medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer ISSN: re triev er nytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt"

Transkript

1 medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer ISSN: re triev er nytt

2 retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks Kontorleder Hjemmeside Bente Fjeldsæter Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Torstein Rudi, Gamle Rovenvei 408, 1920 Sørumsand telefon / Styret: Nestleder: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien 10, 3216 Sandefjord telefon / Kasserer: Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund. telefon / Styremedlemmer: Anne Mjelde Myhr, Trollia 16D, 5101 Eidsvågneset telefon / Tone Noem, Leiravegen 1, 7710 Sparbu telefon / Erik Bostad, Hunnsveien 50, 2819 Gjøvik telefon / Nils Gunnar Korsvik, Boks 122, 9711 Lakselv telefon / Varamedlem: Anne Lise Falck, Lindebergåsen 3 a, 1071 Oslo telefon Ekspedisjonstid: mandag - onsdag kl torsdag kl Bankgiro: Postgiro i Sverige: Retrievernytt: Ola L. Zetlitz, Trymsvei 40, 7033 Trondheim telefon (kveld) Stoff til Retrievernytt Sendes som e-post til Artikler og annen tekst må tilkjennegis ved navn, da det skal stå i bladet med fullt navn. Bilder sendes via e-post som bildefi ler, husk også å sende med fotografens navn, samt bildetekst. Redaksjonen tar fortsatt i mot håndskrevne manus med samme krav til identifi - sering som elektronisk. Bilder scannes. Både bilder og tekst mottas gjerne også på CD. Bilder innsendt til Retrievernytt er å anse som en aksept for at de kan benyttes i bladet slik redaksjonen fi nner det hensiktsmessig. Det er viktig at den som sender inn bilder, er tydelig på hvem som er fotograf. Retrievernytt er avhengig av det stoffet som kommer inn,- det er dette som danner grunnlag for bladet. Retrievernytt deltar ikke på Retrieverklubbens arrangement, med mindre noe annet er bestemt av klubben for enkelte arrangement. Reportasjer fra slike arrangement sendes inn av klubbens organer eller privatpersoner. Retrievernytt følger prinsippene i redaktørforeningens sett av frivillige etiske retningslinjer for arbeidsmetoder og publisering. (Redaktørplakaten etc). Utgivelsesplan for Retrievernytt: Nr Deadline Utgivelse ca 1 15/1 1/3 2 16/2 31/3 3 15/5 1/7 4 15/7 1/9 5 1/9 15/ /10 1/12 Forsidefoto: Baksidefoto: Ulvefl okk på Langedrag, Foto: Tormod Ruud Vinter i Meråker, Foto: Gunn Andreassen 2

3 innhold leder 4 heftig ulvetur til langedrag 6 jaktprøver en aktivitet for spesielt interesserte? 8 jaktcupfeberen brer seg 12 labrador i fokus 14 kjappe besøk hos labradoroppdrettere 16 årets jaktretriever innkalling til general forsamling 33 nytt fra avd. Oslo 44 med thea på spa Nokså Ryddig Klubb foreslo en gruppe - ikke uten glimt i øyet - da deltakerne på kontaktmøtet i januar ble utfordret til å skape et godt motto for NRK. Vi vil trolig ikke ende opp med det forslaget men ved ettertanke: Det var ikke så dumt, likevel. I alle fall som beskrivelse av NRK. For det meste i klubben er, tross uløste utfordringer og noen mangler her og der - nokså ryddig. Foran årets generalforsamling kan vi konstatere at Norsk Retrieverklubb er i godt hold. Aktiviteten er høy, engasjementet godt, arrangementene holder kvalitet, viljen til utvikling er stor, og økonomien er sunn. Det står med andre ord bra til med NRK. Som eget bilag til denne utgaven fi nnes årets dokument til generalforsamlingen på Gardermoen lørdag 18. april. Årsrapport, regnskap og budsjettforslag med kommentarer illustrerer dette. I GF-bilaget fi nner dere også omtale av innsendte saker og forslag til valg. Jeg håper både avdelinger og medlemmer setter seg inn i sakene, slik at alle møter godt forberedt til GF. En påminnelse: Alle hovedmedlemmer i NRK har personlig møte- og stemmerett på GF! Innfl ytelse på og medvirkning oppnås gjennom deltakelse. Diskusjonen på kontaktmøtet om et motto eller slagord for klubben frembrakte fl ere fantasifulle forslag. Av fl ere som spilte på forkortelsen NRK kan nevnes Nydelige Raser med Kvalitet, andre var opptatt av det sosiale og allsidige ( Til glede for hund og eier, Allsidighet i et trygt miljø, Fra jakt til hjemmekos ), atter andre av det korte og fyndige ( Aktivt hundeliv ). Styret vil snekre videre på grunnlag av idéfl ommen. Vurderingen av et motto for NRK inngår i et større perspektiv: Hvordan skape bedre profi lering og synlighet av NRK. Jubileumskomiteen har naturlig nok vært opptatt av dette, med tanke på oppmerksomhet og omtale av NRK i jubileumsåret. Komiteen har derfor foreslått å opprette en egen mediegruppe, eller komité. Avdeling Oslo og Omegn har vært aktive med profi lering på messer og ved andre arrangementer og ønsker at NRK skal utstyre seg med en profi leringsgruppe. Styret ser disse elementene i sammenheng og arbeider nå med hvordan vi best kan organisere økt innsats på profi lering og omtale av Norsk Retrieverklubb, våre fl otte og allsidige raser og vår omfattende og samfunnsnyttige aktivitet. I GF-bilaget (sak 5. IV) fi nner dere nærmere omtale av dette, basert på et innsendt forslag fra avd. Oslo og Omegn. Årets kontaktmøte var, som så ofte tidligere, preget av engasjement og deltakelse. Kontaktmøtet har betydelig verdi som forum for diskusjoner og nyttige innspill til styret. Landet rundt, styrets plan om besøk i alle avdelinger som ønsker det, møtte positiv reaksjon. Styret fi kk fl ere innspill, både til saker som ønskes tatt opp under et slikt besøk og formen på slike møter. I begge sammenhenger er det ulike prioriteringer; noen ønsker besøk i sammenheng med medlemsmøte i avdelingen, andre med arrangementer eller i ulike kombinasjoner av møte og arrangement. Listen over aktuelle tema under Landet rundt viser at det knyttes forventninger til nytteverdien av tiltaket. Styrets holdning er at den enkelte avdeling selv må velge sin form og sine prioriterte tema. Vi ønsker en klubb som er åpen og inkluderende, seriøs og preget av kvalitet sa en av deltakerne på kontaktmøtet. Tiltredes! Torstein 3

4 heftig ulvetur til langedrag I alt syv forventningsfulle, kunnskapshungrige og nysgjerrige instruktører og instruktørspirer fra NRK, avd. Oslo og omegn satte kursen mot Langedrag tidlig søndag morgen 8.februar for faglig påfyll. Tormod Ruud I alt syv forventningsfulle, kunnskapshungrige og nysgjerrige instruktører og instruktørspirer fra NRK, avd. Oslo og omegn satte kursen mot Langedrag tidlig søndag morgen 8.februar for faglig påfyll. Vi : Ann Cathrin Solbakken, Cathrine Thaulow, Ina Eriksen, Robert Kjerstad, Benedicte Myklestad, Vera Verlo og meg selv, kom fram til Langedrag i Numedal kl Vi ble møtt av et hyggelig vertskap, Gro og André som skulle guide oss gjennom dagen. På programmet sto blant annet studie av ulv: Artens egenskaper, handlingsmønster, studie av hierarki og mye mer. Vi startet med god kaffe og vafl er for så å gå ut til tre sosialiserte ulver - alle bak en solid innhegning. Ulvene har helt siden fødselen vært preget på mennesker. André forklarte ulvenes oppførsel og det var helt tydelig å se hvordan de underkastet seg etter rang. Gro supplerte med at nyansene i ulvens språk er så fi ne, at det ikke er mulig for menneske å etterligne det. Det å argumentere med at slik gjør ulvemor, er altså ingen god ide. Vi fi kk også med oss foringen hvor André bestemte hvem som skulle få fôret - togpåkjørt elg når. Han demonstrert også ulvehyl, som han selv satte i gang, hvorpå de andre fulgte på. Ulvehyl gir samhold i fl okken, og gav de tre sosialiserte ulvene mulighet til å kommunisere med de 11 usosialiserte i den andre innhegningen. Tid for varme og lapskaus. Etter mat og kaffe var det på med støvler og utetøy for en ny opplevelse: Gå inn i den andre ulvegården - et stort område på fl ere hundre mål og tumleplass for i alt elleve ulver. Der levde ulvene i to grupper: Tre i en utstøtt gruppe og 8 i en annen. 4 Vi gikk rolig og i samlet tropp inn via en sluse for å sette oss til midt i innhegningen. Ulvene fulgte oss hele tiden, og lurte vel på hvem i all verden vi var for noen. Vi så hvordan de forflyttet seg rundt oss - noen veldig forsiktige og på god avstand, andre litt mer tøffe, og vågde seg ganske nær. Det slo meg hvor stille og umerkelig de beveget seg. Ingen unødvendige lyder, ingen kvister som brakk, ingen bjeffi ng eller pistring ulvene imellom. Ulvene holdt seg på trygg avstand, forsåvidt greit for oss, men når André fant fram medbrakte vafl er og geitost som han kastet ut, kom noen av dem ganske nær - 4 til 5 meter unna. Sjefen sjøl, alfahannen, holdt seg på god avstand og betraktet det hele med stoisk ro. Vi var heldige og fi kk oppleve noen av Norges fl otteste rovdyr på nært hold. Dette er ikke hverdagskost for menigmann, og for mange av oss ble dette et minne for livet. Til sist var vi med på foringen av gaupene på Langedrag. Dette er også en art som er sjelden å se i vår natur. Kraftige kattedyr med inntil 40 mm lange klør! Ugreit å komme i klammeri med de neglene! Gaupene viste en helt annen oppførsel seg imellom: mye mer individuelle i væremåte og ikke på langt nær samme oppførsel med hensyn til rang rangorden. Vi rakk også innom stallen med geiter, nyfødte og søte små kje og hester. På tunet mellom husene spratt det en og annen kanin. Avslutningsvis og foran peisen i peisestua hadde vi en interessant oppsummering av alle inntrykk og en god meningsutveksling med fokus på vår hundehverdag og hva vi kan formidle av våre erfaringer til hundeeiere på våre kurs.

5 5

6 re triev er nytt jaktprøver en aktivitet for spesielt interesserte? Forhåpentligvis kan de aller fleste retrievereiere være enige om at en retriever bør aktiviseres, både fysisk og mentalt. RITA RASMUSSEN Det fi nnes en rekke ulike aktiviteter man kan delta på både innenfor Norsk Retrieverklubb og i andre hundemiljøer. Retrieveren er ansett for å være en allsidig hundetype som kan brukes på de fl este områder, selv om den kanskje ikke er kjent for å hevde seg i toppen på offi sielle prøver av ulike slag. Det finnes dog en prøveform der retrieveren alltid er best: jaktprøve for retrievere. Denne prøvetypen har en lang historie i Norge og jeg skal ikke dvele ved tiden som ligger bak oss. Derimot vil jeg sette søkelyset på hvorvidt jaktprøvene i dag er en aktivitet for den vanlige retrievereieren eller om det er en aktivitet for de spesielt interesserte. Utviklingen av prøvene og prøveoppleggene ser ut til å være styrt av det som skjer i utlandet. Vannarbeidet som tradisjonelt har vært en stor del av prøvene, er ikke lenger obligatorisk i åpen og eliteklasse. Det har kommet inn momenter som man inntil for få år siden knapt hadde hørt om: walk up, drive, nærsøk, dirigeringsmarkering osv. Stadig fl ere prøvedeltakere ønsker å spesialisere seg og vil ikke kjøre Formel 1 med sin gamle Lada. Jaktlabradoren har blitt svært populær, både som jaktprøvehund og som brukshund på andre områder. Det har også kommet en del jaktgolden til landet, men de er foreløpig ikke like utbredt. Deling av hunderaser i ulike typer forekommer i mange land og innen mange raser. Hva er egentlig formålet med jaktprøvene for retrievere? Jeg må være så ærlig å innrømme at jeg av og til har lurt på om formålet nå er at hundene skal prøves slik at de er best mulig rustet til å delta på prestisjefylte jaktlige arrangementer i utlandet. Men i Norsk Kennel Klubs regler for retrieverprøver står det svart på hvitt: Jaktprøver for retrievere skal danne grunnlag for vurdering av retrieverens opprinnelige egenskaper som ettersøkshund. Prøvene skal fremme bruk av retrievere for human jaktutøvelse og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasenes egenskaper for fremtiden. Fremme bruk av retrievere for human jaktutøvelse. Her går jeg ut fra at det menes jakt i vårt eget land. Hvorfor har da store deler av jaktbare fuglearter blitt fjernet fra våre jaktprøver? Hundene våre skal kunne brukes på praktisk jakt, men de skal ikke apportere verken måker, kråker eller ravn på prøver. Den mye omtalte viltlista som ble utarbeidet for et par år siden, stiller krav om at prøvearrangørene skal ha bestemte typer fugler til rådighet. Enhver prøvedeltaker med respekt for sin hund, vil gjerne gi hunden erfaring med disse viltslagene. Tidligere 6 var viltet man behøvde til trening relativt tilgjengelig, men nå er det enkelte deler av landet som har rikelig tilgang på prøvevilt, mens vi andre må kjøpe fra andre distrikter eller fra utlandet. Det som må skytes inn, er at overgangen til dummyer i begynnerklasse på mange områder har vært positiv. For å kunne trene frem mot prøvestart i BK, trenger man ikke vilt i det hele tatt. En del retrievereiere har hatt etiske motforestillinger mot å håndtere døde fugler i forbindelse med jakttrening og prøver. Arrangørene får en lettere jobb, de kjøper inn et visst antall dummyer og har prøvevilt i fl ere år framover. Problemet omkring avfallshåndtering av viltet forsvinner også. Ulempen er helt klart at overgangen til åpen klasse blir veldig stor. Hunden skal ikke bare trenes opp til å utføre mer teknisk krevende momenter, den skal også mestre overgangen fra dummyer til vilt. Jeg kan kanskje ikke defi neres som en vanlig retrievereier, men jeg holder kurs for og trener sammen med mange nybegynnere blant annet innenfor aktiviteten jakttrening med retriever. For meg har alltid hovedformålet med deltakelse på jaktprøve vært todelt: å få vurdert mine hunders opprinnelige egenskaper og samtidig få drive med en aktivitet som både jeg og hundene har trivdes med.

7 Jeg håper jeg kan si det samme også i fremtiden. Hvordan skal jeg kunne oppmuntre andre til å stille på jaktprøvene våre når jeg selv sliter med å henge tritt med utviklingen? Hvordan skal jaktprøvene kunne danne grunnlag for vurdering av retrieverens opprinnelige egenskaper og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasenes egenskaper for fremtiden hvis bredden forsvinner? Hva skal være idealet for de som dømmer på jaktprøvene? Kan jeg fortsatt stille med mine vanlige retrievere uten å føle at deres arbeidssett er blitt gammeldags? Jeg synes å ane en utvikling på lik linje med den vi har sett på lydighetsprøver. Den ideelle måten å utføre en lydighetsøvelse på, blir ofte synonymt med måten border collien utfører den. Apportering av dummy Heldigvis møter jeg fortsatt dommere på våre prøver som viser meget god forståelse for rasenes egenart og verdsetter de ulike måtene å jobbe på. Heldigvis møter jeg fortsatt for det meste prøveopplegg som er fornuftige og praktisk rettet. Heldigvis møter jeg fortsatt dommere og andre prøvedeltakere som er positive og imøtekommende når det kommer debutanter med vanlige retrievere. Heldigvis synes jeg fortsatt at det er så innmari moro å trene hund frem mot jaktprøver at jeg tar i hvert fall en sesong til. Selv om jeg ikke har riktig design på mine hunder. Selv om jeg ikke har riktig antrekk. Selv om jeg ikke er jeger og selv om jeg ikke synes at en plass på fasanjakt er toppen av lykke for en retrievereier. Apportering av kråke Nedenfor til ve: Avlevering Nedenfor Rita og Zaifer trener apportering 7

8 re triev er nytt jaktcupfeberen brer seg! Med ønske om å dele gleden ved jakt og jakttrening, laget Østfoldavdelingen en jaktcup der alle kan delta. De som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på, får nå mulighet til å prøve seg i en morsom og sosial konkurranse. Flere avdelinger har fått kopiere opplegget, både Oslo og Vestfold er i gang i tillegg til Østfold og Nord-Trøndelag kommer like etter! LINN BRYHN JACOBSEN, FREDRIK MARTINSEN OG CHARLOTTE NÆSS De siste årene har vi sett en ny giv med stor nyrekruttering inn i jaktmiljøet i Oslo, og jaktkomiteen vil gjerne beholde entusiasmen og bidra til at alle fi nner seg til rette i et godt jakttreningsmiljø. Deltagelse på jaktprøver er jo et stykke fram for de fleste nybegynnere, og underveis trenger man noen møtepunkter og anledninger til å få testet seg og sin hund. Også de som har vært med en stund, synes det er hyggelig og morsomt med litt uhøytidelige prøver med det sosiale i fokus. På denne måten blir jaktcupen en møteplass der nybegynnerne kan treffe de erfarne. Jaktcupen er uoffi siell, og dermed kan man delta med litt lavere skuldre enn på de offisielle prøvene. Så når vi i Osloavdelingen fi kk låne opplegget til Østfoldavdelingen, var det jo bare å sette i gang! Jaktcupen består av 10 poster, fordelt utover året fra februar til november. Det er tre ulike klasser, i Oslo har vi kalt dem for blåbær, jordbær og multe. Blåbærklassen er for de helt ferske, de som vet lite eller ingenting om jakt og jakttrening eller har valp ved årets start. Jordbær er for de aller fl este som kan litt om jakt og jakttrening, mens multeklassen er for de som kan enda litt mer, og som har lyst på en utfordring. Tilsvarende klasser er kalt blåbær, åpen og elite i de øvrige to avdelingene som har startet. Ettersom dette er et uhøytidelig arrangement med vekt på det sosiale, har Osloavdelingen valgt å la noen av klubbens jaktprøveinteresserte være dommere, selv om de ikke har noen form for dommerutdannelse. Cupen dømmes som en working test, der man i hver post kan få poeng fra 0 (en eller fl ere diskvalifi serende feil) til 20 (oppgaven løses feilfritt). De sju beste resultatene er tellende i cup en. Man må ikke være med fra starten, det går fi nt an å komme med underveis, eller bare starte på en post eller to. Resultatene legges ut på nettet underveis, så man kan følge med på hvordan man ligger an. I Oslo har vi også utdeling av premier dommerens favoritt i hver klasse ved hver post. Dette er ikke nødvendigvis den fl inkeste hunden, men den som på et eller annet vis har imponert eller overbevist dagens dommer. 8 Postene er lagt opp slik at både valper/ unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne være med fra starten av. Det legges stor vekt på fot, sitt og bli, ro og kontroll i alle postene og under alle delene av øvelsene. I blåbær- og jordbærklassene kan hunden ha koppel på under fotdelen, men i jordbærklassen fører dette til fem poeng trekk i tillegg til andre avdrag hunden måtte få. I multeklassen skal hunden føres løs. Det er lagt opp til en stigning i vanskelighetsgrad i løpet av året, og postene inneholder en smakebit på det meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. Arkitekten bak jaktcupen er Kari Hansen, og hun skal ha en STOR takk for å ha laget et fl ott opplegg som vil skape stor entusiasme rundt jakttrening av retrievere framover! Både Østfold, Vestfold og Oslo har avholdt første post, til sammen er det 90 hunder som har vært gjennom første post i disse tre avdelingene! Under følger rapport fra 1. post i disse tre avdelingene.

9 Østfold Søndag 25. januar var det klart for første post i avd. Østfold. Hele 18 førere med 19 hunder stilte til start, og trosset snø og slaps. Dagens tema var fot. Det var lagt inn ulike forstyrrelser og vanskelighetsgrad i de tre klassene, men alle måtte hilse pent på dommer Alf Roger og ta imot og avlevere en dummy til ham. Kjempeskøy at så mange møtte opp den første dagen, fl ere nye fjes - og nettopp det, er hovedmålsettingen. Vestfold Vestfold hadde første post på søndag 25.januar med 13 deltakende hunder, slett ikke verst på en iskald søndag i januar. Dommere for dagen måtte organiseres i siste liten, og denne gangen ble det brukt interne mennesker i klubben som også fikk stille selv. Det var 4 blåbærhunder, 4 åpen hunder og 5 elite hunder. Av blåbærhundene var det Morten Sørby med fl atten Fenja som utmerket seg og fi kk 16 poeng, av åpen klasse hundene var det Gunnar Torhaug med Cox som vant med 18 poeng. Vigdis Pettersen og labradoren Sudden fi kk også 18 poeng men det var altså Cox som tok dagens seier. I elite klasse var det faktisk 2 ekvipasjer med 20 poeng, og av disse var det Britt Elin med fl atten Vasco som vant, andremann med også 20 poeng ble Vigdis Pettersen med labradoren Vimsa. Av deltakerne var både de som var nye i jakt sammenheng og de som har stilt på jaktprøver i fl ere år, og jaktkomiteen fi kk følelsen av at arrangementet var ønsket og at folk søker fl ere slike typer prøver hvor man kan vise hunden sin, drikke kaffe, skryte litt og se andres hunder i arbeid. Det er både lærerikt, sosialt og gir en trigger for videre trening med jakthund. Oslo Oslo arrangerte første post lørdag 7. februar. Dagen opprant med et forrykende snøvær og kaos på alle innfartsveier til Oslo. I løpet av natten hadde det falt ca. 30 cm med nysnø og det var en litt stresset jaktkomite som møttes på p- plassen foran klubbhytta lørdag morgen. Heldigvis hadde brøytemannskapet vært og måkt banen i løpet av natten, så med litt felles innsats fi kk vi måkt unna snøen på et par lange striper, hvor prøven ble avholdt. Det var 58 deltagende hunder; 14 i blåbærklassen, 24 i jordbær og 20 i multeklassen. Så rett før start bare strømmet det på med folk og bikkjer. Dagens dommere var Harald Liland og Torbjørn Gjemdal og etter en rask gjennomgang av praktiske ting og regler slikt, startet vi opp med blåbær- og jordbærklassen. Øvelsene ser så enkle ut når man leser om dem i heftet, men i en prøvesituasjon hvor førerne er stressa, bikkja mer opptatt av de andre hundene og alle luktene og man kjenner dommerens blikk brenne i ryggen kan mye skje. Og det gjorde det også.. I løpet av 1,5 time var blåbærene og jordbærene dømt og dommerne ble tint opp i klubbhytta. Vi serverte gratis vafl er med blåbær, jordbær og multesyltetøy, og hadde ordnet med bål for de som ville grille pølser. Etter pausen var det multeklassen sin tur. Klassen ble delt i to grupper, som gikk samtidig på plassen foran klubbhytta for å gi ekvipasjene litt ekstra forstyrrelser. Multeklassen ble gjort unna i fei, og etter at dommerne hadde konferert litt inn i klubbhytta, hadde de bestemt seg for hvilke 3 ekvipasjer som hadde utmerket seg på første post. Som premie til hver ekvipasje blir det delt ut en kopp med et trykk etter en av tegningene som Tone Skaar har tegnet for Rapportøren. Blåbærdommer Torbjørn Gjemdal utpekte Astrid Willersrud med tolleren Krutt som mest imponerende ekvipasje i klassen. Harald Liland hadde en favoritt som ikke kom helt til topp av jordbærene. Alt satt helt perfekt, helt til det aller siste øyeblikket hvor fører skulle plukke opp den utlagte dummyen, da tisset hunden. Så Robert Kjerstad med labben Nemi nådde ikke helt opp i jordbærklassen denne gangen, men kopp fi kk han. I multeklassen var det nok en toller som utmerket seg. Anne Kaurin med Gumman dro det lengste strået i denne klassen. Foran hytta var de tre hovedpremiene for hele cupen utstilt. Cecilie Kaurin har strikket en blåbærlue, en jordbærlue og en multelue som sammenlagtvinner i hver av klassene får til slutt. Av praktiske årsaker var disse for anledningen tredd på 3 kålhoder, selvsagt uten bevisst symbolikk! Vinnerene av luene vil være alt annet en kålhuer, spesielt når det gjelder jakttrening av hundene sine. Vente på tur i snøværet 9 Deltager i blåbærklassen, litt preget av alvoret Det gikk bra! Flott fotgåing! Premiene til slutt, blåbær, jordbær- og multelue

10 Moro for små også på jaktcup! Jaktcup 2009 Tre avdelinger har satt i gang et spennende opplegg. Årets største begivenhet i tre avdelinger er Jaktcupen Dette er også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har valp/unghund! NRK avd. Østfold har utarbeidet en fantastisk jakt-cup som går over 10 ganger gjennom et helt år. Vi har vært så heldige å få låne opplegget, så dermed setter vi i gang med første cup-dag allerede 7. februar. Formålet med cup-en er å forsøke å dele gleden ved jakt og jakttrening med alle som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på! Når det gjelder hvilke klasse dere velger å stille i, så husk at dere ikke kan bytte klasse i løpet av året. I utgangspunktet har vi tenkt: * Blåbærklassen for folk med v a l p e r o g u t r e n t e h u n d e r. * Jordbærklassen for BK-hunder. * Multeklassen for AK/EK-hunder. Du står selvsagt fritt til å velge hvilke klasse du selv har lyst til, les igjennom øvelsene og husk at hunden er et år eldre når siste cup-dag går av stabelen. Jaktcup for ALLE - også for deg som ikke kan noe om jakt og/ eller har valp/ unghund! Arkitekten bak jaktcupen er Kari Hansen, og hun skal ha en STOR takk for å ha laget et flott opplegg som vil skape stor entusiasme rundt jakttrening av retrievere framover! Stor takk til Kari! Hvordan er det mulig? Jo, postene og de tre klassene er lagt opp slik at ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne være med fra starten av. Det er lagt opp til en stigning i vanskelighetsgrad i løpet av året samt at postene inneholder en smakebit 10 på det meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. Cup n går over 10 ganger gjennom et helt år. Man står helt fritt til å velge klasse, men man kan ikke bytte klasse i løpet av året. Husk at hunden er ett år eldre når siste cup-dag går av stabelen. Man skal ha noen fordeler som medlem i en klubb derfor må man være avdelingsmedlem for å delta. Formålet med cup-en er å forsøke å dele gleden ved jakt- og jakttrening med alle som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på! Kari Hansen i avd. Østfold tok initiativet og skal ha æren for idè og opplegg. Avdelingen`s jaktkomitè står ansvarlig for gjennomføringen. Nærmere informasjon finner du på jakt-cupen_2009.html Veldig gøy at både avd. Oslo og Vestfold følger på med egne lokale cuper. Både Kari og avd. Østfold synes det er hyggelig om andre kan dra nytte av opplegget, enten kopiert direkte eller lager sin egen vri på det. Vi blir ikke bedre om alle sitter på hver sin tue og knuger på ting.

11 Pedigree DENTAstix for sunnere, renere tenner Tenk hvis du hadde tannverk og ikke kunne si det til noen. Mange hundeeiere tror at hundetenner ikke krever spesiell oppmerksomhet. Men faktum er at hunder har behov for daglig og vedvarende pleie av sine tenner. Akkurat som oss mennesker. Faktisk har åtte av ti voksne hunder problemer med tenner og tannkjøtt. De får plakk og tannstein som medfører risiko for dårlig ånde og ubehagelig tannkjøttbetennelse. Er din hund kanskje en av de åtte? Forebygg tannproblemene Plakk setter seg som et slags belegg på tennene. Det er mykt og derfor også ganske lett å fjerne. Men hvis man ikke fjerner det, omdannes det på få dager til tannstein som medfører risiko for dårlig ånde og ubehagelig tann kjøttbetennelse. Og dette er akkurat like ubehagelig og smertefullt for din hund, som det ville være for deg. Men heldigvis kan du forebygge problemet. Bruk DENTAStix hver dag Du kan naturligvis pusse tennene på din hund, slik som du selv pusser tennene hver dag. Men det er jo ikkedet jo de færreste hunde, der alltid praktisk mulig, og de færreste hunder liker det. Derfor har vi utviklet Pedigree DENTAStix en dental tyggepinne som raskt og effektivt fjerner inntil 80% plakk fra din hunds tenner. Den inneholder en rekke aktive ingredienser og har dessuten en helt spesiell patentert form og konsistens, alt sammen spesielt designet for å fjerne plakk fra hundetenner. Og fordi ulike hunder har ulik størrelse på tennene, har vi naturligvis laget Pedigree DENTAStix i tre forskjellige varianter en til små hunder, en til de mellomstore og en til store hundene. Les mer på Din hund kan ikke selv fortelle om det gjør vondt, derfor er det til syvende og sist ditt ansvar å skåne den mot problemer med tenner og tannkjøtt. Vil du vite mer om hunders tenner eller om Pedigree DENTAStix, så klikk deg inn på Stell hundens tenner daglig også for helsens skyld. Jeanette Brekke Hansen, dyrlege.

12 re triev er nytt labrador i fokus SIV SANDØ Nytt år-nye muligheter! I skrivende stund nærmer det seg årets julaften for de aller ivrigste blant hundefolket-nemlig Crufts. Antakelig den hundeutstillingen i verden med de lengste historiske tradisjonene og et begrep mer enn en utstilling. Utstillingen arrangeres i mars i Birmingham, England. Dette er svære greier, med stor påmelding av hunder, enormt mye å kjøpe, massevis av publikum fra inn- og utland. I år har det blåst ekstra mye rundt arrangementet. Det pågår for tida en stor diskusjon i England vedrørende rasehundavl. I den forbindelse ble fi lmen på vedlagte adresse vist på BBC: individual&videoid= Å si at reaksjonene har vært enorme, er ikke å ta for hardt i. England er et hundeland, med en svær produksjon av hunder. Uten å ta for hardt i kan man nok si at ikke alle oppdrettere av rasehunder bryr seg like mye om de helsemessige konsekvensene av sin avl. Dette, sett i sammenheng med at hundeutstillinger er en meget stor sport med stor prestisje og mulighet for profi tt, gjør at noen kan føle seg fristet til å ikke bry seg for hardt om helseundersøkelser i forkant av en parring, i tillegg til å jukse ved å operere hunder for eksteriøre korreksjoner. Dyrevernsaktivister er en stor og viktig pressgruppe i landet, og disse har engasjert seg kraftig i dette. I denne situasjonen har BBC bestemt seg for å boikotte Crufts i år, og vil så langt mine informasjoner er, ikke sende fra utstillingen i det hele tatt. I tillegg har The Kennel Club bestemt seg for på egen hånd å endre standarden for en del raser for å luke bort ting som kan være negativt for hunders helse og funksjon. Stor oppstandelse over hele verden selvfølgelig, for ikke bare gjelder dette Englands egne raser, men også raser som har andre land som sitt hjemland. Innenfor FCI-systemet er det slik at kun rasens hjemland kan endre standarden for en rase. For Norges del gjelder dette f.eks Norsk Elghund Grå. Men ettersom England ikke er medlem av FCI, kjenner de seg altså ikke bundet av en slik regel. Det er tydelig at de føler seg under et svært stort press innen egne grenser for tida. For egen del vil jeg si at vi som tilhører den aktive skare av hundefolket må erkjenne at alt ikke er bra innen sporten vår. England er et konservativt land, og har ikke enkelt tatt inn over seg de muligheter man har for å avdekke arvelige lidelser. Innen vår rase vet vi at de engelske oppdretterne ikke akkurat har vært fyrtårn for å røngte og øyelyse sine avlsdyr, men kommer etter hvert etter også på dette feltet. Imidlertid har vi innen nordisk hundesport hatt en annen tilnærming enn krav, forbud, straff etc for oppdrettere som ikke gjør slik som vi mener de skal gjøre. Vi har satset på informasjon og opplæring. Uten å blunke vil jeg si at de skandinaviske oppdretterne tilhører de best utdannede og mest opplyste innen feltet i hele verden. Vi har tilgang til informasjon og regisreringsverktøy som ingen andre, vi har raseklubber med fornuftig tilnærming til problematikken, og en opplyst befolkning når det gjelder forbrukerrettigheter. Dette har vært en stor fordel for både våre raser og hundeeierne. Helse er mye mer enn fravær av sykdom. God helse kan f eks defi neres som et langt liv uten hyppige dyrlegebesøk. Vi vet at om det er slik at vi begrenser den genetiske mangfold sterkt for å begrense sykdom, så vil dette føre til mer sykdom, fordi sånn er naturen. Både mennesker og hunder er bærere av hundrevis av dødelige eller alvorlige sykdommer. Når de ikke slår ut er det fordi det kan kreves bærere på begge sider for at sykdom skal opptre, eller at forholdene når det gjelder miljøfaktorene ikke er tilstede. Derfor skal vi forvalte vår kunnskap om sykdom/ helse klokt uten å ta til ekstreme virkemidler. Sunn fornuft og god kunnskap hjelper veldig. Og jeg avslutter med å si at jeg gleder meg veldig til Crufts.. 12

13 oppdrettere SIV SANDØ I et forsøk på å gå gjennom antall kull/antall oppdrettere innen labrador kan man legge merke til at det er et vidt spenn. Den store mengden kull blir produsert av en oppdretter som har sitt første og eneste kull- sikkert for opplevelsens og gledens skyld med å oppleve å ha et valpekull. Så har du de som har noen få kull i en kort periode, og som mister interessen for dette etter denne perioden. Kanskje viste det seg at det var for mye jobb, man fi kk problemer med å få solgt, eller lignende. Dernest har du oppdrettere som har holdt på i en årrekke, hvor noen har mange kull, andre færre, men som er aktive innen utstilling, jakt eller annet. Så har du dem som har et stort antall valper, hvor avlsdyr aldri har vært på en utstilling, og som for en stor del ikke er undersøkt helsemessig. Innen labrador er en del av kullene som blir født, oppdrettet av førerhundskoler. I den perioden jeg har sett, ca halve 2007 og hele 2008, har det vært født 17 førerhundkull. Den suverent største oppdretteren er Jan Erik Hagen, med sine 12 kull. Jeg ser denne oppdretteren annonserer sitt oppdrett under kennelnavnet Hollerudhagen, men registrerer dem ikke under dette kennelnavnet hos NKK. Gerd Hansen, Chas kennel har hatt 8 kull, Ronnie Blindheim, Faks kennel 6 kull, Ole Martin Eriksen 4 kull, det samme som Torunn Sørbye Mementos kennel og Torill Hanstad, Narjanas kennel. Med forbehold for feil på egne vegne og i Dogweb. Med det enorme fokus som oppdrettere har på seg når det gjelder hund og helse, må vi holde et skarpt blikk på situasjonen enhver tid. Innom den norske oppdretterskaren er det heldigvis i alt overveiende opplyste, interesserte og kunnskapsrike mennesker som har et ønske om å gjøre så godt man kan. Dogweb er en god kunnskapsbase i så måte. Her fi nner man informasjon som er åpen for alle om hanhunder, kull, helse. Jeg har her laget en oppstilling over hanhunder innen labrador som har noen kull etter seg fra tidligere, og som også ble brukt i Det er tankevekkende at det ennå i 2008 blir brukt hanhunder som ikke er røngtet på albuer og som ikke er øyenlyst. Navn Antall kull i alt Antall kull i 2008 HD AA Øyne Gullek 7 5 A Ikke røngtet Ikke lyst Jutagårds Chip 13 3 A A Ikke lyst Sheriff 8 1 A A Lyst ok i 2006 Tarzan Ringo Star 8 2 A Ikke røngtet Ikke lyst Chas Missouri 16 8 A A Ok Turibos Charles 6 3 A A Ok Chas Didrik Champ 19 2 A A Ok Lenches McCoy 11 2 A A Ok Chas Orri Orient 22 3 A A Ok Turibos Optimus 11 3 A A Ok Carpenny Executive 6 2 A A Ok Eyecatching Working Class Hero 7 2 A A Ok ny champion hello america! US ch Licithas Ramses (Su(u)ch Jayncourt Natural Star - Licithas Aida) Eier: Mrs. Grethe K. Hansen, Vancouver, Washington, USA Oppdr.: Anne og Harald Liland 13

14 re triev er nytt kjappe besøk hos labradoroppdrettere Første oppdretter ut er Kari Henie, Lemonys kennel SIV SANDØ Fortell noe om hva du har gjort sammen med hundene i I året som har gått har jeg startet på noen jaktprøver med to av mine hunder. Det går med en del tid til jakttrening, aktivisering og lydighet. Utstillinger har det vært mange av, både her til lands og i Sverige. Deltok også med to hunder på Verdens utstillingen i Stockholm. Ellers så har hundene og jeg vært en uke på fjellet i Rendalen, pluss massevis av turer og treninger sammen med gode hundevenner. Deltok på lagmesterskapet på Haslemoen i juni. Har også hatt et valpekull i Er det noe du synes var et absolutt høydepunkt? Høydepunktet i 2008 må vel bli når min tispe Mambrinos Lemony ble World Veteran Winner i Stockholm, eller når min hannhund Mambrinos Smasher ble BIR og NV-08, 4BIG på Vikingskipet i november. Kan du beskrive en helt vanlig dag hjemme hos deg og hundene? En vanlig dag starter tidlig på morgenen, nærmere bestemt kl.04:30. Da er det ut og fóre hunder, sauer, hest og katt. Så er det tid for lufting og en rask frokost før man kaster seg i bilen ca. kl.05:50 på vei til jobb i Oslo. Vel hjemme igjen blir det som regel en ridetur, eller fottur sammen med alle hundene. Superfi n trening for både folk og dyr, og det er godt å få rørt på seg etter en lang dag. Fóring er så neste post på programmet (dagens høydepunkt for alle fi rbente). Prøver å få lagt inn en liten treningsøkt med dummy eller litt lydighet. Resten av dagen/kvelden blir som regel rolig og stille før kveldsturen. Så er det bare å gjøre seg klar til neste arbeidsdag. Hva gir deg motivasjon til å drive med hundesport år etter år? Det er helt klart samværet med hundene. Hvilken utfordring ser du på som den største når det gjelder å drive med hund? Avstandene for å få trent sammen med andre kan være problematisk. Kostnader til deltagelse på utstillinger, jaktprøver, reiser osv begynner også å bli ganske store. Hva gleder du deg mest til i 2009 av hundeaktiviteter? Reise til Crufts på utstilling i mars med min hannhund er det jeg gleder meg mest til. Det skal i hvert fall bli en opplevelse. 14

15 immunmedierte sykdommer hos tolleren- tollersjuken 7. februar 2009 samlet representanter fra raseråd, oppdrettere og veterinærer fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Finland seg i Helsinki for å få resultatene av en lengre tids kartlegging av immun-medierte sykdommer hos tolleren, samt å diskutere hva som kan gjøres for å løse dette i fremtidig avl. Hele 58 personer var tilstede. KJERSTIN NYAAS KJÆVE, veterinær Når det gjelder Tollersjuken har det lenge vært spekulasjoner i om de immunmedierte sykdommene som tolleren rammes av har vært en eller flere forskjellige typer sykdommer. Det har også blitt spekulert rundt årsakene bak, deriblandt genetikk og miljø. Helene Hansson Hamlin har gjort et meget verdifullt arbeide for å få brakt noe mer klarhet rundt sykdommen. Hun er den veterinæren som kan mest om og har hatt mest erfaring med sykdommen i Skandinavia. Noe av dette ønsker jeg å gjengi her slik at eiere kan gjenkjenne symptomer og dermed få rett hjelp av veterinærer mtp diagnostikk. Ifølge Hamlin viser Tollersjuken seg i to forskjellige former: Steroid responsiv meningitt (SRMA) Symtpom: Hjernehinnebetennelse som rammer unge individ mellom 6 og 12 måneders alder. Individene er ordentlig syke med høy feber, sterke nakkesmerter og anoreksi. Hunden er støl og vil ikke røre på nakken. De er gjerne deprimerte. Diagnosen: Diagnosen stilles ut ifra kliniske symptomer, uttak av cerebrospinalvæske og ved eliminering av differensialdiagnoser. Disse hundene er ANA negative, men en hematologi kan vise infl ammasjon og forøkte antall hvite blodceller i akuttfasen. De fleste responderer bra på behandling og kureres da ved en intensiv og langvarig kur. Det er ingen økt sannsynlighet for at disse individene skal få den rheumatiske artritten senere i livet. Rheumatisk artritt (IMRD) Symptom: Leddbetennelse som rammer tollere mellom 2 og 6 års alder. Hunden viser først og fremst stølhet etter hvile. De har problemer med å gå i trapper samt hoppe ut/inn av biler. Stølheten kan varmes ut under aktivitet slik at noen hunder kan se tilnærmet normale ut etter fysisk aktivitet. Leddene er vonde i perioder og hunden bytter derfor med haltet på forskjellige bein og forskjellige ledd (intermitterende halthet). Oftest er det de mindre leddene som hase og fremkne som er smertefulle, eventuelt albuer og kne, sjeldent tåledd. Ved manipulasjon av leddene er de smertefulle, men det forekommer ingen hevelser eller påleiringer og røntgenbildene viser friske ledd. Mild feber kan observeres på fl ere av de syke hundene og noen kan også få uspesifi kke hudproblemer spesielt på ører og neserygg. Sykdommen er livslang og går i sykluser hvor den blusser opp i perioder for så å roe seg ned. Diagnose: Diagnosen kan stilles ved hjelp av blodprøve som analyseres for autoantistoff (ANA test), kliniske symptomer og eliminering av differensialdiagnoser. Som en del av utredningen av hunder med mulig IMRD bør man utelukke fl ottbårne sykdommer som borreliose/lymes sykdom og ehrlichiose/anaplasmose, da symptomene til en viss grad kan forveksles. Prognosen er god med tanke på å fjerne symptomene helt eller delvis, men lidelsen kan ikke kureres og vil være av en syklisk karakter livet ut. Flere tollere har fått diagnosen SLE eller SLE liknende sykdommer. Dette er sykdommer som gir en positiv ANAtest. Typisk for disse er at det i tillegg til rheumatisk artritt med symmetrisk 15 stivhet vises sykdomstegn fra andre kroppsdeler. Dette kan være myostitt, hudlesjoner, feber, anemi, trombocytopeni, og nyreproblemer. ANA testen: Dette er en spesifikk test for forekomst av autoantistoffer i kroppen som forekommer ved immunmedierte sykdommer. Foreløpig kan man ikke skille de immunmedierte sykdommene om en ANA test blir positiv. Virus og parasitt infeksjoner kan gi noe forøkt mengde med autoantistoffer i kroppen, men vil ikke gi problemer for pasienten og gir ikke store nok mengder til at testen blir positiv. Om man får en positiv ANA test anbefales det å ta en ny blodprøve 2-3 måneder etter for å verifi sere diagnosen. Om hunden går på en høy dose med cortison bør man avvente blodprøvetakingen noen uker da resultatet kan påvirkes. EDTA blod sendes til Uppsala i Sverige(rekvisisjon og adresse ligger på raserådets sider). De ønsker også at man sender med fullblod fra tollere med symptom på IMRD ifm arbeide med å fi nne årsaken bak sykdommen. 70 % av tollere med IMRD vil få en positiv ANA test. Hva som er årsaken til de resterende 30 % negative testene, kunne de ikke gi noe klart svar på enda. Det kunne være helt andre årsaker, bl.a. er det svært sjelden at ehrlichiose gir ANA positive hunder. At testen blir ANA negativ betyr heller ikke at hunden ikke kan få sykdommen senere eller at man ikke er genetisk disponert.

16 årets jaktretriever 2008 Masterkeys Step Dancer Stolthetens Hail Fellow Moira Nr 1. Masterkeys Step Dancer 3 x 1. EK, 1 x hp (3 x prøvevinner) 59p Eier: Ragnhild Birkestrand Nr 1. Stolthetens Hail Fellow Moira 3 x 1. EK, 1 x hp, (3 x prøvevinner) 59p Eier: Asbjørn Kristiansen Nr 3 Searover Kits Dog 1 x 1 EK, nr 1 NM, 2. pr A 58p Eier: Trond Gjøtterud Dr. Baddakys Fiskeolje OMEGA 3 av beste kvalitet OMEGA-3 fettsyrer er godt for hud, pels, klør, ledd, nyrer, hjernen og immunforsvaret. Vi gratulerer alle tre! Jaktkomiteen Et anbefalt daglig kosttilskudd for alle hunder. Selges av veterinærer og zooforretninger i hele landet. 16

17 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 Innkalling til Generalforsamling lørdag 18. april 2009 kl på Quality Gardermoen Hotel, Jessheim Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen, og fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 3 Årsberetning for Revidert regnskap for Innsendte saker I Forslag om lovendring for innkalling til GF ( 5) og avdelingenes årsmøter ( 17) II Forslag om forhøyet kontingentbeløp for direktemedlemmer i NRK III Forslag om endring av NKKs regler for NUCH; fjerning av stort cert IV Forslag om å opprette en profileringsgruppe for NRK 6 Korrigert budsjett for Kontingent for Budsjett for Valg av a Leder, styremedlemmer og varamedlemmer b Valgkomite og varamedlem c Revisor og varerevisor Møte- og stemmerett i generalforsamlingen (jf. Lover for NRK, 5): a) Alle som har gyldig medlemskap (hovedmedlem) i Norsk Retrieverklubb når generalforsamlingen avholdes. b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt kontingent til NRK og lokalavdelingen det foregående år. Representantene skal velges av årsmøtet i avdelingene, og de skal selv være medlemmer av NRK. NRK dekker reiseutgifter etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted generalforsamlingen avholdes. Som representant for lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb, kan ikke velges eller oppnevnes person som er dømt for dyremishandling etter dyrevernloven. C Norsk Retrieverklubbs æresmedlemmer. Deltakelse på generalforsamlingen er gratis. Lunsjbuffet må kjøpes separat (ca. kr. 180,-) av den enkelte, ved påmelding til kontoret eller senest ved registrering ved ankomst GF. Adkomst: Fra Oslo: E 6 til første avkjørsel etter avkjøringen til Gardermoen. Hotellet ligger på høyre hånd ved siden av Shellstasjonen, like etter avkjøringen. Fra nord: E 6 til avkjøring mot Gardermoen. Ta til venstre i rundkjøring og bro over E 6, så til høyre i ny rundkjøring og rett fram til hotellet. Fra Gardermoen: Shuttlebuss hver halvtime, avstigning Quality Hotell, kr. 50,-. Bilister må hente ut parkeringsbevis fra resepsjonen. Oppgi deltakelse på NRKs GF for avgiftsfri parkering. OBS: Dette er en kortversjon av de GF-dokumentene, Uten årsrapport fra råd og komiteer og diverse tabeller og statistikker. Et komplett GF-bilag blir publisert på s ide 1

18 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 Sak 3 Årsberetning for 2008 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har i 2008 hatt denne sammensetningen: Fra 1/1 til 12/4 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem Torstein Rudi, Sørumsand Jan Eyolf Brustad, Asker Karin Fagerås, Sokna Bente Fjeldsæter, Trondheim Stig Brathaug, Ålesund Tone Noem, Sparbu Anne Mette Sletthaug, Sandefjord Stein Feragen, Hobøl Anne Lise Falck, Oslo Fra 12/4 til 31/12 Leder: Torstein Rudi, Sørumsand Nestleder: Anne Mette Sletthaug, Sandefjord Kasserer: Stig Brathaug, Ålesund Styremedlem: Bente Fjeldsæter, Trondheim (til 10/5.08) Nils Gunnar Korsvik, Lakselv (fra 10/5.08) Tone Noem, Sparbu Erik Bostad, Gjøvik kompetanseutvikling. Det er etablert en jubileumskomité, og en egen hovedkomité for den internasjonale workingtesten (IWT) vi skal arrangere neste år. Det er også etablert en felles arrangementskomité sammen med Norsk Dachshundklubb for NM 2010 i blodspor. Arbeidet med etablering av ny hjemmesideløsning for Norsk Retrieverklubb har krevd mer tid, og mer omfattende avklaringer om kontrakt og betingelser, enn opprinelig planlagt. Prosessen har likevel vært god og grunnlaget er lagt for innføring av den nye løsningen i Løsningen omfatter opplegg for egne hjemmesider for avdelingene. Det vil bli gitt en egen orientering om den nye hjemmesiden i forbindelse med gjennomgang av årsmeldingen på GF Norsk Retrieverklubb har skiftet kontorleder i 2008, etter at Einar Osnes ønsket å fratre stillingen. Bente Fjeldsæter ble tilsatt og overtok ansvaret for kontoret i mai. Som en konsekvens av dette ba Bente Fjeldsæter om å fratre som styremedlem for å unngå rolleblanding. Dette ble imøtekommet, og Nils Gunnar Korsvik rykket opp fra varamedlem til styremedlem etter Bente. Styret har derfor bestått av åtte i stedet for ni medlemmer siden 10. mai Anne Mjelde Myhr, Bergen Varamedlem: Anne Lise Falck, Oslo Nils Gunnar Korsvik, Lakselv (til 10/5.08) Kontorleder Einar Osnes fram til 1/5.08 og Bente Fjeldsæter fra 1/5.08 har fungert som styrets sekretær. Styret har hatt 11 møter i 2008, hvorav 5 ble avholdt på telefon, og de øvrige 6 i forbindelse med kontaktmøtet, konferansen med avlsrådene, Generalforsamlingen, Rasearrangementet, Elverumsutstillingen og oppdretterseminaret. Styrets erfaring er at noen flere fysiske møter styrker kvaliteten og produktiviteten i styrets arbeid vesentlig har vært et aktivt og godt år for Norsk Retrieverklubb. Medlemstallet ved årsskiftet var 5 400, en økning på 65 fra 2007 og 150 over budsjettert medlemstall. Hovedklubben og aktive sentrale råd og komiteer har stått for flere solide og vellykkede arrangementer. Kontaktmøtet, GF og øvrige konferanser/seminarer har vært produktive og preget av høyt engasjement. I tillegg til løpende saker, budsjettkontroll og regnskap, og rapportering om aktiviteten i avdelinger, råd og komiteer, har hovedstyrets arbeid i særlig grad vært fokusert på planlegging og forberedelse av jubileumsåret 2010, etablering av ny hjemmesideløsning og s ide 2 Samarbeidet i Jakthunddivisjonen har bl.a. ført til at NKK, i samråd med JD, mot slutten av året har forberedt etablering av en egen jakthundkomité i NKK. Norsk Retrieverklubb blir representert i det nye NKK-organet, som via delegering fra NKKs hovedstyre skal ta seg av løpende spørsmål som berører den jaktlige aktiviteten i jakthundklubbene, herunder regelverk for jaktprøver/jaktchampionat og kommunikasjonen med NKKs representanter i de FCI-komiteer som berører jakthundklubbene. Det betyr sterkere innflytelse for den enkelte klubb over regelverk og rammer for egen jaktprøveaktivitet. Rasearrangementet med utstillinger, egen tollerprøve og working test ble nok en gang arrangert på Haslemoen (mai). Arrangementet samlet stor deltakelse og ble meget fint gjennomført. Norsk Lagmesterskap i retrieverarbeid ble også arrangert på Haslemoen (juni), som vanlig med mange lag og stort engasjement, og med avd. Oslo som teknisk arrangør. Avd. Gjøvik/Lillehammer stakk til slutt av med seieren. Elverumsutstillingen ble som alltid arrangert i sammenheng med de Nordiske jakt- og fiskedagene (august). Dachshundklubben sluttet seg til utstillingen i 2008, og det var ny rekord i antall påmeldte hunder. Utstillingen styres av Norges Jeger- og Fiskerforbund, i samarbeid med de deltakende klubbene. Styret i NRK arbeider fortsatt inn mot samarbeidsgruppen med sikte på å få til noen forbedringer ved arrangementet i første rekke når det gjelder plass i og rundt ringene. Styret

19 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 anser likevel at arrangementet i 2008 ble vellykket, og med god deltakelse i våre ringer. Styret har, i samråd med utstillingskomiteen, besluttet å fortsette samarbeidet både i 2009 og Ordningen med tildeling av et ekstra Storcert videreføres. En demonstrasjon av retrievere som apportører skal inn i programmet for utstillingen og de Nordiske jakt- og fiskedagene. NM i blodspor 2008 (august) ble ivaretatt av Norsk Retrieverklubb, med avd. Trondheim som dyktig arrangør. Arrangementet ble meget vel gjennomført og endte med retrievere på både første- og andreplass i mesterskapet. Kvalitetsnivået var solid. Mesterskapshelgen i jakt fant sted i Vestfold, som alltid første helg i september. For første gang var mesterskapet åpent for deltakelse fra andre land, og det førte til rekorddeltakelse med et solid innrykk fra Danmark og Sverige. Den sentrale jaktkomiteen og avdelingen sto for et meget flott arrangement, og i ettertid er det kommet mange lovord fra de utenlandske deltakerne. At en norsk ekvipasje kapret seieren i den knallharde konkurransen satte en ekstra spiss på årets mesterskap. Oppretterseminaret ble arrangert på Sørmarka i november. Seminaret var meget vellykket, med gode og interessante forelesere, engasjerte deltakere og gode diskusjoner. Styret konstaterte at antall deltakere ble lavere enn forventet, men de som var til stede fikk et utbytterikt seminar. Retrievernytt kom også i 2008 ut med 6 utgaver med Ola Lien som redaktør. Stofftilgangen har vært varierende men noe forbedret. Styret vil se på tiltak for å sikre en jevnere og mer variert tilfang av innlegg, reportasjer og foto. Økonomien i Norsk Retrieverklubb er solid og ble ytterligere styrket i Regnskapet viser et vesentlig bedre resultat enn budsjettert. Det gir oss et godt grunnlag for økt ressursinnsats til aktivitetsbygging, rekrutteringsarbeid, kompetanseheving og utvikling. Det gode resultatet skyldes flere forhold. Inntektene økte gjennom større nettovekst i antall medlemmer en beregnet, og annonse-/sponsormarkedet ga større uttelling enn vi det vi la til grunn. Ikke minst er det gjort store innsparinger på utgiftssiden, og det er vist god budsjettdisiplin i alle ledd. Generalforsamlingen 2008 ble avholdt lørdag 12. april på Gardermoen Rica Hotell. GF samlet 54 representanter for avdelingene, personlig fremmøtte og hovedstyret. Det ble holdt ett minutts stillhet for Morten Arnesen. I tillegg til ordinære GF-saker ble det behandlet og vedtatt å fjerne aktivitetsavgiften for avdelingenes utstillinger, forslag til NKK om endringer av reglene for utdeling av små-cert på lokale utstillinger og gjeninnføring av krav for å kunne stå på NRKs valpeliste. Representasjon i NKKs organer NKKs FK for retrieverprøver: NKKs FL for fersk- og blodsporprøver: NKKs FK for lydighetsprøver: NKKs representant til FCIs komité for retrievere: Representanter til NKKs representantskapsmøte: Medlem av NKKs HS med rasetilhørighet i NRK: NRKs representanter i Jakthunddivisjonen: Ole J. Andersen Erling Kjelvik (leder) Barbro Myrseth Gjerde og Stein Feragen Torstein Rudi Stig Brathaug, Bente Fjeldsæter, Karin Fagerås og Einar Osnes. Siv Sandø og Barbro Myrseth Gjerde Torstein Rudi og Stig Brathaug. Stig Brathaug har dessuten gått inn i JDs arbeidsutvalg Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag gjennom Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen hver enkelt av dere gjør. Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2008 godkjennes. s ide 3

20 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 Sak 4 Revidert regnskap 2008 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Forslag Godkjent korrigert GF09 Forslag GF09 Driftsinntekter GF Medlemstall Driftsinntekter Medlemskontingent Støtte - Sponsorer - Gaver Administrative tjenester Generalforsamling Medlemsinformasjon Retrievernytt NRKs hjemmesider Valpelisten Rasebestemte arrangementer Kurs og konferanser Eksteriørdommer konferanse Jaktdommer konferanse Utstilling Jakt/Spor Varesalg Sum driftsinntekter Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Forslag 2007 HIT 2008 Godkj.GF08 korrigert GF09 Forslag GF09 Driftsutgifter Administrasjon Lønninger/Feriepenger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Forsikring, husleie, div. utgifter Styremøter/reiser Generalforsamling Samarb.kostnader NKK/ANDRE Medlemsinformasjon Retrievernytt NRKs hjemmesider Hundesport abonnement PR - Annonser - Markedsføring Provisjonskost. Annonser/sponsor Raserådene Rasebestemte arrangementer Komiteer Andre komiteer Kontaktmøter Kurs og konferanser Utstillinger Tilbakeføring TA Jakt/Spor Støtte Varekjøp Flaggfabrikken Varekjøp andre Tap på krav s ide 4

NRK Oslo og omegns jaktcup 2010

NRK Oslo og omegns jaktcup 2010 NRK Oslo og omegns jaktcup 2010 - også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har unghund! Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne

Detaljer

NRK Oslo og omegns jaktcup 2015

NRK Oslo og omegns jaktcup 2015 NRK Oslo og omegns jaktcup 2015 - også for deg som ikke kan noe om jakt og/ eller har unghund Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne

Detaljer

RETRIEVERKLUBBEN AVD. NORD-TRØNDELAGS JAKT-CUP også for deg som ikke kan noe om jakt, og/eller har valp/unghund!!

RETRIEVERKLUBBEN AVD. NORD-TRØNDELAGS JAKT-CUP også for deg som ikke kan noe om jakt, og/eller har valp/unghund!! RETRIEVERKLUBBEN AVD. NORD-TRØNDELAGS JAKT-CUP 2017 - også for deg som ikke kan noe om jakt, og/eller har valp/unghund!! Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både valper/unghunder og ekvipasjer

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

NRK Oslo og omegns jaktcup 2017

NRK Oslo og omegns jaktcup 2017 NRK Oslo og omegns jaktcup 2017 - også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har unghund! Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Retrieverklubb

Referat fra generalforsamling i Norsk Retrieverklubb Referat fra generalforsamling i Norsk Retrieverklubb 8.5.2016 Sak 1 Åpning Styreleder Hans Ole Steinbro ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet. Sak 2 a) Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Generelle etiske retningslinjer for oppdrett av golden retriever

Generelle etiske retningslinjer for oppdrett av golden retriever Generelle etiske retningslinjer for oppdrett av golden retriever Generelt er Golden Retriever en sunn rase der individene lever lenge. Det er enhver oppdretters plikt å arbeide for å bevare «den helhetlige

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2017

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2017 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 5. april 2017 kl. 1900 Sted: Blindheim Idrettslag Klubbhus Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Kongsvinger og Omegn

Norsk Retrieverklubb Avdeling Kongsvinger og Omegn Årsberetning 2016 Styret i 2016 har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Kjersti Horten Husebye Vera S. Dahl Verlo Ellisiv Hovig Allan Tingstveit Hilde-Gunn

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre Ekstraordinært Årsmøte 2014, avd. Sunnmøre Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014 Tid: Mandag 11 august 2014

Detaljer

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis INTERNASJONALE PRØVER. NVK SOM ORGANISASJON- FOKUSOMRÅDER. HVORDAN VI TRENER VÅRE UNGHUNDER. 06.11.15 1 Tore Kallekleiv Kem e eg? Levd i skog og mark rundt

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2016

Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2016 Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2016 Styrets sammensetning i perioden 01.01. 09.03.2016 Leder: Hege Nordeng Medlem: Trond Bjørnar Nilsen Medlem: Edgar Johnsrud Medlem: Kathrine Høvik Medlem: Inger Helene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Lørdag 4. mars 2017 kl på Fossen skole, Vadsø, inngang nord 2. et.

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Lørdag 4. mars 2017 kl på Fossen skole, Vadsø, inngang nord 2. et. Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Lørdag 4. mars 2017 kl. 1500 på Fossen skole, Vadsø, inngang nord 2. et. Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr.

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Årsmøte 2016 VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 6. april 2014 kl. 1900 Sted: Lerstad Grendahus Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Oppnevnelse av dirigent. Nils-Gunnar Korsvik foreslått og valgt. Oppnevnelse av referent.

Oppnevnelse av dirigent. Nils-Gunnar Korsvik foreslått og valgt. Oppnevnelse av referent. PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 NRK avd. Vest-Finnmark Lørdag 20. februar 2016 kl. 1900 på Skaidi Hotell Møtet satt kl. 1910. Sak 1 Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste. Leder åpnet møtet. Det var 7 stemmeberettigede

Detaljer

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 2. utsendelse NORSK SPANIEL KLUBs 34. ordinære Representantskapsmøte 9. og 10.april 2016 Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 1 2 3 4 5 4.4 NORSK SPANIEL KLUBS UTSTILLINGSPOLITIKK

Detaljer

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse:

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse: Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist punkt der

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Totalt antall stemmer: Totalt ant. Tilstede. Ant. Medl. Møtt

Totalt antall stemmer: Totalt ant. Tilstede. Ant. Medl. Møtt Norsk Retrieverklubbs Generalforsamling Søndag 25. mai 2014 kl. 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Referat 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg: Dirigent - Jan Eyolf Brustad Referenter

Detaljer

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Norsk wachtelhundklubbs mål for avlen er At oppdrettere kan avertere

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Tirsdag 24 Februar 2015 kl 19.00 på Sandefjord Motorhotell, Foksrød Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. a. Valg av dirigent, referenter,

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen 1 Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen Sist oppdatert 21.august 2013 en er ikke først og fremst en konkurranse, men laget og ment som treningsmål, samt en trivelig og morsom aktivitet for NSKs avdelinger. Jaktkomiteen

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017

Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017 Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017 Hundetoleranse bedømmes i alle klasser Bisitter BK forslag til regelverk Hundetoleranse bedømmes i alle klasser, men skal gjennomføres med aktsomhet i begynnerklassen

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00. I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Hønsecup 2012 er sponset av: Hapoo www.hapoo.no Buddy CC Vest www.buddy.no Dyresjappa,

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Hønsecup 2012 er sponset av: Hapoo www.hapoo.no Buddy CC Vest www.buddy.no Dyresjappa,

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

REFERAT, komitèmøte, retrieverklubben, 16. 08. 2011. Tilstede; Henrik, Tove, Morten, Alf, Erik, Sidsel, Ingrid og Inger.

REFERAT, komitèmøte, retrieverklubben, 16. 08. 2011. Tilstede; Henrik, Tove, Morten, Alf, Erik, Sidsel, Ingrid og Inger. REFERAT, komitèmøte, retrieverklubben, 16. 08. 2011. Tilstede; Henrik, Tove, Morten, Alf, Erik, Sidsel, Ingrid og Inger. Sak I, nytt fra hver komitè ; Utstilling; godkjent av NKK Påmelding; 45480,- NKK;

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

BRONSEMERKET LYDIGHET. (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012

BRONSEMERKET LYDIGHET. (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012 BRONSEMERKET LYDIGHET (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012 Til NKKs Bronsemerkeprøve (Appellmerket) finnes det 6 øvelser + Helhetsinntrykk. Her

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Tirsdag 25 Februar 2014 kl 19.00 på Motorhotellet, Foksrød Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøtereferat Onsdag den 21. mars 2012

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøtereferat Onsdag den 21. mars 2012 Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøtereferat Onsdag den 21. mars 2012 Årsmøtet 2012 ble annonsert i Retrievernytt nr 5/ 2011.Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen

Detaljer

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg)

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) 1 Ventelister på jaktprøver Regler for jaktprøver for retrievere, punkt 4 Arrangøren kan begrense antall deltagere i utlysningen

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk ARBEIDSDOKUMENT NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk Arbeidsgruppen har bestått av: Ellen Getz Wold, Oddvar Hausken, Leif Josef Borgersen og Trine Svartås Arbeidsgruppens mandat:

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Vedtatt av årsmøtet den 24. mars 2012 Godkjent NKK 28. februar 2013: korrigering i 43, ny bokstav i) Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: 33 b tilføres og på

Detaljer

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy.

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Blåbærklasse: Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2014. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund!

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2014. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2014 For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Post 1: Søndag 26. januar 2014 kl. 12:00 Post 2: Søndag 2. mars 2014

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

Lill Fischer, Helge Hovland, Rolf Arne Kaspersen. b) Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte. Totalt antall stemmer: 2 672

Lill Fischer, Helge Hovland, Rolf Arne Kaspersen. b) Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte. Totalt antall stemmer: 2 672 Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsamling 13.mai 2017, Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Ordstyrer: Referenter: Underskrivere

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN Til klubber, forbund og regioner i NKK Oslo, 31. mars 2014 HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2014-2018 Vedlagt utkast til overordnet strategiplan for perioden 2014 2018. I tråd med HS vedtak

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte Onsdag 11.02.2015 kl 19:00 Møtet finner sted i NKK's lokaler i Nils Hansensvei 20 i Oslo Møteagenda: 1. Konstituering 2.

Detaljer