Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 BioVita A/S - Tel.: Fax: Profesjonell leverandør til profesjonelle utøvere Vi leverer utstyr av topp kvalitet til gunstig pris: Bredt utvalg av nåler og annet utstyr til akupunktur Norges største utvalg av oljer til aromaterapi og massasje Kopping Bach s blomstermedisin Olivenbladekstrakt og Probiotika Fotsonekrem Ørelys/otopati Kinesiotape/Akutape - smertebehandling Naturlig hudpleie Kinesisk urtete Kosttilskudd Røkelse Bøker, plakater og musikk Flasker, kremkrukker og etiketter Ring oss for katalog og tilbud eller registrer deg som terapeut (ny bruker) på våre hjemmesider! Natur & Helse AS Telefon: / NLH 008 2NH 008 AnnNLH 152 x108,5.indd 1 Homøopraktikeren /

3 Innhold Hovedartikler 5 Saborg ønsker mer makt! Hva kan det føre til? 7 Cyklogenie og symbiose tilhørighet del 4 16 Hjelpepleier og alternativ terapeut anmeldt 24 Homotokikologisidene Antihomotoksisk behandling av hodepine, del 1 27 Raimo Heino - Ulike typer revmatisme 34 Kurs i veksfag 36 Foreningsnytt Kjære Kollega! Saken om hypnoterapi og hjelpepleieren som er anmeldt av Fylkeslegen, og som stod omtalt i forrige nummer av Homøopraktikeren, øker i omfang. NLH ble i midten av juli kontaktet av politiet på grunn av anmeldelsen av 2 terapeuter for ulovlig virksomhet og John Hetlelid brudd på loven om alternativ behandling 5 og 9, og straffelovens 364. NLH ble kontaktet da leder i NLH har fått fullmakt til å føre saken for våre to medlemmer. Saken gjelder bruk av hypnose som i straffeloven 364 er forbudt og forbeholdt leger og psykologer. Som vi tidligere skrev, vil et utvalg legge hypnose til spesialisthelsetjenesten. Helsetilsynet som har saken og skal vurdere den, kjører hardt på. De behandler saken for vårt medlem som er hjelpepleier og hypnoterapeut. Hjelpepleieren vil bli vurdert ut i fra både Helsepersonelloven og Lov om Alternativ behandling. Vårt andre medlem er hypnoterapeut og massør og vil bli vurdert ut i fra Lov om Alternativ behandling. Helsetilsynet kan kun vurdere sitt personell, hjelpepleieren ut i fra Helsepersonelloven, men har ingen myndighet overfor personell under Lov om Alternativ behandling. Derimot har de mulighet til å anmelde brudd på lov om alternativ behandling til politiet. Det har de nå altså gjort. For å gjøre saken ennå mer komplisert har Helsetilsynet oversendt saken til Forbrukerombudet. Forbrukerombudet skal påse at annonsering av våre virksomheter er innenfor lovens ramme. Det henvises her til Lov om Alternativ behandling 5-7, 8 og straffeloven 364. Hele denne saken startet med en journalistisk omtale av en nyoppstartet klinikk. Journalisten skriver såkalt hypnoterapi som i klartekst er hypnose. Her blandes ord og behandlingsformer av journalisten. Det får stå for journalistens oppfatning, men utad virker det på myndighetspersoner som hypnose. Det fikk Fylkeslegen til å reagere. Det er faktisk hans rett å gjøre det så lenge hypnose er forbudt. NLH har eget etisk råd og klageorgan. Hadde denne saken dreiet seg om gammel utført hypnose hadde våre medlemmer fått en reaksjon fra forbundet NLH. Når NLH så tungt går ut og forsvarer våre medlemmer i denne saken, er det fordi vi vet at saken ikke dreier seg om hypnose 3/ Homøopraktikeren 3

4 i vanlig forstand, men om hypnoterapi. Hypnoterapi er vesentlig annerledes enn hypnose i vanlig forstand og likner hypnosemetoden NLP. Les mer på side 17. Hvorfor går Helsetilsynet så hardt ut i denne saken? Det vet vi ikke, men når lov om Alternativ Behandling kom i 2004 så uttalte et kjent advokatfirma at loven må gå seg til, med det mente de at det må være noen saker som setter grenser for tolking av loven. TFT saken som NLH i 2008 fikk medhold i, var en slik sak hvor grenser for opptak til registerordningen ble satt. En annen sak er Bergen saken i 2006, hvor en fysioterapeut og homøopat som drev med Voll-terapi ble anmeldt for å ha behandlet smittsomme sykdommer 6 i lov om Alternativ Behandling. Det var også vurdert brudd på flere andre lov paragrafer. Han ble frikjent i Tingretten, frikjent i Lagmannsretten, men når aktoratet anket til høyesterett ble saken tilbakesendt fordi det var formelle feil fra aktoratet side. Dermed ble saken stående uten rettskraftig dom. Vi har alle føringer og bevis, men saken kan ikke brukes til noe. Hvorfor tar vi opp denne saken i lederen? Jo, fordi denne saken bør lære oss at vi alle må være nøye med hva og hvordan vi uttaler oss. I denne saken ser vi hva feil ORDBRUK kan føre til. På NLHs VEKS-fag kurs lærer dere alt om hvordan dere bør navigere innen lovverk og forvaltning, hvordan dere etisk bør oppføre dere og hvordan dere kommuniserer med deres pasienter. Det er viktig å kunne. Hvor står saken i skrivende stund? En av terapeutene har vært i politiavhør. Avhøret varte i 2 timer. Terapeuten hadde en god følelse, men det forligger ikke noe svar ennå. NLH har sendt svar til Helsetilsynet for andre gang. NLH har også vært i telefonkontakt med Helsetilsynet. Det er klart at Helsetilsynet ser ikke noe annet enn hypnose som er forbudt. Ut i fra det, må også de ha lov til å reagere. Når leder i NLH fikk snakke med rådgiveren i Helsetilsynet om saken, og forklarte og ufarliggjorde hypnoterapi som våre medlemmer driver med, fikk de en annen innstilling til saken. I NLHs brev til Helsetilsynet som er gjengitt på side 21 kan du lese om forskjellen på hypnoterapi og hypnose. Det er også en gjennomgang av hva som skjer i en hypnoterapi time. Hvordan ender saken? Det vet vi ikke. Vi håper på en frikjennelse av begge terapeuter innenfor begge lover, Helsepersonelloven og Lov om Alternativ behandling og at politiet henlegger sakene fordi det ikke foreligger straffbare forhold. Les foreningsnytt på side 36 om nye faktureringsrutiner. Husk neste års Fagkongress april, hvor blant annet Lege Audun Myskja og Heilpraktiker Arvin Larsen kommer. Ønsker dere en fin sensommer og en trivelig arbeidende høst. Leder NLH John Hetlelid Husk! NLHs fagkurs og årsmøte Tid: april 2013 Sted: Quality Airport Hotel Sola Påmelding til Linn på tlf eller på 4 Homøopraktikeren - 3/2012

5 ønsker mer makt! Hva kan det føre til? Saborg vil ha mer makt og prøver å oppnå det ved å få kontroll over registerordningen. Saborg har ikke fått medhold i HOD og Helsedirektoratet, og nå prøver de seg på politikerne. Dette kan bli svært ødeleggende for bransjen. De dekker det under manglende pasientsikkerhet. Nå skal det holdes kontaktforum 12. oktober for å prøve å overbevise helsepolitikere, forvaltning og sympatiserende organisasjoner. Tema for årets kontaktforum: Registerordningen for utøvere av alternativbehandling -et kvalitetsstempel? Målsetning: Belyse registerordningen og hvordan den fungerer sett i forhold til intensjonen som lå til grunn da den ble opprettet. Bidrar dagens registerordning til å styrke pasientsikkerheten innen alternativ behandling? Fremtidens registerordning, hvordan bør den fungere? Målgruppe: Kontaktforum for alternativ behandling er et møtested for forvaltningsorganer som har oppgaver knyttet til alternativ behandling, utøverorganisasjoner, pasientorganisasjoner og andre berørte. Det er interessant både for politikere, media og andre med fokus på helse Norge. Saborg ønsker en offensiv mot politiske partier og styringsverk. Hovedhensikten er å gjøre Saborg kjent som legitimt kontaktorgan for det alternativ medisinske feltet. (Hentet fra Saborgs hjemmeside og Naturterapeuten nr. 2-12). NLH kommenterer: Det Saborg nå ønsker er å få mer makt. De ønsker kontroll over registerordningen, slik at Saborg skal sette fagkrav og bestemme hvem som skal få lov å være med i det gode selskap. De kaller dagens ordning for direkte undergravende i forhold til intensjonene om økt pasientsikkerhet. Dette er jo direkte feil. Pasientsikkerheten har aldri vært bedre innen alternativ behandling. Helsedirektoratet stiller krav til utøverorganisasjonene og organisasjonene stiller fagkrav til sine medlemmer for å være i registeret: Alle terapeuter som praktiserer må være ansvarsforsikret. Forsikringsbevis og medlemskap fornyes årlig. Foreningene må ha klageorgan for pasienter og medlemmer. Foreningene må ha eget etisk utvalg, vedtekter og etiske regler. Delta i VEKS fag kurs før opptak i registeret for utøvere av alternativ behandling. Ha eksklusjonsregler som kan fjerne uetisk virksomhet og brudd på loven om alternativ behandling. Følge med på evt. brudd på markedsføringsforskriften og loven om alternativ behandling. 3/ Homøopraktikeren 5

6 Dette har helsemyndighetene og politikere lagt til rette for alternativ behandling, og bakgrunnen er nettopp å styrke pasientsikkerheten. Det har myndighetene oppnådd ved denne ordning. Saborg prøvde på et møte med HOD og Helsedirektoratet 3. september 2010 og få mer innflytelse over registerordningen. De fikk klart avslag, fordi ordningen er god som den er. Saborg har tydeligvis forstått at veien til en forandring må være gjennom politikere og det kan bli en farbar vei for dem. Spørsmålet blir om et slikt fremstøt kun er av egen interesse for Saborg og ikke for bransjen i sin helhet. Saborg har de 2 siste år blitt halvert. Det er legitimt å spørre om de fortsatt skal være kontaktorganet for hele bransjen. Det er et faktum at pr. 1. august 2012 er det 33 registrerte medlemsorganisasjoner i utøverregisteret. 10 av dem er i Saborg. Totalt antall medlemmer i utøverregisteret er Herav 1781 medlemmer i utøverregisteret utgjør 23 organisasjoner som ikke er medlem i Saborg. Herav 981 medlemmer i utøverregisteret utgjør 10 organisasjoner som er medlemmer i Saborg. Et viktig poeng er at 911 medlemmer i utøverregisteret i Saborg styres av 2 organisasjoner, nemlig NNH og Massasjeforbundet. Det betyr at 70 medlemmer representerer de andre 8 organisasjoner i Saborg. Et enkelt resonnement er at 2 organisasjoner i Norge sitter på makten i Saborg og vil nå ha mer innflytelse over registerordningen. En må spørre om Saborgs fremstøt kun er en markering for å få mer kontroll over bransjen, eller om det virkelig er den edle hensikt å styrke pasientsikkerheten. Det er et faktum at Saborg er en skygge av seg selv i forhold til glansdagene fra 2004 til De klarer ikke finne ny leder (leder trakk seg, men måtte fortsette). De må ty til uavhengige AU medlemmer. (Ikke nok kandidater fra medlemsorganisasjonene?) De klarer ikke lage egen valgkomité. De har ikke fått på plass nok AU medlemmer med varamenn/kvinner. Kan et slikt organ styre hele vår bransje? Bør de ikke først rydde i eget hus og kunne organisere seg selv på en ryddig og profesjonell måte? Kan vi som står utenfor Saborg bare stå å se på at Saborg prøver å lure seg til mer makt og late som de snakker for hele bransjen? De ønsker ikke å hjelpe bransjen, de vil ta godene fra oss og skvise ut dem som ikke følger deres agenda. Det ser ut til å være planen. Det advarer NLH mot. NLH oppfordrer alle organisasjoner i registerordningen til å se dette senarioet. NLH vil på sin side opplyse politikere og helsemyndighetene om dagens virkelighet, slik at vi ikke sitter tilbake med 2 organisasjoner i Saborg som skal styre hele registerordningen. Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 6 Homøopraktikeren - 3/2012

7 Cyklogenie og Symbiosetilhørighet - Del 4 Tilrettelagt av John Hetlelid Dr. med. Wolfgang Grüger var min hovedlærer på Heilpraktikerskolen i Tyskland. Han prøvde alltid å få oss elever til å forstå bakgrunnen og grunnlaget for hvorfor vi blir syke. Isoterapi som vei til forandring Vi har allerede erfart at selve isoterapiens vesen er at middelet som i store doser gir funksjonsforstyrrelser og sykdom, i små doser er et helbredelsesmiddel. Ukjønnete faser er apatogene, kjønnete faser er patogene. Analogt kan man i isoterapien omvandle og regulere patogene faser i ukjønnete sykluser. Deres virulens og patogenitet blir svekket og uskadeliggjort. Den isopatiske symbiosebinding etter Prof. Enderlein er en biologisk, ugiftig og myk forandringsterapi. Begrepet medikament betyr medisin eller botemiddel/legemiddel. Mens man under begrepet medisin forstår substanser fra jordens elementer, fra dyr og planter eller syntetisk/ kjemiske midler, så er botemidler og hjelpemidler noe som kan bli brukt utvendig, slik som tekniske innretninger. Etter Prof. Enderlein er medisin like mye botemidler, stimulerende midler, og også uspesifikke og spesifikke stoffer som setter i gang irritasjoner for å kvitte seg med avfallsstoffer, (basismiddel). De er ikke noen vaksine og ikke kjemisk framstilt. Med stimulerende midler forstår man substanser som gjennom ytre eller indre reseptorer påvirker biologisk og derigjennom utløser en irritasjon eller fornemmelse. Irritasjonsfremmende midler er et stimuli, et impulsfremmende middel som: 1. fysiologisk i omgivelsene eller inne i kroppen gjennom reseptorer, utløser en irritasjon eller fornemmelse eller 2. et forløp som utløser psykiske forandringer i organismen (Fechnerlæresetningen; Gustav Fechner, ) Enderlein-midler er regulatorer som er bygget på prinsippene til isoterapien og homeopatien, derav betegnelsen immunbiologisk isopatisk regulasjonsterapi. Prof. Dr. Günther Enderlein Endobiontiske legemidler Prof. Enderlein har på basis av sine erkjennelser grunnlagt et eget produksjonssted i Aumühle i nærheten av Hamburg med navnet Ibica endobiontiske legemiddel. Grunnsubstansene er potensiert etter prinsippene for tilberedning av homeopatiske legemidler. 3/ Homøopraktikeren 7

8 De er ikke, slik som klassisk homeopatisk medisin, utprøvet på friske mennesker og ordnet etter modalitet. Derfor skiller man mellom de uspesifikke stimulerende midler som Homeopatica og de spesifikke legemidler som Latentia. De medisiner du finner på apoteket i dag som er basert på Enderlein, blir framstilt av firmaet Sanum-Kehlbeck i Hoya/Weser. Disse er blant annet: Mucokehl (Mucor racemosus), Mucedokehl (Mucor mucedo), Nigersan (Aspergillus niger), Sancombi (Mucor racemosus pluss ved akutte symptombilder og kan gis som dråper, tabletter, kapsler, stikkpiller, innrivninger og ampuller. I hvilken form middelet skal gis, dosering og tidsintervaller er overlatt til terapeuten å vurdere fra tilfelle til tilfelle, fordi hver enkelt pasient har en individuell sykdom. Alder, arv, konstitusjon og substitusjon er veivisere for valg av riktig middel, det riktige tidspunkt og den riktige dosering. Latentiamidlene har forskjellige opphavskilder: Recarcin, Latensin og Utilin er ikke syrestabile. Disse inneholder virkestoffer som Homøopatiske medisiner Aspergillus niger), Notakehl (Penicillium notatum), Fortakehl (Penicillium roquefortii), Quentakehl (Penicillium frequentas), Albicansan (Candida albicans) og Pefrakehl (Candida parapslosis). Enn så lenge kan medisin laget på grunnlag av Enderlein-metoden leveres. Betegnelsene, indikasjonene og doseringene er oppført i preparatfortegnelsen til firmaet Sanum-Kehlbeck, D Hoya, Postfach De nevnte homeopatmidler er spesielt egnet 8 utvikles fra Bacillus subtilis, henholdsvis artsbeslektede mikroorganismer. De kan fås i kapselform eller i ampuller. Kapselen skal tas før man legger seg eller om morgenen på tom mage. Doseringen ellers må hver enkelt terapeut bestemme individuelt. Ampullen settes i endetarmsmuskelen. Basisen til Utilin/S (syrestabil) er en isolert cyklode av mykobakterien Phlei F U 36. Homøopraktikeren - 3/2012

9 Anvendelsen av denne går historisk tilbake til en terapi med en sykdomsvekkende skilpaddetuberkulose. Prof. Friedmann (Tyskland) hadde i det tyvende århundre utviklet et spesielt legemiddel som han kalte Utilin. Den gang handlet det om Kaldblodsbacillustuberculosis til havskilpaddene. Bakgrunnen kan man finne i den kristlige sjøfarten, der matrosene ikke alltid ble godt sørget for. Ofte var lungetuberkulose årsaken til sykdom og død. Sjømannen visste at rått skilpaddekjøtt kunne helbrede tuberkulose. Kaldblodsbakterier er ikke infeksjonsfremkallende for det varmblodige mennesket, men utløser som irritasjonsfremmende middel forsvar mot den spesielle Bacillus humanus. Det lyktes Friedmann å kontrollere og demme opp for den uhåndterlige tuberkuloseepidemien i hans yrkesaktive liv. For å forklare hvordan det sistnevnte middelet virker nærmere, så er det nød- vendig å belyse begrepet paratuberkulosen: En pasient som er blitt syk av tuberkulose, og som har stått over sykdommen er disponert for et annet reaksjonsmønster når det gjelder kroppssaftene og andre cellereaksjoner. I motsetning til en som ikke har vært syk er den helbredede disponert for sekundære sykdommer. Mange symptombilder (sykdommer), f.eks. allergiske sykdommer, astma, psoriasis, eksem (hudsykdommer) og kroniske organsykdommer er følger av en overstått tuberkulose. behandling. Derfor er Latentia i hånden på en kyndig terapeut av uforlignelig verdi når det gjelder behandling av kroniske symptombilder. Homöopathica og Latentia er ikke middel mot sykdommer, men initiatorer og regulatorer til å forandre et sykdomsforløp. Mens allopatiske medisiner rydder vekk symptomer, kan man sammenligne de nevnte midler med en gnist som antenner et fjellstrå og derved utløser en Anamnese er viktig før behandling av pasienter I forløpet av dette arbeidet snakket Poncet, Spengler, Ponndorf, Bircher og andre om å undersøke sykdommene som kom som en følge av tuberkulose. Lykkes det å sanere det paratuberkuløse terreng, helbredes følgessykdommer slik at de ikke trenger noen særbrann. Slik initierer Sanum-midlene en biologisk helbredelsesprosess gjennom å forandre de patogene sykluser til uvirksomme, apatogene nivåer. Avfallsproduktene blir utskilt gjennom huden, slimhinnene, nyrene og avføringen. En god anamnese er avgjørende for en vellykket symbiosestyring. Dreier det seg om et akutt, subakutt eller kronisk symptombilde? Som vi allerede har beskrevet vet vi fra Prof. Reckeweg at inadekvate og derfor skadelige irritasjoner for organismen gir forskjellige symptomer i de forskjellige kimbladene. Dr. Ricker (Magdeburg) har beskrevet den trinnvise utviklingen i et betennelsesforløp (den Rikkersche trinnlov), og som Reckeweg delte inn i faser. 3/ Homøopraktikeren 9

10 Stoler du på helsemyndighetene? Som går god for medikamenter som i ettertid viser seg å ha sterke og skadelige bivirkninger, usikker effekt, være avhengighetsskapende og i verste fall er dødelige. (f.eks. Vioxx, Thalidomid, Ritalin og Prozac) Som ukritisk tillater tilsetning av klor i drikkevannet. Som skremte og truet folk til å ta svineinfluensavaksine basert på informasjon fra WHO, hvor det i ettertid viste seg at rådgiverne var kjøpt og betalt av legemiddelindustrien. Mange av pandemirådgiverne i WHO mottar lønn og bonus fra vaksineprodusentene, som man antar har en samlet fortjeneste på 55 milliarder kroner. Som velger en type svineinfluensavaksine (Pandremix), med kvikksølv og immunstimulerende komponenter, som gir størst risiko for bivirkninger. Oljefondet har faktisk investert ni milliarder kroner i aksjer hos produsenten av Pandremix. Som er redde for å autorisere seriøse og godt utdannede alternative terapeuter. Som ved hjelp av skarpskodde advokater hardnakket bestrider kravene til tannlegeassistenter, nordsjødykkere, laboratorieansatte, vaksineofre og krigsveteraner, når disse i ettertid har fått alvorlige fysiske og psykiske helseskader. Abonner på HOMØOPATISK tidsskrift Vi har ikke statsstøtte og er ikke redde for å rokke ved etablerte sannheter. 10 Homøopraktikeren - 3/2012

11 Norsk Homøopatisk Pasientforening Norsk Homøopatisk Pasientforening Motta 4 ganger pr. år! Norsk Homøopatisk Pasientforening er en landsdekkende forening for alle som er interessert i homøopati og alternativ medisin. Foreningen ble stiftet i For å sikre tilgangen på homøopatisk medisin gikk NHPF til rettssak mot Staten mot Helsedirektoratet, og vant i Høyesterett i Gjennom en underskriftsaksjon i 2001 bidro NHPF sterkt til at momsen på homøopatiske tjenester ble fjernet. En viktig faktor for å kunne påvirke politikerne, er at NHPF har en stor medlemsmasse. Som medlem av Norsk Homøopatisk Pasientforening får du Homøopatisk Tidsskrift tilsendt fire ganger pr år. Tidsskriftet har aktuelle og interessante artikler om homøopati, kosthold, alternativ behandling og helse generelt. Medlemskapet koster kun kr. 250,- pr. år (2011). Bruk den forhåndsbetalte blanketten eller send oss en e-post. HOMØOPATISK Nr Årgang 48 Utgitt av Norsk Homøopatisk Pasientforening tidsskrift HOMØOPATISK Vennlig hilsen Norsk Homøopatisk Pasientforening Hilde Moldestad Leder Norsk Homøopatisk Pasientforening: Heimdalsveien 18, 7080 Heimdal - Tlf.: E-post: - Hjemmeside: HOMØOPATISK Jeg ønsker å bli medlem i Norsk Homøopatisk Pasientforening, kr. 250,- pr. år NHPF år tidsskrift HOMØOPATEN SVARER: PROBLEMER MED TENNENE BOKANMELDELSE: DØDELIGE BIVIRKNINGER, BEKJENNELSER FRA EN LEGEMIDDELDIREKTØR HOMEOPATIENS STILLING I NORGE OG EUROPA Nr Årgang 48 Utgitt av Norsk Homøopatisk Pasientforening NHPF år HOMØOPATEN SVARER: ALLERGI HOMØOPATISK PRAKSIS I FRAMTIDENS HELSEVESEN Foto: H.O.Lysholm DEPRESJON - ER HOMEOPATI ELLER LEGEMEDISIN BEST? tidsskrift Foto: H.O.Lysholm Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: SVARSENDING Avtale nr Norsk Homøopatisk Pasientforening E.post: Telefon: 0098 Oslo 3/ Homøopraktikeren 11

12 Ved alle tilsynekomster av sykdom skal terapien besvare: Hvilket kimblad i organismen gjelder det, og hvilken betennelsesfase foreligger? I overensstemmelse med svarene velges Homöopathica eller Latentia og bruken av midlene. Innenfor folkemedisinen har det lenge vært kjent at når man legger høyblomster (Heublumen) i vann, så vil Bacillus subtilis vise seg. Presten Kneipp har oppnådd gode helbredelsesresultater med bad med høyblomster og høyblomstanlegg. Sjeldent ser man irritasjoner på injeksjonsstedet etter injeksjon av Subtilis og Latentia. Inngnidning av Mucokehl kan forebygge dette. Annerledes er det med Utilin/S, da kan Sanarelli-Schwartzmann-fenomenet opptre, fordi det dreier seg om en isolert/avsluttet cyklode og følgelig et eggehvitestoff. Slik som det kan oppstå allergiske reaksjoner ved gjentatte applikasjoner ved passiv immunisering med Tiersera, slik kan det oppstå lokale betennelser ved gjentatte injeksjoner av Utilin/S. Ved å injisere Lidocain og Traumeel på injeksjonsstedet kan man avhjelpe denne komplikasjonen. En slik reaksjon er et ledd i helbredelsesforløpet og skulle ikke forhindre videre terapi. Lengre pause mellom den enkelte injeksjon forhindrer irritasjonssymptomer. Pasienten burde bli forberedt på disse mulige komplikasjonene før behandlingen. Ved behandling med Mucokehl og Notakehl må en ta i betraktning at de gjensidig opphever hverandres virkning. De skal derfor aldri brukes samtidig, men med en viss avstand i tid. Av Homöopathica har spesielt den percutane anvendelse (hudinnrivning) svart til forventningene, fordi den er spesielt virksom. I denne sammenhengen er Antimykotika verdt å nevne: Albicansan og Pefrakehl. I legepraksiser spiller i dag Mykoser (soppsykdommer) en spesiell rolle og volder mang en terapeut store bekymringer. Mykosene er en 12 følge av kritikkløs bruk av antibiotika. Den overdrevne behandling med antibiotika bereder terrenget for en forandring fra bakteriefasen til soppfasen. En kan få grep på Mykosen med en symbiosestyring ved å bruke Albicansan og Pefrakehl: To dråper gnis inn rundt navlen, det ene middelet den ene dagen og det andre den andre dagen. Slik fortsetter man. Ved tarm- eller analmykoser kan midlene tas som stikkpiller, vekslende mellom de to midlene annenhver dag. I alle tilfelle kan man ikke forvente noen helbredelse uten å forandre negative livsvaner. Spesielt burde man unngå bruken av egg, melkeprodukter og søtsaker. Basisen til Albicansan er Candida albicans. Basisen til Perfrakehl er Candida parapsilosis. De nevnte antimykotika kan man få i forskjellige potenser. En skal ikke lage seg noen verdensanskuelse på potenser; valget av potens er avhengig av i hvilken form en anvender middelet. Virus, bakterier og sopp trenger et spesielt terreng (basisik). Livet er avhengig av alkaliske reaksjoner. Hvis syre-base-likevekten forandrer seg mot den sure siden, så er akutte og kroniske forstyrrelser mulige. Her skulle det også gis legemidler i tillegg som påvirker og regulerer ph-verdien i kroppssaftene. For å regulere phverdi på kroppssaftene kan man bruke høyredreiende melkesyre (Sanuvis), epleeddik, melkesyregjæret surkålsaft osv. Helbredelsesmetoden til Dr. Wilhelm Schüssler er spesielt egnet til regulering av ph-verdien. Ved en symbiosestyring må man påakte følgende grunnlov: Allopati og naturmedisin utelukker hverandre. Man må bestemme seg for en av metodene. Vi har sett at de endobiontiske sykluser i blodet er regulatorer for de immunbiologiske livsfunksjoner. Ved terapi med ampullepreparater har kombinasjonen det passende preparatet og hemolysert eget blod, vist seg å holde mål. Homøopraktikeren - 3/2012

13 Egen blodterapi blir utøvet i mange former i både lege- og naturmedisinerpraksiser. Terapien med hemolysert eget blod (2 ml) svarer seg særlig, da gjennom hemolyse (oppløsning av de røde blodlegemer), egne endobionter og isopatiske substanser fremmer helbredelsesprosessen. I Reichl-Verlag, St.Goar finnes det en brosjyre skrevet av A. og W. Grüger, der terapien med hemolysert eget blod er utførlig beskrevet. Symbiosediagnose og symbiosestyring Endobiontangrep og symbiose lar seg diagnostisere før sykdomsbildet er fullstendig utviklet. Derfor er mørkefelts diagnostikken en forutsetning for en heldig symbiosediagnose og symbiosestyring. Som allerede nevnt er sykdom å likestille med et endobiontangrep. Symptombildet av sykdomsforløpet leder legen til en diagnose: Hvilket vev, hvilket organ, hvilke funksjoner er forstyrret? Generelt er mikroskopet et viktig redskap for alle legefagområder, for å optisk undersøke blodet, kroppssaftene og kroppscellene. Blodundersøkelser blir som regel gjennomført med et mørkefeltsmikroskop. Men for diagnosen «endobiontangrep i blodet», er det ikke egnet. I stedet er en mørkefeltskondensor og en svært sterk lyskilde nødvendig. Prof. Enderlein gjennomførte mørkefelts undersøkelser på ufarget nativblod. Ved bedømmelse av mørkefelts blodbilde, må man skille mellom at forandringen er skjedd utenfor (ekstracellulært) eller innenfor (intracellulært) blodcellen. Formforandringer, mangelfull bevegelighet på protitt og spermie så vel som sammenklumpninger av de enkelte cellestrukturene, antyder at det dreier seg om et akutt, subakutt eller kronisk sykdomsbilde. Fordelen ved mørkefelts diagnostikk består i at man kan kjenne allerede sykelige forandringer før sykdomsbildet er manifestert og lokalt avgrenset. Legen som behandler får på denne måten muligheten til å ta profylaktiske forholdsregler for å forhindre videre endobiontanfall. Mørkefelts blodbilde er en fremragende matrikkel for å stadfeste den sykelige tilstanden ved begynnelsen av behandlingen eller ved passelig avstand og ved lengre behandling å kunne kritisk overprøve fremgangen, for så, hvis ønskelig, å forandre forholdsreglene i terapien. Symbiosestyring lar seg Mørkefelts blodbilder i homøostase Mørkefelts blodbilder ved utvikling av sykdom ikke bare behandle akutte sykdommer, men også uhelbredelig betegnede sykdommer. Slik at livskvalitet og frihet fra besværligheter blir gjenvunnet for pasienten. Derimot må det stadig betones at immunregulatoren ikke er et middel mot sykdom, men regulatorer for syke mennesker med et spesielt symptombilde. Immunbiologiske helbredelsesmidler er ikke i hvert tilfelle den eneste muligheten til å regulere et sykdomsforløp. 3/ Homøopraktikeren 13

14 Mørkefelts blodbilder kronisk Helhetlig tenkning forlanger også en terapi der en tar i betraktning organismens helhet. Ofte er mangelfull ernæring en del av årsaken til regulasjonsforstyrrelsen. Derfor må en ved alle helbredelsesforholdsregler ikke glemme begrepet konstitusjon og substitusjon. En terapeut må ved symbioseterapi alltid stille disse spørsmålene først. Hva mangler organismen? Det er derfor anbefalelsesverdig å anvende alternative helbredelsesmetoder i tillegg, der en symbiosestyring bringer fordeler. De sykliske former man i mørkefelt observerer er mangeformede. Man skal ikke gjøre den feilen at man kun ut fra sterke endobiontangrep i blodet utleder en spesifikk diagnose. Hvilket organ og hvilken forstyrrelse som fører til et diagnosebegrep skal følge fra anamnesen og undersøkelsen av hele mennesket. De endobiontangrep du kan se i mørkefelts blodbilde gir anvisning til passende terapeutiske forholdsregler. Hva man må ta høyde for i terapien Alt for ofte blir det begått feil ved bruk av de beskrevne legemidler, og metoden kommer i miskreditt. Legemidlene er å anse som irritasjonsmidler, og ikke som allopatiske midler som du i ukes- og månedsvis tar tre ganger daglig på samme måte. Type, dosering og tidsintervaller, så vel som den riktige tekniske anvendelse er grunnlaget for en suksessrik terapi. Det er også av betydning at en terapeut 14 som vil utføre symbiosebinding etter Enderlein går på et grunnkurs og fortløpende etterutdanningskurser. Ordet «medikament» er et låneord fra latin: Medicare betyr «å forandre seg», det latinske ordet mens betyr «ånd» eller «forstand». Medikament betyr derfor å forandre ånden. Den psykosomatiske medisin i dag forsøker å vise de syke menneskene sammenhengen mellom måten vedkommende har forholdt seg sjelelig eller åndelig og sykdomssymptomene. Hvert menneske er et individ, en helhet som ikke kan deles opp i biter. Ett hvert individs sykdom er enkeltstående og unik. Menneskets oppgave er å erkjenne sin skjebne og utvikle seg fra sitt indre. Symbiosebinding og kunnskapen om de fysiologiske forgjengerne til funksjonsforstyrrelser i organismen har ingenting for seg, hvis pasienten ikke innsiktsfullt samarbeider om sin tilfriskningsprosess, og samtidig erkjenner sin avhengighet og samvirkning med rytmen i naturen. I den greske gamle medisin fantes helbredelsesguden Akmon, som sammen med sine prester hadde til oppgave å bevare eller muliggjøre menneskenes sunnhet. Forskningsresultatene til Prof. Dr. Enderlein viser hvordan fullstendig sunnhet kan muliggjøres gjennom symbiosebinding. STIKKORDSFORTEGNELSE Allopati Den konvensjonelle medisin, i motsetning til homøopati. Behandlingsfilosofi som går ut på at man kan helbrede en sykdom ved å fremkalle symptomer som er de motsatte av sykdommens egne. Anima Antibiotika Apatogen Bakterier Sjel = livskraft; det prinsippet som muliggjør livet i kroppen Bakteriestatisk virksomt legemiddel Ikke sykdomsfremkallende, brukes særlig om harmløse bakterier og virus som tilhører normalfloraen Encellede mikroorganismer uten ekte cellekjerne; autotrop, heterotrop, anaerob og aerob Homøopraktikeren - 3/2012

15 Bakteriologi Dose Eksem Elementlære Endobiont Endobiontangrep Endobiose Fysiologi Hemolyse Homøostase Immunisering Infeksjon Inflammasjon Initiatorer Irritasjonskroppsterapi Isolasjon Isopati Læren om bakterier; inndeling og beskrivelse av artene, dyrkingmetoder Betegnelsen på en enkel mengde med legemiddel Utslag på huden Læren om urstoffene: Ild, vann, jord, luft, eter Spesifikk, organisk struktur som i symbiose med en annen organisme utvikler egen entelechi, til nytte eller skade for verten Sykelige, symptomutløsende forandringer av celler, vev og organer som er forårsaket av endobionter (sykdom) En fullendet sykdomstilstand utløst av endobiontangrep Delområde av biologien; vitenskapen og læren om det normale, og også betingelser for sykdom (=patofysiologisk) gjennom forstyrrelse av livsytringer og funksjonsforstyrrelser; cellenes, vevets og organenes vekst, utvikling og forplantning (lat. hem, blod og lysis, nedbrytning) er oppløsning av blodets røde blodlegemer. Opprettholdelse av det «indre miljø» i kroppen Å gjøre en uimottagelig mot smitte av mikroorganismer (framstilling av immunitet med det formål å unngå sykdommer eller forgiftninger). Merk forskjell mellom aktiv og passiv immunisering Samlebegrep for overdragelse, inntrengning av mikrober i organismen; formeringen deres er årsaken til infeksjonssykdommen Betennelse Her: faktor som utløser irritasjonen Terapi metode innenfor naturmedisinen; omstemmingsterapi, der fremmede stoffer for kroppen blir påført huden eller under huden (subcutant) og som utløser en irritasjon/reaksjon, fører til omstemming ved kroniske sykdommer Avsondring (avsondre de syke fra de friske) Betyr at man behandler med kroppens egne stoffer som forbindes med årsaken til plagene. Konstitusjon Kroppens beskaffenhet, kroppsbygning Manifestasjon Å bli erkjennbar, tilsynekomst Mykose Soppinfeksjon Patogen Brukes om de faktorer som utløser sykelige prosesser i kroppen: underernæring, vitaminmangel, giftstoffer, bakterier osv. Patogene bakterier er sykdomsfremkallende bakterier. Potensere Her: ut fra en flytende eller fast grunnsubstans danner man like faktorer ved å ryste eller pulverisere, homeopatiens prinsipp ved produksjon av homeopatisk medisin Profylaktiske Beskyttende, forebyggende Protit Endobiontens første synlige form, synlig i mørkefeltsapparatet Regulatorer Regulerende krefter eller mekanismer Regulere Biol.: Å bringe feilaktige livsfunksjoner i orden, i balanse igjen Reseptorer Punkter på kroppen som tar imot stimuli/irritasjon og leder den videre Sopp (Fungus) Mikroorgansimer, symbionter, også sykdomsfremkallende Spermie Sædcelle Subcutan Under huden, som når en bruker en sprøyte ved terapeutisk behandling Substitusjon Erstatning Symbionter Symbiose Symbiosebinding Terapi Terreng Toksisk Virus For livsforløpet og infeksjoner såvel som ved regulering av helbredelsesforløpet; mikroorgansimer som er avhengig av hverandre Forskjellige arter av organsimer som lever sammen til gjensidig nytte Ved å bruke zyklogeniens regulatorer påvirker man symbioser som er kommet i ubalanse Behandling av sykdommer, helbredelsesmetode Avgrenset område; omgivelser Som virker giftig, betinget av gift, beroende av giftens virkning Samlebegrep for biologiske strukturer; inneholder genetisk informasjon; har ikke rådighet over de enzymer som er nødvendig for deres vekst og deling; trenger vertsceller (planter og dyr) 3/ Homøopraktikeren 15

16 Hjelpepleier og alternativ behandler anmeldt Hjelpepleier og en alternativ behandler, som er medlem i NLH er anmeldt til Helsetilsynet, Politiet og Forbrukerombudet for bruk av hypnoterapi. NLH representerer begge terapeutene i denne saken. Saken om hypnoterapi og hjelpepleieren som er anmeldt av Fylkeslegen stod omtalt i forrige nummer av Homøopraktikeren, øker i omfang. NLH ble i juli måned oppringt av politiet på grunn av anmeldelsen av 2 terapeuter for ulovlig virksomhet og brudd på loven om alternativ behandling 5 og 9, og straffelovens 364. NLH ble oppringt fordi leder i NLH har fått fullmakt til å føre saken for våre to medlemmer. NLH ønsker å la hypnoterapi være under Loven om alternativ behandling, fordi der hører den til. Et viktig spørsmål er om den gamle definisjonen av hypnose om å sette en person i avmakt eller bevisstløs tilstand (koma), er den rette benevnelsen for hypnoterapi. Alternative behandlere bruker hypnoterapi, og vi mener det ikke er det samme som hypnose. I en rettsavgjørelse RT 1960, side 727 er det trukket en grense mellom hypnose og tillatt suggesjon. Hva er suggesjon og hva er hypnoterapi? Suggesjon iflg. dataordboken Clue: Suggesjon er påvirkning av menneske ved å gi det forestilling, mens det er satt mest mulig ut av bevisst tankevirksomhet. Dette er faktisk tillatt iflg. rettsavgjørelse RT 1960, side 727. Slik fremstår HYPNOTE- RAPI. Et viktig poeng i debatten er om nymotens terapiformer som NLP og hypnoterapi skal 16 settes i samme bås som den gamle hypnosen. Loven om alternativ behandling gir rom for at terapiformer, som tidligere ble betraktet som risikable, med tid og kunnskap kan bli mindre risikable eller ufarlige. Slik er det med hypnoterapi. En av de fremste forskerne på området Milton Erickson grunnla en ny form for hypnoterapi, som i dag går for å være den mest moderne form. Flere metoder har utviklet seg etter Ericksons prinsipper, for eksempel NLP. NLP er en slags hypnoterapi som allerede er godkjent av Helsedirektoratet og NLH. Da burde ikke veien være lang for å få godkjennelse, også for hypnoterapi. Liknende terapiformer er TFT, EFT, meditasjon, yoga som alle er alternative behandlingsmetoder. Et problem for bransjen er at terapeuter slenger rundt seg med ord og uttrykk som forvirrer både pasienter og myndighetspersoner. Bruk av hypnose er forbudt og vil kunne føre til reaksjoner både for NLH medlemmer og fra politiets side. Bransjen må lære å informere riktig, kalle en spade for en spade. Vi må informere hva hypnoterapi er, og ikke prøve å annonsere feil for å tjene penger eller for få flere pasienter på å bruke ord som hypnose. Det vil bare forvirre og skape unødig støy og vanskeligheter for bransjen. På de neste sidene i bladet kan du lese en forklaring på hvordan hypnoterapi utføres og hvilken utvikling saken har hatt så langt. Homøopraktikeren - 3/2012

17 Slik utføres hypnoterapi I hypnoterapi gjør vi det samme som i veiledende meditasjon. Etter informasjon og samtale begynner vi timen med å veilede pasienten i en avslapping/ avspenning av kroppen. Til dette pleier vi å spille bakgrunnsmusikk som er rolig og avslappende, gjerne med naturlyder som fuglekvitter og rennende vann. Avspenningen begynner ofte med at vi gjør pasienten oppmerksom på kroppen og pusten. Vi veileder pasienten i å slappe av i de ulike delene av kroppen, og starter f.eks. med hodet, for så å gå videre til ansikt, kjeve, nakke, skuldre og videre nedover helt til pasienten kjenner seg avslappet fra toppen av hodet og helt ut i tærne. Pasientene lukker øynene hvis de selv ønsker det. Når pasienten er avslappet i kroppen og holder øynene igjen er det lettere å holde fokus, og man er gjerne mer mottakelig for forslag til endringer som vi har kommet frem til i samarbeid med pasienten i den innledende samtalen. Vi formidler positive forslag til endringer. Ved søtsug foreslår vi f.eks. at pasienten ikke lenger har behov for sjokolade, at det ikke lenger smaker godt. Vi legger også inn oppmuntrende forslag om å innta nok vann og å spise frukt og andre naturlige og sunne matvarer hvis pasienten selv mener han får for lite av det i hverdagen. Vi gjentar ofte endringsforslagene under meditasjonen da dette viser seg å være forsterkende. Vi veileder pasienten gjennom visualisering der pasienten ser seg selv i ulike situasjoner med ønsket resultat. Dette er det samme som det idrettsutøvere gjør noe som er en svært viktig del av deres mentale trening. En som driver med alpint vil f.eks. visualisere hele løypa fra start til mål, han vil kjenne hvordan kroppen beveger seg ned gjennom de ulike traseene, at skiene skaper så lite friksjon mot underlaget som mulig, at vektoverføringene er presise og at han presterer optimalt og kjører over målstreken med beste tid. Når som helst under meditasjonen kan pasienten åpne øynene, stille spørsmål og/eller avslutte timen. Pasienten ville ha reagert øyeblikkelig med å åpne øynene og spurt om det var noe alvorlig i veien med oss som terapeuter om vi f.eks. hadde spurt etter koden til bankkortet. Og hadde brannalarmen gått ville pasienten øyeblikkelig reist seg fra stolen og forlatt lokalet. Det er pasienten som styrer alt vi kommer bare med forslag til endringer som pasienten selv ønsker og som vi har avtalt på forhånd. Det er opp til pasienten selv å godta og gjennomføre endringene. En meditasjon som inneholder avspenning av kroppen, visualiseringer og forslag til endringer er så enkelt at de fleste kan gjøre det på egen hånd. Dette er også noe vi oppfordrer pasientene våre til å gjøre etter at de har vært hos oss. Før vi avslutter meditasjonen gir vi gjerne pasientene positive, oppmuntrende setninger (affirmasjoner): jeg er sunn, frisk og tilfreds, jeg er full av energi, jeg er trygg, sikker og føler meg fantastisk etc. Etter at hypnoterapien/meditasjonen er avsluttet samtaler vi med pasienten om hvordan det opplevdes, svarer på evt. spørsmål o.l. 3/ Homøopraktikeren 17

18 Helsetilsynet ønsker at advarsel etter helsepersonelloven vurderes Brev fra Helsetilsynet til hjelpepleieren og NLH Statens helsetilsyn sendte den 14. februar 2012 en henvendelse til Fylkesmannen, etter å ha blitt kjent med en avisartikkel i lokalavisen den 8. februar Avisartikkelen omhandlet virksomheten Hypnoterapi, hvor to personer som verken har autorisasjon som lege eller psykolog utøver hypnose. Du er en av disse. Statens helsetilsyn ba Fylkesmannen om å utrede saken, samt ta stilling til hvorvidt det var grunnlag for vurdering av administrative reaksjoner. Fylkesmannen oversendte saken hit ved brev av 30. april Etter gjennomgang av sakens dokumenter finner Statens helsetilsyn at det er grunnlag for å vurdere om du har brutt bestemmelser i helsepersonelloven og om du skal gis en advarsel. Til orientering har vi i brev av i dag orientert Forbrukerombudet om saken. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet tidligere har uttalt at de ønsker å bli holdt orientert om saker Statens helsetilsyn har til behandling som har betydning for Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. Kopi av brevet til Forbrukerombudet følger vedlagt. Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter Du er utdannet ved xx skole og fikk autorisasjon som hjelpepleier i Du driver virksomheten sammen med en annen person. 18 Din uttalelse I brev av 8. april 2012 fremgår det at bedriften startet opp i februar 2012, og at du siden dette har hatt åtte klienter som du har behandlet med hypnose. Dette har omfattet røykeslutt, søvnvansker, sjalusi, lav selvfølelse, utilstrekkelighet, vektproblemer, uro/stress, lite energi, søtsug og neglebiting. Du uttaler at du ikke utøver hypnose i kraft av å være hjelpepleier og at du ikke markedsfører deg som hjelpepleier. Du skiller mellom rollen som hjelpepleier og rollen som alternativ utøver. Du har lagt frem fullmakt som viser at Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) representerer deg i tilsynssaken. Uttalelse fra Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) NLH har i brev av 7. mai 2012 anført at hypnosen du har utført ikke har vært et brudd på forvarlighetskarvet i helsepersonelloven 4, og at den ikke har ført til fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre unødvendig belastning på pasienter. Det fremheves at pasientene har samtykket til behandlingen. Videre anføres det at lov om alternativ behandling 1, 7 annet og tredje ledd og 8 er overholdt. Det fremheves at du ikke har utgitt deg for å være hjelpepleier når du har utført hypnose. Videre anføres det at straffeloven 364 ikke kommer til anvendelse i saken. Herunder er det opplyst at du utøver hypnoterapi, som er en form for hypnose hvor pasienten ikke settes i en bevisstløs tilstand, samt at nevnte bestemmelse ikke er videreført i den nye straffeloven som ikke har trådt i kraft. Statens helsetilsyn vil vurdere Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven 4. Homøopraktikeren - 3/2012

19 Helsepersonelloven 4 første og annet ledd lyder: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan eller pasient- og brukerrettighetsloven 2-5. Det sentrale vurderingstema er hvorvidt du ved å utøve hypnose har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven 4. Ved denne vurderingen vil lov om alternativ behandling 5 første ledd få betydning. Bestemmelsen lyder: Medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienter, skal kun utøves av helsepersonell. Dersom din utøvelse av hypnose anses å innebære brudd på kravet i helsepersonelloven 4, vil Statens helsetilsyn vurdere å gi deg en advarsel etter helsepersonelloven. Dette følger av helsepersonelloven 56 som lyder: Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe. Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Du gis anledning til å uttale deg til saken innen tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom du ikke uttaler deg innen fristen vil saken bli avgjort på grunnlag av den dokumentasjon som foreligger. Du har tidligere mottatt sakens dokumenter. Dette brevet er et forhåndsvarsel om vedtak i henhold til forvaltningsloven 16. Med hilsen rådgiver og seniorrådgiver. P E K Kurs i PEK Du har nå anledning til å lære deg å bruke et unikt diagnostisering og behandlingsverktøy for rygg og nakkeproblemer. Hva er PEK? Det er en behandlingsmetode for smertetilstander i rygg, nakke, sene og bandapparatet i kroppen. Med denne metoden vil du etter endt kurs kunne behandle de fleste rygg og nakkeproblemer som pasienter kommer med. PEK er ufarlig for pasienten og består av en enkel puste- og måleteknikk. Kursholder John Hetlelid. Kursdato: oktober Pris: kr. 4000,- Sted: Quality Airport Hotel, Stavanger Lufthavn. Påmelding: Spesmedico Tlf: eller / Homøopraktikeren 19

20 Forbrukerombudet er informert og har tilsyn med markedsføring av alternativ behandling Brev fra Helsetilsynet til Forbrukerombudet Oversendelse til Forbrukerombudet Statens helsetilsyn viser til korrespondanse i Forbrukerombudets sak, hvor det i brev av 7. mars 2012 fremgår at dere ønsker å bli holdt orientert om de sakene Statens helsetilsyn behandler som har betydning for Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. Til orientering gjøres det oppmerksom på at Statens helsetilsyn har til behandling en tilsynssak som gjelder bedriften xx, hvor det har fremkommet opplysninger om at to personer utøver hypnose uten å være lege eller psykolog. Rettslig grunnlag Vi viser til forskrift om markedsføring av alternativ behandling 2 tredje ledd, som lyder: Den som tilbyr alternativ behandling, kan ikke markedsføre behandlingsformer eller behandling av sykdommer eller lidelser som vedkommende etter 5-7 i lov om alternativ behandling av sykdom mv. eller annen lov, ikke har lov til å utøve eller behandle. Lov om alternativ behandling 5 første ledd, lyder: Medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienter, skal kun utøves av helsepersonell. Lov om alternativ behandling gjelder for alternative behandlere som utøver helserelatert behandling. Etter Statens helsetilsyns vurdering faller hypnose inn under begrepet helserelatert behandling. Det følger av lovens formal at man skal kunne gripe inn i forhold til alternativ behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienter. 20 Behandling med hypnose krever en omfattende psykologisk og medisinsk forhåndskartlegging, og god innsikt i mulige konsekvenser av det som måtte fremkomme, slik at hypnotiske teknikker kan anvendes forsvarlig. Statens helsetilsyn mener at hypnose er en behandlingsform som kan medføre alvorlig helserisiko. Videre viser vi til straffeloven 364, som lyder: Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som anvender noget Middel eller nogen Fremgangsmaade, hvorved en anden med sit Samtykke hensættes i hypnotisk Tilstand eller i Avmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstande. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at en læge eller en psykolog benytter hensettelse i sådan tilstand i videnskabelige øiemed eller ved sygebehandling. Det følger av nevnte bestemmelse at bare den som har autorisasjon som lege eller psykolog har lov til å utføre hypnose. Bedriften har gjennom en avisartikkel markedsført at de tilbyr behandling som de ifølge lov om alternativ behandling 5 første ledd og straffeloven 364 ikke har lov til å utføre. Statens helsetilsyn følger opp saken på egnet måte. Dette til orientering. Med hilsen Fagsjef Rådgiver Homøopraktikeren - 3/2012

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. årgang Forsommer på Flor og Fjære i Ryfylke. Foto av B.H. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

En oversikt over vanlige terapiformer

En oversikt over vanlige terapiformer Kapittel 4 En oversikt over vanlige terapiformer Elektronisk tilleggsutgave Akupunktur Hva er akupunktur? Akupunktur er et medisinsk system som er utviklet i Kina. Ordet akupunktur kommer fra de to latinske

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang Utrygt farvann Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og bred erfaring med

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM EN ANALYSE AV HVORDAN PEDAGOGISK KUNNSKAP KAN BIDRA TIL BEDRE OPPLÆRING KIRSTI JENSSEN Veileder Velibor Bobo Kovac Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

- Har hjerte for handikapidretten side 4-5. Idrettspresident Tove Paule: magasin. Skade og seksualitet s. 8-9. Ny dom om nakkeskade s.

- Har hjerte for handikapidretten side 4-5. Idrettspresident Tove Paule: magasin. Skade og seksualitet s. 8-9. Ny dom om nakkeskade s. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-10. årgang 2011 Idrettspresident Tove Paule: - Har hjerte for handikapidretten side 4-5 Skade og seksualitet s. 8-9 Ny dom om nakkeskade s.

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer