Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport"

Transkript

1 Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport

2 Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren Klubbens golfaktiviteter Trener Arrangement/turneringer Anlegg Organisasjon Ledelse Til slutt Tre ting du mener klubb og bane kan bli bedre på Tre ting du mener klubb og bane er gode på Har du en siste kommentar?... 69

3 Innledning Klubbsjekken er en standardisert undersøkelse som gir klubbens ledelse innsikt i hva medlemmene mener om klubbens kompetanse og service på ulike områder. For å finne ut hvor klubben står i dag og hva som er framtidige behovet i klubben, har vi spurt klubbens medlemmer. Styret i Tromsø Golfklubb i samarbeid med NGF ønsket derfor å få avstemt hvor medlemmene mener klubben står innenfor følgende innsatsområder: Klubbens golfaktiviteter Arrangement/turneringer Organisasjon Anlegg Ledelse Trener Selve undersøkelsen er elektronisk og påstandsbasert. Medlemmene har svart i forhold til i hvilken grad de er enig i påstanden. Svaralternativene varierer fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Det er muligheter for å skrive inn kommentarer og undersøkelsen er anonym. Undersøkelsen ble sendt ut 6.november til klubbens medlemmer som sto oppført med e- postadresse, i alt 347 medlemmer. I alt 125 personer har svart på undersøkelsen. Dette tilsvarer 36 %. Da skal det også nevnes at enkelte med online.no- adresser ikke mottok undersøkelsen. Det ble generert egen link som klubben kunne distribuere til disse medlemmene. Undersøkelsen er lagt opp slik at respondentene kan velge å svare/eller ikke svare på de enkelte spørsmålene. svarende på de ulike spørsmålene vil derfor variere. Når resultatene skal vurderes, må dette tas i betraktning. Rapporten er levert fra NGF med en tabell pr. side. Klubben kan gjerne legge inn egne kommentarer under den enkelte tabell. Oslo, 20. januar NORGES GOLFFORBUND Lise Bjørnstad

4 Generelt Prosent Mann 83,7% 103 Kvinne 16,3% 20 Gjennomsnitt 1,16 Svarende 123 Hvor mange % av klubbens medlemmer er jenter/kvinner? Andel jenter/kvinner på landsbasis pr var på 24,7% Se ellers tall og fakta i NGF Årsrapporter til sammenligning

5 Junior opp til 19 år 0% 0 Voksen 20 til 50 år 55,6% 69 Senior 50 -> 44,4% 55 Gjennomsnitt 2,44 Svarende 124 Det er kun ingen juniorer som har svart på undersøkelsen. Hvor mange jr. har klubben? Er det aktuelt for klubben å innhente informasjon fra denne gruppen? Er det andre info-kanaler som er bedre egnet til å nå denne gruppen med? Tall fra NGFs årsrapport 2013: Tall fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) sin årsrapport 2013:

6 For mer informasjon, se NIFs årsrapporter:

7 Klubbhandicap 10,5% 13 36, ,4% 34 25,4-18,5 25,8% 32 18,4-11,5 24,2% 30 11,4-4,5 9,7% 12 4,4 -> 2,4% 3 Gjennomsnitt 3,02 Svarende 124 Det er verdt å merke seg at 47 % av de som har svart har et hcp på 25.5 eller høyere. I følge andre undersøkelser vet vi at denne gruppen er «ustabil» og kan stå i fare for å slutte med golfen. Hva er hcp-fordelingen på medlemmene i klubben? Er de som har svart representativ for gjennomsnittsspilleren i klubben?

8 0-2 15,7% ,1% ,5% > 25,6% 31 Gjennomsnitt 2,71 Svarende 121

9 0-5 13,7% ,6% ,9% > 25,8% 32 Gjennomsnitt 2,76 Svarende 124

10 Flere 42,7% 53 Færre 4% 5 Samme som nå 53,2% 66 Gjennomsnitt 2,1 Svarende 124

11 Ja 80,8% 101 Nei 19,2% 24 Gjennomsnitt 1,19 Svarende 125

12 1. Turneringer 8,8% Konkurranseelementet 23,2% Bli bedre 35,2% Personlig utfordring 55,2% Sosial omgang 56% Være ute 40,8% Samvær med kunder/forretningsforbindelser 2,4% 3 Svarende 125 Den Norske Golfspilleren I rapporten Den norske golfspilleren ble en del empiriske kjennetegn av den norske golfspilleren presentert. Gjennom en medlemsundersøkelse foretatt på slutten av 2011, fikk vi informasjon om norske golfspilleres sosiale bakgrunn, deres fysiske aktivitetsnivå både på og utenfor banen, motiver for å spille, hvilke kostnader de har i forbindelse med golfen etc Hvem er den norske golfspilleren: Den norske golfspilleren er ut fra de presenterte tallene en mann, ca. 48 år, med god utdanning og god inntekt. Han har vært medlem i 8 år og spiller med et handicap på 30. Vedkommende bor i Akershus og spiller en 9-hulls og en 18-hulls runde i uken i sesongen. Sesongen varer 5-7 måneder. Den norske golfspilleren er også fysisk aktiv utenom golfen, både sommerstid og vinterstid. Tidligere erfaring med ulike former for fysisk aktivitet og idrett er også et kjennetegn. Det å ha det moro er det viktigste motivet for de fleste. I gjennomsnitt bruker den norske golfspilleren i overkant av kr på golfen. Sammenliknet med funn fra andre undersøkelser skiller den norske golfspilleren seg ikke nevneverdig fra deltakere i norsk organisert idrett generelt, verken ut fra sosiale bakgrunnsvariabler eller andre karakteristika.

13 NB. Medlemmer under 16 år var ikke med i undersøkelsen. Hadde de vært det ville gjennomsnittsalderen vært noe lavere. HCP- gjennomsnittet for kvinnene i utvalget er 37.6 og for menn 27,3. Mer enn 70 prosent er yrkesaktive, over 19 prosent er pensjonister og nærmere 3 prosent er skoleelever/studenter. For mer tall og fakta rundt «Den norske golfspilleren», golf og helse med mer se:

14 Klubbens golfaktiviteter for spørsmål 9-13 gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 4,9% ,7% ,9% ,8% ,4% ,4% 9 Gjennomsnitt 3,67 Svarende 122

15 1 2,5% ,8% % % ,2% ,5% 3 Gjennomsnitt 3,78 Svarende 119

16 1 1,7% 2 2 6,8% ,1% % ,1% ,3% 5 Gjennomsnitt 4,08 Svarende 117

17 1 8,3% ,4% ,8% ,5% ,4% ,7% 2 Gjennomsnitt 3,41 Svarende 121

18 1 7,5% ,3% ,5% ,7% ,8% ,2% 5 Gjennomsnitt 3,28 Svarende 120

19 14. Hvilken form for trening er du interessert i. Svar Alle aspekter Allsidig golftrening, teknisk og spill Banespill Banespill/strategi Bedre golfsvingen Bedre sving. Mer lengde på utslag. Chip Det meste Enkel veiledning innimellom uten at det blir Pro-timer hver gang en ber om ideer. Forbedre golfsving Forskjellige tema knyttet til torsdagsscramble som før Fysisk trening. Helsemessig Generell læring. gjerne en jentehelg på Breivikeidet, hvor vi kunne bo også Golfrunde med pro. golfspill på bane med instruktør Grunnslag Gruppetrening Gruppetrening Gruppetrening i grupper på 3-6 personer Gruppetrening m ulike tema på ranchen Gruppetrening, kvinnegruppa Individuelle timer med instruktør Instr på bane, ikke på range. Konsentrert trening i små grupper med klare mål. Kortholdsbane. Trene på inspill. Med pro N/A Nærspill Nærspill Nærspill Nærspillstrening nærmere byen Personlig oppfølging protimer Protimer. Få Vegard tilbake om mulig! Rettere og renere slag slag Spill Spille på banen + drivingrange Spillerelatert Spinning, tu i skog og mark Stabile jevnlige treninger + pro 2 ganger pr. år Sving, chipping og putting Teknikk Teknikktrening Teknikktrening

20 Strategisk trening med køllevalg. Teknisk justering tilpasset fysikken Teknisk trening for å forbedre de ulike slagtyper Teknisk veiledning av kvalifiserte personer med tilhørende trening, uten at det "koster skjorta". Treningsmuligheter nærmere byen!

21 Trener for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 14,7% ,9% % ,8% ,8% ,8% 16 Gjennomsnitt 3,53 Svarende 116

22 1 4,2% 5 2 9,3% % % ,4% % 33 Gjennomsnitt 4,5 Svarende 118

23 1 4,4% 5 2 6,1% ,2% ,3% ,1% ,9% 17 Gjennomsnitt 4,12 Svarende 114

24 1 9,3% ,6% ,1% ,9% % ,3% 10 Gjennomsnitt 3,44 Svarende 108

25 1 0,9% 1 2 1,7% 2 3 9,6% ,8% ,3% ,7% 48 Gjennomsnitt 4,99 Svarende 115

26 20. Andre kommentarer: Svar All den tide klubben ikke har pro/trener, er det vanskelig å besvare trener spørsmål. Det har ikke vært noe skikkelig opplegg etter Vegard sluttet. Der var det mulig m gruppetrening, sosiale spill som scramble, opplegg rundt dameturneringen i august og mulig for ind protimer. For lite utvikling av spillere Gode trenere i klubben Har litt lite tid til protrening for tiden Klubben har ikke pro. Spm kan ikke besvares Savner Vegard Andreas Treningstilbudet har vært minimalt siste år Tromsø GK er ikke flink til å ta vare på medlemmene med godt og stimulerende treningsmiljø. Det ser ut som det er noen utvalgte små miljøer som ikke er flinke til å "se alle" (såkalte klikker). Et åpent og inkluderende savnes! Men flere enkeltpersoner har vist positive sosiale sider. Vanskelig å kommentere treneren når jeg ikke har deltatt på trening. Hvem er trener i klubben? Vanskelig å svare på spørsmålene da vi ikke har fast trener Vi har ikke trener. Vi trenger en pro Viktig å få ansatt hovedtrener og bygge opp et trenerapparat

27 Arrangement/turneringer for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 6,7% ,1% ,5% ,4% % ,2% 5 Gjennomsnitt 3,55 Svarende 119

28 1 7,7% ,4% ,9% ,9% ,7% ,4% 11 Gjennomsnitt 3,43 Svarende 117

29 1 1,7% 2 2 3,5% % ,4% ,4% ,9% 16 Gjennomsnitt 4,4 Svarende 115

30 1 1,8% ,6% ,6% ,1% ,3% ,6% 12 Gjennomsnitt 4,2 Svarende 113

31 1 14,9% ,3% ,6% ,4% ,4% ,4% 5 Gjennomsnitt 2,98 Svarende 114

32 1 8,6% ,2% ,7% % ,6% 8 6 2,9% 3 Gjennomsnitt 3,3 Svarende 105

33 27. Andre kommentarer: Svar Det burde vært flere "sosiale" turneringer for golfere med høyt handicap med forenklede regler som befordrer egen mestring og raskere spill. Flere turneringer i august og september da banen er som best. Færre turneringer i mai-juni. Kunne vært flere turneringer som er åpne for alle Litt vanskelig å svare da jeg er ny Mener klasseinndeling i turneringer ikke burde være på kjønn, men på handicap. I mange turneringer er det klasseinndeling hvor herreklassen er delt ut fra handicap, mens dameklassene spiller alle sammen, Dette er forståelig ut fra antall deltakere. Det ville likevel vært mye mer spennende å spille turnering hvor klassedelingen ble gjort ut fra handicap og IKKE kjønn. Spm 24. Utilfredsstillende at der bare er en rekke for kvinner. Mener man skulle dele inn i f.eks 3 rekker ifht handikap, men uavhengig av kjønn. Svarmulighetene på spørsmålene burde hatt en "vet ikke" kolonne. Vanskelig med sosiale kvelder på f.eks klubbhus, når klubbhuset ligger så langt fra byen der vi bor... Stort sett bare turneringer med Stableford spilleform, og der ALLE handicap spiller ilag. Få delt klassene mer. Men dette er kanskje sponsorenes turneringer? Klubben arrangerer ikke så mange...

34 Anlegg for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 0,9% 1 2 3,5% 4 3 3,5% ,5% ,3% ,3% 36 Gjennomsnitt 4,94 Svarende 115

35 1 0,8% 1 2 6,8% ,4% ,4% ,5% % 26 Gjennomsnitt 4,55 Svarende 118

36 1 1,7% 2 2 6,7% ,2% ,3% % ,2% 23 Gjennomsnitt 4,41 Svarende 120

37 1 0,8% 1 2 3,4% 4 3 5,9% ,9% ,7% ,2% 38 Gjennomsnitt 4,9 Svarende 118

38 1 3,5% 4 2 6,1% ,5% ,9% % ,9% 25 Gjennomsnitt 4,46 Svarende 114

39 1 0,8% 1 2 0% 0 3 2,5% 3 4 8,4% ,3% ,9% 57 Gjennomsnitt 5,31 Svarende 119

40 1 2,6% ,4% ,3% ,8% ,3% ,5% 20 Gjennomsnitt 4,18 Svarende 114

41 35. Andre kommentarer: Svar Bør ikke bli dyrere nå. Greenfee pakker for fritt spill er viktig. Det bør være lavere greenfee for medlemmer og spesielt for juniorer og ferske golfere. Dagens nivå er avskrekkende og forhindrer rekruttering og jevnlig spill Det er forholdsvis mange som "havner på bærtur" i en ganske tøff rough sammenliknet med baner utenfor Norge. Kan det være en ide å vurdere tiltak som gjør at disse raskere finner ballen sin? det er vanskelig å holde banen i god stand på våren/forsommeren, men greenceeper gjør en fantastisk jobb. Gjestespillere som går sammen med klubbmedlemmer bør få redusert greenfee jeg har aksje Klipp lavere på semi rough. Vi sparer tid når vi ser ballen. Lang avstand fra TOS området rundt greene er vanvittig bra, resten har vel sett bedre dager Par 3 banen er forferdelig. Dette er en utrolig inngangsportal for nybegynnere og bør ikke være så dårlig stelt. Redusert pris på grennfee for nybegynnere /seniorer, evt. redusert årsavgift. Driving range bør ha gress på tee. Savner overnattingstilbud Sett opp mot medlemsavgift er prisen på GF hinsides for oss som spiller lite.

42 Organisasjon for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 0,9% 1 2 0% 0 3 7,8% ,3% ,7% ,3% 36 Gjennomsnitt 4,94 Svarende 115

43 1 7,7% 9 2 6,8% ,2% ,6% ,8% ,8% 15 Gjennomsnitt 4,03 Svarende 117

44 1 0% 0 2 0% 0 3 1,8% ,5% ,2% ,6% 56 Gjennomsnitt 5,35 Svarende 113

45 1 0% 0 2 0,9% 1 3 7,8% ,4% ,9% % 38 Gjennomsnitt 4,97 Svarende 115

46 1 0% 0 2 2,6% 3 3 7,7% ,4% ,5% ,9% 35 Gjennomsnitt 4,85 Svarende 117

47 1 4,4% 5 2 8% 9 3 7,1% ,6% ,1% ,8% 19 Gjennomsnitt 4,27 Svarende 113

48 1 1,8% 2 2 5,4% ,3% ,4% ,4% ,9% 20 Gjennomsnitt 4,36 Svarende 112

49 Damekomiteen/gruppen 8,8% 3 Banekomiteen/gruppen 14,7% 5 Seniorkomiteen/gruppen 29,4% 10 Juniorkomiteen/gruppen 0% 0 Turneringskomiteen/gruppen 14,7% 5 HCP komiteen 2,9% 1 "Veien Til Golf" komiteen (nybegynneropplæring) 29,4% 10 Elitekomiteen/gruppen 8,8% 3 Andre oppgaver, skriv i kommentarfeltet under. 14,7% 5 Svarende 34

50 Skriv navn og medlemsnummer og hva du kunne tenke deg å jobbe med turnering og golf liga. Mer variasjon og å lette arbeidsstyrken til de som gjør dette i dag. Blir dette anonymt hvis det oppgis navn/nummer her? Delta når det er behov dugnad Dugnader Hei, hei, jeg skal jobbe med nybegynneropplæringen. hvis dette skal være anonymt. hvorfor spør dere om navn og medlemsnummer? Hulladopsjon Instruksjon på begynnernivå Sosiale turneringer og tiltak for de "virkelige" seniorene Dugnadsarbeid Jeg har ikke mulighet til å engasjere meg i komitee. Jobben min legger begrensninger de neste 2-3 år. Deretter er det mulig for visse oppgaver. Treningsannlegg i byen gruppen :-)

51 Dommer 4% 1 Turneringsleder 0% 0 Banevert/Course Marshall 16% 4 Trener 1/Aktivitetsleder 32% 8 Fadder for nybegynnere 36% 9 Hjelpe til med nybegynneropplæringen 44% 11 Svarende 25

52 Skriv navn og medlemsnummer og hva du kunne tenke deg å jobbe med Dugnadsarbeid Delta der det er behov og når det passer Samme som

53 45. Andre kommentarer: Svar Banen kan bli mye penere Blomster skulpturer grus på alle stier etc etc. Har hatt betydelig ansvar noen år tilbake Klubben informerer for dårlig, det meste kommer gjennom Rune. Han jobber vel i parken.. Mange kan nok tenke seg å bidra, men det er viktig å gjøre forpliktelsesnivået lavt nok til at de som er interesserte synes at det er overkommelig. Når interessen først er vakt, vil noen ta på seg mer ansvar. - Lag også incentiver for de som melder seg. F.eks. egentrening med instruksjon. Vanskelig å være med på ting ettersom jeg er mye borte i jobb.

54 Ledelse for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 11,3% ,8% ,7% ,7% ,4% ,1% 7 Gjennomsnitt 3,44 Svarende 115

55 1 3,4% ,3% ,6% ,3% ,6% ,7% 31 Gjennomsnitt 4,41 Svarende 116

56 1 2,7% 3 2 6,3% % ,8% ,7% ,4% 16 Gjennomsnitt 4,2 Svarende 111

57 1 1,9% ,1% ,7% ,4% ,9% ,1% 12 Gjennomsnitt 4,05 Svarende 108

58 1 3,7% ,9% ,3% ,1% ,3% ,7% 4 Gjennomsnitt 3,72 Svarende 109

59 1 1,8% 2 2 3,7% ,7% ,3% ,7% ,8% 14 Gjennomsnitt 4,24 Svarende 109

60 52. Andre kommentarer: Svar Daglig leder gjør en fantastisk jobb, spesielt sett med at han ikke har overflod av økonomiske ressurser å rutte med Har ikke satt meg inn i detaljene Igjen vanskelig å svare ettersom jeg er ny Informasjon fra klubben til medlemmer er minimal Styret må gjerne komme "på banen" med mer informasjon om sine visjoner, hvilke mål styret har og strategier for å nå disse både på kort og lang sikt. Tror ikke medlemmene kjenner særlig godt til dette. Vanskelig å ha noen formening om styresammensetning i punkt 51 da jeg ikke er kjent med hvem som sitter i styret. Vet ikke alternativet skal alltid være med i spørreundersøkelser Vi skiller vel mellom klubb og bane. Klubben har ikke noe med banen/ parken å gjøre. Kanskje dette bør endres på?

61 Til slutt Prosent 1 10,3% ,3% ,8% ,8% ,7% % 15 Gjennomsnitt 3,8 Svarende 107

62 Turneringer 0,9% 1 Fellestrening 0% 0 Konkurranseelementet 3,6% 4 Hyggelig og inkluderende miljø 33% 37 Bli bedre 22,3% 25 Sosial omgang 24,1% 27 Være ute 13,4% 15 Annet 2,7% 3 Gjennomsnitt 5,15 Svarende 112

63 Annet Alle ovenstående alternativer. Uten Tromsø Golfklubb ville store deler av gleden med sommeren vært borte. Utrolig viktig for meg å ha golfbanen her. Det er mange ting som tilsammen er viktig: Å være ute, trene, bli bedre og være social. Ikke mulig å sette opp en av disse forslagene som viktigst Jeg ville også hatt med hyggelig og inkluderende miljø. Konkurranse og turneringsaspektet innbyr også til hyggelig og inkluderende miljø! senior treff en gang pr uke Spille golf

64 Tre ting du mener klubb og bane kan bli bedre på 1: 2: 3: "pleie" av nye medlemmer innhenting av "frafalne" imøtekommenhet tidligere medlemmer Alt for dyr medlemskontingent Alt for dyr medlemskontingent Alt for dyr medlemskontingent Bedre driving range med flere mål (flagg) o.l Golf liga og mer turneringsaktivitet Fast pro eller trener mulighet bedre fairway på alle hull øke medlemmsmassen Bedre fairways Benker på flere tee steder Etterfylle bunkere Oppdatere klubbmester, hio på tavlen. Flaut at ingenting er gjort siden 2009 eller i nærheten Burde være obligatorisk Få en skikkelig trener på Hjemmesiden bør brukes pause på 5-10 min mellom plass for å sikre sportslig mer og oppdatere både flr 9. og 10. hull. Både for inntekt (kaffe o lign) og utvikling både for konkurranse men også og etter ulike aktiviteter og turneringer sosialt bredde/sosialt Fairway Hjemmeside Fairwayene er elendig Klippingen av ruffen mellom utslag og fairway er elendig Flere turneringer Mer variasjon i spilleform på turneringer Fungerende rangemaskin Få flere til å spille etter vtg Rekruttering av barn/ ungdom Bedre utvalg i proshop, spesielt med hensyn på klær Få kroppsøvingslærere med på å starte med golf rundt på barne/ungdomskolene Få med damene Rekruttering Temadager for bedrifter/nye spillere Få ned pris på medlemskontigenten. Bedre fairway Gress på tee, ikke kunstgress Få nybgynnere til å ta steget til å lære seg golf. Bidra til at terskelen blir Nyansert pris på årsavgift/medlemskap.de to første årene redusert Fairway er av dårlig kvalitet. Grense mellom fairway og rough er uklar. lavere. Nå overlates de som har pris. Da får man golfere til å bli varige medlemmer når tatt kortet helt til seg selv. de først er kommet Derfor er det mange som skikkelig igang. ikke fortsetter. Få rekruttert flere medlemmer gjennom rimeligere års kontingenter Gress på fairwayene Fast trener Tømme sand ut av mattene på tee Info Rekruttering Ivaretakelse

65 Informasjon Sosiale arrangement Dugnad Informasjon Synlig i media/aviser/lokaltv Justere green fee etter forholdene på banen Kafeen kan ha bedre utvalg Tilgang til drikkevann ute på banen Info om turneringer, og når banen er stengt Klasseinndeling ved turneringer Klipp mer av semi rough Utsikt fra T - 8 kan bedres Installere trykkluft pistol for å rengjøre skoene. Kontingent er for dyr. Kontingenten bør deles inn etter hvor ofte medlemmer faktisk besøker banen. Kortere semirough på Fairway. Markesføring Mer åpent og inkluderende miljø. Mindre tuer muligheter til protimer hele sommeren Færre turneringer i maijuni, flere i augustseptember. Klippe uklipt gress i områder hvor gjødsling gjør det tett og uoversiktlig/uslagbart. Gjestespillere -som et resultat av punkt 1 Treningstilbud med profesjonell veiledning. turnering for ferske spillere. (Jeg kom sist i klubb turneringen ;) Gi hjelp til å komme ordentlig i gang med golfen/bli kjent med banen (gå 2-3 runder på banen med folk når de er ferdig med kurset. Uten konkurransemoment). Arrangere egne turneringer for de som er nevnt i nr 1 Klubben er ALT FOR DÅRLIG til å holde på nye medlemmer. Alt for mange faller fra. Gjør par tre banen til rekrutteringsbane hvor interesserte kan spille gratis. Dugnadsarbeid Rimelig treningstilbud utenom sesong. Medlemskap i TGSK er for dyrt, og de krever betaling den tiden banen på Breivikeidet er åpen. Oppfølging av nybegynnere og de med høyt handicap Oppfølging nye golfere Markedsføring Økonomi Pro Pro-timer Familiepris medlemsskap Innhenting av driftstilskudd fra kommune, eller tippemidler. Grasrot andel. Banen er lokalisert i et område med tøffere klima, noe som til tider preger både banen, og de økonomiske driftssidene ved å holde en golf bane så langt nord. Rekruttering Dugnad Arrangementer Serveringstilbud i kafeen. Vedlikehold av banen. Utleie av utstyr.

66 Ta bedre vare på nye medlemmer Ta vare på de ferskeste spillerne. Ikke mange ønsker å betale 4000 bare for å være medlem utenat de er kommet skikkelig i gang. Åpne varmestue når kafe er stengt Organisere noen å spille sammen med. Gjerne gjennom at man kan kjøre sammen fra byen. F.eks lage en side for de som ikke har noen å spille med. Det er ikke så hyggelig å dra alene ut dit. Ta vare på eksisterende Satse på medlemsvekst medlemmer Ta vare på oss som " går av Slå sammen klubb og park. oss selv"! Gamle For mange styrer å holde medlemmer trenger også rede på. Så får vi motivasjon og oppfølging. ressurspersonene inn i ett og samme styre. Tilbud vinterstid Sosiale og faglige arrangement Tilrettelegging for de mindre gode golferne både med særlige turneringer og med å promotere bruk av forenklede regler for banespillet. Mål: lavere terskler og raskere spill Styrke vertskapsfunksjonene for nye spillere. Viktig å la nye spillere få en god følelse for miljø og spill så tidlig som mulig. Trenerløsning Følge opp nye medlemmer enda bedre, og litt lengre trenerløsningen Hjemmesiden bør oppdateres til mer fremtidsrettet design Treningsfasiliteter for nærspill Treningsområde, bedre bunker og større område generelt utseende mer forlokkende Midnatsgolf For å få flere medlemmer, bør medlemskontingenten reduseres De som ønsker å spille noen få runder i året, gis ikke noe tilbud. Må betale for kun å være medlem. Mange dropper da hele golfen. Organisere treninger med Pro! Protilbud - fast golftrener Tilbud om tilrettelagt transport fra sentrum til bane (enkelte ukedager?) for å styrke rekrutteringer - særlig blant de unge Litt mer inkluderende miljø innsekts fangere fisk i dammene vet ikke vet ikke vet ikke Virke mer åpen og hyggelig ved ankomst for spillerne Økonomisk styring Juniorarbeid Rekruttering Årsfest Rekruttering Jobbe med bane nærmere byen

67 Tre ting du mener klubb og bane er gode på 1: 2: 3: Anlegget Optimisme Arrangement arbeidet som gjøres med selve banen Baneforholdene Hyggelig betjening i kafeen Banen er meget god, tatt i betrakning beliggenhet Banevedlikehold Strukturerte planer Medlemsinfo Bearbeide banen og spesielt Klubbhuset og tilgangen til Arrangere klubbturer til greenene. kafe. sydlige strøk. Blitt mye bedre på baneforhold Bra å ha en bane her oppe som går an å spille på. Flink til å få folk til å stille på dugnad Daglig leder Greenkeeper Mer variasjon når det gjelder spilleform ved turneringer Drift av banen Info fra adm Salg proshop Dugnader på banen Deltakelse på egne turneringer Flink daglig leder Informasjon ut til Turneringer medlemmene Flink til å vedlikeholde Flink til å informere - god hyggelig miljø banen (etter forholdene) hjemmeside Fokus på banekvalitetet, Engasjert og inkluderende Et hyggelig miljø spesielt greener. person i Rune Karlsen Forbedring av greener. Generelt vedlikehold av bane. Glimrende greener Masse hyggelige mennesker Enkeltpersoner om gjør en fantastisk innsats God bane God greenkeeper Godt miljø Informasjon God kvalitet på greener Dyktig daglig leder Hyggelig atmosfære på banen Gode greener Turneringer Informasjon til medlemmene Godt miljø Green Godt tilrettelagte og gjennomførte turneringer golfreiser green er meget bra Det arbeides godt med å få banen i så god stand som mulig informasjon resten ev banen er i forbedring Greenene er blitt gode God ledelse Godt miljø Greenene er ok og til dels meget bra greener Det ser ut som det jobbes bra i damegruppa

68 Greener Turneringer Pølser Greener Proshop Klubbturer Holde " veien til golf "-kurs, Ha treninger for barn og unge Hyggelig miljø Banevedlikehold i forhold til Kom bare på to... ressurser Hyggelig miljø. Tilgjengelig pro Gode greener Hyggelig tone. Hyggelige og imøtekommende ansatte som sitter på andre spillere Info til medlemmer Informasjon Kafedriften er bra. Klubben er inkluderende og hyggelig Kvalitet med små ressurser og vanskelige utgangspunkter - forhold på banen Når jeg gikk alene, og ble spillt inn av de bak, fikk jeg gå med dem. Meget hyggelig! Super banekvalitet og vedlikehold til tross for vanskelige forhold Skape felles dugnadsånd Arrangere turneringer lokalt Arrangere golfturer til varmere strøk Pene uteområder Banen er fantastisk - mtp hvor vi bor Turneringer Meget god atmosfære under klubb turneringen Gode vaffler i kafeen Preparere banen Informasjon Imøtekommende Proshop Turneringer Greener Service Green Inkludering Serviceinnstilling Klubbhus Sosialt og hyggelig atmosfære Greener Synes banen er brukbar m tanke på beliggenheten geografisk Sørge for en god bane til medlemmene Tenker fremover servisen til de som jobber i cafeen er flott Medlemsaktiviteter Mange turneringsmuligheter både i regi av klubb men også andre aktører Sosiale aspekter Tar ansvar turneringer utmerkede greener miljø Turneringer Godt miljø Barne og undomsarbeidtrening Turneringsavvikling Utnytter små ressurser godt Greenvedlikehold Vedlikehold av banen Service Arrangere turneringer

69 Har du en siste kommentar? Svar 2-3 treningssamlinger i helger, da for medlemmer på alle nivå. Både sosialt og lærerikt, noe som kan gi enda større interesse og kjennskap til andre medlemmer. Banen er for langt unna, flytt anlegget! Både klubb og bane står overfor store utfordringer driftsøkonomisk. Både medlemmer og aksjonærer må snarest trekkes med i en felles dugnad for å møte disse utfordringene. En felles forståelse av situasjonen og hva som må til må etableres så fort som mulig. Dessverre satte en skulderskade stopp på min debut sesong så altfor tidlig. Håper å bli bra i god tid før neste sesong. Det er gøy å spille golf Det var ikke alle spørsmål som jeg hadde grunnlag for å svare på, jeg savnet derfor et "vet ikke" alternativ i svarene. Fungerer godt også i simulatoren... Heia Tromsø Golfklubb! Stå på! Håper at banen vår åpner når våren kommer i 2015 Jeg er egentlig ikke spesielt misfornøyd, men ønsker forbedringer på de punkter jeg har kommentert. Jeg er en lite habil spiller og synes tidsforbruket blir for stort selv for en pensjonist Jeg meldte meg ut i år og inn i en annen klubb pga. prisnivået. Det samme har flere av de jeg har vervet gjort. Det synes jeg er trist. Jeg spiller desverre for lite til at svarene som er gitt gir god relevans. spørsmål 55 og 56 har jeg ikke god nok forutsetning til å svare på Jeg synes at Tromsø Golfklubb burde ha en fadderordning for både nybegynnere og personer som ønsker veiledning/hjelp. keep up the good work Keep up the good work Klubben bør virkelig se på nivået for medlemskontingenter. At aksjonærer i tillegg må betale 1000kr ekstra i tillegg til en allerede høy kontingent gjør nok at klubben på sikt vil miste medlemmer! MVH Noen spørsmål har jeg ikke nok kjennskap til i forhold til å svare edruelig på. Det skulle ha vært "Vet ikke" svar. Stå på Stå på! Tidlig vår!!! Årsavgiften bør bli lavere. Aksjeeiere bør heller betale en liten sum for hver gang de spiller. Jo flere runder de spiller, jo lavere sum må de betale. Det vil da kunne bli mer rettferdig, og mange flere ville vært medlem i klubben.

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

RAPPORT 2003:2 Nettversjon. Anne-Lene Bakken Ulseth. Treningssentre og idrettslag. Konkurrerende eller supplerende tilbud?

RAPPORT 2003:2 Nettversjon. Anne-Lene Bakken Ulseth. Treningssentre og idrettslag. Konkurrerende eller supplerende tilbud? RAPPORT 2003:2 Nettversjon Anne-Lene Bakken Ulseth Treningssentre og idrettslag Konkurrerende eller supplerende tilbud? ISF 2003 Rapport 2003:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 17. NOVEMBER 2007

REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 17. NOVEMBER 2007 REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 17. NOVEMBER 2007 1. Åpning Christian Anker-Rasch ønsket velkommen til Golftinget 2007 og orienterte om dagens program som startet med - Velkomsthilsen fra ordfører Johan

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

UTSTYRSSPESIAL MENTAL TRENING US MASTERS BURMA BULGARIA ROMANIA. www.norskgolf.no 57. årgang. Utgave 2-2012. Løssalg kr 75.

UTSTYRSSPESIAL MENTAL TRENING US MASTERS BURMA BULGARIA ROMANIA. www.norskgolf.no 57. årgang. Utgave 2-2012. Løssalg kr 75. UTSTYRSNYTT TESTER TRENINGSUTSTYR FALSKE KØLLER REGLER www.norskgolf.no 57. årgang. Utgave 2-2012. Løssalg kr 75. UTSTYRSSPESIAL MENTAL TRENING US MASTERS REISER: BURMA BULGARIA ROMANIA + TOR-ANDERS HANSSEN

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer