Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport"

Transkript

1 Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport

2 Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren Klubbens golfaktiviteter Trener Arrangement/turneringer Anlegg Organisasjon Ledelse Til slutt Tre ting du mener klubb og bane kan bli bedre på Tre ting du mener klubb og bane er gode på Har du en siste kommentar?... 69

3 Innledning Klubbsjekken er en standardisert undersøkelse som gir klubbens ledelse innsikt i hva medlemmene mener om klubbens kompetanse og service på ulike områder. For å finne ut hvor klubben står i dag og hva som er framtidige behovet i klubben, har vi spurt klubbens medlemmer. Styret i Tromsø Golfklubb i samarbeid med NGF ønsket derfor å få avstemt hvor medlemmene mener klubben står innenfor følgende innsatsområder: Klubbens golfaktiviteter Arrangement/turneringer Organisasjon Anlegg Ledelse Trener Selve undersøkelsen er elektronisk og påstandsbasert. Medlemmene har svart i forhold til i hvilken grad de er enig i påstanden. Svaralternativene varierer fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Det er muligheter for å skrive inn kommentarer og undersøkelsen er anonym. Undersøkelsen ble sendt ut 6.november til klubbens medlemmer som sto oppført med e- postadresse, i alt 347 medlemmer. I alt 125 personer har svart på undersøkelsen. Dette tilsvarer 36 %. Da skal det også nevnes at enkelte med online.no- adresser ikke mottok undersøkelsen. Det ble generert egen link som klubben kunne distribuere til disse medlemmene. Undersøkelsen er lagt opp slik at respondentene kan velge å svare/eller ikke svare på de enkelte spørsmålene. svarende på de ulike spørsmålene vil derfor variere. Når resultatene skal vurderes, må dette tas i betraktning. Rapporten er levert fra NGF med en tabell pr. side. Klubben kan gjerne legge inn egne kommentarer under den enkelte tabell. Oslo, 20. januar NORGES GOLFFORBUND Lise Bjørnstad

4 Generelt Prosent Mann 83,7% 103 Kvinne 16,3% 20 Gjennomsnitt 1,16 Svarende 123 Hvor mange % av klubbens medlemmer er jenter/kvinner? Andel jenter/kvinner på landsbasis pr var på 24,7% Se ellers tall og fakta i NGF Årsrapporter til sammenligning

5 Junior opp til 19 år 0% 0 Voksen 20 til 50 år 55,6% 69 Senior 50 -> 44,4% 55 Gjennomsnitt 2,44 Svarende 124 Det er kun ingen juniorer som har svart på undersøkelsen. Hvor mange jr. har klubben? Er det aktuelt for klubben å innhente informasjon fra denne gruppen? Er det andre info-kanaler som er bedre egnet til å nå denne gruppen med? Tall fra NGFs årsrapport 2013: Tall fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) sin årsrapport 2013:

6 For mer informasjon, se NIFs årsrapporter:

7 Klubbhandicap 10,5% 13 36, ,4% 34 25,4-18,5 25,8% 32 18,4-11,5 24,2% 30 11,4-4,5 9,7% 12 4,4 -> 2,4% 3 Gjennomsnitt 3,02 Svarende 124 Det er verdt å merke seg at 47 % av de som har svart har et hcp på 25.5 eller høyere. I følge andre undersøkelser vet vi at denne gruppen er «ustabil» og kan stå i fare for å slutte med golfen. Hva er hcp-fordelingen på medlemmene i klubben? Er de som har svart representativ for gjennomsnittsspilleren i klubben?

8 0-2 15,7% ,1% ,5% > 25,6% 31 Gjennomsnitt 2,71 Svarende 121

9 0-5 13,7% ,6% ,9% > 25,8% 32 Gjennomsnitt 2,76 Svarende 124

10 Flere 42,7% 53 Færre 4% 5 Samme som nå 53,2% 66 Gjennomsnitt 2,1 Svarende 124

11 Ja 80,8% 101 Nei 19,2% 24 Gjennomsnitt 1,19 Svarende 125

12 1. Turneringer 8,8% Konkurranseelementet 23,2% Bli bedre 35,2% Personlig utfordring 55,2% Sosial omgang 56% Være ute 40,8% Samvær med kunder/forretningsforbindelser 2,4% 3 Svarende 125 Den Norske Golfspilleren I rapporten Den norske golfspilleren ble en del empiriske kjennetegn av den norske golfspilleren presentert. Gjennom en medlemsundersøkelse foretatt på slutten av 2011, fikk vi informasjon om norske golfspilleres sosiale bakgrunn, deres fysiske aktivitetsnivå både på og utenfor banen, motiver for å spille, hvilke kostnader de har i forbindelse med golfen etc Hvem er den norske golfspilleren: Den norske golfspilleren er ut fra de presenterte tallene en mann, ca. 48 år, med god utdanning og god inntekt. Han har vært medlem i 8 år og spiller med et handicap på 30. Vedkommende bor i Akershus og spiller en 9-hulls og en 18-hulls runde i uken i sesongen. Sesongen varer 5-7 måneder. Den norske golfspilleren er også fysisk aktiv utenom golfen, både sommerstid og vinterstid. Tidligere erfaring med ulike former for fysisk aktivitet og idrett er også et kjennetegn. Det å ha det moro er det viktigste motivet for de fleste. I gjennomsnitt bruker den norske golfspilleren i overkant av kr på golfen. Sammenliknet med funn fra andre undersøkelser skiller den norske golfspilleren seg ikke nevneverdig fra deltakere i norsk organisert idrett generelt, verken ut fra sosiale bakgrunnsvariabler eller andre karakteristika.

13 NB. Medlemmer under 16 år var ikke med i undersøkelsen. Hadde de vært det ville gjennomsnittsalderen vært noe lavere. HCP- gjennomsnittet for kvinnene i utvalget er 37.6 og for menn 27,3. Mer enn 70 prosent er yrkesaktive, over 19 prosent er pensjonister og nærmere 3 prosent er skoleelever/studenter. For mer tall og fakta rundt «Den norske golfspilleren», golf og helse med mer se:

14 Klubbens golfaktiviteter for spørsmål 9-13 gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 4,9% ,7% ,9% ,8% ,4% ,4% 9 Gjennomsnitt 3,67 Svarende 122

15 1 2,5% ,8% % % ,2% ,5% 3 Gjennomsnitt 3,78 Svarende 119

16 1 1,7% 2 2 6,8% ,1% % ,1% ,3% 5 Gjennomsnitt 4,08 Svarende 117

17 1 8,3% ,4% ,8% ,5% ,4% ,7% 2 Gjennomsnitt 3,41 Svarende 121

18 1 7,5% ,3% ,5% ,7% ,8% ,2% 5 Gjennomsnitt 3,28 Svarende 120

19 14. Hvilken form for trening er du interessert i. Svar Alle aspekter Allsidig golftrening, teknisk og spill Banespill Banespill/strategi Bedre golfsvingen Bedre sving. Mer lengde på utslag. Chip Det meste Enkel veiledning innimellom uten at det blir Pro-timer hver gang en ber om ideer. Forbedre golfsving Forskjellige tema knyttet til torsdagsscramble som før Fysisk trening. Helsemessig Generell læring. gjerne en jentehelg på Breivikeidet, hvor vi kunne bo også Golfrunde med pro. golfspill på bane med instruktør Grunnslag Gruppetrening Gruppetrening Gruppetrening i grupper på 3-6 personer Gruppetrening m ulike tema på ranchen Gruppetrening, kvinnegruppa Individuelle timer med instruktør Instr på bane, ikke på range. Konsentrert trening i små grupper med klare mål. Kortholdsbane. Trene på inspill. Med pro N/A Nærspill Nærspill Nærspill Nærspillstrening nærmere byen Personlig oppfølging protimer Protimer. Få Vegard tilbake om mulig! Rettere og renere slag slag Spill Spille på banen + drivingrange Spillerelatert Spinning, tu i skog og mark Stabile jevnlige treninger + pro 2 ganger pr. år Sving, chipping og putting Teknikk Teknikktrening Teknikktrening

20 Strategisk trening med køllevalg. Teknisk justering tilpasset fysikken Teknisk trening for å forbedre de ulike slagtyper Teknisk veiledning av kvalifiserte personer med tilhørende trening, uten at det "koster skjorta". Treningsmuligheter nærmere byen!

21 Trener for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 14,7% ,9% % ,8% ,8% ,8% 16 Gjennomsnitt 3,53 Svarende 116

22 1 4,2% 5 2 9,3% % % ,4% % 33 Gjennomsnitt 4,5 Svarende 118

23 1 4,4% 5 2 6,1% ,2% ,3% ,1% ,9% 17 Gjennomsnitt 4,12 Svarende 114

24 1 9,3% ,6% ,1% ,9% % ,3% 10 Gjennomsnitt 3,44 Svarende 108

25 1 0,9% 1 2 1,7% 2 3 9,6% ,8% ,3% ,7% 48 Gjennomsnitt 4,99 Svarende 115

26 20. Andre kommentarer: Svar All den tide klubben ikke har pro/trener, er det vanskelig å besvare trener spørsmål. Det har ikke vært noe skikkelig opplegg etter Vegard sluttet. Der var det mulig m gruppetrening, sosiale spill som scramble, opplegg rundt dameturneringen i august og mulig for ind protimer. For lite utvikling av spillere Gode trenere i klubben Har litt lite tid til protrening for tiden Klubben har ikke pro. Spm kan ikke besvares Savner Vegard Andreas Treningstilbudet har vært minimalt siste år Tromsø GK er ikke flink til å ta vare på medlemmene med godt og stimulerende treningsmiljø. Det ser ut som det er noen utvalgte små miljøer som ikke er flinke til å "se alle" (såkalte klikker). Et åpent og inkluderende savnes! Men flere enkeltpersoner har vist positive sosiale sider. Vanskelig å kommentere treneren når jeg ikke har deltatt på trening. Hvem er trener i klubben? Vanskelig å svare på spørsmålene da vi ikke har fast trener Vi har ikke trener. Vi trenger en pro Viktig å få ansatt hovedtrener og bygge opp et trenerapparat

27 Arrangement/turneringer for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 6,7% ,1% ,5% ,4% % ,2% 5 Gjennomsnitt 3,55 Svarende 119

28 1 7,7% ,4% ,9% ,9% ,7% ,4% 11 Gjennomsnitt 3,43 Svarende 117

29 1 1,7% 2 2 3,5% % ,4% ,4% ,9% 16 Gjennomsnitt 4,4 Svarende 115

30 1 1,8% ,6% ,6% ,1% ,3% ,6% 12 Gjennomsnitt 4,2 Svarende 113

31 1 14,9% ,3% ,6% ,4% ,4% ,4% 5 Gjennomsnitt 2,98 Svarende 114

32 1 8,6% ,2% ,7% % ,6% 8 6 2,9% 3 Gjennomsnitt 3,3 Svarende 105

33 27. Andre kommentarer: Svar Det burde vært flere "sosiale" turneringer for golfere med høyt handicap med forenklede regler som befordrer egen mestring og raskere spill. Flere turneringer i august og september da banen er som best. Færre turneringer i mai-juni. Kunne vært flere turneringer som er åpne for alle Litt vanskelig å svare da jeg er ny Mener klasseinndeling i turneringer ikke burde være på kjønn, men på handicap. I mange turneringer er det klasseinndeling hvor herreklassen er delt ut fra handicap, mens dameklassene spiller alle sammen, Dette er forståelig ut fra antall deltakere. Det ville likevel vært mye mer spennende å spille turnering hvor klassedelingen ble gjort ut fra handicap og IKKE kjønn. Spm 24. Utilfredsstillende at der bare er en rekke for kvinner. Mener man skulle dele inn i f.eks 3 rekker ifht handikap, men uavhengig av kjønn. Svarmulighetene på spørsmålene burde hatt en "vet ikke" kolonne. Vanskelig med sosiale kvelder på f.eks klubbhus, når klubbhuset ligger så langt fra byen der vi bor... Stort sett bare turneringer med Stableford spilleform, og der ALLE handicap spiller ilag. Få delt klassene mer. Men dette er kanskje sponsorenes turneringer? Klubben arrangerer ikke så mange...

34 Anlegg for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 0,9% 1 2 3,5% 4 3 3,5% ,5% ,3% ,3% 36 Gjennomsnitt 4,94 Svarende 115

35 1 0,8% 1 2 6,8% ,4% ,4% ,5% % 26 Gjennomsnitt 4,55 Svarende 118

36 1 1,7% 2 2 6,7% ,2% ,3% % ,2% 23 Gjennomsnitt 4,41 Svarende 120

37 1 0,8% 1 2 3,4% 4 3 5,9% ,9% ,7% ,2% 38 Gjennomsnitt 4,9 Svarende 118

38 1 3,5% 4 2 6,1% ,5% ,9% % ,9% 25 Gjennomsnitt 4,46 Svarende 114

39 1 0,8% 1 2 0% 0 3 2,5% 3 4 8,4% ,3% ,9% 57 Gjennomsnitt 5,31 Svarende 119

40 1 2,6% ,4% ,3% ,8% ,3% ,5% 20 Gjennomsnitt 4,18 Svarende 114

41 35. Andre kommentarer: Svar Bør ikke bli dyrere nå. Greenfee pakker for fritt spill er viktig. Det bør være lavere greenfee for medlemmer og spesielt for juniorer og ferske golfere. Dagens nivå er avskrekkende og forhindrer rekruttering og jevnlig spill Det er forholdsvis mange som "havner på bærtur" i en ganske tøff rough sammenliknet med baner utenfor Norge. Kan det være en ide å vurdere tiltak som gjør at disse raskere finner ballen sin? det er vanskelig å holde banen i god stand på våren/forsommeren, men greenceeper gjør en fantastisk jobb. Gjestespillere som går sammen med klubbmedlemmer bør få redusert greenfee jeg har aksje Klipp lavere på semi rough. Vi sparer tid når vi ser ballen. Lang avstand fra TOS området rundt greene er vanvittig bra, resten har vel sett bedre dager Par 3 banen er forferdelig. Dette er en utrolig inngangsportal for nybegynnere og bør ikke være så dårlig stelt. Redusert pris på grennfee for nybegynnere /seniorer, evt. redusert årsavgift. Driving range bør ha gress på tee. Savner overnattingstilbud Sett opp mot medlemsavgift er prisen på GF hinsides for oss som spiller lite.

42 Organisasjon for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 0,9% 1 2 0% 0 3 7,8% ,3% ,7% ,3% 36 Gjennomsnitt 4,94 Svarende 115

43 1 7,7% 9 2 6,8% ,2% ,6% ,8% ,8% 15 Gjennomsnitt 4,03 Svarende 117

44 1 0% 0 2 0% 0 3 1,8% ,5% ,2% ,6% 56 Gjennomsnitt 5,35 Svarende 113

45 1 0% 0 2 0,9% 1 3 7,8% ,4% ,9% % 38 Gjennomsnitt 4,97 Svarende 115

46 1 0% 0 2 2,6% 3 3 7,7% ,4% ,5% ,9% 35 Gjennomsnitt 4,85 Svarende 117

47 1 4,4% 5 2 8% 9 3 7,1% ,6% ,1% ,8% 19 Gjennomsnitt 4,27 Svarende 113

48 1 1,8% 2 2 5,4% ,3% ,4% ,4% ,9% 20 Gjennomsnitt 4,36 Svarende 112

49 Damekomiteen/gruppen 8,8% 3 Banekomiteen/gruppen 14,7% 5 Seniorkomiteen/gruppen 29,4% 10 Juniorkomiteen/gruppen 0% 0 Turneringskomiteen/gruppen 14,7% 5 HCP komiteen 2,9% 1 "Veien Til Golf" komiteen (nybegynneropplæring) 29,4% 10 Elitekomiteen/gruppen 8,8% 3 Andre oppgaver, skriv i kommentarfeltet under. 14,7% 5 Svarende 34

50 Skriv navn og medlemsnummer og hva du kunne tenke deg å jobbe med turnering og golf liga. Mer variasjon og å lette arbeidsstyrken til de som gjør dette i dag. Blir dette anonymt hvis det oppgis navn/nummer her? Delta når det er behov dugnad Dugnader Hei, hei, jeg skal jobbe med nybegynneropplæringen. hvis dette skal være anonymt. hvorfor spør dere om navn og medlemsnummer? Hulladopsjon Instruksjon på begynnernivå Sosiale turneringer og tiltak for de "virkelige" seniorene Dugnadsarbeid Jeg har ikke mulighet til å engasjere meg i komitee. Jobben min legger begrensninger de neste 2-3 år. Deretter er det mulig for visse oppgaver. Treningsannlegg i byen gruppen :-)

51 Dommer 4% 1 Turneringsleder 0% 0 Banevert/Course Marshall 16% 4 Trener 1/Aktivitetsleder 32% 8 Fadder for nybegynnere 36% 9 Hjelpe til med nybegynneropplæringen 44% 11 Svarende 25

52 Skriv navn og medlemsnummer og hva du kunne tenke deg å jobbe med Dugnadsarbeid Delta der det er behov og når det passer Samme som

53 45. Andre kommentarer: Svar Banen kan bli mye penere Blomster skulpturer grus på alle stier etc etc. Har hatt betydelig ansvar noen år tilbake Klubben informerer for dårlig, det meste kommer gjennom Rune. Han jobber vel i parken.. Mange kan nok tenke seg å bidra, men det er viktig å gjøre forpliktelsesnivået lavt nok til at de som er interesserte synes at det er overkommelig. Når interessen først er vakt, vil noen ta på seg mer ansvar. - Lag også incentiver for de som melder seg. F.eks. egentrening med instruksjon. Vanskelig å være med på ting ettersom jeg er mye borte i jobb.

54 Ledelse for spørsmål gjelder følgende gradering: 1 er helt uenig og 6 er helt enig Prosent 1 11,3% ,8% ,7% ,7% ,4% ,1% 7 Gjennomsnitt 3,44 Svarende 115

55 1 3,4% ,3% ,6% ,3% ,6% ,7% 31 Gjennomsnitt 4,41 Svarende 116

56 1 2,7% 3 2 6,3% % ,8% ,7% ,4% 16 Gjennomsnitt 4,2 Svarende 111

57 1 1,9% ,1% ,7% ,4% ,9% ,1% 12 Gjennomsnitt 4,05 Svarende 108

58 1 3,7% ,9% ,3% ,1% ,3% ,7% 4 Gjennomsnitt 3,72 Svarende 109

59 1 1,8% 2 2 3,7% ,7% ,3% ,7% ,8% 14 Gjennomsnitt 4,24 Svarende 109

60 52. Andre kommentarer: Svar Daglig leder gjør en fantastisk jobb, spesielt sett med at han ikke har overflod av økonomiske ressurser å rutte med Har ikke satt meg inn i detaljene Igjen vanskelig å svare ettersom jeg er ny Informasjon fra klubben til medlemmer er minimal Styret må gjerne komme "på banen" med mer informasjon om sine visjoner, hvilke mål styret har og strategier for å nå disse både på kort og lang sikt. Tror ikke medlemmene kjenner særlig godt til dette. Vanskelig å ha noen formening om styresammensetning i punkt 51 da jeg ikke er kjent med hvem som sitter i styret. Vet ikke alternativet skal alltid være med i spørreundersøkelser Vi skiller vel mellom klubb og bane. Klubben har ikke noe med banen/ parken å gjøre. Kanskje dette bør endres på?

61 Til slutt Prosent 1 10,3% ,3% ,8% ,8% ,7% % 15 Gjennomsnitt 3,8 Svarende 107

62 Turneringer 0,9% 1 Fellestrening 0% 0 Konkurranseelementet 3,6% 4 Hyggelig og inkluderende miljø 33% 37 Bli bedre 22,3% 25 Sosial omgang 24,1% 27 Være ute 13,4% 15 Annet 2,7% 3 Gjennomsnitt 5,15 Svarende 112

63 Annet Alle ovenstående alternativer. Uten Tromsø Golfklubb ville store deler av gleden med sommeren vært borte. Utrolig viktig for meg å ha golfbanen her. Det er mange ting som tilsammen er viktig: Å være ute, trene, bli bedre og være social. Ikke mulig å sette opp en av disse forslagene som viktigst Jeg ville også hatt med hyggelig og inkluderende miljø. Konkurranse og turneringsaspektet innbyr også til hyggelig og inkluderende miljø! senior treff en gang pr uke Spille golf

64 Tre ting du mener klubb og bane kan bli bedre på 1: 2: 3: "pleie" av nye medlemmer innhenting av "frafalne" imøtekommenhet tidligere medlemmer Alt for dyr medlemskontingent Alt for dyr medlemskontingent Alt for dyr medlemskontingent Bedre driving range med flere mål (flagg) o.l Golf liga og mer turneringsaktivitet Fast pro eller trener mulighet bedre fairway på alle hull øke medlemmsmassen Bedre fairways Benker på flere tee steder Etterfylle bunkere Oppdatere klubbmester, hio på tavlen. Flaut at ingenting er gjort siden 2009 eller i nærheten Burde være obligatorisk Få en skikkelig trener på Hjemmesiden bør brukes pause på 5-10 min mellom plass for å sikre sportslig mer og oppdatere både flr 9. og 10. hull. Både for inntekt (kaffe o lign) og utvikling både for konkurranse men også og etter ulike aktiviteter og turneringer sosialt bredde/sosialt Fairway Hjemmeside Fairwayene er elendig Klippingen av ruffen mellom utslag og fairway er elendig Flere turneringer Mer variasjon i spilleform på turneringer Fungerende rangemaskin Få flere til å spille etter vtg Rekruttering av barn/ ungdom Bedre utvalg i proshop, spesielt med hensyn på klær Få kroppsøvingslærere med på å starte med golf rundt på barne/ungdomskolene Få med damene Rekruttering Temadager for bedrifter/nye spillere Få ned pris på medlemskontigenten. Bedre fairway Gress på tee, ikke kunstgress Få nybgynnere til å ta steget til å lære seg golf. Bidra til at terskelen blir Nyansert pris på årsavgift/medlemskap.de to første årene redusert Fairway er av dårlig kvalitet. Grense mellom fairway og rough er uklar. lavere. Nå overlates de som har pris. Da får man golfere til å bli varige medlemmer når tatt kortet helt til seg selv. de først er kommet Derfor er det mange som skikkelig igang. ikke fortsetter. Få rekruttert flere medlemmer gjennom rimeligere års kontingenter Gress på fairwayene Fast trener Tømme sand ut av mattene på tee Info Rekruttering Ivaretakelse

65 Informasjon Sosiale arrangement Dugnad Informasjon Synlig i media/aviser/lokaltv Justere green fee etter forholdene på banen Kafeen kan ha bedre utvalg Tilgang til drikkevann ute på banen Info om turneringer, og når banen er stengt Klasseinndeling ved turneringer Klipp mer av semi rough Utsikt fra T - 8 kan bedres Installere trykkluft pistol for å rengjøre skoene. Kontingent er for dyr. Kontingenten bør deles inn etter hvor ofte medlemmer faktisk besøker banen. Kortere semirough på Fairway. Markesføring Mer åpent og inkluderende miljø. Mindre tuer muligheter til protimer hele sommeren Færre turneringer i maijuni, flere i augustseptember. Klippe uklipt gress i områder hvor gjødsling gjør det tett og uoversiktlig/uslagbart. Gjestespillere -som et resultat av punkt 1 Treningstilbud med profesjonell veiledning. turnering for ferske spillere. (Jeg kom sist i klubb turneringen ;) Gi hjelp til å komme ordentlig i gang med golfen/bli kjent med banen (gå 2-3 runder på banen med folk når de er ferdig med kurset. Uten konkurransemoment). Arrangere egne turneringer for de som er nevnt i nr 1 Klubben er ALT FOR DÅRLIG til å holde på nye medlemmer. Alt for mange faller fra. Gjør par tre banen til rekrutteringsbane hvor interesserte kan spille gratis. Dugnadsarbeid Rimelig treningstilbud utenom sesong. Medlemskap i TGSK er for dyrt, og de krever betaling den tiden banen på Breivikeidet er åpen. Oppfølging av nybegynnere og de med høyt handicap Oppfølging nye golfere Markedsføring Økonomi Pro Pro-timer Familiepris medlemsskap Innhenting av driftstilskudd fra kommune, eller tippemidler. Grasrot andel. Banen er lokalisert i et område med tøffere klima, noe som til tider preger både banen, og de økonomiske driftssidene ved å holde en golf bane så langt nord. Rekruttering Dugnad Arrangementer Serveringstilbud i kafeen. Vedlikehold av banen. Utleie av utstyr.

66 Ta bedre vare på nye medlemmer Ta vare på de ferskeste spillerne. Ikke mange ønsker å betale 4000 bare for å være medlem utenat de er kommet skikkelig i gang. Åpne varmestue når kafe er stengt Organisere noen å spille sammen med. Gjerne gjennom at man kan kjøre sammen fra byen. F.eks lage en side for de som ikke har noen å spille med. Det er ikke så hyggelig å dra alene ut dit. Ta vare på eksisterende Satse på medlemsvekst medlemmer Ta vare på oss som " går av Slå sammen klubb og park. oss selv"! Gamle For mange styrer å holde medlemmer trenger også rede på. Så får vi motivasjon og oppfølging. ressurspersonene inn i ett og samme styre. Tilbud vinterstid Sosiale og faglige arrangement Tilrettelegging for de mindre gode golferne både med særlige turneringer og med å promotere bruk av forenklede regler for banespillet. Mål: lavere terskler og raskere spill Styrke vertskapsfunksjonene for nye spillere. Viktig å la nye spillere få en god følelse for miljø og spill så tidlig som mulig. Trenerløsning Følge opp nye medlemmer enda bedre, og litt lengre trenerløsningen Hjemmesiden bør oppdateres til mer fremtidsrettet design Treningsfasiliteter for nærspill Treningsområde, bedre bunker og større område generelt utseende mer forlokkende Midnatsgolf For å få flere medlemmer, bør medlemskontingenten reduseres De som ønsker å spille noen få runder i året, gis ikke noe tilbud. Må betale for kun å være medlem. Mange dropper da hele golfen. Organisere treninger med Pro! Protilbud - fast golftrener Tilbud om tilrettelagt transport fra sentrum til bane (enkelte ukedager?) for å styrke rekrutteringer - særlig blant de unge Litt mer inkluderende miljø innsekts fangere fisk i dammene vet ikke vet ikke vet ikke Virke mer åpen og hyggelig ved ankomst for spillerne Økonomisk styring Juniorarbeid Rekruttering Årsfest Rekruttering Jobbe med bane nærmere byen

67 Tre ting du mener klubb og bane er gode på 1: 2: 3: Anlegget Optimisme Arrangement arbeidet som gjøres med selve banen Baneforholdene Hyggelig betjening i kafeen Banen er meget god, tatt i betrakning beliggenhet Banevedlikehold Strukturerte planer Medlemsinfo Bearbeide banen og spesielt Klubbhuset og tilgangen til Arrangere klubbturer til greenene. kafe. sydlige strøk. Blitt mye bedre på baneforhold Bra å ha en bane her oppe som går an å spille på. Flink til å få folk til å stille på dugnad Daglig leder Greenkeeper Mer variasjon når det gjelder spilleform ved turneringer Drift av banen Info fra adm Salg proshop Dugnader på banen Deltakelse på egne turneringer Flink daglig leder Informasjon ut til Turneringer medlemmene Flink til å vedlikeholde Flink til å informere - god hyggelig miljø banen (etter forholdene) hjemmeside Fokus på banekvalitetet, Engasjert og inkluderende Et hyggelig miljø spesielt greener. person i Rune Karlsen Forbedring av greener. Generelt vedlikehold av bane. Glimrende greener Masse hyggelige mennesker Enkeltpersoner om gjør en fantastisk innsats God bane God greenkeeper Godt miljø Informasjon God kvalitet på greener Dyktig daglig leder Hyggelig atmosfære på banen Gode greener Turneringer Informasjon til medlemmene Godt miljø Green Godt tilrettelagte og gjennomførte turneringer golfreiser green er meget bra Det arbeides godt med å få banen i så god stand som mulig informasjon resten ev banen er i forbedring Greenene er blitt gode God ledelse Godt miljø Greenene er ok og til dels meget bra greener Det ser ut som det jobbes bra i damegruppa

68 Greener Turneringer Pølser Greener Proshop Klubbturer Holde " veien til golf "-kurs, Ha treninger for barn og unge Hyggelig miljø Banevedlikehold i forhold til Kom bare på to... ressurser Hyggelig miljø. Tilgjengelig pro Gode greener Hyggelig tone. Hyggelige og imøtekommende ansatte som sitter på andre spillere Info til medlemmer Informasjon Kafedriften er bra. Klubben er inkluderende og hyggelig Kvalitet med små ressurser og vanskelige utgangspunkter - forhold på banen Når jeg gikk alene, og ble spillt inn av de bak, fikk jeg gå med dem. Meget hyggelig! Super banekvalitet og vedlikehold til tross for vanskelige forhold Skape felles dugnadsånd Arrangere turneringer lokalt Arrangere golfturer til varmere strøk Pene uteområder Banen er fantastisk - mtp hvor vi bor Turneringer Meget god atmosfære under klubb turneringen Gode vaffler i kafeen Preparere banen Informasjon Imøtekommende Proshop Turneringer Greener Service Green Inkludering Serviceinnstilling Klubbhus Sosialt og hyggelig atmosfære Greener Synes banen er brukbar m tanke på beliggenheten geografisk Sørge for en god bane til medlemmene Tenker fremover servisen til de som jobber i cafeen er flott Medlemsaktiviteter Mange turneringsmuligheter både i regi av klubb men også andre aktører Sosiale aspekter Tar ansvar turneringer utmerkede greener miljø Turneringer Godt miljø Barne og undomsarbeidtrening Turneringsavvikling Utnytter små ressurser godt Greenvedlikehold Vedlikehold av banen Service Arrangere turneringer

69 Har du en siste kommentar? Svar 2-3 treningssamlinger i helger, da for medlemmer på alle nivå. Både sosialt og lærerikt, noe som kan gi enda større interesse og kjennskap til andre medlemmer. Banen er for langt unna, flytt anlegget! Både klubb og bane står overfor store utfordringer driftsøkonomisk. Både medlemmer og aksjonærer må snarest trekkes med i en felles dugnad for å møte disse utfordringene. En felles forståelse av situasjonen og hva som må til må etableres så fort som mulig. Dessverre satte en skulderskade stopp på min debut sesong så altfor tidlig. Håper å bli bra i god tid før neste sesong. Det er gøy å spille golf Det var ikke alle spørsmål som jeg hadde grunnlag for å svare på, jeg savnet derfor et "vet ikke" alternativ i svarene. Fungerer godt også i simulatoren... Heia Tromsø Golfklubb! Stå på! Håper at banen vår åpner når våren kommer i 2015 Jeg er egentlig ikke spesielt misfornøyd, men ønsker forbedringer på de punkter jeg har kommentert. Jeg er en lite habil spiller og synes tidsforbruket blir for stort selv for en pensjonist Jeg meldte meg ut i år og inn i en annen klubb pga. prisnivået. Det samme har flere av de jeg har vervet gjort. Det synes jeg er trist. Jeg spiller desverre for lite til at svarene som er gitt gir god relevans. spørsmål 55 og 56 har jeg ikke god nok forutsetning til å svare på Jeg synes at Tromsø Golfklubb burde ha en fadderordning for både nybegynnere og personer som ønsker veiledning/hjelp. keep up the good work Keep up the good work Klubben bør virkelig se på nivået for medlemskontingenter. At aksjonærer i tillegg må betale 1000kr ekstra i tillegg til en allerede høy kontingent gjør nok at klubben på sikt vil miste medlemmer! MVH Noen spørsmål har jeg ikke nok kjennskap til i forhold til å svare edruelig på. Det skulle ha vært "Vet ikke" svar. Stå på Stå på! Tidlig vår!!! Årsavgiften bør bli lavere. Aksjeeiere bør heller betale en liten sum for hver gang de spiller. Jo flere runder de spiller, jo lavere sum må de betale. Det vil da kunne bli mer rettferdig, og mange flere ville vært medlem i klubben.

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86%

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86% Klubbsjekken 2014 Sola Golfklubb Klubbsjekken er en spørreundersøkelse laget av Norsk Golfforbund, som sendes ut til alle norske golfklubber som ønsker å delta. Klubben har dermed ikke hatt mulighet til

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad Rekruttering og nybegynneropplæring Einar I Lohne og Anna Dønnestad Hensikten med å løfte fram temaet Bidra til en økt forståelse som grunnlag for å fatte kloke beslutninger (ref. sak 6.1.3, 6.2.1 og 6.2.2)

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din?

Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din? Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din? Drømmeklubben? Hvordan få dette til, mange ulike behov og ønsker? Konkurranse tilbud Moro! Klubb tilhørighet! Pris Mestring!

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk Molde Golfklubb Golf - en idrett for alle Vi har ingen innbytterbenk Fakta om Molde Golfklubb Kanskje Norges fineste 9 hulls bane Nydelige omgivelser i flott natur 450 medlemmer 80 medlemmer under 20 år

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

Rauma Golfklubb. Visjoner, mål og tiltak for 2016

Rauma Golfklubb. Visjoner, mål og tiltak for 2016 Rauma Golfklubb Visjoner, mål og tiltak for 2016 13.12.2015 1 Visjon for Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Visjon for Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner kvalitetstid

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14 Sponsorpakker Gullpakke 4 navnløse spilleretter med muligheten til å spille når du vil Turnering med inntil 50 spillere (kr 500 pr ekstra spiller og eventuelt ekstra for scoreservice) 50 greenfee billetter

Detaljer

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen Baneguide Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen av vår egen bane skjedde 6. juni 2010. Vi har ca 550 medlemmer og det spilles i overkant av 3000 runder golf hver sesong. Gjerdrum

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

Sommerprogrammet Golf 2009

Sommerprogrammet Golf 2009 Sommerprogrammet Golf 2009 Johan Elgborn, Head Professional, Estatia Resort Kragerø Kjære eier/gjest! Velkommen til en ny sommer her på Estatia Resort Kragerø. Målet for årets sommerprogram er at vi skal

Detaljer

Flere og bedre spillere i sunne klubber

Flere og bedre spillere i sunne klubber Flere og bedre spillere i sunne klubber Kjernen i golfklubbens virksomhet, er å tilby og skape aktivitet for medlemmene gjennom å rekruttere, ivareta og utvikle. Opplevelsen i møte med klubben og på golfbanen

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben.

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben. Golf en aktivitet for alle livet ut helse natur sosialt - moro Hakadal Golfklubb bygger treningskompetanse Trener 1 i regi av NGF. Tiden er inne for at golf på samme måte som fotball, håndball og andre

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG VIRKSOMHETSIDE... 4 3. HOVEDMÅL FOR GAMLE FREDRIKSTAD GK... 5 4. SUKSESSKRITERIER... 5 5. DELMÅL...

1. INNLEDNING... 3 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG VIRKSOMHETSIDE... 4 3. HOVEDMÅL FOR GAMLE FREDRIKSTAD GK... 5 4. SUKSESSKRITERIER... 5 5. DELMÅL... Virksomhetsplan for Gamle Fredrikstad Golfklubb periode - 2018 1. INNLEDNING... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Medlemsutvikling... 3 1.3 Organiseringen av Gamle Fredrikstad Golfklubb... 3 VISJON, VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Planens hovedfokus og retning Vegard Aune og Tor-Anders Hanssen En klok læresetning om dog på engelsk Bakgrunn for ny Virksomhetsplan 2016-2019 Idrettstinget i juni vedtok

Detaljer

Rauma Golfklubb. Visjoner, mål og tiltak for 2015

Rauma Golfklubb. Visjoner, mål og tiltak for 2015 Rauma Golfklubb Visjoner, mål og tiltak for 2015 09.12.2014 1 Visjon for Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Visjon for Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden 2012-2015 Virksomhetsplan Aagk 1 2012-2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Status... 4 Medlemsutvikling... 4 Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsidé...

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

Vestfold Golfklubb. Golf for alle! SPONSOR 2011-2012 NÅ KAN DU BLI SPONSOR

Vestfold Golfklubb. Golf for alle! SPONSOR 2011-2012 NÅ KAN DU BLI SPONSOR Vestfold Golfklubb SPONSOR 2011-2012 NÅ KAN DU BLI SPONSOR Golf for alle! Velkommen til Vestfold Golfklubb! Vestfold Golfklubb ligger sentralt til i Stokke i Vestfold, og har i overkant av 1650 trofaste

Detaljer

Spørreundersøkelsen 2006

Spørreundersøkelsen 2006 Spørreundersøkelsen 6 Antall respondenter: 8,9 prosent (7 inviterte) Ukjent antall feil i e-postadresser Tidsrom:. oktober. november Totalt 9 spørsmål SK Rye Medlemsundersøkelse 6 Spm : Fødselsår Gjennomsnittsalder:

Detaljer

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være!

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb Landets eldste golfklubb, stiftet i 1924. Landets mest attraktive golfklubb: 2 500 medlemmer, hvorav 1800 aktive. 1 700 på venteliste. (jan 2013).

Detaljer

Inviter en venn. Hvilke markedsføringskrefter er de sterkeste? Tor-Anders Hanssen

Inviter en venn. Hvilke markedsføringskrefter er de sterkeste? Tor-Anders Hanssen Inviter en venn Hvilke markedsføringskrefter er de sterkeste? Tor-Anders Hanssen Robert Louis Stevenson: En venn er en gave du gir deg selv Skotsk forfatter som skrev blant annet Skatten på sjørøverøya

Detaljer

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Vear, 1. desember 2016 Referat: Medlemsmøte VGK 1. desember 2016. Sted: Vestfold GKs lokaler Tid: Kl. 18:00 19:30 Til stede: Fra styret: Vel 40 medlemmer. Bjarne Kihle,

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no. grønne lunge. Byens. Stiftet 1937

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no. grønne lunge. Byens. Stiftet 1937 Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 BErGEN GOlFkluBB Bergen Golfklubb (BGk) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. du har

Detaljer

Veileder - Veien til golf for barn og unge

Veileder - Veien til golf for barn og unge Veileder - Veien til golf for barn og unge 1 Innhold INNLEDNING - GOLFOPPLÆRING FOR BARN OG UNGE... 3 MATERIELL... 4 GOLFKORTET GJENNOM Å VOKSE INN I GOLFEN... 5 GOLFKORTET GJENNOM EGNE VTG-KURS FOR BARN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2016-2019 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014

Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014 Premium Golfreiser, Østfold Golfsenter og Callaway Golf inviterer til: Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014 G O L F R E I S E R Reisen: Golftur til Mar Menor Golf Resort i Murcia, Spania

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

OGNA GOLFKLUBB SPONSORSAMARBEID

OGNA GOLFKLUBB SPONSORSAMARBEID Ogna golfklubb inviterer din bedrift til positivt samarbeid. Ogna golfklubb er et idrettslag som vil skape et positivt miljø gjennom fysisk utfoldelse og sosial trygghet. Golf er en aktivitet som mennesker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Morsomme aktiviteter på dagtid med Golf Grønn Glede Drøbak GGG aktiviteter og timeplan 2017

Morsomme aktiviteter på dagtid med Golf Grønn Glede Drøbak GGG aktiviteter og timeplan 2017 Morsomme aktiviteter på dagtid med Golf Grønn Glede Drøbak GGG aktiviteter og timeplan 2017 www.ggg-drobak.no GOLF GRØNN GLEDE Golf Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom. Golflife AS org nr: NO (Selskapet) Haugesund Golfklubb org nr: (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom. Golflife AS org nr: NO (Selskapet) Haugesund Golfklubb org nr: (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Golflife AS org nr: NO 894077662 (Selskapet) og Haugesund Golfklubb org nr: 993610771 (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet driver golfanlegget

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Agenda: 1. Rikets tilstand 2015 og budsjett fremover 2. Kommunikasjon og rekruttering 3. Klubbhuset og pro-shop 4. Årets aktiviteter 5. Banestatus

Detaljer

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010 DAMEKOMITÉEN tilbud til damer over juniornivå. Komitéen skal gi konstruktive - Etablere turneringsprogram med varierende turneringsformer. - Arrangere turneringer i løpet av sesongen sammen med herregruppen.

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

GRORUDDALEN GOLFKLUBB

GRORUDDALEN GOLFKLUBB VIRKSOMHETSPLAN 2014 2017 GRORUDDALEN GOLFKLUBB 1 INNHOLD 1. INNLEDNING Historikk og status Utvikling i Groruddalen Golfklubb 2. VISJON 3. VERDIGRUNNLAG 4. VIRKSOMHETSIDÉ 5. MÅL OG STRATEGIER Hovedmål

Detaljer

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet La Torreta Senior Golfklubb Årsberetning 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder Rolf Ystmark Koordinator Kjell Bjørken Sekretær/kasserer Per Gulaker Varamedlem Jarle Bartnes Varamedlem Svein Fiskvik

Detaljer

GOLFSPILLEREN I SENTRUM: HVA? HVORFOR?

GOLFSPILLEREN I SENTRUM: HVA? HVORFOR? GOLFSPILLEREN I SENTRUM: HVA? HVORFOR? INNLEDNING Golf-Norges hovedmål «Flere og bedre golfspillere i sunne klubber». Folks fritid er dyrbar og tilbudene er mange i dagens samfunn. Ingen av oss ønsker

Detaljer

Mar Menor Golf Resort mars 2018

Mar Menor Golf Resort mars 2018 Premium Golfreiser inviterer til: Årets golftur Mar Menor Golf Resort 3. - 10. mars 2018 - i samarbeid med Golfshopen REISER& EIENDOM Premium golfreiser har gleden av å invitere deg med på golftur til

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden 2016-2019 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Organiseringen av Oppegård golfklubb... 3 Rollefordeling/arbeidsdeling

Detaljer

Temakvelder 2010-2011

Temakvelder 2010-2011 Peggen September Kjære nye medlemmer! Temakvelder 2010-2011 Aktivitetsplan September Haugaland Golfklubb har pr. dags dato ca 130 nye medlemmer innmeldt i år. Vi hilser alle våre nye medlemmer velkommen

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Golftinget 2013 Sportslig plan. Tor-Anders Hanssen, Generalsekretær Henrik Bjørnstad, Spillerutvikler Petter Hagström, Idrettsutvikler

Golftinget 2013 Sportslig plan. Tor-Anders Hanssen, Generalsekretær Henrik Bjørnstad, Spillerutvikler Petter Hagström, Idrettsutvikler Golftinget 2013 Sportslig plan Tor-Anders Hanssen, Generalsekretær Henrik Bjørnstad, Spillerutvikler Petter Hagström, Idrettsutvikler Innledning Vi har endelig en FERDIG plan! De 3 P ene Prosessen Oppstart

Detaljer

Callaway/Mar Menor Golf week 2013 9-16 Februar 2013

Callaway/Mar Menor Golf week 2013 9-16 Februar 2013 Norsk Midamatør, Premium Golfreiser og Callaway Golf inviterer til: Callaway/Mar Menor Golf week 2013 9-16 Februar 2013 Reisen: Golftur til Mar Menor Golf Resort i Murcia, Spania i 9-16 februar 2013 for

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Sveio Golfpark. Et levende område. Sveio Golfpark, Leiteveien, Postboks 123, 5559 Sveio

Sveio Golfpark. Et levende område. Sveio Golfpark, Leiteveien, Postboks 123, 5559 Sveio Sveio Golfpark Et levende område Sveio Golfpark Fakta 18 hull, totalt 6 250 meter Disponibelt område 2 000 dekar Treningsområde Turområde (Folkesti) SPA & Fitness senter Sveio Golfpark Eierforhold Sveio

Detaljer

Lærerveiledning - Veien til golf 2016

Lærerveiledning - Veien til golf 2016 Lærerveiledning - Veien til golf 2016 1. INNLEDNING 2. GOLF-NORGES VISJON, VERDIGRUNNLAG OG HOVEDMÅL 3. MÅL OG VIRKEMIDLER FOR VTG 4. BESTEMMELSER FOR NYBEGYNNEROPPLÆRING I NORGE FRA 2016 4a 4b 4c Forutsetninger

Detaljer

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Sluttrapport «Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Norges Golfforbund Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer:

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014

IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014 Premium Golfreiser og Callaway Golf inviterer til: IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014 Konsept: Du inviteres herved som deltaker på Mar Menor Pro-Am 2014. Dette er en Pro-Am turnering som spilles

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Idrettskoordinatorens oppgaver 2013 Inkludering av området trenere/ledere/trener 1 Trener 1 utdanning Del 1/Del 2 8 RKS Samlinger for Gutter/Jenter 13-16 år 1 Uttakssamling

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Medlemsundersøkelse for Vestfold Golfklubb 2008

Medlemsundersøkelse for Vestfold Golfklubb 2008 Medlemsundersøkelse for Vestfold Golfklubb 2008 Utarbeidet for VGK Knut Gran Utarbeidet av Yankelovich Jarl Thorstensen Januar 2009 Metode, utvalg, gjennomføring Medlemsundersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Generell informasjon Turneringen er for golfspillere med utviklingshemning, og settes opp med tre ulike spilleformer

Detaljer

Q1 Kjønn 1 / 19. Kundetilfredshet i Asker Tennis. Besvart: 150 Hoppet over: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 42,00% 63

Q1 Kjønn 1 / 19. Kundetilfredshet i Asker Tennis. Besvart: 150 Hoppet over: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 42,00% 63 Q1 Kjønn Kvinne Mann Kvinne Mann 42,00% 63 58,00% 87 Totalt 150 1 / 19 Q2 Hvor ofte spiller du tennis i snitt? Flere ganger i uken? 1-2 ganger i uken? 1-2 ganger i måneden? Noen ganger i året? Aldri? Flere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre!

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre! Styrets beretning/årsmelding Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Klubben er definert som en klubb med treningsanlegg i hht til NGF bestemmelser.

Detaljer

Tanker og erfaringer med å skape økt ungdomsaktivitet

Tanker og erfaringer med å skape økt ungdomsaktivitet Tanker og erfaringer med å skape økt ungdomsaktivitet Ketil Heggem, Asker Golfklubb for Norges Svømmeforbund Trener/lederkonferansen Lillestrøm 9. september 2017 Ketil Heggem Mob. 957 82 007 E-mail: ket-heg@online.no

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Jo før du begynner med golftralle, desto senere trenger du rullator

Jo før du begynner med golftralle, desto senere trenger du rullator Jo før du begynner med golftralle, desto senere trenger du rullator Golf og eldre er en fantastisk kombinasjon, forteller lege, Dr. med. og forsker Charlotte Björk Ingul ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Detaljer