L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00"

Transkript

1 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

2 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR :00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB ~ 19:30 GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS Sak: Side 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 4. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 5. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Behandle klubbens regnskap i revidert stand Behandle forslag og saker Reviderte statutter for æresmedlemskap - Ny virksomhetsplan for Fastsette medlemskontingent Vedta klubbens budsjett Behandle klubbens organisasjonsplan Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap Foreta følgende valg: 39 a) Nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 13. Avslutning Vedlegg: Protokoll fra årsmøtet i Losby Golfklubb år 2012 ( ) 40 Lover for Losby Golfklubb 61 2

3 TIL MEDLEMMENE I LOSBY GOLFKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB Det innkalles med dette til årsmøte i Losby Golfklubb onsdag den 12. februar 2014 kl Møtet finner sted i Meyersalen på Losby Gods. SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 5. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 7. Behandle forslag og saker. - Ny virksomhetsplan for Reviderte statutter for æresmedlemskap 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta klubbens budsjett 10. Behandle klubbens organisasjonsplan. 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap 12. Foreta følgende valg: a) Nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 13. Avslutning Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Det foreligger egen innkalling med saksliste og saksdokumenter til generalforsamlingen i Losby Golfpark AS, som vil finne sted på samme sted og starter rett etter årsmøtet i Losby Golfklubb. LØRENSKOG, 5. FEBRUAR 2014 FOR STYRET I LOSBY GOLFKLUBB Stein Skretteberg sign. NB! Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før årsmøtet på eller ved henvendelse til Losby Golfklubb. 3

4 Forslag til foretningsorden årsmøte Losby Golfklubb. Møtet ledes av den valgte dirigenten Protokollen føres av de valgte sekretærene Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: o 5 minutter første gang o 3 minutter andre gang o 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og innholde forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av lov- og vedtektsendringer. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. 4

5 SAK 5 - ÅRSMELDING FOR LOSBY GOLFKLUBB 2013 Losby Golfklubb (LGK) ble etablert 10.september 1994 med formål å drive organisert i Norges Golfforbund. Styret har i 2013 bestått av: Stein Skretteberg Leder Gudrun Michelsen Nestleder Anders Hoen Styremedlem Bjørn Skoglunn Styremedlem Guri Hollerud Styremedlem Gunn Tove Hovdegard Styremedlem Morten Schjelle Styremedlem Ronny Svaleng Varamedlem Jon Erik Jullum Varamedlem Følgende komiteledere har fungert i 2013: Klubbkomite Johan Foss Seniorkomite Jan Steinar Larsen Turneringskomite Bjørn Trulsen Junior/elitekomite Trond Stryken Damekomite Ann Kristin Søraa Herrekomite Terje Wiik Hcp/testkomite Lasse Gudmundsen Kontrollkomite Vidar Waaden Generelt Det har vært avholdt 6 styremøter i LGK i 2013, og varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter. Årsmeldingen er satt opp i henhold til vår Virksomhetsplan for , med fokus på Rekruttering, Trivsel og Utvikling. Ny virksomhetsplan fremlegges for Årsmøtet for godkjenning. Når det gjelder den forretningsmessige driften av golfanlegget, vises det til egen årsberetning fra Losby Golfpark (LGP). Losby GK ble RKS (Regionalt Kompetansesenter) Østlandet Øst fra 2013, i samarbeid med Hauger GK, Miklagard GK, Hvam GK og Hvam vgs. Hensikten med opprettelsen av RKS fra NGF er å skape bedre forutsetninger for å utvikle golfen, både i omfang og ferdighet lokalt og regionalt, og bidra til å produsere bedre spillere innen området, uavhengig av kjønn, alder og tidligere ferdighetsnivå. Første året har vært et prøveår, hvor det å skape relasjoner til klubbene og trenerne innenfor RKS-området har vært prioritert. Det har vært gjennomført samlinger for juniorer og trenere, hvor alle samarbeidspartnere har vært benyttet. Selv om første året har vært prøveår så ser vi at LGK bidrar med utvikling innen vårt RKS, og også i fellesskap med andre RKS. Og ikke minst at vi som klubb blir tilført mye positivt som RKS. Styret benytter anledningen til å takke alle tillitsvalgte, ansatte, samarbeidspartnere og medlemmer for et godt år med stor arbeidsinnsats og mange bidrag for at vi skal nå våre mål. Rekruttering Klubben har ved årsslutt medlemmer hvorav 49 er juniorer (0-21). Rekruttering til LGK er, som ellers i golf-norge, en stor utfordring. Tilbudet med egne medlemskap, uten aksje, for spill på Vestmork, utvikles ytterligere. Også arbeidet mot skolene fortsetter, som er et arbeid vi må se på som langsiktig. Samarbeidsavtalen med Lillestrøm GK er blitt forlenget, noe vi tror vil kunne gi oss flere muligheter. Trivsel I 2013 hadde vi to baner som til tider hadde fantastiske forhold, spesielt utover ettersommeren og høsten. Våren gav oss en trøblete start på sesongen, men First Class Golf samarbeidet gav oss gode alternativer. Det er kommet til en ny klubb som gir våre medlemmer en forlenget sesong uten lang reise vei. Pink cup ble igjen en suksess, hvor det ble samlet inn over kr til Kreftsaken, og plasserte igjen LGK blant de beste klubbene. Styret vil rett en stor takk til de som står bak dette arrangementet. Vi håper dette kan fortsette i samme retning, og at ennå flere av klubbens medlemmer bidrar på dette flotte arrangementet. Våre nettsider, er vår viktigste kommunikasjonskilde. Disse har fungert bra i 2013, men en omlegging både av utseende og administrasjon av sidene er under arbeid. Nye internettsider vil bli tatt i bruk i løpet av januar Bruken av nyhetsbrev vil fortsette. Medlemsundersøkelsen ble også gjennomført høsten 2013, med brukbar svardeltakelse. Denne viser en positiv utvikling på de fleste felt, men at vi fortsatt har rom for forbedring i flere områder. Fokuset på Losby som en destinasjon er en viktig del i alt planarbeidet. Samarbeidet med Losby Gods og David Lloyd Golf er meget godt. 5

6 Klubbmiljøet er generelt godt. Seniorkomiteen har hatt bra deltakelse på sine turneringer og treninger i Flere av seniorene gjør seg godt bemerket i NSGs turneringer, bl.a med deltaker i ESGA Masters i Spania og 2 Losby spillere representerte Norge i landskamp mot UKseniors. Damegruppa har et høyt aktivitetsnivå, og gjør en god jobb for å få flere aktive damer. Turneringskomiteen gjør en stor innsats med arrangering av klubbturneringer, og med god deltakelse. I 2013 hadde de totalt 551 deltakere. De legger også ned et stort arbeid når Losby arrangerer nasjonale og internasjonale turneringer. Losby GK arrangerte i 2013 Challenge Tour, hvor det ble nedlagt mye frivillig arbeid av mange medlemmer. Tilbakemeldingene fra CT/ET, NGF samt spillerne var meget gode, og bare forsterket det ryet LGK har opparbeidet som arrangør. Turneringen ble gjennomført, og avsluttet, som planlagt selv om alt spill ble stoppet første dag. En stor takk til alle som bidro til å gjøre denne turneringen vellykket. NM for junior ble arrangert i juli, og LGK viste seg også nå som en meget god arrangør. At LGK i tillegg fikk Norgesmesteren for jenter, var meget gledelig. Utvikling Aktiviteten blant våre jr/elite spillere har også i år vært stor, med deltakelse i en stor rekke turneringer. Espen Kofstad klarte ikke å beholde kortet på ET, og var nok en gang ett slag unna å kvalifisere seg til ET. Pernille Orlien ble Norgesmester jr.jenter. Karoline Lund markerte seg med 3 seire, bl.a. på Team Norway Junior tour og Suzann Junior Challenge Finale. Alle våre jr. spillere har markert seg i ulike turneringer i Norge, som Team Norway junior Tour og Junior tour. Damene vant 1.div. LGK har i 2013 hatt et meget godt samarbeid med NGF. Samarbeidet både med NGF, og Hauger GK, Miklagard GK, Hvam GK/Hvam vgs har blitt ytterligere styrket gjennom opprettelsen av RKS. Golftinget besluttet å satse på å få Solheim cup til Norge i 2019, og LGK/LGP er en av klubbene som er interessert i å arrangere dette. Det har så langt vært informasjonsmøter, og ingen konkrete beslutninger er gjort utover beslutningen på Golftinget LGK hadde to deltakere på Golftinget, og vi har hatt deltakere på ulike kurs og møter i regi av NGF og Lørenskog idrettsråd. Kroner Styret har behandlet og godkjent klubbens regnskap for 2013 med et overskudd på kr ,-. Regnskapet med revisjonsberetning og beretning fra Kontrollkomiteen fremlegges for Årsmøtet til godkjenning. Klubbens regnskap bør sammenholdes med aksjeselskapets styreberetning og regnskap for å vise det samlede bilde av driften. Den økonomiske statusen i LGK er meget solid og betryggende. Forutsetningen om fortsatt drift er dermed tilstede og årsregnskapet er satt opp basert på denne. Styret har behandlet og godkjent forslaget til budsjett for 2014 som fremlegges Årsmøtet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljø/likestilling og ytre miljø. Losby Golfklubb har en ansatt (Øystein Schille). Daglig leder i Losby Golfklubb, Per Kristoffersen, er ansatt i Losby Golfpark AS. Viser derfor til årsberetning og regnskap for Losby Golfpark AS. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende. Likestillingskravet er etter beste evne tatt hensyn til, og det diskrimineres ikke mellom kjønnene i Losby Golfklubb. Det er i henhold til lovverket tegnet obligatorisk pensjonsforsikring for alle ansatte. Losby Golfklubb s drift på Losby ansees ikke å forurense det ytre miljø. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Losby, 28.januar 2014 Stein Skretteberg Gudrun Michelsen Anders Hoen Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Sign. Sign. Sign. Bjørn Skoglunn Guri Hollerud Gunn Tove Hovdegard Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. Morten Schjelle Styremedlem Sign. Per Kristoffersen Daglig leder Sign. 6

7 ÅRSMELDING FOR TURNERINGSKOMITEEN 2013 Medlemmer i komiteen 2013 Bjørn Trulsen, leder John R. Paulsen Per Skauge Lisbeth Foss Eirik Stephansen Tom Gudmundsen Philip Clark Lillian Krokan, ble med i komiteen fra sommeren 2013 Bjørn Skoglunn, representant for styret Komiteen er tilfredsstillende organisert. Arbeider kontinuerlig med å få med yngre medlemmer. Motivasjonen er god og aktivitetsnivået høyt. Det er avholdt 8 møter i løpet av året. Komiteen har i 2013 arrangert en rekke vellykkede turneringer Det er avholdt: 7 rene klubbturneringer & 4 i regi NGF. Vårspretten 26.mai: meget bra deltagelse 100 Pink Cup (Veldedighetsturnering-kreftsaken) 9.juni: 71 deltagere Vi ble av NGF rangert blant de aller beste klubbene som klarte og samle inn flest penger til kreftsaken. (kr ). Dette klarte vi takket være utmerket gjennomføring med mye engasjement fra damekomiteen. Losby invitert til finalen i Pink Cup 2012 på Kongsberg, som laget vant. Dermed måtte vi stå for finalen Nordea-Pairs kvalifisering 15.juni: 32 deltagere Losby Gods Invitational 18.august: avlyst og slått sammen med Høstslaget (til Godsslaget) Klubbmesterskap 24/25 - august: 50 deltagere. KM arrangert i kun to klasser Damer (fra blå tee)og Herrer (hvit tee). Foss netto 7.september: 54 deltagere. Klubbmesterskap i Match: Startet opp i juni med 21deltagere og ble avsluttet med finale i forbindelse med Foss Netto. Vinner av Foss netto ble: Øyvind Hellem Olsen, uoffisielt KM netto slag. Pink Cup finale 15.september: 52 deltagere, vant gjorde Ålesund GK som arrangerer finalen Godsslaget 22.september: 89 deltagere Totalt deltok 551 medlemmer i våre turneringer. Formålet med spørreundersøkelsen for tre sesonger siden var å få fram synspunkter og ønsker fra medlemmene mht klubbens turneringer. Dette for å kunne se på andre løsninger, få med nye deltagere, bli bedre til å informere om aktiviteter etc. Vi ser at noe av det undersøkelsen la vekt på er blitt gjennomført og mange nye deltagere har stilt opp i turneringene. Det viser seg at de turneringene som er rene sosiale arrangement har langt flere deltagere enn individuelle konkurranser. Turneringer hvor man er en del av et lag er med andre ord de mest populære så som texas scramble, foursome, fourball osv. Frokost i samband med disse turneringene og enklere servering i forbindelse med premieutdeling har vært vellykket. Samarbeidet med hotellet og de priser vi har oppnådd har vært bra. Takk til hotellet. Vi gratulerer årets klubbmestre: Damer: Karoline Lund Herrer: Boris Alexander Christov Samarbeidet med administrasjonen fungerer meget bra. Det samme gjør samarbeidet med de andre komiteene. Det har vært noen få kollisjoner med våre turneringer og dame og seniorgruppenes eksterne turneringer. Dette bør vi prøve å unngå med enda bedre planlegging. Relasjonen til klubbens medlemmer er bra. Vi ser gjerne at vi får flere tilbakemeldinger. Deltagelsen i våre turneringer har for 2013 vært noe lavere enn i Vi må bli flinkere til å markedsføre turneringene for å få med ennå flere nye. Ikke alle følger med på vår hjemmeside, dette registrerer vi i forbindelse med påmelding til turneringene, en del kommer til etter påmeldingsfristen. 7

8 Målsetning for turneringskomiteen: Losby skal være en attraktiv klubb å arrangere turneringer på. Vi må kunne ta imot en større turnering hver sesong. I inneværende sesong var det to, NM Junior, 2 4.juli og Norwegian Challenge Tour herrer, 7 11.august. Komiteen ønsker seg nye medlemmer. Dette fordi noen medlemmer etter hvert ønsker å trappe ned, men også for å få nye impulser. Hver høst/vinter foretar vi en evaluering av siste sesong. Eventuelle forbedringer av rutiner i forbindelse med turneringer samt turneringsprogrammet gjennomgås. Vårt ønske er få ennå flere av klubbens medlemmer med i turneringene. Oslo Bjørn Trulsen Leder turneringskomiteen Sign. 8

9 ÅRSMELDING FOR JUNIOR/ELITEKOMITÉEN 2013 JUNIOR/ELITEKOMITÉEN SESONGEN 2013 Trond Stryken - leder Jon Erik Hansen Jullum komite medlem Jan Erik Lund komite medlem Cesilie Smith komite medlem Espen Syr komite medlem. Internett/Facebook ansvarlig Mark Davies - hovedtrener og sportslig leder Marcus Thim - trener MØTER 2013 Møter i junior/elitekomité: Vi har hatt 5 møter i juniorkomiteen i perioden. JUNIORGRUPPEN Juniorgruppen teller nå 49 spillere. Om lag 25 har deltatt på organiserte aktiviteter gjennom sesongen. Juniorkomiteen har kunnet tilby aktiviteter for alle kategorier spillere fra hobby spilleren til elite spilleren. Nytt i 2013 var at trener og juniorkomiteen endret gruppeinndeling slik at det i 2013 ble innført gruppeinndeling basert på alder. I disse gruppene deltok alle i fra nybegynnere til våre beste spillere. Treningsgrupper har vært inndelt som følger: Junior 6-10 år Født: Junior 6-10 er et treningstilbud for de minste medlemmene, hvor fokus er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf. Vi har hatt sommertrening fra ca 1.mai når treningsområdet åpnet. Junior år Født: Junior er et treningstilbud medlemmer i nevnte aldersgruppe, hvor fokuset er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf og golfteknikk. Vi har hatt felles fra ca 1.mai når treningsområdet åpnet. Junior år Født: Junior er et treningstilbud for de eldste juniormedlemmene, hvor fokus er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf og golfteknikk. Vi har hatt felles fra ca 1.mai når treningsområdet åpnet. Tour /Elite Uttak til gruppen har vært gjort av hovedtrener. Dette er neste tilbud til våre eldre juniormedlemmer som ønsker å satse på golf som hovedidrett. Her tilbyr vi et utvidet treningsprogram for spillerne i gruppen. Treningstilbud for elitespillere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Her kreves av spillerne en profesjonell treningskultur som gir grunnlag for å prestere på høyeste nasjonale nivå. For elitespillere med mål om videre avansement på internasjonalt nivå som Challenge og Europa Tour. AKTIVITETER Følgende treningsaktiviteter har blitt arrangert Innetrening på simulator januar april 1 x per uke Fysisk trening på Condis Junior 11-15, Junior Treningsleir Spania vinterferien Trening Losby april oktober. Alle treningsgrupper Protimer 1 til 2 ganger per uke Tour/elite TURNERINGER Losby Team Norway Junior Tour NM for juniorer 2-4 juli I regi av NGF Junior Tour - 28 juli I regi av TO Området NGF/Krets Vi har hatt 2 spillere innenfor juniorgruppene til NGF Videre har klubbens spillere deltatt på eksterne turneringer Team Norway Junior Tour NGF sin øverste junior tour med landsomfattende turneringer Team Norway Junior Tour Region NGF sin nest øverste junior tour med regionale turneringer Junior Tour Regionale junior turneringer NM lag juniorer gutter & jenter (elite) NM lag herrer & damer. NM individuelt juniorer NM individuelt herrer & damer Nordea Tour / Ecco Tour 9

10 Challenge Tour/European Tour (Espen Kofstad) Andre internasjonale turneringer i regi av NGF. Lag EM junior. Henriette Eidsæther Syr RESULTATER 2013 Individuelt Norgesmester for junior. Pernille Orlien Vinner Team Norway Junior tour 4 Hauger. Karoline Lund Vinner Team Norway Junior Tour region øst 1 Atlungstad. Karoline lund Vinner Suzann Junior Challenge Finale. Karoline Lund Flere gode resultater i Junior Tour, Team Norway Junior Tour og Team Norway Junior tour Region Øst Lag 4.pl NM Junior Jenter: Pernille Orlien, Christine Stryken, Karoline Lund 16.pl NM Junior Gutter: Stian Ytterdahl, Karan Sawney, Petter Hansen Jullum, Fabian Smith Mikalsen, Sebastian Eidsæther Syr 1.pl NM divisjon 1 Damer: Pernille Orlien, Karoline Lund, Henriette Eidsæther Syr KLUBBMESTERE JUNIOR 2013 Jenter: Karoline Lund Gutter: Andreas Edsbergløkken ØKONOMI Junior/elitegruppas inntekter fordeler på følgende hovedposter Støtte fra Losby GK Inntekter fra Junior Turneringer Støtte fra Lørenskog kommune, idrettsrådet etc. Utgiftene i løpet av året har hovedsaklig vært Trenere Treningsleirer Turneringsdeltagelse Viser til klubbens regnskap. Losby Trond Stryken Sign. 10

11 ÅRSMELDING FOR TEST OG HCP. KOMITEEN 2013 Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Lasse Gudmundsen Bjørn Bodding Tor Arne Nergård Hcp. saker behandlet av komiteèn 2013: Komiteen har i 2013 sesongen behandlet 5 saker vedrørende handicap justering. Opplæring «Veien til Golf»: All virksomhet innen VTG, utføres av David Lloyd Golf. Oslo Lasse Gudmundsen Sign. 11

12 ÅRSMELDING FRA SENIORKOMITEEN 2013 Seniorkomiteen har hatt følgende sammensetning. Jan Steinar Larsen Leder Morten Schjelle (Kontakt Norsk Senior Golf) Finn Bogegård Flemming Pedersen Jack Jansen Hans Jakob Rommetvedt Jan Helge Johanessen Klubbens virksomhetsplan har hatt fokus på rekruttering, miljø og kommunikasjon Rekruttering: Seniorkomiteen ser det som sin oppgave å legge til rette for mer allsidig aktiviteter for våre seniorer. Miljø: Seniorturneringer onsdager formiddag avsluttet alltid med samling ute med kaffe etc og premieutdeling. Dette har vært et hyggelig samvær. Kommunikasjon: Klubbens nettside er hoved informasjonskanal sammen med mail til den enkelte. Komitesammensetning og møtevirksomhet Det er avviklet 4 komitémøter med saksliste og føring av referat. Dertil har komiteen holdt god intern kontakt gjennom deltakelse i de arrangementer som har vært gjennomført. Klubbturneringene og aktiviteter. Påmeldingsrutiner Påmelding med betaling har ikke fungert optimalt, og ble tatt bort i løpet av sesongen. Må evaluere fordeler / ulemper for denne ordningen for neste år. Har nok gjort at flere ikke har fått meldt seg på turneringene. Onsdagsturneringene Vi har hatt god deltagelse på seniordagene med et gjennomsnitt på 19 deltagere. Det er gjennomført 14 turneringsdager, og i tillegg til de avlyste turneringene i våres har vi avlyst en turnering grunnet for få påmeldte og som var planlagt samtidig med challengturen. Utslagene for alle turneringene varierte for herrene mellom tee 59 og 54. Avslutningsturnering lørdag 18 september samlet 26 spillere. Trening. Det var god deltagelse for seniorene på treningsdagene før sommer ferien, men etter juli har det ikke vært mange som har deltatt. Dette er et meget godt tilbud fra klubben og vi håper det vil være tilgjengelig også neste år, og at mange fler gjør seg nytte av dette. Sekskamp Sekskampturneringen ble avsluttet på Losby 4 august. Nes 09 har holdt en solid ledelse hele sesongen, og tok en overlegen seier med 1162 poeng. Sekskampturneringen Mai 02-Juni 15-Juni 30-Juni 28- Juli 04-Aug Grorud NES Miklagard Hakadal Hauger Losby Totalt Nes Hauger Miklagard Losby Hakadal Grorud

13 Det har til tider vært vanskelig å få med deltagere til sekskampene, og vi må se hva vi kan gjøre for å gjøre det mer attraktivt å delta. Det er avtalt mellom klubbene at vi skal ta en evaluering med tanke på hvordan turneringen kan gjøres bedre. Senior Match 17 seniorer har spilt match gjennom sesongen frem til finalen som ble spilt 4 september. I finalen spilte Morten Schjelle og Bjørn Skoglund, hvor Morten gikk av som vinner av årets seniormatch. Eclectic Har ikke vært noen suksess, noen få meldte seg tidlig i år, og enda færre har levert inn score. Eclectic ble avlyst grunnet manglende interesse. Dette var basert på at den enkelte skulle levere inn scorekort selv etter de rundene man mente burde registreres. Vi vil vurdere dette neste år om det kun skal være turneringer som er grunnlag for eclectic slik at alle singelturneringer automatisk teller. Order of Merit OOM beregnes ut fra de 5 beste stablefordpoengene i året. Det er få som har gjennomført 5 stablefordturneringer i år, dette fordi vi har hatt avlysninger og mange lagspill med scramble og fourball som ikke inngår i OOM. Fordi vi har begrenset antall singelturneringer blir det få som gjennomfører det antall runder som skal til for å få et riktig resultat. Vi vil vurdere også dette til neste år. Seniormesterskap Seniormesterskapet ble gjennomført samtidig med klubbmesterskapet. Det var 3 klasser, Yngre senior herrer, Eldre senior herrer og Senior damer. Det var god deltagelse med 42 seniorer fordelt på de tre klassene. Seniormestere ble : Yngre senior herrer- Per Fredheim Eldre senior herrer: Svenn-Harald Mikalsen Senior damer Gunn Tove Hovdegard. Komiteen vil vurdere om man kan avholde seniormesterskapet på egne dager Seniorenes Juleturnering 2013 Seniorene avholdt Juleturnering på Losby innendørssenteret lørdag 8 desember Banen som ble spilt var St.Andrews, Old Course. Dette markerte en hyggelig avslutning på golf-året. Økonomi. Startkontingenten på 50,- kr har stort sett gått med til premiesjekker. Matrise er laget for utbetaling av gavesjekker avhengig av antall deltagere. Gavesjekkene er gyldige i ProShop på Losby. Nettsidene Seniorenes nettsider fungerer mest som en rapport om gjennomførte aktiviteter. Vi ser at vi kan bli flinkere til å få ut mer info om vår virksomhet på nettsiden eller facebook Banen: Etter en vanskelig start har begge banene vært førsteklasses. Værgudene har smilt til alle golfere fra juli og ut sesongen, Losby - NSG seniorene Losby har ca 70 seniorer som er medlem i Norsk Seniorgolf. Totalt har NSG over 2000 medlemmer Losbys aktive spillere i NSG touren har markert seg godt gjennom sesongen. Av individuelle prestasjoner kan nevnes: Jan Erik Sjølie kvalifiserte seg til deltagelse i ESGA Masters i Spania. Geir Spanli og Morten Schjelle representerte Norge i landskamp mot UKseniors på East Sussex National i begynnelsen av oktober. I NSGs individuelle turneringer har vi hatt 5 spillere i klasse 1, Geir Spanli ble sammenlagt nr 2 i klassen, knepent slått av Asbjørn Ramnefjell. Losby hadde 9 spillere i klasse 2 hvor Morten Schjelle ble best med 5 plass. I klasse 3 deltok 8 Losby spillere hvor Jan Erik Sjølie ble nr 13 som bestemann.i klasse 4 ble Einar Krokan bestemann fra Losby som nr 4 mens Lillian Krokan ble nr 7 i klasse 5. Totalt deltok 29 spillere fra Losby på en eller flere NSG turneringer i løpet av sesongen. NSG lagserie. Losby stilte med 3 mixed lag i lagserien og lag 2 med Lars J. Hoel vant sin avdeling i klasse 1. Totalt deltok car 30 ulike spillere i de over 20 klubbmatchene som ble spilt. Pga av manglende dameinteresse ble det ikke lag i dameserien i år. NSG lagmesterskap (LagNM) Losby stilte med 3 herrelag og 2 damelag i årets lagmesterskap. Første laget herrer klarte ikke helt å følge opp de seneste års sterke resultater, men sikret videre spill i div. 1 med en 10 plass. Damenes 1. Lag rykker dessverre ned en divisjon. Herrer 2. Divisjon klarte en 3 plass, best av nr 2 lagene og teoretisk opprykksplass om vi ikke allerede hadde lag i div. 1. Damer divisjon 2 ble nr 7 og rykker dessverre ned.. 13

14 Målsetting for år 2014 Opprettholde og forbedre tilbudet til seniorene om trening og turneringer Iverksette tiltak for å få med flere seniorer. Tilbud om felles reise i løpet av året En frokostturnering i måneden. (Forsøkes) Bedre informasjon på nettsiden Raskere spill. For NSG Ett lag i hver divisjon i lagmesterskap 2 lag til finalen 1 eller 2 damelag For seniorkomiteen Jan Steinar Larsen Sign 14

15 ÅRSMELDING 2013 FOR DAMEKOMITEEN Damekomiteen har i 2013 bestått av seks medlemmer: Ann Kristin Søraa (leder), Berit Opøien, Marit Finstuen Ytterdahl, May Brørby, Nora Ness og Susanne Nor. Møtevirksomhet Komiteen har hatt tre møter i sesongen. Vi har hatt god kontakt pr. e-post i mellom møtene. Som tidligere år, ble vi ble enige om å fordele turneringsansvaret medlemmene imellom. Susanne og Berit har hatt ansvar for eclectic, May holdt i matchspillet, Nora har igjen vært ansvarlig for deltakelsen i Connecting Ladies. Ansvaret for damedagene på tirsdagene har vi delt oss imellom. Ann har deltatt i møter i forbindelse med damenes tradisjonelle Connecting Ladies-turneringer. Sesongstart Det var damesamling på Losby 29. april med rundt 30 kvinner til stede. Der ble det informert om årets sesong, med spilledatoer og spilleformer. Proshopen organiserte også visning av årets kleskolleksjon. AKTIVITETER: Damedagene Vi har arrangert 13 damedager på tirsdager. Annenhver gang på Østmork og Vestmork. Alle arrangement startet kl På slutten av sesongen innførte vi «tidligtid» på Østmort. Dvs at det også var mulig å starte kl (for å rekke 18 hull). Dette var det mange som meldte seg på. Rundene på Østmork kunne være tellende i vår Eclectic-turnering. På Vestmork har vi arrangert ulike turneringsformer. Alle damedagene ble avrundet med premieutdeling og sosialt samvær etterpå. I gjennomsnitt har det vært over 12 deltakere på tirsdager. 39 damer har deltatt på våre tirsdager i løpet av sesongen. Nattgolf Dette ble arrangert 2. oktober, med 25 deltakere. Arrangementet var en stor suksess med hyggelig samvær i proshopen etterpå. Det ble servert pølser i lompe og solbærtoddy. Damegruppa stilte med mange nyttige og unyttige premier til deltakerne. Matchspill-turneringen Det var i år 36 deltakere med i vår matchspill-turnering. Etter fire runder arrangerte vi 8. september bronsefinale og finale. Gunn Tove Hovdegard vant, Toril Skoglunn ble nummer to, og tredjeplassen gikk til Eli Bjørnevik, som vant over Marit Ytterdahl. Eclectic-turneringen Under årets turnering har vi konkurrert på to områder; færrest slag og flest poeng. Det har i hele år vært tett i toppen, og det skjedde mye særlig den siste høstmåneden. Her er årets resultater. Slagkonkurransen: 1. plass: Eli Bjørnevik, 64 slag 2. plass: Nora Ness, 68 slag 3. plass: Britt Andreassen, 69 slag Poengkonkurransen: 1. plass: Eli Bjørnevik, 63 poeng 2. plass: Reidun Hørlyk, 58 poeng 3. plass: Guri Hollerud, 56 poeng Connecting Ladies I løpet av sesongen har 32 Losby-damer deltatt i Connecting Ladies på banene til Østmarka GK, Grønmo GK, Oppegård GK, Nes GK, Groruddalen GK, Miklagard GK og Losby GK. 28. juli ble Connecting Ladies arrangert på Losby med 74 deltakere. Oppegård GK (882p) vant klubbkonkurransen sammenlagt i år, med Losby (787p) på andreplass. Både i A- og B-klassen tok vi 2.plassen. I C-klassen ble vi nr var den i 13. sesongen med Connecting Ladies. Golfkurs Også i år har mange damer deltatt på fellestrening med pro fra David Lloyd Golf. Marcus hadde treninger hver torsdag gjennom sesongen. 15

16 Sesongavslutning Damekomiteen avsluttet årets sesong i David Lloyds golfsenter 12. desember, med spill på simulator og premieutdeling for eclectic. Økonomi Startkontingenten er i sin helhet brukt til premier og sosiale tiltak. Alle premier/gavekort er kjøpt i golfshopen. Damekomiteen Ann Kristin Søraa Sign 16

17 ÅRSMELDING FOR HERREKOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning: Terje Wiik (leder) Stig Rune Jacobsen (medlem) Per Andresen (medlem) Reidar Ness (medlem) Målsetting 2013: Herrekomiteen hadde som målsetting for 2013 å gi herrer, eldre enn junior et tilbud om organisert trening, turneringer i slagspill og matchspill, også andre spill formater som er mer sosialbyggende samt styrke det sosiale samværet for spillere i målgruppen, og for at Losby skulle bli et samlingssted for golf entusiaster. Turneringer: Som i 2012 ble det arrangert 14 tirsdagsturneringer for herregruppen gjennom sesongen, herrekomiteen er veldig godt fornøyd med årets sesong som igjen viste en stor fremgang i antall deltagere, hele71 spillere deltok i år. Det ble i år spilt tre type turneringer i herregruppa, to eclectic turneringer, netto og brutto og selvfølgelig i år som i fjor hovedturneringen stableford med fullt spillehandikapp. Tilbakemeldingene fra deltagerne i år var som i fjor at de fant dette som en grei sosial og fin turneringsform. Vi avholdt finalen lørdag for å få det ennå mer sosialt, dette ble en suksess for de som deltok denne dagen. Det vil også i 2014 bli lagt opp til finale på en lørdag. Hele startkontingenten gikk i år som i fjor tilbake til spillerne i form av premier. Startkontingent på kr 50.- ble innført som prøveordning i 2012, og videreført i 2013 med like stor suksess, beløpet ble i år som i fjor benyttet til premier i David Lloyd sin pro shop. Vi ønsker derfor også å gi en spesielt stor takk til Elin for et utmerket samarbeid i 2013 og håper dette vil følge på i Losby deltok i år igjen på Hyundai RomeriksTour Dette er en lagturnering hvor seks klubber fra Romerike kjemper om å bli beste klubb på Romerike, hvor også beste individuelle spiller blir premiert. Losby GK har i alle år hevdet seg godt i denne turneringen og 2013 ble ikke noe unntak. Losby GK ble nummer to som lag, Losby sin beste spiller i år ble Christoffer Hansen som tok en flott 2 plass med - 9 samlet på sine 4 beste turneringer. Seriespill i regi av Golfforbundet hadde Losby GK med to lag ett i div.1 og ett i div.2 uten å hevde seg som seier herrer. Trening: Fellestrening er overlatt til David Lloyd og proene hans. Dette er også ønskelig for kommende sesong. Fremtiden: Det har blitt igangsatt arbeid for å strukturere, rasjonalisere og formalisere aktiviteter og arbeid i gruppen. Vi forventer at dette vil medføre høyere kvalitet på gjennomføring av aktiviteter de kommende året, vi håper å knytte et sterkere bånd mellom golf glade spillere og Losby GK i året som kommer. Det er fra komiteen et ønske om premieskap til utstilling av premier i Losby sine lokaler, hvor dette blir må LGK - administrasjon ta stilling til. Godt år: Vi ønsker på vegne av spillerne i herregruppa å takke, Per og administrasjonen samt David Lloyd, og spesielt Elin for all hjelp og samarbeidsvilje gjennom sesongen, og ser frem til fortsatt godt samarbeid i året som kommer. Vi håper alle på et godt samarbeid med de andre komiteene i Losby GK i året som kommer, ønsker med dette å takke for et hyggelig golf år sett med komiteens øyne. Vi håper å se at mange gamle og nye medlemmer blir med på våre aktiviteter i det nye golf året Terje Wiik Leder Herrekomiteen Sign. 17

18 ÅRSMELDING FRA KLUBBKOMITÉEN 2013 Klubbkomitéen (KK) har i 2013 bestått av Johan Foss (leder), Hans Erik Amundsen, Britt Andreassen, Lisbeth Foss, Elin Ingvaldsen og Jan Steinar Larsen. Komitéen har arbeidet etter en handlingsplan med vekt på klubbmiljø, trivsel, inkludering og gjestfrihet. Handlingsplanen har omfattet identitetseffekter, hjemmesiden, æresbevisninger, jubileum i 2014, klubbvertfunksjon og frivillige, golfreise til Lübker, klubbens historie, jubileumspublikasjon, fotogalleri og fadderordning. Det vesentligste tiltaket har vært etablering av Losbykompaniet. Det består nå av 21 frivillige (inkludert medlemmene av KK) som skal være en slags beredskapstropp og frontlinje ved alle anledninger som krever mer enn det ansatte og tillitsvalgte kan bidra med. Først og fremst i forbindelse med dugnader og ulike arrangementer, både teknisk og sosialt. Tanken er å samle og utvikle kompetanse på få hender, og samtidig bidra til bedring av både miljø og identitet. En viktig funksjon har vært klubbvert-tjeneste i prime time i helgene gjennom hele sesongen. Tidlig sesongåpning med golfreise til Lübker i Danmark primo mai i regi av First Class Golf var meget vellykket med sterkt innslag fra Losby. KK ved Lisbeth Foss spilte en sentral rolle. For 2014 er det planlagt en tilsvarende utflukt til Alcaidesa i Spania. En viktig oppgave for KK er å gjøre klubben synlig både innad og utad. Komiteen er overlatt ansvaret for samarbeid med Losby Gods om innholdet i publikasjonen «Gods og Golf». Uten historie ingen identitet, og KK har lagt ut flere artikler på hjemmesiden under fanen Historikk. Klubben skal feire 20-årsjubileum i Hovedarrangementet er fastlagt til 22. august og forberedes av en gruppe bestående av Lisbeth Foss, Elin Ingvaldsen og Henrik Ovenberg. En god fadderordning er vesentlig for rekruttering av nye medlemmer. Forskjellige modeller har vært forsøkt, men ingen har vært vellykket. Det er en utfordring for neste sesong, kanskje med bistand fra Losbykompaniet. Januar 2014 Johan Foss Leder Klubbkomiteen Sign. 18

19 19

20 20

21 21

22 SAK 6 - FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE FOR 2013 LOSBY GOLFKLUBB ÅRSREGNSKAP 2013 Resultat Resultat Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingenter Andre inntekter Sum driftsinntekter Stevne og aktivitetsutgifter Stevner og mesterskap Trenings- og instruksjonstiltak Dommer-/funksjonærutdanning Andre tiltak Sum stevne og aktivitetsutgifter Administrasjon, møter og markedsføring Lønnskostnad Møtekostnader Revisjon Administrasjonskostnader - diverse Andre kostnader Sum administrasjon, møter og markedsføring Tilskudd, kontingenter og avgifter, utgifter inntektsbringende tiltak Kontingent NGF Norsk Golf Overføring til Losby Golfpark AS (baneleie og adm.kostn.) Sum tilskudd, kontingenter og avgifter mv Resultat før finansposter Finansinntekter/kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat

23 LOSBY GOLFKLUBB ÅRSREGNSKAP 2013 Resultat Budsjett Avvik Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingenter Andre inntekter Sum driftsinntekter Stevne og aktivitetsutgifter Stevner og mesterskap Trenings- og instruksjonstiltak Dommer-/funksjonærutdanning Andre tiltak Sum stevne og aktivitetsutgifter Administrasjon, møter og markedsføring Lønnskostnad Møtekostnader Revisjon Administrasjonskostnader - diverse Andre kostnader Sum adm. møter og markedsføring Tilskudd, kontingenter og avgifter, utgifter inntektsbringende tiltak Kontingent NGF Norsk Golf Overføring til Losby Golfpark AS (baneleie og adm.kostn.) Sum tilskudd, kontingenter og avgifter mv Resultat før finansposter Finansinntekter/kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat

24 LOSBY GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2013 Balanse Balanse Eiendeler Omløpsmidler Kontanter, bank m.v Kundefordringer Andre fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Losby 28.januar 2014; Stein Skretteberg Gudrun Michelsen Bjørn Skoglunn Sign. Sign. Sign. Anders Hoen Morten Schjelle Gunn Tove Hovdegaard Sign. Sign. Sign. Guri Hollerud Sign. Per Kristoffersen Daglig leder Sign. 24

25 LOSBY GOLFKLUBB NOTER TIL REGNSKAP 2013 Note 1 Note 2 Andre inntekter Greenfee Samarbeidsavtaler Tilskudd NIF Inntekter turneringer Sponsor/bingo inntekter jr./elite Grasrot inntekter Gjensidige stiftelsen MVA kompensasjon Regionalt kompetansesenter Akershus Idrettskrets Trenings- og instruksjonsavgifter Kommunale tilskudd - jr./elite Sum andre inntekter Trenings- og instruksjonstiltak Regionalt kompetansesenter Instruksjon DLG Utstyr/annet Sum trenings- og instruksjonstiltak Note 3 Administrasjonskostnader - diverse Norges Golfforbund, IT avgift, Golfting Sportmedia AS Porto Diverse kostnader Sum administrasjonskostnader - diverse

26 SAK 7 INNKOMNE FORSLAG Styret i Losby Golfklubb fremmer følgende forslag til årsmøtet Forslag 1: Styret fremmer følgende forslag til endring av statutter for æresmedlemskap. Vedtak krever 2/3 flertall Dagens statutter: 1. Æresmedlemskap er Losby Golfklubbs høyeste hedersbevisning. Klubben kan til en hver tid ha inntil fem æresmedlemmer. 2. Æresmedlemskap kan tildeles tillitsvalgte og administrative ledere som har gjort fremragende fortjenestefullt arbeide i klubben gjennom mange år. Andre som i kraft av spesielle prestasjoner har gjort klubben kjent såvel nasjonalt som internasjonalt kan også utnevnes til æresmedlemmer. 3. Forslag på kandidater kan fremmes av alle som har vært medlemmer i klubben i minst 5-fem år. Forslag skal sendes i lukket konvolutt til Klubbkomiteen. Klubbkomiteen lager sin innstilling til styret som behandler forslagene konfidensielt. 4. Det er klubbens styre som fatter det endelige vedtaket om æresmedlemskap. Styrevedtaket må være med 2/3 flertall. 5. Æresmedlemskap gir rett til gratis livsvarig medlemskap i Losby Golfklubb, og æresmedlemmene inviteres til arrangementer i regi av klubben. 6. Æresmedlemskap utdeles på ordinært årsmøte. Som synlig bevis på utnevnelsen får æresmedlemmene klubbens gullmerke med diplom. 7. Endringer av disse statuttene kan bare foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Nye statutter: 1. Æresmedlemskap er Losby Golfklubbs høyeste hedersbevisning. Klubben kan til en hver tid ha inntil fem æresmedlemmer. 2. Æresmedlemskap kan tildeles tillitsvalgte og administrative ledere som har gjort fremragende fortjenestefullt arbeide i klubben gjennom mange år. Andre som i kraft av spesielle prestasjoner har gjort klubben kjent såvel nasjonalt som internasjonalt kan også utnevnes til æresmedlemmer. 3. Forslag på kandidater kan fremmes av alle som har vært medlemmer i klubben i minst 5-fem år. Forslag skal sendes i lukket konvolutt til Klubbkomiteen. Klubbkomiteen lager sin innstilling til styret som behandler forslagene konfidensielt. 4. Det er klubbens styre som fatter det endelige vedtaket om æresmedlemskap. Styrevedtaket må være med 2/3 flertall. 5. Æresmedlemskap gir rett til gratis livsvarig medlemskap i Losby Golfklubb, og æresmedlemmene inviteres til arrangementer i regi av klubben. 6. Endringer av disse statuttene kan bare foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag 2: Styret legger frem ny virksomhetsplan for for godkjenning. 26

27 27

28 28

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer