1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje"

Transkript

1 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk. Enova hadde som mål å utnytte de muligheter som ligger i Industrinettverket på en bedre måte både som rapporteringskanal, benchmarkingverktøy og som støtte i arbeidet forøvrig knyttet til energieffektivisering og omlegging av energibruken i industrien. På bakgrunn av dette ble et nytt nettsted utviklet, som har fått betegnelsen Industrinett. Industrinett gir tilgang til registrering og analyse av virksomhetens energibruk målt opp mot andre sammenlignbare medlemmer. Industrinett kan brukes som et verktøy i energiledelse og være utgangspunkt for referansemålinger og ulike analyser. Dette kan igjen danne grunnlaget for utarbeidelse av rapporter, råd, «beste praksis» og være et effektivt sammenligningsgrunnlag. 1.2 Hvordan bli medlem av Industrinett? Det finnes to måter å bli medlem av Industrinett. Ved innlevering av søknad om "støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg" gjennom Enovas nettsider får søkeren automatisk medlemskap i Industrinett. Ved innvilget støtte blir virksomheten rapporteringspliktig i 10 år, og må årlig rapportere energiog produksjonstall via Industrinett. Man kan også bli medlem uten å søke støtte hos Enova, ved å opprette bruker direkte fra Enovas søknadssenter. Medlemmer av Industrinett kan velge om de kun vil følge opp egen energiutvikling eller om de også vil knytte seg til en av de forhåndsdefinerte bransjene, som gir dem muligheten til å sammenligne seg med andre i samme bransje. 1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje Hvis man velger å knytte virksomhet opp mot en forhåndsdefinert bransje har man muligheten til å benchmarke eget energiforbruk mot andre virksomheter i samme bransje. Det må da rapporteres energidata på forhåndsdefinerte produkter som tilhører bransjen, slik at energiforbruket kan sammenlignes på tvers av virksomhetene i bransjen. Man har også mulighet til å legge inn egendefinerte produkter i tillegg til de forhåndsdefinerte for egen oppfølging, men disse vil ikke inngå i benchmarken. I tillegg til benchmarken får man årlig energistatistikk og kan følge egen energiutvikling Følge opp egen energiutvikling Hvis virksomheten ikke matcher en av de forhåndsdefinerte bransjene eller ønsker større frihet med tanke på hvilke produkter man skal rapportere energidata for, kan man velge å ikke plassere bedriften innenfor en bransjekategori. Da får man årlig energistatistikk og kan følge egen energiutvikling, uten benchmarking mot andre virksomheter Registering av energidata Registrering energibruk Tidligere (gjennom Industrinettverket) har virksomheter rapportert energidata én gang i året. Med Industrinett har virksomhetene mulighet til å velge om de vil fortsette å rapportere årlig, eller om de vil følge Side 1 av 21

2 energiutviklingen på et mer detaljert nivå og rapportere månedlig. Ved månedlig rapportering har man mulighet til å summere alle månedene på slutten av året og bruke disse dataene til den årlige rapporteringen. For de virksomhetene som tilhører en bransje er det de årlige dataene som inngår i benchmarken. Virksomhetene rapporterer energidata på forhåndsdefinerte energigrupper med tilknyttede energibærere. Virksomhetene som velger å rapportere årlig, og som også har rapportert energidata til Statistisk Sentralbyrå (SSB), vil få mulighet til å importere disse dataene Registrering av produksjon og diverse forbruk For virksomheter som har knyttet seg til en bransje vil det være forhåndsdefinerte produkter som er obligatorisk å rapportere på. Man legger da inn årets forbruk og vil samtidig se fjorårets forbruk på de samme produktene. I tillegg har alle virksomheter mulighet til å legge inn egendefinerte produkter som de rapporterer forbruk på. Alle produktene har en vekting som viser hvordan produktet vektes i forhold til andre produkter. For eksempel ett tonn sykehusvask kan vektes som ett og et halvt tonn vanlig vask, fordi det er ekstra energikrevende å vaske sykehustøy (som må kokes) Energiledelse Energimål Industrinett gir mulighet for å sette og følge opp virksomhetens energimål. Her kan man legge inn målene virksomheten har for energieffektivitet og hva denne ambisjonen tilsvarer Kobling mot virksomhetens energiledelsessystem For virksomheter som jobber med energiledelse og har utarbeidet et energiledelsessystem, kan dette og andre relevante dokumenter lases opp. På denne måten kan den viktigste dokumentasjonen knyttet til energiledelsessystemet samles i Industrinett Tiltaksliste Som en del av oppfølging av egen energiledelse kan virksomheter legge til og følge opp tiltak i en tiltaksliste. Virksomheter som har fått innvilget støtte til introduksjon av energiledelse vil finne de tre tiltakene de oppga i søknaden her. Tiltakene knyttes opp mot kostnader, resultat og barriere for gjennomføring. Etter hvert som tiltak er gjennomført kan man flytte de over i "utførte tiltak" Følge utvikling fra år til år På Industrinett vil den årlige benchmarken for bransjene tilgjengeliggjøres og man kan se sin egen virksomhet opp mot snittet for bransjen. Benchmarken vil publiseres som en graf som viser den årlige utviklingen. Alle virksomheter som er medlem av Industrinett har muligheten til å følge sin egen utvikling via en grafisk fremstilling. Denne grafen viser den årlige spesifikke energibruken for virksomheten. Side 2 av 21

3 2 Brukerveiledning 2.1 Opprette bruker på Industrinett Det er to måter å få bruker/profil på Industrinett, beskrevet i avsnitt og Man kan enten få opprettet en Industrinettprofil samtidig som man søker om støtte til introduksjon av energiledelse eller man kan gjøre det direkte inne på Enovas søknadssenter. Man får den samme funksjonaliteten på Industrinett uavhengig av hvordan man oppretter brukeren Opprette bruker direkte inne på Enovas søknadssenter Man kan opprette en bruker på Industrinett ved å trykke på knappen "opprett bruker på Industrinett" inne i Enovas søknadssenter, slik som vist i Figur 1. Man kommer da til siden "opprett nytt industrinettprosjekt". Figur 1 Opprett bruker på industrinett Hvis man tidligere har registrert et eller flere firma inne på Enovas søknadssenter, vil disse dukke opp i en liste her. Man kan da velge å gå videre med et firma man tidligere har registrert i søknadssenteret og opprette industrinettprofil for dette firmaet, eller man kan velge å opprette et nytt firma slik som vist i Figur 2. Figur 2 Opprett nytt firma Søke støtte til introduksjon av energiledelse og samtidig få tildelt bruker/profil på Industrinett Inne på Enovas søknadssenter finner man en oversikt over støtteprogrammer i margen til høyre. Det er via søknaden " støtte til introduksjon til energiledelse i industri og anlegg" man får tilgang til Industrinett, som vist i Figur 3. Velger man å søke på dette støtteprogrammet og dermed samtidig oppretter Industrinettprofil, kommer man i første steg til siden "velg industrinettprofil for søknad". Side 3 av 21

4 Figur 3 Få bruker automatisk gjennom innvilget søknad Hvis man er tilknyttet et eller flere firma med Industrinettprofil på Enovas søknadssenter, vil disse dukke opp i en liste. Man kan da velge om man ønsker å søke på vegne av et firma som allerede har en Industrinettprofil eller om man ønsker å opprette en ny industrinettprofil som vist i Figur 4. Figur 4 Opprett ny industrinettprofil I neste steg vil alle firma som man er tilknyttet på Enovas søknadssenter uten registrert Industrinettprofil dukke opp. Ønsker man å opprette Industrinettprofil for et firma man tidligere har registrert i Enovas søknadssenter, velger man dette og trykker neste. Man kommer da direkte til Bekreft firmainformasjon. Hvis man søker på vegne av et nytt firma, som man tidligere ikke har registrert informasjon om på Enovas søknadssenter, velger man "opprett nytt firma" som vist i Figur 2. Figur 5 Opprett nytt firma Uavhengig av hvordan man har startet opprettelsen av ny Industrinettbruker, om man har valgt å opprette en ny bruker på Industrinett direkte fra søknadssenteret eller om man gjør det i forbindelse Side 4 av 21

5 med en søknad om støtte til introduksjon av energiledelse, må man nå registrere informasjon om bedriften slik som beskrevet i de neste avsnittene Opprette firma Man får videre muligheten til å velge to alternativer ut fra hvem det er som registrerer ny virksomhet. Hvis man selv jobber i firmaet man søker for velger man alternativ 1, hvis man jobber som konsulent eller skal registrere bruker på vegne av et annet firma enn det man selv er ansatt i velger man alternativ 2. Figur 6 Alternativer ved opprettelse av nytt firma Man registrerer firmaets organisasjonsnummer og velger "hent firmainformasjon fra Brønnøysund. Firmainformasjonen blir hentet inn fra Brønnøysundregistrene. Både bedrifts- og juridisk organisasjonsnummer blir hentet inn. Hvis den juridiske enheten kun har én underenhet vil denne bli valgt som bedriftsorganisasjonsnummer automatisk som vist i eksempelet under. Figur 7 Organisasjonsnummer Hvis den juridiske enheten har flere underenheter, blir man bedt om å velge riktig underenhet i en liste slik som vist i Figur 8. Side 5 av 21

6 Figur 8 Valg av underenhet Når man har fylt ut all informasjonen eller ser at informasjonen importert fra Brønnøysund er riktig kan man trykke på "neste" Bekreft firmainformasjon På denne siden får man en oppsummering av firmadetaljene og må bekrefte informasjonen før man kan gå videre til neste steg. Hvis man ønsker å endre informasjonen kan man trykke på "endre", gjøre de endringene man ønsker, også trykke på "lagre" Velg Bransje Man kan velge mellom to alternativer: 1. Følg opp egen energiutvikling 2. Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre i samme bransje Side 6 av 21

7 Figur 9 Velg bransje Hvis man velger å følge opp egen energiutvikling kan man velge fylke og kommune å gå videre. Velger man å følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre i samme bransje kan man velge den bransjen som passer. Når man har valgt bransje i drop-down listen kan man lese beskrivelsen av bransjen Organisering Når man går videre skal man oppgi kontaktinformasjon for nøkkelpersoner i bedriften og velge energiansvarlig i bedriften. Her kan man legge til flere personer for bedriften, men kun én person skal være energiansvarlig Registrer energidata Figur 10 Kontaktinformasjon og valg av energiansvarlig Først velger man hvilken periode man skal rapportere for i drop-down listen. Deretter velger man om man ønsker å rapportere månedlig eller årlig. De bedriftene som rapporterer energidata årlig til Side 7 av 21

8 Statistisk Sentralbyrå (SSB) får muligheten til å velge å importere disse dataene direkte derfra, hvis man ønsker å rapportere årlig. Figur 11 Velg periode og rapporttype Man legger inn energibruk for de relevante (forhåndsbestemte) energigruppene og energibærerne. Tallene fra fjoråret ligger også i skjemaet hvis man vil sammenligne direkte. I tillegg kan man legge inn kommentarer til tallene hvis det f.eks. er en spesiell grunn til store endringer fra fjoråret. Figur 12 Energibruk Bedrifter som har valgt å stå utenfor bransjer, må velge hvilke enhet de vil bruke. Figur 13 Velg enhet For bedrifter som er knyttet opp mot en bransje har forhåndsdefinerte produkter med tilknyttet enhet. Side 8 av 21

9 Bedrifter som er knyttet opp mot en bransje legger inn tall for de forhåndsdefinerte produktene, og kan i tillegg velge å legge til egendefinerte produkter. De som kun følger opp egen energiutvikling legger selv inn alle produktene de vil rapportere for. Figur 14 Produkter Bekreft opprettelse av industrinett For de som har opprettet en bruker til Industrinett uten å få innvilget søknad bekrefter opprettelse og går videre til hovedsiden, eller de kan velge å sende inn en søknad til støtte om introduksjon til energiledelse. Figur 15 Bekreft opprettelse Velger man "bekreft opprettelsen og gå til hovedsiden" vil Industrinettprofilen bli opprettet og man vil bli vist tilbake til forsiden på Enovas søknadssenter. Hvis man velger "bekreft opprettelse og søk om støtte" vil man komme til siden "Ny søknad Prosjektsammendrag" og kan følge stegene beskrevet i avsnitt 0 Opprett søknad. Side 9 av 21

10 2.2 Opprett søknad Hvis man velger en virksomhet som allerede har en industrinettprofil kommer man til første steg i søknadsprosessen "proskektsammendrag". Søknadsprosessen består av følgende steg: Prosjektsammendrag, Økonomi, Finansiering, Organisering, Energiledelse og Oppsummering. Man kan følge hvilket steg man har kommet til i oversikten i høyre marg, slik som vist i Figur Prosjektsammendrag Figur 16 Steg i søknadsprosessen I prosjektsammendraget fyller man ut prosjektets tittel, sammendrag, kontaktpersoner og start- og sluttidspunkt. Startpunkt kan ikke være tidligere enn 30 dager etter søknaden er sendt inn og sluttpunktet kan ikke være før startpunktet eller tidligere enn 30 dager etter startpunktet. Figur 17 Prosjektstart og -slutt I tillegg må man velge fylke og kommune for prosjektets lokasjon Økonomi På økonomisiden fyller man ut kostander knyttet til prosjektet. Dette gjelder egne timer, innleide timer og energiledelsessystem. Man kan da se den totale kostnaden av prosjektet. Side 10 av 21

11 2.2.3 Finansiering Figur 18 Økonomi Under finansieringsposten skal prosjektets bankkontonummer fylles ut samt ulike finansposter. Man skal også fylle ut hvor mye støtte man ønsker fra Enova inn i prosjektet Organisering Figur 19 Finansiering I dette steget fyller man ut kontaktdata på nøkkelpersoner i prosjektet og velger energiansvarlig. Man kan legge til flere person i prosjektet, men kun én person skal være energiansvarlig. Side 11 av 21

12 2.2.5 Energiledelse Figur 20 Kontaktinformasjon og energiansvarlig Først velger man hvilken periode man skal rapportere for i drop-down listen. Deretter velger man om man ønsker å rapportere månedlig eller årlig. De bedriftene som rapporterer energidata årlig til Statistisk Sentralbyrå (SSB) får muligheten til å velge å importere disse dataene direkte derfra, hvis man ønsker å rapportere årlig. Figur 21 Velg periode og rapporttype Man legger inn energibruk for de relevante (forhåndsbestemte) energigruppene og energibærerne. Tallene fra fjoråret ligger også i skjemaet hvis man vil sammenligne direkte. I tillegg kan man legge inn kommentarer til tallene hvis det f.eks. er en spesiell grunn til store endringer fra fjoråret. Side 12 av 21

13 Figur 22 Energibruk Bedrifter som har valgt å stå utenfor bransjer, må velge hvilke enhet de vil bruke. Figur 23 Velg enhet For bedrifter som er knyttet opp mot en bransje har forhåndsdefinerte produkter med tilknyttet enhet. Bedrifter som er knyttet opp mot en bransje legger inn tall for de forhåndsdefinerte produktene, og kan i tillegg velge å legge til egendefinerte produkter. De som kun følger opp egen energiutvikling legger selv inn produktene de vil rapportere for. Figur 24 Produkter Side 13 av 21

14 2.2.6 Oppsummering Det siste steget i søknadsprosessen er oppsummering av informasjonen. Her får man oversikt over alt man har registrert i søknadsprosessen og beskjed om eventuelle feil/mangler i høyre marg. Figur 25 Feil/mangler Når eventuelle feil/mangler er rettet opp og man har sett over informasjonen man har registrer kan man bekrefte og sende søknaden. Figur 26 Bekreft og send søknad Side 14 av 21

15 2.3 Funksjonalitet på Industrinett Når man er logget inn på Industrinett, kan man velge mellom ulike faner øverst på siden som tilbyr ulik funksjonalitet Energiledelse Figur 27 Oversikt faner Under fanen "energiledelse" finner man funksjonalitet for å følge opp bedriftens energiledelse. Figur 28 Fane for energiledelse På denne siden kan man følge opp ulike faktorer forklart nærmere i påfølgende avsnitt Energimål Øverst på siden finner man seksjonen "energimål" med "utgangspunkt energieffektivitet", "mål for energieffektivitet" og "ambisjonen tilsvarer". Denne kan være ferdigutfylt hvis man fylte ut dette i forbindelse med en søknad. Her kan man holde oversikt over målene og hvor mye disse ambisjonene tilsvarer. Figur 29 Energimål Side 15 av 21

16 Dokumenter Under dokumentseksjonen kan bedriften laste opp sitt energiledelsessystem og andre relevante dokumenter. Da kan Industrinett være hovedflaten for arbeidet med energiledelse og hoveddokumentene holdes samlet Tiltak Figur 30 Dokumenter Under tiltaksseksjonen kan man holde oversikt over hvilke tiltak man planlegger, hvilke som er utført og hvordan disse er tenkt utført. Tiltaksseksjonen har tre faner for tiltak: "ikke utførte tiltak", "utførte tiltak" og "legg til nytt tiltak". Som standard vises "ikke utførte tiltak". Hvert tiltak har informasjon på tre områder: "Beskrivelse" som inneholder navn, kategori og kommentar, "økonomi" som inneholder kostnad og resultat av tiltaket og "fremdrift" som sier noe om forutsetningene for gjennomføring av tiltaket og status. Med denne seksjonen kan bedriften holde oversikt over hvilke tiltak som innføres eller som ønskes. Under "utførte tiltak" ligger alle tiltak som tidligere lå under "ikke utførte tiltak", men som har byttet status til "utført". Da kan man se hva man allerede har gjort innenfor energiledelse i bedriften. Figur 31 Oversikt tiltak Ønsker man å legge til et nytt tiltak går man til fanen "legg til nytt tiltak" og fyller ut informasjonen i skjemaet som vist i Figur 32. Side 16 av 21

17 Figur 32 Legg til nytt tiltak De som har søkt om støtte til energiledelse hos Enova la inn tre tiltak I forbindelse med søknaden som de vil finne igjen her Egen utvikling/benchmark Nederst på siden "energiledelse" kan bedriften følge sin egen utvikling grafisk eller se sin egen utvikling opp mot andre bedrifter i samme bransje. Velger man fanen "utvikling fra år til år" ser man årene på den horisontale aksen og spesifikk energibruk på den vertikale aksen. Den bedriften man er innlogget som vises som en blå søyle, mens et snitt av bransjen vises i grått. Et eksempel er vist i Figur 33. Side 17 av 21

18 Figur 33 Eksempel på utvikling Velger man "fordeling for enkeltår" kan man velge et år man ønsker å se på. Da vises alle bedriftene som har rapportert siden av hverandre. Da kan man sammenligne seg med andre bedrifter i samme bransje. Det må være minst fire bedrifter som har rapportert i en bransje for at de andre bedriftene skal få opp grafen og kan sammenligne seg. Dette er for at bedriftene skal være anonymisert. Før juni i inneværende år vil tallene som vises i grafen være det som hver enkelt bedrift har rapportert inn, men de vil ikke være kvalitetssikret. Dette står det informasjon om under grafen. Tallene kvalitetssikres vanligvis i juni Energidata Under fanen "energidata" finner man blant annet muligheten for rapportering Rapportering Figur 34 Energidata Først velger man hvilken periode man skal rapportere for i drop-down listen. Deretter velger man om man ønsker å rapportere månedlig eller årlig. De bedriftene som rapporterer energidata årlig til Statistisk Sentralbyrå (SSB) får muligheten til å velge å importere disse dataene direkte derfra, hvis man ønsker å rapportere årlig. Side 18 av 21

19 Figur 35 Velg periode og rapporttype Man legger inn energibruk for de relevante (forhåndsbestemte) energigruppene og energibærerne. Tallene fra fjoråret ligger også i skjemaet hvis man vil sammenligne direkte. I tillegg kan man legge inn kommentarer til tallene hvis det f.eks. er en spesiell grunn til store endringer fra fjoråret. Figur 36 Energibruk Bedrifter som har valgt å stå utenfor bransjer, må velge hvilke enhet de vil bruke. Figur 37 Velg enhet For bedrifter som er knyttet opp mot en bransje har forhåndsdefinerte produkter med tilknyttet enhet. Bedrifter som er knyttet opp mot en bransje legger inn tall for de forhåndsdefinerte produktene, og kan i tillegg velge å legge til egendefinerte produkter. De som kun følger opp egen energiutvikling legger selv inn produktene de vil rapportere for. Side 19 av 21

20 Figur 38 Produkter Firmadetaljer og kontaktpersoner Under fanen "firmadetaljer og kontaktpersoner" finner man firmainformasjonen. Disse kan man gjøre endringer på hvis de trenger å oppdateres. I tillegg finner man oversikt over kontaktpersoner Endre Figur 39 Firmadetaljer og kontaktpersoner Man har selv muligheten til å endre på opplysninger om bedriften. Det eneste man ikke har mulighet til å endre er organisasjonsnummeret da denne informasjonen henter og sjekkes opp mot brønnøysundregisteret. Man må ta kontakt med Enova hvis man ønsker å endre organisasjonsnummeret. Side 20 av 21

21 Inviter ny bruker Figur 40 Firmadetaljer Nederst på siden vises en oversikt over kontaktpersonene for bedriften. Her kan man endre energiansvarlig, slette en bruker eller invitere nye brukere til siden. Figur 41 Kontaktpersoner Side 21 av 21

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Innhold Introduksjon... s. 3 Registrer deg som bruker... s. 3 Slik finner du Jernbaneverkets kunngjøringer...

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Konvertering fra momportalen.no til nakos.no Forklaring og veiledning Momportalen.no har nå blitt konvertert til nakos.no. Årsaken til dette er at

Detaljer

Veileder Energihandlingsplan

Veileder Energihandlingsplan Veileder Energihandlingsplan Vi vet du vil med en god energihandlingsplan kan du få det til: Ta grep om energibruken Det sentrale elementet i et godt gjennomarbeidet energiledelsessystem er energihandlingsplanen.

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP «Min side»

Brukerdokumentasjon FrP «Min side» Brukerdokumentasjon FrP «Min side» INNHOLDSFORTEGNELSE MIN SIDE 3. Min side 2 3.1. Rediger mine opplysninger 3 3.2. Betal kontingent 4 3.3. Verv et medlem 5 3.4. Meld på arrangement 6 4. Diverse 7 5. Notater

Detaljer

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering M-372 2015 VEILEDER Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Cecilie Kristiansen Kontaktperson

Detaljer

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Brukerveiledning ND Rev 02 Mai 2014 Praktiske forhold Web-adresse: https://www.klassifikasjonssystemet.no Forespørsel om leser- eller registeringsrettigheter

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS Piscus Findexa Forlag AS 2013 Brukermanual Piscus.no Findexa Forlag AS 22 77 00 07 kontakt@findexaforlag.no Findexa Forlag AS. Med enerett. Piscus.no, Piscus logo og andre Piscus Innkjøpsbok varemerker

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Registrer firma og bruker

Registrer firma og bruker Statens legemiddelverk Registrer firma og bruker EYRA - digital samhandling med Legemiddelverket Innhold Innledning... 2 Registrere firma steg for steg... 4 Registrere brukere steg for steg... 5 Administrer

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Denne veiledningen omfatter: 1. Logg på til løsningen 2. Legg inn ny utgave av ST-nytt i inneværende

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Innhold Sammendrag... 2 Detaljert registreringsprosess:... 3 Registrere seg som bruker (se egen veiledning)... 3 Logge inn på min side... 3 Starte registreringsprosess...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Kom i gang med Onix Work

Kom i gang med Onix Work Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er registrert vil du motta to mailer. Disse inneholder følgende: Mail 1 «Takk for din bestilling» - En link til denne hjelpeguiden - En personlig

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Revidert oktober 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Medlemsportalen Brukerveiledning

Medlemsportalen Brukerveiledning Medlemsportalen Brukerveiledning Versjon 1.0 Brukerveiledning PTS Medlemsportal 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 TILGANG TIL PORTALEN... 4 3.1 BRUKERNAVN OG PASSORD... 4 3.2 HVORDAN LOGGE SEG

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok Brukerhåndbok Innledning: Formålet med denne brukerhåndboken er å gi en grunnleggende innføring i bruken av Bilauksjon Direct. Bilauksjon Direct er Oslo Bilauksjon sitt system for kjøp og salg av biler

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Fra og med 2013 skal søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, sendes til Fylkesmannen via elektronisk søknadssenter.

Fra og med 2013 skal søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, sendes til Fylkesmannen via elektronisk søknadssenter. Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt Fra og med 2013 skal søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, sendes til Fylkesmannen via elektronisk søknadssenter. Det elektroniske

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn Brukerguide Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn VERSJON: 3 FEBRUAR 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNLOGGING... 4

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap Brukerveiledning for TEK webskjema Innledning Denne veiledningen gir instrukser på den tekniske bruken av webskjemaet. Vi viser til nettsiden som inneholder relevante opplysninger for rapportering av TEK:

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Industriens arbeid med energiplaner og energieffektivisering

Industriens arbeid med energiplaner og energieffektivisering Industriens arbeid med energiplaner og energieffektivisering Hans Jacob Mydske, daglig leder New Energy Performance AS Verdens standardiseringsdag 2009 Standard Norge - Lysaker, 14. oktober 2009 Enovas

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer