INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset"

Transkript

1 INFORMASJONSMØTE 20. Oktober 2008 Klubbhuset

2 Agenda 5 kjappe om golfåret 2008 Aktiviteter frem mot neste sesong Team Byneset Ekstraordinært årsmøte grunnet heving av klubbkontingenten Kontingenter og avgifter hva er hva?

3 5 kjappe om golfåret 2008 Positivt: 340 personer gjennomgått GK-kurs 340 stk!!! En enorm innsats lagt ned fra alle involverte Vellykket Junior-NM Takket være mange dyktige frivillige Golfskole arrangert for første gang Cirka 35 barn og unge deltok Økende aktivitet i komiteene Negativt: Juniorspillere har forlatt oss til fordel for andre klubber

4 Vinterhjulet Oktober November Desember Januar Februar Informasjons-møte avholdt (RS) Styremøte (RS) Oppsummerings-møte komiteer avholdt (RS) Styremøte (RS) Ekstraordinært årsmøte (RS) Golfforum Lillestrøm (RS,AL,HK og AP) Leder for seniorkomiteen på plass (AO) Herrekomité opprettet (ØP) Spongdal skole kontaktet angående valgfag (AP) Styremøte (RS) Årsmelding utarbeidet og styrebehandlet (RS) Budsjett 2009 utarbeidet (RS) Herretrening oppstart (ØP) Klubbkveld kosthold (ØKI) Veterandamer etablert (AL) Styremøte (RS) Forslag til virksomhetsplan utarbeidet til årsmøtet (AL) Årsmøte Byneset Golfklubb (RS) Forslag til endringer på hjemmesiden, bedre bruk for komiteene (HK) Styremøte (RS) Mars Golfbox-kurs turneringskomiteen avholdt (HK) Møte rundt turneringsforbdringer avholdt (HK) Styremøte (RS) Skidag avholdt (SO) April Ny klubbmestertavle og hole-in-one tavle anskaffet og hengt opp (RS) Offisielt utkast til årets turneringsliste utarbeidet (HK) Klubbkveld med fokus på regler, etikette m.m avholdt (AL) Mai Golfbox-kurs for medlemmer avholdt (AP) Oppfriskningskurs for medlemmer avholdt (RS) Føle seg grønn dag inklusive grønt-kort turnering avholdt (HH) Forklaring forkortelser navn: RS Reidar Stølan AO Arvid Oen ØP Øystein Pedersen AP Alise Polden ØKI Øyvind K. Ingul AL Astri Liland HK Hans Krumsvik SO Steinar Olsen HH Hilde Hopen

5

6 Tema Hva er Team Byneset? Hvorfor starte nå? Hva får den vanlige medlem som en del av satsningen? Detaljer: Bakgrunn Formål Målsetting Organisering Viktige roller Økonomi Suksesskriterier

7 Hva er TEAM BYNESET? Team Byneset er Byneset Golfklubb sin junior, talent og elitesatsning. Dette er samlet med felles ledelse under Team Byneset.

8 Hvorfor starte nå? Vi har et av landets flotteste bane og treningsanlegg, men mangler en sportslig satsning som står i forhold til dette Spillergruppene krever et bedre tilbud, hvis ikke forsvinner de til andre klubber!!! Manglende rekruttering av talenter Påvirker rekruttering og fremtidig medlemsmasse Noen har forlatt oss allerede..

9 Hva får den vanlige medlem igjen som en del av satsningen? Organisert trening for alle grupper uten egenbetaling! Bedret rekruttering gir et bedre miljø og større aktivitet totalt sett Flere medlemmer gir større aktivitet Talenter og elitespillere vi kan være stolte av Hevder seg nasjonalt og internasjonalt

10 Bakgrunn og målsetting Bakgrunn: Gjennom klubbutviklingsprosessen i Byneset Golfklubb ble det vedtatt sportslige mål som krever at golfklubben igangsetter konkrete tiltak. Byneset har en av landets fremste baner og kanskje Norges beste treningsanlegg. Dette gir gode rammebetingelser for å nå de sportslige målsettingene. Formål: Team Byneset skal være ett virkemiddel slik at Byneset Golfklubb når de sportslige målsettingene som er nedfelt i klubbens virksomhetsplan.

11 Målsettinger Sportslig: Byneset Golfklubb har følgende mål for den sportslige i perioden : Det skal innen 2012, i tillegg til etablerte elitespillere være 35 aktive juniorer som er innenfor Team Byneset 10 av disse skal det være i talentgruppen For å få gode spillere er det viktig at man har bredde i spillerstallen. Målet på lengre sikt er at: 3 av landets 15 beste juniorspillere skal komme fra Team Byneset 2 av landets 10 beste amatørspillere på eliteplan skal komme fra Team Byneset Organisatorisk: Team Byneset skal være den mest veldrevne junior og elitesatsningen i Midt-Norge. Dette gjelder så vel ledelsesmessig som økonomisk. Team Byneset skal oppfattes som et ledende miljø for golf i Midt-Norge.

12 Organisering Team Byneset er organisert som en del av Byneset Golfklubb og er omfattet av klubbens lover og virksomhetsplan. Organiseringen reflekterer Byneset Golfklubb sin idè om at satsning på bredde og unge golfspillere gir resultater over tid. Unge golfspillere går fra å være nybegynner, til talent og deretter til elite hvis treningsvilje, holdninger og vilje til å satse er tilstede. Team Byneset skal drive med systematisk og målrettet trening for de som defineres som talent og elitespillere. Nybegynner Junior Leder Team Byneset Talent Byneset GK Styre Elite Hovedtrener

13 Spillergrupper Junior Nybegynner: I alderen 8-19 år, som har gjennomført nybegynnerkurs (Grønt kort). Det som kjennetegner en nybegynner er at han/hun syns golf er gøy, men er ikke villig/har ikke mulighet til å trene like mye som det kreves for å bli en god golfspiller. De innenfor denne gruppen vil få tilbud om teknikktrening 1 gang i uken sommer og vinter. Denne gruppen får ikke støtte til å delta i turneringer. Junior Talent: I alderen 8-19 år, som viser stor treningsiver og som krever spesielt tilpasset treningsopplegg for å utvikle sitt talent. Det som kjennetegner et talent er at han/hun ønsker å trene mer enn den de på tilsvarende alder. Er ofte å se på treningsfeltet på egen hånd. Talenter trenger ikke å ha valgt golf som sin hovedidrett. De innenfor denne gruppen får tilbud om teknikktrening minimum 2 ganger i uken sommer og vinter. De vil også få tilbud om annen fysisk trening samt et mer systematisk og målrettet treningstilbud. Disse skal spille turneringer og får støtte til dette. Disse spillerne representerer Byneset på B-Tour, Ama-tour og lignende. Elite: I alderen fra 14 år og oppover, som er villig til å satse på golf som sin hovedidrett, har talent, treningsvilje og holdninger i tråd med Team Byneset sine krav. For denne gruppen inngås det en kontrakt som sier noe om rettigheter og plikter for den enkelte spiller. Disse spillerne skal være ressurspersoner i klubben og være rollemodeller for de andre gruppene. Denne gruppen får støtte til å delta i turneringer så lenge spilleren har amatørstatus. Spillerne i denne gruppen representerer Byneset på Titleist Tour, P4-Tour og lignende.

14 Fokusområder Å bli god en god golfspiller krever mer enn bare teknikktrening. I løpet av de årene spillerne tilhører Byneset-troppen skal talenter og elitespillere få en teoretisk og praktisk innføring i henhold til Team Byneset modellen med hovedvekt på: Idrettslig og sosial utvikling Golfteknisk utvikling Fysisk trening Helse og kost Spillestrategi Mental trening Trenings- og konkurranseplanlegging Felles trenings leir Impulser fra andre seriøse spillere og trenere Det skal bygges opp et godt samarbeid mellom treneren, spillernes foreldre, og ledere/trenere.

15 Leder TEAM BYNESET For at Team Byneset skal kunne følges opp på en god måte opprettes det en egen komitè som heter Team Byneset. Denne rapporterer til styret i Byneset Golfklubb. Lederen ansettes ikke, men er et frivillig verv i Byneset Golfklubb. Følgende krav til utdannelse og egenskaper er ønskelig: Utdannelse: Gjennomført Juniorleder 1,2 og 3 eller har et ønske om dette Egenskaper: Glød Strukturert Leder av Team Byneset er ansvarlig for å følge opp at teamet driftes i henhold til økonomiske rammer og klubbens målsettinger. Han/hun skal også sørge for at Team Byneset markedsføres/profileres både internt og eksternt.

16 Hovedtrener TEAM BYNESET For å nå målene er det avgjørende at Team Byneset har en hovedtrener (spillerutvikler) som har følgende utdannelse og egenskaper: Utdannelse ( i forhold til NGF s og PGA s trenerstige): Minimum PGA Club Professional, men har et ønske om å bli PGA Master Professional Sertifisert til å bruke coachingsystemet Egenskaper: Glød Ønsker å skape gode spillere over tid Positiv innstilling Være drikraft for trening med og uten trener tilstede Ha troen på at systematisk og målrettet trening gir resultater,gjerne ved bruk av coachingsystemet Egen spillererfaring Oversikt over alle deler av spillet til spillerne, hva som må forbedres og hva som er bra God evne til å formidle budskap overfor spillere, støtteapparat og foresatte Oversikt over aktuelle turneringer for den enkelte spiller og lage et konkret forslag for hver enkelt Hovedtrener eller andre trenere skal ikke ansettes i Byneset Golfklubb. Det forutsettes at vedkommende har et eget selskap som Byneset Golfklubb kan skrive en avtale med. I avtalen vil det nedfelles konkrete arbeidsoppgaver, som også omfatter de øvrige spillergruppene enn det som defineres som Team Byneset. Hovedtrener har det overordnede faglige ansvaret for Team Byneset og rapporterer til styret.

17 Økonomi Utgifter til drift av Team Byneset inngår som en egen øremerket post i klubbens regnskap. Budsjett og regnskap vedtas på klubbens årsmøte hvert år. Treningsavgiften som kreves inn vil være differensiert i forhold til hvilke gruppe man tilhører. Enkelte deler av utgiftene vil være avhengig av størrelsen på spillergruppen. For å ivareta at utgiftene svinger noe opprettes det et eget fond som øremerkes Team Byneset. Dit overføres overskudd fra driften i de årene denne går med overskudd, og det overføres penger fra fondet hvis driften av spillerguppen krever det. Det vil også være mulig for enkeltpersoner og bedrifter å gi pengegaver øremerket fondet. I samarbeid med Byneset Golfsenter AS vil det søkes om sponsorstøtte. Disse kan gis rettigheter i forhold til å profilere at de støtter Team Byneset. De får også et treningstilbud som en del av sponsorpakken. Overordnet budsjett for TEAM BYNESET blir fremlagt i forbindelse med ekstraordinært årsmøte

18 Suksesskriterier Økonomiske Hovedtrener lønnes slik at tilstrekkelig med tid kan avsettes for å nå målsettinger Deltagelse i turneringer gir rett til refusjon av reise/oppholdsutgifter på nivå med andre klubber Det er rom for å leie inn andre trenere/foredragsholder innenfor ulike områder Felles treningsleir kan gjennomføres Andre Klubbens vilje og engasjement i arbeidet. Dette bør gis en viktig del av styrets oppmerksomhet, både i forhold til oppfølging av ledere og trenere. Godt samarbeid mellom spillere, trenerapparat, ledere og foresatte. Dette slik at det skapes gode rammebetingelser for at målene nås. Det må være god takhøyde for tilbakemeldinger på alle nivåer. Det stilles krav til spillerne på elitenivå. I kontrakten med hver enkelt skal rettigheter og plikter være godt kjent. Spillerne skal få gode rammebetingelser, men må også gi tilbake til klubben i forhold til å stille opp for øvrige spillergrupper og eventuelle sponsorer.

19 Ekstraordinært årsmøte Innkalling blir sendt ut i løpet av uke 43 Kun ett punkt på agendaen: Økning i klubbkontingent for 2009 Selve klubbavgiften økes fra til Økning øremerkes Team Byneset Dette er et maksbeløp! Ekstraordinært årsmøte må avholdes før vi kan inngå avtaler med trenere.

20 Kontingenter og avgifter 2009 Avgift Kroner Byneset Golfkklubb Kroner Byneset Golfsenter AS Totalt Forfall Greenfeemedlemskap April Rabattert medlemskap for de som benytter spillerett som følger B- aksjen: April Medlemsavgift juniorer år April Medlemsavgift juniorer under 18 år April Medlemsavgift juniorer under 12 år April Abonnement Norsk Golf (NGF) April Serviceavgift Februar Rabattert serviceavgift for samboere/ektefeller som begge eier aksje kjøpt etter 1. januar Februar Av klubbavgiften som går til Byneset Golfklubb er kr en avgift som går uavkortet til NGF

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer