis man vil sammenligne direkte. I tillegg kan man legge inn kommentarer til tallene hvis det f.eks. er en spesiell grunn til store endringer fra fjoråret. Side 12 av 21

13 Figur 22 Energibruk Bedrifter som har valgt å stå utenfor bransjer, må velge hvilke enhet de vil bruke. Figur 23 Velg enhet For bedrifter som er knyttet opp mot en bransje har forhåndsdefinerte produkter med tilknyttet enhet. Bedrifter som er knyttet opp mot en bransje legger inn tall for de forhåndsdefinerte produktene, og kan i tillegg velge å legge til egendefinerte produkter. De som kun følger opp egen energiutvikling legger selv inn produktene de vil rapportere for. Figur 24 Produkter Side 13 av 21

14 2.2.6 Oppsummering Det siste steget i søknadsprosessen er oppsummering av informasjonen. Her får man oversikt over alt man har registrert i søknadsprosessen og beskjed om eventuelle feil/mangler i høyre marg. Figur 25 Feil/mangler Når eventuelle feil/mangler er rettet opp og man har sett over informasjonen man har registrer kan man bekrefte og sende søknaden. Figur 26 Bekreft og send søknad Side 14 av 21

15 2.3 Funksjonalitet på Industrinett Når man er logget inn på Industrinett, kan man velge mellom ulike faner øverst på siden som tilbyr ulik funksjonalitet Energiledelse Figur 27 Oversikt faner Under fanen "energiledelse" finner man funksjonalitet for å følge opp bedriftens energiledelse. Figur 28 Fane for energiledelse På denne siden kan man følge opp ulike faktorer forklart nærmere i påfølgende avsnitt Energimål Øverst på siden finner man seksjonen "energimål" med "utgangspunkt energieffektivitet", "mål for energieffektivitet" og "ambisjonen tilsvarer". Denne kan være ferdigutfylt hvis man fylte ut dette i forbindelse med en søknad. Her kan man holde oversikt over målene og hvor mye disse ambisjonene tilsvarer. Figur 29 Energimål Side 15 av 21

16 Dokumenter Under dokumentseksjonen kan bedriften laste opp sitt energiledelsessystem og andre relevante dokumenter. Da kan Industrinett være hovedflaten for arbeidet med energiledelse og hoveddokumentene holdes samlet Tiltak Figur 30 Dokumenter Under tiltaksseksjonen kan man holde oversikt over hvilke tiltak man planlegger, hvilke som er utført og hvordan disse er tenkt utført. Tiltaksseksjonen har tre faner for tiltak: "ikke utførte tiltak", "utførte tiltak" og "legg til nytt tiltak". Som standard vises "ikke utførte tiltak". Hvert tiltak har informasjon på tre områder: "Beskrivelse" som inneholder navn, kategori og kommentar, "økonomi" som inneholder kostnad og resultat av tiltaket og "fremdrift" som sier noe om forutsetningene for gjennomføring av tiltaket og status. Med denne seksjonen kan bedriften holde oversikt over hvilke tiltak som innføres eller som ønskes. Under "utførte tiltak" ligger alle tiltak som tidligere lå under "ikke utførte tiltak", men som har byttet status til "utført". Da kan man se hva man allerede har gjort innenfor energiledelse i bedriften. Figur 31 Oversikt tiltak Ønsker man å legge til et nytt tiltak går man til fanen "legg til nytt tiltak" og fyller ut informasjonen i skjemaet som vist i Figur 32. Side 16 av 21

17 Figur 32 Legg til nytt tiltak De som har søkt om støtte til energiledelse hos Enova la inn tre tiltak I forbindelse med søknaden som de vil finne igjen her Egen utvikling/benchmark Nederst på siden "energiledelse" kan bedriften følge sin egen utvikling grafisk eller se sin egen utvikling opp mot andre bedrifter i samme bransje. Velger man fanen "utvikling fra år til år" ser man årene på den horisontale aksen og spesifikk energibruk på den vertikale aksen. Den bedriften man er innlogget som vises som en blå søyle, mens et snitt av bransjen vises i grått. Et eksempel er vist i Figur 33. Side 17 av 21

18 Figur 33 Eksempel på utvikling Velger man "fordeling for enkeltår" kan man velge et år man ønsker å se på. Da vises alle bedriftene som har rapportert siden av hverandre. Da kan man sammenligne seg med andre bedrifter i samme bransje. Det må være minst fire bedrifter som har rapportert i en bransje for at de andre bedriftene skal få opp grafen og kan sammenligne seg. Dette er for at bedriftene skal være anonymisert. Før juni i inneværende år vil tallene som vises i grafen være det som hver enkelt bedrift har rapportert inn, men de vil ikke være kvalitetssikret. Dette står det informasjon om under grafen. Tallene kvalitetssikres vanligvis i juni Energidata Under fanen "energidata" finner man blant annet muligheten for rapportering Rapportering Figur 34 Energidata Først velger man hvilken periode man skal rapportere for i drop-down listen. Deretter velger man om man ønsker å rapportere månedlig eller årlig. De bedriftene som rapporterer energidata årlig til Statistisk Sentralbyrå (SSB) får muligheten til å velge å importere disse dataene direkte derfra, hvis man ønsker å rapportere årlig. Side 18 av 21

19 Figur 35 Velg periode og rapporttype Man legger inn energibruk for de relevante (forhåndsbestemte) energigruppene og energibærerne. Tallene fra fjoråret ligger også i skjemaet hvis man vil sammenligne direkte. I tillegg kan man legge inn kommentarer til tallene hvis det f.eks. er en spesiell grunn til store endringer fra fjoråret. Figur 36 Energibruk Bedrifter som har valgt å stå utenfor bransjer, må velge hvilke enhet de vil bruke. Figur 37 Velg enhet For bedrifter som er knyttet opp mot en bransje har forhåndsdefinerte produkter med tilknyttet enhet. Bedrifter som er knyttet opp mot en bransje legger inn tall for de forhåndsdefinerte produktene, og kan i tillegg velge å legge til egendefinerte produkter. De som kun følger opp egen energiutvikling legger selv inn produktene de vil rapportere for. Side 19 av 21

20 Figur 38 Produkter Firmadetaljer og kontaktpersoner Under fanen "firmadetaljer og kontaktpersoner" finner man firmainformasjonen. Disse kan man gjøre endringer på hvis de trenger å oppdateres. I tillegg finner man oversikt over kontaktpersoner Endre Figur 39 Firmadetaljer og kontaktpersoner Man har selv muligheten til å endre på opplysninger om bedriften. Det eneste man ikke har mulighet til å endre er organisasjonsnummeret da denne informasjonen henter og sjekkes opp mot brønnøysundregisteret. Man må ta kontakt med Enova hvis man ønsker å endre organisasjonsnummeret. Side 20 av 21

21 Inviter ny bruker Figur 40 Firmadetaljer Nederst på siden vises en oversikt over kontaktpersonene for bedriften. Her kan man endre energiansvarlig, slette en bruker eller invitere nye brukere til siden. Figur 41 Kontaktpersoner Side 21 av 21

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer